Podcasts about heilige geest

  • 94PODCASTS
  • 1,095EPISODES
  • 28mAVG DURATION
  • 5WEEKLY NEW EPISODES
  • Jan 8, 2023LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022

CategoriesBest podcasts about heilige geest

Show all podcasts related to heilige geest

Latest podcast episodes about heilige geest

Dagelijkse overdenking
Wat moeten we doen?

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Jan 8, 2023 4:04


Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Galaten 6:9 (NBV) In de wereld waarin we leven, worden we geconfronteerd met verschillende problemen, frustraties en moeilijkheden. Zo is het leven nu eenmaal. Dit wetende, wat gaan we hieraan doen? We moeten standvastig en volhardend zijn. Met andere woorden, het antwoord op bovenstaande vraag is: Geef nooit op! Het maakt niet uit wat er ook in ons leven gebeurt, de overwinning zit hem in het weigeren om op te geven. Houd in gedachten dat, juist in de hitte van onze strijd, de Heilige Geest waarschijnlijk Zijn grootste werk in ons aan het doen is. Hij wordt niet gehinderd door de omstandigheden. Als jij en ik echt op Hem vertrouwen, dan zouden wij dit ook niet zijn! Niet alleen in goede tijden is Hij in ons leven, maar ook in moeilijke tijden. Hij zal ons door alles heen leiden, zolang wij maar volhouden en Hem blijven volgen. Dit betekent dat we volhardend moeten zijn in gebed, aanhoudend in onze vastberadenheid, standvastig in het geloof en vastbesloten om stevig op Gods Woord te staan en in Zijn beloften aan ons. Het komt vaak voor dat we afgeleid zijn doordat bepaalde ontwikkelingen veel te langzaam lijken te gaan. De vijand houdt er juist van om ons hierop terecht te wijzen. Maar onthoud goed, het kan zijn dat God, juist in die periode, een aantal van Zijn grootste werken aan het verrichten is. Het gaat namelijk niet alleen maar om jou en om mij. Het werk dat de Heer in ons aan het doen is, is ter voorbereiding op het werk dat Hij door ons heen wilt doen! Ik weet dat het leven soms hard kan zijn. Maar ik weet ook dat als we standvastig blijven, God ons zal helpen. In Galaten 6:9 staat: Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Galaten 6:9 (NBV) Dus laat ik de vraag opnieuw stellen: Wat moeten we doen? Mijn antwoord hierop is, geef nooit op! Wat is hierop jouw antwoord?

Dagelijkse overdenking
Op God vertrouwen

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Jan 6, 2023 3:31


...Ik zeg u dus: laat u leiden door de [Heilige] Geest.., dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Galaten 5:16 (NBV) Ik ben van mening dat elke keer dat we gefrustreerd raken, dit eigenlijk wordt veroorzaakt omdat we ophouden God te vertrouwen. Dat mag misschien als een gedurfde uitspraak bij je overkomen, maar denk eens na over het volgende: God heeft jou en mij Zijn Heilige Geest en genade gegeven om alle dingen, die op je weg komen, te kunnen doorstaan. Op het moment dat we niet langer op Hem vertrouwen, maar proberen om in onze eigen kracht dingen voor elkaar te krijgen, raken we gefrustreerd. Het bovenstaande goed te begrijpen, heeft mij enorm geholpen. Elke keer dat ik gefrustreerd raakte, herinnerde ik mij eraan dat ik de plek van de Heilige Geest aan het innemen was. Ik probeerde een Heilige Geest Junior te zijn! Vecht je tegen een onafhankelijke geest? Op het moment dat je weigert om afhankelijk te zijn van God, dan zeg je in essentie, “Oké God, ik waardeer het dat U bij mij bent, maar kijk eens hoe ik dit aanpak.” Je afhankelijk van God opstellen kan soms lastig zijn, maar het is de sleutel tot de overwinning die we elke dag opnieuw in ons leven nodig hebben. Galaten 5:16 spoort ons aan om ons [gewoontegetrouw] te laten leiden door de (Heilige) Geest, dan zijn wij namelijk niet gericht op onze eigen begeerten. Merk op dat hier niet staat: “Overwin in eigen kracht het vlees... dan zul je niet gericht zijn op je eigen begeerten. Nee, er staat laat u leiden door de Heilige Geest. Kies ervoor om niet langer onafhankelijk te leven, maar op de Heilige Geest te vertrouwen. Ik beloof je dat je hier geen spijt van zult hebben.

Dagelijkse overdenking
Maak onderscheid tussen ‘wie je bent' en ‘wat je doet'

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Dec 31, 2022 3:04


Daarom ook is iemand die één [ingelijfd] met Christus is, een nieuwe schepping. 2 Korintiërs 5:17 (NBV) Ik heb fouten gemaakt in mijn leven, en ik weet zeker dat ik in de toekomst fouten zal maken, maar toch hou ik van mijzelf. Het is een gegeven dat ik niet altijd alles goed doe, maar dat heeft geen invloed op wie ik ben in Christus. Ik weet dat ik geliefd ben en dat ik toch een goed persoon ben. Dat komt omdat ik geleerd heb onderscheid te maken tussen mijn “wie ik ben”, een nieuwe schepping in Christus, en mijn “wat ik doe.” Wanneer je beseft dat wat je “doet” niet bepaalt “wie” je bent, ervaar je een nieuwe mate van vrijheid van schaamte. Als je weet dat God van je houdt, kun je op een gezonde en evenwichtige manier van jezelf gaan houden. Als je van jezelf gaat houden, beginnen ook anderen van jou te houden. Van jezelf houden betekent niet dat je vol trots bent, het betekent eenvoudig dat je jezelf accepteert als de persoon die God je geschapen heeft om te zijn. Wij allemaal hebben gedragsveranderingen nodig, maar het accepteren van onszelf als Gods schepping is een essentieel onderdeel in ons proces om emotioneel gezond en volkomen te zijn in Christus. Als we dat in de hand hebben, van onszelf te houden, zal het wonderen uitwerken om ons te helpen om de op schaamte gebaseerde natuur te overwinnen.

Dagelijkse overdenking
Wees niet bang - volg de Heilige Geest

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Dec 29, 2022 2:43


Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 41:10 (HSV) Deze Bijbeltekst is een enorme bemoediging om sterk en moedig te zijn in de Heilige Geest. We willen zeker niets buiten Gods wil om doen of Zijn timing, maar wanneer God beweegt, dan moeten we niet bang zijn om met Hem mee te bewegen. Satan brengt vrees en emoties in ons denken als de Heilige Geest ons in een nieuwe richting probeert te leiden. Hij probeert angst te gebruiken om ons ervan te weerhouden met God vooruit te gaan. In Jesaja 41:10 staat: Wees niet bang, want ik ben bij je, Als je voor iets bang bent geweest of het verlangen hebt om vrij van angst te zijn, dan zal er een tijd komen dat je je angst onder ogen moet zien, zonder er voor weg te rennen. Neem gewoon de hand van Jezus, erken dat Hij bij je is, en doe het. Wees niet bang, want Hij is met je. Als je op een kruispunt in je leven staat, laat mij je dan bemoedigen om vooruit te gaan, Blijf niet in angst stilstaan, maar neem Zijn hand en ga vooruit. Onthoud, God wil je van al je angsten bevrijden!

Dagelijkse overdenking
De duivel een stap voorblijven

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Dec 28, 2022 3:07


Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft. Jakobus 1:12(NBV) Ik geloof dat de enige manier om de duivel een stap voor te blijven is, de beproeving te herkennen en agressief je ertegen te verzetten. Jakobus 1:12 zegt: ‘Gelukkig is de man die in de beproeving staande blijft.. Hij ontvangt de kroon van het leven…'. Het doorstaan van beproevingen betekent door de beproevingen te gaan zonder op te geven — en de duivel geen kans te geven. Het doorstaan betekent ook om door een tijd van beproeving te gaan zonder dat het je gedrag verandert. Toen Jezus zelf door beproevingen ging, heeft Hij nooit de mensen anders benaderd, en als we geestelijk groeien, kunnen we Zijn voorbeeld volgen. Jezus begrijpt precies waar we ten tijde van beproevingen mee worden geconfronteerd. Soms laat Hij toe dat we beproevingen moeten doorstaan zodat Hij ons op onze zwakheden attent kan maken en ons kan helpen ze te overwinnen. De enige manier om alles te bezitten wat Jezus wil dat je zult hebben, is te worden wie Hij je geschapen heeft om te zijn. En dit soort volwassenheid komt door beproevingen. Dus wees vastberaden om geduldig te zijn een blijf staande in de beproevingen door de genade van God. Dit zorgt ervoor dat je een stap voor blijft op de duivel.

Dagelijkse overdenking
De Heilige Geest geeft ons overwinning op onze emoties

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Dec 27, 2022 3:00


Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. Johannes 14:16 (NBV) Emoties zijn onze grootste vijand. We hebben de neiging om ons te laten leiden door hoe we ons voelen, maar we moeten beseffen dat emoties wispelturig zijn en dagelijks veranderen. We moeten voorzichtig zijn dat we geen gehoor geven aan elke gedachte die in ons opkomt, omdat gedachten en gevoelens ons niet de waarheid vertellen. Een voorbeeld hiervan is dat veel mensen depressief zijn omdat ze de waarheid niet onder ogen willen zien, maar de Heilige Geest is gekomen om ons de waarheid te onthullen. We moeten de waarheid onder ogen zien en de verantwoordelijkheid nemen voor onze daden, in plaats van excuses te maken en iedereen de schuld te geven van onze problemen. Als we dat doen en God om hulp vragen, verlaat de geest van zwaarmoedigheid ons en voelen we verlichting en vrijheid. Je kunt overwinning op je emoties ervaren door je over te geven aan de Heilige Geest en de wijsheid die Hij kenbaar maakt te gehoorzamen. Jezus heeft Hem gezonden om onze Trooster, Raadgever, Helper, Bemiddelaar, Pleitbezorger, Versterker en Houvast te zijn, die altijd bij ons is. God zij dank hoeven we niet teleurgesteld, ontmoedigd, moedeloos, depressief of wanhopig te zijn. De Heilige Geest geeft ons de overwinning op onze emoties!

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 261 Zelf Concept Tegenover Zelf

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 27, 2022 15:33


Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderOndersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. Zelf concept tegenover Zelf1. Het leren-in-de-wereld stoelt op een zelfconcept dat is aangepast aan de wereldse realiteit. Het past haar goed. Want dit is een beeld dat geschikt is voor een wereld van schaduwen en illusies. Hier is het thuis, waar het één geheel is met wat het ziet. Het opbouwen van een zelfconcept is dat waartoe het leren-in-de-wereld dient. Dit is het doel: dat je zonder zelf komt, en er gaandeweg een maakt. En tegen de tijd dat je tot ‘rijpheid' komt, heb je het vervolmaakt, om de wereld op gelijke voet tegemoet te treden, op één lijn met haar eisen.2. Een zelfconcept wordt door jou gemaakt. Het vertoont niet de minste gelijkenis met jouzelf. Het is een afgod, gemaakt om de plaats van jouw werkelijkheid als Zoon van God in te nemen. Het zelfconcept dat de wereld wil onderwijzen, is niet wat het lijkt. Want het is gemaakt om twee doelen te dienen, waarvan de denkgeest er slechts één herkennen kan. Het eerste vertoont het gezicht van de onschuld, het aspect waarnaar gehandeld wordt. Dit is het gezicht dat glimlacht en bekoort en zelfs lijkt lief te hebben. Het zoekt metgezellen en het kijkt, soms met meegevoel, naar lijden, en brengt af en toe vertroosting. Het gelooft dat het goed is te midden van een slechte wereld.3. Dit aspect kan kwaad worden, want de wereld is verdorven en niet bij machte de liefde en beschutting te bieden die de onschuld verdient. En dus is dit gezicht vaak nat van tranen om het onrecht dat de wereld hun aandoet die edelmoedig en goed willen zijn. Dit aspect gaat nooit als eerste in de aanval. Maar iedere dag plegen honderden kleinigheden nietige aanslagen op zijn onschuld, wekken zijn irritatie, en zetten het tenslotte aan tot openlijke belediging en geweld.4. Het gezicht van de onschuld, dat door het zelfconcept zo trots wordt vertoond, kan een aanval als zelfverdediging wel gedogen, want is het geen welbekend feit dat de wereld ruw omspringt met weerloze onschuld? Niemand die een beeld van zichzelf maakt laat dit gezicht achterwege, want hij heeft het nodig. De andere kant wil hij niet zien. Maar hier heeft juist het leren-in-de-wereld zijn zinnen op gezet, want hier wordt de wereldse ‘realiteit' vastgesteld, om ervoor te zorgen dat de afgod blijft voortbestaan.5. Onder het gezicht van de onschuld gaat een les schuil, en om die te onderwijzen werd het zelfconcept gemaakt. Het betreft een les in een verschrikkelijke verschuiving, en een angst zo verwoestend, dat het gezicht dat erboven glimlacht zich er voor altijd van afwenden moet, wil het niet het verraad zien dat erdoor wordt verhuld. De les onderwijst dit: ‘Ik ben het ding dat jij van mij gemaakt hebt, en als je naar mij kijkt, ben jij veroordeeld, op grond van wat ik ben.' Naar deze opvatting van het zelf glimlacht de wereld goedkeurend, want die garandeert dat de wegen van de wereld veilig behouden blijven, en dat zij die ze bewandelen, niet kunnen ontsnappen.6. Dit is de centrale les die garandeert dat jouw broeder voor eeuwig is veroordeeld. Want wat jij bent, is nu zijn zonde geworden. Hiervoor is geen vergeving mogelijk. Wat hij doet, maakt niet meer uit, want je beschuldigende vinger wijst naar hem, priemend en dodelijk. Hij wijst evengoed naar jou, maar dit wordt onder het gezicht van de onschuld nog dieper in nevelen gehuld. En in die verborgen krochten worden al zijn zonden en die van jou instandgehouden en in het donker bewaard, waar ze niet als vergissingen kunnen worden gezien, hetgeen het licht stellig zou openbaren. Jou kan geen verwijt treffen voor wat jij bent, en evenmin kun jij de dingen veranderen die het jou laat doen. Jouw broeder is dan ook het symbool van je zonden voor jou, jij die weliswaar stilzwijgend maar toch met een niet aflatende drang je broeder nog steeds veroordeelt voor het gehate ding dat jij bent.7. Concepten worden aangeleerd. Ze zijn niet natuurlijk. Los van het leerproces bestaan ze niet. Ze worden niet gegeven, dus moeten ze zijn gemaakt. Niet één is waar, en vele komen voort uit koortsachtige verbeeldingen, verhit van haat en van de vervormingen die uit angst ontstaan. Wat is een concept anders dan een gedachte waaraan haar maker een eigen betekenis geeft? Concepten houden de wereld in stand. Maar ze kunnen niet worden aangewend om aan te tonen dat de wereld werkelijk is. Want ze zijn allemaal binnen de wereld gemaakt, zijn in haar schaduw geboren, groeien volgens haar gebruiken, en worden tenslotte in haar denken ‘rijp'. Het zijn denkbeelden van afgoden, geschilderd met de penselen van de wereld, die niet in staat zijn één enkel schilderij te vervaardigen dat de waarheid weergeeft.8. Een zelfconcept heeft geen betekenis, want niemand hier kan zien waartoe het dient, en dus kan niemand zich een beeld vormen van wat het is. Toch is al wat onder leiding van de wereld wordt geleerd, begonnen en beëindigd met het ene oogmerk jou dit concept van jezelf te leren, opdat je ervoor zou kiezen de wetten van deze wereld te volgen en nooit zou proberen verder dan haar wegen te gaan, of je rekenschap te geven van de manier waarop jij jezelf ziet. Nu moet de Heilige Geest een manier vinden je te helpen inzien dat dit zelfconcept ongedaan moet worden gemaakt, wil jou enige innerlijke vrede worden gegeven. Ook kan het niet worden afgeleerd, behalve via lessen die erop zijn gericht jou te leren dat jij iets anders bent. Want anders zou jou worden gevraagd wat jij nu gelooft in te ruilen voor een totaal verlies van het zelf, en dan zou een nog grotere doodsangst in jou opkomen.9. Daarom is de lesmethode van de Heilige Geest in makkelijke stappen opgebouwd, zodat wat werd geleerd niet vergruizeld wordt hoewel er soms enig ongemak en enige verontrusting optreedt maar het schijnbare bewijsmateriaal ervóór gewoon een nieuwe vertaling krijgt. Laten we dan eens nagaan welk bewijs er is dat jij bent wat jouw broeder van jou heeft gemaakt. Want zelfs al zie jij nog niet in dat je dit denkt, dan heb je stellig onderhand wel geleerd dat jij je gedraagt alsof dat wel zo is. Reageert hij in jouw plaats? En weet hij precies wat er te gebeuren staat? Kan hij soms jouw toekomst zien, en voor die komt verordenen wat jij in elke omstandigheid moet doen? Hij moet de wereld wel hebben gemaakt, en jou erbij, om over zo'n voorkennis te beschikken van wat nog komen moet.10. Dat jij bent wat jouw broeder van jou gemaakt heeft, lijkt hoogst onwaarschijnlijk. En al had hij dat gedaan, wie heeft jou dan het gezicht van de onschuld gegeven? Is dat jouw bijdrage? Wie is dan die ‘jij' die dat gemaakt heeft? En wie is dan door al jouw goedheid misleid, en valt die zo hevig aan? Laten we de dwaasheid van het hele concept vergeten, en slechts hieraan denken: wat jij denkt te zijn bestaat uit twee delen. Als jouw broeder het ene heeft voortgebracht, wie heeft dan het andere gemaakt? En voor wie moet er iets verborgen worden gehouden? Al was de wereld slecht, dan is het nog niet nodig datgene te verbergen waarvan jij bent gemaakt. Wie is er die het zou kunnen zien? En wat, behalve wat aangevallen wordt, heeft verdediging nodig?11. Misschien is de reden waarom dit concept in het duister moet blijven, het feit dat in het licht jij degene bent die denkt dat het niet waar is. En wat zou er gebeuren met de wereld die jij ziet, als al haar steunpilaren werden weggehaald? Jouw concept van de wereld berust op dit concept van het zelf. En beide zouden verdwijnen, wanneer een van beide ooit in twijfel werd getrokken. De Heilige Geest probeert jou niet in paniek te storten. Daarom vraagt Hij slechts of er alleen een klein vraagje mag worden gesteld.12. Er bestaan alternatieven voor datgene wat jij moet zijn. Je zou, bijvoorbeeld, datgene kunnen zijn waarvan jij verkiest dat je broeder het is. Dit schuift het zelfconcept weg van het volslagen passieve, en maakt op zijn minst plaats voor een actieve keuze en enige erkenning dat wisselwerking haar intrede moet hebben gedaan. Er is enig inzicht aanwezig dat jij voor jullie beiden hebt gekozen, en dat wat hij vertegenwoordigt de betekenis heeft die jij eraan hebt verleend. Het geeft ook blijk van enig zicht op de waarnemingswet dat wat jij ziet de staat van denken van de waarnemer weerspiegelt. Wie maakte echter als eerste een keuze? Als jij datgene bent waarvan jij verkoos dat je broeder het was, dan bestonden er alternatieven waaruit kon worden gekozen, en iemand moet eerst hebben beslist welk van beide hij kiest, en dan de andere loslaten.13. Hoewel deze stap voordelen oplevert, komt die nog niet in de buurt van een fundamentele vraag. Iets moet aan deze zelfconcepten zijn voorafgegaan. En iets moet de leerweg hebben afgelegd die daartoe heeft geleid. Dit kan ook niet door een van beide zienswijzen worden uitgelegd. Het grote voordeel van een verschuiving van de eerste naar de tweede ligt hierin dat je op een of andere manier dankzij jouw beslissing deel hebt aan keuze. Maar deze winst gaat ten koste van een vrijwel gelijk verlies, want nu word jij aangeklaagd wegens schuld aan wat jouw broeder is. En jij moet zijn schuld wel delen, want jij koos die voor hem naar het evenbeeld van die van jou. Waar hij voordien als enige verraad pleegde, moet jij nu wel samen met hem veroordeeld zijn.14. Het zelfconcept is altijd de voornaamste zorg van de wereld geweest. En iedereen gelooft dat hij het antwoord moet vinden op het raadsel dat hijzelf is.

Dagelijkse overdenking
Denk goed, zodat je het goede kan uitspreken

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Dec 25, 2022 3:09


Onze tong is net zo'n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de hel (Gehenna). Jakobus 3:6 (NBV) Negatieve uitspraken beginnen door negatieve gedachten. Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat een werknemer het gerucht hoort dat het bedrijf waar hij werkt een aantal werknemers gaat ontslaan. Dus denkt hij: “Zal je net zien, nu het allemaal goed gaat, gebeurt er natuurlijk altijd weer iets slechts.” Vervolgens zegt hij: “Waarschijnlijk zal ik mijn baan verliezen.” Vroeger had ik negatieve gedachten, wat ertoe leidde dat mijn woorden ook negatief werden. Dit had dan weer een slechte weerslag op mijn leven. Uiteindelijk besloot ik om mijn manier te veranderen en te stoppen met negatief te praten. Alleen ophouden met negatief praten was niet voldoende – ik moest beginnen met positief denken! Onze gedachten – positief en negatief – leiden ertoe dat we woorden uitspreken die bepalend zijn voor onze toekomst. Wanneer we de verkeerde dingen zeggen, kan het een vuur in ons leven worden (zie Jakobus 3:6). Maar we kunnen het vuur vanaf het begin stoppen door het goede uit te spreken. Maar we kunnen alleen het goede uitspreken als we het goede denken. Ik spoor je aan om vervuld te zijn van de Heilige Geest en het Woord van God. Laat Hem je gedachten beïnvloeden en je leiden naar een levensstijl van positieve woorden.

Dagelijkse overdenking
Uit je kader breken

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Dec 22, 2022 3:00


Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien. 3 Johannes 1:11 (NBV) Soms willen de mensen in de wereld dat wij ons conformeren naar hun beeld. Het woord conformeren betekent ‘zich schikken naar de heersende mening, gelijkvormigheid; handelen in overeenstemming met een bestaand gebruik of gewoonten.' In Romeinen 12:2 staat, ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld…' en in 3 Johannes 1:11 staat ‘volg niet het kwade na, maar het goede van God'. Mensen proberen ons altijd in hun kader te plaatsen, deels als gevolg van hun eigen onzekerheid. Het geeft hen een beter gevoel over wat zij doen als ze anderen ook zover krijgen om het te doen. Weinig mensen hebben het vermogen om zichzelf te zijn en om ook anderen zichzelf te laten zijn. Kun je je voorstellen hoe mooi de wereld zou zijn als we dat wel zouden doen? Als elk persoon zeker over zichzelf zou zijn en ook anderen de ruimte zou geven zichzelf te zijn? Dan zouden we niet proberen om ons aan elkaar aan te passen om imitaties van elkaar te zijn. Ik wil je vandaag bemoedigen te geloven dat je een navolger van Christus kunt zijn en uit het wereldse kader kunt breken!

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 257 De Eenvoud Van Verlossing

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 22, 2022 12:08


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. De eenvoud van verlossing1. Wat is verlossing toch eenvoudig! Al wat ze zegt is dat wat nooit waar was nu niet waar is, en dat nooit zal zijn. Het onmogelijke is niet gebeurd, en kan geen gevolgen hebben. En dat is alles. Kan dit voor iemand die wil dat dit waar is, lastig te leren zijn? Alleen de onwil dit te leren kan zo'n makkelijke les ingewikkeld maken. Hoe moeilijk is het om te zien dat wat onwaar is niet waar, en wat waar is niet onwaar kan zijn? Je kunt niet langer zeggen dat je geen verschil ziet tussen onwaar en waar. Er is jou exact verteld hoe je het ene van het andere kunt onderscheiden, en wat je precies moet doen als je in verwarring raakt. Waarom volhard je er dan in zulke simpele dingen niet te leren?2. Daar is een reden voor. Maar verwar die niet met het idee dat de simpele dingen die de verlossing jou vraagt te leren, moeilijk zijn. Ze onderwijst slechts het zeer voor de hand liggende. Ze gaat eenvoudig van de ene duidelijke les naar de volgende, in makkelijke stappen die jou zachtjes en zonder de minste inspanning van de ene naar de andere leiden. Dit kan niet verwarrend zijn, en toch ben je in verwarring. Want op een of andere manier geloof je dat wat totaal verward is, makkelijker te leren en te begrijpen valt. Wat jij jezelf geleerd hebt is zo'n geweldig staaltje leerwerk dat het inderdaad ongelooflijk is. Maar je hebt het voor elkaar gekregen omdat je dat wilde, en je was niet te stuiten in je ijver om het te beoordelen als iets wat lastig te leren is of te ingewikkeld om te vatten.3. Niemand die begrijpt wat je geleerd hebt, hoe zorgvuldig je dat hebt gedaan, en welke moeite jij je hebt getroost die lessen eindeloos te oefenen en te herhalen in elke jou denkbare vorm, kan ooit de kracht van jouw leervaardigheid in twijfel trekken. Er is in de wereld geen grotere kracht. De wereld werd erdoor gemaakt, en ook nu nog is ze op niets anders aangewezen. De lessen die jij jezelf hebt onderwezen, zijn zo uit-en-te-na geleerd en zo star, dat ze als zware gordijnen oprijzen om eenvoudige en voor de hand liggende zaken aan het oog te onttrekken. Zeg niet dat jij die niet kunt leren. Want jouw vermogen om te leren is sterk genoeg om je te onderwijzen dat jouw wil niet de jouwe is, je gedachten jou niet toebehoren, en zelfs dat jij iemand anders bent.4. Wie kan er nu beweren dat lessen zoals deze makkelijk zijn? Toch heb je meer dan dit geleerd. Je bent doorgegaan, en hebt zonder morren iedere stap gezet, hoe moeilijk die ook was, tot er een wereld was opgebouwd die jou paste. En elke les waardoor de wereld wordt samengesteld, komt voort uit die eerste leerprestatie, een enormiteit zo groot dat de Stem van de Heilige Geest voor de grootheid daarvan nietig en stil lijkt.* De wereld nam een aanvang met één enkele zonderlinge les, krachtig genoeg om ervoor te zorgen dat God vergeten werd en dat Zijn Zoon van zichzelf vervreemdde, verbannen uit het huis waarin God Zelf hem gevestigd heeft. Jij, die jezelf geleerd hebt dat de Zoon van God schuldig is, zeg niet dat je de eenvoudige zaken die de verlossing jou onderwijst niet leren kunt!5. Leren is een bekwaamheid die jij gemaakt hebt als een geschenk aan jezelf. Ze werd niet gemaakt om de Wil van God te doen, maar om de wens in stand te houden dat die kon worden weerstaan, en dat een wil los daarvan toch werkelijker zou zijn dan deze Wil. En dit is wat leren heeft geprobeerd te demonstreren, en jij hebt datgene geleerd waartoe dit onderwijs ontworpen was. Nu staat wat jij vanouds uit-en-te-na geleerd hebt onverbiddelijk voor de Stem van de waarheid, en onderwijst het jou dat Haar lessen niet waar zijn, te lastig zijn om te leren, te moeilijk om te zien, en te zeer tegengesteld aan wat werkelijk waar is. Toch zul jij ze leren, want die lessen te leren is het enige doel dat de Heilige Geest voor jouw leervaardigheid in heel de wereld ziet. Zijn eenvoudige lessen in vergeving hebben een kracht machtiger dan de jouwe, want ze roepen jou toe vanuit God en vanuit jouw Zelf.6. Is dit een zwakke Stem, zo nietig en stil*, dat Ze zich niet verheffen kan boven het zinloze lawaai van klanken zonder betekenis? God heeft niet gewild dat Zijn Zoon Hem vergeet. En de macht van Zijn Wil huist in de Stem die namens Hem spreekt. Welke les ga jij leren? Welk resultaat is onontkoombaar, zo zeker als God, en ver boven alle twijfel en vragen verheven? Kan het zijn dat al jouw futiele leren, met een merkwaardig resultaat en ongelooflijke moeilijkheidsgraad, de eenvoudige lessen zal weerstaan die jou op ieder moment van elke dag worden onderwezen sedert de tijd begon en het leren werd gemaakt?7. Er vallen maar twee lessen te leren. Elk resulteert in een andere wereld. En elke wereld volgt met zekerheid uit haar bron. Het vaststaand resultaat van de les dat Gods Zoon schuldig is, is de wereld die jij ziet. Het is een wereld van verschrikking en vertwijfeling. En ze biedt geen enkele hoop op geluk. Er is geen plan dat jij ten behoeve van jouw veiligheid kunt opstellen dat ooit werken zal. Er is geen vreugde die je hier kunt zoeken, met de hoop die te vinden. Dit is echter niet het enige resultaat waartoe jouw leren kan leiden. Hoe uit-en-te-na jij de door jou gekozen taak ook mag hebben geleerd, de les die de Liefde van God weerspiegelt is nog altijd sterker. En je zult leren dat Gods Zoon onschuldig is, en een andere wereld zien.8. Het resultaat van de les dat Gods Zoon schuldeloos is, is een wereld zonder angst waar alles door hoop wordt verlicht en sprankelt van een milde vriendelijkheid. Er is niets wat jou niet roept met een zacht verzoek jouw vriend te mogen zijn, en zich met jou te mogen verbinden. En nooit blijft een oproep ongehoord, onbegrepen, of zonder antwoord in precies dezelfde taal als waarin de oproep werd gedaan. En jij zult begrijpen dat dit de oproep was die iedereen en alles in de wereld altijd al heeft gedaan, maar die jij niet aanzag voor wat ze was. En nu zie je in dat jij je hebt vergist. Je werd misleid door de vormen waarin de oproep zat verscholen. En daarom hoorde jij die niet, en verloor je een vriend die altijd deel van jou wilde zijn. De zachte, eeuwige roep van elk deel van Gods schepping tot het geheel wordt over heel de wereld gehoord die deze tweede les jou brengt.9. Er is geen enkel levend wezen dat niet de universele Wil deelt dat het heel is, en dat jij zijn roep niet onbeantwoord laat. Zonder jouw antwoord is het ten dode opgeschreven, zoals het van de dood wordt gered wanneer jij zijn roep hebt gehoord als de aloude oproep tot het leven, en begrepen hebt dat het slechts jouw eigen roep is. De Christus in jou herinnert Zich God met al de zekerheid waarmee Hij Zijn Liefde kent. Maar alleen als Zijn Zoon onschuldig is, kan Hij Liefde zijn. Want God zou inderdaad angst zijn als hij die door Hem onschuldig is geschapen, slaaf van schuld zou kunnen zijn. Gods volmaakte Zoon herinnert zich zijn schepping. Maar in schuld is hij vergeten wat hij in werkelijkheid is.10. De angst voor God is even zeker het gevolg van de les dat Zijn Zoon schuldig is als Gods Liefde onherroepelijk herinnerd wordt wanneer hij zijn onschuld leert. Want haat moet wel de vader zijn van angst, en zichzelf als de vader daarvan zien. Hoezeer vergis jij je die niet de oproep hoort die weerklinkt achter elke schijnbare roep om de dood, die zingt achter elke moorddadige aanval en ervoor pleit dat liefde de stervende wereld herstelt. Jij begrijpt niet Wie jou vanachter elke vorm van haat, elke roep om oorlog roept. Maar je zult Hem herkennen als je Hem antwoordt in de taal waarmee Hij jou roept. Hij zal verschijnen wanneer jij Hem geantwoord hebt, en in Hem zul je weten dat God Liefde is.11. Wat is verleiding anders dan de wens om de verkeerde beslissing te nemen over wat je wilt leren, en een resultaat te verkrijgen dat je niet wilt? De erkenning dat het een ongewenste staat van je denkgeest is, wordt het middel waarmee de keuze wordt herzien, en een ander resultaat gezien wordt dat de voorkeur geniet. Je bent misleid als je gelooft dat jij rampspoed, onenigheid en pijn wilt. Hoor in jezelf de roep hierom niet. Maar luister liever naar de diepere roep daarachter, die tot vrede en vreugde aanspoort. En heel de wereld zal jou vreugde en vrede geven. Want zoals je hoort, zo zul je antwoorden. En zie! Jouw antwoord is het bewijs van wat je hebt geleerd. Het resultaat is de wereld die jij aanschouwt.12. Laten we een ogenblik stil zijn en alles vergeten wat we ooit hebben geleerd, alle gedachten die we ooit hebben gehad, en alle vooroordelen die we eropna houden over de betekenis en de bedoeling der dingen. Laten we ons niet onze eigen ideeën herinneren over waartoe de wereld dient. Wij weten het niet. Laat elk beeld dat we van wie ook in onze denkgeest vasthouden, daaruit worden losgemaakt en weggeveegd.13. Wees vrij van oordelen en je onbewust van enige gedachte over goed of kwaad die ooit over iemand in je denkgeest opgekomen is. Nu ken je hem niet. Maar je bent vrij om hem te leren kennen, en op nieuwe wijze te leren kennen. Nu is hij voor jou herboren en ben jij voor hem herboren, zonder het verleden dat hem ter dood veroordeeld heeft, en jou samen met hem. Nu is hij vrij om te leven, net als jij, want een oeroud leren is heengegaan en heeft plaatsgemaakt zodat de waarheid kan worden herboren.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 255 De Nieuwe Interpretatie

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 20, 2022 7:07


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De nieuwe interpretatie1. Zou God de betekenis van de wereld aan jouw interpretatie hebben overgelaten? Had Hij dat gedaan, dan heeft ze inderdaad geen betekenis. Want het kan niet zo zijn dat betekenis voortdurend verandert, en toch waar is. De Heilige Geest ziet maar één doel in de wereld, dat als onveranderlijk is vastgelegd. En geen enkele situatie die niet in overeenstemming is met dit doel, kan daar invloed op uitoefenen. Want alleen als dit doel van situatie tot situatie kon veranderen, zou elk kunnen openstaan voor interpretatie, die iedere keer als je eraan denkt verschilt. Voeg een element toe aan het scenario dat jij voor elke minuut van de dag schrijft, en alles wat nu gebeurt betekent iets anders. Neem een ander element weg, en alle betekenis verschuift dienovereenkomstig.2. Wat weerspiegelen je scenario's behalve jouw plannen hoe de dag eruit zou moeten zien? En zo oordeel je over rampspoed en succes, vooruitgang, teruggang, winst en verlies. Deze oordelen worden alle geveld aan de hand van de rollen die het scenario toekent. Het feit dat ze op zichzelf geen betekenis hebben, blijkt uit het gemak waarmee deze etiketten veranderen met het vellen van andere oordelen op grond van andere aspecten van de ervaring. En wanneer je dan terugkijkt, meen je in wat voorafging een andere betekenis te bespeuren. Wat heb je in feite anders gedaan dan aantonen dat daarin geen betekenis lag? Maar jij hebt een betekenis toegekend in het licht van veranderende doelen, waarbij iedere betekenis met hun verandering verschuift.3. Alleen een bestendig doel kan gebeurtenissen toerusten met een stabiele betekenis. Maar dat moet ze allemaal één enkele betekenis verlenen. Als ze verschillende betekenissen krijgen, wil dit stellig zeggen dat ze verschillende doelen weerspiegelen. En dat is alle betekenis die ze hebben. Kan dit wel betekenis zijn? Kan verwarring de betekenis van betekenis zijn? Waarneming kan niet constant in beweging zijn, en tevens ergens ruimte laten voor stabiliteit in betekenis. Angst is een oordeel dat nooit gerechtvaardigd is. Zijn aanwezigheid heeft geen andere betekenis dan te laten zien dat jij een angstig scenario hebt geschreven, en bijgevolg bang bent. Maar niet omdat wat jij vreest op zichzelf een angstwekkende betekenis heeft.4. Een gemeenschappelijk doel is het enige middel waarmee de waarneming kan worden gestabiliseerd, en aan de wereld en alle ervaringen hier één interpretatie kan worden gegeven. In dit gezamenlijk doel wordt één oordeel gedeeld door alles en ieder in je blikveld. Je hoeft niet te oordelen, want jij hebt geleerd dat alles één betekenis heeft gekregen, en je bent blij die overal te zien. Ze kan niet veranderen omdat je haar overal waarneemt, onveranderd door de omstandigheden. En daarom schenk je haar aan alle gebeurtenissen, en laat je die jou stabiliteit schenken.5. Aan oordelen ontkomen komt simpelweg hierop neer: alle dingen hebben maar één doel, dat jij met heel de wereld deelt. En niets ter wereld kan daaraan tegengesteld zijn, want het behoort alles toe, zoals het jou toebehoort. In een enkelvoudig doel ligt het eind van elk idee van offeren, dat noodzakelijkerwijs uitgaat van een verschillende bedoeling voor wie wint en wie verliest. Los van dit idee kan er geen enkele gedachte aan offeren bestaan. En juist dit idee van uiteenlopende doeleinden doet de waarneming verschuiven en de betekenis veranderen. Met één vereend doel wordt dit onmogelijk, want jouw instemming maakt interpretatie stabiel en duurzaam.6. Hoe kan communicatie werkelijk tot stand worden gebracht zolang de gebruikte symbolen verschillende dingen betekenen? Het doel van de Heilige Geest geeft één interpretatie, die voor jou en voor jouw broeder betekenis heeft. Zo kun jij met hem, en hij met jou communiceren. In symbolen die jullie beiden kunnen verstaan, wordt het betekenisoffer ongedaan gemaakt. Elk offer gaat gepaard met het verlies van je vermogen verbanden tussen gebeurtenissen te zien. En afzonderlijk bekeken hebben ze ook geen betekenis. Want er is geen licht waarin ze gezien en begrepen kunnen worden. Ze hebben geen doel. En waartoe ze dienen, kan niet worden gezien. In geen enkele gedachte aan verlies schuilt enige betekenis. Niemand is het met je eens geweest wat het betekent. Het maakt deel uit van een vervormd scenario, dat niet betekenisvol kan worden geïnterpreteerd. Het moet voor altijd onbegrijpelijk zijn. Dit is geen communicatie. Je duistere dromen zijn niets dan de zinloze, geïsoleerde scenario's die je schrijft in je slaap. Zoek niet naar betekenis in afzonderlijke dromen. Alleen dromen van vergeving kunnen worden gedeeld. Die betekenen voor jullie allebei hetzelfde.7. Interpreteer niet vanuit eenzaamheid, want wat je ziet betekent niets. Het zal verschuiven in waar het voor staat, en je zult geloven dat de wereld een onzekere plaats is, waarin je in gevaar en onzekerheid leeft. Alleen je interpretaties missen stabiliteit, omdat ze niet stroken met wat jij werkelijk bent. Dit is een toestand die zo onveilig schijnt dat angst onvermijdelijk de kop op steekt. Ga zo niet verder, broeder. Wij hebben één Interpreet. En door het gebruik dat Hij van symbolen maakt zijn wij verbonden, zodat ze voor ons allen hetzelfde betekenen. Onze gemeenschappelijke taal laat ons met al onze broeders spreken, en samen met hen begrijpen dat vergeving ons allen gegeven is, en zo kunnen we opnieuw communiceren.

ZDA Reformatie | Preken/Thema's
Preek - De wet van God, De spiegel van de ziel

ZDA Reformatie | Preken/Thema's

Play Episode Listen Later Dec 17, 2022 36:53


De Wet van God is net een spiegel, die ons wijst naar onze tekortkomingen. "Door de wet is de kennis der zonde." Romeinen 3:20, daarom zonder de wet, kan niemand tot bekering komen. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde, omdat zonde is de overtreding van Gods wet (1 Johannes 3:4). Het doel van de wet van God is om de volmaaktheid van de Schepper te weerspiegelen en om te laten zien dat we de regeneratie van de Heilige Geest nodig hebben en dat Gods beeld kan worden hersteld in ons. Een zeer belangrijk punt is het concept dat we hebben over Gods wet. We denken vaak dat het ons ontsiert, dat het ons slecht eruit laat zien, dat de wet de vorderingen van God overdrijft en dat God streng is in het geven van Zijn wet. Andere mensen kijken in een holle spiegel en zij denken dat Gods wet hun fouten vermindert, waardoor hun zonden klein worden. Als zij erop kijken zien ze zelf klein uit en de fouten en vlekken zien ze niet. Ze denken dat ze voldoen aan de geboden van God en daarom verdienen ze de hemel. Ze onderschatten hun conditie en zien ze perfect uit. Het geval van de Farizeeën. Zij zijn van mening dat door het houden van bepaalde geboden naar de letter, zij Gods eisen vervullen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 250 De Vrijheid Van Wil

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 14, 2022 4:54


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De vrijheid van wil1. Begrijp je niet dat je verzetten tegen de Heilige Geest gelijkstaat aan jezelf bevechten? Hij vertelt je slechts jouw wil, Hij spreekt voor jou. In Zijn Goddelijkheid ligt slechts die van jou. En al waar Hij kennis van heeft is slechts jouw kennis, voor jou bewaard opdat jij jouw wil kunt doen door Hem. God vraagt dat jij jouw wil doet. Hij verbindt Zich met jou. Hij heeft Zijn Koninkrijk niet alléén tot stand gebracht. En de Hemel zelf vertegenwoordigt slechts jouw wil, waar al het geschapene voor jou is. Er is geen sprankje leven dat niet met jouw blije instemming geschapen werd, zoals jij het wilde. En er is geen enkele Gedachte die God ooit heeft gehad, die niet op jouw zegen wachtte om te ontstaan. God is jouw vijand niet. Hij vraagt slechts dat Hij hoort dat jij Hem ‘Vriend' noemt, meer niet.2. Hoe heerlijk is het om jouw wil te doen! Want dat is vrijheid. Er is niets anders dat ooit de naam ‘vrijheid' verdient. Als jij jouw wil niet doet, ben je niet vrij. En zou God Zijn Zoon verstoken laten van wat hij voor zichzelf verkozen heeft? God heeft alleen maar zeker gesteld dat jij jouw wil nooit verliezen zou, toen Hij je Zijn volmaakte Antwoord gaf. Hoor Dat nu, opdat je aan Zijn Liefde wordt herinnerd en leert wat jouw wil is. God wil niet dat Zijn Zoon de gevangene wordt van wat hij niet verlangt. Hij wil samen met jou dat jij vrij bent. En je tegen Hem verzetten is tegen jezelf kiezen, en ervoor kiezen gebonden te zijn.3. Kijk nogmaals naar je vijand, degene die je verkoos te haten in plaats van lief te hebben. Want zo werd de haat in de wereld geboren, en zo werd daar de heerschappij van de angst gevestigd. Hoor God nu tot jou spreken door middel van Hem die Zijn Stem is, en tevens de jouwe, en die jou in herinnering brengt dat het niet jouw wil is te haten en een gevangene van de angst te zijn, een slaaf van de dood, een nietig schepsel met een nietig leven. Jouw wil is onbegrensd, het is niet jouw wil dat die aan banden wordt gelegd. Wat zich in jou bevindt, heeft zich met God Zelf verbonden in de geboorte van heel de schepping. Herinner je Hem die jou geschapen heeft, en met jouw wil alles schiep. Er is niets wat geschapen is of het zegt jou dank, want het werd dankzij jouw wil geboren. Er is geen licht in de Hemel of het schijnt voor jou, want het is door jouw wil in de Hemel geplaatst.4. Welke reden heb jij om kwaad te zijn in een wereld die slechts op jouw zegen wacht om vrij te zijn? Als jij een gevangene was, zou God Zelf niet vrij kunnen zijn. Want wat hem wordt aangedaan die God zo liefheeft, wordt God Zelf aangedaan. Denk niet dat Hij jou aan banden leggen wil, Hij die jou samen met Hem tot medeschepper van het universum heeft gemaakt. Al wat Hij wil is jouw wil voor eeuwig en altijd onbegrensd bewaren. Deze wereld wacht op de vrijheid die jij zult schenken, wanneer je hebt ingezien dat jij vrij bent. Maar jij zult de wereld niet vergeven, zolang je Hem niet vergeven hebt die jou je wil gegeven heeft. Want het is door jouw wil dat de wereld vrijheid wordt geschonken. Ook kun jij niet vrij zijn los van Hem wiens heilige Wil jij deelt.5. God wendt Zich tot jou om te vragen de wereld te verlossen, want door jouw eigen verlossing wordt ze genezen. Er is niemand die de aarde bewandelt die niet op jouw beslissing is aangewezen, om te kunnen leren dat de dood geen macht over hem heeft, omdat hij deelt in jouw vrijheid zoals hij deelt in jouw wil. Het is jouw wil hem te genezen, en omdat jij samen met hem beslist hebt, is hij genezen. En nu is God vergeven, want jij koos ervoor je broeder als een vriend te zien.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 246 De Antichrist

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 9, 2022 9:10


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De antichrist1. Wat is een afgod? Denk jij dat te weten? Afgoden worden namelijk niet als zodanig herkend, en worden nooit gezien als wat ze werkelijk zijn. Dat is de enige macht die ze hebben. Hun doel is onduidelijk, en ze worden zowel gevreesd als aanbeden, juist omdat jij niet weet waartoe ze dienen en waarom ze werden gemaakt. Een afgod is een beeld van jouw broeder waaraan jij meer waarde verleent dan aan wat hij is. Afgoden worden gemaakt om hem te kunnen vervangen, ongeacht hun vorm. En juist dit wordt nooit opgemerkt en doorzien. Of het nu gaat om een lichaam of een ding, een plaats, een situatie of omstandigheid, een voorwerp dat men bezit of wenst, of een recht dat wordt verworven of geëist: het is hetzelfde.2. Laat hun vorm jou niet misleiden. Afgoden zijn slechts substituten voor jouw werkelijkheid. Op een of andere manier geloof je dat ze jouw kleine zelf compleet zullen maken, en zo veiligheid bieden in een wereld die als gevaarlijk wordt beschouwd, en waar krachten samenspannen tegen je zelfvertrouwen en je innerlijke vrede. Ze hebben de macht jouw gebreken aan te vullen, en de waarde toe te voegen die jij niet bezit. Er is niemand die in afgoden gelooft die zichzelf niet tot slaaf heeft gemaakt van kleinheid en verlies. En die dus buiten zijn kleine zelf naar kracht dient te zoeken om zijn hoofd op te richten en los te staan van alle ellende die de wereld weerspiegelt. Dit is de prijs wanneer je niet vanbinnen op zoek gaat naar zekerheid en de vredige rust die jou van de wereld bevrijdt, en je er los van laat staan, in rust en vrede.3. Een afgod is een verkeerde indruk, of een onjuiste overtuiging: een of andere vorm van antichrist die een kloof vormt tussen de Christus en wat jij ziet. Een afgod is een wens, tastbaar gemaakt en vormgegeven, die aldus als werkelijk wordt waargenomen en buiten de denkgeest wordt gezien. Toch blijft hij een gedachte, die de denkgeest die er de bron van is, niet verlaten kan. En evenmin staat zijn vorm los van het idee dat hij vertegenwoordigt. Alle vormen van antichrist verzetten zich tegen de Christus. En ze vallen over Zijn gelaat als een donkere sluier die jou, alleen in het duister, van Hem lijkt af te sluiten. En toch is het licht er. Een wolk dooft de zon niet. Evenmin kan een sluier uitbannen wat hij lijkt af te scheiden, of ook maar één straaltje dimmen van het licht zelf.4. Deze wereld van afgoden is een sluier over het gelaat van Christus, want het is haar doel je broeder van jou af te scheiden. Een duister en angstaanjagend doel, en toch maar een gedachte die de macht mist om ook maar één sprietje gras te veranderen van iets levends in een teken van de dood. Haar vorm is nergens, want haar bron verblijft daar in je denkgeest waar God niet vertoeft. Waar is deze plaats dan, waar wat overal is werd buitengesloten en afgezonderd? Welke hand kan worden opgestoken om God de weg te versperren? Wiens stem zou Hem de toegang kunnen ontzeggen? Het ‘méér-dan-alles' is niet iets wat jou kan doen sidderen en beven. Christus' vijand is nergens. Hij kan geen vorm aannemen waarin hij ooit werkelijk zal zijn.5. Wat is een afgod? Niets! Men moet in hem geloven eer hij tot leven lijkt te komen, en macht toebedelen zodat hij kan worden gevreesd. Zijn leven en zijn macht zijn het geschenk van degene die in hem gelooft, en dit is wat het wonder teruggeeft aan wat wel leven en macht bezit, de gave van de Hemel en de eeuwige vrede waardig. Het wonder herstelt niet de waarheid, het licht dat de sluier ervoor niet heeft gedoofd. Het heft slechts de sluier op en laat de waarheid ongehinderd schijnen als wat ze is. Ze heeft geen geloof nodig om zichzelf te zijn, want ze werd geschapen, en dus is zij.6. Een afgod wordt door geloof in het leven geroepen, en wanneer dat herroepen wordt ‘sterft' de afgod. Dit is de antichrist: het vreemde idee dat er een macht bestaat die almacht overstijgt, een plaats die voorbij het oneindige ligt, een tijd die de eeuwigheid te boven gaat. Hier is de wereld van afgoden gesitueerd door het idee dat er vorm is gegeven aan die macht, die plaats en die tijd, en dat ze een wereld samenstellen waarin het onmogelijke plaatsgevonden heeft. Hier komen de onsterflijken om te sterven, de alomvattenden om verlies te lijden, en de tijdlozen om tot slaaf van de tijd te worden gemaakt. Hier verandert het onveranderlijke, en maakt Gods vrede, voor eeuwig aan alle levende wezens gegeven, voor chaos plaats. En hier komt Gods Zoon, even volmaakt, zondeloos, en liefdevol als zijn Vader, om een tijdje te haten, pijn te lijden en uiteindelijk dood te gaan.7. Waar is een afgod? Nergens! Kan er een kloof zijn in wat oneindig is, of een plaats waar tijd de eeuwigheid onderbreekt? Een plaats van duisternis gesitueerd waar alles licht is, een troosteloze nis afgezonderd van wat oneindig is, heeft geen plaats om te bestaan. Een afgod staat buiten de plaats waar God alle dingen voor eeuwig gevestigd heeft, en waar Hij voor niets anders ruimte liet dan voor Zijn Wil. Een afgod moet dus niets en nergens zijn, terwijl God alles is en overal.8. Welk doel heeft een afgod dan? Waar dient hij voor? Dit is de enige vraag waarop vele antwoorden bestaan, elk afhankelijk van degeen aan wie de vraag werd gesteld. De wereld gelooft in afgoden. Niemand komt daar, tenzij hij ze aanbeden heeft en nog steeds probeert er een te vinden die hem alsnog een geschenk zou kunnen bieden dat de werkelijkheid niet bevat. Elke aanbidder van afgoden koestert de hoop dat zijn speciale godheden hem méér zullen geven dan andere mensen bezitten. Het móet meer zijn. Meer van wat maakt niet echt uit: meer schoonheid, meer verstand, meer weelde, of zelfs meer rampen en meer pijn. Maar méér van iets, daar dient een afgod toe. En wanneer de een tekortschiet, komt een ander in zijn plaats, in de hoop meer van iets anders te vinden. Laat je niet misleiden door de vormen die dat ‘iets' aanneemt. Een afgod is een middel om méér te krijgen. En juist dit druist in tegen de Wil van God.9. God heeft niet vele Zonen, maar slechts Eén. Wie kan dan méér hebben, en wie is minder bedeeld? In de Hemel zou Gods Zoon alleen maar lachen, als afgoden zijn vrede al konden binnendringen. Het is dan ook ten behoeve van hem dat de Heilige Geest spreekt, en jou vertelt dat afgoden hier geen doel hebben. Want méér dan de Hemel kun je nooit hebben. Als de Hemel in jou is*, waarom zou je dan op zoek gaan naar afgoden die van de Hemel minder zouden maken, om jou méér te geven dan God jouw broeder en jou, één met Hem, geschonken heeft? God gaf jou alles wat er is. En om er zeker van te zijn dat jij het niet zou kunnen verliezen, gaf Hij hetzelfde ook nog eens aan elk levend wezen. En zo is ieder levend wezen deel van jou, evenals van Hem. Geen enkele afgod kan van jou meer maken dan God is. Maar je zult nooit genoegen nemen met minder te zijn.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 243 De Onveranderlijke Woonplaats

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 6, 2022 6:53


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De onveranderlijke woonplaats1. Er is een plaats in jou waar deze hele wereld is vergeten, en waar geen enkele herinnering aan zonde en illusie nog voortleeft. Er is een plaats in jou waar tijd niet speelt, waar de weerklank van de eeuwigheid wordt gehoord. Er is een rustplaats zo stil dat geen geluid opstijgt dan een lofzang aan de Hemel tot blijdschap van God de Vader en de Zoon. Waar Beiden verblijven, worden Beiden herinnerd. En waar Zij zijn is de Hemel en heerst vrede.2. Denk niet dat jij Hun woonplaats kunt veranderen. Want jouw Identiteit verblijft in Hen, en waar Zij zijn ben jij voorwaar in alle eeuwigheid. De onveranderlijkheid van de Hemel ligt in jou, zo diep vanbinnen, dat er niets in deze wereld is of het gaat onopgemerkt en ongezien voorbij. De stille oneindigheid van eindeloze vrede omhult jou teder in haar zachte omhelzing, zo krachtig en kalm, en sereen in de macht van haar Schepper, dat niets de heilige Zoon van God in jou verstoren kan.3. Hier ligt de rol die de Heilige Geest geeft aan jou die wacht op de Zoon van God en hem wil zien ontwaken en zich verheugen. Hij is een deel van jou en jij van hem, want hij is zijn Vaders Zoon, en dat niet omwille van enig doel dat jij in hem mocht zien. Niets wordt er van jou gevraagd dan het onveranderlijke en eeuwige te aanvaarden dat in hem verblijft, want daar ligt jouw Identiteit. De vrede in jou kan slechts in hem worden gevonden. En iedere liefdevolle gedachte die jij hem schenkt brengt jou alleen maar nader bij je ontwaken tot eeuwige vrede en oneindige vreugde.4. Deze heilige Zoon van God is zoals jij: de spiegel van zijn Vaders Liefde voor jou, de zachte herinnering aan zijn Vaders Liefde waardoor hij werd geschapen, en die nog steeds in hem verblijft zoals in jou. Wees heel stil en hoor Gods Stem in hem, en laat Die jou vertellen wat zijn functie is. Hij werd geschapen opdat jij heel zou zijn, want alleen het complete kan deel uitmaken van Gods compleetheid, die jou geschapen heeft.5. Er is geen andere gave die de Vader van jou vraagt dan dat jij in heel de schepping louter de stralende heerlijkheid ziet van Zijn gave aan jou. Zie Zijn Zoon, Zijn volmaakte gave, in wie zijn Vader voor eeuwig straalt, en aan wie heel de schepping als de zijne is gegeven. Doordat hij ze heeft, is ze jou gegeven, en waar ze in hem ligt, zie daar jouw vrede. De rust die jou omgeeft woont in hem, en uit die rust komen de gelukkige dromen voort waarin jullie handen in onschuld ineengestrengeld zijn. Dit zijn geen handen die rondgraaien in dromen van pijn. Ze houden geen zwaard vast, want ze hebben hun greep op iedere ijdele illusie van de wereld losgelaten. En omdat ze leeg zijn, ontvangen ze in plaats daarvan een broederlijke hand, waarin compleetheid ligt.6. Als jij eens wist welk heerlijk doel voorbij vergeving ligt, dan zou je geen enkele gedachte willen vasthouden, hoe licht de toets van het kwaad erop ook lijkt te zijn. Want je zou begrijpen hoe hoog de prijs is voor het vasthouden aan iets wat God niet gegeven heeft in denkgeesten die de hand kunnen richten om te zegenen, en de Zoon van God kunnen leiden naar zijn Vaders huis. Zou jij geen vriend willen zijn voor hem die door zijn Vader als Diens thuis geschapen werd? Als God hem waardig acht voor Zichzelf, zou jij hem dan willen aanvallen met handen van haat? Wie zou zijn bloedige handen op de Hemel zelf willen leggen, en toch hopen de hemelse vrede te vinden? Jouw broeder denkt dat hij de hand van de dood vasthoudt. Geloof hem niet. Maar leer in plaats daarvan hoe gezegend jij bent die hem bevrijden kan, eenvoudig door hem de jouwe te reiken.7. Een droom is jou gegeven waarin hij jouw verlosser is, en niet je vijand in haat. Een droom is jou gegeven waarin jij hem al zijn doodsdromen hebt vergeven; een droom van hoop die jij met hem deelt, in plaats van afzonderlijke kwade dromen van haat. Waarom lijkt het zo moeilijk deze droom met anderen te delen? Omdat de droom, als die niet zijn functie krijgt van de Heilige Geest, voor haat werd gemaakt, en verdergaat in dienst van de dood. Elke vorm die hij aanneemt, roept op een of andere manier om de dood. En zij die de heer des doods dienen, zijn te zijner aanbidding in een afgescheiden wereld gekomen, elk met zijn nietige speer en roestige zwaard, om zijn oeroude belofte om te sterven in te lossen.8. Dat is de kern van angst in elke droom die buiten het bereik werd gehouden van Hem die een andere functie ziet voor een droom. Wanneer dromen worden gedeeld, verliezen ze hun functie van aanval en afscheiding, ook al werd elke droom juist hierom gemaakt. Toch blijft niets in de wereld van dromen verstoken van de hoop op verandering en verbetering, want hier is het niet dat onveranderlijkheid wordt gevonden. Laten we ons erom verheugen dat dit zo is, en het eeuwige niet in deze wereld zoeken. Dromen van vergeving zijn een middel om af te stappen van het dromen van een wereld buiten jezelf. Wat uiteindelijk voorbij alle dromen leidt, naar de vrede van het eeuwige leven.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Droomrollen1. Geloof jij dat de waarheid slechts uit een paar illusies kan bestaan? Het zijn dromen, omdat ze niet waar zijn. Hun eendere gebrek aan waarheid wordt de basis voor het wonder, wat betekent dat jij begrepen hebt dat dromen dromen zijn, en dat de uitweg niet van de droom maar alleen van het ontwaken afhangt. Is het mogelijk dat men een aantal dromen vasthoudt, terwijl men uit andere ontwaakt? De keuze is niet welke dromen je al dan niet wilt behouden, maar alleen of jij in dromen wenst te leven of eruit ontwaken wilt. Het is dus niet zo dat het wonder een aantal dromen uitkiest om die onaangeroerd te laten door zijn weldadigheid. Je kunt niet sommige dromen dromen en uit andere ontwaken, want of je slaapt, of je bent wakker. En dromen gaat maar met een van beide samen.2. De dromen die jij prettig denkt te vinden houden jou evenzeer tegen als die waarin angst wordt gezien. Want elke droom is niets anders dan een droom van angst, welke vorm die ook lijkt aan te nemen. De angst wordt vanbinnen, vanbuiten of op beide plaatsen gezien. Of hij kan vermomd zijn in een aangename vorm. Maar nooit ontbreekt hij in de droom, want angst is de grondstof van dromen, waarvan ze alle zijn gemaakt. Hun vorm kan veranderen, maar ze kunnen niet uit iets anders worden opgebouwd. Het wonder zou zeker verraderlijk zijn als het jou nog steeds bang liet zijn, omdat je de angst niet had onderkend. Dan zou je niet bereid zijn te ontwaken, waartoe het wonder juist de weg bereidt.3. Heel eenvoudig geformuleerd kan worden gezegd dat een aanval een reactie is op een functie die niet wordt vervuld zoals jij die functie ziet. Die kan in jou of in iemand anders zijn, maar waar ze wordt waargenomen, daar zal ze worden aangevallen. Depressiviteit of geweld zijn beslist het thema van elke droom, want ze zijn van angst gemaakt. De dunne vermomming van vreugde en plezier waarin ze misschien zijn verpakt, kan nauwelijks de zware klomp angst verhullen die daar de kern van vormt. Dit is wat het wonder ziet, niet de verpakking waarin deze gewikkeld is.4. Wanneer jij kwaad bent, komt dit dan niet doordat iemand verzuimd heeft de functie te vervullen die jij hem hebt toebedeeld? En wordt dit dan niet de ‘reden' waarom jouw aanval gerechtvaardigd is? De dromen die jij prettig denkt te vinden zijn die waarin de functies die jij hebt verdeeld zijn vervuld, en waarin aan de behoeftes die jij jezelf toeschrijft is voldaan. Het maakt niet uit of ze vervuld zijn of slechts gewenst. Het is het idee dat ze bestaan waaruit de angsten voortkomen. Dromen worden niet in meerdere of mindere mate gewenst. Ze worden verlangd, of niet. En elk staat voor een of andere functie die jij hebt toegewezen, een of ander doel dat voor jou door een gebeurtenis, een lichaam of een ding vertegenwoordigd én bereikt zou moeten worden. Als het daarin slaagt, denk jij dat je de droom prettig vindt. Maar mocht het mislukken, dan denk jij dat de droom naar is. Maar of het slaagt of faalt is niet de kern van de zaak, maar slechts zijn flinterdunne bedekking.5. Hoe gelukkig zouden je dromen worden als jij niet degene was die elk figuur in de droom de ‘juiste' rol toemat. Niemand kan tekortschieten behalve in jouw idee over hem, en hierbuiten bestaat er geen andere daad van verraad. De kern van de dromen die de Heilige Geest geeft, is er nooit een van angst. De bedekkingen lijken misschien niet te veranderen, maar hun betekenis is wel veranderd, doordat ze iets anders bedekken. Waarnemingen worden door hun doel bepaald, in de zin dat ze lijken te zijn waartoe ze dienen. Een schaduwgestalte die aanvalt, wordt een broeder die jou de kans geeft om te helpen, als dit de functie van de droom wordt. En nare dromen worden zo in vreugde omgezet.6. Waartoe dient jouw broeder? Jij weet het niet, omdat jouw functie jou niet duidelijk is. Verleen hem geen rol waarvan jij je inbeeldt dat die jou geluk moet brengen. En probeer hem niet te kwetsen wanneer hij niet de rol op zich neemt die jij hem hebt toebedacht in wat jij als de bedoeling van jouw leven droomt. In iedere droom die hij heeft vraagt hij om hulp, en jij kunt hem die bieden als jij de functie van de droom op dezelfde manier ziet als Hij die alle dromen als middel kan gebruiken om de functie die Hem gegeven is te dienen. Omdat Hij de dromer liefheeft, en niet de droom, wordt elke droom tot een geschenk van liefde. Want in het middelpunt daarvan staat Zijn Liefde voor jou, die elke vorm die de droom maar aanneemt met liefde verlicht.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 235 De Grotere Verbinding

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 25, 2022 8:49


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. De grotere verbinding1. De Verzoening voor jezelf aanvaarden betekent geen steun verlenen aan iemands droom van ziekte en dood. Het betekent dat je niet deelt in zijn wens om zich af te scheiden en hem niet illusies op zichzelf laat richten. Evenmin wens je dat ze in plaats daarvan op jou worden gericht. Zo hebben ze geen gevolgen. En jij bent vrij van dromen van pijn, omdat je hem dit eveneens laat zijn. Als jij hem niet helpt, zul je samen met hem pijn lijden, omdat dit jouw wens is. En jij wordt dan een figuur in zijn droom van pijn, zoals hij in die van jou. Zo worden jij en je broeder beiden illusies, zonder identiteit. Je zou alles en iedereen kunnen zijn, afhankelijk van wiens kwade droom je deelt. Je kunt maar van één ding zeker zijn: dat jij slecht bent, omdat jij in angstdromen deelt.2. Er is een manier om hier en nu zekerheid te vinden. Weiger deel uit te maken van angstige dromen, welke vorm ze ook aannemen, want je zult je identiteit erin verliezen. Jij vindt jezelf door niet te aanvaarden dat ze jou veroorzaken, en jou gevolgen bezorgen. Jij staat er los van, maar niet los van degene die ze droomt. Zodoende scheid je de dromer van de droom en verbind jij je met de een, maar laat het andere los. De droom is slechts een illusie in de denkgeest. En met de denkgeest wil jij je verenigen, maar nooit met de droom. Het is de droom die je vreest, niet de denkgeest. Je ziet ze als hetzelfde, omdat je denkt dat jij maar een droom bent. En wat in jezelf werkelijk is, en wat slechts illusie, weet jij niet en kun je niet onderscheiden.3. Net als jij denkt jouw broeder dat hij een droom is. Deel niet in zijn illusie van hemzelf, want jouw Identiteit is aangewezen op zijn werkelijkheid. Denk in plaats daarvan aan hem als aan een denkgeest waarin illusies nog wel standhouden, maar niettemin een denkgeest die een broeder voor jou is. Hij is niet tot broeder gemaakt door wat hij droomt, noch is zijn lichaam, de ‘held' van de droom, jouw broeder. Het is zijn werkelijkheid die jouw broeder is, zoals de jouwe dat is voor hem. Jouw denkgeest en de zijne zijn in broederschap verbonden. Zijn lichaam en zijn dromen lijken slechts een smalle kloof te vormen, waar de jouwe zich met die van hem hebben verbonden.4. En toch ligt er geen enkele kloof tussen jullie denkgeesten. Je verbinden met zijn dromen betekent dus hem niet ontmoeten, want zijn dromen willen hem van jou afzonderen. Bevrijd hem daarom, louter door jouw aanspraak op broederschap en niet op angstdromen. Laat hem erkennen wie hij is door zijn illusies niet te ondersteunen met jouw geloof erin, want doe je dat wel, dan zul je in de jouwe geloven. Door in de jouwe te geloven zal hij niet worden bevrijd, en blijf jij een gevangene van zijn dromen. En angstdromen zullen blijven rondspoken in de smalle kloof die slechts door de illusies wordt bewoond die jij in de denkgeest van jouw broeder hebt ondersteund.5. Wees ervan overtuigd dat als jij jouw deel doet, hij het zijne zal doen, want hij zal zich met jou verbinden waar jij je bevindt. Roep hem niet toe jou te ontmoeten in de kloof tussen jullie, anders moet je wel geloven dat dit zowel jouw als zijn werkelijkheid is. Je kunt niet zijn deel doen, maar dit doe je wel wanneer je een passieve figuur wordt in zijn dromen, in plaats van de dromer van je eigen dromen. Identiteit heeft in dromen geen betekenis, omdat de dromer en de droom één zijn. Wie een droom deelt, moet wel de droom zijn die hij deelt, want door te delen wordt een oorzaak teweeggebracht.6. Je deelt de verwarring en je bent verward, want in de kloof bestaat geen stabiel zelf. Wat hetzelfde is lijkt verschillend, omdat wat hetzelfde is zich anders voordoet. Zijn dromen zijn de jouwe, omdat jij dat toelaat. Maar als jij de jouwe zou wegnemen, zou hij daarvan en tevens van de zijne zijn bevrijd. Jouw dromen zijn getuigen voor de zijne, en de zijne getuigen van de waarheid van die van jou. Maar als jij ziet dat er in de jouwe geen waarheid schuilt, zullen zijn dromen verdwijnen, en zal hij begrijpen waardoor de droom werd voortgebracht.7. De Heilige Geest is in jullie beider denkgeest aanwezig, en Hij is Eén omdat er geen kloof is die Zijn Eenheid scheidt van Zichzelf. De kloof tussen jullie lichamen doet niet ter zake, want wat in Hem verbonden is, is altijd één. Niemand is ziek als iemand anders zijn verbondenheid met hem aanvaardt. Zijn verlangen om een zieke en afgescheiden denkgeest te zijn kan zonder getuige of oorzaak niet blijven bestaan. En beide zijn verdwenen als iemand met hem verenigd wil zijn. Hij droomt dat hij van zijn broeder gescheiden was die, door zijn droom niet te delen, de ruimte tussen hen heeft leeg gelaten. En de Vader komt Zich met Zijn Zoon verbinden, met wie de Heilige Geest Zich verbonden heeft.8. De functie van de Heilige Geest bestaat erin het gebroken beeld van Gods Zoon te nemen en de stukken weer op hun plaats te zetten. Dit heilige beeld, volkomen geheeld, houdt Hij ieder afgescheiden stuk voor dat denkt dat het een op zichzelf staand beeld is. Aan elk schenkt Hij zijn Identiteit, die het hele beeld vertegenwoordigt in plaats van slechts een gebroken stukje waarvan hij volhield dat hij dat zelf was. En wanneer hij dit beeld ziet, zal hij zichzelf herkennen. Als jij de kwade droom van jouw broeder niet deelt, is dit het beeld dat het wonder in de smalle kloof zal plaatsen, die van alle zaden van ziekte en zonde gezuiverd is. En hier zal de Vader Zijn Zoon ontvangen, omdat Zijn Zoon zichzelf genadig was.9. Ik dank U, Vader, omdat ik weet dat U elke smalle kloof zult komen dichten die ligt tussen de gebroken stukken van Uw heilige Zoon. Uw Heiligheid, compleet en volmaakt, ligt in elk daarvan. En ze zijn met elkaar verbonden, want wat in een van deze is, is in allemaal aanwezig. Hoe heilig is het kleinste korreltje zand, wanneer het wordt herkend als deel van het voltooide beeld van Gods Zoon! De vormen die de gebroken stukken lijken aan te nemen betekenen niets. Want het geheel is in elk ervan. En ieder aspect van Gods Zoon is precies hetzelfde als elk ander deel.10. Verbind je niet met je broeders dromen, maar verbind je met hem, en waar jij je met de Zoon verbindt, daar is de Vader aanwezig. Wie zoekt surrogaten wanneer hij ziet dat hij niets verloren heeft? Wie zou de ‘weldaden' van ziekte willen ervaren, wanneer hij het simpele geluk van gezondheid heeft ontvangen? Wat God gegeven heeft kan geen verlies zijn, en wat niet van Hem komt heeft geen gevolgen. Wat zou jij dan nog in de kloof kunnen waarnemen? De zaden van ziekte komen voort uit de overtuiging dat er vreugde is in afscheiding, en dat het opgeven daarvan een offer zou zijn. Maar wonderen zijn het resultaat wanneer je niet hardnekkig in de kloof blijft zien wat er niet is. Jouw bereidwilligheid om illusies los te laten is al wat de Genezer van Gods Zoon verlangt. Hij zal het wonder van genezing daar plaatsen waar de zaden van ziekte waren. En er zal geen verlies zijn, maar alleen winst.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 233 Het Omkeren Van Gevolg En Oorzaak

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 23, 2022 11:16


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Het omkeren van gevolg en oorzaak1. Zonder oorzaak kunnen er geen gevolgen zijn, en zonder gevolgen is er ook geen oorzaak. De oorzaak wordt oorzaak door haar gevolgen; de Vader is Vader door Zijn Zoon. Gevolgen scheppen hun oorzaak niet, maar vestigen wel haar oorzakelijkheid. Zo geeft de Zoon zijn Schepper Vaderschap, en ontvangt hij de gave die hij Hem geschonken heeft. En juist doordat hij Gods Zoon is moet hij eveneens vader zijn, die schept zoals God hem heeft geschapen. De cirkel van de schepping kent geen einde. Zijn beginen eindpunt vallen samen. Maar in zichzelf bevat hij het universum van heel de schepping, zonder begin en zonder einde.2. Vaderschap is schepping. Liefde moet worden uitgebreid. Zuiverheid is niet ingeperkt. Het is het wezen van onschuldigen om voor eeuwig onbeperkt te zijn, zonder grens of limiet. Zodoende is zuiverheid niet iets van het lichaam. En ze kan ook niet worden gevonden waar beperking is. Het lichaam kan door haar gevolgen worden genezen, die even onbegrensd zijn als zijzelf. Maar toch moet alle genezing totstandkomen doordat wordt ingezien dat de denkgeest zich niet in het lichaam bevindt, en zijn onschuld daar geheel los van staat, en is waar alle genezing is. Waar wordt genezing dan gevonden? Alleen waar aan haar oorzaak haar gevolgen worden gegeven. Want ziekte is een zinloze poging het oorzaakloze van gevolgen te voorzien, en er zo een oorzaak van te maken.3. In ziekte probeert Gods Zoon steeds zichzelf tot zijn eigen oorzaak te maken, en zich niet toe te staan zijn Vaders Zoon te zijn. Vanwege dit onmogelijke verlangen gelooft hij niet dat hij het Gevolg is van Liefde, noch dat hij oorzaak moet zijn op grond van wat hij is. De oorzaak van genezing is de enige Oorzaak van alles. Ze heeft maar één Gevolg. En door dat te erkennen worden aan het oorzaakloze geen gevolgen toegekend, en worden die ook niet gezien. Een denkgeest in een lichaam en een wereld van andere lichamen, elk met een afzonderlijke denkgeest, zijn jouw scheppingen', jij, de ‘andere' denkgeest, die schept met gevolgen die anders zijn dan jijzelf. En als hun ‘vader' moet jij wel zijn als zij.4. Er is helemaal niets gebeurd behalve dat jij jezelf in slaap hebt gebracht, en een droom hebt gedroomd waarin jij voor jezelf een vreemde was, en slechts een deel van iemand anders' droom. Het wonder doet je niet ontwaken, maar laat jou alleen zien wie de dromer is. Het leert jou dat zolang je nog slaapt er een keuze aan dromen is, afhankelijk van de bedoeling van je dromen. Wens je dromen van genezing, of dromen van de dood? Een droom lijkt in die zin op een herinnering dat hij uitbeeldt wat jij getoond wilt zien.5. Een lege schatkamer waarvan de deur openstaat, bevat alle flarden van je herinneringen en je dromen. Als jij echter de dromer bent, zie je op zijn minst het volgende: dat jij de droom veroorzaakt hebt, en evengoed een andere droom kunt toelaten. Maar voor deze verandering van droominhoud moet worden ingezien dat jij de droom gedroomd hebt die je niet prettig vindt. Het is slechts een gevolg dat jij veroorzaakt hebt, terwijl je niet de oorzaak wilt zijn van dit gevolg. In dromen van moord en aanval ben jij het slachtoffer in een stervend lichaam dat wordt doodgeslagen. Maar in dromen van vergeving wordt niemand gevraagd het lijdend slachtoffer te zijn. Dit zijn de gelukkige dromen die het wonder in de plaats stelt voor die van jou. Het vraagt niet dat jij een andere maakt, maar alleen dat je inziet dat jij degene gemaakt hebt die je voor deze inruilen wilt.6. Deze wereld is zonder oorzaak, net als elke droom die ieder in deze wereld heeft gedroomd. Plannen zijn niet mogelijk, en er bestaat geen ontwerp dat ontdekt en begrepen zou kunnen worden. Wat kan er anders worden verwacht van iets wat geen oorzaak heeft? Maar als het geen oorzaak heeft, heeft het ook geen bedoeling. Jij kunt weliswaar een droom veroorzaken, maar je zult die nooit werkelijke gevolgen geven. Want dat zou zijn oorzaak veranderen, en dit kun jij juist niet. De dromer van een droom is niet wakker, maar weet niet dat hij slaapt. Hij ziet illusies van zichzelf als ziek of gezond, gedeprimeerd of blij, maar zonder een stabiele oorzaak die gegarandeerde gevolgen heeft.7. Het wonder stelt vast dat je een droom droomt waarvan de inhoud niet waar is. Dit is een cruciale stap in het omgaan met illusies. Niemand is er bang voor wanneer hij ziet dat hij ze zelf verzonnen heeft. De angst werd op zijn plaats gehouden doordat hij niet inzag dat hij de auteur was van de droom, en niet een personage in de droom. Hij bezorgt zichzelf de consequenties waarvan hij droomt dat hij ze zijn broeder heeft bezorgd. En dit is al wat de droom heeft samengesteld en hem aangeboden, om hem te tonen dat zijn wensen zijn uitgevoerd. Zo vreest hij zijn eigen aanval, maar ziet die als door andermans hand. Als slachtoffer is hij degene die lijdt onder de gevolgen ervan, maar niet hun oorzaak. Hij was niet de auteur van zijn eigen aanval, en is onschuldig aan wat hij veroorzaakt heeft. Het wonder doet niets anders dan hem tonen dat hij niets heeft gedaan. Wat hij vreest is een oorzaak zonder de gevolgen die haar tot oorzaak zouden maken. En dus is die er nooit geweest.8. De afscheiding begon met de droom dat de Vader van Zijn Gevolgen was beroofd en niet bij machte die te behouden, aangezien Hij niet langer hun Schepper was. In de droom heeft de dromer zichzelf gemaakt. Maar wat hij maakte heeft zich tegen hem gekeerd en de rol van zijn schepper overgenomen, zoals de dromer dat deed. En zoals hij zijn Schepper haatte, zo hebben de figuren in de droom hem gehaat. Zijn lichaam is hun slaaf, die zij misbruiken, omdat ze de motieven die hij het gegeven heeft als de hunne hebben aangenomen. En ze haten het omwille van de wraak die het hun biedt. Het is hun wraak op het lichaam die lijkt te bewijzen dat de dromer niet de maker van de droom kan zijn. Gevolg en oorzaak worden eerst uiteengehaald en dan omgekeerd, zodat het gevolg oorzaak wordt, en de oorzaak een gevolg.9. Dit is de laatste stap van de afscheiding, waarmee de verlossing, die de andere kant uitwerkt, begint. Deze laatste stap is een gevolg van wat is voorafgegaan, en zich als oorzaak voordeed. Het wonder is de eerste stap om aan de oorzaak de functie van oorzakelijkheid terug te geven, niet van gevolg. Want deze verwarring heeft de droom voortgebracht, en zolang die duurt zal het ontwaken worden gevreesd. Ook zal de roep om te ontwaken niet worden gehoord, omdat het de roep om angst lijkt te zijn.10. Net als iedere les die de Heilige Geest jou vraagt te leren, is het wonder duidelijk. Het demonstreert wat Hij je graag ziet leren, en toont jou dat de gevolgen ervan precies zijn wat jij verlangt. In Zijn dromen van vergeving worden de gevolgen van de jouwe ongedaan gemaakt, en worden gehate vijanden gezien als vrienden met goedaardige bedoelingen. Hun vijandigheid wordt nu als oorzaakloos gezien, omdat zij die niet hebben gemaakt. En jij kunt de rol van maker van hun haat aanvaarden, omdat je ziet dat die geen gevolgen heeft. In zoverre ben je nu toch van de droom bevrijd: de wereld is neutraal, en de lichamen die nog steeds als afzonderlijke dingen lijken rond te bewegen hoeven niet te worden gevreesd. En dus zijn ze niet ziek.11. Het wonder brengt de oorzaak van angst terug bij jou die de angst heeft gemaakt. Maar het laat bovendien zien dat angst door geen gevolgen te hebben, ook geen oorzaak is, want het is juist de functie van oorzakelijkheid om gevolgen te hebben. En waar geen gevolgen meer zijn, is er ook geen oorzaak. Zo wordt het lichaam door wonderen genezen, want die laten zien dat de denkgeest ziekte heeft gemaakt en het lichaam heeft gebruikt om slachtoffer, of gevolg, te zijn van wat hij heeft gemaakt. Maar de halve les zal niet de hele onderwijzen. Het wonder is nutteloos als je alleen maar leert dat het lichaam kan worden genezen, want dat is niet de les ter onderwijzing waarvan het gezonden werd. De les is: de denkgeest was ziek die dacht dat het lichaam ziek kon zijn; het naar buiten projecteren van zijn schuld veroorzaakte niets en had geen gevolgen.12. Deze wereld is van wonderen vervuld. Ze staan in stralende stilte naast elke droom van pijn en lijden, van zonde en schuld. Ze zijn het alternatief voor de droom, de keuze om liever de dromer te zijn dan de actieve rol in het verzinnen van de droom te ontkennen. Ze zijn de vreugdevolle effecten wanneer het gevolg ziekte naar haar oorzaak wordt teruggebracht. Het lichaam wordt bevrijd omdat de denkgeest erkent: ‘Dit wordt mij niet aangedaan, maar ik doe dit.' En zo is de denkgeest vrij om in plaats daarvan een andere keus te maken. En met dit als vertrekpunt zal verlossing doorgaan de richting van elke stap in de afdaling naar de afscheiding te veranderen, totdat je op elke schrede bent teruggekeerd, de ladder is verdwenen, en al het dromen van de wereld ongedaan gemaakt.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 232 Het Nu Geheugen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 22, 2022 14:03


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Het nu-geheugen1. Het wonder doet niets. Al wat het doet is: het maakt ongedaan. En zo ruimt het de belemmeringen op ten opzichte van wat werd gedaan. Het voegt niets toe, maar neemt alleen weg. En wat het wegneemt is allang verdwenen, maar doordat het in herinnering is gehouden lijkt het directe gevolgen te hebben. Deze wereld was lang geleden al voorbij. De gedachten die haar hebben gemaakt, zijn niet meer in de denkgeest die ze gedacht heeft en een tijdje liefhad. Het wonder laat slechts zien dat het verleden voorbij is, en wat werkelijk voorbij is heeft geen gevolgen meer. Het zich herinneren van een oorzaak kan alleen maar illusies van haar aanwezigheid voortbrengen, geen gevolgen.2. Al de gevolgen van schuld zijn hier niet langer aanwezig. Want schuld is voorbij. En met haar voorbijgaan verdwenen ook haar consequenties, achtergelaten zonder oorzaak. Waarom zou jij je er in de herinnering aan vastklampen, als jij haar gevolgen niet verlangde? Herinneren is even selectief als waarnemen, waarvan het de verleden tijd is. Het is de waarneming van het verleden alsof het nu plaatsvond, en hier nog altijd te zien was. Herinneren, net als waarnemen, is een vaardigheid die jij hebt bedacht om de plaats in te nemen van wat God bij jouw schepping ten geschenke gaf. En net als alle dingen die jij hebt gemaakt, kan het worden gebruikt om een ander doel te dienen, en middel voor iets anders te zijn. Het kan worden aangewend om te genezen en niet om te kwetsen, als jij dat zou wensen.3. Niets wat gebruikt wordt voor genezing behelst een inspanning om ook maar iets te doen. Het is de erkenning dat je geen behoeften hebt die erop duiden dat er iets dient te worden gedaan. Het is een niet-selectieve herinnering, die niet wordt gebruikt om de waarheid te belemmeren. Alle dingen die de Heilige Geest kan aanwenden om te genezen, zijn Hem gegeven, zonder de inhoud en het doel waarvoor ze werden gemaakt. Het zijn slechts vaardigheden zonder toepassing. Ze wachten tot ze worden gebruikt. Ze zijn aan niets toegewijd en beogen niets.4. De Heilige Geest kan wel degelijk gebruikmaken van de herinnering, want God Zelf is daarin aanwezig. Maar dit is geen herinnering aan voorbije gebeurtenissen, maar alleen van een huidige toestand. Jij bent al zo lang gewend te geloven dat het geheugen alleen bevat wat voorbij is, dat het voor jou moeilijk is in te zien dat het een vaardigheid is die in staat is nu te herinneren. De beperkingen die de wereld het herinneren oplegt zijn even enorm als degene die jij je door de wereld laat opleggen. Er is geen herinneringsschakel met het verleden. Als jij graag hebt dat die er is, dan is ze er ook. Maar alleen jouw verlangen bracht die schakel tot stand, en alleen jij hebt die aan een deel van de tijd gebonden waarin schuld nog lijkt voort te leven.5. Het gebruik dat de Heilige Geest van het geheugen maakt, staat volkomen los van de tijd. Hij probeert het niet aan te wenden als middel om het verleden te behouden, maar eerder als een manier om dat los te laten. Het geheugen houdt de boodschap vast die het ontvangt, en doet wat het wordt opgedragen. Het schrijft de boodschap niet, en bepaalt ook niet waartoe die dient. Net als het lichaam heeft het op zichzelf geen doel. En als het lijkt te dienen om een oeroude haat te koesteren, en het jou de beelden bezorgt van de onrechtvaardigheden en kwetsuren die jij bewaarde, dan wenste jij dat dit zijn boodschap was, en dat is ze dan ook. Toevertrouwd aan zijn spelonken, ligt daar de geschiedenis van heel het verleden van het lichaam verborgen. Al de vreemde associaties, gemaakt om het verleden levend, en het heden dood te houden, zijn erin opgeslagen en wachten op jouw bevel om naar jou toegebracht en herleefd te worden. En zo lijken hun gevolgen te zijn toegenomen door toedoen van de tijd, die hun oorzaak heeft weggenomen.6. Toch is de tijd alleen maar een nieuwe fase van iets wat niets doet. Hij werkt hand in hand met alle andere attributen waarmee jij de waarheid over jezelf verborgen probeert te houden. De tijd kan wegnemen noch teruggeven. En toch maak jij er een vreemd gebruik van, alsof het verleden het heden had veroorzaakt, dat dan slechts een gevolg is waarin geen verandering kan plaatsvinden, omdat de oorzaak ervan is verdwenen. Verandering moet echter een blijvende oorzaak hebben, anders is ze niet duurzaam. Er kan geen verandering worden gebracht in het heden als zijn oorzaak voorbij is. Zoals jij gebruikmaakt van het geheugen, wordt alleen het verleden daarin vastgehouden, en zodoende is het een manier om het verleden uit te spelen tegen het nu.7. Onthoud niets van wat jij jezelf hebt geleerd, want je werd slecht onderwezen. En wie zou een onzinnige les in zijn denkgeest willen vasthouden, wanneer hij een betere kan leren en bewaren? Wanneer oeroude herinneringen van haat verschijnen, onthoud dan dat hun oorzaak is verdwenen. En dus kun je niet begrijpen waartoe ze dienen. Laat niet de oorzaak die je er nu aan wilt toekennen datgene zijn wat hen maakte tot wat ze waren, of wat ze leken te zijn. Wees blij dat die verdwenen is, want juist hiervan wil jij kwijtschelding. En zie in plaats daarvan de nieuwe gevolgen van een oorzaak die nu wordt aanvaard, en hier consequenties heeft. Hun lieflijkheid zal jou verrassen. De aloude nieuwe ideeën die ze brengen, zullen de blijde gevolgen zijn van een Oorzaak, zo aloud dat Ze de tijdsspanne van de herinnering die jouw waarneming ziet, verre te buiten gaat.8. Dit is de Oorzaak die de Heilige Geest voor jou onthouden heeft, wanneer jij Die vergeet. Ze is niet voorbij, omdat Hij niet toelaat dat Ze onherinnerd blijft. Ze is nooit veranderd, want er is nooit een tijd geweest dat Hij Ze niet veilig in jouw denkgeest heeft bewaard. Haar gevolgen zullen inderdaad nieuw lijken, omdat je dacht dat jij je hun Oorzaak niet herinnerde. Toch was Ze nooit uit je denkgeest weg, want het was niet je Vaders Wil dat Hij door Zijn Zoon niet werd herinnerd.9. Wat jij je herinnert is er nooit geweest. Het kwam voort uit het oorzaakloze, dat jij met oorzaak hebt verward. Er valt alleen maar om te lachen, wanneer je ontdekt dat jij je consequenties zonder oorzaak hebt herinnerd, die nooit gevolgen konden zijn. Het wonder brengt jou een Oorzaak in herinnering die voor eeuwig tegenwoordig is, volstrekt onaangetast door de tijd of enige verstoring. En die nooit is afgeweken van wat Ze is. En jij bent Haar Gevolg, even onveranderlijk en even volmaakt als Zijzelf. De herinnering van Haar ligt niet in het verleden, en wacht evenmin op de toekomst. Ze wordt niet in wonderen geopenbaard. Die herinneren jou er slechts aan dat Ze niet verdwenen is. Wanneer jij Haar vergeving schenkt voor jouw zonden, zal Zij niet langer worden ontkend.10. Jij die geprobeerd hebt een oordeel te vellen over je eigen Schepper, kunt niet begrijpen dat Hij niet Degene is die een oordeel heeft geveld over Zijn Zoon. Jij wilde Hem Zijn Gevolgen ontzeggen, maar nooit werden Ze ontzegd. Er is nooit een tijd geweest waarin Zijn Zoon kon worden veroordeeld voor iets wat zonder oorzaak was en tegen Zijn Wil. Waar jouw herinnering van getuigt, is niets anders dan de angst voor God. Hij heeft datgene niet gedaan waar jij zo bang voor bent. En jij evenmin. En dus is jouw onschuld niet verloren gegaan. Jij hebt geen genezing nodig om genezen te zijn. Zie in stilte in het wonder een les die jou leert de Oorzaak Haar eigen Gevolgen te vergunnen, en niets te doen wat dit doorkruist.11. Het wonder komt kalm de denkgeest binnen die een moment stopt en stil is. Het reikt met zachtheid vanuit die stille tijd, en vanuit de denkgeest die het in stilte heeft genezen, naar andere denkgeesten om de stilte ervan met elkaar te delen. En vereend zullen die niets doen wat zijn stralende uitbreiding zou verhinderen terug te keren tot de Denkgeest die het ontstaan van alle denkgeesten heeft veroorzaakt. Ontstaan uit gezamenlijkheid kan er in de tijd geen onderbreking zijn die ervoor zorgt dat het wonder draalt om zich naar alle onrustige denkgeesten te haasten, en hun een ogenblik van stilheid te brengen, waarin de Godsherinnering tot hen terugkeert. Hun eigen herinnering is nu tot rust gekomen, en wat daarvoor in de plaats kwam zal nadien niet totaal onherinnerd blijven.12. Hij aan Wie de tijd gegeven is, zegt dank voor ieder stil ogenblik dat Hem gegeven wordt. Want in dat ogenblik is het de Godsherinnering vergund al haar schatten te schenken aan Gods Zoon, voor wie ze zijn bewaard. Hoe graag biedt Hij ze degene aan voor wie Hij ze gekregen heeft! En Zijn Schepper deelt Zijn dank, omdat Hij niet van Zijn Gevolgen verstoken wil zijn. Het ogenblik van stilte dat Zijn Zoon aanvaardt, heet Hem en de eeuwigheid welkom, en laat Hen binnengaan waar Ze verblijf willen houden. Want in dat ogenblik doet de Zoon van God niets wat hem angst zou inboezemen.13. Hoe ogenblikkelijk komt de Godsherinnering op in de denkgeest die geen angst kent waardoor die herinnering wordt geweerd! Zijn eigen herinnering is verdwenen. Er is geen verleden dat zijn angstaanjagend beeld in de weg blijft zetten van een blij ontwaken tot vrede in het nu. De bazuinen van de eeuwigheid weerklinken door heel de stilheid, maar verstoren die niet. En wat nu herinnerd wordt is niet de angst, maar de Oorzaak waartoe de angst gemaakt werd om Die te doen vergeten en op te heffen. De stilheid spreekt in zachte klanken van liefde die Gods Zoon zich herinnert van voordat zijn eigen herinnering tussen het heden en het verleden schoof om ze uit te sluiten.14. Nu is de Zoon van God zich uiteindelijk bewust van de tegenwoordige Oorzaak en Haar heilzame Gevolgen. Nu begrijpt hij dat wat hij gemaakt heeft zonder oorzaak is, en totaal geen gevolgen heeft. Hij heeft niets gedaan. En door dit in te zien, begrijpt hij dat er nooit de noodzaak was iets te doen, en dat hij nooit iets deed. Zijn Oorzaak is Haar Gevolgen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 231 De Held Van De Droom

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 21, 2022 12:13


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De ‘held' van de droom1. Het lichaam is de centrale figuur in de droom van de wereld. Het ontbreekt in geen enkele droom, en evenmin bestaat het zonder de droom waarin het optreedt alsof het een persoon was die kan worden gezien en geloofd. Het neemt de centrale plaats in in iedere droom die het verhaal vertelt hoe het door andere lichamen werd gemaakt en in een wereld buiten het lichaam werd geboren, daar een tijdje leeft en sterft, teneinde in het stof te worden verenigd met andere lichamen die sterven zoals hij. In de korte tijd die het is vergund te leven, zoekt het naar andere lichamen als zijn vriend of vijand. Zijn veiligheid is zijn voornaamste zorg. Zijn welbehagen is zijn richtlijn. Het probeert genoegens na te jagen en die dingen te vermijden die hem pijn kunnen doen. En bovenal probeert het zichzelf bij te brengen dat zijn pijnen en genoegens van elkaar verschillen en onderscheiden kunnen worden.2. Het dromen van de wereld neemt vele vormen aan, omdat het lichaam op vele manieren probeert te bewijzen dat het autonoom en werkelijk is. Het tooit zichzelf met dingen die het gekocht heeft met metalen schijfjes of met strookjes papier waarvan de wereld proclameert dat ze waardevol en werkelijk zijn. Het werkt om die te verkrijgen door zinloze dingen te doen, en smijt ermee in ruil voor zinloze dingen die het niet nodig heeft, en zelfs niet wil. Het huurt andere lichamen in, zodat die het kunnen beschermen en nog meer zinloze dingen kunnen vergaren die het zijn eigendom noemen kan. Het zoekt om zich heen naar speciale lichamen die zijn droom kunnen delen. Soms droomt het dat het de overwinnaar is van lichamen zwakker dan hij. Maar in sommige fasen van de droom is het de slaaf van lichamen die hem willen kwetsen en kwellen.3. De serie avonturen van het lichaam, vanaf het tijdstip van de geboorte tot aan de dood, vormen het thema van iedere droom die de wereld ooit heeft gehad. De ‘held' van deze droom zal nooit veranderen, en zijn bedoeling evenmin. Hoewel de droom zelf vele vormen aanneemt, en ogenschijnlijk een grote verscheidenheid laat zien aan plaatsen en gebeurtenissen waarin zijn ‘held' zich bevindt, heeft de droom maar één bedoeling die op vele manieren wordt onderwezen. Deze ene les probeert het steeds en steeds opnieuw en nogmaals te onderwijzen: dat het zelf oorzaak is, en geen gevolg. En jij bent zijn gevolg, en kunt zijn oorzaak niet zijn.4. Zo ben jij niet de dromer, maar de droom. En dus dool je doelloos plaatsen en gebeurtenissen in en uit die de droom spint. Dat dit alles is wat het lichaam doet is waar, want het is slechts een figuur in een droom. Maar wie reageert op figuren in een droom tenzij hij ze als werkelijk beschouwt? Zodra hij ze ziet zoals ze zijn, hebben ze niet langer effect op hem, omdat hij begrijpt dat hij aan hen hun gevolgen heeft gegeven door ze te veroorzaken, en ze een schijn van werkelijkheid te verlenen.5. Hoezeer ben jij bereid te ontkomen aan de gevolgen van alle dromen die de wereld ooit heeft gehad? Is het jouw wens dat geen enkele droom de oorzaak lijkt van wat jij doet? Laten we dan gewoon naar het begin van de droom kijken, want het deel dat jij ziet is slechts het tweede deel, waarvan de oorzaak in het eerste ligt. Niemand die slaapt en in de wereld aan het dromen is, herinnert zich zijn aanval op zichzelf. Niemand gelooft dat er werkelijk een tijd is geweest dat hij niets van een lichaam wist en zich deze wereld nooit als werkelijk kon hebben voorgesteld. Hij zou meteen gezien hebben dat deze ideeën een en dezelfde illusie behelzen, te belachelijk voor iets anders dan te worden weggelachen. Hoe serieus, hoe ernstig lijken ze nu! En niemand kan zich herinneren wanneer ze met gelach en ongeloof werden begroet. Wij kunnen ons dit wel herinneren, als we hun oorzaak maar direct onder ogen zien. Dan zullen we reden tot lachen zien, en geen grond voor angst.6. Laten we de droom die hij heeft weggegeven teruggeven aan de dromer, die de droom ziet als iets los van hem dat hem is aangedaan. In de eeuwigheid, waar alles één is, sloop een nietig dwaas idee binnen waarom de Zoon van God vergat te lachen. Door dit te vergeten werd de gedachte een serieus idee, in staat tot zowel verwezenlijking als werkelijke gevolgen. Samen kunnen we ze beide weglachen, en begrijpen dat de tijd geen inbreuk kan maken op de eeuwigheid. Het is ridicuul te denken dat de tijd de eeuwigheid kan omringen, die juist betekent dat er geen tijd bestaat.7. Een tijdloosheid waarin de tijd tot werkelijkheid is gemaakt, een deel van God dat zichzelf kan aanvallen, een afgescheiden broeder als vijand, een denkgeest in een lichaam: het zijn allemaal vormen van circulariteit waarvan het einde bij haar uitgangspunt begint, en bij haar oorzaak eindigt. De wereld die jij ziet is een precieze weergave van wat jij dacht te hebben gedaan. Behalve dat je nu denkt dat wat jij deed jou is aangedaan. De schuld voor wat jij hebt gedacht wordt buiten jezelf gelegd, op een schuldige wereld die in jouw plaats jouw dromen droomt en jouw gedachten denkt. Ze brengt haar wraak, niet de jouwe. Ze houdt je eng in een lichaam opgesloten, dat ze bestraft vanwege al de zondige zaken die het lichaam uitricht in haar droom. Jij hebt niet de macht ervoor te zorgen dat het lichaam zijn kwade daden stopzet, omdat jij het niet gemaakt hebt en geen controle kunt uitoefenen op zijn handelingen, zijn doel of zijn lot.8. De wereld demonstreert slechts een oeroude waarheid: je zult geloven dat anderen jou precies datgene aandoen wat jij denkt dat jij hun hebt aangedaan. Maar als je eenmaal jezelf zover hebt gebracht hun de schuld te geven, zul je de oorzaak niet zien van wat ze doen, omdat jij verlangt dat de schuld op hen rust. Hoe kinderachtig is de koppige manoeuvre om je onschuld te behouden door de schuld naar buiten af te schuiven, maar nooit los te laten! Het is niet makkelijk de grap daarvan te zien wanneer jouw ogen overal rondom je de zware gevolgen ervan aanschouwen, maar zonder hun onbeduidende oorzaak. Zonder de oorzaak lijken de gevolgen ervan inderdaad ernstig en droevig. Toch volgen ze er slechts uit. En het is juist hun oorzaak die uit niets volgt, en slechts een grap is.9. Met mild gelach neemt de Heilige Geest de oorzaak waar, en kijkt niet naar de gevolgen. Hoe zou Hij anders jouw dwaling kunnen corrigeren, jij die de oorzaak volkomen over het hoofd hebt gezien? Hij nodigt jou uit ieder verschrikkelijk gevolg bij Hem te brengen, zodat jullie samen naar de dwaze oorzaak ervan kunnen kijken, en jij met Hem een ogenblik kunt lachen. ]ij beoordeelt gevolgen, maar Hij heeft hun oorzaak beoordeeld. En door Zijn oordeel zijn de gevolgen weggenomen. Misschien kom jij in tranen. Maar hoor hoe Hij zegt: ‘Mijn broeder, heilige Zoon van God, aanschouw je ijdele droom waarin dit kon gebeuren.' En je zult het heilig ogenblik verlaten met jouw lachen en dat van jouw broeder, vergezeld van het Zijne.10. Het geheim van de verlossing is slechts dit: dat jij dit jezelf aandoet. Wat ook de vorm van de aanval is, dit is nog steeds waar. Wie ook de rol van vijand of van aanvaller op zich neemt, dit is nog steeds de waarheid. Wat ook de oorzaak lijkt van enig leed of lijden dat je voelt, dit is nog steeds waar. Je zou namelijk helemaal niet reageren op figuren in een droom waarvan je wist dat je die droomde. Laat ze zo haatdragend en kwaadaardig zijn als ze maar zijn, ze kunnen geen effect op jou hebben, behalve wanneer jij naliet in te zien dat het jouw droom is.11. Is deze ene les geleerd, dan zal ze jou bevrijden van elke vorm van lijden. De Heilige Geest zal deze ene alomvattende les van bevrijding herhalen tot ze is geleerd, ongeacht de vorm van lijden die jou pijn bezorgt. Welk leed jij ook bij Hem brengt, Hij zal met deze heel eenvoudige waarheid antwoord geven. Want dit ene antwoord zal de oorzaak wegnemen van iedere vorm van verdriet of pijn. De vorm beïnvloedt Zijn antwoord allerminst, want Hij wil jou slechts de ene oorzaak van alle onderwijzen, ongeacht hun vorm. En jij zult begrijpen dat wonderen de eenvoudige uitspraak weerspiegelen: ‘Ik heb dit gedaan, en dit is wat ik ongedaan wil maken.'12. Breng dan ook alle vormen van lijden naar Hem die weet dat elk ervan is als de rest. Hij ziet geen verschillen waar er geen bestaan, en Hij zal jou leren hoe elk daarvan veroorzaakt is. Niet een heeft een andere oorzaak dan alle andere, en ze worden allemaal met gemak ongedaan gemaakt door slechts één enkele les die waarlijk is geleerd. De verlossing is een geheim dat jij alleen voor jezelf hebt weggehouden. Dit is wat het universum verkondigt. Maar aan haar getuigen schenk jij totaal geen aandacht. Want zij getuigen juist van wat jij niet wilt weten. Ze lijken dat voor jou geheim te houden. Toch hoef je slechts te leren dat je er alleen maar voor gekozen hebt om niet te luisteren, niet te zien.13. Hoe anders zul je de wereld zien wanneer je dit hebt ingezien! Wanneer je de wereld jouw schuld vergeeft, zul jij er vrij van zijn. Haar onschuld vereist niet jouw schuld, noch berust jouw schuldeloosheid op haar zonden. Dit is het voor de hand liggende; een geheim dat voor niemand dan jouzelf is weggehouden. En dit is het wat jou gescheiden van de wereld heeft gehouden, en jouw broeder gescheiden heeft gehouden van jou. Nu hoef je nog maar te leren dat jullie beiden onschuldig zijn, of schuldig. Het enige dat onmogelijk is, is dat jullie niet gelijk zijn aan elkaar; dat ze beide waar zijn. Dit is het enige geheim dat nog geleerd dient te worden. En het zal geen geheim zijn dat jij genezen bent.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 230 De Dromer Van De Droom

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 18, 2022 13:46


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De dromer van de droom1. Lijden legt de nadruk op alles wat de wereld heeft gedaan om jou te verwonden. Hier wordt ‘s werelds gestoorde versie van de verlossing duidelijk getoond. Als een droom van straf, waarin de dromer zich niet bewust is van wat de aanval tegen hem heeft veroorzaakt, ziet hij zichzelf als ten onrechte aangevallen, en wel door iets anders dan hemzelf. Hij is het slachtoffer van dit ‘andere', iets buiten hem, waarvoor hij geen reden heeft er verantwoordelijk voor te worden gehouden. Hij moet wel onschuldig zijn, want hij weet niet wat hij doet, maar wel wat hem wordt aangedaan. Toch is zijn eigen aanval op zichzelf nog altijd duidelijk, want hij is degene die het lijden ondergaat. En hij kan er niet aan ontkomen, want de bron ervan wordt buiten hemzelf gezien.2. Nu wordt jou getoond dat je kunt ontsnappen. Het enige wat ervoor nodig is, is dat je het probleem beziet zoals het is, en niet zoals jij het hebt opgesteld. Hoe zou er een andere manier kunnen zijn om een probleem op te lossen dat heel eenvoudig is, maar dat aan het oog onttrokken wordt door zware wolken van ingewikkeldheid, gemaakt om het probleem onopgelost te houden? Zonder die wolken zal het probleem in heel zijn primitieve eenvoud tevoorschijn komen. De keuze zal niet moeilijk zijn, want het probleem is absurd wanneer het duidelijk wordt gezien. Het valt niemand moeilijk te besluiten een eenvoudig probleem opgelost te laten worden, als het gezien wordt als iets wat hem pijn doet en wat bovendien heel makkelijk kan worden weggenomen.3. De ‘redenatie' waardoor de wereld is gemaakt, waarop ze rust en waardoor ze wordt instandgehouden, is eenvoudig de volgende: ‘Jij bent de oorzaak van wat ik doe. Jouw aanwezigheid rechtvaardigt mijn toorn, en jij bestaat en denkt los van mij. Waar jij aanvalt moet ik onschuldig zijn. En het is jouw aanval waaronder ik lijd.' Niemand die deze ‘redenatie' precies bekijkt zoals ze is, kan nalaten te zien dat ze niet opgaat en niet zinnig is. Toch lijkt ze zinnig, omdat het eruitziet alsof de wereld jou pijn deed. En zo lijkt er geen noodzaak te bestaan wat de oorzaak betreft verder te gaan dan wat voor de hand ligt.4. Er bestaat wel degelijk een noodzaak. De noodzaak voor de wereld om aan veroordeling te ontkomen is er een die degenen die in deze wereld zijn, gezamenlijk delen. Toch zien ze hun gemeenschappelijke nood niet. Want ieder denkt dat als hij zijn deel doet, de veroordeling van de wereld op hem zal neerkomen. En dat is wat hij ziet als inderdaad zijn aandeel in de bevrijding ervan. Wraak moet een focus hebben. Anders ligt het mes van de wreker in zijn eigen hand en is het op hemzelf gericht. En hij moet het wel in andermans hand zien, wil hij het slachtoffer zijn van een aanval waar hij niet voor gekozen heeft. En zo lijdt hij aan de verwondingen die een mes dat hij niet vasthoudt, hem heeft toegebracht.5. Dit is het doel van de wereld die hij ziet. En op deze manier bekeken, voorziet de wereld in de middelen waardoor dit doel lijkt te worden vervuld. De middelen getuigen van het doel, maar zijn zelf geen oorzaak. Ook zal de oorzaak niet veranderd worden door die los van haar gevolgen te zien. De oorzaak brengt de gevolgen voort, die dan van de oorzaak getuigen, en niet van zichzelf. Kijk dan ook achter de gevolgen. Hier is het niet dat de oorzaak van lijden en zonde moet liggen. En blijf niet stilstaan bij het lijden en de zonde, want dat zijn slechts afspiegelingen van hun oorzaak.6. De rol die jij erin speelt de wereld van een veroordeling te redden, is jouw eigen ontsnapping. Vergeet niet dat de getuige voor de wereld van het kwaad alleen kan spreken namens datgene wat in de wereld een behoefte aan kwaad heeft gezien. En hier werd je schuld voor het eerst aanschouwd. In de afscheiding van jouw broeder nam de eerste aanval op jezelf een aanvang. En hiervan legt de wereld getuigenis af. Zoek geen andere oorzaak, en zoek ook niet onder de machtige legioenen van haar getuigen voor het ongedaan maken ervan. Zij verlenen steun aan haar aanspraak op jouw trouw. Het is niet wat de waarheid verborgen houdt waartoe jij je moet wenden om de waarheid te vinden.7. De getuigen van de zonde staan allemaal binnen één kleine ruimte. En hier vind je de oorzaak van jouw blik op de wereld. Ooit was jij je niet bewust van wat in werkelijkheid de oorzaak moet zijn van alles wat de wereld jou ongenood en ongevraagd leek op te dringen. Van één ding was je zeker: van al de vele oorzaken die jij zag als brengers van pijn en lijden voor jou, was jouw schuld er niet een van. En evenmin heb jij er op enige wijze voor jezelf om verzocht. Zo ontstonden alle illusies. Degene die ze maakt ziet zichzelf niet als hun maker, en hun realiteit berust niet op hem. Welke oorzaak ze ook hebben staat volkomen los van hem, en wat hij ziet is gescheiden van zijn denkgeest. Hij kan de werkelijkheid van zijn dromen niet in twijfel trekken, omdat hij niet ziet welk aandeel hij erin heeft ze te produceren en een schijn van werkelijkheid te verlenen.8. Niemand kan ontwaken uit een droom die de wereld voor hem droomt. Hij wordt een deel van iemand anders' droom. Hij kan niet besluiten te ontwaken uit een droom die hij niet heeft gemaakt. Hulpeloos staat hij daar, slachtoffer van een droom, bedacht en gekoesterd door een afgescheiden denkgeest. Deze denkgeest moet inderdaad wel onverschillig jegens hem zijn, even onachtzaam jegens zijn vrede en geluk als het weer of het tijdstip van de dag. Hij heeft hem niet lief, maar wijst hem naar willekeur elke rol toe die aan zijn droom voldoet. Van zo weinig waarde is hij dat hij slechts een dansende schaduw is, die op en neer springt naar de pijpen van een onzinnig verhaal, bedacht binnen het ijdele dromen van de wereld.9. Dit is het enige beeld dat jij kunt zien, het enige alternatief dat jij kunt kiezen, de andere mogelijkheid wat betreft oorzaak, als jij niet de dromer van je dromen zou zijn. En hiervoor kies jij als je ontkent dat de oorzaak van lijden in jouw denkgeest ligt. Wees maar blij dat het zo is, want zo ben jij de enige die in de tijd over jouw lot beslist. Het is aan jou de keuze te maken tussen een slapende dood en boze dromen of een blij ontwaken en levensvreugde.10. Waartussen kun jij anders kiezen dan leven of dood, waken of slapen, vrede of oorlog, je dromen of je werkelijkheid? Er is een risico aan verbonden te denken dat de dood vrede betekent, omdat de wereld het lichaam gelijkstelt aan het Zelf dat God geschapen heeft. Maar iets kan nooit zijn eigen tegendeel zijn. En de dood is het tegendeel van vrede, omdat hij het tegendeel van leven is. En leven is vrede. Ontwaak en vergeet alle doodsgedachten, en je zult ontdekken dat je de vrede van God bezit. Als de keuze je echter werkelijk gegeven is, dan moet jij de oorzaken van de dingen waartussen je kiest precies zo zien als ze zijn, en waar ze zijn.11. Welke keuze kan er tussen twee toestanden worden gemaakt waarvan er slechts één duidelijk wordt herkend? Wie kan de vrije keuze hebben tussen gevolgen, terwijl er maar één als zijn zaak wordt beschouwd? Een eerlijke keuze zou nooit gezien kunnen worden als een waarin de keuze is opgesplitst in een nietig jij en een enorme wereld, met uiteenlopende dromen over de waarheid in jou. De kloof tussen werkelijkheid en dromen ligt niet tussen het dromen van de wereld en jouw geheime dromen. Dat is een en hetzelfde. Het dromen van de wereld is slechts een deel van jouw eigen droom dat jij hebt weggegeven, en aanzag voor zowel het begin als het eind ervan. Toch begon dit door je geheime droom, die jij niet waarneemt hoewel hij dat deel veroorzaakt heeft dat jij ziet en waarvan je de werkelijkheid niet in twijfel trekt. Hoe zou je eraan kunnen twijfelen zolang je ligt te slapen, en heimelijk droomt dat zijn oorzaak werkelijk is?12. Een broeder die van jou gescheiden is, een oeroude vijand, een moordenaar die jou in de nacht besluipt en jouw dood beraamt, maar met de opzet dat die langgerekt en traag zal zijn: hier droom jij van. Maar onder deze droom zit nog een andere droom verscholen, waarin jij de moordenaar wordt, de geheime vijand, de aasgier en verwoester van jouw broeder, en van de wereld insgelijks. Hier ligt de oorzaak van het lijden, de ruimte tussen je onbeduidende dromen en je werkelijkheid. De kleine kloof die jij niet eens ziet, de geboorteplaats van illusies en angst, de tijd van verschrikking en van oeroude haat, het ogenblik van rampspoed: dat is allemaal hier. Hier ligt de oorzaak van de onwerkelijkheid. En hier zal ze ongedaan worden gemaakt.13. Jij bent de dromer van de wereld van dromen. Een andere oorzaak heeft ze niet, en zal ze ook nooit hebben. Niets angstigers dan een ijdele droom heeft Gods Zoon angst aangejaagd en ervoor gezorgd dat hij dacht dat hij zijn onschuld verloren, zijn Vader verloochend, en een oorlog tegen zichzelf gevoerd heeft. Zo beangstigend is de droom, en zo schijnbaar werkelijk, dat hij niet zonder angstzweet en een doodskreet tot de werkelijkheid zou kunnen ontwaken, als niet een vriendelijker droom zijn ontwaken voorafging en ervoor zorgde dat zijn gekalmeerde denkgeest de Stem verwelkomde en niet vreesde, die met liefde roept om hem te doen ontwaken; een vriendelijker droom waarin zijn lijden is genezen en zijn broeder zijn vriend is. God heeft gewild dat hij zachtjes en van vreugde vervuld wakker wordt, en hem het middel geschonken om zonder angst te ontwaken.14. Aanvaard de droom die Hij gegeven heeft in plaats van de jouwe. Het is niet moeilijk een droom te veranderen als de dromer eenmaal is herkend. Rust in de Heilige Geest, en laat toe dat Zijn vriendelijke dromen de plaats innemen van die welke jij vol schrik en in doodsangst hebt gedroomd. Hij brengt vergevende dromen, waarin de keus niet is: wie is de moordenaar en wie zal het slachtoffer zijn. In de dromen die Hij brengt is er geen moord en is er geen dood.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 229 De Getuigen Voor De Zonde

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 17, 2022 7:11


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. De getuigen voor de zonde1. Pijn toont aan dat het lichaam werkelijk moet zijn. Het is een luide, overschreeuwende stem, waarvan de kreten willen doen verstommen wat de Heilige Geest zegt en Zijn woorden uit je bewustzijn willen weren. Pijn dwingt aandacht af, door die van Hem weg te trekken en op zichzelf te richten. Haar bedoeling is dezelfde als die van plezier, want het zijn allebei middelen om het lichaam werkelijk te maken. Wat een gemeenschappelijk doel deelt, is hetzelfde. Dit is de wet van het doel, dat al degenen die erin delen in zichzelf verenigt. Plezier en pijn zijn even onwerkelijk, omdat hun doel niet kan worden bereikt. Aldus zijn het middelen voor niets, want ze hebben een doel zonder betekenis. En ze delen het gebrek aan betekenis van hun doel.2. Zonde gaat over van pijn in plezier, en weer in pijn. Want beide getuigen zijn dezelfde, en dragen maar één boodschap uit: Jij bent hier, in dit lichaam, en je kunt gekwetst worden. Je kunt ook genieten, maar alleen ten koste van pijn.' Bij deze getuigen voegen zich nog vele meer. Elk lijkt verschillend omdat hij een andere naam draagt, en zo lijkt hij op een ander geluid te reageren. Afgezien daarvan zijn de getuigen van zonde allemaal gelijk. Noem plezier pijn, en het zal kwetsen. Noem pijn een plezier, en de pijn achter het plezier zal niet meer worden gevoeld. De getuigen van de zonde wisselen slechts van naam, naargelang de ene een stap naar voren en de andere een stap naar achteren zet. Maar welke er vooropstaat maakt geen verschil. De getuigen van de zonde horen slechts de roep van de dood.3. Dit lichaam, dat op zichzelf geen doel heeft, bevat al je herinneringen en al je hoop. Je gebruikt zijn ogen om te zien, zijn oren om te horen, en je laat je erdoor vertellen wat het voelt. Het lichaam weet niets. Het meldt je slechts de namen die jij het ter gebruik gegeven hebt, wanneer jij de getuigen voor zijn werkelijkheid oproept. Je kunt er niet een van kiezen die werkelijk is, want elk die je kiest is als de rest. Deze of gene naam is wat je kiest, maar niets meer dan dat. Je maakt een getuige niet waar doordat je hem met de naam der waarheid hebt geroepen. De waarheid wordt in hem gevonden als wat hij vertegenwoordigt de waarheid is. En anders liegt hij, al zou je hem noemen bij Gods eigen heilige Naam.4. Gods Getuige ziet geen getuigen tegen het lichaam. Evenmin schenkt Hij gehoor aan getuigen met een andere naam die op andere manieren voor de werkelijkheid ervan pleiten. Hij weet dat het niet werkelijk is. Want niets kan bevatten wat jij gelooft dat het in zich bergt. Evenmin zou het een deel van God Zelf kunnen vertellen wat dat zou moeten voelen, en wat zijn functie is. Toch moet Hij wel liefhebben al wat jou dierbaar is. En voor elke getuige voor de dood van het lichaam zendt Hij een getuige voor jouw leven in Hem die geen dood kent. Elk wonder dat Hij brengt getuigt ervan dat het lichaam niet werkelijk is. Zijn pijn en plezier geneest Hij op gelijke wijze, want Zijn getuigen vervangen alle getuigen van de zonde.5. Het wonder maakt geen onderscheid tussen de namen waarmee de getuigen van de zonde worden aangeroepen. Het bewijst alleen dat wat ze vertegenwoordigen geen gevolgen heeft. En dit bewijst het doordat zijn eigen gevolgen hun plaats zijn komen innemen. De naam die jij je lijden hebt gegeven, doet er niet toe. Het is er niet meer. En Degene die het wonder brengt ziet ze allemaal als één, onder dezelfde noemer: angst. Zoals angst de getuige is voor de dood, zo is het wonder de getuige voor het leven. Het is een getuige die niemand kan ontkennen, want wat het teweegbrengt zijn de effecten van het leven. De stervenden leven, de doden staan op, en pijn is verdwenen. Toch getuigt een wonder niet louter voor zichzelf, maar voor wat het vertegenwoordigt.6. Ook liefde heeft symbolen in een wereld van zonde. Het wonder vergeeft, omdat het staat voor wat voorbij vergeving ligt en waar is. Hoe dwaas en waanzinnig is het te geloven dat een wonder gebonden is aan wetten die het enkel en alleen ongedaan kwam maken! De wetten van de zonde hebben verschillende getuigen van verschillende sterkte. En die getuigen van een verschillend lijden. Maar voor Degene die wonderen de wereld in zendt om die te zegenen, zijn een kleine pijnscheut, een werelds pleziertje en de stuiptrekkingen van de dood zelf slechts één enkel geluid: een roep om genezing en een jammerklacht om hulp in een wereld van ellende. Het is hun gelijkheid waarvan het wonder getuigt. Het is hun gelijkheid dat het bewijst. De wetten die zeggen dat ze verschillend zijn, zijn opgeheven, en ontmaskerd als machteloos. Het doel van een wonder is dit tot stand te brengen. En God Zelf heeft de kracht van wonderen gegarandeerd voor datgene waarvoor ze getuigen.7. Wees dan ook een getuige voor het wonder, en niet voor de wetten van de zonde. Het is niet nodig nog langer te lijden. Maar het is nodig dat jij genezen wordt, want de pijn en het lijden van de wereld hebben haar doof gemaakt voor haar verlossing en bevrijding.8. De opstanding van de wereld wacht op jouw genezing en geluk, opdat jij het bewijs mag zijn van de genezing van de wereld. Het heilig ogenblik zal alle zonden vervangen als jij zijn gevolgen maar met je meedraagt. En niemand zal ervoor kiezen meer te lijden. Is er een betere functie die je zou kunnen vervullen dan deze? Wees genezen opdat jij kunt genezen, en duld niet dat de wetten van de zonde op jou worden toegepast. En de waarheid zal geopenbaard worden aan jou die ervoor gekozen heeft de symbolen van liefde in de plaats te laten komen van de zonde.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 226 Voorbij Alle Symbolen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 14, 2022 7:00


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Voorbij alle symbolen1. Kracht kan zich niet verzetten. Want verzet zou haar verzwakken, en verzwakte kracht is een contradictie in ideeën. Zwakke sterkte heeft geen betekenis, en kracht aangewend om te verzwakken wordt gebruikt om te beperken. En daardoor moet ze beperkt en zwak zijn, omdat dit haar doel is. Kracht wordt niet zichzelf door tegenkracht. Geen zwakheid kan erin binnendringen zonder haar te veranderen in iets wat ze niet is. Verzwakken is beperken, en het opleggen van een tegendeel dat in tegenspraak is met het denkbeeld dat het aanvalt. En hierdoor voegt het iets toe aan het idee wat het niet is, en maakt dat onbegrijpelijk. Wie kan een dubbel denkbeeld zoals ‘verzwakte kracht' of ‘haatdragende liefde' begrijpen?2. Jij hebt beslist dat jouw broeder een symbool is voor een ‘haatdragende liefde', een ‘verzwakte kracht' en bovenal een ‘levende dood'. En dus heeft hij voor jou geen betekenis, want hij staat voor het betekenisloze. Hij vertegenwoordigt een dubbele gedachte, waarin de helft wordt tenietgedaan door de resterende helft. Maar zelfs die wordt prompt weersproken door de helft die ze teniet heeft gedaan, en zo zijn ze beide vervlogen. En nu staat hij symbool voor niets. Symbolen die alleen maar ideeën vertegenwoordigen die niet kunnen bestaan, moeten wel staan voor lege ruimte en het niets. Maar het niets en lege ruimte kunnen geen hinder zijn. Wat een hinder kan vormen voor het bewustzijn van de werkelijkheid is de overtuiging dat er wél iets is.3. Het beeld van jouw broeder dat jij ziet, betekent niets. Er valt niets aan te vallen of te ontkennen, lief te hebben of te haten, te bekleden met macht of als zwak te zien. Het beeld is volledig tenietgedaan, omdat het een tegenspraak symboliseerde die de gedachte die zij vertegenwoordigt, heeft tenietgedaan. En zo heeft het beeld in het geheel geen oorzaak. Wie kan een gevolg zien zonder een oorzaak? Wat kan het oorzaakloze anders zijn dan het niets? Het beeld dat jij van jouw broeder ziet is totaal afwezig en is er nooit geweest. Laat dan de lege plaats die het inneemt worden gezien als onbezet, en de tijd gewijd aan het zien ervan als loos besteed, een oningevulde tijd.4. Een lege ruimte die niet als gevuld wordt gezien, een onbenut tijdsinterval dat niet wordt gezien als besteed en volledig bezet, worden een stilzwijgende uitnodiging aan de waarheid om binnen te komen en zich daar te huisvesten. Er kunnen geen voorbereidingen worden getroffen om de werkelijke aantrekkelijkheid van de uitnodiging te verhogen. Want wat jij leeg laat zal door God worden gevuld, en waar Hij aanwezig is moet de waarheid wel verblijven. Onverzwakte kracht zonder tegendeel, dat is wat de schepping is. Hier zijn geen symbolen voor. Er is niets wat voorbij de waarheid wijst, want wat kan er symbool staan voor meer dan alles? Het ware ongedaanmaken dient echter mild te zijn. En daarom is het eerste waardoor jouw beeld vervangen wordt een ander beeld van een andere soort.5. Zoals het niets niet kan worden afgebeeld, zo is er ook geen symbool voor totaliteit. De werkelijkheid wordt uiteindelijk gekend zonder vorm, onafgebeeld, en ongezien. Vergeving is nog geen kracht die als volkomen vrij van beperkingen wordt gekend. Toch legt ze niet de beperkingen op waartoe jij besloot. Vergeving is het middel waardoor de waarheid tijdelijk wordt vertegenwoordigd. Ze laat toe dat de Heilige Geest een ruil van beelden mogelijk maakt, tot het moment dat hulpmiddelen geen betekenis meer hebben en al het leren is voltooid. Geen enkel leermiddel heeft een nut dat verder dan het leerdoel reiken kan. Wanneer het doel bereikt is, heeft het geen functie meer. Maar in de tussenliggende leertijd heeft het een nut dat je nu weliswaar vreest, maar eens zult liefhebben.6. Het beeld van jouw broeder, jou gegeven om de ruimte in te nemen die zo kort geleden onbezet en vrij is gelaten, heeft geen enkele vorm van verdediging nodig. Want je zult er een overweldigende voorkeur voor hebben. Stel de beslissing dat dit het enige is wat jij wilt geen ogenblik langer uit. Het staat niet voor dubbele denkbeelden. Ook al is het slechts de helft van het beeld en onvolledig, het is in zichzelf hetzelfde. De andere helft van wat ze vertegenwoordigt blijft onbekend, maar wordt niet tenietgedaan. En zo wordt God de vrijheid gelaten Zelf de laatste stap te zetten. Hiervoor heb je geen beelden en leermiddelen nodig. En wat uiteindelijk de plaats van elk leermiddel zal innemen, zal louter zijn.7. Vergeving verdwijnt en symbolen vervagen, en niets wat de ogen ooit zagen of de oren hebben gehoord blijft nog waarneembaar. Er is een kracht gekomen, volkomen onbegrensd, niet om te verwoesten maar om het zijne te ontvangen. Nergens valt er een functie te kiezen. De keuze die jij vreest te verliezen heb jij nooit gehad. Toch lijkt dit slechts de onbeperkte kracht en enkelvoudige gedachten te hinderen die volledig en gelukkig zijn en zonder tegendeel. Jij kent de vrede niet die uitgaat van een kracht die zich tegen niets verzet. Maar een andere soort kan er helemaal niet bestaan. Verwelkom de kracht die vergeving overstijgt, en voorbij de wereld van symbolen en beperkingen ligt. Hij wil louter zijn, en daarom is Hij louter.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 225 De Angst Voor Genezing

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 11, 2022 16:14


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De angst voor genezing1. Is genezing angstaanjagend? Voor velen wel. Want een aanklacht vormt een belemmering voor liefde, en beschadigde lichamen zijn aanklagers. Ze staan onwrikbaar in de weg van vertrouwen en vrede, en verkondigen dat zij die zwak zijn geen vertrouwen kunnen hebben en zij die beschadigd zijn geen reden hebben tot vrede. Wie is er verwond door toedoen van zijn broeder en kan hem desondanks liefhebben en vertrouwen? Hij heeft aangevallen en zal opnieuw aanvallen. Bescherm hem niet, want jouw beschadigde lichaam laat zien dat jij tegen hem moet worden beschermd. Vergeving mag dan een daad van naastenliefde zijn, maar komt hem niet toe. Hij kan voor zijn schuld wel medelijden krijgen, maar er niet van worden verschoond. En als je hem zijn overtredingen vergeeft, draag je slechts bij aan alle schuld die hij werkelijk heeft verdiend.2. Zij die niet genezen zijn, kunnen niet vergeven. Want zij zijn de getuigen dat vergeving onrechtvaardig is. Ze willen de gevolgen vasthouden van de schuld waaraan ze voorbijzien. Maar niemand kan een zonde vergeven die naar zijn overtuiging werkelijk is. En wat gevolgen heeft, moet werkelijk zijn, want wat het heeft aangericht is voor iedereen zichtbaar. Vergeving is geen medelijden, dat er slechts naar streeft vergiffenis te schenken voor wat het denkt dat de waarheid is. Het kwade kan niet met het goede worden vergolden, want vergeving roept niet eerst de zonde in het leven om die vervolgens te vergeven. Wie kan zeggen en ook menen: ‘Mijn broeder, jij hebt mij verwond, maar toch, omdat ik van ons twee de beste ben, schenk ik jou vergiffenis voor mijn pijn.' Zijn vergiffenis en jouw pijn kunnen niet naast elkaar bestaan. De een ontkent het bestaan van de ander en maakt die noodzakelijkerwijs onwaar.3. Van zonde getuigen en ze toch vergeven is een paradox die de rede niet kan zien. Want ze houdt vol dat wat jou is aangedaan geen vergiffenis verdient. En door die te schenken verleen jij je broeder gratie, maar behoud jij het bewijs dat hij niet echt onschuldig is. De zieken blijven aanklagers. Ze kunnen hun broeders noch zichzelf vergeven. Want niemand in wie ware vergeving rust kan lijden. Hij houdt zijn broeder niet het bewijs van zonde voor ogen. En dus moet hij daaraan hebben voorbijgezien en die aan zijn eigen blik hebben onttrokken. Vergeving kan niet wél voor de een, en niet voor de ander zijn. Wie vergeeft is genezen. En in zijn genezing ligt het bewijs dat hij waarlijk heeft vergeven, en geen spoortje van de veroordeling behoudt die hij zichzelf of enig levend wezen nog steeds aanrekenen wil.4. Vergeving is niet echt als ze geen genezing brengt voor jouw broeder én jouzelf. Je dient ervan te getuigen dat zijn zonden op jou geen effect hebben, om aan te tonen dat ze niet werkelijk zijn. Hoe kan hij anders schuldeloos zijn? En hoe kan zijn onschuld gerechtvaardigd zijn, tenzij zijn zonden geen gevolgen hebben waarmee schuld kan worden gerechtvaardigd? Zonden liggen buiten het bereik van vergeving juist omdat ze gevolgen met zich meebrengen die niet in hun geheel ongedaan kunnen worden gemaakt en waaraan niet totaal kan worden voorbijgezien. In het feit dat ze ongedaan worden gemaakt ligt het bewijs dat het slechts vergissingen zijn. Laat je genezen opdat je vergevingsgezind mag zijn, waardoor jij je broeder en jouzelf verlossing schenkt.5. Een gebroken lichaam toont dat de denkgeest niet genezen is. Een wonder van genezing bewijst dat de afscheiding zonder gevolg is. Wat je hem wilt bewijzen, zul jij zelf geloven. De kracht van het getuigenis komt voort uit jouw overtuiging. En alles wat jij zegt of doet of denkt, getuigt slechts van wat je hem onderwijst. Je lichaam kan een middel zijn om te onderwijzen dat het nooit pijn heeft geleden door toedoen van hem. En door te genezen kan het hem het stille getuigenis van zijn onschuld schenken. Het is dit getuigenis dat kan spreken met een kracht groter dan van duizend tongen. Want hier krijgt hij het bewijs van zijn vergeving.6. Een wonder kan hem niets minder schenken dan het jou gegeven heeft. Zo laat jouw genezing zien dat je denkgeest is genezen, en vergeven heeft wat hij niet heeft gedaan. En zo is hij ervan overtuigd dat zijn onschuld nooit verloren ging, en is hij samen met jou genezen. Aldus maakt het wonder al de dingen ongedaan waarvan de wereld getuigt dat ze nooit ongedaan kunnen worden gemaakt. En hopeloosheid en dood moeten verdwijnen ten overstaan van het aloude klaroengeschal van het leven. Dit geschal heeft een kracht die het zwakke en ellendige gejammer van dood en schuld verre overstijgt. De aloude roep van de Vader tot Zijn Zoon, en van de Zoon tot het Zijne, zal de laatste bazuin zijn die de wereld ooit horen zal. Broeder, er is geen dood. En dit leer je wanneer jij niets anders wenst dan je broeder te laten zien dat hij jou geen leed berokkend heeft. Hij denkt dat jouw bloed aan zijn handen kleeft, en dus is hij veroordeeld. Toch is het jou gegeven hem door jouw genezing te laten zien dat zijn schuld slechts het spinsel is van een zinloze droom.7. Hoe rechtvaardig zijn wonderen! Want ze geven een gelijkwaardig geschenk van volledige bevrijding van schuld aan jouw broeder en jezelf. Jouw genezing bespaart hem pijn, zowel als jou, en jij bent genezen omdat jij voor hem het beste hebt gewenst. Dat is de wet waaraan het wonder gehoorzaamt: dat genezing totaal geen speciaalheid ziet. Ze komt niet voort uit medelijden, maar uit liefde. En liefde bewijst dat alle lijden slechts vergeefse verbeelding is, een dwaze wens zonder gevolgen. Jouw gezondheid is het gevolg van je verlangen jouw broeder zonder bloedbesmeurde handen of schuldbeladen hart te zien, bezwaard door het bewijs van zijn zonde. En wat jij wenst wordt jou te zien gegeven.8. De ‘kostprijs' van jouw sereniteit is de zijne. Dit is de ‘prijs' die de Heilige Geest en de wereld verschillend interpreteren. De wereld beschouwt die als vaststelling van het ‘feit' dat jouw verlossing het offer van de zijne vraagt. De Heilige Geest weet dat jouw genezing getuigt van de zijne, en totaal niet los van die van hem kan staan. Zolang hij ermee instemt te lijden, zul jij ongenezen blijven. Maar jij kunt hem laten zien dat zijn lijden zinloos is en totaal geen oorzaak heeft. Toon hem jouw genezing, en hij zal niet langer ermee instemmen te lijden. Want zijn onschuld is in zijn zicht en dat van jou bekrachtigd. En een lachen zal jouw zuchten vervangen, omdat Gods Zoon zich herinnerd heeft dat hij Gods Zoon is.9. Wie is er dan bang voor genezing? Alleen degenen die het offer en de pijn van hun broeder zien als iets wat hun eigen sereniteit vertegenwoordigt. Hun hulpeloosheid en zwakte vormen de basis van de rechtvaardiging van zijn pijn. De zeurende angel van schuld waaronder hij lijdt dient als bewijs dat hij slaaf is, maar zij vrij zijn. De aanhoudende pijn die ze lijden toont aan dat zij vrij zijn omdat ze hem gebonden houden. En ziekte wordt wenselijk om te beletten dat het evenwicht in het offer verschuift. Hoe zou de Heilige Geest een ogenblik lang, of minder nog, ervan afgehouden kunnen worden een dergelijk argument voor ziekte te weerleggen? En is het nodig dat jouw genezing wordt uitgesteld omdat jij even stilstaat om naar waanzin te luisteren?10. Correctie is niet jouw functie. Ze komt toe aan Iemand die weet heeft van rechtvaardigheid, niet van schuld. Als jij je de rol van corrector aanmeet, verlies je de functie van vergeving. Niemand kan vergeven totdat hij leert dat correctie slechts dient om te vergeven en nooit om te beschuldigen. Op eigen kracht kun je niet zien dat ze hetzelfde zijn, en daarom behoort correctie jou niet toe. Identiteit en functie zijn hetzelfde, en door je functie ken jij jezelf. En als jij dus jouw functie met de functie van een Ander verwart, moet je wel in verwarring zijn over jezelf en over wie jij bent. Wat is de afscheiding anders dan de wens om God Zijn functie te ontnemen, en te ontkennen dat ze Hem toebehoort? Maar als ze de Zijne niet is, is ze niet de jouwe, want je verliest noodzakelijkerwijs wat je weg wilt nemen.11. In een gespleten denkgeest kan de identiteit niet anders dan verdeeld lijken. Ook kan niemand een functie als eenduidig zien als die tegenstrijdige doelstellingen en uiteenlopende bestemmingen heeft. Correctie moet voor een denkgeest die zo gespleten is, wel een manier zijn om de zonden die jij denkt te bezitten, in iemand anders te bestraffen. En zo wordt hij jouw slachtoffer, niet je broeder, en in zoverre van jou verschillend dat hij schuldiger is, en dus correctie nodig heeft van jou als degene die onschuldiger is dan hij. Hierdoor wordt zijn functie van de jouwe afgesplitst, en krijgen jullie beiden een andere rol. En op die manier kunnen jullie niet als één worden gezien, met een eenduidige functie die zou duiden op een gezamenlijke identiteit die maar één bestemming heeft.12. De correctie die jij uitvoert moet wel afscheiden, want dat is de functie die jij eraan gegeven hebt. Wanneer jij ziet dat correctie hetzelfde is als vergiffenis, dan weet je eveneens dat de Denkgeest van de Heilige Geest en die van jou Eén zijn. En zo wordt jouw eigen Identiteit gevonden. Hij moet echter werken met wat Hem gegeven is, en jij verleent Hem slechts toegang tot de helft van je denkgeest. En dus vertegenwoordigt Hij de andere helft, en lijkt Hij een andere bedoeling te hebben dan degene die jij koestert en waarvan jij denkt dat ze de jouwe is. Zo lijkt jouw functie inderdaad verdeeld, waarbij de ene helft in strijd is met de andere. En deze twee helften schijnen een splitsing te zien te geven binnen een zelf dat als tweeledig wordt gezien.13. Bedenk hoe deze zelfwaarneming zich wel moet uitbreiden, en zie daarbij niet het feit over het hoofd dat iedere gedachte zich uitbreidt omdat dit haar doel is, door te zijn wat ze werkelijk is.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 224 Het Beeld Van Kruisiging

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 10, 2022 12:10


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Het beeld van kruisiging1. De wens om onrechtvaardig behandeld te worden is een poging tot compromis, die aanval aan onschuld wil paren. Wie kan combineren wat volstrekt onverenigbaar is, en tot eenheid smeden wat zich nooit verbinden laat? Bewandel de weg der zachtmoedigheid en je zult geen kwaad vrezen, noch schaduwen in de nacht. Maar plavei je pad niet met symbolen van verschrikking, of je zult een doornenkroon vlechten waaraan jouw broeder en jijzelf niet zullen ontkomen. Je kunt niet alleen jezelf kruisigen. En als jij onrechtvaardig wordt behandeld, moet hij de onrechtvaardigheid ondergaan die jij ziet. Je kunt niet alleen jezelf offeren. Want een offer is totaal. Als het al kon plaatsvinden, zou het heel Gods schepping, alsook de Vader betrekken bij het offer van Zijn geliefde Zoon.2. In jouw bevrijding van offers manifesteert zich die van hem en wordt hem getoond dat die de zijne is. Maar iedere pijn die jij lijdt zie je als bewijs dat hij aan een aanval schuldig is. Zo wil jij jezelf tot teken maken dat hij zijn onschuld verloren heeft, en hij maar naar jou hoeft te kijken om te beseffen dat hij veroordeeld is. En wat jegens jou onrechtvaardig was, zal hem volkomen terecht treffen. De onterechte wraak waar jij onder lijdt komt nu hem toe, en wanneer ze hem geldt, ben jij ervan bevrijd. Koester niet de wens jezelf tot levend symbool te maken van zijn schuld, want je zult de dood die je voor hem gemaakt hebt niet ontlopen. Maar in zijn onschuld zul jij de jouwe vinden.3. Telkens wanneer je ermee instemt pijn te lijden, misdeeld of onrechtvaardig behandeld te zijn, of aan iets gebrek te hebben, beschuldig jij je broeder slechts van een aanval op Gods Zoon. Jij houdt hem een beeld voor ogen van jouw kruisiging, zodat hij kan zien dat zijn zonden in jouw bloed en door jouw dood in de Hemel staan geschreven en hem vooruit gaan om de poort dicht te werpen en hem te verdoemen tot de hel. Dit staat echter in de hel en niet in de Hemel geschreven, waar jij boven alle aanval bent verheven en het bewijs van zijn onschuld levert. Het beeld van jezelf dat jij hem voorhoudt, toon je aan jouzelf en je stelt er heel je vertrouwen in. De Heilige Geest biedt jou een beeld van jezelf om aan hem te geven waarachter totaal geen pijn of verwijt verscholen gaat. En wat geslachtofferd werd aan zijn schuld, wordt de volmaakte getuige van zijn onschuld.4. De kracht van een getuigenis overstijgt geloof omdat ze overtuigdheid in haar kielzog voert. De getuige wordt geloofd omdat hij voorbij zichzelf wijst naar wat hij vertegenwoordigt. Een ziek en lijdend jij vertegenwoordigt slechts jouw broeders schuld, de getuige die jij zendt opdat hij de verwondingen maar niet vergeten zou die hij heeft toegebracht, en waaraan hij nooit ontsnappen zal, zo heb jij jezelf gezworen. Jij aanvaardt dit ziekelijke en armzalige beeld, als het maar dienen kan om hem te straffen. De zieken zijn genadeloos tegenover iedereen, en proberen door besmetting te doden. De dood lijkt een zachte prijs, als ze kunnen zeggen: ‘Zie mij aan, broeder, door jouw toedoen sterf ik.' Want ziekte is de getuige van zijn schuld, en de dood bewijst dat zijn vergissingen wel degelijk zonden zijn. Ziekte is slechts een ‘kleine' dood, een vorm van wraak die nog niet totaal is. Toch spreekt ze met stelligheid namens wat ze vertegenwoordigt. Het sombere en wrange beeld dat jij jouw broeder hebt gezonden heb jij met verdriet bekeken. En jij hebt alles geloofd wat het hem heeft getoond, omdat het getuigde van de schuld in hem die jij zag en liefhad.5. In de handen die door aanraking van de Heilige Geest zijn verzacht, legt Hij nu een beeld van een andere jij. Het is nog steeds een beeld van een lichaam, want wat jij werkelijk bent kan niet worden gezien, noch afgebeeld. Maar dit beeld is niet gebruikt met het doel aan te vallen, en heeft dan ook nooit enige pijn geleden. Het getuigt van de eeuwige waarheid dat jij niet kunt worden gekwetst, en verwijst aan zichzelf voorbij naar zowel jouw onschuld als de zijne. Toon dit aan jouw broeder, en die zal zien dat ieder litteken genezen is en dat iedere traan met een lach en in liefde is weggewist. En daar zal hij zijn vergeving aanschouwen, en met genezen ogen erachter kijken naar de onschuld die hij in jou ziet. Dit is het bewijs dat hij nooit gezondigd heeft: dat niets wat zijn waanzin hem gebood te doen ooit is verricht, of ooit enigerlei gevolg heeft gehad. Dat geen enkel verwijt waarmee hij zijn hart heeft bezwaard ooit gerechtvaardigd was, en dat geen enkele aanval hem ooit kan treffen met de giftige en meedogenloze angel van de angst.6. Getuig van zijn onschuld, niet van zijn schuld. Jouw genezing is zijn troost en zijn gezondheid, omdat ze bewijst dat illusies onwaar zijn. Niet de levenswil, maar de doodswens is de motivatie voor deze wereld. Haar enige doel is te bewijzen dat schuld werkelijk is. Niet één gedachte, daad of gevoel in deze wereld heeft een andere motivatie dan deze. Ze zijn de getuigen die worden opgeroepen om te worden geloofd, en ze verlenen overtuigingskracht aan het systeem dat ze bepleiten en vertegenwoordigen. En elk heeft vele stemmen, die in verschillende talen tot jou en je broeder spreken. En toch is de boodschap voor beiden gelijk. De opsmuk van het lichaam probeert te laten zien hoe lieflijk de getuigen van schuld wel zijn. Zorgen over het lichaam tonen aan hoe broos en kwetsbaar jouw leven is, hoe gemakkelijk wat je liefhebt wordt verwoest. Depressiviteit spreekt van de dood, en van de vruchteloosheid van echte zorg om wat dan ook.7. De sterkste getuige voor nutteloosheid die alle overige schraagt en ze het beeld helpt schilderen waarin zonde gerechtvaardigd is, is ziekte in elke vorm die ze aanneemt. De zieken hebben een reden voor elk van hun onnatuurlijke verlangens en vreemde behoeftes. Want wie zou een leven kunnen leiden dat zo snel wordt afgesneden, en geen oog hebben voor de waarde van voorbijgaande genoegens? Welk blijvend genot kan er zijn? Hebben de zwakken niet het recht te geloven dat alle beetjes gestolen genot hun legitieme loon zijn voor hun luttele leven? Hun dood zal de prijs voor allemaal betalen, of ze nu van de voordelen daarvan genieten of niet. Het eind van het leven komt onafwendbaar, hoe dat leven ook werd besteed. Schep dan ook genoegen in het heel vluchtige en kortstondige.8. Dit zijn geen zonden, maar getuigen voor de vreemde overtuiging dat zonde en dood werkelijk zijn, en dat onschuld en zonde op gelijke wijze hun definitieve einde zullen vinden in het graf. Als dat waar was, zou er reden zijn tevreden te blijven met het najagen van voorbijgaande pleziertjes en het koesteren van kleine genoegens, waar je maar kunt. Maar in deze voorstelling van zaken wordt het lichaam niet als neutraal gezien, noch zonder een onlosmakelijk daarmee verbonden doel. Want het wordt het symbool van verwijt, het teken van schuld waarvan de gevolgen nog steeds zichtbaar aanwezig zijn, zodat de oorzaak nooit kan worden ontkend.9. Jouw functie is je broeder te tonen dat zonde geen oorzaak hebben kan. Hoe vruchteloos moet het zijn jezelf als toonbeeld te zien van het bewijs dat wat jouw functie is nooit kan bestaan! Het beeld van de Heilige Geest verandert het lichaam niet in iets wat het niet is. Het neemt slechts al de tekenen van beschuldiging en afkeuring ervan weg. Weergegeven zonder doel, wordt het noch als ziek noch als gezond, noch als slecht noch als goed gezien. Er worden geen redenen geboden om het ook maar enigszins te kunnen beoordelen. Het heeft geen leven, maar is evenmin dood. Het staat buiten iedere ervaring van liefde of angst. Want nu getuigt het nog van niets, omdat zijn doel nog onbepaald is, en is de denkgeest opnieuw vrij te kiezen waartoe het dient. Nu is het niet veroordeeld, maar wacht tot het een bedoeling wordt gegeven, zodat het de functie kan vervullen die het ontvangt.10. In deze lege ruimte waaruit de zonde als doel verwijderd is, staat niets het herinneren van de Hemel in de weg. Hier kan zijn vrede komen en volmaakte genezing de plaats innemen van de dood. Het lichaam kan een teken van leven worden, een belofte van verlossing, en een vleugje onsterfelijkheid voor degenen die het beu zijn de kwalijke geur des doods op te snuiven. Laat genezing dan zijn doel zijn. Dan zal het de boodschap uitzenden die het ontvangen heeft, en door zijn gezondheid en lieflijkheid de waarheid en de waarde verkondigen die het vertegenwoordigt. Laat het de kracht ontvangen een oneindig leven te vertegenwoordigen, voor eeuwig van alle aanval vrij. En laat het volgende zijn boodschap aan jouw broeder zijn: ‘Zie mij aan, broeder, door jouw toedoen leef ik.'11. De eenvoudigste manier om dit te bereiken is de volgende: het lichaam geen doel meer te laten hebben uit het verleden, toen je zeker meende te weten dat zijn doel het aanwakkeren was van schuld. Want dit houdt vol dat je kromme beeld een blijvend teken is van wat het vertegenwoordigt. Dit laat geen ruimte vrij om er een verschillende zienswijze, een ander doel aan te kunnen geven. Je kent zijn doel niet. Je hebt slechts illusies van een doel gegeven aan een ding dat jij gemaakt hebt om jouw functie verborgen te houden voor jezelf. Dit ding zonder doel kan de functie niet verbergen die de Heilige Geest gegeven heeft. Laat dan ook toe dat zijn bedoeling en jouw functie eindelijk met elkaar worden verenigd, en als één worden gezien.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 223 Het Eind Van Onrechtvaardigheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 9, 2022 6:36


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerX. Het eind van onrechtvaardigheid1. Wat rest er dan nog dat ongedaan moet worden gemaakt opdat jij je Hun Tegenwoordigheid bewust bent? Alleen dit: jouw zienswijze maakt een onderscheid tussen wanneer een aanval gerechtvaardigd is, en wanneer jij meent dat die onterecht is en niet mag worden toegestaan. Wanneer je die als onterecht ziet, denk je dat een reactie van woede nu terecht is. En zo zie je wat hetzelfde is als verschillend. Verwarring kent geen grenzen. Waar ze maar optreedt, is ze totaal. En haar aanwezigheid, in welke vorm ook, zal Hun Aanwezigheid verborgen houden. Zij worden in alle duiderijkheid gekend, of helemaal niet. Verwarde waarneming zal kennis blokkeren. De omvang van de verwarring, of de mate waarin die een belemmering vormt, doet niet ter zake. Haar simpele aanwezigheid sluit de deur voor die van Hen, en maakt dat Zij onbekend blijven.2. Wat betekent het als je bepaalde vormen van aanval beschouwt als onterecht tegenover jou? Dat betekent dat er een aantal vormen moeten zijn waarbij je het terecht vindt. Want hoe zouden sommige anders als onterecht kunnen worden bestempeld? Een aantal krijgt dus betekenis en wordt als zinnig gezien. En een klein aantal wordt als zinledig beschouwd. En hierdoor wordt het feit ontkend dat ze allemaal zinloos zijn, in dezelfde mate zonder oorzaak of gevolg, en dat ze generlei effect kunnen sorteren. Hun Tegenwoordigheid wordt verhuld door elke sluier die zich tussen Hun stralende onschuld bevindt en jouw bewustzijn dat die de jouwe is en in gelijke mate samen met jou elk levend wezen toebehoort. God beperkt niet. En wat beperkt is kan niet de Hemel zijn. Dus moet het wel de hel zijn.3. Onterechtheid en aanval zijn een en dezelfde vergissing, zo hecht met elkaar verbonden dat waar de een wordt gezien ook de ander moet worden waargenomen. Je kunt niet oneerlijk behandeld worden. De overtuiging dat dit wel kan, is slechts de zoveelste vorm van het idee dat je door iemand anders dan jouzelf van iets kunt worden beroofd. Het projecteren van de oorzaak van het offer vormt de basis van alles wat wordt gezien als oneerlijk en als niet wat jij verdient. Toch ben jij het die dit van jezelf vraagt, in verregaande onrechtvaardigheid jegens Gods Zoon. Je hebt geen andere vijand dan jezelf, en jij bent inderdaad een vijand voor hem omdat je hem niet kent als jezelf. Wat zou er onrechtvaardiger kunnen zijn dan dat hij beroofd wordt van wat hij is, hem het recht wordt ontzegd zichzelf te zijn, en dat hem daarbij gevraagd wordt zijn Vaders Liefde en die van jou te offeren als iets waarop hij geen recht heeft?4. Wees op je hoede voor de verleiding jezelf als oneerlijk behandeld te zien. Vanuit dit gezichtspunt probeer je een onschuld te vinden die niet van Hen is maar alleen van jou, en wel ten koste van iemand anders' schuld. Kan onschuld worden verworven door iemand anders jouw schuld te geven? En is het wel onschuld die jouw aanval op hem in de wacht probeert te slepen? Is het geen vergelding voor je eigen aanval op Gods Zoon die jij zoekt? Is het niet veiliger te geloven dat jij hier onschuldig aan bent, en tot slachtoffer werd gemaakt in weerwil van jouw onschuld? Hoe het spel van schuld ook wordt gespeeld, er moet sprake zijn van verlies. Iemand moet zijn onschuld verliezen opdat iemand anders die van hem kan afnemen, en tot de zijne maken.5. Jij denkt dat jouw broeder oneerlijk is tegen jou, omdat je denkt dat iemand wel oneerlijk moet zijn om een ander onschuldig te maken. En in dit spel zie je maar één doel voor heel je relatie. En dat probeer jij toe te voegen aan het doel dat eraan gegeven is. Het doel van de Heilige Geest is het ervoor te zorgen dat de Tegenwoordigheid van je heilige Gasten aan jou kenbaar wordt gemaakt. En aan dit doel kan niets worden toegevoegd, want de wereld heeft behalve dit geen doel. Aan dit ene doel iets toe- of afdoen betekent niets anders dan de wereld én jezelf elke bedoeling ontnemen. En elke oneerlijkheid die de wereld over jou lijkt uit te storten, heb jij over haar uitgestort door haar doelloos te maken, verstoken van de functie die de Heilige Geest ziet. En aldus wordt ieder levend wezen op aarde eenvoudige rechtvaardigheid ontzegd.6. Wat deze onrechtvaardigheid aanricht bij jou die op een oneerlijke manier oordeelt, en die ziet naar je geoordeeld hebt, kun jij niet eens inschatten. De wereld wordt dof en dreigend, en je kunt geen spoor ontwaren van heel de gelukkige fonkeling die de verlossing brengt om jouw weg te verlichten. En zo zie jij jezelf, beroofd van het licht, overgeleverd aan het duister, en onterecht zonder enig doel in een nutteloze wereld achtergelaten. De wereld is eerlijk omdat de Heilige Geest onrechtvaardigheid naar het licht binnenin jou heeft gebracht, en daar is alle oneerlijkheid beëindigd en vervangen door rechtvaardigheid en liefde. Als jij ergens onrechtvaardigheid waarneemt, hoef je slechts dit te zeggen:Hierdoor ontken ik de Tegenwoordigheid van de Vader en de Zoon.En ik wil Hen liever kennen dan onrechtvaardigheid zien,die wordt weggeschenen door Hun Tegenwoordigheid.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 222 Want Zij Zijn Gekomen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 8, 2022 6:37


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. Want Zij zijn gekomen1. Bedenk hoe heilig jij moet zijn door wie de Stem namens God jouw broeder liefdevol toeroept, opdat je in hem de Stem mag wekken die jouw roep beantwoordt! En bedenk hoe heilig hij moet zijn wanneer in hem jouw eigen verlossing sluimert, met zijn vrijheid verbonden! Hoezeer jij ook wenst dat hij veroordeeld is, God is in hem. En nooit zul je weten dat Hij Zich eveneens in jou bevindt zolang je Zijn uitverkoren woning aanvalt, en slag levert met Zijn gastheer. Bezie hem met zachtmoedigheid. Kijk met liefdevolle ogen naar hem die Christus in zich draagt, opdat jij zijn heerlijkheid mag aanschouwen en je erin verheugen dat de Hemel niet van jou gescheiden is.2. Is het te veel gevraagd een beetje vertrouwen op te brengen voor hem die jou Christus brengt, zodat al jouw zonden je vergeven kunnen worden, en er geen enkele overblijft die je nog koestert? Vergeet niet dat een schaduw, tussen jouw broeder en jou in gehouden, het gelaat van Christus en de herinnering van God versluiert. En zou jij Hen willen ruilen voor een oeroude haat? De grond waarop jij staat is heilige grond dankzij Hen die deze, door er samen met jou te staan, met Hun onschuld en Hun vrede hebben gezegend.3. Het bloed vergoten uit haat verdwijnt, opdat het gras weer groen zal worden en de bloemen weer helemaal wit staan te blinken in de zomerzon. Wat een oord van de dood was, is nu een levende tempel geworden in een wereld van licht. Dankzij Hen. Hun Tegenwoordigheid is het die opnieuw de heiligheid heeft verheven, opdat ze haar aloude plaats inneemt op een aloude troon. Dankzij Hen zijn wonderen als gras en bloemen ontsproten aan de dorre grond die, door haat verschroeid, woest en ledig was geworden. Wat haat had aangericht, hebben Zij ongedaan gemaakt. En nu sta je op grond die zo heilig is dat de Hemel zich buigt om zich ermee te verbinden en die tot zijn evenbeeld te maken. De schaduw van een oeroude haat is verdwenen en alle verderf en verdorring zijn voorgoed vertrokken uit het land waar Zij gekomen zijn.4. Wat betekent honderd jaar voor Hen, of duizend, of tienduizenden? Wanneer Zij komen is aan het doel van de tijd voldaan. Wat nooit was wordt tot niets wanneer Zij gekomen zijn. Waarop haat aanspraak maakte is aan de liefde overgedragen, en vrijheid verlicht ieder levend wezen en verheft het tot in de Hemel, waar de lichten steeds helderder gaan stralen nu ieder thuiskomt. Het incomplete wordt weer compleet gemaakt, en de vreugde van de Hemel is vergroot omdat wat het zijne is, eraan is teruggegeven. De van bloed doordrenkte aarde is gereinigd, en de waanzinnigen hebben hun gewaden van waanzin afgeworpen, om zich met Hen te verbinden op de grond waarop jij staat.5. De Hemel is dankbaar voor dit geschenk van wat zo lang is achtergehouden. Want Zij zijn gekomen om het Hunne rond zich te scharen. ‘Wat afgesloten was is geopend, wat van het licht werd weggehouden wordt prijsgegeven, zodat het licht erop kan schijnen en afstand noch ruimte kan blijven talmen tussen het licht van de Hemel en de wereld.6. De heiligste van alle plekken op aarde is waar een oeroude haat een huidige liefde is geworden. En Zij komen snel naar de levende tempel, waar een woning voor Hen is toebereid. Geen plaats in de Hemel is heiliger. En Zij zijn gekomen om de tempel te bewonen die Hun aangeboden is, om Hun zowel als jou tot rustplaats te dienen. Wat haat heeft vrijgemaakt voor de liefde wordt het helderste licht in de schittering van de Hemel. En al de lichten in de Hemel stralen helderder nu, uit dankbaarheid voor wat in oude luister is hersteld.7. Liefdevol omzweven engelen jou, om alle duistere gedachten van zonde van je af te houden, en het licht vast te houden waar het binnenkwam. Jouw voetspoor verlicht de wereld, want waar jij gaat is vergeving je blije metgezel. Er is niemand op aarde die niet dankzegt aan iemand die hem zijn thuis heeft teruggegeven, en hem onderdak verschafte tegen de bittere winter en de ijzige kou. En zullen de Heer van de Hemel en Zijn Zoon dan minder geven uit dankbaarheid voor zoveel méér?8. Nu is de tempel van de levende God herbouwd om opnieuw gastheer te zijn voor Hem door Wie deze werd geschapen. Waar Hij verblijft, verblijft Zijn Zoon samen met Hem, nimmer gescheiden. En Ze zeggen dank dat Hun eindelijk een welkom is bereid. Waar eens een kruis stond, staat nu de verrezen Christus, en oeroude littekens vinden genezing in Zijn zicht. Een aloud wonder is gekomen ter zegening en vervanging van een oeroude vijandschap die was gekomen om te doden. In zachtmoedige dankbaarheid keren God de Vader en de Zoon terug naar wat het Hunne is, en voor eeuwig zijn zal. Nu is het doel van de Heilige Geest ten einde. Want Zij zijn gekomen! Want Zij zijn eindelijk gekomen!

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 312 Ik Zie Alles Zoals Ik Wil Dat Het Is

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 8, 2022 25:48


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarneming eindigt. Eerst zie je een wereld die dit als waar heeft aanvaard, geprojecteerd vanuit een nu gecorrigeerde denkgeest. En met dit heilige zicht geeft waarneming een stille zegen en verdwijnt daarna; haar doel is bereikt en haar missie volbracht.Het eindoordeel over de wereld bevat geen veroordeling. Want het ziet de wereld als totaal vergeven, zonder zonde en volslagen nutteloos. Zonder oorzaak en nu zonder functie in de visie van Christus verglijdt ze eenvoudig in het niets. Daar werd ze geboren en daar eindigt ze ook. En alle figuren in de droom waarmee de wereld begon, verdwijnen met haar. Lichamen zijn nu onbruikbaar en zullen dan ook oplossen in het niets, want de Zoon van God is onbegrensd.Jij die geloofde dat het Laatste Oordeel van God de wereld samen met jou zou veroordelen tot de hel, aanvaard deze heilige waarheid: Gods Oordeel is het geschenk van de Correctie die Hij aan al jouw dwalingen heeft verleend, en die jou daarvan en van alle gevolgen die ze ooit maar scheen te hebben, bevrijdt. Bang zijn voor Gods verlossende genade is niets anders dan bang zijn voor totale bevrijding van alle lijden, voor de terugkeer tot vrede, zekerheid en geluk, en voor eenwording met jouw eigen Identiteit.Gods Eindoordeel is even genadig als iedere stap in het door Hemzelf vastgestelde plan om Zijn Zoon te zegenen en hem op te roepen terug te keren tot de eeuwige vrede die Hij met hem deelt. Wees niet bang voor liefde. Want zij alleen kan alle leed genezen, alle tranen wegwissen en de Zoon die God als de Zijne erkent zachtjes doen ontwaken uit zijn droom van pijn. Wees niet bang hiervoor. De verlossing vraagt jou haar welkom te heten. En de wereld wacht op jouw blije aanvaarding die haar bevrijden zal.Dit is Gods Eindoordeel: ‘Jij bent nog altijd Mijn heilige Zoon, voor immer onschuldig, eeuwig liefdevol en eeuwig geliefd, even onbegrensd als jouw Schepper, totaal onveranderlijk en voor altijd zuiver. Ontwaak daarom en keer terug tot Mij. Ik ben jouw Vader en jij bent Mijn Zoon.'LES 312Ik zie alles zoals ik wil dat het is.Waarneming volgt op oordeel. Wanneer we geoordeeld hebben, zien we bijgevolg wat we willen zien. Want ons zicht kan alleen maar dienen om ons te bieden wat we hebben willen. Het is onmogelijk om niet op te merken wat we willen zien en te negeren waarnaar we verkozen te kijken. Hoe zeker moet daarom de werkelijke wereld het heilige zicht komen begroeten van eenieder die de doelstelling van de Heilige Geest tot zijn doel maakt bij het zien. En hij kan niet anders dan waarnemen wat Christus wil dat hij ziet, en de Liefde van Christus delen voor wat hij gadeslaat.Ik heb geen ander doel voor vandaag dan te kijken naar een bevrijde wereld, bevrijd van alle oordelen die ik heb geveld. Vader, dit is Uw Wil voor mij vandaag, en daarom is het vanzelfsprekend ook mijn doel.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 221 De Onmiddelijkheid Van De Verlossing

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 7, 2022 8:26


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De onmiddellijkheid van de verlossing1. Het enige probleem dat je nog hebt is dat jij een tijdsinterval ziet tussen het moment waarop je vergeeft en dat waarop je de weldaden zult ontvangen van jouw vertrouwen in je broeder. Dit weerspiegelt slechts het kleine beetje dat je tussen jou en jouw broeder wilt bewaren, zodat jij en hij toch een beetje gescheiden kunnen zijn. Want tijd en ruimte zijn één illusie, die verschillende vormen aanneemt. Als die buiten je denkgeest is geprojecteerd, denk je erover als tijd. Hoe dichter die gebracht wordt bij waar ze zich bevindt, hoe meer je er in ruimtelijke begrippen over denkt.2. Er is een afstand die jij gescheiden van jouw broeder wilt houden, en die ruimte neem je waar als tijd, omdat je nog altijd gelooft dat jij je buiten hem bevindt. Hierdoor wordt vertrouwen onmogelijk. En je kunt niet geloven dat vertrouwen aan ieder probleem nu een eind zou maken. En dus acht je het veiliger nog een beetje voorzichtig en een beetje op je hoede te blijven tegenover belangen die als afzonderlijk worden gezien. Vanuit dit gezichtspunt kun jij je niet voorstellen dat je kunt verkrijgen wat vergeving nu biedt. Het interval dat, naar je meent, ligt tussen het geven en het ontvangen van de gave, lijkt er een te zijn waarin jij offers brengt en verlies lijdt. Je ziet verlossing op de lange duur, maar geen onmiddellijk resultaat.3. Verlossing is onmiddellijk. Tenzij je het zo ziet, zul je er bang voor zijn, omdat je gelooft dat het risico op verlies groot is tussen het tijdstip waarop het doel ervan tot het jouwe is gemaakt en waarop de gevolgen ervan jou bereiken. In die vorm blijft de dwaling, die de bron is van de angst, nog steeds verborgen. De verlossing zal de ruimte wegvagen die jij nog tussen jullie ziet, en jullie terstond één laten worden. En je bent bang dat juist hier het verlies zou liggen. Projecteer deze angst niet op de tijd, want de tijd is niet de vijand die jij waarneemt. De tijd is even neutraal als het lichaam, behalve gemeten naar de doelen die jij er in ziet. Als jij desondanks tussen jou en je broeder nog een beetje ruimte wilt houden, dan wil je ook een beetje tijd waarin vergeving nog een poosje wordt achtergehouden. En dit zorgt er alleen maar voor dat het interval tussen het tijdstip waarop vergeving jou onthouden wordt en wordt geschonken gevaarlijk lijkt, waarbij panische angst gerechtvaardigd is.4. Maar de ruimte tussen jou en je broeder is alleen in het heden, nu, zichtbaar en kan niet in een toekomende tijd worden gezien. En evenmin kan die over het hoofd worden gezien, behalve in het heden. Toekomstig verlies is niet waar je bang voor bent. Maar je verbinden in het heden is jouw grote angstbeeld. Wie kan er behalve in het nu verlatenheid voelen? Een toekomstige oorzaak heeft vooralsnog geen gevolgen. En daarom moet het wel zo zijn dat wanneer je angstig bent, daar een huidige oorzaak voor bestaat. En die is het die correctie behoeft, niet een toekomstige toestand.5. De plannen die je ten behoeve van je zekerheid maakt, worden allemaal in de toekomst gelegd, en daar kun je geen plannen maken. Er is vooralsnog geen bedoeling aan gegeven, en wat gebeuren zal heeft vooralsnog geen oorzaak. Wie kan gevolgen zonder een oorzaak voorspellen? En wie kan gevolgen vrezen als hij niet meende dat ze een oorzaak hebben gehad en nu rampzalig worden geacht? Geloof in zonde wekt angst, en kijkt net als zijn oorzaak vooruit en achterom, maar heeft geen oog voor wat hier en nu is. Maar zijn oorzaak kan alleen maar hier en nu zijn, als de gevolgen ervan nu al als beangstigend worden bestempeld. En door dit te negeren wordt hij beschermd en van genezing gescheiden gehouden. Want een wonder is nu. Het is hier al aanwezig, in de genade van het heden, in het enige tijdsinterval waarvoor zonde en angst geen oog hebben gehad, maar dat alles is wat er aan tijd bestaat.6. De uitvoering van heel de correctie neemt in het geheel geen tijd in beslag. Maar de aanvaarding van de uitvoering kan een eeuwigheid lijken te duren. De verandering van doel die de Heilige Geest in je relatie heeft gebracht, draagt alle gevolgen in zich die jij zult zien. Ze kunnen nu worden waargenomen. Waarom wachten tot ze zich in de tijd ontvouwen, en vrezen dat ze misschien niet komen, hoewel ze al aanwezig zijn? Er is je gezegd dat alles wat van God komt het goede brengt. En toch lijkt het alsof dit niet zo is. Het goede in de gedaante van een ramp is moeilijk bij voorbaat te vertrouwen. Ook is dit idee niet echt zinnig.7. Waarom zou het goede in de gedaante van het kwaad moeten verschijnen? En is het geen misleiding als dat wel gebeurt? Zo het al verschijnt, is de oorzaak ervan hier. Waarom zijn de gevolgen ervan dan niet duidelijk zichtbaar? En waarom in de toekomst? En jij probeert tevreden te zijn met zuchten, en met de ‘redenering' dat je het nu niet begrijpt, maar op zekere dag wel. En dan zal de betekenis ervan duidelijk worden. Dit kan geen rede heten, want het is onrechtvaardig, en zweemt duidelijk naar straf tot de tijd van bevrijding nabij is. Uitgaande van een verandering ten goede in de bedoeling bestaat er geen reden om een interval waarin rampspoed toeslaat op een zekere dag als ‘goed' te beschouwen, maar nu in de gedaante van pijn te zien. Dat is het nu offeren, en dit kan de prijs niet zijn die de Heilige Geest vraagt voor wat Hij totaal zonder prijs heeft geschonken.8. Maar deze illusie heeft een oorzaak die, hoewel onwaar, al in je denkgeest aanwezig moet zijn. En deze illusie is slechts één effect dat ze opwekt, en één vorm waarin het resultaat ervan wordt waargenomen. Dit interval in de tijd, waarin vergelding wordt gezien als de vorm waarin het ‘goede' verschijnt, is maar één aspect van het beetje ruimte dat tussen jullie ligt en nog altijd niet vergeven is.9. Wees niet tevreden met toekomstig geluk. Het heeft geen betekenis, en is niet jouw verdiende beloning. Want jij hebt reden tot vrijheid nu. Wat baat vrijheid in de gedaante van een gevangene? Waarom zou bevrijding vermomd moeten zijn als de dood? Uitstel heeft geen zin, en de ‘redenering' die volhoudt dat gevolgen van een huidige oorzaak moeten worden uitgesteld tot een toekomstige tijd, is louter een ontkenning van het feit dat gevolg en oorzaak als één geheel moeten komen. Kijk niet naar de tijd als iets om van te worden verlost, maar naar het beetje ruimte dat nog altijd tussen jullie ligt. Laat niet toe dat het als tijd wordt vermomd, en zo in stand wordt gehouden omdat de vorm ervan is veranderd, en niet kan worden herkend wat het is. Het doel van de Heilige Geest is nu het jouwe. Zou Zijn geluk dan niet evengoed het jouwe moeten zijn?

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 310 Deze Dag Breng Ik Onbevreesd In Liefde Door

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 6, 2022 27:44


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 310Deze dag breng ik onbevreesd in liefde door.Deze dag, Vader, wil ik met U doorbrengen zoals U verkozen hebt dat al mijn dagen zouden zijn. En wat ik zal ervaren, heeft helemaal niets met tijd van doen. De vreugde die tot me komt is niet iets van dagen of van uren, want ze komt van de Hemel tot Uw Zoon. Deze dag zal Uw zoete herinnering aan mij zijn om U te gedenken, Uw genaderijke roep tot Uw heilige Zoon, het teken dat Uw genade tot me gekomen is en dat het Uw Wil is dat ik vandaag ben bevrijd.We brengen deze dag samen door, jij en ik. En heel de wereld sluit zich bij ons aan in ons lied van dank en vreugde voor Hem die ons verlossing geschonken heeft en die ons heeft bevrijd. We hebben onze vrede en heiligheid hervonden. Er is vandaag in ons geen ruimte voor angst, want we hebben liefde in ons hart verwelkomd.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 309 Ik Zal Vandaag Niet Bang Zijn Om Naarbinnen Te Kijken

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 5, 2022 27:13


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 309Ik zal vandaag niet bang zijn om naarbinnen te kijken.In mij is eeuwige onschuld, want het is Gods Wil dat die daar voor eeuwig en altijd is. Ik, Zijn Zoon, wiens wil even onbegrensd is als de Zijne, kan hierin geen verandering willen. Want mijn Vaders Wil verloochenen is de mijne verloochenen. Naarbinnen kijken is niets anders dan mijn wil vinden zoals God die geschapen heeft en zoals die is. Ik ben bang naarbinnen te kijken, omdat ik denk dat ik een andere wil gemaakt heb die niet waar is, en die ik tot werkelijkheid heb gemaakt. Toch heeft die geen gevolgen. In mij is de Heiligheid van God. In mij is de herinnering van Hem.De stap die ik vandaag zet, Vader, is mijn onbetwistbare bevrijding van ijdele dromen over zonde. Uw altaar blijft sereen en onbezoedeld. Het is het heilige altaar voor mijn Zelf, en daar vind ik mijn ware Identiteit.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 308 Dit Ogenblik Is De Enige Tijd Die Er Is

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 4, 2022 25:50


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 308Dit ogenblik is de enige tijd die er is.Ik heb me van de tijd een zodanige voorstelling gemaakt dat ik mijn doel verijdel. Als ik verkies voorbij de tijd tijdloosheid te bereiken, moet ik mijn beeld over waar de tijd toe dient, veranderen. Het kan niet het doel van de tijd zijn om verleden en toekomst te bewaren als één geheel. Het enige interval waarin ik van de tijd kan worden verlost, is nu. Want in dit ogenblik is vergeving gekomen om me te bevrijden. De geboorte van Christus is nu, zonder verleden of toekomst. Hij is gekomen om Zijn directe zegen aan de wereld te geven en die tot tijdloosheid en liefde terug te brengen. En liefde is eeuwig aanwezig, hier en nu.Dank U, Vader, voor dit ogenblik. Nu is het dat ik word verlost. Dit ogenblik is de tijd die U voor de bevrijding van Uw Zoon, en voor de verlossing van de wereld in hem, hebt bestemd.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 307 Tegenstrijdige Wensen Kunnen Mijn Wil Niet Zijn

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 3, 2022 25:40


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 307Tegenstrijdige wensen kunnen mijn wil niet zijn.Vader, Uw Wil is de mijne, en anders niets. Er is voor mij geen andere wil. Laat me niet proberen een andere wil te maken, want dat is zinloos en doet me zeker pijn. Alleen Uw Wil kan me geluk brengen, en alleen de Uwe bestaat. Als ik wil hebben wat U alleen kunt geven, moet ik Uw Wil voor mij aanvaarden en de vrede binnengaan waar conflict onmogelijk is, Uw Zoon één is met U in wezen en in wil, en niets de heilige waarheid tegenspreekt dat ik blijf zoals U mij hebt geschapen.En met dit gebed betreden we in stilte een toestand waar geen tegenstrijdigheid kan komen, omdat we onze heilige wil met die van God verenigen, in het besef dat ze hetzelfde zijn.