Dagelijkse overdenking

Follow Dagelijkse overdenking
Share on
Copy link to clipboard

Luister naar de dagelijkse overdenking van de bekende Bijbellerares Joyce Meyer in het Nederlands! Joyce geeft je elke dag een Bijbelvers, laat zien hoe je het in je dagelijks leven kunt toepassen en zegt een kort gebed op. Nog meer bemoediging vind je op joyce-meyer.nl

Joyce Meyer


  • Jan 9, 2023 LATEST EPISODE
  • daily NEW EPISODES
  • 3m AVG DURATION
  • 307 EPISODES


  More podcasts from Joyce Meyer

  Search for episodes from Dagelijkse overdenking with a specific topic:

  Latest episodes from Dagelijkse overdenking

  Grenzen hebben zin!

  Play Episode Listen Later Jan 9, 2023 3:18


  Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg Spreuken 3:5-6 (NBV) Zelfcontrole en zelfdiscipline uitoefenen en grenzen stellen in ons leven is één van de belangrijkste dingen die wij kunnen doen. Een leven zonder discipline is een leven gevuld met roekeloosheid. Het Woord van God geeft ons de noodzakelijke grenzen aan zodat we binnen een veilig gebied blijven. Het leert ons wat we wel en wat we beter niet zouden moeten doen, voor onze eigen veiligheid. Als christenen kunnen we denken dat het op de één of andere manier wel spannend is om op het randje te leven. We houden van het “Jaaaa!” en “Dit ben ik!” zelfbeeld. Dit is een populaire manier geworden om op die wijze naar het leven te kijken. Maar wees eens eerlijk, God wil niet dat wij op het randje leven, want als we op de grens leven, dan is er geen ruimte meer voor correctie! Alle snelwegen hebben strepen, één aan elke kant en één in het midden. Deze strepen dienen ervoor om veilige marges te hebben tijdens het autorijden. Als we aan één kant over de streep rijden, dan rijden we zo de sloot in. Als we over de middenstreep heengaan, dan zou dit onze dood kunnen betekenen. We vinden die strepen fijn, omdat die ons veiligheid bieden. Hetzelfde geldt voor ons persoonlijk leven. Wanneer we grenzen en marges hebben, voelen wij ons veel beter en ervaren wij Gods vrede. De sleutel is om naar Gods Woord te gaan, want hier heeft Hij alle grenzen vastgesteld waaraan wij ons moeten houden. Laat God dagelijks je weg leiden.

  Wat moeten we doen?

  Play Episode Listen Later Jan 8, 2023 4:04


  Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Galaten 6:9 (NBV) In de wereld waarin we leven, worden we geconfronteerd met verschillende problemen, frustraties en moeilijkheden. Zo is het leven nu eenmaal. Dit wetende, wat gaan we hieraan doen? We moeten standvastig en volhardend zijn. Met andere woorden, het antwoord op bovenstaande vraag is: Geef nooit op! Het maakt niet uit wat er ook in ons leven gebeurt, de overwinning zit hem in het weigeren om op te geven. Houd in gedachten dat, juist in de hitte van onze strijd, de Heilige Geest waarschijnlijk Zijn grootste werk in ons aan het doen is. Hij wordt niet gehinderd door de omstandigheden. Als jij en ik echt op Hem vertrouwen, dan zouden wij dit ook niet zijn! Niet alleen in goede tijden is Hij in ons leven, maar ook in moeilijke tijden. Hij zal ons door alles heen leiden, zolang wij maar volhouden en Hem blijven volgen. Dit betekent dat we volhardend moeten zijn in gebed, aanhoudend in onze vastberadenheid, standvastig in het geloof en vastbesloten om stevig op Gods Woord te staan en in Zijn beloften aan ons. Het komt vaak voor dat we afgeleid zijn doordat bepaalde ontwikkelingen veel te langzaam lijken te gaan. De vijand houdt er juist van om ons hierop terecht te wijzen. Maar onthoud goed, het kan zijn dat God, juist in die periode, een aantal van Zijn grootste werken aan het verrichten is. Het gaat namelijk niet alleen maar om jou en om mij. Het werk dat de Heer in ons aan het doen is, is ter voorbereiding op het werk dat Hij door ons heen wilt doen! Ik weet dat het leven soms hard kan zijn. Maar ik weet ook dat als we standvastig blijven, God ons zal helpen. In Galaten 6:9 staat: Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Galaten 6:9 (NBV) Dus laat ik de vraag opnieuw stellen: Wat moeten we doen? Mijn antwoord hierop is, geef nooit op! Wat is hierop jouw antwoord?

  Jezus is ons voorbeeld

  Play Episode Listen Later Jan 7, 2023 3:52


  ….want God is liefde... 1 Johannes 4:8 (NBV) Liefde is iets wat je kunt zien. Je kunt het zien aan de vrucht van de Geest die werkt in ons leven, ons gedrag en hoe wij anderen behandelen. Liefde kent veel eigenschappen of verschillende manieren waarop we het kunnen zien. Wanneer je bijvoorbeeld een diamanten ring tegen het licht houdt, kan het op verschillende manieren schitteren, afhankelijk van hoe je het tegen het licht houdt. Ik geloof dat de liefde ook op verschillende manieren kan schitteren, afhankelijk van hoe wij er naar kijken. 1 Korintiërs 13:4-7 geeft ons voorbeelden van de verschillende eigenschappen van de liefde: De liefde is geduldig, je kan omstandigheden langer aan. De liefde is niet jaloers, het heeft geen behoefte aan iets wat het niet bezit. De liefde is niet opschepperig of ijdel, het heeft geen behoefte om aOverdenking op zichzelf te vestigen. De liefde is niet verwaand of onbeleefd. De liefde dringt zijn eigen manier niet aan iemand op. De liefde houdt niet van ongerechtigheid. De liefde geeft nooit op! Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe wij van anderen zouden moeten houden… en het is ook de wijze waarop God van ons houdt. 1 Johannes 4:8 zegt dat God liefde is. Hij houdt van ons en heeft ons gered, zodat wij Zijn liefde met anderen kunnen delen. Als we God willen na doen, dan moeten we zijn zoals Jezus, de perfecte navolger van God, die leefde volgens alle beschrijvingen van de liefde, te vinden in 1 Korintiërs 13. In alle omstandigheden bleef Hij altijd in liefde handelen, zelfs toen mensen zich tegen Hem keerden. In Kolossenzen 3:12-14 staat: Bekleed U daarom als Gods uitverkorene…. en bovenal, bekleed u met liefde…. Net zoals Jezus dit deed, laten wij ons ook bekleden met de liefde en ervoor kiezen om Zijn voorbeeld te volgen want hiermee brengen we God eer en glorie.

  Op God vertrouwen

  Play Episode Listen Later Jan 6, 2023 3:31


  ...Ik zeg u dus: laat u leiden door de [Heilige] Geest.., dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Galaten 5:16 (NBV) Ik ben van mening dat elke keer dat we gefrustreerd raken, dit eigenlijk wordt veroorzaakt omdat we ophouden God te vertrouwen. Dat mag misschien als een gedurfde uitspraak bij je overkomen, maar denk eens na over het volgende: God heeft jou en mij Zijn Heilige Geest en genade gegeven om alle dingen, die op je weg komen, te kunnen doorstaan. Op het moment dat we niet langer op Hem vertrouwen, maar proberen om in onze eigen kracht dingen voor elkaar te krijgen, raken we gefrustreerd. Het bovenstaande goed te begrijpen, heeft mij enorm geholpen. Elke keer dat ik gefrustreerd raakte, herinnerde ik mij eraan dat ik de plek van de Heilige Geest aan het innemen was. Ik probeerde een Heilige Geest Junior te zijn! Vecht je tegen een onafhankelijke geest? Op het moment dat je weigert om afhankelijk te zijn van God, dan zeg je in essentie, “Oké God, ik waardeer het dat U bij mij bent, maar kijk eens hoe ik dit aanpak.” Je afhankelijk van God opstellen kan soms lastig zijn, maar het is de sleutel tot de overwinning die we elke dag opnieuw in ons leven nodig hebben. Galaten 5:16 spoort ons aan om ons [gewoontegetrouw] te laten leiden door de (Heilige) Geest, dan zijn wij namelijk niet gericht op onze eigen begeerten. Merk op dat hier niet staat: “Overwin in eigen kracht het vlees... dan zul je niet gericht zijn op je eigen begeerten. Nee, er staat laat u leiden door de Heilige Geest. Kies ervoor om niet langer onafhankelijk te leven, maar op de Heilige Geest te vertrouwen. Ik beloof je dat je hier geen spijt van zult hebben.

  Genade – Gods kracht is een gift

  Play Episode Listen Later Jan 5, 2023 3:36


  .... Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Romeinen 12:3 (NBV) Wanneer je al wat langer meedraait in deze wereld, dan weet je dat er maar weinig dagen zijn, die precies zo gaan zoals je het graag zou willen. Gelukkig zal God ons nooit in een situatie plaatsen, zonder dat Hij ons eerst de kracht te geven dit met opgewektheid aan te pakken. Ik geloof dat God ons Zijn bijzondere genade schenkt, voor elke situatie. Ik zou genade als volgt willen definiëren: Gods kracht om ons te helpen alles te doen wat we moeten doen. Je kunt die kracht vandaag al hebben, maar je dient het eerst te ontvangen en de enige manier waarop je het kunt ontvangen is door geloof. Romeinen 12:3 zegt: Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Vraag jezelf vandaag eens af, “Wat doe ik met mijn geloof?” Geloof je in jezelf, in anderen of in jouw omstandigheden? Dat is niet uit genade leven en betekent, dat je leeft uit eigen kracht en eigen werken. En het gaat je dan niet lukken! Maar wanneer je gelooft en God vertrouwt dat Hij datgene zal doen wat je zelf niet kunt, dan plaats je jouw geloof in Hem. Dan zal genade -Gods kracht- door het kanaal van geloof komen en jou in staat stellen om dingen te doen, die niet alleen jezelf maar ook anderen versteld zal doen staan. Mijn langere definitie van genade is: Het is de kracht van God die ons vrij gegeven is, dat wil zeggen dat het ons niets kost, behalve dat wij in God geloven, hetgeen ons in staat stelt om dingen met gemak te doen, die wij anders nooit zouden kunnen doen, met geen enkele strijd of inspanning. Stel je geloof in God. Hij wilt Zijn genade vandaag nog aan je geven.

  Liefde in beweging

  Play Episode Listen Later Jan 4, 2023 3:38


  Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Johannes 13:35 (NBV) Als christenen zijn we geroepen om liefde te tonen aan anderen. Zoals het Bijbelvers hierboven zegt; “Anderen zullen zien dat we Jezus' discipelen zijn als we elkaar liefhebben “ (Joh.13:35) Heel veel mensen zien liefde als “gewoon een gevoel,” maar het is zoveel meer dan dit. Ware liefde openbaart zichzelf door ons doen en laten. Dit doen en laten hoeft geen onmogelijke of overweldigende daad te zijn. Eén van de beste manieren om de liefde van Jezus aan anderen te laten zien, is door het doen en laten van eenvoudige en alledaagse dingen…. • Zoals het geven van een klein geschenk of een bemoedigend gesprek voeren met een zwaarmoedig persoon die behoefte heeft aan een vriend. • Of een tas gevuld met boodschappen geven aan een alleenstaande moeder uit de buurt, die moeite heeft om eten op tafel te krijgen. • Je kunt de liefde al tonen door alleen maar te glimlachen of te groeten naar iemand die je op straat, op de gang of in een winkel, tegenkomt. Er zijn veel verschillende manieren om de liefde van Christus te tonen. Wanneer je Zijn liefde laat zien aan iemand anders, dan kan dat het hart verzachten van die persoon. Voordat je het weet, zullen zij ook manieren ontdekken om liefdevol naar anderen uit te reiken en hen liefde te tonen. Dus laten we Gods liefde vieren en laat Hem jou leiden. Legt Hij nu de naam van iemand op je hart? Ik wil dat mijn liefde voor Jezus tot uiting komt in de wijze waarop ik liefde toon aan anderen. Zelfs aan diegenen van wie het moeilijk is om van te houden. Als ik het hart van iemand kan verzachten door Gods liefde, dan zal diegene vervolgens misschien weer het hart van iemand anders verzachten door liefde, en diegene zal op zijn beurt weer uitreiken naar anderen, en Gods liefde zal blijven stromen en worden doorgegeven… Binnen de kortste keren hebben we dan een ware liefdesrevolutie!

  Ja, je kunt het!

  Play Episode Listen Later Jan 3, 2023 4:12


  U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. 1 Korintiërs 10:13 (NBV) We krijgen allemaal te maken met verleidingen, het is een onvermijdelijk onderdeel van het leven. De vraag is daarom niet: “Kom je in de verleiding?”, maar: “Als je in de verleiding komt, ben je voorbereid?” Ik zou willen dat je goed beseft: je kunt de verleiding weerstaan. Stop met het zeggen van: “Joyce, ik denk niet dat ik het kan.” Schrap “ik kan het niet” uit je woordenboek.  Je hebt gelijk, in eigen kracht en vermogen, kun je het ook niet. Maar als je Gods woord in je hart plaatst, als je op Zijn kracht leunt en in Zijn beloftes gelooft, dan is er geen enkele verleiding welke je niet kunt weerstaan. Door de jaren heen, is mij opgevallen dat er vijf dingen belangrijk zijn in het overwinnen van verleiding. Ten eerste, wees wijs. Denk eerst goed na over de keuzes die je maakt en de consequenties hiervan, voordat je daadwerkelijk een keuze maakt. Wijsheid kijkt altijd vooruit.  Ten tweede, moet je geloven dat je de verleiding kunt weerstaan. Veroordeling, schuld en schaamte werken vanuit een momentum. Als je deze gevoelens vroegtijdig stopt, verliezen ze kracht. Maar eenmaal op gang gekomen, zijn ze moeilijk te stoppen. Ten derde, beschouw verleiding als onderdeel van het normale leven. Als je een strijd verwacht, dan zul je altijd voorbereid zijn. Ten vierde, vermijd gebieden waar je zwak in bent. Breng jezelf niet in een situatie waar je gemakkelijk ten val komt. Als je moeite hebt met het omgaan van geld, of je hebt niets om uit te geven, ga dan niet naar een winkelcentrum. En ten slotte, geef jezelf niet teveel eer.  We komen nooit af van deze verleiding. Het is heel gemakkelijk om te denken dat je volwassen genoeg bent en  je niet meer zult struikelen. Maar op het moment dat je dit gaat denken, word je een gemakkelijke prooi.  God wil dat je Hem vertrouwt om overwinning te brengen op elk gebied van je leven. Door Zijn genade… kun je het!

  Het opstarten van je dromen

  Play Episode Listen Later Jan 2, 2023 3:46


  Indien openbaring (visie) ontbreekt, verwildert het volk…. Spreuken 29:18 (NBG) Welke droom heeft God in jouw hart geplaatst? Ik vraag je niet of je een droom hebt. Ik weet namelijk dat je die hebt, want God geeft ons allemaal een droom. Ik heb mensen op verschillende manieren zien omgaan met hun dromen. Sommige mensen verstoppen hun dromen heel diep in hun hart, uit zelfbescherming voor de kritiek van anderen. Anderen plaatsen hun dromen zo ver uit het zicht, dat ze er niet meer over hoeven na te denken. Weer anderen geven hun dromen uiteindelijk op, omdat het te pijnlijk voor hen is om zich eraan vast te houden. Als jouw dromen een start nodig hebben, dan wil ik dat je twee dingen goed onthoudt. Ten eerste, zorg ervoor dat jij een heldere visie hebt en, ten tweede, zorg ervoor dat je deze visie altijd in het vizier houdt. Het feit dat je een visie hebt, wil niet zeggen dat het ook direct zal gebeuren. God is namelijk net zo geïnteresseerd in het proces van een visie, als in het eindresultaat zelf. De apostel Paulus zei in Filippenzen 4:11-13 dat hij had geleerd hoe hij tevreden en voldaan kon zijn met alles wat hij had, onder welke omstandigheden dan ook. Met andere woorden, hij liet zich niet beïnvloeden door de omstandigheden waarin hij zich op dat moment bevond, maar richtte zich altijd op zijn doel. Dit betekent dat jij, net als Paulus, een balans moet vinden tussen voldoening en ambitie. De sleutel hiervoor is: Leer om, onderweg naar je bestemming, te genieten van waar je nu bent. Wanneer je een droom of visie hebt, moet je deze goed voor ogen houden. Mocht het je helpen, schrijf het dan op. En onthoud, God zal je helpen om de droom, die Hij je gegeven heeft, leven te geven. Stap voor stap, dag voor dag.

  Gods aanwezigheid in je dagelijks leven

  Play Episode Listen Later Jan 1, 2023 3:50


  Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Johannes 14:23 (NBV) Het leven is druk en vol met afleidingen. Als we even niet opletten, dan worden we zo opgeslokt door onze dagelijkse beslommeringen en zorgen, en dan dreigen we het meest belangrijke uit het oog verliezen. In Lucas 2 vind je een interessant verhaal over hoe Maria en Jozef met de twaalfjarige Jezus naar Jeruzalem gingen voor het jaarlijkse Pesachfeest. Na afloop van het feest vertrokken Maria en Jozef naar huis, in de veronderstelling dat Jezus bij hen was. Ik vraag me af hoe vaak wij veronderstellen dat God bij ons is, terwijl wij in werkelijkheid zijn afgedwaald om ons eigen ding te doen? Nu komt het meest interessante gedeelte. Maria en Jozef waren al een hele dag op reis voordat ze zich realiseerden dat Jezus niet bij hen was. Toen pas begonnen ze Hem te zoeken. Het kostte hen maar liefst drie dagen voordat ze Hem vonden. Drie dagen! De kernboodschap hier is: Het is makkelijker om de bijzondere aanwezigheid van God te verliezen, dan dat het is om weer in Zijn aanwezigheid te komen. We moeten er zorgvuldig op toezien dat we in Gods aanwezigheid te blijven. Als we dat doen, dan voelt God zich thuis in onze harten. Dit begint eenvoudig door Zijn Woord te gehoorzamen. Eén van de eerste tekenen van geestelijke groei is vastbesloten te zijn om het gedrag waarmee je God krenkt, de rug toe te keren. Hiermee laat je zien dat je het belangrijk vindt wat Hij ervan denkt. Dat betekent dat je er voor kiest vrijgevig te zijn naar anderen, dat je leert om je naaste te vergeven, je zonde loslaat en in vrede leeft. Wanneer we er bewust voor kiezen om onze woorden te gebruiken om God te danken en anderen te bemoedigen, zullen we ons de hele dag verbonden voelen met God.

  Maak onderscheid tussen ‘wie je bent' en ‘wat je doet'

  Play Episode Listen Later Dec 31, 2022 3:04


  Daarom ook is iemand die één [ingelijfd] met Christus is, een nieuwe schepping. 2 Korintiërs 5:17 (NBV) Ik heb fouten gemaakt in mijn leven, en ik weet zeker dat ik in de toekomst fouten zal maken, maar toch hou ik van mijzelf. Het is een gegeven dat ik niet altijd alles goed doe, maar dat heeft geen invloed op wie ik ben in Christus. Ik weet dat ik geliefd ben en dat ik toch een goed persoon ben. Dat komt omdat ik geleerd heb onderscheid te maken tussen mijn “wie ik ben”, een nieuwe schepping in Christus, en mijn “wat ik doe.” Wanneer je beseft dat wat je “doet” niet bepaalt “wie” je bent, ervaar je een nieuwe mate van vrijheid van schaamte. Als je weet dat God van je houdt, kun je op een gezonde en evenwichtige manier van jezelf gaan houden. Als je van jezelf gaat houden, beginnen ook anderen van jou te houden. Van jezelf houden betekent niet dat je vol trots bent, het betekent eenvoudig dat je jezelf accepteert als de persoon die God je geschapen heeft om te zijn. Wij allemaal hebben gedragsveranderingen nodig, maar het accepteren van onszelf als Gods schepping is een essentieel onderdeel in ons proces om emotioneel gezond en volkomen te zijn in Christus. Als we dat in de hand hebben, van onszelf te houden, zal het wonderen uitwerken om ons te helpen om de op schaamte gebaseerde natuur te overwinnen.

  Vertrouw op God en doe het goede

  Play Episode Listen Later Dec 30, 2022 2:49


  Vertrouw op de Here en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. Psalmen 37:3 (NBV) Velen van ons besteden veel te veel tijd om uit te vinden hoe we zegeningen voor onszelf kunnen krijgen. Soms proberen mensen hun hele leven te bereiken wat zij belangrijk vinden, nooit vertrouwen ze op God of laten ze zich door Hem leiden. Uiteindelijk zullen ze een depressief of onvoldaan gevoel hebben. In Psalmen 37:3 staat: Vertrouw op de Heer en doe het goede... God heeft ons niet geschapen om zelfzuchtig of voortdurend gericht te zijn om onszelf te helpen. Hij wil dat we goede zaden zaaien door uit te reiken naar anderen en hen te helpen. Het goede doen geeft enorme voldoening omdat het geweldig voelt om een verschil te kunnen maken. Het opent ook de deur voor God om je op een grotere wijze te zegenen. Vertrouw God dat Hij de juiste zegeningen in je leven brengt. Terwijl je aan het wachten bent op Zijn perfecte timing, begin je alvast met het helpen van anderen. Je zult je opgelucht voelen als je niet steeds maar aan jezelf denkt. Terwijl je aan de slag gaat met het goede te doen, zal God je trouw zegenen en voorzien in je behoeften.

  Wees niet bang - volg de Heilige Geest

  Play Episode Listen Later Dec 29, 2022 2:43


  Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 41:10 (HSV) Deze Bijbeltekst is een enorme bemoediging om sterk en moedig te zijn in de Heilige Geest. We willen zeker niets buiten Gods wil om doen of Zijn timing, maar wanneer God beweegt, dan moeten we niet bang zijn om met Hem mee te bewegen. Satan brengt vrees en emoties in ons denken als de Heilige Geest ons in een nieuwe richting probeert te leiden. Hij probeert angst te gebruiken om ons ervan te weerhouden met God vooruit te gaan. In Jesaja 41:10 staat: Wees niet bang, want ik ben bij je, Als je voor iets bang bent geweest of het verlangen hebt om vrij van angst te zijn, dan zal er een tijd komen dat je je angst onder ogen moet zien, zonder er voor weg te rennen. Neem gewoon de hand van Jezus, erken dat Hij bij je is, en doe het. Wees niet bang, want Hij is met je. Als je op een kruispunt in je leven staat, laat mij je dan bemoedigen om vooruit te gaan, Blijf niet in angst stilstaan, maar neem Zijn hand en ga vooruit. Onthoud, God wil je van al je angsten bevrijden!

  De duivel een stap voorblijven

  Play Episode Listen Later Dec 28, 2022 3:07


  Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft. Jakobus 1:12(NBV) Ik geloof dat de enige manier om de duivel een stap voor te blijven is, de beproeving te herkennen en agressief je ertegen te verzetten. Jakobus 1:12 zegt: ‘Gelukkig is de man die in de beproeving staande blijft.. Hij ontvangt de kroon van het leven…'. Het doorstaan van beproevingen betekent door de beproevingen te gaan zonder op te geven — en de duivel geen kans te geven. Het doorstaan betekent ook om door een tijd van beproeving te gaan zonder dat het je gedrag verandert. Toen Jezus zelf door beproevingen ging, heeft Hij nooit de mensen anders benaderd, en als we geestelijk groeien, kunnen we Zijn voorbeeld volgen. Jezus begrijpt precies waar we ten tijde van beproevingen mee worden geconfronteerd. Soms laat Hij toe dat we beproevingen moeten doorstaan zodat Hij ons op onze zwakheden attent kan maken en ons kan helpen ze te overwinnen. De enige manier om alles te bezitten wat Jezus wil dat je zult hebben, is te worden wie Hij je geschapen heeft om te zijn. En dit soort volwassenheid komt door beproevingen. Dus wees vastberaden om geduldig te zijn een blijf staande in de beproevingen door de genade van God. Dit zorgt ervoor dat je een stap voor blijft op de duivel.

  De Heilige Geest geeft ons overwinning op onze emoties

  Play Episode Listen Later Dec 27, 2022 3:00


  Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. Johannes 14:16 (NBV) Emoties zijn onze grootste vijand. We hebben de neiging om ons te laten leiden door hoe we ons voelen, maar we moeten beseffen dat emoties wispelturig zijn en dagelijks veranderen. We moeten voorzichtig zijn dat we geen gehoor geven aan elke gedachte die in ons opkomt, omdat gedachten en gevoelens ons niet de waarheid vertellen. Een voorbeeld hiervan is dat veel mensen depressief zijn omdat ze de waarheid niet onder ogen willen zien, maar de Heilige Geest is gekomen om ons de waarheid te onthullen. We moeten de waarheid onder ogen zien en de verantwoordelijkheid nemen voor onze daden, in plaats van excuses te maken en iedereen de schuld te geven van onze problemen. Als we dat doen en God om hulp vragen, verlaat de geest van zwaarmoedigheid ons en voelen we verlichting en vrijheid. Je kunt overwinning op je emoties ervaren door je over te geven aan de Heilige Geest en de wijsheid die Hij kenbaar maakt te gehoorzamen. Jezus heeft Hem gezonden om onze Trooster, Raadgever, Helper, Bemiddelaar, Pleitbezorger, Versterker en Houvast te zijn, die altijd bij ons is. God zij dank hoeven we niet teleurgesteld, ontmoedigd, moedeloos, depressief of wanhopig te zijn. De Heilige Geest geeft ons de overwinning op onze emoties!

  In eenheid zijn met je partner

  Play Episode Listen Later Dec 26, 2022 2:41


  Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden. Matteüs 18:20 (NBV) In de Bijbel staat dat er kracht is in eenheid. Dit is vooral het geval in een huwelijk. Mijn man, Dave, en ik hebben persoonlijkheden die zo tegengesteld zijn als maar zijn kan. Toch heeft God ons meer en meer bij elkaar gebracht zodat we meer op elkaar zijn gaan lijken en dezelfde dingen op een dag willen. Nog steeds hebben we twee verschillende persoonlijkheden, maar nu zien we dat God onze verschillen opzettelijk samen heeft gevoegd. Als je kracht in je huwelijk en je gebedsleven wilt hebben, dan moet je goed met elkaar kunnen opschieten. De grote vraag is: Hoe kan een stel dat het niet met elkaar eens is leren in eenheid te leven? Eenheid ontstaat als de betrokken personen stoppen om egoïstisch te zijn. De sleutel is dat je geeft om wat de ander nodig heeft, welwillend bent om jezelf ondergeschikt te maken, en dat je doet wat je kunt, om te voorzien in wat de ander nodig heeft. Als dit gebeurt, kun je met elkaar in eenheid leven voor de Heer. En waar twee of drie mensen in Zijn naam samen zijn, is God in hun midden. Dus besluit vandaag met je partner om eenheid na te streven en één te zijn voor de Heer.

  Denk goed, zodat je het goede kan uitspreken

  Play Episode Listen Later Dec 25, 2022 3:09


  Onze tong is net zo'n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de hel (Gehenna). Jakobus 3:6 (NBV) Negatieve uitspraken beginnen door negatieve gedachten. Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat een werknemer het gerucht hoort dat het bedrijf waar hij werkt een aantal werknemers gaat ontslaan. Dus denkt hij: “Zal je net zien, nu het allemaal goed gaat, gebeurt er natuurlijk altijd weer iets slechts.” Vervolgens zegt hij: “Waarschijnlijk zal ik mijn baan verliezen.” Vroeger had ik negatieve gedachten, wat ertoe leidde dat mijn woorden ook negatief werden. Dit had dan weer een slechte weerslag op mijn leven. Uiteindelijk besloot ik om mijn manier te veranderen en te stoppen met negatief te praten. Alleen ophouden met negatief praten was niet voldoende – ik moest beginnen met positief denken! Onze gedachten – positief en negatief – leiden ertoe dat we woorden uitspreken die bepalend zijn voor onze toekomst. Wanneer we de verkeerde dingen zeggen, kan het een vuur in ons leven worden (zie Jakobus 3:6). Maar we kunnen het vuur vanaf het begin stoppen door het goede uit te spreken. Maar we kunnen alleen het goede uitspreken als we het goede denken. Ik spoor je aan om vervuld te zijn van de Heilige Geest en het Woord van God. Laat Hem je gedachten beïnvloeden en je leiden naar een levensstijl van positieve woorden.

  Waarom wij kerst vieren

  Play Episode Listen Later Dec 24, 2022 3:24


  De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal ‘God met ons' betekent. Mattheüs 1:23 Jezus kwam op de wereld om ons van onze zonden te verlossen. De zonde scheidde ons van God, maar Jezus heeft de weg voor ons vrijgemaakt. Hierdoor kennen wij God en kunnen wij alle zegen ontvangen die Hij voor ons heeft. God wil een hechte relatie met ons hebben en ons in alles leiden. Daarom wordt Hij ook wel Immanuel genoemd, wat betekent ‘God met ons'. Hij wil met ons zijn en invloed hebben op elk gebied van ons leven. Hij wil graag dat wij Zijn stem kennen en Hem volgen. God spreekt tot ons en het is Zijn wil dat wij Hem duidelijk horen. Hij wil niet dat ons leven wordt beinvloed door verwarring en angst, maar juist door vastbeslotenheid, zekerheid en vrijheid. God wil graag dat eenieder van ons zijn doel vervult voor zijn leven en in de volheid leeft die Hij voor ons heeft. Ja, wij kunnen op een persoonlijke manier van God horen. Hoe meer wij met God praten, hoe dieper en vertrouwder onze persoonlijke relatie met Hem wordt. Als Hij tot ons spreekt, worden wij verfrist en vernieuwd. Om iemand te kunnen horen, moeten wij aOverdenkingig zijn en luisteren. Let op de stem van God en wees stil. Hij zal tot u spreken en u vertellen dat Hij van u houdt. God wil u geven wat u nodig heeft, maar niet alleen dat. Hij wil meer voor u doen dan u zich kunt voorstellen (Efeziërs 3:20). Hij zal u nooit opgeven of verlaten (Hebreeën 13:5). Luister naar Hem en volg Hem elke dag van uw leven.

  Gebruik je gezag!

  Play Episode Listen Later Dec 23, 2022 3:05


  Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Lucas 10:19 (NBV) Jezus heeft ons niet beloofd dat we nooit te maken zullen krijgen met stressvolle situaties. In Johannes 16:33, zei Hij “Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld...” Maar Hij gaat verder door te zeggen dat we goede moed moeten houden omdat Hij de wereld heeft overwonnen. Deze tekst leert ons dat we ons niet zo druk hoeven te maken zoals de wereld dat doet. Omdat Jezus de wereld van zijn macht heeft ontnomen om ons schade toe te brengen, kunnen we alle uitdagingen in het leven op een rustige en zelfverzekerde wijze benaderen. In Lucas 10:19 staat, “Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven… om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.” Hier vertelt Jezus ons dat Hij ons heeft uitgerust om de wereld te overwinnen, net zoals Hij dat heeft gedaan. Ofschoon we te maken zullen krijgen met uitdagende en stressvolle situaties, die niet altijd makkelijk zijn, verzekert Jezus ons ervan dat niets ons kan verslaan als we er op de juiste manier mee omgaan – op Zijn manier. Gebruik het gezag die je in Christus hebt om je hindernissen te overwinnen.

  Uit je kader breken

  Play Episode Listen Later Dec 22, 2022 3:00


  Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien. 3 Johannes 1:11 (NBV) Soms willen de mensen in de wereld dat wij ons conformeren naar hun beeld. Het woord conformeren betekent ‘zich schikken naar de heersende mening, gelijkvormigheid; handelen in overeenstemming met een bestaand gebruik of gewoonten.' In Romeinen 12:2 staat, ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld…' en in 3 Johannes 1:11 staat ‘volg niet het kwade na, maar het goede van God'. Mensen proberen ons altijd in hun kader te plaatsen, deels als gevolg van hun eigen onzekerheid. Het geeft hen een beter gevoel over wat zij doen als ze anderen ook zover krijgen om het te doen. Weinig mensen hebben het vermogen om zichzelf te zijn en om ook anderen zichzelf te laten zijn. Kun je je voorstellen hoe mooi de wereld zou zijn als we dat wel zouden doen? Als elk persoon zeker over zichzelf zou zijn en ook anderen de ruimte zou geven zichzelf te zijn? Dan zouden we niet proberen om ons aan elkaar aan te passen om imitaties van elkaar te zijn. Ik wil je vandaag bemoedigen te geloven dat je een navolger van Christus kunt zijn en uit het wereldse kader kunt breken!

  Dien elkaar in het huwelijk

  Play Episode Listen Later Dec 21, 2022 2:54


  Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kolossenzen 3:18-19 (NBV) Dave houdt ervan om 's ochtends een fruitontbijt te eten. Dus op zekere morgen moedigde de Heer mij aan om een fruitontbijt voor mijn man te maken. Het probleem was dat ik helemaal geen zin had om een fruitontbijt voor hem te maken. Ik dacht, Waarom moet ik altijd van alles voor hem doen? Geduldig herinnerde de Heer mij eraan dat door mijn man op die manier te dienen ik eigenlijk Hem aan het dienen was. Ik vraag mij af hoeveel huwelijken gered zouden kunnen worden als mannen en vrouwen gewoon graag hun liefde zouden willen tonen door elkaar te dienen. Tegenwoordig lijkt het alsof iedereen “vrij” wil zijn, en Jezus heeft ons ook inderdaad vrijgemaakt. Maar deze vrijheid was niet door Hem bedoeld voor ons om het zelfzuchtig te gebruiken. Hij wil dat we onze partner in liefde dienen. Ik houd echt heel veel van mijn man, en soms uit ik die liefde door iets voor hem te doen. Woorden zijn geweldig, maar wanneer je in liefde wandelt, dan word je toewijding ook getoond door liefdedaden. Ik spoor je aan om je liefde in daden om te zetten. Vraag God om je te laten zien hoe je je partner vandaag kunt dienen en zegenen.

  Spreek de waarheid over jezelf

  Play Episode Listen Later Dec 20, 2022 3:23


  Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Matteüs 12:37 (NBV) Zeg of denk nooit negatieve dingen over jezelf, zoals: ik doe nooit iets goed. Ik zal nooit veranderen. Ik ben lelijk. Ik zie er vreselijk uit. Ik ben dom. Wie kan er ooit van mij houden? Matteüs 12:37 zegt, ‘Op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld.‘ In Spreuken 23:7 (NBG) staat, Zoals hij in zijn hart denkt, zo is hij... Met andere woorden, de manier waarop we over onszelf praten en denken onthult hoe we over onszelf voelen, en dat beïnvloedt ons leven. Je moet goede dingen over jezelf uitspreken, op grond van wat het Woord over je zegt zodat je zelfvertrouwen hebt in wie je bent in Christus. Bijvoorbeeld: “Ik ben gerechtvaardigd door God in Christus. Ik ben aangenomen door Christus. God schiep en vormde mij met Zijn eigen handen, en God maakt geen vergissingen.” Ik houd ervan om de dag te beginnen met het proclameren van positieve Bijbelse beloften. Je kunt dit doen als je naar het werk rijdt of het huis schoonmaakt. Ik moedig je aan om in de spiegel te kijken en hardop te zeggen: God houdt van mij en accepteert mij, en ik doe dat ook.” Wanneer je de goddelijke, positieve waarheid over jezelf begint uit te spreken, dan kun je met succes jezelf zijn, zoals God je heeft geschapen om te zijn.

  Verheugen in de hoop om Gods gunst te ervaren

  Play Episode Listen Later Dec 19, 2022 2:58


  Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in Zijn luister prijzen we ons gelukkig. Romeinen 5:2 (NBV) De Bijbel staat vol met hoopvolle beloften voor jou en mij. We hebben toegang tot Gods aanwezigheid. Hij wil ons genezen van onze ziekten. Hij voorziet in al onze behoeften. Er is zoveel meer.. te veel om te tellen! Daarom is het zo triest als christenen Gods beloften mislopen door gebrek aan geloof. Hier is de vraag: Verwacht jij die beloften? Goede dingen gaan gebeuren wanneer je je regelmatig verheugt in de hoop om Gods gunst te ervaren. In Lucas 2:52 staat dat Jezus verder opgroeide... Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Jij en ik hebben toegang tot de gunst van God door het geloof. We kunnen in die gunst groeien en, net als Jezus, Zijn beloften ervaren. Zelfs als je die dingen nu niet zo ervaart in je leven, kun je je verheugen en op God hopen, in de wetenschap dat het zal gebeuren. Alle beloften in de Bijbel zijn voor ons. Dus verheug je nu in de hoop om Gods heerlijkheid te ervaren en Hij zal ongelofelijke dingen doen in je leven.

  God zal nooit veranderen, maar jij wel!

  Play Episode Listen Later Dec 18, 2022 2:56


  Ik, de HEER, ben niet veranderd... Maleachi 3:6 (NBV) Waarom betrappen we onszelf er op dat we soms denken: “Er zal nooit iets veranderen... Ik zal altijd zo blijven... Mijn situatie zal nooit veranderen.. Hij zal nooit veranderen... Zij zal nooit veranderen.. Ik zal nooit zo goed zijn als die en die? De enige die nooit verandert is God. Al het andere kan veranderen. Maar als je geen hoop hebt dat er iets kan veranderen in je situatie, dan zal waarschijnlijk ook de verandering uitblijven. Weet je, emotioneel verdragen we zoveel moeilijke dingen waarvoor we eigenlijk niet zouden moeten lijden als we onze hoop op God zouden stellen, in plaats van naar de omstandigheden te kijken die we niet kunnen controleren. Hier is het goede nieuws: Je kunt van het leven genieten als je daarvoor kiest! Maar je moet echt geloven dat het Gods wil voor je is, om voortdurende vreugde te ervaren. Je moet het besluit nemen om in die vreugde te komen, die essentieel is voor je fysieke, mentale, emotionele en geestelijke gezondheid. God verandert niet, maar Hij kan jou veranderen als je Hem dat toestaat.

  Jezus is geen Farizeeër

  Play Episode Listen Later Dec 17, 2022 2:54


  Over wie in Hem gelooft [die zich vastklampt, vertrouwt op Hem] wordt geen oordeel uitgesproken… Johannes 3:18 (NBV) God verlangt om Zijn volk te genezen van pijn uit het verleden, als gevolg van afwijzing. Hij wil dat je weet dat Hij je nooit zal afwijzen. Hij zegt in Matteüs 11:28, Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Dit refereert naar diegenen die zichzelf afbeulen om proberen volmaakt te zijn en dan zichzelf slaan met schuldgevoelens als ze falen. In Johannes 3:18 was Jezus in gesprek met mensen die probeerden onder de wetten van de Farizeeërs te leven. Het kost veel om Farizeeërs te behagen, en ook vandaag zijn ze nog om ons heen. Ik weet zeker dat jij er een kent; iemand die zoiets zegt als: “ik accepteer je als je alles perfect doet en mij pleziert. Als je dat niet doet, wijs ik je af en zal ik niet van jou houden”. Jezus is geen Farizeeër. Hij zegt in Johannes 3:18 dat Wie in Hem gelooft, wordt nooit afgewezen. Geloof in Hem, heb Hem lief, klamp je aan Hem vast en vertrouw Hem. Dan kun je echt de vreugde van het overvloedige leven die Hij je geeft, binnengaan.

  Neem afscheid van schaamte

  Play Episode Listen Later Dec 16, 2022 3:25


  Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Romeinen 10:11 (HSV) Wanneer iemand een op schaamte gebaseerde persoonlijkheid heeft, zoals ik die had, is het de bron of wortel van een groot aantal gecompliceerde innerlijke problemen, zoals depressie, eenzaamheid, isolement en vervreemding. Allerlei soorten compulsieve stoornissen zijn geworteld in schaamte: drugs-, alcohol- en andere chemische verslavingen; eetstoornissen zoals boulimia, anorexia en obesitas; geldverslaving zoals gierigheid en gokken; allerlei seksuele perversie, de lijst is oneindig. Voor sommige mensen is werkverslaving een gevolg van schaamte in hun leven. Er zijn mensen die zo verslaafd zijn aan hun werk dat ze nooit van hun leven kunnen genieten. Als ze niet dag en nacht werken voelen ze zich onverantwoordelijk. Deze mensen zijn zoals ik was, als ze genieten, voelen zij zich schuldig. Misschien worstel jij met een werkverslaving net zoals ik vroeger deed, of misschien heb je een ander op schaamte gebaseerde strijd. Het probleem is dat schaamte ons kan verwoesten. Maar we hoeven dat niet toe te laten. Wanneer we in God geloven en ons leven aan Hem geven, dan haalt Hij de schaamte bij ons weg. Jezus is gestorven om ons van de zonde te reinigen en onze fouten te bedekken opdat we in Gods nabijheid kunnen leven als Zijn kinderen. Als je aangevallen wordt door schaamte, is het tijd om deze waarheid te herinneren: God houdt van je, en als je in Hem gelooft en Hem vertrouwt, dan zal Hij je schaamte wegnemen.

  Gerechtvaardige boosheid en zondige reacties

  Play Episode Listen Later Dec 15, 2022 3:06


  Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Efeziërs 4:26-27 (NBV) Is elke boosheid zondig? Nee, maar sommige daarvan wel. Zelfs God heeft een gerechtvaardigde boosheid tegen zonde, onrechtvaardigheid, rebellie en kleinzieligheid. Boosheid kan soms een goed doel dienen, dus het hoeft niet altijd zonde te zijn. Uiteraard krijgen we te maken met negatieve gevoelens, anders had God ons niet de vrucht van zelfbeheersing hoeven te geven. Alleen in de verleiding komen om iets te doen, is geen zonde. Maar wanneer je de verleiding niet kunt weerstaan en eraan toegeeft om het toch te doen, dan wordt het een zonde. Datzelfde geldt voor boosheid - in principe is het niet verkeerd, maar het kan leiden tot zondige acties. Als we zien dat we verkeerd behandeld worden, staat God het soms toe dat we boosheid voelen. Maar zelfs als we ware onrecht ervaren in ons leven, mogen we onze boosheid niet op een ongepaste manier ventileren. We moeten ervoor waken dat we niet toestaan dat boosheid ons meesleept in zonde. In Efeziërs 4:26 staat, als u boos wordt, zondig dan niet. Je boosheid hoeft niet altijd zondig te zijn, maar zorg ervoor dat je het aan God geeft om te voorkomen dat het een zondige reactie veroorzaakt.

  Als een stevig geplante boom

  Play Episode Listen Later Dec 14, 2022 3:01


  Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Psalmen 1:3 (NBV) Stabiliteit is iets wat iedereen nodig heeft. Zowel Jeremia 17:8 als Psalmen 1:3 instrueren ons om als stevig geplante bomen te staan. In 1 Petrus 5:8 staat dat we evenwichtig en nuchter (zelfbeheerst) moeten zijn om Satan ervan te weerhouden ons te verslinden. Om hem te kunnen weerstaan, moeten we geworteld, gevestigd, sterk, onwrikbaar en vastberaden in Christus zijn. Jezus is de beste grond om in geworteld te zijn. Je kunt Hem vertrouwen stabiel te zijn. Jezus is altijd dezelfde, altijd trouw, loyaal, Zijn woord is waarachtig. Hij is onveranderlijk. Hij verandert niet met de omstandigheden, dus als je in Hem geworteld bent, doe jij dat ook niet. God wil ons de kracht geven om de rust te bewaren tijdens tegenspoed. Hij wil dat we stabiel zijn, zoals bomen die stevig geplant zijn, maar wij kiezen waar we geplant worden. Wil je wortelen in de wereld? Je emoties? Je omstandigheden? Je verleden? Of kies je er vandaag voor om jezelf in Christus te planten? Ik spoor je aan om op Hem te vertrouwen. Zijn stabiliteit kan vandaag van jou zijn.

  Open je hart voor naastenliefde

  Play Episode Listen Later Dec 13, 2022 3:05


  Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 1 Johannes 3:17-18 (NBV) Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. —1 Johannes 3:17-18 (NBV) Als christenen, plaatst God barmhartigheid in elk van ons, maar het is aan ons om te besluiten of we ons hart sluiten of openen om het te ontvangen. Ik heb gemerkt dat het serieus nadenken over de hedendaagse noden in de wereld, één van de dingen is die mijn hart openhoudt voor barmhartigheid. Onze gedachten moeten gaan naar hen die minder bedeeld zijn dan wijzelf en ons hart te openen voor degenen die lijden. Lees 1 Johannes 3:17-18. Ik houd echt van deze Bijbelverzen omdat ze specifiek er op wijzen dat als ik een nood zie, ik het niet gewoon mag afwentelen op iemand anders als zijnde hun verantwoordelijkheid. En ook mag ik niet denken dat de nood zo groot is dat ik er niets aan kan doen, want dat is niet waar. Ik heb in onze bediening gemerkt dat zelfs als jij en ik niet alles kunnen doen in een bepaalde situatie, wij wel wat kunnen doen; en dat is mensen hoop geven. Ik bid dat je bereid bent om je hart van barmhartigheid nog wijder open te stellen voor de wanhopige noden van mensen over de hele wereld.

  Onderneem actie voor je vrijheid

  Play Episode Listen Later Dec 12, 2022 2:38


  Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk zijn. Johannes 8:36 (NBV) Daar God ons niet heeft geschapen om in gevangenschap van wat dan ook te leven, kunnen we de vrijheid ervaren; de vrijheid om te genieten van alles wat God ons heeft gegeven in Christus. Hij heeft ons het leven gegeven en het moet ons doel zijn om hiervan te genieten. In ons leven kunnen we niet alleen verlangen naar vrijheid. We moeten in actie komen. Het is noodzakelijk voor ons om Gods Woord te gehoorzamen en de leiding van de Heilige Geest te volgen. Dit houdt in dat we niet alleen horen of lezen wat het Woord zegt, maar dat we gaan doen wat het zegt. Geniet jij van vrijheid in je leven? Ik bid dat God je aanmoedigt om die vrijheid te zoeken die jou in Jezus toebehoort. Want Hij stierf aan het kruis om ons vrij te zetten van de macht van zonde. Jij en ik mogen vrij zijn van elke moeite in het leven. De Vrijheid is van jou, zet nu die stap en neem het aan. Volg de Heilige Geest en wees vrij om te genieten van alles wat God voor jou in petto heeft in Jezus Christus.

  Het anker van hoop

  Play Episode Listen Later Dec 11, 2022 3:04


  Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Hebreeën 6:19 (HSV) We gaan allemaal in ons leven door moeilijke tijden heen, en net als bij een schip in een storm, hebben we hulp nodig om stabiel te blijven. Het anker van een schip zorgt voor stevigheid en stabiliteit en de Bijbel zegt dat het anker voor onze ziel ‘hoop' is. Wanneer jij en ik onze hoop stevig op God en Zijn Woord baseren, dan voelen we de wind en golven misschien wel, maar zullen we in staat zijn stand te houden. Tijdens een storm geeft hoop ons het vermogen om de dingen te zien zoals ze zijn en toch de zekerheid hebben dat iets beters zal komen. Dat maakt hoop tot een zeer krachtige en belangrijke kwaliteit voor jou en mij om te bezitten, juist in moeilijke tijden. In feite geloof ik dat hoop het fundament is waarop ons geloof moet worden gebouwd. Niemand, zelfs God niet, kan beloven dat we nooit te maken zullen krijgen met teleurstellingen of moeiten. Maar het is belangrijk dat we nooit de hoop opgeven. Door het handhaven van een positieve houding en ons vast te klampen aan de hoop die we in Christus hebben, plaatsen we onszelf in een positie waar we Gods wonderbaarlijk werkende kracht kunnen zien.

  De manier waarop je de jouw door Godgegeven dromen ziet uitkomen

  Play Episode Listen Later Dec 10, 2022 3:01


  Ga naar de mieren,... Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. Spreuken 6:6-8 (NBV) God geeft Zijn kinderen grote dromen om in hun leven na te streven. Om die dromen waar te maken, moeten we tijd besteden aan de training, waarin we samenwerken met God aan onze persoonlijke ontwikkeling. Dit proces bestaat uit tijd, vastberadenheid en hard werken. Vandaag de dag zijn we zo gewend aan gemak. We gebruiken de vaatwasser om onze borden af te wassen en een wasmachine om onze kleren te wassen en te drogen. We drukken gewoon op een knopje en de machine doet het werk. Maar in Gods Koninkrijk gaat niets automatisch. Je kunt Zijn plannen en doelen niet volbrengen zonder dat je eerst de benodigde vaardigheden ontwikkelt. In Spreuken lezen we over mieren. Mieren maken hun kleine postuur meer dan goed door hun vastbeslotenheid, en we kunnen een gigantisch grote les van hen leren: We moeten net zoals hen gemotiveerd en zelfgedisciplineerd zijn. Als je dit soort motivatie en zelfdiscipline ontwikkelt om voor Christus te leven, zul je worden zoals God je geschapen heeft om te zijn en gedurende dit proces zul je ook anderen naar Hem leiden. Dus houdt vol, groei in vastberadenheid, en zie hoe je dromen werkelijkheid worden!

  Luisteren en gehoorzamen naar wat God zegt

  Play Episode Listen Later Dec 9, 2022 2:54


  Hadden ze altijd maar zo'n verlangen om mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan. Deuteronomium 5:29 (NBV) God spreekt niet alleen tot de leiders van bedieningen. Hij spreekt tot iedereen die een persoonlijke relatie met Hem heeft. Veel mensen verwachten helemaal niet van God te horen, maar in werkelijkheid, spreekt Hij tot een ieder van ons. Hij spreekt ook tot jou. Natuurlijk kun je Hem niet horen en doen wat Hij zegt als je niet naar Zijn stem luistert. Je luistert door de Bijbel te lezen, stille tijd te nemen, en je hart voor te bereiden om op een regelmatige basis van Hem te ontvangen. Op die manier kun je Zijn opdrachten volgen en Zijn geboden naleven. Lees Deuteronomium 5:29. Kun je de ernst in Gods stem horen als Hij deze uitspraak doet? Hij wil dat we Zijn geboden naleven opdat het ons goed gaat. Hij geeft om ons welzijn. Hij weet dat de enige manier waarop Hij voor ons kan zorgen is als we bereid zijn om naar Hem te luisteren en Hem te gehoorzamen. Maak je relatie met Jezus Christus tot een levensstijl en wees een trouwe dader van het Woord. Luister vandaag naar Zijn wijsheid en volg het op.

  De nieuwe mens aantrekken

  Play Episode Listen Later Dec 8, 2022 2:58


  ...en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Efeziërs 4:24 (NBV) Na alle pijnlijke dingen die in het verleden zijn gebeurd, wil God graag dat je geniet van iedere dag in je leven. Dit kan niet zolang jij niet het besluit hebt genomen om het leven in overvloed aan te nemen. Het leven dat Jezus door zijn dood en opstanding voor jou gekocht en betaald heeft. Tot die tijd zal de duivel altijd proberen om dit van je te roven. Jezus zei, De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen; Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid (Johannes 10:10). Jezus kwam naar deze aarde en is voor ons gestorven om een overvloedig leven te hebben! Door het leven dat Hij je geeft, ben je een nieuwe schepping. Je hoeft niet toe te staan dat oude dingen die jou zijn overkomen gevolgen hoeven te hebben op je nieuwe leven in Christus. Als een nieuwe schepping in Jezus Christus kun je je denken vernieuwen volgens het Woord van God en kunnen jouw emoties genezen en hersteld worden. De goede plannen van God kunnen zich ontvouwen in je nieuwe natuur.

  De vrijheid van een rustig, kalm en standvastig leven

  Play Episode Listen Later Dec 7, 2022 2:57


  Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. 2 Timoteüs 4:5 (NBV) Mensen zijn geboren om vrij te zijn, dat is een geschenk van God. De vraag is, ben je bereid om alles te doen wat nodig is om vrij te zijn? Of wil je de rest van je leven op het punt blijven waar je nu bent? Om vrij te willen zijn begin je als eerste te doen wat God van je vraagt, stap voor stap. Uiteindelijk zal dit je helpen om uit het dal te klimmen. In 2 Timoteüs 4:5 zegt Paulus aan Timoteüs om rustig, kalm en standvastig te zijn en de taken van zijn bediening moet blijven uitvoeren. Dat is een goed advies voor ons allemaal. In plaats van ons te laten beheersen door onze emoties als we met problemen te maken krijgen, moeten we kalmeren en ons focussen op God en datgene blijven doen waar Hij ons voor geroepen heeft. Als je boos over iets bent, probeer dan dit om te zetten om iets goeds te doen. Laat het niet je leven negatief laat beïnvloeden. Overwin het kwade en de boosheid door te bidden voor diegene die je gekwetst en misbruikt hebben. Pak je gevoelens van zelfzucht aan door iets goeds te doen voor iemand anders. Wanneer de vijand probeert je emoties aan te wakkeren, kom dan tot rust en doe waarvoor God je heeft geroepen.

  Een basistraining om je geloof op te bouwen

  Play Episode Listen Later Dec 6, 2022 3:17


  Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Jakobus 1:3 (NBV) Volwassen geloof gebeurt niet van de een op de andere dag. Als we een gezond, rotsvast geloof in God willen hebben, moeten we ons geloof trainen om het sterker te maken. Denk eens aan de soldaten in het leger. Als ze zich aanmelden voor militaire dienst zijn ze nog niet klaar voor de harde intense gevechten. Ze moeten eerst een basistraining ondergaan. Ze worden meedogenloos gedrild, geoefend en getraind. Er worden dril- instructeurs aangetrokken om dit “toerusten” uit te voeren, omdat soldaten kracht, uithoudingsvermogen, weerstand en doorzettingsvermogen moeten bezitten. Laten we hierover eens nadenken in termen van ons geloof . Eerst melden we ons aan of geven we ons leven aan Christus. Dan beginnen we met een schema van basistraining of geloofsopbouw. De Heilige Geest werkt hierbij als onze dril-instructeur. De Heilige Geest weet precies wat ieder van ons nodig heeft aan geloofsopbouwende maatregelen. Zo zijn we voorbereid op dat wat komen gaat, gelegen of ongelegen. Zelfs als het moeilijk is en veel van ons vergt, moeten we Hem gehoorzamen en erop vertrouwen dat Hij weet wat goed voor is en ons geloof versterkt wordt. Als je het toelaat dat de Heilige Geest je traint, zijn de resultaten - een sterk, rotsvast geloof in God, Dat is zeker alle moeite en tijd waard!

  Ontvang Gods genezing in heel je wezen

  Play Episode Listen Later Dec 5, 2022 2:52


  Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. 3 Johannes 1:2 (HSV) Je hele wezen – geest, ziel en lichaam – is heel waardevol voor God en speelt een belangrijke rol in Zijn plan. Hij heeft je verantwoordelijk gemaakt om elk onderdeel goed te onderhouden. Maar er zijn momenten in ons leven dat wat we kunnen niet genoeg is, en we op God moeten vertrouwen om dat te doen wat alleen Hij kan doen. Misschien heb je lichamelijke genezing nodig, net zoals ik dat nodig had toen ik eind jaren 80 worstelde met borstkanker. Of misschien heb je geestelijk of emotioneel genezing nodig, zoals ik genezing nodig had voor het jarenlange misbruik als kind. Wat het ook is, Gods Woord verzekert ons dat Hij wil dat jij en ik gezondheid ervaren in elk onderdeel van ons wezen. Wanneer jij en ik ziek of op enigerlei wijze niet gezond zijn, dan weerhoudt dit ons ervan om de dingen te doen waarvoor God ons heeft geroepen en om te genieten van het leven die Hij ons gegeven heeft. God heeft een groot toekomstplan voor jou. Gezond zijn – lichaam, ziel en geest – is een belangrijk onderdeel om te doen waar Hij jou voor geroepen heeft. Bid voor de genezende kracht vandaag.

  Zijn genade is elke dag nieuw!

  Play Episode Listen Later Dec 4, 2022 3:00


  Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw! Klaagliederen 3:22-23 (NBV) Elke dag is er de gelegenheid om de deur naar het verleden te sluiten en een gloednieuwe start te ervaren. Het feit dat God de dag in 24 uur segmenten heeft verdeeld toont aan dat we geregeld overnieuw moeten beginnen. Er komt altijd een nieuwe dag, een nieuwe maand en een nieuw jaar. Maar om gebruik te kunnen maken van dit opnieuw beginnen, moeten we het besluit nemen om dit te willen doen. Worstel jij met schuld of veroordeling? Voel jij je slecht over iets wat je jaren geleden hebt gedaan of over iets wat je gisteren deed? Het maakt niet uit hoeveel tijd er overheen is gegaan, het verleden is nog steeds het verleden. Wat gedaan is, is gedaan en alleen God kan er nu voor zorgen. Jouw deel is om je fout toe te geven, spijt ervan te hebben, en Gods vergeving te ontvangen en verdergaan. In Klaagliederen bemoedigt de profeet Jeremia ons met het nieuws dat Gods goedertierenheid nieuw is elke morgen. Elke dag geeft Hij je een frisse start. Ik ben blij dat God ons dagelijks een nieuwe hoeveelheid weldaden stuurt – we kunnen elke dag een nieuw begin maken!

  Jezus kwam om ons de weg van vrede te wijzen

  Play Episode Listen Later Dec 3, 2022 3:07


  ...zal het stralende licht opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Lucas 1:79 (NBV) Ik geloof dat vrede één de belangrijkste voorrechten en grootste zegeningen is die God ons gegeven heeft. Maar door de drukte van het dagelijks leven en de spanning die dat met zich meebrengt, voelen we ons vaak alles behalve vredig. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Lucas 1:79 zegt dat een van de dingen waarvoor God Jezus heeft gezonden, is om ons te leiden naar de weg van de vrede. Als gelovigen, hebben we het geweldige voorrecht om in Gods bovennatuurlijke vrede te wandelen, ongeacht hoe druk we misschien zijn of wat er ook om ons heen gebeurt. De eerste veertig jaar van mijn leven heb ik zonder de zegen van de vrede geleefd – en ik voelde mij ellendig. Uiteindelijk kwam ik op een punt dat ik zo hongerig was naar de vrede dat ik bereid was om samen met God te werken aan veranderingen die nodig waren om die vrede te verkrijgen. Gelukkig geniet ik nu van een leven van vrede die mijn verstand vaak te boven gaat. Ik kan nu ook de weg van vrede bewandelen tijdens de stormen van het leven en niet alleen wanneer er geen stormen zijn. Heb jij er een prioriteit van gemaakt om de vrede na te streven? God vraagt dat van jou. Volg de Heilige Geest naar de vrede die jou rechtmatig toebehoort in Christus.

  Zelfvertrouwen door in Hem te blijven

  Play Episode Listen Later Dec 2, 2022 2:44


  ...wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Filippenzen 3:3 (HSV) Het ware zelfvertrouwen komt nooit voort uit hoe we ons voelen of wat we wel of niet kunnen – het komt voort uit het weten wie we mogen zijn in Christus. Wanneer we écht begrijpen hoeveel God van ons houdt en we Zijn genezing hebben ontvangen voor de pijn uit het verleden, dan voelen we niet langer de behoefte om ons zelfvertrouwen te baseren op de dingen uit het vlees. Ik kan mij een tijd herinneren, van lang geleden, dat ik worstelde met een gebrek aan zelfvertrouwen omdat ik niet dezelfde hbo- opleiding had zoals veel predikanten die ik toen kende. Gelukkig leerde ik, door mij te focussen op Gods onvoorwaardelijke liefde voor mij, mijn zelfvertrouwen te baseren op wat Zijn Woord zegt wie ik ben — de rechtvaardige van God in Christus Jezus (zie 2 Korintiërs 5:21). Jezus wil jouw ware zelfvertrouwen herstellen door je te genezen van dingen uit het verleden, die de manier waarop je over jezelf denkt, heeft misvormd. Als je kijkt naar wat goed is bij God in plaats van wat er mis is bij jou, dan groeit je zelfvertrouwen die afkomstig is door in Hem te blijven.

  We strijden allemaal de goede strijd

  Play Episode Listen Later Dec 1, 2022 3:01


  Moet je door het water gaan - Ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Jesaja 43:2 (NBV) Ik geloof dat één van de leugens waar we vaak mee te maken hebben, is dat we alleen staan in onze strijd tegen de duivel. De duivel geniet ervan om ons te isoleren en ons te laten denken dat niemand anders meemaakt wat wij meemaken. De waarheid is dat wij allemaal strijden. Je bent niet de enige die uitgeput raakt. Je bent niet de enige die moe wordt om staande te blijven en de leugens van Satan te weerstaan. Ik moet net als jij de goede strijd strijden. Er zijn ontelbaar veel andere gelovigen die samen met jou standhouden tegen de vijand. Maar het beste van alles is, dat bij elke stap die je zet, God met je is. Jesaja 43:2 belooft ons dat we de beproevingen zullen doorstaan omdat God Zelf met ons is. Wanneer we door wateren gaan, zullen we niet verdrinken en wanneer we door het vuur gaan, zullen de vlammen ons niet verschroeien – omdat Hij met ons is. Houd moed. Stap voorwaarts. God zal je de kracht en wijsheid geven voor elke strijd die je moet voeren.

  Net zo van levensbelang als je hartslag

  Play Episode Listen Later Nov 30, 2022 2:51


  Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Romeinen 8:5 (NBV) Voor ons als gelovigen is het zo belangrijk dat we het juiste denken. Net als onze hartslag is het van vitaal belang. Veel van de problemen waar we mee worstelen zijn geworteld in verkeerde denkpatronen, die niet gebaseerd zijn op de waarheid. Het juiste denken is het resultaat van regelmatig en persoonlijk gemeenschap met God door gebed en het lezen van het Woord. Het is belangrijk om ons te realiseren en te vatten dat ons leven niet op orde komt totdat we ons denken beheersen. Weet, dat onze gedachten vrucht dragen. Wanneer jij en ik goede gedachten denken, dan brengt ons leven goede vruchten voort. Wanneer we slechte gedachten denken, dan brengt ons leven slechte vruchten voort. Hoe langer ik God dien en Zijn Woord bestudeer, hoe meer ik besef hoe belangrijk het voor mij is om mij bewust te zijn van wat er afspeelt in mijn denken. Waar je gedachten gaan, volgt de mens. Het voortdurend waken over onze gedachten is de enige manier om in staat te zijn deze in lijn te houden met Gods Woord en onze strijd te winnen tegen de vijand. Kort gebed: Heilige Geest, U heeft mij laten zien dat het juiste denken van vitaal belang is. Ik zal U zoeken en Uw Woord regelmatig bestuderen zodat ik de juiste gedachten kan denken.

  Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken

  Play Episode Listen Later Nov 29, 2022 2:53


  En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. Prediker 4:12 (NBV) Er is niets beter dan een echt goed huwelijk en niets erger dan een slecht huwelijk. Christelijke huwelijken zijn bedoeld als een levend bewijs dat twee mensen een sterke eenheid kan zijn in het volbrengen van Gods wil — zowel voor ons plezier alsook om een impact te maken op de wereld. Echter, het samenvoegen van twee individuen in een harmonieus huwelijk is een proces dat niet vanzelf gaat. Een goed huwelijk gebeurt niet zomaar, ongeacht hoe stapelverliefd je bent op het moment van trouwen. Je moet God in dit proces uitnodigen. Wanneer we Jezus kennen en Hem in ons huwelijk uitnodigen bestaat ons huwelijk uit drie koorden. En er is grote kracht in het verbond van een man en een vrouw wanneer Christus inbegrepen is. Gelukkig zijn in het huwelijk gaat niet over het vinden van een partner die altijd doet wat wij willen. Het gaat over twee onvolmaakte mensen die op een perfecte God vertrouwen en gehoorzamen aan Zijn wil en doel voor hen. Dat is een huwelijk die God kan zegenen! Kort gebed: Here God, ik hou van mijn partner, maar een koord dat uit twee strengen is gevlochten is niet voldoende. Ik wil mijn deel doen om U in ons huwelijk uit te nodigen zodat U onze liefde voor elkaar kunt versterken en ons in Uw plan kunt leiden.

  Claim Dagelijkse overdenking

  In order to claim this podcast we'll send an email to with a verification link. Simply click the link and you will be able to edit tags, request a refresh, and other features to take control of your podcast page!

  Claim Cancel