Podcasts about uhud

  • 122PODCASTS
  • 346EPISODES
  • 40mAVG DURATION
  • 5WEEKLY NEW EPISODES
  • Sep 2, 2022LATEST
uhud

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about uhud

Latest podcast episodes about uhud

Hizmetten
Ruh İnsanı | Pendik 3 | 23 Nisan 1989 | Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Sep 2, 2022 79:13


Bu videoda Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 23 Nisan 1989 tarihinde Pendik Çarşı Camii'nde verdiği "Ruh insanı" konulu vaazı dinleyeceksiniz... Bir şeyi elde etmek bir iştir, onu korumak daha önemli bir iştir. Onun için Peygamberimiz (s.a.s.) “Ey kalpleri evirip çeviren! Kalbimi din üzere sabit kıl!” duasını çokça yapardı İrade insanı, ibadet ü taatte tembelliğe düşmez, onu tabiatının bir parçası haline getirerek onunla bütünleşir, artık onu yapmadığı zaman rahatsızlık duyar İrade insanı, iradesiyle aşılacak şeyleri aşmaya çalışır ve sonra masiyetten kurtuluşu ve helal dairede yaşatmasını Rabbinden niyaz eder İrade insanı, başkalarını yaşatma arzusuyla dopdolu, kendi yaşama arzusunu unutmuş kimsedir. Bu konuda Hz. Ebû Bekir (r.a.) ve asrın dertlisinin sözleri Ruh insanı, bedenî ve cismânî arzuları terkedip yüksek ideal ve mefkûreleri tahakkuk ettirerek ruhun derece-i hayatına yükselen kimsedir En büyük dua, kutsî evradları hatmetme değil, bir yüksek mefkûrenin ızdırabını çekme, yer yer kasıklarını tutma, yer yer zonklayan şakaklarını tutma ve inlemedir Ruh insanı, gönül kaptırdığı yüce davasını tahakkuk ettireceği ana kadar uranyum atomu gibi rahatsızdır. Bu konuda örnek insanlardan birisi Salahaddin Eyyûbî'dir. O, hatibin hutbede tebessüm nasihati üzerine “Allah'ın evi Mescid-i Aksâ esaret altındayken ben nasıl gülebilirim!?” diye cevap vermiştir Ruh insanı, Allah'a intisabı, kendisine bahşedilmiş en büyük şeref sayar; imanla gelen izzeti yeterli bulur, başka izzet ve şerefe gönül bağlamaz. Bu konuda, Selahaddin Eyyûbî'nin, bir ev edinmesi tavsiyesi karşısında “Allah'ın evi Mescid-i Aksâ esaret altındayken benim ev edinmem doğru olmaz ki!” diye cevap vermesi Hz. Ömer'in (r.a.), kölesiyle birlikte Kudüs'ün anahtarlarını almaya giderken İslâm ordusu komutanlarının “Aman! Aziz görünelim!” teklifleri karşısında “Biz Allah'ın İslâm'la aziz kıldığı bir kavmiz. Allah'tan gayrısında izzet ve şeref aramayız!” diye cevap vermesi. İbn Abbas (r.a.), mezara konulduğunda “Ey itminana ermiş nefis! Sen O'ndan razı, O da senden razı olarak Rabbi'ne dön! (Salih) kullarımın arasına gir ve Cennet'e dahil ol!” (Fecr sûresi, 89/27-30) âyetlerini söyleyen bir sesin duyulması Büyük veli İbrahim Edhem'in, Allah'ın sevgisine mani ikinci bir sevgiye kalbinde yer vermemesi Hirakliyus'un kumandanı, kendilerinin müslümanlar karşısında mağlup olmalarını, onların sabaha kadar ruhbanlar gibi ibadet etmelerine ve Allah'ı zikretmelerine bağlıyordu Hz. Ali'nin (r.a.) ayağına saplanan okun çıkarılması için yanındakilere “Ben namazda acı duymam, namaza durunca oku çıkarın!” demesi Esved b. Yezîd en-Nehaî o kadar çok namaz kılardı ki, komşusunun çocuğu, onu evin bir sütunu zannetmekteydi Allah yolunda olanlara, Allah'ın te'yid buyurduğuna dair örnek: Zübeyr b. Avvâm (r.a.), Bedir Savaşı'na başında sarı bir sarıkla çıktı ve büyük bir kahramanlık sergiledi. Melekler, Bedir Zaferi'nin tes'îd için yere inmişlerdi ve başlarında da sarı sarıklar vardı. Übey b. Kâ'b, mescidde iki rekat namaz kılıp Allah'a dua edeceği anda mescidin duvarlarından, yapmaya niyet ettiği duayı söyleyen bir ses duyması.. Resûlullah'ın, o sesin Hz. Cebrâil'e ait olduğunu ifade buyurması Melekler, “Ruh nesli”ne yakın ilgi ve alaka duyar Hz. Hanzala'nın (r.a.), Resûlullah'ın yanında iken adeta Cennet'te geziyor gibi bir hâlet-i rûhiye içinde kendini hissetmesi, O'nun yanından ayrılınca ise kendinde hissettiği boşluğu münafıklık alâmeti olarak telakkî etmesi Hz. Hanzala'nın (r.a.), zifaf gecesinin sabahında Uhud'a çağrılması.. gusletmeye fırsat bulamadan harbe iştirak etmesi.. Şehit olunca da onu meleklerin yıkaması (gusül aldırması) Her namazda Kâbe'yi karşısında görerek namaz kılan Koca Hünkâr Murat Hüdâvendigâr'ın, Sırpsındığı Savaşı'nda “Allahım! Ümmet-i Muhammedi aziz eyle, beni de şehit eyle!” diye dua etmesi.. Savaşın sonunda şehadet şerbetini içmesi.

Yeni Şafak Podcast
Yasin Aktay - Düşmanı dost kılarak yenmek

Yeni Şafak Podcast

Play Episode Listen Later Aug 29, 2022 6:50


Ashab, insanlar içinde dostluğun hakkını en iyi veren, o yüzden isimleriyle müsemma olan erdemli dostlar topluluğu. Onların mükemmel dostluğu, dostluğun en iyi kaynağından aldıkları eğitimle mümkün hale gelmişti. Böylece erdeme dayalı gerçek dostluğun öğrenilen ve öğretilen bir şey olduğunu da görüyoruz. Öyle bir dostluk ki, düşmanlığı dönüştürüyor, düşmanlığın sebeplerini yok ediyor ve birbirine düşman olanları kardeş kılmanın nimetini de hissettiriyor. Kureyşliler aslında olabildiğince güvenilir, emin diye bildikleri Muhammed (S), kulluk etmekte oldukları tanrılarını eleştirince aralarında derin bir düşmanlık başlar. Oysa kendisi onlara sergilediği emanetle, mükemmel kişilikle dostluğun tek taraflı ilk şartını yerine getirmiş oluyordu. Onlara söylediği şeyle aslında yine bir dostun bir dosta yapabileceği en büyük iyiliği yapıyor, bir “armağan” olarak hakikati sunuyordu. Bu hakikat kendilerini gömdükleri mezarımsı konforun farkına varıp ihya olmalarını sağlayacaktı. Kendi isimlendirmelerinden başka bir anlamı ve karşılığı olmayan putları, o putlar etrafında ve onların temsil ettiği mensubiyet bağlarıyla oluşturdukları dostluğun sahteliğini söylüyordu. Ama onlar kendilerini ihya edecek bir çağrıyı kendilerine emin dedikleri, güvendikleri birinden bile duyamayacak haldeydiler. Reddetmekle kalmadılar, kendisine ve inananlarına yönelik dışlama, alay etme, aşağılama ve işkenceyle cevap verdiler. Böylece aralarına giren düşmanlık mesafesi ilk bakışta hiçbir şekilde kapanamayacak gibi görünüyordu. Nitekim Kureyş hicrete zorladığı düşmanlarıyla Bedir, Uhud ve Hendek'te savaşmış ve karşılıklı birbirlerini öldürmüşlerdi. Bunlar aradaki düşmanlığı daha da derinleştiriyor, aşılmaz hale getiriyordu. Buna rağmen o aşılmaz mesafeler aşıldı. Savaşarak aşıldı, ama savaş, yok etmeye dönük değil, insanlara mesajı ulaştırırken ortaya çıkabilen aşırı önyargıları kırmanın, cahiliyeyi gidermenin yollarından biridir. Ancak Müslümanlar için savaştıkları düşmanları bile son ana kadar mesajlarının hedefi, dolayısıyla potansiyel dostlarıdır. Bu düşmanlık ve dostluk ırk veya aşiret gibi aşılamayan ve genellikle insanın elinde olmayan verili bir nedene, karındaşlığa dayanmaz. Bilakis dostluk da düşmanlık da insanın tercih edebildiği, ilkelere veya erdemlere dayalı olduğu için hiç kimse nihai düşman, hatta hiç kimse garantili bir ebedi dost bile değildir. Öğrenilen dostluk unutulur da. Bedir'de kan bağı olanların birbirlerinin karşısında, hiçbir kan bağına sahip olmadıkları dostlarının safında ortaya verdikleri savaş İslam tarihinin en tipik aynı zamanda kurucu örneklerinden biridir. 23 yılın sonunda neredeyse tamamı düşman olan bir topluluğun tamamı ashaba /dosta dönüştü. Peygamber'in tezkiyesinden geçerek, dostluk halkasına ve talimine katılarak, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet seviyesine yükseldi. Peygamber kendilerine “ay göründü dediği zaman” İsmet Özel'in dediği gibi “bir tepeye tırmanıp aya bakmaya koşmak” yerine, doğrudan “bayram edecek” kadar güvendiler, hatta Peygamber'in aralarındaki mevcudiyetini “ay doğdu üzerimize” diyerek kutladılar. Düşmanken dost olmak, bugün alıştırıldığımız dost-düşman ilişkilerinin ufkuna ne kadar yabancı, ama aslında ne kadar büyük bir nimet. Genellikle aşiret, kabile, millet, kavim gibi unsurlar dostluklarını ve düşmanlıklarını hiçbir zaman dönüşmeyecek bir metafizik alanda tesis ederler. Düşmana hayat hakkı vermeme, imha etme, perişan etme arzusu tek motivasyondur. Oysa Allah'ın dostluğunu ve rızasını gözeten dostluğun en büyük zaferi düşmanı yok ederek yenmek değil, onu kazanarak, dost kılmaktır.

Yusuf Circle Sheffield
25th August - Prophet Harun (as) Is Buried At Uhud, Al Madina

Yusuf Circle Sheffield

Play Episode Listen Later Aug 28, 2022 24:51


Prophet Harun (as) is buried at Uhud, Al Madina. Buth'haan, a rivulet of paradise, in Qubaa, Al Madina.

Ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc, MA
Sirah Nabawiyah #44 - Perang Uhud 3 - Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A.

Ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Play Episode Listen Later Aug 22, 2022 54:55


Serial Kajian Sirah Nabawiyah

Ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc, MA
Sirah Nabawiyah #45 - Perang Uhud 4 - Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A.

Ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Play Episode Listen Later Aug 22, 2022 57:37


Serial Kajian Sirah Nabawiyah

Ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc, MA
Sirah Nabawiyah #43 - Perang Uhud 2 - Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A.

Ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Play Episode Listen Later Aug 20, 2022 53:01


Serial Kajian Sirah Nabawiyah

Ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc, MA
Sirah Nabawiyah #42 - Perang Uhud 1 - Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A.

Ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Play Episode Listen Later Aug 19, 2022 49:49


Serial Kajian Sirah Nabawiyah

Ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc, MA
Sirah Nabawiyah #41 - Menuju Perang Uhud 2 - Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A.

Ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Play Episode Listen Later Aug 18, 2022 58:53


Serial Kajian Sirah Nabawiyah

Ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc, MA
Sirah Nabawiyah #40 - Menuju Perang Uhud 1 - Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A.

Ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Play Episode Listen Later Aug 17, 2022 67:55


Serial Kajian Sirah Nabawiyah

Divorced Muslim Dad
S2:Ep7 - Resilience: The Only Way Is Up

Divorced Muslim Dad

Play Episode Listen Later Aug 15, 2022 70:02


In this episode Alyas Karmani (activist, therapist, counsellor, imam) and I have a meandering conversation about subject of Resilience. Essentially our ability to bounce back from adversity. As usual our discussion take us to unexpected places and we revisit historical events such as apartheid in South Africa, the civil war in Sierra Leone as well as the Crusades, the Battle of Uhud and the Conquest of Mecca. You might not get all of the answers you are looking for here but thats not the point; you definitely walk away with better understanding of what resilience is, why we need it, how it impacts on our relationships and how Allah helps us to develop it. Some of the questions we explore include: Why are some people and nations more resilient than others? What is an abundance mindset and how can it help develop resilience? What can we learn about resilience from a street vendor in Uganda or a Kurdish refugee in the UK? What can we learn about resilience from Rocky 3? What is needed to foster an environment of building resilience? Why wasn't I able to act on the advice Alyas offered me during my marriage? Why is Muslim marital breakdown often so acrimonious? What does Islam say about dealing with adversity? And what could this say about our community's potential capacity for resilience? Is it sometimes necessary to go through difficulties to see the truth? Is it Allahs way of helping us become our best selves? Is adversity in fact an opportunity? How responsible are we for overcoming adversity? Is it fair to make individuals completely responsible for their lives? If you want to better understand how to handle life's challenges from a psychological and emotional perspective then this ones for you. Please get in touch with any comments/feedback/suggestions or if you simply have a story you'd like to share: E: divorcedmuslimdad@gmail.com Tw/In: @moiazam All messages are handled with care :)

Mevlana Takvimi
RESÛLULLÂH (S.A.V.) YETİMLERE İYİLİK ETMEĞİ ÇOK SEVERDİ - 09 AĞUSTOS 2022 - MEVLANA TAKVİMİ

Mevlana Takvimi

Play Episode Listen Later Aug 9, 2022 2:14


Ebû Hureyre (r.a.)'den: Peygamberimiz (s.a.v.)'e bir adam gelerek içinin sıkıldığından şikâyet edince, Resûlullâh (s.a.v.) ona: “Yetimin başını okşa, yoksulu doyur!..” buyurdu. Ebu'd-Derdâ (r.a.) anlatıyor: Bir adam, Resûlullâh (s.a.v.)'e gelerek ruhunun sıkıldığından bahsetti. Peygamber (s.a.v.)'de ona: “İçinin ferâhlamasını ve ihtiyacının temin olunmasını mı istiyorsun? Öyle ise yetime şefkât göster, onun başını okşa, karnını doyur, O zaman, için ferâhlar ve ihtiyacın temin olunur” buyurdu. Beşir b. Akraba el-Cühenî (r.a.) anlatıyor: Uhud savaşında Peygamberimiz (s.a.v.)'in yanına gelerek: “Ne oldu babama?” diye sordum. “Şehid edildi. Allâh rahmet eylesin” buyurdu. Bunun üzerine ben ağlamaya başladım ki, Resûlullâh (s.a.v.) elimden tuttu, başımı okşadı ve bineğine bindirerek: “İster misin ben baban, Âişe de annen olsun?” diye buyurdular. Peygamber (s.a.v.)'den şu Hadîs-i Şerîf rivayet edilmiştir: “Dul ve yetimlerin ihtiyacına koşan, Allâh (c.c.) yolunda cihad edenlerle, gündüzün oruç tutup, geceyi ibâdetle geçiren gibidir.” (Buhârî) Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki: “Müslümânlar hakkında evlerin en hayırlısı, içinde kendisine iyi bakılan bir yetimin bulunduğu evdir ve müslümânlar hakkında evlerin en kötüsü, içinde kendisine fenâlık edilen bir yetimin bulunduğu evdir. Ben ve yetimin bakıcısı, Cennet'te şu iki gibiyiz” Peygamber (s.a.v.) iki parmağını gösteriyordu. (Buhârî) (M. Yûsuf Kandehlevî, Hadîslerle Müslümânlık, c.3, s.1103)

Digital Islamic Reminder
Ep2 Mending Hearts after Uhud - Souls of the Sacred Land - Nouman Ali Khan

Digital Islamic Reminder

Play Episode Listen Later Aug 2, 2022 3:35


Ep2 Mending Hearts after Uhud - Souls of the Sacred Land - Nouman Ali Khan

Al Furqan Podcast
ഉഹ്ദ് യുദ്ധം Battle of Uhud 9 - മദീനയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു

Al Furqan Podcast

Play Episode Listen Later Jul 31, 2022 32:56


The Life History Of Prophet (SAW) - ഉഹ്ദ് യുദ്ധം മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ) തങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം YouTube Channel Link https://www.youtube.com/watch?v=HLPDazstsVg&list=PLEMT7g5NsFuULZoe2U4p8LMYGo2MCFYWt

Nouman Ali Khan
Souls of the Sacred Land #02 - Mending Hearts after Uhud

Nouman Ali Khan

Play Episode Listen Later Jul 25, 2022 3:40 Very Popular


Yusuf Circle Sheffield
Session 71 - Saad Ibn Abi Waqqas (ra)- A brief bio of Saad (ra)...

Yusuf Circle Sheffield

Play Episode Listen Later Jul 24, 2022 24:46


Sa'ad ibn Abi Waqqas (ra) The Knight of Islam Session 71 A brief bio of Saad (ra)... The maternal uncle of the Messenger ﷺ, The Knight of Islam, the full brother of the martyred Badri Umayr (ra), the one for whom countless sacred verses were revealed, the one who saw Jibreel & Meekael (as) on the Day of Uhud, the one who fired no less than 1,000 arrows on the Day of Uhud, the Pure man, a Siddeeq, Conqueror of Persia, the founder of Koofah, the one who led the miraculous crossing over the river, the very last 1 of the 10 elite souls who were promised paradise during their very lifetimes.

Yeni Şafak Podcast
İsmail Kılıçarslan - Küresel emperyalizmin tasmalı köpekleri

Yeni Şafak Podcast

Play Episode Listen Later Jul 12, 2022 4:27


Kimdir küresel emperyalizmin tasmalı köpekleri? Tabii ki 15 Temmuz gecesi 250'yi aşkın insanı şehit eden, Türkiye'ye, bu aziz millete, bu aziz milletin değerlerine her saldırıyı makbul gören FETÖ isimli terör örgütüdür. Bugün gayet kişisel bir yazı yazacağım için hepinizden özür dilerim. Fakat “kişisel” olana başlamadan önce daha geniş bir perspektif çizmek istiyorum. 11 Temmuz 1995'te, gözü dönmüş, büyük Sırbistan hayaliyle yanıp tutuşan ve “Türklerden tüm yenilgilerimizin intikamını alacağız” diye hırlayan Sırp caniler Srebrenitsa'da büyük bir soykırıma imza atmışlardı biliyorsunuz. Dün, bu soykırımın yıldönümü idi... Bu alçakça soykırımın üzerinden 21 yıl geçtikten sonra, 2016 yılının temmuz ayının 15. gecesi bu kez Sırplarla motivasyonu, intikam hırsı, öfkeleri aynı olan bir grup terörist, Türkiye'de bir başka soykırım denemesi yaptılar. “Soykırım”, evet! Eğer o gece aziz Türk milleti darbeye çıplak elleriyle mani olmasaydı bugün Türkiye'de, 1980 darbesini mumla aratacak geniş çaplı bir soykırıma şahit olacaktık. Gerçi birçoğumuz da şahit olamayacaktı, orası da ayrı tabii. FETÖ isimli terör örgütü, bu alçak, bu hain darbe girişimini başaramayınca zaten öteden beri emrinde oldukları küresel emperyalizmin bu kez “azat kabul etmez tasmalı köpeği” haline geldi. Türkiye'nin aleyhine olabilecek ne varsa, Türkiye'ye zararı dokunabilecek ne varsa omuz vermek, FETÖ isimli itler topluluğunun başat göstergesi haline geldi. Malumdur ki küresel emperyalizm, tasmalı itleri bulunca onlara kemik atmaya bayılır. Vatansız, ‘Allah'sız, kitapsız hale gelen FETÖ'cülerin tek bir beklentisi kalmıştır. O da işte küresel emperyalizmin kendilerine layık gördükleri b..lu kemikleri kemirmek. Kemirsinler bakalım. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Allah, 15 Temmuz gecesi nasıl ki intikamına bu aziz milleti memur kıldıysa önünde sonunda yine aynı işe memur kılacaktır. Ve biz o gün geldiğinde Uhud'u hatırlayıp şöyle haykıracağız: “Bizim ölülerimiz cennete gitti, sizinkilerse cehennemin dibine yuvarlanacak!” Gelelim işin kişisel boyutuna. İkinci seferdir hesabımı erişime kapatıyor twitter. İlkinde 8 saat sürmüştü. Bu kez bir haftalığına kapattı. Hani şu “özgür ifadenin kalesi” twitter var ya. İşte o. Fethullah denen terörist başına “bize çektirdiklerinin milyar katını çekmeden geberemesin” yazdığım için üstelik. Sistem şöyle işliyor: Almanya'daki FETÖ'cü pislikler şikâyet ediyorlar hesabımı. Ardından “benim sosyal medya yasam var” diyen Almanya, “ifade özgürlüğü” bilmem ne dinlemeden erişime kapatıyor hesabımı. Muhtemelen, 2023 seçimine doğru ilerlerken Almanya'daki tüm desteklerini kullanarak binlerce, belki on binlerce hesabı kapattırmaya hazırlanıyor bu tasmalı köpekler. Dahasını da söyleyeyim mi? Almanya'daki sosyal medya yasasından ve Almanya'daki kirli bağlantılarından istifade ederek Türkiye'deki her sosyal medya hesabına operasyon çekebilecek güce erişen FETÖ'cülerle onların Türkiye'deki yardakçıları Türkiye'de “sosyal medya yasası çıkmasın” diye en çok bağıranlar oldu aynı zamanda. Adamlar bir köşe yazarının resmi onaylı sosyal medya hesabını kapatacak güce kemirdikleri kemikler sayesinde ulaşıyorlar, orasını biliyoruz elbette. Kendi politik hesapları ve çıkarları uğruna bu ‘Allah'sızlarla, bu vatansızlarla iş tutanları da biliyoruz elbette.

Nouman Ali Khan
Souls in the Sacred Land #02 - Mending Hearts After Uhud

Nouman Ali Khan

Play Episode Listen Later Jul 11, 2022 3:40 Very Popular


Hizmetten
Kurban Bayramı Vaazı - Manisa Muradiye Camii -13 Aralık 1975

Hizmetten

Play Episode Listen Later Jul 9, 2022 81:31


Bu videoda Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 13 Aralık 1975'de Manisa Muradiye Camii'nde Kurban Bayramı münasebetiyle verdiği vaazı dinleyebilirsiniz. Kurban Bayramı'nın mana ve ehemmiyeti... Kurban Bayramı'nda getirilen tekbirlerin önemi... Kurban Bayramı'nda bizden istenen fedakarlıklar. Kurban Bayramının iki önemli yönü vardır... Fedakârlık. Kurban Bayramına "Udhiyye" denir. Bu, fedakârlık manasına gelir. İnsanlar mukaddes bildikleri dava uğrunda seve seve mallarını, mülklerini feda ederler. Uhud savaşı öncesi Efendimiz'in (sav) gördüğü rüya ve Uhud meydanında Ashabın yaptığı fedakârlıklar. Nefsini hesaba çekme. Nimetlerin farkına varmamızın en güzel yolu, devamlı muhasebe içinde olmaktır. Konuyla alâkalı olarak "Sigaya çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin." hadisi izah ediliyor.Amr bin As'ın (ra) Hudeybiye antlaşmasından sonra Müslüman oluşu... Afrika'yı fethi... Vefat ederken yaptığı o müthiş nefis muhasebesi.

Hizmetten
Bu, zâlimlerin, gaddarların, hattârların, müfsitlerin düşüncesi!.. | M.Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Jul 2, 2022 6:23


Bu video 26/02/2017 tarihinde yayınlanan "SİZ NEREDESİNİZ EY MÜ'MİNLER!.." isimli bamtelinden alınmıştır. Tamamı burada: https://www.herkul.org/bamteli/bamtel... Hakkın Hatırı, Münazara Adabı ve İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri Değişik vesilelerle hep tekerrür ettiği gibi, bir kere daha tekrar etmek istiyorum, mazur görürseniz: Ebu Hanife, gecenin yarısına kadar talebeleriyle bazı meseleleri müzakere edermiş. Bizdeki münazara âdâbına göre; yoksa televizyonlardaki birbirine karşı saygısızlık yapma tartışması değil. Münazaranın âdâbı vardır, o mevzuda yazılmış kitaplar vardır: İnsanlar birbirlerine karşı hakikati nasıl savunacaklar? Herkes kendi düşüncesini nasıl ortaya koyacak? Nasıl ifade edecek onu? Geriye dönmesini nasıl yapacak? İleriye adım atmasını nasıl yapacak? Orada karşı tarafın duygu ve düşüncesine nasıl saygılı olacak? Kendi duygu ve düşüncelerine nasıl saygı toplayacak? Buna dair kitaplar yazılmış. Televizyonlardaki o tartışmalar, oradaki o tartışmalar, vahşîce boğuşmalar gibi bir şey. Öyle değil, “münazara âdâbı”na göre… Ebu Hanife hazretleri, münazara âdâbına göre, gecenin yarısına kadar münazara yapıyor. Muhammed İbn Hasan eş-Şeybânî hazretleriyle, İmam Yusuf hazretleriyle, Züfer hazretleriyle… Beş bin tane, derslerine devam eden insan var. Birisi, mübalağa mı yaptı, bilemiyorum; yapabilir, çağımız, mübalağa çağı: “Elli bin tane, derslerini dinleyen insan vardı; kitaplara bakarak, derse iştirak ederek, onun mütalaalarını müzakere eden insanlar vardı.” demişti. “Elli bin” olmasın, “beş bin” bile olsa, öyle entelektüel, öyle kapasiteli, öyle yürekli, öyle hakşinâs insanın bulunması çok önemli; demek ki, o dönem, hakikaten bir “altın çağ”. Gecenin yarısına kadar müzakere ediyor. Ve sonra talebeler diyorlar ki: “Üstadım!” Ne diyorlarsa, “Ey büyük müctehid! Ey babayiğit adam!” Ne diyorlarsa, nasıl hitap ediyorlarsa o gün. “Senin dediğin gibiymiş bu!” diyorlar. Talebesiyle, meseleyi müzakere ediyor. Hazret, gittikten sonra, bir daha temel kaynaklara müracaat ediyor; Kitap, Sünnet, Sahabe ve Tâbiîn'in kavilleri… Kendisi Tâbiîn'den değil; bazıları onun bir sahabî gördüğünden bahsederek, onu da Tâbiîn'den sayarlar; oysaki kendi, Tebe-i Tâbiîn'den, üçüncü sınıftan. Seleflerinin mütalaalarına, müzakerelerine, yorumlarına başvuruyor. Sabah namazına geldiğinde… Nasıl hitap ediyorsa onu da bilmiyorum, “Çocuklar!” mı diyor; yoksa Kıtmîr'in beraber ders müzakere ettiği ders arkadaşlarına dediği gibi, “Ali Hoca, Veli Hoca!” dediği gibi, öyle mi diyor, bilemiyorum. Ben, efendiler efendisi o insanın, kendi talebelerine seslenirken bile, efendiliğini koruduğuna inanarak, mutlaka onları tazimle yâd ettiğine inanıyorum. Nasıl diyordu, belki “Ey Ebu Yusuf Efendi! Ey Muhammed Efendi! Ey Züfer Efendi!” Paşazade çünkü, o da; “Ey Züfer Efendi!..” “Ben sabaha kadar, o dediğimiz meseleyi bir kere daha gözden geçirdim, sonra gördüm ki, benim değil de, sizin dediğiniz doğruymuş!” Hakk'ın hatırı, âlidir; hiçbir hatıra fedâ edilmemelidir. İlle de “Benim dediğim dedik. Benim dediğime uyulmadığı takdirde, herkes yok edilmelidir, zindanlara atılmalıdır; taziplere, tehcirlere, tehditlere, tevkiflere maruz bırakılmalıdır!” Bu, Firavunların düşüncesi… Bu, zâlimlerin, gaddarların, hattârların, müfsitlerin düşüncesi!.. Ebu Hanife'nin düşüncesi, Râşit Halifeler'in düşüncesi, Efendimiz'in düşüncesi ise, meşveret yörüngeli. Ümmetine fikir soruyor, onlar bir şey söyleyince, dikkate alıyor. Geçen sohbette zikredildiği üzere, Selmân-ı Fârisî'nin mütalaasına uyarak, “Hendek!” diyor. Sahabesiyle meşveret ediyor; Uhud savaşında, dışarıya çıkıyor. Her şeyi O'ndan öğrendikleri bir insan… Onların düşüncelerine saygının gereği, “küçüklük” demiyor. Her şeyi O'ndan öğreniyorlar ama meşverette onların dediklerine uyuyor; Uhud'da dışarıya çıkıyor, yoksa Efendimiz'in kendi düşünceleri, içeride kalıp tabya savaşı vermek, müdafaa savaşı vermek istikametindeydi.

Al Furqan Podcast
ഉഹ്ദ് യുദ്ധം Battle of Uhud - 8 -യുദ്ധാനന്തര സംഭവങ്ങൾ,രക്തസാക്ഷികളെ ഖബറടക്കൽ

Al Furqan Podcast

Play Episode Listen Later Jun 27, 2022 52:46


The Life History Of Prophet (SAW) - ഉഹ്ദ് യുദ്ധം മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ) തങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം YouTube Channel Link https://www.youtube.com/watch?v=HLPDazstsVg&list=PLEMT7g5NsFuULZoe2U4p8LMYGo2MCFYWt

Welcome Home Podcast
The Prophetic Narrative with Ieasha Prime: The Battle of Uhud

Welcome Home Podcast

Play Episode Listen Later Jun 21, 2022 47:51


Based on the text "A Compendium of the Sources on the Prophetic Narrative" by Samira al-Zayid, the Prophetic Narrative class with Shaykha Ieasha Prime is a year-long weekly course covering the intimate details and story of the seal of humanity, Prophet Muhammad, peace be upon him. This series is a perfect opportunity to get to know who the Prophet was, what his character was like, and how he made a lasting impact on the world!

Digital Islamic Reminder
Ep. 19: In the Trenches of Uhud | Angels In Their Presence | Season 2 | Dr. Omar Suleiman

Digital Islamic Reminder

Play Episode Listen Later Jun 19, 2022 6:35


Ep. 19: In the Trenches of Uhud | Angels In Their Presence | Season 2 | Dr. Omar Suleiman

Hizmetten
Nübüvvet Vaazları-33 | Peygamberimiz'in ﷺ Hayatı ve Peygamberliği | Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Jun 14, 2022 53:33


• Hz. Adem'in (as) cennetten yeryüzüne indirilmesi ve duası. • Tevrat, İncil, Zebur ve Efendimiz. • Selman-ı Farisi'nin hak Nebiyi araması. • Süfyan ve Hiraklius arasındaki konuşma. • Safiyye binti Hüyey ve Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem). • Ebu Cehil'in, Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamber olduğunu bildiği halde peşin fikrinden kendini alamayışı. • Yahudi âlimi Abdullah ibni Selam'ın Müslüman oluşu ve... • Necaşi'nin Müslüman olması. • Allah kalplere mi, suretlere mi bakar? • Uhud savaşında Allah Resulünü arayan bir kadın ve...

Nuhdaku
Jauhar Tauhid #25 Paling Terbaik Generasi, Ahli Badar, Uhud, Baiaturridwan, Assabiqunal Bt.75 H.85

Nuhdaku

Play Episode Listen Later Jun 11, 2022 71:15


Mevlana Takvimi
ALLÂH RESÛLÜ (S.A.V.) NEYİ HOŞ GÖRÜRDÜ - 09 HAZİRAN 2022 - MEVLANA TAKVİMİ

Mevlana Takvimi

Play Episode Listen Later Jun 9, 2022 2:21


Müşrikler Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz'i Uhud harbinde yaraladılar. Ve mübârek dişini kırdılar ve mübârek yüzünü al kana boyadılar. Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)'e bu hal pek ağır geldi. Hz. Ömer (r.a.) dedi ki: “Yâ Resûlallâh (s.a.v.)! Anam babam sana feda olsun. Nuh Peygamber kavmine bedduâ ile buyurdu. Eğer sen dahi bize bedduâ etseydin cümlemiz helâk olurduk” Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz de: “Kavmimi mağfiret eyle” yahud, “Ya Râbb, benim kavmimi sen mağfiret eyle ve sen hidâyet eyle. Zira onlar bilmezler” diye duâ etti. Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz Hazretlerinin sabrı ve afvı derece-i kemâlde idi. Gerçi Hendek harbinde Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz küffâra bedduâ edip “Bizi meşgul edip salât-ı vüstâdan; ikindi namazından alakoydular. Allâhü Teâlâ hazretleri kabirlerini ve evlerini ateşle doldursun” buyurdular. Küffar ile muharebede son derece şiddetle devam ve iştigâllerinden ikindi namazlarını geçirip bâ'de'l-gurûb (güneş batımından sonra) kaza etmişlerdi. Namaz, îmândan sonra pek mühim bir ibâdet olduğundan terki asla caiz olamaz. Peygamberimiz (s.a.v.) Uhud harbinde yüzüne erişen yara ve ezâya tahammül eylediler fakat namazına ve “din yüzüne” erişen ezâya tahammül etmediler. Çünkü namaza tecâvüzlerinden Hâkk Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin hukukunu tercih eylediler. Nitekim Hâkk Sübhanehu ve Te‘âlâ Hazretleri de dîn-i İslâm'a eza ve ihânet kasdeden küffâra karşı şiddet ve ğılzat (sert muamele) edilmesini emir buyurmuşlardır. (Hz. Mahmûd Sami Ramazanoğlu (k.s.), Musâhabe 3, s.214)

Yusuf Circle Sheffield
Session 21 - Saad ibn Abi Waqqas (ra)- 3 enemies at Uhud incredibly embrace Islam later on in life.

Yusuf Circle Sheffield

Play Episode Listen Later Jun 5, 2022 28:27


Sa'ad ibn Abi Waqqas (ra), The Knight of Islam Session 21 The mother of the Messenger ﷺ Umm Ayman (raa), tends to the warriors and serves water but she is attacked by an archer and falls to the ground. The Messenger ﷺ is distressed so hands Saad (ra) a blade-less arrow, 'Fire O Saad (ra)... 'the culprit is hit in the neck and falls to his death. Saad (ra) fired over one thousand arrows, which is one third of the Pagan Quraysh army. The brother of Saad (ra), Utbah is on the other side and attacks The Messenger ﷺ, thus sealing his disastrous fate. The multiple wounds inflicted upon The Messenger ﷺ at Uhud, Surah 3 v128 is revealed. Abu Amir, a Christian, digs the ditch at Uhud, his son a companion Hanzala (ra), falls as a martyr at Uhud. 3 notorious enemies at Uhud incredibly embrace Islam later on in life.

Yusuf Circle Sheffield
Session 20 - Saad ibn Abi Waqqas (ra)- Saad (ra) sees the angels whilst at Uhud

Yusuf Circle Sheffield

Play Episode Listen Later Jun 5, 2022 19:50


Sa'ad ibn Abi Waqqas (ra), The Knight of Islam Session 20 Saad (ra) sees the angels whilst at Uhud, he also fights alongside Talha (ra) the living martry. Whilst the muslims were exposed at Uhud, Saad (ra) fires continous arrows with the aid of a youngster, an angel in disguise. 'Shoot your arrows O Saad (ra) may my parents be a ransom for you.' 'O Lord make his arrows strike, his supplications answered and may your servants have love for him' - Saad (ra) is linked to faith.

Yusuf Circle Sheffield
Session 19 - Saad ibn Abi Waqqas (ra)- The Battle of Uhud- The Pagan Quraysh Strike Back.

Yusuf Circle Sheffield

Play Episode Listen Later Jun 5, 2022 26:17


Sa'ad ibn Abi Waqqas (ra), The Knight of Islam Session 19 The Battle of Uhud- The Pagan Quraysh Strike Back. The pact between Saad and Abdullah ibn Jash (ra), a few details of those who were mutilated at Uhud. The Spiritual unveiling of Saad (ra), as he gazes upon 2 Angels, Mikaeel and Jibreel (as) alongside the Messenger ﷺ.

Yusuf Circle Sheffield
Session 22 - Saad ibn Abi Waqqas (ra)- The 4 categories of muslims after the rumours spread

Yusuf Circle Sheffield

Play Episode Listen Later Jun 5, 2022 22:11


Sa'ad ibn Abi Waqqas (ra), The Knight of Islam Session 22 The 4 categories of muslims after the rumours spread, that The Messenger ﷺ, had departed the world. Several verses which clearly state that the muslims at Uhud are pardoned. Uhud is known as The Day of Talha (ra), the living martyr. The determined 11 Ansar at Uhud, the last of them who fell, Ziyad ibn Al Sakan (ra), he died with his face on the foot of The Messenger ﷺ.

Al Furqan Podcast
ഉഹ്ദ് യുദ്ധം Battle of Uhud - 7 - സ്വഹാബികൾ പ്രവാചകന് ചുറ്റും

Al Furqan Podcast

Play Episode Listen Later Jun 3, 2022 40:21


The Life History Of Prophet (SAW) - ഉഹ്ദ് യുദ്ധം മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ) തങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം YouTube Channel Link https://www.youtube.com/watch?v=HLPDazstsVg&list=PLEMT7g5NsFuULZoe2U4p8LMYGo2MCFYWt

Omar Suleiman
Angels In Their Presence S2 #19 - In the Trenches of Uhud

Omar Suleiman

Play Episode Listen Later May 29, 2022 6:40 Very Popular


Yusuf Circle Sheffield
Session 15 - Saad Ibn Abi Waqqas (ra)- The unbelieving warrior Amr ibn Wudd martys 2 sahbaba at Badr

Yusuf Circle Sheffield

Play Episode Listen Later May 28, 2022 15:47


Saad ibn Abi Waqqas (ra), The Cavalier Session 15 The renowned unbelieving warrior Amr ibn Wudd, he martys 2 sahbab at Badr before being seriously wounded, thus missing Uhud a year later. During the Battle of The Trench Alee (ra) dispatches him to Hell.

Hizmetten
“Dehâ için intihap yoktur!” | M.Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later May 26, 2022 9:47


Bu video 12/03/2017 tarihinde yayınlanan "İDEAL DÜNYANIN HAK ÜÇGENİ" isimli bamtelinden alınmıştır. Tamamı burada: https://www.herkul.org/bamteli/bamtel... İstişare, mü'min bir toplumun en bariz alâmeti ve İslâm'a gönül vermiş bir cemaatin en önemli hususiyeti olmalıdır. Üçüncü olarak; وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ “İşleriniz, kendi aranızda meşveret sistemine, istişare sistemine bağlı yürüyorsa!..” Her meseleyi “kolektif şuur”a müracaat ederek çözmeye çalışıyorsanız.. problemlerinizde mutlaka “çok akıl”a müracaat ediyorsanız… Bu öyle bir sistemdir ki, vahiy ile müeyyed olan enbiyâ-ı izâm bile; Hazreti Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Sâlih, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahiy ile müeyyed oldukları halde, her şeyi kendilerinden öğrenen insanlarla meseleleri meşveret ediyorlar. Avamca izah ederken, şöyle diyebilirim: “Benim çıraklarım! Hele gelin şu meseleyi sizinle bir istişare edelim; nasıl buluyorsunuz bunu?!. Her şeyi benden öğrenenler, vahy-i semavî vasıtasıyla; hele gelin çıraklar, talebelerim benim!..” Size hiç öğretmenleriniz öyle dedi mi: “Çocuklar, şu meseleyi sizinle bir istişare edelim! Bizim yaptığınız -böyle- akıllıca bir şey mi; yoksa öğretmen olarak delice bir şey mi yapıyoruz? Bir de sizin fikrinizi alalım!” Evet, her meselesini meşverete havale ederek çözümü orada arayanlar… İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem), verdiği kararlarda milimi milimine isabetli karar veriyordu. Hani “dehâ” için derler ki: “Dehâ için intihap yoktur!” Söz, bu. Dâhî bir insan, bir mevzuda karar verdiği zaman, şip-şak o, yerine oturmuş olur. “Şip-şak” da halk ifadesi, rahatsız olmadınız inşaallah. Enbiyâ-ı izâmın, insanlığı aşkın, insanı aşkın “fetânet”leri, dehâyı bilmem kaç adım geride bırakan bir dinamizmdir, bir güç kaynağıdır. Fakat düşünün; bu tabiat, bu fıtrat, bu firâset, bu kiyaset, meselelerini hallederken, “meşveret”e müracaat ediyor. Sadece küçük bir örnek; hadise itibariyle küçük değil fakat Siyer felsefesi açısından örneklerden bir tane örnek: Allah Rasûlü, Uhud'a çıkacağı zaman, rüyada görüyor; olup bitecek şeyleri görüyor. Enbiyâ-ı izâmın rüyaları, aynıyla çıkar; “gayr-ı metlüv vahiy” gibidir; yani, Cebrail araya girmeden, Allah'ın (celle celâluhu) onlara göstermesiyle görürler. Resmeder Allah (celle celâluhu); o resim, onların nöronlarına mı, hipofiz bezine mi, talamus bezine mi, hafızasına mı akseder?! Şuuraltı müktesebatın dışa vurması değil; Freud'ca bir mülahaza o. Ve onlar kalkar, bir yönüyle, ona göre hareket ederler. “Allah Rasûlü, Medine'de taş taşın üstünde kalmayacağını bilseydi, meşveretin hakkını vermek için yine Uhud'a çıkardı.”

Hizmetten
Ölüm Ötesi Hayat | Hutbe-1| Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Apr 29, 2022 12:19


11 Kasım 1977 Allah yolunda şehit olanların ölmediğinin Kur'ân'da bildirdiği... Amr b. Cemuh'un (ra) İslam'a girişi ve Uhud'da şehit oluşu...

Muhammet KALEM
Naat • Arif Nihat Asya

Muhammet KALEM

Play Episode Listen Later Apr 26, 2022 9:20


Seccaden kumlardı... Devirlerden, diyarlardan Gelip göklerde buluşan Ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin.. Taşardı kubbelerden Tekbir, Dolardı kubbelere "amin"! Ve mübarek geceler, dualarımız, Geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl, Kandillerin yanardı! Kapına gelenler ya MUHAMMED, - Uzaktan, yakından - Mümin döndüler kapından! Besmele, ekmeğimizin bereketiydi; İki dünyada aziz ümmet, MUHAMMED ümmetiydi. Konsun yine pervazlara Güvercinler; "Hu hu"lara karışsın Aminler.. Mübarek akşamdır; Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler! Şimdi SENİ ananlar, anıyor ağlar gibi.. Ey yetimler yetimi, Ey garipler garibi; Düşkünlerin kanadıydın, Yoksulların sahibi.. Nerde kaldın ey RESUL, Nerde kaldın ey NEBİ? Günler, ne günlerdi, ya MUHAMMED; Çağlar ne çağlardı: Daha dünyaya gelmeden Müminlerin vardı.. Ve bir gün ki gaflet Çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı! Hatice'nin goncası, Aişe'nin gülüydün. Ümmetin gözbebeği, Göklerin RESULÜYDÜN.. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu ALLAH'a, Elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye Göçelim, ya MUHAMMED? Yeryüzünde, riya, inkar, hıyanet Altın devrini yaşıyor.. Diller, sayfalar, satırlar "Ebu Leheb öldü"diyorlar: Ebu Leheb ölmedi, ya MUHAMMED; Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor! Neler duydu şu dünyada Mevlid'ine hayran kulaklarımız; Ne adlar ezberledi, ey NEBİ, Adına alışkın dudaklarımız! Artık, yolunu bilmiyor; Artık, yolunu unuttu Ayaklarımız! Kabe'ne siyahlar Yakışmamıştı, ya MUHAMMED, Bugünkü kadar! Haset gururla savaşta; Gurur, Kaf Dağı'nda derebeyi.. Onu da yaralarlar kanadından, Gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine Türbedar oldu iyi! Vicdanlar sakat Çıkmadan yarına. İyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına! Şu gördüğün duvarlar ki Kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya MUHAMMED, Senelerdir. Ne doğruluk, ne doğru; Ne iyilik, ne iyi.. Bahçende en güzel dal, Unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında Haramların peteği! Bayram yaptı yabanlar; Semave'yi boşaltıp Save'yi dolduranlar. Atını hendeklerden-bir atlayışla- Aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, Ağlasın Selman'lar! Gözleri perdeleyen toprak, Yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti, ey NEBİ, Yabanların gözünde kalacaktı! Konsun yine pervazlara Güvercinler; "Hu hu"lara karışsın Aminler. Mübarek akşamdır; Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler! Ne oldu, ey bulut, Gölgelediğin başlar? Hatırında mı, ey yol, Bir aziz yolcuyla Aşarak dağlar taşlar, Kafile kafile, kervan kervan Şimale giden yoldaşlar! Uçsuz bucaksız çöllerde, Yine, izler gelenlerin, Yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, Örümceklerin değil; Peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, Ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen Gözlerdeydi! Şu kuytu, cinlerin mi; Perilerin yurdu mu? Şu yuva-ki bilinmez, Kuşları hüdhüd müdür, Güvercin mi kumru mu? Kuşlarını bir sabah, Medine'ye uçurdu mu? Ey Abva'da yatan ölü, Bahçende açtı dünyanın En güzel gülü; Hatıran, uyusun çöllerin Ilık kumlarıyla örtülü! Dinleyene, halâ, Çöller ses verir: "Yaleyl! " susar, Uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, Kaside söyler Bedir. Sen de, bir hac günü, Başta MUHAMMED, yanında Ebubekir; Gidenlerin yüz bin olup dönüşünü Destan yap, ey şehir! Ebubekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları, karşılarında Meydan okuyan bir Ömer bulurlar; Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri, şehit olurlar. Bir mutlu günde, ki ölüm tatlıydı; Yerde kalmazdı ruh.. kanatlıydı. Konsun-yine-pervazlara Güvercinler; "Hu hu"lara karışsın Aminler. Mübarek akşamdır; Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler! Vicdanlar, sakat çıkmadan, Ya MUHAMMED, yarına; İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına! Yüreklerden taşsın Yine, imanlar! Itri, bestelesin Tekbir'ini; Evliya okusun Kur'an'lar! Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osman'lar! Naatını Galip yazsın, Mev

The Life of Prophet Muhammad
Uhud: The Aftermath

The Life of Prophet Muhammad

Play Episode Listen Later Apr 25, 2022 52:57


After the Battle of Uhud:- Quraysh mutilate the bodies of Muslims- Prophet Muhammad sends a reconnissance mission to see if the Quraysh will invade Medina or return to Mecca- Various verses of the Quran are revealed to console the Muslims and instruct them on how to recover from the losses- The Meccans decide to come back to finish off the Muslims, but their army is scared away- Nomadic tribes, emboldened by the Muslim's defeat at Uhud, try to raid the MuslimsKey lessons from the Battle of Uhud:- Do not be naive and assume anyone who claims to be a Muslim is a believer at heart. Uhud exposed the munafiqeen- God's help is guaranteed when Muslims are united and obey the Prophet- Being Muslim doesn't guarantee victory. Believers must struggle and endure hardships to achieve success- Beware of succumbing to material temptations. Love of the world can blind even those fighting alongside the prophetLecture notes available at http://www.why-quran.org/?p=501.Subscribe at http://www.why-quran.org/subscribe to watch the lectures live and participate in the Q&A at the end of each class.Video recording of this lecture + Q&A available on YouTube at https://www.youtube.com/watch?v=dDjeZ57V3VM&list=PLpkB0iwLgfTat-Pgh4W3WFmupPamiC9UT.

USMANI DISCOURSES. English translation and explanation of talks by Mufti Taqi Usmani DB.
HOW TO GAIN INNER PEACE. Part 4. English translation of a talk by Mufti Taqi Usmani DB.

USMANI DISCOURSES. English translation and explanation of talks by Mufti Taqi Usmani DB.

Play Episode Listen Later Apr 24, 2022 8:58


Hazrat Mufti Muhamad Shafi (may Allah Ta'ala bless him) used to say that it is not always in a person's control to increase his income, but it is always in a person's control to reduce his expenses. If one is being bothered by the mismatch between his income and expenditure, then he should reduce his expenditure to bring it within his means, and be content with what he has. Then all his financial worries would subside. The Holy Prophet ﷺ has taught us a prayer; “O' Allah! Please make me become content with the sustenance you have granted me, and please grant me Barakah (blessing, برکت) in that sustenance”. Barakah means that a small amount or income goes a long way in fulfilling a person's needs. It doesn't just mean an increase in numbers. For example, a person may not earn as much but his family remains healthy, and he does not have overhead expenses, against another person who earns a lot more but his child contracts a serious illness and most of his income gets spent on doctors and medicines. Even though the second person earned more, less of his income was spent on gaining comfort for him. This is what Barakah, or lack of it, means. In the third sentence the Holy Prophet ﷺ said, “O' Allah! In place of the things I prayed for but didn't get, please grant me better things which are better for me in Your knowledge.” So, there are three prayers in this one prayer, please give me contentment, please grant me Barakah, and in place of things I prayed for but didn't get, please give me things that are better for me in Your knowledge. In a Hadith the Holy Prophet ﷺ said that the true Ghani (غنی) (a person who is carefree with regards to material wealth) is not the person who has lots of money and material possessions. The Ghani of heart is the person whose heart is free of love for material wealth, who does not ask anyone for anything, who does not express his needs in front of other people, and who does not try to accrue wealth through unfair means. He is happy and satisfied with what he has been given, and he is contented that what hasn't been given to him must not be good for him in Allah's knowledge, if it was Allah Ta'ala would have given it to him. Once an angel presented before the Holy Prophet ﷺ and said, “If you command, the whole of Uhud mountain will be turned into gold, and it will all be your property.” The Holy Prophet ﷺ declined the offer and said, “I want to live life this way that if I get something to eat, I eat it after doing Shukr (شکر) (saying thanks to Allah Ta'ala), and if I don't get something to eat then I do Sabr (صبر) ) (patience), so that I get the blessings of both Shukr and Sabr. And I do not want excess of wealth. I want that Ghina (غنا) that makes me turns towards Allah Ta'ala.” He, therefore, made the following prayer; “O' Allah! I seek refuge from such wealth that shall make me disobedient.”

Al Furqan Podcast
ഉഹ്ദ് യുദ്ധം Battle of Uhud - 5 പ്രയാസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ-The Prophet ﷺ Injured

Al Furqan Podcast

Play Episode Listen Later Apr 21, 2022 60:26


The Life History Of Prophet (SAW) - ഉഹ്ദ് യുദ്ധം മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ) തങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം YouTube Channel Link https://www.youtube.com/watch?v=HLPDazstsVg&list=PLEMT7g5NsFuULZoe2U4p8LMYGo2MCFYWt

Yusuf Circle Sheffield
Ramadan 2022 - Surah 4 An Nisa V137 - 141 Session 15

Yusuf Circle Sheffield

Play Episode Listen Later Apr 17, 2022 31:27


Ramadan #15 2022 Surah 4 An Nisa Verses 137-141 Those who believed in Musa (as), then disbelieved-worshipped the calf, disbelieved in Isa (as) and The Messenger,  refers to the people of the book (verse 137). The sons of the one who dug the ditch at Uhud wanted to execute their father, but were told, No! Only 1 hand struck the she camel during the time of Thamud, but all were destroyed since they all agreed with the action and were pleased with it.

Yusuf Circle Sheffield
Ramadan 2022 - Surah 4 An Nisa V127 - 128 Session 12

Yusuf Circle Sheffield

Play Episode Listen Later Apr 14, 2022 35:09


Ramadan #12 2022 Surah 4 An Nisa Verses 127-128 Continuation of the sequence... the previous verses spoke of the Mohsin... these verses illustrate how the Mohsin acts... The Battle of Uhud left 70 martys, many orphans and widows, these verses address this scenario. Caring for orphans who are poor. A wife can redeem her rights to keep stable a failing marriage. The right of women to separate from their husbands.

Hizmetten
Nübüvvet Vaazları-24 | Peygamberimiz'in ﷺ Hayatı ve Peygamberliği | Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Apr 12, 2022 77:06


• Gaybı kim veya kimler bilebilir? • Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ile Uhud dağına çıkması ve... • Resulü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Ümmü Haram'ın Kıbrıs fethinde bulunacağını söylüyor. • Hz. Ömer'le fitne arasındaki kapı ve onun kırılışı. • Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem); torunu Hz. Hasan (ra) hakkında ne dedi? • Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) Ammar'a (ra) söylediği şeyde zamanın O'nu tasdik etmesi. • Hilafet kaç sene sürecek? • Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) Deccal ve yalancı peygamberlerden haber vermesi. • Bize hayır, bereket ve fayda getirecek yolun sırat-ı müstakim olduğu. • Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) Eris kuyusu başında Hz. Osman'ın maruz kalacağı belalarla cennetlik olduğunu müjdelemesi. • Hz. Osman'ın (ra) şehit edilişi.

Al Furqan Podcast
ഉഹ്ദ് യുദ്ധം Battle of Uhud - 5 വില്ലാളികളുടെ പിഴവും ശത്രുക്കളുടെ തിരിച്ചുവരവും.

Al Furqan Podcast

Play Episode Listen Later Apr 10, 2022 43:44


The Life History Of Prophet (SAW) - ഉഹ്ദ് യുദ്ധം മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ) തങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം YouTube Channel Link https://www.youtube.com/watch?v=HLPDazstsVg&list=PLEMT7g5NsFuULZoe2U4p8LMYGo2MCFYWt

365 Days with the Prophet MUHAMMAD
Day 281 - The Happiness of Umamah

365 Days with the Prophet MUHAMMAD

Play Episode Listen Later Apr 8, 2022 2:34


Umamah, the daughter of the late Hamza, who was martyred in the Battle of Uhud, runs to her uncle, Prophet Muhammad, peace be upon him, as he is leaving Makkah to return to Madinah. Umamah has been living in Makkah all this time. Now is her opportunity to be with her beloved Uncle, the Prophet himself. Will the blessed Prophet take Umamah with him? This is Day 281 out of 365 days of stories of the greatest man in the world, our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. A sincere rendition of the book '365 days with the Prophet Muhammad' written by Nurdan Damla (Timas Kids publication, April 2019), read by Sister Rahimah from Singapore. If you like to know more about her other work, blogs and podcasts on popular Islamic topics and books, please visit her website at www.blessedknowledge.com.

Quran Recitation - Hashem Nabil | تلاوة القرآن - هاشم نبيل
Recitation of Holy Quran - Juz' (4) - Hashem Nabil | تلاوة القران الكريم - الجزء الرابع - هاشم نبيل

Quran Recitation - Hashem Nabil | تلاوة القرآن - هاشم نبيل

Play Episode Listen Later Apr 4, 2022 60:55


This is the first of three articles summarizing the third chapter of the Quran called Aali-Imran or The Family of Imran.  It takes its name from the story of Prophet Zachariah, Mary and her son Prophet Jesus, in verses 33 to 64.  The family of Imran was a blessed family that also included the Prophet Christians refer to as John the Baptist, thus this chapter has particular relevance for Christians and does indeed address itself to them.  The Family of Imran was revealed in Medina after the pivotal Battle of Badr and is in some ways a sequel to the previous chapter The Cow, or Al-Baqarah.  The Cow was addressed primarily to the Children of Israel (the Jews) and in the Family of Imran the invitation is extended to the Christians.  Thus the chapter begins by inviting the People of the Book (Jews and Christians) to the truth of Islam and goes on to warn the Muslims to take heed of the religious degeneration that plagued the two earlier communities.Verses 1- 6 Quran confirms previous revelationsThe chapter opens with the same combination of letters that opened the previous chapter.  Alif, Lam, Meem.  These letters are from amongst the various combinations of fourteen letters that open twenty-nine chapters of the Quran.  God has never revealed any specific meaning attached to them.  The letters are immediately followed by praising God, the Living and the Eternal.  He is the One who has sent down the Quran to confirm the previous books, the Torah and the Gospel of Jesus.  It is a guide and a criterion between right and wrong, and anyone who denies this will suffer a severe penalty.  Be sure that nothing in the heavens and the earth is concealed from God.Verses 7 – 13 Precise or symbolic?Some verses are precise and others are open to more than one interpretation.  There are people who try to mislead others by seeking to find hidden meanings in the unspecific verses and no one knows its interpretation except God. But those firm in knowledge say, "We believe in it. All [of it] is from our Lord."The possession of wealth or the number of children you have will not help on that momentous Day.  Disbelievers will be overpowered and gathered together in Hell.  The Battle of Badr was a lesson; the believers overcame twice their number because with God's support you cannot lose.Verses 14 -20 An invitationThe life of this world is full of temptations, the desire for beautiful spouses, children, gemstones and jewels, and expensive homes and transport.   However, what is promised in Paradise is even more desirable and beautiful.  Those who fear God will abide in gardens with flowing rivers.  The righteous are those who believe and ask for forgiveness and protection from Hell, they are steadfast, devout, spend in the way of God and pray before dawn.  There is no deity but except God (Allah), He is just and the true religion is devotion to Him Alone.The People of the Book did not differ except out of jealousy and God is swift to call to account those who deny His revelations.  Prophet Muhammad, may the mercy and blessings of God be upon him, must tell those who argue with him that he and his followers are devoted to God and invite them to do the same.  If they refuse however, he has still fulfilled his mission to convey the message.Verses 21-30 Fear retributionThere will be a painful punishment for those who deny the revelations, kill the Prophets without justification, and kill those who order justice; they will be beyond help.  Those who were given one of the earlier revelations refuse to settle their disputes according to God's commandments; they think the fires will not burn them.  They deceive themselves and will come to know the torment of the fire.  Praise God, the One who has power and control over all things.  He is the one who causes the night to change into the day and separates the living from the dead and gives provision to whomever He pleases.  God warns the believers not to seek protection from the unbelievers except for safety from tyranny.  Remember that God knows everything concealed or revealed, He has power over everything.  Fear retribution but know that He is compassionate to those who are devoted to Him. Verses 31 – 41 Family mattersProphet Muhammad must tell the people to love and obey God and to follow him (Muhammad); if they turn away he must warn them that God does not love those who disbelieve or ignore Him.  God favors whom He wills - He chose Prophet Adam, Prophet Noah, the family of Abraham and the family of Imran from amongst those who were living during their times.God was listening when Mary the mother of Jesus was born; her mother dedicated her to the service of God and sought protection for her and her children from Satan.  Mary grew to be a righteous woman and when she secluded herself in the temple, God provided her with all her needs, to the amazement of her guardian Zachariah.Mary was an example to Zachariah who asked God to give him a righteous son even though he and his wife were old and barren.  The angels confirmed that this would be so but Zachariah asked for a sign.  God took away his power of speech for three days.  John was born, a son, destined to be a chaste leader and Prophet.Verses 42 – 52 The story of JesusMary, the mother of Jesus was chosen and exalted by God and her story is told to Prophet Muhammad from the unseen, it is something he (Muhammad) knew nothing about.  The angels told Mary that God would give her a son who would be honored in both this world and the next.  He will speak while still in the cradle and in maturity will be among the righteous.  Mary is overwhelmed and confused for she is chaste and unmarried but the angels explain that God has only to say "Be" and it is.  God will teach her son, Jesus, the Messiah, the revelations, the Torah and the Gospel and he will be a Prophet and Messenger to the Children of Israel.  Jesus will do amazing things; make a bird of clay and it will become real, heal lepers and cure the blind - all with the permission of God.  Jesus will confirm the Torah and make some things that were previously forbidden permissible.  This is a sign for those who believe.  Jesus will command his people to be mindful of God and to worship Him.Jesus felt that many disbelieved so he asked them who would help him in God's cause.  The disciples said, "We will help you in God's cause, we believe in Him and testify that we are Muslims."Verses 54 – 69 A true explanationThe disbelievers plotted against Jesus, they had a plan but God also had a plan, a better one.  He promised to take Jesus and purify him from their disbelief and his followers to be exalted above the disbelievers, who will suffer severely in this world and the next.  Those who believe will gain their reward.  This Quran is full of signs and wise reminders.  As an example Jesus is like Adam, both created without a father.  God had only to say "Be", and he was.  Do not dispute about the birth of Jesus for this Quran has the true explanation.  There is no true deity but God and He knows who amongst you is a mischief maker. God tells Muhammad, may the mercy and blessings of God be upon him, to invite the People of the Book to agree on what is common amongst them all; to worship none but God alone and associate nothing with Him.  Muhammad is also to ask them why they argue about whether Abraham is a Jew or a Christian.  Do they not reason as to how can he be a Jew or a Christian when he lived long before either the Torah or the Gospel were revealed.  Abraham was one who submitted to God and he did not associate anything with Him.  The people closest to Abraham are the Muslims, devoted to God Alone.  Some of the People of the Book try to mislead others but they lead themselves astray.Verses 70 – 80 Who is trustworthy?God addresses the People of the Book asking them why they conceal the truth by mixing it with lies.  Some People of the Book say they believe and then change their minds, over and over, as day changes into night.  They encourage the true believers to behave like this too.  Believers should only trust other believers.  God grants His Bounty and His Mercy to whomever He wills. Some amongst the People of the Book are trustworthy; others are not, because they do not think it is a sin to cheat someone not of their faith.  Those who have the correct faith, fear God, and keep their promises, are loved by God.  There are some who will sell out the truth for a small price, an agonising punishment awaits them.  Others twist God's words into a lie.  No Prophet would ever say "Worship me, instead of God".  He would never suggest that angels or prophets be lords (gods) and he would never ask anyone to turn away from belief.Verses 81 – 92 A reminderGod reminds the People of the Book that He took an oath from them to believe in a Messenger that will come to them confirming what they had already been given.  They are reminded not to break their oath and warned that everyone returns to God, willingly or unwillingly.  Prophet Muhammad is told to say that Muslims believe in God and what has been revealed to them and in what was revealed to Prophet Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and his descendants, as well as Moses, Jesus and all Prophets from God.  There is no distinction between them – they all preached the same message and all need to be believed in.A religion other than Islam will not be accepted and will lead to the Hellfire.  God will not guide those who reject belief after it has come to them.  There will be no respite except if they repent and correct themselves.  Those who disbelieved and died in that state will not be able to buy their way out of punishment even with enough gold to fill the whole earth.  No one will gain the greatest reward until he gives charity from what he cherishes, and God knows what is given.Verses 93- 101 God knows everythingGod addresses the Children of Israel.  All the food that is lawful for the Muslims was lawful for them, except when they made it unlawful themselves.  They are warned against making up lies about God and told to follow the religion of Abraham.  Then they are reminded that the first House of God was at Mecca.  It is a blessed place and a sanctuary.  Pilgrimage to the House of God is a duty for all those who are able to find their way there.  God however does not need their pilgrimage, He is all Sufficient.   The People of the Book are asked why they deny the revelations from God and try to stop others from following the correct path.  God knows everything that they do.   He (God) reminds the believers that many People of the Book are trying to turn them from belief back to disbelief.  Think! God's revelations are being recited and the Messenger (Muhammad) lives amongst you, He says.  Whoever clings to God will be shown the right path.Verses 102 – 109 The best communityGod speaks to the believers saying be mindful of God, devote yourselves to Him and do not die except in a state of full submission to Him.  Hold fast to the Quran and the traditions of Prophet Muhammad and stay together as a united community.  Let there be among that community people who invite others to righteousness, enjoin good and forbid evil.  On the Day of Judgment those with dark faces will be questioned about why they rejected faith and are punished for doing so, whilst the ones with bright faces will bask in God's Mercy.  Everything belongs to God and will return to Him.Verses 110 – 120 MisbehaviourAmong the People of the Book are believers but most of them are consistently disobedient.  For those with faith they are no more than an insignificant annoyance.  They will be disgraced because they killed the Prophets, defied God and used to transgress beyond bounds.   Among the People of the Book are those who accept the message of Muhammad, believe in the Last Day, pray at night and bow down before God; enjoin good, forbid evil and compete with each other in doing good deeds.  These people will not be denied their reward.  The unbelievers will not have any protection not even from their wealth or their children.  Hypocritical charity will not help them.  They wronged themselves.  God reminds the believers not to form friendships with such people because they will try to corrupt you whilst desiring your utter destruction.  You might love them but they do not love you.  God knows what is in their hearts and says plainly that they grieve when good befalls you and rejoice when misfortune overtakes you.  There plans will not harm you for God knows exactly what they are doing.Verses 121 –  129 Victory is in the hands of GodProphet Muhammad is reminded of how God intervened in the Battle of Uhud by strengthening the hearts of those who were wavering and how at the Battle of Badr He granted them victory over a large opposing force.  Remember these things and know that if you are mindful, God will strengthen your forces with 5000 angels ready for battle in case of a sudden attack.  Be sure though that it is God who relents or punishes.   Victory is only from God.  He forgives or He punishes according to His will.Verses 130 – 145 A testGod warns the believers against usury (compound interest that doubles and redoubles).  Fear God and obey Him and His Messenger.  He loves those who live good lives, give generously, control their anger and seek forgiveness for their sins.  Their reward is forgiveness and Paradise.  Travel through the lands and look at the history of those who disbelieved or rejected the truth.  The Quran is a guidance for all people.  Do not be downcast if you suffer for the days alternate, some are better than others.  God waits to see the true believers, those who will struggle and remain steadfast.Prophet Muhammad, may the mercy and blessings of God be upon him, was a Messenger and others like him passed through this world before him.  God asks the believers if Prophet Muhammad were to die would they reject his message.  Doing so would not harm God.  No one dies without God's permission and he dies at a predetermined time.  Those who work for the sake of this life only, will get what God decides for them and they will not have a share in the Hereafter.  And those who work for the sake of the Hereafter, God will give them a share in the Hereafter, along with what He decides for them in this life.Verses 146 – 152 Remain steadfastIn the past many Prophets have fought steadfastly for God, some with many followers, and they did not give in to adversaries or disbelief.  They only asked for forgiveness and victory over the disbelievers.  They were rewarded in this life and reward awaits them in the Hereafter.  If the believers obey the disbelievers, they will become losers.  God is your Protector and He will cast fear into the hearts of the disbelievers.  God addresses those who fought in the Battle of Uhud; they lost courage and disobeyed an order.  God says, some desired this world, others the Hereafter, so they were defeated.  It was a test.  They are already forgiven.Verses 153 – 159 God forgivesThose who fled from the battle even though Prophet Muhammad was calling out to them were rewarded with nothing but sorrow and grief.  This was to teach them a lesson not to grieve for what might have been.   God forgave them and caused calm to descend and some fell securely asleep but others were anxious and suspicious of God's motives.  Prophet Muhammad is told to tell them that nothing would save those who were destined to die whether they had fought willingly or not or even if they had hidden in their homes.  On the day of the battle those who turned away did so because of Satan's influence over them.  They too are forgiven.The believers are reminded not to think that if their brothers had remained at home rather than travelling or fighting for the cause of God they would be safe and not die.  This is wrong.  God has control over life and death.  There is no cause for regret because whether you die at home or are killed you will return to God.  By the mercy of God, Prophet Muhammad was lenient.  If he had treated them harshly they would have deserted him.   Prophet Muhammad is told to pardon them, ask for forgiveness for them and to consult with them.  Take a course of action and then rely upon God, this is what God loves.Verses 160 – 168 True believers or hypocrites?If God aids you none can overcome you but if He forsakes you none can aid you.  Therefore, the believers should put all of their trust in God.  It is inconceivable that any Prophet would withhold the spoils of war from the faithful.  Whoever deceives others will be accountable to God on the Day of Judgement.A person seeking the pleasure of God does not behave like a person who has incurred the wrath of God.  In the eyes of God, they are on two completely different levels.  It was a great favor from God when Prophet Muhammad was made a Messenger to his people.  He is among them reciting the Quran, purifying them and teaching them how to behave even though before this they were clearly astray.What happened on the day of the battle (Uhud) was a test from God to see who the true believers were and who the hypocrites were.  On that day the hypocrites were closer to disbelief when they spoke with their mouths what was not in their hearts.  God knows what is concealed.Verses 169 –  179 Grace and bountyThose who have been killed serving God are not dead but alive and happy.  They are receiving God's grace and bounty and know that the reward of the believers will not be lost.  Those that remain faithful after suffering defeat will have a great reward.  Those who ignored the words of the hypocrites who were trying to instill fear suffered no harm but instead also received grace and bounty from God.  God reveals that it was Satan trying to instill fear but reminds the believers not to fear him.  He says fear only Me (God).God tells Prophet Muhammad not to grieve over those who turn back to disbelief.  They will cause God no harm at all and they will find a terrible torment awaiting them in the Hereafter.  Those who barter faith for disbelief will also face a fierce punishment.  Some disbelievers are given more time on this earth but it is not a reward it is just a way to increase their burden of sins.  God will separate the believers from the hypocrites but not by revealing the unseen.  If you want to know about the unseen, know this, God chooses whomever he wants to be a Messenger, so believe in God and His Messenger and guard yourselves from evil.Verses 180 – 195 An illusionThose who are stingy when giving in charity will find what they withhold hanging around their necks on the Day of Judgment.  The Children of Israel are questioned about the killing of their Prophets and reminded of the burning fire that waits for them.  Being kept away from the Fire and admitted into the gardens of Paradise is true success, and the life of this earthly world is nothing more than an illusion and is a test for you.  The believer will suffer much abuse at the hands of the People of the Book and the polytheists.  When God entrusted the People of the Book to spread His message they concealed it and sold it for a paltry price.  It was a bad bargain and they will be paid in full with an agonizing torment.God has power over everything; the creation of the universe and its precision is a sign for those who understand.  Those who remember God are the ones who understand, they believe in God and His promise of Paradise and ask for forgiveness.  When they call out God answers promising that their good deeds will never be lost and those who had to flee their homes or were expelled or endured suffering for the sake of God will be rewards with Paradise.Verses 196 -200 Patience rewardedDo not be perturbed by the freedom and ease of the unbelievers, their enjoyment will be brief and their final destination is Hell.  The believers will gain Paradise.  Among the People of the Book are those who believe submissively in God and His revelations, i.e.  they sincerely accept Islam; they will surely have their reward.  The believers are reminded to be mindful of God, patient and steadfast._______________________________________By Aisha Stacey (© 2016 IslamReligion.com)Copyright © 2006 - 2021 IslamReligion.com. All rights reserved.Used with permission.The source of this article is: www.IslamReligion.com

The Life of Prophet Muhammad
Uhud: Victory to Defeat

The Life of Prophet Muhammad

Play Episode Listen Later Mar 6, 2022 52:57


As the Quraysh fled, the archers watching the army's back rushed to gather the spoils of war. The enemy noticed this and launched a cavalry counter attack from the unprotected rear, changing the tide of the war.Lecture notes available at http://www.why-quran.org/?p=497.Subscribe at http://www.why-quran.org/subscribe to watch the lectures live and participate in the Q&A at the end of each class.Video recording of this lecture + Q&A available on YouTube at https://www.youtube.com/watch?v=02wW7yvrbbs&list=PLpkB0iwLgfTat-Pgh4W3WFmupPamiC9UT.

The Life of Prophet Muhammad
Uhud: The First Skirmish'

The Life of Prophet Muhammad

Play Episode Listen Later Mar 4, 2022 47:07


With archers defending their backs, Ali ibn Abi Talib starts the skirmish with one on one battles, defeating nine opponents in a row.Quickly, the Qurayshi army becomes demoralized and starts fleeing.Lecture notes available at http://www.why-quran.org/?p=493.Subscribe at http://www.why-quran.org/subscribe to watch the lectures live and participate in the Q&A at the end of each class.Video recording of this lecture + Q&A available on YouTube at https://www.youtube.com/watch?v=lQXTzbW0QaM&list=PLpkB0iwLgfTat-Pgh4W3WFmupPamiC9UT.

Tarbiya Institute
A Lesson on Love

Tarbiya Institute

Play Episode Listen Later Feb 25, 2022 135:17


A lesson on love with Sheikh Hassan Elwan and Ustadha Jannah Sultan with stories from the battle of Uhud. How does Allah swt, Al Wadud, Al Ghafur, love us completely and perfectly despite our major flaws and falls? What can we learn and adopt from His traits and His example? Join us for a night of ilm, inspiration and impactful lessons with Sheikh Hassan Elwan as he shares unforgettable stories and lessons on the topic of love. We invite the Natomas and Roseville community to come together for an evening of knowledge, discussion, tea and dessert.

TheSincereSeeker's Podcast
The Battle of Uhud┇Muslims Archers Leave their Post┇Prophet Muhammad Story┇Seerah Prophet (Part 14)

TheSincereSeeker's Podcast

Play Episode Listen Later Nov 6, 2021 3:02


Tarbiya Institute
The Victory of Uhud

Tarbiya Institute

Play Episode Listen Later Jun 4, 2021 49:27


In the third year of Hijra, during the month of Shawwal, the believers in Madina faced their most dangerous threat to date! The Quraysh of Makkah, heavily armed, and bloodthirsty for revenge, arrived at the doorsteps of Madinah giving the outnumbered Muslims only days to prepare. This chapter in our history is filled with pain and tragedy, and yet we can never forget it or leave it behind. Let's honor our history and explore the lessons of Uhud.

Yaqeen Institute for Islamic Research
Juz' 4 with Tesneem Alkiek - Qur'an 30 for 30 | Season 2

Yaqeen Institute for Islamic Research

Play Episode Listen Later Apr 16, 2021 39:32


As the fourth post-Hijrah year commenced, Muslims were faced with rebuilding a society after the fateful battle of Uhud. Today's guest, Tesneem Alkiek, joins Dr. Omar and Sh. Abdullah to delve into the concepts of juz' 4 that are just as relevant to our hurting ummah today: taqwa, qadr, the rope of Allah, brotherhood, and du'a.Download our FREE eBook “Qur'an 30for30: The Companion Reader” here.Pursue a Prophetic mission by supporting our work during this blessed month. Donate now here.