Podcasts about Hoor

  • 340PODCASTS
  • 663EPISODES
  • 35mAVG DURATION
  • 5WEEKLY NEW EPISODES
  • Jan 7, 2023LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022

CategoriesBest podcasts about Hoor

Show all podcasts related to hoor

Latest podcast episodes about Hoor

De Verdieping met Ruud de Boer | Rijnmond
Marianne van den Anker: een wervelwind met een groot hart

De Verdieping met Ruud de Boer | Rijnmond

Play Episode Listen Later Jan 7, 2023 52:17


Vanuit kantoor kun je niet het verschil maken als ombudsvrouw. En daarom gaat ze vaak de straat op en opent extra filialen waar inwoners uit Rotterdam en omstreken terecht kunnen als ze in de knel zitten met de overheid. Opkomen voor de medemens: het is Van den Anker op het lijf geschreven. Je zou haar ook een multi-talent kunnen noemen. Na bestuurskunde te hebben gestudeerd aan de Erasmus Universiteit, werkte ze bij de Rotterdamse politie en publiceerde ze over onder meer milieucriminaliteit. Tijdens haar periode als wethouder voor Leefbaar Rotterdam (2004-2008) met de portefeuille Veiligheid en Volksgezondheid kon je niet om haar heen: ze viel onder meer op door haar strijd tegen mensonterende omstandigheden aan de Rotterdamse Keileweg, een door de gemeente aangewezen tippelzone. Maar daar houdt het niet op: Van den Anker kruipt net zo makkelijk achter de radiomicrofoon als presentator voor Radio 1, waar ze maatschappelijke kwesties bespreekt. Maar ze staat net zo makkelijk voor een grote groep mensen als gespreksleider. En nu bijt ze zich vast in de strijd tegen een overvloed aan gemeenteloketten en bureaucratie. "Bijna de helft van de Rotterdammers krijgt het de komende maanden moeilijk", zei ze eind oktober tegen een NRC-journalist. 'De Verdieping' maakt de balans op van 9 maanden ombudsvrouw van Rotterdam en omstreken. Wat is ze allemaal tegengekomen? Welke zaken moeten nog aangepakt worden? En wat drijft Van den Anker om te blijven vechten tegen onrecht? Hoor het in 'De Verdieping', waar Ruud de Boer een uur lang in gesprek is met 'een harde tante met een groot hart'.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 264 Maak Opnieuw Je Keuze

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 30, 2022 10:44


Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. Maak opnieuw je keuze1. Verleiding kent één les die ze in al haar vormen wil onderwijzen, waar ze ook maar optreedt. Ze wil de heilige Zoon van God ervan overtuigen dat hij een lichaam is, is geboren in wat sterven moet, niet bij machte om aan de broosheid ervan te ontkomen, en gebonden door wat het hem gebiedt te voelen. Het legt beperkingen op aan wat hij vermag; de macht ervan is de enige kracht die hij heeft; zijn greep reikt niet verder dan het nietige bereik ervan. Zou jij dit willen zijn, als Christus jou in al Zijn glorie ver- scheen, en jou niets anders vroeg dan dit:Maak opnieuw de keuze of jij je plaats wilt innemen onder de verlossers van de wereld, of in de hel wilt blijven, en daar je broeders vasthouden wilt.Want Hij is gekomen, en Hij vraagt jou dit.2. Hoe maak jij die keuze? Hoe gemakkelijk laat zich dit uitleggen! Je kiest altijd tussen jouw zwakheid en de kracht van Christus in jou. En wat je kiest is wat je voor werkelijk houdt. Door zwakheid eenvoudig nooit als leidraad voor je handelingen te gebruiken, heb je haar geen kracht gegeven. En het licht van Christus in jou heeft de leiding gekregen over alles wat jij doet. Want jij hebt je zwakheid naar Hem gebracht, en Hij heeft jou Zijn kracht daarvoor in de plaats gegeven.3. Beproevingen zijn niets dan lessen die je verzuimde te leren, opnieuw aan jou gepresenteerd, zodat waar je eerst een verkeerde keuze maakte, je nu een betere kunt doen, en zo ontsnappen kunt aan alle pijn die jouw eerdere keus je bracht. Bij iedere moeilijkheid, elke verwarring en in alle nood, roept Christus jou en zegt Hij liefdevol: ‘Mijn broeder, kies opnieuw.' Hij wil geen enkele bron van pijn ongenezen laten, noch enig beeld dat de waarheid versluiert laten bestaan. Hij wil alle ellende wegnemen van jou die door God werd geschapen tot altaar voor de vreugde. Hij wil je niet achterlaten zonder troost*, moederziel alleen in helse dromen, maar jouw denkgeest bevrijden van alles wat Zijn gelaat voor jou verborgen houdt. Zijn Heiligheid is die van jou, want Hij is de enige macht die werkelijk is in jou. Zijn kracht is die van jou, want Hij is het Zelf dat God heeft geschapen als Zijn enige Zoon.4. De beelden die jij maakt kunnen niet triomferen over wat God Zelf wil dat jij bent. Wees dan ook nooit bang voor verleiding, maar zie die als wat ze is: een volgende kans om opnieuw te kiezen, en toe te staan dat de kracht van Christus zegeviert in iedere omstandigheid en op elke plaats waar jij voordien een beeld van jouzelf had opgericht. Want wat schijnbaar het gelaat van Christus verborgen houdt, staat machteloos voor Zijn heerlijkheid en verdwijnt voor Zijn heilig zicht. De verlossers van de wereld, die zien zoals Hij, zijn eenvoudig degenen die Zijn kracht verkiezen boven hun eigen zwakheid, die los van Hem wordt gezien. Zij zullen de wereld verlossen, want ze zijn verbonden in heel de macht van Gods Wil. En wat zij willen is louter wat Hij wil.5. Maak je dan ook de gelukkige gewoonte eigen elke verleiding om jezelf als zwak en ellendig te zien te pareren met de woorden:Ik ben zoals God mij geschapen heeft. Zijn Zoon kan niet lijden.En ik ben Zijn Zoon.Zo wordt de kracht van Christus uitgenodigd te zegevieren, en al jouw zwakheid vervangen door de kracht die komt van God en nooit kan falen. En zo worden wonderen even natuurlijk als angst en ondraaglijke pijn dit leken te zijn, voordat de keuze voor heiligheid werd gemaakt. Want in die keuze vallen alle valse onderscheidingen weg, worden illusoire alternatieven terzijde gelegd, en blijft er niets over wat de waarheid in de weg kan staan.6. Jij bent zoals God jou heeft geschapen, en dat geldt ook voor elk levend wezen waarnaar je kijkt, ongeacht de beelden die jij ziet. Wat jij ziet als ziekte en als pijn, als zwakheid, lijden en verlies, is niets anders dan de verleiding jezelf als weerloos en in de hel te zien. Bezwijk daar niet voor, en je zult zien dat alle pijn, waar en in welke vorm die zich ook voordoet, eenvoudig oplost als nevelslierten voor de zon. Een wonder is gekomen om Gods Zoon te genezen, de deur voor zijn dromen van zwakheid te sluiten, en zo de weg te openen naar zijn verlossing en bevrijding. Kies opnieuw wat jij zou willen dat hij is, en houd daarbij in gedachten dat elke keuze die jij maakt je eigen identiteit bepaalt zoals jij die zult zien en geloven dat die is.7. Ontzeg mij niet de geringe gave die ik vraag, wanneer ik in ruil daarvoor Gods vrede aan jouw voeten leg, en de macht om deze vrede naar ieder te brengen die onzeker, eenzaam, en in constante angst door de wereld dwaalt. Want het is jou gegeven je met hem te verbinden, en door middel van de Christus in jou de sluier van zijn ogen weg te nemen, en hem de Christus in hem te laten zien.8. Mijn broeders in de verlossing, laat niet na mijn stem te horen en naar mijn woorden te luisteren. Ik vraag niets anders dan jullie eigen bevrijding. Er is voor de hel geen plaats in een wereld waarvan de lieflijkheid zo intens en alomvattend kan zijn, dat het van daar naar de Hemel nog maar een stap is. Naar jullie vermoeide ogen breng ik een visie van een andere wereld, zo nieuw en zuiver en fris, dat jullie de pijn en smart die jullie voordien zagen, zullen vergeten. Dit is echter een visie die jullie dienen te delen met ieder die je ziet, want anders zul je die zelf niet zien. Deze gave geven is de manier om ze de jouwe te maken. En God heeft, in liefdevolle goedheid, beschikt dat ze voor jullie is.9. Laten we blij zijn dat we de aarde kunnen bewandelen en zoveel kansen krijgen om telkens weer een situatie te zien waarin Gods gave opnieuw als de onze kan worden herkend! En zo zullen alle sporen van de hel, de geheime zonden en de verborgen haatgevoelens zijn uitgewist. En heel de lieflijkheid die zij verborgen hielden verschijnt nu als hemelse weiden voor onze ogen, om ons hoog boven de doornige paden te verheffen die wij volgden voordat de Christus verscheen. Hoor mij, mijn broeders, luister en sluit je bij mij aan. God heeft beschikt dat ik niet tevergeefs kan roepen, en in Zijn zekerheid rust ik voldaan. Want jullie zullen horen, en jullie zullen opnieuw je keuze maken. En met deze keuze is iedereen bevrijd.10. Ik dank U, Vader, voor deze heiligen die mijn broeders en Uw Zonen zijn. Mijn geloof in hen is het Uwe. Ik ben er even zeker van dat zij tot mij zullen komen, als U zeker bent van wat zij zijn, voor eeuwig onveranderd. Zij zullen de gave aanvaarden die ik hun bied, want U heeft ze mij ten behoeve van hen geschonken. En zoals ik slechts Uw heilige Wil wens te doen, zo zullen ook zij hiervoor kiezen. En ik breng dank voor hen. Het lied van de verlossing zal bij elke keuze die zij maken over heel de wereld weerklinken. Want wij zijn één van doel, en het eind van de hel is nabij.11. In vreugdevol welkom reik ik mijn uitgestoken hand aan iedere broeder die zich bij mij voegen wil om voorbij de verleiding te gaan, en met een onwankelbare vastberadenheid kijkt naar het licht dat met volmaakte bestendigheid daarachter schijnt. Geef mij de mijnen, want ze behoren U toe. En kunt U falen in wat louter Uw Wil is? Ik zeg U dank voor wat mijn broeders zijn. En met ieder die verkiest zich bij mij aan te sluiten, breidt het danklied van de aarde tot de Hemel zich uit van kleine verspreide flarden melodie tot één alomvattend koor van een wereld die verlost is van de hel, en die dankzegt aan U.12. En nu zeggen wij: ‘Amen.' Want Christus is gekomen om de woning te betrekken die U voor Hem hebt toebereid in de vredige eeuwigheid, voor er sprake was van tijd. De reis loopt ten einde, en eindigt op de plaats waar ze begon. Geen spoor ervan blijft achter. Aan geen enkele illusie wordt geloof gehecht, en geen enkel plekje duisternis blijft nog over om het gelaat van Christus voor wie ook te verbergen. Uw Wil is geschied, volledig en volmaakt, en heel de schepping herkent U en kent U als haar enige Bron. Helder naar Uw evenbeeld straalt het licht uit van al wat leeft en zich beweegt in U. Want we zijn aangekomen waar wij allen één zijn, en we zijn thuis, waar U wilt dat wij zijn.

Alicante
#128 - Hoe krijg je figuurtjes in vuurwerk? (S04)

Alicante

Play Episode Listen Later Dec 29, 2022 6:22


Los van de mooie regen aan kleuren zie je soms ook een hartje in de lucht, maar hoe werkt dat nou? Pyrotechnicus Jeroen Cafferata weet er alles over. Hoor het hier!

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 258 Aan Christus Zijde Gaan

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 23, 2022 10:04


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Aan Christus' zijde gaan Een oeroude les wordt niet afgeleerd door het oude en het nieuwe tegenover elkaar te plaatsen. Ze wordt niet bedwongen opdat de waarheid wordt gekend, noch bevochten om tegen het pleit van de waarheid het onderspit te delven. Er is geen veldslag die voorbereid, geen tijd die besteed hoeft te worden, noch plannen die moeten worden beraamd om het nieuwe binnen te brengen. Er is een oeroude strijd tegen de waarheid gaande, maar de waarheid reageert niet. Wie kan er in zo'n oorlog gewond raken, tenzij hij zichzelf verwondt? In waarheid heeft hij geen vijand. En kan hij worden belaagd door dromen?3. De keuze die jij zou willen maken is er geen, en geeft alleen de illusie vrije keus te zijn, want ze heeft in beide gevallen dezelfde uitkomst. Dus is het in feite helemaal geen keuze. Leider en volgeling doen zich als afzonderlijke rollen voor, elk schijnbaar met voordelen die jij niet verliezen wilt. Daarom lijkt hun versmelting hoop op voldoening en vrede te bieden. Jij ziet jezelf verdeeld in deze beide rollen, voor eeuwig opgesplitst tussen de twee. En elke vriend of vijand wordt een middel om jou te helpen jezelf hieruit te redden.4. Misschien noem je het liefde. Misschien zie je het als eindelijk gerechtvaardigde moord. Je haat degene die je de leidersrol gegeven hebt toen jij die wilde, en je haat evengoed zijn onmacht die op zich te nemen de keren dat jij de volgeling in jou wilt laten opstaan en de leidersrol uit handen geeft. En dit is waartoe jij je broeder hebt gemaakt, en dit is wat jij hebt leren zien als zijn doel. Als hij dat niet dient, heeft hij de functie die jij hem gegeven hebt, niet vervuld. En zo verdient hij de dood, omdat hij voor jou geen zin heeft en geen nut.5. En hoe zit het met hem? Wat wil hij van jou? Wat kan hij anders willen dan wat jij van hem wilt? Hierin is het leven even makkelijk als de dood, want wat jij kiest kies je ook voor hem. Twee oproepen richt jij tot hem, zoals hij tot jou. Tussen die twee is er wel degelijk keuze, want ze leiden tot een verschillend resultaat. Of hij voor jou nu leider of volgeling is, speelt geen rol, want jij hebt voor de dood gekozen. Maar of hij nu om de dood roept of om het leven, om haat of vergeving en hulp, dat heeft niet hetzelfde resultaat. Hoor je het ene, dan ben je van hem gescheiden en verloren. Maar hoor je het andere, dan verbind jij je met hem en wordt in jouw antwoord verlossing gevonden. De stem die jij in hem hoort is louter je eigen stem. Waar vraagt hij jou om? Luister goed! Hij vraagt immers om wat tot jou zal komen, want je ziet een beeld van jezelf en hoort je eigen stem vragen wat jij wilt.6. Wacht voordat je antwoordt, om het volgende te overdenken:Het antwoord dat ik mijn broeder geef is dat waar ik om vraag.En wat ik over hem leer, is wat ik leer omtrent mijzelf.Laten we dan een ogenblik wachten en stil zijn, en alles vergeten wat we meenden te horen, en ons herinneren hoeveel we niet weten. Deze broeder leidt noch volgt ons, maar gaat op precies hetzelfde pad aan onze zij. Hij is zoals wij, net zo dichtbij of veraf van wat wij willen als wij hem toestaan te zijn. Wij winnen niets als hij niet samen met ons wint, en wij gaan achteruit als hij geen vooruitgang maakt. Neem hem niet in kwaadheid maar in liefde bij de hand, want aan zijn vordering meet jij die van jou. En wij gaan elk afzonderlijk onze weg, tenzij jij hem veilig aan jouw zijde houdt.7. Omdat hij in Gods Liefde jouw gelijke is, zul je van alle uiterlijkheden worden verlost en antwoord geven aan de Christus die jou roept. Wees stil en luister. Denk geen oeroude gedachten. Vergeet de deerniswekkende lessen die je geleerd hebt over deze Zoon van God die jou roept. Christus roept allen met gelijke tederheid, en ziet daarbij leiders noch volgelingen, en hoort slechts één antwoord voor hen allen. Omdat Hij één Stem hoort, kan Hij geen antwoord horen dat verschilt van dat wat Hij gegeven heeft toen God Hem als Zijn enige Zoon heeft aangewezen.8. Wees een ogenblik heel stil. Kom zonder alle gedachten aan wat jij vroeger ooit geleerd hebt, en zet alle beelden die je gemaakt hebt opzij. Het oude zal wegvallen voor het nieuwe, zonder verzet of opzet van jouw kant. Er zal geen aanval zijn op de dingen die jij voor kostbaar hield en dacht dat zorg behoefden. Er zal geen aanslag worden gedaan op jouw wens een roep te horen die nooit weerklonken heeft. Niets zal jou kwetsen in dit heilig oord, waar je in stilte komt luisteren om de waarheid te vernemen over wat jij werkelijk wilt. Er zal jou niet méér gevraagd worden te leren dan dit. Maar zodra je het hoort, zul je begrijpen dat jij je alleen maar hoeft los te maken van de gedachten die je niet wilt, en die nooit waar zijn geweest.9. Vergeef je broeder alle uiterlijkheden; het zijn slechts de oeroude lessen die jij jezelf geleerd hebt over de zondigheid in jou. Hoor alleen zijn roep om genade en om de bevrijding van al de beangstigende beelden die hij eropna houdt over wat hij is, en wat jij wel moet zijn. Hij is bang om aan jouw zijde te wandelen, en denkt wellicht dat het veiliger voor hem is een stukje achter jou aan, of voor je uit te lopen. Kun jij vorderingen maken als je hetzelfde denkt, en alleen vooruitgaat wanneer hij een stap terug doet, en achterop raakt wanneer hij vordert? Want zo vergeet jij het reisdoel, dat niets anders is dan de beslissing aan zijn zijde te gaan, zodat geen van beiden leidt of volgt. Zo is het een weg die jullie samen gaan, en niet alleen. En in die keuze is het leerresultaat veranderd, want Christus is voor jullie beiden herboren.10. Een ogenblik doorgebracht zonder je oude ideeën over wie jouw grootse metgezel is en waar hij om zou moeten vragen, volstaat om dit te laten gebeuren. En je zult zien dat zijn doel hetzelfde is als dat van jou. Hij vraagt om wat jij wilt, en heeft hetzelfde nodig als jij. Het neemt in hem misschien een andere vorm aan, maar het is niet de vorm waarop je antwoordt. Hij vraagt en jij ontvangt, want je bent met slechts één bedoeling gekomen: te leren dat jij je broeder met een broederlijke liefde liefhebt. En als broeder moet zijn Vader wel dezelfde zijn als die van jou, zoals hij in waarheid is zoals jij.11. Tezamen wordt jullie gezamenlijk erfgoed door jullie beiden herinnerd en aanvaard. Alléén wordt het jullie beiden ontzegd. Is het niet duidelijk dat je, zolang je per se wilt volgen of leiden, denkt dat je alleen gaat, met niemand aan je zijde? Dit is de weg naar nergens, want zolang je alleen gaat kan het licht niet worden gegeven, en kun jij niet zien welke weg je neemt. En dus is er verwarring, en een gevoel van eindeloos twijfelen, terwijl je voor- en achteruit strompelt in het donker en alleen. Maar dit zijn slechts de uiterlijke vormen van wat de reis is, en hoe die moet worden afgelegd. Want vlak naast jou bevindt Zich Degene die het licht vóór je houdt, zodat iedere stap vastberaden en zeker van de weg kan worden gezet. Een blinddoek kan je zicht weliswaar belemmeren, maar de weg zelf verduisteren kan hij niet. En Hij die met jou meereist heeft het licht.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 257 De Eenvoud Van Verlossing

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 22, 2022 12:08


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. De eenvoud van verlossing1. Wat is verlossing toch eenvoudig! Al wat ze zegt is dat wat nooit waar was nu niet waar is, en dat nooit zal zijn. Het onmogelijke is niet gebeurd, en kan geen gevolgen hebben. En dat is alles. Kan dit voor iemand die wil dat dit waar is, lastig te leren zijn? Alleen de onwil dit te leren kan zo'n makkelijke les ingewikkeld maken. Hoe moeilijk is het om te zien dat wat onwaar is niet waar, en wat waar is niet onwaar kan zijn? Je kunt niet langer zeggen dat je geen verschil ziet tussen onwaar en waar. Er is jou exact verteld hoe je het ene van het andere kunt onderscheiden, en wat je precies moet doen als je in verwarring raakt. Waarom volhard je er dan in zulke simpele dingen niet te leren?2. Daar is een reden voor. Maar verwar die niet met het idee dat de simpele dingen die de verlossing jou vraagt te leren, moeilijk zijn. Ze onderwijst slechts het zeer voor de hand liggende. Ze gaat eenvoudig van de ene duidelijke les naar de volgende, in makkelijke stappen die jou zachtjes en zonder de minste inspanning van de ene naar de andere leiden. Dit kan niet verwarrend zijn, en toch ben je in verwarring. Want op een of andere manier geloof je dat wat totaal verward is, makkelijker te leren en te begrijpen valt. Wat jij jezelf geleerd hebt is zo'n geweldig staaltje leerwerk dat het inderdaad ongelooflijk is. Maar je hebt het voor elkaar gekregen omdat je dat wilde, en je was niet te stuiten in je ijver om het te beoordelen als iets wat lastig te leren is of te ingewikkeld om te vatten.3. Niemand die begrijpt wat je geleerd hebt, hoe zorgvuldig je dat hebt gedaan, en welke moeite jij je hebt getroost die lessen eindeloos te oefenen en te herhalen in elke jou denkbare vorm, kan ooit de kracht van jouw leervaardigheid in twijfel trekken. Er is in de wereld geen grotere kracht. De wereld werd erdoor gemaakt, en ook nu nog is ze op niets anders aangewezen. De lessen die jij jezelf hebt onderwezen, zijn zo uit-en-te-na geleerd en zo star, dat ze als zware gordijnen oprijzen om eenvoudige en voor de hand liggende zaken aan het oog te onttrekken. Zeg niet dat jij die niet kunt leren. Want jouw vermogen om te leren is sterk genoeg om je te onderwijzen dat jouw wil niet de jouwe is, je gedachten jou niet toebehoren, en zelfs dat jij iemand anders bent.4. Wie kan er nu beweren dat lessen zoals deze makkelijk zijn? Toch heb je meer dan dit geleerd. Je bent doorgegaan, en hebt zonder morren iedere stap gezet, hoe moeilijk die ook was, tot er een wereld was opgebouwd die jou paste. En elke les waardoor de wereld wordt samengesteld, komt voort uit die eerste leerprestatie, een enormiteit zo groot dat de Stem van de Heilige Geest voor de grootheid daarvan nietig en stil lijkt.* De wereld nam een aanvang met één enkele zonderlinge les, krachtig genoeg om ervoor te zorgen dat God vergeten werd en dat Zijn Zoon van zichzelf vervreemdde, verbannen uit het huis waarin God Zelf hem gevestigd heeft. Jij, die jezelf geleerd hebt dat de Zoon van God schuldig is, zeg niet dat je de eenvoudige zaken die de verlossing jou onderwijst niet leren kunt!5. Leren is een bekwaamheid die jij gemaakt hebt als een geschenk aan jezelf. Ze werd niet gemaakt om de Wil van God te doen, maar om de wens in stand te houden dat die kon worden weerstaan, en dat een wil los daarvan toch werkelijker zou zijn dan deze Wil. En dit is wat leren heeft geprobeerd te demonstreren, en jij hebt datgene geleerd waartoe dit onderwijs ontworpen was. Nu staat wat jij vanouds uit-en-te-na geleerd hebt onverbiddelijk voor de Stem van de waarheid, en onderwijst het jou dat Haar lessen niet waar zijn, te lastig zijn om te leren, te moeilijk om te zien, en te zeer tegengesteld aan wat werkelijk waar is. Toch zul jij ze leren, want die lessen te leren is het enige doel dat de Heilige Geest voor jouw leervaardigheid in heel de wereld ziet. Zijn eenvoudige lessen in vergeving hebben een kracht machtiger dan de jouwe, want ze roepen jou toe vanuit God en vanuit jouw Zelf.6. Is dit een zwakke Stem, zo nietig en stil*, dat Ze zich niet verheffen kan boven het zinloze lawaai van klanken zonder betekenis? God heeft niet gewild dat Zijn Zoon Hem vergeet. En de macht van Zijn Wil huist in de Stem die namens Hem spreekt. Welke les ga jij leren? Welk resultaat is onontkoombaar, zo zeker als God, en ver boven alle twijfel en vragen verheven? Kan het zijn dat al jouw futiele leren, met een merkwaardig resultaat en ongelooflijke moeilijkheidsgraad, de eenvoudige lessen zal weerstaan die jou op ieder moment van elke dag worden onderwezen sedert de tijd begon en het leren werd gemaakt?7. Er vallen maar twee lessen te leren. Elk resulteert in een andere wereld. En elke wereld volgt met zekerheid uit haar bron. Het vaststaand resultaat van de les dat Gods Zoon schuldig is, is de wereld die jij ziet. Het is een wereld van verschrikking en vertwijfeling. En ze biedt geen enkele hoop op geluk. Er is geen plan dat jij ten behoeve van jouw veiligheid kunt opstellen dat ooit werken zal. Er is geen vreugde die je hier kunt zoeken, met de hoop die te vinden. Dit is echter niet het enige resultaat waartoe jouw leren kan leiden. Hoe uit-en-te-na jij de door jou gekozen taak ook mag hebben geleerd, de les die de Liefde van God weerspiegelt is nog altijd sterker. En je zult leren dat Gods Zoon onschuldig is, en een andere wereld zien.8. Het resultaat van de les dat Gods Zoon schuldeloos is, is een wereld zonder angst waar alles door hoop wordt verlicht en sprankelt van een milde vriendelijkheid. Er is niets wat jou niet roept met een zacht verzoek jouw vriend te mogen zijn, en zich met jou te mogen verbinden. En nooit blijft een oproep ongehoord, onbegrepen, of zonder antwoord in precies dezelfde taal als waarin de oproep werd gedaan. En jij zult begrijpen dat dit de oproep was die iedereen en alles in de wereld altijd al heeft gedaan, maar die jij niet aanzag voor wat ze was. En nu zie je in dat jij je hebt vergist. Je werd misleid door de vormen waarin de oproep zat verscholen. En daarom hoorde jij die niet, en verloor je een vriend die altijd deel van jou wilde zijn. De zachte, eeuwige roep van elk deel van Gods schepping tot het geheel wordt over heel de wereld gehoord die deze tweede les jou brengt.9. Er is geen enkel levend wezen dat niet de universele Wil deelt dat het heel is, en dat jij zijn roep niet onbeantwoord laat. Zonder jouw antwoord is het ten dode opgeschreven, zoals het van de dood wordt gered wanneer jij zijn roep hebt gehoord als de aloude oproep tot het leven, en begrepen hebt dat het slechts jouw eigen roep is. De Christus in jou herinnert Zich God met al de zekerheid waarmee Hij Zijn Liefde kent. Maar alleen als Zijn Zoon onschuldig is, kan Hij Liefde zijn. Want God zou inderdaad angst zijn als hij die door Hem onschuldig is geschapen, slaaf van schuld zou kunnen zijn. Gods volmaakte Zoon herinnert zich zijn schepping. Maar in schuld is hij vergeten wat hij in werkelijkheid is.10. De angst voor God is even zeker het gevolg van de les dat Zijn Zoon schuldig is als Gods Liefde onherroepelijk herinnerd wordt wanneer hij zijn onschuld leert. Want haat moet wel de vader zijn van angst, en zichzelf als de vader daarvan zien. Hoezeer vergis jij je die niet de oproep hoort die weerklinkt achter elke schijnbare roep om de dood, die zingt achter elke moorddadige aanval en ervoor pleit dat liefde de stervende wereld herstelt. Jij begrijpt niet Wie jou vanachter elke vorm van haat, elke roep om oorlog roept. Maar je zult Hem herkennen als je Hem antwoordt in de taal waarmee Hij jou roept. Hij zal verschijnen wanneer jij Hem geantwoord hebt, en in Hem zul je weten dat God Liefde is.11. Wat is verleiding anders dan de wens om de verkeerde beslissing te nemen over wat je wilt leren, en een resultaat te verkrijgen dat je niet wilt? De erkenning dat het een ongewenste staat van je denkgeest is, wordt het middel waarmee de keuze wordt herzien, en een ander resultaat gezien wordt dat de voorkeur geniet. Je bent misleid als je gelooft dat jij rampspoed, onenigheid en pijn wilt. Hoor in jezelf de roep hierom niet. Maar luister liever naar de diepere roep daarachter, die tot vrede en vreugde aanspoort. En heel de wereld zal jou vreugde en vrede geven. Want zoals je hoort, zo zul je antwoorden. En zie! Jouw antwoord is het bewijs van wat je hebt geleerd. Het resultaat is de wereld die jij aanschouwt.12. Laten we een ogenblik stil zijn en alles vergeten wat we ooit hebben geleerd, alle gedachten die we ooit hebben gehad, en alle vooroordelen die we eropna houden over de betekenis en de bedoeling der dingen. Laten we ons niet onze eigen ideeën herinneren over waartoe de wereld dient. Wij weten het niet. Laat elk beeld dat we van wie ook in onze denkgeest vasthouden, daaruit worden losgemaakt en weggeveegd.13. Wees vrij van oordelen en je onbewust van enige gedachte over goed of kwaad die ooit over iemand in je denkgeest opgekomen is. Nu ken je hem niet. Maar je bent vrij om hem te leren kennen, en op nieuwe wijze te leren kennen. Nu is hij voor jou herboren en ben jij voor hem herboren, zonder het verleden dat hem ter dood veroordeeld heeft, en jou samen met hem. Nu is hij vrij om te leven, net als jij, want een oeroud leren is heengegaan en heeft plaatsgemaakt zodat de waarheid kan worden herboren.

Julius' Voorraadkast

Met de kerstdagen in het vooruitzicht kan deze aflevering natuurlijk niet ontbreken. Dus Julius trekt een verse kalkoen uit zijn voorraadkast en geeft jullie de nodige tips. Want zo'n malse kalkoen bereiden is zo makkelijk nog niet. Waarom je een theedoek moet opofferen voor een sappige kalkoen? Hoor dat in deze aflevering!

Conversations About Art
104. Hoor Al Qasimi

Conversations About Art

Play Episode Listen Later Dec 13, 2022 55:37


This week on my podcast “Conversations About Art” I spoke with Hoor Al Qasimi, President and Director of Sharjah Art Foundation, a curator who established the Foundation in 2009 as a catalyst and advocate for the arts, not only in Sharjah, UAE, but also in the region and across the world. With a passion for supporting experimentation and innovation in the arts, Al Qasimi has continuously expanded the scope of the Foundation to include major international touring exhibitions; artist and curator residencies in visual art, film and music; commissions and production grants for emerging artists; publications and publication grants; performance and film festivals; architectural research and restoration; and a wide range of educational programming in Sharjah for both children and adults. In 2003, Al Qasimi co-curated Sharjah Biennial 6 and has remained Biennial Director ever since. She is currently curating the upcoming Sharjah Biennial 15: Thinking Historically in the Present (2023). Under her leadership, Sharjah Biennial has become an internationally recognised platform for contemporary artists, curators and cultural producers. Her leadership in the field led to her election as President of the International Biennial Association (IBA) in 2017, an appointment that transferred IBA's headquarters to Sharjah. In addition to her role at the Foundation, Al Qasimi also serves as the President of The Africa Institute and President and Director of the Sharjah Architectural Triennial, which inaugurated its first edition in November 2019. She and I spoke about chance moments, the history of the place, the Africa Institute, “thinking historically in the present”, not rushing, decentralizing, doing less, telling you own history, not pursuing things that don't work, and counting experiences!

Een preek voor elke dag
Ds. M. Klaassen | Waar hoor je bij? | Genesis 3

Een preek voor elke dag

Play Episode Listen Later Dec 11, 2022 49:42


Spreker: Ds. M. KlaassenLocatie: HG DriesumDatum: 27-11-2022Bron:  ★ Support this podcast ★

Dit Was De Radio
S07 E16 DWDR 95 - Het WK in de middagshows én in het Grote Ochtendshow Onderzoek (3)

Dit Was De Radio

Play Episode Listen Later Nov 29, 2022 77:33


Je vaste dosis verhalen, analyses en een gulle lach over dat fraaie medium: de radio!  Met in aflevering 95: Het WK is begonnen. Met Oranje-wedstrijden tijdens de drive-time shows in de (na-)middag. Wat doen de muziekzenders daarmee? Negeren? Kort vermelden? Uit je plaat gaan bij een doelpunt? We luisteren naar Radio Veronica met 2 Sanders (én 2 methodes), Qmusic met Domien (wil alleen WK als het hem uitkomt), SLAM! met Anoûl (spreekt geluidje af bij een doelpunt), 3FM met Barend & Benner (goooaaal!) en het verslag van de treffers op NPO Radio 1 zelf natuurlijk. Barend en Benner geven op NPO 3FM trouwens ook een reis naar Qatar weg. Kan dit wel bij de publieke omroep? Ruud de Wild heeft na het 'cancellen' van Mathijs van Nieuwkerk de behoefte anderen gecancelde artiesten weer te draaien. En kijk: daar is Marco Borsato terug op NPO Radio 2. Met twee nummers op rij! Deel 3 van het grote Ochtendshow Onderzoek. Hoe gaan de ochtendshows om met de nabespreking van de WK wedstrijden een dag later? Waar is de voetballiefhebber het beste af en werkt het nu dat NPO Radio 2 juist geen items of nabesprekingen doet? Hoor welke originele ideeën de popzenders rondom voetbal hebben bedacht.  Een fijn blooperblokje weer hoor! Waarin Rob Stenders vast voorsorteert op een te maken blooper, de slechte verbindingen op NPO Radio 1 liggen aan een oude man uit Spanje en de wereldbevolking toch niet zo toeneemt als gevreesd. Syb geeft 't 'Word' aan Frits Spits in een zeer gecomprimeerde Dictee der Nederlandse Taal op NPO Radio 1. Jannes Drop van Radio Veronica weet tot slot waarom radio véél leuker is dan tv.  Check ook de boeiende bonusshow, met achtergronden over Matthijs/DWDD-gate. Want BNNVARA, de omroep waar het schandaal speelt, pakt zelf flink uit met kritiek op de verantwoordelijken. In De Nieuws BV neemt de redactie het op voor klokkenluider en collega Wim van Klaveren. Meer iets voor een interne bespreking of juist een goed statement? Ook in Spijkers met Koppen pakt BNNVARA flink uit hierover. Bonusbloopers hoor je daar met 'ongekende Kast-klassiekers' op 70%NL en een zeer pijnlijke verspreking in het NPO Radio 1 nieuws. Om die bonusshow te horen: wordt ‘Vriend van de show' (€3,50 per maand of €35,- per jaar) om ons te steunen en de podcast voort te zetten. Dan krijg je élke week een extra show! Ga dus naar Vriendvandeshow.nl/Radio en wordt lid. De extra afleveringen komen vanzelf in je eigen podcast-app. Bestook ons met feedback, post, blooper-tips en meer via: ditwasderadio@gmail.com. Volg ons op de socials: Facebook.com/ditwasderadio - Twitter.com/DitWasDeRadio - Instagram.com/DitWasDeRadio Dit Was De Radio dankt 'De Radiofabriek' voor de opnamefaciliteiten. Meer info op: www.radiofabriek.nl.

Aartjan van Erkel Podcast
246. Zo haal je klanten die nee hebben gezegd alsnog binnen

Aartjan van Erkel Podcast

Play Episode Listen Later Nov 28, 2022 2:59


Stel dat je een leuke date hebt gehad en achteraf een appje krijgt van die aantrekkelijke dame of heer: “Ik vond het leuk met je gisteren! Volgende week een hapje gaan eten?” Waarna je antwoordt: “Ik vond het ook superleuk! Hoor alleen net dat mijn moeder volgende week geopereerd wordt. Volgende week kan ik dus niet, de week erna wsch ook niet :-(” Je gaat privé een paar drukke weken in, en hoopt dat je date nog wel van zich laat horen en een paar weken later iets met je afspreekt. Maar dat gebeurt niet. Nadat je had geantwoord, hoor je nooit meer wat. Je had elkaar pas één keer gezien, dus je had niet per se steunbetuigingen verwacht over je moeder. Maar een appje om alsnog dat etentje af te spreken een paar weken later, was wel leuk geweest. Noop. Die dame of heer is blijkbaar meteen met iemand anders gaan daten, want die laat nooit meer iets van zich horen. In de liefde is dat teleurstellend gedrag. Dat snapt iedereen. Maar toch is het bij ‘zakelijk daten' zo'n beetje de norm om zo te doen. Ga maar na: als je een offerte aanvraagt bij een bedrijf en je zegt niet meteen ja, dan hoor je meestal niks meer. Of je krijgt nog één belletje of mailtje. Daarna blijft het stil. Terwijl je misschien privé wel onverwacht een emotionele periode had. Daarom was je die offerte helemaal vergeten. Of je hoofd stond er effe niet naar. Dat betekent nog niet dat je wilt dat zo'n bedrijf dan meteen op je afknapt. Je had verwacht dat ze zouden blijven opvolgen totdat je eraan toe was om te reageren. Want je wilde nog wel wat vragen stellen. Met ze doorpraten. Gedraag je dus als een ondernemer. Laat potentiële klanten niet in de steek als ze nee zeggen of een tijdje niet reageren. Daar kunnen ze allerlei redenen voor hebben waar jij geen idee van hebt. Vat het niet op als definitieve afwijzing. Je bent niet opdringerig als je blijft opvolgen. Dat verwachten klanten juist. Jij bent de ondernemer, dus neem initiatief. Blijf aandacht geven. In Het Lab geef ik de Members deze maand 5 formules om klanten die nee hebben gezegd alsnog binnen te halen. Ik laat je dus zien hoe je geld verdient met je ongeconverteerde leads, want je laat veel geld liggen als je potentiële lucratieve klanten te kort opvolgt. Klanten verwachten aandacht van je. Ook al hebben ze nu even geen tijd. In de nieuwe masterclass voor Het Lab laat ik zien hoe je goed voor je leads zorgt en laat merken dat je er voor ze bent. Op 5 verschillende manieren die je nu waarschijnlijk nog niet gebruikt. De link om Member te worden en de nieuwe masterclass volgende week in de bus te krijgen, is https://www.schrijvenvoorinternet.nl/membership-het-lab/ Tot in Het Lab, Aartjan van Erkel

De Jortcast
#523 - Klimaatprobleem? Nee hoor, komt wel goed

De Jortcast

Play Episode Listen Later Nov 15, 2022 26:20


‘Er is geen tijd om te wanhopen. Het is tijd voor actie', aldus ingenieur van de Wageningen University & Research, klimaatoptimist én auteur van het boek ‘Only Planet', Tim van Hattum. Overstromingen, extreme droogte en bosbranden zijn voor deze man geen doemscenario's, maar uitdagingen die we met zijn allen, samen met de natuur, kunnen overwinnen. 

Love Update - elke dag meer liefde
135. Hier heb ik de energie niet voor hoor.

Love Update - elke dag meer liefde

Play Episode Listen Later Nov 8, 2022 16:42


Wil je met meer rust, energie en zelfvertrouwen in het leven staan?Top! Volg dan de Self Love Challenge op: https://www.loveupdate.nl/challengeJe kunt daarnaast ook nog eens het gratis zelfvertrouwen stappenplan downloaden op:https://www.loveupdate.nl/stappenplanHeb een vraag of suggestie voor de podcast?Mail dan naar: contact@loveupdate.nlBen je benieuwd hoe je nu een voor eens en voor altijd vol zelfvertrouwen in het leven kunt staan? Volg dan het Love Your Life Programma op:https://www.loveupdate.nl/programma-love-your-lifeMaarten

Projeto Mayhem
Bate-Papo Mayhem 223 - A Canção Perdida - Com Abadia de Thelema (fr Hoor, Fr Jupiter, Soror Ignis e Fr QVIF)

Projeto Mayhem

Play Episode Listen Later Nov 8, 2022 72:59


Bate-Papo Mayhem 223 - Com Abadia de Thelema (fr Hoor, Fr Jupiter, Soror Ignis e Fr QVIF) - A Canção Perdida https://projetomayhem.com.br/ O vídeo desta conversa está disponível em: https://youtu.be/ot-DQzWMTz0 Bate Papo Mayhem é um projeto extra desbloqueado nas Metas do Projeto Mayhem.  Todas as 3as, 5as e Sabados as 21h os coordenadores do Projeto Mayhem batem papo com algum convidado sobre Temas escolhidos pelos membros, que participam ao vivo da conversa, podendo fazer perguntas e colocações. Os vídeos ficam disponíveis para os membros e são liberados para o público em geral duas vezes por semana, às segundas e quintas feiras e os áudios são editados na forma de podcast e liberados uma vez por semana. Faça parte do projeto Mayhem: https://www.catarse.me/tdc

Elsabé Stofberg: Saadjies
God is jou vriend

Elsabé Stofberg: Saadjies

Play Episode Listen Later Nov 2, 2022 1:36


Hoor hoe God as vriend vir jou daar wil wees.

Puzzelbrunch
128. Hallowiener

Puzzelbrunch

Play Episode Listen Later Oct 29, 2022 45:47


We beginnen onze Halloweenspecial in dit Halloweenweekend (Halloweekend?) met een officieus Schouwburgspel. Kaarten voor Before After zijn nog steeds te koop. Wat is het dat we ons zo aangetrokken voelen tot het spookachtige? Waarom draaien we glaasjes en roepen we geesten op? Misschien is het angst in een veilige setting. En welke setting is nou veiliger dan Puzzelbrunch?Op basis van een spookachtig oude mail van Anne spelen we een Final Destination-ronde. Hoor hoe Elly wordt gereduceerd tot emotioneel wrak bij een anekdote over een zwembadputje. En na een kort intermezzo over stervende voetbalteams en snookerbalweddenschappen gaan we over tot spel twee: Hallowiener. Is het een seriemoordenaar? Of is het een broodje worst?

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 214 Het Offeren Van Het Eenzijn

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 27, 2022 8:08


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Het ‘offeren' van het eenzijn1. In de ‘dynamiek' van de aanval is offeren een sleutelbegrip. Het is de spil waarop ieder compromis, elke wanhopige poging tot marchanderen, en alle conflicten een schijnbaar evenwicht verkrijgen. Het is het symbool van het centrale thema dat iemand moet verliezen. De gerichtheid daarbij op het lichaam is duidelijk, want het is altijd een poging om het verlies te beperken. Het lichaam zelf is een offer: het prijsgeven van macht om zodoende een beetje voor jezelf te behouden. Een broeder in een ander lichaam zien, afgescheiden van het jouwe, is de uitdrukking van de wens een klein deel van hem te zien en de rest te offeren. Kijk naar de wereld, en je zult niets zien dat met iets buiten zichzelf verbonden is. Alle ogenschijnlijke entiteiten kunnen een beetje dichterbij komen of wat verder weg gaan, maar kunnen zich niet met elkaar verbinden.2. De wereld die jij ziet is gebaseerd op het ‘offeren' van het eenzijn. Ze is een beeld van volstrekte verdeeldheid en een totaal gebrek aan verbinding. Rond elke entiteit is een muur gebouwd, zo schijnbaar stevig dat het lijkt of wat zich erbinnen bevindt nooit naar buiten kan reiken, en wat zich erbuiten bevindt nooit kan reiken naar wat binnen de muur opgesloten zit en zich ermee verbinden. Elk deel dient het andere deel te offeren om zelf compleet te blijven. Want als ze zich met elkaar verbonden, zou ieder zijn eigen identiteit verliezen, terwijl door hun afgescheidenheid hun zeiven juist in stand worden gehouden.3. Het weinige dat door het lichaam wordt omheind wordt het zelf, dat door het offeren van heel de rest wordt behouden. En heel de rest moet dit kleine deel verliezen, en zo incompleet blijven om zijn eigen identiteit intact te houden. In deze waarneming van jezelf zou het verlies van het lichaam inderdaad een offer zijn. Want het zien van lichamen wordt het teken dat het offer is beperkt, en er toch iets voor jou alleen overblijft. En opdat dit weinige van jou zou zijn, wordt aan alles buiten jou beperkingen opgelegd, net als aan alles waarvan jij denkt dat het jou toebehoort. Geven en ontvangen zijn immers hetzelfde. En de beperkingen van een lichaam aanvaarden betekent elke broeder die je ziet deze beperkingen opleggen. Want je kunt hem niet anders zien dan jij jezelf ziet.4. Het lichaam is een verlies, en het kan tot offeren worden gebracht. En zolang jij je broeder als een lichaam ziet, los van jou en afgezonderd in zijn cel, eis je inderdaad van hem en jou een offer. Zou er een groter offer kunnen worden gevraagd dan dat Gods Zoon zichzelf zonder zijn Vader ziet? En dat zijn Vader zonder Zijn Zoon is? Toch eist elk offer dat ze van elkaar gescheiden en zonder de ander zijn. De Godsherinnering moet verworpen zijn als er van iemand enig offer is gevraagd. Welke getuige van de Heelheid van Gods Zoon wordt gezien in een wereld van afgescheiden lichamen, hoezeer hij ook van de waarheid getuigt? In zo'n wereld is hij onzichtbaar. Ook kan zijn lied van verbondenheid en liefde totaal niet worden gehoord. Toch is het hem gegeven de wereld te doen wijken voor zijn lied, en zijn aanblik in de plaats te laten komen van wat de ogen van het lichaam zien.5. Zij die de getuigen van de waarheid in plaats van die van de illusie willen zien, vragen slechts dat ze in de wereld een bedoeling kunnen zien die er zin en betekenis aan verleent. Zonder jouw speciale functie heeft deze wereld voor jou geen betekenis. Toch kan ze een schatkamer worden even rijk en onuitputtelijk als de Hemel zelf. Er gaat hier geen ogenblik voorbij waarin jouw broeders heiligheid niet kan worden gezien, waarmee een eindeloze voorraad wordt toegevoegd aan elk dun flintertje en miezerig kruimeltje geluk dat jij jezelf vergunt.6. Je kunt het eenzijn uit het oog verliezen, maar niet de werkelijkheid ervan ten offer brengen. Ook kun je wat je wilt offeren niet verliezen, noch de Heilige Geest van Zijn taak afhouden jou te laten zien dat het niet verloren is gegaan. Hoor dan het lied dat jouw broeder voor jou zingt en laat de wereld wijken, en aanvaard de rust die zijn getuigenis jou in naam van de vrede biedt. Maar oordeel niet over hem, want dan zul je geen lied van bevrijding horen voor jezelf, noch zien wat hem ter getuigenis gegeven is, opdat jij het kunt zien en je er met hem in verheugen. Maak van zijn heiligheid geen offer aan jouw geloof in zonde. Je offert jouw onschuld samen met de zijne, en sterft telkens wanneer je in hem een zonde ziet die de dood verdient.7. Toch kun je ieder ogenblik herboren worden, en kan jou opnieuw leven worden geschonken. Zijn heiligheid schenkt jou leven, jij die niet sterven kunt, omdat zijn zondeloosheid bekend is aan God, en net zomin door jou geofferd kan worden als het licht in jou kan worden verduisterd omdat hij het niet ziet. Jij, die van het leven een offer wilt maken en je ogen en oren wilt laten getuigen van de dood van God en van Zijn heilige Zoon, denk niet dat jij bij machte bent van Hen te maken wat God niet wil dat Ze zijn. In de Hemel zit Gods Zoon niet gevangen in een lichaam, noch wordt hij in eenzaamheid aan de zonde ten offer gebracht. En zoals hij in de Hemel is, zo moet hij eeuwig en overal zijn. Hij is in alle eeuwigheid dezelfde. Elk ogenblik wedergeboren, onberoerd door de tijd, en ver buiten het bereik van enig offer van leven of dood. Want geen van beide heeft hij gemaakt, en slechts één werd er hem gegeven door Degene die weet dat Zijn gaven nooit kunnen lijden onder offer of verlies.8. Gods rechtvaardigheid rust in liefde op Zijn Zoon, en beschut hem voor alle onrechtvaardigheid die de wereld hem wil opleggen. Is het mogelijk dat jij zijn zonden tot werkelijkheid kunt maken, en offeren wat Zijn Vader voor hem wil? Veroordeel hem niet door hem in de muffe gevangenis te zien waarin hij zichzelf ziet. Het is jouw speciale functie ervoor te zorgen dat de deur geopend wordt, zodat hij tevoorschijn kan komen om jou toe te stralen en jou de gave van de vrijheid terug te geven door haar te ontvangen van jou. Wat is de speciale functie van de Heilige Geest anders dan Gods heilige Zoon te bevrijden uit de gevangenschap die hij vervaardigd heeft om zichzelf rechtvaardigheid te onthouden? Zou jouw functie een taak kunnen zijn die losstaat en gescheiden is van die van Hemzelf?

TIMTOM Podcast - jouw GPS naar geluk en succes
Beleef en omarm de kinderen van nu - Route 146 met Aukje en Nicoline van GLIM

TIMTOM Podcast - jouw GPS naar geluk en succes

Play Episode Listen Later Oct 21, 2022 119:36


Nicoline Jongschaap en Aukje Berkers hebben dankzij Erik Verhagen hun gezamelijke zielsmissie ontdekt: de taal van Glim te leren aan eenieder die in contact staat met kinderen.Ontdek in deze podcast hun levenslessen die zorgen dat de rode lijn van weerstand de gouden lijn van de verbinding wordt. Een lijn die uit beleving en omarming de 3 grote verlangens van elk kind vervult.1. Zie mij in wie ik ben2. Hoor mij in wat ik zeg3. Begrijp me zoals ik de situatie beleef Kritische inzichten die je meeneemt zijn:· Hoe een boterham met kaas-verhaal een waardevolle levensles geworden is· Hoe kinderen de kwaliteit van je aandacht aanvoelen· Wat onze belangrijkste weerstanden zijn: Druk, haast, controle en oordeel· Wat onze 3 belangrijkste angsten zijn: angst om· Te stralen· Te falen· Alleen te zijn· Hoe je hier mee om kan gaan vanuit ruimte, rust, vertrouwen en nieuwsgierigheid· Dat Nivea een acroniem is voor Niet Invullen Voor Een Ander· Hoe je aandacht krijgt door over je eigen beleving te pratenTekst en quotes door Kjoe(https://kjoeisbestforyou.be) Kijk ook op onze blogpagina voor nog meer inspirerende inzichten uit deze boeiende podcast met Nicoline en Aukjewww.timtompodcast.com/route146Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

KINK Popronde Podcast
Popronde Radio 19 oktober

KINK Popronde Podcast

Play Episode Listen Later Oct 20, 2022 59:19


Recept als elke week en toch weer net ff anders dan de afgelopen weken. De Popronde is in volle gang en we nemen je muzikaal en culinair mee door de steden van dit weekend. Hoor alles over de Popronde in Utrecht, Doetinchem, Heerlen en Zutphen! 

Camino NL - pelgrimsverhalen
Leo van Veghel liep solo naar Rome

Camino NL - pelgrimsverhalen

Play Episode Listen Later Oct 14, 2022 59:54


Ter gelegenheid van het bereiken van de leeftijd van 50 jaar liep Leo van Veghel in zijn eentje van Nederland naar Rome.  Hij weet het te vertellen alsof je er zelf bij bent...En dan nog een ander nieuwtje: een van de luisteraars van Camino NL is geluidstechnicus en bood me aan een aflevering eens af te mixen zoals het hoort. Dat is bij deze aflevering gebeurd. Hoor je verschil? Ik hoor het graag via post@johannakroon.nlEn meer over de geluidstechnicus kun je lezen op sietsevandermolen.com 

Luisterrijk luisterboeken

Mooi verhaal over doof zijn, verteld vanuit twee perspectieven. Voor lezers vanaf 10 jaar.Uitgegeven door PloegsmaSpreker(s): Lottie Hellingman

Kalm met Klassiek
#198 - Sterrenbeelden - 'Les cloches du soir' van Camille Saint-Saëns (S02)

Kalm met Klassiek

Play Episode Listen Later Oct 11, 2022 6:39


Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kalm met Klassiek, dé podcastserie voor je dagelijkse momentje rust. Ab heeft vandaag gekozen voor een Nocturne van Camille Saint-Saëns, een nocturne met de titel Les cloches du soir, oftewel ‘de avondklokken'. Hoor hoe de klokken luiden in het donker van de nacht…

Film Fans Podcast
#258: Hoor wie klopt daar kind'ren

Film Fans Podcast

Play Episode Listen Later Sep 27, 2022 64:05


Alsof we nog niet genoeg keuze hadden; er komt nog een streamingdienst bij. Dit keer een flinke, want ze hebben meerdere filmmakers weten aan te trekken. Saoirse Ronan heeft de hoofdrol gekregen in een film van Steve McQueen. Er komt een vervolg of de Cloverfield films en een vervolg op de Final Destination films. Die laatste heeft een prachtig pitch-verhaal, waardoor de regisseurs de film nu mogen gaan maken van New Line Cinema. Millie Bobbie Brown heeft haar eigen detectivebedrijfje opgericht in de trailer van Enola Holmes 2. Dave Bautista klopt op de deur van een afgelegen hutje in de nieuwe film van M. Night Shyamalan. Wist je dat er een Pez Outlaw is? Een vogelvrij verklaarde Pez dealer. Nils vertelt je er alles over!   Ben je Film Fans Podcast Fan? Je kunt ons al bedanken voor deze podcast voor maar 1 euro per maand via https://www.patreon.com/FilmFansPodcast   Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, laat een review achter in jouw podcast-app, volg ons op Facebook: www.facebook.com/filmfanspodcast en Instagram: www.instagram.com/filmfanspodcast. Voor meer reviews, filmnieuws en afleveringen ga je naar www.filmfanspodcast.nl. Voor vragen en opmerkingen of voor het antwoord van het item My Wife mag je ons altijd mailen via mail@filmfanspodcast.nl.

Nuus
Oscar hoor vandag of hy in aanmerking kom vir parool

Nuus

Play Episode Listen Later Sep 15, 2022 0:21


Oscar Pistorius sal vandag weet of hy in aanmerking kom vir parool. Pistorius versoek 'n vroeë vrylating oor 'n dispuut rakende wanneer sy vonnis begin het. Sy advokate dring aan dat die voormalige Paralimpiese kampioen in Februarie verlede jaar in aanmerking moes kom vir parool. Pistorius dien 'n vonnis van 13 jaar uit vir die moord op sy vriendin, Reeva Steenkamp, in Februarie 2013. Intussen sê Departement van Korrektiewe Dienste se woordvorder, Singabakho Nxumalo, daar word duidelikheid benodig voordat 'n besluit oor parool geneem word:

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 250 Laat Ik Mezelf Niet Zien Als Beperkt

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 7, 2022 25:31


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de gedachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien, een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens.De wereld werd gemaakt als een aanval op God. Ze symboliseert angst. En wat is angst anders dan de afwezigheid van liefde? De wereld was aldus bedoeld als een plaats waar God niet binnen kon gaan en waar Zijn Zoon van Hem gescheiden kon zijn. Hier werd waarneming geboren, want kennis zou dergelijke waanzinnige gedachten niet kunnen voortbrengen. Maar ogen bedriegen en oren horen onjuist. Nu worden vergissingen alleszins mogelijk, omdat er geen zekerheid meer is.In plaats daarvan zijn de mechanismen van illusie ontstaan. En die gaan nu vinden wat hun gegeven werd te zoeken. Hun oogmerk is te beantwoorden aan het doel waartoe de wereld werd gemaakt om daarvan te getuigen en dat tot werkelijkheid te maken. Zij zien in haar illusies niets dan een solide basis waarin waarheid bestaat, instandgehouden los van leugens. Maar alles waarvan ze melding maken is slechts een illusie die gescheiden wordt gehouden van de waarheid.Waar het zien werd gemaakt om van de waarheid weg te leiden, kan het ook opnieuw worden gericht. Geluiden worden de roep om God, en aan alle waarneming kan een nieuw doel worden gegeven door Degene die God als Verlosser van de wereld heeft aangesteld. Volg Zijn licht en zie de wereld zoals Hij die beziet. Hoor alleen Zijn Stem in alles wat tot jou spreekt. En laat Hij jou de vrede en zekerheid schenken die jij hebt weggegooid, maar die de Hemel voor jou in Hem heeft bewaard.Laten we niet voldaan rusten voordat de wereld zich bij onze veranderde waarneming aangesloten heeft. Laten we niet tevreden zijn voordat vergeving totaal is gemaakt. En laten we niet proberen onze functie te wijzigen. Wij moeten de wereld verlossen. Want wij die haar gemaakt hebben, moeten haar door de ogen van Christus zien, opdat wat gemaakt was om te sterven tot eeuwig leven kan worden hersteld.LES 250Laat ik mezelf niet zien als beperkt.Laat me vandaag de Zoon van God aanschouwen en getuigen van zijn heerlijkheid. Laat me niet proberen het heilige licht in hem te verduisteren en zijn kracht zien afnemen en tot broosheid worden teruggebracht, noch de gebreken in hem waarnemen waarmee ik zijn soevereiniteit aanvallen zou.Hij is Uw Zoon, Vader. En vandaag wil ik zijn goedheid zien in plaats van mijn illusies. Hij is wat ik ben, en zoals ik hem zie, zie ik mezelf. Vandaag wil ik waarlijk zien, opdat ik me op deze dag eindelijk met hem kan vereenzelvigen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 249 Vergeving Maakt Een Eind Aan Alle Lijden En Verlies

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 6, 2022 25:19


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de gedachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien, een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens.De wereld werd gemaakt als een aanval op God. Ze symboliseert angst. En wat is angst anders dan de afwezigheid van liefde? De wereld was aldus bedoeld als een plaats waar God niet binnen kon gaan en waar Zijn Zoon van Hem gescheiden kon zijn. Hier werd waarneming geboren, want kennis zou dergelijke waanzinnige gedachten niet kunnen voortbrengen. Maar ogen bedriegen en oren horen onjuist. Nu worden vergissingen alleszins mogelijk, omdat er geen zekerheid meer is.In plaats daarvan zijn de mechanismen van illusie ontstaan. En die gaan nu vinden wat hun gegeven werd te zoeken. Hun oogmerk is te beantwoorden aan het doel waartoe de wereld werd gemaakt om daarvan te getuigen en dat tot werkelijkheid te maken. Zij zien in haar illusies niets dan een solide basis waarin waarheid bestaat, instandgehouden los van leugens. Maar alles waarvan ze melding maken is slechts een illusie die gescheiden wordt gehouden van de waarheid.Waar het zien werd gemaakt om van de waarheid weg te leiden, kan het ook opnieuw worden gericht. Geluiden worden de roep om God, en aan alle waarneming kan een nieuw doel worden gegeven door Degene die God als Verlosser van de wereld heeft aangesteld. Volg Zijn licht en zie de wereld zoals Hij die beziet. Hoor alleen Zijn Stem in alles wat tot jou spreekt. En laat Hij jou de vrede en zekerheid schenken die jij hebt weggegooid, maar die de Hemel voor jou in Hem heeft bewaard.Laten we niet voldaan rusten voordat de wereld zich bij onze veranderde waarneming aangesloten heeft. Laten we niet tevreden zijn voordat vergeving totaal is gemaakt. En laten we niet proberen onze functie te wijzigen. Wij moeten de wereld verlossen. Want wij die haar gemaakt hebben, moeten haar door de ogen van Christus zien, opdat wat gemaakt was om te sterven tot eeuwig leven kan worden hersteld.LES 249Vergeving maakt een eind aan alle lijden en verlies.Vergeving schetst een beeld van een wereld waarin lijden voorbij is, verlies onmogelijk wordt en woede zinloos is. De aanval is opgehouden en de waanzin ten einde. Welk lijden is nu nog denkbaar? Welk verlies kan nog worden volgehouden? De wereld wordt een oord van vreugde, overvloed, naastenliefde en oneindig geven. Ze is nu zo verwant aan de Hemel dat ze snel wordt getransformeerd in het licht dat ze weerspiegelt. En zo komt de reis die de Zoon van God begonnen is ten einde in het licht waarvandaan hij kwam.Vader, we willen onze denkgeest aan U teruggeven. We hebben die verraden, hem in een klem van bitterheid vastgezet en hem angst aangejaagd met gedachten over geweld en dood. Nu willen we opnieuw in U rusten, zoals U ons geschapen hebt.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 248 Wat Lijdt Is Geen Deel Van Mij

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 5, 2022 25:48


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de gedachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien, een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens.De wereld werd gemaakt als een aanval op God. Ze symboliseert angst. En wat is angst anders dan de afwezigheid van liefde? De wereld was aldus bedoeld als een plaats waar God niet binnen kon gaan en waar Zijn Zoon van Hem gescheiden kon zijn. Hier werd waarneming geboren, want kennis zou dergelijke waanzinnige gedachten niet kunnen voortbrengen. Maar ogen bedriegen en oren horen onjuist. Nu worden vergissingen alleszins mogelijk, omdat er geen zekerheid meer is.In plaats daarvan zijn de mechanismen van illusie ontstaan. En die gaan nu vinden wat hun gegeven werd te zoeken. Hun oogmerk is te beantwoorden aan het doel waartoe de wereld werd gemaakt om daarvan te getuigen en dat tot werkelijkheid te maken. Zij zien in haar illusies niets dan een solide basis waarin waarheid bestaat, instandgehouden los van leugens. Maar alles waarvan ze melding maken is slechts een illusie die gescheiden wordt gehouden van de waarheid.Waar het zien werd gemaakt om van de waarheid weg te leiden, kan het ook opnieuw worden gericht. Geluiden worden de roep om God, en aan alle waarneming kan een nieuw doel worden gegeven door Degene die God als Verlosser van de wereld heeft aangesteld. Volg Zijn licht en zie de wereld zoals Hij die beziet. Hoor alleen Zijn Stem in alles wat tot jou spreekt. En laat Hij jou de vrede en zekerheid schenken die jij hebt weggegooid, maar die de Hemel voor jou in Hem heeft bewaard.Laten we niet voldaan rusten voordat de wereld zich bij onze veranderde waarneming aangesloten heeft. Laten we niet tevreden zijn voordat vergeving totaal is gemaakt. En laten we niet proberen onze functie te wijzigen. Wij moeten de wereld verlossen. Want wij die haar gemaakt hebben, moeten haar door de ogen van Christus zien, opdat wat gemaakt was om te sterven tot eeuwig leven kan worden hersteld.LES 248Wat lijdt is geen deel van mij.Ik heb de waarheid verstoten. Laat me nu even trouw zijn in het verwerpen van onwaarheid. Wat lijdt is geen deel van mij. Wat verdriet heeft ben ik niet zelf. Wat pijn heeft is niets dan een illusie in mijn denkgeest. Wat sterft heeft in werkelijkheid nooit geleefd en heeft slechts de waarheid omtrent mijzelf bespot. Nu verwerp ik zelfbeelden en valse voorstellingen en leugens over de heilige Zoon van God. Nu ben ik bereid hem opnieuw te aanvaarden zoals God hem geschapen heeft, en zoals hij is.Vader, mijn aloude liefde voor U keert terug en laat me ook Uw Zoon weer liefhebben. Vader, ik ben zoals U mij geschapen hebt. Nu herinner ik me Uw Liefde alsook de mijne. Nu begrijp ik dat die één zijn.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 247 Zonder Vergeving Blijf Ik Blind

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 4, 2022 25:44


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de gedachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien, een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens.De wereld werd gemaakt als een aanval op God. Ze symboliseert angst. En wat is angst anders dan de afwezigheid van liefde? De wereld was aldus bedoeld als een plaats waar God niet binnen kon gaan en waar Zijn Zoon van Hem gescheiden kon zijn. Hier werd waarneming geboren, want kennis zou dergelijke waanzinnige gedachten niet kunnen voortbrengen. Maar ogen bedriegen en oren horen onjuist. Nu worden vergissingen alleszins mogelijk, omdat er geen zekerheid meer is.In plaats daarvan zijn de mechanismen van illusie ontstaan. En die gaan nu vinden wat hun gegeven werd te zoeken. Hun oogmerk is te beantwoorden aan het doel waartoe de wereld werd gemaakt om daarvan te getuigen en dat tot werkelijkheid te maken. Zij zien in haar illusies niets dan een solide basis waarin waarheid bestaat, instandgehouden los van leugens. Maar alles waarvan ze melding maken is slechts een illusie die gescheiden wordt gehouden van de waarheid.Waar het zien werd gemaakt om van de waarheid weg te leiden, kan het ook opnieuw worden gericht. Geluiden worden de roep om God, en aan alle waarneming kan een nieuw doel worden gegeven door Degene die God als Verlosser van de wereld heeft aangesteld. Volg Zijn licht en zie de wereld zoals Hij die beziet. Hoor alleen Zijn Stem in alles wat tot jou spreekt. En laat Hij jou de vrede en zekerheid schenken die jij hebt weggegooid, maar die de Hemel voor jou in Hem heeft bewaard.Laten we niet voldaan rusten voordat de wereld zich bij onze veranderde waarneming aangesloten heeft. Laten we niet tevreden zijn voordat vergeving totaal is gemaakt. En laten we niet proberen onze functie te wijzigen. Wij moeten de wereld verlossen. Want wij die haar gemaakt hebben, moeten haar door de ogen van Christus zien, opdat wat gemaakt was om te sterven tot eeuwig leven kan worden hersteld.LES 247Zonder vergeving blijf ik blind.Zonde is het symbool van aanval. Zie ergens zonde, en ik zal lijden. Want vergeving is het enige middel waardoor de visie van Christus tot me komt. Laat ik als de eenvoudige waarheid aanvaarden wat Zijn blik me toont en ik ben totaal genezen. Kom, broeder, laat me jou bezien. Jouw beminnelijkheid weerspiegelt die van mij. Jouw zondeloosheid is de mijne. Jij bent vergeven en ik met jou.Zo wil ik vandaag iedereen bezien. Mijn broeders zijn Uw Zonen. Uw Vaderschap heeft hen geschapen en hen allen aan mij gegeven als deel van U, en ook van mijn eigen Zelf. Vandaag eer ik U in hen en hoop zo deze dag mijn Zelf te herkennen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 246 Houden Van Mijn Vader Is Houden Van Zijn Zoon

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 3, 2022 25:06


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de gedachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien, een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens.De wereld werd gemaakt als een aanval op God. Ze symboliseert angst. En wat is angst anders dan de afwezigheid van liefde? De wereld was aldus bedoeld als een plaats waar God niet binnen kon gaan en waar Zijn Zoon van Hem gescheiden kon zijn. Hier werd waarneming geboren, want kennis zou dergelijke waanzinnige gedachten niet kunnen voortbrengen. Maar ogen bedriegen en oren horen onjuist. Nu worden vergissingen alleszins mogelijk, omdat er geen zekerheid meer is.In plaats daarvan zijn de mechanismen van illusie ontstaan. En die gaan nu vinden wat hun gegeven werd te zoeken. Hun oogmerk is te beantwoorden aan het doel waartoe de wereld werd gemaakt om daarvan te getuigen en dat tot werkelijkheid te maken. Zij zien in haar illusies niets dan een solide basis waarin waarheid bestaat, instandgehouden los van leugens. Maar alles waarvan ze melding maken is slechts een illusie die gescheiden wordt gehouden van de waarheid.Waar het zien werd gemaakt om van de waarheid weg te leiden, kan het ook opnieuw worden gericht. Geluiden worden de roep om God, en aan alle waarneming kan een nieuw doel worden gegeven door Degene die God als Verlosser van de wereld heeft aangesteld. Volg Zijn licht en zie de wereld zoals Hij die beziet. Hoor alleen Zijn Stem in alles wat tot jou spreekt. En laat Hij jou de vrede en zekerheid schenken die jij hebt weggegooid, maar die de Hemel voor jou in Hem heeft bewaard.Laten we niet voldaan rusten voordat de wereld zich bij onze veranderde waarneming aangesloten heeft. Laten we niet tevreden zijn voordat vergeving totaal is gemaakt. En laten we niet proberen onze functie te wijzigen. Wij moeten de wereld verlossen. Want wij die haar gemaakt hebben, moeten haar door de ogen van Christus zien, opdat wat gemaakt was om te sterven tot eeuwig leven kan worden hersteld.LES 246Houden van mijn Vader is houden van Zijn Zoon.Laat me niet denken dat ik de weg naar God kan vinden als ik haat draag in mijn hart. Laat me niet proberen Gods Zoon te kwetsen en dan denken dat ik zijn Vader kan kennen of mijn Zelf. Laat niet toe dat ik mezelf niet herken en desondanks geloof dat mijn bewustzijn mijn Vader kan omvatten, of dat mijn denkgeest zich een voorstelling kan maken van alle liefde die mijn Vader voor mij heeft, en alle liefde die ik Hem teruggeef.Ik zal de weg aanvaarden die U, mijn Vader, voor mij kiest om tot U te komen. Want daarin zal ik slagen, het is immers Uw Wil. En ik wil inzien dat wat U wilt evenzeer is wat ik wil, en niets dan dat. En dus kies ik ervoor te houden van Uw Zoon. Amen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 245 Uw Vrede Is Met Mij Vader Ik Ben Veilig

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 2, 2022 25:46


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de gedachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien, een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens.De wereld werd gemaakt als een aanval op God. Ze symboliseert angst. En wat is angst anders dan de afwezigheid van liefde? De wereld was aldus bedoeld als een plaats waar God niet binnen kon gaan en waar Zijn Zoon van Hem gescheiden kon zijn. Hier werd waarneming geboren, want kennis zou dergelijke waanzinnige gedachten niet kunnen voortbrengen. Maar ogen bedriegen en oren horen onjuist. Nu worden vergissingen alleszins mogelijk, omdat er geen zekerheid meer is.In plaats daarvan zijn de mechanismen van illusie ontstaan. En die gaan nu vinden wat hun gegeven werd te zoeken. Hun oogmerk is te beantwoorden aan het doel waartoe de wereld werd gemaakt om daarvan te getuigen en dat tot werkelijkheid te maken. Zij zien in haar illusies niets dan een solide basis waarin waarheid bestaat, instandgehouden los van leugens. Maar alles waarvan ze melding maken is slechts een illusie die gescheiden wordt gehouden van de waarheid.Waar het zien werd gemaakt om van de waarheid weg te leiden, kan het ook opnieuw worden gericht. Geluiden worden de roep om God, en aan alle waarneming kan een nieuw doel worden gegeven door Degene die God als Verlosser van de wereld heeft aangesteld. Volg Zijn licht en zie de wereld zoals Hij die beziet. Hoor alleen Zijn Stem in alles wat tot jou spreekt. En laat Hij jou de vrede en zekerheid schenken die jij hebt weggegooid, maar die de Hemel voor jou in Hem heeft bewaard.Laten we niet voldaan rusten voordat de wereld zich bij onze veranderde waarneming aangesloten heeft. Laten we niet tevreden zijn voordat vergeving totaal is gemaakt. En laten we niet proberen onze functie te wijzigen. Wij moeten de wereld verlossen. Want wij die haar gemaakt hebben, moeten haar door de ogen van Christus zien, opdat wat gemaakt was om te sterven tot eeuwig leven kan worden hersteld.LES 245Uw vrede is met mij, Vader. Ik ben veilig.Uw vrede omringt me, Vader. Waar ik ga, vergezelt Uw vrede mij. Zij werpt haar licht op ieder die ik ontmoet. Ik breng haar naar hen die diepongelukkig, die eenzaam en die angstig zijn. Ik schenk Uw vrede aan hen die pijn lijden, of treuren om een verlies, of denken dat ze van hoop en geluk zijn beroofd. Stuur hen naar mij, mijn Vader. Laat mij Uw vrede met me meedragen. Want ik wil Uw Zoon verlossen, zoals dat Uw Wil is, opdat ik mijn Zelf weer herkennen zal.En zo gaan wij in vrede. Aan heel de wereld geven we de boodschap die we hebben ontvangen. En op die manier zullen we de Stem namens God horen, die tot ons spreekt als wij Zijn Woord verkondigen, en wiens Liefde we herkennen doordat we het Woord delen dat Hij ons gegeven heeft.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 244 Nergens Ter Wereld Ben Ik In Gevaar

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 1, 2022 25:48


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de gedachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien, een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens.De wereld werd gemaakt als een aanval op God. Ze symboliseert angst. En wat is angst anders dan de afwezigheid van liefde? De wereld was aldus bedoeld als een plaats waar God niet binnen kon gaan en waar Zijn Zoon van Hem gescheiden kon zijn. Hier werd waarneming geboren, want kennis zou dergelijke waanzinnige gedachten niet kunnen voortbrengen. Maar ogen bedriegen en oren horen onjuist. Nu worden vergissingen alleszins mogelijk, omdat er geen zekerheid meer is.In plaats daarvan zijn de mechanismen van illusie ontstaan. En die gaan nu vinden wat hun gegeven werd te zoeken. Hun oogmerk is te beantwoorden aan het doel waartoe de wereld werd gemaakt om daarvan te getuigen en dat tot werkelijkheid te maken. Zij zien in haar illusies niets dan een solide basis waarin waarheid bestaat, instandgehouden los van leugens. Maar alles waarvan ze melding maken is slechts een illusie die gescheiden wordt gehouden van de waarheid.Waar het zien werd gemaakt om van de waarheid weg te leiden, kan het ook opnieuw worden gericht. Geluiden worden de roep om God, en aan alle waarneming kan een nieuw doel worden gegeven door Degene die God als Verlosser van de wereld heeft aangesteld. Volg Zijn licht en zie de wereld zoals Hij die beziet. Hoor alleen Zijn Stem in alles wat tot jou spreekt. En laat Hij jou de vrede en zekerheid schenken die jij hebt weggegooid, maar die de Hemel voor jou in Hem heeft bewaard.Laten we niet voldaan rusten voordat de wereld zich bij onze veranderde waarneming aangesloten heeft. Laten we niet tevreden zijn voordat vergeving totaal is gemaakt. En laten we niet proberen onze functie te wijzigen. Wij moeten de wereld verlossen. Want wij die haar gemaakt hebben, moeten haar door de ogen van Christus zien, opdat wat gemaakt was om te sterven tot eeuwig leven kan worden hersteld.LES 244Nergens ter wereld ben ik in gevaar.Uw Zoon is veilig waar hij ook mag zijn, want U bent daar bij hem. Hij hoeft Uw Naam slechts aan te roepen en hij zal zich zijn veiligheid en Uw Liefde herinneren, want die zijn één. Hoe kan hij bang zijn of twijfelen of vergeten dat hij niet kan lijden, in gevaar kan worden gebracht of zich ongelukkig voelen, wanneer hij U toebehoort, geliefd en liefdevol, in de veiligheid van Uw Vaderlijke omarming?En daar bevinden we ons in waarheid. Geen stormen kunnen in de gewijde haven van ons thuis doordringen. In God zijn we veilig. Want wat kan God Zelf komen bedreigen, of bang maken wat voor eeuwig een deel van Hem zal zijn?

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 243 Vandaag Zal Ik Over Geen Enkel Voorval Een Oordeel Vellen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 31, 2022 25:27


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de gedachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien, een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens.De wereld werd gemaakt als een aanval op God. Ze symboliseert angst. En wat is angst anders dan de afwezigheid van liefde? De wereld was aldus bedoeld als een plaats waar God niet binnen kon gaan en waar Zijn Zoon van Hem gescheiden kon zijn. Hier werd waarneming geboren, want kennis zou dergelijke waanzinnige gedachten niet kunnen voortbrengen. Maar ogen bedriegen en oren horen onjuist. Nu worden vergissingen alleszins mogelijk, omdat er geen zekerheid meer is.In plaats daarvan zijn de mechanismen van illusie ontstaan. En die gaan nu vinden wat hun gegeven werd te zoeken. Hun oogmerk is te beantwoorden aan het doel waartoe de wereld werd gemaakt om daarvan te getuigen en dat tot werkelijkheid te maken. Zij zien in haar illusies niets dan een solide basis waarin waarheid bestaat, instandgehouden los van leugens. Maar alles waarvan ze melding maken is slechts een illusie die gescheiden wordt gehouden van de waarheid.Waar het zien werd gemaakt om van de waarheid weg te leiden, kan het ook opnieuw worden gericht. Geluiden worden de roep om God, en aan alle waarneming kan een nieuw doel worden gegeven door Degene die God als Verlosser van de wereld heeft aangesteld. Volg Zijn licht en zie de wereld zoals Hij die beziet. Hoor alleen Zijn Stem in alles wat tot jou spreekt. En laat Hij jou de vrede en zekerheid schenken die jij hebt weggegooid, maar die de Hemel voor jou in Hem heeft bewaard.Laten we niet voldaan rusten voordat de wereld zich bij onze veranderde waarneming aangesloten heeft. Laten we niet tevreden zijn voordat vergeving totaal is gemaakt. En laten we niet proberen onze functie te wijzigen. Wij moeten de wereld verlossen. Want wij die haar gemaakt hebben, moeten haar door de ogen van Christus zien, opdat wat gemaakt was om te sterven tot eeuwig leven kan worden hersteld.LES 243Vandaag zal ik over geen enkel voorval een oordeel vellen.Ik zal vandaag eerlijk zijn met mezelf. Ik zal niet denken dat ik al weet wat mijn huidige begrip beslist nog steeds te boven gaat. Ik zal niet denken dat ik het geheel begrijp op basis van brokstukken van mijn waarneming, wat alles is wat ik kan zien. Vandaag erken ik dat dit zo is. En zo word ik ontlast van oordelen die ik niet vellen kan. Aldus bevrijd ik mezelf en dat waarnaar ik kijk, om in vrede te zijn zoals God ons geschapen heeft.Vader, vandaag laat ik de schepping vrij om zichzelf te zijn. Ik eer al haar onderdelen, waarin ik inbegrepen ben. Wij zijn één omdat elk deel de herinnering van U bevat, en de waarheid wel als één in ieder van ons moet stralen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 242 Deze Dag Is Van God Het Is Mijn Geschenk Aan Hem

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 30, 2022 25:29


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de gedachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien, een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens.De wereld werd gemaakt als een aanval op God. Ze symboliseert angst. En wat is angst anders dan de afwezigheid van liefde? De wereld was aldus bedoeld als een plaats waar God niet binnen kon gaan en waar Zijn Zoon van Hem gescheiden kon zijn. Hier werd waarneming geboren, want kennis zou dergelijke waanzinnige gedachten niet kunnen voortbrengen. Maar ogen bedriegen en oren horen onjuist. Nu worden vergissingen alleszins mogelijk, omdat er geen zekerheid meer is.In plaats daarvan zijn de mechanismen van illusie ontstaan. En die gaan nu vinden wat hun gegeven werd te zoeken. Hun oogmerk is te beantwoorden aan het doel waartoe de wereld werd gemaakt om daarvan te getuigen en dat tot werkelijkheid te maken. Zij zien in haar illusies niets dan een solide basis waarin waarheid bestaat, instandgehouden los van leugens. Maar alles waarvan ze melding maken is slechts een illusie die gescheiden wordt gehouden van de waarheid.Waar het zien werd gemaakt om van de waarheid weg te leiden, kan het ook opnieuw worden gericht. Geluiden worden de roep om God, en aan alle waarneming kan een nieuw doel worden gegeven door Degene die God als Verlosser van de wereld heeft aangesteld. Volg Zijn licht en zie de wereld zoals Hij die beziet. Hoor alleen Zijn Stem in alles wat tot jou spreekt. En laat Hij jou de vrede en zekerheid schenken die jij hebt weggegooid, maar die de Hemel voor jou in Hem heeft bewaard.Laten we niet voldaan rusten voordat de wereld zich bij onze veranderde waarneming aangesloten heeft. Laten we niet tevreden zijn voordat vergeving totaal is gemaakt. En laten we niet proberen onze functie te wijzigen. Wij moeten de wereld verlossen. Want wij die haar gemaakt hebben, moeten haar door de ogen van Christus zien, opdat wat gemaakt was om te sterven tot eeuwig leven kan worden hersteld.LES 242Deze dag is van God. Het is mijn geschenk aan Hem.Vandaag zal ik niet alléén de leiding voeren over mijn leven. Ik begrijp de wereld niet en dus kan het niets dan dwaasheid zijn te proberen eigenhandig leiding aan mijn leven te geven. Maar er is Iemand die weet wat allemaal het beste voor mij is. En Hij is verheugd voor mij geen andere keuzen te maken dan die welke leiden tot God. Ik geef deze dag aan Hem, want ik wil mijn thuiskomst niet uitstellen, en Hij is het die de weg naar God kent.En dus geven we deze dag aan U. We komen met een volkomen open denkgeest. We vragen niet om iets dat wij misschien denken te verlangen. Geef ons wat U wilt dat wij ontvangen. U kent al onze wensen en behoeften. En U zult ons alles geven wat we behoeven om ons te helpen de weg te vinden naar U.

De Verdieping met Ruud de Boer | Rijnmond
Casper van Eijck ontmoet Pim Blokland in De Verdieping

De Verdieping met Ruud de Boer | Rijnmond

Play Episode Listen Later Aug 30, 2022 49:08


Pim Blokland heeft een Feyenoord-hart. Een heel gróót Feyenoord-hart. Als één van de 'Vrienden van Feyenoord' heeft de ondernemer veel in de melk te brokkelen. Er valt veel te vertellen over Feyenoord. Maar wie is de man met zoveel liefde voor de club? Hoor het in deze aflevering van 'De Verdieping' waarin Casper van Eijck Blokland het hemd van het lijf vraagt!

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 241 Dit Heilig Ogenblik Is Het Moment Van Verlossing

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 29, 2022 25:21


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de gedachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien, een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens.De wereld werd gemaakt als een aanval op God. Ze symboliseert angst. En wat is angst anders dan de afwezigheid van liefde? De wereld was aldus bedoeld als een plaats waar God niet binnen kon gaan en waar Zijn Zoon van Hem gescheiden kon zijn. Hier werd waarneming geboren, want kennis zou dergelijke waanzinnige gedachten niet kunnen voortbrengen. Maar ogen bedriegen en oren horen onjuist. Nu worden vergissingen alleszins mogelijk, omdat er geen zekerheid meer is.In plaats daarvan zijn de mechanismen van illusie ontstaan. En die gaan nu vinden wat hun gegeven werd te zoeken. Hun oogmerk is te beantwoorden aan het doel waartoe de wereld werd gemaakt om daarvan te getuigen en dat tot werkelijkheid te maken. Zij zien in haar illusies niets dan een solide basis waarin waarheid bestaat, instandgehouden los van leugens. Maar alles waarvan ze melding maken is slechts een illusie die gescheiden wordt gehouden van de waarheid.Waar het zien werd gemaakt om van de waarheid weg te leiden, kan het ook opnieuw worden gericht. Geluiden worden de roep om God, en aan alle waarneming kan een nieuw doel worden gegeven door Degene die God als Verlosser van de wereld heeft aangesteld. Volg Zijn licht en zie de wereld zoals Hij die beziet. Hoor alleen Zijn Stem in alles wat tot jou spreekt. En laat Hij jou de vrede en zekerheid schenken die jij hebt weggegooid, maar die de Hemel voor jou in Hem heeft bewaard.Laten we niet voldaan rusten voordat de wereld zich bij onze veranderde waarneming aangesloten heeft. Laten we niet tevreden zijn voordat vergeving totaal is gemaakt. En laten we niet proberen onze functie te wijzigen. Wij moeten de wereld verlossen. Want wij die haar gemaakt hebben, moeten haar door de ogen van Christus zien, opdat wat gemaakt was om te sterven tot eeuwig leven kan worden hersteld.LES 241Dit heilig ogenblik is het moment van verlossing.Wat een vreugde is er vandaag! Het is een tijd van bijzondere viering. Want deze dag reikt aan de verduisterde wereld het moment van haar vastgestelde bevrijding aan. De dag is gekomen waarop verdriet voorbijgaat en pijn verdwenen is. De heerlijkheid van de verlossing breekt vandaag over een bevrijde wereld aan. Dit is de tijd van hoop voor talloze miljoenen. Ze zullen nu verenigd worden, nu jij hen allen vergeeft. Want ik zal vandaag door jou vergeven zijn.We hebben elkaar nu vergeven en zo komen we ten langen leste weer tot U. Vader, Uw Zoon, die nooit is weggegaan, keert terug naar de Hemel en naar zijn thuis. Wat zijn we blij nu we onze innerlijke gezondheid herkregen hebben en dat we ons herinneren dat wij allen één zijn.

GCIL PODCAST - Javed Ahmed Ghamidi
Response to 23 Questions - Part 56 - JANNAT Ki HOOR - Javed Ahmed Ghamidi

GCIL PODCAST - Javed Ahmed Ghamidi

Play Episode Listen Later Aug 3, 2022 45:12


Response to 23 Questions - Part 56 - JANNAT Ki HOOR - Javed Ahmed Ghamidi

GCIL PODCAST - Javed Ahmed Ghamidi
Response to 23 Questions - Part 57 - JANNAT Ki HOOR - Javed Ahmed Ghamidi

GCIL PODCAST - Javed Ahmed Ghamidi

Play Episode Listen Later Aug 3, 2022 52:10


Response to 23 Questions - Part 57 - JANNAT Ki HOOR - Javed Ahmed Ghamidi

GCIL PODCAST - Javed Ahmed Ghamidi
Response to 23 Questions - Part 55 - JANNAT Ki HOOR - Javed Ahmed Ghamidi

GCIL PODCAST - Javed Ahmed Ghamidi

Play Episode Listen Later Aug 3, 2022 40:59


Response to 23 Questions - Part 55 - JANNAT Ki HOOR - Javed Ahmed Ghamidi

GCIL PODCAST - Javed Ahmed Ghamidi
Response to 23 Questions - Part 54 - JANNAT Ki HOOR - Javed Ahmed Ghamidi

GCIL PODCAST - Javed Ahmed Ghamidi

Play Episode Listen Later Aug 3, 2022 48:06


Response to 23 Questions - Part 54 - JANNAT Ki HOOR - Javed Ahmed Ghamidi

GCIL PODCAST - Javed Ahmed Ghamidi
Response to 23 Questions - Part 53 - JANNAT Ki HOOR - Javed Ahmed Ghamidi

GCIL PODCAST - Javed Ahmed Ghamidi

Play Episode Listen Later Aug 3, 2022 47:47


Response to 23 Questions - Part 53 - JANNAT Ki HOOR - Javed Ahmed Ghamidi

Nuus
NEFF-2 hoor op 22 Augustus oor appèl

Nuus

Play Episode Listen Later Jul 29, 2022 0:28


Hoërhofregters Christie Liebenberg en Boas Usiku sal op 22 Augustus uitspraak lewer in die appèlsaak teen die weiering van borg vir Michael Amushelelo en Dimbulukeni Nauyoma in die Katutura-landdroshof. Die staat staan die aansoek teen. Hulle is in aanhouding sedert hulle arrestasie op 12 en 13 Mei en staar ernstige klagtes wat openbare geweld, aanhitsing tot geweld en meer insluit. Die twee se prokureur Khadila Amoomo het met die media buite die hof gepraat.

Radio Scriptura
Ons hoop in Christus: Die Here is by jou en hoor jou gebede

Radio Scriptura

Play Episode Listen Later Jul 19, 2022 39:37


Die gelowige psalmdigter van Psalm 10 roep uit na die Here sy God, omdat hy weet dat God hom altyd hoor. Hy begin sy uitroep om hulp met gebed tot sy hemelse Vader, Hoëpriester en Profeet, wat altyd antwoord. Hy hardloop met sy wanhopige emosies in God se veilige teenwoordigheid in, omdat hy net in God 'n vaste anker en 'n lig in sy donker stryd kan vind. God is altyd naby, alhoewel ons regdeur ons christenreis op aarde die worstelstryd moet stry teen sonde en boosheid. Wees verseker; God is koning vir ewig en vir altyd, en Hy sal geregtigheid laat seëvier op Sy soewereine tyd.

The Whole Rabbit
The Fool's Guide to: "The Book of the Law:" Book 3, Ra-Hoor-Khuit (Part 2/2)

The Whole Rabbit

Play Episode Listen Later Jul 17, 2022 46:44


This is the conclusion of our series on Thelema's central holy text, The Book of the Law channeled by Aleister Crowley and Rose Edith Kelly in Cairo, 1904. If you showed up for the spirit cooking we hope you will leave even more confused than when you came.On this week's episode we discuss:Spirit CookingWhat are Cakes of Light exactly?The Lady with BunsEating Bugs and Being HappyLet The Scarlet Women Beware?Killing The HeartThe Lord of the FortieCurse Them! Curse Them!Do What Thou WiltWorsetRA and SetAbrahadabraOm HaMusic By:Spirit Travel Plazahttps://open.spotify.com/artist/30dW3WB1sYofnow7y3V0YoWhere to find The Whole Rabbit:YouTube: https://youtu.be/z4DL6BFdzfMMerch: https://shop.spreadshirt.com/thewholerabbit/Spotify: https://open.spotify.com/show/0AnJZhmPzaby04afmEWOAVInstagram: https://www.instagram.com/the_whole_rabbitSources:https://www.thelemistas.org/en/Documents/BotLSupport the show

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 138 De Illusie En De Werkelijkheid Van De Liefde

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 13, 2022 13:17


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. De illusie en de werkelijkheid van de liefde1. Wees niet bang om naar de speciale haat-relatie te kijken, want er schuilt vrijheid in het kijken ernaar. Was dit er niet, dan zou het onmogelijk zijn de betekenis van liefde niet te kennen. Want de speciale liefde-relatie, waarin de betekenis van liefde verborgen is, wordt uitsluitend aangegaan om de haat te neutraliseren, maar niet om die los te laten. Je verlossing zal duidelijk voor je open ogen oprijzen wanneer jij hiernaar kijkt. Je kunt haat niet beperken. De speciale liefde-relatie zal die niet neutraliseren, maar hem gewoon ondergronds doen gaan, weg uit het zicht. Het is van wezenlijk belang hem in het zicht te brengen, en geen enkele poging te doen hem te verbergen. Want juist de poging om haat op te laten wegen tegen liefde maakt dat liefde voor jou geen betekenis heeft. Je beseft de reikwijdte niet van de splitsing die hierin besloten ligt. En tot je dit wel beseft, zal de splitsing onherkend en dus ongenezen blijven.2. De symbolen van haat spelen tegen de symbolen van liefde een conflict uit dat niet bestaat. Want symbolen staan voor iets anders, en het symbool van liefde heeft geen betekenis als liefde alles is. Je zult volkomen ongedeerd door dit laatste ongedaan-maken heen gaan, en tenslotte als jezelf tevoorschijn komen. Dit is de laatste stap in het gereed zijn voor God. Wees nu niet onwillig, je bent te dichtbij, en je zult de brug in volmaakte veiligheid oversteken, en in stilte worden overgebracht van oorlog naar vrede. De illusie van liefde zal immers nooit voldoening schenken, maar haar werkelijkheid, die jou aan de overkant opwacht, zal jou alles geven.3. De speciale liefde-relatie is een poging de vernietigende gevolgen van haat in te dammen door een veilige haven te vinden in de storm van schuld. Ze doet geen poging om boven de storm uit te rijzen, het zonlicht tegemoet. Integendeel, ze legt de nadruk op de schuld buiten de veilige haven door te proberen daar dijken tegen op te werpen, en daarbinnen te blijven. De speciale liefde-relatie wordt niet gezien als een waarde op zich, maar als een veilige plaats vanwaar haat wordt afgesplitst en in afzondering gehouden. De speciale liefdespartner is alleen aanvaardbaar zolang hij dit doel dient. Haat kan binnensluipen, en is wel degelijk welkom in bepaalde aspecten van de relatie, maar die wordt nog steeds bijeengehouden door de illusie van liefde. Verdwijnt de illusie, dan breekt de relatie, of ze wordt onbevredigend op grond van desillusie.4. Liefde is geen illusie. Ze is een feit. Waar desillusie mogelijk is, was er geen liefde maar haat. Want haat is een illusie, en wat veranderen kan is nooit liefde geweest. Het staat vast dat zij die in enig aspect van het leven een bepaald iemand als partner kiezen, en hem voor welk doel ook gebruiken dat ze niet met anderen willen delen, eerder proberen met schuld te leven dan eraan te sterven. Dat is de keuze die zij zien. En liefde is voor hen slechts een ontsnappen aan de dood. Ze zijn wanhopig naar haar op zoek, maar niet in de vrede waarin ze met vreugde en in stilte tot hen wil komen. En wanneer ze ontdekken dat de angst voor de dood nog steeds op hen drukt, verliest de liefdesrelatie de illusie dat ze is wat ze niet is. Wanneer de dijken ertegen breken, dan stormt angst naarbinnen en triomfeert de haat.5. Er bestaan geen triomfen van de liefde. Alleen haat houdt zich überhaupt met de ‘triomf der liefde' bezig. De illusie van liefde kan over de illusie van haat triomferen, maar altijd door de prijs te betalen van beide een illusie te maken. Zolang de illusie van haat voortduurt, zolang zal liefde een illusie voor jou zijn. En de enige keuze die dan open blijft, is aan welke illusie jij de voorkeur geeft. Er is geen conflict in de keuze tussen waarheid en illusie. Op deze manier bekeken, zou niemand aarzelen. Maar het conflict sluipt binnen zodra de keuze er een tussen illusies lijkt, maar deze keuze doet niet ter zake. Waar de ene keuze even gevaarlijk is als de andere, moet het wel een beslissing uit wanhoop zijn.6. Het is niet jouw taak op zoek te gaan naar liefde, maar enkel in jezelf alle hindernissen te zoeken die jij ertegen opgeworpen hebt, en die te vinden. Het is niet nodig te zoeken naar wat waar is, maar wel naar wat onwaar is. Iedere illusie is er een van angst, welke vorm die ook aanneemt. En de poging om van de ene illusie in de andere te vluchten moet wel mislukken. Als jij buiten jezelf naar liefde zoekt, kun je er zeker van zijn dat je vanbinnen haat ziet, en er bang voor bent. Vrede zal echter nooit voortvloeien uit de illusie van liefde, maar alleen uit haar werkelijkheid.7. Erken dit, want het is waar, en de waarheid dient erkend te worden wil ze van de illusie worden onderscheiden: de speciale liefde-relatie is een poging om liefde in de afscheiding binnen te brengen. En als zodanig is het niets anders dan een poging om liefde in de angst binnen te brengen, en ze in de angst werkelijkheid te verlenen. In een fundamentele schending van de enige voorwaarde van de liefde wil de speciale liefde-relatie het onmogelijke verwezenlijken. Hoe kan dit worden gedaan, behalve in de illusie? Het is van wezenlijk belang dat we van heel nabij kijken naar wat jij nu precies denkt te kunnen doen om het dilemma op te lossen dat jou heel reëel lijkt, maar desondanks niet bestaat. Je bent de waarheid dicht genaderd, en dit is het enige wat tussen jou en de brug staat die jou daarin binnenleidt.8. De Hemel wacht in stilte, en je scheppingen strekken de hand naar jou uit om je te helpen oversteken en ze te verwelkomen. Want zij zijn het die je zoekt. Je bent slechts naar je eigen compleetheid op zoek, en zij zijn het die jou completeren. De speciale liefde-relatie is maar een armzalig surrogaat voor wat jou in waarheid, en niet in illusie, heel maakt. Aan je relatie met hen kleeft geen schuld, en dit stelt jou in staat in dankbaarheid naar al je broeders te kijken, omdat jouw scheppingen in eenheid met hen werden geschapen. Het aanvaarden van jouw scheppingen is het aanvaarden van het Eenzijn van de schepping, zonder welke jij nooit compleet zou kunnen zijn. Geen enkele speciaalheid kan jou bieden wat God gegeven heeft en wat jij bent, met Hem in het geven verbonden.9. Aan de overkant van de brug ligt jouw compleetheid, want je zult totaal in God zijn, en niets speciaals willen dan louter totaal als Hij te zijn, en Hem te completeren door jouw compleetheid. Wees niet bang om over te steken naar de woonstee van vrede en volmaakte heiligheid. Alleen daar is de compleetheid van God en Zijn Zoon voor eeuwig gegrondvest. Zoek hier niet naar in de kille wereld van illusie, waar niets zeker is en alles teleurstelt. Wees in Naam van God volkomen bereid alle illusies op te geven. In elke relatie waarin je volkomen bereid bent compleetheid te aanvaarden, en anders niets, daar is God compleet, en Zijn Zoon met Hem.10. De brug die tot eenheid in jezelf leidt moet wel tot kennis leiden, want ze werd gebouwd met God aan jouw zijde, en zal je rechtstreeks naar Hem leiden waar jouw compleetheid rust, volkomen verenigbaar met die van Hem. Elke illusie die jij bereikbaar acht en zodoende in je denkgeest aanvaardt, neemt jouw eigen gevoel van compleetheid weg, en ontkent aldus de Heelheid van jouw Vader. Elke fantasie, zij het over liefde of over haat, berooft jou van kennis, want fantasieën zijn de sluier waarachter de waarheid schuilgaat. Om de sluier op te lichten die zo duister lijkt en zwaar, is het alleen noodzakelijk de waarheid waarde te verlenen boven alle fantasie, en in het geheel niet bereid te zijn met illusie in plaats van met de waarheid genoegen te nemen.11. Wil je niet door de angst heen naar de liefde gaan? Want dat lijkt de reis te zijn. Liefde roept, maar haat wil dat je blijft. Hoor de roep van de haat niet, en zie geen fantasieën. Want jouw compleetheid ligt in de waarheid, en nergens anders. Zie in de roep van de haat, en in iedere fantasie die opdoemt om jou op te houden, slechts de roep om hulp die onafgebroken van jou naar je Schepper opstijgt. Zou Hij jou geen antwoord geven wiens compleetheid de Zijne is? Hij heeft jou lief, volkomen zonder illusie, zoals jij dient lief te hebben. Want liefde is volkomen zonder illusie, en daardoor volkomen zonder angst. Wie God Zich herinnert moet wel heel zijn. En God heeft nooit vergeten wat Hem heel maakt. In jouw compleetheid liggen de herinnering van Zijn Heelheid en Zijn dankbaarheid jegens jou voor Zijn compleetheid. In Zijn band met jou liggen zowel Zijn onvermogen om te vergeten als jouw vermogen om je te herinneren. In Hem zijn jouw bereidwilligheid om lief te hebben en alle Liefde van God, die jou niet vergeten heeft, verbonden.12. Je Vader kan evenmin de waarheid in jou vergeten als jij in staat bent je die niet te herinneren. De Heilige Geest is de Brug naar Hem, gemaakt uit jouw bereidwilligheid om je met Hem te verenigen, en geschapen door Zijn vreugde in verbondenheid met jou. De reis die eindeloos leek is bijna voltooid, want wat eindeloos is, is heel nabij. Je hebt het bijna herkend. Keer je nu met mij resoluut van alle illusies af, en laat niets de waarheid in de weg staan. Wij zullen de laatste nutteloze reis weg van de waarheid samen ondernemen, en dan gaan we samen rechtstreeks naar God, in vreugdevol antwoord op Zijn Roep om Zijn compleetheid.13. Als speciale relaties van welke soort ook Gods compleetheid zouden belemmeren, kunnen ze voor jou dan enige waarde hebben? Wat God zou hinderen moet jou wel hinderen. Alleen in de tijd lijkt een belemmering van Gods compleetheid mogelijk te zijn. De brug waarover Hij jou dragen wil, tilt jou uit de tijd de eeuwigheid in. Ontwaak uit de tijd, en beantwoord onbevreesd de Roep van Hem die jou in je schepping de eeuwigheid geschonken heeft. Aan deze kant van de brug naar tijdloosheid begrijp je niets.

The Whole Rabbit
The Fool's Guide to: "The Book of the Law:" Book 3, Ra-Hoor-Khuit (Part 1/2)

The Whole Rabbit

Play Episode Listen Later Jul 9, 2022 44:23


Choose ye this episode! Prepare to embark upon a journey to the perilous waters of Chapter 3 in the religion of Thelema's most important holy text The Book of the Law and describe in holographic nerdoscopic high definition audio the difference between its literal phrasing and its deeper spiritual meaning.On this week's episode we discuss:The Harem of the OstrichThe “Reward” of Ra-Hoor-KhuitABRAHADABRAHorus, The War God“Choose Ye an Island…”Metal GearDung and The Moon CardChaos Magick Rituals?Carl Jung and EinsteinIn the extended show we go all the way and talk about:The Old Engine of OsirisTaking Refuge in NuitEclectic Spiritual Consumerism?Stele 666The Ever Rising SunBabalon 156Music By:Spirit Travel Plazahttps://open.spotify.com/artist/30dW3WB1sYofnow7y3V0YoWhere to find The Whole Rabbit:YouTube: https://youtu.be/z4DL6BFdzfMMerch: https://shop.spreadshirt.com/thewholerabbit/Spotify: https://open.spotify.com/show/0AnJZhmPzaby04afmEWOAVInstagram: https://www.instagram.com/the_whole_rabbitSources and Research Keys:Liber E:https://www.sacred-texts.com/oto/lib9.htmLiber HHH:https://hermetic.com/crowley/libers/lib341Liber Turris:https://hermetic.com/crowley/libers/lib16Support the show

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 186 De Verlossing Van De Wereld Hangt Af Van Mij

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 5, 2022 29:07


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 186De verlossing van de wereld hangt af van mij.Dit is de uitspraak die alle arrogantie eens uit elke denkgeest weg zal nemen. Dit is de gedachte van ware nederigheid, die geen andere functie als de jouwe neemt dan degene die jou gegeven is. Het brengt jouw aanvaarding van een jou toegewezen taak met zich mee, zonder aan te dringen op een andere rol. Het velt geen oordeel over de juiste rol voor jou. Het erkent slechts dat de Wil van God op aarde zowel als in de Hemel is geschied. Het verenigt elke wil op aarde in het hemelse plan om de wereld te verlossen en haar terug te voeren tot de hemelse vrede.Laten we onze functie niet bestrijden. Wij hebben die niet vastgesteld. Ze is niet ons idee. De middelen waarmee ze volmaakt zal worden vervuld, zijn ons gegeven. Het enige wat ons wordt gevraagd is dat wij onze taak in oprechte nederigheid aanvaarden en niet met zelfmisleidende arrogantie ontkennen dat we die waardig zijn. Wat ons te doen gegeven is, daartoe hebben we de kracht. Onze denkgeest is volmaakt toegerust om de taak op zich te nemen die ons is toegewezen door Iemand die ons goed kent.Het idee van vandaag lijkt misschien heel ontnuchterend, totdat je de betekenis ervan ziet. Al wat het zegt is dat jouw Vader Zich jou nog steeds herinnert en je het volmaakte vertrouwen schenkt dat Hij in jou heeft als Zijn Zoon. Het vraagt niet dat je op enigerlei wijze anders bent dan jij bent. Wat zou nederigheid anders kunnen vragen dan dit? En wat zou arrogantie anders kunnen weigeren dan dit? Vandaag zullen we ons niet aan onze opdracht onttrekken met de schoonschijnende reden dat bescheidenheid geweld wordt aangedaan. Het is trots om de Roep namens God Zelf te willen ontkennen.Alle valse nederigheid leggen we vandaag naast ons neer, zodat we kunnen luisteren naar Gods Stem, die ons onthult wat Hij ons wil laten doen. We twijfelen niet aan onze geschiktheid voor de functie die Hij ons aanbieden zal. We zijn er alleen zeker van dat Hij onze krachten, onze wijsheid en onze heiligheid kent. En als Hij ons waardig acht, dan zijn we dat. Het is slechts arrogantie om er anders over te oordelen.Er is één manier, en slechts één, om te worden bevrijd uit de gevangenschap die jouw plan om te bewijzen dat het onware waar is, jou heeft gebracht. Accepteer in plaats daarvan het plan dat jij niet hebt gemaakt. Oordeel niet over jouw waarde daarvoor. Als Gods Stem jou verzekert dat de verlossing jouw aandeel nodig heeft en dat het grote geheel van jou afhankelijk is, wees er dan zeker van dat dit zo is. De hoogmoedigen moeten zich wel vastklampen aan woorden, bang als ze zijn die te overstijgen en iets te ervaren wat hun standpunt zou kunnen tarten. Maar de nederigen zijn vrij om de Stem te horen die hun zegt wat ze zijn en wat hun te doen staat.Arrogantie maakt een beeld van jezelf dat niet werkelijk is. Het is dit beeld dat huivert en in doodsangst terugdeinst wanneer de Stem namens God jou verzekert dat jij de kracht, de wijsheid en de heiligheid bezit om alle beelden te overstijgen. Jij bent niet zwak, zoals het beeld van jezelf dat is. Jij bent niet onwetend en hulpeloos. Zonde kan de waarheid in jou niet bezoedelen en ellende kan niet dichtbij Gods heilige woning komen.Dit alles verkondigt jou de Stem namens God. En terwijl Hij spreekt, siddert het beeld en probeert het de bedreiging die het niet kent aan te vallen, terwijl het zijn fundament voelt afbrokkelen. Laat het los. De verlossing van de wereld hangt af van jou en niet van dit hoopje stof. Wat kan het de heilige Zoon van God vertellen? Waarom zou hij er zich überhaupt om bekommeren?En zo vinden we onze vrede. We zullen de functie aanvaarden die God ons gegeven heeft, want alle illusies berusten op de eigenaardige overtuiging dat we voor onszelf een andere kunnen maken. Onze eigengemaakte rollen zijn wisselend en lijken te variëren van rouwdrager tot de extatische gelukzaligheid van liefde en liefhebben. We kunnen lachen of huilen, en de dag begroeten met open armen of met tranen. Ons diepste wezen schijnt te veranderen wanneer we duizend stemmingswisselingen ervaren en onze emoties ons hoog verheffen, of ons in wanhoop neersmakken op de grond.Is dit de Zoon van God? Zou Hij zo'n instabiliteit kunnen scheppen en dat Zoon noemen? Hij die onveranderlijk is deelt Zijn eigenschappen met Zijn schepping. Alle beelden die Zijn Zoon lijkt te maken, hebben geen effect op wat hij is. Ze dwarrelen door zijn denkgeest als door de wind opgewaaide bladeren die een ogenblik een patroon vormen, uit elkaar vallen, zich hergroeperen en wegvliegen. Of als luchtspiegelingen die boven een woestijn worden gezien, oprijzend uit het stof.Deze schimmige beelden zullen verdwijnen en je denkgeest onbeneveld en sereen achterlaten, wanneer jij de functie accepteert die jou gegeven is. De beelden die je maakt laten alleen tegenstrijdige doelen ontstaan die vergankelijk en vaag, onzeker en meerduidig zijn. Wie zou standvastig in zijn pogingen kunnen zijn, en zijn energie en geconcentreerde volharding op zulke doelen kunnen richten? De functies die de wereld hoogacht, zijn zo onzeker dat ze op hun zekerst minstens tien keer per uur veranderen. Welke hoop is er dat er bij zulke doelen iets kan worden gewonnen?In liefdevolle tegenstelling daarmee onderscheidt zich, zo zeker als de zon elke morgen terugkeert om de nacht te verjagen, helder en geheel ondubbelzinnig de jou waarlijk gegeven functie. Over de gegrondheid daarvan bestaat geen twijfel. Ze komt van Iemand die geen vergissingen kent, en Zijn Stem is zeker van Haar boodschappen. Die zullen niet veranderen, noch tegenstrijdig zijn. Ze wijzen alle naar één doel, een dat jij kunt bereiken. Jouw plan is misschien onmogelijk, maar dat van God kan nooit mislukken, omdat het in Hem zijn Oorsprong vindt.Doe zoals Gods Stem aangeeft. En als die iets van jou vraagt wat onmogelijk lijkt, denk er dan aan Wie het is die vraagt, en wie het is die weigert. Overweeg dan dit: wie heeft het ‘t meest waarschijnlijk bij het rechte eind? De Stem die namens de Schepper van alle dingen spreekt, die alle dingen precies kent zoals ze zijn, of een vervormd beeld van jezelf, verward, onthutst, onsamenhangend en onzeker van alles? Laat je niet leiden door die stem. Hoor in plaats daarvan een zekere Stem die jou vertelt van een functie die jou gegeven is door jouw Schepper, die Zich jou herinnert en jou aanspoort dat jij je Hem nu herinnert.Zijn zachte Stem roept vanuit het gekende naar de onwetenden. Hij wil jou troosten, ook al kent Hij geen droefheid. Hij wil een teruggave verlenen ook al is Hij compleet: een gave aan jou, ook al weet Hij dat jij alles al hebt. Hij heeft Gedachten die een antwoord zijn op elke behoefte die Zijn Zoon bespeurt, ook al ziet Hij ze niet. Want Liefde moet geven, en wat in Zijn Naam wordt gegeven neemt die vorm aan welke in een wereld van vormen het meest bruikbaar is.Dit zijn de vormen die nooit kunnen misleiden, omdat ze uit Vormloos heid zelf voortkomen. Vergeving is een aardse vorm van liefde die, zoals ze in de Hemel bestaat, geen vorm bezit. Maar wat hier nodig is wordt hier gegeven zoals het nodig is. In deze vorm kun je zelfs hier je functie vervullen, hoewel wat liefde voor je zal betekenen wanneer vormloosheid jou teruggegeven is, nog grootser is. De verlossing van de wereld hangt af van jou die kan vergeven. Dat is jouw functie hier.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 183 Ik Roep Gods Naam Aan En De Mijne

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 2, 2022 26:23


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 183Ik roep Gods Naam aan en de mijne.Gods Naam is heilig, maar niet heiliger dan die van jou. Het aanroepen van Zijn Naam is niets anders dan het aanroepen van de jouwe. Een vader geeft zijn zoon zijn naam en identificeert aldus zijn zoon met hem. Zijn broeders delen zijn naam en zo zijn ze verenigd in een band waartoe ze zich wenden voor hun identiteit. Jouw Vaders Naam brengt je in herinnering wie jij bent, zelfs in een wereld die niet weet, en zelfs al ben jij het vergeten.Gods Naam kan niet worden gehoord zonder reactie, noch worden gezegd zonder een weerklank in de denkgeest, die jou oproept je te herinneren. Zeg Zijn Naam, en je nodigt de engelen uit om de grond waarop jij staat te omringen en jou toe te zingen, terwijl ze hun vleugels uitspreiden om je te behoeden en te beschutten tegen iedere wereldse gedachte die inbreuk kan maken op jouw heiligheid.Herhaal de Naam van God en heel de wereld reageert door illusies af te leggen. Iedere droom die de wereld dierbaar is, is plotseling voorbij en waar die leek te zijn, vind je een ster: een wonder van genade. De zieken staan op, nu genezen van hun ziekelijke gedachten. De blinden kunnen zien, de doven horen. De bedroefden werpen hun rouw af en de tranen van pijn worden gedroogd, nu blij gelach de wereld komt zegenen.Herhaal de Naam van God en kleine namen hebben hun betekenis verloren. Er is geen verleiding die niet tot iets naamloos en ongewensts wordt ten overstaan van Gods Naam. Herhaal Zijn Naam en zie hoe makkelijk je de namen van alle goden vergeet waaraan jij waarde hechtte. Ze zijn de naam van god, die jij hun gaf, kwijtgeraakt. Ze worden anoniem en nietswaardig voor jou, ook al heb je, voor je de Naam van God hun kleine namen liet vervangen, in aanbidding voor hen gestaan en hen goden genoemd.Herhaal de Naam van God en roep jouw Zelf aan, wiens Naam de Zijne is. Herhaal Zijn Naam en alle nietige, naamloze dingen op aarde vallen in het juiste perspectief. Zij die de Naam van God aanroepen, kunnen het naamloze niet verwarren met de Naam, noch zonde aanzien voor genade, of lichamen voor de heilige Zoon van God. En mocht jij met een broeder samenzijn, terwijl jij in stilte bij hem zit en met hem Gods Naam in je rustige denkgeest herhaalt, dan heb je daar een altaar opgericht dat reikt tot God Zelf en tot Zijn Zoon.Oefen alleen dit vandaag: herhaal langzaam steeds en steeds opnieuw Gods Naam. Vergeet elke naam, behalve die van Hem. Hoor niets anders. Laat al je gedachten op deze worden geënt. Geen ander woord gebruiken we, behalve aan het begin, wanneer we het idee van vandaag één enkele maal uitspreken. En dan wordt Gods Naam onze enige gedachte, ons enige woord, het enige dat onze denkgeest bezighoudt, het enige dat we wensen, de enige klank met betekenis, en de enige Naam voor al wat we verlangen te zien, voor al wat we het onze willen noemen.Zo doen we een uitnodiging die nooit kan worden geweigerd. En God zal komen en die Zelf beantwoorden. Denk niet dat Hij de futiele gebeden hoort van hen die Hem aanroepen met de namen van afgoden die door de wereld worden gekoesterd. Zij kunnen Hem zo niet bereiken. Hij kan niet het verzoek horen dat Hij niet Zichzelf is, of dat Zijn Zoon een andere naam dan de Zijne ontvangt.Herhaal de Naam van God en je erkent Hem als de enige Schepper van de werkelijkheid. En je erkent tevens dat Zijn Zoon deel van Hem is en schept in Zijn Naam. Zit in stilte en laat Zijn Naam uitgroeien tot het alomvattende idee dat je denkgeest volledig vult. Laat alle gedachten behalve deze ene stil zijn. En reageer hiermee op alle andere gedachten, en zie Gods Naam de duizend nietige namen vervangen die jij aan je gedachten gegeven hebt, terwijl je niet besefte dat er één Naam is voor al wat is en wat zal zijn.Vandaag kun jij een staat bereiken waarin je de gave van genade zult ervaren. Je kunt aan alle gebondenheid aan de wereld ontsnappen en de wereld dezelfde bevrijding schenken die jij gevonden hebt. Jij kunt je herinneren wat de wereld is vergeten en haar jouw eigen herinnering aanbieden. Jij kunt vandaag de rol aanvaarden die je zowel in haar als jouw verlossing speelt. En beide kunnen volmaakt tot stand worden gebracht.Wend je tot de Naam van God voor je bevrijding en ze wordt jou gegeven. Er is geen ander gebed nodig dan dit, want dit bevat ze allemaal. Woorden zijn onbelangrijk en alle verzoeken overbodig, wanneer Gods Zoon zijn Vaders Naam aanroept. Zijn Vaders Gedachten worden de zijne. Hij maakt aanspraak op alles wat zijn Vader gaf, nog altijd geeft en eeuwig geven zal. Hij roept Hem aan om alle dingen die hij dacht te hebben gemaakt nu naamloos te laten zijn, en in hun plaats wordt Gods heilige Naam zijn oordeel over hun nietswaardigheid.Al het kleine is stil. Onbeduidende geluiden zijn nu geluidloos. De kleine aardse dingen zijn verdwenen. Het universum bestaat uit niets dan de Zoon van God die zijn Vader aanroept. En zijn Vaders Stem geeft antwoord in zijn Vaders heilige Naam. In deze eeuwige, stille relatie, waarin communicatie alle woorden verre overstijgt en toch in diepte en hoogte alles overtreft wat woorden mogelijkerwijs kunnen overdragen, verblijft eeuwige vrede. In de Naam van onze Vader willen we deze vrede vandaag ervaren. En in Zijn Naam zal die ons gegeven zijn.