Podcasts about Wees

Place in Schleswig-Holstein, Germany

  • 638PODCASTS
  • 1,721EPISODES
  • 39mAVG DURATION
  • 1DAILY NEW EPISODE
  • Sep 25, 2022LATEST
Wees

POPULARITY

20152016201720182019202020212022

CategoriesBest podcasts about Wees

Show all podcasts related to wees

Latest podcast episodes about Wees

Preken Podcast Pelgrimsvaderskerk
Ds_J_A_Haasnoot_over_1_Timotheus_4_vers_11_t/m_vers_16_Thema_Wees_een_voorbeeld_in_woord_wandel_liefde_geloof_en_zuiverheid.

Preken Podcast Pelgrimsvaderskerk

Play Episode Listen Later Sep 25, 2022 22:26


Ds. J.A. Haasnoot (GZB) over 1 Timotheüs 4 vers 11 t/m vers 16; Thema : Wees een voorbeeld in woord, wandel, liefde, geloof en zuiverheid.

No More Boring Learning
109. Het rollenspel trauma: hoe ga je er mee om?

No More Boring Learning

Play Episode Listen Later Sep 24, 2022 17:41


Na eerdere podcasts 14 en 92 over rollenspellen en het ontwerpen van een krachtige oefening, kwam Jan-Peter in een training iemand met een heuse haat aan oefenen met een acteur tegen. In deze podcast interviewt Jeanne Jan-Peter hoe hij samen met de acteur een deelnemer over deze angst heen hielp. Wees alert, lieve L&D-ers.Wil je meepraten, laat een voice berichtje achter: https://www.speakpipe.com/brainbakerySupport the show

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 190 Het Licht Van De Heilige Relatie

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 23, 2022 15:49


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. Het licht van de heilige relatie1. Wil je vrijheid van lichaam of van denkgeest? Je kunt ze immers niet allebei hebben. Welke acht jij van waarde? Welke is jouw doel? Want het ene zie je als middel, het andere als doel. En het ene dient het andere te dienen en tot het overwicht ervan te leiden, waarbij het het belang daarvan vermeerdert door dat van zichzelf te verminderen. Middelen dienen het doel, en als het doel bereikt is, neemt de waarde van de middelen af en stort die totaal in wanneer wordt ingezien dat ze geen functie meer hebben. Er is niemand die niet naar vrijheid smacht en die tracht te vinden. Maar hij zal ernaar zoeken waar hij meent dat ze is en kan worden gevonden. Hij acht of vrijheid van denkgeest of van lichaam mogelijk, en hij zal de andere aan zijn keuze dienstbaar maken, als middel om die te vinden.2. Waar voor de vrijheid van het lichaam is gekozen, wordt de denkgeest als middel gebruikt, waarvan de waarde ligt in zijn vermogen manieren uit te broeden om de vrijheid van het lichaam te verwerven. Maar vrijheid van lichaam heeft geen betekenis, en dus wordt de denkgeest aan het dienen van illusies gewijd. Dit is zo'n tegenstrijdige en onmogelijke situatie, dat wie hiervoor kiest, er geen idee van heeft wat waardevol is. Maar zelfs in deze verwarring, die zo intens is dat ze niet kan worden beschreven, wacht de Heilige Geest met zachtmoedig geduld, even zeker van het resultaat als Hij zeker is van de Liefde van Zijn Schepper. Hij weet dat deze waanzinnige beslissing werd genomen door iemand die aan Zijn Schepper even dierbaar is als de liefde dit is aan zichzelf.3. Wees allerminst verontrust wanneer je nadenkt over hoe Hij de rol van middel en doel zo makkelijk kan veranderen in wat God liefheeft en voor eeuwig wil dat vrij is. Maar wees eerder dankbaar dat jij het middel kunt zijn om Zijn doel te dienen. Dat is de enige dienstbaarheid die tot vrijheid leidt. Om dit doel te dienen moet het lichaam als zondeloos worden gezien, want zondeloosheid is het doel. Het ontbreken van tegenstrijdigheid maakt de zachte overgang van middel naar doel even makkelijk als de omslag van haat naar dankbaarheid voor vergevende ogen. Je zult door je broeder worden geheiligd, door je lichaam alleen te gebruiken om de zondelozen te dienen. En het zal onmogelijk zijn dat jij haat wat hem dienstbaar is die jij genezen wilt.4. Deze heilige relatie, lieflijk in haar onschuld, machtig in haar kracht, en met een oogverblindend licht veel helderder dan de zon die de hemel verlicht die jij ziet, is door je Vader verkozen tot middel voor Zijn eigen plan. Wees dankbaar dat ze dat van jou in het geheel niet dient. Niets wat eraan wordt toevertrouwd kan worden misbruikt, en er is niets wat eraan gegeven wordt waar geen gebruik van wordt gemaakt. Deze heilige relatie heeft de macht alle pijn te genezen, ongeacht de vorm daarvan. Noch jij, noch je broeder kan zonder de ander ook maar enigszins dienstbaar zijn. Genezing kan alleen in jullie gezamenlijke wil worden gevonden. Want hierin ligt je genezing, en hier zul je de Verzoening aanvaarden. En in jouw genezing is het Zoonschap genezen, omdat jouw wil en die van je broeder verbonden zijn.5. Ten overstaan van een heilige relatie is er geen zonde. De vorm van de dwaling wordt niet langer gezien en de rede, verbonden met de liefde, kijkt kalm naar al die verwarring, en stelt slechts vast: ‘Dit was een vergissing.' En dan corrigeert dezelfde Verzoening die jij in je relatie hebt aanvaard de dwaling en legt er een deel van de Hemel voor in de plaats. Hoe gezegend ben jij die toelaat dat deze gave wordt gegeven! Elk deel van de Hemel dat jij brengt wordt jou gegeven. En iedere lege plaats in de Hemel die jij opnieuw vult met het eeuwige licht dat je brengt, straalt nu op jou. De middelen van de zondeloosheid kunnen geen angst kennen, want ze brengen louter liefde met zich mee.6. Kind van de vrede, het licht is tot jou gekomen. Het licht dat je brengt herken je niet, en toch zul jij je het herinneren. Wie kan zichzelf de visie ontzeggen die hij anderen brengt? En wie zou er nalaten een gave te herkennen die hij door zijn toedoen in de Hemel neer laat leggen? De liefdevolle dienst die jij de Heilige Geest bewijst is een dienst aan jezelf. Jij die nu Zijn middel bent, dient alles lief te hebben wat Hij liefheeft. En wat jij brengt, is jouw herinnering van al wat eeuwig is. Geen spoor van wat ook in de tijd kan lang blijven bestaan in een denkgeest die het tijdloze dient. En geen enkele illusie kan de vrede verstoren van een relatie die het middel voor vrede geworden is.7. Wanneer jij naar je broeder hebt gekeken met totale vergeving, waar geen enkele dwaling van uitgesloten wordt en waarvoor niets verborgen wordt gehouden, welke vergissing kan er dan nog ergens bestaan waaraan jij niet voorbij zou kunnen zien? Welke vorm van lijden kan jouw zicht belemmeren, en je verhinderen daarachter te zien? En welke illusie kan er zijn die jij niet als vergissing zult herkennen, een schaduw waar je volkomen onverschrokken doorheen wandelt? God wil dat niets hen in de weg staat wier wil de Zijne is, en ze zullen inzien dat hun wil de Zijne is, doordat ze Zijn Wil dienen. En die gewillig dienen. En kan de herinnering van wat ze zijn nog lang worden uitgesteld?8. Jij zult jouw waarde door de ogen van je broeder zien, en ieder wordt bevrijd als hij in plaats van de aanvaller die hij dacht te zien, zijn verlosser ziet. Door deze bevrijding wordt de wereld bevrijd. Dit is jouw aandeel in het brengen van vrede. Want jij hebt gevraagd wat jouw functie hier is, en je hebt antwoord gekregen. Probeer die niet te veranderen, en er ook geen ander doel voor in de plaats te stellen. Deze werd jou gegeven, en deze alleen. Aanvaard deze ene en dien haar bereidwillig, want wat de Heilige Geest doet met de gaven die jij je broeder schenkt, aan wie Hij die aanbiedt, waar en wanneer, bepaalt Hij. Hij zal ze daar schenken waar ze ontvangen en verwelkomd worden. Hij zal ze stuk voor stuk gebruiken voor de vrede. Noch zal de minste glimlach, of de bereidwilligheid om aan de nietigste vergissing voorbij te zien, voor iemand verloren gaan.9. Wat kan het anders zijn dan een universele zegen om te kijken naar wat jouw Vader met barmhartigheid liefheeft? Vergeving uitbreiden is de functie van de Heilige Geest. Laat dat aan Hem over. Laat het alleen jouw zorg zijn Hem te geven wat kan worden uitgebreid. Bewaar geen duistere geheimen die Hij niet kan gebruiken, maar schenk Hem de kleine gaven die Hij voor eeuwig uitbreiden kan. Hij zal ze elk aanvaarden en er een machtige kracht voor de vrede van maken. Hij zal ze geen enkele zegen onthouden, of ze op enige manier beperken. Hij zal er alle macht aan toevoegen die God Hem gegeven heeft, om elke bescheiden gave van liefde tot een bron van genezing voor iedereen te maken. Elke bescheiden gave die jij je broeder schenkt, doet de wereld oplichten. Bekommer je niet om de duisternis; wend je blik ervan af en richt die op je broeder. En laat de duisternis verdreven worden door Hem die het licht kent, en dat met zachtheid in iedere stille glimlach van geloof en vertrouwen legt waarmee jij je broeder zegent.10. Van wat jij leert hangt het welzijn van de wereld af. En het is slechts arrogantie die de macht van jouw wil zou ontkennen. Of denk je dat de Wil van God machteloos is? Is dit nederigheid? Je ziet niet wat deze overtuiging heeft aangericht. Jij ziet jezelf als kwetsbaar, broos en makkelijk vernietigbaar, en overgeleverd aan de genade van talloze belagers die machtiger zijn dan jij. Laten we onomwonden kijken hoe deze dwaling is ontstaan, want hier ligt het zware anker begraven dat de angst voor God – onbeweeglijk en vast als een rots – op zijn plaats lijkt te houden. Zolang die blijft bestaan, zal het zo lijken.11. Wie kan Gods Zoon aanvallen zonder zijn Vader aan te vallen? Hoe kan de Zoon van God zwak en broos en makkelijk te vernietigen zijn, tenzij zijn Vader dat ook is? Jij ziet niet in dat iedere zonde en iedere veroordeling die jij waarneemt en rechtvaardigt wel degelijk een aanval op jouw Vader is. En dat is de reden waarom het niet is gebeurd, noch werkelijkheid kan zijn. Jij ziet niet in dat dit jouw poging is, omdat je denkt dat de Vader en de Zoon gescheiden zijn. En je moet wel denken dat Zij gescheiden zijn, vanwege je angst. Want het lijkt veiliger een ander of jezelf aan te vallen dan een aanval te doen op de grote Schepper van het universum, wiens macht jij kent.12. Als jij één was met God en dit eenzijn erkende, zou je weten dat Zijn macht de jouwe is. Maar jij zult je dit niet herinneren, zolang je gelooft dat enig soort aanval iets te betekenen heeft. Die is in geen enkele vorm gerechtvaardigd, omdat hij geen betekenis heeft. De enige manier waarop die gerechtvaardigd zou kunnen zijn, is als jij en je broeder van elkaar, en allen van jullie Schepper gescheiden waren. Want alleen dan zou het mogelijk zijn een deel van de schepping aan te vallen zonder het geheel, of de Zoon zonder de Vader, of een ander zonder jezelf, of jezelf te kwetsen zonder dat de ander pijn voelt. En dit is de overtuiging die jij wilt. Maar waarin schuilt haar waarde, behalve in het verlangen om in veiligheid aan te vallen? Aanvallen is veilig noch gevaarlijk. Het is onmogelijk. En dit is zo omdat het universum één is. Je zou niet kiezen om zijn werkelijkheid aan te vallen als een aanval erop niet volstrekt noodzakelijk was om het gescheiden te zien van zijn maker. Zodoende lijkt het alsof liefde kan aanvallen en angstaanjagend kan worden.13. Alleen zij die verschillen kunnen aanvallen. Zo kom jij tot de conclusie dat, omdat je kunt aanvallen, jij en je broeder verschillend moeten zijn. De Heilige Geest legt dit echter anders uit. Omdat jij en je broeder niet verschillend zijn, kun je niet aanvallen.

Nuus
Ooreenkoms met Botswana is goed, maar as iets gebeur sal dit weer dieselfde wees

Nuus

Play Episode Listen Later Sep 22, 2022 0:26


Reaksie word ontvang op die aankondiging van die Namibiese verdedigingsminister, Frans Kapofi, wat sê Namibië en Botswana het ‘n beleid geskep om te verhoed dat Namibiërs, indien hulle binne die grense van Angola in die verre noordooste van die land gevind word, dood geskiet word. Edwin Simati, sekretaris-generaal van die Caprivi Concerned Group sê dit word verwelkom maar, sou iets gebeur op die Chobe-rivier grens en die Botswana-weermag is betrokke, sal daar geen aanspreekliheid wees nie.

Nuus
As jy voorbehoed weier, sal meisies steeds seksueel aktief wees

Nuus

Play Episode Listen Later Sep 22, 2022 0:44


‘n Plaaslike aktivis het gereageer op beroepe op die regering, veral die ministeries van gesondheid en onderwys, om voorbehoedmiddels aan leerders en studente in skole en onderriginstellings te verskaf en dit geredelik beskikbaar te stel. Ouers word ook aangeraai om openlike seksuele gesprekke met hul kinders te hê om te help om ongewenste swangerskappe te voorkom. Dit volg op die jongste voorval van 'n graad 10-leerder van Tsumeb wat in hegtenis geneem is nadat sy geboorte geskenk het aan 'n babaseuntjie en hom glo vermoor het. June Shimuoshili van GirlUp Namibia sê om nie voorbehoedmiddels aan meisies te gee nie, beteken nie dat hulle nie seksueel aktief sal wees nie.

Indie in Town Podcast
Banji over samen opgroeien, muziekopleidingen en muziekcultuur

Indie in Town Podcast

Play Episode Listen Later Sep 21, 2022 40:31


Thom ging langs bij de Nederlandse popband Banji om een Indie in Town podcast op te nemen met zanger Morris Brandt en gitarist Gilles van Wees. Banji is een indiepopband uit Utrecht, bestaande uit Morris Brandt (zang, gitaar), Gilles de Wees (multi-instrumentalist), Jasper Meurs (drums) en Twan de Roo (toetsen). Morris en Gilles speelden samen al in Palmsy en Radio Eliza, en in de podcast komen we er achter dat de twee elkaar al heel erg lang kennen. Inmiddels studeert Morris aan de popopleiding van het Conservatorium van Amsterdam en heeft Gilles de opleiding Music Production and Sound Engineering afgerond bij het Abbey Road Institute. De twee vertellen wat ze hebben geleerd op die opleidingen. Vond je deze podcast leuk? Volg indie in Town dan op Instagram en Facebook voor meer podcasts en toffe evenementen: Instagram: https://instagram.com/indieintown?igshid=YmMyMTA2M2Y= Facebook: https://www.facebook.com/Indieintown

Dagelijkse overdenking
De aanhouder wint

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Sep 20, 2022 3:06


En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het hondervoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwig leven. Matteüs 19:29 (NBV) In onze eerste jaren tijdens de opbouw van onze bediening, ondergingen Dave en ik heel veel moeilijke testen. Ik moest aan mijn houding werken. Wij moesten aan ons huwelijk werken en hoe we met geld moesten omgaan. Zes jaar lang moest ik onze sokken en ondergoed bij een garageverkoop kopen. We hadden helemaal geen geld —en ik gaf nota bene les over Gods overvloedige voorziening in ons leven! Niet alleen dat, maar in die tijd was het niet gebruikelijk voor vrouwen om te prediken. We raakten vrienden en familie kwijt die niks meer met ons te maken wilden hebben. Het was een heel moeilijke tijd en soms dacht ik aan opgeven. Maar vandaag ben ik zo blij dat ik mij aan God vastklampte, omdat over de hele wereld mensen geholpen zijn door onze bediening. De Bijbel zegt ons in Matteüs 19 dat we “belangrijke” dingen achter ons zullen moeten laten om Hem te volgen. Indertijd hadden we niet alles wat we dachten nodig te hebben, maar de beloning was meer dan de moeite waard. Wees volhardend in je wandel met God, zelfs wanneer het zwaar is. Blijf gericht op Hem en het is de moeite dubbel en dwars waard op het moment dat je de overwinning ervaart die Hij voor je heeft. Kort gebed: Here God, soms is het zwaar om volhardend te zijn in het christelijke leven, maar ik weet dat de volharding zal worden beloond. Dank U dat U mij de kracht geeft die ik nodig heb om door te gaan. Ik volg U alleen, omdat U het alles waard bent.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 185 De Boodschap Van De Heilige Relatie

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 16, 2022 10:59


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. De boodschap van de heilige relatie1. Laat de rede een volgende stap zetten. Als jij degene aanvalt die God genezen wil, en haat wie Hij liefheeft, dan hebben jij en je Schepper een verschillende wil. Maar als je Zijn Wil bent, dan moet je geloven dat jij niet jezelf bent. Dit kun je inderdaad geloven, en dat doe je ook. En hier heb je vertrouwen in, en zie je veel bewijzen voor. En waar, zo vraag jij je af, komen je vreemde gevoel van onbehagen, van niet verbonden te zijn, en je hardnekkige angst voor een gebrek aan betekenis in jezelf vandaan? Het is alsof je hier verzeild bent geraakt zonder enig plan, behalve om weer verder te dwalen, want alleen dat lijkt zeker.2. Toch hebben we al eerder een zeer vergelijkbare beschrijving gehoord, maar die kwam niet van jou. Maar jij denkt nog steeds dat jij dit vreemde idee bent, dat er inderdaad zo nauwkeurig door beschreven wordt. De rede vertelt jou dat de wereld die jij door ogen ziet die niet de jouwe zijn, voor jou geen zin of betekenis hebben kan. Aan wie zou een dergelijke zienswijze haar boodschappen terugzenden? Zeker niet aan jou, wiens zicht totaal onafhankelijk is van de ogen die naar de wereld kijken. Als dit jouw visie niet is, wat kan die jou dan tonen? De hersenen kunnen wat jouw visie ziet, niet interpreteren. Dit kun jij begrijpen. De hersenen interpreteren voor het lichaam, waarvan ze deel uitmaken. Maar wat ze zeggen, kun jij niet begrijpen. Toch heb je ernaar geluisterd. En je hebt lang en hard je best gedaan de boodschappen ervan te begrijpen.3. Je hebt niet ingezien dat het onmogelijk is iets te begrijpen wat jou volstrekt niet bereiken kan. Je hebt totaal geen boodschappen ontvangen die je begrijpt. Want je hebt geluisterd naar wat absoluut nooit communiceren kan. Bedenk nu eens wat er gebeurt. Door te ontkennen wat je bent, en door onwrikbaar te geloven dat je iets anders bent, wordt dit ‘iets anders', dat jij gemaakt hebt om als jou te dienen, jouw zicht. Toch moet het dit ‘iets anders' zijn dat ziet, en dat, als niet jou, aan jou uitlegt wat het ziet. Jouw visie zou dit uiteraard volkomen overbodig maken. Maar als je ogen gesloten zijn en je op dit ding een beroep hebt gedaan om jou te leiden, en het daarbij vraagt de wereld die het ziet aan jou uit te leggen, dan heb je geen enkele reden om niet te luisteren, noch te vermoeden dat wat het jou vertelt niet waar is. De rede vertelt je dat het niet waar kan zijn, omdat jij het niet begrijpt. God heeft geen geheimen. Hij leidt je niet door een wereld van ellende, om je pas op het eind van de reis te gaan vertellen waarom Hij je dit heeft aangedaan.4. Wat zou er voor Gods Wil geheim kunnen blijven? Toch geloof je dat jij geheimen hebt. Wat kunnen jouw geheimen anders zijn dan een andere ‘wil', die van jou is, en losstaat van de Zijne? De rede vertelt jou dat dit geen geheim is dat als een zonde verborgen moet worden gehouden. Maar een vergissing is het zonder meer! Zorg dat jouw angst voor zonde dit niet voor correctie behoedt, want de aantrekkingskracht van schuld is niets dan angst. Dit is de enige emotie die jij hebt gemaakt, wat die ook lijkt te zijn. Dit is de emotie van geheimhouding, van privé-gedachten en van het lichaam. Dit is de enige emotie die zich tegen de liefde verzet, en die altijd tot het zien van verschillen en het verlies van gelijkheid leidt. Dit is de enige emotie die jou blind houdt, en afhankelijk van het zelf dat jij denkt te hebben gemaakt, om je door de wereld te leiden die het voor jou heeft gemaakt.5. Je zicht werd jou gegeven, samen met alles wat jij begrijpen kunt. Je zult geen moeilijkheden zien bij het begrijpen wat deze visie jou vertelt, want iedereen ziet alleen wat hij denkt te zijn. En wat jouw zicht jou laat zien, zul je begrijpen, omdat het de waarheid is. Alleen jouw visie kan aan jou overbrengen wat jij kunt zien. Ze bereikt jou rechtstreeks, zonder de noodzaak voor jou te worden geïnterpreteerd. Wat interpretatie behoeft, moet wel wezensvreemd zijn. Noch zal het ooit begrijpelijk worden gemaakt door een interpretator die je niet begrijpen kunt.6. Van alle boodschappen die jij ontvangen maar niet begrepen hebt, is alleen deze cursus toegankelijk voor je begrip en kan ook worden begrepen. Dit is jouw taal. Dat je hem nog niet begrijpt, komt alleen doordat je hele communicatie als die van een baby is. De geluiden die een baby maakt en die hij hoort zijn hoogst onbetrouwbaar, omdat ze voor hem op verschillende momenten verschillende dingen betekenen. Zowel de geluiden die hij hoort als de beelden die hij ziet, zijn nog in beweging. Maar wat hij hoort en niet begrijpt zal zijn moedertaal worden, waarmee hij zal communiceren met degenen om hem heen, en zij met hem. En de vreemde, wisselende gestalten die hij om zich heen ziet, zullen zijn troosters worden, en hij zal zijn thuis herkennen en hen daar bij zich zien.7. Zo wordt in iedere heilige relatie opnieuw het vermogen geboren om te communiceren in plaats van zich af te scheiden. Maar een heilige relatie, zelf zo kort geleden uit een onheilige herboren, en toch veel ouder dan de oude illusie die ze vervangen heeft, is in haar wedergeboorte nu als een baby. Toch is het in dit kindje dat jouw visie jou wordt teruggegeven, en het zal de taal spreken die jij begrijpen kunt. Het wordt niet gevoed door dat ‘iets anders', dat jij dacht dat je was. Het werd daar niet gegeven, en evenmin ontvangen door iets anders dan jijzelf. Want twee broeders kunnen zich niet verenigen dan door Christus, wiens visie hen ziet als één.8. Bedenk wat jou gegeven is, mijn heilige broeder. Dit kind zal jou leren wat jij niet begrijpt, en dat duidelijk maken. Want het zal niet een vreemde taal spreken. Het zal geen tolk voor jou nodig hebben, want jij was het die hem onderwezen hebt wat het weet, doordat je het zelf wist. Het kon naar niemand anders dan jou komen, nooit naar ‘iets anders'. Waar Christus zijn intrede heeft gedaan, is niemand alleen, want nooit zou Hij een thuis kunnen vinden in wie van elkaar gescheiden zijn. Toch moet Hij herboren worden in Zijn aloude woning, zo schijnbaar nieuw en toch zo oud als Hijzelf, een nietige nieuweling, aangewezen op de heiligheid van jouw relatie om Hem te laten leven.9. Wees ervan overtuigd dat God Zijn Zoon niet aan de onwaardigen heeft toevertrouwd. Alleen wat deel van Hem uitmaakt, is het waardig om mee te worden verbonden. En het is niet mogelijk dat iets wat geen deel van Hem uitmaakt, zich wel verbinden kan. Bij degenen die zich met elkaar verbinden, moet de communicatie wel zijn hersteld, want met behulp van lichamen zouden ze die niet tot stand kunnen brengen. Wat heeft hen dan verbonden? De rede zal jou vertellen dat zij elkaar wel gezien moeten hebben door een visie die niet van het lichaam is, en gecommuniceerd moeten hebben in een taal die het lichaam niet spreekt. En evenmin kan het een angstaanjagend beeld of geluid zijn dat hen met zachtheid tot één heeft samengebracht. Integendeel, in elk heeft de ander een volmaakt onderkomen gezien, waar zijn Zelf in veiligheid en vrede kon worden herboren. Dit heeft zijn rede hem verteld, en dit heeft hij geloofd omdat het de waarheid was.10. Hier is de eerste rechtstreekse waarneming die jij tot stand kunt brengen. Je vormt die door middel van een bewustzijn ouder dan waarneming, maar herboren in slechts een ogenblik. Want wat betekent tijd voor wat altijd al was? Bedenk wat dit ogenblik heeft gebracht: het inzicht dat dit ‘iets anders', wat jij dacht te zijn, een illusie is. En de waarheid kwam ogenblikkelijk, om je te tonen waar jouw Zelf moet zijn. Het is de ontkenning van illusies die de waarheid oproept, want illusies ontkennen betekent erkennen dat angst geen betekenis heeft. In het heilige huis waar angst machteloos is, treedt liefde dankbaar binnen, erkentelijk dat ze één is met jou, die zich verbonden heeft om haar te laten binnenkomen.11. Christus komt tot wat is zoals Hij: hetzelfde, niet verschillend. Want Hij wordt altijd aangetrokken tot Zichzelf. Wat is er meer zoals Hij dan een heilige relatie? En wat jou en je broeder bij elkaar brengt, brengt Hem tot jou. Hier worden Zijn zoetheid en Zijn zachte onschuld tegen elke aanval beschermd. En hier kan Hij in vertrouwen terugkomen, want geloof in een ander is steeds geloof in Hem. Je hebt het zonder meer juist als jij je broeder als Zijn uitverkoren huis beschouwt, want hier wil jij samen met Hem en met Zijn Vader. Dit is je Vaders Wil voor jou, en de jouwe samen met de Zijne. En wie tot Christus wordt aangetrokken, wordt even zeker aangetrokken tot God als Beiden worden aangetrokken tot iedere heilige relatie, de woning die voor Hen wordt toebereid wanneer de aarde in de Hemel wordt veranderd.

Nuus
DA wil op hoogte wees van Wes-Kaap se gereedheid vir brandseisoen

Nuus

Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 0:20


Die DA in die Wes-Kaap het die LUR vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredell genooi om voor die staande komitee oor plaaslike regering te verskyn. Die doel is om besonderhede oor die provinsiale regering se planne vir die brandseisoen te verskaf. ʼn Woordvoerder van die DA, Derrick America, sê hoewel die somermaande in die Wes-Kaap sorg vir aangename weer en die ekonomiese voorspoed met toerisme, verhoog dit ook die gevaar wat brand inhou.

Nuus
Ramaphosa vra Suid-Afrikaners moet geduldig met Eskom wees

Nuus

Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 1:26


Met fase 4-beurtkrag wat tans landwyd Suid-Afrika in plek is, wat nog môre en Vrydag in werking sal wees, het President Cyril Ramaphosa Suid-Afrikaners gevra om geduldig met Eskom te wees. Die verlenging van fase 4-beurtkrag kom na nog 'n verdere twee kragopwekkings-eenhede vroeër vandag by die Kendal- en Majuba-kragstasies onklaar geraak het. Kosmos 94.1 Nuus se korrespondent in Kaapstad, Fritz Platt ..

Work Life Design Podcast
Win #23 Versla Het Ego: Wees Een Leerling

Work Life Design Podcast

Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 7:25


Elke werkdag deelt Performance coaching Geert Hidding een Daily Win. Dit is een to-the-point episode met minstens één nieuw inzicht, idee of tool om je doelen te bereiken.Abonneer op de podcast om een notificatie te krijgen van elke nieuwe Daily Win.En schrijf je in via geerthidding.nl/podcast om elke vrijdag een mailing te ontvangen met alle nieuwe daily wins van die week.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 181 Rede Tegenover Waanzin

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 12, 2022 10:21


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. Rede tegenover waanzin1. De rede kan geen zonde zien maar ziet wel vergissingen, en leidt tot de correctie daarvan. Zij hecht geen waarde aan vergissingen, maar aan hun correctie. De rede zal jou eveneens vertellen dat wanneer jij denkt dat je zondigt, jij om hulp roept. Maar als jij de hulp waarom je vraagt niet aanvaardt, zul jij niet geloven dat je die kunt geven. En dus zul jij die niet geven, en houd je aldus deze overtuiging in stand. Want ieder soort vergissing dat niet is gecorrigeerd, misleidt jou over de kracht die in jou huist om de correctie uit te voeren. Als die kan corrigeren, en jij laat niet toe dat dit gebeurt, ontzeg je die aan jezelf en je broeder. En als hij diezelfde overtuiging deelt, zullen jullie beiden denken dat jullie verdoemd zijn. Dit kun jij hem en jezelf besparen. Want de rede maakt niet alleen in jou plaats voor correctie.2. Zonder jouw broeder kun jij correctie aanvaarden noch weigeren. Zonde houdt vol dat dit wel kan. Maar de rede vertelt jou dat jij je broeder of jezelf niet als zondig kunt zien en toch de ander als onschuldig beschouwen. Wie beschouwt zichzelf als schuldig, en ziet een zondeloze wereld? En wie kan een zondige wereld zien en zichzelf als los daarvan beschouwen? De zonde houdt vol dat jij en je broeder beslist gescheiden zijn. Maar de rede vertelt jou dat dit niet juist kan zijn. Als jij en je broeder verbonden zijn, hoe kun jij dan privé-gedachten hebben? En hoe kunnen gedachten die binnenkomen in wat slechts van jou alleen lijkt, totaal geen effect hebben op wat daadwerkelijk van jou is? Als denkgeesten verbonden zijn, is dit onmogelijk.3. Niemand kan louter voor zichzelf denken, zoals God niet zonder Zijn Zoon denkt. Alleen als Beiden in een lichaam waren, zou dit kunnen. Evenmin zou een denkgeest alleen voor zichzelf kunnen denken, tenzij het lichaam de denkgeest was. Want alleen lichamen kunnen gescheiden en dus onwerkelijk zijn. De woning van de waanzin kan niet de woning van de rede zijn. Maar het is makkelijk de woning van de waanzin te verlaten als je rede ziet. Je verlaat krankzinnigheid niet door ergens anders heen te gaan. Je verlaat die eenvoudig door de rede te accepteren waar eerst de waanzin was. Waanzin en rede zien hetzelfde, maar het staat vast dat ze er op een verschillende manier naar kijken.4. Waanzin is een aanval op de rede die deze uit de denkgeest verdrijft, en haar plaats inneemt. De rede valt niet aan, maar neemt rustig de plaats van de waanzin in, en vervangt die als het de keuze van de krankzinnigen is naar haar te luisteren. Maar de krankzinnigen kennen hun wil niet, want ze geloven dat ze het lichaam zien, en laten hun waanzin hun vertellen dat dit werkelijk is. De rede zou hiertoe niet in staat zijn. En als jij het lichaam tegen je rede zou verdedigen, zul je noch het lichaam, noch jezelf begrijpen.5. Het lichaam scheidt jou niet van je broeder, en als jij denkt dat dit wel zo is, ben je krankzinnig. Maar waanzin heeft een doel, en gelooft bovendien het middel te bezitten om zijn doel tot werkelijkheid te maken. Het lichaam als een barrière zien tussen wat de rede jou zegt dat ontegenzeglijk verbonden is, kan niet anders dan waanzin zijn. Evenmin zou je het kunnen zien, als je de stem van de rede hoorde. Wat kan er tussen wat continu is instaan? En als er niets tussen staat, hoe kan wat in één deel binnenkomt, dan van de andere delen worden weggehouden? Dit wil de rede jou vertellen. Maar bedenk wat je moet erkennen, als dat het geval is.6. Als je zonde kiest in plaats van genezing, zou je de Zoon van God veroordelen tot wat nooit kan worden gecorrigeerd. Je zegt hem door jouw keuze dat hij verdoemd is, voor immer afgescheiden van jou en zijn Vader, en verstoken van hoop op een veilige terugkeer. Onderwijs hem dit, en je zult van hem precies datgene leren wat jij onderwezen hebt. Want je kunt hem alleen onderwijzen dat hij is zoals jij wilt dat hij is, en wat jij kiest dat hij moet zijn, is slechts jouw keuze voor jouzelf. Denk nu niet dat dit angstaanjagend is. Dat jij met hem verbonden bent is slechts een feit, geen interpretatie. Hoe kan een feit angstaanjagend zijn, tenzij het niet overeenstemt met wat jou dierbaarder is dan de waarheid? De rede vertelt jou dat dit feit jouw bevrijding betekent.7. Noch jij, noch je broeder kan alléén worden aangevallen. Maar evenmin kan een van beiden in plaats daarvan een wonder aanvaarden zonder dat de ander daardoor wordt gezegend en genezen van pijn. De rede wil, evenals de liefde, jou geruststellen, en probeert jou geen angst aan te jagen. De macht om de Zoon van God te genezen is jou gegeven omdat hij één met jou moet zijn. Jij bent verantwoordelijk voor hoe hij zichzelf ziet. En de rede vertelt je dat het jou gegeven is om in één enkel ogenblik zijn hele denkgeest, die één is met jou, te veranderen. En elk ogenblik volstaat om volledige correctie van zijn vergissingen te brengen en hem heel te maken. Op het moment dat jij besluit jezelf genezen te laten worden, wordt in datzelfde ogenblik zijn hele verlossing samen met die van jou als voltooid gezien. Jou is de rede gegeven om te begrijpen dat dit zo is. Want de rede, even mild als het doel waartoe zij het middel is, leidt gestaag weg van de waanzin en naar het doel van de waarheid. En hier zul jij de last van het ontkennen van de waarheid afleggen. Deze last is verschrikkelijk, de waarheid niet.8. Dat jij en je broeder verbonden zijn is jouw verlossing: de gave van de Hemel, en niet het geschenk van de angst. Schijnt de Hemel jou een last toe? In waanzin wel. En toch moet wat de waanzin ziet door de rede worden verdreven. De rede verzekert jou dat jij de Hemel wilt, en dat dit alles is wat jij wilt. Luister naar Hem die met rede spreekt, en jouw rede met de Zijne in overeenstemming brengt. Wees bereid de rede het middel te laten zijn waarmee Hij jou richtlijnen geeft hoe jij je krankzinnigheid achter je kunt laten. Verschuil je niet achter krankzinnigheid om aan de rede te ontkomen. Wat de waanzin verborgen wil houden, reikt de Heilige Geest nog steeds eenieder aan om er met blijdschap naar te kijken.9. Jij bent je broeders verlosser. Hij is de jouwe. De rede spreekt hier werkelijk met vreugde over. Dit genadige plan ontving liefde van de Liefde. En wat de Liefde ontwerpt is hierin zoals Zijzelf: omdat Ze vereend is, wil Ze dat jij leert wat jij noodzakelijkerwijs moet zijn. En door één met Haar te zijn, moet het jou wel gegeven zijn te geven wat Zij gegeven heeft, en blijft geven. Breng slechts een ogenblik door in de blije aanvaarding van wat jou gegeven is om aan je broeder te geven, en leer samen met hem wat jullie beiden is gegeven. Het is niet zaliger te geven dan te ontvangen. Maar ook niet minder zalig.10. De Zoon van God is steeds als één gezegend. En terwijl zijn dankbaarheid naar jou uitgaat die hem gezegend heeft, zal de rede jou vertellen dat het niet kan zijn dat jij buiten die zegening valt. De dankbaarheid die hij jou betuigt brengt je de dank in herinnering die jouw Vader jou brengt om dat jij Hem compleet maakt. En enkel hier, zo zegt de rede je, kun je begrijpen wat jij moet zijn. Je Vader is jou even nabij als jouw broeder. Maar wat zou jou meer nabij kunnen zijn dan jouw Zelf?11. De macht die jij hebt over de Zoon van God vormt geen bedreiging voor zijn werkelijkheid. Ze getuigt daar alleen maar van. Waar zou zijn vrijheid anders kunnen liggen dan in hemzelf, aangezien hij reeds vrij is? En wie anders dan hijzelf zou hem kunnen kluisteren, wanneer hij zijn vrijheid afwijst? God laat niet met Zich spotten*; en evenmin kan Zijn Zoon tot gevangene worden gemaakt behalve door zijn eigen verlangen. En door zijn eigen verlangen wordt hij juist bevrijd. Dat is zijn kracht, en niet zijn zwakte. Hij is aan zijn eigen genade overgeleverd. En daar waar hij besluit genadig te zijn, is hij vrij. Maar daar waar hij in plaats daarvan besluit om te veroordelen, wordt hij gevangen gehouden, en wacht dan geketend op zijn gratie aan zichzelf, om hem te bevrijden.

Nuus
Savanna Beef: Finale syfers sal Vrydag bekend wees

Nuus

Play Episode Listen Later Sep 12, 2022 0:40


Die finale syfers vir die beleggings in Savanna Beef Processors behoort teen die week Vrydag bekend te wees. Die tweede venster beleggings het reeds verlede week Vrydag gesluit op 'n voorlopige 23 miljoen Namibiese dollar uit 158 aansoeke, waarvan 107 nuwe aansoeke is. Byna 85 persent van die beskikbare aandele is nou in produsente se hande. Romé Mostert, direkteur van Cirrus in Windhoek wat die aanbod hanteer sê die finale oudit moet gedoen word.

Nuus
Saftu-hoofsekretaris: Steve Biko sou teleurgesteld wees in nuwe SA

Nuus

Play Episode Listen Later Sep 12, 2022 0:21


Die hoofsekretaris van die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde, Zwelinzima Vavi, sê die huidige leiers skiet tekort wat die beginsels betref waarvoor die ontslape anti-apartheids-aktivis, Steve Biko, gestaan het. Dit volg op die land se 45-ste herdenking van Biko se dood. Vavi het ter nagedagtenis aan die ontslape held by die Steve Biko-sentrum in die Oos-Kaap gepraat en sê Biko sou teleurgesteld wees in die huidige situasie in Suid-Afrika weens die hoë lewenskoste en die vlakke van korrupsie.

Podcast Mozaiek033
Houd moed! Wees niet bang, Ik ben het

Podcast Mozaiek033

Play Episode Listen Later Sep 12, 2022


Bybel Tyd
Help mekaar, leef in liefde en wees dankbaar

Bybel Tyd

Play Episode Listen Later Sep 12, 2022 3:00


1 Tessalonisense 5:14-18 --- Send in a voice message: https://anchor.fm/bybel-tyd/message

Preken - Christengemeente Londerzeel
Wees geen oen: laat je oma thuis - Dries

Preken - Christengemeente Londerzeel

Play Episode Listen Later Sep 12, 2022 29:52


Sterk Leiderschap
202. Wees maar meer Amerikaans

Sterk Leiderschap

Play Episode Listen Later Sep 12, 2022 10:34


Trots zijn op jezelf, pronken met wat er goed gaat, complimenten en successen vieren - in Amerika wordt dat groots tentoongesteld. Overigens geldt dat ook voor de waardering van fouten en falen. Dat toont dat je veerkrachtig en flexibel bent. Enne… sorry zeggen is een vaardigheid. 

De PowerMindset Podcast voor Ondernemers
#350 - Wat Als Je Weerstand Voelt Tegen Bepaalde Taken In Het Ondernemen

De PowerMindset Podcast voor Ondernemers

Play Episode Listen Later Sep 11, 2022 44:26


Ondernemen hoort niet zwaar te zijn. Ondernemen is immers een middel om jouw belangrijke werk hier op aarde neer te zetten. En niet het doel op zich. Het kan zijn dat je op een gegeven moment weerstand voelt tegen bepaalde taken in het ondernemen. Dat je bijvoorbeeld op ziet tegen het maken van je content. Of tegen bepaalde afspraken. Of tegen de manier waarop je nu je klanten helpt. Als je ergens weerstand tegen voelt of tegen bepaalde dingen opziet, dan is het waardevol om eens te kijken of het nog wel iets is wat je op deze manier wilt blijven doen. En dat je het niet alleen zo blijft doen, omdat je het altijd al zo hebt gedaan. En het spannend voelt om het anders te gaan doen. Of misschien heb je geen idee hoe het anders kan. Of ben je bang dat je anders geen klanten krijgt, als je dit niet op deze manier blijft doen. Veel ondernemers blijven bepaalde dingen die ze helemaal niet leuk vinden doen vanuit angst. Angst dat ze anders geen klanten krijgen. Dat ze niet genoeg mensen bereiken. Dat ze hun aanbod anders niet verkopen. Wees je er bewust van dat achter alles wat je doet, een bepaalde energie zit waarmee je het doet. Jouw energie die je op dat moment voelt. Als je dus de dingen die je de wereld deelt met weerstand doet, dan is dat de energie die daarin doorstroomt. Doe je datgene wat je doet vanuit plezier en liefde, dan is dat de energie die erin doorstroomt. De ontvanger van jouw content, voelt pp onbewust niveau die energie. Door te doen wat bij je past en waar jij blij van wordt in het ondernemen, kun je dus nóg meer impact maken voor jouw klanten. En het is voor jezelf natuurlijk ook veel fijner om de dingen te doen die je plezier geven en die bij je passen. In deze Power in You Podcast (aflevering #350) ga ik hier dieper op in. Liefs, Wendy PS. Meer Mindset & Manifestatie Power om jouw allermooiste dromen met je bedrijf waar te maken op jouw manier, vind je op www.powerinyou.nl/linkjes

Dagelijkse overdenking
Als vooruitgang traag gaat

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Sep 10, 2022 2:53


... En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt. Romeinen 5:3 (HSV) Het is belangrijk om ons denken te vernieuwen, maar het is ook belangrijk te beseffen dat het proces van herprogrammering en vernieuwing stukje bij beetje zal plaatsvinden. Wees niet ontmoedigd als de vooruitgang traag lijkt, of als je een terugval hebt of slechte dagen. Sta gewoon op, schud het stof van je af en begin opnieuw. Als een baby leert lopen, valt hij vele, vele malen voordat hij het vermogen ontwikkelt om te lopen zonder te vallen; maar de baby is vastberaden. Hij mag misschien even huilen als hij valt, maar hij staat altijd gelijk op en probeert het opnieuw. Om te leren ons denken te veranderen werkt precies hetzelfde. We worstelen en vallen, maar God is er altijd om ons op te tillen. In plaats van gefrustreerd te raken, bedenk dan wat de Bijbel zegt en “roem” in je ellende, want het feit dat je worstelt betekent dat je de goede strijd van het geloof strijdt. Er zullen dagen zijn dat we niet alles goed doen – dagen dat ons denken negatief is. Maar houdt nooit op met het proberen. God verandert ons denken geleidelijk naar Zijn denken, zolang we niet opgeven! Kort gebed: Heer, dank U dat U mij optilt als ik val. Ik weet dat wanneer ik worstel, U in mij kunt werken om mij te helpen mijn negatieve gedachten te overwinnen en mij meer en meer in lijn te brengen met Uw manier van denken.

Brain Balance by Charlotte Labee
10: Voice memo: In welke waarheid leef jij?

Brain Balance by Charlotte Labee

Play Episode Listen Later Sep 9, 2022 12:40


Geloof jij altijd de informatie die tot je komt, of ben jij kritisch en zoek jij naar je eigen waarheid? Wees bewust van wat je binnenkrijgt. Alle informatie die tot je komt, daar doet je brein iets mee en niet alles is waarheid.

Paddockpraat Podcast - Formule 1 Magazine
'Wees niet verrast als Honda en Red Bull straks weer samenwerken'

Paddockpraat Podcast - Formule 1 Magazine

Play Episode Listen Later Sep 9, 2022 13:45


In de vrijdageditie van Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine, skypen we met onze verslaggever ter plaatse en dat is dit weekend in Monza André Venema. We praten over Red Bulls hang naar onafhankelijkheid en het afketsen van de Porsche-onderhandelingen. Hoe zit het met de snelheid van Red Bull op het Autodromo Nazionale di Monza? En is het nu met de eerste GP op volle bezetting sinds de coronaepidemie weer die heerlijke ouderwetse Ferrari-chaos rondom het circuit.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Gerbert Bakx
Gerbert Bakx en Arne Vanhaecke over het bestaan van het kwade en het goede en over gaten in de kaas

Gerbert Bakx

Play Episode Listen Later Sep 8, 2022 55:06


‘Het goede' is het bestaan en bestaan of ‘zijn' is ‘het goede'. Bestaan is een positief gegeven (positum = wat gegeven is). Wat bestaat, wat is, is goed omdat het bestaat, omdat het er is. ‘Het goede' bestaat in al wat bestaat. Al wat bestaat is dus goed in zijn bestaan, in zijn wezen. Al wat bestaat, streeft naar een beter, een meer volmaakt bestaan. Het verdient dus onze welwillendheid. ‘Het kwaad' heeft als dusdanig géén eigen ‘bestaan'. Het is geen positief gegeven. Het ‘bestaat' niet. Het is een niet-bestaan, een negatie van bestaan. Zoals duisternis niet bestaat: er is alleen afwezigheid van licht. En zoals gaten in een kaas niet bestaan: er is alleen afwezigheid van kaas. ‘Het kwaad', het ‘negatieve' is wat het bestaan negeert of er tegen ingaat in de vorm van handelingen/daden die bestaan belemmeren of vernietigen. Het is wat wij doen met wat bestaat. Zoals duisternis ontstaat door het licht af te schermen of te doven. Men kan duisternis niet bestrijden, men kan alleen het licht aansteken. Men kan onwetendheid niet 'bestrijden', men kan alleen wijsheid vergroten. Men kan ook ‘het kwaad' niet ‘bestrijden', men kan alleen ‘het goede' vergroten. Het verhaal van Jean Valjean en bisschop Myriel in 'Les Misérables' van Victor Hugo. Jean Valjean komt na 19 jaar vrij uit de gevangenis waar hij opgesloten was wegens het stelen van een brood om zijn kind eten te geven. Door zijn verleden en zijn gele paspoort vindt hij evenwel nergens onderdak. Hij ontmoet Myriel, bisschop van Digne, die hem wel onderdak en eten biedt, ook al kent hij Valjean`s verleden. Jean Valjean kan evenwel de verleiding niet weerstaan en verdwijnt 's nachts met het zilverwerk van de bisschop. Onderweg wordt hij echter door de gendarmes aangehouden en beschuldigd van diefstal. Daarop verklaart Bisschop Myriel dat hij hem het zilverwerk GEGEVEN heeft en geeft hem bovendien nog twee zilveren kandelaars die hij 'vergeten was'. Deze nobele daad schokt Jean Valjean dermate dat hij tot inkeer komt en besluit een voorbeeldig leven te gaan leiden. Wees goed jegens goede mensen. Wees ook goed jegens niet-goede mensen. Op die manier ontstaat het goede. - Lao-Tse In lijn met het bovenstaande kan men zeggen dat er, vooral in de westerse wereld, een geleidelijke evolutie naar minder kwaad is. Zo verbranden wij geen heksen of ongelovigen meer, wij villen of vierendelen geen misdadigers meer, wij begraven mensen niet meer levend, we metsen ze niet in en stenigen ze niet, we folteren en martelen niet meer, we sluiten homoseksuelen niet op, we houden (in principe) geen slaven meer, we koloniseren (in principe) geen andere volkeren meer, sinds de Franse Revolutie verminderen we (in principe) privileges en ongelijkheid, sinds de oprichting van de Verenigde Naties hebben we (in principe) oorlog vervangen door overleg, we hebben veralgemeende toegang tot onderwijs, we hebben veralgemeend democratisch stemrecht, we hebben nutsvoorzieningen, we hebben medische en sociale voorzieningen voor zwangeren, invaliden, zieken, werklozen, jongeren en bejaarden… Dat is natuurlijk allemaal nog heel onvolmaakt, maar het zijn toch stappen in de goede richting.

Nuus
Covid-pandemie laat 147 000 kinders wees in SA

Nuus

Play Episode Listen Later Sep 8, 2022 0:23


Die jongste navorsing deur die Imperial College Londen dui aan 'n geraamde 147 000 kinders in Suid-Afrika is weens die Covid-pandemie sonder primêre versorgers gelaat. Unicef-Suid-Afrika se hoof van kommunikasie en vennootskappe, Toby Fricker, sê dit is 'n bron van kommer omdat dit 'n uitwerking op die geestesgesondheid het van kinders wat sonder ouers grootword. Fricker sê meer opleiding behoort vir versorgers beskikbaar gestel te word oor maniere om aan kinders positiewe ouerskaps-tegnieke te voorsien.

Strong Mind Happy Life by Greet Bunnens
Wake Up! met Samia & Greet EP34 | Angst voor de toekomst

Strong Mind Happy Life by Greet Bunnens

Play Episode Listen Later Sep 7, 2022 28:07


Wake Up! met Samia & Greet EP34 | Angst voor de toekomst We zien veel mensen angst hebben en bezorgd zijn over de toekomst. Prijsstijgingen, voedseltekort, prikplicht, .... Wij zijn uiteraard ook af en toe bezorgd maar willen daar niet in blijven hangen en er iets aan doen. We, the people, kunnen meer dan we soms denken. We houden onszelf soms klein. En dat hoeft zo niet te zijn. Wat als we op een vredevolle manier "stop" en "neen" zeggen? Wat als we zelfredzamer worden? Wat als we lokaal communities starten die er voor elkaar zijn? Wat als we brainstormen over hoe het anders kan? Wat als gelijkstemde ondernemers samenkomen en hun schouders over deze initiatieven zetten? Dat is de reden van de open tafel. Op 29/9 komen we opnieuw samen van 19u tot 22u. Deze keer in Merchtem. Wees erbij. De toekomst is van ons. Wij kunnen er iets moois van maken. Meer info hier: www.open-tafel.be ------------------------ Over Samia & Greet: Wij geloven sterk in het nieuwe ondernemerschap met bewuste ondernemers. Samen streven naar een nieuwe wereld in harmonie en co-creatie. Samen netwerken. Samen groeien. Samen bouwen. Hoe? Ontdek het hier en via onze andere kanalen. --------------------------- OPEN TAFEL 2.0: We starten deze lente met een netwerk/mastermind concept voor nieuwe ondernemers. Netwerken en ondernemen samen met gelijkgestemden. Dat is de toekomst en hier willen we een platform voor creëren. Ons eerste event was op 21/04/2022 - binnenkort organiseren we opnieuw eentje. Indien interesse - zet je hier op de wachtlijst: https://www.open-tafel.be --------------------------- WIL JE ONS STEUNEN: Wil je ons en onze community steunen, dat kan. Wij zullen jouw bijdrage gebruiken voor de werking van de organisatie en de projecten die op stapel staan. Wij danken je bij voorbaat. https://whydonate.nl/fundraising/de-open-tafel-20/nl --------------------------- LET'S CONNECT: YouTube Greet & Samia: https://www.youtube.com/channel/UCkbi7HAu8wJlFTT4UK7KNrQ Facebook Greet & Samia: https://www.facebook.com/samia.greet

Manifesteren in 2020
#44 Over doelen en doorzetten

Manifesteren in 2020

Play Episode Listen Later Sep 6, 2022 20:41


Het maakt niet uit hoe LANG je met een doel bezig bent, zo lang je maar doorzet om te bereiken wat je écht graag wilt. Geniet van het proces en leer van de dingen die fout gaan. Wees trots dat je een verandering aangaat, ongeacht je leeftijd of hoe lang je met iets bezig bent.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 177 De Verantwoordelijkheid Voor Het Zien

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 6, 2022 12:24


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De verantwoordelijkheid voor het zien1. We hebben herhaaldelijk gezegd hoe weinig er van jou wordt gevraagd om deze cursus te leren. Het is dezelfde geringe bereidwilligheid die je nodig hebt om heel je relatie tot vreugde te laten transformeren, de luttele gave die jij de Heilige Geest schenkt in ruil waarvoor Hij jou alles geeft, het uiterst weinige waarop de verlossing berust, de minieme verandering van denken waardoor de kruisiging in opstanding verkeert. En doordat hij waar is, is hij zo eenvoudig dat hij niet anders dan volledig kan worden begrepen. Verworpen, zeker, maar hij is niet dubbelzinnig. En als je nu ertegen kiest, zal dat niet zijn omdat hij duister is, maar eerder omdat deze geringe prijs naar jouw oordeel te hoog leek om voor vrede te betalen.2. Dit is het enige wat je hoeft te doen opdat visie, geluk, bevrijding van pijn en de volledige vrijwaring van zonde jou allemaal geschonken wordt. Zeg alleen het volgende, maar méén het zonder enig voorbehoud, want hierin schuilt de macht van de verlossing:Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zie.Ik kies de gevoelens die ik ervaar, en beslis welk doel ik bereiken wil.En ik vraag om alles wat mij lijkt te overkomen, en ontvang zoals ik heb gevraagd.Maak jezelf niet langer wijs dat je hulpeloos bent ten overstaan van wat jou wordt aangedaan. Erken slechts dat jij je hebt vergist, en al de gevolgen van je vergissingen zullen verdwijnen.3. Het is onbestaanbaar dat de Zoon van God louter gedreven wordt door voorvallen buiten hemzelf. Het is onbestaanbaar dat de gebeurtenissen die hem overkomen niet zijn keuze waren. Zijn beslissingsmacht is de bepalende factor voor iedere situatie waarin hij zich bij toeval of willekeur lijkt te bevinden. Toeval noch willekeur is mogelijk in het universum zoals God dat geschapen heeft en waarbuiten niets is. Lijd, en je hebt beslist dat zonde jouw doel was. Wees gelukkig, en je hebt de beslissingsmacht aan Hem gegeven die namens God voor jou beslissen moet. Dit is de luttele gave die jij de Heilige Geest schenkt, en zelfs die geeft Hij jou om aan jezelf te geven. Want door deze gave wordt jou de macht gegeven je verlosser te bevrijden, opdat hij jou verlossing schenken mag.4. Misgun jezelf dit bescheiden geschenk niet. Houd het achter, en je behoudt de wereld zoals je die nu ziet. Geef het weg, en al wat jij ziet verdwijnt samen ermee. Nooit werd zoveel gegeven in ruil voor zo weinig. In het heilig ogenblik wordt deze ruil bewerkstelligd en instandgehouden. Hier wordt de wereld die je niet wilt gebracht naar die welke jij wel wilt. En hier wordt die welke jij wel wilt jou gegeven omdat je haar wenst. Maar hiertoe dient eerst de macht van jouw verlangen te worden erkend. Je dient de kracht en niet de zwakte ervan te aanvaarden. Je dient te zien dat datgene wat sterk genoeg is om een wereld te maken, ook bij machte is die los te laten en correctie te aanvaarden, als het bereid is in te zien dat het ongelijk had.5. De wereld die jij ziet is slechts de nietszeggende getuige dat jij gelijk had. Deze getuige is krankzinnig. Jij hebt haar in haar getuigenis getraind, en toen ze die aan jou teruggaf, heb je geluisterd en jezelf ervan overtuigd dat wat zij zag waar was. Dit heb jij jezelf aangedaan. Zie alleen dit, en je zult tevens inzien hoezeer jouw ‘zien' op een cirkelredenering berust. Dit werd jou niet gegeven. Dit was jouw geschenk aan jezelf en aan je broeder. Wees dan ook bereid toe te laten dat het van hem weggenomen wordt en vervangen door de waarheid. En wanneer jij de verandering in hem opmerkt, zal het jou gegeven zijn die in jezelf te zien.6. Misschien zie je voor jezelf de noodzaak niet om dit kleine geschenk te geven. Kijk dan eens preciezer naar wat het is. En zie er, heel simpel, de algehele ruil in van de afscheiding voor de verlossing. Het enige wat het ego is, is een idee dat het mogelijk is dat de Zoon van God dingen overkomen buiten zijn wil, en dus buiten de Wil van zijn Schepper, wiens Wil niet gescheiden kan zijn van die van hemzelf. Dit is hoe de Zoon van God zijn eigen wil vervangt, een onbezonnen opstand tegen dat wat ontegenzeggelijk eeuwig is. Dit is de stelling dat hij de macht heeft God Zijn macht te ontnemen en die aldus voor zichzelf te nemen en zo zichzelf af te houden van wat God voor hem heeft gewild. Dit is het dwaas idee dat je in een schrijn op je altaren hebt gezet, en dat jij aanbidt. En alles waardoor dit wordt bedreigd lijkt jouw geloof aan te vallen, want hierin is het geïnvesteerd. Meen niet dat je zonder geloof bent, want je geloof en je vertrouwen hierin zijn wel degelijk sterk.7. Voor de Heilige Geest is het een klein kunstje om jou geloof in heiligheid te geven en de visie om die te zien. Maar jij hebt het altaar niet open en onbezet gelaten daar waar de gaven thuishoren. Waar die zouden moeten zijn, heb jij je afgoden aan iets anders gewijd. Aan deze andere ‘wil', die jou lijkt te vertellen wat er dient te gebeuren, verleen jij werkelijkheid. En wat jou iets anders wil laten zien, moet daarom wel onwerkelijk lijken. Al wat jou gevraagd wordt is dat je ruimte voor de waarheid maakt. Er wordt jou niet gevraagd iets te maken of te doen wat jouw begrip te boven gaat. Het enige wat jou gevraagd wordt is het binnen te laten, alleen op te houden datgene tegen te werken wat vanzelf gebeurt, en eenvoudigweg weer de aanwezigheid te herkennen van dat waarvan jij dacht dat je het weggegeven had.8. Wees voor een moment bereid je altaar vrij te houden van wat jij daarop hebt geplaatst, en wat daar werkelijk is kan jou niet ontgaan. Het heilig ogenblik is niet een moment van schepping, maar van inzicht. Want inzicht komt voort uit visie en opgeschort oordeel. Dan pas is het mogelijk naar binnen te kijken en te zien wat daar, in het volle zicht, en volkomen onafhankelijk van enige gevolgtrekking of oordeel, wel aanwezig moet zijn. Ongedaan maken is niet jouw taak, maar het is wel aan jou dit al dan niet te verwelkomen. Geloof en verlangen gaan hand in hand, want iedereen gelooft in wat hij wenst.9. We hebben al gezegd dat wensdenken de manier is waarop het ego omgaat met wat het wil, om dat voor elkaar te krijgen. Er bestaat geen betere demonstratie van de macht van verlangen, en dus van geloof, om zijn doelen de schijn van realiteit en mogelijkheid te geven. Geloof in het onwerkelijke leidt tot aanpassingen van de werkelijkheid om haar in het doel van de waanzin te laten passen. Het doel van de zonde veroorzaakt de waarneming van een beangstigende wereld om haar bedoeling te rechtvaardigen. Wat je verlangt, dat zul je zien. En als de realiteit daarvan vals is, zul je die instandhouden door je geen rekenschap te geven van alle aanpassingen die jij al hebt aangebracht om dit tot stand te brengen.10. Wanneer visie wordt afgewezen, is het onvermijdelijk dat oorzaak en gevolg met elkaar worden verward. Nu wordt het doel de oorzaak van het gevolg verborgen te houden, en het gevolg er als oorzaak uit te laten zien. Die ogenschijnlijke onafhankelijkheid van het gevolg stelt het in staat als opzichzelfstaand te worden beschouwd, en bij machte om als oorzaak te dienen van de gebeurtenissen en de gevoelens waarvan zijn maker meent dat het die veroorzaakt. We hebben eerder al gesproken over je verlangen je eigen schepper te scheppen en diens vader te zijn, en niet zijn zoon. Dit is hetzelfde verlangen. De Zoon is het Gevolg, wiens Oorzaak hij verloochent. En zo lijkt hij de oorzaak te zijn, die werkelijke gevolgen voortbrengt. Niets kan gevolgen hebben zonder een oorzaak, en de twee verwarren betekent niets anders dan ze beide niet begrijpen.11. Het is even noodzakelijk dat je inziet dat jij de wereld die je ziet hebt gemaakt als dat je inziet dat jij jezelf niet hebt geschapen. Het is dezelfde vergissing. Niets wat niet door je Schepper is geschapen heeft enige invloed op jou. En als je denkt dat wat jij gemaakt hebt jou kan vertellen wat jij ziet en voelt, en jij geloof stelt in zijn vermogen dit te doen, verloochen jij je Schepper en geloof je dat jij jezelf hebt gemaakt. Want als je denkt dat de wereld die jij gemaakt hebt de macht heeft van jou te maken wat zij wil, dan verwar je de Zoon met de Vader, het gevolg met de Bron.12. De scheppingen van de Zoon zijn als die van zijn Vader. Maar wanneer hij ze schept, maakt de Zoon zichzelf niet wijs dat hij onafhankelijk is van zijn Bron. Zijn verbondenheid met Haar is de bron van wat hij schept. Los hiervan heeft hij geen scheppingskracht, en is wat hij maakt zonder betekenis. Het verandert niets in de schepping, is volledig aangewezen op de waanzin van zijn maker, en kan niet dienen om die waanzin te rechtvaardigen. Je broeder denkt dat hij samen met jou de wereld heeft gemaakt. Zo ontkent hij de schepping. Samen met jou denkt hij dat de wereld die hij gemaakt heeft, hem heeft gemaakt. Zo ontkent hij dat hij die gemaakt heeft.13. De waarheid is echter dat jij en je broeder beiden geschapen zijn door een liefhebbende Vader, die jullie tezamen en als één geschapen heeft. Zie wat iets anders ‘bewijst', en je ontkent je hele werkelijkheid. Maar geef toe dat al wat tussen jou en je broeder in lijkt te staan en jullie van elkaar en van jullie Vader gescheiden houdt, door jou in het geheim is gemaakt, en het ogenblik van bevrijding is voor jou aangebroken. Alle gevolgen ervan zijn verdwenen, omdat de bron is blootgelegd. Het is zijn schijnbare onafhankelijkheid van zijn bron die jou gevangen houdt. Dit is dezelfde vergissing als te denken dat je onafhankelijk bent van de Bron die jou geschapen heeft, en die jij nooit verlaten hebt.

Nuus
Liz Truss: Dis 'n eer om die VK se nuwe premier te wees

Nuus

Play Episode Listen Later Sep 5, 2022 0:36


Liz Truss sê dis ‘n eer om die nuwe eerste minister van die Verenigde Koninkryk te wees. Sy het 81 326 stemme op haar verenig teenoor Rishi Sunak se 60 399. Truss neem oor na Boris Johnson in Julie gedwing is om te bedank na verskeie skandale. Johnson en Truss sal môre na Balmoral gaan om die koningin te ontmoet vir die amptelike oorhandiging. Sy sê sy gaan haar beloftes gestand doen.

Nuus
Liz Truss: Dis 'n eer om die VK se nuwe premier te wees

Nuus

Play Episode Listen Later Sep 5, 2022 0:32


Truss sê sy het ‘n meesterplan wat sal lei tot 'n sege vir die Konserwatiewe Party in 2024-verkiesings.

Nuus
O&L se waterstof-loodsaanleg sal einde '23 operasioneel wees

Nuus

Play Episode Listen Later Sep 2, 2022 0:41


Cleanergy Solutions Namibia – 'n gesamentlike onderneming tussen die Ohlthaver en List Groep en sy internasionale Belgiese vennoot, CMB.TECH – het die JCOI/PTX-toekenning ontvang wat die maatskappy ondersteun om 'n waterstof-loodsaanleg en brandstof-stasie aan die kus van Namibië op te rig. Die projek beoog om aan die einde van 2023 operasioneel te wees. Roux-che Locke, O&L Groep se woordvoerder, sê aan Kosmos 94.1 Nuus hulle is opgewonde oor die baanbrekerprojek.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 174 De Visie Van Zondeloosheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 1, 2022 10:39


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De visie van zondeloosheid1. Visie zal eerst in glimpen tot je komen, maar die zullen volstaan om je te tonen wat jou, die jouw broeder zonder zonde ziet, gegeven wordt. De waarheid wordt jou door je verlangen teruggegeven, zoals ze door je verlangen naar iets anders voor jou verloren ging. Ontsluit de heilige plaats die jij hebt afgesloten door aan dat ‘andere' waarde te verlenen, en dat wat nooit verloren ging, keert in stilte terug. Het is voor jou bewaard. Visie zou niet nodig zijn, als er geen oordeel was geveld. Verlang nu dat het totaal ongedaan wordt gemaakt, en het wordt voor jou gedaan.2. Wens jij niet je eigen Identiteit te kennen? Zou jij niet blij je twijfels voor zekerheid willen inruilen? Zou jij niet graag vrij van ellende willen zijn, en opnieuw leren wat vreugde is? Je heilige relatie biedt jou dit alles. Zoals die jou gegeven werd, zo zullen haar effecten zijn. En zoals haar heilige doel niet door jou werd gemaakt, zo is ook het middel waardoor de goede afloop jouw deel wordt, niet van jou afkomstig. Verheug je over wat jouw deel is door er enkel om te vragen, en denk niet dat jij het middel of het doel hoeft te maken. Dit alles wordt jou gegeven die je broeder louter als zondeloos ziet. Dit alles is gegeven; het wacht slechts op jouw verlangen het te ontvangen. Visie wordt vrijelijk gegeven aan hen die vragen om te zien.3. De zondeloosheid van je broeder wordt jou in een stralend licht gegeven, om er met de visie van de Heilige Geest naar te kijken, en je er samen met Hem over te verheugen. Want vrede zal komen tot allen die daar met een waarachtig verlangen en een oprechte bedoeling om vragen en die dit delen met de Heilige Geest, en eensgezind zijn met Hem over wat verlossing is. Wees dan ook bereid jouw broeder zonder zonde te zien, opdat Christus voor jouw visie mag oprijzen en je vreugde schenken. En ken geen waarde toe aan je broeders lichaam, dat hem vasthoudt in illusies over wat hij is. Het is evenzeer zijn als jouw verlangen om zijn zondeloosheid te zien. En zegen de Zoon van God in jouw relatie, en zie niet in hem wat jij van hem hebt gemaakt.4. De Heilige Geest garandeert dat wat God heeft gewild en aan jou heeft gegeven, van jou zal zijn. Dit is je doel nu, en de visie die het tot het jouwe maakt, staat klaar om te worden gegeven. Jij bezit de visie die jou in staat stelt het lichaam niet te zien. En wanneer je naar je broeder kijkt, zul je een altaar voor je Vader zien, heilig als de Hemel, met een gloed van schitterende zuiverheid, en sprankelend van de stralende lelies die jij erop hebt neergelegd. Wat kun jij van meer waarde achten dan dit? Waarom denk je dat het lichaam een beter thuis is, een veiliger onderkomen voor Gods Zoon? Waarom kijk je daar liever naar dan naar de waarheid? Hoe kan het werktuig der vernietiging nu de voorkeur krijgen, en gekozen worden om het heilige huis te vervangen dat de Heilige Geest biedt, en waar Hij met jou zal wonen?5. Het lichaam is het teken van zwakte, kwetsbaarheid en machtsverlies. Kan zo'n verlosser jou helpen? Zou jij je in je verdriet en behoefte aan hulp tot het hulpeloze wenden? Is het armzalig kleine de volmaakte keus om een beroep op te doen voor kracht? Een oordeel zal jouw verlosser zwak doen lijken. Toch ben jij degene die zijn kracht nodig heeft. Er is geen probleem, geen gebeurtenis of situatie, noch enige complexiteit waarvoor visie geen oplossing biedt. Alles is verlost wanneer het met visie wordt bekeken. Want dit is niet jouw zicht, en het brengt de wetten met zich mee geliefd door Hem wiens zicht het wel is.6. Alles wat met visie wordt bekeken, valt zachtjes op zijn plaats, volgens de wetten die er door Zijn rustig en zeker zicht aan zijn verleend. De afloop voor alles waar Hij naar kijkt staat altijd vast. Want het zal aan Zijn doel beantwoorden, wanneer het in een vorm wordt gezien die niet is aangepast, en volmaakt geschikt is om daaraan te beantwoorden. Vernietigingsdrang wordt goedaardig, en zonde wordt onder Zijn zachtmoedige blik in zegen omgezet. Wat kunnen de ogen van het lichaam waarnemen met het vermogen tot correctie? Zijn ogen stellen zich op zonde in en zijn niet bij machte daar in welke vorm ook aan voorbij te zien, en ze zien die overal in alles. Kijk met die ogen, en alles zal veroordeeld voor je staan. Al wat jou zou kunnen verlossen, zul je nooit zien. Je heilige relatie, de bron van je verlossing, zal van elke betekenis verstoken zijn, en haar hoogst heilige doel zal zijn beroofd van het middel ter verwezenlijking ervan.7. Een oordeel is slechts een stuk speelgoed, een gril, een onzinnig middel om het ijdele spel van de dood in je verbeelding te spelen. Maar visie zet alle dingen recht, en brengt ze zachtjes onder het milde bewind van de hemelse wetten. Maar wat als je inzag dat deze wereld een hallucinatie is? En wat als je werkelijk begreep dat jij haar hebt bedacht? Wat als je besefte dat degenen die erin lijken rond te lopen om te zondigen en te sterven, aan te vallen en te moorden en zichzelf te vernietigen, totaal onwerkelijk zijn? Zou je vertrouwen kunnen hebben in hetgeen je ziet, als je dit aanvaardde? En zou je het dan zien?8. Hallucinaties verdwijnen als ze worden gezien als wat ze zijn. Dit is de genezing en de remedie. Geloof ze niet en ze zijn verdwenen. En al wat je hoeft te doen is erkennen dat jij dit hebt gedaan. Wanneer je eenmaal dit eenvoudige feit aanvaardt en de macht die jij ze hebt verleend terughaalt naar jezelf, ben je van ze bevrijd. Een ding is zeker: hallucinaties dienen een doel, en wanneer dit doel niet langer wordt hooggehouden, verdwijnen ze. De vraag is dan ook nooit of jij ze wilt, maar altijd: wil je het doel dat ze dienen? Deze wereld lijkt vele doelen aan te reiken, elk verschillend en elk van andere waarde. Toch zijn ze allemaal hetzelfde. Wederom is er geen rangorde, alleen een ogenschijnlijke hiërarchie van waarden.9. Er zijn maar twee doelen mogelijk. Het ene is zonde, het andere heiligheid. Daartussen is niets, en welke jij kiest bepaalt wat je ziet. Want wat je ziet is eenvoudig de manier waarop jij verkiest aan je doel te beantwoorden. Hallucinaties dienen om aan het doel van de waanzin te beantwoorden. Ze zijn het middel waarmee de buitenwereld, die van binnenuit wordt geprojecteerd, zich aanpast aan de zonde en getuige lijkt van haar realiteit. Het is nog steeds waar dat daarbuiten niets is. Maar op niets worden alle projecties gemaakt. Want het is de projectie die dit ‘niets' alle betekenis geeft die het heeft.10. Wat geen betekenis heeft, kan niet worden waargenomen. En betekenis kijkt altijd naar binnen om zichzelf te vinden, en kijkt dan pas naar buiten. Alle betekenis die jij de wereld buiten je geeft moet dus wel het schouwspel weerspiegelen dat jij vanbinnen zag; of beter, als je überhaupt al zag, of enkel ertegen oordeelde. Visie is het middel waarmee de Heilige Geest jouw nachtmerries in gelukkige dromen vertaalt; jouw wilde hallucinaties, die jou alle angstaanjagende resultaten van denkbeeldige zonde laten zien, vertaalt in die rustige en geruststellende taferelen waardoor Hij ze vervangen wil. Deze lieflijke taferelen en geluiden worden met blijdschap bezien, en met vreugde gehoord. Het zijn Zijn vervangingsmiddelen voor al de schrikwekkende taferelen en krijsende geluiden die de bedoeling van het ego naar jouw met afschuw vervulde bewustzijn heeft gebracht. Ze keren zich af van de zonde, en brengen jou in herinnering dat niet de werkelijkheid jou angst aanjaagt, en dat de vergissingen die jij gemaakt hebt kunnen worden gecorrigeerd.11. Wanneer je hebt gekeken naar wat schrikwekkend leek, en het hebt zien veranderen in een schouwspel van lieflijkheid en vrede, wanneer je hebt gekeken naar scènes van geweld en dood, en hebt gadegeslagen hoe ze veranderen in rustige taferelen van tuinen onder de open hemel, met helder levenschenkend water dat er vrolijk langsstroomt in ruisende beken die nooit opdrogen, wie zou jou dan moeten overreden de gave van visie aan te nemen? En wie zou er, na visie, datgene kunnen weigeren wat zich daarna beslist aandient? Denk slechts een ogenblik lang alleen hieraan: je kunt de heiligheid aanschouwen die God Zijn Zoon gegeven heeft. En nooit hoef je te denken dat er iets anders is wat jij kunt zien.

Luisterrijk luisterboeken
PJ Masks - Wees een held!

Luisterrijk luisterboeken

Play Episode Listen Later Aug 31, 2022 3:00


Het is tijd om een held te zijn! De PJ Masks gaan graag de nacht in om de dag te redden...Uitgegeven door SAGA EgmontSpreker(s): Kevin Hassing

StoryBrand
StoryBrand 60 met Sander Aarts over werken onder hoge druk

StoryBrand

Play Episode Listen Later Aug 30, 2022 62:48


In deze mooie aflevering ontdek  je hoe je kunt werken onder hoge druk. Ik ben in gesprek  met Sander Aarts, de best getrainde militair van Nederland.Sander Aarts heeft de zwaarste militaire opleiding in Nederland voltooid, hij heeft 16 jaar lang aaneengesloten operationeel gediend bij de Special Forces en is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau met zwaardenHij richtte in 2017 na eervol ontslag, de Unbreakable Academy op en geeft training in persoonlijke groei en teamontwikkeling. Sander is trotse vader van 3 kinderen.Als je zijn boeken hebt gelezen weet je dat er een indrukwekkende lijst van opleidingen genoemd wordt in zijn boek Niet te breken. Op mijn vraag wat Sander drijft, volgt een indrukwekkend antwoord over de specialisaties binnen de mariniers en de special forces. Sander vertelt over zijn jeugd en zijn tijd op de middelbare school en hoe hij in die tijd zoekende was. Hij koos voor de mariniers en wat er ook gebeurt, hij wilde de beste zijn om zijn team zo goed mogelijk te dienen. Ook al was hij de jongste en de kleinste. En hoor je de grootste les uit de diensttijd van Sander aan de hand van een voorbeeld uit de documentaire Marsof, waar het  werken is op de grens van leven en dood. Werken onder onvoorstelbare hoge druk. Als je zo dicht bij leven en dood bent geweest wat dat doet met je als mens. Dat relativeert enorm en denkt Sander dagelijks na over zijn eigen sterfelijkheid.Inmiddels is Sander ondernemer en heeft hij de Unbreakable Academy opgericht en vertelt hij  de reden hierachter. Een greep uit het aanbod van de Academy:12 hour Evolution (12 uurs programma)72 uurs programma Phoenixteamtrainingenprogramma voor bedrijfstrainingenOnline Community met verschillende masterclassesHet verhaal wat Sander is deze aflevering vertelt, staat ook voor het verhaal van andere mariniers en militairen.  Wij hebben geen weet wat er allemaal speelt maar waardering en respect voor deze mensen en militairen is op zijn plaats. Het gaat niet alleen om de missies ver weg, maar ook voor de veiligheid in Nederland zijn speciale interventies actief. We sluiten de aflevering af met de boodschap die Sander ons meegeeft als succesvol ondernemer. Blijf dicht bij jezelf als je het moeilijk hebt en ga jezelf niet aanpassen aan de verwachting van anderen. Wees integer naar jezelf.Boekentips van SanderHet Tibetaanse boek van leven en sterven, Sogyal RinpocheBreath, James NestorMeer informatie voor de Unbreakable Academyhttps://unbreakable.academyDe boeken geschreven door Sander AartsBoeken van Sander AartsMissie MindsetNiet te brekenMeer informatie over StoryBrandStoryBrand Podcast https://storybrand.nl/podcast/StoryBrand boek https://storybrand.nl/boek/Private Workshop https://storybrand.nl/home/2 daagse StoryBrand Marketing Workshop https://storybrand.nlStoryBrand Online traininghttps://storybrand.nl/online-training/StoryBrand Gids Certificering https://storybrand.nl/gids-certificering/

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 171 De Herauten Van De Eeuwigheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 29, 2022 6:55


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De herauten van de eeuwigheid1. In deze wereld komt Gods Zoon het dichtst bij zichzelf in een heilige relatie. Daar begint hij de zekerheid te vinden die zijn Vader in hem heeft. En daar vindt hij zijn functie, die inhoudt dat zijn Vaders wetten worden teruggegeven aan wat erbuiten werd gehouden, en dat gevonden wordt wat verloren was. Alleen in de tijd kan iets verloren zijn, en nooit voor altijd. Zo verbinden de delen van Gods Zoon zich in de tijd geleidelijk met elkaar, en met elke verbinding komt het eind van de tijd dichterbij. Elk wonder van verbinding is een machtige heraut van de eeuwigheid. Niemand met een enkelvoudig doel, eenduidig en zeker, kan bang zijn. En niemand die met hem zijn doel deelt, kan niet één zijn met hem.2. Elke heraut van de eeuwigheid bezingt het eind van zonde en angst. Elk spreekt in de tijd over wat die verre overstijgt. Twee stemmen, tezamen verheven, roepen de harten van iedereen op die als één te laten kloppen. En in die ene harteklop wordt de eenheid van de liefde verkondigd en welkom geheten. Vrede zij je heilige relatie, die de macht heeft de eenheid van Gods Zoon bijeen te houden. Jij geeft voor eenieder aan je broeder, en in jouw gave wordt eenieder blij gemaakt. Vergeet niet Wie jou de gaven heeft gegeven die jij geeft, en door dit niet te vergeten zul jij je herinneren Wie Hem de gaven gaf om ze jou te geven.3. Het is onmogelijk je broeders waarde te overschatten. Alleen het ego doet dat, maar het enige wat dit inhoudt is dat het de ander voor zichzelf wil hebben en hem daarom te gering schat. Wat onschatbaar is, kan duidelijk niet op waarde worden geschat. Onderken je de angst die ontstaat uit de zinloze poging te oordelen over iets wat zo ver buiten jouw beoordeling ligt, dat je het zelfs niet kunt zien? Oordeel niet over wat voor jou onzichtbaar is, of je zult het nooit zien, maar wacht geduldig op de komst ervan. Het zal jou gegeven worden je broeders waarde te zien wanneer het enige wat jij voor hem wilt, vrede is. En wat je voor hem wilt, zul jij ontvangen.4. Hoe kun je de waarde schatten van wie jou vrede schenkt? Wat zou je wensen behalve wat hij jou biedt? Zijn waarde is door zijn Vader bepaald, en je zult die herkennen wanneer je zijn Vaders gave via hem ontvangt. Wat zich in hem bevindt zal zo helder in jouw dankbare visie stralen dat jij hem louter zult liefhebben en blij zult zijn. Je zult er niet aan denken hem te oordelen, want wie ziet het gelaat van Christus en blijft volhouden dat oordelen nog betekenis heeft? Want deze vasthoudendheid komt van degenen die niet zien. Visie of oordeel is jouw keuze, maar nooit beide tegelijk.5. Het lichaam van je broeder is van even weinig nut voor jou als voor hem. Wanneer het alleen wordt gebruikt zoals de Heilige Geest dit onderwijst, heeft het geen functie. Want de denkgeest heeft het lichaam niet nodig om te communiceren. Het zicht waarmee het lichaam wordt gezien, heeft geen toepassing die het doel van een heilige relatie dient. En zolang jij op die manier naar jouw broeder kijkt, zijn middel en doel niet op één lijn gebracht. Waarom moet het zoveel heilige ogenblikken vergen om dit zijn beslag te laten krijgen, wanneer één zou volstaan? Er is er maar één. Het vleugje eeuwigheid, als een gouden licht ijlend door de tijd, is een en hetzelfde: niets ervoor, niets erna.6. Jij kijkt naar elk heilig ogenblik als een ander punt in de tijd. Het verandert nooit. Al wat het ooit in zich droeg of dragen zal is nu hier. Het verleden haalt er niets af en de toekomst zal er niets meer aan toevoegen. Alles is dan ook hier. Hier is de lieflijkheid van je relatie, waarin middel en doel reeds volmaakt in harmonie zijn. Hier is het volmaakte vertrouwen dat jij op zekere dag je broeder zult schenken, jou reeds geschonken; en hier is de onbeperkte vergeving die jij hem zult geven, reeds gegeven, en het gelaat van Christus waarnaar jij eens zult kijken, reeds gezien.7. Kun jij de schenker van een dergelijke gave op zijn waarde schatten? Wil jij deze gave voor enige andere inruilen? Deze gave brengt Gods wetten weer terug in je herinnering. En louter door je die te herinneren, is het onvermijdelijk dat de wetten die jou vasthielden als een gevangene van pijn en dood, worden vergeten. Dit is geen gave die het lichaam van je broeder jou schenkt. De sluier die de gave verborgen houdt, houdt eveneens hem verborgen. Hij is de gave, en toch weet hij dit niet. En jij evenmin. Heb er echter vertrouwen in dat Hij die de gave in jou en je broeder ziet, die voor jullie beiden zal schenken en ontvangen. En dankzij Zijn visie zul jij die zien, en dankzij Zijn inzicht zul je die herkennen en als de jouwe liefhebben.8. Wees getroost, en voel hoe de Heilige Geest over jou waakt, in liefde en met volmaakt vertrouwen in wat Hij ziet. Hij kent de Zoon van God, en deelt zijn Vaders zekerheid dat het universum in veiligheid en vrede in zijn liefdevolle handen rust. Laten we nu eens nagaan wat hij dient te leren om zijn Vaders vertrouwen in hem te delen. Wat is hij dan, dat de Schepper van het universum het hem zou moeten schenken en weten dat het daar veilig is? Hij ziet zichzelf niet zoals zijn Vader hem kent. En toch is het onmogelijk dat Gods vertrouwen misplaatst zou zijn.

Tweewielers
Met én zonder fiets op vakantie, première Longest Day-film en mooie dinsdagavonden

Tweewielers

Play Episode Listen Later Aug 26, 2022 75:23


Na een heuse zomerstop zijn we er weer! We praten even lekker bij over hoe het is om a) zonder fiets op vakantie te zijn en b) om mét fiets op vakantie te zijn. Kreetje mineetje wat is er veel gebeurd sinds de laatste keer dat we elkaar voor het laatst spraken met de microfoons aan. Herman heeft de Vuelta meegemaakt in zijn Utrecht én Breda, Martijn heeft met oud-wereldkampioen Alessandro Ballan gefietst, daarnaast loopt hij al weken op roze-blauwe crocs en denkt Herman voorzichtig aan een nieuwe fiets. Oh ja! Longest Day-film. Die gaat 12 september in premiere in de Utrechtse bioscoop Het Louis Hartlooper Complex. Je kan erbij zijn! Op tweewielers.cc gaat op vrijdag 26 augustus om 15.00 uur de voorverkoop van start. Wees er snel bij, want we vermoeden dat het nogal een beetje snel kan gaan. Vooral lekker luisteren, niet zo heel veel lezen. Bumper! Support this show http://supporter.acast.com/tweewielers. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 168 Het Geschenk Van Lelies

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 24, 2022 9:33


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Het geschenk van lelies1. Kijk naar alle snuisterijen, gemaakt om het lichaam mee te behangen, om het te bedekken, of om het te laten gebruiken. Zie al die nutteloze dingen, gemaakt om door zijn ogen te worden gezien. Denk aan het grote aanbod te zijner genot, en bedenk dat dit alles werd gemaakt om wat jij haat een schijn van lieflijkheid te geven. Wou jij je van dit gehate ding bedienen om je broeder naar jou toe te lokken, en de ogen van zijn lichaam te bekoren? Leer dat je hem slechts een doornenkroon aanbiedt, die je niet als zodanig herkent, terwijl jij je eigen interpretatie van de waarde ervan probeert te rechtvaardigen door zijn aanvaarding. Toch verkondigt het geschenk nog steeds hoe waardeloos hij voor jou is, zoals zijn aanvaarding en verrukking de bevestiging vormt van het gebrek aan waarde dat hij zichzelf toemeet.2. Geschenken worden niet via lichamen gegeven, willen ze waarlijk gegeven en ontvangen zijn. Want lichamen kunnen noch aanbieden, noch aanvaarden; noch aanreiken, noch aannemen. Alleen de denkgeest kan waarde toekennen, en alleen de denkgeest beslist wat hij ontvangen of geven wil. En elk geschenk dat hij aanbiedt berust op wat hij wenst. Hij zal zijn uitverkoren huis versieren met de meeste zorg, en het klaarmaken om de geschenken in ontvangst te nemen die hij wenst, door ze aan te bieden aan hen die naar zijn uitverkoren huis komen, of die hij ernaartoe weet te trekken. En daar zullen ze hun geschenken uitwisselen, aanbiedend en ontvangend wat hun denkgeest hun waardig keurt.3. Elk geschenk is een waardeoordeel over de ontvanger én de schenker. Er is niemand die niet zijn uitverkoren huis ziet als altaar voor zichzelf. Er is niemand die niet probeert de aanbidders van wat hij erop heeft gelegd erheen te trekken, terwijl hij het hun toewijding waardig maakt. En ieder heeft een licht op zijn altaar geplaatst, zodat ze kunnen zien wat hij erop heeft gelegd, en het als het hunne kunnen nemen. Dit is de waarde die jij je broeder en jezelf toeschat. Dit is jouw geschenk aan jullie beiden, jouw oordeel over Gods Zoon om wat hij is. Vergeet niet dat het je verlosser is aan wie het geschenk geboden wordt. Schenk hem doornen, en jij wordt gekruisigd. Schenk hem lelies, en jij bevrijdt jezelf.4. Ik heb grote behoefte aan lelies, want de Zoon van God heeft mij niet vergeven. En kan ik hem vergeving schenken wanneer hij mij doornen biedt? Want hij die wie ook doornen schenkt, is nog steeds tegen mij, en wie is er heel zonder hem? Wees jij zijn vriend om mijnentwille, opdat ik vergeven mag worden en jij de Zoon van God als heel mag zien. Maar kijk eerst eens naar het altaar in je uitverkoren huis, en zie wat jij erop hebt gelegd om mij te schenken. Zijn het doornen waarvan de punten scherp liggen te blinken in een bloedrood licht, dan is het lichaam jouw uitverkoren huis en bied je mij afscheiding aan. En toch zijn de doornen verdwenen. Bekijk ze nu van nog dichterbij, en je zult zien dat je altaar niet langer is wat het was.5. Je kijkt nog steeds met de ogen van het lichaam, en die kunnen slechts doornen zien. Maar jij hebt om een ander zicht gevraagd en dat ontvangen. Zij die de bedoeling van de Heilige Geest als die van henzelf aanvaarden, delen ook Zijn visie. En wat Hem in staat stelt Zijn bedoeling vanaf elk altaar te zien stralen, is nu evengoed van jou als van Hem. Hij ziet geen vreemden, alleen zeer geliefde en lieve vrienden. Hij ziet geen doornen, maar louter lelies, glanzend in een zachte gloed van vrede die over alles schijnt wat Hij beziet en liefheeft.6. Kijk deze Paastijd met andere ogen naar jouw broeder. Je hebt mij vergeven. En toch kan ik jouw leliegeschenk niet gebruiken zolang jij het niet ziet. Evenmin kun jij gebruikmaken van wat ik gegeven heb als jij dat niet deelt. De visie van de Heilige Geest is geen loos geschenk, geen stuk speelgoed waarmee een poosje wordt rondgesold en dat dan opzij wordt gelegd. Luister hier aandachtig naar met een open oor, en denk niet dat het slechts een droom is, een achteloze gedachte waarmee je speelt, of een stuk speelgoed dat je zo nu en dan oppakt en weer weglegt. Want als je dat doet, zal het dat ook voor jou zijn.7. Je beschikt nu over de visie om dwars door alle illusies heen te zien. Het is je gegeven geen doornen, geen vreemden en geen blokkades voor de vrede te zien. De angst voor God betekent nu niets meer voor jou. Wie is er immers bang om naar illusies te kijken, als hij weet dat zijn verlosser naast hem staat? Met hem is jouw visie de grootste macht geworden die God Zelf kan geven om illusies ongedaan te maken. Want wat God de Heilige Geest gegeven heeft, heb jij ontvangen. De Zoon van God wendt zijn blik naar jou voor zijn bevrijding. Want jij hebt om de kracht gevraagd – en die gekregen – om naar deze laatste blokkade te kijken, en geen doornen of spijkers te zien om daarmee de Zoon van God te kruisigen en te kronen tot koning van de dood.8. Jouw uitverkoren huis ligt aan de andere kant, achter de sluier. Het is met zorg voor jou bereid en is nu klaar jou te ontvangen. Je zult het met de ogen van het lichaam niet zien. Maar jij hebt alles wat je nodig hebt. Sinds het begin der tijden heeft jouw huis jou geroepen, en is het jou nooit helemaal gelukt niets te horen. Je hoorde wel, maar wist niet hoe of waar te kijken. En nu weet je dat. In jou is de kennis aanwezig, klaar om te worden ontsluierd en bevrijd van alle schrik en angst die haar verborgen hield. Er is in de liefde geen angst. Het Paaslied is het blije refrein dat Gods Zoon nooit gekruisigd werd. Laten we dan samen onze ogen opslaan, niet in angst, maar in vertrouwen. En er zal in ons geen angst zijn, want in onze visie zullen er geen illusies zijn, alleen een pad naar de open poort van de Hemel, het huis dat we in stilte delen en waar we in zachtmoedigheid en in vrede, als één tezamen leven.9. Wil je niet dat je heilige broeder jou daarheen leidt? Zijn onschuld zal jouw weg verlichten, jou een baken en een zekere bescherming zijn, en zal schijnen vanaf het heilig altaar in hem waarop jij je lelies van vergeving hebt neergelegd. Laat hem voor jou de verlosser van illusies zijn, en bezie hem met de nieuwe visie die naar de lelies kijkt en jou vreugde brengt. Wij gaan voorbij de sluier van de angst en verlichten elkanders pad. De heiligheid die ons leidt is in ons, zoals ons thuis. Zo zullen we dat vinden waartoe we door Hem die ons leidt waren bestemd.10. Dit is de weg naar de Hemel en naar de vrede van Pasen, waarin we ons verbinden in het blije bewustzijn dat de Zoon van God uit het verleden is verrezen, en tot het heden is ontwaakt. Nu is hij vrij, onbeperkt in zijn gemeenschap met alles wat in hem is. Nu zijn de lelies van zijn onschuld onaangeroerd door schuld, en volkomen beschermd tegen de koude kilheid van de angst, alsook tegen de vernietigende werking van de zonde. Jouw geschenk heeft hem van de doornen en de spijkers verlost, en zijn sterke arm is vrij om jou er veilig doorheen en aan voorbij te leiden. Ga met hem mee en verheug je, want de verlosser van illusies is gekomen om je te begroeten, en jou met hem mee naar huis te leiden.11. Hier is je verlosser en je vriend, door jouw visie van de kruisiging bevrijd, en vrij om jou nu te leiden naar waar hij wil zijn. Hij zal jou niet verlaten, noch de verlosser in zijn pijn de rug toekeren. En blijmoedig zullen jij en je broeder samen de weg van de onschuld gaan, zingend wanneer jullie de open deur van de Hemel zien en het thuis herkennen dat jullie geroepen heeft. Geef jouw broeder met vreugde de vrijheid en de kracht om jou daarheen te leiden. En verschijn voor zijn heilig altaar waar de kracht en vrijheid wachten, om het heldere bewustzijn dat jou naar huis leidt te geven en te ontvangen. De lamp is in jou ontstoken voor je broeder. En door de handen die deze aan hem gegeven hebben, zul jij voorbij de angst naar de liefde worden geleid.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 232 Wees In Mijn Gedachten Vader Heel De Dag Door

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 20, 2022 25:42


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle gedachten die in de tijd zijn ontstaan eveneens een eind zullen nemen. Gods Woord is elke denkgeest gegeven die denkt dat hij afzonderlijke gedachten heeft, en zal deze conflictgedachten vervangen door de Vredesgedachte.De Vredesgedachte werd Gods Zoon meteen gegeven zodra zijn denkgeest aan oorlog had gedacht. Voordien was er geen behoefte aan zo'n Gedachte, want vrede werd zonder tegendeel gegeven en wás gewoon. Maar wanneer de denkgeest gespleten is, is er behoefte aan genezing. Dus werd de Gedachte die het vermogen heeft de gespletenheid te genezen deel van elk fragment van de denkgeest, die nog altijd één was, maar zijn eenheid niet herkende. Nu kende hij zichzelf niet en dacht hij dat zijn eigen Identiteit verloren was.Verlossing is ongedaan maken in die zin dat ze niets doet, en nalaat de wereld van dromen en boosaardigheid te steunen. Zo laat zij illusies los. Door die geen steun te geven laat zij ze enkel kalm tot stof vergaan. En wat zij verborgen hielden wordt nu geopenbaard: een altaar voor Gods heilige Naam waarop Zijn Woord geschreven staat, met de geschenken van jouw vergeving daarvoor neergelegd en de Godsherinnering niet ver daarachter.Laten we dagelijks deze heilige plaats bezoeken om er samen een tijdje te vertoeven. Hier delen wij onze laatste droom. Het is een droom waarin geen verdriet schuilt, want hij doet ons heel de heerlijkheid vermoeden die ons door God gegeven werd. Het gras duwt zich door de bodem heen, de bomen botten nu en er zijn vogels in hun takken komen wonen. De aarde wordt in nieuw perspectief herboren. De nacht is voorbij en we zijn samengekomen in het licht.Van hieruit schenken we verlossing aan de wereld, want hier werd verlossing ontvangen. Ons jubellied is de roep tot heel de wereld dat vrijheid is weergekeerd, dat de tijd bijna teneinde is, en dat Gods Zoon slechts een ogenblik hoeft te wachten tot hij zich zijn Vader weer herinnert, dromen voorbij zijn, de eeuwigheid de wereld weggeschenen heeft, en niets dan de Hemel nu bestaat.LES 232Wees in mijn gedachten, Vader, heel de dag door.Wees in mijn gedachten, Vader, wanneer ik ontwaak, en laat vandaag de hele dag Uw licht over mij schijnen. Laat elke minuut een moment zijn waarin ik bij U vertoef. En laat mij niet vergeten U elk uur te danken dat U bij me bent gebleven en er altijd zult zijn om mijn roep tot U te horen en antwoord te geven aan mij. Laat, wanneer de avond valt, al mijn gedachten nog steeds U en Uw Liefde gelden. En laat mij slapen, zeker van mijn geborgenheid, verzekerd van Uw zorg en me er blij van bewust: ik ben Uw Zoon.Zo hoort elke dag te zijn. Oefen vandaag het eind van angst. Heb vertrouwen in Hem die jouw Vader is. Vertrouw Hem alles toe. Laat Hem jou alles openbaren en wees onversaagd, want jij bent Zijn Zoon.

Nuus
Tamatiekoors: Lande moet gereed wees vir nuwe virusse

Nuus

Play Episode Listen Later Aug 20, 2022 0:34


‘n Namibiese dokter het gereageer op ‘n nuwe virus genaamd tamatiekoors wat in Indië uitgebreek en tientalle kinders besmet het. Die infeksie is in Mei in die suidelike deelstaat Kerala opgemerk en daar word gevrees dat dit 'n nuwe variant van hand-, voet- en mondsiekte is. Kenners ondersoek ook of dit die newe-effek van 'n muskiet-oordraagbare infeksie is, maar hulle het nie 'n heeltemal nuwe patogeen uitgesluit nie. Die voormalige Namibiese gesondheidsminister, dr. Bernard Haufiku, sê aan Kosmos 94.1 Nuus as 'n land moet ons voorbereid wees op nuwe virusse sodat ons nie onkant betrap word nie.

Wetenschap Vandaag | BNR
Biologie | Het complexe verdedigingsmechanisme van planten

Wetenschap Vandaag | BNR

Play Episode Listen Later Aug 17, 2022 7:11


Jaarlijks gaat ruim een kwart van alle oogsten wereldwijd verloren aan ziektes en plagen. Hoe kunnen we nou gewassen maken die zichzelf daar beter tegen kunnen verdedigen?  En hoe werkt die verdediging eigenlijk precies? Dat is waar Saskia van Wees van de Universiteit Utrecht in haar werk naar kijkt. Ze vertelt hoe planten het aanpakken als ze te maken krijgen met verschillende aanvallers, hoe ze via hun wortels de hulp in kunnen schakelen van bodemmicroben en wat ze met haar team in het lab precies aan het onderzoeken is. Meer over haar werk vind je onder andere hier: Hormone crosstalk in plant immunity.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 158 De Twee Werelden

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 10, 2022 13:08


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. De twee werelden1. Er is je gezegd duisternis naar het licht en schuld naar heiligheid te brengen. En er is je eveneens gezegd dat de dwaling bij haar bron moet worden gecorrigeerd. Om die reden heeft de Heilige Geest juist het nietige deeltje van jezelf nodig, de kleine gedachte die afgesplitst en afgescheiden lijkt. De rest is volledig onder Gods hoede, en heeft geen gids nodig. Maar deze wilde waangedachte heeft hulp nodig, want in haar waan denkt ze dat ze de Zoon van God is, heel en almachtig, enig heerser van het koninkrijk dat ze heeft afgezonderd om het op tirannieke wijze door waanzin tot gehoorzaamheid en slavernij te dwingen. Dit is het kleine deel dat jij meent de Hemel te hebben ontstolen. Geef het aan de Hemel terug. De Hemel heeft het niet verloren, maar jij hebt de Hemel uit het zicht verloren. Laat de Heilige Geest het uit het vergane koninkrijk verwijderen waarin jij het afgezonderd hebt, omringd door duisternis, bewaakt door aanval, en versterkt door haat. Binnen zijn barricaden bevindt zich nog steeds een nietig segmentje van Gods Zoon, compleet en heilig, sereen en zich onbewust van wat jij denkt dat het omringt.2. Wees niet afgescheiden, want Degene die het wel omgeeft heeft jou eenheid gebracht, en jouw geringe gave van duisternis teruggegeven aan het eeuwig licht. Hoe gebeurt zoiets? Dat is uiterst eenvoudig, want het is gebaseerd op wat dit koninkrijkje in wezen is. De dorre zandvlakten, de duisternis en de doodsheid worden alleen door de ogen van het lichaam gezien. Zijn sombere zicht is vervormd, en de boodschappen die het overbrengt aan jou die het gemaakt hebt om je bewustzijn in te perken, zijn gering en begrensd, en dermate versplinterd dat ze geen betekenis hebben.3. Vanuit de wereld van lichamen, door krankzinnigheid gemaakt, lijken krankzinnige boodschappen teruggestuurd te worden naar de denkgeest die haar gemaakt heeft. En deze boodschappen getuigen van deze wereld, en verklaren haar waar. Want jij hebt deze boodschappers uitgezonden om dit bij jou terug te brengen. Alles wat deze boodschappen je doorgeven is volstrekt uiterlijk. Er zijn geen boodschappen die spreken van wat onder de oppervlakte ligt, want het lichaam kan hiervan niet spreken. Zijn ogen nemen het niet waar, zijn zintuigen hebben er geen enkele notie van, en zijn tong kan zijn boodschappen niet doorgeven. Maar God kan jou daar wel brengen, als je bereid bent de Heilige Geest door schijnbare verschrikking heen te volgen, en erop vertrouwt dat Hij je niet in de steek laat en jou daar achterlaat. Want het is niet Zijn bedoeling – maar alleen de jouwe – om jou angst aan te jagen. Jij komt ernstig in de verleiding Hem bij de buitenste kring van de angst in de steek te laten, maar Hij wil je er veilig doorheen en ver aan voorbij leiden.4. De cirkel van angst ligt net onder het niveau dat het lichaam ziet, en lijkt het hele fundament te zijn waarop de wereld rust. Hier bevinden zich al de illusies, de vervormde gedachten, de waanzinnige aanvallen, de woede, de wraak en het verraad, die gemaakt werden om de schuld te verankeren, zodat daaruit de wereld kon ontstaan die hem verborgen moest houden. Zijn schaduw stijgt voldoende naar de oppervlakte om te zorgen dat zijn meest uitwendige verschijningsvormen in het duister blijven en daar wanhoop en eenzaamheid zaaien, en maken dat het daar vreugdeloos blijft. De intensiteit van de schuld wordt echter versluierd door zijn zware omhulsels, en blijft gescheiden van dat wat werd gemaakt om hem verborgen te houden. Het lichaam kan dit niet zien, want het lichaam ontstond hieruit om hem te beschermen door hem aan het oog te onttrekken. De ogen van het lichaam zullen hem nooit te zien krijgen. Maar ze zullen wel zien wat hij dicteert.5. Het lichaam zal de boodschapper van schuld blijven, en zal handelen zoals hij dat bepaalt, zolang jij gelooft dat schuld realiteit is. Want de realiteit van schuld is de illusie die hem zwaar, ondoorzichtig en ondoordringbaar lijkt te maken, en een reëel fundament voor het denksysteem van het ego. Zijn ijlheid en doorzichtigheid zijn niet duidelijk tot je het licht erachter ziet. En dan zie je dat hij een tere sluier is voor het licht.6. Deze schijnzware barrière, deze kunstmatige bodem die wel een rots lijkt, is als een laaghangende donkere wolkenbank die een massieve muur lijkt te vormen voor de zon. Haar ondoordringbare voorkomen is een en al illusie. Ze wijkt zachtjes voor de bergtoppen die erbovenuit rijzen, en heeft niet de minste macht iemand tegen te houden die de wil heeft erbovenuit te klimmen en de zon te zien. Ze is niet sterk genoeg om een speld te stoppen in zijn val, of om een veertje te dragen. Er kan niets op rusten, want het is slechts een illusie van een fundament. Probeer haar maar eens aan te raken en ze verdwijnt; poog haar te grijpen, en je handen houden niets vast.7. Toch is het makkelijk in deze wolkenbank een hele wereld te zien verrijzen. Een massieve bergketen, een meer, een stad; dit alles verrijst in je verbeelding, en vanaf de wolken komen de boden van jouw waarneming bij je terug, en verzekeren jou dat het er is. Gedaanten komen duidelijk naar voren en bewegen zich in het rond, handelingen lijken echt, en vormen verschijnen en verschuiven van lieftalligheid naar het groteske. En heen en weer gaat het, zolang jij het kinderspel van doen alsof wilt spelen. Maar hoelang jij het ook speelt en hoeveel verbeelding je er ook in stopt, je verwart het niet met de wereld daarbeneden, en probeert het ook niet werkelijk te maken.8. Zo zou het ook horen te gaan met de donkere wolken van schuld die evenmin ondoordringbaar, en even weinig substantieel zijn. Je zult je er niet aan bezeren wanneer je erdoorheen reist. Laat jouw Gids jou hun niet-substantiële aard leren terwijl Hij jou eraan voorbij leidt, want daaronder bevindt zich een wereld van licht waarop ze geen schaduwen werpen. Hun schaduwen liggen op de wereld achter ze, nog verder weg van het licht. Maar hun schaduwen kunnen niet van ze vandaan vallen naar het licht.9. Deze wereld van licht, deze kring van helderheid is de werkelijke wereld, waar schuld vergeving ontmoet. Hier wordt de buitenwereld met nieuwe ogen gezien, zonder de schaduw van schuld eroverheen. Hier ben je vergeven, want hier heb jij iedereen vergeven. Hier is de nieuwe waarneming, waarin alles helder en stralend van onschuld is, gewassen in de wateren der vergeving, en gezuiverd van iedere slechte gedachte die jij eroverheen hebt gelegd. Hier is er geen aanval op Gods Zoon, en ben jij welkom. Hier ligt jouw onschuld te wachten om jou te kleden en te beschermen, en je gereed te maken voor de laatste stap van je reis naar binnen. Hier worden de donkere en zware gewaden van schuld afgelegd, en met zachtheid vervangen door zuiverheid en liefde.10. Maar zelfs vergeving is niet het einde. Vergeving maakt weliswaar lieflijk, maar ze schept niet. Ze is de bron van genezing, maar slechts de gezant van de liefde, niet de Bron daarvan. Hier wordt je heengeleid, zodat God Zelf ongehinderd de laatste stap kan zetten, want hier staat niets de liefde in de weg, maar laat haar zichzelf zijn. Een stap voorbij deze heilige plaats van vergeving, een stap die nog verder naar binnen leidt, maar een die jij niet kunt zetten, voert jou naar iets volkomen anders. Hier is de Bron van het licht, waar niets wordt waargenomen, vergeven of herschapen. Maar waar louter wordt gekend.11. Deze cursus zal tot kennis leiden, maar kennis zelf valt nog steeds buiten het bestek van ons leerplan. Ook is het geenszins nodig dat we proberen te spreken over iets wat voor eeuwig noodzakelijkerwijs voorbij alle woorden ligt. We hoeven ons alleen te herinneren dat al wie de werkelijke wereld bereikt – en verder kan het leren niet gaan – daaraan voorbij zal gaan, maar op een andere wijze. Waar het leren eindigt begint God, want het leren eindigt ten overstaan van Hem die totaal is waar Hij begint, en waar geen einde is. Het is niet aan ons stil te blijven staan bij wat niet verworven kan worden. Er is te veel te leren. De gereedheid voor kennis dient eerst nog te worden verworven.12. Liefde wordt niet geleerd. Haar betekenis ligt in haarzelf. En jouw leren eindigt wanneer je hebt ingezien wat ze allemaal niet is. Dat is de belemmering; dat is wat ongedaan moet worden gemaakt. Liefde wordt niet geleerd, want er is nooit een tijd geweest waarin jij haar niet hebt gekend. Leren is nutteloos in de Tegenwoordigheid van je Schepper, wiens erkenning van jou en de jouwe van Hem alle leren zover overstijgt, dat al wat je geleerd hebt zonder betekenis is, en voor eeuwig vervangen is door de kennis van de liefde en haar ene betekenis.13. Jouw relatie met je broeder is uit de wereld der schaduwen weggerukt, en haar onheilige bedoeling is veilig door de hindernissen van schuld heen geloodst, met vergeving gereinigd, en is stralend en stevig geworteld in de wereld van het licht gezet. Vandaaruit roept ze jou op de koers te volgen die zij genomen heeft, die haar hoog boven het duister heeft uitgetild en zachtjes voor de poorten van de Hemel neergezet. Het heilig ogenblik waarin jij en je broeder werden verenigd is slechts de gezant van de liefde, van voorbij vergeving gezonden om jou te herinneren aan al wat erachter ligt. Toch is vergeving het middel waardoor het zal worden herinnerd.14. En wanneer de Godsherinnering in de heilige plaats van vergeving tot jou is gekomen, zul jij je niets anders herinneren, en zal de herinnering zelf even nutteloos geworden zijn als leren, want jouw enige doel zal scheppen zijn. Maar dit kun je niet weten voordat alle waarneming gereinigd en gezuiverd, en tenslotte voorgoed opgeheven is. Vergeving heft alleen het onware op, licht de schaduwen van de wereld en draagt die in haar zachtmoedigheid veilig en zeker naar de heldere wereld van een nieuwe en zuivere waarneming. Daar ligt nu jouw doel. En daar wacht jou vrede.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 157 De Kleine Tuin

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 9, 2022 11:36


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De kleine tuin1. Alleen het lichaamsbewustzijn is in staat liefde beperkt te doen lijken. Want het lichaam is een beperking van liefde. Het geloof in beperkte liefde lag aan de oorsprong ervan, en het werd gemaakt om het onbeperkte te beperken. Denk niet dat dit louter zinnebeeldig is, want het werd gemaakt om jou te beperken. Kun jij die jezelf in een lichaam ziet jezelf kennen als een idee? Alles wat jij ziet vereenzelvig je met uiterlijkheden, met iets buiten zichzelf. Je kunt niet eens denken aan God zonder een lichaam, of in een of andere vorm die je denkt te herkennen.2. Het lichaam kan niet kennen. En zolang je jouw bewustzijn tot zijn nietige zintuigen beperkt, zul je de grootheid die jou omringt niet zien. God kan niet in een lichaam komen, noch kun jij je daar met Hem verbinden. Het zal altijd lijken alsof een beperking van liefde Hem buitensluit, en jou van Hem gescheiden houdt. Het lichaam is een nietig hekje rond een klein deel van een glorierijk en compleet idee. Het trekt een cirkel, oneindig klein, rond een minuscuul segment van de Hemel dat zich van het geheel heeft afgesplitst, en het verkondigt dat jouw koninkrijk daarbinnen ligt, waar God geen toegang vindt.3. Binnen dit koninkrijk heerst het ego, en wel onbarmhartig. En om dit spikkeltje stof te verdedigen gelast het jou tegen het universum de strijd aan te binden. Dit fragment van je denkgeest is er zo'n nietig deeltje van dat jij, kon je oog hebben voor het geheel, ogenblikkelijk in zou zien dat het net zoiets is als het kleinste zonnestraaltje in vergelijking tot de zon, of als het geringste rimpelingetje aan de oppervlakte van de oceaan. In zijn verbazingwekkende arrogantie heeft dit nietige zonnestraaltje besloten de zon te zijn, en roept dit nauwelijks waarneembare rimpelingetje zichzelf uit tot oceaan. Denk je eens in hoe alleen en angstig deze kleine gedachte is, deze oneindig kleine illusie, die zichzelf afgezonderd houdt tegenover het universum. De zon wordt de ‘vijand' van het zonnestraaltje en wil het verslinden, en de oceaan jaagt het rimpelingetje angst aan en wil het verzwelgen.4. Maar noch de zon noch de oceaan is zich zelfs maar bewust van al die vreemde en zinledige activiteit. Ze gaan gewoon voort, zich er niet van bewust dat ze door een nietig segmentje van henzelf worden gevreesd en gehaat. Zelfs dat segment is voor hen niet verloren, want los van hen zou het niet kunnen overleven. En wat het meent te zijn doet op geen enkele manier iets af aan zijn totale afhankelijkheid van hen voor zijn bestaan. Zijn hele bestaan bevindt zich nog steeds in hen. Zonder zon zou de zonnestraal zijn verdwenen, en zonder oceaan is de rimpeling ondenkbaar.5. Dat is de vreemde positie waarin degenen in een wereld, bevolkt door lichamen, zich schijnen te bevinden. Elk lichaam lijkt een afzonderlijke denkgeest, een onverbonden gedachte te herbergen, die op zichzelf leeft en op geen enkele manier verbonden is met de Gedachte die hem heeft geschapen. Elk nietig fragment lijkt op zichzelf te staan, heeft weliswaar een ander nodig voor bepaalde zaken, maar is geenszins voor alles totaal van zijn ene Schepper afhankelijk; of heeft het geheel nodig om enige betekenis te krijgen, want op zichzelf betekent het niets. En evenmin heeft het afzonderlijk en op zichzelf enig leven.6. Evenals de zon en de oceaan gaat jouw Zelf voort, zonder acht te slaan op dit nietig deeltje dat zichzelf als jou beschouwt. Het ontbreekt niet; het zou niet kunnen bestaan als het afgescheiden was, noch zou het geheel zonder dat een geheel zijn. Het is geen afzonderlijk koninkrijk, geregeerd door een idee van afgescheidenheid van de rest. Ook wordt het niet door een hekwerk omsloten dat het belet zich met de rest te verbinden, en dat het van zijn Schepper gescheiden houdt. Dit kleine aspectje verschilt niet van het geheel, want het vormt er een continuüm mee en is er één mee. Het leidt geen afzonderlijk leven, want zijn leven is de eenheid waarin zijn wezen geschapen werd.7. Aanvaard dit kleine afgeschutte aspect niet als jezelf. De zon en de oceaan verzinken in het niet naast wat jij bent. De zonnestraal sprankelt alleen in het zonlicht, en de rimpeling danst omdat ze rust op de oceaan. Maar in zon noch oceaan ligt de macht die in jou rust. Wil jij in je nietige koninkrijkje blijven, als een armzalige koning, een verbitterd heerser over alles waar zijn oog op rust, die naar niets kijkt maar toch wil sterven om het te verdedigen? Dit kleine zelf is niet jouw koninkrijk. Hoog erboven uitgespannen en het met liefde omgevend staat het glorierijke geheel dat aan ieder deel al zijn geluk en diepe voldoening schenkt. Het kleine aspect dat jij meent te hebben afgezonderd, vormt geen uitzondering.8. Liefde kent geen lichamen en reikt naar alles wat werd geschapen als haar evenbeeld. Haar totaal gebrek aan beperking is haar betekenis. In haar geven is ze volkomen onpartijdig, en ze omvat slechts om te behoeden en volledig te behouden wat ze geven wil. Je hebt zo weinig in je nietige koninkrijkje! Zou dat dan niet de plaats zijn waar jij liefde wilt binnen nodigen? Kijk naar de woestijn die jouw koninkrijkje vormt: droog en onvruchtbaar, verschroeid en vreugdeloos. En word je bewust van het leven en de vreugde die de liefde erheen wil brengen van waar zij komt, en waar ze met jou naar terug wil keren.9. De Gedachte van God omgeeft jouw kleine koninkrijk, en wacht aan de door jou opgeworpen barrière om binnen te komen en de dorre grond te beschijnen. Zie hoe het leven overal ontspringt! De woestijn wordt een tuin: groen, weelderig en vredig, die rust biedt aan hen die hun weg zijn kwijtgeraakt en ronddolen in het stof. Schenk hun een toevluchtsoord, door de liefde voor hen toebereid waar eens een woestijn was. En ieder die je verwelkomt zal uit de Hemel liefde voor jou meebrengen. Ze betreden één voor één dit heilig oord, maar zullen niet weggaan zoals ze gekomen zijn, – alleen. De liefde die ze met zich meebrachten zal bij hen blijven, zoals die ook bij jou blijven zal. En onder haar weldadigheid zal je kleine tuin uitgroeien, en zich uitstrekken naar eenieder die naar levend water dorst, maar die te moe werd om alleen verder te gaan.10. Ga heen en vind hen, want zij brengen jouw Zelf met zich mee. En leid hen zachtjes naar je vredige tuin, en ontvang daar hun zegen. Zo zal die groeien en zich uitbreiden over de woestijn, en geen enkel eenzaam koninkrijkje voor de liefde afgesloten laten, noch jou achterlaten daarin. En je zult jezelf herkennen, en je kleine tuin zachtjes in het Koninkrijk der Hemelen zien herschapen worden, terwijl alle Liefde van zijn Schepper het doorstraalt.11. Het heilig ogenblik is jouw uitnodiging aan de liefde om in jouw kille, vreugdeloze rijk binnen te komen en het te herscheppen in een hof van vrede en verwelkoming. Het antwoord van de liefde is onvermijdelijk. Ze zal komen omdat jij zonder het lichaam bent gekomen, en geen hindernissen hebt opgeworpen die haar blije komst in de weg zouden staan. In het heilig ogenblik vraag je de liefde slechts wat ze eenieder schenkt, niet meer maar ook niet minder. Omdat jij alles vraagt, zul je alles ontvangen. En jouw stralende Zelf zal het nietige aspect dat jij voor de Hemel probeerde te verbergen rechtstreeks tot de Hemel verheffen. Geen enkel deel van de liefde doet tevergeefs een beroep op het geheel. Geen enkele Zoon van God blijft buiten Zijn Vaderschap.12. Wees hiervan overtuigd: op jouw zwakke verzoek heeft de liefde haar intrede gedaan in je speciale relatie, en wel volledig. Jij ziet niet dat de liefde gekomen is, omdat jij alle hindernissen die jij je broeder aanrekent, nog niet losgelaten hebt. En jij en hij zullen niet in staat zijn de liefde afzonderlijk welkom te heten. Jij kunt net zomin God alléén kennen als Hij jou zonder je broeder kent. Maar tezamen zijn jullie net zomin in staat je onbewust van de liefde te zijn als de liefde in staat zou zijn jullie niet te kennen, of zou verzuimen zichzelf in jullie te herkennen.13. Jij hebt het eind van een oeroude reis bereikt, zonder vooralsnog te beseffen dat ze voorbij is. Je bent nog uitgeput en moe, en het woestijnstof lijkt nog steeds als een wolk voor je ogen te hangen en je het zicht te benemen. Maar Hij die jij verwelkomd hebt, is tot je gekomen, en wil jou welkom heten. Hij heeft lang gewacht om je dit te kunnen geven. Neem het nu van Hem aan, want Hij wil dat jij Hem kent. Slechts een klein muurtje van stof staat nog tussen jou en je broeder in. Blaas er luchtig tegenaan met een vrolijke lach, en het zal uiteenvallen. En wandel de tuin in die de liefde voor jullie beiden heeft bereid.

Bureau Buitenland
Verre Geluiden #16: Gerrit van der Wees

Bureau Buitenland

Play Episode Listen Later Aug 8, 2022 26:33


De laatste week van de zomerserie Verre Geluiden is aangebroken en daarin reizen we als eerste af naar Taiwan. Het eiland dat momenteel volop in de schijnwerpers staat, nu de bestaande spanningen tussen Amerika en China verder oplopen na het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. En China is, in antwoord daarop, bezig met zijn grootste militaire oefeningen rond Taiwan. De Taiwanezen leven al decennialang onder militaire dreiging en hebben in diezelfde jaren aan een democratie gewerkt. En dat is ook duidelijk te horen in de muziek van Taiwanese artiesten, die zingen over 'het harde werk' dat het volk heeft moeten verrichten voor het opbouwen van een democratie. Hierover Gerrit van der Wees, docent Taiwanese geschiedenis aan de George Washington Universiteit. Muziek uit de uitzending: To win you have to fight - Ye Qitian Wish you return home soon - Jiang Hui Song of the sea – Een lied van oorspronkelijke bewoners in Taiwan Anping Memorial song - Teresa Teng

Strong Mind Happy Life by Greet Bunnens
YFIN Bonus Episode | Compilatie van 20 afleveringen

Strong Mind Happy Life by Greet Bunnens

Play Episode Listen Later Aug 7, 2022 10:38


YFIN Bonus Episode | Compilatie van 20 afleveringen ➡ Je leven (als ondernemer) zal nooit meer hetzelfde zijn. Is dat zo? Laten we de vraag stellen aan mijn gasten en laten we een inspirerend gesprek voeren over ondernemerschap, mythes, de toekomst, persoonlijke ontwikkeling, het leven, de maatschappij … Voor deze verjaardagseditie (ik verjaar op 7 augustus) heb ik besloten om een compilatie te maken. Korte snippits uit 20 afleveringen met 20 schitterende gasten. ➡ Welke gasten? AL mijn gasten waren geweldig, dus het was lastig kiezen. Ik heb er dus maar niet teveel bij nagedacht en heb op good luck wat snippets bij elkaar geplakt. Geniet ervan. 1. Hilde Van Liefferinge https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-58-Van-macht-naar-kracht--Hilde-Van-Liefferinge-e1knkmv 2. Filip Van Houte https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-55-Waar-zijn-de-rebellen---Filip-Van-Houte-e1jrbb1 3. Kim Vandebergh https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-54-Wie-ben-jij-echt---Kim-Vandebergh-e1jet43 4. Jakobien Huisman https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-52-Het-leven-zonder-risicos-is-een-dodelijke-illusie--Jakobien-Huisman-e1in26k 5. Sarah Gregoor https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP49-Is-de-toekomst-van-onze-kinderen-in-gevaar---Sarah-Gregoor-e1hf8i5 6. Sam Brokken https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP47-Hebben-wij-nog-een-toekomst-in-Europa---Sam-Brokken-e1fuq5m 7. Elke Vermeire https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-48-Wees-kritisch-en-luister-naar-je-buik--Elke-Vermeire-e1gp80f 8. Jens Patteeuw https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-46-De-grootste-bedreiging-van-de-mensheid--Jens-Patteeuw-e1f12q7 9. Ora Chardon https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-43-Het-nieuwe-fascisme--Ora-Chardon-e1ern7k 10. Ruth Verhasselt https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-40-Wees-wat-vaker-een-blijmaker--Ruth-Verhasselt-e1dqnv7 11. Zohra https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-41-Bereid-je-voor-op-wat-zal-komen--Zohra-Ait-Fath-e1dqq20 12. Igor Van Kaam https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-39-Manipulatie-met-NLP-in-de-media--politiek--Igor-van-Kaam-e1dqdhs 13. Kim Londers https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-29---Tijd-voor-verandering--Kim-Londers-NL-e1au531 14. Steve Van Herreweghe https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-30---De-crisis-schudt-ons-wakker--Steve-Van-Herreweghe-NL-e1b367u 15. Dirk Teuns https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-37-Stop-met-overleven--Start-met-leven---Dirk-Theuns-e1d6ug8 16. Vincent Vandeputte https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-36-Bouwen-aan-een-nieuwe-samen-leving--Vincent-Vandeputte-e1d3v9j 17. Jan Bommerez https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-34-Dit-is-vooral-een-bewustzijnscrisis--Jan-Bommerez-e1cg9ki 18. Steven Desanghere https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-32-Tabula-rasa-democratie-2-0--Steven-Desanghere-e1bh0ja 19. Ann De Brucker https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-51-Je-mag-gezien-en-gehoord-worden--Ann-De-Brucker-e1idudi 20. Lieven Annemans https://anchor.fm/greet-bunnens/episodes/YFIN-EP-42-Geluk-vinden-zonder-het-te-zoeken--Lieven-Annemans-e1efogi

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 219 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 7, 2022 25:52


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je de hele dag door elk uur houdt, dien je het idee zo vaak je kunt ertussendoor te gebruiken. Elk van deze ideeën, mits werkelijk geleerd, zou op zich voor verlossing voldoende zijn. Elk zou genoeg zijn om jou en de wereld te bevrijden van elke vorm van slavernij, en de Godsherinnering uit te nodigen opnieuw te komen.Met dit in gedachten beginnen we onze oefening, waarbij we zorgvuldig de ideeën herhalen die de Heilige Geest ons in onze laatste twintig lessen heeft geschonken. Elk omvat het hele leerplan, mits dat idee begrepen, geoefend, aanvaard en toegepast wordt op alles wat heel de dag door lijkt te gebeuren. Een is genoeg. Maar op dat ene mag geen enkele uitzondering worden gemaakt. En daarom is het nodig dat we ze allemaal gebruiken en tot één laten versmelten, waarbij elk aan het geheel dat we leren bijdraagt.Deze oefensessies zijn, net als in onze vorige herhaling, gerangschikt rond een centraal thema, waarmee we elke les beginnen en eindigen. Het is dit:Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.Want ik blijf wat ik ben, zo schiep God mij.De dag begint en eindigt hiermee. En we herhalen het, telkens op het hele uur, of wanneer we er tussendoor aan denken dat we een functie hebben die de wereld die we zien te boven gaat. Afgezien hiervan en van een herhaling van de speciale gedachte die we voor die dag oefenen, wordt op geen andere vorm van oefening aangedrongen dan dat je alles grondig los laat wat jouw denkgeest verstopt en doof maakt voor rede, eenvoudige waarheid en gezond verstand.We zullen bij deze herhaling proberen alle woorden en speciale vormen van oefenen te ontstijgen. Want deze keer proberen we in een hoger tempo en langs een korter pad te komen tot de vrede en sereniteit van God. We sluiten slechts onze ogen en vergeten dan alles wat we meenden te weten en te begrijpen. Want zo worden we bevrijd van alles wat we niet wisten en niet begrijpen konden.Eén uitzondering is er maar op dit ontbreken van structuur. Sta niet toe dat ook maar één loze gedachte onweerlegd voorbijgaat. Als je er een ontdekt, ontken dan dat die vat op jou heeft en haast je je denkgeest ervan te verzekeren dat dit niet is wat hij verlangt. Laat dan rustig de gedachte die je ontkend hebt opgeheven worden, en snel en zeker worden vervangen door het idee dat we oefenen voor die dag.Wanneer je aan verleiding blootstaat, haast je dan om je er vrij van te verklaren met de woorden:Deze gedachte wil ik niet. In plaats daarvan kies ik _________.En herhaal dan het idee voor de dag en laat dat de plaats innemen van wat jij dacht. Afgezien van dergelijke speciale toepassingen van het idee van elke dag, voegen we slechts enkele specifieke uitdrukkingen of gedachten toe als hulp bij het oefenen. In plaats daarvan geven we deze momenten van stilte aan de Leraar die in stilte onderwijst, van vrede spreekt en onze gedachten elke betekenis geeft die ze maar hebben.Aan Hem draag ik deze herhaling voor jou op. Ik plaats jou onder Zijn hoede en laat Hem jou leren wat je moet zeggen, denken en doen, telkens wanneer jij je tot Hem wendt. Hij zal niet nalaten er voor jou te zijn, telkens wanneer jij Zijn hulp inroept. Laten we de hele herhaling waaraan we nu beginnen opdragen aan Hem, en laten we bovendien niet vergeten aan Wie deze wordt gegeven, terwijl we dag na dag oefenen en voortgaan in de richting van het doel dat Hij ons heeft gesteld, waarbij we Hem toestaan ons te leren hoe we moeten gaan, en volkomen op Hem vertrouwen voor de manier waarop elke oefenperiode het best een liefdevol geschenk van vrijheid aan de wereld worden kan.LES 219Herhaling van de les 199Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij. Want ik blijf wat ik ben, zo schiep God mij.(199) Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.Ik ben Gods Zoon. Wees stil, mijn denkgeest, en overdenk dit een moment. Keer dan op aarde terug, zonder verwarring over wat mijn Vader voor eeuwig liefheeft als Zijn Zoon.Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij. Want ik blijf wat ik ben, zo schiep God mij.

Nuus
Fima-komitee moenie polities nie wees nie - De Klerk

Nuus

Play Episode Listen Later Aug 4, 2022 0:26


Die Namibiese ministerie van finansies het onlangs 'n tegniese komitee van 20 lede aangestel vir konsultasies oor die regulasies ingevolge die Wet op Finansiële Instellings en Markte, bekend as Fima. Die konsultasies sal die omstrede regulasie oor die behoud van aftreevoordele insluit. Dr. Job Amupanda, leier van die Affirmative Repositioning-beweging, wat aanvanklik deel was van die komitee, het homself uit die komitee onttrek, weens verskeie redes. Eben de Klerk, 'n navorser by die Vereniging vir Ekonomiese Beleidsnavorsing, gee sy mening oor die komitee aan Kosmos 94.1 Nuus.

Talking Taiwan
Ep 199 | Gerrit van der Wees: The Past and Present State of US Taiwan Relations

Talking Taiwan

Play Episode Listen Later Aug 2, 2022 51:40


A note from Talking Taiwan host Felicia Lin:   In June I spoke with Gerrit van der Wees about an article that he wrote about U.S. President Biden's remarks about Taiwan when he was in Tokyo in May.   Just last week, Gerrit wrote a very timely article about the controversy over the U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi's plans to visit Taiwan.  In April Pelosi had planned to visit Taiwan as part of a tour to the Indo Pacific region but had to cancel because she contracted COVID-19.   Last week Pelosi left with a delegation for Asia, but made no mention of visiting Taiwan. There had been speculation that the Chinese would attack if U.S. fighter jets escorted Pelosi's plane into Taiwan, and in a phone conversation with U.S. president Joe Biden, Chinese president Xi Jinping warned Biden against “playing with fire” over Taiwan.   In his piece for the Taipei Times, Gerrit stated that it is essential that Pelosi stands her ground and pushes through with her plan to visit Taiwan. We'll share Gerrit's Taipei Times article and a few others about this situation on our website for this episode.   In my interview with Gerrit I asked him to explain in detail what the Taiwan Relations Act is, and what it tells us about the relationship between the U.S. and Taiwan. We also talked about the so-called U.S. policy of strategic ambiguity, how his work on the Taiwan Communique evolved from 1980 to 2016, and his thoughts on the war in Ukraine, and how it relates to China and Taiwan.   About Gerrit van der Wees   Gerrit van der Wees is a former Dutch diplomat. From 1980 through 2016, he served as chief-editor of “Taiwan Communiqué.” Also, from 2005 through 2016 he was liaison for the Senate and the State Department at FAPA-HQ.  He currently teaches the History of Taiwan at George Mason University and Current issues in East Asia at George Washington University's Elliott School for International Affairs.   This episode of Talking Taiwan has been sponsored by NATWA, the North America Taiwanese Women's Association.   NATWA was founded in 1988, and its mission is:   to evoke a sense of self-esteem and enhance women's dignity, to oppose gender discrimination and promote gender equality, to fully develop women's potential and encourage their participation in public affairs, to contribute to the advancement of human rights and democratic development in Taiwan, to reach out and work with women's organizations worldwide to promote peace for all.   To learn more about NATWA visit their website: www.natwa.com     Here's a little preview of what we talked about in this podcast episode:   U.S. President Joe Biden's remarks on the U.S.'s willingness to help defend Taiwan The Taiwan Relations Act, the document that contains US commitments to (help) defend Taiwan, and its first two clauses How U.S. Secretary of State Anthony Blinken referred to the second clause of the Taiwan Relations Act in a speech he made at the end of May What the second clause of the Taiwan Relations Act says and means The background of the Taiwan Relations Act How Harvey Feldman of the East Asia Pacific desk of the U.S. State Department was involved in initially drafting the Taiwan Policy Act How in 1979 the U.S. Congress started drafting the Taiwan Relations Act which had security clauses and a human rights clause embedded within it How Senator Ted Kennedy, Senator Claiborne Pell, and Congressman Jim Leach were instrumental in drafting the Taiwan Relations Act and getting it passed in April 1979 The establishment of the American Institute in Taiwan (AIT) in January 1979 Mark Chen's (陳唐山) work with Senators and Congressmen to ensure that the Taiwan Relations Act took into consideration the native Taiwanese perspective The Taiwan Communique and why it was established How news from and about Taiwan while under martial law was obtained, communicated and printed in the Taiwan Communique How dangwai (outside party) magazines: Měilì dǎo aka Formosa Magazine (美麗島) and Bāshí niándài aka 1980s (8十年代) were sources of information for the Taiwan Communique How the George Washington University library has a complete collection of dangwai magazines from Taiwan The censorship of postal mail that was received in and sent out from Taiwan during the martial law era After the Taiwan democratized in the early 1990s the focus of the Taiwan Communique shifted to working to gain more international recognition for Taiwan What the “One China Policy” means from the perspective of the U.S. and China How the “One China Policy” which was based on the 1970s, a time in which Beijing and Taipei that claimed to be the government of China How things have changed since the 1970s, which requires an adjustment in policy to reflect current times What makes the Taiwan Relations Act so unique How Taiwan meets all the requirements of a nation state according to the Montevideo Convention of 1933 How Montevideo Convention states that the existence of an independent state does not depend on the recognition of other states When the United States of America declared independence in 1776 there were no other countries that recognized the new government in Washington D.C. for two years For the first 25 years of the United States of America it was only recognized by seven countries The Taiwan Travel Act Why the U.S. policy of strategic ambiguity toward Taiwan is not a policy How the term “strategic ambiguity” dates back to the mid-1990s Robert Suettinger's 2003 book, Beyond Tiananmen Gerrit's thoughts on the war in Ukraine and what China is taking away from the situation Gerrit's observations on how the war in Ukraine has impacted the people of Taiwan Things that Taiwan need to reconsider about its military strategy   Related Links: To view all related links for this article, click link below: https://talkingtaiwan.com/gerrit-van-der-wees-the-past-and-present-state-of-u-s-taiwan-relations-ep-199/  

Nuus
Staking: GRN moet intree, dit sal katastrofies wees

Nuus

Play Episode Listen Later Jul 29, 2022 0:38


Duisende staatsamptenare het tot dusver hul stemme gebring by verskeie lokale regoor die land. Die meeste van die werknemers sê hulle is ten gunste van die staking en word nie geroer deur die regering se standpunt van 'geen werk, geen betaling' nie. Die staatsamptenare stem nog vandag tot vyf-uur vanmiddag oor of hulle met 'n staking sal voortgaan of nie. Dit volg nadat loon-onderhandelings op ‘n dooiepunt uitgeloop het. Nico Smit, die skadu-minister van finansies van die opposisieparty, die Popular Democratic Movement, sê die regering moet met ‘n oplossing vorendag kom voor ‘n staking, want dit sal katastrofies wees.

Eerst Dit
Wees niet al te rechtvaardig | Handelingen 16:1-5

Eerst Dit

Play Episode Listen Later Jul 28, 2022 8:30


Door Jeroen Hagendijk

Live Slow Ride Fast Podcast
Villa Tour 2022 - Etappe 17 met Wilfried de Jong

Live Slow Ride Fast Podcast

Play Episode Listen Later Jul 20, 2022 50:43


Stefan en Lau gaan verder. Deze keer zonder Thomas, want hij moest halsoverkop naar Frankrijk. Daar schijnt iets belangrijkers aan de hand te zijn dan een podcast over de Tour. Wees echter niet getreurd, want we hebben een professional in laten vliegen. Hij heeft ontelbare boeken over wielrennen geschreven en tv-programma's erover geproduceerd. We hebben het natuurlijk over the man, the myth, the legend: Wilfried de Jong.Gelukkig voelt hij zich in dit boerenland meteen thuis waardoor hij zonder problemen de rol van Thomas op zich kan nemen. Dat doet hij dan ook meteen vanaf de eerste seconde uitstekend en hij neemt daarin geen blad voor de mond over onder andere Pinot. Het was vandaag een relatief korte rit door de Pyreneeën, maar wel eentje met vier cols en aankomst bergop. Kortom, er was vuurwerk verwacht en dan met name door Pogačar. Achteraf kunnen we stellen dat Mikkel Bjerg en McNulty voor meer spektakel hebben gezorgd dan hun kopman. Niettemin was het een enerverende etappe, maar hoe dat allemaal precies zit hoor je in Live Slow Ride Fast.