Podcasts about vergeving

  • 112PODCASTS
  • 444EPISODES
  • 33mAVG DURATION
  • 5WEEKLY NEW EPISODES
  • Dec 23, 2022LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about vergeving

Latest podcast episodes about vergeving

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 357 De Waarheid Beantwoordt Elk Beroep Dat We Doen Op God Door Eerst Met Wonderen Te Reageren En Dan Tot Ons Terug Te Keren

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 23, 2022 27:28


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk en vreugde gegrondvest zonder tegendeel. Ik ben de heilige woning van God Zelf. Ik ben de Hemel waar Zijn Liefde huist. Ik ben Zijn heilige Zondeloosheid zelf, want in mijn zuiverheid woont de Zijne.Nu hebben we bijna geen woorden meer nodig. Maar in de laatste dagen van dit ene jaar dat wij samen, jij en ik, aan God geschonken hebben, vonden we één doel dat we deelden. En zo heb jij je met mij verenigd, dus wat ik ben, ben jij eveneens. De waarheid omtrent wat wij zijn is niet in woorden uit te drukken of te beschrijven. Maar onze functie hier kan ons duidelijk worden, en woorden kunnen hiervan spreken en die ook onderwijzen, als we zelf een toonbeeld van die woorden zijn.Wij zijn de brengers van verlossing. We aanvaarden onze rol als verlossers van de wereld, die door onze gezamenlijke vergeving wordt verlost. En dit geschenk van ons wordt daarom aan ons gegeven. We zien ieder als broeder en beschouwen alles als vriendelijk en goed. We zijn niet uit op een functie die voorbij de Hemelpoort ligt. Kennis zal terugkeren, wanneer we ons aandeel hebben vervuld. Wij bekommeren ons enkel om het verwelkomen van de waarheid.Onze ogen zijn het waardoor de visie van Christus een wereld ziet die verlost is van elke gedachte aan zonde. Onze oren zijn het die de Stem namens God horen verkondigen dat de wereld zonder zonde is. Onze denkgeesten zijn het die zich met elkaar verenigen wanneer wij de wereld zegenen. En vanuit de eenheid die we hebben bereikt, roepen we al onze broeders op en vragen hen onze vrede te delen en onze vreugde compleet te maken.Wij zijn de heilige boodschappers van God die namens Hem spreken, en omdat we Zijn Woord uitdragen aan ieder die Hij tot ons gezonden heeft, ontdekken we dat het in ons hart geschreven staat. En zo zijn we van gedachten veranderd over het doel waarvoor we kwamen en dat we proberen te dienen. We brengen een blijde boodschap naar de Zoon van God, die dacht dat hij leed. Nu is hij verlost. En nu hij de Hemelpoort voor hem ziet openstaan, zal hij binnengaan en verdwijnen in het Hart van God.LES 357De waarheid beantwoordt elk beroep dat we doen op God door eerst met wonderen te reageren, en dan tot ons terug te keren om zichzelf te zijn.Vergeving, de weerspiegeling van de waarheid, vertelt me hoe ik wonderen kan schenken en zo uit de gevangenis kan ontsnappen waarin ik meen te leven. Uw heilige Zoon wordt me aangewezen, eerst in mijn broeder, dan in mijzelf. Geduldig leert Uw Stem me Uw Woord te horen, en te geven zoals ik ontvang. En als ik vandaag naar Uw Zoon kijk, hoor ik Uw Stem die me leert hoe ik de weg naar U kan vinden zoals U die hebt vastgesteld:‘Zie zijn zondeloosheid en wees genezen.'

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 254 De Rechtvaardiging Voor Vergeving

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 19, 2022 9:26


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. De rechtvaardiging voor vergeving1. Woede is nooit gerechtvaardigd. Aanval heeft geen bestaansgrond. Hier is het dat de uitweg uit de angst begint, en hier ook zal die worden voltooid. Hier wordt de werkelijke wereld in ruil ontvangen voor dromen van verschrikking. Want op deze grond berust vergeving en is ze slechts natuurlijk. Er wordt jou niet gevraagd vergiffenis te schenken waar een aanval terecht is, en gerechtvaardigd zou zijn. Want dat zou betekenen dat je een zonde vergeeft door over het hoofd te zien wat er werkelijk is. Dat is geen vergiffenis. Want dat veronderstelt dat jouw vergiffenis, doordat je op een manier reageert die niet gerechtvaardigd is, het antwoord zal worden op een aanval die plaatsvond. Op die manier is vergiffenis misplaatst, doordat ze wordt verleend waar ze niet terecht is.2. Vergiffenis is altijd gerechtvaardigd. Ze heeft een vaste bestaansgrond. Je vergeeft niet het onvergeeflijke, noch zie je voorbij aan een werkelijke aanval die roept om straf. Verlossing wordt niet gevonden wanneer jou wordt gevraagd op een onnatuurlijke manier te reageren, die misplaatst is tegenover wat werkelijk is. Ze vraagt daarentegen slechts dat je op de juiste manier reageert op wat niet werkelijk is, door niet waar te nemen wat zich niet heeft voorgedaan. Als vergiffenis niet gerechtvaardigd was, zou van jou worden gevraagd je rechten op te offeren, wanneer je een aanval met vergiffenis beantwoordt. Maar er wordt jou alleen gevraagd vergeving te zien als de natuurlijke reactie op leed dat op een dwaling berust, en dat dus roept om hulp. Vergeving is de enige zinnige reactie. Ze behoedt je rechten ervoor te worden opgeofferd.3. Dit inzicht is de enige verandering die toelaat dat de werkelijke wereld verschijnt om de plaats van de dromen van verschrikking in te nemen. Angst kan niet ontstaan tenzij een aanval gerechtvaardigd is, en als die een werkelijke bestaansgrond had zou vergiffenis er geen hebben. De werkelijke wereld wordt verworven wanneer je inziet dat de basis voor vergeving volkomen werkelijk en ten volle gerechtvaardigd is. Zolang je die als een ongegrond geschenk beschouwt, moet ze de schuld die jij wilt ‘vergeven', wel instandhouden. Ongerechtvaardigde vergeving komt neer op aanval. En dat is alles wat de wereld ooit kan geven. Ze schenkt wel eens vergiffenis aan ‘zondaren', maar blijft er zich wel van bewust dat die gezondigd hebben. En daarom verdienen ze de vergeving niet die zij schenkt.4. Dit is de valse vergeving die de wereld aanwendt om het gevoel van zonde levend te houden. En terwijl wordt erkend dat God rechtvaardig is, lijkt het onmogelijk dat Zijn vergiffenis werkelijk kan zijn. Zo is de angst voor God het onbetwistbaar resultaat wanneer vergiffenis als onverdiend wordt beschouwd. Niemand die zichzelf als schuldig ziet kan de angst voor God ontlopen. Maar als hij kan vergeven, wordt hem dit dilemma bespaard. De denkgeest kan niet anders aan zijn Schepper denken dan zoals hij zichzelf beschouwt. Als je kunt zien dat jouw broeder vergiffenis verdient, heb je geleerd dat vergeving evenzeer jouw recht is als het zijne. Dan zul je ook niet denken dat God een vreselijk oordeel voor jou in petto heeft dat jouw broeder niet verdient. Want de waarheid is dat jij niet meer en ook niet minder kunt verdienen dan hij.5. Vergeving die als verdiend wordt erkend zal genezend werken. Ze verleent het wonder de kracht aan illusies voorbij te zien. Zo leer je dat ook jij vergeven moet zijn. Er bestaat geen verschijningsvorm waaraan niet kan worden voorbijgezien. Bestond die immers wel, dan zou het noodzakelijk zijn dat er eerst een of andere zonde was die buiten alle vergeving staat. Dan zou er een dwaling bestaan die méér is dan een vergissing, een speciale vorm van dwaling, die onveranderlijk en eeuwig blijft bestaan, oncorrigeerbaar en onontkoombaar. Dan zou er één vergissing bestaan die de macht had de schepping ongedaan te maken, en een wereld te maken die daarvoor in de plaats kon komen en de Wil van God vernietigen. Alleen als dit mogelijk was, zouden er bepaalde verschijningsvormen bestaan die het wonder konden weerstaan en er niet door werden genezen.6. Er is geen zekerder bewijs dat afgoderij iets is wat jij wenst dan de overtuiging dat er bepaalde vormen van ziekte en vreugdeloosheid bestaan die niet door vergeving kunnen worden genezen. Dit betekent dat jij er de voorkeur aan geeft enkele afgoden te behouden en voorlopig niet bereid bent alle afgoden los te laten. En dus denk jij dat bepaalde verschijningsvormen werkelijk zijn, en bepaald geen schijnvormen. Laat je niet misleiden omtrent de betekenis van de starre overtuiging dat het moeilijker is aan sommige verschijningsvormen voorbij te zien dan aan andere. Het betekent steeds dat jij denkt dat vergeving alleen maar beperkt kan zijn. En zo heb je voor jezelf het doel gesteld van een gedeeltelijke vergiffenis en een beperkte uitweg uit schuld. Wat kan dit anders dan valse vergeving zijn voor jezelf, en voor ieder die ogenschijnlijk los van jou staat?7. Het moet wel waar zijn dat het wonder alle vormen van ziekte kan genezen, anders zou het helemaal niet kunnen genezen. Het kan zijn doel niet zijn te beoordelen welke vormen werkelijk zijn en welke verschijningsvormen waar. Als één verschijningsvorm gescheiden moet blijven van genezing, dan moet één illusie deel uitmaken van de waarheid. En dan zou jij niet aan alle schuld kunnen ontsnappen, maar slechts aan een gedeelte ervan. Je dient Gods Zoon volledig te vergeven. Anders zul je een zelfbeeld houden dat niet heel is en bang blijven om naar binnen te kijken en daar de ontsnapping aan iedere afgod te vinden. Verlossing berust op het vertrouwen dat er geen bepaalde vormen van schuld kunnen zijn die jij niet vergeven kunt. En dus kunnen er geen verschijningsvormen zijn die de plaats hebben ingenomen van de waarheid omtrent Gods Zoon.8. Kijk naar jouw broeder met de bereidheid hem te zien zoals hij is. En sluit geen enkel deel van hem buiten jouw bereidheid dat hij wordt genezen. Genezen is heel maken. En wat heel is, kan geen ontbrekende delen hebben die erbuiten werden gehouden. Vergeving berust op dit inzicht en op het blije weten dat er geen bepaalde vormen van ziekte kunnen zijn die het wonder bij gebrek aan kracht niet kan genezen.9. Gods Zoon is volmaakt, anders kan hij Gods Zoon niet zijn. Evenmin zul je hem kennen als je denkt dat hij het niet verdient aan schuld in al haar gevolgen en vormen te ontsnappen. Als je de waarheid over jezelf wilt weten, is er geen andere manier om over hem te denken dan deze:Ik dank U, Vader, voor Uw volmaakte Zoon,en in zijn heerlijkheid zal ik de mijne zien.Dit is de vreugdevolle vaststelling dat er geen vormen van kwaad bestaan die de Wil van God kunnen overwinnen; de blije erkenning dat schuld er niet in is geslaagd aan de hand van jouw wens illusies tot werkelijkheid te maken. En wat is dit anders dan de eenvoudige vaststelling van de waarheid?10. Bezie jouw broeder met deze hoop in je, en je zult begrijpen dat hij geen vergissing kan begaan die de waarheid in hem kan veranderen. Het is niet moeilijk aan vergissingen voorbij te zien die geen gevolgen hebben gekregen. Maar je zult geen vergiffenis schenken aan wat in jouw ogen de macht heeft van Gods Zoon een afgod te maken. Want die is voor jou een gesneden beeld en een teken des doods geworden. Is dit jouw verlosser? Vergist zijn Vader Zich in Zijn Zoon? Of heb jij je vergist in hem die jou ter genezing werd gegeven, voor jouw verlossing en bevrijding?

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 352 Oordeel En Liefde Zijn Tegendelen Van Het Ene Komt Alle Leed Van De Wereld Maar Van Het Andere Komt De Vrede Van God Zelf

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 18, 2022 26:29


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk en vreugde gegrondvest zonder tegendeel. Ik ben de heilige woning van God Zelf. Ik ben de Hemel waar Zijn Liefde huist. Ik ben Zijn heilige Zondeloosheid zelf, want in mijn zuiverheid woont de Zijne.Nu hebben we bijna geen woorden meer nodig. Maar in de laatste dagen van dit ene jaar dat wij samen, jij en ik, aan God geschonken hebben, vonden we één doel dat we deelden. En zo heb jij je met mij verenigd, dus wat ik ben, ben jij eveneens. De waarheid omtrent wat wij zijn is niet in woorden uit te drukken of te beschrijven. Maar onze functie hier kan ons duidelijk worden, en woorden kunnen hiervan spreken en die ook onderwijzen, als we zelf een toonbeeld van die woorden zijn.Wij zijn de brengers van verlossing. We aanvaarden onze rol als verlossers van de wereld, die door onze gezamenlijke vergeving wordt verlost. En dit geschenk van ons wordt daarom aan ons gegeven. We zien ieder als broeder en beschouwen alles als vriendelijk en goed. We zijn niet uit op een functie die voorbij de Hemelpoort ligt. Kennis zal terugkeren, wanneer we ons aandeel hebben vervuld. Wij bekommeren ons enkel om het verwelkomen van de waarheid.Onze ogen zijn het waardoor de visie van Christus een wereld ziet die verlost is van elke gedachte aan zonde. Onze oren zijn het die de Stem namens God horen verkondigen dat de wereld zonder zonde is. Onze denkgeesten zijn het die zich met elkaar verenigen wanneer wij de wereld zegenen. En vanuit de eenheid die we hebben bereikt, roepen we al onze broeders op en vragen hen onze vrede te delen en onze vreugde compleet te maken.Wij zijn de heilige boodschappers van God die namens Hem spreken, en omdat we Zijn Woord uitdragen aan ieder die Hij tot ons gezonden heeft, ontdekken we dat het in ons hart geschreven staat. En zo zijn we van gedachten veranderd over het doel waarvoor we kwamen en dat we proberen te dienen. We brengen een blijde boodschap naar de Zoon van God, die dacht dat hij leed. Nu is hij verlost. En nu hij de Hemelpoort voor hem ziet openstaan, zal hij binnengaan en verdwijnen in het Hart van God.LES 352Oordeel en liefde zijn tegendelen. Van het ene komt alle leed van de wereld. Maar van het andere komt de vrede van God Zelf.Vergeving ziet alleen zondeloosheid en oordeelt niet. Zo kom ik tot U. Een oordeel zal me blinddoeken en blind maken. Maar liefde, hier in vergeving weerspiegeld, herinnert me eraan dat U me een manier gegeven hebt om opnieuw Uw vrede te vinden. Ik word verlost wanneer ik verkies deze weg te volgen. U hebt me niet zonder troost achtergelaten.* Ik draag in mij zowel de herinnering van U, als Iemand die me daarheen leidt. Vader, ik wil vandaag Uw Stem horen en Uw vrede vinden. Want ik wil mijn eigen Identiteit liefhebben, en daarin vinden de herinnering van U.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 350 Wonderen Weerspiegelen Gods Eeuwige Liefde Ze Aanbieden Is Zich Hem Herinneren En De Wereld Verlossen Door De Herinnering

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 16, 2022 26:00


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.Een wonder bevat de gave van genade, want het wordt gegeven en ontvangen als één. En zo illustreert het de wet van de waarheid waaraan de wereld niet gehoorzaamt, omdat die er volstrekt niet in slaagt te begrijpen hoe zij werkt. Een wonder keert de waarneming om die voorheen op-z'n-kop stond, en maakt aldus een eind aan de vreemde vervormingen die zich manifesteerden. Nu staat de waarneming open voor de waarheid. Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd beschouwd.Vergeving is de bakermat van wonderen. De ogen van Christus verlenen ze aan alles waar zij in genade en liefde naar kijken. In Zijn zicht is waarneming rechtgezet, en wat bedoeld was om te vervloeken is nu gekomen om te zegenen. Elke lelie van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van de liefde aan. En elk wordt neergelegd voor het Woord van God, op het universele altaar voor de Schepper en de schepping, in het licht van volmaakte zuiverheid en oneindige vreugde.Eerst wordt het wonder in vertrouwen aanvaard, omdat erom vragen veronderstelt dat de denkgeest is klaargemaakt om zich een idee te vormen van wat hij niet kan zien en niet begrijpt. Maar dat vertrouwen zal zijn getuigen aanvoeren om te laten zien dat datgene waarop het berust er werkelijk is. En zo zal het wonder jouw vertrouwen erin rechtvaardigen en laten zien dat het berustte op een wereld die werkelijker is dan wat je vroeger zag, een wereld verlost van wat jij dacht dat er was.Wonderen vallen als helende druppels regen uit de Hemel op een droge en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels komen sterven. Nu hebben ze water. Nu is de wereld groen. En overal schieten er tekenen van leven op, die laten zien dat wat geboren is nooit dood kan gaan, want wat leven bezit, bezit onsterfelijkheid.LES 350Wonderen weerspiegelen Gods eeuwige Liefde. Ze aanbieden is zich Hem herinneren en de wereld verlossen door de herinnering van Hem.Wat we vergeven, wordt een deel van ons, zoals wij onszelf zien. De Zoon van God verenigt alles in zich, zoals U hem geschapen hebt. De herinnering van U hangt af van zijn vergeving. Wat hij is wordt niet beïnvloed door zijn gedachten. Maar wat hij ziet is het directe resultaat daarvan. Daarom, mijn Vader, wil ik me tot U wenden. Alleen de herinnering van U zal me bevrijden. En alleen mijn vergeving leert me om de herinnering van U tot mij terug te doen keren en die in dankbaarheid aan de wereld te schenken.En terwijl we de wonderen van Hem verzamelen, zullen we inderdaad dankbaar zijn. Want wanneer we ons Hem herinneren, zal Zijn Zoon ons worden teruggegeven in de werkelijkheid van de Liefde.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 349 Vandaag Laat Ik De Visie Van Christus Voor Mij Naar Alles Kijken En Ik Beoordeel Het Niet Maar Schenk In Plaats Daarvan

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 15, 2022 26:14


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.Een wonder bevat de gave van genade, want het wordt gegeven en ontvangen als één. En zo illustreert het de wet van de waarheid waaraan de wereld niet gehoorzaamt, omdat die er volstrekt niet in slaagt te begrijpen hoe zij werkt. Een wonder keert de waarneming om die voorheen op-z'n-kop stond, en maakt aldus een eind aan de vreemde vervormingen die zich manifesteerden. Nu staat de waarneming open voor de waarheid. Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd beschouwd.Vergeving is de bakermat van wonderen. De ogen van Christus verlenen ze aan alles waar zij in genade en liefde naar kijken. In Zijn zicht is waarneming rechtgezet, en wat bedoeld was om te vervloeken is nu gekomen om te zegenen. Elke lelie van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van de liefde aan. En elk wordt neergelegd voor het Woord van God, op het universele altaar voor de Schepper en de schepping, in het licht van volmaakte zuiverheid en oneindige vreugde.Eerst wordt het wonder in vertrouwen aanvaard, omdat erom vragen veronderstelt dat de denkgeest is klaargemaakt om zich een idee te vormen van wat hij niet kan zien en niet begrijpt. Maar dat vertrouwen zal zijn getuigen aanvoeren om te laten zien dat datgene waarop het berust er werkelijk is. En zo zal het wonder jouw vertrouwen erin rechtvaardigen en laten zien dat het berustte op een wereld die werkelijker is dan wat je vroeger zag, een wereld verlost van wat jij dacht dat er was.Wonderen vallen als helende druppels regen uit de Hemel op een droge en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels komen sterven. Nu hebben ze water. Nu is de wereld groen. En overal schieten er tekenen van leven op, die laten zien dat wat geboren is nooit dood kan gaan, want wat leven bezit, bezit onsterfelijkheid.LES 349Vandaag laat ik de visie van Christus voor mij naar alles kijken en ik beoordeel het niet, maar schenk in plaats daarvan alles een wonder van liefde.Zo wil ik alle dingen die ik zie bevrijden en ze de vrijheid geven die ik zoek. Want zo gehoorzaam ik de wet van de liefde en geef ik wat ik wil vinden en tot het mijne maken wil. Het zal mij gegeven worden, omdat ik dat gekozen heb als het geschenk dat ik wens te geven. Vader, Uw geschenken zijn de mijne. Elk dat ik aanvaard geeft me een wonder om weg te geven. En door te geven zoals ik ontvangen wil, leer ik dat Uw genezende wonderen mij toebehoren.Onze Vader kent onze behoeften. Hij geeft ons de genade waarmee ze alle worden vervuld. En zo vertrouwen we op Hem om ons wonderen te zenden om daarmee de wereld te zegenen en onze denkgeest te genezen terwijl we terugkeren naar Hem.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 348 Ik Heb Geen Reden Tot Woede Of Angst Want U Omringt Mij En In Elke Behoefte Die Ik Zie Is Uw Genade Mij Genoeg

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 14, 2022 26:38


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.Een wonder bevat de gave van genade, want het wordt gegeven en ontvangen als één. En zo illustreert het de wet van de waarheid waaraan de wereld niet gehoorzaamt, omdat die er volstrekt niet in slaagt te begrijpen hoe zij werkt. Een wonder keert de waarneming om die voorheen op-z'n-kop stond, en maakt aldus een eind aan de vreemde vervormingen die zich manifesteerden. Nu staat de waarneming open voor de waarheid. Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd beschouwd.Vergeving is de bakermat van wonderen. De ogen van Christus verlenen ze aan alles waar zij in genade en liefde naar kijken. In Zijn zicht is waarneming rechtgezet, en wat bedoeld was om te vervloeken is nu gekomen om te zegenen. Elke lelie van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van de liefde aan. En elk wordt neergelegd voor het Woord van God, op het universele altaar voor de Schepper en de schepping, in het licht van volmaakte zuiverheid en oneindige vreugde.Eerst wordt het wonder in vertrouwen aanvaard, omdat erom vragen veronderstelt dat de denkgeest is klaargemaakt om zich een idee te vormen van wat hij niet kan zien en niet begrijpt. Maar dat vertrouwen zal zijn getuigen aanvoeren om te laten zien dat datgene waarop het berust er werkelijk is. En zo zal het wonder jouw vertrouwen erin rechtvaardigen en laten zien dat het berustte op een wereld die werkelijker is dan wat je vroeger zag, een wereld verlost van wat jij dacht dat er was.Wonderen vallen als helende druppels regen uit de Hemel op een droge en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels komen sterven. Nu hebben ze water. Nu is de wereld groen. En overal schieten er tekenen van leven op, die laten zien dat wat geboren is nooit dood kan gaan, want wat leven bezit, bezit onsterfelijkheid.LES 348Ik heb geen reden tot woede of angst, want U omringt mij. En in elke behoefte die ik zie, is Uw genade mij genoeg.Vader, laat mij gedenken dat U hier bent en dat ik niet alleen ben. Eeuwigdurende Liefde omringt mij. Ik heb geen reden tot iets anders dan de volmaakte vrede en vreugde die ik met U deel. Welke behoefte heb ik aan kwaadheid of angst? Volmaakte veiligheid omringt mij. Kan ik bang zijn, als Uw eeuwige belofte mij vergezelt? Volmaakte zondeloosheid omringt mij. Wat kan ik vrezen, wanneer U mij geschapen hebt in een heiligheid als de Uwe zo volmaakt?Gods genade is ons genoeg in alles wat Hij ons wil laten doen. En dat alleen kiezen we tot onze wil, evenzeer als het de Zijne is.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 347 Woede Moet Voortkomen Uit Oordelen Oordelen Is Het Wapen Dat Ik Tegen Mijzelf Gebruik Om Het Wonder Van Mij Weg Te Houden

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 13, 2022 25:31


Bestel nu de ECIW scheurkalender 2023 via de website:https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderOndersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.Een wonder bevat de gave van genade, want het wordt gegeven en ontvangen als één. En zo illustreert het de wet van de waarheid waaraan de wereld niet gehoorzaamt, omdat die er volstrekt niet in slaagt te begrijpen hoe zij werkt. Een wonder keert de waarneming om die voorheen op-z'n-kop stond, en maakt aldus een eind aan de vreemde vervormingen die zich manifesteerden. Nu staat de waarneming open voor de waarheid. Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd beschouwd.Vergeving is de bakermat van wonderen. De ogen van Christus verlenen ze aan alles waar zij in genade en liefde naar kijken. In Zijn zicht is waarneming rechtgezet, en wat bedoeld was om te vervloeken is nu gekomen om te zegenen. Elke lelie van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van de liefde aan. En elk wordt neergelegd voor het Woord van God, op het universele altaar voor de Schepper en de schepping, in het licht van volmaakte zuiverheid en oneindige vreugde.Eerst wordt het wonder in vertrouwen aanvaard, omdat erom vragen veronderstelt dat de denkgeest is klaargemaakt om zich een idee te vormen van wat hij niet kan zien en niet begrijpt. Maar dat vertrouwen zal zijn getuigen aanvoeren om te laten zien dat datgene waarop het berust er werkelijk is. En zo zal het wonder jouw vertrouwen erin rechtvaardigen en laten zien dat het berustte op een wereld die werkelijker is dan wat je vroeger zag, een wereld verlost van wat jij dacht dat er was.Wonderen vallen als helende druppels regen uit de Hemel op een droge en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels komen sterven. Nu hebben ze water. Nu is de wereld groen. En overal schieten er tekenen van leven op, die laten zien dat wat geboren is nooit dood kan gaan, want wat leven bezit, bezit onsterfelijkheid.LES 347Woede moet voortkomen uit oordelen. Oordelen is het wapen dat ik tegen mijzelf gebruik, om het wonder van mij weg te houden.Vader, ik wens wat tegen mijn wil ingaat, en wat ik wil hebben, wens ik niet. Orden mijn denkgeest, Vader. Hij is ziek. Maar U hebt vrijheid aangeboden, en ik kies er vandaag voor aanspraak te maken op Uw geschenk. En dus geef ik al het oordelen aan Degene die U mij gegeven hebt om voor mij te oordelen. Hij ziet wat ik waarneem, en toch kent Hij de waarheid. Hij ziet pijn, en toch begrijpt Hij dat die niet werkelijk is, en in Zijn begrip wordt die genezen. Hij schenkt de wonderen die mijn dromen voor mijn bewustzijn verborgen willen houden. Laat Hem vandaag oordelen. Ik ken mijn wil niet, maar Hij is er zeker van dat die de Uwe is. En Hij zal voor mij spreken en Uw wonderen uitnodigen tot mij te komen.Luister vandaag. Wees heel stil en hoor de zachtmoedige Stem namens God, die je verzekert dat Hij jou heeft beoordeeld als de Zoon die Hij liefheeft.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 346 Vandaag Omhult Gods Vrede Mij En Vergeet Ik Alles Behalve Zijn Liefde

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 12, 2022 25:12


Bestel nu de ECIW scheurkalender 2023 via de website:https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderOndersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.Een wonder bevat de gave van genade, want het wordt gegeven en ontvangen als één. En zo illustreert het de wet van de waarheid waaraan de wereld niet gehoorzaamt, omdat die er volstrekt niet in slaagt te begrijpen hoe zij werkt. Een wonder keert de waarneming om die voorheen op-z'n-kop stond, en maakt aldus een eind aan de vreemde vervormingen die zich manifesteerden. Nu staat de waarneming open voor de waarheid. Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd beschouwd.Vergeving is de bakermat van wonderen. De ogen van Christus verlenen ze aan alles waar zij in genade en liefde naar kijken. In Zijn zicht is waarneming rechtgezet, en wat bedoeld was om te vervloeken is nu gekomen om te zegenen. Elke lelie van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van de liefde aan. En elk wordt neergelegd voor het Woord van God, op het universele altaar voor de Schepper en de schepping, in het licht van volmaakte zuiverheid en oneindige vreugde.Eerst wordt het wonder in vertrouwen aanvaard, omdat erom vragen veronderstelt dat de denkgeest is klaargemaakt om zich een idee te vormen van wat hij niet kan zien en niet begrijpt. Maar dat vertrouwen zal zijn getuigen aanvoeren om te laten zien dat datgene waarop het berust er werkelijk is. En zo zal het wonder jouw vertrouwen erin rechtvaardigen en laten zien dat het berustte op een wereld die werkelijker is dan wat je vroeger zag, een wereld verlost van wat jij dacht dat er was.Wonderen vallen als helende druppels regen uit de Hemel op een droge en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels komen sterven. Nu hebben ze water. Nu is de wereld groen. En overal schieten er tekenen van leven op, die laten zien dat wat geboren is nooit dood kan gaan, want wat leven bezit, bezit onsterfelijkheid.LES 346Vandaag omhult Gods vrede mij, en vergeet ik alles, behalve Zijn Liefde.Vader, vandaag ontwaak ik met wonderen die mijn waarneming van alles corrigeren. En zo begint de dag die ik met U deel zoals ik de eeuwigheid zal delen, want de tijd heeft vandaag een stap opzij gedaan. Ik zoek geen zaken die tot de tijd behoren en dus zal ik daar niet naar kijken. Wat ik vandaag zoek, overstijgt alle wetten van de tijd en alle zaken die in de tijd worden waargenomen. Ik wil alles vergeten behalve Uw Liefde. Ik wil in U verblijven en geen andere wetten kennen dan Uw liefdeswet. En ik wil de vrede vinden die U voor Uw Zoon geschapen hebt, en al het dwaze speelgoed dat ik gemaakt heb vergeten, terwijl ik Uw glorie en de mijne aanschouw.En wanneer vandaag de avond valt, zullen we ons niets herinneren dan de vrede van God. Want we zullen vandaag leren welke vrede de onze is, wanneer we alles vergeten behalve Gods Liefde.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 345 Vandaag Bied Ik Niets Dan Wonderen Aan Want Ik Wil Graag Dat Ze Tot Mij Terugkeren

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 11, 2022 26:11


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.Een wonder bevat de gave van genade, want het wordt gegeven en ontvangen als één. En zo illustreert het de wet van de waarheid waaraan de wereld niet gehoorzaamt, omdat die er volstrekt niet in slaagt te begrijpen hoe zij werkt. Een wonder keert de waarneming om die voorheen op-z'n-kop stond, en maakt aldus een eind aan de vreemde vervormingen die zich manifesteerden. Nu staat de waarneming open voor de waarheid. Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd beschouwd.Vergeving is de bakermat van wonderen. De ogen van Christus verlenen ze aan alles waar zij in genade en liefde naar kijken. In Zijn zicht is waarneming rechtgezet, en wat bedoeld was om te vervloeken is nu gekomen om te zegenen. Elke lelie van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van de liefde aan. En elk wordt neergelegd voor het Woord van God, op het universele altaar voor de Schepper en de schepping, in het licht van volmaakte zuiverheid en oneindige vreugde.Eerst wordt het wonder in vertrouwen aanvaard, omdat erom vragen veronderstelt dat de denkgeest is klaargemaakt om zich een idee te vormen van wat hij niet kan zien en niet begrijpt. Maar dat vertrouwen zal zijn getuigen aanvoeren om te laten zien dat datgene waarop het berust er werkelijk is. En zo zal het wonder jouw vertrouwen erin rechtvaardigen en laten zien dat het berustte op een wereld die werkelijker is dan wat je vroeger zag, een wereld verlost van wat jij dacht dat er was.Wonderen vallen als helende druppels regen uit de Hemel op een droge en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels komen sterven. Nu hebben ze water. Nu is de wereld groen. En overal schieten er tekenen van leven op, die laten zien dat wat geboren is nooit dood kan gaan, want wat leven bezit, bezit onsterfelijkheid.LES 345Vandaag bied ik niets dan wonderen aan, want ik wil graag dat ze tot mij terugkeren.Vader, een wonder weerspiegelt Uw geschenken aan mij, Uw Zoon. En elk wonder dat ik schenk komt bij me terug en herinnert me eraan dat de wet van de liefde universeel is. Zelfs hier neemt die een vorm aan die herkend en in werking gezien kan worden. De wonderen die ik schenk worden precies in die vorm teruggegeven die ik nodig heb om me te helpen met de problemen die ik zie. Vader, in de Hemel is het anders, want daar zijn geen behoeften. Maar hier op aarde staat het wonder dichter bij Uw gaven dan enig ander geschenk dat ik geven kan. Laat me dan vandaag alleen dit geschenk geven dat, geboren uit ware vergeving, de weg verlicht die ik afleggen moet om me U te herinneren.Vrede zij vandaag aan alle zoekende harten. Het licht is gekomen om wonderen aan te bieden tot zegen van de vermoeide wereld. Vandaag zal ze rust vinden, want we zullen aanbieden wat we ontvangen hebben.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 344 Vandaag Leer Ik De Wet Van De Liefde Wat Ik Mijn Broeder Geef Is Mijn Gave Aan Mij

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 10, 2022 26:15


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.Een wonder bevat de gave van genade, want het wordt gegeven en ontvangen als één. En zo illustreert het de wet van de waarheid waaraan de wereld niet gehoorzaamt, omdat die er volstrekt niet in slaagt te begrijpen hoe zij werkt. Een wonder keert de waarneming om die voorheen op-z'n-kop stond, en maakt aldus een eind aan de vreemde vervormingen die zich manifesteerden. Nu staat de waarneming open voor de waarheid. Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd beschouwd.Vergeving is de bakermat van wonderen. De ogen van Christus verlenen ze aan alles waar zij in genade en liefde naar kijken. In Zijn zicht is waarneming rechtgezet, en wat bedoeld was om te vervloeken is nu gekomen om te zegenen. Elke lelie van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van de liefde aan. En elk wordt neergelegd voor het Woord van God, op het universele altaar voor de Schepper en de schepping, in het licht van volmaakte zuiverheid en oneindige vreugde.Eerst wordt het wonder in vertrouwen aanvaard, omdat erom vragen veronderstelt dat de denkgeest is klaargemaakt om zich een idee te vormen van wat hij niet kan zien en niet begrijpt. Maar dat vertrouwen zal zijn getuigen aanvoeren om te laten zien dat datgene waarop het berust er werkelijk is. En zo zal het wonder jouw vertrouwen erin rechtvaardigen en laten zien dat het berustte op een wereld die werkelijker is dan wat je vroeger zag, een wereld verlost van wat jij dacht dat er was.Wonderen vallen als helende druppels regen uit de Hemel op een droge en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels komen sterven. Nu hebben ze water. Nu is de wereld groen. En overal schieten er tekenen van leven op, die laten zien dat wat geboren is nooit dood kan gaan, want wat leven bezit, bezit onsterfelijkheid.LES 344Vandaag leer ik de wet van de liefde: wat ik mijn broeder geef is mijn gave aan mij.Dit is Uw wet, Vader, niet die van mij. Ik heb niet begrepen wat geven betekent en dacht te moeten bewaren wat ik voor mijzelf alleen verlangde. En toen ik naar de schat keek die ik meende te bezitten, vond ik een lege plek waar nooit iets was, of is, of zijn zal. Wie kan een droom delen? En wat kan een illusie mij bieden? Maar hij die ik vergeef, zal mij geschenken geven die de waarde van alles op aarde te boven gaan. Laat mijn vergeven broeders mijn schatkamer vullen met hemelse rijkdommen, de enige die werkelijk zijn. Zo wordt de wet van de liefde vervuld. En zo staat Uw Zoon op en keert hij naar U terug.Hoe nabij zijn wij elkaar, nu we gaan naar God. Hoe nabij is Hij ons. Hoe dichtbij is het eind van de droom van zonde, en de verlossing van de Zoon van God.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 247 De Droom Van Vergeving

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 10, 2022 9:15


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. De droom van vergeving1. De slaaf van afgoden is een gewillige slaaf. Want gewillig moet hij zijn om zich in aanbidding neer te buigen voor wat geen leven heeft, en in het machteloze op zoek te gaan naar macht. Wat is er toch met de heilige Zoon van God gebeurd dat dit zijn wens kon zijn: zich lager dan de stenen op de grond te laten vallen, en van afgoden te verwachten dat ze hem helpen opstaan? Luister dan naar jouw verhaal in de droom die jij hebt gemaakt, en vraag jezelf af of het niet de waarheid is dat jij gelooft dat het géén droom is.2. Er kwam een droom van oordelen binnen in de denkgeest die God even volmaakt geschapen heeft als Zichzelf. En in die droom werd de Hemel veranderd in de hel, en God tot vijand van Zijn Zoon gemaakt. Hoe kan Gods Zoon ontwaken uit die droom? Het is een droom van oordelen. Hij dient dus niet te oordelen, en hij zal ontwaken. Want de droom zal schijnbaar voortduren zolang hij er deel van is. Oordeel niet, want hij die oordeelt zal afgoden nodig hebben, die ervoor zullen zorgen dat het oordeel niet op hemzelf zal rusten. Ook kan hij het Zelf niet kennen dat hij veroordeeld heeft. Oordeel niet, want je maakt jezelf tot een deel van kwade dromen waarin afgoden je ‘ware' identiteit zijn, en je verlossing van het oordeel nu in doodsangst en in schuld op jouw schouders wordt gelegd.3. Alle figuren in de droom zijn afgoden, gemaakt om jou te verlossen uit de droom. Ze maken echter deel uit van datgene waaruit ze jou geacht werden te verlossen. Zo zorgt een afgod dat de droom levend en verschrikkelijk blijft, want wie zou er zo'n droom kunnen wensen, als hij niet zelf in doodsangst en wanhoop verkeerde? En juist dit is waar de afgod voor staat, en hem aanbidden komt dus neer op het aanbidden van wanhoop en doodsangst, en van de droom waaruit die voortkomen. Oordelen is een onrechtvaardigheid jegens Gods Zoon, en het is rechtvaardigheid dat wie een oordeel over hem velt, de straf die hij zichzelf heeft opgelegd in de droom die hij gemaakt heeft, niet ontlopen zal. God weet wat rechtvaardigheid, niet wat straf is. Maar in de droom van oordelen val je aan en word je veroordeeld, en wens je de slaaf van afgoden te zijn die tussen jouw oordeel en de straf die dat met zich meebrengt zijn geplaatst.4. Er kan geen verlossing zijn in de droom zoals jij die droomt. Want afgoden moeten er deel van zijn, om je te verlossen van wat jij denkt dat je hebt volbracht en aangericht om jezelf zondig te maken en het licht in jou te doven. Kindlief, het licht is er. Je droomt slechts, en afgoden zijn het speelgoed waarvan jij droomt dat je ermee speelt. Wie hebben er speelgoed nodig, behalve kinderen? Ze doen alsof ze over de wereld heersen, en geven hun speelgoed de macht rond te lopen en te praten, en te denken, te voelen, en te spreken namens hen. Maar alles wat hun speelgoed schijnt te doen speelt zich in de denkgeesten af van degenen die ermee spelen. Ze vergeten echter maar al te graag dat zij de droom waarin hun stukken speelgoed echt zijn zelf hebben bedacht, en ze zien niet in dat hun wensen hun eigen wensen zijn.5. Nachtmerries zijn kinderdromen. De stukken speelgoed hebben zich tegen het kind gekeerd dat geloofde dat hij ze tot werkelijkheid had gemaakt. Maar kan een droom aanvallen? Of kan een stuk speelgoed uitgroeien tot iets groots en gevaarlijks, iets woests en wilds? Dit gelooft het kind inderdaad, omdat hij zijn eigen gedachten vreest en die plaatsvervangend aan zijn stukken speelgoed geeft. En hun werkelijkheid wordt zijn eigen werkelijkheid, omdat ze hem schijnbaar van zijn gedachten verlossen. Ze houden zijn gedachten echter levend en werkelijk, maar dan buiten hem gezien, waar ze zich tegen hem kunnen keren voor zijn verraad jegens ze. Hij denkt dat hij ze nodig heeft om aan zijn gedachten te kunnen ontsnappen, omdat hij denkt dat die gedachten werkelijk zijn. En dus maakt hij van alles een stuk speelgoed, om ervoor te zorgen dat zijn wereld buiten hem blijft, en te spelen dat hij er slechts een deel van is.6. Er komt een moment dat de kindertijd voorgoed achter de rug en voorbij zou moeten zijn. Probeer geen kinderspeelgoed te bewaren. Dank het allemaal af, want je hebt het niet meer nodig. De droom van oordelen is een kinderspel, waarin het kind de vader wordt, machtig, maar met het beetje wijsheid van een kind. Wat hem kwetst wordt vernietigd, wat hem helpt, gezegend. Zij het dan dat hij dit beoordeelt als een kind dat niet weet wat kwetst en wat genezen zal. En er lijken erge dingen te gebeuren, en hij is bang voor al de chaos in een wereld die naar hij meent geregeerd wordt door de wetten die hij heeft gemaakt. Toch is de werkelijke wereld niet beïnvloed door de wereld die hij voor werkelijk houdt. En evenmin zijn haar wetten veranderd omdat hij het niet begrijpt.7. De werkelijke wereld is nog altijd slechts een droom. Maar met andere figuren. Die worden niet gezien als afgoden die verraad plegen. Het is een droom waarin niemand gebruikt wordt ter vervanging van iets anders, noch wordt geplaatst tussen de gedachten die de denkgeest bedenkt en wat hij ziet. Niemand wordt gebruikt voor iets wat hij niet is, want alle kinder dingen zijn afgedankt. En wat ooit een droom van oordelen was, is nu veranderd in een droom waar alles vreugde is, want dat is het doel dat hij heeft. Alleen dromen van vergeving kunnen hier binnengaan, want tijd is nagenoeg voorbij. En de vormen die in de droom binnenkomen worden nu als broeders gezien, zonder oordeel, maar in liefde.8. Dromen van vergeving hoeven niet lang te duren. Ze zijn niet gemaakt om de denkgeest te scheiden van wat hij denkt. Ze proberen niet te bewijzen dat de droom door iemand anders wordt gedroomd. En in deze dromen wordt een melodie gehoord die eenieder zich herinnert, ook al heeft hij ze van voor het begin aller tijden niet meer gehoord. Eenmaal totaal brengt vergeving tijdloosheid zo dichtbij dat het lied van de Hemel te horen is; niet met de oren, maar met de heiligheid die het altaar dat voor eeuwig diep in Gods Zoon verblijft, nooit verlaten heeft. En wanneer hij dit lied opnieuw hoort, weet hij dat hij het nooit niet heeft gehoord. En waar is de tijd, wanneer dromen van oordelen zijn afgedankt?9. Telkens wanneer je enige vorm van angst voelt, – en je bent angstig wanneer jij niet een diepe voldaanheid en vast vertrouwen op hulp voelt, of de kalme verzekering dat de Hemel jou vergezelt – weet dan dat je een afgod hebt gemaakt, en gelooft dat die jou zal verraden. Want onder de hoop dat hij je zal verlossen ligt de schuld en de pijn van zelfverraad en onzekerheid, zo bitter en intens dat de droom niet volledig je hele gevoel van doem kan verbergen. Je zelfverraad moet wel uitmonden in angst, want angst is oordelen, en dat leidt onherroepelijk tot de verwoede zoektocht naar afgoden en de dood.10. Dromen van vergeving herinneren jou eraan dat jij in veiligheid leeft en jezelf niet hebt aangevallen. Zo smelten je kinderangsten weg, en worden dromen het teken dat je een nieuw begin hebt gemaakt, en niet weer een poging hebt ondernomen om afgoden te aanbidden en aanval te behouden. Dromen van vergeving zijn vriendelijk voor ieder die in de droom figureert. En zo brengen ze de dromer volledige bevrijding van angstdromen. Hij vreest zijn oordeel niet, want hij heeft niemand geoordeeld, noch heeft hij getracht door middel van oordelen bevrijd te worden van datgene wat het oordeel moet opleggen. En al die tijd herinnert hij zich wat hij vergeten was toen oordelen de manier leek om hem van de straf ervan te verlossen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 343 Er Wordt Van Mij Geen Offer Gevraagd Om Gods Genade En Vrede Te Vinden

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 9, 2022 26:08


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.Een wonder bevat de gave van genade, want het wordt gegeven en ontvangen als één. En zo illustreert het de wet van de waarheid waaraan de wereld niet gehoorzaamt, omdat die er volstrekt niet in slaagt te begrijpen hoe zij werkt. Een wonder keert de waarneming om die voorheen op-z'n-kop stond, en maakt aldus een eind aan de vreemde vervormingen die zich manifesteerden. Nu staat de waarneming open voor de waarheid. Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd beschouwd.Vergeving is de bakermat van wonderen. De ogen van Christus verlenen ze aan alles waar zij in genade en liefde naar kijken. In Zijn zicht is waarneming rechtgezet, en wat bedoeld was om te vervloeken is nu gekomen om te zegenen. Elke lelie van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van de liefde aan. En elk wordt neergelegd voor het Woord van God, op het universele altaar voor de Schepper en de schepping, in het licht van volmaakte zuiverheid en oneindige vreugde.Eerst wordt het wonder in vertrouwen aanvaard, omdat erom vragen veronderstelt dat de denkgeest is klaargemaakt om zich een idee te vormen van wat hij niet kan zien en niet begrijpt. Maar dat vertrouwen zal zijn getuigen aanvoeren om te laten zien dat datgene waarop het berust er werkelijk is. En zo zal het wonder jouw vertrouwen erin rechtvaardigen en laten zien dat het berustte op een wereld die werkelijker is dan wat je vroeger zag, een wereld verlost van wat jij dacht dat er was.Wonderen vallen als helende druppels regen uit de Hemel op een droge en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels komen sterven. Nu hebben ze water. Nu is de wereld groen. En overal schieten er tekenen van leven op, die laten zien dat wat geboren is nooit dood kan gaan, want wat leven bezit, bezit onsterfelijkheid.LES 343Er wordt van mij geen offer gevraagd om Gods genade en vrede te vinden.Het einde van lijden kan geen verlies zijn. De gave van alles kan alleen maar winst zijn. U geeft alleen. U neemt nooit weg. En U hebt mij geschapen om zoals U te zijn, dus offeren wordt voor mij even onmogelijk als voor U. Ook ik moet geven. En zo wordt alles mij voor eeuwig en altijd gegeven. Zoals ik werd geschapen, zo blijf ik. Uw Zoon kan geen offer brengen, want hij moet compleet zijn, omdat hij de functie heeft U compleet te maken. Ik ben compleet omdat ik Uw Zoon ben. Ik kan niet verliezen, want ik kan alleen maar geven, en alles hoort mij toe, in alle eeuwigheid.De genade en de vrede van God zijn vrij. Verlossing kent geen prijs. Ze is een geschenk dat slechts vrij gegeven en ontvangen kan worden. En dit is wat we vandaag willen leren.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 342 Ik Laat Op Alles Vergeving Rusten Want Zo Wordt Vergeving Mij Geschonken

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 8, 2022 26:29


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.Een wonder bevat de gave van genade, want het wordt gegeven en ontvangen als één. En zo illustreert het de wet van de waarheid waaraan de wereld niet gehoorzaamt, omdat die er volstrekt niet in slaagt te begrijpen hoe zij werkt. Een wonder keert de waarneming om die voorheen op-z'n-kop stond, en maakt aldus een eind aan de vreemde vervormingen die zich manifesteerden. Nu staat de waarneming open voor de waarheid. Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd beschouwd.Vergeving is de bakermat van wonderen. De ogen van Christus verlenen ze aan alles waar zij in genade en liefde naar kijken. In Zijn zicht is waarneming rechtgezet, en wat bedoeld was om te vervloeken is nu gekomen om te zegenen. Elke lelie van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van de liefde aan. En elk wordt neergelegd voor het Woord van God, op het universele altaar voor de Schepper en de schepping, in het licht van volmaakte zuiverheid en oneindige vreugde.Eerst wordt het wonder in vertrouwen aanvaard, omdat erom vragen veronderstelt dat de denkgeest is klaargemaakt om zich een idee te vormen van wat hij niet kan zien en niet begrijpt. Maar dat vertrouwen zal zijn getuigen aanvoeren om te laten zien dat datgene waarop het berust er werkelijk is. En zo zal het wonder jouw vertrouwen erin rechtvaardigen en laten zien dat het berustte op een wereld die werkelijker is dan wat je vroeger zag, een wereld verlost van wat jij dacht dat er was.Wonderen vallen als helende druppels regen uit de Hemel op een droge en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels komen sterven. Nu hebben ze water. Nu is de wereld groen. En overal schieten er tekenen van leven op, die laten zien dat wat geboren is nooit dood kan gaan, want wat leven bezit, bezit onsterfelijkheid.LES 342Ik laat op alles vergeving rusten, want zo wordt vergeving mij geschonken.Ik dank U, Vader, voor Uw plan mij te verlossen uit de hel die ik heb gemaakt. Hij is niet werkelijk. En U hebt mij het middel verschaft om zijn onwerkelijkheid aan mij te bewijzen. De sleutel ligt in mijn hand, en ik heb de deur bereikt waarachter het eind van dromen ligt. Ik sta voor de Hemelpoort, en vraag me af of ik naar binnen zal gaan om thuis te zijn. Laat ik vandaag niet opnieuw dralen. Laat me alles vergeven en laat de schepping zijn zoals U haar wilt en zoals ze is. Laat ik me herinneren dat ik Uw Zoon ben, en als ik deze deur uiteindelijk open, laat me dan in het schitterende licht van de waarheid alle illusies vergeten, terwijl de herinnering van U tot mij terugkeert.Broeder, vergeef me nu. Ik kom tot je om jou met mij mee naar huis te nemen. En terwijl we gaan, gaat de wereld met ons mee op onze weg naar God.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 341 Ik Kan Slechts Mijn Eigen Zondeloosheid Aanvallen En Alleen Die Is Het Die Mij Geborgen Houdt

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 7, 2022 26:21


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.Een wonder bevat de gave van genade, want het wordt gegeven en ontvangen als één. En zo illustreert het de wet van de waarheid waaraan de wereld niet gehoorzaamt, omdat die er volstrekt niet in slaagt te begrijpen hoe zij werkt. Een wonder keert de waarneming om die voorheen op-z'n-kop stond, en maakt aldus een eind aan de vreemde vervormingen die zich manifesteerden. Nu staat de waarneming open voor de waarheid. Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd beschouwd.Vergeving is de bakermat van wonderen. De ogen van Christus verlenen ze aan alles waar zij in genade en liefde naar kijken. In Zijn zicht is waarneming rechtgezet, en wat bedoeld was om te vervloeken is nu gekomen om te zegenen. Elke lelie van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van de liefde aan. En elk wordt neergelegd voor het Woord van God, op het universele altaar voor de Schepper en de schepping, in het licht van volmaakte zuiverheid en oneindige vreugde.Eerst wordt het wonder in vertrouwen aanvaard, omdat erom vragen veronderstelt dat de denkgeest is klaargemaakt om zich een idee te vormen van wat hij niet kan zien en niet begrijpt. Maar dat vertrouwen zal zijn getuigen aanvoeren om te laten zien dat datgene waarop het berust er werkelijk is. En zo zal het wonder jouw vertrouwen erin rechtvaardigen en laten zien dat het berustte op een wereld die werkelijker is dan wat je vroeger zag, een wereld verlost van wat jij dacht dat er was.Wonderen vallen als helende druppels regen uit de Hemel op een droge en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels komen sterven. Nu hebben ze water. Nu is de wereld groen. En overal schieten er tekenen van leven op, die laten zien dat wat geboren is nooit dood kan gaan, want wat leven bezit, bezit onsterfelijkheid.LES 341Ik kan slechts mijn eigen zondeloosheid aanvallen, en alleen die is het die mij geborgen houdt.Vader, Uw Zoon is heilig. Ik ben hem, degene tegen wie U glimlacht met zo'n dierbare, diepe en stille liefde en tederheid dat het universum naar U teruglacht en Uw Heiligheid deelt. Hoe zuiver, hoe veilig, en hoe heilig zijn wij dan, die in Uw Glimlach toeven, terwijl al Uw Liefde ons geschonken is, en wij als één met U leven in volkomen broederschap en Vaderschap, in zo'n volmaakte zondeloosheid dat de Heer der Zondeloosheid ons als Zijn Zoon ziet, een universum van Gedachte dat Hem compleet maakt.Laten we dan onze zondeloosheid niet aanvallen, want die bevat het Woord van God voor ons. En in haar vriendelijke weerspiegeling zijn we verlost.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 244 Vergeving En Het Einde Van De Tijd

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 7, 2022 5:00


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. Vergeving en het einde van de tijd1. Hoezeer ben jij bereid jouw broeder te vergeven? Hoezeer verlang jij vrede in plaats van eindeloze strijd, ellende en pijn? Dit is dezelfde vraag, in andere vorm. Vergeving is jouw vrede, want hierin ligt het eind van de afscheiding, en van de droom van gevaar en vernietiging, zonde en dood; van waanzin en moord, verdriet en verlies. Dit is het ‘offer' dat de verlossing vraagt, waarvoor in de plaats ze graag vrede schenkt.2. Zweer niet dat je zult sterven, jij heilige Zoon van God! Je sluit een akkoord dat je niet kunt nakomen. De Zoon van het Leven kan niet worden gedood. Hij is onsterfelijk, zoals zijn Vader. Wat hij is kan niet worden veranderd. Hij is het enige in heel het universum dat één moet zijn. Wat eeuwig lijkt zal allemaal een einde kennen. De sterren zullen verdwijnen, en er zal geen dag of nacht meer zijn. Alle dingen die komen en gaan, de getijden, de seizoenen en de levens van mensen, alle dingen die met de tijd veranderen, opbloeien en wegsterven, zullen niet terugkeren. Daar waar de tijd een eind heeft gesteld is niet waar het eeuwige is. Gods Zoon kan nooit veranderen door wat mensen van hem hebben gemaakt. Hij zal zijn zoals hij was en is, want de tijd heeft zijn lot niet bezegeld, noch het uur van zijn geboorte en dood bepaald. Vergeving zal hem niet veranderen. Maar de tijd wacht op vergeving, zodat de dingen van de tijd kunnen verdwijnen omdat ze nutteloos zijn.3. Niets overleeft zijn bedoeling. Als het gemaakt is om te sterven, dan zal het sterven, tenzij het dit doel niet als het zijne aanneemt. Verandering is het enige wat hier tot een zegen kan worden gemaakt, waar het doel niet vastligt, hoe onveranderlijk dit ook lijkt. Denk niet dat jij een doel kunt stellen dat van Gods bedoeling voor jou verschilt, of het tot iets onveranderlijks en eeuwigs kunt maken. Je kunt jezelf een bedoeling geven die jij niet hebt. Maar je kunt het vermogen om je denken te veranderen niet wegnemen, en daar een andere bedoeling zien.4. Verandering is het grootste geschenk dat God gegeven heeft aan alles wat jij eeuwig zou willen maken, om ervoor te zorgen dat alleen de Hemel niet voorbijgaat. Jij werd niet geboren om te sterven. Jij kunt niet veranderen, want jouw functie is vastgelegd door God. Alle andere doelen, op één na, zijn in de tijd geplaatst en veranderen, opdat de tijd in stand zou blijven. Vergeving streeft niet naar het behouden van de tijd, maar naar het einde ervan, wanneer hij geen nut heeft. Is zijn doel ten einde, dan is hij voorbij. En waar hij eens de scepter leek te zwaaien, is nu de functie die God voor Zijn Zoon heeft ingesteld, tot het volle bewustzijn teruggekeerd. De tijd kan aan haar vervulling of onveranderlijkheid geen einde stellen. Er is geen dood, want de levenden delen de functie die hun Schepper hun gegeven heeft. Sterven kan niet de functie van het leven zijn. Uitbreiding van het leven moet dat zijn, opdat het voor eeuwig en altijd één is zonder einde.5. Deze wereld zal je voeten binden, je handen boeien en je lichaam doden, maar alleen als jij denkt dat ze gemaakt werd om de Zoon van God te kruisigen. Want ook al was het een droom van de dood, dan nog hoef jij niet toe te laten dat het dit ook voor jou behelst. Laat toe dat dit verandert, en er is niets ter wereld of het moet eveneens veranderen. Want hier is niets of het wordt gedefinieerd als datgene waartoe het in jouw ogen dient.6. Hoe lieflijk is de wereld waarvan het doel is de vergeving van Gods Zoon! Hoe vrij van angst, hoe vervuld van zegen en geluk! En wat een vreugde om korte tijd te vertoeven in zo'n gelukkig oord! En in zo'n wereld kan men ook niet vergeten dat het inderdaad een korte tijd duurt tot tijdloosheid in stilte de plaats van de tijd inneemt.

Preken Podcast Pelgrimsvaderskerk
Ds. Arjan Markus over Matheus 6 vers 7 t/m vers 15 en Matheus 18 vers 21 t/m vers 35; thema : Vergeving.

Preken Podcast Pelgrimsvaderskerk

Play Episode Listen Later Dec 4, 2022 31:35


Ds. Arjan Markus over Matheus 6 vers 7 t/m vers 15 en Matheus 18 vers 21 t/m vers 35; thema : Vergeving.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 336 Vergeving Laat Me Weten Dat Denkgeesten Verbonden Zijn

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 2, 2022 26:44


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil' die de Wil van God als vijand ziet en een vorm aanneemt waarin die wordt ontkend. Het ego is het ‘bewijs' dat kracht zwak is en liefde angstwekkend, dat leven in werkelijkheid de dood is en dat alleen waar is wat tegengesteld is aan God.Het ego is waanzinnig. Vol angst staat het buiten het Alomtegen-woordige, los van het Al, en afgescheiden van het Oneindige. In zijn waanzin denkt het dat het God Zelf overwonnen heeft. En in zijn vreselijke autonomie ‘ziet' het dat de Wil van God vernietigd is. Het droomt van straf en beeft voor de figuren in zijn dromen, zijn vijanden die eropuit zijn het te vermoorden voordat het zijn veiligheid zeker kan stellen door hen aan te vallen.De Zoon van God is egoloos. Kan hij weet hebben van waanzin en de dood van God, wanneer hij in Hem verblijft? Kan hij weet hebben van lijden en verdriet, wanneer hij in eeuwige vreugde leeft? Kan hij weet hebben van angst en straf, zonde en schuld, haat en aanval, wanneer al wat hem omringt eeuwigdurende vrede is, voor altijd vrij van conflict en onverstoord, in de diepste stilte en rust?De werkelijkheid kennen betekent het ego en zijn gedachten niet zien, en evenmin zijn werken, zijn daden, zijn wetten en zijn overtuigingen, zijn dromen, zijn hoop, zijn plannen voor zijn verlossing, en de prijs die het geloof daarin met zich meebrengt. In lijden uitgedrukt is de prijs voor het vertrouwen erin zo immens dat de kruisiging van Gods Zoon dagelijks in zijn verduisterd heiligdom wordt opgedragen, en er bloed moet vloeien voor het altaar waar zijn ziekelijke volgelingen zich klaarmaken om te sterven.Maar één lelie van vergeving zal de duisternis veranderen in licht, en het altaar gewijd aan illusies veranderen in het heiligdom van het Leven zelf. En vrede zal voor altijd terugkeren in de heilige denkgeesten die God geschapen heeft als Zijn Zoon, Zijn woonplaats, Zijn vreugde en Zijn liefde, volkomen de Zijne, en volkomen één met Hem.LES 336Vergeving laat me weten dat denkgeesten verbonden zijn.Vergeving is het aangewezen middel om waarneming te beëindigen. Kennis wordt hervonden nadat eerst de waarneming veranderd is, om dan volledig te wijken voor wat voor eeuwig buiten haar hoogste bereik blijft. Want beelden en geluiden kunnen in het gunstigste geval slechts dienen om de herinnering terug te brengen die voorbij dat alles ligt. Vergeving vaagt alle vervormingen weg en opent het verborgen altaar voor de waarheid. Haar lelies zenden hun licht de denkgeest in en roepen die op terug te keren en naar binnen te kijken, om te vinden wat hij tevergeefs buiten zich heeft gezocht. Want hier, en hier alleen, wordt innerlijke vrede hervonden, want dit is de woonplaats van God Zelf.Moge vergeving in stilte mijn dromen van afscheiding en zonde wegwissen. Vader, laat me dan naar binnen kijken en ontdekken dat U Uw belofte omtrent mijn zondeloosheid gehouden hebt; dat Uw Woord onveranderd blijft in mijn denkgeest, en Uw Liefde nog altijd woont in mijn hart.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 335 Ik Kies Ervoor Mijn Broeders Zondeloosheid Te Zien

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 1, 2022 25:29


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil' die de Wil van God als vijand ziet en een vorm aanneemt waarin die wordt ontkend. Het ego is het ‘bewijs' dat kracht zwak is en liefde angstwekkend, dat leven in werkelijkheid de dood is en dat alleen waar is wat tegengesteld is aan God.Het ego is waanzinnig. Vol angst staat het buiten het Alomtegen-woordige, los van het Al, en afgescheiden van het Oneindige. In zijn waanzin denkt het dat het God Zelf overwonnen heeft. En in zijn vreselijke autonomie ‘ziet' het dat de Wil van God vernietigd is. Het droomt van straf en beeft voor de figuren in zijn dromen, zijn vijanden die eropuit zijn het te vermoorden voordat het zijn veiligheid zeker kan stellen door hen aan te vallen.De Zoon van God is egoloos. Kan hij weet hebben van waanzin en de dood van God, wanneer hij in Hem verblijft? Kan hij weet hebben van lijden en verdriet, wanneer hij in eeuwige vreugde leeft? Kan hij weet hebben van angst en straf, zonde en schuld, haat en aanval, wanneer al wat hem omringt eeuwigdurende vrede is, voor altijd vrij van conflict en onverstoord, in de diepste stilte en rust?De werkelijkheid kennen betekent het ego en zijn gedachten niet zien, en evenmin zijn werken, zijn daden, zijn wetten en zijn overtuigingen, zijn dromen, zijn hoop, zijn plannen voor zijn verlossing, en de prijs die het geloof daarin met zich meebrengt. In lijden uitgedrukt is de prijs voor het vertrouwen erin zo immens dat de kruisiging van Gods Zoon dagelijks in zijn verduisterd heiligdom wordt opgedragen, en er bloed moet vloeien voor het altaar waar zijn ziekelijke volgelingen zich klaarmaken om te sterven.Maar één lelie van vergeving zal de duisternis veranderen in licht, en het altaar gewijd aan illusies veranderen in het heiligdom van het Leven zelf. En vrede zal voor altijd terugkeren in de heilige denkgeesten die God geschapen heeft als Zijn Zoon, Zijn woonplaats, Zijn vreugde en Zijn liefde, volkomen de Zijne, en volkomen één met Hem.LES 335Ik kies ervoor mijn broeders zondeloosheid te zien.Vergeving is een keuze. Ik zie mijn broeder nooit zoals hij is, want dat gaat waarneming verre te boven. Wat ik in hem zie is slechts wat ik wens te zien, omdat het staat voor wat ik wil dat de waarheid is. Alleen hierop reageer ik, hoezeer ik ook door uiterlijke gebeurtenissen schijn te worden gedreven. Ik kies ervoor te zien wat ik wil zien, en dat en dat alleen zie ik. Mijn broeders zondeloosheid toont me dat ik die van mijzelf wil zien. En ik zal die zien omdat ik ervoor gekozen heb mijn broeder in dat heilige licht te aanschouwen.Wat anders zou de herinnering van U bij mij kunnen terugbrengen dan het zien van mijn broeders zondeloosheid? Zijn heiligheid herinnert mij eraan dat hij als één met mij en zoals ik geschapen werd. In hem vind ik mijn Zelf, en in Uw Zoon vind ik ook de herinnering van U.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 334 Vandaag Maak Ik Aanspraak Op De Gaven Van Vergeving

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 30, 2022 28:00


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil' die de Wil van God als vijand ziet en een vorm aanneemt waarin die wordt ontkend. Het ego is het ‘bewijs' dat kracht zwak is en liefde angstwekkend, dat leven in werkelijkheid de dood is en dat alleen waar is wat tegengesteld is aan God.Het ego is waanzinnig. Vol angst staat het buiten het Alomtegen-woordige, los van het Al, en afgescheiden van het Oneindige. In zijn waanzin denkt het dat het God Zelf overwonnen heeft. En in zijn vreselijke autonomie ‘ziet' het dat de Wil van God vernietigd is. Het droomt van straf en beeft voor de figuren in zijn dromen, zijn vijanden die eropuit zijn het te vermoorden voordat het zijn veiligheid zeker kan stellen door hen aan te vallen.De Zoon van God is egoloos. Kan hij weet hebben van waanzin en de dood van God, wanneer hij in Hem verblijft? Kan hij weet hebben van lijden en verdriet, wanneer hij in eeuwige vreugde leeft? Kan hij weet hebben van angst en straf, zonde en schuld, haat en aanval, wanneer al wat hem omringt eeuwigdurende vrede is, voor altijd vrij van conflict en onverstoord, in de diepste stilte en rust?De werkelijkheid kennen betekent het ego en zijn gedachten niet zien, en evenmin zijn werken, zijn daden, zijn wetten en zijn overtuigingen, zijn dromen, zijn hoop, zijn plannen voor zijn verlossing, en de prijs die het geloof daarin met zich meebrengt. In lijden uitgedrukt is de prijs voor het vertrouwen erin zo immens dat de kruisiging van Gods Zoon dagelijks in zijn verduisterd heiligdom wordt opgedragen, en er bloed moet vloeien voor het altaar waar zijn ziekelijke volgelingen zich klaarmaken om te sterven.Maar één lelie van vergeving zal de duisternis veranderen in licht, en het altaar gewijd aan illusies veranderen in het heiligdom van het Leven zelf. En vrede zal voor altijd terugkeren in de heilige denkgeesten die God geschapen heeft als Zijn Zoon, Zijn woonplaats, Zijn vreugde en Zijn liefde, volkomen de Zijne, en volkomen één met Hem.LES 334Vandaag maak ik aanspraak op de gaven van vergeving.Ik zal geen dag langer wachten om de rijkdommen te vinden die mijn Vader mij biedt. Illusies zijn allemaal zinloos, en dromen zijn al voorbij op het moment dat ze worden geweven uit gedachten die berusten op onjuiste waarnemingen. Laat ik vandaag niet weer zulke povere geschenken aannemen. Gods Stem biedt de vrede van God aan allen die luisteren en ervoor kiezen Hem te volgen. Dit is vandaag mijn keuze. En dus ga ik de rijkdommen vinden die God me geschonken heeft.Ik zoek alleen het eeuwige. Want Uw Zoon kan met niets minder dan dat tevreden zijn. Wat anders kan daarom zijn vertroosting zijn dan datgene wat U zijn verbijsterde denkgeest en angstig hart aanbiedt, om hem zekerheid te geven en vrede te brengen? Vandaag wil ik mijn broeder zonder zonde zien. Dit is Uw Wil voor mij, want zo zal ik mijn eigen zondeloosheid zien.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 333 Vergeving Beeindigt Hier De Droom Van Conflict

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 29, 2022 26:27


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil' die de Wil van God als vijand ziet en een vorm aanneemt waarin die wordt ontkend. Het ego is het ‘bewijs' dat kracht zwak is en liefde angstwekkend, dat leven in werkelijkheid de dood is en dat alleen waar is wat tegengesteld is aan God.Het ego is waanzinnig. Vol angst staat het buiten het Alomtegen-woordige, los van het Al, en afgescheiden van het Oneindige. In zijn waanzin denkt het dat het God Zelf overwonnen heeft. En in zijn vreselijke autonomie ‘ziet' het dat de Wil van God vernietigd is. Het droomt van straf en beeft voor de figuren in zijn dromen, zijn vijanden die eropuit zijn het te vermoorden voordat het zijn veiligheid zeker kan stellen door hen aan te vallen.De Zoon van God is egoloos. Kan hij weet hebben van waanzin en de dood van God, wanneer hij in Hem verblijft? Kan hij weet hebben van lijden en verdriet, wanneer hij in eeuwige vreugde leeft? Kan hij weet hebben van angst en straf, zonde en schuld, haat en aanval, wanneer al wat hem omringt eeuwigdurende vrede is, voor altijd vrij van conflict en onverstoord, in de diepste stilte en rust?De werkelijkheid kennen betekent het ego en zijn gedachten niet zien, en evenmin zijn werken, zijn daden, zijn wetten en zijn overtuigingen, zijn dromen, zijn hoop, zijn plannen voor zijn verlossing, en de prijs die het geloof daarin met zich meebrengt. In lijden uitgedrukt is de prijs voor het vertrouwen erin zo immens dat de kruisiging van Gods Zoon dagelijks in zijn verduisterd heiligdom wordt opgedragen, en er bloed moet vloeien voor het altaar waar zijn ziekelijke volgelingen zich klaarmaken om te sterven.Maar één lelie van vergeving zal de duisternis veranderen in licht, en het altaar gewijd aan illusies veranderen in het heiligdom van het Leven zelf. En vrede zal voor altijd terugkeren in de heilige denkgeesten die God geschapen heeft als Zijn Zoon, Zijn woonplaats, Zijn vreugde en Zijn liefde, volkomen de Zijne, en volkomen één met Hem.LES 333Vergeving beëindigt hier de droom van conflict.Een conflict moet worden opgelost. Je kunt het niet vermijden, opzij schuiven, ontkennen, vermommen, elders zien, anders noemen of door enige vorm van misleiding verbergen, als je eraan ontsnappen wilt. Het moet precies gezien worden zoals het is, daar waar je denkt dat het is, in de werkelijkheid die eraan gegeven is en met het doel dat de denkgeest eraan heeft toegekend. Want alleen dan worden zijn verdedigingen opgeheven en kan de waarheid haar licht erover laten schijnen terwijl het verdwijnt.Vader, vergeving is het licht dat U gekozen hebt om alle conflict en twijfel weg te schijnen en om het pad te verlichten van onze terugkeer naar U. Geen ander licht dan dit kan een eind maken aan onze boze droom. Geen ander licht dan dit kan de wereld verlossen. Want dit alleen zal nooit en in geen enkel opzicht falen, omdat het Uw gave is aan Uw geliefde Zoon.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 332 Angst Bindt De Wereld Vergeving Maakt Haar Vrij

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 28, 2022 25:39


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil' die de Wil van God als vijand ziet en een vorm aanneemt waarin die wordt ontkend. Het ego is het ‘bewijs' dat kracht zwak is en liefde angstwekkend, dat leven in werkelijkheid de dood is en dat alleen waar is wat tegengesteld is aan God.Het ego is waanzinnig. Vol angst staat het buiten het Alomtegen-woordige, los van het Al, en afgescheiden van het Oneindige. In zijn waanzin denkt het dat het God Zelf overwonnen heeft. En in zijn vreselijke autonomie ‘ziet' het dat de Wil van God vernietigd is. Het droomt van straf en beeft voor de figuren in zijn dromen, zijn vijanden die eropuit zijn het te vermoorden voordat het zijn veiligheid zeker kan stellen door hen aan te vallen.De Zoon van God is egoloos. Kan hij weet hebben van waanzin en de dood van God, wanneer hij in Hem verblijft? Kan hij weet hebben van lijden en verdriet, wanneer hij in eeuwige vreugde leeft? Kan hij weet hebben van angst en straf, zonde en schuld, haat en aanval, wanneer al wat hem omringt eeuwigdurende vrede is, voor altijd vrij van conflict en onverstoord, in de diepste stilte en rust?De werkelijkheid kennen betekent het ego en zijn gedachten niet zien, en evenmin zijn werken, zijn daden, zijn wetten en zijn overtuigingen, zijn dromen, zijn hoop, zijn plannen voor zijn verlossing, en de prijs die het geloof daarin met zich meebrengt. In lijden uitgedrukt is de prijs voor het vertrouwen erin zo immens dat de kruisiging van Gods Zoon dagelijks in zijn verduisterd heiligdom wordt opgedragen, en er bloed moet vloeien voor het altaar waar zijn ziekelijke volgelingen zich klaarmaken om te sterven.Maar één lelie van vergeving zal de duisternis veranderen in licht, en het altaar gewijd aan illusies veranderen in het heiligdom van het Leven zelf. En vrede zal voor altijd terugkeren in de heilige denkgeesten die God geschapen heeft als Zijn Zoon, Zijn woonplaats, Zijn vreugde en Zijn liefde, volkomen de Zijne, en volkomen één met Hem.LES 332Angst bindt de wereld. Vergeving maakt haar vrij.Het ego maakt illusies. De waarheid maakt zijn boze dromen ongedaan door ze weg te schijnen. De waarheid brengt nooit een aanval voort. Ze is er gewoon. En door haar aanwezigheid wordt de denkgeest teruggeroepen uit fantasieën en ontwaakt hij tot wat werkelijk is. Vergeving nodigt deze aanwezigheid uit binnen te komen en haar rechtmatige plaats in de denkgeest in te nemen. Zonder vergeving is de denkgeest geketend, en gelooft hij in zijn eigen nietigheid. Maar mét vergeving schijnt het licht door de droom van de duisternis heen en biedt hem hoop en schenkt hem het middel om de vrijheid die zijn erfgoed is te verwezenlijken.Wij willen de wereld vandaag niet opnieuw binden. Angst houdt haar gevangen. Maar Uw Liefde heeft ons het middel gegeven om haar vrij te maken. Vader, we willen haar nu bevrijden. Want wanneer we vrijheid aanbieden, wordt ze ons gegeven. En we willen geen gevangenen blijven terwijl U ons vrijheid aanreikt.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 236 Het Alternatief Voor Angstdromen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 28, 2022 6:41


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. Het Alternatief voor angstdromen1. Wat is een gevoel van ziekte anders dan een gevoel van beperking? Van afsplitsing en van afscheiding? Een kloof die tussen jou en je broeder wordt waargenomen, en nu als gezondheid wordt gezien? En zo wordt het goede vanbuiten gezien, en het kwade vanbinnen. En zodoende zondert ziekte het zelf af van het goede, en houdt het kwade binnen. God is het Alternatief voor angstdromen. Wie ze deelt, kan nooit in Hem delen. Maar wie zijn denkgeest aan het delen daarvan onttrekt, deelt daadwerkelijk in Hem. Er is geen andere keuze. Als jij er niet in deelt, is er niets wat kan bestaan. En jij bestaat, omdat God Zijn Wil met jou heeft gedeeld, opdat Zijn schepping zou kunnen scheppen.2. Juist door de kwade dromen van haat en kwaadaardigheid, bitterheid en dood, van zonde en lijden, en van pijn en verlies te delen, worden ze tot werkelijkheid gemaakt. Worden ze niet gedeeld, dan worden ze als betekenisloos gezien. De angst is uit ze geweken, omdat jij ze jouw steun niet meer geeft. Waar angst verdwenen is, daar moet wel liefde komen, want dit zijn de enige alternatieven. Waar de een verschijnt, verdwijnt de ander. En degene die je deelt wordt de enige die je hebt. Je hebt degene die je aanvaardt, want dat is de enige die je wenst.3. Je deelt geen kwade dromen als je de dromer vergeeft, en ziet dat hij niet de droom is die hij heeft gemaakt. En zo kan hij geen deel zijn van die van jou, waar jullie beiden vrij van zijn. Vergeving scheidt de dromer van de kwade droom, en bevrijdt hem aldus. Onthoud dat wanneer jij een kwade droom deelt, je zult geloven dat jij de droom bent die je deelt. En doordat je daar bang voor bent, zul jij je eigen Identiteit niet willen kennen, omdat je denkt dat Die beangstigend is. En je zult je Zelf verloochenen, en vreemde grond bewandelen die jouw Schepper niet heeft gemaakt, en waar je iets lijkt te zijn wat jij niet bent. Je zult oorlogvoeren tegen je Zelf, dat jouw vijand schijnt te zijn; en je zult je broeder aanvallen, als deel van wat jij haat. Er is geen compromis, Jij bent je Zelf, of een illusie. Wat kan er tussen illusie en de waarheid zijn? Een tussengebied, waar je iets kunt zijn wat jij niet bent, moet wel een droom en kan niet de waarheid zijn.4. Jij hebt je een smalle kloof tussen illusies en de waarheid als plaats gedacht waar heel je veiligheid ligt, en waar jouw Zelf veilig is weggeborgen door wat jij hebt gemaakt. Hier is een wereld opgebouwd die ziek is, en het is deze wereld die de ogen van het lichaam waarnemen. Hier zijn de geluiden die het hoort, de stemmen die zijn oren bestemd zijn te horen. Maar de beelden en geluiden die het lichaam kan waarnemen hebben geen betekenis. Het kan zien noch horen. Het weet niet wat zien is, en waartoe luisteren dient. Het is even weinig in staat waar te nemen als het kan oordelen, begrijpen of weten. Zijn ogen zijn blind, zijn oren doof. Het kan niet denken, en kan dus geen gevolgen hebben.5. Wat heeft God geschapen om ziek te zijn? En wat dat Hij niet geschapen heeft kan bestaan? Laat je ogen niet een droom aanschouwen, of je oren van een illusie getuigen. Ze werden gemaakt om een wereld te zien die er niet is, en om de stemmen te horen die geen geluid kunnen maken. Maar er zijn andere geluiden en andere beelden, die wel kunnen worden gezien en gehoord en begrepen. Want ogen en oren zijn zintuigen zonder zin, die alleen melden wat ze horen en zien. Niet zij zijn het die horen en zien, maar jij, die ieder grillig brokstuk, elk zinloos splintertje en flintertje bewijs samenvoegt, om er een getuige van te maken voor de wereld die jij wilt. Laat de oren en de ogen van het lichaam niet deze talloze fragmenten waarnemen in de kloof die jij je hebt ingebeeld, en hun maker ervan overtuigen dat zijn inbeeldingen werkelijk zijn.6. De schepping bewijst de werkelijkheid omdat ze de functie deelt die heel de schepping deelt. Ze is niet gemaakt van kleine stukjes glas, een blokje hout, een paar draden, misschien, die allemaal worden samengevoegd om van haar waarheid te getuigen. Hierop berust de werkelijkheid niet. Er is geen kloof die de waarheid van dromen en illusies scheidt. De waarheid heeft op geen enkele plaats of tijd ruimte voor ze gelaten. Want zij vult elke plaats en elk tijdstip, en maakt die volkomen ondeelbaar.7. Jij die gelooft dat er een smalle kloof is tussen jou en je broeder, ziet niet dat jullie hier juist als gevangenen zijn in een wereld die wordt waargenomen alsof die hier bestaat. De wereld die jij ziet bestaat niet, omdat de plaats waar je die waarneemt, niet werkelijk is. De kloof is zorgvuldig in nevelen verhuld, en wazige beelden doemen op om hem te overdekken met vage, onduidelijke vormen en veranderende schimmen, voor eeuwig zonder substantie en ongewis. Toch is er niets in de kloof. En er zijn geen ontzagwekkende geheimen of donkere graven waar verschrikking opstijgt uit de knoken van de dood. Kijk naar de smalle kloof, en je aanschouwt de onschuld en de afwezigheid van zonde die jij in jezelf zult zien, wanneer je de angst om liefde te herkennen bent kwijtgeraakt.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 331 Er Is Geen Conflict Want Mijn Wil Is Die Van U

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 27, 2022 25:49


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil' die de Wil van God als vijand ziet en een vorm aanneemt waarin die wordt ontkend. Het ego is het ‘bewijs' dat kracht zwak is en liefde angstwekkend, dat leven in werkelijkheid de dood is en dat alleen waar is wat tegengesteld is aan God.Het ego is waanzinnig. Vol angst staat het buiten het Alomtegen-woordige, los van het Al, en afgescheiden van het Oneindige. In zijn waanzin denkt het dat het God Zelf overwonnen heeft. En in zijn vreselijke autonomie ‘ziet' het dat de Wil van God vernietigd is. Het droomt van straf en beeft voor de figuren in zijn dromen, zijn vijanden die eropuit zijn het te vermoorden voordat het zijn veiligheid zeker kan stellen door hen aan te vallen.De Zoon van God is egoloos. Kan hij weet hebben van waanzin en de dood van God, wanneer hij in Hem verblijft? Kan hij weet hebben van lijden en verdriet, wanneer hij in eeuwige vreugde leeft? Kan hij weet hebben van angst en straf, zonde en schuld, haat en aanval, wanneer al wat hem omringt eeuwigdurende vrede is, voor altijd vrij van conflict en onverstoord, in de diepste stilte en rust?De werkelijkheid kennen betekent het ego en zijn gedachten niet zien, en evenmin zijn werken, zijn daden, zijn wetten en zijn overtuigingen, zijn dromen, zijn hoop, zijn plannen voor zijn verlossing, en de prijs die het geloof daarin met zich meebrengt. In lijden uitgedrukt is de prijs voor het vertrouwen erin zo immens dat de kruisiging van Gods Zoon dagelijks in zijn verduisterd heiligdom wordt opgedragen, en er bloed moet vloeien voor het altaar waar zijn ziekelijke volgelingen zich klaarmaken om te sterven.Maar één lelie van vergeving zal de duisternis veranderen in licht, en het altaar gewijd aan illusies veranderen in het heiligdom van het Leven zelf. En vrede zal voor altijd terugkeren in de heilige denkgeesten die God geschapen heeft als Zijn Zoon, Zijn woonplaats, Zijn vreugde en Zijn liefde, volkomen de Zijne, en volkomen één met Hem.LES 331Er is geen conflict, want mijn wil is die van U.Hoe dwaas, Vader, te geloven dat Uw Zoon de oorzaak van zijn eigen lijden zou kunnen zijn! Zou hij een plan kunnen maken voor zijn verdoemenis en achtergelaten worden zonder een zekere weg naar zijn bevrijding? U hebt mij lief, Vader. U zou me nooit eenzaam achter kunnen laten, om te sterven in een wereld van wreedheid en pijn. Hoe zou ik kunnen denken dat Liefde Zichzelf verlaten heeft? Er is geen andere wil dan de Wil van de Liefde. Angst is een droom en heeft geen wil die in conflict kan zijn met die van U. Conflict is slaap, en vrede is ontwaken. Dood is een illusie, leven eeuwige waarheid. Er is geen verzet tegen Uw Wil. Er is geen conflict, want mijn wil is die van U.Vergeving laat ons zien dat Gods Wil Eén is en dat wij die delen. Laten we kijken naar de heilige taferelen die vergeving ons vandaag laat zien, zodat we de vrede van God mogen vinden. Amen.

Victory Church Podcast
De Heilige Geest en vergeving. door Oebele Malawer

Victory Church Podcast

Play Episode Listen Later Nov 21, 2022 60:23


Victory Church - Preken
De Heilige Geest en vergeving. door Oebele Malawer

Victory Church - Preken

Play Episode Listen Later Nov 21, 2022 60:23


Dagelijkse overdenking
Vergeving: De manier om de deur voor de vijand te sluiten

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Nov 17, 2022 3:19


Als u hem vergeeft, doe ik het ook. En als ik hem iets te vergeven heb, doe ik het omwille van u, ten overstaan van Christus. We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt; zijn plannen kennen we maar al te goed. 2 Korintiërs 2:10-11 (NBV) Vergeving helpt ons omdat het God de ruimte geeft om Zijn werk in ons te doen. Ik ben gelukkiger en voel mij fysiek beter wanneer ik niet vol zit met het gif van onvergevingsgezindheid. Ernstige ziektes kunnen zich ontwikkelen als gevolg van de druk en stress die bitterheid, wrok en onvergevingsgezindheid die dat bij iemand veroorzaakt. De Vader kan onze zonden niet vergeven als we anderen niet vergeven, en we oogsten wat we zaaien (zie Matteüs 6:14-15, Galaten 6:7-8). Zaai genade en je zult genade oogsten; zaai oordeel en je zult oordeel oogsten. Je moet vergeven, door de genade van God in je leven, om de deur van je hart open te houden voor de Heer. Onvergevingsgezindheid geeft de duivel een voet tussen de deur, die hij nodig heeft om een bolwerk te creëren. Als hij een bolwerk heeft, dan kan hij de invloed van de Heilige Geest tegenhouden. Als je vergeeft, zorgt het ervoor dat de vijand geen voordeel op je kan behalen en is er geen belemmering in je relatie met God. Je kunt de vijand overwinnen door de kracht van de Heilige Geest als je kiest Gods woord te gehoorzamen. Dus doe jezelf een plezier en vergeef snel. Kort gebed: Here God, ik wil de duivel geen voet tussen de deur in mijn leven geven. Ik wil niet dat er iets is wat tussen mij en U komt te staan. Ik kies ervoor om te vergeven zodat ik een open relatie met U kan hebben.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 226 Voorbij Alle Symbolen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 14, 2022 7:00


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Voorbij alle symbolen1. Kracht kan zich niet verzetten. Want verzet zou haar verzwakken, en verzwakte kracht is een contradictie in ideeën. Zwakke sterkte heeft geen betekenis, en kracht aangewend om te verzwakken wordt gebruikt om te beperken. En daardoor moet ze beperkt en zwak zijn, omdat dit haar doel is. Kracht wordt niet zichzelf door tegenkracht. Geen zwakheid kan erin binnendringen zonder haar te veranderen in iets wat ze niet is. Verzwakken is beperken, en het opleggen van een tegendeel dat in tegenspraak is met het denkbeeld dat het aanvalt. En hierdoor voegt het iets toe aan het idee wat het niet is, en maakt dat onbegrijpelijk. Wie kan een dubbel denkbeeld zoals ‘verzwakte kracht' of ‘haatdragende liefde' begrijpen?2. Jij hebt beslist dat jouw broeder een symbool is voor een ‘haatdragende liefde', een ‘verzwakte kracht' en bovenal een ‘levende dood'. En dus heeft hij voor jou geen betekenis, want hij staat voor het betekenisloze. Hij vertegenwoordigt een dubbele gedachte, waarin de helft wordt tenietgedaan door de resterende helft. Maar zelfs die wordt prompt weersproken door de helft die ze teniet heeft gedaan, en zo zijn ze beide vervlogen. En nu staat hij symbool voor niets. Symbolen die alleen maar ideeën vertegenwoordigen die niet kunnen bestaan, moeten wel staan voor lege ruimte en het niets. Maar het niets en lege ruimte kunnen geen hinder zijn. Wat een hinder kan vormen voor het bewustzijn van de werkelijkheid is de overtuiging dat er wél iets is.3. Het beeld van jouw broeder dat jij ziet, betekent niets. Er valt niets aan te vallen of te ontkennen, lief te hebben of te haten, te bekleden met macht of als zwak te zien. Het beeld is volledig tenietgedaan, omdat het een tegenspraak symboliseerde die de gedachte die zij vertegenwoordigt, heeft tenietgedaan. En zo heeft het beeld in het geheel geen oorzaak. Wie kan een gevolg zien zonder een oorzaak? Wat kan het oorzaakloze anders zijn dan het niets? Het beeld dat jij van jouw broeder ziet is totaal afwezig en is er nooit geweest. Laat dan de lege plaats die het inneemt worden gezien als onbezet, en de tijd gewijd aan het zien ervan als loos besteed, een oningevulde tijd.4. Een lege ruimte die niet als gevuld wordt gezien, een onbenut tijdsinterval dat niet wordt gezien als besteed en volledig bezet, worden een stilzwijgende uitnodiging aan de waarheid om binnen te komen en zich daar te huisvesten. Er kunnen geen voorbereidingen worden getroffen om de werkelijke aantrekkelijkheid van de uitnodiging te verhogen. Want wat jij leeg laat zal door God worden gevuld, en waar Hij aanwezig is moet de waarheid wel verblijven. Onverzwakte kracht zonder tegendeel, dat is wat de schepping is. Hier zijn geen symbolen voor. Er is niets wat voorbij de waarheid wijst, want wat kan er symbool staan voor meer dan alles? Het ware ongedaanmaken dient echter mild te zijn. En daarom is het eerste waardoor jouw beeld vervangen wordt een ander beeld van een andere soort.5. Zoals het niets niet kan worden afgebeeld, zo is er ook geen symbool voor totaliteit. De werkelijkheid wordt uiteindelijk gekend zonder vorm, onafgebeeld, en ongezien. Vergeving is nog geen kracht die als volkomen vrij van beperkingen wordt gekend. Toch legt ze niet de beperkingen op waartoe jij besloot. Vergeving is het middel waardoor de waarheid tijdelijk wordt vertegenwoordigd. Ze laat toe dat de Heilige Geest een ruil van beelden mogelijk maakt, tot het moment dat hulpmiddelen geen betekenis meer hebben en al het leren is voltooid. Geen enkel leermiddel heeft een nut dat verder dan het leerdoel reiken kan. Wanneer het doel bereikt is, heeft het geen functie meer. Maar in de tussenliggende leertijd heeft het een nut dat je nu weliswaar vreest, maar eens zult liefhebben.6. Het beeld van jouw broeder, jou gegeven om de ruimte in te nemen die zo kort geleden onbezet en vrij is gelaten, heeft geen enkele vorm van verdediging nodig. Want je zult er een overweldigende voorkeur voor hebben. Stel de beslissing dat dit het enige is wat jij wilt geen ogenblik langer uit. Het staat niet voor dubbele denkbeelden. Ook al is het slechts de helft van het beeld en onvolledig, het is in zichzelf hetzelfde. De andere helft van wat ze vertegenwoordigt blijft onbekend, maar wordt niet tenietgedaan. En zo wordt God de vrijheid gelaten Zelf de laatste stap te zetten. Hiervoor heb je geen beelden en leermiddelen nodig. En wat uiteindelijk de plaats van elk leermiddel zal innemen, zal louter zijn.7. Vergeving verdwijnt en symbolen vervagen, en niets wat de ogen ooit zagen of de oren hebben gehoord blijft nog waarneembaar. Er is een kracht gekomen, volkomen onbegrensd, niet om te verwoesten maar om het zijne te ontvangen. Nergens valt er een functie te kiezen. De keuze die jij vreest te verliezen heb jij nooit gehad. Toch lijkt dit slechts de onbeperkte kracht en enkelvoudige gedachten te hinderen die volledig en gelukkig zijn en zonder tegendeel. Jij kent de vrede niet die uitgaat van een kracht die zich tegen niets verzet. Maar een andere soort kan er helemaal niet bestaan. Verwelkom de kracht die vergeving overstijgt, en voorbij de wereld van symbolen en beperkingen ligt. Hij wil louter zijn, en daarom is Hij louter.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 225 De Angst Voor Genezing

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 11, 2022 16:14


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De angst voor genezing1. Is genezing angstaanjagend? Voor velen wel. Want een aanklacht vormt een belemmering voor liefde, en beschadigde lichamen zijn aanklagers. Ze staan onwrikbaar in de weg van vertrouwen en vrede, en verkondigen dat zij die zwak zijn geen vertrouwen kunnen hebben en zij die beschadigd zijn geen reden hebben tot vrede. Wie is er verwond door toedoen van zijn broeder en kan hem desondanks liefhebben en vertrouwen? Hij heeft aangevallen en zal opnieuw aanvallen. Bescherm hem niet, want jouw beschadigde lichaam laat zien dat jij tegen hem moet worden beschermd. Vergeving mag dan een daad van naastenliefde zijn, maar komt hem niet toe. Hij kan voor zijn schuld wel medelijden krijgen, maar er niet van worden verschoond. En als je hem zijn overtredingen vergeeft, draag je slechts bij aan alle schuld die hij werkelijk heeft verdiend.2. Zij die niet genezen zijn, kunnen niet vergeven. Want zij zijn de getuigen dat vergeving onrechtvaardig is. Ze willen de gevolgen vasthouden van de schuld waaraan ze voorbijzien. Maar niemand kan een zonde vergeven die naar zijn overtuiging werkelijk is. En wat gevolgen heeft, moet werkelijk zijn, want wat het heeft aangericht is voor iedereen zichtbaar. Vergeving is geen medelijden, dat er slechts naar streeft vergiffenis te schenken voor wat het denkt dat de waarheid is. Het kwade kan niet met het goede worden vergolden, want vergeving roept niet eerst de zonde in het leven om die vervolgens te vergeven. Wie kan zeggen en ook menen: ‘Mijn broeder, jij hebt mij verwond, maar toch, omdat ik van ons twee de beste ben, schenk ik jou vergiffenis voor mijn pijn.' Zijn vergiffenis en jouw pijn kunnen niet naast elkaar bestaan. De een ontkent het bestaan van de ander en maakt die noodzakelijkerwijs onwaar.3. Van zonde getuigen en ze toch vergeven is een paradox die de rede niet kan zien. Want ze houdt vol dat wat jou is aangedaan geen vergiffenis verdient. En door die te schenken verleen jij je broeder gratie, maar behoud jij het bewijs dat hij niet echt onschuldig is. De zieken blijven aanklagers. Ze kunnen hun broeders noch zichzelf vergeven. Want niemand in wie ware vergeving rust kan lijden. Hij houdt zijn broeder niet het bewijs van zonde voor ogen. En dus moet hij daaraan hebben voorbijgezien en die aan zijn eigen blik hebben onttrokken. Vergeving kan niet wél voor de een, en niet voor de ander zijn. Wie vergeeft is genezen. En in zijn genezing ligt het bewijs dat hij waarlijk heeft vergeven, en geen spoortje van de veroordeling behoudt die hij zichzelf of enig levend wezen nog steeds aanrekenen wil.4. Vergeving is niet echt als ze geen genezing brengt voor jouw broeder én jouzelf. Je dient ervan te getuigen dat zijn zonden op jou geen effect hebben, om aan te tonen dat ze niet werkelijk zijn. Hoe kan hij anders schuldeloos zijn? En hoe kan zijn onschuld gerechtvaardigd zijn, tenzij zijn zonden geen gevolgen hebben waarmee schuld kan worden gerechtvaardigd? Zonden liggen buiten het bereik van vergeving juist omdat ze gevolgen met zich meebrengen die niet in hun geheel ongedaan kunnen worden gemaakt en waaraan niet totaal kan worden voorbijgezien. In het feit dat ze ongedaan worden gemaakt ligt het bewijs dat het slechts vergissingen zijn. Laat je genezen opdat je vergevingsgezind mag zijn, waardoor jij je broeder en jouzelf verlossing schenkt.5. Een gebroken lichaam toont dat de denkgeest niet genezen is. Een wonder van genezing bewijst dat de afscheiding zonder gevolg is. Wat je hem wilt bewijzen, zul jij zelf geloven. De kracht van het getuigenis komt voort uit jouw overtuiging. En alles wat jij zegt of doet of denkt, getuigt slechts van wat je hem onderwijst. Je lichaam kan een middel zijn om te onderwijzen dat het nooit pijn heeft geleden door toedoen van hem. En door te genezen kan het hem het stille getuigenis van zijn onschuld schenken. Het is dit getuigenis dat kan spreken met een kracht groter dan van duizend tongen. Want hier krijgt hij het bewijs van zijn vergeving.6. Een wonder kan hem niets minder schenken dan het jou gegeven heeft. Zo laat jouw genezing zien dat je denkgeest is genezen, en vergeven heeft wat hij niet heeft gedaan. En zo is hij ervan overtuigd dat zijn onschuld nooit verloren ging, en is hij samen met jou genezen. Aldus maakt het wonder al de dingen ongedaan waarvan de wereld getuigt dat ze nooit ongedaan kunnen worden gemaakt. En hopeloosheid en dood moeten verdwijnen ten overstaan van het aloude klaroengeschal van het leven. Dit geschal heeft een kracht die het zwakke en ellendige gejammer van dood en schuld verre overstijgt. De aloude roep van de Vader tot Zijn Zoon, en van de Zoon tot het Zijne, zal de laatste bazuin zijn die de wereld ooit horen zal. Broeder, er is geen dood. En dit leer je wanneer jij niets anders wenst dan je broeder te laten zien dat hij jou geen leed berokkend heeft. Hij denkt dat jouw bloed aan zijn handen kleeft, en dus is hij veroordeeld. Toch is het jou gegeven hem door jouw genezing te laten zien dat zijn schuld slechts het spinsel is van een zinloze droom.7. Hoe rechtvaardig zijn wonderen! Want ze geven een gelijkwaardig geschenk van volledige bevrijding van schuld aan jouw broeder en jezelf. Jouw genezing bespaart hem pijn, zowel als jou, en jij bent genezen omdat jij voor hem het beste hebt gewenst. Dat is de wet waaraan het wonder gehoorzaamt: dat genezing totaal geen speciaalheid ziet. Ze komt niet voort uit medelijden, maar uit liefde. En liefde bewijst dat alle lijden slechts vergeefse verbeelding is, een dwaze wens zonder gevolgen. Jouw gezondheid is het gevolg van je verlangen jouw broeder zonder bloedbesmeurde handen of schuldbeladen hart te zien, bezwaard door het bewijs van zijn zonde. En wat jij wenst wordt jou te zien gegeven.8. De ‘kostprijs' van jouw sereniteit is de zijne. Dit is de ‘prijs' die de Heilige Geest en de wereld verschillend interpreteren. De wereld beschouwt die als vaststelling van het ‘feit' dat jouw verlossing het offer van de zijne vraagt. De Heilige Geest weet dat jouw genezing getuigt van de zijne, en totaal niet los van die van hem kan staan. Zolang hij ermee instemt te lijden, zul jij ongenezen blijven. Maar jij kunt hem laten zien dat zijn lijden zinloos is en totaal geen oorzaak heeft. Toon hem jouw genezing, en hij zal niet langer ermee instemmen te lijden. Want zijn onschuld is in zijn zicht en dat van jou bekrachtigd. En een lachen zal jouw zuchten vervangen, omdat Gods Zoon zich herinnerd heeft dat hij Gods Zoon is.9. Wie is er dan bang voor genezing? Alleen degenen die het offer en de pijn van hun broeder zien als iets wat hun eigen sereniteit vertegenwoordigt. Hun hulpeloosheid en zwakte vormen de basis van de rechtvaardiging van zijn pijn. De zeurende angel van schuld waaronder hij lijdt dient als bewijs dat hij slaaf is, maar zij vrij zijn. De aanhoudende pijn die ze lijden toont aan dat zij vrij zijn omdat ze hem gebonden houden. En ziekte wordt wenselijk om te beletten dat het evenwicht in het offer verschuift. Hoe zou de Heilige Geest een ogenblik lang, of minder nog, ervan afgehouden kunnen worden een dergelijk argument voor ziekte te weerleggen? En is het nodig dat jouw genezing wordt uitgesteld omdat jij even stilstaat om naar waanzin te luisteren?10. Correctie is niet jouw functie. Ze komt toe aan Iemand die weet heeft van rechtvaardigheid, niet van schuld. Als jij je de rol van corrector aanmeet, verlies je de functie van vergeving. Niemand kan vergeven totdat hij leert dat correctie slechts dient om te vergeven en nooit om te beschuldigen. Op eigen kracht kun je niet zien dat ze hetzelfde zijn, en daarom behoort correctie jou niet toe. Identiteit en functie zijn hetzelfde, en door je functie ken jij jezelf. En als jij dus jouw functie met de functie van een Ander verwart, moet je wel in verwarring zijn over jezelf en over wie jij bent. Wat is de afscheiding anders dan de wens om God Zijn functie te ontnemen, en te ontkennen dat ze Hem toebehoort? Maar als ze de Zijne niet is, is ze niet de jouwe, want je verliest noodzakelijkerwijs wat je weg wilt nemen.11. In een gespleten denkgeest kan de identiteit niet anders dan verdeeld lijken. Ook kan niemand een functie als eenduidig zien als die tegenstrijdige doelstellingen en uiteenlopende bestemmingen heeft. Correctie moet voor een denkgeest die zo gespleten is, wel een manier zijn om de zonden die jij denkt te bezitten, in iemand anders te bestraffen. En zo wordt hij jouw slachtoffer, niet je broeder, en in zoverre van jou verschillend dat hij schuldiger is, en dus correctie nodig heeft van jou als degene die onschuldiger is dan hij. Hierdoor wordt zijn functie van de jouwe afgesplitst, en krijgen jullie beiden een andere rol. En op die manier kunnen jullie niet als één worden gezien, met een eenduidige functie die zou duiden op een gezamenlijke identiteit die maar één bestemming heeft.12. De correctie die jij uitvoert moet wel afscheiden, want dat is de functie die jij eraan gegeven hebt. Wanneer jij ziet dat correctie hetzelfde is als vergiffenis, dan weet je eveneens dat de Denkgeest van de Heilige Geest en die van jou Eén zijn. En zo wordt jouw eigen Identiteit gevonden. Hij moet echter werken met wat Hem gegeven is, en jij verleent Hem slechts toegang tot de helft van je denkgeest. En dus vertegenwoordigt Hij de andere helft, en lijkt Hij een andere bedoeling te hebben dan degene die jij koestert en waarvan jij denkt dat ze de jouwe is. Zo lijkt jouw functie inderdaad verdeeld, waarbij de ene helft in strijd is met de andere. En deze twee helften schijnen een splitsing te zien te geven binnen een zelf dat als tweeledig wordt gezien.13. Bedenk hoe deze zelfwaarneming zich wel moet uitbreiden, en zie daarbij niet het feit over het hoofd dat iedere gedachte zich uitbreidt omdat dit haar doel is, door te zijn wat ze werkelijk is.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 310 Deze Dag Breng Ik Onbevreesd In Liefde Door

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 6, 2022 27:44


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 310Deze dag breng ik onbevreesd in liefde door.Deze dag, Vader, wil ik met U doorbrengen zoals U verkozen hebt dat al mijn dagen zouden zijn. En wat ik zal ervaren, heeft helemaal niets met tijd van doen. De vreugde die tot me komt is niet iets van dagen of van uren, want ze komt van de Hemel tot Uw Zoon. Deze dag zal Uw zoete herinnering aan mij zijn om U te gedenken, Uw genaderijke roep tot Uw heilige Zoon, het teken dat Uw genade tot me gekomen is en dat het Uw Wil is dat ik vandaag ben bevrijd.We brengen deze dag samen door, jij en ik. En heel de wereld sluit zich bij ons aan in ons lied van dank en vreugde voor Hem die ons verlossing geschonken heeft en die ons heeft bevrijd. We hebben onze vrede en heiligheid hervonden. Er is vandaag in ons geen ruimte voor angst, want we hebben liefde in ons hart verwelkomd.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 309 Ik Zal Vandaag Niet Bang Zijn Om Naarbinnen Te Kijken

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 5, 2022 27:13


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 309Ik zal vandaag niet bang zijn om naarbinnen te kijken.In mij is eeuwige onschuld, want het is Gods Wil dat die daar voor eeuwig en altijd is. Ik, Zijn Zoon, wiens wil even onbegrensd is als de Zijne, kan hierin geen verandering willen. Want mijn Vaders Wil verloochenen is de mijne verloochenen. Naarbinnen kijken is niets anders dan mijn wil vinden zoals God die geschapen heeft en zoals die is. Ik ben bang naarbinnen te kijken, omdat ik denk dat ik een andere wil gemaakt heb die niet waar is, en die ik tot werkelijkheid heb gemaakt. Toch heeft die geen gevolgen. In mij is de Heiligheid van God. In mij is de herinnering van Hem.De stap die ik vandaag zet, Vader, is mijn onbetwistbare bevrijding van ijdele dromen over zonde. Uw altaar blijft sereen en onbezoedeld. Het is het heilige altaar voor mijn Zelf, en daar vind ik mijn ware Identiteit.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 220 De Wetten Van Genezing

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 4, 2022 17:28


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De wetten van genezing1. Dit is een cursus in wonderen. En dus dienen de wetten van genezing te worden begrepen voordat het doel van de cursus kan worden bereikt. Laten we de principes die we behandeld hebben eens herhalen, en ze zodanig rangschikken dat ze een samenvatting geven van wat er allemaal dient te gebeuren om genezing mogelijk te maken. Want wanneer ze eenmaal mogelijk is, moet ze plaatsvinden.2. Alle ziekte komt voort uit afscheiding. Wanneer de afscheiding wordt afgewezen, verdwijnt ze. Want ze is voorbij zodra het idee dat haar heeft teweeggebracht is genezen, en door innerlijke gezondheid vervangen. Ziekte en zonde worden als gevolg en oorzaak gezien, in een relatie die voor het bewustzijn verborgen wordt gehouden opdat ze zorgvuldig tegen het licht der rede kan worden afgeschermd.3. Schuld vraagt om straf, en dat verzoek wordt ingewilligd. Niet in waarheid, maar in de wereld van schaduwen en illusies die op zonde is gebouwd. De Zoon van God heeft waargenomen wat hij wilde zien, want waarneming is een wens die in vervulling is gegaan. Waarneming verandert steeds, omdat ze werd gemaakt om de plaats van onveranderlijke kennis in te nemen. De waarheid blijft echter onveranderd. Ze kan niet worden waargenomen, maar alleen gekend. Wat wordt waargenomen neemt vele vormen aan, maar niet één heeft er betekenis. Eenmaal naar de waarheid gebracht, wordt de zinledigheid ervan overduidelijk. Van de waarheid weggehouden, lijkt ze betekenis te hebben en werkelijk te zijn.4. De wetten van de waarneming zijn tegengesteld aan de waarheid, en wat geldt voor kennis geldt niet voor al wat daar los van staat. Maar God heeft op de wereld van ziekte een antwoord gegeven dat op al haar vormen van toepassing is. Gods antwoord is eeuwig, hoewel het werkzaam is in de tijd, waar het nodig is. Maar doordat het van God komt, hebben de wetten van de tijd geen invloed op zijn werking. Het bevindt zich in deze wereld, maar maakt er geen deel van uit. Want het is werkelijk, en verblijft daar waar alle werkelijkheid moet zijn. Ideeën verlaten hun bron niet, en hun gevolgen lijken er alleen maar los van te staan. Ideeën zijn eigen aan de denkgeest. Wat naar buiten is geprojecteerd en schijnbaar buiten de denkgeest ligt, is helemaal niet buiten, maar een gevolg van wat zich vanbinnen bevindt, en zijn bron niet heeft verlaten.5. Gods antwoord ligt daar waar het geloof in zonde zich bevinden moet, want alleen daar kunnen de gevolgen ervan totaal ongedaan worden gemaakt en zonder oorzaak zijn. De wetten van de waarneming moeten worden omgekeerd, omdat ze een omkering zijn van de wetten van de waarheid. De wetten van de waarheid zullen voor altijd waar zijn en kunnen niet worden omgekeerd, maar ze kunnen wel worden gezien als stonden ze op hun kop. En dit dient daar gecorrigeerd te worden waar de illusie van de omkering ligt.6. Het is onmogelijk dat één illusie minder ontvankelijk voor de waarheid zou zijn dan de rest. Maar het is wel mogelijk dat aan sommige een grotere waarde wordt toegekend, en dat ze met minder bereidwilligheid aan de waarheid worden aangeboden voor genezing en hulp. Geen enkele illusie bevat enige waarheid. Toch lijkt het alsof sommige meer waar zijn dan andere, hoewel dit duidelijk totaal onzinnig is. Het enige wat een hiërarchie van illusies kan laten zien is voorkeur, geen werkelijkheid. In welke mate is voorkeur voor de waarheid relevant? Illusies zijn illusies, en zijn onwaar. Jouw voorkeur verleent ze geen werkelijkheid. Niet één is er op enige wijze waar, en alle moeten even gemakkelijk wijken voor wat God als antwoord op alle illusie gegeven heeft. Gods Wil is Eén. En elke wens die tegen Zijn Wil lijkt in te gaan, is niet op waarheid gegrondvest.7. Zonde is geen vergissing, want ze valt buiten de mogelijkheid tot correctie. Maar de overtuiging dat ze werkelijk is heeft ervoor gezorgd dat sommige vergissingen voor altijd voorbij iedere hoop op genezing lijken te liggen, en een permanente basis lijken voor de hel. Als dat het geval was, zou de Hemel door zijn eigen tegendeel worden bestreden, dat even werkelijk zou zijn als hijzelf. Dan zou Gods Wil in tweeën zijn gesplitst, en heel de schepping onderworpen zijn aan de wetten van twee tegenstrijdige machten, tot God ongeduldig wordt, de wereld uiteensplijt, en Zich verlaagt tot een aanval tegen Zichzelf. Aldus heeft Hij Zijn Verstand verloren, en verkondigt Hij dat de zonde Hem Zijn werkelijkheid ontnomen heeft en Zijn Liefde eindelijk onderdanig heeft gemaakt aan wraak. Bij zo'n krankzinnig beeld kan een krankzinnige verdediging worden verwacht, maar die kan niet bevestigen dat dit beeld waar moet zijn.8. Niets verleent betekenis waar geen betekenis is. En de waarheid heeft geen verdediging nodig om haar waar te maken. Illusies hebben geen getuigen en geen gevolgen. Wie ernaar kijkt is slechts misleid. Vergeving is hier de enige functie, en die dient om de vreugde die door deze wereld wordt verworpen naar ieder aspect van Gods Zoon te brengen waar men dacht dat zonde heerste. Misschien zie je niet de rol die vergeving speelt in het beëindigen van de dood en van alle overtuigingen die oprijzen uit de nevelen van schuld. Zonden zijn overtuigingen die jij tussen je broeder en jezelf plaatst. Ze beperken jou tot tijd en plaats, en geven een klein beetje ruimte aan jou en een ander klein beetje ruimte aan hem. Deze afbakening wordt in jouw waarneming gesymboliseerd door een lichaam dat duidelijk iets afgescheidens en afzonderlijks is. Maar waar dit symbool voor staat is niets anders dan jouw wens om afzonderlijk en afgescheiden te zijn.9. Vergeving neemt weg wat tussen jou en jouw broeder in staat. Ze is de wens dat jij met hem verbonden, en niet van hem afgezonderd bent. We noemen het een ‘wens' omdat deze nog steeds andere keuzemogelijkheden inhoudt, en de wereld voorbij keuzen nog niet volledig heeft bereikt. Toch is deze wens in overeenstemming met de hemelse staat, en niet tegengesteld aan Gods Wil. Hoewel hij jou bij lange na niet je volle erfdeel geeft, haalt hij wel de obstakels weg die jij hebt geplaatst tussen de Hemel waar jij bent, en de herkenning van waar en wat jij bent. Feiten blijven onveranderd. Maar feiten kunnen worden ontkend en aldus onbekend zijn, hoewel ze gekend waren voordat ze werden ontkend.10. Verlossing, volmaakt en volledig, vraagt slechts: de kleine, bescheiden wens dat wat waar is waar zou zijn, het kleine beetje bereidwilligheid om voorbij te zien aan wat er niet is, en de kleine verzuchting die zijn voorkeur uitspreekt voor de Hemel boven deze wereld waar dood en troosteloosheid lijken te heersen. Als vreugdevol antwoord zal de schepping zich in jou verheffen om de wereld die jij ziet door de Hemel te vervangen, volkomen volmaakt en volledig. Wat is vergeving anders dan de bereidwilligheid de waarheid waar te laten zijn? Wat kan ongenezen blijven en afgebroken van een eenheid die alle dingen in zichzelf bevat? Er is geen zonde. En elk wonder is mogelijk zodra Gods Zoon ziet dat zijn wensen en de Wil van God één zijn.11. Wat is de Wil van God? Hij wil dat Zijn Zoon alles heeft. En dat heeft Hij ook gegarandeerd toen Hij hem als alles heeft geschapen. Het is onmogelijk dat er iets verloren gaat, als wat jij hebt is wat jij bent. Dit is het wonder waardoor schepping jouw functie werd, die je deelt met God. Zonder Hem wordt dit niet begrepen, en het heeft daarom in deze wereld geen betekenis. Hier vraagt de Zoon van God niet te veel, maar veel te weinig. Hij zou zijn eigen identiteit en alles willen offeren om een kleine schat voor zichzelf te vinden. En dit kan hij niet doen zonder een gevoel van afzondering, verlies en eenzaamheid. Dat is de schat die hij probeerde te vinden. En daar kan hij alleen maar bang voor zijn. Is angst een schat? Kan onzekerheid hetgeen zijn wat jij wilt? Of is het een vergissing omtrent jouw wil en wat jij werkelijk bent?12. Laten we eens nagaan wat de dwaling is, zodat ze kan worden gecorrigeerd in plaats van beschermd. Zonde is het geloof dat aanval kan worden geprojecteerd buiten de denkgeest waar dat geloof ontstond. Hier wordt de vaste overtuiging dat ideeën hun bron kunnen verlaten werkelijkheid en betekenis verleend. En uit die dwaling komt de wereld van zonde en offers voort. Deze wereld is een poging jouw onschuld te bewijzen, terwijl ze intussen de aanval koestert. Haar mislukking bestaat hierin dat jij je nog steeds schuldig voelt, hoewel je niet begrijpt waarom. Gevolgen worden als gescheiden van hun bron gezien, en lijken buiten je vermogen te liggen ze te beheersen of te voorkomen. Wat op die manier gescheiden wordt gehouden, kan zich nooit verbinden.13. Oorzaak en gevolg zijn één, niet gescheiden. God wil dat jij leert wat altijd waar is geweest: dat Hij jou geschapen heeft als deel van Hem, en dat dit nog steeds waar moet zijn omdat ideeën hun bron niet verlaten. Zo ziet de wet van de schepping eruit: elk idee dat de denkgeest bedenkt voegt alleen maar toe aan zijn overvloed, en neemt er nooit wat van weg. Dit geldt evenzeer voor ijdele wensen als voor wat waarlijk wordt gewild, want de denkgeest kan wel wensen te worden misleid, maar kan zichzelf niet tot iets maken wat hij niet is. En geloven dat ideeën hun bron kunnen verlaten staat gelijk aan illusies uitnodigen waar te zijn, zonder succes. Want nooit zal succes mogelijk zijn bij een poging de Zoon van God te misleiden.14. Het wonder is mogelijk wanneer oorzaak en uitwerking bijeen worden gebracht, en niet gescheiden worden gehouden. Een gevolg genezen zonder de oorzaak kan de gevolgen alleen maar doen verschuiven naar andere vormen. En dat is geen bevrijding. Gods Zoon kan nooit met minder genoegen nemen dan totale verlossing en een vrijwaring van schuld. Want anders verlangt hij nog altijd dat hij zich een of ander offer moet getroosten, en ontkent aldus dat alles van hem is, niet beperkt door enige vorm van verlies.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 308 Dit Ogenblik Is De Enige Tijd Die Er Is

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 4, 2022 25:50


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 308Dit ogenblik is de enige tijd die er is.Ik heb me van de tijd een zodanige voorstelling gemaakt dat ik mijn doel verijdel. Als ik verkies voorbij de tijd tijdloosheid te bereiken, moet ik mijn beeld over waar de tijd toe dient, veranderen. Het kan niet het doel van de tijd zijn om verleden en toekomst te bewaren als één geheel. Het enige interval waarin ik van de tijd kan worden verlost, is nu. Want in dit ogenblik is vergeving gekomen om me te bevrijden. De geboorte van Christus is nu, zonder verleden of toekomst. Hij is gekomen om Zijn directe zegen aan de wereld te geven en die tot tijdloosheid en liefde terug te brengen. En liefde is eeuwig aanwezig, hier en nu.Dank U, Vader, voor dit ogenblik. Nu is het dat ik word verlost. Dit ogenblik is de tijd die U voor de bevrijding van Uw Zoon, en voor de verlossing van de wereld in hem, hebt bestemd.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 307 Tegenstrijdige Wensen Kunnen Mijn Wil Niet Zijn

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 3, 2022 25:40


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 307Tegenstrijdige wensen kunnen mijn wil niet zijn.Vader, Uw Wil is de mijne, en anders niets. Er is voor mij geen andere wil. Laat me niet proberen een andere wil te maken, want dat is zinloos en doet me zeker pijn. Alleen Uw Wil kan me geluk brengen, en alleen de Uwe bestaat. Als ik wil hebben wat U alleen kunt geven, moet ik Uw Wil voor mij aanvaarden en de vrede binnengaan waar conflict onmogelijk is, Uw Zoon één is met U in wezen en in wil, en niets de heilige waarheid tegenspreekt dat ik blijf zoals U mij hebt geschapen.En met dit gebed betreden we in stilte een toestand waar geen tegenstrijdigheid kan komen, omdat we onze heilige wil met die van God verenigen, in het besef dat ze hetzelfde zijn.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 218 De Kleine Hindernis

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 2, 2022 12:27


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De kleine hindernis1. Een kleine hindernis kan wel degelijk groot lijken voor hen die niet begrijpen dat wonderen allemaal hetzelfde zijn. Maar dat te onderwijzen is juist waarvoor deze cursus dient. Dat is zijn enige bedoeling, want dat is al wat er te leren valt. En je kunt het op vele verschillende manieren leren. Al wat je leert is een hulp of een hinder op weg naar de Hemelpoort. Iets daartussenin is onmogelijk. Er zijn maar twee leraren, die elk een andere kant op wijzen. En jij zult de weg volgen die jouw uitverkoren leraar je voorgaat. Er zijn maar twee richtingen die je kunt inslaan, zolang de tijd blijft duren en keuze betekenis heeft. Want nooit zal er een andere weg worden gebaand dan de weg naar de Hemel. Jij kiest slechts of je richting Hemel gaat, of weg naar niemandsland. Iets anders valt er niet te kiezen.2. Niets gaat ooit verloren behalve de tijd, en die heeft uiteindelijk geen betekenis. Want hij vormt op de weg naar de eeuwigheid maar een kleine hindernis, en is voor de ware Leraar van de wereld van geen enkele betekenis. Maar aangezien je er toch in gelooft, waarom zou je hem dan verspillen door nergens heen te gaan, wanneer hij kan worden gebruikt om tot het hoogst mogelijke doel te komen dat door leren kan worden bereikt? Denk niet dat de weg naar de Hemelpoort ook maar enigszins moeilijk is. Niets wat jij onderneemt met doelgerichtheid, met grote vastberadenheid en blij vertrouwen, terwijl jij je broeders hand vasthoudt en op de maat van het lied van de Hemel loopt, is moeilijk te volbrengen. Maar het is zonder meer moeilijk wanneer je afdwaalt, alleen en ellendig, langs een pad dat naar niets leidt en geen bestemming heeft.3. God heeft Zijn Leraar gegeven om degene die jij gemaakt hebt te vervangen, niet om ermee in conflict te zijn. En wat Hij wil vervangen, is vervangen. De tijd heeft in jouw denkgeest slechts een ondeelbaar ogenblik geduurd, zonder enig effect op de eeuwigheid. En zo is alle tijd voorbij, en is alles precies zoals het was voordat de weg naar het niets werd gemaakt. Het nietig tikje tijd waarin de eerste vergissing werd begaan, en alle andere in die ene, behelsde eveneens de Correctie van die ene, en van alle andere die in die eerste kwamen. En in dat nietig ogenblik was de tijd voorbij, want dit was al wat hij ooit was. Waarop God een antwoord heeft gegeven, is beantwoord en voorbij.4. Jij, die nog steeds gelooft dat je in de tijd leeft en niet weet dat die voorbij is, wordt nog steeds door de Heilige Geest door een oneindig klein en zinloos labyrint geleid dat jij nog steeds ziet in de tijd, hoewel die reeds lang verdwenen is. Jij denkt dat je leeft in wat voorbij is. Elk ding waarnaar je kijkt heb je maar een ogenblik gezien, lang geleden, voordat de onwerkelijkheid ervan voor de waarheid week. Niet één illusie blijft nog in jouw denkgeest onbeantwoord. Onzekerheid werd zo lang geleden naar zekerheid gebracht, dat het zonder meer moeilijk is ze aan het hart te drukken, alsof ze nog steeds voor jou stond.5. Het nietig ogenblik dat jij zou willen behouden en eeuwig maken, ging in de Hemel zo snel voorbij dat niets had opgemerkt dat het gekomen was. Iets wat te vlug verdween om invloed te hebben op de simpele kennis van Gods Zoon, kan beslist niet meer aanwezig zijn om door jou tot leraar te worden verkozen. Alleen in het verleden – een oeroud verleden, te kortstondig om een wereld te maken als antwoord op de schepping – leek deze wereld te verrijzen. Zo heel, heel lang geleden, en voor zo'n nietig korte tijdsspanne, dat niet één noot in het lied van de Hemel werd gemist. Maar in elke niet-vergevingsgezinde daad of gedachte, in ieder oordeel en in alle geloof in zonde wordt dat ene ogenblik steeds weer opgeroepen, alsof het in de tijd opnieuw kon worden voortgebracht. Je houdt een oeroude herinnering voor ogen. En wie alleen in herinneringen leeft, is zich niet bewust van waar hij is.6. Vergeving is de grote bevrijding uit de tijd. Het is de sleutel om te leren dat het verleden voorbij is. De waanzin is verstomd. Er is geen andere leraar en geen andere weg. Want wat ongedaan is gemaakt, bestaat niet meer. En wie kan op een afgelegen kust gaan staan, en zichzelf dromen naar de overkant van een oceaan, naar een plaats en een tijd die sinds lang zijn voorbijgegaan? In hoeverre kan deze droom een echte hindernis vormen voor waar hij werkelijk is? Want dat is een feit dat niet verandert, welke dromen hij ook heeft. Toch kan hij zich nog altijd verbeelden dat hij ergens anders is, en in een andere tijd. In het uiterste geval kan hij zichzelf wijsmaken dat dit waar is, en van pure verbeelding naar geloof en waanzin overgaan, in de volle overtuiging dat waar hij zou willen zijn, hij ook daadwerkelijk is.7. Vormt dat een hinder voor de plaats waar hij staat? Is elke echo uit het verleden die hij mogelijk hoort, een feit binnen wat er te horen valt waar hij zich nu bevindt? En in hoeverre kunnen zijn eigen illusies over tijd en plaats een verandering teweegbrengen in waar hij werkelijk is?8. Wat niet vergeven is, vormt een stem die roept vanuit een verleden dat voor eeuwig en altijd voorbij is. En alles wat daarnaar verwijst als werkelijk, is slechts een wens dat aan wat voorbij is opnieuw werkelijkheid kan worden verleend en als hier en nu worden gezien, in plaats van wat werkelijk nu en hier is. Is het een hindernis voor de waarheid dat het verleden voorbij is en jou niet kan worden terugbezorgd? En wil jij dat dit angstwekkend ogenblik, toen de Hemel leek te verdwijnen en God werd gevreesd en tot symbool van jouw haat gemaakt, behouden blijft?9. Vergeet de tijd van verschrikking die zo lang geleden gecorrigeerd werd en ongedaan gemaakt. Kan zonde de Wil van God weerstaan? Kan het jouw taak zijn het verleden te zien en het in het heden te plaatsen? Je kunt niet teruggaan. En alles wat de weg wijst in de richting van het verleden, stuurt jou op een missie waarvan de volbrenging alleen maar onwerkelijk kan zijn. Dat is de rechtvaardigheid waarvan de komst door jouw Albeminnende Vader is gegarandeerd. En Hij heeft jou beschermd tegen je eigen oneerlijkheid jegens jezelf. Je kunt jouw weg niet kwijtraken want er is geen andere dan de Zijne, en je kunt nergens anders heengaan dan naar Hem.10. Zou God toelaten dat Zijn Zoon de weg zou kwijtraken op een pad dat sinds mensenheugenis is vergaan? Deze cursus zal jou alleen leren wat nú is. Een vreselijk ogenblik in een ver verleden, thans volkomen gecorrigeerd, is van geen waarde en van geen belang. Laat het dode en voorbije in vrede worden vergeten. De opstanding is ervoor in de plaats gekomen. En nu ben jij een deel van de opstanding, niet van de dood. Voorbije illusies hebben niet de macht jou vast te houden in een oord des doods, in een kerker waar Gods Zoon een ogenblik is binnengegaan, om ogenblikkelijk tot de volmaakte Liefde van zijn Vader te worden teruggebracht. En hoe kan hij in ketenen worden vastgehouden die allang weggenomen en voorgoed uit zijn denkgeest verdwenen zijn?11. De Zoon die God geschapen heeft is zo vrij als God hem heeft geschapen. Hij werd herboren op het moment dat hij besloot te sterven in plaats van te leven. En wil je hem nu niet vergeven, omdat hij in het verleden dat God Zich niet heugt, en dat er ook niet is, een vergissing heeft begaan? Nu schuif je heen en weer tussen heden en verleden. Soms lijkt het verleden werkelijk, alsof dat het heden was. Stemmen uit het verleden worden gehoord en vervolgens in twijfel getrokken. Je lijkt op iemand die nog hallucineert, maar niet overtuigd is van wat hij ziet. Dit is het grensgebied tussen de werelden, de brug tussen verleden en heden. Hier blijft de schaduw van het verleden bestaan, maar wordt desondanks een licht dat nu aanwezig is vaag waargenomen. Als het eenmaal is gezien, kan het nooit meer worden vergeten. Het trekt jou onherroepelijk van het verleden naar het heden, waar jij werkelijk bent.12. De schaduwstemmen veranderen de wetten van tijd noch eeuwigheid. Ze komen van wat voorbij is en verdwenen, en hinderen het ware bestaan niet van het hier en nu. De werkelijke wereld is het tweede deel van de hallucinatie dat tijd en dood werkelijkheid zijn, en een bestaan leiden dat kan worden waargenomen. Deze verschrikkelijke illusie werd ontkend in niet meer dan de tijd die God nodig had om Zijn Antwoord op alle illusie te geven voor elke tijd en iedere omstandigheid. En sedertdien viel die niet meer als daar aanwezig te ervaren.13. Elke dag, en iedere minuut van elke dag, en elk ogenblik dat iedere minuut bevat, herbeleef je slechts het ene ogenblik waarop de tijd van verschrikking de plaats van de liefde innam. En zo sterf je elke dag om opnieuw te leven, tot je de kloof tussen verleden en heden oversteekt, die helemaal geen kloof is. Zo is elk leven: een ogenschijnlijk interval van geboorte naar dood en opnieuw naar leven, een herhaling van een ogenblik dat lang geleden al voorbij was en niet kan worden herbeleefd. En alle tijd is niets anders dan de waanzinnige overtuiging dat wat voorbij is nog steeds hier is en nu.14. Vergeef het verleden en laat het gaan, want het is voorbij. Jij bevindt je niet langer in het gebied dat tussen die werelden ligt. Je bent verdergegaan, en hebt de wereld bereikt die bij de Hemelpoort ligt. Er is geen hindernis voor de Wil van God, noch enige noodzaak voor jou om opnieuw een reis aan te vangen die lang geleden al beëindigd werd. Kijk met zachtmoedigheid naar jouw broeder, en aanschouw de wereld waarin de waarneming van je haat getransformeerd werd tot een wereld van liefde.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 306 De Gave Van Christus Is Al Wat Ik Zoek Vandaag

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 2, 2022 25:53


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 306De gave van Christus is al wat ik zoek vandaag.Wat anders dan de visie van Christus zou ik vandaag willen aanwenden, wanneer die mij een dag kan bieden waarop ik een wereld zie die zo op de Hemel lijkt dat een aloude herinnering bij mij terugkeert? Vandaag kan ik de wereld die ik heb gemaakt vergeten. Vandaag kan ik aan alle angst voorbijgaan en liefde, heiligheid en vrede hervinden. Vandaag word ik verlost en opnieuw geboren in een wereld van genade en zorgzaamheid, van liefdevolle goedheid en de vrede van God.En zo, onze Vader, keren we terug tot U, terwijl we ons herinneren dat we nooit zijn weggegaan, en ons herinneren welke Uw heilige gaven zijn aan ons. Dankbaar en erkentelijk komen we, met lege handen, met open hart en open denkgeest, en vragen slechts om wat U geeft. Wij kunnen niets aanbieden wat toereikend is voor Uw Zoon. Maar in Uw Liefde is de gave van Christus de zijne.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 305 Er Is Een Vrede Die Christus Ons Verleent

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 1, 2022 26:59


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 305Er is een vrede die Christus ons verleent.Wie louter de visie van Christus aanwendt, vindt een vrede zo diep en stil, zo onverstoorbaar en totaal onveranderlijk, dat de wereld daarvoor geen tegenhanger bevat. Vergelijkingen verstommen ten overstaan van deze vrede. En heel de wereld gaat in stilte heen wanneer deze vrede haar omhult en haar met zachtheid naar de waarheid voert, niet langer nu de woonplaats van de angst. Want liefde is gekomen en heeft de wereld genezen door haar de vrede van Christus te geven.Vader, de vrede van Christus is ons gegeven, omdat het Uw Wil is dat wij zijn verlost. Help ons vandaag Uw gave alleen aan te nemen en niet te beoordelen. Want ze is tot ons gekomen om ons te verlossen van ons oordeel over onszelf.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 217 Waar Zonde Verdwenen Is

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 1, 2022 5:32


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Waar zonde verdwenen is1. Vergeving in deze wereld is het equivalent van wat in de Hemel rechtvaardigheid is. Ze zet de wereld van zonde om in een eenvoudige wereld, waarin rechtvaardigheid kan worden weerspiegeld van gene zijde van de poort waarachter grenzen totaal afwezig zijn. Niets wat in grenzeloze liefde is, kan vergeving nodig hebben. En wat in de wereld geldt als naastenliefde, maakt voorbij de poort die naar de Hemel leidt plaats voor eenvoudige rechtvaardigheid. Niemand vergeeft als hij niet in zonde heeft geloofd, en nog steeds gelooft dat hem nog veel moet worden vergeven. Vergeving wordt zo het middel waardoor hij leert dat hij niets heeft gedaan wat vergeving behoeft. Vergeving berust altijd op degene die haar schenkt, totdat hij ziet dat hij haar zelf niet meer nodig heeft. En zo keert hij tot zijn werkelijke functie van scheppen terug, hem door zijn vergeving opnieuw geschonken.2. Vergeving verandert de wereld van zonde in een wereld van heerlijkheid, wonderschoon om te zien. Elke bloem straalt in het licht, en iedere vogel bezingt de vreugde van de Hemel. Er is geen droefheid en geen uiteengaan hier, want alles is totaal vergeven. En wat vergeven is moet zich met elkaar verbinden, want er staat niets tussen dat hen afgescheiden en afgezonderd houdt. Zij die zonder zonden zijn zien zeker dat ze één zijn, want tussen hen staat niets wat de ander verdringt. En in de ruimte die de zonde openliet verbinden ze zich tot één, in de blije erkenning dat wat deel van hen uitmaakt niet afzonderlijk en gescheiden is gebleven.3. De heilige plaats waarop jij staat is niets anders dan de ruimte die de zonde heeft achtergelaten. En in plaats daarvan zie je het gelaat van Christus hier verrijzen. Wie zou het gelaat van Christus kunnen aanschouwen en zich niet Zijn Vader herinneren zoals Hij werkelijk is? Wie zou liefde kunnen vrezen, en tevens op de grond kunnen staan waar de zonde een plaats heeft gelaten zodat het altaar van de Hemel zich kan verheffen en hoog boven de wereld uittorenen, en voorbij het universum reiken om het Hart van heel de schepping aan te raken? Wat is de Hemel anders dan een loflied van liefde en dank door al het geschapene tot de Bron van zijn schepping? Het heiligste der altaren is daar opgericht waar eens geloofd werd dat zonde was. En hier komt ieder licht van de Hemel, om te worden aangewakkerd en in meer vreugde te ontsteken. Want hier wordt wat verloren was aan hen teruggegeven, en heel hun straling weer heel gemaakt.4. Het zijn geen geringe wonderen die vergeving meebrengt om voor de Hemelpoort neer te leggen. Hier komt de Zoon van God Zelf iedere gave in ontvangst nemen die hem dichter bij zijn thuis brengt. Niet één gaat verloren, en geen enkele wordt meer gekoesterd dan een andere. Elk herinnert hem even zeker aan de Liefde van zijn Vader als de rest. En elk leert hem dat hij het meest liefheeft wat hij vreesde. Wat anders dan een wonder kon hem zijn gedachten doen veranderen, zodat hij begrijpt dat liefde geen angst inboezemen kan? Welk ander wonder is er dan dit? En wat anders is er nog nodig om de ruimte tussen jullie te doen verdwijnen?5. Waar eens zonde werd gezien zal een wereld verrijzen die een altaar zal worden voor de waarheid, en daar zul jij je bij de lichten van de Hemel voegen, en hun dank- en loflied zingen. En zoals ze tot jou komen om compleet te worden, zo zul jij met hen meegaan. Want niemand die het lied van de Hemel hoort blijft verstoken van een stem die haar kracht toevoegt aan het lied en het nog melodieuzer maakt. En elk zingt mee bij het altaar dat binnen de nietige plek werd opgericht die de zonde tot haar eigendom had verklaard. En wat toen nietig was, is nu aangezwollen tot een machtig lied, waarbij het hele universum zich met één enkele stem aansluit.6. Dit nietig plekje zonde dat tussen jou en jouw broeder in staat, houdt nog steeds het blije opengaan van de Hemelpoort tegen. Hoe klein is toch de hindernis die jou de rijkdom van de Hemel onthoudt. En hoe groot zal de vreugde in de Hemel zijn wanneer jij jouw stem voegt in het machtige koor dat de Liefde van God bezingt!

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 304 Laat Mijn Wereld De Visie Van Christus Niet Vertroebelen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 31, 2022 26:28


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 304Laat mijn wereld de visie van Christus niet vertroebelen.Ik kan mijn heilige blik vertroebelen, als ik er mijn wereld aan opdring. Ik kan ook de heilige beelden die Christus ziet niet aanschouwen, tenzij ik Zijn visie aanwend. Waarneming is een spiegel, en geen feit. Wat ik zie is de staat van mijn denkgeest die naar buiten is gespiegeld. Ik wil de wereld zegenen door er met de ogen van Christus naar te kijken. En ik zal de onbetwistbare tekenen zien dat al mijn zonden mij vergeven zijn.U leidt me uit het duister naar het licht, uit zonde naar heiligheid. Laat me vergeving schenken en zo voor de wereld verlossing ontvangen. Het is Uw gave, Vader, die mij gegeven wordt om te schenken aan Uw heilige Zoon, zodat hij de herinnering van U en van Uw Zoon zoals U hem geschapen hebt, weer vinden kan.