Podcasts about zolang

  • 145PODCASTS
  • 297EPISODES
  • 28mAVG DURATION
  • 1MONTHLY NEW EPISODE
  • Feb 13, 2023LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about zolang

Latest podcast episodes about zolang

Het Redelijke Midden
425: Het spook dat Woke heet

Het Redelijke Midden

Play Episode Listen Later Feb 13, 2023 52:24


Woke is het grootste gevaar voor het Westen sinds Ghengis Khan. Je kan helemaal niks meer zeggen. De censuur van politieke correctheid leidt tot een communistische, fascistische, anarchistische dictatuur van de D66. Tenminste, als je rechts moet geloven. In werkelijkheid is dit een manier om af te leiden van hun eigen slechte en hatelijke ideeën. Zolang we het over Woke hebben, hoeft rechts niet uit te komen voor hun racisme, vrouwenhaat en transfobie. Annelot, Dennis en Farah ontmaskeren de onzin achter de term. WOKE SPOOKS: * Jaap Kopojiman schrijft in OneWorld over de moed van studenten: https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/studenten-zijn-niet-woke-ze-zijn-dapper/ * Pim en Annelot vertellen hoe sociale media haat en andere sterke emoties belonen: https://www.hetredelijkemidden.nl/2-12-sociale-media * Farah behandelde in haar colleges deze tekst van Gloria Anzaldúa...: http://users.uoa.gr/~cdokou/TheoryCriticismTexts/Anzaldua-borderlands-la-frontera.pdf * ...en deze van Immanuel Kant: http://fs2.american.edu/dfagel/www/Class%20Readings/Kant/Immanuel%20Kant,%20Perpetual%20Peace.pdf

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 8 Mijn Denkgeest Is Voortdurend Bezig Met Voorbije Gedachten

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jan 8, 2023 32:30


Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 8Mijn denkgeest is voortdurend bezig met voorbije gedachten.Dit idee is natuurlijk de reden waarom jij alleen maar het verleden ziet. Niemand ziet werkelijk iets. Hij ziet alleen zijn naar buiten geprojecteerde gedachten. Het feit dat je denkgeest steeds bezig is met het verleden, is de oorzaak van de verkeerde opvatting van tijd waaronder jouw zien lijdt. Je denkgeest kan het heden, de enige tijd die er is, niet vatten. Hij kan daarom tijd niet begrijpen, en kan in feite in het geheel niets begrijpen.De enige volledig ware gedachte die men over het verleden kan hebben is dat het niet hier is. Er alleen al over denken is daarom denken over illusies. Zeer weinigen hebben ingezien wat het werkelijk inhoudt zich een voorstelling van het verleden te maken of vooruit te lopen op de toekomst. Wanneer de denkgeest dit doet, is hij in feite blanco, omdat hij in wezen niet over iets aan het denken is.Het doel van de oefeningen van vandaag is een begin te maken je denkgeest erin te trainen om op te merken wanneer hij in wezen helemaal niet aan het denken is. Zolang gedachteloze ideeën beslag leggen op je denkgeest, wordt de waarheid geblokkeerd. Erkennen dat je denkgeest slechts blanco is geweest, in plaats van te geloven dat hij met werkelijke ideeën is gevuld, is de eerste stap om de weg naar visie te openen.De oefeningen van vandaag moeten met gesloten ogen worden uitgevoerd. Dit heeft als reden dat je eigenlijk niets kunt zien en het zo makkelijker is in te zien dat je niets ziet, hoe levendig je ook een voorstelling van een gedachte maakt. Onderzoek je denkgeest, de gebruikelijke minuut lang, met zo min mogelijk investering van jouw kant en registreer eenvoudig de gedachten die je daar aantreft. Benoem elk naar de hoofdpersoon of het hoofdthema dat erin voorkomt, en ga dan over op de volgende. Leid de oefenperiode in door te zeggen:Ik schijn te denken aan _________.Benoem dan elk van je gedachten concreet, bijvoorbeeld:Ik schijn te denken aan [naam van een persoon], aan [naam van een voorwerp], aan [naam van een emotie],enzovoort, en sluit de periode van gedachtenonderzoek ten slotte af met:Maar mijn denkgeest is voortdurend bezig met voorbije gedachten.Dit kan vandaag vier of vijf keer worden gedaan, tenzij je merkt dat het je irriteert. Als je het lastig vindt, is drie of vier keer voldoende. Maar misschien merk je dat het helpt om je irritatie, of elke andere emotie die het idee van vandaag bij je oproept, in het gedachtenonderzoek zelf op te nemen.

Groeivoer Podcast by Gerhard te Velde
#197 - Noëlle Haitsma, Partner Pact - Over samenwerking en werkrelaties, transparantie en eerlijkheid en het voorkomen van conflicten

Groeivoer Podcast by Gerhard te Velde

Play Episode Listen Later Dec 30, 2022 58:35


Noëlle Haitsma is de bedenker van het Partner Pact. Noëlle is gespecialiseerd in het voorkomen en oplossen van zakelijke conflicten.  Voordat Noëlle mediator werd, had ze zelf een flink bedrijf. In de zero's liet ze haar kinderopvang organisatie groeien naar 50 locaties en 700 medewerkers en verkocht haar bedrijf. Na deze exit volgden nog een aantal nieuwe ondernemersavonturen. Maar Noëlle ging ook steeds meer van de zijlijn andere ondernemers helpen als investeerder en groeicoach. In de loop der jaren groeide bij Noëlle een fascinatie voor samenwerking en conflict. Want er kan nogal wat misgaan in de samenwerking tussen compagnons. Zolang alles goed gaat is er niks aan de hand, maar zodra je samenwerking onder druk komt, of één van de partners minder goed in de wedstrijd zit, kan er spanning ontstaan.Noëlle bedacht daarom het Partner Pact, een methode om de samenwerking tussen compagnons vanaf dag één veel beter te regelen. Je gaat er alles over horen in deze nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast!Gerhard te Veldegerhard@groeivoer.nlNIEUW: word vriend van de Groeivoer PodcastWil jij de Groeivoer Podcast steunen? Word dan Vriend van de Show. Check onze vriendenpagina en doneer.Even linken! Zijn we nog niet verbonden met elkaar? Voeg mij, Gerhard te Velde, dan toe op LinkedIn. Ik leer je graag kennen!Voor meer informatie over Groeivoer, ga naar de website of neem contact op via info@groeivoer.nl en 030-2072333.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 254 De Rechtvaardiging Voor Vergeving

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 19, 2022 9:26


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. De rechtvaardiging voor vergeving1. Woede is nooit gerechtvaardigd. Aanval heeft geen bestaansgrond. Hier is het dat de uitweg uit de angst begint, en hier ook zal die worden voltooid. Hier wordt de werkelijke wereld in ruil ontvangen voor dromen van verschrikking. Want op deze grond berust vergeving en is ze slechts natuurlijk. Er wordt jou niet gevraagd vergiffenis te schenken waar een aanval terecht is, en gerechtvaardigd zou zijn. Want dat zou betekenen dat je een zonde vergeeft door over het hoofd te zien wat er werkelijk is. Dat is geen vergiffenis. Want dat veronderstelt dat jouw vergiffenis, doordat je op een manier reageert die niet gerechtvaardigd is, het antwoord zal worden op een aanval die plaatsvond. Op die manier is vergiffenis misplaatst, doordat ze wordt verleend waar ze niet terecht is.2. Vergiffenis is altijd gerechtvaardigd. Ze heeft een vaste bestaansgrond. Je vergeeft niet het onvergeeflijke, noch zie je voorbij aan een werkelijke aanval die roept om straf. Verlossing wordt niet gevonden wanneer jou wordt gevraagd op een onnatuurlijke manier te reageren, die misplaatst is tegenover wat werkelijk is. Ze vraagt daarentegen slechts dat je op de juiste manier reageert op wat niet werkelijk is, door niet waar te nemen wat zich niet heeft voorgedaan. Als vergiffenis niet gerechtvaardigd was, zou van jou worden gevraagd je rechten op te offeren, wanneer je een aanval met vergiffenis beantwoordt. Maar er wordt jou alleen gevraagd vergeving te zien als de natuurlijke reactie op leed dat op een dwaling berust, en dat dus roept om hulp. Vergeving is de enige zinnige reactie. Ze behoedt je rechten ervoor te worden opgeofferd.3. Dit inzicht is de enige verandering die toelaat dat de werkelijke wereld verschijnt om de plaats van de dromen van verschrikking in te nemen. Angst kan niet ontstaan tenzij een aanval gerechtvaardigd is, en als die een werkelijke bestaansgrond had zou vergiffenis er geen hebben. De werkelijke wereld wordt verworven wanneer je inziet dat de basis voor vergeving volkomen werkelijk en ten volle gerechtvaardigd is. Zolang je die als een ongegrond geschenk beschouwt, moet ze de schuld die jij wilt ‘vergeven', wel instandhouden. Ongerechtvaardigde vergeving komt neer op aanval. En dat is alles wat de wereld ooit kan geven. Ze schenkt wel eens vergiffenis aan ‘zondaren', maar blijft er zich wel van bewust dat die gezondigd hebben. En daarom verdienen ze de vergeving niet die zij schenkt.4. Dit is de valse vergeving die de wereld aanwendt om het gevoel van zonde levend te houden. En terwijl wordt erkend dat God rechtvaardig is, lijkt het onmogelijk dat Zijn vergiffenis werkelijk kan zijn. Zo is de angst voor God het onbetwistbaar resultaat wanneer vergiffenis als onverdiend wordt beschouwd. Niemand die zichzelf als schuldig ziet kan de angst voor God ontlopen. Maar als hij kan vergeven, wordt hem dit dilemma bespaard. De denkgeest kan niet anders aan zijn Schepper denken dan zoals hij zichzelf beschouwt. Als je kunt zien dat jouw broeder vergiffenis verdient, heb je geleerd dat vergeving evenzeer jouw recht is als het zijne. Dan zul je ook niet denken dat God een vreselijk oordeel voor jou in petto heeft dat jouw broeder niet verdient. Want de waarheid is dat jij niet meer en ook niet minder kunt verdienen dan hij.5. Vergeving die als verdiend wordt erkend zal genezend werken. Ze verleent het wonder de kracht aan illusies voorbij te zien. Zo leer je dat ook jij vergeven moet zijn. Er bestaat geen verschijningsvorm waaraan niet kan worden voorbijgezien. Bestond die immers wel, dan zou het noodzakelijk zijn dat er eerst een of andere zonde was die buiten alle vergeving staat. Dan zou er een dwaling bestaan die méér is dan een vergissing, een speciale vorm van dwaling, die onveranderlijk en eeuwig blijft bestaan, oncorrigeerbaar en onontkoombaar. Dan zou er één vergissing bestaan die de macht had de schepping ongedaan te maken, en een wereld te maken die daarvoor in de plaats kon komen en de Wil van God vernietigen. Alleen als dit mogelijk was, zouden er bepaalde verschijningsvormen bestaan die het wonder konden weerstaan en er niet door werden genezen.6. Er is geen zekerder bewijs dat afgoderij iets is wat jij wenst dan de overtuiging dat er bepaalde vormen van ziekte en vreugdeloosheid bestaan die niet door vergeving kunnen worden genezen. Dit betekent dat jij er de voorkeur aan geeft enkele afgoden te behouden en voorlopig niet bereid bent alle afgoden los te laten. En dus denk jij dat bepaalde verschijningsvormen werkelijk zijn, en bepaald geen schijnvormen. Laat je niet misleiden omtrent de betekenis van de starre overtuiging dat het moeilijker is aan sommige verschijningsvormen voorbij te zien dan aan andere. Het betekent steeds dat jij denkt dat vergeving alleen maar beperkt kan zijn. En zo heb je voor jezelf het doel gesteld van een gedeeltelijke vergiffenis en een beperkte uitweg uit schuld. Wat kan dit anders dan valse vergeving zijn voor jezelf, en voor ieder die ogenschijnlijk los van jou staat?7. Het moet wel waar zijn dat het wonder alle vormen van ziekte kan genezen, anders zou het helemaal niet kunnen genezen. Het kan zijn doel niet zijn te beoordelen welke vormen werkelijk zijn en welke verschijningsvormen waar. Als één verschijningsvorm gescheiden moet blijven van genezing, dan moet één illusie deel uitmaken van de waarheid. En dan zou jij niet aan alle schuld kunnen ontsnappen, maar slechts aan een gedeelte ervan. Je dient Gods Zoon volledig te vergeven. Anders zul je een zelfbeeld houden dat niet heel is en bang blijven om naar binnen te kijken en daar de ontsnapping aan iedere afgod te vinden. Verlossing berust op het vertrouwen dat er geen bepaalde vormen van schuld kunnen zijn die jij niet vergeven kunt. En dus kunnen er geen verschijningsvormen zijn die de plaats hebben ingenomen van de waarheid omtrent Gods Zoon.8. Kijk naar jouw broeder met de bereidheid hem te zien zoals hij is. En sluit geen enkel deel van hem buiten jouw bereidheid dat hij wordt genezen. Genezen is heel maken. En wat heel is, kan geen ontbrekende delen hebben die erbuiten werden gehouden. Vergeving berust op dit inzicht en op het blije weten dat er geen bepaalde vormen van ziekte kunnen zijn die het wonder bij gebrek aan kracht niet kan genezen.9. Gods Zoon is volmaakt, anders kan hij Gods Zoon niet zijn. Evenmin zul je hem kennen als je denkt dat hij het niet verdient aan schuld in al haar gevolgen en vormen te ontsnappen. Als je de waarheid over jezelf wilt weten, is er geen andere manier om over hem te denken dan deze:Ik dank U, Vader, voor Uw volmaakte Zoon,en in zijn heerlijkheid zal ik de mijne zien.Dit is de vreugdevolle vaststelling dat er geen vormen van kwaad bestaan die de Wil van God kunnen overwinnen; de blije erkenning dat schuld er niet in is geslaagd aan de hand van jouw wens illusies tot werkelijkheid te maken. En wat is dit anders dan de eenvoudige vaststelling van de waarheid?10. Bezie jouw broeder met deze hoop in je, en je zult begrijpen dat hij geen vergissing kan begaan die de waarheid in hem kan veranderen. Het is niet moeilijk aan vergissingen voorbij te zien die geen gevolgen hebben gekregen. Maar je zult geen vergiffenis schenken aan wat in jouw ogen de macht heeft van Gods Zoon een afgod te maken. Want die is voor jou een gesneden beeld en een teken des doods geworden. Is dit jouw verlosser? Vergist zijn Vader Zich in Zijn Zoon? Of heb jij je vergist in hem die jou ter genezing werd gegeven, voor jouw verlossing en bevrijding?

Hagenpreken
Vader-God. Een kindervriend, maar geen SinterJezus

Hagenpreken

Play Episode Listen Later Dec 7, 2022 30:53


Als mensen vandaag de dag überhaupt in een Schepper geloven, kunnen ze God nogal eens inbeelden als Iemand die hun komt beroven van alles wat leuk is. Soms zijn ze echter voorgesteld aan SinterJezus. De God Die hun leven beter gaat maken en er voor hun is — in plaats van andersom. Een Heer Die ons in Zijn overvloedige genade de hand boven het hoofd houdt. Zolang wij maar gelukkig zijn.De Bijbel vertelt dat, wanneer de Koning van het Universum terugkeert om Zijn rijk zichtbaar te vestigen, veel mensen het zullen uitschreuwen van angst en vragen aan de bergen om op hun te vallen om hun te verbergen. Dit terwijl het anderen, met de nodige Godsvreze, reikhalzend zullen uitzien naar Zijn verschijning. Met een beetje hulp van Adam en Mozes, kijkt Benaiah naar het verschil tussen de zelfbewuste mens en de God-bewuste mens. En hoe dit bepaald of je wandelt in angst voor God als boeman of in Godvrezend ontzag.Bijbelpassages: Efe. 1:6; Rom. 2:4; Joh. 3:16-18; 1 Joh. 1:5, 4:8, 5:11; Heb. 12:28-29; Gen. 2:16-17, 3:6-11; Rom. 10:17; Ps. 23:4, 118:6, 84:12; Jes. 64:6; 2 Tim. 1:7; 1 Joh. 4:16-19; Jes. 33:5-6; Ex. 20:18-21; Dt. 5:23-28; Jer. 5:21-22; Jes. 66:2; 1 Kor. 6:19-20; Ex. 14:12; Heb. 11:25-26; Ex. 33:15.Info & Sponsoring: https//saintk9.com Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Onderwijs leiden met hart en ziel
46. Roel Schoonveld over schoolleiderschap n.a.v. Rector, een interessante manier van leven

Onderwijs leiden met hart en ziel

Play Episode Listen Later Dec 2, 2022 54:37


Te gast is oud-rector en oud-leraar Roel Schoonveld en we spreken naar aanleiding van zijn eigen boek Rector, een interessante manier van leven. Zijn boek is op zijn lijf geschreven. Het is intuïtief vanuit zijn eigen ervaringen opgebouwd, de schrijfstijl is down-to-earth en directief en zijn visie op de rector is misschien wel tegendraads en eigenwijs te noemen. We spreken eerst over kritische momenten in zijn loopbaan: De leerlingdaling bij de start van zijn rectorschap. Met zijn team de school als eerste school in Nederland weer een categoriaal vwo en gymnasium maken Maar het meest indringend was het als er een leerling overlijdt… Voor Roel is goed onderwijs te allen tijden interactief. Een goede leraar neemt leerlingen mee in een vakgebied en stimuleert hen tot zelf nadenken. Een goede leider stelt grenzen met een glimlach. Dit geldt voor zowel leidinggeven aan pubers als aan leraren.  Roel gaf zijn leraren eigenaarschap en genoot van het spel in de algemene lerarenvergadering. Zolang de kaders, rollen en verantwoordelijkheden maar duidelijk zijn. De leraren gaan over het onderwijs en hij als rector gaat over de organisatie. Tegelijkertijd hecht Roel enorm aan humor en contact. De middelbare school is voor hem een gemeenschap, waarin iedereen een eigen taak heeft binnen en buiten het klaslokaal en nieuwe leraren moeten goed begeleid worden om deel te kunnen nemen aan deze bijzondere biotoop. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 240 De Komst Van De Gast

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 2, 2022 9:01


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De komst van de Gast1. Waarom zou je de ontdekking dat jij vrij bent niet als een bevrijding van lijden zien? Waarom zou je de waarheid niet toejuichen, in plaats van haar als vijand te beschouwen? Waarom is een gemakkelijk pad, zo duidelijk gemarkeerd dat het onmogelijk is te verdwalen, ogenschijnlijk doornig, oneffen en veel te moeilijk voor jou om te volgen? Komt dit niet doordat je het ziet als een weg naar de hel, in plaats van het te bezien als een eenvoudige manier om, zonder enig offer of verlies, jezelf te vinden in de Hemel en in God? Zolang je niet inziet dat jij niets opgeeft, en zolang je niet begrijpt dat verlies niet bestaat, zul je de weg die je gekozen hebt op enige manier betreuren. En je zult de vele voordelen die jouw keuze jou heeft opgeleverd, niet zien. Maar ook al zie je die niet, ze zijn er wel. Hun oorzaak werd in werking gezet, en waar hun oorzaak haar intrede deed, moeten ze zelf ook aanwezig zijn.2. Jij hebt de oorzaak van genezing aanvaard, en dus moet je wel genezen zijn. En doordat jij genezen bent, moet ook de kracht om te genezen jou nu toebehoren. Het wonder is geen opzichzelfstaand iets dat plotseling plaatsvindt, als een gevolg zonder oorzaak. En evenmin is het een oorzaak in zichzelf. Maar waar zijn oorzaak is, daar moet het zijn. Nu is het veroorzaakt, zij het nog niet waargenomen. En zijn gevolgen zijn er, zij het nog ongezien. Kijk nu naar binnen, en je zult geen reden zien tot spijt, maar reden en oorzaak te meer om je van harte te verheugen en op vrede te hopen.3. Het was een hopeloze poging om op een slagveld hoop op vrede te vinden. Het was vergeefse moeite om een uitweg uit zonde en pijn te eisen van wat gemaakt werd om te fungeren als bewaarder van zonde en pijn. Want pijn en zonde zijn één enkele illusie, net als haat en angst, en aanval en schuld er maar één zijn. Waar die geen oorzaak hebben, zijn hun gevolgen verdwenen, en overal waar zij niet zijn, komt zeker liefde. Waarom verheug jij je niet? Jij bent vrij van pijn en ziekte, ellende en verlies, en van al de gevolgen van aanval en haat. Niet langer is pijn je vriend, of schuld je god, en je zou de gevolgen van liefde moeten verwelkomen.4. Jouw Gast is gekomen. Jij vroeg Hem en Hij kwam. Je hebt Hem niet horen binnenkomen, want je hebt Hem niet volledig verwelkomd. En toch zijn Zijn gaven met Hem meegekomen. Hij heeft ze aan je voeten neergelegd, en vraagt jou nu ernaar te kijken en ze als de jouwe aan te nemen. Hij heeft jouw hulp nodig om ze aan allen te geven die los van anderen hun weg gaan en geloven dat ze afgescheiden en alleen zijn. Zij zullen genezen wanneer jij jouw gaven aanvaardt, want je Gast zal iedereen welkom heten wiens voeten de heilige grond hebben aangeraakt waarop jij staat, en waarop Zijn gaven voor hen zijn neergelegd.5. Jij ziet niet hoeveel je nu kunt geven, op grond van al wat jij ontvangen hebt. Maar Hij die is binnengekomen wacht er slechts op dat jij komt waar jij Hem uitgenodigd hebt. Er is geen andere plaats waar Hij Zijn gastheer kan vinden, of waar Zijn gastheer Hem ontmoeten kan. En nergens anders kunnen Zijn gaven van vrede en vreugde, en al het geluk dat Zijn Tegenwoordigheid brengt, worden verkregen. Want die zijn waar Hij is, die ze met Zich meebrengt opdat ze de jouwe zouden zijn. Jij kunt je Gast niet zien, maar wel de gaven die Hij heeft gebracht. En wanneer je daarnaar kijkt, zul je geloven dat Zijn Tegenwoordigheid daar wel moet zijn. Want wat jij nu kunt doen zou niet kunnen worden gedaan zonder de liefde en de genade die Zijn Tegenwoordigheid in Zich draagt.6. Dit is de belofte van de levende God: dat Zijn Zoon leven heeft en ieder levend wezen deel van hem uitmaakt, en dat niets anders leven heeft. Wat jij ‘leven' hebt gegeven leeft niet, en symboliseert slechts je wens om los van het leven te leven, levend in de dood, waarbij de dood als leven wordt gezien, en leven als de dood. Verwarring volgt hier op verwarring, want deze wereld werd op verwarring gebouwd, en er is niets anders waarop ze rust. Haar basis verandert niet, hoewel die voortdurend aan verandering onderhevig lijkt. Maar wat is dat anders dan de toestand die verwarring werkelijk betekent? Stabiliteit heeft voor hen die verward zijn geen betekenis, terwijl verschuiving en verandering de wet worden waarop ze hun leven funderen.7. Het lichaam verandert niet. Het vertegenwoordigt de ruimere droom dat verandering mogelijk is. Veranderen betekent een toestand bereiken die verschilt van degene waarin jij je voordien bevond. Er is in onsterfelijkheid geen verandering, en de Hemel kent die niet. Maar hier op aarde heeft ze een dubbele bedoeling, want ze kan worden aangewend om tegengestelde dingen te onderwijzen. En die zijn een weerspiegeling van de leraar die ze onderwijst. Het kan lijken dat het lichaam verandert met de tijd, met ziekte of met gezondheid, en met gebeurtenissen die een ingreep erop lijken te zijn. Toch wil dit slechts zeggen dat de denkgeest onveranderd blijft in zijn overtuiging wat de bedoeling van het lichaam is.8. Ziekte is de eis dat het lichaam iets is wat het niet is. Zijn nietsheid garandeert juist dat het niet ziek kan zijn. In jouw eis dat het méér moet zijn schuilt het idee van ziekte. Het vraagt immers dat God minder is dan alles wat Hij in werkelijkheid is. Wat wordt er dan van jou, want het offer wordt toch van jou gevraagd? Want Hem wordt gezegd dat een deel van Hem niet langer aan Hem toebehoort. Hij moet jouw zelf offeren, en door Zijn offer word jij meer en wordt Hij minder door het verlies van jou. En wat van Hem is weggegaan, wordt jouw god, die jou ertegen beschermt deel van Hem te zijn.9. Het lichaam dat gevraagd wordt een god te zijn zal worden aangevallen, omdat zijn nietsheid niet werd onderkend. En zo lijkt het een ding met macht in zichzelf. Als zodanig kan het worden waargenomen, en gezien als iets dat voelt en handelt, en jou in zijn greep houdt als gevangene voor zichzelf. En het kan nalaten te zijn wat jij eiste dat het was. En je zult het haten om zijn nietigheid, zonder te bedenken dat deze nalatigheid niet schuilt in het feit dat het niet méér is dan het zou moeten zijn, maar alleen in het feit dat jij nalaat te zien dat het niets is. Toch is zijn nietsheid jouw verlossing, en juist die wil jij ontvluchten.10. Als ‘iets' wordt het lichaam gevraagd Gods vijand te zijn, door wat Hij is te vervangen door nietigheid, beperking en wanhoop. Zijn verlies is het wat je viert wanneer jij het lichaam ziet als een ding dat je liefhebt, of het beziet als iets wat je haat. Want als Hij de som van alles is, dan bestaat iets wat niet in Hem is niet, en betekent Zijn compleetheid de nietsheid daarvan. Je verlosser is niet dood, en woont evenmin in wat werd gebouwd als tempel voor de dood. Hij woont en leeft in God, en dit en dit alleen maakt hem tot jouw verlosser. De nietsheid van zijn lichaam bevrijdt het jouwe van ziekte en dood. Want wat van jou is, kan niet meer of minder zijn dan wat van hem is.

FC Afkicken
'Als de keeper van Oranje nu slecht speelt heeft Van Gaal gefaald' | FCA Daily #80

FC Afkicken

Play Episode Listen Later Nov 18, 2022 34:50


In de dagelijkse podcast van FC Afkicken bespreken Lars van Eijden, Mart ten Have en Audrey de Ridder op vrijdag 18 november onder meer de eerste wedstrijd van Oranje tegen Senegal, Noppert in Oranje, de start van het WK en Ziyech die in vorm is!Deze podcast is een betaalde samenwerking met YoungCapital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: https://www.youngcapital.nl/fcadailyKom naar Club Atelier tijdens het WK!Alle WK-wedstrijden live op groot scherm samen met de Afkicken crew kijken? Kom naar Club Atelier!Én Club Atelier zorgt ook nog eens voor speciale acties rond de wedstrijden!Tickets vind je hier: https://bit.ly/3WYZvrH(00:00) Intro(01:57) Voorbeschouwing Senegal(09:52) Noppert in Oranje?(14:33) Bellen met Büttner(19:27) Qatar en Ecuador trappen af(25:49) Ziyech in vorm(28:05) Bizar QatarZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 228 Het Genezende Voorbeeld

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 16, 2022 10:43


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. Het genezende voorbeeld1. De enige manier om te genezen is genezen te worden. Het wonder breidt zich zonder jouw hulp uit, maar jij bent wel nodig om het te laten beginnen. Aanvaard het wonder van genezing, en het zal zich voortzetten op grond van wat het is. Het is zijn aard zich uit te breiden vanaf het moment dat het ontstaat. En het ontstaat op het moment dat het gegeven en ontvangen wordt. Niemand kan een ander vragen om te worden genezen. Maar hij kan wel zichzelf laten genezen en zo de ander aanbieden wat hij ontvangen heeft. Wie kan een ander begiftigen met wat hij zelf niet heeft? En wie kan met anderen delen wat hij zichzelf ontzegt? De Heilige Geest spreekt tot jou. Hij spreekt niet tot iemand anders. Maar doordat jij luistert breidt Zijn Stem zich uit, omdat jij aanvaard hebt wat Hij zegt.2. Gezondheid is de getuige van gezondheid. Zolang er geen getuigenis van is, mist ze alle overtuiging. Pas wanneer ze is gedemonstreerd, is ze bewezen, en moet dan wel een getuige leveren die geloof afdwingt. Niemand wordt genezen door dubbele boodschappen. Als je louter wenst te worden genezen, dan genees je anderen. Jouw enkelvoudige doel maakt dit mogelijk. Maar als je bang bent voor genezing kan ze niet via jou komen. Het enige wat voor een genezing is vereist, is het ontbreken van angst. Zij die angstig zijn worden niet genezen en kunnen anderen niet genezen. Dit betekent niet dat het conflict voorgoed uit jouw denkgeest verdwenen moet zijn voordat je kunt genezen. Want als dat zo was, zou er geen behoefte aan genezing zijn. Maar het betekent wel dat jij, al is het maar een ogenblik, liefhebt zonder aan te vallen. Een ogenblik volstaat. Wonderen wachten niet op de tijd.3. Het heilig ogenblik is de woonstee van het wonder. Vandaaruit wordt elk wonder in deze wereld geboren als getuige van een denkstaat die het conflict heeft overstegen en vrede heeft bereikt. Het brengt troost van de plaats van vrede naar het strijdtoneel, en toont aan dat oorlog geen gevolgen heeft. Want al het leed dat de oorlog probeerde te brengen, de gebroken lichamen en verbrijzelde ledematen, de schreeuwende stervenden en zwijgende doden, ze worden allen zachtjes opgebeurd en getroost.4. Waar een wonder is gekomen om te genezen is er geen verdriet. En om dit alles te laten gebeuren is niets meer nodig dan één enkel ogenblik van jouw liefde zonder aanval. In dat ene ogenblik ben je genezen, en in dit ondeelbare ogenblik is alle genezing volbracht. Wat staat er los van jou, wanneer jij de zegen aanvaardt die het heilig ogenblik brengt? Wees niet bevreesd voor een zegening, want Degene die jou zegent heeft heel de wereld lief, en zorgt ervoor dat er niets in de wereld is om bang voor te zijn. Maar als je voor zegening terugdeinst, zal de wereld zeker beangstigend lijken, want jij hebt haar vrede en vertroosting ontzegd, en haar achtergelaten om te sterven.5. Zou een wereld die zo bitterlijk beroofd werd niet als een verdoeming worden gezien door degene die haar had kunnen verlossen, maar een stap achteruit deed uit vrees te worden genezen? In de ogen van alle stervenden staan verwijten te lezen, en het lijden fluistert: ‘Wat is er te vrezen?' Neem zijn vraag goed in overweging. Ze wordt jou gesteld ten behoeve van jou. Een stervende wereld vraagt alleen dat jij je een ogenblik rust gunt van de aanval op jezelf, zodat ze kan worden genezen.6. Kom tot het heilig ogenblik en wees genezen, want niets van wat daar ontvangen is blijft achter bij jouw terugkeer naar de wereld. En daar jij gezegend bent, zul je zegen brengen. Het leven is jou gegeven om aan de stervende wereld te geven. En lijdende ogen zullen niet langer beschuldigen, maar stralen van dankbaarheid jegens jou die de zegen schonk. De schittering van het heilig ogenblik zal je ogen verlichten, en ze het zicht verlenen om aan alle lijden voorbij te kijken, en in plaats daarvan het gelaat van Christus te zien. Genezing vervangt alle lijden. Wie naar het ene kijkt, kan het andere niet zien, want ze kunnen er niet beide zijn. En de wereld zal getuige zijn van wat jij ziet, en zal daarvan getuigen.7. Zo is jouw genezing alles wat de wereld vraagt om genezen te worden. Ze heeft maar één les nodig die perfect is geleerd. En wanneer jij die dan vergeet, zal de wereld jou zachtjes herinneren aan wat jij onderwezen hebt. Haar dank zal geen enkele bekrachtiging onthouden aan jou die jezelf hebt laten genezen opdat zij leven zou. Ze zal haar getuigen oproepen om het gelaat van Christus te laten zien aan jou die hun het zicht hebt gebracht, waardoor zij er getuige van waren. De wereld van beschuldiging wordt vervangen door een wereld waarin alle ogen liefdevol kijken naar de Vriend die hen hun bevrijding heeft gebracht. En met blijdschap zal jouw broeder de vele vrienden zien die hij voor vijanden hield.8. Problemen zijn niet specifiek, maar ze nemen specifieke gedaanten aan, en deze specifieke vormen stellen de wereld samen. En niemand begrijpt het wezen van zijn probleem. Deed hij dat wel, dan zou het voor hem niet langer te zien zijn. Het wezen ervan is nu juist dat het er niet is. En dus kan hij het, zolang hij het ziet, niet zien zoals het is. Maar genezing toont zich in specifieke gevallen, en wordt veralgemeend om ze allemaal te omvatten. Dit komt doordat ze, ondanks hun verschillende vormen, in werkelijkheid allemaal hetzelfde zijn. Alle leren is op overdracht gericht, en die wordt compleet binnen twee situaties die als één worden gezien, want er zijn alleen gemeenschappelijke elementen aanwezig. Dit kan echter alleen worden bereikt door Degene die de verschillen die jij ziet, niet ziet. De totale overdracht van wat jij leert komt niet door jou tot stand. Maar dat ze ondanks alle verschillen die jij ziet tot stand is gekomen, overtuigt jou ervan dat die niet werkelijk konden zijn.9. Jouw genezing zal zich uitbreiden, en zal naar problemen worden gebracht die jij niet voor de jouwe hield. En eveneens zal duidelijk zijn dat de vele verschillende problemen die jij hebt, zullen zijn opgelost als er voor één ervan een uitweg is gevonden. Dit kan niet door hun verschillen mogelijk worden gemaakt, want een leerproces springt niet van de ene situatie naar haar tegendeel met hetzelfde resultaat. Alle genezing moet wetmatig verlopen, in overeenstemming met wetten die correct werden waargenomen maar nooit geschonden. Wees niet bang voor de manier waarop jij ze waarneemt. Jij hebt ongelijk, maar er is Iemand in jou die gelijk heeft.10. Laat de overdracht van wat jij leert dan ook over aan Degene die de wetten daarvan werkelijk begrijpt en die zal garanderen dat ze ongeschonden en onbeperkt blijven. Jouw aandeel bestaat er slechts in wat Hij jou heeft geleerd toe te passen op jezelf, en Hij zal de rest doen. En op die manier zal de kracht van wat je leert aan jou worden bewezen door al die talrijke verschillende getuigen die ze vindt. Als eerste onder hen zal jouw broeder worden gezien, maar duizenden staan achter hem, en achter elk van dezen nog eens duizenden. En het kan lijken alsof elk een probleem heeft dat van de rest verschilt. Toch worden ze tezamen opgelost. En het gemeenschappelijk antwoord erop toont aan dat de vragen niet gescheiden konden zijn.11. Vrede zij met jou aan wie genezing wordt geschonken. En je zult leren dat jou vrede wordt gegeven wanneer jij genezing voor jezelf aanvaardt. Haar totale waarde hoeft door jou niet te worden geschat om je te laten begrijpen dat jij er baat bij hebt gevonden. Wat zich voordeed op het ogenblik dat de liefde haar intrede deed zonder aanval, zal voorgoed bij je blijven. Jouw genezing zal, net als die van jouw broeder, een van haar gevolgen zijn. Overal waar je gaat zul je een veelvoud van haar gevolgen zien. Maar alle getuigen die jij ziet, zullen nog verre in de minderheid zijn ten opzichte van al degenen die er in werkelijkheid zijn. Oneindigheid kan niet worden begrepen door eenvoudig haar afzonderlijke delen op te tellen. God dankt jou voor je genezing, want Hij weet dat ze een gave van liefde is aan Zijn Zoon, en zodoende is ze Hem gegeven.

FC Afkicken
'De WK selectie van Oranje is een typische Van Gaal selectie' | FCA Daily #75

FC Afkicken

Play Episode Listen Later Nov 11, 2022 47:20


In de dagelijkse podcast van FC Afkicken bespreken Bruce Tol, Wouter Boerkamp en Nicky van der Gijp op vrijdag 11 november onder meer de selectie van Van Gaal voor het WK, Sjors Ultee die trainer van Cambuur wordt, meer updates rond WK-selecties en het laatste Eredivisieweekend voor het WK!Deze podcast is een betaalde samenwerking met YoungCapital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: https://www.youngcapital.nl/fcadaily(00:00) Intro(00:42) WK-selectie Oranje(11:15) Persconferentie Van Gaal(21:05) Ultee naar Cambuur(28:06) WK updates(41:06) Eredivisie voorbeschouwingIn de podcast verwijzen Bruce, Wouter en Nicky naar:De Cor Potcast met Sjors Ultee: https://spoti.fi/3EmuI0OThuisbezorgd.nlDe ALLERLAATSTE voucher van 250 euro wordt weggegeven via ons TikTok-kanaal. De TikTok waar het om gaat komt zondag online. EPSONGa naar onze Instagram om te reageren met welke vrienden je samen voetbal zou willen kijken op een prachtige nieuwe EPSON beamer en wie weet win jij diezelfde beamer wel!Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

De Correspondent
Marc Chavannes - Zolang Trump hun baas is, zullen Republikeinen Amerika's democratie ondermijnen

De Correspondent

Play Episode Listen Later Nov 11, 2022 12:58


De voorspelde Republikeinse 'red wave' bleef uit bij de Amerikaanse midterm-verkiezingen. Het gezond verstand, jongeren en vrouwen boden weerstand aan de trumpiaanse machtsgreep, maar de Amerikaanse politiek blijft verscheurd en verlamd. Politiek dagboek over de staat van de democratie in Amerika. 
Lees hier het artikel: https://decorrespondent.nl/13930/zolang-trump-hun-baas-is-zullen-republikeinen-amerikas-democratie-ondermijnen/3038076193460-8a022ce0
 *** Nieuw: de Correspondent-luisterapp! Vanaf nu kun je voor de beste en meest privacyvriendelijke luisterervaring terecht in de Correspondent-app. Ontdek 500+ shows en verhalen en ga in gesprek met je favoriete correspondenten. Download de app snel in de app-store! Geen lid? Maak ook onafhankelijke journalistiek mogelijk en krijg toegang tot de app: corr.es/wordlid. *** Productie: Julius van Ijperen en Jacco Prantl 
 Voor vragen, opmerkingen of suggesties mail naar post@decorrespondent.nl

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 225 De Angst Voor Genezing

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 11, 2022 16:14


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De angst voor genezing1. Is genezing angstaanjagend? Voor velen wel. Want een aanklacht vormt een belemmering voor liefde, en beschadigde lichamen zijn aanklagers. Ze staan onwrikbaar in de weg van vertrouwen en vrede, en verkondigen dat zij die zwak zijn geen vertrouwen kunnen hebben en zij die beschadigd zijn geen reden hebben tot vrede. Wie is er verwond door toedoen van zijn broeder en kan hem desondanks liefhebben en vertrouwen? Hij heeft aangevallen en zal opnieuw aanvallen. Bescherm hem niet, want jouw beschadigde lichaam laat zien dat jij tegen hem moet worden beschermd. Vergeving mag dan een daad van naastenliefde zijn, maar komt hem niet toe. Hij kan voor zijn schuld wel medelijden krijgen, maar er niet van worden verschoond. En als je hem zijn overtredingen vergeeft, draag je slechts bij aan alle schuld die hij werkelijk heeft verdiend.2. Zij die niet genezen zijn, kunnen niet vergeven. Want zij zijn de getuigen dat vergeving onrechtvaardig is. Ze willen de gevolgen vasthouden van de schuld waaraan ze voorbijzien. Maar niemand kan een zonde vergeven die naar zijn overtuiging werkelijk is. En wat gevolgen heeft, moet werkelijk zijn, want wat het heeft aangericht is voor iedereen zichtbaar. Vergeving is geen medelijden, dat er slechts naar streeft vergiffenis te schenken voor wat het denkt dat de waarheid is. Het kwade kan niet met het goede worden vergolden, want vergeving roept niet eerst de zonde in het leven om die vervolgens te vergeven. Wie kan zeggen en ook menen: ‘Mijn broeder, jij hebt mij verwond, maar toch, omdat ik van ons twee de beste ben, schenk ik jou vergiffenis voor mijn pijn.' Zijn vergiffenis en jouw pijn kunnen niet naast elkaar bestaan. De een ontkent het bestaan van de ander en maakt die noodzakelijkerwijs onwaar.3. Van zonde getuigen en ze toch vergeven is een paradox die de rede niet kan zien. Want ze houdt vol dat wat jou is aangedaan geen vergiffenis verdient. En door die te schenken verleen jij je broeder gratie, maar behoud jij het bewijs dat hij niet echt onschuldig is. De zieken blijven aanklagers. Ze kunnen hun broeders noch zichzelf vergeven. Want niemand in wie ware vergeving rust kan lijden. Hij houdt zijn broeder niet het bewijs van zonde voor ogen. En dus moet hij daaraan hebben voorbijgezien en die aan zijn eigen blik hebben onttrokken. Vergeving kan niet wél voor de een, en niet voor de ander zijn. Wie vergeeft is genezen. En in zijn genezing ligt het bewijs dat hij waarlijk heeft vergeven, en geen spoortje van de veroordeling behoudt die hij zichzelf of enig levend wezen nog steeds aanrekenen wil.4. Vergeving is niet echt als ze geen genezing brengt voor jouw broeder én jouzelf. Je dient ervan te getuigen dat zijn zonden op jou geen effect hebben, om aan te tonen dat ze niet werkelijk zijn. Hoe kan hij anders schuldeloos zijn? En hoe kan zijn onschuld gerechtvaardigd zijn, tenzij zijn zonden geen gevolgen hebben waarmee schuld kan worden gerechtvaardigd? Zonden liggen buiten het bereik van vergeving juist omdat ze gevolgen met zich meebrengen die niet in hun geheel ongedaan kunnen worden gemaakt en waaraan niet totaal kan worden voorbijgezien. In het feit dat ze ongedaan worden gemaakt ligt het bewijs dat het slechts vergissingen zijn. Laat je genezen opdat je vergevingsgezind mag zijn, waardoor jij je broeder en jouzelf verlossing schenkt.5. Een gebroken lichaam toont dat de denkgeest niet genezen is. Een wonder van genezing bewijst dat de afscheiding zonder gevolg is. Wat je hem wilt bewijzen, zul jij zelf geloven. De kracht van het getuigenis komt voort uit jouw overtuiging. En alles wat jij zegt of doet of denkt, getuigt slechts van wat je hem onderwijst. Je lichaam kan een middel zijn om te onderwijzen dat het nooit pijn heeft geleden door toedoen van hem. En door te genezen kan het hem het stille getuigenis van zijn onschuld schenken. Het is dit getuigenis dat kan spreken met een kracht groter dan van duizend tongen. Want hier krijgt hij het bewijs van zijn vergeving.6. Een wonder kan hem niets minder schenken dan het jou gegeven heeft. Zo laat jouw genezing zien dat je denkgeest is genezen, en vergeven heeft wat hij niet heeft gedaan. En zo is hij ervan overtuigd dat zijn onschuld nooit verloren ging, en is hij samen met jou genezen. Aldus maakt het wonder al de dingen ongedaan waarvan de wereld getuigt dat ze nooit ongedaan kunnen worden gemaakt. En hopeloosheid en dood moeten verdwijnen ten overstaan van het aloude klaroengeschal van het leven. Dit geschal heeft een kracht die het zwakke en ellendige gejammer van dood en schuld verre overstijgt. De aloude roep van de Vader tot Zijn Zoon, en van de Zoon tot het Zijne, zal de laatste bazuin zijn die de wereld ooit horen zal. Broeder, er is geen dood. En dit leer je wanneer jij niets anders wenst dan je broeder te laten zien dat hij jou geen leed berokkend heeft. Hij denkt dat jouw bloed aan zijn handen kleeft, en dus is hij veroordeeld. Toch is het jou gegeven hem door jouw genezing te laten zien dat zijn schuld slechts het spinsel is van een zinloze droom.7. Hoe rechtvaardig zijn wonderen! Want ze geven een gelijkwaardig geschenk van volledige bevrijding van schuld aan jouw broeder en jezelf. Jouw genezing bespaart hem pijn, zowel als jou, en jij bent genezen omdat jij voor hem het beste hebt gewenst. Dat is de wet waaraan het wonder gehoorzaamt: dat genezing totaal geen speciaalheid ziet. Ze komt niet voort uit medelijden, maar uit liefde. En liefde bewijst dat alle lijden slechts vergeefse verbeelding is, een dwaze wens zonder gevolgen. Jouw gezondheid is het gevolg van je verlangen jouw broeder zonder bloedbesmeurde handen of schuldbeladen hart te zien, bezwaard door het bewijs van zijn zonde. En wat jij wenst wordt jou te zien gegeven.8. De ‘kostprijs' van jouw sereniteit is de zijne. Dit is de ‘prijs' die de Heilige Geest en de wereld verschillend interpreteren. De wereld beschouwt die als vaststelling van het ‘feit' dat jouw verlossing het offer van de zijne vraagt. De Heilige Geest weet dat jouw genezing getuigt van de zijne, en totaal niet los van die van hem kan staan. Zolang hij ermee instemt te lijden, zul jij ongenezen blijven. Maar jij kunt hem laten zien dat zijn lijden zinloos is en totaal geen oorzaak heeft. Toon hem jouw genezing, en hij zal niet langer ermee instemmen te lijden. Want zijn onschuld is in zijn zicht en dat van jou bekrachtigd. En een lachen zal jouw zuchten vervangen, omdat Gods Zoon zich herinnerd heeft dat hij Gods Zoon is.9. Wie is er dan bang voor genezing? Alleen degenen die het offer en de pijn van hun broeder zien als iets wat hun eigen sereniteit vertegenwoordigt. Hun hulpeloosheid en zwakte vormen de basis van de rechtvaardiging van zijn pijn. De zeurende angel van schuld waaronder hij lijdt dient als bewijs dat hij slaaf is, maar zij vrij zijn. De aanhoudende pijn die ze lijden toont aan dat zij vrij zijn omdat ze hem gebonden houden. En ziekte wordt wenselijk om te beletten dat het evenwicht in het offer verschuift. Hoe zou de Heilige Geest een ogenblik lang, of minder nog, ervan afgehouden kunnen worden een dergelijk argument voor ziekte te weerleggen? En is het nodig dat jouw genezing wordt uitgesteld omdat jij even stilstaat om naar waanzin te luisteren?10. Correctie is niet jouw functie. Ze komt toe aan Iemand die weet heeft van rechtvaardigheid, niet van schuld. Als jij je de rol van corrector aanmeet, verlies je de functie van vergeving. Niemand kan vergeven totdat hij leert dat correctie slechts dient om te vergeven en nooit om te beschuldigen. Op eigen kracht kun je niet zien dat ze hetzelfde zijn, en daarom behoort correctie jou niet toe. Identiteit en functie zijn hetzelfde, en door je functie ken jij jezelf. En als jij dus jouw functie met de functie van een Ander verwart, moet je wel in verwarring zijn over jezelf en over wie jij bent. Wat is de afscheiding anders dan de wens om God Zijn functie te ontnemen, en te ontkennen dat ze Hem toebehoort? Maar als ze de Zijne niet is, is ze niet de jouwe, want je verliest noodzakelijkerwijs wat je weg wilt nemen.11. In een gespleten denkgeest kan de identiteit niet anders dan verdeeld lijken. Ook kan niemand een functie als eenduidig zien als die tegenstrijdige doelstellingen en uiteenlopende bestemmingen heeft. Correctie moet voor een denkgeest die zo gespleten is, wel een manier zijn om de zonden die jij denkt te bezitten, in iemand anders te bestraffen. En zo wordt hij jouw slachtoffer, niet je broeder, en in zoverre van jou verschillend dat hij schuldiger is, en dus correctie nodig heeft van jou als degene die onschuldiger is dan hij. Hierdoor wordt zijn functie van de jouwe afgesplitst, en krijgen jullie beiden een andere rol. En op die manier kunnen jullie niet als één worden gezien, met een eenduidige functie die zou duiden op een gezamenlijke identiteit die maar één bestemming heeft.12. De correctie die jij uitvoert moet wel afscheiden, want dat is de functie die jij eraan gegeven hebt. Wanneer jij ziet dat correctie hetzelfde is als vergiffenis, dan weet je eveneens dat de Denkgeest van de Heilige Geest en die van jou Eén zijn. En zo wordt jouw eigen Identiteit gevonden. Hij moet echter werken met wat Hem gegeven is, en jij verleent Hem slechts toegang tot de helft van je denkgeest. En dus vertegenwoordigt Hij de andere helft, en lijkt Hij een andere bedoeling te hebben dan degene die jij koestert en waarvan jij denkt dat ze de jouwe is. Zo lijkt jouw functie inderdaad verdeeld, waarbij de ene helft in strijd is met de andere. En deze twee helften schijnen een splitsing te zien te geven binnen een zelf dat als tweeledig wordt gezien.13. Bedenk hoe deze zelfwaarneming zich wel moet uitbreiden, en zie daarbij niet het feit over het hoofd dat iedere gedachte zich uitbreidt omdat dit haar doel is, door te zijn wat ze werkelijk is.

Studio Socrates
Studio Socrates Tipt... Andere Tijden Sport WK-specials & de oude Harry Vermeegen

Studio Socrates

Play Episode Listen Later Nov 11, 2022 7:57


Elke vrijdag tippen Daan & Jasper iets wat in hun ogen voetbal mooi maakt. Dat kan een voetbalwedstrijd zijn, maar net zo goed een boek, documentaire, Instagram-account, tijdschrift, kunstobject, winkel, podcast of zelfs een voetbalkroeg. Zolang het maar met de belangrijkste bijzaak in het leven te maken heeft: voetbal.

FC Afkicken
'Schreuder laat zich bij Ajax te veel leiden door de buitenwacht' | FCA Daily #73

FC Afkicken

Play Episode Listen Later Nov 9, 2022 45:34


In de dagelijkse podcast van FC Afkicken bespreken Lars van Eijden, Bruce Tol en Audrey de Ridder op woensdag 9 november het treurige einde van de carrière van Pique, steun voor Ihattaren, Mané die het WK mist en Ajax dat moet winnen van Vitesse!Deze podcast is een betaalde samenwerking met YoungCapital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: https://www.youngcapital.nl/fcadaily(00:00) Intro(01:12) Treurig einde Piqué(07:09) Bellen met Robin van der Meer(14:37) Steun voor Ihattaren(20:57) Mané mist WK(25:01) Ecuador doet mee(29:07) Qatar al lang in voorbereiding(30:54) Einde clubvoetbal nadert(37:14) Ajax moet winnen van VitesseZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Studio Socrates
Studio Socrates Tipt... de Coup van Qatar en Tussen het Tuig van Bill Buford

Studio Socrates

Play Episode Listen Later Nov 4, 2022 9:22


Elke vrijdag tippen Daan & Jasper iets wat in hun ogen voetbal mooi maakt. Dat kan een voetbalwedstrijd zijn, maar net zo goed een boek, documentaire, Instagram-account, tijdschrift, kunstobject, winkel, podcast of zelfs een voetbalkroeg. Zolang het maar met de belangrijkste bijzaak in het leven te maken heeft: voetbal.

FC Afkicken
'PSV gaat stunten bij Ajax in de Arena' | FCA Daily #70

FC Afkicken

Play Episode Listen Later Nov 4, 2022 43:49


In de dagelijkse podcast van FC Afkicken bespreken Lars van Eijden, Bruce Tol en Nicky van der Gijp op vrijdag 4 november onder meer de heroïsche wedstrijd van Feyenoord in De Kuip, bespreken we Pique die ermee stopt en kijken we vooruit naar de Eredivisie topper tussen Ajax en PSV!Deze podcast is een betaalde samenwerking met YoungCapital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: https://www.youngcapital.nl/fcadaily(00:00) Intro en Europese Euforie Feyenoord(16:04) Bellen met Clint Leemans voor YoungCapital(22:17) De Europa League loting(27:34) Piqué stopt ermee(33:37) De topperZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

FC Afkicken
'Feyenoord moet niet de hele formatie omgooien tegen Lazio' | FCA Daily #69

FC Afkicken

Play Episode Listen Later Nov 3, 2022 40:03


In de dagelijkse podcast van FC Afkicken bespreken Audrey de Ridder, Wouter Boerkamp en Mart ten Have op donderdag 3 november onder meer de do or die-wedstrijd voor Feyenoord tegen Lazio, PSV en AZ die ook in Europa in actie komen, top level Roger Schmidt bij Benfica en spanning om de NL League!Deze podcast is een betaalde samenwerking met YoungCapital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: https://www.youngcapital.nl/fcadaily(00:00) Intro(01:52) Do or die voor Feyenoord(11:46) PSV in Noorwegen(16:46) AZ gaat voor groepswinst(19:18) Welke afvaller treft PSV?(21:53) Benfica top level(27:31) Bellen met Jeroen Veldmate(30:31) Spanning om NL LeagueThuisbezorgd.nlVoorspel de uitslag van Feyenoord - Lazio en reageer op Instagram, Twitter of in de YouTube-comments om kans te maken op een Thuisbezorgd.nl-voucher van 250 euro!FC Afkicken presenteert ‘2050'In een wereld die in sneltreinvaart verandert, is de voetbalsport een belangrijk kompas voor de kant die we opgaan. Daarom organiseert FC Afkicken op maandagavond 7 november 2022 het event ‘2050'. In Het Forum, het kloppende hart van Groningen, laten grote spelers uit die wereld hun licht schijnen over hoe zij die toekomst zien en welke rol zij daarin zien weggelegd voor de voetbalsport.Wouter Gudde, algemeen directeur van FC Groningen, schetst voor ons de betaald voetbalorganisatie anno 2050. Gijs de Jong, Secretaris-Generaal van de KNVB, komt uitleggen hoe de KNVB zich probeert aan te passen aan alle veranderingen en Jesper Jobse, oprichter van 3X3 Unites, neemt ons mee in de ontwikkeling van het 3x3 basketbal, de variant die de hele basketbalwereld op zijn kop heeft gezet en legt uit hoe de voetbalwereld daar baat bij kan hebben.Link naar het event: https://forum.nl/nl/agenda/fc-afkicken-presenteert-2050Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

De Cor Potcast
S04E14: Het Meningencircus (ft. Patrick Laureij)

De Cor Potcast

Play Episode Listen Later Oct 28, 2022 64:21


Een echte Rotterdammer, dat is wat we deze week in huis haalden. Patrick Laureij, grappenmaker van beroep, bleek uitstekend bij ons te passen. En dat nadat we ons een tijdje peentjes hadden gezweet. Zijn eerdere ontmoeting met een profvoetballer op beeld - Michiel Kramer - vonden we niet per se geslaagd. Sowieso zijn wij de uitzondering, want al in het begin van de show kwamen we er al achter dat Patrick ook weleens slaags was geraakt met niemand minder dan Robin van Persie.Met de cabaretier hadden we het over kritiek. Van wie neem je het aan? Hoe laat je het van je afglijden? En wanneer is iets gefundeerd of juist ongegrond? Een uitstekend onderwerp om met Patrick over te praten, want hij kan stellig zijn, is bijzonder geïnteresseerd in de visie van anderen en weet goed te verwoorden hoe hij over zaken denkt. Bovenstaande klinkt serieus, maar er komt natuurlijk ook weer genoeg onzin langs. Een stuk aids, een constant twijfelende Verhaar of hij niet in de zeik genomen wordt en Vriends die, altijd als hij kritiek krijgt, aangeeft dat hij zelf eigenlijk al hetzelfde dacht. Ja. Ook dat is Vriends.Wij hebben wederom genoten, hopelijk jullie ook!Vergeet niet onze prachtige betaalde samenwerking met Young Capital. Onze boodschap: Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Een baantje vinden wat uitgezocht is door ons? Check www.youngcapital.nl/corpotcast!Neem bovendien een AA'tje als je daar zin in hebt, wij raden de Iso-Lemon aan!Het afsluitende nummer is deze week Forever in Blue Jeans van Neil DiamondAanradersVerhaar: De film The Assassination of Jesse James by the Coward Robert FordFock: De Lex Fridman Podcast met Kanye West (vanaf 38:15) Vriends: De film Sorry We Missed YouPatrick: De HBO-serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty en een exhibitie van Tim Walker in De Kunsthal Kleedkamer 1 De eerste digitale kleedkamer ter wereld. Simpel gezegd: een plek waar we samenkomen om de afleveringen voor te bespreken, te analyseren en om extra stukken van de opnames te delen. Verschillende chats, kans op shirts van vrienden van de show en, echt waar, Bartje Vriends op speeddial. Kost wat wisselgeld, maar dan heb je ook wat.Social MediaVolg ons ook op Twitter en InstagramVolg ook onze afspeellijst op SpotifyZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Studio Socrates
Studio Socrates Tipt... @90sfootball op Twitter en Van Hanegem bij DWDD

Studio Socrates

Play Episode Listen Later Oct 28, 2022 10:20


Elke vrijdag tippen Daan & Jasper iets wat in hun ogen voetbal mooi maakt. Dat kan een voetbalwedstrijd zijn, maar net zo goed een boek, documentaire, Instagram-account, tijdschrift, kunstobject, winkel, podcast of zelfs een voetbalkroeg. Zolang het maar met de belangrijkste bijzaak in het leven te maken heeft: voetbal.⚽ Daan tipt het twitteraccount @90sfootball

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 213 De Rechtvaardigheid Van De Hemel

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 26, 2022 10:25


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. De rechtvaardigheid van de Hemel1. Wat kan het anders dan arrogantie zijn te menen dat jouw kleine dwalingen niet door de rechtvaardigheid van de Hemel ongedaan kunnen worden gemaakt? En wat zou dit kunnen betekenen behalve dat het zonden en geen vergissingen zijn, die voor eeuwig onherstelbaar zijn en met wraak, niet met rechtvaardigheid tegemoet moeten worden getreden? Ben jij bereid om van alle gevolgen van zonde te worden bevrijd? Je kunt hier pas op antwoorden wanneer je zicht hebt op alles wat het antwoord noodzakelijkerwijze met zich meebrengt. Want als je ‘ja' antwoordt, wil dat zeggen dat je al de waarden van deze wereld zult opgeven ten gunste van de vrede van de Hemel. Niet één zonde wil je behouden. En niet één greintje twijfel dat dit mogelijk is, zul je koesteren om de zonde op haar plaats te houden. Je meent echt dat de waarheid nu grotere waarde heeft dan alle illusies bij elkaar. En je ziet in dat de waarheid aan jou geopenbaard moet worden, want jij weet niet wat ze is.2. Met tegenzin geven betekent de gave niet verkrijgen, omdat je haar met tegenzin aanvaardt. Ze wordt voor jou bewaard tot jouw tegenzin om te ontvangen verdwenen is, en jij ze gewillig aan jou laat geven. Gods rechtvaardigheid wettigt dankbaarheid, geen angst. Niets wat jij geeft gaat voor jou of wie ook verloren, maar het wordt in de Hemel gekoesterd en opgeslagen, waar al de schatten die aan Gods Zoon gegeven zijn voor hem worden bewaard, en aan ieder geschonken die enkel zijn hand uitstrekt met de bereidheid ze in ontvangst te nemen. Ook wordt de schat niet minder wanneer ze wordt uitgedeeld. Elk geschenk draagt alleen maar bij aan het reservoir. Want God is eerlijk. Hij vecht niet tegen de tegenzin van Zijn Zoon om verlossing als een geschenk van Hem te zien. En toch zal Zijn rechtvaardigheid pas zijn voldaan wanneer ze door iedereen is ontvangen.3. Wees ervan overtuigd dat elk antwoord op een probleem dat de Heilige Geest oplost er altijd een is waarbij niemand verliest. En dit moet waar zijn, omdat Hij van niemand enig offer vraagt. Een antwoord dat van wie ook het geringste verlies verlangt, heeft het probleem niet opgelost, maar eraan bijgedragen en het groter, moeilijker op te lossen, en onrechtvaardiger gemaakt. Het is onmogelijk dat de Heilige Geest onrechtvaardigheid als een oplossing zou zien. Voor Hem dient wat onrechtvaardig is gecorrigeerd te worden omdat het onrechtvaardig is. En iedere dwaling is een waarneming waarin minstens één persoon op een onrechtvaardige manier wordt gezien. Zo wordt Gods Zoon geen rechtvaardigheid vergund. Wanneer iemand als verliezer wordt gezien, is hij veroordeeld. En straf in plaats van rechtvaardigheid wordt dan zijn verdiende loon.4. De aanblik van onschuld maakt straf onmogelijk en rechtvaardigheid zeker. De waarneming van de Heilige Geest laat geen basis voor een aanval bestaan. Alleen een verlies zou een aanval kunnen rechtvaardigen, en Hij kan geen enkele vorm van verlies zien. De wereld lost problemen op een andere manier op. Ze ziet een oplossing als een toestand waarin beslist is wie winnen en wie verliezen zal, hoeveel de een zal nemen, en hoeveel de verliezer nog verdedigen kan. Intussen blijft het probleem nog steeds onopgelost, want alleen rechtvaardigheid kan een toestand doen ontstaan waarin er geen verliezer is, en niemand onrechtvaardig behandeld en misdeeld achterblijft, en dus met redenen tot wraak. Problemen oplossen kan niet neerkomen op wraak, wat in het gunstigste geval aan het eerste een nieuw probleem toevoegt, waarin de moord niet onmiskenbaar is.5. De probleemoplossing van de Heilige Geest is de manier waarop het probleem eindigt. Het is opgelost, want het is met rechtvaardigheid beantwoord. Zolang dit niet is gebeurd, zal het zich herhalen, omdat het nog niet is opgelost. Het principe dat rechtvaardigheid inhoudt dat niemand kan verliezen, is cruciaal voor deze cursus. Want wonderen berusten op rechtvaardigheid. Niet zoals die door de ogen van deze wereld wordt gezien, maar zoals God die kent en zoals kennis weerspiegeld wordt in het zicht dat de Heilige Geest schenkt.6. Niemand verdient het te verliezen. En wat jegens hem onrechtvaardig zou zijn, kan niet gebeuren. Genezing is bestemd voor iedereen, omdat niemand enig soort aanval verdient. Welke rangorde kan er in wonderen zijn, tenzij de een het verdient méér te lijden en de ander minder? En is dit rechtvaardig jegens hen die volkomen onschuldig zijn? Een wonder is rechtvaardigheid. Het is geen speciale gave voor enkelen, die aan anderen onthouden wordt omdat die het minder waard zijn, zwaarder veroordeeld zijn, en dus buiten alle genezing staan. Wie kan er van de verlossing afgescheiden zijn, als die juist het einde van speciaalheid beoogt? Waar is de rechtvaardigheid van de verlossing als sommige dwalingen onvergeeflijk zijn, en wraak wettigen in plaats van genezing en de terugkeer van vrede?7. De verlossing kan er niet naar streven Gods Zoon te helpen onrechtvaardiger te zijn dan hij zelf heeft nagestreefd. Als wonderen, de gave van de Heilige Geest, speciaal gegeven werden aan een uitverkoren en speciale groep, en aan anderen onthouden die ze minder waard zouden zijn, dan is Hij een bondgenoot van speciaalheid. Van wat Hij niet kan waarnemen getuigt Hij niet. En iedereen heeft evenzeer recht op Zijn gave van genezing, bevrijding en vrede. Een probleem aan de Heilige Geest geven om het voor jou op te lossen, betekent dat jij wilt dat het wordt opgelost. Het voor jezelf houden om het zonder Zijn hulp op te lossen, is beslissen dat het onafgehandeld en onopgelost moet blijven, met een niet aflatend vermogen tot onrechtvaardigheid en aanval. Niemand kan tegenover jou onrechtvaardig zijn, tenzij jij eerst besloten hebt onrechtvaardig te zijn. En dan komen er onvermijdelijk problemen je weg versperren, en wordt de vrede verstrooid door de winden van haat.8. Als je niet vindt dat al jouw broeders evenveel recht op wonderen hebben als jij, zul je geen aanspraak maken op jouw recht daarop, omdat jij dan tegenover iemand met gelijke rechten onrechtvaardig bent geweest. Probeer iemand iets te ontzeggen, en je zult het gevoel hebben dat jou iets is ontzegd. Probeer iemand van iets te beroven en jij bent van iets beroofd. Een wonder kan nooit ontvangen worden omdat een ander het niet ontvangen kon. Alleen vergeving schenkt wonderen. En vergiffenis moet voor iedereen rechtvaardig zijn.9. De kleine problemen die je bewaart en verbergt worden jouw geheime zonden, omdat je er niet voor gekozen hebt ze voor jou te laten wegnemen. En zo verzamelen ze stof en groeien ze, tot ze alles bedekken wat jij waarneemt, en jou tegenover niemand rechtvaardig laten zijn. Je meent niet één enkel recht te hebben. En bitterheid, met gerechtvaardigde wraak en verloren mededogen, veroordeelt jou als vergeving onwaardig. Zij die niet vergeven zijn, weten een ander geen genade te schenken. Om die reden dient jouw enige verantwoordelijkheid te zijn om vergeving voor jezelf te aanvaarden.10. Het wonder dat je ontvangt geef je. Elk wordt een illustratie van de wet waarop verlossing berust: dat allen recht moet worden gedaan, wil iemand worden genezen. Niemand kan verliezen, en iedereen moet er baat bij hebben. Elk wonder is een voorbeeld van wat rechtvaardigheid vermag als ze aan iedereen gelijkelijk wordt geschonken. Ze wordt in gelijke mate gegeven en ontvangen. Ze is het bewustzijn dat geven en ontvangen hetzelfde zijn. Doordat ze hetzelfde niet ongelijk maakt, ziet ze geen verschillen waar er geen zijn. En zodoende is ze voor iedereen hetzelfde, omdat ze geen verschillen in hen ontwaart. Haar aanbod is universeel, en ze onderwijst slechts één boodschap:Wat van God is hoort iedereen toe, en is ieders rechtmatig deel.

Pantelic Podcast
De lachende koploper | Pantelic Podcast | S05E28

Pantelic Podcast

Play Episode Listen Later Oct 25, 2022 53:43


Het gat is 4 punten en Lars, Resley en Kevin bespreken weer alles rond de koploper in de nieuwe reguliere Pantelic Podcast! Het gaat over de winst op RKC, de selectie en nieuwe aankopen, de persconferentie van Schreuder én er wordt een nieuwe rubriek geïntroduceerd!Deze podcast is een betaalde samenwerking met YoungCapital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: https://www.youngcapital.nl/pantelicpodcast(00:00) Intro(02:51) RKC – Ajax(13:16) Ajax selectie(24:41) YoungCapital(28:56) Persconferentie Alfred Schreuder(34:00) Mokums Memories(42:14) Van der Sar(46:06) Roulette nummer 1(48:23) Ajax - LiverpoolZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

FC Afkicken
'Je kan nu wel echt zeggen dat het crisis is bij PSV'| FCA Daily #61

FC Afkicken

Play Episode Listen Later Oct 24, 2022 37:41


In de dagelijkse podcast van FC Afkicken bespreken Bruce Tol, Lars Jesse van Eijden en Lars van Velsum op maandag 24 oktober onder meer gemors in de top van de Eredivisie, Cambuur dat geïnteresseerd is in Ultee, de kraker tussen Chelsea en United, chaos in Luik en blessures richting het WK!Deze podcast is een betaalde samenwerking met YoungCapital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: www.youngcapital.nl/fcadaily(00:00) Intro(02:03) Gemors in de top(11:28) Ultee naar Cambuur?(15:10) Kraker tussen Chelsea en United(24:28) Chaos in Luik(32:11) Blessures richting WKIn de podcast verwijzen Bruce, Lars en Lars naar:De Bord op Schoot podcast over speelronde 11: https://spoti.fi/3MXVXRODe Cor Potcast met Sjors Ultee: https://spoti.fi/3eWoF9oDe tweet van Lisandro Martinez, met een foto juichend met een fan: https://bit.ly/3gpbvBVZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

De Cor Potcast
S04E13: Crossballen en trekstootjes

De Cor Potcast

Play Episode Listen Later Oct 21, 2022 52:24


We besloten weer eens gedrieën op te nemen. Na wat prachtige gasten de afgelopen tijd, denk aan Sjors Ultee, Piet de Visser, Michel van Egmond en Denta Dumfries voelde het weer eens goed om elkaar eens even aan de tand te voelen. En dat over een onderwerp wat ons alledrie bijzonder interesseert: passing.Met alledrie een andere positie - Fock is namelijk derde keeper, Bart verdediger en Thomas aanvaller - krijgen we allemaal te maken met andere soorten passing.Natuurlijk is het niet alleen maar inhoudelijk, Verhaar verspreekt zich, waar we ons een kleine vijf minuten kostelijk mee vermaken. Ook heeft Bart nog een mooi verhaaltje over een dopingcontrole én eentje over een pistool.Vergeet niet onze prachtige betaalde samenwerking met Young Capital. Onze boodschap: Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Een baantje vinden wat uitgezocht is door ons? Check www.youngcapital.nl/corpotcast!Neem bovendien een AA'tje als je daar zin in hebt, wij raden de Iso-Lemon aan!Het afsluitende nummer is deze week Further up on the road van Johnny CashAanradersVerhaar: De documentaire Welcome to WrexhamFock: Alleen nog maar op vinyl luisterenVriends: De podcast Het geheim van MallorcaKleedkamer 1 De eerste digitale kleedkamer ter wereld. Simpel gezegd: een plek waar we samenkomen om de afleveringen voor te bespreken, te analyseren en om extra stukken van de opnames te delen. Verschillende chats, kans op shirts van vrienden van de show en, echt waar, Bartje Vriends op speeddial. Kost wat wisselgeld, maar dan heb je ook wat.Social MediaVolg ons ook op Twitter en InstagramVolg ook onze afspeellijst op SpotifyZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Studio Socrates
Studio Socrates Tipt... De WK-gids van De Speld en Thesefootballtimes.co

Studio Socrates

Play Episode Listen Later Oct 21, 2022 8:29


Elke vrijdag tippen Daan & Jasper iets wat in hun ogen voetbal mooi maakt. Dat kan een voetbalwedstrijd zijn, maar net zo goed een boek, documentaire, Instagram-account, tijdschrift, kunstobject, winkel, podcast of zelfs een voetbalkroeg. Zolang het maar met de belangrijkste bijzaak in het leven te maken heeft: voetbal.

FC Afkicken
'Ten Hag drukt steeds meer zijn stempel op het spel van United' | FCA Daily #58

FC Afkicken

Play Episode Listen Later Oct 19, 2022 36:37


In de dagelijkse podcast van FC Afkicken bespreken Bruce Tol, Mart ten Have en Nicky van der Gijp op woensdag 19 oktober onder meer de bekeravond van gisteren, de bekeravond van vanavond, spanning in de Bundesliga, het kabinet dat een delegatie naar Qatar gaat sturen en een cruciale wedstrijd in de Premier League!Deze podcast is een betaalde samenwerking met YoungCapital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: www.youngcapital.nl/fcadaily(00:00) Intro(01:00) Bijna-stunt in de beker(07:32) De bekeravond van vanavond(17:56) Spanning onderin de Bundesliga(25:55) Kabinet stuurt delegatie naar Qatar(29:25) Cruciaal duel in EngelandIn de podcast verwijzen Bruce, Mart en Nicky naar:Een artikel van The Guardian over Xabi Alonso bij Leverkusen: https://bit.ly/3Vy9ZxDZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Pantelic Podcast
'Ik ging vooral voor Appie naar De Toekomst' | Henk Spaan te gast | Pantelic Special S05E26

Pantelic Podcast

Play Episode Listen Later Oct 18, 2022 68:24


Deze week is columnist en journalist van het Parool Henk Spaan te gast in de Pantelic Podcast. Samen met Lars en Kevin worden potjes op De Toekomst, de lichting van Appie en Donny en het Ajax van nu uitvoerig besproken. We werken samen met YoungCapital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: www.youngcapital.nl/pantelicpodcast(00:00) Intro(02:03) Lars bang in Napels(05:10) Introductie Henk Spaan(12:46) De relatie met Appie (14:36) Voetbal kijken op De Toekomst(23:04) Het Ajax 1 van nu(50:38) De lichting van Appie en Donny(56:11) De doorstroming bij AjaxZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

De Cor Potcast
S04E12: Boos naar de top (ft. Denzel Dumfries)

De Cor Potcast

Play Episode Listen Later Oct 14, 2022 64:20


Vele wegen leiden naar Rome, of Milaan in dit geval. We hebben er vier seizoenen op moeten wachten. We hebben er vier seizoenen naar gehoopt. En uiteindelijk, na vier seizoenen, is het dan zover. Denzel Dumfries is te gast in de Cor Potcast.Een van de zekerheidjes van Oranje belde vanaf trainingskamp in Italië in om ons te verblijden met zijn glimlach, zijn mooie woorden, zijn karakter en zijn heerlijke humor.Nadat we Denzel de oren van het hoofd vroegen over alle sterren in de kleedkamer van Inter, ging het vooral over het pad naar de top. Want, Denzel is boos. Een terugkerend thema in deze podcast, maar dat hij niet direct van Sparta een stap maakte naar een topclub zit hem nog steeds dwars. Met een norse blik speelt hij zijn wedstrijden, maar daar was in ons gesprek weinig van te werken. Of we het nu hadden over de haters op Sparta-fansites, over Surinaams goud of over bijbaantjes en school, altijd is Denzel aan het lachen.Een fijn gesprek, over groeien, over zelfkennis en over een lange, maar mooie reis om de wereldtop te halen. Leerzaam, inspirerend en bovendien heel erg grappig. Wij hebben genoten, hopelijk jullie ook! Vergeet niet onze prachtige betaalde samenwerking met Young Capital. Onze boodschap: Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Een baantje vinden wat uitgezocht is door ons? Check www.youngcapital.nl/corpotcast!Neem bovendien een AA'tje als je daar zin in hebt, wij raden de Iso-Lemon aan!Het afsluitende nummer is deze week Mi Tori van SabakoeAanradersDumphy: De serie This is UsVerhaar: De film Vicky Cristina BarcelonaFock: De podcast Eerste de Beste met Pierre van HooijdonkVriends: DNA-test om je roots te achterhalenKleedkamer 1 De eerste digitale kleedkamer ter wereld. Simpel gezegd: een plek waar we samenkomen om de afleveringen voor te bespreken, te analyseren en om extra stukken van de opnames te delen. Verschillende chats, kans op shirts van vrienden van de show en, echt waar, Bartje Vriends op speeddial. Kost wat wisselgeld, maar dan heb je ook wat.Social MediaVolg ons ook op Twitter en InstagramVolg ook onze afspeellijst op SpotifyZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Studio Socrates
Studio Socrates Tipt... Muziek van Ton Lebbink & Zuid-Afrikaanse voetbalcultuur van Kasi Flavour

Studio Socrates

Play Episode Listen Later Oct 14, 2022 11:03


Elke vrijdag tippen Daan & Jasper iets wat in hun ogen voetbal mooi maakt. Dat kan een voetbalwedstrijd zijn, maar net zo goed een boek, documentaire, Instagram-account, tijdschrift, kunstobject, winkel, podcast of zelfs een voetbalkroeg. Zolang het maar met de belangrijkste bijzaak in het leven te maken heeft: voetbal.

Make Love Work
Taboe's bestaan alleen zolang je dingen onbespreekbaar maakt: Naomi Reesing

Make Love Work

Play Episode Listen Later Oct 13, 2022 52:02


We praten vandaag met Naomi Reesing. Een mooie vrouw die moedig en vooral heel eerlijk praat over haar chronische ziekte PDS (prikkelbaar darmsyndroom). Taboe's bestaan alleen zolang je dingen onbespreekbaar maakt, aldus Naomi. En dat is wat wij zo bijzonder vinden aan haar: ze nodigt je uit om jouw eigen taboe te doorbreken (en die hebben we allemaal, ook als je geen chronische ziekte hebt). Met humor, lichtheid en een rauw randje beantwoord ze onze vragen. Of ongemakkelijkere opmerkingen vanuit haar omgeving zoals 'Ben je zwanger?'. waarop ze glimlachend antwoord 'Nee, dat is poep'. Noami inspireert om te houden van jezelf door je onzekerheden te omarmen. En je omgeving mee te nemen in situaties die voor jou kwetsbaar zijn.Naomi Reesing

FC Afkicken
'Ik vind niet dat Ajax altijd zou moeten overwinteren' | FCA Daily #54

FC Afkicken

Play Episode Listen Later Oct 13, 2022 40:35


In de dagelijkse podcast van FC Afkicken bespreken Bruce Tol, Mart ten Have en Audrey de Ridder op donderdag 13 oktober onder meer Ajax dat weer onderuit ging tegen Napoli, de (bijna) uitschakeling van Barcelona en de Europese wedstrijden van de Nederlandse ploegen in de Europa League en Conference League!Deze podcast is een betaalde samenwerking met YoungCapital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: www.youngcapital.nl/fcadaily(00:00) Intro(01:07) Ajax weer onderuit(09:52) Uitschakeling Barcelona nadert(14:44) Special Football Shirts(21:31) Feyenoord moet winnen(28:07) PSV ontvangt Zürich(35:09) Lof voor AZThuisbezorgd.nl geeft twee keer twee tickets weg voor de UEFA Europa League wedstrijd PSV - Arsenal. Laat ons op je meest creatieve manier weten wie jij graag mee zou willen nemen! (PS: Mocht je Thuisbezorgd.nl er in weten te verwerken scoor je bonuspunten...)Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Pantelic Podcast
Een Europees tussenjaar | Pantelic Podcast | S05E23

Pantelic Podcast

Play Episode Listen Later Oct 11, 2022 38:49


Resley en Kevin bespreken deze week alles rond Ajax in de reguliere Pantelic Podcast. Er werd gewonnen van Volendam, maar overtuigend was het niet. Er wordt gepuzzeld en gepuzzeld met de opstelling, maar de juiste lijkt nog niet gevonden. En dan moeten we ook nog naar Napels. Zitten we in een tussenjaar?We werken samen met YoungCapital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: www.youngcapital.nl/pantelicpodcast(00:00) Intro(05:33) Volendam – Ajax(19:04) Roulette nummer 10(23:38) Uit naar Napels(32:49) Oud of nieuw logo?(34:35) Zitten we in een tussenjaar?Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

FC Afkicken
'Voor Simons is het beter om bij PSV te blijven' | FCA Daily #52

FC Afkicken

Play Episode Listen Later Oct 11, 2022 41:10


In de dagelijkse podcast van FC Afkicken bespreken Jamil Mensah, Tim Receveur en Audrey de Ridder op dinsdag 11 oktober onder meer de Champions League wedstrijden van vanavond, de clausule van Xavi Simons en het noodgedwongen stoppen van Enock Mwepu.Deze podcast is een betaalde samenwerking met YoungCapital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: www.youngcapital.nl/fcadaily(00:00) Intro(2:55) Milan aast op revanche(11:41) Laatste 16 lonkt(29:56) Situatie Simons(35:08) Veelvuldig probleem(38:22) Oranje vrouwenZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

De Cor Potcast
S04E11: Skip the boring parts (ft. Michel van Egmond)

De Cor Potcast

Play Episode Listen Later Oct 7, 2022 57:59


Elke podcast weer proberen we het. Op de mooiste manier verhalen vertellen die ons bezig houden. Fockert kan het voor geen meter, bij Verhaar stokt meestal bij Michel Breuer. Maar Vriends, Vriends is een getalenteerd verhalenverteller. Tenminste, dat vertelt onze gast van deze aflevering: niemand minder dan bestsellerauteurtje Michel van Egmond.Gijp, Kieft, Derksen en nu Lourdes aan de Maas. Er zijn weinig boeken van onze gast die niet de bestsellerlijsten in gaan. Een begenadigd schrijver, een uitstekende prater en bovenal een hele fijne gast. Gooi de winkel maar open, gaf hij ons vantevoren mee. En dat hebben we gedaan, want we hebben prachtige betaalde samenwerkingen met zowel Young Capital als AA Drink (en dan vooral de iso-lemon-variant).Verhaar vertelde uitgebreid over zijn vele bijbaantjes en Michel liep (oh zo romantisch) vroeger kranten. Onze boodschap: Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Een baantje vinden wat uitgezocht is door ons? Check www.youngcapital.nl/corpotcast!Met Michel wilde we het hebben over het creatieve proces, de rituelen en de formule achter een goed boek. Na enigszins wijfelende antwoorden bleek zelfs hij over rituelen te beschikken. Bovendien kregen we ook nog eens uitleg waarom een biografie over Wim Kieft geschikter is dan eentje over de Damschreeuwer. Pak je zomaar mee, in deze podcast.We zijn dankbaar om een begenadigd verhalenverteller als Michel van Egmond in onze podcast te hebben gehad. Heel veel luisterplezier!Het afsluitende nummer is deze week Lamento van Remco Campert en Benjamin HermanAanradersVan Egmond: Het boek ‘Liverpool' van James WorthyVerhaar: De Disney+ serie The Old ManFock: Het Rotterdamse restaurant Man met BrilVriends: De Netflix-serie DahmerKleedkamer 1 De eerste digitale kleedkamer ter wereld. Simpel gezegd: een plek waar we samenkomen om de afleveringen voor te bespreken, te analyseren en om extra stukken van de opnames te delen. Verschillende chats, kans op shirts van vrienden van de show en, echt waar, Bartje Vriends op speeddial. Kost wat wisselgeld, maar dan heb je ook wat.Social MediaVolg ons ook op Twitter en InstagramVolg ook onze afspeellijst op SpotifyZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Studio Socrates
Studio Socrates Tipt... 20x Ruud Gullit door Nicole Pedder & Een seizoen met Hellas Verona van Tim Parks

Studio Socrates

Play Episode Listen Later Oct 7, 2022 12:12


Elke vrijdag tippen Daan & Jasper, maar deze week Jonne, iets wat in hun ogen voetbal mooi maakt. Dat kan een voetbalwedstrijd zijn, maar net zo goed een boek, documentaire, Instagram-account, tijdschrift, kunstobject, winkel, podcast of zelfs een voetbalkroeg. Zolang het maar met de belangrijkste bijzaak in het leven te maken heeft: voetbal.

FC Afkicken
'Schreuder moet stoppen met het opstellen van al zijn lievelingetjes'| FCA Daily #50

FC Afkicken

Play Episode Listen Later Oct 7, 2022 45:48


In de dagelijkse podcast van FC Afkicken bespreken Lars Jesse van Eijden, Bruce Tol en Audrey de Ridder op vrijdag 7 oktober onder meer de Europese wedstrijden van PSV, Feyenoord en AZ, de terugkeer van Sampaoli bij Sevilla, het aankomende Eredivisieweekend en Der Klassiker in de Bundesliga!Deze podcast is een betaalde samenwerking met YoungCapital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: www.youngcapital.nl/fcadaily(00:00) Intro(01:02) Broodnodige winst PSV (07:01) 'Pingpongwedstrijd' in Alkmaar(09:48) Feyenoord verspilt voorsprong(23:28) Sampaoli naar Sevilla(28:19) Schreuder gaat schuiven(34:49) Lekker duel in De Kuip(36:25) Koploper AZ naar Utrecht(39:15) PSV op bezoek in Friesland(40:47) Der KlassikerZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

FC Afkicken
'Schreuder zal heel veel uit moeten leggen aan de directie van Ajax' | FCA Daily #48

FC Afkicken

Play Episode Listen Later Oct 5, 2022 37:06


In de dagelijkse podcast van FC Afkicken bespreken Neal Petersen, Mart ten Have en Jaron Blonk op woensdag 5 oktober onder meer Ajax dat werd afgeslacht door Napoli, de druk op Schreuder, woede bij Barcelona, Brugge dat blijft stunten en Chelsea dat moet winnen vanavond in de Champions League!Deze video is een betaalde samenwerking met Young Capital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: www.youngcapital.nl/fcadaily(00:00) Intro(00:52) Ajax is afgeslacht(18:08) Druk op Schreuder(24:13) Woede bij Barcelona(27:16) Brugge blijft stunten(32:33) Chelsea moet winnenIn de podcast verwijzen Neal, Mart en Jaron naar:De Pantelic Wedstrijdeditie na afloop van Ajax - Napoli: https://spoti.fi/3yh4QQeZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Pantelic Podcast
Dit is zo'n avond dat de ArenA écht achter Ajax moet gaan staan! | Pantelic Podcast | S05E20

Pantelic Podcast

Play Episode Listen Later Oct 4, 2022 51:54


Ajax won weer niet van Go Ahead Eagles. En dat in aanloop naar een hele belangrijke wedstrijd in de Champions League tegen Napoli. Staat Schreuder nu al onder druk? Lars, Kevin en Bart kijken terug op de wedstrijd tegen Go Ahead, maar kijken ook vooral vooruit naar Napoli. Er moet gewonnen worden dinsdagavond!We werken samen met Young Capital. Doe het werk dat werkt voor jou, dat past in jouw leven en bij jou als persoon. Alle vormen van werk zijn oké. Zolang je maar werkt. Whatever Works. Work.Check de door ons uitgelichte vacatures op: www.youngcapital.nl/pantelicpodcast(00:00) Intro(03:02) Lars door het stof(05:05) Ajax – Go Ahead Eagles(09:01) Schreuder onder druk?(21:41) Ajax – Napoli(29:18) Opstelling Ajax(37:33) Roulette nummer 4(44:29) Ajax o-18(49:36) Voorspellingen en "risicowedstrijd"Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Studio Socrates
Studio Socrates Tipt... De elftalfoto's van Henk Blansjaar en ons eigen Instagram-account

Studio Socrates

Play Episode Listen Later Sep 30, 2022 9:03


Elke vrijdag tippen Daan & Jasper iets wat in hun ogen voetbal mooi maakt. Dat kan een voetbalwedstrijd zijn, maar net zo goed een boek, documentaire, Instagram-account, tijdschrift, kunstobject, winkel, podcast of zelfs een voetbalkroeg. Zolang het maar met de belangrijkste bijzaak in het leven te maken heeft: voetbal.

Studio Socrates
Studio Socrates tipt... Een scooterhelm van Totti en voetbalfeitjes van @CFC_Janty

Studio Socrates

Play Episode Listen Later Sep 23, 2022 9:40


Elke vrijdag tippen Daan & Jasper iets wat in hun ogen voetbal mooi maakt. Dat kan een voetbalwedstrijd zijn, maar net zo goed een boek, documentaire, Instagram-account, tijdschrift, kunstobject, winkel, podcast of zelfs een voetbalkroeg. Zolang het maar met de belangrijkste bijzaak in het leven te maken heeft: voetbal. ⛑️ Daan tipt een scooterhelm van Totti, te koop op Classicshirts-fc.comℹ️ Jasper tipt de voetbalfeitjes van @CFC_Janty