PrekenWeb.nl

Follow PrekenWeb.nl
Share on
Copy link to clipboard

Preken uit de Gereformeerde Gemeenten

PrekenWeb.nl


  • Jan 6, 2023 LATEST EPISODE
  • weekdays NEW EPISODES
  • 1h 3m AVG DURATION
  • 5,289 EPISODES


  Search for episodes from PrekenWeb.nl with a specific topic:

  Latest episodes from PrekenWeb.nl

  Ds. C.G. Vreugdenhil - Efeze 1 : 7b - 10

  Play Episode Listen Later Jan 6, 2023 77:35


  Thema: De stroom van geestelijke zegeningen Punt 1: De overvloed van Gods genade, Punt 2: Gods grote geheim, Punt 3: De komende heerlijkheid

  Ds. D.W. Tuinier - Zondag 15

  Play Episode Listen Later Jan 6, 2023 73:51


  Thema: De Middelaar en de Verlosser gekruisigt II Punt 1: Lijdend, Punt 2: Veroordeeld, Punt 3: Gekruisigd

  Ds. D.W. Tuinier - Zondag 15

  Play Episode Listen Later Jan 6, 2023 62:06


  Thema: De Middelaar en de Verlosser Punt 1: Lijdend, Punt 2: Veroordeeld, Punt 3: Gekruisigd

  Ds. A. Vergunst - 1 Korinthe 11 : 28 - 29

  Play Episode Listen Later Jan 4, 2023 61:04


  Thema: Een ernstige aansporing tot zelfbeproeving Punt 1: De aard van de zelfbeproeving, Punt 2: De zonde waartegen de apostel waarschuwt, Punt 3: Het vreselijk oordeel in het licht waarvan de noodzaak tot zelfbeproeving betuigd wordt

  Ds. A. Vergunst - Jesaja 42 : 3

  Play Episode Listen Later Jan 3, 2023 51:00


  Thema: Gods nederbuigend ontfermen over Zijn volk Punt 1: Het volk over hetwelk zich deze ontferming uitstrekt, Punt 2: Het heil dat de Heere in Zijn ontferming bereid heeft

  Ds. A. Vergunst - Hebreeën 6 : 19 - 20

  Play Episode Listen Later Jan 3, 2023 60:30


  Thema: Het anker der hoop Punt 1: De betekenis van dit anker der hoop, Punt 2: De grond waarin dit anker is uitgeworpen, Punt 3: De troost die dit anker Gods gemeente schenkt

  Ds. A. Vergunst - Filippenzen 3 : 11

  Play Episode Listen Later Jan 3, 2023 61:21


  Thema: Het verlangen van Paulus naar de opstanding uit de doden Punt 1: De gemeenschap waarin Paulus deze opstanding der doden verwacht, Punt 2: De heerlijke openbaring van de genade Gods waarin deze opstanding der doden blijkt

  Ds. A. Vergunst - Ezechiël 21 : 27

  Play Episode Listen Later Jan 3, 2023 65:59


  Thema: De trouw van de God des Verbonds in de komst van Christus aan een ontrouw volk Punt 1: Het gericht dat over dat ontrouwe volk komen moet, Punt 2: De beloofde Verlosser die tot dat ontrouwe volk Zich begeven zal

  Ds. A. Vergunst - Hebreeën 13 : 14

  Play Episode Listen Later Dec 29, 2022 67:00


  Thema: Geen blijvende stad Punt 1: De waarheid van de voorbijgang van alle dingen, Punt 2: De troost van de verwachting van de toekomst des Heeren

  Ds. W.A. Zondag - 1 Johannes 4 : 8b, 10

  Play Episode Listen Later Dec 21, 2022 102:18


  Thema: De liefde tussen God en Zijn kinderen Punt 1: Het gehalte van deze liefde, Punt 2: Het initiatief in deze liefde, Punt 3: Het bewijs van deze liefde, Punt 4: Het gevolg van deze liefde

  Ds. C.J. Meeuse - Hooglied 4 : 16

  Play Episode Listen Later Dec 21, 2022 72:33


  Thema: Een oprecht adventsverlangen Punt 1: Het verlangen naar de Liefste, Punt 2: De komst van de Liefste

  Ds. R.A.M. Visser - Lukas 1 : 5 - 14

  Play Episode Listen Later Dec 21, 2022 66:27


  Thema: De aankondiging van Johannes' geboorte Punt 1: De genade van God (verzen 5-7), Punt 2: De dienst van God (verzen 8-10), Punt 3: De belofte van God (verzen 11 - 14)

  Ds. A. Schreuder - Genesis 37 : 28

  Play Episode Listen Later Dec 21, 2022 68:12


  Thema: Jozefs weg naar Egypte Punt 1: Hij bezoekt zijn broers, Punt 2: Hij wordt verkocht door zijn broers, Punt 3: Hij wordt beweend door zijn vader

  Ds. W. Visscher - Lukas 1 : 13 - 17

  Play Episode Listen Later Dec 19, 2022 80:49


  Thema: Een boodschap van de hemel Punt 1: Een verhoord gebed, Punt 2: Een beloofde voorloper, Punt 3: Een krachtig werk

  Ds. D.W. Tuinier - Zondag 14

  Play Episode Listen Later Dec 19, 2022 45:25


  Thema: De Menswording van de Heere Jezus Christus Punt 1: de rijke inhoud, Punt 2: de zalige troost

  Ds. D.W. Tuinier - Mattheüs 2 : 1 - 12

  Play Episode Listen Later Dec 19, 2022 58:29


  Thema: Kerstfeest voor de wijzen uit het oosten Punt 1: Ze worden getrokken door Gods Hand in de natuur, Punt 2: Ze worden geleid door Gods Woord in de Schriftuur, Punt 3: Ze knielen neer voor Gods Zoon in Zijn menselijke natuur

  Ds. S.W. Janse - Lukas 1 : 32a

  Play Episode Listen Later Dec 19, 2022 67:36


  Thema: Deze zal groot zijn Punt 1: Als Gods Zoon, Punt 2: In Zijn werk, Punt 3: Voor Gods Kerk, Bijbeltekst Omschrijving: Deze zal groot zijn

  Ds. G.J. Baan - Johannes 1 : 14

  Play Episode Listen Later Dec 19, 2022 57:45


  Thema: Het vleesgeworden Woord Punt 1: Zijn komst (“En…geworden,”), Punt 2: Zijn woonplaats (“en…gewoond” / “vol…waarheid.”), Punt 3: Zijn heerlijkheid (“(en…Vader),”)

  Ds. D.W. Tuinier - Lukas 1 : 13

  Play Episode Listen Later Dec 19, 2022 75:55


  Thema: Gij zult zijn naam heten Johannes Punt 1: Zijn geboorte, Punt 2: Zijn prediking rijk gezegend

  Ds. D.W. Tuinier - Filippenzen 3 : 20 - 21

  Play Episode Listen Later Dec 19, 2022 73:59


  Thema: Hemelse wandel Punt 1: De diepe inhoud, Punt 2: De zalige vrucht hieruit

  Ds. W.A. Zondag - Jesaja 28 : 16

  Play Episode Listen Later Dec 19, 2022 65:09


  Thema: Christus als de hoeksteen van Sion  Punt 1: beloofd, Punt 2: verworpen, Punt 3: bewonderd

  Ds. Chr. van Dam - Psalmen 42 : 12

  Play Episode Listen Later Nov 7, 2022 58:44


  Thema: De zelfaanspraak van David Punt 1: De aanleiding daartoe, Punt 2: De herhaling daarvan, Punt 3: De bedoeling daarmee

  Ds. W. Visscher - 1 Koningen 17 : 14

  Play Episode Listen Later Nov 7, 2022 82:12


  Thema: Gods boodschap: Zo zegt de Heere Punt 1: Gods spreken is nodig, Punt 2: Wat dat spreken inhoudt, Punt 3: Hoe dat spreken tot grote zegen is

  Ds. C.G. Vreugdenhil - Efeze 1 : 5 - 7

  Play Episode Listen Later Nov 7, 2022 73:14


  Thema: Een loflied op Gods genade Punt 1: Aangenomen tot kinderen, Punt 2: Begenadigd in de geliefde, Punt 3: Verlost door Zijn bloed

  Ds. D.W. Tuinier - Zondag 13

  Play Episode Listen Later Nov 7, 2022 79:30


  Thema: Duur gekocht Punt 1: de hoge prijs die is betaald, Punt 2: de heilige roeping waartoe het verplicht

  Ds. W.A. Zondag - 1 Koningen 17 : 8 - 16

  Play Episode Listen Later Nov 7, 2022 39:05


  PrekenWebMon, 07 Nov 2022 08:32:31 GMTDs. W.A. ZondagNoDs. W.A. Zondag - 1 Koningen 17 : 8 - 16

  Ds. A. Schreuder - Genesis 37 : 1 - 4

  Play Episode Listen Later Oct 29, 2022 81:11


  Thema: De jonge Jozef Punt 1: De vader die hem liefheeft, Punt 2: De broers die hem haten, Punt 3: De dromen die hij vertelt

  Ds. C.G. Vreugdenhil - Efeze 1 : 3 - 4

  Play Episode Listen Later Oct 17, 2022 77:12


  Thema: Het wonder van de gemeente Punt 1: Het wezen van de gemeente, Punt 2: De oorsprong van de gemeente (de verkiezing), Punt 3: Het doel van de gemeente

  Ds. C.J. Meeuse - Psalmen 130 : 4 - 4

  Play Episode Listen Later Oct 17, 2022 76:59


  Thema: De vergeving van onze zonden Punt 1: De noodzaak van vergeving, Punt 2: De mogelijkheid van vergeving, Punt 3: De beleving van de vergeving, Punt 4: De vrucht van de vergeving

  Ds. J.W. Verweij - Psalmen 39 : 5 - 5

  Play Episode Listen Later Oct 17, 2022 76:34


  Thema: Een gebed in benauwdheid in het leven van David Punt 1: Een vrees voor zichzelf, Punt 2: Een uitzien naar de Heere, Punt 3: De verkwikking waar hij om vraagt

  Ds. W. Visscher - Jesaja 32 : 1 - 2

  Play Episode Listen Later Oct 17, 2022 32:57


  Thema: Een Koning en een Man Punt 1: Zijn persoon, Punt 2: Zijn werk

  Ds. D.W. Tuinier - Zondag 12

  Play Episode Listen Later Oct 17, 2022 69:54


  Thema: De naam Christus, dat is Gezalfde Punt 1: gezalfd tot hoogste Profeet, Punt 2: gezalfd tot enige Hogepriester, Punt 3: gezalfd tot eeuwige Koning

  Ds. Chr. van Dam - 1 Korinthe 5 : 7

  Play Episode Listen Later Oct 17, 2022 68:49


  Thema: De uitzuivering van de oude zuurdesem Punt 1: Wat dit zeggen wil, Punt 2: Wat er aan verbonden is, Punt 3: Waarmee het aangedrongen wordt

  Ds. C. Van Ruitenburg - Richteren 14 : 3b

  Play Episode Listen Later Oct 14, 2022 70:21


  Thema: Simsons begeerte Punt 1: Waar die begeerte naar uit gaat, Punt 2: Hoe die begeerte bestuurd werd, Punt 3: Tot welke ontmoeting deze begeerte leidt, Bijbeltekst Omschrijving: En Simson zeide tot zijn vader: Neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen.

  Ds. C.J. Meeuse - Mattheüs 27 : 25

  Play Episode Listen Later Oct 3, 2022 64:48


  Thema: Een bede om toerekening van het bloed van Christus Punt 1: Hoe het volk dit bedoelde, Punt 2: Hoe het volk vervuld wordt bij die dit bloed verachten, Punt 3: Hoe het volk vervuld wordt bij die dit bloed benodigen

  Ds. S.W. Janse - Genesis 49 : 1 - 2

  Play Episode Listen Later Sep 26, 2022 62:14


  Thema: Jacobs laatste woorden Punt 1: Woorden van een vader, Punt 2: Woorden van een profeet

  Ds. D.W. Tuinier - Zondag 11

  Play Episode Listen Later Sep 26, 2022 60:51


  Thema: Het geloof in Jezus, dat is Zaligmaker II Punt 1: Hij is de volkomen Zaligmaker, Bijbeltekst Omschrijving: Preek 2 van 2 Tevens toespraak HD

  Ds. D.W. Tuinier - Zondag 11

  Play Episode Listen Later Sep 26, 2022 78:14


  Thema: Het geloof in Jezus, dat is Zaligmaker Punt 1: Hij is dé Zaligmaker, Punt 2: Hij is de enige Zaligmaker

  Ds. J.W. Verweij - 1 Johannes 1 : 9

  Play Episode Listen Later Sep 26, 2022 50:38


  Thema: Beleden zonden, vergeven zonden Punt 1: Een weldadige belijdenis, Punt 2: Een barmhartige vergiffenis, Punt 3: Een noodzakelijke reiniging

  Ds. J.W. Verweij - Judas 1 : 17 - 20

  Play Episode Listen Later Sep 26, 2022 82:13


  Thema: Gods gemeente bewaard door Jezus Christus Punt 1: De dwaling in het heden, Punt 2: De dwaling in het verleden, Punt 3: De bewaring in het verleden en in het heden

  Ds. W. Visscher - Johannes 8 : 12

  Play Episode Listen Later Sep 22, 2022 69:13


  Thema: Onderwijs van de Heere Jezus Punt 1: Jezus wijst op diepe duisternis, Punt 2: Jezus wijst op Zichzelf, het Licht der wereld, Punt 3: Twee grote beloften

  Ds. C. Van Ruitenburg - Lukas 15 : 20 - 21

  Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 65:08


  Thema: De jongste zoon Punt 1: Verloren, Punt 2: Gevonden, Punt 3: Verblijd

  Ds. C. Van Ruitenburg - Lukas 15 : 8 - 10

  Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 64:59


  Thema: De verloren penning Punt 1: Is verloren, Punt 2: Wordt gezocht, Punt 3: Wordt gevonden

  Ds. C. Van Ruitenburg - Lukas 15 : 1 - 7

  Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 59:16


  Thema: De Herder en Zijn schapen Punt 1: Het zoeken, Punt 2: Het vinden, Punt 3: Het dragen, Punt 4: Het verblijden

  Ds. J.S. van der Net - Leviticus 14 : 20b

  Play Episode Listen Later Jul 29, 2022 64:22


  Bijbeltekst Omschrijving: [20]   En de priester zal dat brandoffer en dat spijsoffer op het altaar offeren;  zo zal de priester de verzoening voor hem doen, en hij zal rein zijn.

  Ds. W.A. Zondag - Zondag 1 : Vraag en antwoord 2

  Play Episode Listen Later Jul 29, 2022 63:05


  Thema: Troost door kennis Punt 1: van mijn “zonden en ellende”, Punt 2: van mijn verlossing, Punt 3: van mijn dankbaarheid, Bijbeltekst Omschrijving: HC Zondag 1 - deel 4 Vraag 2: Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt? Antwoord: Drie stukken. Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere: hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde. En ten derde: hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

  Ds. W.A. Zondag - Zondag 1 : Vraag en antwoord 1

  Play Episode Listen Later Jul 29, 2022 61:18


  Thema: De christen getroost (3): Punt 1: Vanwege de bewaring, Punt 2: Vanwege de verzekering, Bijbeltekst Omschrijving: HC Zondag 1 - deel 3 Vraag 1: Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmaker Jezus Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo bewaart, dat zonder de wil mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

  Ds. W.A. Zondag - Zondag 1 : Vraag en antwoord 1

  Play Episode Listen Later Jul 29, 2022 59:16


  Thema: De christen getroost (2): Punt 1: Vanwege de betaling, Punt 2: Vanwege de verlossing, Bijbeltekst Omschrijving: HC Zondag 1 - deel 2 Vraag 1: Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmaker Jezus Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo bewaart, dat zonder de wil mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

  Ds. W.A. Zondag - Zondag 1 : Vraag en antwoord 1

  Play Episode Listen Later Jul 29, 2022 69:55


  Thema: De christen getroost (1): Punt 1: Naar lichaam en ziel, Punt 2: In leven en sterven, Punt 3: Door de enige Eigenaar, Bijbeltekst Omschrijving: HC Zondag 1 - deel 1 Vraag 1: Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmaker Jezus Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo bewaart, dat zonder de wil mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

  Ds. G.J. Baan - Handelingen 17 : 11 - 12a

  Play Episode Listen Later Jul 29, 2022 76:35


  Thema: De Joden te Berea Punt 1: Luisterende Joden (“En…toegenegenheid,”), Punt 2: Onderzoekende Joden (“onderzoekende…waren.”), Punt 3: Gelovige Joden (“Velen…geloofden,”)

  Ds. J.W. Verweij - Johannes 12 : 3

  Play Episode Listen Later Jul 29, 2022 64:39


  Thema: Het ware Paaslam en Zijn vrucht Punt 1: Maria's geloofsoffer, Punt 2: Judas' ongeloofsvrucht, Punt 3: Jezus' barmhartigheid

  Claim PrekenWeb.nl

  In order to claim this podcast we'll send an email to with a verification link. Simply click the link and you will be able to edit tags, request a refresh, and other features to take control of your podcast page!

  Claim Cancel