Podcasts about en god

  • 518PODCASTS
  • 801EPISODES
  • 35mAVG DURATION
  • 5WEEKLY NEW EPISODES
  • Jan 2, 2023LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022

CategoriesBest podcasts about en god

Latest podcast episodes about en god

Guardado Rápido
(GR ORIGINALS) LA VOZ de KRATOS en GOD OF WAR RAGNAROK: ENTREVISTA A RAFAEL de AZCÁRRAGA

Guardado Rápido

Play Episode Listen Later Jan 2, 2023 58:45


¡ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE 🔵 TELEGRAM 🔵 PARA ESTAR AL TANTO DE LAS MEJORES OFERTAS! https://t.me/gr_ofertas_videojuegos 🔴Consigue tus juegos a un precio incomparable a través de nuestros enlaces de afiliados ¡ASÍ NOS AYUDAS!: Instant Gaming - https://www.instant-gaming.com/?igr=guardadorapido CDKeys - https://www.cdkeys.com/es_es/?mw_aref=Guardadorapido Eneba - https://www.eneba.com/es/sell-games-consoles-accessories?aff=60d30d1441b9e Amazon - https://amzn.to/2Tl37IL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Síguenos en nuestras redes y demás plataformas: WEB-- http://www.guardadorapido.com PATREON-- http://www.patreon.com/guardadorapido PODCAST-- https://www.ivoox.com/podcast-guardado-rapido_sq_f1404596_1.html TWITCH-- https://www.twitch.tv/guardadorapido 💥SORTEAMOS UN CÓDIGO DE 14 DÍAS DE XBOX GAME PASS ULTIMATE ENTRE TODOS LOS QUE DEIS A ME GUSTA A LOS AUDIOS DE ESTA SEMANA💥 WEB-- https://www.guardadorapido.com 🔉 Nuevo programa especial de Guardado Rápido en el que charlamos con Rafael de Azcárraga la voz de Kratos en God of War Ragnarok. 🔉 Esperamos que os guste el programa tanto como nosotros hemos disfrutado grabándolo. HAN COLABORADO EN ESTE PROGRAMA: - Rafael de Azcárraga (@AzcarragaDe) PRESENTA: - Alejandro Blanco. (@mindebenetas) DIRIGE: - Alejandro Blanco. EDICIÓN - Alejandro Blanco. Escucha el episodio completo en la app de iVoox, o descubre todo el catálogo de iVoox Originals

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 264 Maak Opnieuw Je Keuze

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 30, 2022 10:44


Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. Maak opnieuw je keuze1. Verleiding kent één les die ze in al haar vormen wil onderwijzen, waar ze ook maar optreedt. Ze wil de heilige Zoon van God ervan overtuigen dat hij een lichaam is, is geboren in wat sterven moet, niet bij machte om aan de broosheid ervan te ontkomen, en gebonden door wat het hem gebiedt te voelen. Het legt beperkingen op aan wat hij vermag; de macht ervan is de enige kracht die hij heeft; zijn greep reikt niet verder dan het nietige bereik ervan. Zou jij dit willen zijn, als Christus jou in al Zijn glorie ver- scheen, en jou niets anders vroeg dan dit:Maak opnieuw de keuze of jij je plaats wilt innemen onder de verlossers van de wereld, of in de hel wilt blijven, en daar je broeders vasthouden wilt.Want Hij is gekomen, en Hij vraagt jou dit.2. Hoe maak jij die keuze? Hoe gemakkelijk laat zich dit uitleggen! Je kiest altijd tussen jouw zwakheid en de kracht van Christus in jou. En wat je kiest is wat je voor werkelijk houdt. Door zwakheid eenvoudig nooit als leidraad voor je handelingen te gebruiken, heb je haar geen kracht gegeven. En het licht van Christus in jou heeft de leiding gekregen over alles wat jij doet. Want jij hebt je zwakheid naar Hem gebracht, en Hij heeft jou Zijn kracht daarvoor in de plaats gegeven.3. Beproevingen zijn niets dan lessen die je verzuimde te leren, opnieuw aan jou gepresenteerd, zodat waar je eerst een verkeerde keuze maakte, je nu een betere kunt doen, en zo ontsnappen kunt aan alle pijn die jouw eerdere keus je bracht. Bij iedere moeilijkheid, elke verwarring en in alle nood, roept Christus jou en zegt Hij liefdevol: ‘Mijn broeder, kies opnieuw.' Hij wil geen enkele bron van pijn ongenezen laten, noch enig beeld dat de waarheid versluiert laten bestaan. Hij wil alle ellende wegnemen van jou die door God werd geschapen tot altaar voor de vreugde. Hij wil je niet achterlaten zonder troost*, moederziel alleen in helse dromen, maar jouw denkgeest bevrijden van alles wat Zijn gelaat voor jou verborgen houdt. Zijn Heiligheid is die van jou, want Hij is de enige macht die werkelijk is in jou. Zijn kracht is die van jou, want Hij is het Zelf dat God heeft geschapen als Zijn enige Zoon.4. De beelden die jij maakt kunnen niet triomferen over wat God Zelf wil dat jij bent. Wees dan ook nooit bang voor verleiding, maar zie die als wat ze is: een volgende kans om opnieuw te kiezen, en toe te staan dat de kracht van Christus zegeviert in iedere omstandigheid en op elke plaats waar jij voordien een beeld van jouzelf had opgericht. Want wat schijnbaar het gelaat van Christus verborgen houdt, staat machteloos voor Zijn heerlijkheid en verdwijnt voor Zijn heilig zicht. De verlossers van de wereld, die zien zoals Hij, zijn eenvoudig degenen die Zijn kracht verkiezen boven hun eigen zwakheid, die los van Hem wordt gezien. Zij zullen de wereld verlossen, want ze zijn verbonden in heel de macht van Gods Wil. En wat zij willen is louter wat Hij wil.5. Maak je dan ook de gelukkige gewoonte eigen elke verleiding om jezelf als zwak en ellendig te zien te pareren met de woorden:Ik ben zoals God mij geschapen heeft. Zijn Zoon kan niet lijden.En ik ben Zijn Zoon.Zo wordt de kracht van Christus uitgenodigd te zegevieren, en al jouw zwakheid vervangen door de kracht die komt van God en nooit kan falen. En zo worden wonderen even natuurlijk als angst en ondraaglijke pijn dit leken te zijn, voordat de keuze voor heiligheid werd gemaakt. Want in die keuze vallen alle valse onderscheidingen weg, worden illusoire alternatieven terzijde gelegd, en blijft er niets over wat de waarheid in de weg kan staan.6. Jij bent zoals God jou heeft geschapen, en dat geldt ook voor elk levend wezen waarnaar je kijkt, ongeacht de beelden die jij ziet. Wat jij ziet als ziekte en als pijn, als zwakheid, lijden en verlies, is niets anders dan de verleiding jezelf als weerloos en in de hel te zien. Bezwijk daar niet voor, en je zult zien dat alle pijn, waar en in welke vorm die zich ook voordoet, eenvoudig oplost als nevelslierten voor de zon. Een wonder is gekomen om Gods Zoon te genezen, de deur voor zijn dromen van zwakheid te sluiten, en zo de weg te openen naar zijn verlossing en bevrijding. Kies opnieuw wat jij zou willen dat hij is, en houd daarbij in gedachten dat elke keuze die jij maakt je eigen identiteit bepaalt zoals jij die zult zien en geloven dat die is.7. Ontzeg mij niet de geringe gave die ik vraag, wanneer ik in ruil daarvoor Gods vrede aan jouw voeten leg, en de macht om deze vrede naar ieder te brengen die onzeker, eenzaam, en in constante angst door de wereld dwaalt. Want het is jou gegeven je met hem te verbinden, en door middel van de Christus in jou de sluier van zijn ogen weg te nemen, en hem de Christus in hem te laten zien.8. Mijn broeders in de verlossing, laat niet na mijn stem te horen en naar mijn woorden te luisteren. Ik vraag niets anders dan jullie eigen bevrijding. Er is voor de hel geen plaats in een wereld waarvan de lieflijkheid zo intens en alomvattend kan zijn, dat het van daar naar de Hemel nog maar een stap is. Naar jullie vermoeide ogen breng ik een visie van een andere wereld, zo nieuw en zuiver en fris, dat jullie de pijn en smart die jullie voordien zagen, zullen vergeten. Dit is echter een visie die jullie dienen te delen met ieder die je ziet, want anders zul je die zelf niet zien. Deze gave geven is de manier om ze de jouwe te maken. En God heeft, in liefdevolle goedheid, beschikt dat ze voor jullie is.9. Laten we blij zijn dat we de aarde kunnen bewandelen en zoveel kansen krijgen om telkens weer een situatie te zien waarin Gods gave opnieuw als de onze kan worden herkend! En zo zullen alle sporen van de hel, de geheime zonden en de verborgen haatgevoelens zijn uitgewist. En heel de lieflijkheid die zij verborgen hielden verschijnt nu als hemelse weiden voor onze ogen, om ons hoog boven de doornige paden te verheffen die wij volgden voordat de Christus verscheen. Hoor mij, mijn broeders, luister en sluit je bij mij aan. God heeft beschikt dat ik niet tevergeefs kan roepen, en in Zijn zekerheid rust ik voldaan. Want jullie zullen horen, en jullie zullen opnieuw je keuze maken. En met deze keuze is iedereen bevrijd.10. Ik dank U, Vader, voor deze heiligen die mijn broeders en Uw Zonen zijn. Mijn geloof in hen is het Uwe. Ik ben er even zeker van dat zij tot mij zullen komen, als U zeker bent van wat zij zijn, voor eeuwig onveranderd. Zij zullen de gave aanvaarden die ik hun bied, want U heeft ze mij ten behoeve van hen geschonken. En zoals ik slechts Uw heilige Wil wens te doen, zo zullen ook zij hiervoor kiezen. En ik breng dank voor hen. Het lied van de verlossing zal bij elke keuze die zij maken over heel de wereld weerklinken. Want wij zijn één van doel, en het eind van de hel is nabij.11. In vreugdevol welkom reik ik mijn uitgestoken hand aan iedere broeder die zich bij mij voegen wil om voorbij de verleiding te gaan, en met een onwankelbare vastberadenheid kijkt naar het licht dat met volmaakte bestendigheid daarachter schijnt. Geef mij de mijnen, want ze behoren U toe. En kunt U falen in wat louter Uw Wil is? Ik zeg U dank voor wat mijn broeders zijn. En met ieder die verkiest zich bij mij aan te sluiten, breidt het danklied van de aarde tot de Hemel zich uit van kleine verspreide flarden melodie tot één alomvattend koor van een wereld die verlost is van de hel, en die dankzegt aan U.12. En nu zeggen wij: ‘Amen.' Want Christus is gekomen om de woning te betrekken die U voor Hem hebt toebereid in de vredige eeuwigheid, voor er sprake was van tijd. De reis loopt ten einde, en eindigt op de plaats waar ze begon. Geen spoor ervan blijft achter. Aan geen enkele illusie wordt geloof gehecht, en geen enkel plekje duisternis blijft nog over om het gelaat van Christus voor wie ook te verbergen. Uw Wil is geschied, volledig en volmaakt, en heel de schepping herkent U en kent U als haar enige Bron. Helder naar Uw evenbeeld straalt het licht uit van al wat leeft en zich beweegt in U. Want we zijn aangekomen waar wij allen één zijn, en we zijn thuis, waar U wilt dat wij zijn.

djtommy43
i dag snakker jeg litt og ønsker er en god jul sesong to episode 79

djtommy43

Play Episode Listen Later Dec 24, 2022 32:21


i dag snakker jeg litt og ønsker er en god jul sesong to episode 79 --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tom-erik-risanger/message

#dkpol
#dkpol: Messerschmidt viser, at intet lønner sig for politikere som en god skandale

#dkpol

Play Episode Listen Later Dec 23, 2022 56:08


Esben og Jakob sender lytterne på juleferie og kaster sig ud i at finde ud af, hvem der er oppositionens leder – eller oppositionernes ledere. Og så laver Jakob sammenlignende studier af de to domme mod Messerschmidt.Værter: Esben Schjørring, politisk redaktør på Altinget, og Jakob Nielsen, ansvarshavende chefredaktør på Altinget.Producer: Magnus Ebsen Bøgelund Pedersen, podcastassistent. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

GameBoys
Hvordan Man er en God Far (m. Oliver Bjerrehuus)

GameBoys

Play Episode Listen Later Dec 16, 2022 53:50


Dagens Program:Hvis du er til kaos så er dagens podcast LIGE noget for dig! For GameBoys har i dag inviteret den levende tyfon og ærke-drengerøv Oliver Bjerrehuus i studiet til en omgang Call of Duty Modern Warfare 2 og en snak om mord, mandehørm, Krig og Kærlighed. Hvornår synes Oliver det er okay at slå et andet menneske ihjel, hvad er hans bedste Dad-hacks, hvorfor eksisterer mandeklubben ikke mere? og hvad siger man til sit barn når de pludselig vil starte deres eget cirkus og flytte til Azerbaijan?Alt det har Oliver Bjerrehuus selvfølgelig svaret på!Værter:Daniel Møgelhøj & Asgar BuggeDagens Gæst:Oliver Bjerrehuushttps://www.instagram.com/oliverbjerrehuus/GIVEAWAY:https://gleam.io/g1vtd/toptier-gamer-giveawayDiscord:https://discord.gg/AYr7tqSancInstagram:https://www.instagram.com/gameboysdalle/?hl=daTwitch:https://www.twitch.tv/gameboysshowYoutube:https://www.youtube.com/@24syv28/streams

Jobcast
Jönköping Energi • En god kraft för ett gott samhälle

Jobcast

Play Episode Listen Later Dec 15, 2022 14:34


Jönköping Energi är en fantastiskt rolig plats att jobba på nu när vi ökar takten på energiomställningen. Vi levererar hållbar el, värme, kyla och fiber till Jönköpingsborna. Vi ser till att du kan brygga en kopp kaffe, streama senaste filmen och att lyktstolparna visar vägen under mörka höstpromenader. Hör Fridolf, Lise-Lotte och Margareta berätta om hur det är att arbeta med konkurrenskraftiga och miljömässigt hållbara energi- och kommunikationslösningar.Läs mer om Jönköping Energi: https://bit.ly/3hxSBcX Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

TI Pod
#85 Bliv en god sparringspartner for dine kollegaer

TI Pod

Play Episode Listen Later Dec 12, 2022 15:54


God kollegasparring kan både løfte vores faglighed og vores arbejdsglæde. Men hvordan hjælper du egentlig dine kollegaer bedst muligt? Og hvordan får du selv den sparring, du har brug for? Lyt med, når Line Ullmann giver konkrete råd til, hvordan du bliver en god sparringspartner for dine kollegaer. Gæst: Line Ullmann Vært: Eva Frisdahl Staal Kontakt TI Pod på mail: kurser@teknologisk.dk eller læs mere på teknologisk.dk/podcast

Kommagasinet.dk
Høj etik nødvendig for at drive en god forretning

Kommagasinet.dk

Play Episode Listen Later Dec 11, 2022 8:26


Mathilda och Andrea
385. "En god hustru"

Mathilda och Andrea

Play Episode Listen Later Dec 9, 2022 43:03


Bråk om lussebullar, Love is Blind och Mathildas uteblivna födelsedagsplaner avhandlas i veckans avsnitt. Enjoy! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Et Bedre Skole-Norge
Bokbad - Hvordan skape en god skole, med Kjersti Normann og Øyvind Børven

Et Bedre Skole-Norge

Play Episode Listen Later Dec 8, 2022 51:55


Et Bedre Skole-Norge er nå blitt et forlag, og første bok ut er "Hvordan skape en god skole". Boka er myntet på skoledere og lærere i fremskutte posisjoner, og er å regne som en håndbok for ferske-, men også rutinerte skoleledere. Børven har ledet et omfattende endringsarbeid på Akademiet videregående skole de siste årene. Skolen kom best ut på elevundersøkelsen i hele Østfold i 2021, og har reist seg fra å være en skole med lave- og middelmådige resultater, til en skole med svært høy gjennomføring, positiv karakterutvikling, gode resultater på elevundersøkelsen og høye søkertall.Boka kombinerer forskning, erfaring og en rekke praktiske eksempler. Det gjør at stoffet blir lettfattelig og enkelt å tilpasse til din skole og kontekst. Temaer i boka er hva som bør prege rollen til en skoleleder med høy innvirkning, hvordan man bygger opp en knallgod ledergruppe, hvordan man skaper en vi-kultur i personalet der alle drar i samme retning, og mye mer!Kjersti Normann, fagleder på Elvebakken skole, leder bokbadet på en fortreffelig og god måte. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
NSM Podcast 174 - 11 kjennetegn på en god sikkerhetskultur - Del 2

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Play Episode Listen Later Nov 24, 2022 15:43


Hva kjennetegner en god virksomhetskultur når det gjelder sikkerhet? I to podkast episoder presenterer Roar og Jørgen sine 11 kjennetegn på en god sikkerhetskultur.

Finn din livsglede - bli stressfri
Er det å lytte viktig for deg? Er du en god lytter?

Finn din livsglede - bli stressfri

Play Episode Listen Later Nov 23, 2022 10:13


Kjære lytter! Igjen snakker jeg om kommunikasjon! Det er altså så viktig! Er du en god lytter? Eller er det slik at du tar imot ut fra dine egne troer og forestillinger? Hvor ofte spør du om du virkelig har forstått det som ble sagt? Dette er så viktig! Har du tatt i mot min gratis gave til deg? Din herlige morgenrutine får du på www.gaiabalanse.no meg kan du sende en epost til om du vil. Adressen er post@gaiabalanse.no 

Geek Hunters: Los negocios detrás de tus gadgets
GEEKEND: Pelea con los dioses en God of War Ragnarok

Geek Hunters: Los negocios detrás de tus gadgets

Play Episode Listen Later Nov 17, 2022 4:31


¿Siempre has querido saber cómo se siente enfrentar a los dioses nórdicos? Este fin de semana tienes la oportunidad, junto a Kratos, en God of War Ragnarok. Leo Luna nos cuenta por qué deberías de jugar este título exclusivo de PlayStation y adentrarte en la historia del fantasma de Esparta y su hijo Atreus. Recuerda que todos los días puedes escuchar lo más reciente de la información sobre tecnología en el #TopExpansiónTecnología. No te pierdas, todos los martes, un episodio nuevo de Geek Hunters en tu plataforma de podcast favorita.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
NSM Podcast 173 - 11 kjennetegn på en god sikkerhetskultur - Del 1

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Play Episode Listen Later Nov 17, 2022 17:01


Hva kjennetegner en god virksomhetskultur når det gjelder sikkerhet? I to podkast episoder presenterer Roar og Jørgen sine 11 kjennetegn på en god sikkerhetskultur.

Demokratiresan - en podcast från SKL
#88 En god och rättssäker förvaltning

Demokratiresan - en podcast från SKL

Play Episode Listen Later Nov 16, 2022 32:58


I detta avsnitt samtalar vi om hur en god och rättssäker förvaltning bidrar till att de mänskliga rättigheterna i högre grad uppfylls. Medverkande: Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist, SKR, och Cecilia Berglin, Sektionen styrning och verksamhetsutveckling, SKR Samtalsledare: Anders Nordh, SKR En textversion publiceras inom kort.

Eden gemeente Preke
Sê "La Vie": Onderbrekings en God

Eden gemeente Preke

Play Episode Listen Later Nov 14, 2022 27:32


A few minutes in time with tiaan gildenhuys podcast
Ep.88 - (Afr.) - Wat vra jy van die Here?

A few minutes in time with tiaan gildenhuys podcast

Play Episode Listen Later Nov 13, 2022 4:38


Gee dus aan u kneg ‘n opmerksame hart om reg te spreek oor u volk, om tussen goed en kwaad te onderskei, want wie sou hierdie talryke volk van U kan regeer? En dit was goed in die oë van die Here dat Salomo dit begeer het. En God het vir hom gesê: Omdat jy hierdie versoek gedoen het en nie vir jou ‘n lang lewe begeer het en nie vir jou rykdom begeer het en nie die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het om regsake te verhoor, so doen Ek dan volgens jou woord: Kyk, Ek gee jou ‘n wyse en verstandige hart, sodat een soos jy vóór jou nie gewees het en een soos jy ná jou nie sal opstaan nie. Ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal Ek jou gee, rykdom sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy sal wees al jou dae nie.(1 Kon. 3:9-13)

NoMeansNo Thing
Ep 42 - En God Kilde Til Kalsium

NoMeansNo Thing

Play Episode Listen Later Nov 10, 2022 82:27


After two long months slogging through regular ol' life, we finally have a new episode for you.  No, it's not the official start of Round 2, its the first half of our Round 1 round up.  Is it worth your time? I dunno.  We had a great time recording it though.  And, some interesting fault lines are starting to appear regarding opinions on what will make it all the way down the field.  We hope you'll listen, and part 2 should be released on the regular Thursday schedule in a few weeks.  After that, not sure how soon Round 2 will officially launch, but we are beginning work on it, so things are looking good.  Thank you everyone!

Bundlinjen - med Magnus Barsøe
Bundlinjen #204: Kan man kun blive en god minister, hvis man har knoklet 70 timer om ugen?

Bundlinjen - med Magnus Barsøe

Play Episode Listen Later Nov 10, 2022 47:59


(01:20) Stort advokatfirma vil gøre op med lange dage på kontoret.Der skal være mere tid til familien for de ansatte hos advokatfirmaet DLA Piper, der fremover vil tilbyde medarbejderne fasttidskontrakter, hvis de ønsker det. Men kan man ændre en indgroet kultur i advokatbranchen, der belønner lange dage på kontoret?(16:20) Skal man have erhvervserfaring for at blive en god minister?I et læserbrev slår en af landets største erhvervsorganisationer på tromme for, at en kommende erhvervsminister selv skal have en solid portion erfaring med fra erhvervslivet. Men er læserbrevet i virkeligheden et skjult personangreb på fungerende erhvervsminister Simon Kollerup?(27:00) Novo-topchef er »dybt bekymret« for de unge.Lars Fruergaard er bekymret for den unge generation, som han opfordrer til at passe godt på hovedet og ikke tage den lige karrierevej. Men er rådet en gratis omgang, når man selv har taget den direkte vej mod toppen af dansk erhvervsliv?(43:20) Kåring af ugens optur og nedtur.I studiet: Ledelsesrådgiver Louise Orbesen, public affairs-rådgiver Lars L. Nielsen, kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen og nyhedsredaktør Rasmus Bendtsen.Teknik: Kasper Søegaard.

Online Markedsføring for små fisk
OH224 - Forstå anatomien af en god salgsside

Online Markedsføring for små fisk

Play Episode Listen Later Nov 10, 2022 16:36


Dine salgssider skal trække det tunge læs i at forklare, hvad det er du udbyder - selv når du sover eller holder ferie. Det er derfor ikke ligemeget, hvordan du sammensætter en god salgsside, så i episoden her kigger jeg på, hvordan du arbejder med dine salgssider.Har du brug for hjælp og sparring til, hvordan du kan få mest muligt ud af din online markedsføring, så du kan tiltrække dine drømme-kunder? Så er du velkommen til at booke en gratis uforpligtende samtale med mig, hvor vi sammen vil se på dine behov. Book din samtale med mig lige her: https://onlinehaj.dk/book-en-uforpligtende-samtale/ Vil du have endnu flere tips til din online markedsføring, så finder du masser af nyttige blogindlæg lige her: https://onlinehaj.dk/blog/

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 310 Deze Dag Breng Ik Onbevreesd In Liefde Door

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 6, 2022 27:44


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 310Deze dag breng ik onbevreesd in liefde door.Deze dag, Vader, wil ik met U doorbrengen zoals U verkozen hebt dat al mijn dagen zouden zijn. En wat ik zal ervaren, heeft helemaal niets met tijd van doen. De vreugde die tot me komt is niet iets van dagen of van uren, want ze komt van de Hemel tot Uw Zoon. Deze dag zal Uw zoete herinnering aan mij zijn om U te gedenken, Uw genaderijke roep tot Uw heilige Zoon, het teken dat Uw genade tot me gekomen is en dat het Uw Wil is dat ik vandaag ben bevrijd.We brengen deze dag samen door, jij en ik. En heel de wereld sluit zich bij ons aan in ons lied van dank en vreugde voor Hem die ons verlossing geschonken heeft en die ons heeft bevrijd. We hebben onze vrede en heiligheid hervonden. Er is vandaag in ons geen ruimte voor angst, want we hebben liefde in ons hart verwelkomd.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 309 Ik Zal Vandaag Niet Bang Zijn Om Naarbinnen Te Kijken

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 5, 2022 27:13


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 309Ik zal vandaag niet bang zijn om naarbinnen te kijken.In mij is eeuwige onschuld, want het is Gods Wil dat die daar voor eeuwig en altijd is. Ik, Zijn Zoon, wiens wil even onbegrensd is als de Zijne, kan hierin geen verandering willen. Want mijn Vaders Wil verloochenen is de mijne verloochenen. Naarbinnen kijken is niets anders dan mijn wil vinden zoals God die geschapen heeft en zoals die is. Ik ben bang naarbinnen te kijken, omdat ik denk dat ik een andere wil gemaakt heb die niet waar is, en die ik tot werkelijkheid heb gemaakt. Toch heeft die geen gevolgen. In mij is de Heiligheid van God. In mij is de herinnering van Hem.De stap die ik vandaag zet, Vader, is mijn onbetwistbare bevrijding van ijdele dromen over zonde. Uw altaar blijft sereen en onbezoedeld. Het is het heilige altaar voor mijn Zelf, en daar vind ik mijn ware Identiteit.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 308 Dit Ogenblik Is De Enige Tijd Die Er Is

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 4, 2022 25:50


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 308Dit ogenblik is de enige tijd die er is.Ik heb me van de tijd een zodanige voorstelling gemaakt dat ik mijn doel verijdel. Als ik verkies voorbij de tijd tijdloosheid te bereiken, moet ik mijn beeld over waar de tijd toe dient, veranderen. Het kan niet het doel van de tijd zijn om verleden en toekomst te bewaren als één geheel. Het enige interval waarin ik van de tijd kan worden verlost, is nu. Want in dit ogenblik is vergeving gekomen om me te bevrijden. De geboorte van Christus is nu, zonder verleden of toekomst. Hij is gekomen om Zijn directe zegen aan de wereld te geven en die tot tijdloosheid en liefde terug te brengen. En liefde is eeuwig aanwezig, hier en nu.Dank U, Vader, voor dit ogenblik. Nu is het dat ik word verlost. Dit ogenblik is de tijd die U voor de bevrijding van Uw Zoon, en voor de verlossing van de wereld in hem, hebt bestemd.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 307 Tegenstrijdige Wensen Kunnen Mijn Wil Niet Zijn

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 3, 2022 25:40


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 307Tegenstrijdige wensen kunnen mijn wil niet zijn.Vader, Uw Wil is de mijne, en anders niets. Er is voor mij geen andere wil. Laat me niet proberen een andere wil te maken, want dat is zinloos en doet me zeker pijn. Alleen Uw Wil kan me geluk brengen, en alleen de Uwe bestaat. Als ik wil hebben wat U alleen kunt geven, moet ik Uw Wil voor mij aanvaarden en de vrede binnengaan waar conflict onmogelijk is, Uw Zoon één is met U in wezen en in wil, en niets de heilige waarheid tegenspreekt dat ik blijf zoals U mij hebt geschapen.En met dit gebed betreden we in stilte een toestand waar geen tegenstrijdigheid kan komen, omdat we onze heilige wil met die van God verenigen, in het besef dat ze hetzelfde zijn.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 306 De Gave Van Christus Is Al Wat Ik Zoek Vandaag

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 2, 2022 25:53


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 306De gave van Christus is al wat ik zoek vandaag.Wat anders dan de visie van Christus zou ik vandaag willen aanwenden, wanneer die mij een dag kan bieden waarop ik een wereld zie die zo op de Hemel lijkt dat een aloude herinnering bij mij terugkeert? Vandaag kan ik de wereld die ik heb gemaakt vergeten. Vandaag kan ik aan alle angst voorbijgaan en liefde, heiligheid en vrede hervinden. Vandaag word ik verlost en opnieuw geboren in een wereld van genade en zorgzaamheid, van liefdevolle goedheid en de vrede van God.En zo, onze Vader, keren we terug tot U, terwijl we ons herinneren dat we nooit zijn weggegaan, en ons herinneren welke Uw heilige gaven zijn aan ons. Dankbaar en erkentelijk komen we, met lege handen, met open hart en open denkgeest, en vragen slechts om wat U geeft. Wij kunnen niets aanbieden wat toereikend is voor Uw Zoon. Maar in Uw Liefde is de gave van Christus de zijne.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 305 Er Is Een Vrede Die Christus Ons Verleent

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 1, 2022 26:59


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 305Er is een vrede die Christus ons verleent.Wie louter de visie van Christus aanwendt, vindt een vrede zo diep en stil, zo onverstoorbaar en totaal onveranderlijk, dat de wereld daarvoor geen tegenhanger bevat. Vergelijkingen verstommen ten overstaan van deze vrede. En heel de wereld gaat in stilte heen wanneer deze vrede haar omhult en haar met zachtheid naar de waarheid voert, niet langer nu de woonplaats van de angst. Want liefde is gekomen en heeft de wereld genezen door haar de vrede van Christus te geven.Vader, de vrede van Christus is ons gegeven, omdat het Uw Wil is dat wij zijn verlost. Help ons vandaag Uw gave alleen aan te nemen en niet te beoordelen. Want ze is tot ons gekomen om ons te verlossen van ons oordeel over onszelf.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 304 Laat Mijn Wereld De Visie Van Christus Niet Vertroebelen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 31, 2022 26:28


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 304Laat mijn wereld de visie van Christus niet vertroebelen.Ik kan mijn heilige blik vertroebelen, als ik er mijn wereld aan opdring. Ik kan ook de heilige beelden die Christus ziet niet aanschouwen, tenzij ik Zijn visie aanwend. Waarneming is een spiegel, en geen feit. Wat ik zie is de staat van mijn denkgeest die naar buiten is gespiegeld. Ik wil de wereld zegenen door er met de ogen van Christus naar te kijken. En ik zal de onbetwistbare tekenen zien dat al mijn zonden mij vergeven zijn.U leidt me uit het duister naar het licht, uit zonde naar heiligheid. Laat me vergeving schenken en zo voor de wereld verlossing ontvangen. Het is Uw gave, Vader, die mij gegeven wordt om te schenken aan Uw heilige Zoon, zodat hij de herinnering van U en van Uw Zoon zoals U hem geschapen hebt, weer vinden kan.

Gelukkig De Mens
108. Hemel deel 1

Gelukkig De Mens

Play Episode Listen Later Oct 30, 2022 20:06


We hebben een nieuwe reeks:. De komende weken gaan we het hebben over de hemel. De hemel; veel mensen hebben er grootse ideeën bij. Maar hoe zit het eigenlijk in de bijbel met die hemel. Wat staat er nou? We beginnen deze week bij het begin; Vers 1 van Genesis 1. Luister nu de aflevering Hemel deel 1 via #spotify, #googlepodcasts, #applepodcasts, www.gelukkigdemens.nl/108-hemel-deel-1 of je eigen podcastapp. Genesis 1:1-8 en 14-23 en 26-28 In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,' en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt.' En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag. … God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.' En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag. God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.' En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.' Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag. … God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.' God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.'

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 303 De Heilige Christus Is Vandaag In Mij Geboren

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 30, 2022 27:04


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 303De heilige Christus is vandaag in mij geboren.Waak met mij, engelen, waak met mij vandaag. Laat al Gods heilige Gedachten mij omringen, en wees stil met mij nu de hemelse Zoon geboren is. Laat aardse klanken bedaren en de beelden die ik gewend ben verdwijnen. Laat Christus verwelkomd worden waar Hij thuis is. En laat Hem de klanken horen die Hij begrijpt en enkel de beelden zien die Zijn Vaders Liefde tonen. Laat Hem hier niet langer een vreemde zijn, want vandaag is Hij in mij opnieuw geboren.Uw Zoon is welkom, Vader. Hij is gekomen om mij te verlossen van het kwade zelf dat ik heb gemaakt. Hij is het Zelf dat U mij gegeven hebt. Hij is niets anders dan wat ik in waarheid werkelijk ben. Hij is de Zoon die U boven alles liefhebt. Hij is mijn Zelf zoals U mij hebt geschapen. Het is niet Christus die kan worden gekruisigd. Laat me, veilig in Uw Armen, Uw Zoon ontvangen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 302 Waar Duisternis Was Zie Ik Het Licht

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 29, 2022 25:17


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 302Waar duisternis was, zie ik het licht.Vader, onze ogen gaan ten langen leste open. Uw heilige wereld wacht ons, nu ons zicht eindelijk is hersteld en we kunnen zien. We dachten dat we pijn leden. Maar we waren de Zoon die U geschapen hebt vergeten. Nu zien we dat de duisternis onze eigen inbeelding is, en dat er licht is dat we kunnen aanschouwen. De visie van Christus verandert duisternis in licht, want angst moet wel verdwijnen wanneer liefde is gekomen. Laat me vandaag Uw heilige wereld vergeven, zodat ik haar heiligheid kan zien en begrijpen dat ze slechts de mijne weerspiegelt.Onze Liefde wacht ons nu we naar Hem toegaan, en vergezelt ons om ons de weg te wijzen. Hij schiet in niets tekort. Hij het Einddoel dat we zoeken, en Hij het Middel waardoor we tot Hem gaan.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 301 En God Zelf Zal Alle Tranen Wissen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 28, 2022 11:50


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 301En God Zelf zal alle tranen wissen.Vader, als ik niet oordeel, kan ik niet in tranen zijn. Noch kan ik pijn lijden, of voelen dat ik verlaten ben of overbodig in de wereld. Omdat ik er niet over oordeel, is dit mijn thuis, en daarom is het alleen maar wat U wilt. Laat me de wereld vandaag onveroordeeld zien, door blije ogen die door vergeving van elke vervorming zijn bevrijd. Laat me Uw wereld zien in plaats van de mijne. En alle tranen die ik vergoot zullen vergeten zijn, want hun bron is verdwenen. Vader, ik zal geen oordeel vellen over Uw wereld vandaag.Gods wereld is gelukkig. Zij die ernaar kijken, kunnen er enkel hun vreugde aan toevoegen en haar zegenen als reden tot nog meer vreugde in hen. We waren in tranen, omdat we niet begrepen. Maar we hebben geleerd dat de wereld die we zagen onwaar was, en we zullen vandaag Gods wereld zien.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 212 Rechtvaardigheid Tot De Liefde Teruggekeerd

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 25, 2022 15:07


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. Rechtvaardigheid tot de liefde teruggekeerd1. De Heilige Geest kan alles wat je Hem geeft voor jouw verlossing gebruiken. Maar wat jij achterhoudt kan Hij niet gebruiken, want zonder jouw bereidwilligheid kan Hij het niet van jou wegnemen. Want deed Hij dat wel, dan zou jij geloven dat Hij het jou tegen je wil ontwrongen heeft. En zo zou je niet leren dat het jouw wil is om er vrij van te zijn. Je hoeft het Hem niet volkomen gewillig te geven, want als je dat kon, zou je Hem niet nodig hebben. Maar dit heeft Hij nodig: dat jij er de voorkeur aan geeft dat Hij het neemt dan dat jij het alleen voor jezelf houdt, en erkent dat je niet weet wat het is dat niemand verlies brengt. Zoveel dient toegevoegd te worden aan het idee dat niemand kan verliezen opdat jij wint. Meer niet.2. Dit is het enige principe dat voor verlossing nodig is. Ook is het niet noodzakelijk dat jouw geloof erin sterk en onwankelbaar is, en niet aangevallen wordt door alle overtuigingen die daaraan tegengesteld zijn. Jij kent geen vaste trouw. Bedenk echter wel dat verlossing niet nodig is voor wie is verlost. Je wordt niet opgeroepen iets te doen wat iemand die nog steeds tegen zichzelf verdeeld is, onmogelijk zou vinden. Heb weinig vertrouwen dat er wijsheid gevonden kan worden in een dergelijke staat van denken. Maar wees wel dankbaar dat jou slechts weinig vertrouwen wordt gevraagd. Wat anders dan een weinig vertrouwen blijft er over voor hen die nog steeds in zonde geloven? Wat zouden zij van de Hemel kunnen weten en van de rechtvaardigheid van hen die zijn verlost?3. Er is een vorm van rechtvaardigheid in de verlossing waarvan de wereld geen weet heeft. Voor de wereld zijn rechtvaardigheid en wraak hetzelfde, want zondaars zien rechtvaardigheid enkel als hun straf, misschien door iemand anders doorstaan, maar niet ontlopen. De wetten van de zonde eisen een slachtoffer. Wie dat zal zijn maakt weinig verschil. Maar de dood zal de prijs zijn en die zal worden betaald. Dit is geen rechtvaardigheid, maar waanzin. Maar hoe kan rechtvaardigheid zonder waanzin worden gedefinieerd, waar liefde haat betekent, en de dood als overwinning en zege wordt gezien over de eeuwigheid, de tijdloosheid en het leven?4. Jij die geen weet hebt van rechtvaardigheid kunt daar nog altijd om vragen en het antwoord vernemen. Rechtvaardigheid kijkt naar allen op dezelfde manier. Het is niet rechtvaardig dat iemand moet missen wat een ander heeft. Want dat is wraak, ongeacht de vorm. Rechtvaardigheid vraagt geen offer, want elk offer wordt gebracht om de zonde te behouden en te bewaren. Het is een vergoeding waarmee de prijs van de zonde wordt vereffend, maar niet de totale prijs. De rest wordt bij een ander weggehaald, en naast jouw kleine vergoeding gelegd, als ‘zoenoffer' voor al wat jij behouden en niet opgeven wilt. Zo wordt jij ten dele als het slachtoffer gezien, maar iemand anders voor het overgrote deel. En hoe groter het zijne, des te kleiner het jouwe in de totale prijs. En daar rechtvaardigheid blind is, is ze pas verzadigd wanneer ze is betaald, door wie doet niet ter zake.5. Kan dit rechtvaardigheid zijn? God heeft hier geen weet van. Maar rechtvaardigheid kent Hij wel, en wel heel goed. Want Hij is jegens ieder volkomen eerlijk. Wraak is Gods Denkgeest wezensvreemd, omdat Hij rechtvaardigheid kent. Rechtvaardig zijn betekent eerlijk zijn, niet wraakzuchtig. Eerlijkheid én wraak zijn onmogelijk, want elk is met de ander in tegenspraak en ontkent dat die werkelijk is. Het is voor jou onmogelijk de rechtvaardigheid van de Heilige Geest te delen met een denkgeest die zich van speciaalheid zelfs maar een voorstelling kan maken. Hoe zou Hij echter rechtvaardig kunnen zijn als Hij een zondaar veroordeelt voor misdaden die deze niet heeft begaan, maar meent te hebben begaan? En waar zou rechtvaardigheid zijn als Hij zou eisen dat degenen die van het idee van straf bezeten zijn, dit zonder hulp terzijde leggen, en inzien dat het niet waar is?6. Het valt degenen die nog steeds geloven dat zonde betekenis heeft, bijzonder zwaar de rechtvaardigheid van de Heilige Geest te begrijpen. Zij moeten wel geloven dat Hij hun eigen verwarring deelt, en de wraak niet kan vermijden die hun eigen geloof in rechtvaardigheid met zich mee moet brengen. En dus vrezen ze de Heilige Geest, en zien ze de ‘toorn' van God in Hem. Ook kunnen ze er niet op vertrouwen dat Hij hen niet zal doodslaan met bliksemschichten, die door Gods eigen verbolgen Hand aan de ‘vuren' van de Hemel zijn ontrukt. Ze denken werkelijk dat de Hemel de hel is, en zijn bang voor de liefde. En een intense achterdocht en een ijzige angst komen over hen wanneer hun wordt verteld dat zij nooit gezondigd hebben. Hun wereld berust op de stabiliteit van de zonde. En zij beschouwen de ‘dreiging' van wat God als rechtvaardigheid kent als destructiever voor henzelf en hun wereld dan wraak, die ze begrijpen en liefhebben.7. En dus vinden ze het verlies van zonde een vloek. En vluchten ze weg voor de Heilige Geest alsof Hij een boodschapper was van de hel, van hogerhand gezonden, verraderlijk en vals, om vermomd als bevrijder en vriend de wrake Gods op hen uit te oefenen. Wat zou Hij voor hen anders kunnen zijn dan een duivel, ter misleiding gehuld in engelengewaad? En welke ontsnappingsmogelijkheid heeft Hij voor hen in petto anders dan een deur naar de hel die eruitziet als de Hemelpoort?8. Maar rechtvaardigheid kan hen niet straffen die om straf vragen, maar wel een Rechter hebben die weet dat ze in waarheid volkomen onschuldig zijn. In rechtvaardigheid is Hij ertoe verplicht hen te bevrijden, en hun alle eer te geven die hun toekomt en die ze zichzelf hebben ontzegd omdat ze niet eerlijk zijn, en niet kunnen begrijpen dat ze onschuldig zijn. Liefde is voor zondaren niet te begrijpen, omdat ze denken dat rechtvaardigheid van liefde is afgesplitst, en voor iets anders staat. En zo wordt liefde als zwak gezien, en wraak als sterk. Want liefde verloor toen oordeel haar zijde verliet, en is te zwak om te verlossen van straf. Maar wraak, zonder liefde, is in kracht toegenomen, door gescheiden en los van de liefde te zijn. En wat anders dan wraak kan er nog helpen en verlossen, nu de liefde er krachteloos bij staat met hulpeloze handen, van rechtvaardigheid en levenskracht beroofd, en niet bij machte om te verlossen?9. Wat kan Liefde van jou vragen die denkt dat dit allemaal waar is? Kan Hij, in rechtvaardigheid en in liefde, geloven dat jij in je verwarring veel te geven hebt? Er wordt jou niet gevraagd Hem vergaand te vertrouwen. Slechts voor zover jij ziet wat Hij jou biedt, en waarvan je inziet dat jij het jezelf niet zou kunnen geven. In de rechtvaardigheid van God Zelf herkent Hij alles wat jou toekomt, maar begrijpt eveneens dat jij het niet voor jezelf aanvaarden kunt. Het is Zijn speciale functie jou de gaven aan te reiken die de onschuldigen toekomen. En elk van die gaven die jij aanneemt brengt vreugde voor Hem alsook voor jou. Hij weet dat de Hemel wordt verrijkt met elke die jij aanvaardt. En God verheugt Zich als Zijn Zoon ontvangt waarvan liefdevolle rechtvaardigheid weet dat het zijn rechtmatig deel is. Liefde en rechtvaardigheid zijn immers niet verschillend. Omdat ze hetzelfde zijn, staat barmhartigheid aan Gods Rechterhand, en geeft die de Zoon van God de macht zichzelf zijn zonden te vergeven.10. Hoe kan hem die recht heeft op alles iets worden onthouden? Dat zou pas onrechtvaardig en beslist oneerlijk zijn tegenover al de heiligheid die in hem is, hoezeer hij die ook niet herkent. God heeft geen weet van onrechtvaardigheid. Hij laat niet toe dat Zijn Zoon beoordeeld wordt door degenen die zijn dood wensen, en zijn waarde in het geheel niet kunnen zien. Welke eerlijke getuigen zouden zij kunnen oproepen om te zijner gunste te spreken? En wie zou er vóór hem komen pleiten, en niet tegen zijn leven? Hij zou van jou geen rechtvaardigheid ontvangen. Maar God heeft ervoor gezorgd dat recht zou geschieden aan de Zoon die Hij liefheeft, en die Hij wil behoeden voor alle onrecht dat jij zou proberen te schenken, in de overtuiging dat wraak zijn verdiende loon is.11. Zoals speciaalheid het niets kan schelen wie de prijs voor de zonde betaalt, als die maar betaald wordt, zo slaat de Heilige Geest er geen acht op wie uiteindelijk onschuld aanschouwt, zolang die maar gezien wordt en herkend. Eén enkele getuige volstaat immers, mits die waarlijk ziet. Eenvoudige rechtvaardigheid vraagt niet meer. Aan eenieder vraagt de Heilige Geest of hij die ene wil zijn, zodat rechtvaardigheid naar de liefde terug kan keren en daar voldoening vindt. Elke speciale functie die Hij toewijst dient slechts hiertoe: dat ieder leert dat liefde en rechtvaardigheid niet gescheiden zijn. En beide worden versterkt door hun vereniging met elkaar. Zonder liefde is rechtvaardigheid bevooroordeeld en zwak. En liefde zonder rechtvaardigheid is onmogelijk. Want liefde is eerlijk en kan niet kastijden zonder grond. Welke grond kan er zijn om een aanval op onschuldigen te rechtvaardigen? Vergissingen worden door liefde in rechtvaardigheid gecorrigeerd, maar niet in wraak. Want dat zou jegens onschuld onrechtvaardig zijn.12. Je kunt een perfecte getuige zijn van de macht van liefde en rechtvaardigheid, als je begrijpt dat Gods Zoon onmogelijk wraak zou kunnen verdienen. Het is niet nodig dat je in alle omstandigheden ziet dat dit waar is. Je hoeft ook niet te kijken naar je ervaring in de wereld, die slechts een afschaduwing is van al wat er in werkelijkheid in jezelf gebeurt. Het inzicht dat je nodig hebt komt niet van jou maar van een groter Zelf, zo groot en heilig, dat Hij niet zou kunnen twijfelen aan Zijn onschuld. Jouw speciale functie is een oproep tot Hem, zodat Hij naar jou kan glimlachen wiens zondeloosheid Hij deelt. Zijn inzicht zal het jouwe zijn.

Enkle markedsføringstips for målbevisste bedrifter - en norsk podcast om markedsføring
Oppskriften på en god strategi - prosessen som gjør det lettere å lykkes

Enkle markedsføringstips for målbevisste bedrifter - en norsk podcast om markedsføring

Play Episode Listen Later Oct 14, 2022 17:43


Skal du nå de viktigste virksomhetsmålene dine, bør du ha en reell strategi. Men hvordan utarbeider du en god strategi?I denne podcastepisoden ser vi på hvordan en ideell strategiprosess ser ut, og hvilke overordna trinn som bør gjennomføres i prosessen. Eller for å si det på en annen måte: vi gir deg oppskriften på hvordan du lager en strategi.Lyst på flere smarte tips og gode råd etter å ha hørt på denne episoden av podcasten? Sjekk ut fagbloggen RAUS.Som vanlig: har du ønsker eller tips om tema du synes vi bør snakke om i podcasten - send oss en dm på Instagram.HausPodden er en del av konseptet RAUS, der fagfolka i Haus Byrå gir deg smarte tips og gode råd om hvordan du kan bruke design, teknologi og innhold for å nå små og store mål for bedriften du jobber i.Vi snakker blant annet om hvordan du kan bruke design smart, gir deg generelle markedsføringstips, forteller hvilke grep du kan ta for å få en god nettside, og gir deg tips om hvordan du kan bruke ulike former for digital markedsføring for å få flere kunder. Med jevne mellomrom får du også høre historier fra bedrifter som deler raust av sine erfaringer på veien fram mot de målene akkurat de har satt seg.Vertskap for dagens podcastepisode er Tormod Sperstad, som sammen med gode kollegaer i Haus Byrå skaper verdi for deg som kunde med design, rådgivning, teknologi og innhold. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Et Bedre Skole-Norge
Er flere timer en god løsning for elevene?

Et Bedre Skole-Norge

Play Episode Listen Later Oct 12, 2022 39:33


Fra 1994 til 2008 økte timetallet med 20 % for elevene i grunnskolen, uten at vi kan se at læringsresultatene har forbedret seg tilsvarende. Hvorfor økte vi timeantallet? Er det til barnas beste? Hva er lurt å tenke på fremover? Vi snakker med Elise Farstad Djupedal. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 192 Onverenigbare Overtuigingen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 27, 2022 10:57


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Onverenigbare overtuigingen1. De Godsherinnering komt tot een denkgeest in rust. Ze kan niet komen waar conflicten zijn, want een denkgeest in oorlog met zichzelf herinnert zich eeuwige zachtmoedigheid niet. Oorlogsmiddelen zijn geen vredesmiddelen, en wat oorlogszuchtigen zich plegen te herinneren is niet liefde. Oorlog is onmogelijk, tenzij er geloof in overwinning wordt gekoesterd. Een conflict in jezelf moet wel betekenen dat je gelooft dat het ego bij machte is te zegevieren. Waarom zou jij je er anders mee vereenzelvigen? Ongetwijfeld besef je dat het ego in oorlog is met God. Het is zeker dat het geen vijand heeft. Maar even zeker is zijn starre overtuiging dat het wel een vijand heeft die het overwinnen moet, en dat het daarin slagen zal.2. Besef je niet dat een oorlog tegen jezelf een oorlog met God zou zijn? Is een overwinning dan denkbaar? En als dat al zo was, is dit dan de overwinning die jij je zou wensen? De dood van God, zo die al mogelijk was, zou jouw dood betekenen. Is dat een overwinning? Het ego marcheert steeds zijn nederlaag tegemoet, omdat het denkt dat het mogelijk is over jou te zegevieren. En God denkt daar anders over. Dit is geen oorlog; het is alleen de dwaze overtuiging dat Gods Wil kan worden aangevallen en tenietgedaan. Je kunt je wel met die overtuiging vereenzelvigen, maar meer dan dwaasheid zal het nooit zijn. En in die dwaasheid zal angst heersen en zal het lijken of die de liefde daar vervangen heeft. Dit is wat het conflict beoogt. En voor degenen die denken dat het mogelijk is, lijkt het middel reëel.3. Wees er zeker van dat het onmogelijk is dat God en het ego, of jijzelf en het ego, elkaar ooit zullen ontmoeten. Het lijkt alsof jullie elkaar ontmoeten, en jullie gaan vreemde verbonden aan op gronden zonder zin. Want jullie overtuigingen treffen elkaar in het lichaam, het uitverkoren woonoord van het ego, waarvan jij gelooft dat dit het jouwe is. Je treft elkaar in een vergissing; een misvatting in de beoordeling van jezelf. Het ego verbindt zich met een illusie van jouzelf die jij met hem deelt. Maar illusies kunnen zich niet verbinden. Ze zijn hetzelfde en ze zijn niets. Hun verbinding berust op niets; twee zijn even betekenisloos als één of duizend. Omdat het niets is, verbindt het ego zich met niets. De overwinning die het zoekt is zonder betekenis, zoals het ego zelf.4. Broeder, de oorlog tegen jezelf is bijna voorbij. Het eind van de reis is op de plaats van vrede. Zou je nu de vrede niet willen aanvaarden die jou hier geboden wordt? Deze ‘vijand', die jij bevocht als een schender van je vrede, is hier voor jouw ogen tot de schenker van je vrede getransformeerd. Jouw ‘vijand' was God Zelf, aan wie alle conflict, zege en aanval, in welke vorm ook, totaal onbekend is. Hij heeft jou volmaakt, totaal en eeuwig lief. De Zoon van God op voet van oorlog met zijn Schepper is een toestand even lachwekkend als de natuur die woedend brult tegen de wind, en verkondigt dat die niet langer deel uitmaakt van haarzelf. Zou de natuur dit ooit tot stand kunnen brengen en waar kunnen maken? Net zomin is het aan jou te zeggen wat deel van jou zal uitmaken en wat daarbuiten wordt gehouden.5. De oorlog tegen jezelf werd ondernomen om de Zoon van God te leren dat hij niet zichzelf is, en niet zijn Vaders Zoon. Hiertoe dient de herinnering van zijn Vader te worden vergeten. Die is vergeten in het leven in een lichaam, en als jij denkt dat je een lichaam bent, zul je geloven die vergeten te zijn. Maar de waarheid kan nooit door zichzelf worden vergeten, en jij bent niet vergeten wat jij bent. Alleen een vreemde illusie omtrent jezelf, een wens te zegevieren over wat jij bent, herinnert zich dat niet.6. De oorlog tegen jezelf is slechts een veldslag tussen twee illusies, die worstelen om de een van de ander te doen verschillen, in de overtuiging dat de ene die wint waar zal zijn. Er bestaat geen conflict tussen hen en de waarheid. Evenmin verschillen ze van elkaar. Beide zijn onwaar. En dus doet niet ter zake welke vorm ze aannemen. Wat hen gemaakt heeft is waanzinnig, en ze blijven deel uitmaken van wat hen heeft gemaakt. Dwaasheid vormt geen bedreiging voor de werkelijkheid en heeft daar geen invloed op. Illusies kunnen niet over waarheid zegevieren, noch haar bedreigen op enige manier. En de werkelijkheid die zij ontkennen, maakt geen deel van hen uit.7. Wat jij je herinnert, is een deel van jou. Want jij moet wel zijn zoals God jou heeft geschapen. De waarheid vecht niet tegen illusies, noch vechten illusies tegen de waarheid. Illusies strijden alleen met zichzelf. Gefragmenteerd als ze zelf zijn, fragmenteren ze. Maar de waarheid is ondeelbaar en ligt ver buiten hun luttele bereik. Je zult je herinneren wat je weet, wanneer jij geleerd hebt dat je niet in conflict kunt zijn. De ene illusie over jezelf kan slag leveren met de andere, maar toch is een oorlog van twee illusies een toestand waarin niets gebeurt. Er is geen overwinnaar en er is geen overwinning. En de waarheid staat en straalt, bezijden het conflict, ongerept en kalm in Gods vrede.8. Een conflict moet zich tussen twee krachten afspelen. Het kan zich niet voordoen tussen één macht en niets. Er is niets wat jij zou kunnen aanvallen dat geen deel van jou is. En door het aan te vallen maak je twee illusies van jezelf die met elkaar in conflict zijn. En dit gebeurt telkens wanneer je iets wat God geschapen heeft anders dan met liefde beziet. Een conflict is beangstigend, want daaruit wordt angst geboren. Maar wat uit niets geboren wordt, kan door strijd geen werkelijkheid verkrijgen. Waarom zou jij je wereld willen vullen met conflicten met jezelf? Laat al deze waanzin voor jou ongedaan worden gemaakt, en wend je in vrede tot de Godsherinnering, die nog steeds in je kalme denkgeest straalt.9. Zie hoe het conflict tussen illusies verdwijnt, wanneer het naar de waarheid wordt gebracht! Want het lijkt alleen maar werkelijk zolang het als oorlog tussen strijdige waarheden wordt gezien, waarbij de overwinnaar uitverkoren is de meest ware en werkelijke te zijn, de bedwinger van de illusie die het minst werkelijk was en die door het onderspit te delven tot illusie werd gemaakt. Aldus is conflict de keuze tussen illusies: de een wordt als werkelijk bekroond en de ander bedwongen en verguisd. Hier zal de Vader nooit herinnerd worden. Toch kan geen enkele illusie Zijn huis binnenvallen en Hem verdrijven uit wat Hij eeuwig liefheeft. En wat Hij liefheeft moet eeuwig in rust en vrede zijn, omdat het Zijn huis is.10. Jij die door Hem wordt bemind, bent geen illusie, want jij bent even waar en heilig als Hij. Jouw stille zekerheid omtrent Hem en jezelf is een thuis voor Jullie Beiden, die als één en niet afzonderlijk wonen. Open de deur van Zijn hoogst heilige woning en laat vergeving elk spoor wegvagen van het geloof in zonde, waardoor God thuisloos blijft, en Zijn Zoon met Hem. Jij bent geen vreemdeling in het huis van God. Verwelkom jouw broeder in het huis waar God hem in vrede en serene rust geplaatst heeft en daar met hem verblijft. Er is voor illusies geen plaats waar liefde woont en jou beschermt tegen alles wat onwaar is. Jij verblijft in een vrede even grenzeloos als haar Schepper, en alles wordt aan hen geschonken die zich Hem herinneren willen. Over Zijn huis waakt de Heilige Geest, in de zekerheid dat de vrede daar nooit kan worden verstoord.11. Hoe kan Gods rustplaats zich tegen zichzelf keren en proberen Degene die daar verblijft te overwinnen? En bedenk eens wat er gebeurt wanneer het huis van God zichzelf ziet als verdeeld. Het altaar verdwijnt, het licht vervaagt, de tempel van de Hoogheilige wordt een huis van zonde. En niets wordt er herinnerd, behalve illusies. Illusies kunnen met elkaar in strijd zijn, omdat hun vormen verschillen. En zij vechten alleen om vast te stellen welke vorm waar is.12. Illusies ontmoeten illusies; de waarheid ontmoet zichzelf. De ontmoeting van illusies leidt tot oorlog. Vrede, kijkend naar zichzelf, breidt zich uit. Oorlog is de toestand waarin angst ontstaat en groeit en ernaar streeft te overheersen. Vrede is de staat waarin liefde woont en ernaar streeft zichzelf te delen. Conflict en vrede zijn tegenpolen. Waar de een verblijft, kan de andere niet zijn; waar de een komt, verdwijnt de ander. Zo wordt de Godsherinnering verduisterd in denkgeesten die het slagveld van illusies zijn geworden. Maar ver voorbij deze onzinnige oorlog straalt ze, klaar om te worden herinnerd wanneer jij je aan de kant van de vrede schaart.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 191 De Oorlog Tegen Jezelf

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 26, 2022 5:09


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerDE OORLOG TEGEN JEZELFInleiding1. Zie je niet in dat het tegendeel van broosheid en zwakte zondeloosheid is? Onschuld is kracht en niets anders is sterk. Wie zonder zonde is kan niet bang zijn, want elke vorm van zonde is zwakheid. Het vertoon van kracht waarvan de aanval zich graag bedient om broosheid te verbloemen, verhult die niet, want hoe kan wat onwerkelijk is verborgen worden? Niemand is sterk die een vijand heeft, en niemand kan aanvallen, tenzij hij denkt dat hij die heeft. Het geloof in vijanden is dus het geloof in zwakte, en wat zwak is, is niet de Wil van God. Aangezien het daaraan is tegengesteld, is het Gods ‘vijand'. En God wordt gevreesd als een tegenwerkende wil.2. Hoe vreemd toch wordt deze oorlog tegen jezelf! Je gaat geloven dat alles wat jij voor de zonde aanwendt, jou kan kwetsen en je vijand worden. En daarom zul je het bevechten en het trachten te verzwakken; en je zult menen dat je daarin bent geslaagd, en opnieuw aanvallen. Zo zeker als je bang zult zijn voor wat je aanvalt, zo zeker is het dat je lief zult hebben wat je als zondeloos ziet. Wie vrij van zonden de weg bewandelt die de liefde hem toont, gaat in vrede. Want de liefde vergezelt hem daar en behoedt hem voor angst. En hij zal slechts zondelozen zien, die niet aan kunnen vallen.3. Leef in glorie, met opgeheven hoofd, en vrees geen kwaad. De onschuldigen zijn veilig, omdat zij hun onschuld delen. Niets dat ze zien kan hen schaden, want hun bewustzijn van de waarheid bevrijdt alles van de illusie dat iets schaden kan. En wat eens leek te kunnen schaden, staat nu te stralen in hun onschuld, bevrijd van zonde en angst en met vreugde tot de liefde weergekeerd. Zij hebben de kracht van de liefde gemeen, omdat zij onschuld zagen. En elke fout verdween, want zij zagen die niet. Wie glorie zoekt, vindt die waar ze is. Waar kan ze anders zijn dan in onschuldigen?4. Laat je niet door kleine onruststokers tot kleinheid drijven. Er kan in onschuld geen aantrekkingskracht tot schuld bestaan. Bedenk in wat een gelukkige wereld jij leeft met de waarheid aan je zijde! Geef deze wereld van vrijheid niet op voor een zuchtje schijnbare zonde, of voor een lichte opwelling van de aantrekkingskracht van schuld. Zou jij voor al deze zinloze afleidingen afstand doen van de Hemel? Jouw bestemming en doel gaan ze verre te boven in de zuivere plaats waar kleinheid niet bestaat. Je doel verdraagt geen enkel soort kleinheid. En dus verdraagt het ook geen zonde.5. Laten we kleinheid niet toestaan Gods Zoon in verzoeking te leiden. Zijn glorie is daarboven verheven, maatloos en tijdloos als de eeuwigheid. Laat de tijd je zicht op hem niet benemen. Laat hem niet angstig en alleen in zijn verzoeking achter, maar help hem zich daarboven te verheffen en het licht te aanschouwen waar hij deel van is. Jouw onschuld zal de weg verlichten naar de zijne, en zo wordt de jouwe beschermd en in je bewustzijn gehouden. Want wie kan zijn glorie kennen én het kleine en zwakke om zich heen zien? Wie kan sidderend in een angstige wereld rondgaan én zich realiseren dat de glorie van de Hemel op hem straalt?6. Er is niets om je heen dat geen deel van jou is. Kijk er vol liefde naar en zie er het licht van de Hemel in. Zo zul je gaan inzien wat jou allemaal gegeven is. In zachtmoedige vergeving zal de wereld sprankelen en stralen, en alles wat jij eens zondig achtte, krijgt nu een nieuwe interpretatie als deel van de Hemel. Hoe schitterend is het om zuiver, verlost en gelukkig door een wereld te gaan die zo deerlijk de verlossing nodig heeft die jouw onschuld haar verleent! Wat kun je waardevoller achten? Want hier ligt je verlossing en je vrijheid. En die moet compleet zijn, wil jij die herkennen.

De Rode Lantaarn
De Grote Nabeschouwing op de Vuelta 2022: God is rood

De Rode Lantaarn

Play Episode Listen Later Sep 12, 2022 101:24


De derde week van de Vuelta leverde niet het spektakel waar we op hoopten maar dat maat de vreugde in België er niet minder om. God bestaat. God leeft. En God levert. God is niet dood. God is rood...Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Snakk Om
Ep 303 - Hvordan være en god venn

Snakk Om

Play Episode Listen Later Sep 7, 2022 27:42


Gode vennskap er viktige for oss alle, da må vi vel først og fremst være en god venn selv?I denne episoden stiller vi oss selv spørsmålet og hva som skal til for å være nettopp det. Det ender opp med å bli en fin og selvransakende samtale som forplikter. Kanskje vil den sette i gang noen refleksjoner i deg også?Annonsør: Bruk rabattkoden HFSNAKKOM og få opptil 1369,- i rabatt på dine fire første matkasser her ---Finner du glede i podcasten vår og temaene vi løfter opp?Da vil vi veldig gjerne høre om det.Rate oss og legg igjen en anbefaling i podcast appen du bruker.

Med All Respekt
Gi oss EN god grunn til å elske fugler!

Med All Respekt

Play Episode Listen Later Aug 31, 2022 49:31


*Adiele "Stemmen fra P3" Arukwe er gjest! *Ringenes Herre med farger *Sukhwinder Singh suger! *Ny passion: Utlending E-post: mar@nrk.no. Hør episoden i appen NRK Radio

Transformator
Uge 33: Er det stadig en god forretning at installere solceller på sit hus? Og hvad med brandsikkerheden? DTU-rektor håber, at forskernes tillid til DR kan genoprettes efter ‘Ellen imellem'

Transformator

Play Episode Listen Later Aug 19, 2022 32:21


Vært: Henrik Heide Medvirkende: Ulrik Andersen og Gitte Laasby fra Ingeniøren samt Anders Bjarklev, rektor, DTU. I denne uges Transformator skal det først handle om solceller. De voldsomme stigninger på el får rekordmange boligejere til at smide et sted mellem 70 og 100.000 kroner i solceller på taget derhjemme. Men er det nu også så god en forretning? Men én ting er økonomien i solceller. Noget andet er, at både forskning og konkrete brande viser, at en brand kan brede sig voldsomt under tagmonterede solceller, også selvom tagkonstruktionerne lever op til alle brandkrav. Det får Danske Beredskaber og en ph.d.-forsker til at advare om den oversete brandrisiko. Til slut samler vi op på det udskældte tv-koncept ‘Ellen imellem', der kørte på DR i forsommeren. Her blev anerkendte danske forskere inviteret i studiet for at diskutere bl.a. fladjordsteorier og andre konspirationsteorier, men hvad de ikke vidste var, at journalisten Ellen blot gentog spørgsmål fra sin øresnegl, som blev stillet af netop diverse konspirationsteoretikere. Forskerne følte sig til grin og ført bag lyset, og vi har spurgt DTU-rektor Anders Bjarklev, hvordan deres tillid til DR kan genoprettes. Links Nogle artikler kræver abonnement og er muligvis ikke online endnu Solceller med batterier ikke økonomisk for de fleste, siger eksperter Farlig cocktail: Tage og solcelleanlæg øger risikoen for brandspredning Brande breder sig under solpaneler: Britisk videncenter må lukke i ni måneder Brug for regler for at tøjle brandrisiko DTU-rektor Anders Bjarklev: Forskere og medier bør samarbejde om vidensformidling Professor Anja C. Andersen om DR-medvirken: ‘De misbruger min troværdighed' Professor kan ikke få stoppet program, hvor han bliver narret: 'DR har løjet for mig flere gange'

Det Hvide Snit - en podcast om AGF
AGF har fået en god start, kan de nå top seks?

Det Hvide Snit - en podcast om AGF

Play Episode Listen Later Aug 18, 2022 35:58


Hvor langt kan AGF nå med deres gode start på sæsonen? Hvor skal de hente noget i transfervinduet? Hvem har været særligt imponerende i de første kampe?. Værter: Dennis Bjerre, Kim Robin Graahede, Mathias Hansen

Power Ladies
Siw Slevigen (Happy Penger) - nøkkelen til en god par-relasjon, personlig økonom (reprise)

Power Ladies

Play Episode Listen Later Aug 18, 2022 55:54


Siw Slevigen er økonomiprofil i sosiale medier og driver selskapet sitt "Aldri mer inkasso". Siw elsker penger og brenner for bidra til at folk får et bedre forhold til egen økonomi -  i tillegg har hun knukket en kode om hvordan å fortsatt våkne nyforelsket selv etter 19 år i forhold. Hvordan får vi høre i episoden. @yrjaoftedahl

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 161 De Onwerkelijkheid Van De Zonde

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 15, 2022 9:58


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. De onwerkelijkheid van de zonde1. De aantrekkingskracht van schuld is te vinden in de zonde, niet in de vergissing. Vanwege deze aantrekkingskracht zal de zonde worden herhaald. Angst kan zo acuut worden dat de zonde het uitleven wordt ontzegd. Maar zolang schuld aantrekkelijk blijft zal de denkgeest lijden, en het idee van zonde niet loslaten. Want schuld roept er nog steeds om, en de denkgeest hoort het en smacht ernaar, en maakt zichzelf zo tot een gewillige gevangene van de ziekelijke aantrekking daarvan. Zonde is het idee van kwaad dat niet kan worden gecorrigeerd, en toch voor eeuwig begerenswaardig blijft. Als essentieel onderdeel van wat het ego denkt dat jij bent, zul je het altijd verlangen. En alleen een wreker, met een denkgeest die van de jouwe verschilt, zou het door middel van angst kunnen uitroeien.2. Het ego acht het niet mogelijk dat het in feite liefde en niet angst is, die door zonde wordt aangeroepen, en dat ze altijd antwoordt. Want het ego brengt zonde naar angst, en eist straf. Maar straf is slechts een andere vorm van het beschermen van schuld, want wat straf verdient, moet wel echt gebeurd zijn. Straf is altijd de grote behoeder van de zonde, die deze met respect behandelt en de enormiteit ervan eer bewijst. Wat bestraft moet worden, is ontegenzeggelijk waar. En wat waar is, is ontegenzeggelijk eeuwig en zal eindeloos worden herhaald. Want je verlangt datgene waarvan je meent dat het werkelijk is, en zult het niet loslaten.3. Een vergissing is daarentegen niet aantrekkelijk. Wat je duidelijk als een fout ziet, wil je dat gecorrigeerd wordt. Soms kan een zonde keer op keer worden herhaald, met onmiskenbaar verontrustende gevolgen, maar zonder dat ze aan aantrekkingskracht inboet. En plotseling verander je haar status van een zonde naar een fout. Nu zul je die niet meer herhalen; je zult er gewoon mee ophouden en die loslaten, tenzij de schuld blijft. Want dan zul je slechts de vorm van de zonde veranderen en toegeven dat het een vergissing was, maar ervoor zorgen dat ze niet te corrigeren valt. Dit is niet werkelijk een verandering in je waarneming, want het is de zonde, niet de vergissing, die vraagt om straf.4. De Heilige Geest kan geen zonde bestraffen. Fouten onderkent Hij, en Hij zal die allemaal corrigeren zoals God Hem opgedragen heeft. Maar zonde kent Hij niet, en evenmin kan Hij fouten onderkennen die niet kunnen worden gecorrigeerd. Want een fout die niet gecorrigeerd kan worden heeft voor Hem geen betekenis. Fouten dienen om gecorrigeerd te worden, en vragen om niets anders. Wat om straf vraagt, vraagt noodzakelijkerwijs om niets. Iedere fout moet wel een roep om liefde zijn. Wat is zonde dan? Wat kan het anders zijn dan een fout die je verborgen wilt houden, een roep om hulp die je ongehoord en dus onbeantwoord laten wilt?5. In de tijd ziet de Heilige Geest duidelijk dat de Zoon van God fouten kan maken. Hierop deel je Zijn visie. Maar je deelt niet Zijn inzicht in het verschil tussen tijd en eeuwigheid. En wanneer de correctie is voltooid, is tijd eeuwigheid. De Heilige Geest kan jou leren hoe je de tijd anders kunt bekijken en hoe je eraan voorbij kunt zien, maar niet zolang jij in zonde gelooft. Wel zolang je in vergissingen gelooft, want die kunnen door de denkgeest worden gecorrigeerd. Maar zonde is het geloof dat jouw waarneming onveranderlijk is, en dat de denkgeest als waar dient aan te nemen wat hem door middel hiervan wordt verteld. Als hij niet gehoorzaamt, wordt de denkgeest als krankzinnig beschouwd. De enige kracht die in staat zou zijn de waarneming te veranderen wordt op die manier tot machteloosheid veroordeeld, en aan het lichaam gebonden uit angst voor de veranderde waarneming die zijn Leraar, die er één mee is, zou brengen.6. Wanneer je in de verleiding komt te geloven dat zonde werkelijk is, bedenk dan dit: als zonde werkelijk is, zijn zowel God als jij dat niet. Als schepping uitbreiding is, dan moet de Schepper Zichzelf hebben uitgebreid, en is het onmogelijk dat iets wat deel van Hem is totaal verschilt van de rest. Als zonde werkelijk is, moet God met Zichzelf in oorlog zijn. Hij moet dan wel gespleten zijn, en verscheurd tussen goed en kwaad, deels wijs en deels krankzinnig. Want dan moet Hij geschapen hebben wat Hem wil vernietigen, en de macht daartoe bezit. Is het niet makkelijker te geloven dat jij je hebt vergist dan in zoiets te geloven?7. Zolang je gelooft dat jouw werkelijkheid of die van jouw broeder door een lichaam wordt begrensd, zul je in zonde geloven. Zolang je gelooft dat lichamen zich met elkaar kunnen verenigen, zul je schuld aantrekkelijk vinden en geloven dat zonde iets kostbaars is. Want het geloof dat lichamen de denkgeest beperken leidt tot een waarneming van de wereld waarin het bewijs voor de afscheiding overal aanwezig lijkt. En God en Zijn schepping lijken afgesplitst en overwonnen. Want zonde zou bewijzen dat wat God heilig heeft geschapen daarover niet kan zegevieren, noch tegenover de macht van de zonde zichzelf zou kunnen blijven. Zonde wordt als machtiger dan God beschouwd, waarvoor God Zelf Zich dient te buigen, en Zijn schepping aan de veroveraar daarvan moet schenken. Is dit nederigheid of dwaasheid?8. Als zonde werkelijkheid is, moet ze voorgoed buiten het bereik van alle hoop op genezing liggen. Dan zou er immers een macht bestaan boven die van God, die in staat is een andere wil te maken die Zijn Wil zou kunnen aanvallen en overwinnen, en die Zijn Zoon een wil geeft los van en sterker dan de Zijne. En elk deel van Gods versplinterde schepping zou een andere wil hebben, tegengesteld aan de Zijne, en eeuwig in strijd met Hem en met elkaar. Je heilige relatie streeft nu het doel na te bewijzen dat dit onmogelijk is. De Hemel heeft er met een glimlach naar gekeken, en het geloof in zonde is in die liefdevolle glimlach tenietgedaan. Jij ziet die nog steeds, omdat je niet beseft dat haar fundament weg is. Haar bron is weggenomen en dus kan ze slechts een korte tijd gekoesterd worden alvorens te verdwijnen. Alleen de gewoonte om ernaar te zoeken blijft bestaan.9. Toch kijk je met de glimlach van de Hemel op je lippen, en de zegen van de Hemel in je ogen. Je zult niet lang zonde zien. Want in de nieuwe waarneming corrigeert de denkgeest die wanneer ze lijkt te worden gezien, en dan wordt ze onzichtbaar. Vergissingen worden snel herkend, en prompt ter correctie gegeven, om hersteld en niet verborgen te worden. Jij zult van zonde en al haar teisteringen worden genezen zodra je haar geen macht over jouw broeder geeft. En je zult hem helpen vergissingen te boven te komen door hem vreugdevol van het geloof in zonde te bevrijden.10. In het heilig ogenblik zul je de glimlach van de Hemel zowel op jou als op jouw broeder zien stralen. En jij zult hem toestralen, in blije erkenning van de genade die jou geschonken is. Want zonde zal niet zegevieren over een vereniging waaraan de Hemel een glimlach heeft geschonken. Jouw waarneming werd genezen in het heilig ogenblik dat de Hemel jou gegeven heeft. Vergeet wat jij hebt gezien, en sla je ogen in vertrouwen op naar wat jij nu kunt zien. De barrières voor de Hemel zullen voor jouw heilige blik verdwijnen, want aan jou die zonder zicht was is visie gegeven, en je kunt zien. Ga niet op zoek naar wat is opgeheven, maar naar de heerlijkheid die je hervonden hebt en weer kunt zien.11. Kijk naar je Verlosser, en aanschouw wat Hij jou in je broeder wil laten zien, en laat de zonde niet opnieuw opdoemen om je ogen blind te maken. Want zonde zou jou van hem gescheiden houden, maar je Verlosser wil dat jij je broeder ziet als jezelf. Jouw relatie is nu een tempel van genezing, een plaats waar allen die vermoeid zijn kunnen komen om rust te vinden. Hier is de rust die allen wacht na hun reis. En die wordt door jouw relatie nader tot allen gebracht.

Vinmonopolets podcast
310 Veien til en god anbefaling - drikke til mat i Vinmonpolet

Vinmonopolets podcast

Play Episode Listen Later Aug 2, 2022 62:02


Bli med bak kulissene og hør hvordan vi i Vinmonopolet jobber med mat og drikke. Alle butikkene smaker og undersøker hva som er godt. Her snakker vi om hva de har funnet ut. -- Vinmonopolets eksperter, Anne Enggrav, Niclas Lundmark og Anders Roås Stueland, gir deg råd og tips om mat og drikke, øl og vin - og mye mer. Takk til alle som abonnerer og kommenterer på Vinmonopolets podcast! Gi oss noen stjerner i iTunes hvis du liker det du hører, og skriv gjerne hva du liker med podcasten.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 196 Ik Kan Alleen Mijzelf Maar Kruisigen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 15, 2022 28:15


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 196Ik kan alleen mijzelf maar kruisigen.Wanneer dit terdege wordt begrepen en in het volle bewustzijn gehouden, zul je niet proberen jezelf schade te berokkenen, of je lichaam tot slaaf van wraak te maken. Je zult jezelf niet aanvallen, en je zult beseffen dat door een ander aan te vallen jij alleen jezelf aanvalt. Je zult vrij zijn van het waanzinnige geloof dat je door een broeder aan te vallen zelf wordt verlost. En je zult begrijpen dat zijn veiligheid de jouwe is, en dat jij door zijn genezing zelf wordt genezen.Misschien zul je eerst niet begrijpen hoe in het idee dat we vandaag oefenen een genade kan worden gevonden die grenzeloos is en alles in haar veilige bescherming houdt. Het lijkt in feite misschien een teken dat aan straf nooit te ontkomen valt, want het ego, onder druk van wat het als bedreiging ziet, is vlot met het citeren van de waarheid om zijn eigen leugens te redden. Toch kan het er niet in slagen de waarheid die het zo gebruikt te begrijpen. Maar jij kunt deze dwaze toepassingen leren zien en de betekenis die ze lijken te hebben verwerpen.Zo leer je ook je denkgeest dat jij geen ego bent. Want de wijzen waarop het ego de waarheid pleegt te verdraaien zullen jou niet meer misleiden. Je zult niet geloven dat jij een lichaam bent dat moet worden gekruisigd. En je zult in het idee van vandaag het licht van de opstanding aanschouwen en achter alle gedachten aan kruisiging en dood gedachten van bevrijding en leven zien.Het idee van vandaag is één stap die we zetten om ons van slavernij naar een staat van volmaakte vrijheid te laten leiden. Laten we deze stap vandaag zetten, opdat we snel de weg gaan die de verlossing ons wijst, waarbij we elke stap in de vastgestelde volgorde doen, terwijl de denkgeest zijn lasten één voor één afwerpt. Hiervoor hebben we geen tijd nodig. Alleen bereidwilligheid. Want wat wel duizend jaar lijkt te vergen, kan makkelijk in maar één ogenblik worden gedaan door de genade van God.De mistroostige, hopeloze gedachte dat jij anderen kunt aanvallen en zelf kunt ontsnappen, nagelde jou aan het kruis. Misschien leek het verlossing. Maar het stond slechts voor het geloof dat de angst voor God werkelijk is. En wat is dat anders dan de hel? Wie kan geloven dat zijn Vader zijn doodsvijand is, gescheiden van hem, eropuit zijn leven te vernietigen en hem uit het universum weg te vagen, zonder dat de angst voor de hel hem om het hart slaat?Dit is de vorm van waanzin die jij gelooft als je de angstwekkende gedachte aanvaardt dat je een ander kunt aanvallen en zelf vrij kunt zijn. Zolang deze vorm niet is veranderd, is er geen hoop. Hoe zou er ontsnapping kunnen zijn, voor jij ziet dat dit in elk geval volslagen onmogelijk moet zijn? De angst voor God is iets werkelijks voor ieder die denkt dat deze gedachte waar is. En hij zal er de dwaasheid niet van zien, of zelfs maar zien dat die gedachte er is, zodat het mogelijk zou worden die in twijfel te trekken.Om die überhaupt in twijfel te trekken moet eerst de vorm van die gedachte tenminste zoveel worden veranderd dat de angst voor vergelding kan afnemen, en moet de verantwoordelijkheid weer in bepaalde mate worden teruggegeven aan jou. Van daaruit kun je tenminste overwegen of je langs dit pijnlijke pad voort wilt gaan. Totdat deze omslag is volbracht, kun jij niet zien dat het slechts je eigen gedachten zijn die jou angst bezorgen, en dat jouw bevrijding afhangt van jou.Onze volgende stappen zullen makkelijk zijn, als jij deze stap vandaag zet. Vandaaraf gaan we heel snel vooruit. Want wanneer jij eenmaal begrijpt dat het onmogelijk is om te worden gekwetst behalve door jouw eigen gedachten, moet de angst voor God wel verdwijnen. Je kunt dan niet meer geloven dat angst van buitenaf veroorzaakt wordt. En God, die jij meende te hebben verbannen, kan weer worden verwelkomd in de heilige denkgeest die Hij nooit verlaten heeft.Het lied van de verlossing kan zeker worden gehoord in het idee dat we vandaag oefenen. Als je alleen maar jezelf kunt kruisigen, heb je de wereld geen leed berokkend, en hoef je niet bang te zijn voor haar vervolging en wraak. Evenmin hoef je je in paniek te verbergen voor de dodelijke angst voor God waarachter projectie schuilgaat. Wat jij het meest vreest is je verlossing. Jij bent sterk, en kracht is wat je verlangt. En jij bent vrij, en om je vrijheid blij. Je hebt geprobeerd zowel zwak als gevangen te zijn, want je was voor je kracht en vrijheid bang. Toch ligt daarin de verlossing.Er is een ogenblik waarop panische angst je denkgeest zo volkomen in zijn greep schijnt te houden dat ontsnappen volslagen hopeloos lijkt. Wanneer jij eens en voor altijd beseft dat jij bang bent voor jezelf, dan neemt de denkgeest zichzelf als gespleten waar. En dit was verborgen zolang jij geloofde dat een aanval naar buiten kon worden gericht en van buiten naar binnen kon worden geretourneerd. Het leek een vijand buiten jou voor wie jij bang moest zijn. En dus werd een god buiten jou je doodsvijand, de bron van angst.Nu wordt er een ogenblik lang een moordenaar binnenin jou waargenomen, op jouw dood belust en vastbesloten straf voor jou te beramen, tot het moment dat hij eindelijk doden kan. Maar in dat ogenblik ligt tevens het moment waarop verlossing komt. Want de angst voor God is ver dwenen. En je kunt Hem vragen om jou door Zijn Liefde van illusies te verlossen, terwijl je Hem Vader noemt en jouzelf Zijn Zoon. Bid dat het ogenblik er snel mag zijn,—vandaag. Stap weg van de angst en kom nader tot de liefde.Er is geen Gedachte van God die jou niet vergezelt om je te helpen dat moment te bereiken en er snel, veilig en voor altijd doorheen te gaan. Wanneer de angst voor God verdwenen is resten er geen belemmeringen meer tussen jou en de heilige vrede van God. Hoe mild en genadig is het idee dat we oefenen! Heet het naar behoren welkom, want het is je bevrijding. Jouw denkgeest kan inderdaad niemand anders proberen te kruisigen dan jou. Maar ook je verlossing zal afkomstig zijn van jou.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 138 De Illusie En De Werkelijkheid Van De Liefde

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 13, 2022 13:17


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. De illusie en de werkelijkheid van de liefde1. Wees niet bang om naar de speciale haat-relatie te kijken, want er schuilt vrijheid in het kijken ernaar. Was dit er niet, dan zou het onmogelijk zijn de betekenis van liefde niet te kennen. Want de speciale liefde-relatie, waarin de betekenis van liefde verborgen is, wordt uitsluitend aangegaan om de haat te neutraliseren, maar niet om die los te laten. Je verlossing zal duidelijk voor je open ogen oprijzen wanneer jij hiernaar kijkt. Je kunt haat niet beperken. De speciale liefde-relatie zal die niet neutraliseren, maar hem gewoon ondergronds doen gaan, weg uit het zicht. Het is van wezenlijk belang hem in het zicht te brengen, en geen enkele poging te doen hem te verbergen. Want juist de poging om haat op te laten wegen tegen liefde maakt dat liefde voor jou geen betekenis heeft. Je beseft de reikwijdte niet van de splitsing die hierin besloten ligt. En tot je dit wel beseft, zal de splitsing onherkend en dus ongenezen blijven.2. De symbolen van haat spelen tegen de symbolen van liefde een conflict uit dat niet bestaat. Want symbolen staan voor iets anders, en het symbool van liefde heeft geen betekenis als liefde alles is. Je zult volkomen ongedeerd door dit laatste ongedaan-maken heen gaan, en tenslotte als jezelf tevoorschijn komen. Dit is de laatste stap in het gereed zijn voor God. Wees nu niet onwillig, je bent te dichtbij, en je zult de brug in volmaakte veiligheid oversteken, en in stilte worden overgebracht van oorlog naar vrede. De illusie van liefde zal immers nooit voldoening schenken, maar haar werkelijkheid, die jou aan de overkant opwacht, zal jou alles geven.3. De speciale liefde-relatie is een poging de vernietigende gevolgen van haat in te dammen door een veilige haven te vinden in de storm van schuld. Ze doet geen poging om boven de storm uit te rijzen, het zonlicht tegemoet. Integendeel, ze legt de nadruk op de schuld buiten de veilige haven door te proberen daar dijken tegen op te werpen, en daarbinnen te blijven. De speciale liefde-relatie wordt niet gezien als een waarde op zich, maar als een veilige plaats vanwaar haat wordt afgesplitst en in afzondering gehouden. De speciale liefdespartner is alleen aanvaardbaar zolang hij dit doel dient. Haat kan binnensluipen, en is wel degelijk welkom in bepaalde aspecten van de relatie, maar die wordt nog steeds bijeengehouden door de illusie van liefde. Verdwijnt de illusie, dan breekt de relatie, of ze wordt onbevredigend op grond van desillusie.4. Liefde is geen illusie. Ze is een feit. Waar desillusie mogelijk is, was er geen liefde maar haat. Want haat is een illusie, en wat veranderen kan is nooit liefde geweest. Het staat vast dat zij die in enig aspect van het leven een bepaald iemand als partner kiezen, en hem voor welk doel ook gebruiken dat ze niet met anderen willen delen, eerder proberen met schuld te leven dan eraan te sterven. Dat is de keuze die zij zien. En liefde is voor hen slechts een ontsnappen aan de dood. Ze zijn wanhopig naar haar op zoek, maar niet in de vrede waarin ze met vreugde en in stilte tot hen wil komen. En wanneer ze ontdekken dat de angst voor de dood nog steeds op hen drukt, verliest de liefdesrelatie de illusie dat ze is wat ze niet is. Wanneer de dijken ertegen breken, dan stormt angst naarbinnen en triomfeert de haat.5. Er bestaan geen triomfen van de liefde. Alleen haat houdt zich überhaupt met de ‘triomf der liefde' bezig. De illusie van liefde kan over de illusie van haat triomferen, maar altijd door de prijs te betalen van beide een illusie te maken. Zolang de illusie van haat voortduurt, zolang zal liefde een illusie voor jou zijn. En de enige keuze die dan open blijft, is aan welke illusie jij de voorkeur geeft. Er is geen conflict in de keuze tussen waarheid en illusie. Op deze manier bekeken, zou niemand aarzelen. Maar het conflict sluipt binnen zodra de keuze er een tussen illusies lijkt, maar deze keuze doet niet ter zake. Waar de ene keuze even gevaarlijk is als de andere, moet het wel een beslissing uit wanhoop zijn.6. Het is niet jouw taak op zoek te gaan naar liefde, maar enkel in jezelf alle hindernissen te zoeken die jij ertegen opgeworpen hebt, en die te vinden. Het is niet nodig te zoeken naar wat waar is, maar wel naar wat onwaar is. Iedere illusie is er een van angst, welke vorm die ook aanneemt. En de poging om van de ene illusie in de andere te vluchten moet wel mislukken. Als jij buiten jezelf naar liefde zoekt, kun je er zeker van zijn dat je vanbinnen haat ziet, en er bang voor bent. Vrede zal echter nooit voortvloeien uit de illusie van liefde, maar alleen uit haar werkelijkheid.7. Erken dit, want het is waar, en de waarheid dient erkend te worden wil ze van de illusie worden onderscheiden: de speciale liefde-relatie is een poging om liefde in de afscheiding binnen te brengen. En als zodanig is het niets anders dan een poging om liefde in de angst binnen te brengen, en ze in de angst werkelijkheid te verlenen. In een fundamentele schending van de enige voorwaarde van de liefde wil de speciale liefde-relatie het onmogelijke verwezenlijken. Hoe kan dit worden gedaan, behalve in de illusie? Het is van wezenlijk belang dat we van heel nabij kijken naar wat jij nu precies denkt te kunnen doen om het dilemma op te lossen dat jou heel reëel lijkt, maar desondanks niet bestaat. Je bent de waarheid dicht genaderd, en dit is het enige wat tussen jou en de brug staat die jou daarin binnenleidt.8. De Hemel wacht in stilte, en je scheppingen strekken de hand naar jou uit om je te helpen oversteken en ze te verwelkomen. Want zij zijn het die je zoekt. Je bent slechts naar je eigen compleetheid op zoek, en zij zijn het die jou completeren. De speciale liefde-relatie is maar een armzalig surrogaat voor wat jou in waarheid, en niet in illusie, heel maakt. Aan je relatie met hen kleeft geen schuld, en dit stelt jou in staat in dankbaarheid naar al je broeders te kijken, omdat jouw scheppingen in eenheid met hen werden geschapen. Het aanvaarden van jouw scheppingen is het aanvaarden van het Eenzijn van de schepping, zonder welke jij nooit compleet zou kunnen zijn. Geen enkele speciaalheid kan jou bieden wat God gegeven heeft en wat jij bent, met Hem in het geven verbonden.9. Aan de overkant van de brug ligt jouw compleetheid, want je zult totaal in God zijn, en niets speciaals willen dan louter totaal als Hij te zijn, en Hem te completeren door jouw compleetheid. Wees niet bang om over te steken naar de woonstee van vrede en volmaakte heiligheid. Alleen daar is de compleetheid van God en Zijn Zoon voor eeuwig gegrondvest. Zoek hier niet naar in de kille wereld van illusie, waar niets zeker is en alles teleurstelt. Wees in Naam van God volkomen bereid alle illusies op te geven. In elke relatie waarin je volkomen bereid bent compleetheid te aanvaarden, en anders niets, daar is God compleet, en Zijn Zoon met Hem.10. De brug die tot eenheid in jezelf leidt moet wel tot kennis leiden, want ze werd gebouwd met God aan jouw zijde, en zal je rechtstreeks naar Hem leiden waar jouw compleetheid rust, volkomen verenigbaar met die van Hem. Elke illusie die jij bereikbaar acht en zodoende in je denkgeest aanvaardt, neemt jouw eigen gevoel van compleetheid weg, en ontkent aldus de Heelheid van jouw Vader. Elke fantasie, zij het over liefde of over haat, berooft jou van kennis, want fantasieën zijn de sluier waarachter de waarheid schuilgaat. Om de sluier op te lichten die zo duister lijkt en zwaar, is het alleen noodzakelijk de waarheid waarde te verlenen boven alle fantasie, en in het geheel niet bereid te zijn met illusie in plaats van met de waarheid genoegen te nemen.11. Wil je niet door de angst heen naar de liefde gaan? Want dat lijkt de reis te zijn. Liefde roept, maar haat wil dat je blijft. Hoor de roep van de haat niet, en zie geen fantasieën. Want jouw compleetheid ligt in de waarheid, en nergens anders. Zie in de roep van de haat, en in iedere fantasie die opdoemt om jou op te houden, slechts de roep om hulp die onafgebroken van jou naar je Schepper opstijgt. Zou Hij jou geen antwoord geven wiens compleetheid de Zijne is? Hij heeft jou lief, volkomen zonder illusie, zoals jij dient lief te hebben. Want liefde is volkomen zonder illusie, en daardoor volkomen zonder angst. Wie God Zich herinnert moet wel heel zijn. En God heeft nooit vergeten wat Hem heel maakt. In jouw compleetheid liggen de herinnering van Zijn Heelheid en Zijn dankbaarheid jegens jou voor Zijn compleetheid. In Zijn band met jou liggen zowel Zijn onvermogen om te vergeten als jouw vermogen om je te herinneren. In Hem zijn jouw bereidwilligheid om lief te hebben en alle Liefde van God, die jou niet vergeten heeft, verbonden.12. Je Vader kan evenmin de waarheid in jou vergeten als jij in staat bent je die niet te herinneren. De Heilige Geest is de Brug naar Hem, gemaakt uit jouw bereidwilligheid om je met Hem te verenigen, en geschapen door Zijn vreugde in verbondenheid met jou. De reis die eindeloos leek is bijna voltooid, want wat eindeloos is, is heel nabij. Je hebt het bijna herkend. Keer je nu met mij resoluut van alle illusies af, en laat niets de waarheid in de weg staan. Wij zullen de laatste nutteloze reis weg van de waarheid samen ondernemen, en dan gaan we samen rechtstreeks naar God, in vreugdevol antwoord op Zijn Roep om Zijn compleetheid.13. Als speciale relaties van welke soort ook Gods compleetheid zouden belemmeren, kunnen ze voor jou dan enige waarde hebben? Wat God zou hinderen moet jou wel hinderen. Alleen in de tijd lijkt een belemmering van Gods compleetheid mogelijk te zijn. De brug waarover Hij jou dragen wil, tilt jou uit de tijd de eeuwigheid in. Ontwaak uit de tijd, en beantwoord onbevreesd de Roep van Hem die jou in je schepping de eeuwigheid geschonken heeft. Aan deze kant van de brug naar tijdloosheid begrijp je niets.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 193 Alles Is Een Les Die God Me Graag Ziet Leren

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 12, 2022 29:01


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 193Alles is een les die God me graag ziet leren.God heeft geen weet van leren. Toch breidt Zijn Wil zich uit tot wat Hij niet begrijpt, omdat Hij wil dat het geluk dat Zijn Zoon van Hem heeft geërfd, onverstoord blijft, dat het eeuwig is en altijd aan reikwijdte wint, eeuwig uitdijt in de vreugde van de volle schepping, en eeuwig open en volkomen grenzeloos is in Hem. Dat is Zijn Wil. En dus verschaft Zijn Wil het middel om te waarborgen dat die wordt volbracht.God ziet geen tegenstrijdigheden. Maar Zijn Zoon gelooft dat hij die ziet. Dus heeft hij Iemand nodig die zijn foutieve blik kan corrigeren en hem de visie kan geven die hem terugleidt naar waar waarneming ophoudt. God neemt in het geheel niet waar. Toch is Hij het die het middel verschaft waardoor waarneming waar en mooi genoeg gemaakt wordt om er het licht van de Hemel op te laten schijnen. Hij is het die beantwoordt wat Zijn Zoon wil tegenspreken, en diens zondeloosheid voor eeuwig veilig bewaart.Dit zijn de lessen die God jou graag ziet leren. Zijn Wil weerspiegelt ze allemaal en zij weerspiegelen Zijn liefdevolle goedheid jegens de Zoon die Hij liefheeft. Elke les heeft een kerngedachte, die in alle dezelfde is. Alleen de vorm is anders, met verschillende omstandigheden en gebeurtenissen, met verschillende personages en verschillende thema's, ogenschijnlijk, maar niet in werkelijkheid. In hun fundamentele inhoud zijn ze hetzelfde. Het is dit:Vergeef, en je zult dit anders zien.Het is zeker zo dat alle ellende er niet slechts als niet-vergeven uitziet. Maar dat is de inhoud achter de vorm. Het is deze gelijkheid die garandeert dat er wordt geleerd, want de les is zo simpel dat die uiteindelijk niet kan worden verworpen. Niemand kan zich voor eeuwig verbergen voor een waarheid die zo zonneklaar is dat ze in talloze vormen verschijnt, en toch in elk daarvan even makkelijk wordt herkend, als men daarin maar de simpele les wil zien. Vergeef, en je zult dit anders zien.Dit zijn de woorden die de Heilige Geest spreekt in al je beproevingen, al je pijn, elk lijden ongeacht de vorm. Dit zijn de woorden waarmee de verleiding ophoudt en de schuld, nu losgelaten, niet langer wordt vereerd. Dit zijn de woorden die een eind aan de droom van zonde maken en de denkgeest bevrijden van angst. Dit zijn de woorden waardoor verlossing tot heel de wereld komt.Zullen we niet leren deze woorden te zeggen wanneer we in de verleiding komen te geloven dat pijn werkelijk is, en de dood onze keuze wordt in plaats van het leven? Zullen we niet leren deze woorden te zeggen wanneer we hun vermogen om alle denkgeesten uit slavernij te verlossen, hebben begrepen? Dit zijn woorden die jou macht geven over alle gebeurtenissen die ogenschijnlijk macht over jou hebben gekregen. Je ziet die in het juiste perspectief wanneer jij deze woorden in je volle bewustzijn houdt, en niet vergeet dat deze woorden van toepassing zijn op alles wat jij ziet of wat enige broeder onjuist bekijkt.Hoe kun je weten wanneer je verkeerd ziet, of wanneer iemand anders verzuimt de les te zien die hij leren moet? Schijnt pijn als werkelijk te worden waargenomen? Als dat zo is, wees er dan zeker van dat de les niet is geleerd. En er blijft een niet-vergeven verscholen zitten in de denkgeest die de pijn ziet door ogen die de denkgeest richt.God ziet niet graag dat jij zo lijdt. Hij wil jou helpen jezelf te vergeven. Zijn Zoon herinnert zich niet wie hij is. En God wil dat hij Zijn Liefde niet vergeet, noch alle gaven die Zijn Liefde met zich brengt. Zou je nu afzien van je eigen verlossing? Zou je nalaten de simpele lessen te leren die de hemelse Leraar jou voorzet, opdat alle pijn verdwijnt en God opnieuw herinnerd wordt door Zijn Zoon?Alles is een les die God jou graag ziet leren. Hij wil niet dat een niet-vergevende gedachte ongecorrigeerd blijft en evenmin dat één doorn of spijker Zijn heilige Zoon op enigerlei wijze bezeert. Hij wil zeker stellen dat zijn heilige rust ongestoord en sereen blijft, onbezorgd, in een eeuwig thuis dat voor hem zorgt. En Hij wil dat alle tranen worden afgewist, zonder dat er ook maar één te vergieten overblijft en wacht op zijn vastgestelde tijd om te vallen. Want God heeft gewild dat lachen elke traan vervangt en dat Zijn Zoon opnieuw vrij is.We zullen vandaag proberen duizend schijnbare blokkades voor vrede in maar één dag te overwinnen. Laat genade sneller tot jou komen. Probeer haar niet nog een dag, nog een minuut of nog een ogenblik langer tegen te houden. Hiertoe werd de tijd gemaakt. Gebruik die vandaag waarvoor die is bedoeld. Wijd ‘s ochtends en ‘s avonds zoveel tijd je kunt aan zijn eigenlijke doel, en laat die tijd niet korter zijn dan wat aan jouw diepste behoefte voldoet.Geef alles wat je kunt, en geef een beetje meer. Want nu willen we met gezwinde spoed opstaan en naar ons Vaders huis gaan. We zijn te lang weggeweest en willen hier niet langer vertoeven. En laten we, terwijl we oefenen, aan alle dingen denken die we hebben opgespaard om zelf te regelen en afgezonderd hielden van genezing. Laten we ze allemaal aan Hem geven die de manier kent om ernaar te kijken zodat ze verdwijnen. Waarheid is Zijn boodschap, waarheid is Zijn les. Het zijn Zijn lessen die God wil dat we leren.Besteed vandaag en in de komende dagen elk uur een beetje tijd aan het oefenen van de les in vergeving, in de vorm die voor die dag is vastgesteld. En probeer die toe te passen op de gebeurtenissen die het uur heeft gebracht, zodat het volgende uur vrij is van het voorgaande. De ketens van de tijd worden op die manier makkelijk losgemaakt. Laat geen enkel uur zijn schaduw werpen op het uur dat volgt, en wanneer dat voorbij is, laat dan alles wat in de loop daarvan is gebeurd, samen daarmee verdwijnen. Zo zul jij ongebonden blijven, in eeuwige vrede binnen de wereld van de tijd.Dit is de les die God jou graag ziet leren: er is een manier om naar elk ding te kijken waardoor dit voor jou een volgende stap wordt naar Hem en naar de verlossing van de wereld. Antwoord op alles wat van verschrikking spreekt als volgt:Ik zal vergeven en dit zal verdwijnen.Herhaal bij iedere ongerustheid, iedere zorg, en elke vorm van lijden juist deze woorden. En dan heb je de sleutel in handen die de Hemelpoort opent en de Liefde van God de Vader eindelijk naar de aarde omlaagbrengt om haar tot de Hemel te verheffen. God Zelf zal deze laatste stap zetten. Weiger de kleine stapjes niet die Hij jou vraagt naar Hem te zetten.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 183 Ik Roep Gods Naam Aan En De Mijne

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 2, 2022 26:23


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 183Ik roep Gods Naam aan en de mijne.Gods Naam is heilig, maar niet heiliger dan die van jou. Het aanroepen van Zijn Naam is niets anders dan het aanroepen van de jouwe. Een vader geeft zijn zoon zijn naam en identificeert aldus zijn zoon met hem. Zijn broeders delen zijn naam en zo zijn ze verenigd in een band waartoe ze zich wenden voor hun identiteit. Jouw Vaders Naam brengt je in herinnering wie jij bent, zelfs in een wereld die niet weet, en zelfs al ben jij het vergeten.Gods Naam kan niet worden gehoord zonder reactie, noch worden gezegd zonder een weerklank in de denkgeest, die jou oproept je te herinneren. Zeg Zijn Naam, en je nodigt de engelen uit om de grond waarop jij staat te omringen en jou toe te zingen, terwijl ze hun vleugels uitspreiden om je te behoeden en te beschutten tegen iedere wereldse gedachte die inbreuk kan maken op jouw heiligheid.Herhaal de Naam van God en heel de wereld reageert door illusies af te leggen. Iedere droom die de wereld dierbaar is, is plotseling voorbij en waar die leek te zijn, vind je een ster: een wonder van genade. De zieken staan op, nu genezen van hun ziekelijke gedachten. De blinden kunnen zien, de doven horen. De bedroefden werpen hun rouw af en de tranen van pijn worden gedroogd, nu blij gelach de wereld komt zegenen.Herhaal de Naam van God en kleine namen hebben hun betekenis verloren. Er is geen verleiding die niet tot iets naamloos en ongewensts wordt ten overstaan van Gods Naam. Herhaal Zijn Naam en zie hoe makkelijk je de namen van alle goden vergeet waaraan jij waarde hechtte. Ze zijn de naam van god, die jij hun gaf, kwijtgeraakt. Ze worden anoniem en nietswaardig voor jou, ook al heb je, voor je de Naam van God hun kleine namen liet vervangen, in aanbidding voor hen gestaan en hen goden genoemd.Herhaal de Naam van God en roep jouw Zelf aan, wiens Naam de Zijne is. Herhaal Zijn Naam en alle nietige, naamloze dingen op aarde vallen in het juiste perspectief. Zij die de Naam van God aanroepen, kunnen het naamloze niet verwarren met de Naam, noch zonde aanzien voor genade, of lichamen voor de heilige Zoon van God. En mocht jij met een broeder samenzijn, terwijl jij in stilte bij hem zit en met hem Gods Naam in je rustige denkgeest herhaalt, dan heb je daar een altaar opgericht dat reikt tot God Zelf en tot Zijn Zoon.Oefen alleen dit vandaag: herhaal langzaam steeds en steeds opnieuw Gods Naam. Vergeet elke naam, behalve die van Hem. Hoor niets anders. Laat al je gedachten op deze worden geënt. Geen ander woord gebruiken we, behalve aan het begin, wanneer we het idee van vandaag één enkele maal uitspreken. En dan wordt Gods Naam onze enige gedachte, ons enige woord, het enige dat onze denkgeest bezighoudt, het enige dat we wensen, de enige klank met betekenis, en de enige Naam voor al wat we verlangen te zien, voor al wat we het onze willen noemen.Zo doen we een uitnodiging die nooit kan worden geweigerd. En God zal komen en die Zelf beantwoorden. Denk niet dat Hij de futiele gebeden hoort van hen die Hem aanroepen met de namen van afgoden die door de wereld worden gekoesterd. Zij kunnen Hem zo niet bereiken. Hij kan niet het verzoek horen dat Hij niet Zichzelf is, of dat Zijn Zoon een andere naam dan de Zijne ontvangt.Herhaal de Naam van God en je erkent Hem als de enige Schepper van de werkelijkheid. En je erkent tevens dat Zijn Zoon deel van Hem is en schept in Zijn Naam. Zit in stilte en laat Zijn Naam uitgroeien tot het alomvattende idee dat je denkgeest volledig vult. Laat alle gedachten behalve deze ene stil zijn. En reageer hiermee op alle andere gedachten, en zie Gods Naam de duizend nietige namen vervangen die jij aan je gedachten gegeven hebt, terwijl je niet besefte dat er één Naam is voor al wat is en wat zal zijn.Vandaag kun jij een staat bereiken waarin je de gave van genade zult ervaren. Je kunt aan alle gebondenheid aan de wereld ontsnappen en de wereld dezelfde bevrijding schenken die jij gevonden hebt. Jij kunt je herinneren wat de wereld is vergeten en haar jouw eigen herinnering aanbieden. Jij kunt vandaag de rol aanvaarden die je zowel in haar als jouw verlossing speelt. En beide kunnen volmaakt tot stand worden gebracht.Wend je tot de Naam van God voor je bevrijding en ze wordt jou gegeven. Er is geen ander gebed nodig dan dit, want dit bevat ze allemaal. Woorden zijn onbelangrijk en alle verzoeken overbodig, wanneer Gods Zoon zijn Vaders Naam aanroept. Zijn Vaders Gedachten worden de zijne. Hij maakt aanspraak op alles wat zijn Vader gaf, nog altijd geeft en eeuwig geven zal. Hij roept Hem aan om alle dingen die hij dacht te hebben gemaakt nu naamloos te laten zijn, en in hun plaats wordt Gods heilige Naam zijn oordeel over hun nietswaardigheid.Al het kleine is stil. Onbeduidende geluiden zijn nu geluidloos. De kleine aardse dingen zijn verdwenen. Het universum bestaat uit niets dan de Zoon van God die zijn Vader aanroept. En zijn Vaders Stem geeft antwoord in zijn Vaders heilige Naam. In deze eeuwige, stille relatie, waarin communicatie alle woorden verre overstijgt en toch in diepte en hoogte alles overtreft wat woorden mogelijkerwijs kunnen overdragen, verblijft eeuwige vrede. In de Naam van onze Vader willen we deze vrede vandaag ervaren. En in Zijn Naam zal die ons gegeven zijn.

Abels tårn
Abels Bakgård - NY - Fiskelukt, og hvordan blir kvitt den!? Og lukter en god vin virkelig brent gummi?

Abels tårn

Play Episode Listen Later May 13, 2022 57:09


Vi kom i skade for å publisere feil episode i forrige uke. Her er den riktige. I Bergen har forskere ved NORCE i fire år jobba med følgende problem: Hvordan bli kvitt stanken av gammal fisk? Gjester: Heine Johansen - Vinkjenner Marianne Goris - Mollekylærbiolog ved NORCE Mari Øvrum Gaarder - Sensorikk, forbruker og innovasjon ved NOFIMA. Hør episoden i appen NRK Radio