Podcasts about De Wet

  • 239PODCASTS
  • 527EPISODES
  • 32mAVG DURATION
  • 1EPISODE EVERY OTHER WEEK
  • Jan 6, 2023LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about De Wet

Show all podcasts related to de wet

Latest podcast episodes about De Wet

Kim Munnecom Podcast
#791 Q&A Friday: De Wet van Aantrekking en geld, business, investeren, opvoeden en meer

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Jan 6, 2023 78:59


#791 Q&A Friday: De Wet van Aantrekking en geld, business, investeren, opvoeden en meer

Kim Munnecom Podcast
#790 De meest effectieve manier van doelen stellen én behalen met de Wet van Aantrekking

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Jan 3, 2023 24:47


#790 De meest effectieve manier van doelen stellen én behalen met de Wet van Aantrekking

Maarten van Rossem - De Podcast

Maarten en Tom bespreken de verbeterde versie van de veelbesproken ChatGPT. Een AI-tool die uit het niks realistische verhalen produceert. Is de tool een kans of bedreiging?

ZDA Reformatie | Preken/Thema's
Preek - De wet van God, De spiegel van de ziel

ZDA Reformatie | Preken/Thema's

Play Episode Listen Later Dec 17, 2022 36:53


De Wet van God is net een spiegel, die ons wijst naar onze tekortkomingen. "Door de wet is de kennis der zonde." Romeinen 3:20, daarom zonder de wet, kan niemand tot bekering komen. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde, omdat zonde is de overtreding van Gods wet (1 Johannes 3:4). Het doel van de wet van God is om de volmaaktheid van de Schepper te weerspiegelen en om te laten zien dat we de regeneratie van de Heilige Geest nodig hebben en dat Gods beeld kan worden hersteld in ons. Een zeer belangrijk punt is het concept dat we hebben over Gods wet. We denken vaak dat het ons ontsiert, dat het ons slecht eruit laat zien, dat de wet de vorderingen van God overdrijft en dat God streng is in het geven van Zijn wet. Andere mensen kijken in een holle spiegel en zij denken dat Gods wet hun fouten vermindert, waardoor hun zonden klein worden. Als zij erop kijken zien ze zelf klein uit en de fouten en vlekken zien ze niet. Ze denken dat ze voldoen aan de geboden van God en daarom verdienen ze de hemel. Ze onderschatten hun conditie en zien ze perfect uit. Het geval van de Farizeeën. Zij zijn van mening dat door het houden van bepaalde geboden naar de letter, zij Gods eisen vervullen.

Maarten van Rossem - De Podcast
#326 - De Wet van Faraday

Maarten van Rossem - De Podcast

Play Episode Listen Later Dec 15, 2022 39:03


In de energietransitie speelt de Wet van Faraday een grote rol. Maarten en Tom vertellen het verhaal van één van de belangrijkste uitvinders uit de geschiedenis.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 344 Vandaag Leer Ik De Wet Van De Liefde Wat Ik Mijn Broeder Geef Is Mijn Gave Aan Mij

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 10, 2022 26:15


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.Een wonder bevat de gave van genade, want het wordt gegeven en ontvangen als één. En zo illustreert het de wet van de waarheid waaraan de wereld niet gehoorzaamt, omdat die er volstrekt niet in slaagt te begrijpen hoe zij werkt. Een wonder keert de waarneming om die voorheen op-z'n-kop stond, en maakt aldus een eind aan de vreemde vervormingen die zich manifesteerden. Nu staat de waarneming open voor de waarheid. Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd beschouwd.Vergeving is de bakermat van wonderen. De ogen van Christus verlenen ze aan alles waar zij in genade en liefde naar kijken. In Zijn zicht is waarneming rechtgezet, en wat bedoeld was om te vervloeken is nu gekomen om te zegenen. Elke lelie van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van de liefde aan. En elk wordt neergelegd voor het Woord van God, op het universele altaar voor de Schepper en de schepping, in het licht van volmaakte zuiverheid en oneindige vreugde.Eerst wordt het wonder in vertrouwen aanvaard, omdat erom vragen veronderstelt dat de denkgeest is klaargemaakt om zich een idee te vormen van wat hij niet kan zien en niet begrijpt. Maar dat vertrouwen zal zijn getuigen aanvoeren om te laten zien dat datgene waarop het berust er werkelijk is. En zo zal het wonder jouw vertrouwen erin rechtvaardigen en laten zien dat het berustte op een wereld die werkelijker is dan wat je vroeger zag, een wereld verlost van wat jij dacht dat er was.Wonderen vallen als helende druppels regen uit de Hemel op een droge en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels komen sterven. Nu hebben ze water. Nu is de wereld groen. En overal schieten er tekenen van leven op, die laten zien dat wat geboren is nooit dood kan gaan, want wat leven bezit, bezit onsterfelijkheid.LES 344Vandaag leer ik de wet van de liefde: wat ik mijn broeder geef is mijn gave aan mij.Dit is Uw wet, Vader, niet die van mij. Ik heb niet begrepen wat geven betekent en dacht te moeten bewaren wat ik voor mijzelf alleen verlangde. En toen ik naar de schat keek die ik meende te bezitten, vond ik een lege plek waar nooit iets was, of is, of zijn zal. Wie kan een droom delen? En wat kan een illusie mij bieden? Maar hij die ik vergeef, zal mij geschenken geven die de waarde van alles op aarde te boven gaan. Laat mijn vergeven broeders mijn schatkamer vullen met hemelse rijkdommen, de enige die werkelijk zijn. Zo wordt de wet van de liefde vervuld. En zo staat Uw Zoon op en keert hij naar U terug.Hoe nabij zijn wij elkaar, nu we gaan naar God. Hoe nabij is Hij ons. Hoe dichtbij is het eind van de droom van zonde, en de verlossing van de Zoon van God.

Kim Munnecom Podcast
#774 Q&A Friday: De wet van Aantrekking en liefde, zwangerschap, moneymindset, financiële thermostaat en businessgroei

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Dec 2, 2022 66:12


#774 Q&A Friday: De wet van Aantrekking en liefde, zwangerschap, moneymindset, financiële thermostaat en businessgroei

Project Binnenhof | BNR
D66 wil circulaire economie verankeren in de wet

Project Binnenhof | BNR

Play Episode Listen Later Dec 1, 2022 11:48


D66 wil miljoenen euro's vrijmaken om circulaire ondernemers te ondersteunen. Want de Nederlandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn, van niche naar de norm. Voor vrijblijvende afspraken en doelstellingen vindt de partij het te laat, en dus wil D66 dit verankeren in de wet.   Liesbeth bespreekt het met D66-Kamerlid Kiki Hagen en politiek verslaggever Leendert Beekman.See omnystudio.com/listener for privacy information.

No More Boring Learning
118. Het middel belangrijker dan het doel?! Pas op voor de Wet van Campbell

No More Boring Learning

Play Episode Listen Later Nov 26, 2022 19:34


De meeste organisaties hebben last van Campbells Law. In pogingen perfcormance te duiden maken ze gebruik van cijfermatige indicatoren. Alleen dan wordt de indicator het doel! Wat te doen als het middel (bijvoorbeeld het meten van de klanttevredenheid) belangrijker wordt dan het doel (tevreden klanten)? Wat is slim als leidinggevenden niet meer gaan voor blije medewerkers, maar voor een hoge tevredenheidsscore? In deze aflevering ontrafelen Jeanne en Jan-Peter Campbells Law en bespreken wat handig is om te doen.Wil je meepraten, laat een voice berichtje achter: https://www.speakpipe.com/brainbakery Support the show

Argos
TIB-voorzitter Moussault: ‘Nieuwe inlichtingenwet is een gemiste kans'

Argos

Play Episode Listen Later Nov 19, 2022 35:35


De overheid wil de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (de WIV) aanpassen. Het eerste plan stuitte in maart vorig jaar echter op veel tegenstand, met name van de toezichthouders die de inlichtingendiensten controleren. Inmiddels lijkt een definitief wetsvoorstel dichtbij, maar zijn er voldoende verbetering aangebracht? De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, kortweg de WIV, werd in 2018 ingevoerd. Dat ging gepaard met een hoop onvrede en reuring in de samenleving: in een raadgevend referendum stemde de meerderheid van de kiezers tegen de invoering van de sleepwet, zoals tegenstanders de WIV noemden. Om critici tegemoet te komen, voegde de regering waarborgen toe die ervoor moesten zorgen dat burgerrechten goed beschermd zouden worden. Er zouden bijvoorbeeld geen hele wijken afgeluisterd worden, en er zou alleen gericht getapt worden.  In maart vorig jaar maakte de regering echter bekend de WIV aan te willen passen, waardoor de eerder gemaakte beloftes in de prullenbank leken te belanden. Het plan stuitte dan ook op forse kritiek: de toezichthouders noemden het eerste voorstel zelfs onacceptabel. Een van de critici was Mariëtte Moussault. Zij is voorzitter van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, oftewel de TIB. Moussault legt in de uitzending uit waarom ze bezwaren had en heeft tegen dit plan. Inmiddels wachten de betrokken partijen al maanden op een definitief wetsvoorstel. Welke verbeteringen zijn er in de laatste versie aangebracht? Is deze versie wel acceptabel voor de toezichthouders? En worden de toezeggingen die de overheid in 2018 deed nou wel of niet overboord gegooid?

Argos
TIB-voorzitter Moussault: ‘Nieuwe inlichtingenwet is een gemiste kans'

Argos

Play Episode Listen Later Nov 19, 2022 35:35


De overheid wil de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (de WIV) aanpassen. Het eerste plan stuitte in maart vorig jaar echter op veel tegenstand, met name van de toezichthouders die de inlichtingendiensten controleren. Inmiddels lijkt een definitief wetsvoorstel dichtbij, maar zijn er voldoende verbetering aangebracht? De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, kortweg de WIV, werd in 2018 ingevoerd. Dat ging gepaard met een hoop onvrede en reuring in de samenleving: in een raadgevend referendum stemde de meerderheid van de kiezers tegen de invoering van de sleepwet, zoals tegenstanders de WIV noemden. Om critici tegemoet te komen, voegde de regering waarborgen toe die ervoor moesten zorgen dat burgerrechten goed beschermd zouden worden. Er zouden bijvoorbeeld geen hele wijken afgeluisterd worden, en er zou alleen gericht getapt worden.  In maart vorig jaar maakte de regering echter bekend de WIV aan te willen passen, waardoor de eerder gemaakte beloftes in de prullenbank leken te belanden. Het plan stuitte dan ook op forse kritiek: de toezichthouders noemden het eerste voorstel zelfs onacceptabel. Een van de critici was Mariëtte Moussault. Zij is voorzitter van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, oftewel de TIB. Moussault legt in de uitzending uit waarom ze bezwaren had en heeft tegen dit plan. Inmiddels wachten de betrokken partijen al maanden op een definitief wetsvoorstel. Welke verbeteringen zijn er in de laatste versie aangebracht? Is deze versie wel acceptabel voor de toezichthouders? En worden de toezeggingen die de overheid in 2018 deed nou wel of niet overboord gegooid?

Atom Venture Podcasts
Lessons in Business from South African Entrepreneur Andre de Wet

Atom Venture Podcasts

Play Episode Listen Later Nov 13, 2022 50:52


In this wide ranging discussion we are talking with Andre de Wet, serial entreprener and current founder of Flood https://www.flood.finance/ In this conversation we cover: - His bounce back from failure - How he won the global mobile app of the year - How entrepreneurship has changed in the past 30 years - Tips on how you can take your business global - How you can scale a marketplace business - The origins of Flood - How you sell to enterprise businesses - Is sweat equity a good thing - His experience of mentorship and the common mistakes that founders make - Tips on expanding your business into Africa

Studio Plantaardig
#26 Dierenwelzijn in de wet: “alle dieren zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan andere” – Noor Evertsen

Studio Plantaardig

Play Episode Listen Later Nov 11, 2022 52:54


Alle dieren zijn gelijk. Maar sommige zijn meer gelijk dan anderen. Deze taalkundige hersengymnastiek van George Orwell – uit zijn beroemde boek Animal Farm – is treffend voor hoe het gesteld staat met de rechten van dieren. En ja, het is ook niet makkelijk, want hoe verenig je nou het belang van het dier op een mooi en lang leven, met de behoefte van de mens naar een stuk vlees? Daarover ga ik in gesprek met Noor Evertsen. Zij is onderzoeker en publicist op het gebied van dierenwelzijn en dierenrechten. Ze schreef daarover diverse boeken en is tevens bestuurslid van de Stichting Animal Rights.  In deze afleveringDe Wet Dieren stelt dat dieren een ‘intrinsieke waarde' hebben. Wat houdt dat in?Hoe een varken uit de bio-industrie andere rechten heeft dan een varken in de achtertuin. Ziet Noor positieve ontwikkelingen in het recht voor dieren? Wat gaat het amendement van Leonie Vestering (PvDD) veranderen voor de dieren? Meer info? Stichting Animal RightsWet DierenAmendement Wet Dieren door Leonie Vestering (PvDD): Artikel in Boerderij over de uitspraak van de rechter mbt. "Structurele misstanden in de veehouderij"De twee kunstenaars die Noor Evertsen in de podcast noemt:  Hartmunt Kiewert en Lieke LandCreditsGast: Noor Evertsen, Animal RightsPresentatie: Esther Molenwijk, Bureau DaadWerkVegan VoxPop: Ernie van Dalen, de Groene van DalenAudio en design: Marlon van der Pas, Nothing BlankHet Vegan Journaal met Pablo Moleman van ProvegMinister Adema tornt aan wetswijziging die welzijn in veehouderij zou verbeterenOverheidscampagne Nationale klimaatweek roept voor de eerste keer op minder vlees te etenBiden wil vleesprijzen verlagen met subsidie van 73 miljoen dollarOok Nijmegen en Utrecht willen nu proberen vleesreclames te verbiedenNijmeegs restaurant De Nieuwe Winkel uitgeroepen tot beste groenterestaurant ter wereldVeganistisch snoep en drop haalt marktaandeel van 12%Studio PlantaardigWeb:  https://www.studioplantaardig.nlInstagram: @StudioplantaardigTwitter: #Studioplantaardig Help ons het plantaardige nieuws te verspreiden: deel deze podcast. Enorm bedankt!

Women Crush Wednesday with Tracey Lange #WCW
#WCW with 'Warrior Woman' Garine de Wet

Women Crush Wednesday with Tracey Lange #WCW

Play Episode Listen Later Nov 10, 2022 2:33


See omnystudio.com/listener for privacy information.

Atom Venture Podcasts
If you're in a place, be there! 5 Questions with Andre de Wet

Atom Venture Podcasts

Play Episode Listen Later Nov 9, 2022 4:34


In this podcast we hear what the daily routine is for serial entreprenuer - Andre de Wet who is currently the founder of Flood

De Spaarpodcast
S5.43. Zijn 5e tussenpensioen, over het syndroom van meer en profiteren van de stand van de beurs met Sjaak Zonneveld.

De Spaarpodcast

Play Episode Listen Later Nov 6, 2022 36:31


Sjaak Zonneveld is voor de derde keer te gast bij De Spaarpodcast. Eerder was hij in aflevering 4.28 en 4.46 te horen. Sjaak is al 4 keer met tussenpensioen geweest en een vijfde is hij aan het plannen. Momenteel heeft hij een snel groeiend bedrijf: Bright pensioen. Ze hebben ook een podcast: Take a Break. Robin en Rowan hebben het met Sjaak over het Syndroom van Meer en hoe Sjaak op een dag na een bomaanslag miste op Bali. Hiernaast vertelt Sjaak over wat hem is opgevallen aan de verhalen uit de podcast. Robin vraagt of hij nog originele of echt goede tips heeft gehoord van de gasten om op tussenpensioen te kunnen betalen. Sjaak geeft aan dat vaak als je op reis gaat je minder kosten hier in Nederland hebt. Je kan je huis en je auto verhuren. Ook hebben ze het over De Wet toekomst pensioenen en geeft Sjaak het advies om te hiervoor te kijken op: www.pensioenindicator.nl of een van zijn webinars bij te wonen. Heb jij of weet jij iemand die een mooi verhaal heeft voor de podcast: Take a Break, mag je mailen naar: sjaak@brightpensioen.nl 01:17 Sjaak zijn plannen voor een vijfde tussenpensioen 03:21 Syndroom van meer en fuck-off money 08:24 Bomaanslag op Bali 10:45 Waar maakt Sjaak zich nu persoonlijk druk om 13:30 Visie op reizen in tussen pensioen t.o.v. klimaat 16:35 Over de Take a Break podcast 26:50 Sjaak zijn inzichten over pensioen seizoen (eind van het jaar). 28:50 Nieuwe wet toekomst pensioenen 34:32 Samenvatting gesprek

Kim Munnecom Podcast
#760 Q&A Friday: Al je vragen over de Wet van Aantrekkingskracht beantwoord

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Nov 4, 2022 57:30


#760 Q&A Friday: Al je vragen over de Wet van Aantrekkingskracht beantwoord

Met Nerds om Tafel
282 - Promovenda en flipperkasten met Jim Jansen

Met Nerds om Tafel

Play Episode Listen Later Oct 26, 2022 113:36


Jim Jansen is hoofdredacteur van het populairwetenschappelijk tijdschrift New Scientist, wetenschapscoördinator bij Het Parool en schreef drie boeken met broerlief waarvan de laatste in de reeks ‘PromovendA tot Z' heet. Het boek spreekt 26 vrouwen in de wetenschap over hun vak en bevat 26 columns van Dolf Jansen over ongeveer hetzelfde.Met Jim Jansen als gast kun je bijna alle kanten op binnen de wetenschap en dat is ook precies wat er gebeurt. We praten onder meer over zijn liefde voor flipperkasten, hoe hij tientallen wetenschappers interviewde en zijn favoriete snack.Reclame: yfoodDeze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door yfood. Zelf uitproberen? Bestel dan je starter pack vanaf €17,95 inclusief gratis verzending en krijg 10% korting op je eerste bestelling met de code ‘mnot' op: https://mnot.nl/yfood.Tijdschema00:00:00 Reclame: ICT Group00:00:34 De Wet van Dijkgraaf00:02:02 Voorstellen: Jim Jansen00:02:31 Is Jim Jansen een nerd?00:08:49 De uitdaging van wetenschapsjournalistiek00:16:38 De uitdaging van een boek schrijven00:24:16 PromovendA tot Z00:37:03 Waarom een boek over promovenda?00:50:13 Julia Cramer over quantumcomputers00:55:47 Marion Koopmans over Wetenschapscommunicatie01:02:15 (de) Iris Penning01:03:03 Reclame: yfood01:06:49 Vragen van de luisteraars01:41:06 TipsShownotes Voor het eerst promoveren meer vrouwen dan mannen aan Nederlandse universiteit Flipperkast Medieval Madness Flipperkast The Big Lebowski Michelberger Hotel in Berlijn Comic Sans in Gent TonTon Club in Amsterdam Ionica Smeets Lijst van Nederlandse Nobelprijswinnaars Eveline Crone Foto van Bob CoeckeTipsJim JansenFind a PinballNooit Meer Slapen: Jim JansenDutch Pinball Open in het Dutch Pinball MuseumTopwetenschappers op de KunstrouteRandal Peelen Synthwave playlistsRuurd SandersBrickcrafts op YoutubeHet China van XI podcastEn nou is het afgelopen met koeienromantiek | De Avondshow met Arjen LubachZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Kim Munnecom Podcast
#743 Q&A Friday: Al je vragen over de Wet van Aantrekking beantwoord

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Oct 7, 2022 51:31


#743 Q&A Friday: Al je vragen over de Wet van Aantrekking beantwoord

Kim Munnecom Podcast
#734 Q&A Friday: Al je vragen over de Wet van Aantrekking beantwoord

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Sep 23, 2022 51:10


#734 Q&A Friday: Al je vragen over de Wet van Aantrekking beantwoord

Dé #ECHTINBALANS podcast
#239 Simpel: dit is wat de wet van aantrekkingskracht eigenlijk betekent!

Dé #ECHTINBALANS podcast

Play Episode Listen Later Sep 23, 2022 9:44


Vraag en het wordt gegeven. Alles manifesteren wat je wil en visualiseren tot je een ons weegt? Vandaag vertel ik je wat de wet van aantrekkingskracht eigenlijk echt betekent en zegt over jou, als het nog niet voor jou werkt! Je kan mij hier volgen op Instagram: https://instagram.com/echtinbalans.nl en op https://www.instagram.com/charlie_s_kitchen/?hl=nl

Nuus
Boere in die Suide berei voor vir sprinkane

Nuus

Play Episode Listen Later Sep 9, 2022 0:39


Verby is die dae toe boere in die suide van Namibië uiterse koue weerstoetsande in die winter beleef het. Dolf de Wet van die plaas Michberg naby Grünau sê hulle ervaar nou warmer weerstoestande en berei ook voor vir enige sprinkaanplae. Verlede jaar was daar 'n erge uitbreking van sprinkaanplae in die Suide wat verwoesting gesaai. Dit was moeilik gemaak om die situasie onder beheer te bring, daarom is boere nou voorbereid. De Wet gesels met Kosmos 94.1 Nuus.

Kim Munnecom Podcast
#726 Q&A Friday: al je vragen over de Wet van Aantrekkingskracht beantwoord

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Sep 9, 2022 41:57


#726 Q&A Friday: al je vragen over de Wet van Aantrekkingskracht beantwoord

Kim Munnecom Podcast
#723 Q&A Friday: Vraag Kim alles over de Wet van Aantrekkingskracht

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Sep 2, 2022 76:06


#723 Q&A Friday: Vraag Kim alles over de Wet van Aantrekkingskracht

Afternoon Drive with John Maytham

Guest: Kelly du Plessis, The CEO at Rare Diseases South Africa joins John to discuss the judgment that Medihelp provide the treatment denied to three-year-old Zachary De Wet diagnosed with a rare condition called Hunters Syndrome MPS II.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Kim Munnecom Podcast
#719 Q&A Friday: Vraag Kim alles over de Wet van Aantrekking; Weightloss en Selflove

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Aug 26, 2022 76:03


#719 Q&A Friday: Vraag Kim alles over de Wet van Aantrekking; Weightloss en Selflove

Kim Munnecom Podcast
#714 Q&A Friday: De Wet van Aantrekking en afvallen, zelfliefde, businessgroei en relaties

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Aug 19, 2022 87:15


#714 Q&A Friday: De Wet van Aantrekking en afvallen, zelfliefde, businessgroei en relaties

Kim Munnecom Podcast
#710 Q&A Friday: vraag Kim alles over de wet van Aantrekking

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Aug 12, 2022 89:47


#710 Q&A Friday: vraag Kim alles over de wet van Aantrekking

Kim Munnecom Podcast
#706 Q&A Friday: Al je vragen over de Wet van Aantrekkingskracht beantwoord

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Aug 5, 2022 68:17


#706 Q&A Friday: Al je vragen over de Wet van Aantrekkingskracht beantwoord

Kim Munnecom Podcast
#701 Q&A Friday: Al je vragen over de Wet van Aantrekking beantwoord

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Jul 29, 2022 52:33


#701 Q&A Friday: Al je vragen over de Wet van Aantrekking beantwoord

Kim Munnecom Podcast
#693 Afvallen met de Wet van Aantrekking: Zo kom ik weer back in shape na de 2e zwangerschap

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Jul 19, 2022 34:25


#693 Afvallen met de Wet van Aantrekking: Zo kom ik weer back in shape na de 2e zwangerschap

Kim Munnecom Podcast
#689 Zo word je vet goed in verkopen met de Wet van Aantrekking

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Jul 12, 2022 21:55


#689 Zo word je vet goed in verkopen met de Wet van Aantrekking

Behind the Microscope
Timothy de Wet, PhD - MD-PhD training in South Africa

Behind the Microscope

Play Episode Listen Later Jul 11, 2022 40:13


Dr. Timothy de Wet is the first local student in the combined MD-PhD program at the University of Cape Town in South Africa. He earned his PhD in 2021 and is currently in his final year of medical school. Today, he shares his journey of finding and pursuing MD-PhD training, discusses how this training differs in South Africa, and offers his thoughts on the future of the clinician-scientist in the South African scientific and medical ecosystem. Credits: Our thanks to Dr. de Wet for being on the podcast. Follow Dr. de Wet on twitter: @timdewet Link to video about Dr. de Wet's journey: https://www.youtube.com/watch?v=1mmrNg0ymOs Host: Bejan Saeedi Co-Host and Audio Engineer – Joe Behnke Executive Producer and Social Media Coordinator – Carey Jansen Executive Producer – Michael Sayegh Associate Producer – Josh Owens Faculty Advisors – Dr. Mary Horton and Dr. Brian Robinson Twitter: @behindthescope_ Instagram: @behindthemicroscopepod Facebook: @behindthemicroscope1 Website: behindthemicroscope.com

Kim Munnecom Podcast
#687 Q&A Friday: Vraag Kim alles over de Wet van Aantrekkingskracht

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Jul 8, 2022 63:16


#687 Q&A Friday: Vraag Kim alles over de Wet van Aantrekkingskracht

Kim Munnecom Podcast
#682 Q&A Friday: Vraag Kim alles over succesvol manifesteren en de Wet van Aantrekkingskracht

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Jul 1, 2022 64:35


#682 Q&A Friday: Vraag Kim alles over succesvol manifesteren en de Wet van Aantrekkingskracht

Heather du Plessis-Allan Drive
Pieter de Wet: Countdown spokesperson on the supermarket phasing out single-use plastic produce bags

Heather du Plessis-Allan Drive

Play Episode Listen Later Jul 1, 2022 3:13


Countdown has decided to start phasing out single-use plastic produce bags.They're the bags used to pick up fruit and vegetables in the produce section in supermarkets.They'll start this process by trialling in a selection of stores.Countdown spokesperson Pieter de Wet joined Heather du Plessis-Allan.LISTEN ABOUTSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Kim Munnecom Podcast
#677 Q&A Friday: Vraag Kim alles over de Wet van Aantrekkingskracht

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Jun 24, 2022 75:02


677 Q&A Friday: Vraag Kim alles over de Wet van Aantrekkingskracht

Kim Munnecom Podcast
#673 Q&A Friday: vraag Kim alles over de Wet van Aantrekking

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Jun 17, 2022 46:14


#673 Q&A Friday: vraag Kim alles over de Wet van Aantrekking

Kim Munnecom Podcast
#668 Q&A Friday: Al je vragen over de Wet van Aantrekking beantwoord

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Jun 10, 2022 70:11


#668 Q&A Friday: Al je vragen over de Wet van Aantrekking beantwoord

Luisterrijk luisterboeken
De wet van de stilte

Luisterrijk luisterboeken

Play Episode Listen Later Jun 9, 2022 3:00


Op deze avontuurlijke reis door Colombia, dwars door de coca-corridor, naar geïsoleerde plekken én naar toeristische trekpleisters, ontrafelt schrijfster Karin Anema een uiterst complex land.Uitgegeven door OORkracht 8Spreker(s): Karin Anema

All About Wine
May 12 2022 - Guest: Bradley de Wet, Tasting Club Founder and CEO

All About Wine

Play Episode Listen Later May 12, 2022 69:00


Tonight's Guest:  Bradley de Wet, Tasting Club Founder and CEO Hosted by Ron since 2009.  Wine maker, cellar master, vineyardist and tasting expert, Ron, makes wine less confusing and more fun.  Learn something new each week during the show. We are always looking for guests to talk about their winery, vineyard, wine-related product, enology, horticulture and more.  Visit our website for details on how to "be a guest". We are not taking calls any more during the LIVE show, however, join us in chat on our Facebook page, YouTube or our BlogTalkRadio page

Afternoons with Pippa Hudson
Music - Arnold de Wet

Afternoons with Pippa Hudson

Play Episode Listen Later May 2, 2022 5:59


Well-known gospel singer, Arnold de Wet, has just released his first single through THE SHELTER, a brand-new Praise and Worship platform forming part of the acclaimed Afrikaans record label, Inhoud Huis Musiek. THE SHELTER is the brainchild of Johan Vorster and Jacomien de Wet, and is a platform that will focus on creating and distributing modern worship music. THIS IS WHO I AM WITHOUT YOU is a combined endeavor by Arnold, Johan and Jacomien, inspired by a dark period in Arnold's life, during which he realised how much he needed God. See omnystudio.com/listener for privacy information.

Kim Munnecom Podcast
#647 Q&A Friday: Al je vragen over de Wet van Aantrekking beantwoord

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Apr 29, 2022 87:15


#647 Q&A Friday: Al je vragen over de Wet van Aantrekking beantwoord

Kim Munnecom Podcast
#643 Geld en de Wet van Aantrekking: Word een master in overvloed voélen

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Apr 25, 2022 29:31


#643 Geld en de Wet van Aantrekking: Word een master in overvloed voélen

Kim Munnecom Podcast
#642 Q&A Friday: Vraag Kim alles over het masteren van de Wet van Aantrekking

Kim Munnecom Podcast

Play Episode Listen Later Apr 22, 2022 71:31


#642 Q&A Friday: Vraag Kim alles over het masteren van de Wet van Aantrekking

TopSoil
12. Mitchell and Campbell de Wet

TopSoil

Play Episode Listen Later Apr 5, 2022 30:47


In this episode of the TopSoil Podcast, Mitchell sits down with our very own Campbell de Wet to properly introduce him to the community. Campbell grew up in the mountains of South Africa on a farm with goats, sheep, and cattle. He has joined us at Continuum Ag to learn more about regenerative agriculture practices and share with others the benefits. Tune in as they talk about what he has learned so far and what he is excited to experience yet. 

Press 1 for Nick
[Replay] Real Talk with the C-Suite about CX: Anton de Wet, Ian Golding, Lewis Taylor, Jeb Dasteel [Executive Buy-In]

Press 1 for Nick

Play Episode Listen Later Mar 28, 2022 87:01


Welcome to Press 1 For Nick Throwback Episode! In these episodes, we reintroduce you to some of our most popular episodes. ABOUT NICK GLIMSDAHLSubscribe to my weekly newsletterFind me on TwitterFind me on LinkedInLISTENER SUPPORTSupport this show through Buy Me A CoffeeBOOK RECOMMENDATIONS:Learn about all the guests book recommendations here: https://press1fornick.com/books/ BROUGHT TO YOU BY:VDS: They are a client-first consulting firm focused on strategy, business outcomes, and technology. They provide holistic consulting services to optimize your customer contact center, inspiring and designing transformational change to modernize and prepare your business for the future. Learn more: https://www.govds.com/ This podcast is under the umbrella of CX of M Radio: https://cxofm.org/Podcast-Shows/ SPONSORING OPPORTUNITIES:Interested in partnering with the Press 1 For Nick podcast? Click here: https://press1fornick.com/lets-talk/ 

Aprende Más Inglés
203 - Sinónimos de "wet" en inglés

Aprende Más Inglés

Play Episode Listen Later Mar 14, 2022 16:49


Aquí unos sinónimos de la palabra "wet" en inglés, y algunas notas sobre el uso. En inglés tenemos muchas palabras parecidas, así que para decir que algo es húmedo, poco húmedo, muy húmedo, empapado, etc tenemos palabras como wet, moist, damp, drenched, soggy y más. Lee todo en la web: madridingles.net/203 --- Send in a voice message: https://anchor.fm/aprendemasingles/message

The One-Eyed Man with Mike Stopforth
#054 Can technology take the pain out of recruitment? — Francois de Wet

The One-Eyed Man with Mike Stopforth

Play Episode Listen Later Jan 11, 2022 44:38


Do you remember your first formal job interview? I do. It's not great memory. I did a horrendous job of representing myself and my enthusiasm for the position I was applying for. That's understandable if you consider the typical job interview setup. There's a young, uninitiated, nervous person being faced with a panel of influential decision-makers- people who appear to have it all together and literally hold your destiny in the palm of their hands. It's a bit hit and miss - and not necessarily an accurate representation of your capabilities at all. My guest on the show today felt the same thing. He had this problem in his professional capacity as an industrial psychologist and used that frustration as motivation to create a business that would solve his problem - wamly.io is the result. It's an innovative use of asynchronous video technology to solve a very old problem. As you know, that's the theme of the series that we're doing the Glenlivet - #originalbytradition is all about showcasing smart solutions to long-standing challenges. I look forward to your feedback, your shares, your comments, your ratings, as always. Visit wamly.io Website · Connect with Francois · The Glenlivet Website · Watch on YouTube

The Payments Show Podcast
E44 - Next-Level Checkouts for Online Businesses - Meiring De Wet, CheckoutJoy

The Payments Show Podcast

Play Episode Listen Later Dec 10, 2021 56:05


In this episode of The Payments Show Podcast, I spoke to Meiring De Wet who is the Founder of CheckoutJoy. CheckoutJoy is a payment solution that provides advanced international checkout experiences for online businesses.Click through the Chapters Menu at the top of the episode webpage here: http://thepayments.showSummary of topics discussed:1.       Challenges with International Payments2.       Importance of Local Payment Methods3.       Selling on eLearning Platforms4.       Automating Digital Workflows5.       Easier Affiliate Sales6.       Mobile-first Checkout Pages7.       Most Popular Payment Gateways in Asia8.       Quick Sales Funnels and Templates9.       Unconventional eCommerce and Social Commerce10.   The Journey: Building CheckoutJoy…and much more!Details:- Recorded on 09 Dec 2021- Host: Satwant Phull, Founder of Digital Money Lab- Guest: Meiring De Wet, Founder, CheckoutJoy[Next Steps]- Get in touch with Satwant: digitalmoneylab.com- Get in touch with Meriing: LinkedIn: bit.ly/33ngzAx- CheckoutJoy: checkoutjoy.com[Support the Show]Fee-free Overseas Currency Transfer Get a fee-free currency transfer for you or your business with Wise: bit.ly/3DJBBGUBuy Bitcoin and receive $20 cash bonus! Bitstamp is the original global cryptocurrency exchange. Buy instantly with a card: bit.ly/3mQTk9ADisclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.Support the show (https://www.buymeacoffee.com/satwant)