Podcasts about telkens

  • 72PODCASTS
  • 140EPISODES
  • 31mAVG DURATION
  • 1EPISODE EVERY OTHER WEEK
  • Dec 24, 2022LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about telkens

Latest podcast episodes about telkens

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 259 Wie Zichzelf Beschuldigt

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 24, 2022 6:27


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Wie zichzelf beschuldigt1. Alleen wie zichzelf beschuldigt veroordeelt. Nu jij je voorbereidt op een keuze die tot andere resultaten leidt, is er allereerst iets dat je uit-en-te-na leren moet. Het moet een gewoontereactie worden die zo karakteristiek is voor alles wat je doet, dat het jouw primaire reactie wordt op elke verleiding en elke situatie die zich voordoet. Leer dit, en leer het goed, want hier wordt het uitstel van je geluk bekort met een tijdsspanne waarvan jij je geen voorstelling kunt maken. Je haat je broeder nooit om zijn zonden, maar alleen om die van jou. Welke vorm zijn zonden ook lijken aan te nemen, deze verhult slechts het feit dat jij gelooft dat ze de jouwe zijn en daarom een ‘gerechtvaardigde' aanval verdienen.2. Waarom zouden zijn zonden zonden zijn, als jij niet geloofde dat ze in jou niet kunnen worden vergeven? Waarom zijn ze in hem werkelijk, als jij niet geloofde dat ze jouw werkelijkheid zijn? En waarom val je ze overal aan, als het niet was omdat jij jezelf haat? Ben jij soms een zonde? Telkens wanneer je aanvalt, antwoord je met ‘ja', want door aan te vallen bevestig je dat je schuldig bent, en dat je moet geven naargelang je verdient. En wat kun je anders verdienen dan wat jij bent? Als je zelf niet geloofde dat je een aanval verdiende, zou het helemaal nooit in je opkomen iemand aan te vallen. Waarom zou je ook? Wat zou je er bij winnen? Wat zou het resultaat kunnen zijn dat jij wensen zou? “En hoe zou moord jou tot voordeel kunnen strekken?3. Zonden zitten in lichamen. Ze worden niet in denkgeesten waargenomen. Ze worden niet gezien als doelen, maar als daden. Lichamen handelen, denkgeesten niet. En daarom moet het lichaam opdraaien voor wat het doet. Het wordt niet als iets passiefs gezien wat jouw bevelen gehoorzaamt en uit zichzelf in het geheel niets doet. Als jij zonde bent, ben je een lichaam, want de denkgeest handelt niet. En intentie moet dan in het lichaam liggen, en niet in de denkgeest. Het lichaam moet dan zelfstandig opereren, en zichzelf motiveren. Als jij zonde bent sluit je de denkgeest in het lichaam op, en draag je zijn intentie over op zijn gevangenis, die in zijn plaats handelt. Een cipier volgt geen bevelen op, maar legt bevelen op aan de gevangene.4. Toch is het lichaam, niet de denkgeest, de gevangene. Het lichaam denkt geen gedachten. Het heeft niet de macht te leren, te vergeven of te onderwerpen. Het geeft geen bevelen waarnaar de denkgeest zich voegen moet, en stelt geen voorwaarden waaraan hij moet voldoen. Het houdt slechts de gewillige denkgeest gevangen die erin verblijven wil. Het wordt ziek op bevel van de denkgeest die zijn gevangene wil zijn. En het wordt oud en sterft, omdat die denkgeest ziek is in zichzelf. Leren is het enige dat verandering teweegbrengt. En dus zou het lichaam, waarin geen leerproces kan plaatsvinden, nooit kunnen veranderen, tenzij de denkgeest verkoos dat het lichaam in zijn verschijningsvormen verandert, om aan de bedoeling te beantwoorden die de denkgeest eraan geeft. Want de denkgeest kan leren, en daar wordt alle verandering teweeggebracht.5. De denkgeest die denkt dat hij een zonde is, heeft maar één doel: dat het lichaam de bron van zonde zou zijn, teneinde het in de gevangenis te houden die hij gekozen heeft en bewaakt, en waar hij zichzelf in vasthoudt als een slapende gevangene ten prooi aan de grommende honden van haat en kwaad, van ziekte en aanval, van pijn en ouderdom, en van lijden en verdriet. Hier worden de offergedachten bewaard, want hier regeert schuld, die beveelt dat de wereld moet zijn zoals hij: een plaats waar niets genade kan vinden en evenmin de vernietigende werking van de angst kan overleven, behalve in moord en dood. Want hier word jij tot zonde gemaakt, en zonde kan hen die vreugdevol en vrij zijn niet verdragen, want dat zijn de vijanden die de zonde dient te doden. In de dood wordt de zonde bewaard, en zij die denken dat ze zonde zijn, moeten sterven omwille van wat ze denken te zijn.6. Laten we blij zijn dat jij zult zien wat je gelooft, en dat het jou gegeven is te veranderen wat je gelooft. Het lichaam zal alleen maar volgen. Het kan jou nooit ergens heenleiden waar jij niet wilt zijn. Het waakt niet over je slaap, en mengt zich niet in je ontwaken. Bevrijd je lichaam uit deze gevangenschap, en je zult niemand als de gevangene zien van dat waaraan jij bent ontsnapt. Je zult je uitverkoren vijanden niet in de greep van schuld willen houden, noch degenen die jij als vrienden beschouwt geketend willen laten blijven aan de illusie van een veranderende liefde.7. De onschuldigen brengen vrijheid, in dankbaarheid voor hun bevrijding. En wat zij zien houdt hun vrijwaring in stand van gevangenschap en dood. Stel je denkgeest open voor verandering, en er zal geen oeroude straf van jouw broeder of van jou worden geëist. Want er is geen offer dat kan worden gevraagd, en er is geen offer dat kan worden gebracht, zo heeft God gezegd.

De Zwanger Worden Podcast
173 Hoe overleef ik de feestdagen? Het is dit jaar weer niet gelukt om zwanger te worden

De Zwanger Worden Podcast

Play Episode Listen Later Dec 16, 2022 22:42


Hoe overleef je de feestdagen als je al heel lang zwanger probeert te worden? Telkens opmerkingen krijgt als: willen jullie geen kinderen? Bovendien zijn het donkere dagen en ligt de winterdip op de loer. Ik deel een aantal super waardevolle tips hier voor in deze podcast aflevering.   Gratis Masterclass Verdubbel je vruhctbaarheid in 7 stappen Binnenkort geef ik hem weer, meldt je hier aan   Spirit baby programma: Klik hier voor het bekijken van de spirit baby programma   Matchcall inplannen Overleg met Lilian welk programma het beste bij je past   Ontspannen afvallen Na de feestdagen de kilo's er weer af   De zwanger worden podcast is gemaakt door Lilian Kruse van BeeMom, voor meer informatie ga naar https://beemom.nl/   Gratis Ontspannen Zwanger Worden MP3 Wil je de gratis ontspannen zwanger worden audio luisteren van BeeMom? https://beemom.nl/gratis/ 

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 247 De Droom Van Vergeving

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 10, 2022 9:15


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. De droom van vergeving1. De slaaf van afgoden is een gewillige slaaf. Want gewillig moet hij zijn om zich in aanbidding neer te buigen voor wat geen leven heeft, en in het machteloze op zoek te gaan naar macht. Wat is er toch met de heilige Zoon van God gebeurd dat dit zijn wens kon zijn: zich lager dan de stenen op de grond te laten vallen, en van afgoden te verwachten dat ze hem helpen opstaan? Luister dan naar jouw verhaal in de droom die jij hebt gemaakt, en vraag jezelf af of het niet de waarheid is dat jij gelooft dat het géén droom is.2. Er kwam een droom van oordelen binnen in de denkgeest die God even volmaakt geschapen heeft als Zichzelf. En in die droom werd de Hemel veranderd in de hel, en God tot vijand van Zijn Zoon gemaakt. Hoe kan Gods Zoon ontwaken uit die droom? Het is een droom van oordelen. Hij dient dus niet te oordelen, en hij zal ontwaken. Want de droom zal schijnbaar voortduren zolang hij er deel van is. Oordeel niet, want hij die oordeelt zal afgoden nodig hebben, die ervoor zullen zorgen dat het oordeel niet op hemzelf zal rusten. Ook kan hij het Zelf niet kennen dat hij veroordeeld heeft. Oordeel niet, want je maakt jezelf tot een deel van kwade dromen waarin afgoden je ‘ware' identiteit zijn, en je verlossing van het oordeel nu in doodsangst en in schuld op jouw schouders wordt gelegd.3. Alle figuren in de droom zijn afgoden, gemaakt om jou te verlossen uit de droom. Ze maken echter deel uit van datgene waaruit ze jou geacht werden te verlossen. Zo zorgt een afgod dat de droom levend en verschrikkelijk blijft, want wie zou er zo'n droom kunnen wensen, als hij niet zelf in doodsangst en wanhoop verkeerde? En juist dit is waar de afgod voor staat, en hem aanbidden komt dus neer op het aanbidden van wanhoop en doodsangst, en van de droom waaruit die voortkomen. Oordelen is een onrechtvaardigheid jegens Gods Zoon, en het is rechtvaardigheid dat wie een oordeel over hem velt, de straf die hij zichzelf heeft opgelegd in de droom die hij gemaakt heeft, niet ontlopen zal. God weet wat rechtvaardigheid, niet wat straf is. Maar in de droom van oordelen val je aan en word je veroordeeld, en wens je de slaaf van afgoden te zijn die tussen jouw oordeel en de straf die dat met zich meebrengt zijn geplaatst.4. Er kan geen verlossing zijn in de droom zoals jij die droomt. Want afgoden moeten er deel van zijn, om je te verlossen van wat jij denkt dat je hebt volbracht en aangericht om jezelf zondig te maken en het licht in jou te doven. Kindlief, het licht is er. Je droomt slechts, en afgoden zijn het speelgoed waarvan jij droomt dat je ermee speelt. Wie hebben er speelgoed nodig, behalve kinderen? Ze doen alsof ze over de wereld heersen, en geven hun speelgoed de macht rond te lopen en te praten, en te denken, te voelen, en te spreken namens hen. Maar alles wat hun speelgoed schijnt te doen speelt zich in de denkgeesten af van degenen die ermee spelen. Ze vergeten echter maar al te graag dat zij de droom waarin hun stukken speelgoed echt zijn zelf hebben bedacht, en ze zien niet in dat hun wensen hun eigen wensen zijn.5. Nachtmerries zijn kinderdromen. De stukken speelgoed hebben zich tegen het kind gekeerd dat geloofde dat hij ze tot werkelijkheid had gemaakt. Maar kan een droom aanvallen? Of kan een stuk speelgoed uitgroeien tot iets groots en gevaarlijks, iets woests en wilds? Dit gelooft het kind inderdaad, omdat hij zijn eigen gedachten vreest en die plaatsvervangend aan zijn stukken speelgoed geeft. En hun werkelijkheid wordt zijn eigen werkelijkheid, omdat ze hem schijnbaar van zijn gedachten verlossen. Ze houden zijn gedachten echter levend en werkelijk, maar dan buiten hem gezien, waar ze zich tegen hem kunnen keren voor zijn verraad jegens ze. Hij denkt dat hij ze nodig heeft om aan zijn gedachten te kunnen ontsnappen, omdat hij denkt dat die gedachten werkelijk zijn. En dus maakt hij van alles een stuk speelgoed, om ervoor te zorgen dat zijn wereld buiten hem blijft, en te spelen dat hij er slechts een deel van is.6. Er komt een moment dat de kindertijd voorgoed achter de rug en voorbij zou moeten zijn. Probeer geen kinderspeelgoed te bewaren. Dank het allemaal af, want je hebt het niet meer nodig. De droom van oordelen is een kinderspel, waarin het kind de vader wordt, machtig, maar met het beetje wijsheid van een kind. Wat hem kwetst wordt vernietigd, wat hem helpt, gezegend. Zij het dan dat hij dit beoordeelt als een kind dat niet weet wat kwetst en wat genezen zal. En er lijken erge dingen te gebeuren, en hij is bang voor al de chaos in een wereld die naar hij meent geregeerd wordt door de wetten die hij heeft gemaakt. Toch is de werkelijke wereld niet beïnvloed door de wereld die hij voor werkelijk houdt. En evenmin zijn haar wetten veranderd omdat hij het niet begrijpt.7. De werkelijke wereld is nog altijd slechts een droom. Maar met andere figuren. Die worden niet gezien als afgoden die verraad plegen. Het is een droom waarin niemand gebruikt wordt ter vervanging van iets anders, noch wordt geplaatst tussen de gedachten die de denkgeest bedenkt en wat hij ziet. Niemand wordt gebruikt voor iets wat hij niet is, want alle kinder dingen zijn afgedankt. En wat ooit een droom van oordelen was, is nu veranderd in een droom waar alles vreugde is, want dat is het doel dat hij heeft. Alleen dromen van vergeving kunnen hier binnengaan, want tijd is nagenoeg voorbij. En de vormen die in de droom binnenkomen worden nu als broeders gezien, zonder oordeel, maar in liefde.8. Dromen van vergeving hoeven niet lang te duren. Ze zijn niet gemaakt om de denkgeest te scheiden van wat hij denkt. Ze proberen niet te bewijzen dat de droom door iemand anders wordt gedroomd. En in deze dromen wordt een melodie gehoord die eenieder zich herinnert, ook al heeft hij ze van voor het begin aller tijden niet meer gehoord. Eenmaal totaal brengt vergeving tijdloosheid zo dichtbij dat het lied van de Hemel te horen is; niet met de oren, maar met de heiligheid die het altaar dat voor eeuwig diep in Gods Zoon verblijft, nooit verlaten heeft. En wanneer hij dit lied opnieuw hoort, weet hij dat hij het nooit niet heeft gehoord. En waar is de tijd, wanneer dromen van oordelen zijn afgedankt?9. Telkens wanneer je enige vorm van angst voelt, – en je bent angstig wanneer jij niet een diepe voldaanheid en vast vertrouwen op hulp voelt, of de kalme verzekering dat de Hemel jou vergezelt – weet dan dat je een afgod hebt gemaakt, en gelooft dat die jou zal verraden. Want onder de hoop dat hij je zal verlossen ligt de schuld en de pijn van zelfverraad en onzekerheid, zo bitter en intens dat de droom niet volledig je hele gevoel van doem kan verbergen. Je zelfverraad moet wel uitmonden in angst, want angst is oordelen, en dat leidt onherroepelijk tot de verwoede zoektocht naar afgoden en de dood.10. Dromen van vergeving herinneren jou eraan dat jij in veiligheid leeft en jezelf niet hebt aangevallen. Zo smelten je kinderangsten weg, en worden dromen het teken dat je een nieuw begin hebt gemaakt, en niet weer een poging hebt ondernomen om afgoden te aanbidden en aanval te behouden. Dromen van vergeving zijn vriendelijk voor ieder die in de droom figureert. En zo brengen ze de dromer volledige bevrijding van angstdromen. Hij vreest zijn oordeel niet, want hij heeft niemand geoordeeld, noch heeft hij getracht door middel van oordelen bevrijd te worden van datgene wat het oordeel moet opleggen. En al die tijd herinnert hij zich wat hij vergeten was toen oordelen de manier leek om hem van de straf ervan te verlossen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 245 Zoek Niet Buiten Jezelf

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 8, 2022 7:35


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. Zoek niet buiten jezelf1. Zoek niet buiten jezelf. Want dat is tot mislukken gedoemd, en je zult tranen storten elke keer dat een afgod valt. De Hemel kan niet worden gevonden waar hij niet is, en nergens anders kan er vrede zijn. Geen enkele afgod die jij aanbidt wanneer God roept, zal ooit in Zijn plaats antwoorden. Geen enkel ander antwoord dat jij daarvoor in de plaats kunt stellen doet jou het geluk vinden dat Zijn antwoord brengt. Zoek niet buiten jezelf. Want al je pijn komt simpelweg voort uit een vruchteloze speurtocht naar wat je wilt, waarbij je hardnekkig volhoudt te weten waar dat te vinden is. En wat als het daar niet is? Wil je liever gelijk hebben of gelukkig zijn? Wees blij dat jou gezegd is waar het geluk woont, en zoek niet langer elders. Je zult falen. Maar het is je gegeven de waarheid te kennen, en er niet buiten jouzelf naar te zoeken.2. Niemand komt hier zonder nog hoop, een of andere langslepende illusie, of een droom te hebben dat er buiten hem iets is wat hem geluk en vrede brengen zal. Als alles in hem is, kan dit niet het geval zijn. En zodoende ontkent hij door zijn komst de waarheid omtrent zichzelf, en zoekt hij naar iets wat méér is dan alles, alsof een deel daarvan werd afgezonderd en gevonden kan worden waar heel de rest niet is. Dit is het doel dat hij het lichaam verleent: dat het zoekt wat hem ontbreekt, en hem geeft wat hemzelf compleet zou maken. En zo doolt hij doelloos rond, op zoek naar iets wat hij niet vinden kan, en gelovend dat hij is wat hij niet is.3. De langslepende illusie zal hem ertoe aanzetten duizenden afgoden op te zoeken, en daarachter op zoek te gaan naar duizenden meer. En elk zal hem teleurstellen, allemaal op één na; want hij zal sterven, en niet begrijpen dat de afgod die hij zoekt niets anders is dan zijn dood. De vorm ervan lijkt buiten hem te liggen. Toch probeert hij Gods Zoon in hem te doden, en te bewijzen dat hij diens overwinnaar is. Dat is de bedoeling van elke afgod, want dit is de rol die eraan is toegewezen, en dat is de rol die niet kan worden vervuld.4. Telkens wanneer jij een doel probeert te bereiken waarin de verbetering van het lichaam als hoofdbegunstigde wordt aangemerkt, probeer jij jouw dood te bewerkstelligen. Want jij gelooft dat je gebrek kunt lijden, en gebrek is de dood. Offeren betekent opgeven, dus het zonder moeten stellen en verlies geleden hebben. En door dit opgeven wordt het leven verworpen. Zoek niet buiten jezelf. Die zoektocht veronderstelt dat jij vanbinnen niet heel bent en ervoor terugschrikt naar je verwoesting te kijken, maar liever buiten jezelf op zoek gaat naar wat jij bent.5. Afgoden moeten vallen omdat ze geen leven bezitten, en iets wat levenloos is, is een teken van de dood. Jij kwam om te sterven, en wat kun je anders verwachten dan de doodstekenen te zien die je zoekt? Droefheid noch lijden verkondigen een andere boodschap dan dat er een afgod is gevonden die een parodie op het leven te zien geeft, welke in haar levenloosheid in feite de dood is, die als werkelijk wordt voorgesteld en waaraan een levende vorm is gegeven. Maar elke afgod moet wel tekortschieten en uiteenvallen en vergaan, want een vorm van dood kan geen leven zijn, en wat geofferd werd kan niet heel zijn.6. Alle afgoden van deze wereld zijn gemaakt om te beletten dat de waarheid in je door jou zou worden gekend, en om jouw trouw aan de droom overeind te houden dat jij iets buiten jou moet vinden om compleet en gelukkig te zijn. Het is zinloos afgoden te aanbidden in de hoop vrede te vinden. God woont in jou, en jouw compleetheid ligt in Hem. Geen enkele afgod neemt Zijn plaats in. Verwacht niets van afgoden. Zoek niet buiten jezelf.7. Laten we het doel vergeten dat het verleden de wereld gegeven heeft. Want anders zal de toekomst als het verleden zijn, en slechts bestaan uit een reeks deprimerende dromen, waarin alle afgoden jou één voor één in de steek laten, en jij overal dood en teleurstelling ziet.8. Om dit alles te veranderen en een weg van hoop en bevrijding te banen in wat een eindeloze cirkel van wanhoop leek, hoef je slechts te besluiten dat jij het doel van de wereld niet kent. Je verleent haar doeleinden die ze niet heeft, en zo beslis jij waartoe ze dient. Je probeert er een oord van afgoden in te zien die jij buiten jezelf vindt, en die de macht bezitten om wat in jou is compleet te maken door wat je bent tussen de twee op te splitsen. Je kiest je dromen, want die zijn wat jij wenst, gezien alsof het jou gegeven werd. Je afgoden doen wat jij wilt dat ze doen, en hebben de macht die jij hun toedicht. En je jaagt ze vergeefs na in de droom, want je wilt hun macht voor jezelf.9. Maar waar anders komen dromen voor dan in een denkgeest die slaapt? En kan een droom erin slagen het beeld dat hij buiten zichzelf projecteert tot werkelijkheid te maken? Bespaar tijd, mijn broeder, en leer waar de tijd toe dient. En bespoedig het eind van afgoden in een wereld die droef en ziek is gemaakt door er afgoden te zien. Jouw heilige denkgeest is een altaar voor God, en waar Hij is kunnen geen afgoden verblijven. De angst voor God is niets anders dan de angst voor het verlies van afgoden. Het is niet de angst voor het verlies van je werkelijkheid. Maar jij hebt van jouw werkelijkheid een afgod gemaakt die je tegen het licht van de waarheid moet beschermen. En heel de wereld wordt het middel waarmee deze afgod kan worden gered. Verlossing lijkt aldus een bedreiging voor het leven en de schenker van de dood.10. Dat is niet zo. Verlossing beoogt te bewijzen dat er geen dood is, en dat alleen het leven bestaat. Met het offer van de dood gaat niets verloren. Een afgod kan de plaats van God niet innemen. Laat Hem jou herinneren aan Zijn Liefde voor jou, en probeer Zijn Stem niet te smoren in diepe wanhoopszangen tot je eigen afgoden. Zoek niet buiten je Vader voor jouw hoop. Want hoop op geluk is geen wanhoop.

Luisterrijk luisterboeken
Het avontuur van de eenzame fietser

Luisterrijk luisterboeken

Play Episode Listen Later Nov 24, 2022 3:00


Violet Smith vermoedt dat ze te maken heeft met een stalker. Telkens als ze naar het station van Farnham fietst, achtervolgt een onbekende man haar. Sherlock Holmes start een onderzoek.Uitgegeven door OORkracht 8Spreker(s): Jan Ad Adolfsen

De sofa van Nathan Kahan -  Sport & Performance Psychologie
Aflevering 38: Volleybalster Jutta Van de Vyver: Telkens ik mij slecht voelde, zette ik nadien stappen vooruit.

De sofa van Nathan Kahan - Sport & Performance Psychologie

Play Episode Listen Later Nov 23, 2022 26:39


Jutta: https://volleyvlaanderen.be/yellow-tigers/jutta-van-de-vyver-17 https://www.linkedin.com/in/jutta-van-de-vyver-b87752191/?originalSubdomain=be Nathan: https://nathankahan.be Instagram: https://www.instagram.com/desofavankahan/ Blog: https://kiesjeattitude.blogspot.com

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 224 Het Beeld Van Kruisiging

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 10, 2022 12:10


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Het beeld van kruisiging1. De wens om onrechtvaardig behandeld te worden is een poging tot compromis, die aanval aan onschuld wil paren. Wie kan combineren wat volstrekt onverenigbaar is, en tot eenheid smeden wat zich nooit verbinden laat? Bewandel de weg der zachtmoedigheid en je zult geen kwaad vrezen, noch schaduwen in de nacht. Maar plavei je pad niet met symbolen van verschrikking, of je zult een doornenkroon vlechten waaraan jouw broeder en jijzelf niet zullen ontkomen. Je kunt niet alleen jezelf kruisigen. En als jij onrechtvaardig wordt behandeld, moet hij de onrechtvaardigheid ondergaan die jij ziet. Je kunt niet alleen jezelf offeren. Want een offer is totaal. Als het al kon plaatsvinden, zou het heel Gods schepping, alsook de Vader betrekken bij het offer van Zijn geliefde Zoon.2. In jouw bevrijding van offers manifesteert zich die van hem en wordt hem getoond dat die de zijne is. Maar iedere pijn die jij lijdt zie je als bewijs dat hij aan een aanval schuldig is. Zo wil jij jezelf tot teken maken dat hij zijn onschuld verloren heeft, en hij maar naar jou hoeft te kijken om te beseffen dat hij veroordeeld is. En wat jegens jou onrechtvaardig was, zal hem volkomen terecht treffen. De onterechte wraak waar jij onder lijdt komt nu hem toe, en wanneer ze hem geldt, ben jij ervan bevrijd. Koester niet de wens jezelf tot levend symbool te maken van zijn schuld, want je zult de dood die je voor hem gemaakt hebt niet ontlopen. Maar in zijn onschuld zul jij de jouwe vinden.3. Telkens wanneer je ermee instemt pijn te lijden, misdeeld of onrechtvaardig behandeld te zijn, of aan iets gebrek te hebben, beschuldig jij je broeder slechts van een aanval op Gods Zoon. Jij houdt hem een beeld voor ogen van jouw kruisiging, zodat hij kan zien dat zijn zonden in jouw bloed en door jouw dood in de Hemel staan geschreven en hem vooruit gaan om de poort dicht te werpen en hem te verdoemen tot de hel. Dit staat echter in de hel en niet in de Hemel geschreven, waar jij boven alle aanval bent verheven en het bewijs van zijn onschuld levert. Het beeld van jezelf dat jij hem voorhoudt, toon je aan jouzelf en je stelt er heel je vertrouwen in. De Heilige Geest biedt jou een beeld van jezelf om aan hem te geven waarachter totaal geen pijn of verwijt verscholen gaat. En wat geslachtofferd werd aan zijn schuld, wordt de volmaakte getuige van zijn onschuld.4. De kracht van een getuigenis overstijgt geloof omdat ze overtuigdheid in haar kielzog voert. De getuige wordt geloofd omdat hij voorbij zichzelf wijst naar wat hij vertegenwoordigt. Een ziek en lijdend jij vertegenwoordigt slechts jouw broeders schuld, de getuige die jij zendt opdat hij de verwondingen maar niet vergeten zou die hij heeft toegebracht, en waaraan hij nooit ontsnappen zal, zo heb jij jezelf gezworen. Jij aanvaardt dit ziekelijke en armzalige beeld, als het maar dienen kan om hem te straffen. De zieken zijn genadeloos tegenover iedereen, en proberen door besmetting te doden. De dood lijkt een zachte prijs, als ze kunnen zeggen: ‘Zie mij aan, broeder, door jouw toedoen sterf ik.' Want ziekte is de getuige van zijn schuld, en de dood bewijst dat zijn vergissingen wel degelijk zonden zijn. Ziekte is slechts een ‘kleine' dood, een vorm van wraak die nog niet totaal is. Toch spreekt ze met stelligheid namens wat ze vertegenwoordigt. Het sombere en wrange beeld dat jij jouw broeder hebt gezonden heb jij met verdriet bekeken. En jij hebt alles geloofd wat het hem heeft getoond, omdat het getuigde van de schuld in hem die jij zag en liefhad.5. In de handen die door aanraking van de Heilige Geest zijn verzacht, legt Hij nu een beeld van een andere jij. Het is nog steeds een beeld van een lichaam, want wat jij werkelijk bent kan niet worden gezien, noch afgebeeld. Maar dit beeld is niet gebruikt met het doel aan te vallen, en heeft dan ook nooit enige pijn geleden. Het getuigt van de eeuwige waarheid dat jij niet kunt worden gekwetst, en verwijst aan zichzelf voorbij naar zowel jouw onschuld als de zijne. Toon dit aan jouw broeder, en die zal zien dat ieder litteken genezen is en dat iedere traan met een lach en in liefde is weggewist. En daar zal hij zijn vergeving aanschouwen, en met genezen ogen erachter kijken naar de onschuld die hij in jou ziet. Dit is het bewijs dat hij nooit gezondigd heeft: dat niets wat zijn waanzin hem gebood te doen ooit is verricht, of ooit enigerlei gevolg heeft gehad. Dat geen enkel verwijt waarmee hij zijn hart heeft bezwaard ooit gerechtvaardigd was, en dat geen enkele aanval hem ooit kan treffen met de giftige en meedogenloze angel van de angst.6. Getuig van zijn onschuld, niet van zijn schuld. Jouw genezing is zijn troost en zijn gezondheid, omdat ze bewijst dat illusies onwaar zijn. Niet de levenswil, maar de doodswens is de motivatie voor deze wereld. Haar enige doel is te bewijzen dat schuld werkelijk is. Niet één gedachte, daad of gevoel in deze wereld heeft een andere motivatie dan deze. Ze zijn de getuigen die worden opgeroepen om te worden geloofd, en ze verlenen overtuigingskracht aan het systeem dat ze bepleiten en vertegenwoordigen. En elk heeft vele stemmen, die in verschillende talen tot jou en je broeder spreken. En toch is de boodschap voor beiden gelijk. De opsmuk van het lichaam probeert te laten zien hoe lieflijk de getuigen van schuld wel zijn. Zorgen over het lichaam tonen aan hoe broos en kwetsbaar jouw leven is, hoe gemakkelijk wat je liefhebt wordt verwoest. Depressiviteit spreekt van de dood, en van de vruchteloosheid van echte zorg om wat dan ook.7. De sterkste getuige voor nutteloosheid die alle overige schraagt en ze het beeld helpt schilderen waarin zonde gerechtvaardigd is, is ziekte in elke vorm die ze aanneemt. De zieken hebben een reden voor elk van hun onnatuurlijke verlangens en vreemde behoeftes. Want wie zou een leven kunnen leiden dat zo snel wordt afgesneden, en geen oog hebben voor de waarde van voorbijgaande genoegens? Welk blijvend genot kan er zijn? Hebben de zwakken niet het recht te geloven dat alle beetjes gestolen genot hun legitieme loon zijn voor hun luttele leven? Hun dood zal de prijs voor allemaal betalen, of ze nu van de voordelen daarvan genieten of niet. Het eind van het leven komt onafwendbaar, hoe dat leven ook werd besteed. Schep dan ook genoegen in het heel vluchtige en kortstondige.8. Dit zijn geen zonden, maar getuigen voor de vreemde overtuiging dat zonde en dood werkelijk zijn, en dat onschuld en zonde op gelijke wijze hun definitieve einde zullen vinden in het graf. Als dat waar was, zou er reden zijn tevreden te blijven met het najagen van voorbijgaande pleziertjes en het koesteren van kleine genoegens, waar je maar kunt. Maar in deze voorstelling van zaken wordt het lichaam niet als neutraal gezien, noch zonder een onlosmakelijk daarmee verbonden doel. Want het wordt het symbool van verwijt, het teken van schuld waarvan de gevolgen nog steeds zichtbaar aanwezig zijn, zodat de oorzaak nooit kan worden ontkend.9. Jouw functie is je broeder te tonen dat zonde geen oorzaak hebben kan. Hoe vruchteloos moet het zijn jezelf als toonbeeld te zien van het bewijs dat wat jouw functie is nooit kan bestaan! Het beeld van de Heilige Geest verandert het lichaam niet in iets wat het niet is. Het neemt slechts al de tekenen van beschuldiging en afkeuring ervan weg. Weergegeven zonder doel, wordt het noch als ziek noch als gezond, noch als slecht noch als goed gezien. Er worden geen redenen geboden om het ook maar enigszins te kunnen beoordelen. Het heeft geen leven, maar is evenmin dood. Het staat buiten iedere ervaring van liefde of angst. Want nu getuigt het nog van niets, omdat zijn doel nog onbepaald is, en is de denkgeest opnieuw vrij te kiezen waartoe het dient. Nu is het niet veroordeeld, maar wacht tot het een bedoeling wordt gegeven, zodat het de functie kan vervullen die het ontvangt.10. In deze lege ruimte waaruit de zonde als doel verwijderd is, staat niets het herinneren van de Hemel in de weg. Hier kan zijn vrede komen en volmaakte genezing de plaats innemen van de dood. Het lichaam kan een teken van leven worden, een belofte van verlossing, en een vleugje onsterfelijkheid voor degenen die het beu zijn de kwalijke geur des doods op te snuiven. Laat genezing dan zijn doel zijn. Dan zal het de boodschap uitzenden die het ontvangen heeft, en door zijn gezondheid en lieflijkheid de waarheid en de waarde verkondigen die het vertegenwoordigt. Laat het de kracht ontvangen een oneindig leven te vertegenwoordigen, voor eeuwig van alle aanval vrij. En laat het volgende zijn boodschap aan jouw broeder zijn: ‘Zie mij aan, broeder, door jouw toedoen leef ik.'11. De eenvoudigste manier om dit te bereiken is de volgende: het lichaam geen doel meer te laten hebben uit het verleden, toen je zeker meende te weten dat zijn doel het aanwakkeren was van schuld. Want dit houdt vol dat je kromme beeld een blijvend teken is van wat het vertegenwoordigt. Dit laat geen ruimte vrij om er een verschillende zienswijze, een ander doel aan te kunnen geven. Je kent zijn doel niet. Je hebt slechts illusies van een doel gegeven aan een ding dat jij gemaakt hebt om jouw functie verborgen te houden voor jezelf. Dit ding zonder doel kan de functie niet verbergen die de Heilige Geest gegeven heeft. Laat dan ook toe dat zijn bedoeling en jouw functie eindelijk met elkaar worden verenigd, en als één worden gezien.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 215 Vele Vormen Een Correctie

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 28, 2022 7:45


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Vele vormen, één correctie1. Het is niet moeilijk de redenen te begrijpen waarom jij de Heilige Geest niet vraagt om alle problemen voor je op te lossen. Het kost Hem niet meer moeite het ene op te lossen dan het andere. Ieder probleem is voor Hem hetzelfde, want elk wordt vanuit precies dezelfde invalshoek en met dezelfde aanpak opgelost. De aspecten die opgelost dienen te worden veranderen niet, welke vorm het probleem ook lijkt aan te nemen. Een probleem kan zich in vele vormen voordoen, en zal dat ook doen zolang het probleem voortduurt. Het dient geen enkel doel een poging te doen het in een speciale vorm op te lossen. Het zal zich herhalen en weer herhalen, keer op keer, tot het voor eens en voor al beantwoord is, en in geen enkele vorm nog zal opduiken. En pas dan ben je ervan verlost.2. De Heilige Geest biedt je verlossing van elk probleem dat je denkt te hebben. Voor Hem zijn ze hetzelfde omdat elk, ongeacht de vorm die het lijkt aan te nemen, de eis is dat iemand verlies moet lijden en een offer brengen, zodat jij winnen kunt. En wanneer de situatie zodanig is opgelost dat niemand verliest, dan is het probleem verdwenen, want het was een fout in de waarneming die nu is gecorrigeerd. Het is voor Hem niet moeilijker de ene vergissing naar de waarheid te brengen dan de andere. Er is namelijk maar één vergissing: het hele idee dat verlies mogelijk is, en voor iemand zou kunnen uitmonden in winst. Als dat waar was, dan zou God onrechtvaardig zijn, zou zonde mogelijk, aanval gerechtvaardigd, en wraak terecht zijn.3. Voor deze ene vergissing, in welke vorm ook, is er één correctie. Verlies bestaat niet; denken dat dit wel het geval is, is een vergissing. Je hebt geen problemen, al denk je van wel. En toch zou je dat niet kunnen denken als je ze één voor één zag verdwijnen, zonder te letten op omvang, complexiteit, plaats en tijd, of enig kenmerk dat jij waarneemt en dat elk de schijn geeft te verschillen van de rest. Denk niet dat de beperkingen die jij oplegt aan wat je ziet, God op enigerlei wijze kunnen beperken.4. Het wonder der rechtvaardigheid kan elke vergissing corrigeren. Ieder probleem is een vergissing. Het doet de Zoon van God onrecht aan, en is daarom niet waar. De Heilige Geest weegt onrechtvaardigheden niet als groot of klein, of meer of minder van gewicht. Voor Hem hebben ze geen eigenschappen. Het zijn misvattingen waaronder de Zoon van God zij het nodeloos lijdt. En dus neemt Hij de doornen en de spijkers weg. Hij houdt niet stil om te beoordelen of het leed groot is of klein. Hij velt slechts één oordeel: dat het kwetsen van Gods Zoon onterecht moet zijn, en daarom niet het geval is.5. Jij die gelooft dat je met een gerust hart slechts enkele misvattingen ter correctie hoeft te geven, terwijl je de andere voor jezelf houdt, onthoud dit: rechtvaardigheid is totaal. Er bestaat niet zoiets als gedeeltelijke rechtvaardigheid. Als de Zoon van God schuldig is, dan is hij veroordeeld en verdient hij geen genade van de God van gerechtigheid. Maar vraag God niet om hem te straffen omdat jij vindt dat hij schuldig is en wilt dat hij sterft. God schenkt jou het middel om zijn onschuld te zien. Zou het dan terecht zijn hem te straffen omdat jij niet wilt kijken naar wat er is te zien? Telkens wanneer jij een probleem voor jezelf houdt om het op te lossen, of oordeelt dat het er een is waarvoor geen oplossing bestaat, heb je het groot gemaakt, en buiten het bereik geplaatst van alle hoop op genezing. Je ontkent dan dat het wonder der rechtvaardigheid eerlijk kan zijn.6. Als God rechtvaardig is, dan kunnen er geen problemen zijn die rechtvaardigheid niet kan oplossen. Maar jij gelooft dat sommige onrechtvaardigheden terecht en goed zijn, en noodzakelijk om jezelf in stand te houden. Het zijn die problemen die jij groot en onoplosbaar acht. Want er zijn er nu eenmaal die jij verlies toewenst en er is niemand van wie jij wenst dat hij helemaal van offers verschoond blijft. Neem nogmaals je speciale functie in overweging. Er is jou iemand gegeven om in hem zijn volmaakte zondeloosheid te zien. En je zult van hem geen offer vragen, omdat je niet zou kunnen willen dat hij verlies lijdt. Het wonder der rechtvaardigheid dat jij tevoorschijn roept, zal even zeker op jou rusten als op hem. Ook zal de Heilige Geest pas tevreden zijn wanneer het door iedereen ontvangen is. Want wat jij aan Hem geeft behoort ieder toe, en doordat jij het geeft kan Hij ervoor zorgen dat ieder het in gelijke mate ontvangt.7. Bedenk eens hoe geweldig je eigen bevrijding zal zijn, wanneer je bereid bent voor al je problemen correctie te ontvangen. Je zult er niet één zelf houden, omdat je geen enkele vorm van pijn wilt. En je zult zien dat voor de zachtmoedige blik van de Heilige Geest elk klein beetje pijn wordt opgelost. Want in Zijn ogen zijn ze allemaal klein, en niet méér waard dan een lichte zucht voor ze verdwijnen, voorgoed ongedaan gemaakt en niet meer herinnerd. Wat eens een speciaal probleem leek, – een misstap die niet verholpen kon worden, een aandoening zonder remedie – is tot een universele zegen getransformeerd. Het offer is verdwenen. En in zijn plaats kan de Liefde van God, die elke herinnering aan offers en verlies wegschijnt, worden herinnerd.8. God kan pas herinnerd worden wanneer rechtvaardigheid wordt bemind in plaats van gevreesd. Hij kan niet onrechtvaardig zijn tegen wie of wat ook, omdat Hij weet dat al-wat-is Hem toebehoort, en voor eeuwig zal zijn zoals Hij het heeft geschapen. Er is niets wat Hij liefheeft dat niet zonder zonde is, en buiten het bereik van aanval. Jouw speciale functie opent wijd de deur waarachter de herinnering van Zijn Liefde volmaakt ongeschonden en onbezoedeld wordt bewaard. En het enige wat je hoeft te doen is te wensen dat de Hemel jou gegeven wordt in plaats van de hel, en iedere grendel en sluitboom die de deur veilig vergrendeld en gesloten leek te houden zal eenvoudig wegvallen en verdwijnen. Want het is niet de Wil van je Vader dat jij minder zou moeten schenken of ontvangen dan Hij gegeven heeft, toen Hij jou in volmaakte liefde schiep.

De Stemmen van Assisen
Verkracht door een professor: "De KU Leuven wist van de zaak. Maar kaatste de bal telkens terug naar het slachtoffer"

De Stemmen van Assisen

Play Episode Listen Later Oct 26, 2022 19:36


"What happens in Barcelona, stays in Barcelona." Dat zei professor Filip D. aan zijn studente, enkele uren voor hij haar verkrachtte. Na zes jaar getalm is Filip D. eindelijk veroordeeld voor de zware zedenfeiten, en ontploft de zaak bij de KU Leuven. Waarom wachtte de universiteit zo lang om hem te schorsen? Productie Nieuwsblad Podcasts | Stemmen Cedric Lagast, Pieter Huyberechts & Hannes Heynderickx | Montage Benjamin Hertoghs & House of Media | Eindredactie Bert Heyvaert

Luisterrijk luisterboeken
Sfinx zonder gezicht

Luisterrijk luisterboeken

Play Episode Listen Later Sep 21, 2022 3:00


De "Sfinx" is een Belgische undercoveragent zonder naam. Telkens weer wisselt hij van identiteit. Alleen zijn vrouw en kinderen kennen zijn echte gezicht...Uitgegeven door SAGA EgmontSpreker(s): Peter Perceval

Michelle van Laar: IJzersterk merk dé Podcast
Waarom je ideale klant & niche elke keer weer de basis is - #131

Michelle van Laar: IJzersterk merk dé Podcast

Play Episode Listen Later Sep 12, 2022 10:24


Telkens weer je basis. Hier mag je elke keer weer naar terug. Of je nou al 10 jaar onderneemt of net begint. Ik heb het over je doelgroep en je niche. Want als deze niet kloppend is dan gaat de rest ook fout. Vanuit deze basis bepaal je namelijk je aanbod, je strategie en alles rondom je communicatie. Het moet kloppen!Plan hier je call met Michelle.Lees hier meer over het event 'Van Kijkers naar Kopers' op 6 Oktober.

De Vetjes hier en daar Podcast

Mijn gasten van vandaag zijn 3 van de 4 organisatoren van de plussize closetsale. Je hebt er ongetwijfeld al van gehoord... Romah, Finne, Hanne en Marijne organiseren ongeveer 2x per jaar deze closetsale waar je mooie, betaalbare tweedehandskleding kan kopen van maat 44 tot maat 60. En dat is uitzonderlijk, vermits er vele fysieke plussize winkels dit zelfs niet aanbieden. Telkens slagen ze erin om verkopers te vinden dat deze maten aanbieden en er komt alsmaar meer volk naartoe. Het is een echte community geworden en ook wel een safe space waar je als dikke mens rustig kleding kan kopen en passen zonder scheve blikken en zonder je af te vragen of het wel in je maat is..Instagram: https://www.instagram.com/plussizeclosetsale.belgium/Facebook event: https://www.facebook.com/events/404801121745893

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 139 De Keuze Voor Compleetheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 14, 2022 14:23


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De keuze voor compleetheid1. Wanneer we kijken naar de speciale relatie, is het noodzakelijk dat we eerst beseffen dat ze een enorme hoeveelheid pijn met zich meebrengt. Verontrustheid, vertwijfeling, schuld en aanval dringen er allemaal in door, onderbroken door periodes waarin ze verdwenen lijken. Dit alles dient begrepen te worden als wat het is. Welke vorm het ook aanneemt, het is altijd een aanval op het zelf om de ander schuldig te maken. Ik heb hier eerder al over gesproken, maar een aantal aspecten van wat er in wezen geprobeerd wordt, bleven onaangeroerd.2. Heel eenvoudig gezegd: de poging om schuldig te maken is altijd tegen God gericht. Want het ego wil graag dat je Hem, en Hem alleen, als schuldig ziet, en het Zoonschap blootstelt aan aanvallen, zonder bescherming daartegen. De speciale liefde-relatie is het voornaamste wapen van het ego om jou uit de Hemel te weren. Ze lijkt niet op een wapen, maar als je nagaat hoeveel waarde jij eraan hecht, en waarom, zul je beseffen wat ze in wezen is.3. De speciale liefde-relatie is het geschenk van het ego waarop het zich het meest beroemt, en dat de meeste aantrekkingskracht uitoefent op hen die niet bereid zijn om schuld op te geven. Hier treedt de ‘dynamiek' van het ego het duidelijkst aan den dag, want rekenend op de aanlokkelijkheid van zijn aanbod, zijn de fantasieën die eromheen cirkelen vaak heel openlijk. Hier worden ze gewoonlijk aanvaardbaar en zelfs natuurlijk geacht. Niemand vindt het bizar tegelijk lief te hebben en te haten, en zelfs zij die geloven dat haat zonde is, voelen zich alleen maar schuldig, maar corrigeren dit niet. Dit is de ‘natuurlijke' toestand van de afscheiding, en zij die leren dat dit allerminst natuurlijk is, lijken zelf de onnatuurlijken te zijn. Want deze wereld is het tegendeel van de Hemel, gemaakt om er het tegendeel van te zijn, en alles hier gaat in precies de tegenovergestelde richting van wat waar is. In de Hemel, waar de betekenis van liefde gekend is, is liefde hetzelfde als vereniging. Hier, waar de illusie van liefde in plaats van de liefde wordt aanvaard, wordt liefde als afscheiding en uitsluiting gezien.4. In de speciale relatie, geboren uit het verborgen verlangen naar de speciale liefde van God, triomfeert de haat van het ego. Want de speciale relatie is de verzaking van de Liefde van God, en de poging om de speciaalheid, die Hij geweigerd heeft, voor het zelf veilig te stellen. Het is essentieel voor het behoud van het ego dat jij gelooft dat deze speciaalheid niet de hel is maar de Hemel. Het ego wil namelijk nooit dat jij inziet dat afscheiding alleen verlies kan betekenen, aangezien dat de enige omstandigheid is waarin de Hemel niet kan bestaan.5. Voor eenieder betekent de Hemel compleetheid. Hierover kan geen onenigheid bestaan, omdat zowel het ego als de Heilige Geest dit aanvaarden. Ze zijn het echter compleet oneens over wat compleetheid is, en hoe die tot stand wordt gebracht. De Heilige Geest weet dat compleetheid in de eerste plaats in vereniging is gelegen, en vervolgens in de uitbreiding daarvan. Voor het ego is compleetheid in triomf gelegen, en in de uitbreiding van de ‘overwinning' tot zelfs in de definitieve triomf over God. Hierin ziet het de uiteindelijke vrijheid van het zelf, want er blijft dan niets over om het ego te dwarsbomen. Dit is zijn idee van de Hemel. En daarom moet vereniging, een toestand waarin het ego zich niet mengen kan, wel de hel zijn.6. De speciale relatie is een vreemde en onnatuurlijke kunstgreep van het ego om hel en Hemel met elkaar te verbinden, en te zorgen dat ze niet te onderscheiden zijn. En de poging om de denkbeeldige ‘beste' van beide werelden te vinden heeft alleen tot fantasieën over beide geleid, en tot het onvermogen om elk te zien als wat die is. De speciale relatie is de triomf van deze verwarring. Het is een soort vereniging waarvan vereniging zelf is uitgesloten, terwijl de basis van de poging tot vereniging op uitsluiting berust. Kan er een beter voorbeeld gegeven worden van de stelregel van het ego: ‘Zoek maar vind niet'?7. Het merkwaardigste van al is het zelfconcept dat het ego in de speciale relatie cultiveert. Dit ‘zelf' zoekt de relatie om zichzelf compleet te maken. Maar wanneer het de speciale relatie vindt waarin het dit denkt te kunnen bereiken, geeft het zichzelf weg, en probeert het zichzelf voor het zelf van een ander ‘om te ruilen'. Dit is geen vereniging, want er is geen toename en geen uitbreiding. Elke partner probeert het zelf dat hij niet wil op te offeren voor een dat hij denkt te prefereren. En hij voelt zich schuldig voor de ‘zonde' van iets te nemen en niets waardevols daarvoor terug te geven. Hoeveel waarde kan hij toekennen aan een zelf dat hij weggeeft om een ‘beter' te krijgen?8. Het ‘betere' zelf dat het ego zoekt is er altijd een dat specialer is. En al wie een speciaal zelf lijkt te bezitten is ‘geliefd' om wat er van hem afgenomen kan worden. Waar beide partners dit speciale zelf in elkaar zien, ziet het ego ‘een vereniging gesmeed in de Hemel.' Want geen van beiden zal inzien dat hij om de hel heeft gevraagd, en dus zal hij het ego zijn illusie van de Hemel niet ontnemen, die het hem gegeven heeft om aan de Hemel afbreuk te doen. Maar als alle illusies illusies zijn van angst – en ze kunnen niets anders zijn – is de illusie van de Hemel niets anders dan een ‘aantrekkelijke' vorm van angst, waarin de schuld diep begraven ligt en opduikt in de vorm van ‘liefde'.9. De aanlokkelijkheid van de hel ligt alleen in de verschrikkelijke aantrekkingskracht van schuld waarmee het ego degenen lokt die hun geloof stellen in kleinheid. De overtuigdheid van kleinheid ligt in iedere speciale relatie, want alleen de misdeelden kunnen waarde hechten aan speciaalheid. Het verlangen naar speciaalheid, en het geschenk van speciaalheid als een daad van liefde beschouwen, maakt liefde tot iets hatelijks. De werkelijke bedoeling van de speciale relatie, in strikte overeenstemming met de doeleinden van het ego, bestaat erin de werkelijkheid te vernietigen en de illusie daarvoor in de plaats te stellen. Want het ego is zelf een illusie, en alleen illusies kunnen van zijn ‘werkelijkheid' getuigen.10. Als je de speciale relatie als een triomf over God zou zien, zou je die dan willen? Laten we niet denken aan haar angstaanjagend karakter, noch aan de schuld die ze onvermijdelijk met zich brengt, en evenmin aan de droefheid en eenzaamheid. Want dat zijn slechts kenmerken van de hele afscheidingsreligie, en van de algehele context waarin die gedacht wordt voor te komen. Het centrale thema in haar litanie aan het offer is dat God moet sterven opdat jij kunt leven. En juist dit thema wordt in de speciale relatie uitgespeeld. Jij denkt dat je door de dood van jouw zelf een ander zelf kunt aanvallen, en het van de ander kunt stelen om het zelf te vervangen dat jij veracht. En je veracht het omdat je denkt dat het niet de speciaalheid biedt die jij eist. En door het te haten heb je het klein en onwaardig gemaakt, omdat je er bang voor bent.11. Hoe kun jij onbeperkte macht verlenen aan wat je meent te hebben aangevallen? Zo angstaanjagend is de waarheid voor jou geworden dat je haar, tenzij ze zwak en klein is, en het niet waard om er waarde aan te verlenen, niet durft aan te zien. Je acht het veiliger het kleine zelf dat jij gemaakt hebt te begiftigen met macht, die jij aan de waarheid ontwrongen hebt, waarbij je erover triomfeert en haar hulpeloos achterlaat. Zie eens hoe nauwkeurig dit ritueel in de speciale relatie wordt opgevoerd. Tussen twee afzonderlijke mensen wordt een altaar opgericht, waarop elk zijn zelf probeert te doden, om op zijn lijk een ander zelf op te richten dat zijn macht moet halen uit zijn dood. Telkens en telkens en telkens weer wordt dit ritueel opgevoerd. En het is nooit voltooid, en zal ook nooit voltooid zijn. Het voltooiingsritueel kan niet compleet maken, want het leven ontstaat niet uit de dood, noch de Hemel uit de hel.12. Telkens wanneer enige vorm van een speciale relatie jou ertoe verleidt liefde in een ritueel te zoeken, bedenk dan dat liefde inhoud is, en geen vorm, van welke soort ook. De speciale relatie is een ritueel van de vorm, dat erop aanstuurt de vorm te verheffen zodat die ten koste van de inhoud de plaats van God in kan nemen. De vorm heeft geen betekenis en zal die ook nooit hebben. De speciale relatie moet worden gezien als wat ze is: een zinloos ritueel waarin kracht wordt onttrokken aan de dood van God, en in Zijn moordenaar wordt geïnvesteerd ten teken dat de vorm over de inhoud heeft getriomfeerd, en liefde haar betekenis heeft verloren. Zou je willen dat dit mogelijk was, zelfs daargelaten dat dit duidelijk onmogelijk is? Als het mogelijk was, zou jij jezelf hulpeloos hebben gemaakt. God is niet boos. Hij kon dit eenvoudig niet laten gebeuren. Je kunt Zijn Denkgeest niet veranderen. Geen van de rituelen die jij in het leven hebt geroepen, en waarin de dans des doods jou in verrukking brengt, kan aan het eeuwige de dood brengen. En evenmin kan jouw uitverkoren surrogaat voor de Heelheid van God daar ook maar enigszins invloed op hebben.13. Zie in de speciale relatie niets anders dan een zinloze poging andere goden op te richten voor Zijn aangezicht, en door hen te aanbidden hun nietigheid en Zijn grootheid te versluieren. In naam van jouw compleetheid wil jij dit niet. Want iedere afgod die je opricht om voor Hem te plaatsen staat voor jou, in plaats van wat jij bent.14. Verlossing schuilt in het simpele feit dat illusies niet angstwekkend zijn omdat ze niet waar zijn. Ze lijken slechts angstwekkend in de mate waarin jij verzuimt ze te zien als wat ze zijn; en je zult dit verzuimen in de mate waarin jij wilt dat ze waar zijn. En in diezelfde mate loochen jij de waarheid, en verzuim je aldus de simpele keuze te maken tussen waarheid en illusie, tussen God en fantasie.

Ver van je bed show
S1E6: Hoe Libanon telkens in een nieuwe crisis belandt met Wafa Al Ali

Ver van je bed show

Play Episode Listen Later Jul 13, 2022 34:21


De hoofdstad van Libanon, Beirut, stond lang bekend als het Parijs van het Midden Oosten. Maar wat is daar nog van over nu het land kampt met hyperinflatie, een vluchtelingencrisis en corruptie. Twee jaar terug stond het land internationaal op de kaart na een enorme explosie in de haven. NRC journalist Wafa Al Ali kwam op haar derde vanuit Libanon naar Nederland met haar ouders. Ze volgt het land op de voet en vertelt hoe de bevolking gebukt gaat onder alles wat zich afspeelt. Is er nog hoop voor de toekomst?Shownotes:

Wereldmachten
Ver van je Bed Show: Hoe Libanon telkens in een nieuwe crisis belandt

Wereldmachten

Play Episode Listen Later Jul 13, 2022 34:21


Wereldmachten is gestopt en vervangen door onze nieuwe buitenlandpodcast Ver van je Bed Show. Abonneer je nu op het kanaal van de Ver van je Bed Show in Apple Spotify of een andere favoriet, om nog meer mooie buitenlandverhalen te kunnen luisteren. We hopen je daar te zien!De hoofdstad van Libanon, Beirut, stond lang bekend als het Parijs van het Midden Oosten. Maar wat is daar nog van over nu het land kampt met hyperinflatie, een vluchtelingencrisis en corruptie. Twee jaar terug stond het land internationaal op de kaart na een enorme explosie in de haven. Suzan Yücel praat met NRC journalist Wafa Al Ali wat de effecten van alle crises zijn op de bevolking. Wafa kwam op haar derde vanuit Libanon naar Nederland met haar ouders en volgt het land op de voet. Is er nog hoop voor de toekomst?Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Artjanna’s Succesverhalen Podcast
Episode #422 Dit kun je het beste doen als je telkens in oude patronen terug valt

Artjanna’s Succesverhalen Podcast

Play Episode Listen Later Jul 11, 2022 10:54


Ben je bang om terug te vallen in oude patronen? Of zit je misschien weer midden in de negatieve gedachten over jezelf? Je baalt als een stekker, want het ging zo lekker. Wat doe je als je terug valt in oude patronen en hoe komt het dat dit telkens gebeurd? Ik heb hier een podcast aflevering over opgenomen #422 'Dit kun je het beste doen als je telkens in oude patronen terug valt' Je beluistert 'em via de link in mijn profiel @artjannaharkhoe of zoek in je favoriete podcast app 'Artjanna Harkhoe' PS: En ben jij er klaar mee om het alleen te doen? Wil je ook vanuit je eigen kern iets GROOTS neerzetten in de markt? Wil je weten welke kansen en mogelijkheden ik voor je zie? Vraag dan nu jouw Gratis Intake Breakthrough Call aan. https://artjanna.nl/impact-strategie-call/ PPS: Schrijf je nu GRATIS in voor de masterclass woensdag 20 juli 10.00 uur ‘Het Geheim Van Coaches Die Maandelijks Tussen De €20.000 en €30.000 euro omzetten' https://artjannastories.webinargeek.com/het-geheim-van-succesvolle-coaches

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 192 Ik Heb Een Functie Die God Me Graag Vervullen Ziet

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 11, 2022 26:34


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 192Ik heb een functie die God me graag vervullen ziet.Het is je Vaders heilige Wil dat jij Hemzelf compleet maakt, en dat jouw Zelf Zijn heilige Zoon is, voor eeuwig zuiver zoals Hij, uit liefde geschapen en in liefde bewaard, liefde uitbreidend, scheppend in haar naam, voor eeuwig één met God en met jouw Zelf. Maar wat kan zo'n functie betekenen in een wereld vol afgunst, haat en aanval?Daarom heb je een functie in de wereld in haar eigen termen. Want wie kan een taal begrijpen die zijn eenvoudig begrip verre te boven gaat? Vergeving vertegenwoordigt jouw functie hier. Ze is niet Gods schepping, want ze is het middel waarmee onwaarheid ongedaan kan worden gemaakt. En wie zou aan de Hemel vergeving willen schenken? Maar op aarde heb je het middel nodig om illusies los te laten. De schepping wacht louter op jouw terugkeer om te worden erkend, niet om compleet te zijn.Van de schepping valt in deze wereld zelfs geen voorstelling te maken. Ze heeft hier geen betekenis. Vergeving is hetgeen waarmee ze nog het dichtst bij de aarde komen kan. Want in de Hemel ontstaan, heeft ze in het geheel geen vorm. Maar God heeft Iemand geschapen die het vermogen heeft om het totaal vormloze in vorm te vertalen. Wat Hij maakt zijn dromen, maar van een soort zo dicht bij ontwaken, dat het daglicht er al in schijnt, en ogen, die zich al openen, het vreugdevolle schouwspel dat zij bieden aanschouwen.Vergeving beziet mild alles wat onbekend is in de Hemel, ziet het verdwijnen, en laat de wereld achter als een schone, onbeschreven lei waarop het Woord van God de zinloze symbolen die er eerst geschreven stonden, nu vervangen kan. Vergeving is het middel waardoor de angst voor de dood overwonnen wordt, omdat die nu geen hevige aantrekkingskracht meer uitoefent en schuld verdwenen is. Vergeving laat het lichaam zien als wat het is: een eenvoudig leermiddel dat terzijde wordt gelegd wanneer het leren is voltooid, maar hem die leert allerminst verandert.De denkgeest zonder lichaam kan geen vergissingen maken. Hij kan niet denken dat hij sterven zal, of de prooi zal zijn van een genadeloze aanval. Woede wordt onmogelijk en waar blijft dan panische angst? Welke angsten zouden hen nog kunnen bedreigen die de bron van alle aanval, het wezen van leed en de zetel van angst zijn kwijtgeraakt? Alleen vergeving kan de denkgeest ontlasten van de gedachte dat het lichaam zijn thuis is. Alleen vergeving kan de vrede herstellen die God voor Zijn heilige Zoon heeft bestemd. Alleen vergeving kan de Zoon ertoe bewegen weer zijn oog te richten op zijn heiligheid.Wanneer woede verdwenen is, zul je inderdaad ontdekken dat er voor de visie van Christus en de gave van het zien geen offer werd gevraagd, en slechts pijn werd weggenomen van een zieke en gekwelde denkgeest. Is dit onwelkom? Is dit iets om bang voor te zijn? Of is het iets om op te hopen, om dankbaar te begroeten en vol vreugde in ontvangst te nemen? We zijn één en geven daarom niets op. Maar waarlijk is ons alles gegeven door God.Toch hebben we vergeving nodig om te zien dat dit zo is. Zonder haar vriendelijk licht tasten we in het duister rond en gebruiken we ons verstand slechts om onze razernij en aanval te rechtvaardigen. Ons begrip is zo beperkt, dat wat we denken te begrijpen niets anders is dan een uit vergissing voortkomende verwarring. Wij zijn verdwaald in de nevelen van wisselende dromen en angstwekkende gedachten, met onze ogen stijf dichtgeknepen tegen het licht, en onze denkgeest druk bezig met het aanbidden van wat er niet is.Wie kan opnieuw in Christus geboren worden dan hij die ieder die hij ziet, aan wie hij denkt, of die hij zich voorstelt, vergeven heeft? Wie zou bevrijd kunnen worden terwijl hij nog iemand gevangen houdt? Een cipier is niet vrij, want hij zit samen met zijn gevangene vast. Hij moet ervoor zorgen dat die niet ontsnapt en dus brengt hij zijn tijd door met de wacht over hem te houden. De tralies die hem beperken worden de wereld waarin zijn cipier leeft, samen met hem. En van zijn vrijheid hangt de weg naar bevrijding voor hen beiden af.Houd daarom niemand gevangen. Bevrijd in plaats van te binden, want zo word jij bevrijd. De manier is eenvoudig. Telkens wanneer je een steek van woede voelt, besef dan dat je een zwaard boven je eigen hoofd houdt. En het zal vallen of afgewend worden, naargelang je verkiest veroordeeld te worden of vrij te zijn. Op die manier vertegenwoordigt ieder die jou in de verleiding lijkt te brengen om kwaad te worden, jouw verlosser uit de kerker van de dood. En dus ben je hem dank verschuldigd in plaats van pijn.Wees vandaag genadig. De Zoon van God verdient jouw genade. Hij is het die jou vraagt de weg naar de vrijheid nu te aanvaarden. Weiger het hem niet. De Liefde die Zijn Vader hem betoont behoort jou toe. Jouw functie hier op aarde is slechts dat je hem vergeeft, opdat je hem weer als jouw Identiteit aanvaardt. Hij is zoals God hem geschapen heeft. En jij bent wat hij is. Vergeef hem nu zijn zonden en je zult zien dat je één met hem bent.

Dagelijkse overdenking
Nader vrijmoedig tot de troon

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Jul 7, 2022 3:05


Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hebreeën 4:16 (NBG) God wil dat wij de gewoonte hebben om naar Hem toe te rennen voor genade (bovennatuurlijke, innerlijke kracht). Hij wil dat we uitsluitend op Hem vertrouwen. Maar de vijand probeert tegen ons te liegen, door ons te vertellen dat we niet goed genoeg zijn om in Gods aanwezigheid te zijn. Satan probeert ons ervan te overtuigen dat we teveel fouten hebben gemaakt voor God en dat Hij niets met ons te maken wil hebben. Maar dat is niet wat Gods Woord zegt. Zijn Woord zegt dat wij, als Zijn verloste en vergeven kinderen, vrijmoedig naar Zijn troon kunnen toegaan. Je moet vandaag deze waarheid ontvangen en de keuze maken om hiernaar te leven. In plaats van te zeggen: “Ik heb niet het gevoel dat God mij liefheeft”, “Ik heb niet het gevoel dat ik vergeven ben” of “Ik heb niet het gevoel dat ik een toekomst heb”, zeg: “God heeft mij lief en niets kan mij scheiden van Zijn liefde. Hij heeft mij vergeven en ik kan nu naar Hem toegaan in het vertrouwen dat Hij mij accepteert.” Telkens als je je onwaardig voelt, onthoud dan wat het Woord van God zegt, en ga dan vrijmoedig naar je hemelse Vader. Hij wacht verlangend op je om je te ontvangen. Kort gebed: Here God, ik kom vrijmoedig tot U want Uw Woord zegt dat ik vergeven ben en dat ik altijd bij U mag komen. Dank U voor Uw vergeving voor mijn fouten en Uw genade die mij helpt in tijden van nood.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 130 Het Nodeloze Offer

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 1, 2022 12:56


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. Het nodeloze offer1. Achter de armzalige aantrekkingskracht van de speciale liefde-relatie en altijd daardoor aan het oog onttrokken, ligt de machtige aantrekkingskracht van de Vader tot Zijn Zoon. Er is geen andere liefde die jou voldoening kan schenken, want er is geen andere liefde. Dit is de enige liefde die ten volle wordt gegeven en ten volle wordt beantwoord. Doordat ze totaal is, vraagt ze niets. Doordat ze volkomen zuiver is, heeft ieder die erin verbonden is alles. Dit is niet de basis voor een relatie waarin het ego binnendringt. Want iedere relatie waaraan het ego zich waagt, is speciaal.2. Het ego brengt alleen relaties tot stand om iets te krijgen. En door schuld wil het de gever aan zich gebonden houden. Het is voor het ego onmogelijk zich zonder woede in enige relatie te begeven, want het ego gelooft dat woede vrienden maakt. Dat is niet wat het beweert, maar wel wat het beoogt. Want het ego gelooft werkelijk dat het kan krijgen en behouden door schuldig te maken. Dit is zijn enige aantrekkingskracht, een aantrekkingskracht zo zwak dat ze in het geheel geen invloed zou hebben, ware het niet dat niemand die als zodanig herkent. Want het ego lijkt altijd door middel van liefde aan te trekken, en oefent niet de minste aantrekking uit op iemand die ziet dat het aantrekt door middel van schuld.3. De ziekelijke aantrekkingskracht van schuld dient gezien te worden als wat ze is. Want omdat ze voor jou werkelijk geworden is, is het van wezenlijk belang er helder naar te kijken en ze te leren loslaten door je investering erin terug te trekken. Niemand zou ervoor kiezen los te laten wat naar zijn overtuiging waarde heeft. De aantrekkingskracht van schuld heeft echter alleen waarde voor jou omdat je niet gekeken hebt naar wat ze is, en haar volledig in het duister hebt beoordeeld. Wanneer we haar naar het licht brengen, zal jouw enige vraag zijn waarom je haar ooit hebt gewild. Je hebt niets te verliezen door met open ogen te kijken, want zo iets lelijks als dit hoort niet thuis in jouw heilige denkgeest. Deze gastheer van God kan hier niet werkelijk in investeren.4. We hebben eerder al gezegd dat het ego moeite doet schuld in stand te houden en te vergroten, maar op zo'n manier dat je niet inziet wat het met jou wil doen. Want het is de fundamentele leerstelling van het ego dat jij ontsnapt bent aan wat je anderen aandoet. Het ego wenst niemand het goede toe. Maar zijn voortbestaan hangt af van jouw geloof dat jij gevrijwaard bent van zijn kwade bedoelingen. Het geeft dan ook de raad dat als je zijn gastheer bent, het jou in staat zal stellen zijn woede naar buiten te richten, en jou aldus te beschermen. En zo begeeft het zich in een eindeloze keten van speciale relaties, die niet lonen, uit woede zijn gesmeed en slechts één waanzinnig geloof zijn toegewijd: dat hoe meer woede je buiten jezelf investeert, des te meer je in veiligheid verkeert.5. Dit is de keten die de Zoon van God aan schuld bindt, en dit is de keten die de Heilige Geest uit diens heilige denkgeest bannen wil. Want de keten van wreedheid hoort niet rond Gods uitverkoren gastheer, die zichzelf niet tot gastheer van het ego kan maken. Laten wij, in naam van zijn bevrijding en in Naam van Hem die hem bevrijden wil, de relaties die het ego beraamt van dichterbij bekijken, en laat de Heilige Geest die naar waarheid beoordelen. Want het staat vast dat als je ernaar kijkt, jij ze graag aan Hem schenkt. Wat Hij ervan kan maken weet je niet, maar je zult de bereidwilligheid vinden om daarachter te komen als je eerst bereid bent te zien wat jij ervan hebt gemaakt.6. Iedere relatie die het ego maakt is op enigerlei wijze gebaseerd op het idee dat het groter wordt door zichzelf op te offeren. Het ‘offer' dat het als loutering beschouwt, is in feite de wortel van zijn bittere wrok. Want het zou het liefst direct aanvallen, en uitstel van wat het werkelijk wil, vermijden. Maar het ego erkent de ‘werkelijkheid' zoals het die ziet, en ziet in dat niemand een directe aanval als liefde zou kunnen interpreteren. Toch is schuldig maken een directe aanval, ook al lijkt dat niet zo. Want de schuldigen verwachten een aanval, en omdat ze erom gevraagd hebben, worden ze ertoe aangetrokken.7. In zulke krankzinnige relaties lijkt de aantrekkingskracht van wat je niet wilt vele malen sterker dan de aantrekkingskracht van wat je wel wilt. Want elk denkt dat hij iets opgeofferd heeft voor de ander, en haat hem daarom. Toch is dit het wat hij denkt te willen. Hij is helemaal niet verliefd op de ander. Hij gelooft eenvoudigweg dat hij verliefd is op offers. En voor deze offers, die hij van zichzelf eist, eist hij dat de ander de schuld op zich neemt en zich eveneens opoffert. Vergeving wordt onmogelijk, want het ego gelooft dat een ander vergeven wil zeggen dat je hem verliest. Alleen door aanval zonder vergeving kan het ego de schuld veiligstellen die al zijn relaties bij elkaar houdt.8. Toch lijken ze alleen maar bij elkaar te zijn. Want voor het ego betekenen relaties alleen dat er lichamen bij elkaar zijn. Dit is het altijd wat het ego verlangt, en het maakt geen bezwaar tegen waar de denkgeest naar uitgaat of wat hij denkt, want dat lijkt onbelangrijk. Zolang het lichaam er is om zijn offer in ontvangst te nemen is het tevreden. Voor het ego is de denkgeest privé, en kan alleen het lichaam worden gedeeld. Ideeën zijn in principe geen punt van zorg, behalve voor zover ze het lichaam van een ander dichterbij of verder weg brengen. En in deze zin is het dat het ideeën beoordeelt als goed of slecht. Wat een ander schuldig maakt en hem door middel van schuld vasthoudt, is ‘goed'. Wat hem bevrijdt van schuld is ‘slecht', want dan zou hij niet langer geloven dat lichamen met elkaar communiceren, en dan zou hij dus ‘weg' zijn.9. Lijden en offers zijn de geschenken waarmee het ego elke vereniging wil ‘zegenen'. En zij die voor zijn altaar verenigd zijn, aanvaarden lijden en offers als de prijs voor die vereniging. In hun boze bondgenootschappen, geboren uit angst voor eenzaamheid en desalniettemin aan de voortzetting van eenzaamheid gewijd, zoekt ieder verlichting van schuld door die in de ander te vergroten. Want ieder gelooft dat dit de schuld in hemzelf vermindert. De ander lijkt hem almaar aan te vallen en te verwonden, misschien in kleine dingen, misschien ‘onbewust', maar nooit zonder dat er offers wordt geëist. De razernij van hen die aan het altaar van het ego zijn verenigd, gaat jouw besef daarvan verre te boven. Want wat het ego werkelijk wil zie je niet in.10. Telkens wanneer je woedend bent, kun je er zeker van zijn dat je een speciale relatie bent aangegaan die door het ego is ‘gezegend', want woede is zijn zegen. Woede neemt vele vormen aan, maar kan hen die willen leren dat liefde niet de minste schuld teweegbrengt niet lang misleiden, en wat schuld teweegbrengt kan geen liefde en moet wel woede zijn. Alle woede is niets anders dan een poging iemand schuldgevoelens te bezorgen, en deze poging is de enige basis die het ego voor speciale relaties accepteert. Schuld is de enige behoefte die het ego heeft, en zolang jij je ermee vereenzelvigt, zal schuld aantrekkelijk voor je blijven. Bedenk dit echter: bij een lichaam zijn is geen communicatie. En als je denkt dat dit wel zo is, zul jij je schuldig voelen over communicatie en zul je bang zijn de Heilige Geest te horen, omdat je in Zijn Stem je eigen behoefte aan communicatie herkent.11. De Heilige Geest kan niet door middel van angst onderwijzen. En hoe kan Hij met jou communiceren zolang jij gelooft dat communiceren betekent jezelf eenzaam maken? Het is ongetwijfeld krankzinnig te geloven dat je door te communiceren in de steek zult worden gelaten. En toch geloven velen dat. Zij denken immers dat hun denkgeest privé moet blijven, of dat ze die anders zullen verliezen, maar dat als hun lichamen samen zijn, ze hun denkgeest voor zichzelf houden. De vereniging van lichamen wordt zo de manier waarop ze de scheiding der denkgeesten in stand willen houden. Want lichamen kunnen niet vergeven. Ze kunnen slechts doen waartoe de denkgeest opdracht geeft.12. De illusie van de autonomie van het lichaam en van zijn vermogen om eenzaamheid te overwinnen is niets anders dan de werking van het plan van het ego om zijn eigen autonomie tot stand te brengen. Zolang je gelooft dat samenzijn met een lichaam gezelschap betekent, zul je je gedwongen voelen te proberen je broeder in zijn lichaam te houden, daarin vastgehouden door schuld. En je zult geborgenheid zien in schuld en gevaar in communicatie. Want het ego zal steeds onderwijzen dat eenzaamheid wordt opgelost door schuld, en dat communicatie de oorzaak van eenzaamheid is. En ondanks de evidente waanzin van deze les, hebben velen die geleerd.13. Vergeving is even zeker in communicatie gelegen als verdoeming in schuld. Het is de onderwijsfunctie van de Heilige Geest om aan hen die menen dat communicatie verdoeming betekent, te onderrichten dat communicatie verlossing is. En dat zal Hij doen, want de macht van God in Hem en in jou is verenigd in een werkelijke relatie, die zo heilig is en zo sterk, dat ze zelfs dit kan overwinnen zonder angst.14. Dankzij het heilig ogenblik wordt volbracht wat onmogelijk lijkt, waardoor het duidelijk wordt dat het niet onmogelijk is. In het heilig ogenblik oefent schuld geen aantrekkingskracht meer uit, aangezien communicatie is hersteld. En schuld, die als enige bedoeling heeft communicatie te verbreken, heeft geen functie hier. Hier wordt niets verborgen gehouden en zijn er geen privé-gedachten. De bereidwilligheid om te communiceren trekt communicatie naar zich toe, en overwint de eenzaamheid compleet.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 181 Ik Vertrouw Mijn Broeders Zij Zijn Een Met Mij

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jun 30, 2022 28:32


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleiding tot les 181-200Ons volgend stel lessen is speciaal gericht op de versteviging van je bereidwilligheid om je zwakke inzet sterk te maken en je uiteenlopende doelstellingen tot één intentie samen te smeden. Er wordt vooralsnog geen voortdurende en totale toewijding van je gevraagd. Maar jou wordt gevraagd nu te oefenen om het gevoel van vrede te bereiken dat een dergelijke volledige inzet, al is het maar met tussenpozen, je zal schenken. Juist de ervaring hiervan garandeert dat jij je totale bereidwilligheid zult inzetten om de weg te volgen die de cursus uiteenzet.Onze lessen zijn nu met name afgestemd op het verruimen van horizonten en op een directe aanpak van de speciale belemmeringen die jouw visie vernauwd hebben en te beperkt houden om jou de waarde van ons doel te laten zien. We doen nu een poging deze belemmeringen op te heffen, hoe kortstondig ook. Woorden alleen kunnen het gevoel van bevrijding waarmee dit gepaard gaat, niet overbrengen. Maar de ervaring van vrijheid en vrede die ontstaat wanneer jij je rigoureuze controle over wat je ziet opgeeft, spreekt voor zich. Jouw motivatie zal zo worden versterkt dat woorden niet meer zo belangrijk zijn. Je zult zeker zijn over wat jij wilt, en over wat geen waarde heeft.En zo beginnen we onze reis die aan woorden voorbijgaat, door ons eerst te concentreren op wat jouw vooruitgang nog steeds in de weg staat. De ervaring van wat voorbij een verdedigende houding ligt, blijft buiten je bereik zolang je het bestaan daarvan ontkent. Het is er misschien, maar je kunt de aanwezigheid ervan niet accepteren. Dus proberen we nu elke dag voor eventjes aan alle verdedigingen voorbij te gaan. Meer wordt er niet gevraagd, want meer is er niet nodig. Het zal voldoende zijn om te garanderen dat de rest zal komen.LES 181Ik vertrouw mijn broeders, zij zijn één met mij.Vertrouwen in je broeders is essentieel voor het funderen en stutten van je geloof in jouw vermogen om twijfel en gebrek aan onwankelbaar zelfvertrouwen te boven te komen. Wanneer je een broeder aanvalt, verklaar je dat hij beperkt wordt door wat jij in hem hebt gezien. Je ziet niet aan zijn fouten voorbij. Ze worden eerder vergroot en daardoor tot een belemmering voor jouw gewaarzijn van het Zelf dat voorbij je eigen vergissingen ligt, en voorbij zowel zijn als jouw ogenschijnlijke zonden.Waarneming heeft een focus. Dat geeft consistentie aan wat je ziet. Verander slechts deze focus en wat je ziet verandert dienovereenkomstig. Je visie zal nu verschuiven om steun te geven aan de intentie die in de plaats is gekomen van degene die je eerder koesterde. Haal jouw focus op je broeders zonden weg en je beleeft de vrede die voortvloeit uit het geloof in zondeloosheid. Dit geloof ontleent zijn enige zekere ondersteuning aan datgene wat jij in anderen achter hun zonden ziet. Want hun vergissingen zijn, als jij je erop focust, getuigen van zonden in jou. En je zult hun aanblik niet overstijgen en de zondeloosheid zien die erachter ligt.Daarom laten we bij het oefenen vandaag eerst al zulk onbeduidend gefocus plaatsmaken voor onze grote behoefte om onze zondeloosheid zichtbaar te laten worden. We laten onze denkgeest weten dat het dit en dit alleen is wat we zoeken, voor even maar. We bekommeren ons niet om onze toekomstige doelen. En wat we een moment eerder zagen is in deze tijdsspanne, waarin we ons oefenen in het veranderen van onze intentie, voor ons van geen belang. We zoeken naar onschuld en niets anders. We zoeken ernaar zonder dat ons iets anders bezighoudt dan het nu.Je verstriktheid in je vroegere en toekomstige doelen is een ernstige bedreiging voor je welslagen geweest. Je werd geheel in beslag genomen door hoe extreem de doelen die deze cursus voorstaat, verschillen van die welke jij er vroeger opna gehouden hebt. En je bent ook ontmoedigd door de deprimerende en beperkende gedachte dat, zelfs al zou je slagen, je onvermijdelijk de weg weer kwijt zult raken.Hoe zou dit van belang kunnen zijn? Want het verleden is voorbij, de toekomst niets dan inbeelding. Deze bekommernissen zijn slechts een verdediging tegen een verandering nú van de focus in je waarneming. Niets meer. We leggen deze zinloze beperkingen een tijdje opzij. We kijken niet naar vroegere overtuigingen, en we worden nu niet in beslag genomen door wat we zúllen gaan geloven. We beginnen de oefentijd met maar één intentie: kijken naar de zondeloosheid vanbinnen.We begrijpen dat we dit doel kwijt zijn als enige vorm van woede onze weg verspert. En moeten we aan de zonden van een broeder denken, dan zal onze vernauwde focus ons zicht beperken en onze blik op onze eigen vergissingen richten, die we zullen opblazen en onze ‘zonden' zullen noemen. Dus, mochten zulke belemmeringen zich voordoen, dan zullen we daar enige tijd, zonder aandacht voor verleden of toekomst, bovenuit stijgen met de instructie aan onze denkgeest om zijn focus te veranderen, terwijl we zeggen:Dit is niet wat ik wil zien.Ik vertrouw mijn broeders, zij zijn één met mij.En we zullen deze gedachte ook benutten om de hele dag door veilig te zijn. We zoeken niet naar doelen op lange termijn. Telkens wanneer een hindernis de visie van onze zondeloosheid lijkt te belemmeren, zoeken we slechts naar een moment van onderbreking van de ellende die onze focus op zonde ons brengt en, als die niet gecorrigeerd wordt, zal blijven geven.Ook vragen we niet om fantasieën. Want wat we proberen te zien is er werkelijk. En waar we onze focus nu voorbij vergissingen richten, zullen we een volkomen zondeloze wereld zien. Wanneer dit alles is wat we verlangen te zien, wanneer dit alles is wat we zoeken in de naam van werkelijke waarneming, dan zijn de ogen van Christus onvermijdelijk de onze. En de Liefde die Hij voor ons voelt, zal eveneens de onze zijn. Dit zal het enige worden dat we in de wereld en onszelf weerspiegeld zien.De wereld die eens onze zonden verkondigde, wordt het bewijs dat we zondeloos zijn. En onze liefde voor ieder die we zien getuigt dat wij ons het heilige Zelf herinneren dat geen zonde kent en zich nooit iets zou kunnen indenken dat niet Zijn zondeloosheid deelt. Deze herinnering zoeken we wanneer we onze aandacht vandaag op onze oefening richten. We kijken noch vooruit, noch achterom. We kijken recht in het heden. En we schenken ons vertrouwen aan de ervaring waar we nu om vragen. Onze zondeloosheid is slechts de Wil van God. Dit ogenblik is ons willen één met het Zijne.

Selma van Noije Podcast
#76 Praktische oefening om stress te verminderen

Selma van Noije Podcast

Play Episode Listen Later Jun 18, 2022 9:24


In deze aflevering deel ik een praktische oefening waarmee je stress vermindert. Telkens als je je gevoelens en emoties er niet uit laat, maar wegstopt, bagatelliseert, rationaliseert, jezelf kalmeert zonder ze eruit te laten, dan zetten ze zich vast in je lijf. Na verloop van tijd, als je dit blijft doen, word je ziek, snauw je tegen je kinderen en partner, voel je je gefrustreerd en is de rust ver te zoeken. Dit wil je dus voorkomen en daar help ik je bij met deze oefening. Klik op de Volg-button en het belletje van de podcast, zodat je als eerste op de hoogte bent van de nieuwste aflevering. En zou je me willen helpen om de podcast te laten groeien, door een review achter te laten? Hoe meer reviews de podcast heeft, hoe beter de podcast vindbaar is en dus hoe beter ik mijn missie kan realiseren: Alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind laten zijn. Super dankjewel alvast! De maand juni neem ik je mee in het verhaal van Anouk, een ambitieuze moeder die zich opgejaagd voelde en verlangde naar overzicht en rust, zodat er thuis met haar kinderen meer rust zou zijn.   Deze oefening komt uit het boek van Susanne Hühn "Het helen van je innerlijke kind".

Podcast Masters Podcast
Als je je podcast telkens maar uitstelt: Interview met Birgit Luijk

Podcast Masters Podcast

Play Episode Listen Later Jun 14, 2022 46:53


Een jaar lang stelde ze de start van haar podcast uit, maar toen besloot ze om gewoon zonder hippe tune en fancy naam te starten. Ben je een uitsteller? Zie je beren op de weg om je eigen podcast te starten? Luister dan zeker het inspirerende verhaal van Birgit Luijk in een gloednieuwe aflevering van […] De post Als je je podcast telkens maar uitstelt: Interview met Birgit Luijk van Mirjam Hegger verscheen als eerste op Mirjam Hegger.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 115 De Keuze Voor Schuldeloosheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jun 10, 2022 16:38


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. De keuze voor schuldeloosheid1. De gelukkige leerling kan zich niet schuldig voelen dat hij leert. Dit is van zo'n vitaal belang voor zijn leerproces, dat het nooit mag worden ver- geten. De schuldeloze leerling leert met gemak, omdat zijn gedachten vrij zijn. Dit houdt echter de erkenning in dat schuld een belemmering is, geen verlossing, en geen enkele nuttige functie vervult.2. Misschien ben jij gewend schuldeloosheid alleen te gebruiken ter com- pensatie van de pijn die voortkomt uit schuld, en zie je die niet als iets wat op zichzelf waarde heeft. Jij gelooft dat schuld en schuldeloosheid beide waarde hebben, en dat elk een uitweg vertegenwoordigt voor wat de an- der jou niet biedt. Je wilt niet één van de twee, want zonder beide tezamen zie je jezelf niet als heel en dus gelukkig. Niettemin ben je alleen heel in je schuldeloosheid, en kun je alleen in je schuldeloosheid gelukkig zijn. Hier- in bestaat geen conflict. Schuld wensen, op welke wijze of in welke vorm ook, zal het waarderen van de waarde van jouw schuldeloosheid verloren doen gaan en uit je zicht verdrijven.3. Je kunt met schuld geen compromis sluiten, en aan de pijn ontsnappen die slechts door schuldeloosheid wordt gelenigd. Leren betekent: hier le- ven, zoals scheppen betekent: in de Hemel zijn. Onthoud, telkens wanneer de pijn van de schuld jou lijkt te lokken, dat als je ervoor zwicht, jij tegen je geluk kiest, en niet zult leren hoe je gelukkig kunt zijn. Zeg dan ook tegen jezelf met zachtmoedigheid, maar met de overtuiging geboren uit de Lief- de van God en van Zijn Zoon:Wat ik ervaar maak ik manifest.Als ik schuldeloos ben, heb ik niets te vrezen.Ik kies ervoor te getuigen dat ik de Verzoening aanvaard,en haar niet verwerp. Ik wil mijn schuldeloosheid aanvaarden door haar manifest te makenen met anderen te delen. Laat me Gods Zoon de vrede van zijn Vader brengen.4. Elke dag, elk uur en elke minuut, ja zelfs elke seconde, kies je tussen de kruisiging en de opstanding, tussen het ego en de Heilige Geest. Het ego is de keuze voor schuld, de Heilige Geest de keuze voor schuldeloosheid. De macht om te beslissen is het enige wat jij hebt. Waartussen je kunt kie- zen ligt vast, want buiten waarheid en illusie zijn er geen alternatieven. Ze overlappen elkaar niet, want ze zijn tegenpolen die niet verenigd kunnen worden en die niet beide waar kunnen zijn. Je bent schuldig of schulde- loos, gebonden of vrij, ongelukkig of gelukkig.5. Het wonder onderwijst jou dat je gekozen hebt voor schuldeloosheid, vrijheid en vreugde. Het is geen oorzaak, maar een gevolg. Het is het na- tuurlijk resultaat van de juiste keuze, en getuigt van jouw geluk dat voort- vloeit uit de keuze vrij te zijn van schuld. Ieder aan wie jij genezing schenkt, geeft die aan jou terug. Ieder die jij aanvalt houdt dat vast en koestert dit door jou dit aan te rekenen. Of hij dat nu wel doet of niet, maakt geen verschil: jij zult denken van wel. Het is onmogelijk zonder de- ze straf te schenken wat je niet wilt. De prijs voor geven is ontvangen. Het is ofwel een straf waaronder je gebukt gaat, of de gelukkige aanwinst van een schat om aan je hart te drukken.6. Nooit wordt er van Gods Zoon enige straf verlangd, behalve van en door hemzelf. Iedere kans die hem wordt geboden om te genezen is een nieuwe gelegenheid om duisternis te vervangen door licht en angst door liefde. Als hij die weigert, kluistert hij zich aan het duister, omdat hij niet de keu- ze heeft gemaakt zijn broeder te bevrijden en samen met hem het licht in te gaan. Door aan niets macht te verlenen, vergooit hij de vreugdevolle gele- genheid te leren dat niets geen macht bezit. En door het duister niet te ver- drijven, werd hij bang voor het duister en het licht. Vreugde scheppen in leren dat het duister geen macht heeft over de Zoon van God, is de blije les die de Heilige Geest onderwijst, en waarvan Hij wil dat jij die samen met Hem onderwijst. Het is Zijn vreugde deze les te onderwijzen, zoals dat ook de jouwe zal zijn.7. De manier om deze simpele les te onderwijzen is eenvoudig de volgende: schuldeloosheid is onkwetsbaarheid. Maak dan ook aan iedereen jouw onkwetsbaarheid kenbaar. Leer hem dat, wat hij jou misschien ook pro- beert aan te doen, het feit dat jij volkomen vrij bent van de overtuiging dat jij kunt worden geschaad, hem toont dat hij schuldeloos is. Hij kan niets doen wat jou kan kwetsen, en door hem niet de gelegenheid te geven te denken dat hij dat wel kan, onderwijs je hem dat de Verzoening die jij voor jouzelf hebt aanvaard, ook de zijne is. Er valt niets te vergeven. Niemand kan de Zoon van God kwetsen. Zijn schuld heeft totaal geen oorzaak en kan, omdat hij geen oorzaak heeft, niet bestaan.8. God is de enige Oorzaak, en schuld is niet van Hem afkomstig. Onder- wijs niemand dat hij jou heeft gekwetst, want door dat te doen, onderwijs jij jezelf dat wat niet van God komt, macht over jou heeft. Wat zonder oor- zaak is, kan niet bestaan. Getuig er niet van, en geef geen enkele denkgeest voedsel voor het geloof hierin. Onthoud altijd dat de denkgeest één is, en dat oorzaak één is. Je zult pas met dit eenzijn leren communiceren wan- neer je leert verwerpen wat zonder oorzaak is, en Gods Oorzaak als de jou- we aanvaardt. De macht die God Zijn Zoon gegeven heeft is de zijne, en Zijn Zoon kan niets anders zien, of niets anders kiezen om naar te kijken, zonder zichzelf schuld als straf op te leggen, in plaats van al het blije on- derwijs dat de Heilige Geest hem met vreugde geven wil.9. Telkens wanneer je ervoor kiest voor jezelf beslissingen te nemen, denk je op een destructieve manier en zal het een verkeerde beslissing zijn. En die zal jou kwetsen vanwege het beslissingsconcept dat daartoe heeft geleid. Het is niet waar dat je alleen zelf en alleen voor jezelf beslissingen kunt nemen. Geen enkele gedachte van de Zoon van God kan in haar gevolgen losstaand of geïsoleerd zijn. Iedere beslissing wordt voor het gehele Zoon- schap genomen, naar binnen en naar buiten gericht, en heeft invloed op een constellatie die omvangrijker is dan alles waar jij ooit van hebt ge- droomd.10. Zij die de Verzoening aanvaarden zijn onkwetsbaar. Maar zij die gelo- ven schuldig te zijn, zullen op schuld reageren, omdat ze denken dat dit verlossing betekent, en ze zullen niet weigeren die te zien en zijn kant te kiezen. Ze geloven dat het vergroten van schuld zelfbescherming is. En ze zullen het simpele feit niet begrijpen dat wat ze niet willen hen wel moet kwetsen. Dit alles ontstaat omdat ze niet geloven dat wat ze willen goed is. De wil is hun echter gegeven omdat die heilig is en hun alles zal bren- gen wat ze nodig hebben, wat even natuurlijk zal komen als de vrede die geen grenzen kent. Er is niets waarin hun wil niet kan voorzien dat hun ook maar iets van enige waarde te bieden heeft. Maar omdat ze hun wil niet begrijpen, begrijpt de Heilige Geest die in stilte voor hen, en geeft hun wat ze willen, zonder moeite of inspanning, en zonder de onmogelijke last om zelfstandig te beslissen wat zij willen en nodig hebben.11. Het zal nooit gebeuren dat jij voor jezelf beslissingen moet nemen. Je bent niet verstoken van hulp, en Hulp die het antwoord weet. Zou jij met weinig genoegen nemen, wat het enige is dat jij op eigen kracht jezelf te bieden hebt, wanneer Hij die jou alles geeft het jou simpelweg zal aanrei- ken? Hij zal jou nooit vragen wat je hebt gedaan om de gave van God waardig te zijn. Vraag dit dan ook niet van jezelf. Neem in plaats daarvan Zijn antwoord aan, want Hij weet dat jij alles waard bent wat God voor jou wil. Probeer niet de gave van God, die Hij jou zo vrijelijk en hartelijk aan- biedt, te ontlopen. Hij biedt jou alleen maar aan wat God Hem voor jou gegeven heeft. Jij hoeft niet te beslissen of je het verdient of niet. God weet dat je het verdient.12. Zou jij de waarheid van Gods beslissing willen ontkennen, en jouw zieli- ge zelfwaardering de plaats laten innemen van de kalme en onwankelbare waarde die Hij Zijn Zoon verleent? Niets kan Gods overtuigdheid van de volmaakte zuiverheid van al wat Hij schiep aan het wankelen brengen, want dat is volkomen zuiver. Kies er niet tégen, want aangezien het van Hem komt moet het wel waar zijn. Vrede heerst in iedere denkgeest die in stilte het plan aanvaardt dat God voor zijn Verzoening heeft opgesteld, door het zijne te laten varen. Jij weet niets van verlossing, want je begrijpt niet wat dat is. Neem geen beslissing over wat verlossing is of waarin ze ligt besloten, maar vraag alles aan de Heilige Geest, en laat alle beslissin- gen over aan Zijn zachtmoedige raad.13. Degene die Gods plan kent dat God jou graag ziet volgen, kan jou on- derwijzen wat het is. Alleen Zijn wijsheid is bij machte jou ertoe te bren- gen dat te volgen. Iedere beslissing die jij zelfstandig neemt, wijst er alleen maar op dat jij wilt bepalen wat verlossing is, en waarvan je verlost moet worden. De Heilige Geest weet dat alle verlossing een uitweg is uit schuld. Jij hebt geen andere ‘vijand', en tegenover deze vreemde vervor- ming van de zuiverheid van Gods Zoon is de Heilige Geest jouw enige Vriend. Hij is de sterke beschermer van de onschuld die jou vrijmaakt. En het is Zijn beslissing om alles ongedaan te maken wat jouw onschuld af- schermt voor je onbenevelde denkgeest.14. Laat Hij dan ook de enige Gids zijn die jij op weg naar verlossing wilt volgen. Hij kent de weg, en is jou graag een leidsman. Met Hem slaag je er zeker in te leren dat wat God voor je wil jouw wil is. Zonder Zijn lei- ding zul jij denken dat je op eigen kracht weet, en zul je even zeker tegen je vrede kiezen, als je beslist hebt dat verlossing in jou alleen gelegen is. Ver- lossing is van Hem afkomstig aan wie God ze voor jou gegeven heeft. Hij is dit niet vergeten. Vergeet Hem niet, en Hij neemt iedere beslissing voor jou, voor je verlossing en voor de vrede van God in jou.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 114 De Gelukkige Leerling

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jun 9, 2022 8:33


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De gelukkige leerling1. De Heilige Geest heeft een gelukkige leerling nodig, in wie Zijn opdracht tot een gelukkig eind kan worden gebracht. Jij die je met huid en haar hebt overgeleverd aan ellende, dient eerst in te zien dat je ellendig en niet gelukkig bent. Zonder dit contrast kan de Heilige Geest niet onderwijzen, want jij gelooft dat ellende geluk is. Dit heeft jou zo in verwarring gebracht dat jij ertoe bent overgegaan iets te leren wat je nooit kunt leren, in de overtuiging dat als je dat niet leert jij niet gelukkig zult zijn. Je ziet niet in dat het fundament waarop dit hoogst eigenaardige leerdoel berust, volstrekt niets te betekenen heeft. Toch kun jij het nog zinnig vinden. Geloof in niets, en je zult de ‘schat' vinden die je zoekt. Maar je zult je reeds belaste denkgeest met een nieuwe last bezwaren. Je zult geloven dat niets waarde heeft, en daar waarde aan verlenen. Een glassplinter, een stofkorrel, een lichaam of een oorlog zijn jou eender. Want als je waarde verleent aan één ding dat uit niets is gemaakt, dan heb je geloofd dat niets waardevol kan zijn en dat je wel degelijk kunt leren hoe je het onware waar kunt maken.2. De Heilige Geest, die ziet waar je bent maar weet dat jij elders bent, begint Zijn les in eenvoud met de basisleer dat de waarheid waar is. Dit is de moeilijkste les die jij ooit zult leren, en uiteindelijk de enige. Eenvoud is heel moeilijk voor een verwrongen denkgeest. Neem alle vervormingen eens in ogenschouw die je uit niets hebt gemaakt, alle vreemde vormen en gevoelens en acties en reacties die je daaruit gesponnen hebt. Niets is jou zo vreemd als de simpele waarheid, en er is niets waarnaar jij minder geneigd bent te luisteren. Het contrast tussen wat waar is en wat niet, is volkomen duidelijk, en toch zie jij het niet. Het eenvoudige en het voor de hand liggende zijn niet duidelijk voor hen die graag paleizen en vorstelijke gewaden maken uit niets, en op grond daarvan geloven dat ze koningen met gouden kronen zijn.3. Dit alles ziet de Heilige Geest, en Hij onderwijst simpelweg dat dit alles niet waar is. Tot die ongelukkige leerlingen die zichzelf niets plegen te onderwijzen en zichzelf ertoe brengen te geloven dat het niet niets is, zegt de Heilige Geest met onverstoorbare kalmte:De waarheid is waar. Niets anders is van belang, niets anders is werkelijk en al het andere bestaat niet. Laat Mij voor jou het enige onderscheid maken dat jij niet maken kunt, maar dat je dient te leren. Je geloof in niets misleidt jou. Schenk Mij je geloof, en Ik zal het zachtjes plaatsen op de heilige plaats waar het thuishoort. Daar zul je geen misleiding aantreffen, maar slechts de simpele waarheid. En je zult haar liefhebben, want je zult haar begrijpen.4. Net als jij heeft de Heilige Geest de waarheid niet gemaakt. Net als God weet Hij dat ze waar is. Hij brengt het licht der waarheid in de duisternis, en laat het over jou schijnen. En terwijl het straalt zien jouw broeders het, en beseffend dat dit licht niet iets is wat jij hebt gemaakt, zien zij meer in jou dan jij ziet. Zij zullen de gelukkige leerlingen zijn van de les die dit licht hun brengt, want die onderwijst aan hen bevrijding van niets en van al de werken van het niets. De zware ketenen die hen aan wanhoop lijken te kluisteren zien zij niet als niets, tot jij het licht tot hen brengt. En dan zien ze dat de ketenen verdwenen zijn, en dus moeten ze wel niets zijn geweest. En jij zult het samen met hen zien. Doordat jij aan hen vreugde en bevrijding onderwezen hebt, zullen zij jouw leraren worden in bevrijding en vreugde.5. Telkens wanneer jij iemand onderwijst dat de waarheid waar is, leer je dat samen met hem. En zo leer je dat wat het moeilijkste leek, het makkelijkste was. Leer een gelukkige leerling te zijn. Je zult nooit leren hoe je niets tot alles maakt. Maar zie dat dit jouw doel is geweest, en begrijp hoe dwaas dat was. Wees blij dat het ongedaan is gemaakt, want wanneer jij er eenvoudig eerlijk naar kijkt, is het ongedaan gemaakt. Ik heb hiervoor al gezegd: ‘Wees niet tevreden met niets,' want je hebt geloofd dat niets je tevreden kon stellen. Zo is het niet.6. Wil je een gelukkige leerling zijn, dan dien jij al wat je geleerd hebt aan de Heilige Geest te geven, opdat het voor jou wordt afgeleerd. En begin dan de vreugdevolle lessen te leren die zich snel opstapelen op het vaste fundament dat de waarheid waar is. Want wat daar is opgebouwd, is waar en op de waarheid gebouwd. Een hele wereld van leren zal zich in al haar innemende eenvoud voor jou openen. Met de waarheid voor ogen zul je niet omkijken.7. De gelukkige leerling voldoet hier aan de voorwaarden om te leren, zoals hij in het Koninkrijk aan de voorwaarden voor kennis voldoet. Dit alles ligt besloten in het plan van de Heilige Geest om jou van het verleden te bevrijden, en de weg naar de vrijheid voor jou te openen. Want de waarheid is waar. Wat anders zou er ooit hebben kunnen bestaan, of heeft er ooit bestaan? Deze eenvoudige les bevat de sleutel van de duistere deur die naar jij meent voorgoed vergrendeld is. Jij hebt die deur uit niets gemaakt, en daarachter is niets. De sleutel is slechts het licht dat de gestalten, vormen en angsten wegschijnt die uit niets zijn gemaakt. Neem deze sleutel tot de vrijheid aan uit handen van Christus; Hij geeft jou die, opdat jij je met Hem zult verbinden in de heilige taak om het licht te brengen. Want net als je broeders besef jij niet dat het licht is gekomen en jou heeft bevrijd van de slaap der duisternis.8. Kijk naar je broeders in hun vrijheid, en leer van hen hoe jij vrij kunt zijn van duisternis. Het licht in jou zal hen doen ontwaken, en ze zullen jou niet slapend achterlaten. De visie van Christus wordt meteen verleend op het moment dat die wordt gezien. Waar alles helder is, is alles volkomen heilig. De vredige eenvoud ervan is zo onweerstaanbaar dat je zult beseffen dat het onmogelijk is de simpele waarheid te ontkennen. Want iets anders is er niet. God is overal, en Zijn Zoon is in Hem, met alles. Kan hij dan, wanneer dit waar is, een klaagzang van verdriet aanheffen?

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 107 Het Bereiken Van De Werkelijke Wereld

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later May 31, 2022 15:16


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. Het bereiken van de werkelijke wereld1. Zit in stilte en kijk naar de wereld die je ziet, en zeg tegen jezelf: ‘De werkelijke wereld is niet als deze. Ze heeft geen gebouwen en er zijn geen straten waarin mensen alleen en afgezonderd wandelen. Er zijn geen winkels waar mensen een eindeloze lijst dingen kopen die ze niet nodig hebben. Ze wordt niet door kunstlicht verlicht, en de nacht valt niet over haar. Er is geen dag die daagt en verschemert. Er is geen verlies. Niets is daar of het straalt, en straalt voor eeuwig.'2. De wereld die je ziet moet worden ontkend, want het zien daarvan gaat ten koste van een ander soort visie. Je kunt niet beide werelden zien, want elk ervan behelst een ander soort zien, en hangt af van wat jij koestert. Je kunt de ene zien omdat je de andere hebt ontkend. Beide zijn ze niet waar, maar elk van beide zal je even werkelijk toeschijnen als de mate waarin die jou dierbaar is. En toch is hun macht niet dezelfde, want hun werkelijke aantrekkingskracht op jou is ongelijk.3. Jij wilt de wereld die je ziet niet werkelijk, want ze heeft jou sinds het begin der tijden teleurgesteld. De woningen die je hebt gebouwd, hebben je nooit beschutting geboden. De wegen die je hebt aangelegd, hebben jou nergens heengeleid en geen stad die je gebouwd hebt heeft de aanslag van de tand des tijds doorstaan. Er is niets wat jij hebt gemaakt wat niet het merkteken draagt van de dood. Laat het je niet dierbaar zijn, want het is oud en moe en klaar om al tot stof weer te keren nog voor je het goed en wel hebt gemaakt. Deze smartelijke wereld heeft niet de macht de levende wereld ook maar enigszins te beroeren. Die macht kun je haar niet geven, en dus kun je, hoewel jij je in droefheid van haar afwendt, er niet de uitweg in vinden die naar een andere wereld leidt.4. De werkelijke wereld heeft daarentegen de macht jou zelfs hier te beroeren, want jij hebt haar lief. En wat jij met liefde roept zal tot je komen. Liefde antwoordt altijd, want ze is niet in staat een roep om hulp te negeren, of geen gehoor te geven aan de kreten van pijn die tot haar opstijgen uit elk deel van deze vreemde wereld die jij wel gemaakt hebt, maar niet wilt. Al wat je nodig hebt om deze wereld weg te geven in blije ruil voor wat jij niet hebt gemaakt, is de bereidwilligheid te leren dat degene die jij gemaakt hebt vals is.5. Je hebt je vergist in wat de wereld is, omdat jij jezelf verkeerd beoordeeld hebt. Wat zou je dan vanuit zo'n verwrongen referentiekader kunnen zien? Alle zien begint bij de waarnemer, die beoordeelt wat waar is en wat onwaar. En wat hij onwaar oordeelt, ziet hij niet. Jij die de werkelijkheid wilt beoordelen, kunt die niet zien, want telkens wanneer er een oordeel binnensluipt, is de werkelijkheid je ontglipt. Wat uit het hart* is, is ook uit het oog, want wat genegeerd wordt, is wel aanwezig, maar wordt niet herkend. Christus is er nog steeds, hoewel je Hem niet kent. Zijn Wezen is niet op jouw herkenning aangewezen. Hij leeft in jou in het vredige heden, en wacht tot jij het verleden achterlaat en de wereld binnengaat die Hij jou vol liefde aanreikt.6. Er is niemand in deze wereld vol afleidingen die niet van de andere wereld om hem heen enkele glimpen opgevangen heeft. Maar zolang hij aan die van hem nog steeds waarde toekent, zal hij het schouwen van de andere wereld ontkennen, waarbij hij volhoudt dat hij liefheeft wat hij niet liefheeft, waardoor hij de door de liefde aangewezen weg niet volgt. Liefde leidt met zoveel vreugde! Wanneer je Hem volgt zul je je erover verheugen dat je Zijn gezelschap hebt gevonden en van Hem de vreugdevolle thuisreis hebt geleerd. Jij wacht alleen op jezelf. Afzien van deze droevige wereld en je dwalingen verruilen voor de vrede van God is slechts jouw wil. En Christus zal je steeds de Wil van God schenken, in de erkernning dat jij die met Hem deelt.7. Het is Gods Wil dat niets dan Hijzelf Zijn Zoon raakt, en dat niets anders hem genaakt. Hij is even behoed voor pijn als God Zelf, die in alles over hem waakt. De wereld om hem heen straalt van liefde omdat God hem in Hemzelf een plaats gegeven heeft waar pijn afwezig is en waar liefde hem zonder eind en zonder smet omringt. Nooit kan er een verstoring van zijn vrede plaatsvinden. In volmaakte innerlijke gezondheid aanschouwt hij de liefde, want ze is in hem en overal rondom hem aanwezig. Hij moet de wereld van pijn wel ontkennen zodra hij de armen van de liefde om zich heen ziet. En vanuit deze plaats van geborgenheid kijkt hij vredig om zich heen en ziet hij in dat de wereld één met hem is.8. De vrede van God gaat alleen jouw begrip te boven in het verleden. Toch is ze hier, en kun jij die nu begrijpen. God heeft Zijn Zoon voor eeuwig lief, en Zijn Zoon beantwoordt voor eeuwig de Liefde van zijn Vader. De werkelijke wereld is de weg die jou leidt tot de herinnering van dat ene dat volkomen waar en volkomen van jou is. Want al het andere heb jij jezelf in de tijd geleend, en dat zal wegsterven. Maar dit ene is altijd van jou, daar het Gods gave is aan Zijn Zoon. Jouw ene werkelijkheid werd je gegeven, en krachtens haar schiep God jou één met Hem.9. Je zult eerst dromen van vrede, en er vervolgens toe ontwaken. Je eerste ruil van wat je hebt gemaakt voor wat jij wilt, is het inruilen van nachtmerries voor de gelukkige dromen van liefde. Hierin liggen je ware waarnemingen besloten, want de Heilige Geest corrigeert de wereld van dromen, waar alle waarneming zich bevindt. Kennis behoeft geen correctie. Echter, de dromen van liefde leiden tot kennis. Daarin zie je niets angstwekkends, en hierom zijn ze het welkom dat jij kennis bereidt. Liefde wacht op een welkom, niet op de tijd, en de werkelijke wereld is niets anders dan jouw welkom van wat altijd was. De roep van vreugde ligt er dan ook in besloten, en je blijde respons is je ontwaken tot wat jij niet verloren hebt.10. Prijs dan de Vader voor de volmaakte innerlijke gezondheid van Zijn hoogst heilige Zoon. Jouw Vader weet dat jij niets behoeft. In de Hemel is dit zo, want wat zou je in de eeuwigheid nodig kunnen hebben? In jouw wereld heb je wel degelijk dingen nodig. Het is een wereld van schaarste waarin jij je bevindt omdat het jou aan iets ontbreekt. Maar kun jij jezelf in zo'n wereld wel vinden? Zonder de Heilige Geest zou het antwoord nee zijn. Maar dankzij Hem is het antwoord een vreugdevol ja! Als Middelaar tussen de twee werelden weet Hij wat jij nodig hebt en wat jou geen verdriet zal doen. Eigendom is een gevaarlijk begrip als het aan jou wordt overgelaten. Ten behoeve van verlossing wil het ego dingen hebben, want bezit is zijn wet. Bezit omwille van bezit is het basiscredo van het ego, een essentiële hoeksteen in de kerken die het bouwt voor zichzelf. En het eist dat jij alles bij zijn altaar legt wat het je gebiedt te vergaren, zodat jij er geen vreugde aan overhoudt.11. Alles waarvan het ego je zegt dat je het nodig hebt zal jou verdriet doen. Want hoewel het ego jou steeds opnieuw aanspoort iets te vergaren, laat het jou niets, want wat je verwerft eist het van je op. Ja, aan dezelfde handen die het hebben bijeengegraaid, zal het worden ontrukt en in het stof gesmeten. Want waar het ego verlossing ziet, ziet het afscheiding, en zo verlies jij alles wat je in zijn naam hebt verworven. Vraag dan ook niet aan jezelf wat jij nodig hebt, want dat weet je niet, en eigen raad doet pijn. Want wat jij nodig meent te hebben zal alleen dienen om jouw wereld af te schermen tegen het licht, en jou onwillig maken om de waarde die deze wereld werkelijk voor je bevatten kan in twijfel te trekken.12. Alleen de Heilige Geest weet wat jij nodig hebt. Want Hij zal jou alles geven wat de weg naar het licht niet verspert. En wat anders zou je nodig hebben? In de tijd geeft Hij je alle dingen die je hebben moet, en zal die vernieuwen zolang jij ze nodig hebt. Hij zal jou niets ontnemen zolang je het maar enigszins nodig hebt. En toch weet Hij dat alles wat je nodig hebt tijdelijk is, en slechts zal voortduren tot je van al je behoeften afstapt en beseft dat ze allemaal zijn vervuld. Daarom investeert Hij niet in de dingen waarin Hij voorziet, behalve om Zich ervan te vergewissen dat jij ze niet gebruikt om te talmen in de tijd. Hij weet dat jij daar niet thuis bent, en Hij wil dat geen vertraging jouw blijde thuiskomst verlaat.13. Laat je behoeften dus maar over aan Hem. Hij zal erin voorzien zonder de minste nadruk erop te leggen. Wat van Hem tot jou komt, komt zonder dreiging, want Hij zal ervoor zorgen dat het nooit een donkere plek kan worden, verborgen in je denkgeest en daar bewaard om jou pijn te doen. Onder Zijn leiding zul je lichtvoetig over lichte wegen reizen, want Zijn zicht is immer gericht op het einde van de reis, dat Zijn doel is. Gods Zoon is geen reiziger die buitenwerelden bereist. Hoe heilig zijn waarneming ook mag worden, er is geen wereld buiten hemzelf die zijn erfgoed bevat. In zichzelf heeft hij aan niets behoefte, want licht behoeft niets anders dan in vrede te schijnen, en toe te laten dat de stralen in stilte worden uitgebreid, vanuit zichzelf tot in de oneindigheid.14. Telkens wanneer je in de verleiding komt een nutteloze reis te maken die jou weg zou voeren van het licht, herinner je dan wat jij werkelijk wilt en zeg:De Heilige Geest leidt me naar Christus,en waarheen zou ik anders willen gaan?Welke andere behoefte heb ik dan te ontwaken in Hem?15. Volg Hem dan in vreugde, vol vertrouwen dat Hij je veilig leiden zal langs elke bedreiging van je innerlijke vrede waarmee deze wereld jou mogelijk confronteert. Kniel niet voor de altaren neer om te offeren, en streef niet na wat jij zeker zult verliezen. Neem genoegen met wat je even zeker zult behouden, en wees niet rusteloos, want jij onderneemt een vredige reis naar de vrede van God, waar Hij wil dat jij in rust verkeert.

Andermans Veren
Uitzending Zondag 29 mei 2022

Andermans Veren

Play Episode Listen Later May 29, 2022 54:54


Speellijst Zondag 29 mei 2022 Herbarium (Dorrestijn/Bannink) Gijs de Lange 2'14 Van cd/boekje Zeeman, wat heb je mooie ogen Rubinstein.  Doar bluit mien eerappellaand (Staal) Ede Staal 3'22 Van de cd Mien Toentje TBA CDEKS 1284 Aardappel, Ierse (Polzer) Drs. P 3'15 Van cdbox Drs. P Compilé complé Top Notch/Nijgh & van Ditmar Platteland (Loeven) Mijke Loeven 4'32 van de cd Loeven Eigen Beheer Harmonia Mundi Als de kinderen trouwen (H.Schmidt & T.Jones/Emile Lopez) Annet Nieuwenhuyzen en Eric Schneider 4'00 Eigen opname Godswonder plus (Van Kooten, de Bie) Van Kooten & De Bie 3'21 Het wijnjaar Nul (Van Kooten, de Bie/T. Eyk) Van Kooten & De Bie 2'32 Van de cd Mooie meneren SVCD 5 Laat m'n zonnebril zitten (S. Silverstein/P. Blanker) Peter Blanker 3'33 van de LP Neem de tijd Philips 812 237-1  Oh doe jij dat zo (Hoogeboom) Johan Hoogeboom 2'59 Eigen opname Het lachen (Wiegersma/Bos) Jenny Arean 2'00 Van de cd Telkens weer het dorp BIS 077 De Bonaire menéér (Myer) Jochem Myer 6'04 Van Spotify De grote oorlog (Van Vleuten/Boerstoel) Van Vleuten & Van der Wulp 3'30 Van de cd Maartse buien QS 900.881-2 Chanson (Nijland) Shooting party 5'16 Van de cd The Shooting party Live in de Kleine Komedie Basta 30-9098-2

100% Possible Podcast
137. Hoe maak je komaf met zelf sabotage in 5 stappen?

100% Possible Podcast

Play Episode Listen Later May 17, 2022 47:43


In de aflevering van deze week vertelt Elke openhartig hoe ze struggelde om een tweede business op te starten.Telkens wanneer ze de urge kreeg om er iets mee te doen, vulde ze het op met excuses. Excuses zoals: Ik heb niet genoeg tijd, ik kan dit niet zonder Gerrit, ik ga Youtopia schaden door een ander project op te nemen, enz..En zeg nu zelf, overvalt jou soms niet een hele lijst aan zaken waarom je iets niet zou doen? Uit angst om te falen?Al die tijd van piekeren en het negeren van je potentieel, zorgt ervoor dat jouw impact die je kan maken verloren gaat.Dit is zo'n grote domper, vooral als je al die tijd had kunnen steken in het vervullen van jouw missie.Maar dat hoeft het niet te zijn!In deze podcastaflevering vertellen Elke en Gerrit hoe zij komaf heeft gemaakt met die zelfsabotage en nu wel de stap kan zetten in haar tweede business.Hoe zij dat juist heeft gedaan? Welke limiting beliefs zij heeft moeten doorworstelen en hoe je nu weet welke die van jou zijn?Dat kom je allemaal te weten in aflevering 137 van de 100% Possible Podcast.PS. Aan de hand van deze hands-on podcast hebben Elke en Gerrit een doeltreffende worksheet vol praktische tips en journal vragen voor jou voorzien. Zo kan jij met dit plan gaan uitwerken wat jouw volgende stappen zijn als jij ook vindt dat je meer te bieden hebt dan wat je tot nu hebt laten zien.Download het gratis op https://youtopia.coach/137/Quotes:"Excuses zijn angst geboren uit je ego" ~Elke Gunst"Groeien doet pijn” ~Elke Gunst"wij zijn het moeilijkste aan ondernemen” ~Gerrit VromantLinks & resources:Lid worden van de Youtopia Revolution? Zet je op de wachtlijst

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 94 De Investering In De Werkelijkheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later May 12, 2022 10:07


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. De investering in de werkelijkheid1. Ik heb je ooit gevraagd alles wat je bezit te verkopen en het aan de armen te geven, en mij te volgen. Dit is wat ik daarmee bedoelde: als je in niets in deze wereld een investering hebt, kun je de armen leren waar hun schat is. De armen zijn eenvoudig degenen die verkeerd hebben geïnvesteerd, en arm zijn ze zeker! Doordat ze behoeftig zijn is het jou gegeven hen te helpen, aangezien jij in hun midden bent. Denk je eens in hoe volmaakt jouw les zou worden geleerd, als je ongenegen was hun armoede te delen. Want armoede is gebrek, en er bestaat maar één gebrek, aangezien er maar één behoefte is.2. Veronderstel eens dat een broeder erop aandringt dat jij iets doet waarvan jij denkt dat je het niet wilt doen. Alleen al het feit dat hij aandringt zou voor jou een teken moeten zijn dat hij gelooft dat de verlossing daarin ligt. Als jij met evenveel aandrang weigert en prompt met een gevoel van verzet reageert, geloof jij dat jouw verlossing er juist in ligt dat niet te doen. Jij maakt dan dezelfde fout als hij, en maakt de vergissing tot werkelijkheid voor jullie allebei. Ergens op aandringen betekent investeren, en waarin je investeert, houdt altijd verband met jouw opvatting van verlossing. De vraag is steeds tweeledig; ten eerste: wat moet worden verlost? En ten tweede: hoe kan het worden verlost?3. Telkens wanneer je, om welke reden ook, kwaad wordt op een broeder, geloof je dat het ego moet worden verlost, en wel door een aanval. Als hij aanvalt, stem jij in met deze overtuiging, en als jij aanvalt, bekrachtig je die. Onthoud dat degenen die aanvallen arm zijn. Hun armoede vraagt om geschenken, niet om verdere verarming. Jij die hen kunt helpen, handelt stellig destructief als je hun armoede als de jouwe aanvaardt. Als je niet geïnvesteerd had zoals zij, zou het nooit in je opkomen hun nood te negeren.4. Onderken wat niet van belang is, en als je broeder jou iets ‘ongehoords' vraagt, doe het dan omdat het niet van belang is. Weiger het, en je verzet bevestigt dat het voor jou wel van belang is. Jij bent dan ook de enige die het verzoek tot iets ongehoords hebt gemaakt, en ieder verzoek van een broeder is voor jou bestemd. Waarom zou je hem per se willen afwijzen? Als je dat doet, wijs je jezelf af en verarm je jullie beiden. Hij vraagt om verlossing, net als jij. Armoede is afkomstig van het ego, en nooit van God. Er kan geen ‘ongehoord' verzoek worden gedaan aan iemand die onderkent wat waardevol is en niets anders wil accepteren.5. Verlossing is bestemd voor de denkgeest, en ze wordt verkregen door middel van vrede. Dit is het enige wat kan worden verlost, en de enige manier waarop dat kan. Elke reactie anders dan liefde ontstaat uit een verwarring over het ‘hoe' en ‘wat' van verlossing, en dit is het enige antwoord. Verlies dit nooit uit het oog, en sta jezelf nooit toe te geloven, al was het maar voor even, dat er een ander antwoord is. Want dan zul je jezelf ongetwijfeld onder de armen scharen, die niet begrijpen dat ze in overvloed leven en dat hun verlossing gekomen is.6. Je met het ego vereenzelvigen is jezelf aanvallen en verarmen. Dat is de reden waarom ieder die zich met het ego vereenzelvigt zich misdeeld voelt. Wat hij dan ervaart is woede of depressiviteit, want wat hij gedaan heeft was Zelf-liefde ruilen voor zelfhaat, waardoor hij bang werd voor zichzelf. Dit beseft hij niet. Zelfs al is hij zich ten volle van de angst bewust, dan nog ziet hij niet dat zijn eigen vereenzelviging met zijn ego de bron daarvan is, en hij probeert die steeds te hanteren door een of ander krankzinnig soort ‘schikking' met de wereld te treffen. Hij ziet die wereld steeds als buiten zichzelf, want dat is van doorslaggevend belang voor zijn regeling. Hij beseft niet dat hij deze wereld maakt, want buiten hem is er geen wereld.7. Als alleen de liefdevolle gedachten van Gods Zoon de werkelijkheid van de wereld uitmaken, moet de werkelijke wereld zich wel in zijn denkgeest bevinden. Ook zijn krankzinnige gedachten moeten zich in zijn denkgeest bevinden, maar een innerlijk conflict van die omvang kan hij niet verdragen. Een gespleten denkgeest verkeert in gevaar, en het inzicht dat hij binnen zichzelf totaal tegengestelde gedachten omvat, is ondraaglijk. Daarom projecteert de denkgeest de splitsing en niet de werkelijkheid. Alles wat je als buitenwereld waarneemt is niets anders dan jouw poging je vereenzelviging met het ego in stand te houden, want iedereen gelooft dat vereenzelviging verlossing betekent. Maar ga eens na wat er is gebeurd, want gedachten hebben wel degelijk gevolgen voor de denker. Je bent in onmin geraakt met de wereld zoals jij die waarneemt, omdat je meent dat ze jou vijandig is gezind. Dit is een noodzakelijk gevolg van wat je hebt gedaan. Jij hebt wat vijandig staat tegenover wat zich vanbinnen bevindt naar buiten toe geprojecteerd, en daarom moet je het wel op deze wijze waarnemen. Dat is de reden waarom je dient te beseffen dat jouw haat zich in jouw denkgeest bevindt en niet daarbuiten, voor je die kwijt kunt raken; en waarom je die kwijt moet raken, voor je de wereld kunt waarnemen zoals ze werkelijk is.8. Ik heb eerder gezegd dat God de wereld zozeer heeft liefgehad dat Hij haar aan Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven. God heeft de werkelijke wereld wel degelijk lief, en zij die haar werkelijkheid waarnemen, kunnen de wereld van de dood niet zien. Want de dood behoort niet tot de werkelijke wereld, waarin alles het eeuwige weerspiegelt. God heeft je de werkelijke wereld gegeven in ruil voor die welke jij vanuit jouw gespleten denkgeest hebt gemaakt, en die het symbool is van de dood. Want als jij je werkelijk van Gods Denkgeest kon afscheiden, zou je sterven.9. De wereld die jij waarneemt is een wereld van afscheiding. Misschien ben je bereid zelfs de dood te aanvaarden om je Vader te kunnen verloochenen. Zo heeft Hij het echter niet gewild, en dus is het niet zo. Je kunt nog steeds niet met jouw wil ingaan tegen Hem, en dat is de reden waarom je geen controle hebt over de wereld die jij hebt gemaakt. Het is niet een wereld van de wil, omdat ze geregeerd wordt door het verlangen anders te zijn dan God, en dat verlangen is geen wil. De wereld die jij hebt gemaakt is dan ook volslagen chaotisch, en wordt geregeerd door willekeurige en zinloze ‘wetten' en is gespeend van elk soort betekenis. Want ze is gemaakt uit wat jij niet wilt en vanuit je denkgeest geprojecteerd omdat je er bang voor bent. Toch bestaat deze wereld alleen in de denkgeest van haar maker, tezamen met diens werkelijke verlossing. Geloof niet dat ze zich buiten jou bevindt, want alleen door in te zien waar ze is, zul je er controle over krijgen. Want je hebt wel degelijk controle over je denkgeest, aangezien de denkgeest het mechanisme voor beslissingen is.10. Als jij inziet dat elke aanval die je waarneemt zich in jouw eigen denkgeest bevindt en nergens anders, heb je eindelijk de bron ervan gelokaliseerd, en waar die begint moet die ook eindigen. Want op diezelfde plaats ligt ook de verlossing. Daar is het altaar van God, waar Christus verwijlt. Je hebt het altaar wel ontwijd, maar niet de wereld. Toch heeft Christus voor jou de Verzoening op het altaar gelegd. Breng je waarnemingen van de wereld naar dit altaar, want het is het altaar gewijd aan de waarheid. Daar zul je zien dat je visie veranderd is, en daar zul je leren waarlijk te zien. Vanaf deze plaats, waar God en Zijn Zoon in vrede vertoeven en waar jij welkom bent, zul je in vrede uitzien en de wereld naar waarheid aanschouwen. Maar om die plaats te vinden, moet jij je investering in de wereld zoals jij die projecteert opgeven, door de Heilige Geest toe te staan de werkelijke wereld vanaf het altaar van God tot jou uit te breiden.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 84 De Gaven Van Het Vaderschap

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Apr 28, 2022 10:42


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. De gaven van het Vaderschap1. Jij hebt ontdekt dat je genezing nodig hebt. Wil je dan iets anders naar het Zoonschap brengen, nu je inziet dat jij zelf genezing behoeft? Want hierin ligt het begin van de terugkeer tot kennis, het fundament waarop God het denksysteem dat jij met Hem deelt zal helpen wederopbouwen. Er is niet één steen die jij erop plaatst of hij zal door Hem gezegend worden, want je zult de heilige woning van Zijn Zoon herstellen, waar Hij wil dat Zijn Zoon is, en waar hij ook is. In welk deel van de denkgeest van Gods Zoon je deze werkelijkheid ook herstelt, je herstelt die voor jouzelf. Jij woont met jouw broeder in de Denkgeest van God, omdat God Zelf niet alleen wilde zijn.2. Alleen zijn betekent afgescheiden zijn van de oneindigheid, maar hoe kan dit als de oneindigheid geen einde kent? Niemand kan zich buiten het onbegrensde bevinden, want wat geen grenzen heeft moet wel overal zijn. In God, wiens universum Hijzelf is, is geen begin of eind. Kun jij jezelf uitsluiten van het universum, of van God, die het universum is? Ik en mijn Vader zijn één met jou, want jij bent deel van Ons. Geloof jij werkelijk dat een deel van God kan ontbreken of voor Hem verloren kan zijn?3. Als jij niet een deel van God was, zou Zijn Wil niet een eenheid zijn. Is zoiets denkbaar? Kan een deel van Zijn Denkgeest niets bevatten? Als jouw plaats in Zijn Denkgeest door niemand anders dan door jou kan worden ingenomen, en het innemen ervan jouw schepping was, dan zou er zonder jou een lege plaats zijn in Gods Denkgeest. Uitbreiding kan niet belemmerd worden, en ze kent geen leemten. Ze gaat eeuwig voort, hoezeer ze ook wordt ontkend. Jouw ontkenning van haar werkelijkheid kan haar tegenhouden in de tijd, maar niet in de eeuwigheid. Dat is de reden waarom jouw scheppingen niet opgehouden zijn zich uit te breiden, en waarom er zoveel op jouw terugkeer wacht.4. Wachten is alleen mogelijk in de tijd, maar tijd heeft geen betekenis. Aangezien uitstel je eigen maaksel is, kun jij de tijd achter je laten door eenvoudigweg te erkennen dat begin noch einde geschapen werd door de Eeuwige, die geen beperkingen heeft opgelegd aan Zijn schepping, noch aan hen die scheppen zoals Hij. Jij weet dit niet, simpelweg doordat je geprobeerd hebt wat Hij geschapen heeft te beperken, en zodoende geloof je dat alle schepping beperkt is. Hoe zou je dan jouw scheppingen kunnen kennen, als jij de oneindigheid hebt ontkend?5. De wetten van het universum dulden geen tegenspraak. Wat voor God geldt, geldt voor jou. Als je gelooft dat jij niet bij God bent, zul je geloven dat Hij niet bij jou is. De oneindigheid heeft zonder jou geen betekenis, en zonder God heb jij geen betekenis. Er is geen eind aan God en Zijn Zoon, want wij zijn het universum. God is niet incompleet, en Hij is niet kinderloos. Omdat Hij niet alleen wilde zijn, heeft Hij een Zoon geschapen gelijk Hemzelf. Ontzeg Hem Zijn Zoon niet, want jouw onwilligheid om Zijn Vaderschap te aanvaarden heeft jou het jouwe ontzegd. Zie Zijn scheppingen als Zijn Zoon, want de jouwe werden geschapen ter ere van Hem. Het universum van liefde houdt niet op omdat jij het niet ziet, en evenmin hebben jouw gesloten ogen het vermogen tot zien verloren. Zie de heerlijkheid van Zijn schepping, en je zult leren wat God voor jou heeft bewaard.6. God heeft jou een plaats in Zijn Denkgeest gegeven die voor eeuwig de jouwe is. Toch kun je die alleen behouden door haar te geven, zoals ze jou gegeven werd. Kun jij daar dan alleen zijn, wanneer ze jou gegeven werd omdat God niet alleen wilde zijn? Gods Denkgeest kan niet verminderd worden. Hij kan alleen vermeerderd worden, want al wat Hij schept heeft de functie om te scheppen. Liefde beperkt niet, en wat ze schept kent geen beperking. Het is Gods Wil voor jou dat je onbeperkt geeft, want alleen dat kan jou de vreugde brengen die de Zijne is en die Hij met jou delen wil. Jouw liefde is zo grenzeloos als de Zijne omdat ze de Zijne is.7. Kan enig deel van God zonder Zijn Liefde zijn, en kan enig deel van Zijn Liefde worden ingedamd? God is jouw erfgoed, want Zijn enige gave is Hijzelf. Hoe kun jij anders geven dan zoals Hij, wil je Zijn gave aan jou kennen? Geef dan zonder beperking en zonder einde, om te leren hoeveel Hij jou gegeven heeft. Je vermogen om Hem te aanvaarden hangt af van je bereidwilligheid om te geven zoals Hij geeft. Jouw vaderschap en je Vader zijn één. God wil scheppen, en jouw wil is de Zijne. Hieruit volgt dus dat jij wilt scheppen, aangezien jouw wil uit de Zijne volgt. En daar de jouwe een uitbreiding is van Zijn Wil, moet die wel hetzelfde zijn.8. Maar wat jij wilt, dat weet je niet. Dat is niet zo vreemd wanneer je beseft dat ontkennen ‘niet kennen' of ‘niet weten' betekent. Gods Wil is dat jij Zijn Zoon bent. Door dit te ontkennen, ontken jij je eigen wil, en daardoor weet je niet wat die is. In alles dien je te vragen wat Gods Wil is, aangezien die de jouwe is. Jij weet niet wat die is, maar de Heilige Geest herinnert Zich die voor jou. Vraag Hem daarom wat Gods Wil voor jou is, en Hij zal je zeggen wat de jouwe is. Het kan niet vaak genoeg worden herhaald dat jij die niet kent. Telkens wanneer wat de Heilige Geest je vertelt jou dwang toeschijnt, komt dat alleen doordat je jouw wil niet hebt herkend.9. De projectie van het ego doet het voorkomen alsof Gods Wil buiten jezelf ligt, en bijgevolg niet de jouwe is. In deze interpretatie lijkt het mogelijk dat Gods Wil en die van jou met elkaar in conflict zijn. Zo kan het lijken of God iets van je eist wat jij niet wilt geven, en jou aldus berooft van wat jij wilt. Zou God, die louter jouw wil wil, daartoe in staat zijn? Jouw wil is Zijn leven, dat Hij jou gegeven heeft. Zelfs in de tijd kun je niet los van Hem leven. Slaap is geen dood. Wat Hij geschapen heeft kan wel slapen, maar niet sterven. Onsterfelijkheid is Zijn Wil voor Zijn Zoon, en de wil van Zijn Zoon voor zichzelf. Gods Zoon kan voor zichzelf geen dood willen, want zijn Vader is het leven, en Zijn Zoon is zoals Hij. Schepping is jouw wil omdat het de Zijne is.10. Jij kunt niet gelukkig zijn wanneer je niet doet wat jij werkelijk wilt, en je kunt dit niet veranderen, omdat het niet voor verandering vatbaar is. Het is onveranderbaar dankzij Gods Wil en die van jou, want anders zou Zijn Wil niet worden uitgebreid. Je bent bang Gods Wil te kennen, omdat je gelooft dat die niet de jouwe is. Deze overtuiging vormt heel je ziekte en heel je angst. Ieder symptoom van ziekte en angst komt hieruit voort, want juist deze overtuiging zorgt ervoor dat je niet wilt weten. Door dit te geloven verschuil jij je in de duisternis, en ontken je dat het licht in jou is.11. Jou wordt gevraagd de Heilige Geest te vertrouwen alleen omdat Hij voor jou spreekt. Hij is de Stem namens God, maar vergeet nooit dat God niet alleen wilde zijn. Hij deelt Zijn Wil met jou, Hij dringt jou die niet op. Vergeet nooit dat Hij behoudt wat Hij geeft, zodat niets wat Hij geeft met Hem in tegenspraak kan zijn. Jij die Zijn leven deelt, dient het te delen om te weten wat het is, want delen is weten. Gezegend ben jij die leert dat het horen van de Wil van je Vader betekent dat jij je eigen wil kent. Want het is jouw wil te zijn zoals Hij, wiens Wil het is dat dit zo is. Het is Gods Wil dat Zijn Zoon één is, met Hem in Zijn Eenzijn verenigd. Daarom is genezing het begin van de erkenning dat jouw wil de Zijne is.

Radio Raccoons
S04E03 - Vincent Buyssens - Hoe navigeer je doorheen the metaverse?

Radio Raccoons

Play Episode Listen Later Apr 26, 2022 55:14


Onderwerp van de dag: the metaverse. Vincent Buyssens navigeert samen met ons doorheen deze nieuwe ‘wereld'. Het werd een gesprek met een unieke, maar ook kritische noot over de toekomst van het internet. Daarnaast deelt Vincent ook een aantal unieke tips voor bedrijven die zelf in the metaverse willen duiken.Navigator through the MetaverseIn het alledaagse leven is Vincent een creative digital strategist, digital nomad, maar bovenal: een navigator in the metaverse. Waarom navigator? “Ik ben eigenlijk in de voetsporen van mijn vader getreden. Mijn vader was kapitein. Ik heb zeevaartschool gedaan, maar dat was geen succes. Uiteindelijk vond ik toch mijn bestemming: navigator zijn doorheen web 3, de metaverse, en sociale media.”Waarom ook sociale media? “Sociale media was de laatste jaren voor de meeste mensen meer begrijpbaar en behapbaar, maar wat er nu aankomt is zo'n nieuw paradigma. Het is een soort storm waardoor mensen moeten leren navigeren.”Started from the gram, now we're hereVincent zijn verhaal begint 15 jaar geleden op een plaats waar het virtuele en fysieke leven samenkomen: online videogames. “Dat zijn eigenlijk de voorgangers van wat the metaverse nu is.”“Toen ik afstudeerde als journalist, zag ik social media op mij afkomen. Ik heb me meester gemaakt van sociale media om verhalen te vertellen. In 2013 ging ik bijvoorbeeld naar The Web Summit in Dublin - het walhalla voor alle tech startups - om daar Facebook live reporting, avant la lettre, te doen. Toen ben ik eigenlijk verliefd geworden op sociale media.”Community management“Wat mij altijd aantrok aan sociale media, zijn communities en de kracht om ze te mobiliseren. In 2016 is het mij, samen met een paar vrienden, gelukt om 16.000 Pokémon Go-spelers naar de Zoo van Antwerpen te lokken. Heel die rage heb ik bespeeld. Ik heb sociale media altijd al gebruikt om mensen te mobiliseren,” vertelt Vincent. “Mijn hoogtepunt - ik weet niet of ik het ooit zal overtreffen - vond plaats in 2018. Ik heb mijn favoriete televisieshow, The Expanse, kunnen redden aan de hand van een globale campagne via Discord, Twitter en Reddit. Ik ben naar LA gevlogen om Jeff Bezos te overtuigen.”Hoe simpel die voorbeelden ook lijken, toch is de realiteit anders. “Voor klanten is dat moeilijker. Zulke initiatieven zijn vaak organisch en komen spontaan naar boven. Zoiets kan je eigenlijk niet forceren.”Vincent zijn mantra luidt: “respect the culture”. Niet alleen cultuur in de brede zin, maar ook op subcultuur-niveau. “Als je een bepaalde subcultuur wil bereiken, moet je goed aanvoelen hoe je dat exact gaat doen. Dat kan je niet leren. Je moet vertoeven binnen die communities en virtuele werelden om op die manier patronen te ontwaren en verbanden te leggen die andere mensen niet - of pas later - zien.”The MetaverseWat the Metaverse is voor Vincent? “Een moment in de tijd waarin het digitale en fysieke samenkomen. Bedrijven willen een fysieke ervaring nabouwen in het virtuele, maar ook omgekeerd. Zo komt Apple binnenkort met AR glasses, en ik geloof dat zij de kracht hebben om dat virtuele in het fysieke te trekken. Ik geloof dat ons digitaal leven even belangrijk, of zelfs belangrijker, zal worden. Dat zie je vooral bij jongere generaties. Zij zeggen dag aan de schoolpoort en zien elkaar even later terug in Fortnite.”“In essentie: the Metaverse is een moment waarop mensen hun digitale leven belangrijker zullen vinden dan het fysieke. Je kan er voor of tegen zijn, zeggen dat jongeren buiten moeten spelen en een fysieke carrière moeten uitbouwen, maar het is niet abnormaal dat mensen een toevlucht zoeken in het digitale,” stelt Vincent. “Jongeren hebben weinig vooruitzichten. Ze kunnen geen huis of auto kopen. De elektriciteitsprijzen zijn enorm hoog. Het is moeilijk om iets op te bouwen in de fysieke wereld, dus dan gaan zij maar status opbouwen in het digitale.” Volgens Vincent is dat een andere manier om die wereld te bekijken. Als je dat kan aanvaarden, dan heb je een ideale manier gevonden om aan digitale activatie en een ander soort marketing te doen.Science fiction als voedingsbodemThe Metaverse ontleent zijn naam uit science fiction. Neal Stephenson schreef het boek Snow Crash al in 1992. “Het is ironisch om te zien dat Facebook de naam overneemt van iets wat dystopisch is. De echte wereld valt tegen, dus dan creëren we maar een virtuele wereld die eigenlijk ook niet perfect is. Ready Player One en The Matrix zijn geen positieve films. Wil je daar wel wonen?” vraagt Vincent zich af.De focus is verschoven naar virtual reality en virtuele werelden. Vincent denkt dat zonder de pandemie en bijhorende lockdown the metaverse nooit zo belangrijk zou geworden zijn. “Dankzij thuiswerken is het concept van virtuele meetings tastbaar geworden. Mensen hebben aanvaard dat een virtuele meeting evenwaardig kan zijn aan een fysieke meeting. Dankzij de lockdowns is daar toch een fundament gelegd, en dat is belangrijk in die beweging.”Zuckerberg & FacebookFacebook heeft een enorme hoeveelheid geld in the Metaverse gestoken - wel $500 miljard - en is zelfs van naam veranderd. Maar wat heeft Facebook nu eigenlijk met the Metaverse te maken? Vincent legt uit: “Waarom zitten mensen op sociale media? Voor utility. Als ik een event organiseer, is Facebook handig. Als ik iets wil verkopen, is Marketplace handig. Als ik wil chatten, is Messenger handig. Daarnaast gebruiken mensen het ook voor entertainment. Een derde luik is status en sociaal kapitaal te verhogen. Het is menselijk om je status te willen verhogen, door bijvoorbeeld een huis te kopen. Jongeren doen dat nu aan de hand van likes en comments.”Social capital devaluationHet sociaal kapitaal waarvoor je respect kreeg, is plots minder waard. Volgens Vincent gebeurde zo'n devaluatie toen de oudere generatie zich aansloot op Facebook. Je zag dat er toen een soort migratie kwam van jongeren die naar Instagram gingen. “Facebook worstelt daar nu al een tijdje mee. Jongere mensen delen steeds minder op Facebook, want op die manier kunnen ze hun status niet meer verhogen tegenover hun peers.”De nieuwe rage? TikTok. “Dat platform is zo populair omdat je zonder geld en volgers gemakkelijk viraal kan gaan. Op Facebook is er een ander algoritme waar enkel vrienden en kennissen je content kunnen zien, op TikTok kan iedereen dat zien. Zo verhogen jongeren hun status op dit moment. Ze kunnen daar gemakkelijk groeien,” vertelt Vincent. Facebook probeert TikTok wel achterna te gaan met Reels, en bijvoorbeeld ook Snapchat na te doen door Stories te introduceren, maar toch is dat niet meer ‘cool'. “Fundamenteel gezien willen jongere generaties het niet meer. Dat is iets onomkeerbaar.”Om die nieuwe generaties toch aan te trekken, is Facebook gaan kijken naar the metaverse, een nieuw platform met een nieuwe dimensie. “Zij hopen dat jongere generaties die opgegroeid zijn met games, meteen naar daar zullen gaan. Toch weet ik niet of dat gaat lukken. Facebook is in de hoofden van heel wat mensen geen platform waar ze kunnen werken aan hun digitale identiteit. Ik geloof niet dat Facebook Horizons het dominant platform zal worden.”Horizons en Oculus QuestDe Oculus Quest heeft het tijdens de kerstperiode toch goed gedaan qua verkoop. “Je hebt effectief een doelgroep die hun leven wil spenderen met een VR-bril, maar zijn dat effectief dezelfde miljarden mensen die momenteel op Facebook zitten? Dat is voor mij de hamvraag. Voor wie wordt the metaverse gebouwd? Voor jonge mensen? Die hebben hun platformen al. De generatie die echt ontvankelijk zou moeten zijn voor the metaverse en veel geld uitgeeft aan digitale items, die zitten liever op de videogames die ze kennen omdat ze daar al een subcultuur hebben uitgebouwd.”Is the metaverse dan voor mensen die niet willen gamen? “Er zullen heel wat mensen zijn die het leuk vinden om met een virtuele avatar te vergaderen, maar hoeveel mensen zijn dat dan? Virtual reality is cool en transformatief, maar het blijft een niche,” vertelt Vincent. “AR is iets anders. Dat heeft veel meer potentieel en vergt minder stappen van de gebruiker, maar dat is een totaal andere richting waar Facebook nu naartoe gaat.”Okay, boomer“Facebook is een boomerplatform geworden. Daardoor kunnen jongeren daar geen digitale identiteit meer opbouwen,” vertelt Vincent. “Maar wat mensen niet weten is dat Facebook Gaming, dus livestreams, het beter doen dan die van YouTube. Dat komt voor een groot deel omdat Facebook veel geld geeft aan streamers, maar het is onduidelijk of dat zo gaat blijven.”Facebook experimenteert op dit moment met verschillende zaken, maar volgens Vincent trekt het bedrijf ook niet meer de juiste talenten aan om die metaverse uit te bouwen. “Al de goede profielen trekken naar Web 3 en Metaverse startups. Daarnaast is Facebook ook zo groot geworden dat ze geen grote acquisitions mogen doen. In het Verenigd Koninkrijk werd er zelfs opgelegd dat ze Oculus moeten afstoten. Je voelt dat Facebook op haar limieten stuit en dat gaat de groei van het bedrijf ook limiteren. Daarom zou ik kijken naar andere platformen voor de toekomst van the metaverse,” vertelt Vincent.Business in the metaverseNaast the metaverse bestaat er ook nog Web 3, het gedecentraliseerd internet. “Op afstand heeft dat niets met elkaar te maken. Je stoot daar op blockchain, cryptocurrencies, NFT's... Het ding is: de transactiemiddelen van heel wat van die metaverseplatformen - zoals Decentraland - dat zijn NFTs en cryptocurrencies.” Daar zien heel wat startups dan ook muziek in. Wat als je je digitaal kunstwerk kan tentoonstellen - een beetje zoals de Mona Lisa in het Louvre - en bewijzen dat jij het bezit? In the metaverse kan je je kunst tonen zoals je dat in de fysieke wereld zou doen. Hetzelfde geldt ook voor fashion, volgens Vincent.“Er gaat heel wat geld naar Web 3, maar dat gaat niet rechtstreeks naar the metaverse. Heel wat mensen zijn bezig met cryptocurrencies en NFTs met als enige doelstelling om geld te verdienen. Dat is normaal, maar dat zorgt er ook voor dat veel mensen niet echt geloven in the metaverse voor haar echte waarde - de coole virtuele ervaringen - maar net voor kapitalistische redenen,” vertelt Vincent.“Het is momenteel veel te vroeg voor bedrijven om al een stuk land te kopen in the metaverse. Degene die er nu erg actief zijn, zijn zogenaamde cryptobros. Mijn advies is om even te wachten tot zij weg zijn en hun geld eruit hebben gehaald. Kijk dan wie er overblijft en echt iets wil bouwen.”Marketing, sales, of welk business aspect?Hoe moet een bedrijf the metaverse benaderen? Stop je dat bij marketing - moeten zij advertisements voorzien in die wereld? Is het net een saleskanaal - een beetje zoals e-commerce? Volgens Vincent hangt het van het doel af.“Als je gewoon brand awareness wilt, dan kan je een huisje bouwen en een banner plaatsen. Als je echt wil connecteren met een community en wil dat die personen echte ambassadeurs worden, dan moet je iets dieper gaan. Je hebt mensen nodig die de subcultuur begrijpen. Bedrijven hebben nood aan mensen die embedded zijn in een subcultuur. Neem liever iemand die op de schoolbanken zit en begrijpt hoe subculturen werken. Zij zullen ze op de juiste manier bereiken en benaderen. Respect the culture.”Als voorbeeld geeft Vincent de heropening van het MoMu voor Visit Flanders. In zijn netwerk heeft hij gezocht naar influencers. Uiteindelijk kwam hij uit op twee YouTubers die analytische content maken over mode, gericht op een jongere generatie die het geld niet hebben om dure fashion te consumeren. Zij vulden een leemte op aangezien ze een community hebben die effectief betalen voor hun content. “Dat is beter dan een gewone influencer. Een community kan je niet creëren, dat bestaat meestal al. Je kan ze ook niet gedwongen mobiliseren. Maar je kan ze wel juist benaderen en zo gaat het vanzelf. Authentieke interacties zijn het fundament waarop je moet bouwen.”Creator economy“Waar we vroeger spraken over influencers, spreken we nu over creators. Zo heb je nu een creator economy. Dat is nog pril, maar je ziet dat YouTubers geld verdienen aan de hand van een community, naast advertenties. Dat manifesteert zich nu ook in the metaverse en niet alleen op YouTube en Twitch, bijvoorbeeld. Laat de community de weg tonen als een soort Noorderster die helpt om te navigeren,” aldus Vincent.“Je voelt dat we een window of opportunity hebben van een aantal jaar waar mensen zoeken naar: wat gaat het toekomstig internet zijn? Dat creëert de opportuniteit voor bedrijven om hun visie op te maken rond die metaverse. Je kan als bedrijf binnen the metaverse opereren, maar je kan natuurlijk ook op andere platformen opereren.”“Er komt een nieuwe wereld op ons af en ik verwacht niet dat iedereen, zelfs trendwatchers, het zal begrijpen. Dat gaat gewoon niet. We moeten loslaten om op de hoogte te zijn van alles. Het beste is om het op je te laten afkomen.”AnarchismeZal the metaverse een gedecentraliseerd systeem worden? “Ik vrees ervoor. Door de NFT-rage zijn we in een tijdperk beland waar alles gemonitized wordt. Elk ding waar geld voor kan gevraagd worden, wordt ook geld voor gevraagd. Mijn vrees is dat we voor alles in the metaverse geld zullen moeten betalen. Dat gaat voor mij in tegen de open geest van het internet,” stelt Vincent.Vincent vond het geweldig dat artiesten geld konden verdienen met hun digitale creaties, maar is ondertussen een stuk skeptischer geworden. “Er is een mindset gecreëerd dat voor elke actie geld gevraagd moet worden.”Daarnaast denkt Vincent ook dat we met een gecentraliseerd platform zullen eindigen. “Wat als je een NFT koopt in Horizons en je wil het verplaatsen naar Decentraland? Dat kan niet. Mensen hopen op een gedecentraliseerde metaverse waar je van de ene wereld naar de andere kan lopen met dezelfde assets, maar dat is moeilijker dan gedacht.” Volgens Vincent zal het gemak winnen. “Waarom zou je veel geld uitgeven als bedrijf om de NFTs te ondersteunen van een concurrent? Er zitten heel wat hiaten in. Er is totaal geen interoperability tussen alle verschillende platformen.”The buzzwordsDe link tussen crypto en game enginesWelke technologieën zullen aan de basis liggen van the metaverse? Vincent legt uit: “De wereld die gebouwd zal worden, zal gebouwd worden met game engines (Unity en Unreal). Dat is de eerste, belangrijke component. De tweede component is die wereld vullen. Mensen moeten avatars maken, zaken kopen en verkopen... Dat kan dan weer met NFTs (kleren, huizen en avatars aankopen) en cryptocurrencies zoals Ethereum, dat zijn digitale munten.”Door NFTs kan je eigenlijk duidelijk maken dat jij de unieke eigenaar bent van een bepaalde asset, het is een soort digitaal certificaat, ook wel een non-fungible token genoemd. Dat kan voor foto's, illustraties, maar dus ook zaken in the metaverse. Cryptocurrencies zoals Ethereum zijn de transactiemiddelen waarmee je kan handelen binnen the metaverse. Alles wat je koopt aan de hand van de blockchain, wordt geregistreerd in een gigantische openbare database waar iedereen toegang tot heeft. Telkens dat je iets koopt in dit systeem, wordt een proof of ownership geregistreerd.“Waar de game engines het bouwpakket zijn om de wereld te bouwen, zijn crypto's hetgeen waarmee je gaat handelen binnen the metaverse.”De rol van ARAR en VR maken de immersie met die werelden groter, het zijn facilitators. Met een VR-bril zit je nog meer in die wereld, maar je hebt het niet per se nodig voor the metaverse. “The metaverse is iets conceptueel, eigenlijk het moment dat het digitale leven belangrijker wordt dan het fysieke. VR zal altijd een niche blijven. Met AR kan je meer: daarmee kan je digitale extensies in de echte wereld brengen.”“Google heeft geprobeerd om met AR glasses af te komen, zij waren te vroeg. Hololens is te onhandig om buiten te gebruiken. Als we de geruchten mogen geloven, is Apple er serieus mee bezig en ik geloof dat zij een bril gaan ontwikkelen waarmee je digitale artifacts naar de echte wereld kan krijgen. Dat gaat van richtingaanwijzing van Apple Maps tot effectief zaken toevoegen aan kledingstukken. Dat gaat een bepaalde impact hebben, maar het zal waarschijnlijk wel nog enkele jaren duren voor het volledig ingeburgerd zal zijn.”Volgens Vincent kan je met AR het verschil maken. “Het kan mensen hun leven verbeteren. Het heeft ook maatschappelijke toepassingen, zoals kleurenblinden helpen. Bij VR zie ik dat niet. Het is cool, maar moet je dan elke virtuele meeting met zo'n bril doen? Liever niet,” besluit Vincent.https://youtu.be/l6xYjto-2bc

Bende van het Boek
#119 De Bende en haar bloeiende liefde voor Ali Smith

Bende van het Boek

Play Episode Listen Later Apr 24, 2022 36:27


In deze aflevering bespreken Trees en Sara passend bij de tijd van het jaar Spring van Ali Smith. Wie zich nog niet aan deze veelgeprezen schrijfster waagde, leert in deze podcastaflevering waarom Smith zo bijzonder is. Ook wie wel al fan is van deze Schotse kan terecht bij ons om meer te weten waarom Ali Smith nu net zo uniek is. Telkens wanneer wij over haar werk praten, appreciëren we haar opnieuw een beetje meer. Hopelijk jullie ook na het horen van deze podcast!

Timm Consultancy
#072 Podcast met Danielle Steggink – De impact van stress op je lijf

Timm Consultancy

Play Episode Listen Later Apr 21, 2022 52:30


Deze keer is Margreet in gesprek met Danielle Steggink. Danielle vertelt over hoe zij het lijf door bewegen en lichaamservaringen, inzet als ingang bij kinderen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Ervaringen worden opgeslagen in je lijf. Hierdoor ontstaan stressreacties. Naast EMDR en cognitieve gedragstherapie is er soms meer nodig om deze kinderen te behandelen. “Je lijf is heel erg betrokken, je kunt niets doen zonder je lijf. Je hebt de nare gebeurtenis ook beleeft met je lijf. Je lijf geeft ook lichamelijk reacties op stress. ‘Uit je raampje gaan' oftewel vechten of vluchten is ook een fysieke reactie. Je hebt je lijf nodig voor een vlucht- of vecht reactie. Als dat niet lukt, bevries je, ook dat doe je met je lijf. Deze reacties worden ingezet door je lijf, voordat je er over na hebt kunnen denken.” Stress door nabijheid Normaal gesproken wordt een kind rustig door contact, door nabijheid, als ze veel stress ervaren in hun lijf. Bij de meeste kinderen die Danielle in haar praktijk ziet is dit heel anders. Deze kinderen vinden direct contact juist heel eng. “Ritmisch spel helpt. Bijvoorbeeld het overstuiten van een bal of het lopen of springen door de ruimte. Je gaat stapje voor stapje en waar iets lukt, ga je weer verder kijken wat een volgende stap zou kunnen zijn. Zo kan het kind het eerst fijn vinden om achter elkaar te bewegen, vervolgens misschien naast elkaar en zo bouw je door totdat je elkaar misschien fysiek tegenkomt in de ruimte. Als ook dit gelukt is, lukt misschien een high-five.” Waar het ene kind stilletjes wordt en zich zoveel mogelijk onzichtbaar wil maken, zal het andere kind juist opvallend gedrag vertonen. Wat kunnen jeugdprofessionals doen in de gezinnen waar ze komen? Geef Psycho-educatie aan de ouders/verzorgers over stress en wat dit met je lijf kan doen. Je kunt uitleggen welke stressreacties er zijn en dat koppelen aan wat je ziet. Dit doe je zonder een oordeel erover te geven. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde. Je gunt de ander dat het niet altijd zo blijft. Soms heeft een kind nog te weinig steunbronnen in zijn omgeving en is het nog niet veilig genoeg. Als het thuis onveilig is, zullen er andere veilige volwassenen in het netwerk van het kind/gezin aanwezig moeten zijn. Zij dienen als back-up voor het kind. Betrek school ook erbij. Wat valt op aan het gedrag op school en wat kan de leerkracht doen om het kind te laten ontspannen op school. Stress in je lijf Als je veel of vaak nare dingen meemaakt, bijvoorbeeld door structureel huiselijk geweld, ontwikkel je lichamelijke stressreacties, dit kan ook op de langere termijn gevolgen lichamelijke hebben. Je kunt al stress reacties krijgen omdat je bang bent dat het weer zal gebeuren. Je kunt dan niet meer ontspannen. Je lijf bereidt zich al voor op eventueel geweld. Zelfs als een kind op school zit, kan een kind al stressreacties vertonen omdat het nog beelden heeft van wat er al gebeurt is of al bezig is met wat er misschien gaat gebeuren. Telkens is er dus de stress en de spanning in het lijf. Kinderen die veel stress ervaren kunnen bijvoorbeeld ook hun schouders optrekken of steeds oplettend om zich heen kijken wat er in de omgeving gebeurt. Je gaat scannen op gevaar. Dit doet je lijf, je bent je er vaak niet bewust van. Hierdoor ontstaan patronen in gedrag. Er hoeft maar iets te gebeuren, een kind dat te dicht langs je loopt of je vecht-vlucht reactie wordt al getriggerd. Over Danielle - Zij is vanaf 1987 werkzaam als psychomotorisch therapeut, vooral met jonge kinderen. Sinds 2009 is zij werkzaam bij Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem. Veel luisterplezier!

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 76 Grootheid Tegenover Grootheidswaan

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Apr 18, 2022 10:27


Is wat je hoort behulpzaam? Maak een donatie:https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. Grootheid tegenover grootheidswaan1. Grootheid is van God, en van Hem alleen. Daarom is er grootheid in jou. Telkens wanneer jij je daarvan bewust wordt, hoe vaag ook, geef je automatisch het ego op, want in tegenwoordigheid van Gods grootheid wordt de onbeduidendheid van het ego volmaakt duidelijk. Wanneer dit gebeurt meent het ego – ook al begrijpt het dat niet – dat zijn ‘vijand' heeft toegeslagen, en probeert het jou met geschenken ertoe te bewegen tot zijn ‘bescherming' terug te keren. Een opgeblazen zelf is het enige wat het ego te bieden heeft. De grootheidswaan van het ego is zijn alternatief voor de grootheid van God. Wat kies je?2. Grootheidswaan is altijd een dekmantel voor wanhoop. Het is iets hopeloos, omdat het niet werkelijk is. Het is een poging om je kleinheid te compenseren, gebaseerd op de overtuiging dat die kleinheid werkelijk is. Zonder deze overtuiging heeft grootheidswaan geen betekenis en is het ondenkbaar dat je die zou willen. De essentie van grootheidswaan is rivaliteit, want het houdt altijd een vorm van aanval in. Het is een hersenschimmige poging om te overtreffen, maar niet om op te heffen. We hebben hiervoor al gezegd dat het ego schommelt tussen argwaan en kwaadaardigheid. Het blijft argwanend zolang jij aan jezelf wanhoopt. Het gaat over tot kwaadaardigheid wanneer jij besluit geen zelfvernedering te gedogen, en ondersteuning te zoeken. Dan biedt het jou als ‘oplossing' de illusie van een aanval aan.3. Het ego begrijpt niet wat het verschil is tussen grootheid en grootheidswaan, omdat het geen verschil ziet tussen wonderimpulsen en zijn eigen egovreemde overtuigingen. Ik heb je gezegd dat het ego zich ervan bewust is als zijn bestaan wordt bedreigd, maar het maakt geen onderscheid tussen deze twee zeer verschillende vormen van bedreiging. Zijn diepgeworteld gevoel van kwetsbaarheid maakt dat het niet in staat is iets te beoordelen, tenzij als aanval. Wanneer het ego zich bedreigd voelt, is de enige beslissing die het neemt of het nú gaat aanvallen of dat het zich terugtrekt om later aan te vallen. Neem je zijn aanbod van grootheidswaan aan, dan zal het onmiddellijk aanvallen. Doe je dat niet, dan zal het wachten.4. In tegenwoordigheid van Gods grootheid raakt het ego verlamd, want Zijn grootheid grondvest jouw vrijheid. Zelfs door het geringste spoortje van jouw werkelijkheid wordt het ego letterlijk uit je denkgeest verdreven, omdat jij elke investering erin zult opgeven. Grootheid is geheel vrij van illusies, en doordat ze werkelijk is, is ze onweerstaanbaar overtuigend. Toch zul je dit overtuigd-zijn van de werkelijkheid niet kunnen handhaven, tenzij jij verhindert dat het ego dit aanvalt. Het ego zal geen inspanning onbenut laten om zich weer te herstellen en zijn krachten te mobiliseren tegen jouw bevrijding. Het zal jou vertellen dat je krankzinnig bent, en betogen dat grootheid geen werkelijk deel van jou kan zijn vanwege de kleinheid waarin het gelooft. Maar jouw grootheid is geen waan, omdat jij die niet gemaakt hebt. Jij hebt grootheidswaan gemaakt en bent er bang voor omdat het een vorm van aanval is, maar jouw grootheid komt van God, die haar vanuit Zijn Liefde heeft geschapen.5. Vanuit jouw grootheid kun jij alleen maar zegenen, omdat jouw grootheid je overvloed is. Door te zegenen houd je die in je denkgeest vast, bescherm je die tegen illusies en behoud jij jezelf in de Denkgeest van God. Onthoud altijd dat jij je nergens anders kunt bevinden dan in de Denkgeest van God. Wanneer je dit vergeet zul je wanhopen en zul je aanvallen.6. Het ego is louter aangewezen op jouw bereidwilligheid het te gedogen. Als jij bereid bent jouw grootheid te aanschouwen kun je niet wanhopen, en bijgevolg kun je het ego niet wensen. Jouw grootheid is Gods antwoord op het ego, omdat ze waar is. Kleinheid en grootheid kunnen niet naast elkaar bestaan, en evenmin is het mogelijk dat ze elkaar afwisselen. Kleinheid en grootheidswaan kunnen en moeten elkaar wel afwisselen, aangezien beide onwaar zijn en zich dus op hetzelfde niveau bevinden. Doordat dit het niveau van wisseling is, wordt het als wisselvallig ervaren en zijn extremen daarvan het wezenlijk kenmerk.7. Waarheid en kleinheid zijn ontkenningen van elkaar, omdat grootheid waarheid is. De waarheid schommelt niet, ze is altijd waar. Wanneer grootheid jou ontglipt, heb je die vervangen door iets wat jij hebt gemaakt. Misschien is dat het geloof in kleinheid, misschien het geloof in grootheidswaan. Maar het moet wel iets waanzinnigs zijn, omdat het niet waar is. Jouw grootheid zal jou nooit misleiden, maar je illusies zullen dat steeds doen. Illusies zijn bedrog. Je kunt niet triomferen, maar je bent wel verheven. En in je verheven staat zoek je jouw gelijken en verheug jij je met hen.8. Het is makkelijk om grootheid van grootheidswaan te onderscheiden, want liefde wordt beantwoord, maar hoogmoed niet. Hoogmoed zal geen wonderen teweegbrengen, en zal jou daarom beroven van de ware getuigen van jouw werkelijkheid. De waarheid is niet duister of verborgen, maar dat ze voor jou onmiskenbaar is blijkt uit de vreugde die jij brengt aan haar getuigen, die haar aan jou tonen. Zij getuigen van jouw grootheid, maar ze kunnen niet getuigen van hoogmoed, omdat hoogmoed niet met anderen kan worden gedeeld. God wil dat jij aanschouwt wat Hij geschapen heeft, want daarin schept Hij vreugde.9. Kan jouw grootheid arrogant zijn als God Zelf daarvan getuigt? En wat kan werkelijk zijn dat geen getuigen heeft? Wat voor goeds kan daaruit voortkomen? En als er niets goeds uit voortkomen kan, kan de Heilige Geest het niet gebruiken. Wat Hij niet tot de Wil van God kan transformeren, bestaat in het geheel niet. Grootheidswaan is een waanidee, omdat het gebruikt wordt om de plaats van jouw grootheid in te nemen. Maar niets kan de plaats innemen van wat God geschapen heeft. God is incompleet zonder jou, want Zijn grootheid is totaal, en jij kunt daar niet aan ontbreken.10. Jij bent geheel en al onvervangbaar in de Denkgeest van God. Niemand anders kan jouw rol erin vervullen, en zolang jij je rol onvervuld laat, wacht jouw eeuwige plaats slechts op jouw terugkeer. God herinnert jou hieraan door middel van Zijn Stem, en God Zelf bewaart jouw uitbreidingen daar veilig. Toch ken jij die niet, tot je ernaar terugkeert. Je kunt niets voor het Koninkrijk in de plaats stellen, en je kunt niets in de plaats stellen van jouzelf. God, die jouw waarde kent, wil dat niet zo en dus is het niet zo. Jouw waarde ligt in Gods Denkgeest, en daarom niet alleen in die van jou. Jezelf aanvaarden zoals God jou heeft geschapen, kan geen arrogantie zijn, want het is de ontkenning van arrogantie. Je kleinheid aanvaarden is wel arrogant, want het betekent dat jij jouw waardeoordeel over jezelf voor meer waar houdt dan dat van God.11. Maar als de waarheid ondeelbaar is, moet jouw waardeoordeel over jezelf wel dat van God zijn. Jij hebt jouw waarde niet bepaald, en ze heeft geen verdediging nodig. Niets kan haar aanvallen of over haar zegevieren. Ze varieert niet. Ze is alleen maar. Vraag de Heilige Geest wat ze is en Hij zal het jou zeggen, maar wees niet bang voor Zijn antwoord, want dat komt van God. Het is een verheven antwoord vanwege zijn Bron, maar de Bron is waar en dat is Haar antwoord ook. Luister, en trek wat je hoort niet in twijfel, want God misleidt niet. Hij wil dat jij het egogeloof in kleinheid vervangt door Zijn eigen verheven Antwoord op wat jij bent, zodat jij kunt ophouden het in twijfel te trekken en het kunt kennen als wat het is.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 68 Genezing Als Gecorrigeerde Waarneming

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Apr 6, 2022 8:57


https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. Genezing als gecorrigeerde waarneming1. Ik heb eerder al gezegd dat de Heilige Geest het Antwoord is. Hij is het Antwoord op alles, omdat Hij weet wat het antwoord op alles is. Het ego weet niet wat een echte vraag is, hoewel het er een eindeloos aantal stelt. Maar jij kunt dit leren wanneer je de waarde van het ego in twijfel leert trekken en zo het vermogen opbouwt zijn vragen op hun waarde te schatten. Wanneer het ego jou tot ziekte verleidt, vraag de Heilige Geest dan niet om het lichaam te genezen, want dat zou slechts betekenen dat jij de overtuiging van het ego overneemt dat het lichaam het eigenlijk doelwit van de genezing is. Vraag de Heilige Geest liever jou de juiste waarneming van het lichaam te leren, want alleen de waarneming kan vervormd zijn. Alleen de waarneming kan ziek zijn, want alleen de waarneming kan verkeerd zijn.2. Verkeerde waarneming is wensen dat de dingen zijn wat ze niet zijn. De werkelijkheid van alles is totaal onschadelijk, omdat totale onschadelijkheid haar hoedanigheid en voorwaarde is. En ze is dat tevens van jouw bewustzijn van die werkelijkheid. Jij hoeft de werkelijkheid niet te zoeken. Zij zal jou zoeken en jou vinden wanneer jij aan haar voorwaarden voldoet. Haar voorwaarden maken deel uit van wat ze is. En alleen dit deel is aan jou. De rest zorgt voor zichzelf. Jij hoeft zo weinig te doen omdat jouw kleine deel zo machtig is dat het jou het geheel zal brengen. Aanvaard dan ook jouw kleine deel, en laat het geheel jou toebehoren.3. Heelheid geneest omdat ze de denkgeest eigen is. Alle vormen van ziekte, tot de dood aan toe, zijn fysieke uitingen van de angst te ontwaken. Het zijn pogingen de slaap te versterken uit angst voor wakker zijn. Dit is een armzalige manier om te proberen niet te zien door de vermogens om te zien uit te schakelen. ‘Rust in vrede' is een zegen voor de levenden, niet voor de doden, omdat rust voortvloeit uit waken, niet uit slapen. Slapen is zich terugtrekken, waken zich verbinden. Dromen zijn illusies van verbinding, omdat ze de vervormde opvattingen van het ego over wat verbinding is weerspiegelen. Maar ook de Heilige Geest kan van de slaap gebruikmaken en kan, als je Hem laat begaan, dromen benutten ten bate van ontwaken.4. Hoe jij ontwaakt is een teken van hoe je de slaap hebt benut. Aan wie heb je die ter beschikking gesteld? Onder de hoede van welke leraar heb je die geplaatst? Telkens wanneer je ontmoedigd wakker wordt, had je die niet aan de Heilige Geest gegeven. Alleen wanneer jij opgewekt ontwaakt, heb je de slaap in overeenstemming met Zijn bedoeling benut. Je kunt inderdaad ‘bedwelmd' zijn door de slaap, als je die ten behoeve van ziekte hebt misbruikt. De slaap is evenmin een vorm van de dood als de dood een vorm van bewusteloosheid is. Totale bewusteloosheid is onmogelijk. Je kunt in vrede rusten alleen omdat jij wakker bent.5. Genezing is de bevrijding van de angst te ontwaken en de vervanging hiervan door de beslissing wakker te zijn. De beslissing wakker te zijn weerspiegelt de wil om lief te hebben, aangezien alle genezing het vervangen van angst door liefde inhoudt. De Heilige Geest kent geen onderscheid tussen verschillende gradaties van vergissingen, want als Hij zou onderwijzen dat de ene vorm van ziekte ernstiger is dan de andere, zou Hij onderwijzen dat de ene vergissing werkelijker kan zijn dan de andere. Zijn functie is alleen onderscheid te maken tussen wat onwaar en wat waar is, en het onware door het ware te vervangen.6. Het ego, dat steeds de denkgeest wil verzwakken, probeert hem van het lichaam te scheiden in een poging hem te vernietigen. Toch gelooft het ego werkelijk dat het hem beschermt. Dat komt doordat het ego gelooft dat de denkgeest gevaarlijk is en dat de denkgeest uitschakelen genezing brengt. Maar de denkgeest uitschakelen is onmogelijk, want dat zou betekenen dat je wat God geschapen heeft tot niets reduceert. Het ego veracht zwakte, ook al doet het alle moeite om die juist teweeg te brengen. Het ego wil alleen wat het haat. Voor het ego is dat volkomen zinnig. Doordat het ego in de macht van de aanval gelooft wil het ook aanvallen.7. De Bijbel maant je volmaakt te zijn, alle vergissingen te genezen, geen gedachte te koesteren over het lichaam als iets afzonderlijks, en alles te volbrengen in mijn naam. Deze naam is niet enkel de mijne, want onze identificatie hebben we gemeen. De Naam van Gods Zoon is één, en jij wordt gemaand de werken der liefde te verrichten omdat wij dit Eenzijn gemeen hebben. Onze denkgeesten zijn heel omdat ze één zijn. Als jij ziek bent betekent dit dat jij je van mij terugtrekt. Jij kunt je echter niet van mij alleen terugtrekken. Jij kunt je louter van jezelf en mij terugtrekken.8. Het is je vast al opgevallen dat dit een uiterst praktische cursus is, een die precies bedoelt wat hij zegt. Ik zou je niet vragen iets te doen wat jij niet kunt, en het is onmogelijk dat ik iets kan wat jij niet kunt. Hiervan uitgaande, en wel heel letterlijk, is er niets wat jou kan weerhouden precies te doen wat ik vraag, en alles pleit ervoor dat je dat ook doet. Ik leg je geen beperkingen op, omdat God er jou geen oplegt. Wanneer jij jezelf beperkt, zijn wij niet één van denkgeest, en dat is ziekte. Maar ziekte is niet iets van het lichaam, maar van de denkgeest. Alle vormen van ziekte zijn even zovele tekenen dat de denkgeest gespleten is en geen eenduidig doel aanvaardt.9. Het doel eenduidig maken is dan ook de enige manier waarop de Heilige Geest geneest. Dat komt doordat dit het enige niveau is waarop genezing iets betekent. Het herstellen van betekenis in een chaotisch denksysteem is de manier om dat te genezen. Jouw taak bestaat er alleen uit aan de voorwaarden voor betekenis te voldoen, aangezien betekenis zelf iets van God is. Toch is het essentieel voor Zijn betekenis dat jij tot de jouwe terugkeert, want jouw betekenis maakt deel uit van de Zijne. Jouw genezing is dus deel van Zijn gezondheid, aangezien ze deel is van Zijn Heelheid. Hij kan die niet verliezen, maar wat jij wel kunt is die niet kennen. Toch is ze nog steeds Zijn Wil voor jou, en Zijn Wil kan niet anders dan voor altijd en in alles standhouden.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 66 Het Lichaam Als Communicatiemiddel

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les