Podcasts about zoals

  • 981PODCASTS
  • 2,504EPISODES
  • 43mAVG DURATION
  • 2DAILY NEW EPISODES
  • Sep 26, 2022LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022

CategoriesBest podcasts about zoals

Show all podcasts related to zoals

Latest podcast episodes about zoals

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 269 Mijn Ogen Zijn Gericht Op Christus Gelaat

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 26, 2022 26:46


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt en uiteenvalt. Want binnen dit hek denkt hij dat hij voor de liefde veilig is. Omdat hij zich vereenzelvigt met zijn veiligheid, beschouwt hij zichzelf als datgene wat zijn veiligheid uitmaakt. Hoe zou hij er anders zeker van kunnen zijn dat hij binnen het lichaam blijft en de liefde buiten houdt?Het lichaam is niet blijvend. Maar dit ziet hij als dubbele veiligheid. De voorbijgaande aard van Gods Zoon is immers het ‘bewijs' dat zijn omheiningen werken en de taak uitvoeren die zijn denkgeest ze toebedeelt. Want als zijn éénzijn nog steeds onaangetast was, wie zou dan kunnen aanvallen en wie zou aangevallen kunnen worden? Wie zou overwinnaar kunnen zijn? En wie diens prooi? Wie zou slachtoffer kunnen zijn? En wie de moordenaar? En als hij niet doodging, welk ‘bewijs' is er dan dat Gods eeuwige Zoon kan worden vernietigd?Het lichaam is een droom. Zoals andere dromen schijnt het soms een beeld van geluk te schilderen, maar kan het heel plotseling omslaan in angst, waaruit iedere droom ontstaat. Want alleen liefde schept in waarheid, en de waarheid kan nooit bang zijn. Gemaakt om beangstigend te zijn, moet het lichaam wel het doel dienen dat eraan gegeven is. Maar wij kunnen het doel veranderen waaraan het lichaam zal gehoorzamen, door anders te gaan denken over waartoe het dient.Het lichaam is het middel waardoor Gods Zoon zijn innerlijke gezondheid hervindt. Hoewel het gemaakt werd om hem zonder ontsnappingsmogelijkheid in te sluiten in de hel, is nu het hemelse doel in de plaats gekomen van het najagen van de hel. De Zoon van God reikt zijn broeder de hand om hem te helpen samen met hem de weg te gaan. Nu is het lichaam heilig. Nu dient het om de denkgeest te genezen, terwijl het gemaakt was om die te doden.Je zult je vereenzelvigen met dat waarvan jij denkt dat het jou veiligheid biedt. Wat het ook mag zijn, je zult geloven dat het één is met jou. Jouw veiligheid ligt in de waarheid en niet in leugens. Liefde is jouw veiligheid. Angst bestaat niet. Vereenzelvig je met liefde en je bent veilig. Vereenzelvig je met liefde en je bent thuis. Vereenzelvig je met liefde en vind jouw Zelf.LES 269Mijn ogen zijn gericht op Christus' gelaat.Ik vraag vandaag Uw zegen over mijn blik. Het is het middel dat U verkozen hebt als de manier om me mijn vergissingen te tonen en daaraan voorbij te zien. Het is me gegeven om met behulp van de Gids die U mij geschonken hebt tot een nieuwe waarneming te komen, en door middel van Zijn lessen de waarneming te overstijgen en tot de waarheid terug te keren. Ik vraag om de illusie die alle illusies te boven gaat die ik heb gemaakt. Vandaag kies ik ervoor een vergeven wereld te zien, waarin eenieder mij het gelaat van Christus toont, en me leert dat wat ik zie mij toebehoort; dat er niets is behalve Uw heilige Zoon.Vandaag wordt onze blik waarlijk gezegend. We delen één visie, wanneer we het gelaat zien van Hem wiens Zelf het onze is. Wij zijn één vanwege Hem die de Zoon van God is, vanwege Hem die onze eigen Identiteit is.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 268 Laat Alles Zijn Precies Zoals Het Is

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 25, 2022 27:05


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt en uiteenvalt. Want binnen dit hek denkt hij dat hij voor de liefde veilig is. Omdat hij zich vereenzelvigt met zijn veiligheid, beschouwt hij zichzelf als datgene wat zijn veiligheid uitmaakt. Hoe zou hij er anders zeker van kunnen zijn dat hij binnen het lichaam blijft en de liefde buiten houdt?Het lichaam is niet blijvend. Maar dit ziet hij als dubbele veiligheid. De voorbijgaande aard van Gods Zoon is immers het ‘bewijs' dat zijn omheiningen werken en de taak uitvoeren die zijn denkgeest ze toebedeelt. Want als zijn éénzijn nog steeds onaangetast was, wie zou dan kunnen aanvallen en wie zou aangevallen kunnen worden? Wie zou overwinnaar kunnen zijn? En wie diens prooi? Wie zou slachtoffer kunnen zijn? En wie de moordenaar? En als hij niet doodging, welk ‘bewijs' is er dan dat Gods eeuwige Zoon kan worden vernietigd?Het lichaam is een droom. Zoals andere dromen schijnt het soms een beeld van geluk te schilderen, maar kan het heel plotseling omslaan in angst, waaruit iedere droom ontstaat. Want alleen liefde schept in waarheid, en de waarheid kan nooit bang zijn. Gemaakt om beangstigend te zijn, moet het lichaam wel het doel dienen dat eraan gegeven is. Maar wij kunnen het doel veranderen waaraan het lichaam zal gehoorzamen, door anders te gaan denken over waartoe het dient.Het lichaam is het middel waardoor Gods Zoon zijn innerlijke gezondheid hervindt. Hoewel het gemaakt werd om hem zonder ontsnappingsmogelijkheid in te sluiten in de hel, is nu het hemelse doel in de plaats gekomen van het najagen van de hel. De Zoon van God reikt zijn broeder de hand om hem te helpen samen met hem de weg te gaan. Nu is het lichaam heilig. Nu dient het om de denkgeest te genezen, terwijl het gemaakt was om die te doden.Je zult je vereenzelvigen met dat waarvan jij denkt dat het jou veiligheid biedt. Wat het ook mag zijn, je zult geloven dat het één is met jou. Jouw veiligheid ligt in de waarheid en niet in leugens. Liefde is jouw veiligheid. Angst bestaat niet. Vereenzelvig je met liefde en je bent veilig. Vereenzelvig je met liefde en je bent thuis. Vereenzelvig je met liefde en vind jouw Zelf.LES 268Laat alles zijn precies zoals het is.Laat me vandaag niet Uw criticus zijn, Heer, en tegen U oordelen. Laat ik niet proberen me te mengen in Uw schepping en die tot ziekelijke vormen te vervormen. Laat ik bereid zijn mijn wensen terug te trekken van haar eenheid, en haar aldus te laten zijn zoals U haar schiep. Want zo zal ik ook in staat zijn mijn Zelf te herkennen zoals U mij geschapen hebt. In liefde werd ik geschapen en in liefde zal ik voor eeuwig blijven. Wat kan me bang maken, wanneer ik alles laat zijn precies zoals het is?Laat onze blik vandaag niet godslasterlijk zijn, en laten we onze oren evenmin naar leugentongen laten hangen. Alleen de werkelijkheid is vrij van pijn. Alleen de werkelijkheid is vrij van verlies. Alleen de werkelijkheid is volkomen veilig. En alleen dit zoeken wij vandaag.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 267 Mijn Hart Klopt Mee In De Vrede Van God

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 24, 2022 25:34


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt en uiteenvalt. Want binnen dit hek denkt hij dat hij voor de liefde veilig is. Omdat hij zich vereenzelvigt met zijn veiligheid, beschouwt hij zichzelf als datgene wat zijn veiligheid uitmaakt. Hoe zou hij er anders zeker van kunnen zijn dat hij binnen het lichaam blijft en de liefde buiten houdt?Het lichaam is niet blijvend. Maar dit ziet hij als dubbele veiligheid. De voorbijgaande aard van Gods Zoon is immers het ‘bewijs' dat zijn omheiningen werken en de taak uitvoeren die zijn denkgeest ze toebedeelt. Want als zijn éénzijn nog steeds onaangetast was, wie zou dan kunnen aanvallen en wie zou aangevallen kunnen worden? Wie zou overwinnaar kunnen zijn? En wie diens prooi? Wie zou slachtoffer kunnen zijn? En wie de moordenaar? En als hij niet doodging, welk ‘bewijs' is er dan dat Gods eeuwige Zoon kan worden vernietigd?Het lichaam is een droom. Zoals andere dromen schijnt het soms een beeld van geluk te schilderen, maar kan het heel plotseling omslaan in angst, waaruit iedere droom ontstaat. Want alleen liefde schept in waarheid, en de waarheid kan nooit bang zijn. Gemaakt om beangstigend te zijn, moet het lichaam wel het doel dienen dat eraan gegeven is. Maar wij kunnen het doel veranderen waaraan het lichaam zal gehoorzamen, door anders te gaan denken over waartoe het dient.Het lichaam is het middel waardoor Gods Zoon zijn innerlijke gezondheid hervindt. Hoewel het gemaakt werd om hem zonder ontsnappingsmogelijkheid in te sluiten in de hel, is nu het hemelse doel in de plaats gekomen van het najagen van de hel. De Zoon van God reikt zijn broeder de hand om hem te helpen samen met hem de weg te gaan. Nu is het lichaam heilig. Nu dient het om de denkgeest te genezen, terwijl het gemaakt was om die te doden.Je zult je vereenzelvigen met dat waarvan jij denkt dat het jou veiligheid biedt. Wat het ook mag zijn, je zult geloven dat het één is met jou. Jouw veiligheid ligt in de waarheid en niet in leugens. Liefde is jouw veiligheid. Angst bestaat niet. Vereenzelvig je met liefde en je bent veilig. Vereenzelvig je met liefde en je bent thuis. Vereenzelvig je met liefde en vind jouw Zelf.LES 267Mijn hart klopt mee in de vrede van God.Om mij heen is al het leven dat God in Zijn Liefde schiep. Het roept mij toe in elke harteklop en in elke ademtocht, in elke handeling en in elke gedachte. Vrede vervult mijn hart en overstroomt mijn lichaam met het doel van vergeving. Nu is mijn denkgeest genezen, en al wat ik nodig heb om de wereld te verlossen is mij gegeven. Elke hartslag brengt me vrede, elke ademtocht vervult me met kracht. Ik ben een boodschapper van God, geleid door Zijn Stem, door Hem in liefde gedragen, en voor eeuwig kalm en vredig in Zijn liefdevolle Armen gehouden. Elke hartslag roept Zijn Naam en krijgt telkens antwoord van Zijn Stem die me verzekert dat ik thuis ben in Hem.Laat ik aan Uw Antwoord, niet aan het mijne gehoor geven. Vader, mijn hart klopt mee in de vrede die het Hart van Liefde heeft geschapen. Het is daar en daar alleen dat ik thuis kan zijn.

Dagelijkse overdenking
Verdragen zoals Jezus

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Sep 23, 2022 3:09


....Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hebreeën 12:2 (HSV) Er zijn meestal twee kanten aan elk verhaal. Het kruis heeft er twee: de kant van de kruisiging en de kant van de opstanding. Jezus moest de ene kant verdragen om tot de andere kant te komen. Maar als Hij het niet had verdragen, dan zouden we allemaal nog aan ons lot overgelaten zijn zonder Redder en zonder vergeving van onze zonden. Hebreeën 12:2 zegt dat Jezus om de vreugde voor de prijs aan de andere kant van het kruis – de opstanding – het lijden moest verdragen. Net als Jezus, moeten we moeilijkheden verdragen. Mijn definitie van verdragen is “de duivel trotseren, door lang genoeg standvastig te zijn om de beproeving in ons leven te laten doen wat dat ook mag zijn om ons van de ene kant naar de andere kant van het kruis te brengen”. Of we nu getroffen worden door een onverwachte situatie wat lijden met zich meebrengt, óf omdat we weerstand bieden aan de verleiding en zonde door het goede te doen, we zullen dwars door situaties moeten heengaan. Maar aan de andere kant van die moeilijke tijd wacht de vreugde van het behalen van de prijs —het goede resultaat. Vandaag mag je bemoedigd worden door de wijze waarop Jezus omging met beproevingen. Hij kende de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld en was tot het einde toe volhardend. Hij heeft je de kracht gegeven om hetzelfde te doen. Kort gebed: Here God, ik wil net als Jezus verdragen. Help mij zicht te krijgen van de vreugde om de prijs te behalen die op mij wacht, zodat ik elke beproeving kan verdragen door Uw genade.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 266 Mijn Heilig Zelf Woont In Jou Zoon Van God

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 23, 2022 25:26


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt en uiteenvalt. Want binnen dit hek denkt hij dat hij voor de liefde veilig is. Omdat hij zich vereenzelvigt met zijn veiligheid, beschouwt hij zichzelf als datgene wat zijn veiligheid uitmaakt. Hoe zou hij er anders zeker van kunnen zijn dat hij binnen het lichaam blijft en de liefde buiten houdt?Het lichaam is niet blijvend. Maar dit ziet hij als dubbele veiligheid. De voorbijgaande aard van Gods Zoon is immers het ‘bewijs' dat zijn omheiningen werken en de taak uitvoeren die zijn denkgeest ze toebedeelt. Want als zijn éénzijn nog steeds onaangetast was, wie zou dan kunnen aanvallen en wie zou aangevallen kunnen worden? Wie zou overwinnaar kunnen zijn? En wie diens prooi? Wie zou slachtoffer kunnen zijn? En wie de moordenaar? En als hij niet doodging, welk ‘bewijs' is er dan dat Gods eeuwige Zoon kan worden vernietigd?Het lichaam is een droom. Zoals andere dromen schijnt het soms een beeld van geluk te schilderen, maar kan het heel plotseling omslaan in angst, waaruit iedere droom ontstaat. Want alleen liefde schept in waarheid, en de waarheid kan nooit bang zijn. Gemaakt om beangstigend te zijn, moet het lichaam wel het doel dienen dat eraan gegeven is. Maar wij kunnen het doel veranderen waaraan het lichaam zal gehoorzamen, door anders te gaan denken over waartoe het dient.Het lichaam is het middel waardoor Gods Zoon zijn innerlijke gezondheid hervindt. Hoewel het gemaakt werd om hem zonder ontsnappingsmogelijkheid in te sluiten in de hel, is nu het hemelse doel in de plaats gekomen van het najagen van de hel. De Zoon van God reikt zijn broeder de hand om hem te helpen samen met hem de weg te gaan. Nu is het lichaam heilig. Nu dient het om de denkgeest te genezen, terwijl het gemaakt was om die te doden.Je zult je vereenzelvigen met dat waarvan jij denkt dat het jou veiligheid biedt. Wat het ook mag zijn, je zult geloven dat het één is met jou. Jouw veiligheid ligt in de waarheid en niet in leugens. Liefde is jouw veiligheid. Angst bestaat niet. Vereenzelvig je met liefde en je bent veilig. Vereenzelvig je met liefde en je bent thuis. Vereenzelvig je met liefde en vind jouw Zelf.LES 266Mijn heilig Zelf woont in jou, Zoon van God.Vader, U hebt me ál Uw Zonen gegeven als mijn verlossers en mijn raadgevers in het zien, als degenen die Uw heilige Stem tot mij brengen. In hen bent U weerspiegeld en in hen kijkt Christus terug naar mij vanuit mijn Zelf. Laat Uw Zoon Uw heilige Naam niet vergeten. Laat Uw Zoon zijn heilige Oorsprong niet vergeten. Laat Uw Zoon niet vergeten dat zijn Naam de Uwe is.Vandaag betreden we het Paradijs, terwijl we Gods Naam en die van ons aanroepen en ons Zelf in ieder van ons erkennen, verenigd in Gods heilige Liefde. Hoeveel verlossers heeft God ons niet gegeven! Hoe kunnen we de weg naar Hem kwijtraken, wanneer Hij de wereld gevuld heeft met hen die naar Hem wijzen en ons het zicht geschonken heeft om naar hen te kijken?

NFL Podcast | SportAmerika
Week 3 Preview

NFL Podcast | SportAmerika

Play Episode Listen Later Sep 23, 2022 81:11


Zoals jullie inmiddels gewend zijn dit seizoen: einde van de week wordt het speelweekend doorgenomen door je vrienden van SportAmerika. In deze aflevering de vooruitblik op week 3 in de NFL. Jurian Ubachs, Chris van Dijk en Sean van Zon bespreken alle wedstrijden en key matchups. En dat niet alleen, ook de overwinning van de Browns op de Steelers tijdens TNF wordt besproken. Luister dus snel naar deze aflevering van de SportAmerika NFL Podcast!

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 265 De Zachtaardigheid Van De Schepping Is Al Wat Ik Zie

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 22, 2022 25:44


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt en uiteenvalt. Want binnen dit hek denkt hij dat hij voor de liefde veilig is. Omdat hij zich vereenzelvigt met zijn veiligheid, beschouwt hij zichzelf als datgene wat zijn veiligheid uitmaakt. Hoe zou hij er anders zeker van kunnen zijn dat hij binnen het lichaam blijft en de liefde buiten houdt?Het lichaam is niet blijvend. Maar dit ziet hij als dubbele veiligheid. De voorbijgaande aard van Gods Zoon is immers het ‘bewijs' dat zijn omheiningen werken en de taak uitvoeren die zijn denkgeest ze toebedeelt. Want als zijn éénzijn nog steeds onaangetast was, wie zou dan kunnen aanvallen en wie zou aangevallen kunnen worden? Wie zou overwinnaar kunnen zijn? En wie diens prooi? Wie zou slachtoffer kunnen zijn? En wie de moordenaar? En als hij niet doodging, welk ‘bewijs' is er dan dat Gods eeuwige Zoon kan worden vernietigd?Het lichaam is een droom. Zoals andere dromen schijnt het soms een beeld van geluk te schilderen, maar kan het heel plotseling omslaan in angst, waaruit iedere droom ontstaat. Want alleen liefde schept in waarheid, en de waarheid kan nooit bang zijn. Gemaakt om beangstigend te zijn, moet het lichaam wel het doel dienen dat eraan gegeven is. Maar wij kunnen het doel veranderen waaraan het lichaam zal gehoorzamen, door anders te gaan denken over waartoe het dient.Het lichaam is het middel waardoor Gods Zoon zijn innerlijke gezondheid hervindt. Hoewel het gemaakt werd om hem zonder ontsnappingsmogelijkheid in te sluiten in de hel, is nu het hemelse doel in de plaats gekomen van het najagen van de hel. De Zoon van God reikt zijn broeder de hand om hem te helpen samen met hem de weg te gaan. Nu is het lichaam heilig. Nu dient het om de denkgeest te genezen, terwijl het gemaakt was om die te doden.Je zult je vereenzelvigen met dat waarvan jij denkt dat het jou veiligheid biedt. Wat het ook mag zijn, je zult geloven dat het één is met jou. Jouw veiligheid ligt in de waarheid en niet in leugens. Liefde is jouw veiligheid. Angst bestaat niet. Vereenzelvig je met liefde en je bent veilig. Vereenzelvig je met liefde en je bent thuis. Vereenzelvig je met liefde en vind jouw Zelf.LES 265De zachtaardigheid van de schepping is al wat ik zie.Ik heb inderdaad de wereld verkeerd begrepen, omdat ik mijn zonden erop heb gelegd en die naar me terug zag kijken. Hoe venijnig leken ze! En hoe misleid was ik te denken dat wat ik vreesde zich in de wereld bevond, in plaats van enkel in mijn denkgeest. Vandaag zie ik de wereld in de hemelse zachtaardigheid waarmee de schepping straalt. Er schuilt geen angst in. Laat niet de uiterlijke schijn van mijn zonden het hemelse licht verduisteren dat de wereld overstraalt. Wat daar weerspiegeld wordt, huist in de Denkgeest van God. De beelden die ik zie, weerspiegelen mijn gedachten. Toch is mijn denkgeest één met die van God. En zo kan ik de zachtaardigheid van de schepping zien.In stilte wil ik naar de wereld kijken, die Uw Gedachten slechts weerspiegelt alsook de mijne. Laat ik onthouden dat ze dezelfde zijn en ik zal de zachtaardigheid van de schepping zien.

Wat Nou Als Het Lukt
#85 - He:Leen Special: Van Tastik - Between The Jars - Tom Strik - Norbert Pek

Wat Nou Als Het Lukt

Play Episode Listen Later Sep 22, 2022 116:56


Live van uit Café De Helling in Utrecht. Deze aflevering staat in het teken van He:Leen festival, de plek waar opkomend muziektalent een plek krijgt. Precies zoals onze podcast. Organisator en programmeur Tom Strik vertelt er alles over. Vele verschillende muzikanten met verschillende verhalen. Zoals bijvoorbeeld one-man-band Van Tastik. Maak kennis met deze excentrieke van oorsprong Amerikaan. Daarnaast hebben Jan-Paul en muziekjournalist Norbert Pek gejureerd voor de OPEN Call, het talentenpodium waar vele muzikanten en bands zich voor hebben aangemeld. De winnaar van deze contest, Between The Jars, hebben we ook uitgenodigd tijdens deze gezellige avond. Luister de podcast via Spotify, je podcast-app of www.watnoualshetlukt.nl.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 264 Ik Ben Omringd Door De Liefde Van God

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 21, 2022 25:12


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt en uiteenvalt. Want binnen dit hek denkt hij dat hij voor de liefde veilig is. Omdat hij zich vereenzelvigt met zijn veiligheid, beschouwt hij zichzelf als datgene wat zijn veiligheid uitmaakt. Hoe zou hij er anders zeker van kunnen zijn dat hij binnen het lichaam blijft en de liefde buiten houdt?Het lichaam is niet blijvend. Maar dit ziet hij als dubbele veiligheid. De voorbijgaande aard van Gods Zoon is immers het ‘bewijs' dat zijn omheiningen werken en de taak uitvoeren die zijn denkgeest ze toebedeelt. Want als zijn éénzijn nog steeds onaangetast was, wie zou dan kunnen aanvallen en wie zou aangevallen kunnen worden? Wie zou overwinnaar kunnen zijn? En wie diens prooi? Wie zou slachtoffer kunnen zijn? En wie de moordenaar? En als hij niet doodging, welk ‘bewijs' is er dan dat Gods eeuwige Zoon kan worden vernietigd?Het lichaam is een droom. Zoals andere dromen schijnt het soms een beeld van geluk te schilderen, maar kan het heel plotseling omslaan in angst, waaruit iedere droom ontstaat. Want alleen liefde schept in waarheid, en de waarheid kan nooit bang zijn. Gemaakt om beangstigend te zijn, moet het lichaam wel het doel dienen dat eraan gegeven is. Maar wij kunnen het doel veranderen waaraan het lichaam zal gehoorzamen, door anders te gaan denken over waartoe het dient.Het lichaam is het middel waardoor Gods Zoon zijn innerlijke gezondheid hervindt. Hoewel het gemaakt werd om hem zonder ontsnappingsmogelijkheid in te sluiten in de hel, is nu het hemelse doel in de plaats gekomen van het najagen van de hel. De Zoon van God reikt zijn broeder de hand om hem te helpen samen met hem de weg te gaan. Nu is het lichaam heilig. Nu dient het om de denkgeest te genezen, terwijl het gemaakt was om die te doden.Je zult je vereenzelvigen met dat waarvan jij denkt dat het jou veiligheid biedt. Wat het ook mag zijn, je zult geloven dat het één is met jou. Jouw veiligheid ligt in de waarheid en niet in leugens. Liefde is jouw veiligheid. Angst bestaat niet. Vereenzelvig je met liefde en je bent veilig. Vereenzelvig je met liefde en je bent thuis. Vereenzelvig je met liefde en vind jouw Zelf.LES 264Ik ben omringd door de Liefde van God.Vader, U staat voor en achter mij, naast mij, op de plaats waar ik mezelf zie, en overal waar ik ga. U bent in alles waarnaar ik kijk, in de geluiden die ik hoor, en in iedere hand die zich naar de mijne uitstrekt. In U verdwijnt de tijd, en wordt plaats een zinledig geloof. Want wat Uw Zoon omringt en hem veilig beschermt is de Liefde zelf. Er is geen andere bron dan deze, en er is niets dat niet in haar heiligheid deelt, niets dat buiten Uw ene schepping staat, of verstoken is van de Liefde die alles in zichzelf omvat. Vader, Uw Zoon is zoals Uzelf. Wij komen in Uw eigen Naam tot U vandaag, om binnen Uw oneindige Liefde in vrede te zijn.Mijn broeders, sluit je vandaag hierin bij mij aan. Dit is het gebed van verlossing. Moeten we ons niet verenigen in wat de wereld zal verlossen, samen met ons?

Ongehoord Nieuwscafé
#37 - Renske Verheul (Voorzij): ‘Biologische mannen mogen geen vrouwenrechten gaan claimen'

Ongehoord Nieuwscafé

Play Episode Listen Later Sep 21, 2022 52:33


De nieuwe transgenderwet waarover de Tweede Kamer binnenkort gaat stemmen, is volgens Renske Verheul van de feministische stichting Voorzij een gevaar voor de privacy en veiligheid van vrouwen. Als stamtafelgast in de 37ste aflevering van Ongehoord Nieuwscafé legt ze uit waarom. “De farmaceutische industrie verdient hier miljoenen aan.” Zoals gebruikelijk neemt columnist Arthur van Amerongen het slotwoord voor zijn rekening. Presentatie: Yernaz Ramautarsing en Roelof Bouwman.

Film Fans Podcast
#257: Disney's D23 en Spielberg's jeugd

Film Fans Podcast

Play Episode Listen Later Sep 20, 2022 87:24


We zijn weer terug! Naja, Nils is weer terug. Narana is nog een weekje op vakantie. Daarom is niemand minder dan onze eigenste Markie Mark te gast! Wat als ik dat nou in de titel zou zetten? Aflevering 257 met SPECIAL GUEST MARKIE MARK. Zouden mensen dan denk dat we Mark Wahlberg te gast hebben? Misschien geen goed idee want dan is het, zoals ze dat noemen, “clickbait”. Al ben ik dan wel benieuwd wat de luistercijfers zouden zijn… hmmmm. Nee. Dat gaan we niet doen. Als ik dan toch een clickbait titel zou moeten bedenken dan zou het meer iets zijn als: Aflevering 257: Dit is de reden waarom we Star Wars niet meer leuk vinden. Ik weet zeker dat de luistercijfers dan omhoog schieten. Want om één of andere reden houden veel mensen van die negativiteit. Maar wij niet! Wij houden van Star Wars en zouden Film Fans Podcast niet zijn als we het niet over leuke nieuwtjes hebben. Zoals alle aankondigingen die zijn gemaakt op Disney's D23 Expo over Marvel, Disney's Pixar en Star Wars. Ook bespreken we de trailers van Glass Onion: A Knives Out Mystery, The Fabelmans en Babylon.   Ben je Film Fans Podcast Fan? Je kunt ons al bedanken voor deze podcast voor maar 1 euro per maand via https://www.patreon.com/FilmFansPodcast   Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, laat een review achter in jouw podcast-app, volg ons op Facebook: www.facebook.com/filmfanspodcast en Instagram: www.instagram.com/filmfanspodcast. Voor meer reviews, filmnieuws en afleveringen ga je naar www.filmfanspodcast.nl. Voor vragen en opmerkingen of voor het antwoord van het item My Wife mag je ons altijd mailen via mail@filmfanspodcast.nl.

Kalm met Klassiek
#183 - The Queen - 'Nursery Suite' van Edward Elgar (S02)

Kalm met Klassiek

Play Episode Listen Later Sep 20, 2022 9:07


Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kalm met Klassiek, dé podcastserie voor je dagelijkse momentje rust. Presentator Ab Nieuwdorp kiest elke werkdag speciaal voor deze gelegenheid muziek uit. Deze week is dat muziek in het thema ‘The Queen', want Queen Elizabeth II is onlangs overleden en eergisteren vond haar uitvaart plaats. Er is ontzettend veel mooie muziek over haar en voor haar gecomponeerd. Zoals de Nursery Suite van Edward Elgar. Toen prinses Elizabeth nog maar vijf jaar oud was, bezocht ze, samen met haar ouders, de concertzaal waar deze rustgevende muziek speciaal voor hen werd uitgevoerd.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 263 Mijn Heilige Visie Ziet Alles Als Zuiver

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 20, 2022 25:33


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt en uiteenvalt. Want binnen dit hek denkt hij dat hij voor de liefde veilig is. Omdat hij zich vereenzelvigt met zijn veiligheid, beschouwt hij zichzelf als datgene wat zijn veiligheid uitmaakt. Hoe zou hij er anders zeker van kunnen zijn dat hij binnen het lichaam blijft en de liefde buiten houdt?Het lichaam is niet blijvend. Maar dit ziet hij als dubbele veiligheid. De voorbijgaande aard van Gods Zoon is immers het ‘bewijs' dat zijn omheiningen werken en de taak uitvoeren die zijn denkgeest ze toebedeelt. Want als zijn éénzijn nog steeds onaangetast was, wie zou dan kunnen aanvallen en wie zou aangevallen kunnen worden? Wie zou overwinnaar kunnen zijn? En wie diens prooi? Wie zou slachtoffer kunnen zijn? En wie de moordenaar? En als hij niet doodging, welk ‘bewijs' is er dan dat Gods eeuwige Zoon kan worden vernietigd?Het lichaam is een droom. Zoals andere dromen schijnt het soms een beeld van geluk te schilderen, maar kan het heel plotseling omslaan in angst, waaruit iedere droom ontstaat. Want alleen liefde schept in waarheid, en de waarheid kan nooit bang zijn. Gemaakt om beangstigend te zijn, moet het lichaam wel het doel dienen dat eraan gegeven is. Maar wij kunnen het doel veranderen waaraan het lichaam zal gehoorzamen, door anders te gaan denken over waartoe het dient.Het lichaam is het middel waardoor Gods Zoon zijn innerlijke gezondheid hervindt. Hoewel het gemaakt werd om hem zonder ontsnappingsmogelijkheid in te sluiten in de hel, is nu het hemelse doel in de plaats gekomen van het najagen van de hel. De Zoon van God reikt zijn broeder de hand om hem te helpen samen met hem de weg te gaan. Nu is het lichaam heilig. Nu dient het om de denkgeest te genezen, terwijl het gemaakt was om die te doden.Je zult je vereenzelvigen met dat waarvan jij denkt dat het jou veiligheid biedt. Wat het ook mag zijn, je zult geloven dat het één is met jou. Jouw veiligheid ligt in de waarheid en niet in leugens. Liefde is jouw veiligheid. Angst bestaat niet. Vereenzelvig je met liefde en je bent veilig. Vereenzelvig je met liefde en je bent thuis. Vereenzelvig je met liefde en vind jouw Zelf.LES 263Mijn heilige visie ziet alles als zuiver.Vader, Uw Denkgeest heeft al-wat-is geschapen, Uw Geest is erin binnengegaan, Uw Liefde heeft er leven aan gegeven. En zou ik dan wat U geschapen hebt willen zien als iets wat zondig kan worden gemaakt? Ik wil zulke duistere en angstwekkende beelden niet zien. Een gekkendroom is voor mij bepaald geen geschikte keus als alternatief voor alle lieflijkheid waarmee U de schepping hebt gezegend, al haar zuiverheid, haar vreugde en haar eeuwige, vredige thuis in U.En laten we, zolang we nog buiten de Hemelpoort verblijven, naar al wat we zien met de heilige visie en de ogen van Christus kijken. Laten alle verschijningsvormen ons zuiver toeschijnen, zodat we er in onschuld aan voorbij kunnen gaan om ons samen naar het huis van onze Vader te begeven, als broeders en de heilige Zonen van God.

Hour of Power NL
Bobby Schuller - Je bent welkom

Hour of Power NL

Play Episode Listen Later Sep 20, 2022 21:03


Bobby Schuller vertelt naar aanleiding van een verhaal in Handelingen hoe we vaak een oordeel hebben over iets. Maar het hart van Christus is verzoening, genade, vergeving en barmhartigheid. Overal in de Bijbel zie je dat eten en gastvrijheid centraal staan wanneer het over verzoening gaat. Jezus had een soort eetbediening, want een groot deel van Zijn tijd op aarde nodigde Hij mensen uit aan tafel. Dat waren meestal mensen die niet 'goed genoeg' waren volgens de maatschappij. Bobby: 'De Heer nodigt je uit om vandaag aan Zijn tafel te eten. Zoals je bent en niet zoals je wilt of zou moeten zijn.' ❤️

Tineke Zwart | Succesvol Ondernemen Podcast
#140 Schaduwkanten, hormonen, tegenstrijdigheden balanceren en niet meer doen zoals het 'heurt' - In gesprek met Claudia Verhey

Tineke Zwart | Succesvol Ondernemen Podcast

Play Episode Listen Later Sep 20, 2022 45:37


In deze podcast spreek ik collega Business Coach en Psycholoog, Claudia Verhey. Claudia en ik hebben samen in een programma gezeten bij Veronique Prins, dus daar kennen we elkaar van. Claudia heeft een succesvol bedrijf, maar is net als ik, zoekende geweest naar haar eigen manier. We spreken elkaar hierover in deze podcast. Ook praten we over onze hormonen - hoe we ons hierdoor de ene keer on fire voelen en de andere keer juist totaal niet goed - en hoe we hiermee omgaan. Website Claudia:https://claudiaverhey.nl/ Instagram Claudia:https://www.instagram.com/claudiaverhey_ondernemerscoach/ Business Boost Academy Tineke: https://tinekezwart.com/business-boost-academy

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 262 Laat me vandaag geen verschillen zien

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 19, 2022 25:23


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt en uiteenvalt. Want binnen dit hek denkt hij dat hij voor de liefde veilig is. Omdat hij zich vereenzelvigt met zijn veiligheid, beschouwt hij zichzelf als datgene wat zijn veiligheid uitmaakt. Hoe zou hij er anders zeker van kunnen zijn dat hij binnen het lichaam blijft en de liefde buiten houdt?Het lichaam is niet blijvend. Maar dit ziet hij als dubbele veiligheid. De voorbijgaande aard van Gods Zoon is immers het ‘bewijs' dat zijn omheiningen werken en de taak uitvoeren die zijn denkgeest ze toebedeelt. Want als zijn éénzijn nog steeds onaangetast was, wie zou dan kunnen aanvallen en wie zou aangevallen kunnen worden? Wie zou overwinnaar kunnen zijn? En wie diens prooi? Wie zou slachtoffer kunnen zijn? En wie de moordenaar? En als hij niet doodging, welk ‘bewijs' is er dan dat Gods eeuwige Zoon kan worden vernietigd?Het lichaam is een droom. Zoals andere dromen schijnt het soms een beeld van geluk te schilderen, maar kan het heel plotseling omslaan in angst, waaruit iedere droom ontstaat. Want alleen liefde schept in waarheid, en de waarheid kan nooit bang zijn. Gemaakt om beangstigend te zijn, moet het lichaam wel het doel dienen dat eraan gegeven is. Maar wij kunnen het doel veranderen waaraan het lichaam zal gehoorzamen, door anders te gaan denken over waartoe het dient.Het lichaam is het middel waardoor Gods Zoon zijn innerlijke gezondheid hervindt. Hoewel het gemaakt werd om hem zonder ontsnappingsmogelijkheid in te sluiten in de hel, is nu het hemelse doel in de plaats gekomen van het najagen van de hel. De Zoon van God reikt zijn broeder de hand om hem te helpen samen met hem de weg te gaan. Nu is het lichaam heilig. Nu dient het om de denkgeest te genezen, terwijl het gemaakt was om die te doden.Je zult je vereenzelvigen met dat waarvan jij denkt dat het jou veiligheid biedt. Wat het ook mag zijn, je zult geloven dat het één is met jou. Jouw veiligheid ligt in de waarheid en niet in leugens. Liefde is jouw veiligheid. Angst bestaat niet. Vereenzelvig je met liefde en je bent veilig. Vereenzelvig je met liefde en je bent thuis. Vereenzelvig je met liefde en vind jouw Zelf.LES 262Laat me vandaag geen verschillen zien.Vader U hebt één Zoon. En hij is het die ik vandaag wil zien. Hij is Uw ene schepping. Waarom zou ik duizend vormen waarnemen in wat steeds één blijft? Waarom zou ik dit ene duizend namen geven wanneer één enkele volstaat? Want Uw Zoon moet Uw Naam dragen, omdat U hem schiep. Laat me hem niet zien als een vreemde voor zijn Vader, noch als een vreemde voor mijzelf. Want hij is deel van mij en ik van hem, en wij zijn deel van U, die onze Bron bent, eeuwig verenigd in Uw Liefde, eeuwig de heilige Zoon van God.Wij die één zijn, willen vandaag opnieuw de waarheid over onszelf kennen. We willen thuiskomen en in eenheid rusten. Want daar is vrede en nergens anders kan vrede worden gezocht en gevonden.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 261 God Is Mijn Toevlucht En Geborgenheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 18, 2022 25:50


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt en uiteenvalt. Want binnen dit hek denkt hij dat hij voor de liefde veilig is. Omdat hij zich vereenzelvigt met zijn veiligheid, beschouwt hij zichzelf als datgene wat zijn veiligheid uitmaakt. Hoe zou hij er anders zeker van kunnen zijn dat hij binnen het lichaam blijft en de liefde buiten houdt?Het lichaam is niet blijvend. Maar dit ziet hij als dubbele veiligheid. De voorbijgaande aard van Gods Zoon is immers het ‘bewijs' dat zijn omheiningen werken en de taak uitvoeren die zijn denkgeest ze toebedeelt. Want als zijn éénzijn nog steeds onaangetast was, wie zou dan kunnen aanvallen en wie zou aangevallen kunnen worden? Wie zou overwinnaar kunnen zijn? En wie diens prooi? Wie zou slachtoffer kunnen zijn? En wie de moordenaar? En als hij niet doodging, welk ‘bewijs' is er dan dat Gods eeuwige Zoon kan worden vernietigd?Het lichaam is een droom. Zoals andere dromen schijnt het soms een beeld van geluk te schilderen, maar kan het heel plotseling omslaan in angst, waaruit iedere droom ontstaat. Want alleen liefde schept in waarheid, en de waarheid kan nooit bang zijn. Gemaakt om beangstigend te zijn, moet het lichaam wel het doel dienen dat eraan gegeven is. Maar wij kunnen het doel veranderen waaraan het lichaam zal gehoorzamen, door anders te gaan denken over waartoe het dient.Het lichaam is het middel waardoor Gods Zoon zijn innerlijke gezondheid hervindt. Hoewel het gemaakt werd om hem zonder ontsnappingsmogelijkheid in te sluiten in de hel, is nu het hemelse doel in de plaats gekomen van het najagen van de hel. De Zoon van God reikt zijn broeder de hand om hem te helpen samen met hem de weg te gaan. Nu is het lichaam heilig. Nu dient het om de denkgeest te genezen, terwijl het gemaakt was om die te doden.Je zult je vereenzelvigen met dat waarvan jij denkt dat het jou veiligheid biedt. Wat het ook mag zijn, je zult geloven dat het één is met jou. Jouw veiligheid ligt in de waarheid en niet in leugens. Liefde is jouw veiligheid. Angst bestaat niet. Vereenzelvig je met liefde en je bent veilig. Vereenzelvig je met liefde en je bent thuis. Vereenzelvig je met liefde en vind jouw Zelf.LES 261God is mijn toevlucht en geborgenheid.Ik zal me vereenzelvigen met dat waarvan ik denk dat het mijn toevlucht en geborgenheid is. Ik zal mezelf daar zien waar ik mijn kracht zie, en denken dat ik binnen de vesting leef waar ik veilig ben en niet kan worden aangevallen. Laat ik vandaag geen geborgenheid zoeken in gevaar, noch proberen mijn vrede te vinden in een moorddadige aanval. Ik leef in God. In Hem vind ik mijn toevlucht en mijn kracht. In Hem ligt mijn Identiteit. In Hem is eeuwigdurende vrede. En alleen daar zal ik me herinneren Wie ik werkelijk ben.Laat me geen afgoden zoeken. Vandaag wil ik thuiskomen bij U, Vader. Ik verkies te zijn zoals U mij geschapen hebt, en de Zoon te vinden die U geschapen hebt als mijn Zelf.

Vos en Lommer
33# De zanglijster en de teek

Vos en Lommer

Play Episode Listen Later Sep 18, 2022 25:13


Hij begint soms al in januari met zingen. De zanglijster. En gaat er lang mee door. Want soms mislukt er een broedsel: door katten, sperwers, een plotseling opdoemende ruit.... Dan moet er weer gezongen en gepaard worden voor de volgende leg. Soms wel drie keer per seizoen. Ja, er zit dus ook tragiek in de zang. Maar we gaan het ook over de teek hebben. Over hoe zij overleven door naar ons bloed te boren. En dat dat soms nare gevolgen heeft voor de donor. Geert heeft als take away wat handige tips om ze verantwoord te verwijderen. Zoals met de tekenlasso en de tekenlepel en de tekenvriezer. Kortom, de luisteraar blijft weinig bespaard deze keer!

De Derde Helft - Eredivisie
Speelronde 7 met radio-DJ JELTE VAN DER GOOT: ‘PSV moet John de Jong direct weer aannemen'

De Derde Helft - Eredivisie

Play Episode Listen Later Sep 18, 2022 45:17


Welkom bij De Derde Helft. Zoals altijd behandelen wij alle potjes en alle teams na elke speelronde. Deze aflevering schoof radio-DJ Jelte van der Goot aan om het samen met Pepijn, Snijboon en Gijs te hebben over onder meer het feit dat koploper PSV ‘er niks van kan', het smoelenboek van Feyenoord, tactisch meesterbrein Jansen(?), een update rondom Heerenveen-mascotte Heero en een tip voor Bamigo.Kortom: alle antwoorden op vragen die je niet per se had.

Wetenschap Vandaag | BNR
Hoe ons microbioom gedeeltelijk met ons mee evolueerde

Wetenschap Vandaag | BNR

Play Episode Listen Later Sep 17, 2022 1:35


Ons microbioom, of darmflora, bestaat uit honderden verschillende bacteriën. En de samenstelling is een stuk minder willekeurig dan eerder werd gedacht.   We weten dat het microbioom kan verschillen tussen personen, maar ook tussen populaties. Daarom waren onderzoekers benieuwd of onze darmflora misschien ook iets zeggen over hoe we zelf geëvolueerd zijn. Ging dat een beetje samen op? Veranderden ze met ons mee?  Om daarachter te komen bestudeerden de wetenschappers van 1225 personen uit Europa, Azië en Afrika zowel de eigen genen, als die van de bacteriekolonie in hun spijsverteringsstelsel. Ze zagen bij zeker 60 bacteriesoorten een parallel met de afstammingsgeschiedenis van hun gastheer.  Wat ze ook zagen was dat de bacteriesoorten waarbij deze link het sterkst was bijzondere eigenschappen hadden ontwikkeld. Zoals kleinere genomen en een intolerantie voor zuurstof en bepaalde temperaturen. Dat suggereert dat deze bacteriën afhankelijker zijn geworden van hun gastheer.  Als we kijken naar genezing van of via ons microbioom, dan is het volgens de onderzoekers belangrijk om daar ook de gedeelde evolutionaire geschiedenis van ons en onze beestjes in mee te nemen. Lees meer: Some gut microbes share an evolutionary history with their human hosts.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Betrouwbare Bronnen
292 - De koningin is dood, leve de koning! De politiek van sterven en opvolgen

Betrouwbare Bronnen

Play Episode Listen Later Sep 16, 2022 90:14


Met de dood van koningin Elizabeth II eindigt een tijdperk. En het karakteristieke van constitutionele monarchieën is dat er dan ook meteen een nieuw tijdperk begint.Het lijkt allemaal te gaan zoals ‘t hoort, al eeuwenlang. In deze aflevering van Betrouwbare Bronnen duiken Jaap Jansen en PG Kroeger in actualiteit en historie die laten zien dat dit bepaald niet zo is en dat zo'n periode van rouwbeklag en opvolging vaak vol zit met spanningen, onverwachte effecten en politieke troebelen.Het eerste dat opvalt is natuurlijk dat zodra de Queen stierf een volledig ingestudeerde en geoefende procedure in gang gezet werd. Iedereen wist wat hij moest doen. Dat is de essentie van een ritueel immers. Het is een context van handelen die de antichaos moet verzorgen. Rituelen moeten een soort tijdloosheid suggereren.De fijnproevers zien dezer dagen allerlei nieuwe elementen in het ritueel die de Queen uiteraard zélf heeft goedgekeurd of geëntameerd. Buitengewoon politiek is hoe zij haar overlijden in Schotland maximaal wist uit te buiten. Dat zij tot zo'n politieke interventie bereid is, vertelde oud-premier David Cameron een tijd geleden al. Uitermate pikant en indiscreet!Het ritueel in Londen lijkt dan weer zeer traditioneel. Maar zelfs de kerk waar haar uitvaart plaatsvindt is ongebruikelijk en duidelijk een heel persoonlijke keuze. Zoals ook de enorme stoet van wereldleiders aan haar baar allesbehalve vanzelfsprekend is. Ook hier: innovatie alom.Na de dood van een vorst is het de opvolging waar alles dynastiek en politiek om draait. PG wijst erop dat wij hierover bij ons vaak heel ouderwets en eurocentrisch over denken. En in deze fase kan heel veel heel fout gaan. Onze eigen historie kent een voorbeeld van een bijna-ramp en een van een indrukwekkend, zelfverzekerd optreden van een heel jonge Duitse prinses.Het ritueel eindigt pas als de vorst definitief is bijgezet en het gewone leven weer voort kan gaan. Ook die bijzetting is uiterst politiek en vereist de nodige finesse en stuurmanskunst. Hiervoor hadden ze vroeger in Frankrijk en Spanje zeer doordachte handelingen. Jaap wijst op het opvallende fenomeen dat juist in communistische dictaturen die afronding eigenlijk nooit gebeurt: ze openbaren de leider als een soort eeuwig aanwezig figuur, voor altijd opgebaard voor het publiek. Waarom is dat?En Europa? De Europese Unie is nog jong en heeft hier nog geen eigen tradities. Maar die komen wellicht min of meer vanzelf. De herdenkingsbijeenkomst voor Helmut Kohl – met de kist in het halfrond van het Europees Parlement in Straatsburg - was een eerste poging.Natuurlijk eindigt deze editie met passende muziek van dé Britse componist (die overigens geboren was in Duitsland). Georg Friedrich Händel schreef 'Let the bright Seraphim!' als aria bij de dood van een bijbelse held. En de favoriete diva van de Queen zingt het!***Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door donaties van luisteraars via Vriend van de Show. Sponsoring of adverteren is ook mogelijk. Stuur een mailtje naar adverteren@dagennacht.nl voor informatie.***Hieronder nog meer informatie. Op Apple kun je soms niet alles lezen. De complete tekst vind je altijd hier***Verder luisterenIn veel afleveringen van Betrouwbare Bronnen komen koningen, koninginnen en zelfs keizers voor. Meestal over hun poltieke rol en betekenis. En ook hebben we het regelmatig over rituelen. Hier een kleine keuze:08 - Paul Rem over The Queen274 - Thorbecke, denker en doener214 - Prinsjesdag 2021: Vorstelijke verblijven, vergeten prinsessen en koninklijke drama's190 - Napoleon, 200 jaar na zijn dood: zijn betekenis voor Nederland en Europa129 - De rommelige historie van Prinsjesdag80 - Rutte en de ministeriële verantwoordelijkheid74 - Nooit Gebouwd Den Haag69 - Britse verkiezingen! PG Kroeger over 'the mother of parliaments'49 - De koningen van Hispanje die wij altijd hebben geëerd43 - Binnenhof: eeuwenoud ratjetoeEn bij deze aflevering 292 kunnen we ook verwijzen naar:203 - De Tweede Kamer verhuist: uniek, maar ook weer niet zó bijzonder (oa over de herdenking van Helmut Kohl in Straatsburg)***Tijdlijn00:00:00 – Deel 100:53:33 – Deel 201:30:24 – Einde Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

De Gebakken Peren
44. Willem Dudok van Johnny Wonder over de spanning tussen nieuw werk en de geoliede machine, co-founderrelaties, podcasting en positiviteit.

De Gebakken Peren

Play Episode Listen Later Sep 16, 2022 112:02


Hoe ga je om met de spanning om het liefst altijd iets nieuws of interessants te willen doen, en de kracht van herhaling voor een financieel gezonde organisatie?En, hoewel je bedenkt dat het kan gebeuren, wat zijn eigenlijk de effecten van het verliezen van je grootste klant?Hier heb ik het over met Willem Dudok. Willem is de co-founder van communicatiebureau Johnny Wonder. Een bureau met waardevolle communicatie in een digitaal tijdperk.En dat doen ze goed. Zo goed zelfs dat ze ook dikwijls prijzen winnen voor hun werk.Daarnaast startte en co-hostte Willem 5 jaar lang een van de meest populaire wielerpodcast: De Rode Lantaarn.Daarnaast hebben we het over co-founderrelaties, het bouwen van een creatief merk, side-projects, podcasting, en over positiviteit en de ambitie hebben iets goeds te willen doen.Willem leeft zijn oma's motto: “Als je niks positiefs te zeggen hebt, zeg dan niks.”En dat merk je. In een startupklimaat wat veelal individueel en wat kil kan voelen, springt hij eruit als juist extra vriendelijk en welkom hetend.Dit is een super waardevol (en de langste aflevering tot nu toe) gesprek. Willem deelde ook open over wat hij nu lastig en uitdagend vindt.Dank Willem voor je positiviteit, je rol in het ecosysteem en je wijsheid!Veel plezier met luisteren.Show NotesWillem DudokJohnny WonderShots of Strategy in je inboxMijn boekenkastMail me (tijmen@studiogeorge.nl) over de aflevering. Vind ik leuk.LESSENIk kreeg het van huis uit mee dat het goed is om goede dingen te doen voor anderen. Dat zag ik in de acties van de mensen om me heen, in de keuze van hun (vrijwilligers)werk. Altijd klaarstaan voor anderen.Een voordeel van een creatieve generalist zijn is dat ik snel in staat ben om maatschappelijke onderwerpen te duiden én vervolgens vorm kan geven aan een interessante nieuwe oplossing.Schrijven is een ambacht. Het maken van een goede tekst helpt jezelf en lezers om de essentie binnen een complex vraagstuk te vinden.Er was een gat in de markt binnen de marketingwereld. Sociale media was iets nieuws. Wij zagen de waarde van deze nieuwe online media voor organisaties die we een warm hart toedragen en sprongen erin. Onze verschillende expertises pasten perfect hierbij.Het opgeven van een freelance-leven betekende in positieve zin meer gezamenlijkheid.De sprong wagen: Ik vind deze jongens heel aardig en slim en daar durfde ik het wel mee aan. Ze zijn gewoon goed in wat ze doen en we vullen elkaar aan.Ik zou, als ik nu zou starten, beter nadenken over de rolverdeling tussen de founders.Het driemanschap leidde bij ons tot besluiteloosheid over wat we wilden met de onderneming omdat we zochten naar unanimiteit.Onze drijfveer was vanaf het begin de inhoud en veel minder project- en klantmanagement. Je komt er dan snel achter hoe belangrijk het organisatorische vlak van je onderneming is.Als de nieuwigheid verdwijnt dan kom je op een cruciaal punt: waar ga je heen met dit bedrijf? En willen we hier over een paar jaar nog mee bezig zijn?Onze doorbraak hieruit kwam toevallig in een project waarvan we allemaal het thema interessant vonden én er de capaciteit en skills voor in huis hadden.Het perfectioneren van pitches voor projecten was een goede strategische zet en hielp ons aan onze eerste grote project met een retainer-afspraak waarbij een regelmatige omzet over een aantal jaar mogelijk werd. We konden gaan bouwen aan een team.We pushen ons merk eigenlijk te weinig. Publiciteit volgde altijd door goed werk. Maar we zien nu ook in dat Johnny Wonder onze grootste klant is. Om ook voor deze klant goed te zorgen, moeten we ook werken aan de naamsbekendheid van ons merk.De structuur van je bedrijf verandert naarmate het groeit. Er komt een punt waarop je als generalist niet meer óók HR-manager kan zijn en de financiën goed kan doen. Slim inhuren is de oplossing. Beperk de scope van je eigen werk.Bij de oprichting van ons tweede bedrijf, Sally Bright, kwam een nieuw vraagstuk boven: Hoe blijf je als partners gelijk? Martijn ging meer de kant van bestuur op en ik bleef op de inhoud. Dat is geen probleem, zolang je erover blijft praten en met elkaar kunt lachen. Je wilt voorkomen dat de een verantwoording moet gaan afleggen aan de ander.De praktijk van het opbouwen van een bedrijf is weerbarstig en kost tijd. Je kunt goed de organisatorische vraagstukken analyseren. Maar er is nergens een kant-en-klare oplossing voor.Het bedrijf is te groot geworden dat het alleen een speeltuin kan zijn. Ik streef ernaar dat het nu wel een goed gerunde speeltuin is.Na 5 jaar had ik het gevoel het podcast-medium wel uit te hebben gespeeld. Om te vernieuwen moet je durven te stoppen met dingen.Het hebben van creatieve hobby's naast werk, versterkt me in andere rollen. Het maakt me een betere vader en ondernemer.Het heeft me altijd verrast en verbaasd dat iets futiels als drie mensen die praten over wielrennen (podcast de Rode Lantaarn) veel betekenis kan hebben in iemands leven. Dat heeft me wel geraakt.Zoals oma zegt: “Als je niks aardigs hebt te zeggen, dan zeg je maar niks.”Het is altijd leuk om mensen optimistisch, vrolijk, bewonderend te horen praten over een onderwerp. Passie is aantrekkelijk.Op het effect van het verliezen van een grote klant heb ik me nooit voorbereid. Wat het doet met je mensen, je werkwijze bij projecten, de prioriteit voor andere klanten en je eigen rol in het bedrijf.Het is ook een nieuwe kans om het bedrijf minder vorm te geven om wat nodig was voor die grote klant, maar hoe we het zelf willen.Het is spannend, maar we geven nu geld uit om er beter uit te komen.LINKSANSBKBJaap Stronks (Johnny Wonder)Martijn Beckers (Johnny Wonder)Lennart Booij (BKB)Erik van Bruggen (BKB, 1968-2020)Tim de Gier (Dag en Nacht media)Podcast: De Rode LantaarnPodcast: NPR - It's All PoliticsBoek: Het recht van de snelste - Thalia Verkade & Marco Te BrömmelstroetBoek: Wolfstijd - Harald JähnerBoek: 4000 Weeks - Oliver Burkeman

Millennial marketeers
#69 - Wat voor product kun je verkopen in een funnel?

Millennial marketeers

Play Episode Listen Later Sep 15, 2022 9:06


Wat voor producten kun je verkopen in een funnel? En vanaf welke prijs is er meer nodig voor een verkoop? (Zoals een webinar of persoonlijk gesprek.) Ik deel het met je in deze podcast.

Ding-a-Dong
Seizoen 5, aflevering 2 - met de eerste gesloten Songfestival deadlines en drama in de fanbase!

Ding-a-Dong

Play Episode Listen Later Sep 15, 2022 76:06


Zoals beloofd nemen we je deze week mee langs de eerste Songfestival landen en hun nationale finales. Er zijn namelijk al wat dingen te bespreken en is er zelfs al hete thee over een mogelijke Nederlandse Eurovisie inzending voor 2023!. Ook hebben we zelf een grote aankondiging, en geeft GJ het op tijdens ‘Is Het Lang Geleden!?' We bespreken nieuws over Tino Martin en Dries Roelvink, het groepsnummer van het Junior Songfestival is uit en hoe zit dat nou met een beetje Brits? Marco en GJ nemen je tweewekelijks mee in het Eurovisie Songfestival, American Song Contest en Junior Songfestival! Ze bespreken de laatste Eurovision nieuwtjes, blikken vooruit op the UK 2023 editie en nog veel meer. Je wekelijkse Eurovision Update is hier... Reageren op de uitzending? Dat kan via @dingadongcast op Twitter/Facebook/Instagram

De Stadskerk Podcast
#16: "Laat Nu Maar Los!"

De Stadskerk Podcast

Play Episode Listen Later Sep 15, 2022 34:20


De eerste 'Staftafel' van het seizoen '22-'23 is er eentje met een debutant en een collega die (tijdelijk) afscheid neemt. Zoals gewoonlijk bespreken we het reilen en zeilen van een klein deel van de gemeente. Edwin van Renesse vertrekt op 26 september as richting Amerika, waarbij Junus Manuputtij - de debutant - zijn honeurs gaat waarnemen de komende maanden. Samen met Dennis de Valk bespreken ze Edwin zijn reis, Junus zijn eerste indruk als (tijdelijk) staflid en blikken ze kort terug op It's Your Church en bespreken ze of we het komende seizoen editie 3 kunnen verwachten. Geniet van dit unieke kijkje achter de schermen en je bent weer (wat meer) op de hoogte van hoe het er aan toe gaat bij de staf van de Stadskerk.

De Blauwdruk Podcast
Aflevering 24 | Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly

De Blauwdruk Podcast

Play Episode Listen Later Sep 15, 2022 160:07


In deze aflevering bespreken Vincent, Victor en Tim het album To Pimp A Butterfly (2015) van Kendrick Lamar. Zoals je gewend bent worden de feiten besproken, worden weetjes gedeeld en natuurlijk zijn de muziekliefhebbers eigenwijs genoeg om hun eigen mening maar al te goed te laten horen. Daarnaast worden er voor elke categorie weer puntenslijpers verdeeld. Hoeveel puntenslijpers verdient dit album volgens de mannen? Je hoort het in aflevering 24 van De Blauwdruk.

Pak Schaal Podcast
S03E05: 'Ajax is in Europa zoals AZ in Nederland'

Pak Schaal Podcast

Play Episode Listen Later Sep 15, 2022 80:13


Arco Gnocchi en Freek Jansen praten in aflevering vijf na over de nederlaag in Liverpool. Hoe was de trip van Arco naar Engeland? En welk gevoel blijft hangen. Ook vriend van de show Chris Zegers wordt ingebeld. Win via Thuisbezorgd.nl 1x 2 tickets voor de wedstrijd Ajax-Napoli. Gebruik #bezorgmoment, tag thuisbezorgd.nl en de Pak Schaal Podcast en omschrijft wie jou wat heeft bezorgd!Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Ongehoord Nieuwscafé
#36 - Rutger van den Noort: ‘De Europese Unie is the mother of all evil'

Ongehoord Nieuwscafé

Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 50:32


Exploderende gasprijzen, recordinflatie, kelderende koopkrachtcijfers, personeelstekorten, reusachtige woningnood, steeds meer immigranten, razendsnel stijgende hypotheekrente en natuurlijk de zogenoemde ‘stikstofcrisis': om problemen zit Nederland niet verlegen. “De wal gaat het schip keren,” denkt Opiniez-redacteur Rutger van den Noort, stamtafelgast in de 36ste editie van Ongehoord Nieuwscafé. “Over ruim een half jaar zijn er Provinciale Statenverkiezingen en daarna misschien ook wel vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Dan krijgen we hopelijk een rechtse coalitie die orde op zaken gaat stellen.” Zoals gebruikelijk neemt columnist Arthur van Amerongen het slotwoord voor zijn rekening. Presentatie: Yernaz Ramautarsing en Roelof Bouwman.

NFL Podcast | SportAmerika
Week 1 NFL Recap

NFL Podcast | SportAmerika

Play Episode Listen Later Sep 13, 2022 62:04


Week 1 zit er op (nou bijna dan). Bij het opnemen van deze podcast was MNF nog niet gespeeld. Zoals te doen gebruikelijk waren er de nodige verassingen in week 1 van de NFL! Zo verloren de Bengals, kwamen de Giants knap terug en werden vele duels in de laatste seconde pas beslist. De wedstrijden worden besproken door niemand minder dan Jurian Ubachs, Sean van Zon en Marc Dorenbos. Luister dus nu snel naar deze aflevering van de SportAmerika NFL podcast!

De Bijbel in 1 Dag Podcast met Jan Heijnen
Afl. 20 - Bonus: Jezus zien in het scheppingsverhaal

De Bijbel in 1 Dag Podcast met Jan Heijnen

Play Episode Listen Later Sep 12, 2022 21:34


In deze speciale aflevering van 'De Bijbel in 1 Dag'-podcast sta ik stil bij de lancering van mijn nieuwe boek 'Jezus in het Oude Testament'. Hierin maak je een ontdekkingsreis door de boeken van Mozes en help ik je Jezus te zien.In de podcast bespreken we het scheppingsverhaal en wijs ik erop dat Jezus daarin een actieve rol speelt. Hij is als het ware 'het lied van God' dat de wereld creëert. Maar er zit nog meer diepgang in. Zoals de wereld ooit opnieuw wordt geboren, zo moeten wij ook opnieuw worden geboren. Wil je Jezus leren zien op elke pagina van de Bijbel, ook in het Oude Testament? Kijk dan op jan-heijnen.nl/jezusinot. 

Themafeest
Themafeest Zomertour 2: Waddinxveen

Themafeest

Play Episode Listen Later Sep 12, 2022 31:20


De zomer zit er bijna op en dat geldt dus ook voor de Themafeest Zomertour. Na vele omzwervingen en ontelbare avonturen eindigen we het eerste seizoen van onze succesvolle reispodcast in Waddinxveen. Zoals altijd behandelen we onze bestemming aan de hand van de onfeilbare 3gws-methode. Verwacht vriendelijke mensen, vriendelijke nijlganzen en natuurlijk de beroemde hefbrug over de Gouwe. Uiteraard schuiven Bart en Berry aan om de lokale snackcultuur te fileren. Waddinxveen, dat kan geen toeval zijn. Kwak.

Woon Weer Weetjes door Digimakelaars.nl
#59 Wat is kosten koper

Woon Weer Weetjes door Digimakelaars.nl

Play Episode Play 17 sec Highlight Listen Later Sep 12, 2022 6:51 Transcription Available


Wat is kosten koper?Als je een huis gaat kopen, komen er allerlei termen voorbij. Zoals kosten koper of vrij op naam. Maar wat is kosten koper? Zijn kosten koper aftrekbaar? Wanneer moet je kosten koper betalen? In deze video vertel ik het je uitgebreid!Waarom een bankgarantie of een waarborgsom: https://youtu.be/eYd4kwNC39oBouwtechnische keuring aanvragen:https://digimakelaars.nl/bouwtechnische-keuring-aanvragen/Verschil taxatie en bouwkundige keuring:https://youtu.be/jJErJECSnHsA B O N N E E R  J E  O P  O N S  Y O U T U B E K A N A A L° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °https://tinyurl.com/uh9o5p8V O L G  D I G I M A K E L A A R S ❕° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °◽ W E B S I T E ➳ https://www.digimakelaars.nl/◽ F A C E B O O K ➳ https://www.facebook.com/digimakelaars/◽ P I N T E R E S T ➳ https://www.pinterest.com/digimakelaars/◽ I N S T A G R A M➳ https://www.instagram.com/digimakelaars/Voel je vrij om contact op te nemen met Digimakelaars 

De Derde Helft - Eredivisie
Speelronde 6 met Xavier Mous: ‘Als voetballiefhebber geniet ik van Ajax'

De Derde Helft - Eredivisie

Play Episode Listen Later Sep 11, 2022 50:14


Welkom bij De Derde Helft. Zoals altijd behandelen wij alle potjes en alle teams na elke speelronde. Deze aflevering schoof SC Heerenveen-keeper Xavier Mous aan om het samen met Tim, Snijboon en Gijs te hebben over onder meer de ontevredenheid van Brobbey, de “topclubpenalty”, voorspellen wij de Rotterdamse derby, buschauffeur Jans en buschauffeur Topper.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 180 De Functie Van De Rede

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 9, 2022 9:45


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De functie van de rede1. Waarneming selecteert, en maakt de wereld die jij ziet. Ze kiest die letterlijk uit volgens de aanwijzingen van de denkgeest. De wetten van maat, vorm en helderheid zouden misschien wel gelden als al het andere gelijk was. Maar dat is het niet. Want de kans is veel groter dat je datgene zult ontdekken waarnaar je op zoek bent, dan wat je liever negeert. De zachte, stille Stem namens God* wordt niet overstemd door al het schorre gekrijs en zinloos geraas van het ego tegen degenen die Haar wensen te horen. Waarneming is een keuze en geen feit. Maar van deze keuze hangt veel meer af dan jij vooralsnog beseft. Want van de stem die jij verkiest te horen en van de beelden die jij verkiest te zien, is heel je geloof in wat jij bent volkomen afhankelijk. Waarneming getuigt slechts hiervan en nooit van de werkelijkheid. Toch kan ze jou ofwel de voorwaarden laten zien waaronder het mogelijk is je van de werkelijkheid bewust te zijn of die waarbij dat nooit het geval kan zijn.2. De werkelijkheid behoeft jouw medewerking niet om zichzelf te zijn. Maar jouw bewustzijn ervan heeft jouw hulp wel nodig, want dat is jouw keuze. Luister naar wat het ego zegt en zie wat het jou maant te zien, en het staat vast dat jij jezelf als nietig, kwetsbaar en bang zult zien. Je zult je depressief en nietswaardig voelen, en gevoelens van tijdelijkheid en onwerkelijkheid ervaren. Je zult geloven dat je hulpeloos ten prooi bent aan krachten die volkomen buiten je controle liggen en veel machtiger zijn dan jij. En je zult denken dat de wereld die jij hebt gemaakt jouw lot bepaalt. Want dat zal je geloof zijn. Maar geloof nooit dat dit, omdat dit jouw geloof is, ook de werkelijkheid maakt.3. Er is een andere visie en een andere Stem waarin jouw vrijheid ligt, slechts wachtend op jouw keuze. En als jij je geloof in Beide stelt, zul jij in jou een ander zelf zien. Dit andere zelf beschouwt wonderen als natuurlijk. Ze zijn voor dit zelf even gewoon en natuurlijk als ademen voor het lichaam. Ze zijn de voor de hand liggende reactie op een roep om hulp, en de enige die het heeft. Wonderen lijken voor het ego onnatuurlijk, omdat het niet begrijpt hoe gescheiden denkgeesten elkaar kunnen beïnvloeden. Dat kunnen ze ook niet. Maar denkgeesten kunnen niet gescheiden zijn. Dit andere zelf is zich daarvan volmaakt bewust. En dus ziet het in dat wonderen niet iemand anders' denkgeest beïnvloeden, maar alleen die van hemzelf. Ze veranderen altijd jouw denkgeest. Er is geen andere.4. Hoezeer het idee van de afscheiding de rede heeft gedwarsboomd is nog niet in zijn volle omvang tot jou doorgedrongen. De rede ligt in het andere zelf dat jij van je bewustzijn hebt afgesneden. En niets wat jij in je bewustzijn hebt laten bestaan is voor rede vatbaar. Hoe kan het gedeelte van de denkgeest dat van rede is verstoken, begrijpen wat rede is, of de informatie vatten die zij geven wil? Allerlei vragen kunnen erin opkomen, maar als de grondvraag afkomstig is van de rede, zal het die niet stellen. Zoals alles wat van de rede afkomstig is, is ook de grondvraag vanzelfsprekend, eenvoudig, en wordt niet gesteld. Maar denk niet dat de rede haar niet zou kunnen beantwoorden.5. Gods plan voor jouw verlossing zou zonder jouw wil en jouw instemming niet zijn opgesteld. Het moet wel door Gods Zoon zijn aanvaard, want wat God voor hem wil, ontvangt hij beslist. Want los van hem wil God niets, en de Wil van God wacht evenmin op de tijd om te kunnen worden volbracht. Daarom moet wat zich met de Wil van God verbonden heeft nu in jou aanwezig zijn, daar het eeuwig is. Jij moet een plaats gereserveerd hebben waar de Heilige Geest verblijven kan, en waar Hij ook is. Hij moet daar al zijn sinds de behoefte aan Hem is ontstaan en in datzelfde ogenblik werd vervuld. Dat zou jouw rede je vertellen, als je zou luisteren. Maar dat is duidelijk niet de redenering van het ego. De voor het ego wezensvreemde aard van je rede is het bewijs dat je het antwoord daar niet vinden zult. Maar als het zo moet zijn, dan moet het wel bestaan. En als het voor jou bestaat, en jouw vrijheid als doel kreeg toegewezen, moet jij vrij zijn om het te vinden.6. Gods plan is eenvoudig: het is geen gesloten circuit en ondermijnt zichzelf nooit. Hij heeft geen andere Gedachten dan die welke het Zelf uitbreiden, en hierin moet jouw wil wel opgenomen zijn. Er moet dus een deel van jou zijn dat Zijn Wil kent en die deelt. Het heeft geen zin te vragen of wat zo moet zijn, zo is. Maar het heeft wel zin te vragen waarom jij je niet bewust bent van wat zo is, want dit moet worden beantwoord, wil Gods plan voor jouw verlossing compleet zijn. En het moet wel compleet zijn, omdat zijn Bron geen incompleetheid kent.7. Waar zou het antwoord anders zijn dan in de Bron? En waar ben jij anders dan waar ditzelfde antwoord is? Jouw Identiteit, die net als het antwoord evenzeer een waarachtig Gevolg is van deze zelfde Bron, moet dus wel tezamen en dezelfde zijn. Zeker, jij weet dit, en meer dan dit alleen. Maar elk deel van kennis vormt evenzeer als het geheel een bedreiging voor dissociatie. En met elk deel komt het geheel. Dit is het deel dat jij kunt accepteren. Wat de rede aanwijst kun je zien, omdat de getuigen ten gunste van haar duidelijk zijn. Alleen de volslagen krankzinnigen kunnen die negeren, en aan dat punt ben jij voorbij. De rede is een middel dat het doel van de Heilige Geest dient uit hoofde van zichzelf. Ze krijgt niet, zoals de andere, vanuit het doel van de zonde een nieuwe interpretatie en een nieuwe richting. Want de rede valt buiten het assortiment van egomiddelen.8. Geloof, waarneming en overtuiging kunnen misplaatst zijn, en evengoed de noden van de grote misleider dienen als de waarheid. Maar de rede heeft in de waanzin totaal geen plaats, en kan ook niet passend worden gemaakt om het doel daarvan te dienen. Geloof en overtuiging zijn sterk in waanzin, en leiden de waarneming naar wat de denkgeest van waarde heeft geacht. Maar de rede begeeft zich hier allerminst in. Want mocht de rede worden aangewend, dan zou de waarneming onmiddellijk wegvallen. Er is geen rede in krankzinnigheid, want die berust volledig op de afwezigheid van rede. Het ego maakt er nooit gebruik van, want het beseft niet dat ze bestaat. Voor de gedeeltelijk krankzinnigen is ze bereikbaar, en zij alleen hebben er behoefte aan. Kennis is er niet op aangewezen, en waanzin sluit haar uit.9. Dat deel van de denkgeest waar de rede zich bevindt, werd door jouw wil in eendracht met die van je Vader aan het ongedaan maken van krankzinnigheid gewijd. Hier werd het doel van de Heilige Geest tegelijk en terstond aanvaard én volbracht. De rede is wezensvreemd aan krankzinnigheid, en zij die er gebruik van maken hebben een middel verworven dat niet voor zonde kan worden aangewend. Kennis gaat elke soort verworvenheid verre te boven. Maar de rede kan dienen om deuren te openen die jij voor haar gesloten hebt.10. Je bent dit heel dicht genaderd. Geloof en overtuiging zijn verschoven, en jij hebt de vraag gesteld die het ego nooit zal stellen. Vertelt jouw rede jou nu niet dat de vraag wel afkomstig geweest moet zijn van iets wat jij niet kent, maar jou onmiskenbaar toebehoort? Geloof en overtuiging, geschraagd door de rede, kunnen niet anders dan tot een veranderde waarneming leiden. En door deze verandering is er ruimte gemaakt voor visie. Visie breidt zich uit buiten zichzelf, zo ook het doel dat ze dient en alle middelen om dat te bereiken.

De Correspondent
Energie, superduur. Wat nu?

De Correspondent

Play Episode Listen Later Sep 9, 2022 50:55


Luisteraars, een nieuw seizoen, een nieuw geluid, en een podcast waarin Jesse een uurtje informatiedicht oreert over de huidige energiecrisis. Poetin was de gastoevoer aan Europa al lekker aan het titreren, nu heeft hij de belangrijkste pijpleiding helemaal dichtgedraaid. Gas is dik twintig keer duurder dan het ooit was, stroom ongeveer tien keer duurder. En als we de markt mogen geloven – en bij De Rudi & Freddie Show zeggen wij: geloof altijd de markt – zullen de prijzen nog een paar jaar hoog blijven. Wat zijn de implicaties van het dichtdraaien van de Russische gaskraan? Waar halen we nu ons gas vandaan? Waarom is dat gas zo vreselijk duur? En: waarom weet Europa nog nauwelijks haar gasconsumptie te reduceren? Hoe werkt de stroommarkt? Waarom is de prijs van stroom zo sterk afhankelijk van de gasprijs? En zijn er oplossingen voor deze energie-shitshow? Leesvoer bij deze aflevering: - Het was een heerlijk meanderend gesprek, dus we noemden slechts een tussendoortje: Hoe overleef je een autocratie? van Masha Gessen. (https://corr.es/72fcbe) Zoals altijd zijn we voor vragen, suggesties, lof en kritiek te bereiken op rudienfreddieshow@decorrespondent.nl

De Rudi & Freddie Show
Energie, superduur. Wat nu?

De Rudi & Freddie Show

Play Episode Listen Later Sep 9, 2022 50:55


Luisteraars, een nieuw seizoen, een nieuw geluid, en een podcast waarin Jesse een uurtje informatiedicht oreert over de huidige energiecrisis. Poetin was de gastoevoer aan Europa al lekker aan het titreren, nu heeft hij de belangrijkste pijpleiding helemaal dichtgedraaid. Gas is dik twintig keer duurder dan het ooit was, stroom ongeveer tien keer duurder. En als we de markt mogen geloven – en bij De Rudi & Freddie Show zeggen wij: geloof altijd de markt – zullen de prijzen nog een paar jaar hoog blijven. Wat zijn de implicaties van het dichtdraaien van de Russische gaskraan? Waar halen we nu ons gas vandaan? Waarom is dat gas zo vreselijk duur? En: waarom weet Europa nog nauwelijks haar gasconsumptie te reduceren? Hoe werkt de stroommarkt? Waarom is de prijs van stroom zo sterk afhankelijk van de gasprijs? En zijn er oplossingen voor deze energie-shitshow? Leesvoer bij deze aflevering - Het was een heerlijk meanderend gesprek, dus we noemden slechts een tussendoortje: Hoe overleef je een autocratie? van Masha Gessen. (https://corr.es/72fcbe) Zoals altijd zijn we voor vragen, suggesties, lof en kritiek te bereiken op rudienfreddieshow@decorrespondent.nl

Studio Tegengif
#89 Kan je politici vervangen door AI?

Studio Tegengif

Play Episode Listen Later Sep 7, 2022 79:14


Wat als je de volgende verkiezingen op een computer zou kunnen stemmen? In Denemarken zullen mensen in 2023 op een partij kunnen stemmen die een AI alle beleidsvoorstellen laat doen. Is dit een voorbeeld of een doemscenario? Studio Tegengif bespreekt de boeiende vraag wat AI voor de Nederlandse politiek kan betekenen. Steeds meer hoor je dat we niet alleen in allerlei sectoren een flinke crisis hebben, maar dat we ook in onze gehele democratie een crisis hebben. Kan nieuwe technologie daarin een oplossing bieden? In deze aflevering zoomen we uit van de waan van de dag en bespreken we de vraag of AI een positieve impact kan hebben op ons democratische systeem? We bespreken veel voorbeelden van waar AI al een beslissende impact heeft op hoe onze maatschappij gevormd wordt en wat dit voor de politiek kan betekenen. We gaan van de vraag wat AI efficiënter en beter kan doen voor onze overheid tot uiteindelijk de vraag of AI wel onze menselijke waarden kan blijven respecteren? Zoals je van Studio Tegengif kunt verwachten hebben we een immense hoop bronnen doorgespit (zie hieronder) en proberen we ontzettend complexe zaken toegankelijk te bespreken. Deze aflevering werd gemaakt met ondersteuning van Wim Brons van http://www.remotepodcast.nl. Een aanrader voor als je op afstand een podcast wil maken met fantastische geluidskwaliteit. Wil je ons steunen? Dat kan sinds kort: je kunt sinds kort vriend van de show worden: 
https://vriendvandeshow.nl/studio-tegengif ***SHOWNOTES*** Jamie Susskind - Future Politics: Living Together in a World Transformed by Tech (2020) https://www.bol.com/nl/nl/f/future-politics/9200000087868956/ The Local, ‘Could next party in Danish parliament be led by AI?' https://www.thelocal.dk/20220804/danish-ai-driven-political-party-eyes-parliament/ Computer Lars Blog https://computerlars.com/blog/ Rijksoverheid, TNO in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ‘Quickscan AI in publieke dienstverlening II' https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/20/quickscan-ai-in-publieke-dienstverlening-ii Raphael Koster e.a., Nature, ‘Human-centred mechanism design with Democratic AI' https://www.nature.com/articles/s41562-022-01383-x Polis https://pol.is/ Wired, ‘To Fix Tech, Democracy Needs to Grow Up' https://www.wired.com/story/collective-intelligence-democracy/ Wired, 'How Taiwan's Unlikely Digital Minister Hacked the Pandemic' https://www.wired.com/story/how-taiwans-unlikely-digital-minister-hacked-the-pandemic/#intcid=inline_amp Deep Knowledge Ventures (met AI in board) https://deepknowledgeventures.com/ Scientific American, ‘Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intelligence?' https://www.scientificamerican.com/article/will-democracy-survive-big-data-and-artificial-intelligence/

De 7
07/09 | Verlaat Ryanair Brussels Airport? | Risicoklanten KBC moeten betalen voor witwascontroles | Afvaloven wordt winstmachine

De 7

Play Episode Listen Later Sep 7, 2022 12:20


Bank en verzekeraar KBC gaat de kosten voor witwascontroles doorrekenen aan zijn risicoklanten.Gaat Ryanair vertrekken op de luchthaven van Zaventem? Er wordt nieuws verwacht op een bijzondere ondernemingsraad vandaag. Wij praten met onze expert.En de gestegen energieprijzen kennen ook wel onverwachte winnaars. Zoals de intercommunale Isvag met haar afvalverwerkingsinstallatie. Hoe zit dat? Host: Bert Rymen Productie: Joris Vanderpoorten Blijf 24/7 op de hoogte van het nieuws dat ertoe doet met onze middagnieuwsbrief en avondnieuwsbrief.Gebeurt er iets belangrijks dat je niet mag missen? Dan weet je het meteen via onze breaking news-alerts.  See omnystudio.com/listener for privacy information.

In het Rijks
Raymanns Favorieten: de diamant van Banjarmasin

In het Rijks

Play Episode Listen Later Sep 7, 2022 19:42


In het Rijksmuseum vind je ook objecten die je niet zo snel verwacht. Zoals een schitterende, losse diamant van ruim 36 karaat. Maar niet alles wat schittert is mooi. Deze diamant is namelijk oorlogsbuit. Presentator Jörgen Raymann spreekt hierover met hoofd Geschiedenis Valika Smeulders en vraagt haar hoe het Rijksmuseum omgaat met objecten die daar eigenlijk niet thuishoren.Bekijk het object hier: https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/NG-C-2000-3In het Rijksmuseum is powered by ING.

De Derde Helft - Eredivisie
Speelronde 5 met JEROEN MANSCHOT: ‘Bergwijn gaat het doelpuntenrecord al vóór het WK verbreken'

De Derde Helft - Eredivisie

Play Episode Listen Later Sep 4, 2022 50:53


Welkom bij De Derde Helft. Zoals altijd behandelen wij alle potjes en alle teams na elke speelronde. Deze aflevering schoof Jeroen Manschot aan om het samen met Tim, Pepijn en Gijs te hebben over onder meer de loyaliteit van Ajacieden aan de NS, de ondergrens van PSV, Jeroens Go Ahead Eagles-Feyenoord, lijkt Vitesse weer gewoon Vitesse en blijkt Gary Lineker een fervent broekpoeper.

Onsje Groener
S1 E13: Hoe milieuvriendelijk zijn mijn pannen?

Onsje Groener

Play Episode Listen Later Sep 3, 2022 36:56


Dat vroeg Beathe zich af nu ze volledig is ondergedompeld in een groenere wereld. Hoe duurzaam zijn eigenlijk haar pannen? Ze twijfelt omdat een groot deel van haar collectie uit oude pannen bestaat die nog uit haar studententijd komen. Ook heeft ze de laatste tijd bak-problemen met relatief nieuwe pannen. Heeft ze wel een duurzame keuze gemaakt? Of moet ze haar pannenset vervangen voor exemplaren die een onsje groener zijn. Een goeie vraag, want ook Saskia heeft zichzelf deze vraag een poos geleden gesteld. Na grondig onderzoek heeft zij toen besloten om al haar pannen duurzaam te vervangen. We gaan het in deze aflevering dus hebben over PFAS, niet per se makkelijke materie. Dus ga er maar even goed voor zitten, want Saskia probeert het uit te leggen. Zoals je van de dames gewend bent, wordt de aflevering afgesloten met een handig lijstje met tips mocht je pannen milieuvriendelijker willen vervangen.Ook is in deze aflevering de Groene Sample Shop weer open. Saskia heeft weer iets meegenomen, dit keer haar zero waste bakmat van siliconen Lurch. En het groene weekje stond bij beide dames in het teken van nieuwe kringloop-ervaringen. Beathe kocht voor het eerst tweedehands cadeaus voor een ander en Saskia ging naar de grootste rommelmarkt van Europa.Saskia is oprichter van thegreenlist.nl, het lifestyle magazine voor mensen die groener willen leven. Ze leeft al duizend dagen groener en heeft een missie: zoveel mogelijk mensen motiveren en enthousiasmeren om groenere keuzes te maken. Beathe wil wel, maar weet niet zo goed waar ze moet beginnen. Te vaak wint gemak het nog van een duurzame keuze.Show notes:Wil je meer onsjes groener? Word dan vriend van de show! Elke week doen we een duurzame challenge die we graag samen met jou en zoveel mogelijk luisteraars doen: www.vriendvandeshow.nl/onsjegroenerMeer groene inspiratie van thegreenlist.nl: https://thegreenlist.nl/Volg Saskia's groene zoektocht dagelijks op Instagram: https://www.instagram.com/thegreenlist.nl/Tips uit de show:Het complete pannenonderzoek + de kijktips van Saskia: https://www.thegreenlist.nl/pfas-vrije-pannen-beter-voor-het-milieu-en-je-gezondheid/DIY pannenopberger: https://www.thegreenlist.nl/diy-tip-pannen-opbergen-en-ruimte-besparen-in-de-keuken/Tips om cadeaus tweedehands te geven zonder schaamte: https://www.thegreenlist.nl/challenge-tweedehands-cadeaus-geven/IJhallen: https://ijhallen.nl/Willem Pie Bakkery: https://www.willem-pie.nl/Lurch bakmat: https://www.bol.com/nl/nl/l/lurch-bakmatten/23107/4284879865/Onsje Groener wordt gemaakt door:Presentatie: Saskia Sampimon-Versneij & Beathe WeckesserRegie & montage: Dorus van MosselveldProducent: https://cortimedia.nl/#duurzaam #duurzaamleven #klimaatverandering #gezin #groenleven #ecologisch #consuminderen #budgettips #kringloop #ijhallen #tweedehands #verjaardag #pannen #pfas #pfaspannen #teflon #milieuvriendelijk #keuken #koken #lifestyle #bewustwording #duurzametips #duurzamekeuze #gezin #amsterdam #moederschap #ouderschap #gezinsleven #huishouden #klimaatspagaat #klimaatgesprekken #thegreenlist #cortimedia #onsjegroenerZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 175 Rede En Waarneming

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 2, 2022 2:14


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerREDE EN WAARNEMINGInleiding1. Projectie maakt waarneming. De wereld die jij ziet is wat jij haar gegeven hebt, niets meer. Maar ook al is ze niets meer, ze is ook niets minder. Daarom is ze voor jou belangrijk. Ze getuigt van de staat van jouw denkgeest, de uiterlijke weergave van een innerlijke toestand. Zoals een mens denkt, zo neemt hij waar.* Probeer dan ook niet de wereld te veranderen, maar kies ervoor je denken over de wereld te veranderen. Waarneming is een gevolg, geen oorzaak. En juist om die reden is een rangorde naar moeilijkheid bij wonderen zonder betekenis. Alles wat met visie wordt bezien, is genezen en heilig. Niets wat zonder dat wordt gezien, heeft enige betekenis. En waar geen betekenis is, heerst chaos.2. Verdoeming is jouw oordeel over jezelf, en dit zul jij op de wereld projecteren. Zie haar als verdoemd, en het enige wat je ziet is wat jij gedaan hebt om de Zoon van God te pijnigen. Als je onheil en rampspoed ziet, heb je geprobeerd hem te kruisigen. Als je heiligheid en hoop ziet, heb jij je met Gods Wil verbonden om hem te bevrijden. Er ligt geen keuze tussen deze twee beslissingen in. En je zult de getuige zien voor de keuze die jij hebt gemaakt, en hieruit leren aflezen welke jij gekozen hebt. De wereld die jij ziet toont jou slechts hoeveel vreugde jij jezelf vergund hebt in jezelf te zien en als de jouwe te aanvaarden. En als dit daadwerkelijk haar betekenis is, dan moet de macht om haar vreugde te schenken zich wel in jou bevinden.

BeursTalk
De nieuwe baas van Shell moet grote schoenen vullen

BeursTalk

Play Episode Listen Later Sep 2, 2022 46:08


Helemaal zeker is het nog niet, maar als Reuters het meldt is het wel heel waarschijnlijk: Ben van Beurden treedt volgend jaar af als ceo van Shell. "De dividendverlaging in 2020 was misschien een overreactie, maar de overname van British Gas was een slimme zet", zegt Mark de Bruijne  van Ambassador Vermogensbeheer. Ook Olaf van den Heuvel heeft een positief eindoordeel over Van Beurden. "Hij heeft Shell knap geleid in een lastige periode, en hij verlaat het bedrijf op het moment dat Shell recordwinsten maakt." Daarnaast pakt Shell de transitie goed op, "maar het is wel erg jammer dat Shell een Brits bedrijf is geworden onder Van Beurdens leiding."AkzoNobel zag het afgelopen kwartaal de nettoschuld met 44 procent oplopen en Fitch verlaagde de kredietwaardigheid van het bedrijf. "Die schuldgraad moet naar beneden", oordeelt Mark, maar veel belangrijker, "AkzoNobel heeft de laatste zes jaar niet bijzonder sterk gepresteerd, terwijl de balans wel is verslechterd". Zijn conclusie is dat aandeelhouders beter af waren geweest met een overname destijds door PPG.Verder in deze aflevering onder ander aandacht voor het beleggersvertrouwen en natuurlijk de luisteraarsvragen. Zoals de vraag welk farma aandeel op dit moment een goede keus is, en waarom Japan nooit wordt opgenomen in Azië-ETF's. Je hoort de antwoorden in deze podcast, net als de tips van de experts. Mark gaat voor een Europees energiebedrijf, Olaf voor een Amerikaans techbedrijf. Geniet van de podcast!Meld je aan voor de nieuwsbrief op www.beurstalk.com!

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 174 De Visie Van Zondeloosheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 1, 2022 10:39


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De visie van zondeloosheid1. Visie zal eerst in glimpen tot je komen, maar die zullen volstaan om je te tonen wat jou, die jouw broeder zonder zonde ziet, gegeven wordt. De waarheid wordt jou door je verlangen teruggegeven, zoals ze door je verlangen naar iets anders voor jou verloren ging. Ontsluit de heilige plaats die jij hebt afgesloten door aan dat ‘andere' waarde te verlenen, en dat wat nooit verloren ging, keert in stilte terug. Het is voor jou bewaard. Visie zou niet nodig zijn, als er geen oordeel was geveld. Verlang nu dat het totaal ongedaan wordt gemaakt, en het wordt voor jou gedaan.2. Wens jij niet je eigen Identiteit te kennen? Zou jij niet blij je twijfels voor zekerheid willen inruilen? Zou jij niet graag vrij van ellende willen zijn, en opnieuw leren wat vreugde is? Je heilige relatie biedt jou dit alles. Zoals die jou gegeven werd, zo zullen haar effecten zijn. En zoals haar heilige doel niet door jou werd gemaakt, zo is ook het middel waardoor de goede afloop jouw deel wordt, niet van jou afkomstig. Verheug je over wat jouw deel is door er enkel om te vragen, en denk niet dat jij het middel of het doel hoeft te maken. Dit alles wordt jou gegeven die je broeder louter als zondeloos ziet. Dit alles is gegeven; het wacht slechts op jouw verlangen het te ontvangen. Visie wordt vrijelijk gegeven aan hen die vragen om te zien.3. De zondeloosheid van je broeder wordt jou in een stralend licht gegeven, om er met de visie van de Heilige Geest naar te kijken, en je er samen met Hem over te verheugen. Want vrede zal komen tot allen die daar met een waarachtig verlangen en een oprechte bedoeling om vragen en die dit delen met de Heilige Geest, en eensgezind zijn met Hem over wat verlossing is. Wees dan ook bereid jouw broeder zonder zonde te zien, opdat Christus voor jouw visie mag oprijzen en je vreugde schenken. En ken geen waarde toe aan je broeders lichaam, dat hem vasthoudt in illusies over wat hij is. Het is evenzeer zijn als jouw verlangen om zijn zondeloosheid te zien. En zegen de Zoon van God in jouw relatie, en zie niet in hem wat jij van hem hebt gemaakt.4. De Heilige Geest garandeert dat wat God heeft gewild en aan jou heeft gegeven, van jou zal zijn. Dit is je doel nu, en de visie die het tot het jouwe maakt, staat klaar om te worden gegeven. Jij bezit de visie die jou in staat stelt het lichaam niet te zien. En wanneer je naar je broeder kijkt, zul je een altaar voor je Vader zien, heilig als de Hemel, met een gloed van schitterende zuiverheid, en sprankelend van de stralende lelies die jij erop hebt neergelegd. Wat kun jij van meer waarde achten dan dit? Waarom denk je dat het lichaam een beter thuis is, een veiliger onderkomen voor Gods Zoon? Waarom kijk je daar liever naar dan naar de waarheid? Hoe kan het werktuig der vernietiging nu de voorkeur krijgen, en gekozen worden om het heilige huis te vervangen dat de Heilige Geest biedt, en waar Hij met jou zal wonen?5. Het lichaam is het teken van zwakte, kwetsbaarheid en machtsverlies. Kan zo'n verlosser jou helpen? Zou jij je in je verdriet en behoefte aan hulp tot het hulpeloze wenden? Is het armzalig kleine de volmaakte keus om een beroep op te doen voor kracht? Een oordeel zal jouw verlosser zwak doen lijken. Toch ben jij degene die zijn kracht nodig heeft. Er is geen probleem, geen gebeurtenis of situatie, noch enige complexiteit waarvoor visie geen oplossing biedt. Alles is verlost wanneer het met visie wordt bekeken. Want dit is niet jouw zicht, en het brengt de wetten met zich mee geliefd door Hem wiens zicht het wel is.6. Alles wat met visie wordt bekeken, valt zachtjes op zijn plaats, volgens de wetten die er door Zijn rustig en zeker zicht aan zijn verleend. De afloop voor alles waar Hij naar kijkt staat altijd vast. Want het zal aan Zijn doel beantwoorden, wanneer het in een vorm wordt gezien die niet is aangepast, en volmaakt geschikt is om daaraan te beantwoorden. Vernietigingsdrang wordt goedaardig, en zonde wordt onder Zijn zachtmoedige blik in zegen omgezet. Wat kunnen de ogen van het lichaam waarnemen met het vermogen tot correctie? Zijn ogen stellen zich op zonde in en zijn niet bij machte daar in welke vorm ook aan voorbij te zien, en ze zien die overal in alles. Kijk met die ogen, en alles zal veroordeeld voor je staan. Al wat jou zou kunnen verlossen, zul je nooit zien. Je heilige relatie, de bron van je verlossing, zal van elke betekenis verstoken zijn, en haar hoogst heilige doel zal zijn beroofd van het middel ter verwezenlijking ervan.7. Een oordeel is slechts een stuk speelgoed, een gril, een onzinnig middel om het ijdele spel van de dood in je verbeelding te spelen. Maar visie zet alle dingen recht, en brengt ze zachtjes onder het milde bewind van de hemelse wetten. Maar wat als je inzag dat deze wereld een hallucinatie is? En wat als je werkelijk begreep dat jij haar hebt bedacht? Wat als je besefte dat degenen die erin lijken rond te lopen om te zondigen en te sterven, aan te vallen en te moorden en zichzelf te vernietigen, totaal onwerkelijk zijn? Zou je vertrouwen kunnen hebben in hetgeen je ziet, als je dit aanvaardde? En zou je het dan zien?8. Hallucinaties verdwijnen als ze worden gezien als wat ze zijn. Dit is de genezing en de remedie. Geloof ze niet en ze zijn verdwenen. En al wat je hoeft te doen is erkennen dat jij dit hebt gedaan. Wanneer je eenmaal dit eenvoudige feit aanvaardt en de macht die jij ze hebt verleend terughaalt naar jezelf, ben je van ze bevrijd. Een ding is zeker: hallucinaties dienen een doel, en wanneer dit doel niet langer wordt hooggehouden, verdwijnen ze. De vraag is dan ook nooit of jij ze wilt, maar altijd: wil je het doel dat ze dienen? Deze wereld lijkt vele doelen aan te reiken, elk verschillend en elk van andere waarde. Toch zijn ze allemaal hetzelfde. Wederom is er geen rangorde, alleen een ogenschijnlijke hiërarchie van waarden.9. Er zijn maar twee doelen mogelijk. Het ene is zonde, het andere heiligheid. Daartussen is niets, en welke jij kiest bepaalt wat je ziet. Want wat je ziet is eenvoudig de manier waarop jij verkiest aan je doel te beantwoorden. Hallucinaties dienen om aan het doel van de waanzin te beantwoorden. Ze zijn het middel waarmee de buitenwereld, die van binnenuit wordt geprojecteerd, zich aanpast aan de zonde en getuige lijkt van haar realiteit. Het is nog steeds waar dat daarbuiten niets is. Maar op niets worden alle projecties gemaakt. Want het is de projectie die dit ‘niets' alle betekenis geeft die het heeft.10. Wat geen betekenis heeft, kan niet worden waargenomen. En betekenis kijkt altijd naar binnen om zichzelf te vinden, en kijkt dan pas naar buiten. Alle betekenis die jij de wereld buiten je geeft moet dus wel het schouwspel weerspiegelen dat jij vanbinnen zag; of beter, als je überhaupt al zag, of enkel ertegen oordeelde. Visie is het middel waarmee de Heilige Geest jouw nachtmerries in gelukkige dromen vertaalt; jouw wilde hallucinaties, die jou alle angstaanjagende resultaten van denkbeeldige zonde laten zien, vertaalt in die rustige en geruststellende taferelen waardoor Hij ze vervangen wil. Deze lieflijke taferelen en geluiden worden met blijdschap bezien, en met vreugde gehoord. Het zijn Zijn vervangingsmiddelen voor al de schrikwekkende taferelen en krijsende geluiden die de bedoeling van het ego naar jouw met afschuw vervulde bewustzijn heeft gebracht. Ze keren zich af van de zonde, en brengen jou in herinnering dat niet de werkelijkheid jou angst aanjaagt, en dat de vergissingen die jij gemaakt hebt kunnen worden gecorrigeerd.11. Wanneer je hebt gekeken naar wat schrikwekkend leek, en het hebt zien veranderen in een schouwspel van lieflijkheid en vrede, wanneer je hebt gekeken naar scènes van geweld en dood, en hebt gadegeslagen hoe ze veranderen in rustige taferelen van tuinen onder de open hemel, met helder levenschenkend water dat er vrolijk langsstroomt in ruisende beken die nooit opdrogen, wie zou jou dan moeten overreden de gave van visie aan te nemen? En wie zou er, na visie, datgene kunnen weigeren wat zich daarna beslist aandient? Denk slechts een ogenblik lang alleen hieraan: je kunt de heiligheid aanschouwen die God Zijn Zoon gegeven heeft. En nooit hoef je te denken dat er iets anders is wat jij kunt zien.

AD Voetbal podcast
S5E25: 'Transferdeadlinedag is de dag van de visieloosheid'

AD Voetbal podcast

Play Episode Listen Later Aug 30, 2022 26:02


Het is d-day voor veel clubs. De laatste kans om nog een kans te slaan. Of nagelbijtend te ontdekken of je nog een speler kwijt raakt. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels de dag, de transfers en is er weer een nieuwe Van-Gaal-O-Meter.'Het is de dag van visieloosheid', trapt Wijffels gelijk af. 'Clubs zonder beleid komen dan uit hun holen. Ze zijn in paniek en denken even snel een speler te halen. Zoals bijvoorbeeld Bournemouth. Die verliezen dan 9-0 en gaan nog aankopen doen. Ook Ocampos naar Ajax is een paniekinkoop. Die is ingegeven doordat ze moeten handelen nu Antony weg is. Ik vind het wel een leuke speler hoor.'Alfred Schreuder was maandagavond bij Ziggo kritisch op Antony en de club dat de transfer toch doorging. Van Nistelrooij was dinsdag bij PSV anders. 'Het leek wel of hij in het hoofd van de speler kroop over een transfer. Die hebben ook hun eigen plan. Daar had hij wel begrip voor. De eredivisie is immers een handelshuis.'Verder praten ze over de mogelijk van transfer van Gakpo, moet FC Groningen Strand Larsen laten gaan voor 11 miljoen euro en Xavi Simons. Misschien wel een verrassing voor Louis van Gaal?Beluister de podcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplayer.Support the show: https://krant.nlSee omnystudio.com/listener for privacy information.