Podcasts about vaders

  • 117PODCASTS
  • 271EPISODES
  • 41mAVG DURATION
  • 1EPISODE EVERY OTHER WEEK
  • Jan 25, 2023LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about vaders

Latest podcast episodes about vaders

A decade under the influence
Movie Review #30 - Kelly's Heroes, Kotch, Pete and Tillie, Flame, The Lost Honor of Katharine la Blum, The Uncanny, and Sisters, or the Balance of Happiness

A decade under the influence

Play Episode Listen Later Jan 25, 2023 86:55


Movie reviews oh movie reviews. We are just cranking through the 70's films. Today we add 7 more to the vault for your listening pleasure. Let's review our reviews. Today's offering begin's with (Kelly's Heroes 1970) I love Donald Sutherland very much but this darn accent. Get ready for Kojack and explosions. Next is (Kotch 1971) where Walter Matthau puts on the old man make up and rambles. This is 3 whole years before Art Carney does it in Harry and Tonto. Kotch needs more cats. Walter is back again with (Pete and Tillie 1972) and he brought the rad Carol Burnett annnnnd she deserves better than Pete. We're on fire now, Cookin through these films and onto (Flame1975) starring the glam pioneers Slade. I've still got that swinging monkeys song in my head. Next is (The lost honor of Katharine la Blum 1975) This the second Margarethe von Trotta film we're reviewing, though technically it came out first. It doesn't matter just watch it. Hey, wasn't I just asking for more cats, well here they are in (The uncanny 1977). There's cats and the guy that holds Vader's leash, though really that's always seemed odd to me considering the fact the that Vaders got the dark side and Tarkins got nothin, but I digress. Finally today we discuss our final Margarethe von Trotta film of the 70's with (Sisters,or the balance of happiness 1979) This ones rather arty n German. But do we love it? Please listen and see. Thanks friends.

Jaded Wrasslin'
Chupacabra dreams and Vader wishes | breakdown

Jaded Wrasslin'

Play Episode Listen Later Jan 20, 2023 21:32


This week we discuss why Vaders character on Boy Meets World is so refreshing, Dustin Rhodes vs. the Chupacabra and finish it off with a debate between Taylor and Ted from The Heel Truth on the Bushwackers merch prowrestlingtees.com/jadedwrasslin follow us on twitter @jadedwrasslin subscribe on youtube youtube.com/@jadedwrasslin --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jadedwrasslin/message Support this podcast: https://anchor.fm/jadedwrasslin/support

Waargebeurd
#24 Vaders en dochters — Fien Leysen

Waargebeurd

Play Episode Listen Later Dec 20, 2022 10:23


Een verhaal over een doos die in de weg staat.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 243 De Onveranderlijke Woonplaats

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 6, 2022 6:53


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De onveranderlijke woonplaats1. Er is een plaats in jou waar deze hele wereld is vergeten, en waar geen enkele herinnering aan zonde en illusie nog voortleeft. Er is een plaats in jou waar tijd niet speelt, waar de weerklank van de eeuwigheid wordt gehoord. Er is een rustplaats zo stil dat geen geluid opstijgt dan een lofzang aan de Hemel tot blijdschap van God de Vader en de Zoon. Waar Beiden verblijven, worden Beiden herinnerd. En waar Zij zijn is de Hemel en heerst vrede.2. Denk niet dat jij Hun woonplaats kunt veranderen. Want jouw Identiteit verblijft in Hen, en waar Zij zijn ben jij voorwaar in alle eeuwigheid. De onveranderlijkheid van de Hemel ligt in jou, zo diep vanbinnen, dat er niets in deze wereld is of het gaat onopgemerkt en ongezien voorbij. De stille oneindigheid van eindeloze vrede omhult jou teder in haar zachte omhelzing, zo krachtig en kalm, en sereen in de macht van haar Schepper, dat niets de heilige Zoon van God in jou verstoren kan.3. Hier ligt de rol die de Heilige Geest geeft aan jou die wacht op de Zoon van God en hem wil zien ontwaken en zich verheugen. Hij is een deel van jou en jij van hem, want hij is zijn Vaders Zoon, en dat niet omwille van enig doel dat jij in hem mocht zien. Niets wordt er van jou gevraagd dan het onveranderlijke en eeuwige te aanvaarden dat in hem verblijft, want daar ligt jouw Identiteit. De vrede in jou kan slechts in hem worden gevonden. En iedere liefdevolle gedachte die jij hem schenkt brengt jou alleen maar nader bij je ontwaken tot eeuwige vrede en oneindige vreugde.4. Deze heilige Zoon van God is zoals jij: de spiegel van zijn Vaders Liefde voor jou, de zachte herinnering aan zijn Vaders Liefde waardoor hij werd geschapen, en die nog steeds in hem verblijft zoals in jou. Wees heel stil en hoor Gods Stem in hem, en laat Die jou vertellen wat zijn functie is. Hij werd geschapen opdat jij heel zou zijn, want alleen het complete kan deel uitmaken van Gods compleetheid, die jou geschapen heeft.5. Er is geen andere gave die de Vader van jou vraagt dan dat jij in heel de schepping louter de stralende heerlijkheid ziet van Zijn gave aan jou. Zie Zijn Zoon, Zijn volmaakte gave, in wie zijn Vader voor eeuwig straalt, en aan wie heel de schepping als de zijne is gegeven. Doordat hij ze heeft, is ze jou gegeven, en waar ze in hem ligt, zie daar jouw vrede. De rust die jou omgeeft woont in hem, en uit die rust komen de gelukkige dromen voort waarin jullie handen in onschuld ineengestrengeld zijn. Dit zijn geen handen die rondgraaien in dromen van pijn. Ze houden geen zwaard vast, want ze hebben hun greep op iedere ijdele illusie van de wereld losgelaten. En omdat ze leeg zijn, ontvangen ze in plaats daarvan een broederlijke hand, waarin compleetheid ligt.6. Als jij eens wist welk heerlijk doel voorbij vergeving ligt, dan zou je geen enkele gedachte willen vasthouden, hoe licht de toets van het kwaad erop ook lijkt te zijn. Want je zou begrijpen hoe hoog de prijs is voor het vasthouden aan iets wat God niet gegeven heeft in denkgeesten die de hand kunnen richten om te zegenen, en de Zoon van God kunnen leiden naar zijn Vaders huis. Zou jij geen vriend willen zijn voor hem die door zijn Vader als Diens thuis geschapen werd? Als God hem waardig acht voor Zichzelf, zou jij hem dan willen aanvallen met handen van haat? Wie zou zijn bloedige handen op de Hemel zelf willen leggen, en toch hopen de hemelse vrede te vinden? Jouw broeder denkt dat hij de hand van de dood vasthoudt. Geloof hem niet. Maar leer in plaats daarvan hoe gezegend jij bent die hem bevrijden kan, eenvoudig door hem de jouwe te reiken.7. Een droom is jou gegeven waarin hij jouw verlosser is, en niet je vijand in haat. Een droom is jou gegeven waarin jij hem al zijn doodsdromen hebt vergeven; een droom van hoop die jij met hem deelt, in plaats van afzonderlijke kwade dromen van haat. Waarom lijkt het zo moeilijk deze droom met anderen te delen? Omdat de droom, als die niet zijn functie krijgt van de Heilige Geest, voor haat werd gemaakt, en verdergaat in dienst van de dood. Elke vorm die hij aanneemt, roept op een of andere manier om de dood. En zij die de heer des doods dienen, zijn te zijner aanbidding in een afgescheiden wereld gekomen, elk met zijn nietige speer en roestige zwaard, om zijn oeroude belofte om te sterven in te lossen.8. Dat is de kern van angst in elke droom die buiten het bereik werd gehouden van Hem die een andere functie ziet voor een droom. Wanneer dromen worden gedeeld, verliezen ze hun functie van aanval en afscheiding, ook al werd elke droom juist hierom gemaakt. Toch blijft niets in de wereld van dromen verstoken van de hoop op verandering en verbetering, want hier is het niet dat onveranderlijkheid wordt gevonden. Laten we ons erom verheugen dat dit zo is, en het eeuwige niet in deze wereld zoeken. Dromen van vergeving zijn een middel om af te stappen van het dromen van een wereld buiten jezelf. Wat uiteindelijk voorbij alle dromen leidt, naar de vrede van het eeuwige leven.

Bij Jorieke | Groot Nieuws Radio
Met Freek van der Brugge en Bjorn Visser over rouwende vaders

Bij Jorieke | Groot Nieuws Radio

Play Episode Listen Later Dec 5, 2022 63:06


Over rouw en verlies gaat het vaak, maar deze podcast staan we speciaal stil bij hoe vaders rouwen na het verlies van een kind. Björn Visser en Freek van der Brugge maakten allebei mee hoe de zwangerschap van een tweeling verkeerd ging. Björns dochters Anna en Lynn overleden twee dagen na hun geboorte en Freeks dochter Nine overleed tijdens de zwangerschap. Hun verhalen en die van tien andere vaders staan opgetekend in het boek 'papa's rouwen ook'

Opnames - Gereformeerde kerk  (vrijgemaakt) Meppel
HC 10; Leg je hand in Vaders hand!

Opnames - Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Meppel

Play Episode Listen Later Dec 4, 2022 63:15


Psalm 103: 1 Lezen Psalm 103 NLB 935 1, 2, 3 HC zondag 10 Preek; Leg je hand in Vaders hand! Psalm 103: 5, 6, 7 LB 429: 1, 2, 3 Psalm 103: 9

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 317 Ik Volg De Mij Aangewezen Weg

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 13, 2022 27:33


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarneming eindigt. Eerst zie je een wereld die dit als waar heeft aanvaard, geprojecteerd vanuit een nu gecorrigeerde denkgeest. En met dit heilige zicht geeft waarneming een stille zegen en verdwijnt daarna; haar doel is bereikt en haar missie volbracht.Het eindoordeel over de wereld bevat geen veroordeling. Want het ziet de wereld als totaal vergeven, zonder zonde en volslagen nutteloos. Zonder oorzaak en nu zonder functie in de visie van Christus verglijdt ze eenvoudig in het niets. Daar werd ze geboren en daar eindigt ze ook. En alle figuren in de droom waarmee de wereld begon, verdwijnen met haar. Lichamen zijn nu onbruikbaar en zullen dan ook oplossen in het niets, want de Zoon van God is onbegrensd.Jij die geloofde dat het Laatste Oordeel van God de wereld samen met jou zou veroordelen tot de hel, aanvaard deze heilige waarheid: Gods Oordeel is het geschenk van de Correctie die Hij aan al jouw dwalingen heeft verleend, en die jou daarvan en van alle gevolgen die ze ooit maar scheen te hebben, bevrijdt. Bang zijn voor Gods verlossende genade is niets anders dan bang zijn voor totale bevrijding van alle lijden, voor de terugkeer tot vrede, zekerheid en geluk, en voor eenwording met jouw eigen Identiteit.Gods Eindoordeel is even genadig als iedere stap in het door Hemzelf vastgestelde plan om Zijn Zoon te zegenen en hem op te roepen terug te keren tot de eeuwige vrede die Hij met hem deelt. Wees niet bang voor liefde. Want zij alleen kan alle leed genezen, alle tranen wegwissen en de Zoon die God als de Zijne erkent zachtjes doen ontwaken uit zijn droom van pijn. Wees niet bang hiervoor. De verlossing vraagt jou haar welkom te heten. En de wereld wacht op jouw blije aanvaarding die haar bevrijden zal.Dit is Gods Eindoordeel: ‘Jij bent nog altijd Mijn heilige Zoon, voor immer onschuldig, eeuwig liefdevol en eeuwig geliefd, even onbegrensd als jouw Schepper, totaal onveranderlijk en voor altijd zuiver. Ontwaak daarom en keer terug tot Mij. Ik ben jouw Vader en jij bent Mijn Zoon.'LES 317Ik volg de mij aangewezen weg.Ik heb een speciale plaats in te nemen, een rol voor mij alleen. De verlossing wacht tot ik deze rol aanneem als wat ik verkies te doen. Totdat ik deze keuze maak, ben ik de slaaf van tijd en menselijk lot. Maar wanneer ik bereidwillig en graag de weg ga die mijn Vaders plan voor mij heeft aangewezen, dan zal ik inzien dat de verlossing hier al is, al mijn broeders al gegeven is en ook mij reeds toebehoort.Vader, Uw weg kies ik vandaag. Waar die me heenleidt, verkies ik te gaan; wat die me wil laten doen, verkies ik te doen. Uw weg is zeker en het eind staat vast. De herinnering van U wacht mij daar op. En al mijn verdriet eindigt in Uw omarming, die U beloofd hebt aan Uw Zoon, die ten onrechte dacht dat hij van de veilige bescherming van Uw liefdevolle Armen was afgedwaald.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 211 De Rots Der Verlossing

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 24, 2022 13:16


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De rots der verlossing1. Als de Heilige Geest echter elk vonnis dat jij over jezelf hebt geveld in een zegening kan omzetten, dan kan het geen zonde zijn. Zonde is het enige in heel de wereld wat niet veranderen kan. Ze is onveranderbaar. En op haar onveranderlijkheid rust de wereld. De magie van de wereld kan de pijn van de zonde ogenschijnlijk voor de zondaren verbergen, en camoufleren met glitter en list. Maar iedereen weet dat de prijs voor de zonde de dood is. En dat is ook zo. Want zonde is een verzoek om de dood, een wens om het fundament van deze wereld even zeker te maken als de liefde, even betrouwbaar als de Hemel, en even sterk als God Zelf. Voor ieder die zonde mogelijk acht, is de wereld tegen de liefde beveiligd. En zonde zal niet veranderen. Is het dan mogelijk dat wat God niet geschapen heeft de kenmerken van Zijn schepping zou vertonen, als het daar in elk opzicht mee in strijd is?2. Het kan niet zo zijn dat de doodswens van de ‘zondaar' even sterk is als de Levenswil van God. En evenmin kan de basis van een wereld die Hij niet gemaakt heeft even stevig en zeker zijn als de Hemel. Hoe zouden Hemel en hel hetzelfde kunnen zijn? En is het soms mogelijk dat wat Hij niet wilde, niet kan worden veranderd? Wat is er naast Zijn Wil onveranderbaar? En wat kan de kenmerken ervan vertonen behalve die Wil zelf? Welke wens kan tegen Zijn Wil in opstand komen, én onveranderbaar zijn? Als je eens kon beseffen dat niets onveranderlijk is behalve de Wil van God, dan zou deze cursus niet moeilijk voor je zijn. Want dat is het juist wat jij niet gelooft. En toch is er niets anders wat je zou kunnen geloven, als je slechts keek naar wat hij werkelijk is.3. Laten we terugkeren naar wat we eerder hebben gezegd, en dat zorgvuldiger overdenken. Het moet zo zijn dat ofwel God gek is, of deze wereld een plaats van gekte. Niet één van Zijn Gedachten heeft in deze wereld ook maar iets zinnigs. En niets van wat de wereld voor waar houdt heeft in Zijn Denkgeest enige betekenis. Wat zin noch betekenis heeft, is krankzinnig. En wat waanzin is kan niet de waarheid zijn. Als één enkele overtuiging die hier van zo grote waarde wordt geacht waar was, zou iedere Gedachte die God ooit heeft gehad een illusie zijn. En als slechts één van Zijn Gedachten waar is, dan zijn alle overtuigingen waaraan de wereld enige betekenis hecht onwaar, en volledig zonder zin. Dat is de keuze die jij maakt. Doe geen poging dit anders te zien, en verdraai het ook niet tot iets wat het niet is. Want alleen deze beslissing kun jij nemen. De rest is aan God, niet aan jou.4. Eén enkele waarde rechtvaardigen die deze wereld hooghoudt komt neer op het ontkennen van je Vaders wijsheid en die van jou. Want God en Zijn geliefde Zoon denken niet verschillend. En het is het overeenstemmen van hun gedachten wat de Zoon tot medeschepper maakt met de Denkgeest wiens Gedachte hem geschapen heeft. Als hij er dus voor kiest één enkele gedachte te geloven die zich tegen de waarheid verzet, dan heeft hij besloten niet zijn Vaders Zoon te zijn omdat die Zoon krankzinnig is, en moet wijsheid wel losstaan van zowel de Vader als de Zoon. Dit is wat jij gelooft. Denk niet dat dit geloof afhankelijk is van de vorm die het aanneemt. Wie meent dat de wereld op enigerlei wijze gezond en wijs is, gerechtvaardigd is in al wat ze denkt, of in stand wordt gehouden door enige vorm van rede, gelooft dat dit waar is. Zonde is niet werkelijk, omdat de Vader en de Zoon niet krankzinnig zijn. Deze wereld heeft geen betekenis, omdat ze op de zonde rust. Wie zou het onveranderlijke kunnen scheppen, als dat niet op de waarheid rust?5. De Heilige Geest heeft de macht om heel het fundament van de wereld die jij ziet in iets anders te veranderen: in een basis die niet krankzinnig is, waarop een gezonde waarneming gevestigd en een andere wereld waargenomen kan worden. Een waarin niets wat de Zoon van God naar wijsheid en vreugde leiden zou weersproken wordt. Niets getuigt er van dood of wreedheid, van afscheiding of verschil. Want hier wordt alles als één waargenomen, en verliest niemand, zodat ieder wint.6. Toets alles wat je gelooft aan dit ene vereiste, en begrijp dat al wat aan deze ene eis voldoet je vertrouwen waard is. Maar iets anders niet. Wat geen liefde is is zonde, en elk ziet de ander als krankzinnig en betekenisloos. Liefde is de basis voor een wereld die als volstrekt waanzinnig wordt beschouwd door zondaren die geloven dat hún weg naar wijsheid voert. Maar zonde is even waanzinnig in de zachtmoedige ogen van de liefde, die aan waanzin voorbijzien en vredig op de waarheid rusten. Elk ziet een wereld die onveranderbaar is, zoals elk de onveranderlijke en eeuwige waarheid bepaalt van wat jij bent. En elk weerspiegelt een zienswijze over wat de Vader en de Zoon dienen te zijn, om dit gezichtspunt betekenisvol en zinnig te maken.7. Jouw speciale functie schuilt in de speciale vorm waarin het feit dat God niet krankzinnig is jou het zinnigst en meest betekenisvol toeschijnt. De inhoud is dezelfde. De vorm is aan jouw speciale behoeften aangepast, en aan de speciale tijd en plaats waar jij je denkt te bevinden, en waar jij van plaats en tijd, en van alles waarvan jij meent dat het jou onherroepelijk beperkt, bevrijd kunt zijn. De Zoon van God kan niet aan tijd of plaats, of iets wat God niet wil gebonden zijn. Maar als Zijn Wil als waanzin wordt gezien, dan vraagt de vorm van innerlijke gezondheid die deze het meest aanvaardbaar maakt voor hen die krankzinnig zijn, om een speciale keus. En die keus kan niet worden gemaakt door de krankzinnigen zelf, wier probleem het juist is dat hun keuzen niet vrij zijn, en niet met rede in het licht van gezond verstand werden gemaakt.8. Het zou krankzinnig zijn verlossing aan waanzinnigen over te laten. Omdat Hij niet krankzinnig is, heeft God Iemand aangesteld die even gezond en wijs is als Hij, om een gezondere wereld te doen verrijzen voor het oog van ieder die waanzin als zijn verlossing koos. Aan Deze wordt de keuze van de vorm overgelaten die voor hem het meest geschikt is; een die de wereld die hij ziet niet aanvalt, maar zich er in stilte in begeeft en hem laat zien dat hij krankzinnig is. En Deze wijst slechts op een alternatief, een andere manier van kijken naar wat hij voorheen heeft gezien, en herkent als de wereld waarin hij leeft en die hij voordien meende te begrijpen.9. Nu moet hij dit wel in twijfel trekken, omdat de vorm van het alternatief van dien aard is dat hij die niet kan ontkennen, over het hoofd zien, of er volledig in kan slagen er totaal blind voor te zijn. Voor ieder is zijn speciale functie zo ontworpen dat hij die als een mogelijkheid beschouwt, die steeds aantrekkelijker wordt naarmate ze hem bewijst dat ze een alternatief is dat hij werkelijk wil. Vanuit dit standpunt biedt zijn zondigheid, en alle zonde die hij in de wereld ziet, hem steeds minder. Totdat hij gaat inzien dat het ten koste van zijn innerlijke gezondheid gaat, en tussen hem en elke hoop staat die hij koestert ooit gezond en wijs te zijn. En hem wordt geen uitweg uit de waanzin onthouden, want hij speelt een speciale rol in ieders ontsnapping. Hij kan net zomin buitengesloten blijven, zonder speciale functie in de hoop op vrede, als de Vader Zijn Zoon negeren kan en in achteloze onbedachtzaamheid aan hem voorbij kan gaan.10. Wat is er betrouwbaar behalve Gods Liefde? En waar woont wijsheid behalve in Hem? Degene die namens Hem spreekt kan jou dit tonen, in het alternatief dat Hij speciaal voor jou gekozen heeft. Het is Gods Wil dat jij je dit herinnert, en aldus uit de diepste rouw tot volmaakte vreugde verrijst. Aanvaard de functie die jou in Gods eigen plan is toebedeeld om Zijn Zoon te laten zien dat hel en Hemel verschillen, en niet hetzelfde zijn. En dat Zij in de Hemel geheel hetzelfde zijn, zonder de verschillen die van de Hemel een hel en van de hel een hemel zouden hebben gemaakt, als zo'n waanzin al mogelijk was.11. Heel de overtuiging dat iemand verlies lijdt weerspiegelt slechts de onderliggende stelling dat God krankzinnig moet zijn. Want in deze wereld lijkt het dat iemand wint omdat een ander verliest. Als dit waar was, zou God inderdaad waanzinnig zijn! Maar wat is deze overtuiging anders dan een vorm van de fundamentelere stelling: Zonde is werkelijk en regeert de wereld'? Voor elk beetje winst dient iemand verlies te lijden en met gepaste munt in bloed en lijden te betalen. Want anders zou het kwaad zegevieren, en vernietiging de totaalprijs zijn van elke denkbare winst. Jij die gelooft dat God krankzinnig is, kijk hier zorgvuldig naar, en zie in dat óf God óf dit waanzin moet zijn, maar beslist niet allebei.12. Verlossing is de wedergeboorte van het idee dat niemand kan verliezen, wil iemand winnen. En iedereen moet wel winnen, wil wie dan ook een winnaar zijn. Hier wordt wijsheid hersteld. En op deze enkelvoudige rots der waarheid kan het geloof in Gods eeuwige gezondheid in volmaakt vertrouwen en in volmaakte vrede rusten. De rede is tevreden, want alle krankzinnige overtuigingen kunnen hier worden gecorrigeerd. En als dit waar is, moet zonde onmogelijk zijn. Dit is de rots waarop verlossing rust, het geschikte punt vanwaaruit de Heilige Geest betekenis en richting geeft aan het plan waarin jouw speciale functie een rol speelt. Want hier wordt jouw speciale functie heel gemaakt, omdat ze deelt in de functie van het geheel.13. Onthoud dat elke verleiding niets is dan dit: een waanzinnige overtuiging dat Gods krankzinnigheid jou wijs zou maken en jou zou geven wat je wenst; dat óf God óf jij het tegen de waanzin af moet leggen, omdat jullie doeleinden niet kunnen worden verzoend. Dood eist leven, maar leven instandhouden vraagt geen enkele prijs. Niemand kan lijden opdat Gods Wil zou worden vervuld. Zijn Wil is verlossing omdat jij die deelt. Niet omwille van jou alleen, maar omwille van het Zelf dat Gods Zoon is.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 208 Het Licht Dat Je Brengt

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 19, 2022 5:42


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Het licht dat je brengt1. Denkgeesten die met elkaar verbonden zijn en dit ook beseffen, kunnen geen schuld voelen. Ze kunnen namelijk niet aanvallen, en verheugen zich erover dat dit zo is, want ze zien hun veiligheid in dit gelukkige feit. Hun vreugde ligt in de onschuld die ze zien. En zo gaan ze ernaar op zoek, want het is hun bedoeling die te zien en zich te verheugen. Ieder zoekt naar wat hem vreugde zal brengen, zoals hij die definieert. Het is niet het doel als zodanig dat varieert. Maar het is de manier waarop het doel wordt gezien, die de keuze van het middel onvermijdelijk maakt en buiten alle hoop op verandering plaatst, tenzij het doel veranderd wordt. En dan wordt het middel opnieuw gekozen, wanneer datgene wat vreugde brengt op een andere manier wordt gedefinieerd en op een andere wijze wordt gezocht.2. De grondwet van alle waarneming zou dus als volgt kunnen worden geformuleerd: ‘Je zult je verheugen in wat je ziet, omdat je het ziet om je erin te verheugen.' En zolang je denkt dat lijden en zonde jou vreugde zullen brengen, zolang zullen ze voor jou te zien zijn. Niets is schadelijk of weldadig los van wat jij wenst. Het is jouw wens die het maakt tot wat het in zijn uitwerking op jou is. En wel omdat jij dit als middel hebt gekozen om diezelfde uitwerking te bereiken, in de overtuiging dat dit de brenger is van vreugde en blijdschap. Zelfs in de Hemel geldt deze wet. De Zoon van God schept om zichzelf vreugde te verschaffen, en heeft in zijn eigen schepping zijn Vaders doel met Hem gemeen, opdat zijn vreugde zou toenemen, en die van God samen met de zijne.3. Jij, maker van een wereld die niet het geval is: vind rust en troost in een andere wereld waar vrede heerst. Deze wereld breng je met je mee naar al de matte ogen en vermoeide harten die naar zonde kijken en slaan op de maat van haar droeve refrein. Van jou uit kan hun rust komen. Van jou uit kan een wereld ontstaan waarvan de aanblik hen verheugen zal, en waar hun harten zich zullen verblijden. In jou is een visie die zich tot hen allen uitbreidt, en hen in zachtmoedigheid en in licht hult. En in deze wijder wordende wereld van licht wordt het duister dat ze dachten dat er was, weggeschoven tot het slechts een schaduw in de verte is, ver weg, snel vergeten wanneer de zon die wegschijnt tot niets. En al hun ‘kwade' gedachten en hun ‘zondige' hoop, hun dromen van schuld en genadeloze wraak, en elke wens om te kwetsen, te doden en te sterven, zullen als sneeuw verdwijnen voor de zon die jij brengt.4. Wil jij dit niet doen omwille van de Liefde van God? En voor jezelf? Want bedenk eens wat dit voor jou zou betekenen. Je ‘kwade' gedachten die jou nu kwellen, zullen steeds meer op een afstand en ver weg van jou lijken. En ze gaan almaar verder en verder weg, want de zon in jou is opgekomen, zodat ze worden weggeschoven in het zicht van het licht. Ze hangen nog een tijdje rond, een korte tijd, in verwrongen vormen, te ver weg om te worden herkend, en verdwijnen dan voorgoed. En je zult vredig, onschuldig en volkomen onbevreesd in het zonlicht staan. En van jou uit zal de rust die jij gevonden hebt zich uitbreiden, zodat jouw vrede nooit kan wegvallen en je achterlaten zonder thuis. Zij die iedereen vrede bieden, hebben een thuis in de Hemel gevonden dat de wereld niet vernietigen kan. Want het is groot genoeg om de wereld in zijn vrede te omvatten.5. In jou bevindt zich heel de Hemel.* Elk blad dat valt krijgt leven in jou. Elke vogel die ooit zong zal in jou weer zingen. En elke bloem die ooit gebloeid heeft, heeft zijn geur en lieflijkheid voor jou bewaard. Welk doel kan de Wil van God en van Zijn Zoon verdringen dat de Hemel teruggegeven wordt aan hem voor wie deze werd geschapen als zijn enige thuis? Niets ervoor en niets erna. Geen andere plaats, geen andere toestand of tijd. Niets eraan voorbij en niets dichterbij. Niets anders. In geen enkele vorm. Dit kun jij brengen aan heel de wereld en aan alle gedachten die erin zijn binnengegaan en een tijdje het spoor bijster waren. Hoe zouden je eigen vergissingen beter naar de waarheid kunnen worden gebracht dan door jouw bereidwilligheid om het licht van de Hemel met je mee te brengen, wanneer jij voorbij de wereld der duisternis het licht binnengaat?

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 206 De Verlosser Uit De Duisternis

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 17, 2022 10:34


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De verlosser uit de duisternis1. Is het niet duidelijk dat wat de ogen van het lichaam waarnemen jou met angst vervult? Misschien denk je dat je daar hoop op voldoening vindt. Misschien verbeeld jij je enige vrede en voldoening te verkrijgen in de wereld zoals jij die waarneemt. Toch moet het duidelijk zijn dat het resultaat niet verandert. In weerwil van jouw hoop en hersenschimmen loopt het steeds op wanhoop uit. Hierop bestaat geen uitzondering, en die zal er ook nooit zijn. De enige waarde die het verleden kan hebben, is dat jij leert dat het je geen beloningen gaf die jij zou willen behouden. Want alleen op deze manier zul je bereid zijn het los te laten, en het voorgoed te laten verdwijnen.2. Is het niet vreemd dat jij nog steeds enige hoop koestert dat de wereld die jij ziet jou voldoening zal schenken? In geen enkel opzicht, op geen enkel tijdstip of geen enkele plaats is iets anders dan angst en schuld jouw beloning geweest. Hoeveel tijd heb jij nodig om in te zien dat de kans op verandering in dit opzicht het geenszins waard is de verandering uit te stellen die tot een betere uitkomst leiden kan? Want één ding staat vast: de manier waarop jij ziet, en lange tijd hebt gezien, levert niet de steun waarop jij je toekomstige hoop kunt baseren, en wijst allerminst op enig welslagen. Je hoop vestigen waar geen hoop is, moet jou wel wanhopig maken. Toch is die wanhoop jouw keuze, zolang je naar hoop wilt zoeken waar die nooit gevonden wordt.3. En is het niet eveneens waar dat jij los hiervan enige hoop hebt gevonden, enig vermoeden – wisselend, weifelend, en toch vaag merkbaar – dat het gerechtvaardigd is hoopvol te zijn op gronden die zich niet in deze wereld bevinden? En toch belet jouw hoop dat ze misschien toch hier te vinden zijn, jou alsnog de hopeloze, niet lonende taak op te geven die jij jezelf hebt gesteld. Kan het zinnig zijn aan de starre overtuiging vast te houden dat er reden bestaat om de jacht op wat alsmaar gefaald heeft vol te houden, op grond van de verwachting dat het plotseling succes zal hebben en jou brengen zal wat het voorheen nooit heeft gebracht?4. Zijn verleden heeft gefaald. Wees blij dat het uit je denkgeest is verdwenen, zodat het niet langer aan het oog onttrekt wat daar aanwezig is. Houd de vorm niet voor de inhoud, want de vorm is slechts een middel voor de inhoud. En de lijst is slechts een middel om het schilderij in op te hangen, zodat het kan worden gezien. Een lijst die het schilderij verbergt heeft geen doel. Het kan geen lijst zijn als dat is wat je ziet. Zonder schilderij heeft de lijst geen betekenis. Zijn doel is het schilderij te doen uitkomen, niet zichzelf.5. Wie hangt er nu een lege lijst aan de muur en gaat er in diepe bewondering voor staan kijken, alsof er een meesterwerk valt te zien? Als jij je broeder echter als een lichaam ziet, is dit al wat je doet. Het meesterwerk dat God in deze lijst heeft gezet, is het enige wat er te zien is. Het lichaam houdt het een tijdje vast, zonder het op enigerlei wijze aan het oog te onttrekken. Maar wat God geschapen heeft, heeft geen omlijsting nodig, want wat Hij heeft geschapen draagt en omlijst Hij in Zichzelf. Hij biedt jou Zijn meesterwerk ter bezichtiging aan. En zou jij in plaats daarvan liever de omlijsting zien? En het schilderij totaal niet?6. De Heilige Geest is de omlijsting die God rond dat deel van Hem heeft geplaatst dat jij als afgescheiden wilt zien. Maar de lijst is met de Schepper ervan verbonden, één met Hem en met Zijn meesterwerk. Dit is het doel ervan en je maakt de lijst niet tot schilderij wanneer je besluit die daarvoor in de plaats te zien. De lijst die God eraan gegeven heeft, dient slechts Zijn doel, en niet het jouwe los van dat van Hem. Het is jouw afgescheiden doel dat het schilderij aan het zicht onttrekt, en in plaats daarvan de lijst koestert. Maar God heeft Zijn meesterwerk in een lijst gevat die eeuwig zal blijven bestaan, wanneer die van jou tot stof is vergaan. Denk echter niet dat het schilderij op enigerlei wijze is verwoest. Wat God schept is veilig voor alle verval, blijft onveranderd en is volmaakt in alle eeuwigheid.7. Aanvaard Gods omlijsting in plaats van die van jou, en je zult het meesterwerk zien. Kijk naar de lieflijkheid ervan, en begrijp de Denkgeest die het heeft gedacht, niet in vlees en beenderen, maar in een omlijsting die even lieflijk is als het werk zelf. De heiligheid ervan doet de zondeloosheid oplichten die door de lijst van duisternis verborgen wordt gehouden, en werpt een sluier van licht over het gelaat op het schilderij dat slechts het licht weerspiegelt dat vandaaruit zijn Schepper toestraalt. Denk niet dat dit gelaat ooit verduisterd werd omdat je het zag in een lijst van de dood. God heeft het veilig bewaard, zodat jij ernaar kunt kijken en de heiligheid zien die Hij eraan gegeven heeft.8. Zie in de duisternis de verlosser uit de duisternis, en begrijp je broeder zoals zijn Vaders Denkgeest hem jou laat zien. Hij zal uit de duisternis naar voren treden wanneer jij naar hem kijkt, en je zult het duister niet meer zien. Het duister heeft hem niet beroerd, en jou evenmin die hem tevoorschijn hebt gebracht zodat jij hem kunt zien. Zijn zondeloosheid is slechts de weergave van die van jou. Zijn zachtmoedigheid wordt jouw kracht, en jullie beiden zullen blijmoedig naar binnen kijken en de heiligheid zien die daar moet zijn op grond van wat jij in hem hebt aanschouwd. Hij is de lijst waarin jouw heiligheid is gevat, en wat God hem gegeven heeft, moet ook jou gegeven zijn. Hoezeer hij ook het meesterwerk in hem over het hoofd ziet en alleen oog heeft voor een lijst van duisternis, het blijft jouw enige functie in hem te aanschouwen wat hij zelf niet ziet. En door dit te zien wordt de visie gedeeld die naar Christus kijkt in plaats van de dood te zien.9. Hoe zou de Heer des Hemels niet blij kunnen zijn als je Zijn meesterwerk waardeert? Wat kan Hij anders doen dan jou dankzeggen die Zijn Zoon liefheeft zoals Hij? Zou Hij jou niet Zijn Liefde verklaren, als jij louter Zijn lofprijzing van wat Hij liefheeft deelde? God koestert de schepping als de volmaakte Vader die Hij is. En zo wordt Zijn vreugde compleet wanneer enig deel van Hem zich aansluit bij Zijn lofprijzing, om in Zijn vreugde te delen. Deze broeder is Zijn volmaakte gave aan jou. En Hij is blij en dankbaar wanneer jij Zijn volmaakte Zoon ervoor dankt dat hij is wat hij is. En al Zijn dank en blijdschap stralen op jou die, samen met Hem, Zijn vreugde compleet zal maken. En zo wordt die van jou compleet gemaakt. Niet één straaltje duisternis is zichtbaar voor hen die hun Vaders geluk en dat van hen, samen met het Zijne, compleet willen maken. De dankbaarheid van God Zelf wordt gul geschonken aan eenieder die Zijn doel deelt. Het is niet Zijn Wil alleen te zijn. En evenmin die van jou.10. Vergeef jouw broeder, en je zult je noch van hem, noch van zijn Vader kunnen afscheiden. Jij hebt geen vergeving nodig, want zij die totaal zuiver zijn, hebben nooit gezondigd. Geef dan wat Hij jou gegeven heeft, opdat je Zijn Zoon als één mag zien, en zijn Vader danken zoals Hij jou dankt. Geloof niet dat al Zijn lof niet aan jou gegeven is. Want wat jij geeft is van Hem, en door het te geven leer jij Zijn gave aan jou te begrijpen. En geef aan de Heilige Geest wat Hij in gelijke mate schenkt aan de Vader en de Zoon. Niets heeft macht over jou behalve Zijn Wil en de jouwe, die slechts Zijn Wil uitbreidt. Hiertoe werd jij geschapen, en jouw broeder samen met jou en één met jou.11. Jij en je broeder zijn dezelfde, zoals God Zelf Eén is en niet verdeeld in Zijn Wil. En jullie moeten wel één doel hebben, aangezien Hij jullie beiden hetzelfde gegeven heeft. Zijn Wil is gebundeld als jullie je wil bijeenvoegen, zodat jij compleet kunt worden door jouw broeder compleetheid te schenken. Zie in hem niet de zondigheid die hij ziet, maar bewijs hem eer, opdat jij jezelf en hem mag hoogachten. Aan jou en jouw broeder is de macht gegeven te verlossen, opdat jij de uitweg uit het duister naar het licht met anderen zou kunnen delen; opdat jij als één mag zien wat nooit gescheiden was, noch losstond van heel Gods Liefde die gelijkelijk werd geschonken.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 290 Mijn Geluk Nu Is Al Wat Ik Zie

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 17, 2022 25:49


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 290Mijn geluk nú is al wat ik zie.Tenzij ik kijk naar wat er niet is, is mijn geluk in het nu al wat ik zie. Ogen die beginnen open te gaan, zien ten langen leste. En ik wil graag dat nog deze dag de visie van Christus tot mij komt. Wat ik waarneem zonder Gods eigen Correctie van het zicht dat ik heb gemaakt, is angstaanjagend en pijnlijk om aan te zien. Maar ik wil niet toestaan dat mijn denkgeest nog een ogenblik langer wordt misleid door het geloof dat de droom die ik gemaakt heb werkelijk is. Dit is de dag waarop ik mijn geluk in het nu zoek en naar niets anders kijk dan waarnaar ik zoek.Met dit besluit kom ik tot U en vraag Uw kracht om me vandaag te steunen, terwijl ik er louter naar streef Uw Wil te doen. U zult mij zeker horen, Vader. Wat ik vraag hebt U me al gegeven. En ik ben er zeker van dat ik vandaag mijn geluk zal zien.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 289 Het Verleden Is Voorbij Het Kan Mij Niet Raken

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 16, 2022 28:32


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 289Het verleden is voorbij. Het kan mij niet raken.Als in mijn denkgeest het verleden niet voorbij is, moet de werkelijke wereld aan mijn zicht ontsnappen. Want ik kijk werkelijk nergens naar, en zie slechts wat er niet is. Hoe kan ik dan de wereld waarnemen die vergeving me biedt? Om die te verbergen werd het verleden gemaakt, want dit is de wereld die alleen in het nu kan worden gezien. Ze heeft geen verleden. Want wat anders dan het verleden kan vergeven worden, en als het vergeven is, is het voorbij.Vader, laat me niet naar een verleden kijken dat er niet is. Want U hebt me Uw eigen vervanging aangeboden, in een wereld in het nu die door het verleden onaangetast en vrij van zonde is gelaten. Hier komt een eind aan schuld. En hier word ik voorbereid op Uw laatste stap. Moet ik dan van U verlangen dat U nog langer wacht voordat Uw Zoon de lieflijkheid vindt die U als het eind van al zijn dromen en al zijn pijn hebt beschikt?

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 288 Laat Me Vandaag Mijn Broeders Verleden Vergeten

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 15, 2022 27:05


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 288Laat me vandaag mijn broeders verleden vergeten.Dit is de gedachte die me naar U leidt en tot mijn einddoel voert. Zonder mijn broeder kan ik niet komen tot U. En om mijn Bron te kennen moet ik eerst begrijpen wat U als één met mij geschapen hebt. Het is de hand van mijn broeder die me naar U leidt. Zijn zonden liggen in het verleden samen met die van mij, en ik ben verlost want het verleden is voorbij. Laat me dat niet koesteren in mijn hart of ik zal de weg die naar U voert verliezen. Mijn broeder is mijn verlosser. Laat me de verlosser die U me gegeven hebt niet aanvallen. Maar laat me hem eren die Uw Naam draagt, en me zo herinneren dat Die ook de mijne is.Vergeef mij dan, vandaag. En je zult weten dat je mij vergeven hebt als jij je broeder in het licht van heiligheid aanschouwt. Hij kan niet minder heilig zijn dan ik, en jij kunt niet heiliger zijn dan hij.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 287 Mijn Doel Bent U Mijn Vader U Alleen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 14, 2022 25:48


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 287Mijn doel bent U, mijn Vader. U alleen.Waar zou ik anders heen willen gaan dan naar de Hemel? Wat kan een vervanging zijn voor geluk? Welk geschenk zou ik kunnen verkiezen boven de vrede van God? Welke schat zou ik willen zoeken, vinden en bewaren die mijn Identiteit zou kunnen evenaren? En zou ik liever met angst dan met liefde willen leven?Mijn doel bent U, mijn Vader. Wat anders zou ik mij kunnen wensen dan U? Welke andere weg zou ik kunnen wensen te gaan dan die welke leidt naar U? En wat anders dan de herinnering van U zou voor mij het eind kunnen aanduiden van dromen en vruchteloze surrogaten voor de waarheid? U bent mijn enig doel. Uw Zoon wil zijn zoals U hem hebt geschapen. Op welke andere manier dan deze zou ik kunnen verwachten mijn Zelf te herkennen en één te zijn met mijn Identiteit?

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 286 De Stilte Van De Hemel Omhult Vandaag Mijn Hart

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 13, 2022 26:32


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 286De stilte van de Hemel omhult vandaag mijn hart.Vader, wat een stilte vandaag! Wat vallen alle dingen rustig op hun plaats! Dit is de dag die als het tijdstip werd gekozen waarop ik de les begrijpen ga dat het niet nodig is dat ik iets doe. In U is iedere keuze al gemaakt. In U is ieder conflict opgelost. In U is alles wat ik hoop te vinden al gegeven aan mij. Uw vrede is de mijne. Mijn hart is vredig en mijn denkgeest in rust. Uw Liefde is de Hemel en Uw Liefde is de mijne.De stilheid van vandaag zal ons de hoop geven dat we de weg hebben gevonden en daarlangs heel ver zijn gereisd naar een volkomen zeker doel. Vandaag zullen we niet twijfelen aan de eindbestemming die God Zelf ons in het vooruitzicht heeft gesteld. We vertrouwen in Hem en in ons Zelf, dat nog altijd één is met Hem.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 285 Mijn Heiligheid Straalt Vandaag Helder En Klaar

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 12, 2022 25:58


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 285Mijn heiligheid straalt vandaag helder en klaar.Vandaag word ik met vreugde wakker en verwacht dat alleen Gods vreugdevolle dingen naar me toekomen. Ik vraag alleen die te komen, en besef dat mijn uitnodiging zal worden beantwoord door de gedachten waarnaar ik die uitnodiging verzonden heb. En zodra ik mijn heiligheid accepteer, zál ik alleen om verheugende dingen vragen. Want welk nut zou pijn voor mij hebben, aan welk doel zou mijn lijden beantwoorden en welk voordeel zou verdriet en verlies mij opleveren, als de waanzin me vandaag verlaat en ik in plaats daarvan mijn heiligheid aanvaard?Vader, mijn heiligheid is de Uwe. Laat ik me daarin verheugen en door middel van vergeving mijn innerlijke gezondheid hervinden. Uw Zoon is nog steeds zoals U hem hebt geschapen. Mijn heiligheid is deel van mij alsook van U. En wat is in staat om Heiligheid Zelf te veranderen?

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 284 Ik Kan Kiezen Alle Gedachten Die Pijn Doen Te Veranderen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 11, 2022 26:08


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 284Ik kan kiezen alle gedachten die pijn doen te veranderen.Verlies is geen verlies wanneer het goed wordt bezien. Pijn is onmogelijk. Er is geen enkel verdriet met enige oorzaak. En iedere vorm van lijden is niets dan een droom. Dit is de waarheid, die eerst alleen dient uitgesproken en dan veelvuldig herhaald, om vervolgens – onder veel voorbehoud – maar gedeeltelijk als waar te worden aanvaard. Om daarna steeds serieuzer te worden overwogen en uiteindelijk als de waarheid aangenomen. Ik kan kiezen alle gedachten die pijn doen te veranderen. En vandaag wil ik voorbij deze woorden gaan en alle voorbehouden achter me laten, om tot volledige aanvaarding te komen van de waarheid daarin.Vader, wat U gegeven hebt kan geen pijn doen, dus verdriet en pijn moeten wel onmogelijk zijn. Laat me vandaag niet nalaten U te vertrouwen, en alleen het vreugdevolle aanvaarden als Uw gaven, alleen het vreugdevolle aanvaarden als de waarheid.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 283 Mijn Ware Identiteit Woont In U

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 10, 2022 25:26


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 283Mijn ware Identiteit woont in U.Vader, ik heb een beeld van mezelf gemaakt en dat noem ik de Zoon van God. Toch is de schepping zoals ze altijd is geweest, want Uw schepping is onveranderlijk. Laat me geen afgoden aanbidden. Ik ben degene van wie mijn Vader houdt. Mijn heiligheid blijft het licht van de Hemel en de Liefde van God. Is niet datgene veilig wat door U wordt bemind? Is niet het licht van de Hemel oneindig? Is niet Uw Zoon mijn ware Identiteit, wanneer al-wat-is door U geschapen werd?Nu zijn wij één in gemeenschappelijke Identiteit, met God onze Vader als onze enige Oorsprong en al het geschapene als deel van ons. En zo schenken we alles onze zegen, terwijl we ons liefdevol verenigen met heel de wereld, die dankzij onze vergeving één met ons geworden is.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 282 Ik Zal Vandaag Niet Bang Voor Liefde Zijn

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 9, 2022 26:59


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 282Ik zal vandaag niet bang voor liefde zijn.Als ik slechts dit vandaag zou kunnen verwezenlijken, zou verlossing voor heel de wereld zijn bereikt. Ziehier de beslissing om niet waanzinnig te zijn, en om mezelf te aanvaarden zoals God Zelf, mijn Vader en mijn Bron, mij geschapen heeft. Ziehier het vaste voornemen niet in slaap te zijn in dromen van de dood, terwijl de waarheid voor eeuwig blijft leven in de vreugde van de liefde. En ziehier de keuze om het Zelf te herkennen dat God geschapen heeft als de Zoon die Hij liefheeft en die mijn ene Identiteit blijft.Vader, Uw Naam is Liefde en de mijne is dat ook. Dit is de waarheid. En kan de waarheid worden veranderd alleen maar door haar een andere naam te geven? De naam angst is gewoonweg een vergissing. Laat me vandaag niet bang voor de waarheid zijn.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 281 Niets Kan Mij Pijn Doen Behalve Mijn Gedachten

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 8, 2022 25:50


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 281Niets kan mij pijn doen behalve mijn gedachten.Vader, Uw Zoon is volmaakt. Wanneer ik denk dat ik op enigerlei wijze ben gekwetst, komt dat doordat ik ben vergeten wie ik ben en dat ik ben zoals U mij hebt geschapen. Uw Gedachten kunnen mij alleen geluk brengen. Als ik ooit bedroefd, gekwetst of ziek ben, ben ik vergeten wat U denkt en heb ik mijn nietige, nietsbeduidende ideeën op de plaats gezet waar Uw Gedachten thuishoren en waar ze zijn. Niets kan mij pijn doen behalve mijn gedachten. De Gedachten die ik samen met U denk kunnen alleen maar zegenen. Alleen de Gedachten die ik samen met U denk zijn waar.Ik zal mezelf vandaag geen pijn doen. Want ik ben ver voorbij alle pijn. Mijn Vader heeft me veilig in de Hemel geplaatst en waakt over mij. En ik wil de Zoon die Hij liefheeft niet aanvallen, want wat Hij liefheeft zal ook ik liefhebben.

Ik Ken Iemand Die
"Gezocht: Mopperende vaders!"

Ik Ken Iemand Die

Play Episode Listen Later Oct 5, 2022 53:17


Belangrijk: voordat je dit gaat luisteren, eerst even centreren en gronden aub, niet vergeten! Volgens Alex mag Anne wat meer Rots zijn, maar Water als hij is laat hij dat direct van zich afstromen. Verder duiden we dode rappers, judoles, het kijkgedrag van Alex, en meest belangrijk: we hebben briljante ideeen over beter schoolcommunicatie. Vreselijk briljant. En oh ja, we kregen een wel heel vreemde afwezigheidsmelding van Hanneke.Sponsor: Kinderboeken.nl! Klik hier voor het boek dat Alex bespreekt -> https://bit.ly/perronpapegaaienAlle boeken vanaf 20 euro worden gratis verzonden door Kinderboeken.nl, maar met de code IKIDGV krijg je al vanaf 10 euro gratis verzending -> https://bit.ly/perronpapegaaienGroetjes! AJ, AvdH, NdJZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 195 Boven Het Slagveld

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 30, 2022 8:15


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Boven het slagveld1. Blijf niet in conflict, want zonder aanval is er geen oorlog. De angst voor God is angst voor het leven, niet voor de dood. Toch blijft Hij het enige oord van geborgenheid. In Hem is geen aanval; en geen enkele illusie, in wat voor vorm ook, waart rond in de Hemel. De Hemel is helemaal waar. Geen enkel verschil dringt daar binnen, en wat allemaal hetzelfde is kan niet in conflict zijn. Er wordt je niet gevraagd te vechten tegen je moordzucht. Maar er wordt jou wel gevraagd je er rekenschap van te geven dat achter de vorm die deze aanneemt dezelfde intentie schuilgaat. En dat is wat jij vreest, niet de vorm. Wat geen liefde is, is moord. Wat niet liefdevol is, moet een aanval zijn. Elke illusie is een aanslag op de waarheid en elk doet het idee van liefde geweld aan, omdat die gelijk in waarheid lijkt te zijn.2. Wat kan gelijk aan de waarheid zijn en toch ervan verschillen? Moord en liefde zijn onverenigbaar. Maar als ze beide waar zijn, dan moeten ze hetzelfde en niet van elkaar te onderscheiden zijn. Dat zal het geval zijn voor hen die Gods Zoon als lichaam zien. Want het is niet het lichaam dat op de Schepper van de Zoon gelijkt. En wat levenloos is kan niet de Zoon des Levens zijn. Hoe kan een lichaam worden uitgebreid om het universum te bevatten? Kan het scheppen, en zijn wat het schept? En kan het zijn scheppingen alles schenken wat het is zonder ooit verlies te lijden?3. God deelt Zijn functie niet met een lichaam. Hij schonk de functie tot scheppen aan Zijn Zoon, omdat ze de Zijne is. Het is niet zondig te geloven dat de functie van de Zoon moord is, maar het is wel waanzin. Wat hetzelfde is kan geen verschillende functie hebben. Schepping is het middel voor Gods uitbreiding, en wat van Hem is, is beslist ook van Zijn Zoon. Ofwel zijn de Vader en de Zoon allebei moordenaars, of geen van beiden. Leven maakt geen dood, aangezien het schept zoals het zelf is.4. Het lieflijke licht van je relatie is als de Liefde van God. Het kan de heilige functie die God Zijn Zoon gegeven heeft nog niet op zich nemen, want vooralsnog is jouw vergeving van je broeder niet totaal, en dus kan ze niet naar heel de schepping worden uitgebreid. Elke vorm van moord en aanval die jou nog bekoort en die jij niet als zodanig herkent, beperkt de genezing en de wonderen die jij bij machte bent naar alles en iedereen uit te breiden. De Heilige Geest weet echter hoe Hij jouw kleine gaven tot iets machtigs kan laten uitgroeien. Ook weet Hij hoe jouw relatie boven het slagveld wordt uitgetild, niet langer er middenin. Dit is jouw aandeel: beseffen dat moord in welke vorm ook niet jouw wil is. Het slagveld overzien is nu je doel.5. Laat je optillen en kijk er vanaf een hoger standpunt op neer. Vandaaruit zal jouw perspectief heel anders zijn. Hier, er middenin, lijkt het werkelijkheid. Hier heb je gekozen er deel van te zijn. Hier is moord jouw keuze. Maar van bovenaf valt de keus op wonderen in plaats van moord. En het perspectief dat uit deze keuze voortkomt, toont jou dat de strijd niet werkelijk is en makkelijk kan worden ontlopen. Lichamen kunnen strijden, maar de botsing van vormen betekent niets. En die is voorbij wanneer jij beseft dat die nooit begonnen is. Hoe kan een strijd als niets worden gezien wanneer jij eraan deelneemt? Hoe kan de waarheid van wonderen worden herkend als moord jouw keuze is?6. Wanneer de verleiding om aan te vallen de kop opsteekt om je denkgeest te verduisteren en moordzuchtig te maken, herinner je dan dat je de strijd van bovenaf kunt zien. Zelfs in vormen die je niet herkent, ken je de tekenen. Er is een steek van pijn, een knagend schuldgevoel en bovenal een verlies aan vrede. Dit ken je goed. Wanneer die zich voordoen, verlaat dan niet jouw hoge plek, maar kies snel een wonder in plaats van moord. En God Zelf en alle lichten van de Hemel zullen zich liefdevol naar je toebuigen en je hooghouden. Want jij hebt ervoor gekozen te blijven waar Hij wilde dat jij was en waar geen enkele illusie de vrede van God tezamen met Zijn Zoon kan aanvallen.7. Bekijk niemand vanaf het strijdtoneel, want daar kijk je naar hem vanuit het niets. Dan heb je geen referentiepunt vanwaaruit je kunt kijken, waar betekenis kan worden gegeven aan wat je ziet. Want alleen lichamen kunnen aanvallen en moorden, en als dit je doel is moet je wel één met ze zijn. Alleen een doel verenigt en zij die een gezamenlijk doel hebben, zijn eensgezind in hun denken. Het lichaam heeft geen doel van zichzelf en moet wel solitair zijn. Van onderaf kun je het niet te boven komen. Van bovenaf zijn de grenzen die het oplegt aan hen die nog steeds in strijd verwikkeld zijn, weggevallen en worden ze niet waargenomen. Het lichaam staat tussen de Vader en de Hemel die Hij voor Zijn Zoon geschapen heeft in, omdat het geen doel heeft.8. Bedenk wat er wordt gegeven aan hen die hun Vaders doel delen, en weten dat dit het hunne is. Ze komen niets te kort. Ieder soort verdriet is ondenkbaar. Alleen het licht dat ze liefhebben is in hun bewustzijn, en alleen liefde straalt hun eeuwig toe. Zij is hun verleden, hun heden en hun toekomst; steeds dezelfde, eeuwig compleet en volkomen gemeenschappelijk. Ze weten dat het onmogelijk is dat hun geluk ooit enige vorm van verandering zou kunnen ondergaan. Misschien denk je dat het slagveld jou iets te winnen zou kunnen geven. Kan het iets zijn dat jou een volmaakte rust biedt, en een gevoel van liefde zo intens en kalm dat geen greintje twijfel je zekerheid ooit verstoren kan? En dat eeuwig zal duren?9. Zij die de kracht van God in hun bewustzijn dragen, kunnen nooit aan strijd denken. Wat zouden ze kunnen winnen behalve het verlies van hun volmaaktheid? Want alles waar op het slagveld om gevochten wordt is van het lichaam: iets wat het lijkt aan te bieden of te bezitten. Niemand die weet dat hij alles heeft kan naar beperking streven, of waarde hechten aan wat het lichaam biedt. De onzinnigheid van de verovering is vanuit de vredige sfeer boven het slagveld overduidelijk. Wat kan met alles strijden? En wat ter wereld heeft minder te bieden en is toch begerenswaardiger? Wie, die zich door Gods Liefde gedragen weet, kan de keuze tussen wonderen en moord moeilijk vinden?

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 260 Laat Ik Me Herinneren Dat God Mij Geschapen Heeft

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 17, 2022 25:48


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn, en waar die in werkelijkheid ook is. Zonde heeft het lichaam ogen gegeven, want wat is er dat de zondelozen zouden willen zien? Welke behoefte hebben zij aan beelden of geluiden of aanrakingen? Wat zouden ze willen horen of waar zouden ze naar willen grijpen? Wat zouden ze überhaupt zintuiglijk willen waarnemen? Zintuiglijk waarnemen is niet kennen. En de waarheid kan alleen met kennis zijn gevuld, en met niets anders.Het lichaam is het instrument dat de denkgeest gemaakt heeft in zijn pogingen zichzelf te misleiden. Zijn doel is te streven. Maar het doel waarnaar het streeft kan veranderen. En nu dient het lichaam een ander streefdoel. Waar het nu op uit is wordt bepaald door het doel dat de denkgeest zich heeft gesteld ter vervanging van zijn doel van zelfmisleiding. Waarheid kan evengoed als leugens zijn doel zijn. In dat geval zullen de zintuigen zoeken naar getuigen van wat waar is.Zonde is de bakermat van alle illusies, die slechts staan voor denkbeeldige zaken voortkomend uit gedachten die onwaar zijn. Ze zijn het ‘bewijs' dat wat geen werkelijkheid heeft, toch werkelijk is. Zonde ‘bewijst' dat Gods Zoon slecht is, dat aan tijdloosheid een eind moet komen, en dat eeuwig leven sterven moet. En God Zelf heeft de Zoon verloren die Hij liefheeft, waarbij Hem niets rest dan verval om Hem compleet te maken, Zijn Wil voor eeuwig door de dood overwonnen is, liefde is vermoord door haat, en vrede niet langer bestaat.De dromen van een gek zijn angstaanjagend, en zonde lijkt inderdaad angst aan te jagen. En toch is wat de zonde ziet slechts een kinderspel. De Zoon van God kan spelen dat hij een lichaam werd, ten prooi aan het kwaad en aan schuld, met maar een kortstondig leven dat eindigt in de dood. Maar al die tijd straalt zijn Vaders licht over hem en heeft Hij hem met een eeuwigdurende Liefde lief, waaraan zijn pretenties in het geheel niets kunnen afdoen.Hoelang, o Zoon van God, wil je nog doorgaan met het spel van de zonde? Zullen we dit scherpgekante kinderspeelgoed niet eens afdanken? Hoe snel ben je bereid naar huis te komen? Vandaag misschien? Er is geen zonde. De schepping is onveranderd. Wil jij je terugkeer naar de Hemel nog steeds tegenhouden? Hoelang nog, o heilige Zoon van God, hoelang?LES 260Laat ik me herinneren dat God mij geschapen heeft.Vader, ik heb mezelf niet gemaakt, hoewel ik in mijn waanzin dacht van wel. Maar, als Uw Gedachte, heb ik mijn Bron niet verlaten en ben ik altijd deel gebleven van Wie mij geschapen heeft. Uw Zoon, mijn Vader, roept U vandaag aan. Laat me mij herinneren dat U mij geschapen hebt. Laat me mij mijn Identiteit herinneren. En laat mijn zondeloosheid weer oprijzen voor de visie van Christus, waarmee ik vandaag wil kijken naar mijn broeders en mijzelf.Nu herinneren we ons onze Bron en daarin vinden we eindelijk onze ware Identiteit. Wij zijn waarlijk heilig, want onze Bron kan van geen zonde weten. En wij die Zijn Zonen zijn, zijn elkaars evenbeeld en de gelijkenis van Hem.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 259 Laat Ik Me Herinneren Dat Er Geen Zonde Is

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 16, 2022 25:20


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn, en waar die in werkelijkheid ook is. Zonde heeft het lichaam ogen gegeven, want wat is er dat de zondelozen zouden willen zien? Welke behoefte hebben zij aan beelden of geluiden of aanrakingen? Wat zouden ze willen horen of waar zouden ze naar willen grijpen? Wat zouden ze überhaupt zintuiglijk willen waarnemen? Zintuiglijk waarnemen is niet kennen. En de waarheid kan alleen met kennis zijn gevuld, en met niets anders.Het lichaam is het instrument dat de denkgeest gemaakt heeft in zijn pogingen zichzelf te misleiden. Zijn doel is te streven. Maar het doel waarnaar het streeft kan veranderen. En nu dient het lichaam een ander streefdoel. Waar het nu op uit is wordt bepaald door het doel dat de denkgeest zich heeft gesteld ter vervanging van zijn doel van zelfmisleiding. Waarheid kan evengoed als leugens zijn doel zijn. In dat geval zullen de zintuigen zoeken naar getuigen van wat waar is.Zonde is de bakermat van alle illusies, die slechts staan voor denkbeeldige zaken voortkomend uit gedachten die onwaar zijn. Ze zijn het ‘bewijs' dat wat geen werkelijkheid heeft, toch werkelijk is. Zonde ‘bewijst' dat Gods Zoon slecht is, dat aan tijdloosheid een eind moet komen, en dat eeuwig leven sterven moet. En God Zelf heeft de Zoon verloren die Hij liefheeft, waarbij Hem niets rest dan verval om Hem compleet te maken, Zijn Wil voor eeuwig door de dood overwonnen is, liefde is vermoord door haat, en vrede niet langer bestaat.De dromen van een gek zijn angstaanjagend, en zonde lijkt inderdaad angst aan te jagen. En toch is wat de zonde ziet slechts een kinderspel. De Zoon van God kan spelen dat hij een lichaam werd, ten prooi aan het kwaad en aan schuld, met maar een kortstondig leven dat eindigt in de dood. Maar al die tijd straalt zijn Vaders licht over hem en heeft Hij hem met een eeuwigdurende Liefde lief, waaraan zijn pretenties in het geheel niets kunnen afdoen.Hoelang, o Zoon van God, wil je nog doorgaan met het spel van de zonde? Zullen we dit scherpgekante kinderspeelgoed niet eens afdanken? Hoe snel ben je bereid naar huis te komen? Vandaag misschien? Er is geen zonde. De schepping is onveranderd. Wil jij je terugkeer naar de Hemel nog steeds tegenhouden? Hoelang nog, o heilige Zoon van God, hoelang?LES 259Laat ik me herinneren dat er geen zonde is.Zonde is de enige gedachte die maakt dat God als doel onbereikbaar lijkt. Wat anders zou ons blind kunnen maken voor wat voor de hand ligt, en duidelijker doen lijken wat vreemd is en vervormd? Wat anders dan zonde veroorzaakt onze aanvallen? Wat anders dan zonde kan de bron zijn van schuld, die straf en lijden eist? En wat anders dan zonde kan de bron zijn van angst, die Gods schepping verduistert en aan liefde de eigenschappen van angst en aanval toebedeelt?Vader, ik wil vandaag niet waanzinnig zijn. Ik wil niet bang voor liefde zijn, noch een toevlucht zoeken in haar tegendeel. Want liefde kent geen tegendeel. U bent de Bron van al-wat-is. En al-wat-is blijft bij U, en U bij al-wat-is.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 258 Laat Ik Me Herinneren Dat God Mijn Doel Is

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 15, 2022 25:51


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn, en waar die in werkelijkheid ook is. Zonde heeft het lichaam ogen gegeven, want wat is er dat de zondelozen zouden willen zien? Welke behoefte hebben zij aan beelden of geluiden of aanrakingen? Wat zouden ze willen horen of waar zouden ze naar willen grijpen? Wat zouden ze überhaupt zintuiglijk willen waarnemen? Zintuiglijk waarnemen is niet kennen. En de waarheid kan alleen met kennis zijn gevuld, en met niets anders.Het lichaam is het instrument dat de denkgeest gemaakt heeft in zijn pogingen zichzelf te misleiden. Zijn doel is te streven. Maar het doel waarnaar het streeft kan veranderen. En nu dient het lichaam een ander streefdoel. Waar het nu op uit is wordt bepaald door het doel dat de denkgeest zich heeft gesteld ter vervanging van zijn doel van zelfmisleiding. Waarheid kan evengoed als leugens zijn doel zijn. In dat geval zullen de zintuigen zoeken naar getuigen van wat waar is.Zonde is de bakermat van alle illusies, die slechts staan voor denkbeeldige zaken voortkomend uit gedachten die onwaar zijn. Ze zijn het ‘bewijs' dat wat geen werkelijkheid heeft, toch werkelijk is. Zonde ‘bewijst' dat Gods Zoon slecht is, dat aan tijdloosheid een eind moet komen, en dat eeuwig leven sterven moet. En God Zelf heeft de Zoon verloren die Hij liefheeft, waarbij Hem niets rest dan verval om Hem compleet te maken, Zijn Wil voor eeuwig door de dood overwonnen is, liefde is vermoord door haat, en vrede niet langer bestaat.De dromen van een gek zijn angstaanjagend, en zonde lijkt inderdaad angst aan te jagen. En toch is wat de zonde ziet slechts een kinderspel. De Zoon van God kan spelen dat hij een lichaam werd, ten prooi aan het kwaad en aan schuld, met maar een kortstondig leven dat eindigt in de dood. Maar al die tijd straalt zijn Vaders licht over hem en heeft Hij hem met een eeuwigdurende Liefde lief, waaraan zijn pretenties in het geheel niets kunnen afdoen.Hoelang, o Zoon van God, wil je nog doorgaan met het spel van de zonde? Zullen we dit scherpgekante kinderspeelgoed niet eens afdanken? Hoe snel ben je bereid naar huis te komen? Vandaag misschien? Er is geen zonde. De schepping is onveranderd. Wil jij je terugkeer naar de Hemel nog steeds tegenhouden? Hoelang nog, o heilige Zoon van God, hoelang?LES 258Laat ik me herinneren dat God mijn doel is.Al wat nodig is, is onze denkgeest erin te trainen voorbij te zien aan alle futiele, zinloze doelen en ons te herinneren dat God ons doel is. De herinnering van Hem ligt verscholen in onze denkgeest, slechts verduisterd door onze kleine nutteloze doelen die niets te bieden hebben en niet bestaan. Blijven we toestaan dat Gods genade in onbewustheid straalt, terwijl we in plaats daarvan de speeltjes en prulletjes van de wereld zoeken? God is ons enig doel, onze enige Liefde. We hebben geen ander streven dan ons Hem te herinneren.Ons doel is niets anders dan de weg te volgen die leidt naar U. We hebben geen ander doel. Wat zouden we anders kunnen verlangen dan ons U te herinneren? Wat zouden we anders kunnen zoeken dan onze Identiteit?

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 257 Laat Ik Me Herinneren Wat Mijn Doel Is

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 25:29


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn, en waar die in werkelijkheid ook is. Zonde heeft het lichaam ogen gegeven, want wat is er dat de zondelozen zouden willen zien? Welke behoefte hebben zij aan beelden of geluiden of aanrakingen? Wat zouden ze willen horen of waar zouden ze naar willen grijpen? Wat zouden ze überhaupt zintuiglijk willen waarnemen? Zintuiglijk waarnemen is niet kennen. En de waarheid kan alleen met kennis zijn gevuld, en met niets anders.Het lichaam is het instrument dat de denkgeest gemaakt heeft in zijn pogingen zichzelf te misleiden. Zijn doel is te streven. Maar het doel waarnaar het streeft kan veranderen. En nu dient het lichaam een ander streefdoel. Waar het nu op uit is wordt bepaald door het doel dat de denkgeest zich heeft gesteld ter vervanging van zijn doel van zelfmisleiding. Waarheid kan evengoed als leugens zijn doel zijn. In dat geval zullen de zintuigen zoeken naar getuigen van wat waar is.Zonde is de bakermat van alle illusies, die slechts staan voor denkbeeldige zaken voortkomend uit gedachten die onwaar zijn. Ze zijn het ‘bewijs' dat wat geen werkelijkheid heeft, toch werkelijk is. Zonde ‘bewijst' dat Gods Zoon slecht is, dat aan tijdloosheid een eind moet komen, en dat eeuwig leven sterven moet. En God Zelf heeft de Zoon verloren die Hij liefheeft, waarbij Hem niets rest dan verval om Hem compleet te maken, Zijn Wil voor eeuwig door de dood overwonnen is, liefde is vermoord door haat, en vrede niet langer bestaat.De dromen van een gek zijn angstaanjagend, en zonde lijkt inderdaad angst aan te jagen. En toch is wat de zonde ziet slechts een kinderspel. De Zoon van God kan spelen dat hij een lichaam werd, ten prooi aan het kwaad en aan schuld, met maar een kortstondig leven dat eindigt in de dood. Maar al die tijd straalt zijn Vaders licht over hem en heeft Hij hem met een eeuwigdurende Liefde lief, waaraan zijn pretenties in het geheel niets kunnen afdoen.Hoelang, o Zoon van God, wil je nog doorgaan met het spel van de zonde? Zullen we dit scherpgekante kinderspeelgoed niet eens afdanken? Hoe snel ben je bereid naar huis te komen? Vandaag misschien? Er is geen zonde. De schepping is onveranderd. Wil jij je terugkeer naar de Hemel nog steeds tegenhouden? Hoelang nog, o heilige Zoon van God, hoelang?LES 257Laat ik me herinneren wat mijn doel is.Als ik mijn doel vergeet kan ik slechts in verwarring zijn, onzeker over wat ik ben en dus tegenstrijdig in mijn handelen. Niemand kan strijdige doelen dienen en dat met goed gevolg doen. Evenmin kan hij functioneren zonder diepe smart en hevige depressie. Laten we daarom vastbesloten zijn ons te herinneren wat we vandaag willen, opdat we onze gedachten en daden op een zinvolle manier tot een eenheid kunnen maken, en alleen dat bereiken wat God ons deze dag wil laten doen.Vader, vergeving is Uw uitverkoren middel voor onze verlossing. Laten we vandaag niet vergeten dat we geen andere wil kunnen hebben dan die van U. En dus moet ons doel tevens het Uwe zijn, willen we de vrede bereiken die U voor ons wilt.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 256 God Is Vandaag Mijn Enig Doel

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 13, 2022 26:07


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn, en waar die in werkelijkheid ook is. Zonde heeft het lichaam ogen gegeven, want wat is er dat de zondelozen zouden willen zien? Welke behoefte hebben zij aan beelden of geluiden of aanrakingen? Wat zouden ze willen horen of waar zouden ze naar willen grijpen? Wat zouden ze überhaupt zintuiglijk willen waarnemen? Zintuiglijk waarnemen is niet kennen. En de waarheid kan alleen met kennis zijn gevuld, en met niets anders.Het lichaam is het instrument dat de denkgeest gemaakt heeft in zijn pogingen zichzelf te misleiden. Zijn doel is te streven. Maar het doel waarnaar het streeft kan veranderen. En nu dient het lichaam een ander streefdoel. Waar het nu op uit is wordt bepaald door het doel dat de denkgeest zich heeft gesteld ter vervanging van zijn doel van zelfmisleiding. Waarheid kan evengoed als leugens zijn doel zijn. In dat geval zullen de zintuigen zoeken naar getuigen van wat waar is.Zonde is de bakermat van alle illusies, die slechts staan voor denkbeeldige zaken voortkomend uit gedachten die onwaar zijn. Ze zijn het ‘bewijs' dat wat geen werkelijkheid heeft, toch werkelijk is. Zonde ‘bewijst' dat Gods Zoon slecht is, dat aan tijdloosheid een eind moet komen, en dat eeuwig leven sterven moet. En God Zelf heeft de Zoon verloren die Hij liefheeft, waarbij Hem niets rest dan verval om Hem compleet te maken, Zijn Wil voor eeuwig door de dood overwonnen is, liefde is vermoord door haat, en vrede niet langer bestaat.De dromen van een gek zijn angstaanjagend, en zonde lijkt inderdaad angst aan te jagen. En toch is wat de zonde ziet slechts een kinderspel. De Zoon van God kan spelen dat hij een lichaam werd, ten prooi aan het kwaad en aan schuld, met maar een kortstondig leven dat eindigt in de dood. Maar al die tijd straalt zijn Vaders licht over hem en heeft Hij hem met een eeuwigdurende Liefde lief, waaraan zijn pretenties in het geheel niets kunnen afdoen.Hoelang, o Zoon van God, wil je nog doorgaan met het spel van de zonde? Zullen we dit scherpgekante kinderspeelgoed niet eens afdanken? Hoe snel ben je bereid naar huis te komen? Vandaag misschien? Er is geen zonde. De schepping is onveranderd. Wil jij je terugkeer naar de Hemel nog steeds tegenhouden? Hoelang nog, o heilige Zoon van God, hoelang?LES 256God is vandaag mijn enig doel.De weg naar God loopt via vergeving hier. Er is geen andere weg. Als de denkgeest geen zonde had gekoesterd, welke noodzaak zou er dan zijn geweest om de weg te vinden naar waar jij bent? Wie zou nog in het ongewisse kunnen verkeren? Wie zou onzeker kunnen zijn over wie hij is? En wie zou nog kunnen blijven slapen, in zware wolken van twijfel omtrent de heiligheid van hem die God zondeloos geschapen heeft? Hier kunnen we alleen maar dromen. Maar we kunnen dromen dat we hem vergeven hebben in wie alle zonde voor altijd onmogelijk is, en dit is wat we vandaag verkiezen te dromen. God is ons doel, vergeving is het middel waardoor onze denkgeest ten langen leste tot Hem terugkeert.En dus, Vader, willen we tot U komen op de door U aangewezen weg. We hebben geen ander doel dan Uw Stem te horen en de weg te vinden die Uw heilig Woord ons heeft getoond.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 255 Deze Dag Verkies Ik Door Te Brengen In Volmaakte Vrede

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 12, 2022 25:18


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn, en waar die in werkelijkheid ook is. Zonde heeft het lichaam ogen gegeven, want wat is er dat de zondelozen zouden willen zien? Welke behoefte hebben zij aan beelden of geluiden of aanrakingen? Wat zouden ze willen horen of waar zouden ze naar willen grijpen? Wat zouden ze überhaupt zintuiglijk willen waarnemen? Zintuiglijk waarnemen is niet kennen. En de waarheid kan alleen met kennis zijn gevuld, en met niets anders.Het lichaam is het instrument dat de denkgeest gemaakt heeft in zijn pogingen zichzelf te misleiden. Zijn doel is te streven. Maar het doel waarnaar het streeft kan veranderen. En nu dient het lichaam een ander streefdoel. Waar het nu op uit is wordt bepaald door het doel dat de denkgeest zich heeft gesteld ter vervanging van zijn doel van zelfmisleiding. Waarheid kan evengoed als leugens zijn doel zijn. In dat geval zullen de zintuigen zoeken naar getuigen van wat waar is.Zonde is de bakermat van alle illusies, die slechts staan voor denkbeeldige zaken voortkomend uit gedachten die onwaar zijn. Ze zijn het ‘bewijs' dat wat geen werkelijkheid heeft, toch werkelijk is. Zonde ‘bewijst' dat Gods Zoon slecht is, dat aan tijdloosheid een eind moet komen, en dat eeuwig leven sterven moet. En God Zelf heeft de Zoon verloren die Hij liefheeft, waarbij Hem niets rest dan verval om Hem compleet te maken, Zijn Wil voor eeuwig door de dood overwonnen is, liefde is vermoord door haat, en vrede niet langer bestaat.De dromen van een gek zijn angstaanjagend, en zonde lijkt inderdaad angst aan te jagen. En toch is wat de zonde ziet slechts een kinderspel. De Zoon van God kan spelen dat hij een lichaam werd, ten prooi aan het kwaad en aan schuld, met maar een kortstondig leven dat eindigt in de dood. Maar al die tijd straalt zijn Vaders licht over hem en heeft Hij hem met een eeuwigdurende Liefde lief, waaraan zijn pretenties in het geheel niets kunnen afdoen.Hoelang, o Zoon van God, wil je nog doorgaan met het spel van de zonde? Zullen we dit scherpgekante kinderspeelgoed niet eens afdanken? Hoe snel ben je bereid naar huis te komen? Vandaag misschien? Er is geen zonde. De schepping is onveranderd. Wil jij je terugkeer naar de Hemel nog steeds tegenhouden? Hoelang nog, o heilige Zoon van God, hoelang?LES 255Deze dag verkies ik door te brengen in volmaakte vrede.Het schijnt me niet toe dat ik ervoor kan kiezen vandaag louter vrede te ervaren. En toch verzekert mijn God me dat Zijn Zoon is zoals Hij. Laat ik deze dag vertrouwen hebben in Hem die zegt dat ik Gods Zoon ben. En laat de vrede die ik vandaag als de mijne verkies, getuigen dat het waar is wat Hij zegt. Gods Zoon kan geen zorgen hebben en moet voor eeuwig in de vrede van de Hemel zijn. In Zijn Naam geef ik deze dag om te ontdekken wat mijn Vader voor mij wil, dat als het mijne te aanvaarden en het al mijn Vaders Zonen te geven, tegelijk met mij.En aldus, mijn Vader, wil ik deze dag met U doorbrengen. Uw Zoon is U niet vergeten. De vrede die U hem gegeven hebt, is nog altijd in zijn denkgeest, en het is daar dat ik deze dag verkies door te brengen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 254 Laat Elke Stem In Mij Verstommen Behalve Die Van God

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 11, 2022 26:58


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn, en waar die in werkelijkheid ook is. Zonde heeft het lichaam ogen gegeven, want wat is er dat de zondelozen zouden willen zien? Welke behoefte hebben zij aan beelden of geluiden of aanrakingen? Wat zouden ze willen horen of waar zouden ze naar willen grijpen? Wat zouden ze überhaupt zintuiglijk willen waarnemen? Zintuiglijk waarnemen is niet kennen. En de waarheid kan alleen met kennis zijn gevuld, en met niets anders.Het lichaam is het instrument dat de denkgeest gemaakt heeft in zijn pogingen zichzelf te misleiden. Zijn doel is te streven. Maar het doel waarnaar het streeft kan veranderen. En nu dient het lichaam een ander streefdoel. Waar het nu op uit is wordt bepaald door het doel dat de denkgeest zich heeft gesteld ter vervanging van zijn doel van zelfmisleiding. Waarheid kan evengoed als leugens zijn doel zijn. In dat geval zullen de zintuigen zoeken naar getuigen van wat waar is.Zonde is de bakermat van alle illusies, die slechts staan voor denkbeeldige zaken voortkomend uit gedachten die onwaar zijn. Ze zijn het ‘bewijs' dat wat geen werkelijkheid heeft, toch werkelijk is. Zonde ‘bewijst' dat Gods Zoon slecht is, dat aan tijdloosheid een eind moet komen, en dat eeuwig leven sterven moet. En God Zelf heeft de Zoon verloren die Hij liefheeft, waarbij Hem niets rest dan verval om Hem compleet te maken, Zijn Wil voor eeuwig door de dood overwonnen is, liefde is vermoord door haat, en vrede niet langer bestaat.De dromen van een gek zijn angstaanjagend, en zonde lijkt inderdaad angst aan te jagen. En toch is wat de zonde ziet slechts een kinderspel. De Zoon van God kan spelen dat hij een lichaam werd, ten prooi aan het kwaad en aan schuld, met maar een kortstondig leven dat eindigt in de dood. Maar al die tijd straalt zijn Vaders licht over hem en heeft Hij hem met een eeuwigdurende Liefde lief, waaraan zijn pretenties in het geheel niets kunnen afdoen.Hoelang, o Zoon van God, wil je nog doorgaan met het spel van de zonde? Zullen we dit scherpgekante kinderspeelgoed niet eens afdanken? Hoe snel ben je bereid naar huis te komen? Vandaag misschien? Er is geen zonde. De schepping is onveranderd. Wil jij je terugkeer naar de Hemel nog steeds tegenhouden? Hoelang nog, o heilige Zoon van God, hoelang?LES 254Laat elke stem in mij verstommen, behalve die van God.Vader, vandaag wil ik alleen Uw Stem horen. In de diepste stilte wil ik tot U komen om Uw Stem te horen en Uw Woord te ontvangen. Ik heb geen ander gebed dan dit: ik kom tot U om U om de waarheid te vragen. En de waarheid is niets anders dan Uw Wil, die ik vandaag met U wil delen.Vandaag laten we geen enkele egogedachte onze woorden of daden richten. Wanneer zulke gedachten zich aandienen, doen we rustig een stap terug en kijken ernaar, en laten ze dan los. Wat ze met zich mee zouden brengen, willen we niet. En dus kiezen we er niet voor ze vast te houden. Nu zijn ze stil. En in die stilheid, geheiligd door Zijn Liefde, spreekt God tot ons en vertelt ons van onze wil, nu we ervoor kozen ons Hem te herinneren.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 253 Mijn Zelf Is Heer En Meester Van Het Universum

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 10, 2022 25:32


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn, en waar die in werkelijkheid ook is. Zonde heeft het lichaam ogen gegeven, want wat is er dat de zondelozen zouden willen zien? Welke behoefte hebben zij aan beelden of geluiden of aanrakingen? Wat zouden ze willen horen of waar zouden ze naar willen grijpen? Wat zouden ze überhaupt zintuiglijk willen waarnemen? Zintuiglijk waarnemen is niet kennen. En de waarheid kan alleen met kennis zijn gevuld, en met niets anders.Het lichaam is het instrument dat de denkgeest gemaakt heeft in zijn pogingen zichzelf te misleiden. Zijn doel is te streven. Maar het doel waarnaar het streeft kan veranderen. En nu dient het lichaam een ander streefdoel. Waar het nu op uit is wordt bepaald door het doel dat de denkgeest zich heeft gesteld ter vervanging van zijn doel van zelfmisleiding. Waarheid kan evengoed als leugens zijn doel zijn. In dat geval zullen de zintuigen zoeken naar getuigen van wat waar is.Zonde is de bakermat van alle illusies, die slechts staan voor denkbeeldige zaken voortkomend uit gedachten die onwaar zijn. Ze zijn het ‘bewijs' dat wat geen werkelijkheid heeft, toch werkelijk is. Zonde ‘bewijst' dat Gods Zoon slecht is, dat aan tijdloosheid een eind moet komen, en dat eeuwig leven sterven moet. En God Zelf heeft de Zoon verloren die Hij liefheeft, waarbij Hem niets rest dan verval om Hem compleet te maken, Zijn Wil voor eeuwig door de dood overwonnen is, liefde is vermoord door haat, en vrede niet langer bestaat.De dromen van een gek zijn angstaanjagend, en zonde lijkt inderdaad angst aan te jagen. En toch is wat de zonde ziet slechts een kinderspel. De Zoon van God kan spelen dat hij een lichaam werd, ten prooi aan het kwaad en aan schuld, met maar een kortstondig leven dat eindigt in de dood. Maar al die tijd straalt zijn Vaders licht over hem en heeft Hij hem met een eeuwigdurende Liefde lief, waaraan zijn pretenties in het geheel niets kunnen afdoen.Hoelang, o Zoon van God, wil je nog doorgaan met het spel van de zonde? Zullen we dit scherpgekante kinderspeelgoed niet eens afdanken? Hoe snel ben je bereid naar huis te komen? Vandaag misschien? Er is geen zonde. De schepping is onveranderd. Wil jij je terugkeer naar de Hemel nog steeds tegenhouden? Hoelang nog, o heilige Zoon van God, hoelang?LES 253Mijn Zelf is heer en meester van het universum.Het is onmogelijk dat iets, wat ook, tot mij zou kunnen komen waar ik niet zelf om heb gevraagd. Zelfs in deze wereld ben ik het die mijn lot beheerst. Wat gebeurt, is wat ik verlang. Wat niet plaatsvindt, is wat ik niet wil dat gebeurt. Dit moet ik aanvaarden. Want zo word ik voorbij deze wereld geleid naar mijn scheppingen, kinderen van mijn wil, in de Hemel waar mijn heilige Zelf vertoeft met hen en Hem die mij geschapen heeft.U bent het Zelf dat U als Zoon geschapen hebt, die schept zoals U, Eén met U. Mijn Zelf, dat het universum regeert, is slechts Uw Wil in volmaakte eenheid met de mijne, die niets dan blije instemming kan bieden aan de Uwe, opdat het tot Zichzelf mag worden uitgebreid.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 252 De Zoon Van God Is Mijn Identiteit

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 9, 2022 25:19


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn, en waar die in werkelijkheid ook is. Zonde heeft het lichaam ogen gegeven, want wat is er dat de zondelozen zouden willen zien? Welke behoefte hebben zij aan beelden of geluiden of aanrakingen? Wat zouden ze willen horen of waar zouden ze naar willen grijpen? Wat zouden ze überhaupt zintuiglijk willen waarnemen? Zintuiglijk waarnemen is niet kennen. En de waarheid kan alleen met kennis zijn gevuld, en met niets anders.Het lichaam is het instrument dat de denkgeest gemaakt heeft in zijn pogingen zichzelf te misleiden. Zijn doel is te streven. Maar het doel waarnaar het streeft kan veranderen. En nu dient het lichaam een ander streefdoel. Waar het nu op uit is wordt bepaald door het doel dat de denkgeest zich heeft gesteld ter vervanging van zijn doel van zelfmisleiding. Waarheid kan evengoed als leugens zijn doel zijn. In dat geval zullen de zintuigen zoeken naar getuigen van wat waar is.Zonde is de bakermat van alle illusies, die slechts staan voor denkbeeldige zaken voortkomend uit gedachten die onwaar zijn. Ze zijn het ‘bewijs' dat wat geen werkelijkheid heeft, toch werkelijk is. Zonde ‘bewijst' dat Gods Zoon slecht is, dat aan tijdloosheid een eind moet komen, en dat eeuwig leven sterven moet. En God Zelf heeft de Zoon verloren die Hij liefheeft, waarbij Hem niets rest dan verval om Hem compleet te maken, Zijn Wil voor eeuwig door de dood overwonnen is, liefde is vermoord door haat, en vrede niet langer bestaat.De dromen van een gek zijn angstaanjagend, en zonde lijkt inderdaad angst aan te jagen. En toch is wat de zonde ziet slechts een kinderspel. De Zoon van God kan spelen dat hij een lichaam werd, ten prooi aan het kwaad en aan schuld, met maar een kortstondig leven dat eindigt in de dood. Maar al die tijd straalt zijn Vaders licht over hem en heeft Hij hem met een eeuwigdurende Liefde lief, waaraan zijn pretenties in het geheel niets kunnen afdoen.Hoelang, o Zoon van God, wil je nog doorgaan met het spel van de zonde? Zullen we dit scherpgekante kinderspeelgoed niet eens afdanken? Hoe snel ben je bereid naar huis te komen? Vandaag misschien? Er is geen zonde. De schepping is onveranderd. Wil jij je terugkeer naar de Hemel nog steeds tegenhouden? Hoelang nog, o heilige Zoon van God, hoelang?LES 252De Zoon van God is mijn Identiteit.Mijn Zelf is heilig, verheven boven alle gedachten aan heiligheid die ik me nu indenken kan. Zijn schitterende en volmaakte zuiverheid is veel stralender dan elk licht dat ik ooit heb gezien. Zijn liefde is onbegrensd, met een intensiteit die alles in de rust van een kalme zekerheid in zich besloten houdt. Zijn kracht komt niet voort uit de verzengende impulsen die de wereld bewegen, maar uit de grenzeloze Liefde van God Zelf. Hoe ver moet mijn Zelf niet boven deze wereld uitgaan, en toch, wat is Het mij nabij en dicht bij God!Vader, U kent mijn ware Identiteit. Openbaar die nu aan mij, Uw Zoon, opdat ik zal ontwaken tot de waarheid in U en weten dat ik de Hemel heb hervonden.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 251 Ik Heb Niets Nodig Dan De Waarheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 8, 2022 25:34


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn, en waar die in werkelijkheid ook is. Zonde heeft het lichaam ogen gegeven, want wat is er dat de zondelozen zouden willen zien? Welke behoefte hebben zij aan beelden of geluiden of aanrakingen? Wat zouden ze willen horen of waar zouden ze naar willen grijpen? Wat zouden ze überhaupt zintuiglijk willen waarnemen? Zintuiglijk waarnemen is niet kennen. En de waarheid kan alleen met kennis zijn gevuld, en met niets anders.Het lichaam is het instrument dat de denkgeest gemaakt heeft in zijn pogingen zichzelf te misleiden. Zijn doel is te streven. Maar het doel waarnaar het streeft kan veranderen. En nu dient het lichaam een ander streefdoel. Waar het nu op uit is wordt bepaald door het doel dat de denkgeest zich heeft gesteld ter vervanging van zijn doel van zelfmisleiding. Waarheid kan evengoed als leugens zijn doel zijn. In dat geval zullen de zintuigen zoeken naar getuigen van wat waar is.Zonde is de bakermat van alle illusies, die slechts staan voor denkbeeldige zaken voortkomend uit gedachten die onwaar zijn. Ze zijn het ‘bewijs' dat wat geen werkelijkheid heeft, toch werkelijk is. Zonde ‘bewijst' dat Gods Zoon slecht is, dat aan tijdloosheid een eind moet komen, en dat eeuwig leven sterven moet. En God Zelf heeft de Zoon verloren die Hij liefheeft, waarbij Hem niets rest dan verval om Hem compleet te maken, Zijn Wil voor eeuwig door de dood overwonnen is, liefde is vermoord door haat, en vrede niet langer bestaat.De dromen van een gek zijn angstaanjagend, en zonde lijkt inderdaad angst aan te jagen. En toch is wat de zonde ziet slechts een kinderspel. De Zoon van God kan spelen dat hij een lichaam werd, ten prooi aan het kwaad en aan schuld, met maar een kortstondig leven dat eindigt in de dood. Maar al die tijd straalt zijn Vaders licht over hem en heeft Hij hem met een eeuwigdurende Liefde lief, waaraan zijn pretenties in het geheel niets kunnen afdoen.Hoelang, o Zoon van God, wil je nog doorgaan met het spel van de zonde? Zullen we dit scherpgekante kinderspeelgoed niet eens afdanken? Hoe snel ben je bereid naar huis te komen? Vandaag misschien? Er is geen zonde. De schepping is onveranderd. Wil jij je terugkeer naar de Hemel nog steeds tegenhouden? Hoelang nog, o heilige Zoon van God, hoelang?LES 251Ik heb niets nodig dan de waarheid.Ik heb naar veel dingen gezocht, en wanhoop gevonden. Nu zoek ik er slechts één, want in dat ene ligt al wat ik nodig heb en het enige wat ik nodig heb. Al wat ik voorheen zocht had ik niet nodig en wilde ik niet eens. Mijn enige behoefte zag ik niet. Maar nu zie ik in dat ik alleen de waarheid nodig heb. Daarin zijn alle behoeften bevredigd, eindigen alle hunkeringen, is alle hoop uiteindelijk vervuld en zijn dromen verdwenen. Nu heb ik alles wat ik nodig kan hebben. Nu heb ik alles wat ik verlangen kan. En nu vind ik eindelijk vrede.En voor die vrede, Vader, zeggen we dank. Wat wij onszelf ontzegden, heeft U teruggegeven, en dat alleen is wat we werkelijk verlangen.

The Gambit
The Gambit Episode 158: PROFUNDITY AND SET 4 ARE HERE! | Star Wars: Galaxy of Heroes

The Gambit

Play Episode Listen Later Sep 6, 2022 107:28


Xaereth and SoloBass15 produce their 158th episode!! Set 4 and Profundity dominate the conversation as the Vaders are unleashed on the Meta. Too much to discuss. Podcast questions answered. So much madness. Madness!! Here are some links to help you on your way: The Sarah and Adam Show - A weekly nerd show review The Gambit Discord Server Xaereth's Twitch Channel Solobass15's Twitch Channel Gambit Twitch Channel Xaereth's YouTube Channel Solobass15's YouTube Channel Gambit YouTube Channel Grand Arena Counters - Google Sheets version Grand Arena Counters - Mobile-friendly version

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 171 De Herauten Van De Eeuwigheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 29, 2022 6:55


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De herauten van de eeuwigheid1. In deze wereld komt Gods Zoon het dichtst bij zichzelf in een heilige relatie. Daar begint hij de zekerheid te vinden die zijn Vader in hem heeft. En daar vindt hij zijn functie, die inhoudt dat zijn Vaders wetten worden teruggegeven aan wat erbuiten werd gehouden, en dat gevonden wordt wat verloren was. Alleen in de tijd kan iets verloren zijn, en nooit voor altijd. Zo verbinden de delen van Gods Zoon zich in de tijd geleidelijk met elkaar, en met elke verbinding komt het eind van de tijd dichterbij. Elk wonder van verbinding is een machtige heraut van de eeuwigheid. Niemand met een enkelvoudig doel, eenduidig en zeker, kan bang zijn. En niemand die met hem zijn doel deelt, kan niet één zijn met hem.2. Elke heraut van de eeuwigheid bezingt het eind van zonde en angst. Elk spreekt in de tijd over wat die verre overstijgt. Twee stemmen, tezamen verheven, roepen de harten van iedereen op die als één te laten kloppen. En in die ene harteklop wordt de eenheid van de liefde verkondigd en welkom geheten. Vrede zij je heilige relatie, die de macht heeft de eenheid van Gods Zoon bijeen te houden. Jij geeft voor eenieder aan je broeder, en in jouw gave wordt eenieder blij gemaakt. Vergeet niet Wie jou de gaven heeft gegeven die jij geeft, en door dit niet te vergeten zul jij je herinneren Wie Hem de gaven gaf om ze jou te geven.3. Het is onmogelijk je broeders waarde te overschatten. Alleen het ego doet dat, maar het enige wat dit inhoudt is dat het de ander voor zichzelf wil hebben en hem daarom te gering schat. Wat onschatbaar is, kan duidelijk niet op waarde worden geschat. Onderken je de angst die ontstaat uit de zinloze poging te oordelen over iets wat zo ver buiten jouw beoordeling ligt, dat je het zelfs niet kunt zien? Oordeel niet over wat voor jou onzichtbaar is, of je zult het nooit zien, maar wacht geduldig op de komst ervan. Het zal jou gegeven worden je broeders waarde te zien wanneer het enige wat jij voor hem wilt, vrede is. En wat je voor hem wilt, zul jij ontvangen.4. Hoe kun je de waarde schatten van wie jou vrede schenkt? Wat zou je wensen behalve wat hij jou biedt? Zijn waarde is door zijn Vader bepaald, en je zult die herkennen wanneer je zijn Vaders gave via hem ontvangt. Wat zich in hem bevindt zal zo helder in jouw dankbare visie stralen dat jij hem louter zult liefhebben en blij zult zijn. Je zult er niet aan denken hem te oordelen, want wie ziet het gelaat van Christus en blijft volhouden dat oordelen nog betekenis heeft? Want deze vasthoudendheid komt van degenen die niet zien. Visie of oordeel is jouw keuze, maar nooit beide tegelijk.5. Het lichaam van je broeder is van even weinig nut voor jou als voor hem. Wanneer het alleen wordt gebruikt zoals de Heilige Geest dit onderwijst, heeft het geen functie. Want de denkgeest heeft het lichaam niet nodig om te communiceren. Het zicht waarmee het lichaam wordt gezien, heeft geen toepassing die het doel van een heilige relatie dient. En zolang jij op die manier naar jouw broeder kijkt, zijn middel en doel niet op één lijn gebracht. Waarom moet het zoveel heilige ogenblikken vergen om dit zijn beslag te laten krijgen, wanneer één zou volstaan? Er is er maar één. Het vleugje eeuwigheid, als een gouden licht ijlend door de tijd, is een en hetzelfde: niets ervoor, niets erna.6. Jij kijkt naar elk heilig ogenblik als een ander punt in de tijd. Het verandert nooit. Al wat het ooit in zich droeg of dragen zal is nu hier. Het verleden haalt er niets af en de toekomst zal er niets meer aan toevoegen. Alles is dan ook hier. Hier is de lieflijkheid van je relatie, waarin middel en doel reeds volmaakt in harmonie zijn. Hier is het volmaakte vertrouwen dat jij op zekere dag je broeder zult schenken, jou reeds geschonken; en hier is de onbeperkte vergeving die jij hem zult geven, reeds gegeven, en het gelaat van Christus waarnaar jij eens zult kijken, reeds gezien.7. Kun jij de schenker van een dergelijke gave op zijn waarde schatten? Wil jij deze gave voor enige andere inruilen? Deze gave brengt Gods wetten weer terug in je herinnering. En louter door je die te herinneren, is het onvermijdelijk dat de wetten die jou vasthielden als een gevangene van pijn en dood, worden vergeten. Dit is geen gave die het lichaam van je broeder jou schenkt. De sluier die de gave verborgen houdt, houdt eveneens hem verborgen. Hij is de gave, en toch weet hij dit niet. En jij evenmin. Heb er echter vertrouwen in dat Hij die de gave in jou en je broeder ziet, die voor jullie beiden zal schenken en ontvangen. En dankzij Zijn visie zul jij die zien, en dankzij Zijn inzicht zul je die herkennen en als de jouwe liefhebben.8. Wees getroost, en voel hoe de Heilige Geest over jou waakt, in liefde en met volmaakt vertrouwen in wat Hij ziet. Hij kent de Zoon van God, en deelt zijn Vaders zekerheid dat het universum in veiligheid en vrede in zijn liefdevolle handen rust. Laten we nu eens nagaan wat hij dient te leren om zijn Vaders vertrouwen in hem te delen. Wat is hij dan, dat de Schepper van het universum het hem zou moeten schenken en weten dat het daar veilig is? Hij ziet zichzelf niet zoals zijn Vader hem kent. En toch is het onmogelijk dat Gods vertrouwen misplaatst zou zijn.

Echt Gebeurd
Afl. 369 Vaders en zonen: Nico van der Knaap

Echt Gebeurd

Play Episode Listen Later Aug 25, 2022 11:57


'Als ze je in elkaar slaan, dan hoef je niet te denken dat we je komen helpen', zegt Nico van der Knaaps vader tegen hem als hij voor het eerst naar de LTS gaat.Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

MovieInsiders
MovieInsiders 341: Beast, Bullet Train, Grease, Prey, Top 5 Iets met treinen retour

MovieInsiders

Play Episode Listen Later Aug 12, 2022 74:16


Wat op de streamingplatforms verschijnt, had wel een bioscoopscherm verdiend en wat in de theaters draait, had je best op een dienst als Netflix mogen uitbrengen. Dat lijkt in deze podcast de conclusie van de MovieInsiders na het zien van een berg aan nieuwe titels. Moeten we bijvoorbeeld een kaartje kopen voor Idris Elba die vecht tegen een pissige leeuw in Beast of voor Brad Pitt die Mr. Cool probeert te blijven in een flitstrein vol agressief gespuis in Bullet Train? En was de Predator-prequel Prey (nu op Disney+) niet veel beter tot zijn recht gekomen op het grote witte doek? Uiteraard zal de luisteraar in eerste instantie vooral benieuwd zijn wat Gudo en John te melden hebben over deze films. Er valt meer te tackelen, want ook de Videoland-productie Vaders & Zonen (een zwarte komedie met Fedja van Huêt) en het waargebeurde Thirteen Lives met Colin Farrell (op Amazon Prime Video) komen voorbij. En hier konden ze niet omheen: naar aanleiding van het overlijden van Olivia Newton-John wordt het tijd de klassieker (?) Grease uit 1978 weer eens terug te spoelen. Dat is door moderne ogen een nogal vies filmpje? Tell me more... 00:00 Introductie05:13 Recensie: Beast, There Is No Evil11:12 Recensie: Bullet Train20:57 Top 5: Iets met treinen retour34:21 Klassieker: Grease (1978)49:29 Recensie: Prey60:02 Ook nog gezien: Vaders & Zonen, Thirteen Lives, Fast & Feel Love68:49 VooruitblikSupport the show: https://www.patreon.com/movieinsidersSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Nooit meer slapen
Kees Hulst (acteur)

Nooit meer slapen

Play Episode Listen Later Aug 5, 2022 57:43


Kees Hulst is acteur en regisseur. Vanaf 5 augustus is hij te zien in de film Vaders & Zonen. In de duistere komedie teren twee eigenaardige broers op het pensioen van hun vader, tot die overlijdt en ze vervanging moeten zoeken. De acteercarrière van Hulst beslaat veertig jaar. Hij maakte deel uit van o.a. Toneelgroep Amsterdam en Het Zuidelijk Toneel, en speelde in meerdere films en tv-series. In 2010 won de acteur voor zijn rol in Tirza een Louis d'Or voor de beste mannelijke hoofdrol. Van 2017 tot 2019 vertolkte hij Hendrik Groen in Het Geheime Dagbroek van Hendrik Groen. Lotje IJzermans gaat met Kees Hulst in gesprek.

PrekenWeb.nl
Ds. W.A. Zondag - Zondag 1 : Vraag en antwoord 1

PrekenWeb.nl

Play Episode Listen Later Jul 29, 2022 61:18


Thema: De christen getroost (3): Punt 1: Vanwege de bewaring, Punt 2: Vanwege de verzekering, Bijbeltekst Omschrijving: HC Zondag 1 - deel 3 Vraag 1: Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmaker Jezus Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo bewaart, dat zonder de wil mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.