Podcasts about want god

  • 213PODCASTS
  • 283EPISODES
  • 33mAVG DURATION
  • 1WEEKLY EPISODE
  • Jan 29, 2023LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about want god

Latest podcast episodes about want god

Get Your Love On
Move Forward With God Almighty!

Get Your Love On

Play Episode Listen Later Jan 29, 2023 88:17


Want God to launch a whole new thing in your life? Once we choose to move forward with Him, the adventure begins! And He's looking to offer us the BIGGER picture of His ways and His purpose! As we tap into that and learn of Him, we'll see our lives become the grand adventure that God has in store for each of us! If you want that, this episode is for you! We also want you to have all the knowledge you need, so here are some past shows and Bible studies for you to review: For more on water baptism, CLICK HERE For more on the infilling of the Holy Spirit, CLICK HERE For more Bible studies: CLICK HERE CLICK HERE to learn more about the Unity of the Spirit! CLICK HERE to learn more on the 5-Fold Ministry! CLICK HERE for our video resources. For the rest of our show archives: CLICK HERE To contact us with question, prayer requests or if you'd like to get baptized: CLICK HERE LET US KNOW if there is a topic you'd like to hear about! You can find out where to catch the podcast HERE Don't forget to SUBSCRIBE to our mailing list. We pray this message blesses you and increases your faith! With much love, The GET YOUR LOVE ON team.

Capturing Christianity Podcast
CC213: Why We Should WANT God to Exist (Dr. Liz Jackson)

Capturing Christianity Podcast

Play Episode Listen Later Jan 14, 2023 30:37


In this in-person interview, Cameron sits down with Dr. Liz Jackson to discuss whether we should (or should not) want God to exist. This topic is also known as the axiology of theism. Link to the YouTube Video: https://www.youtube.com/watch?v=G66qBl_57j8 Our Website: www.capturingchristianity.com Our Patreon: www.patreon.com/capturingchristianity

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 263 De Visie Van Een Verlosser

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 29, 2022 14:35


Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De visie van een verlosser1. Leren is veranderen. Verlossing probeert geen middel aan te wenden dat vooralsnog aan je denken te vreemd is om behulpzaam te zijn, noch het soort veranderingen aan te brengen dat jij niet zou kunnen herkennen. Concepten zijn nodig zolang de waarneming duurt, en het veranderen van concepten is de taak van de verlossing. Want zij speelt nu eenmaal te midden van contrasten, en niet van de waarheid, die geen tegendeel kent, en niet veranderen kan. Binnen de concepten van deze wereld zijn de schuldigen ‘slecht', en de ‘goeden' onschuldig. En er is niemand hier die niet een concept van zichzelf bezit waarin hij het ‘goede' telt opdat hem het ‘kwade' wordt kwijtgescholden. En evenmin vertrouwt hij het ‘goede' in iemand, omdat hij gelooft dat het ‘kwade' daarachter op de loer moet liggen. Dit concept legt de nadruk op verraad, en vertrouwen wordt zo onmogelijk. En het kan niet veranderen zolang jij het ‘kwade' in jouzelf ziet.2. Jij kunt je ‘slechte' gedachten niet herkennen zolang jij in een aanval waarde ziet. Je zult ze af en toe waarnemen, maar ze niet zien als betekenisloos. En dus komen ze in een angstwekkende vorm, hun inhoud nog steeds verborgen, om jouw armzalig zelfconcept aan het wankelen te brengen en zwart te maken met weer een nieuwe ‘misdaad'. Jij kunt jezelf niet je onschuld schenken, want jij bent te zeer verward over jezelf. Maar mocht één enkele broeder in jouw visie dagen als volledig het vergeven waard, dan is jouw concept van jezelf geheel veranderd. Dan zijn jouw ‘kwade' gedachten vergeven samen met die van hem, omdat jij geen van alle invloed op jou liet hebben. Je kiest er niet langer voor dat jij het teken van kwaad en schuld in hem moet zijn. En wanneer jij je vertrouwen schenkt aan het goede in hem, schenk je dat aan het goede in jou.3. Zo zie je hem qua concept als meer dan louter een lichaam, want het goede is nooit wat het lichaam lijkt te zijn. De handelingen van het lichaam worden beschouwd als afkomstig van jouw, dus ook zijn, ‘lagere' deel. Door je te concentreren op het goede in hem zul je het lichaam als steeds minder bestendig zien, en zal het uiteindelijk als nauwelijks meer worden gezien dan een schaduw die rond het goede cirkelt. En dit zal je zelfconcept zijn, wanneer je de wereld hebt bereikt die ligt voorbij het schouwspel dat alleen jouw ogen jou te zien kunnen geven. Want je zult wat je ziet niet interpreteren zonder de Hulp die God jou gegeven heeft. En in Zijn visie is er wel degelijk een andere wereld.4. Je leeft evenzeer in die wereld als in deze. Want beide zijn concepten van jouzelf, die weliswaar voor elkaar ingeruild, maar nooit tegelijk aangehangen kunnen worden. Het contrast is veel groter dan jij denkt, want je zult dit zelfconcept liefhebben, omdat het niet voor jou alleen werd gemaakt. Ontstaan als geschenk voor iemand die niet als jouzelf werd gezien, is het jou gegeven. Want jouw vergeving, hem geschonken, is nu voor jullie beiden aanvaard.5. Geloof in hem die aan je zijde gaat, zodat jouw beangstigende zelfconcept kan veranderen. En kijk naar het goede in hem, zodat je niet bang kunt worden vanwege jouw ‘kwade' gedachten, want ze vertroebelen jouw blik op hem niet. En al wat deze omslag vereist, is dat jij bereid bent deze gelukkige verandering plaats te doen vinden. Meer wordt niet gevraagd. Onthoud ten behoeve daarvan wat het zelfconcept dat jij nu bezit voor jou in zijn kielzog heeft meegebracht, en verwelkom het blijde contrast dat jou geboden wordt. Houd je hand uitgestoken, zodat je de gave van zachtmoedige vergeving mag ontvangen die jij schenkt aan iemand wiens behoefte daaraan dezelfde is als die van jou. En laat het wrede concept van jezelf verkeren in een dat Gods vrede brengt.6. Het zelfconcept dat jij nu bezit garandeert dat jouw functie hier voorgoed onvolbracht en onvoltooid blijft. En zo verdoemt het jou tot een bitter gevoel van diepe depressiviteit en nutteloosheid. Toch hoeft het niet star te zijn, tenzij je ervoor kiest het buiten het bereik van iedere hoop op verandering te houden, en het statisch en weggestopt in je denkgeest vast te zetten. Geef het daarentegen aan Hem die begrijpt welke veranderingen er nodig zijn om het de jou gegeven functie te laten vervullen om jou vrede te brengen, opdat jij vrede mag schenken om die als de jouwe te ontvangen. In jouw denkgeest zijn alternatieven beschikbaar, en het is mogelijk om jezelf op een andere manier te zien. Zou jij jezelf niet liever willen zien als onmisbaar voor de verlossing van de wereld dan als vijand van verlossing?7. Het zelfconcept staat als een schild, een stille barricade voor de waarheid, en onttrekt die aan jouw zicht. Alle dingen die je ziet zijn beelden, omdat je ze bekijkt als door een scherm dat je zicht vermindert en je visie verwringt, zodat jij niets helder ziet. Het licht wordt geweerd uit alles wat je ziet. Op zijn best vang jij een glimp op van een schaduw van wat erachter ligt. Op zijn minst kijk jij alleen naar duisternis, en zie je verschrikkelijke verbeeldingen, voortgekomen uit schuldige gedachten en concepten uit angst ontstaan. En wat jij ziet is de hel, want angst is de hel. Alles wat jou gegeven is dient om te bevrijden: zicht, visie en de innerlijke Gids leiden jou allemaal uit de hel met hen die jij liefhebt aan je zijde, en het universum samen met hen.8. Aanschouw je rol in het universum! Aan elk deel van de ware schepping heeft de Heer van Liefde en Leven heel de verlossing uit de ellende van de hel toevertrouwd. En aan elk heeft Hij de genade vergund een verlosser te zijn voor de heiligen die speciaal zijn toevertrouwd aan zijn zorg. En dit leert hij wanneer hij voor het eerst één broeder beziet zoals hij zichzelf ziet, en in hem de spiegel van zichzelf ontwaart. Zo wordt zijn zelfconcept terzijde gelegd, want niets staat tussen zijn zicht en dat waarnaar hij kijkt, om te oordelen over wat hij aanschouwt. En in deze enkelvoudige visie ziet hij het gelaat van Christus, en begrijpt dat hij iedereen beziet zoals hij deze ene aanschouwt. Want er is licht waar eerst duisternis was, en nu is de sluier weggetrokken voor zijn ogen.9. De sluier over het gelaat van Christus, de angst voor God en voor verlossing, en de liefde voor schuld en dood; het zijn allemaal verschillende namen voor een en dezelfde dwaling: dat er een ruimte is tussen jou en je broeder, uit elkaar gehouden door een illusie van jezelf die hem op een afstand houdt van jou, en jou weghoudt van hem. Het zwaard des oordeels is het wapen dat jij aan de illusie van jezelf geeft, opdat die zou kunnen vechten om de ruimte die je broeder op afstand houdt, door liefde onbezet te laten. Maar zolang je dit zwaard vasthoudt, moet je het lichaam wel beschouwen als jezelf, want dan ben je onvermijdelijk afgescheiden van de blik van hem die de spiegel vasthoudt voor een ander beeld van wat hij is en wat jij dus ook moet zijn.10. Wat is verleiding anders dan de wens om in hel en ellende te blijven? En tot wat kan dit anders aanleiding geven dan tot een beeld van jezelf dat ellendig kan zijn, en in hel en kwelling blijft steken? Wie geleerd heeft zijn broeder zo niet te bezien, heeft zichzelf verlost en is zodoende de verlosser van alle anderen. God heeft allen aan iedereen toevertrouwd, want een gedeeltelijke verlosser zou er een zijn die zelf slechts gedeeltelijk is verlost. De heiligen die God jou ter verlossing heeft gegeven, zijn eenvoudig allen die je ontmoet of ziet, zonder te weten wie ze zijn; al degenen die je een ogenblik zag en weer vergeten bent, die je reeds lang kende, of nog ontmoeten zult; degenen die niet meer herinnerd worden en zij die nog niet geboren zijn. Want God heeft jou Zijn Zoon gegeven om hem van elk concept te verlossen dat hij ooit bezat.11. Maar hoe kun je, zolang je in de hel wenst te blijven, de verlosser zijn van de Zoon van God? Hoe zou je zijn heiligheid kennen, zolang je hem los van de jouwe ziet? Want heiligheid wordt gezien door heilige ogen die de onschuld vanbinnen aanschouwen, en haar dus overal verwachten te zien. En dus roepen ze die op in ieder die zij zien, opdat hij mag zijn wat zij van hem verwachten. Dit is de visie van een verlosser: dat hij zijn onschuld ziet in alles waarnaar hij kijkt, en overal zijn eigen verlossing aanschouwt. Hij plaatst geen concept van hemzelf tussen zijn rustige, open ogen en wat hij ziet. Hij brengt het licht naar dat waarnaar hij kijkt, zodat hij het kan zien zoals het werkelijk is.12. Welke vorm verleiding ook lijkt aan te nemen, ze weerspiegelt altijd slechts de wens een zelf te zijn dat jij niet bent. En uit die wens ontstaat een concept dat jou onderwijst dat jij datgene bent wat je wenst te zijn. Het zal jouw zelfconcept blijven tot de wens die er de vader van is, jou niet langer dierbaar is. Maar zolang je die koestert, zul jij je broeder zien naar het evenbeeld van het zelf welks beeld de wens draagt die uit jou geboren is. Want zien kan alleen maar de weergave zijn van een wens, omdat het geen scheppingsvermogen bezit. Maar het kan wel met liefde kijken, of met haat, al naargelang de eenvoudige keuze of jij je wilt verbinden met wat je ziet, of je afgescheiden en afzijdig houden.13. De visie van een verlosser is even onschuldig aan wat je broeder is als dat ze vrij is van enig oordeel, geveld over jezelf. Ze ziet geen verleden, in helemaal niemand.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 260 Het Werkelijke Alternatief

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 26, 2022 9:29


Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderOndersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Het werkelijke alternatief1. De neiging bestaat te denken dat de wereld vertroosting kan bieden en een uitweg uit problemen waarvan ze juist het behoud nastreeft. Waarom zou dit zo zijn? Omdat ze een oord is waar de keuze tussen illusies de enige keuze lijkt. En jij hebt de controle over de resultaten van wat je kiest. En dus denk je dat jou – binnen de smalle strook van geboorte tot dood – een beetje tijd gegeven is om alleen voor jouzelf aan te wenden; een tijd waarin iedereen met jou in conflict is, maar jij de weg kunt kiezen die jou uit het conflict leiden zal, weg van de moeilijkheden die niet jouw zorg zijn. Maar ze zijn wel jouw zorg. Hoe kun jij er dan aan ontkomen door ze achter je te laten? Wat met jou mee moet gaan, zul je meenemen, welke weg jij ook verkiest te gaan.2. Werkelijke keuze is geen illusie. Maar de wereld heeft er geen te bieden. Al haar wegen leiden slechts tot teleurstelling, het niets en de dood. Er is geen keuze in haar alternatieven. Probeer hier niet aan problemen te ontkomen. De wereld werd gemaakt zodat problemen niet ontlopen zouden kunnen worden. Laat je niet misleiden door alle verschillende namen die aan haar wegen worden toegekend. Ze hebben maar één einddoel. En elk is slechts het middel om dat doel te bereiken, want daarheen leiden al haar wegen, hoe verschillend ze ook lijken te beginnen, hoe verschillend ze ook lijken te verlopen. Hun eind staat vast, want er is geen keuze tussen. Alle leiden ze tot de dood. Op sommige reis je een poosje vrolijk voort, voordat narigheid haar intrede doet. En op andere worden de doornen meteen gevoeld. De keuze is niet wat het eind zal zijn, maar wanneer het zal komen.3. Waar ieder einde vaststaat is er geen keuze. Misschien wil je ze liever allemaal proberen, voordat je echt leert dat ze eender zijn. De wegen die deze wereld te bieden heeft lijken zeer groot in aantal, maar de tijd zal stellig komen dat ieder gaat zien hoezeer ze op elkaar lijken. Mensen zijn gestorven toen ze dit ontdekten, omdat ze geen andere weg zagen dan de paden die de wereld biedt. En toen ze inzagen dat die nergens heenleidden, verloren ze hun hoop. En toch was dat het moment waarop zij hun grootste les hadden kunnen leren. Ieder moet dit punt bereiken, en eraan voorbijgaan. Het is inderdaad waar dat in de wereld helemaal geen keuze is. Maar dat op zich is niet de les. De les heeft een bedoeling, en hierdoor ga je begrijpen waartoe ze dient.4. Waarom zou je eropuit zijn een andere weg, een andere persoon, of een andere plaats uit te proberen, als je al geleerd hebt hoe de les begint, maar nog niet ziet waartoe ze dient? Haar bedoeling is antwoord te geven op de zoektocht die allen moeten ondernemen die nog steeds geloven dat er een ander antwoord te vinden is. Leer nu, zonder wanhopig te zijn, dat er in de wereld geen hoop op een antwoord is. Oordeel echter niet over de les die hiermee pas is begonnen. Zoek in de wereld niet naar weer een andere wegwijzer die weer een andere weg lijkt aan te geven. Ga niet langer op zoek naar hoop waar er geen is. Versnel nu je leerproces, en zie in dat je alleen maar tijd verspilt als je niet voorbijgaat aan wat je al geleerd hebt naar wat er nog te leren valt. Want vanaf dit laagste punt zal de leerweg jou tot hoogten van geluk leiden, waarin je de bedoeling van de les helder ziet stralen, volmaakt binnen je leer bereik.5. Wie zou zich van al de wegen van de wereld willen laten wegsturen, als hij niet begreep hoe doelloos ze in wezen zijn? Is het niet noodzakelijk dat hij hiermee moet beginnen om in plaats hiervan een andere weg te zoeken? Want van welke macht om te beslissen kan hij zich bedienen, zolang hij een keuze ziet waar er geen is? Het op grote schaal vrijmaken van macht moet beginnen met te leren waar die werkelijk nut heeft. En welke beslissing heeft er macht als die wordt aangewend in situaties zonder keuze?6. Leren dat de wereld maar één keuze heeft te bieden, wat daarvan de vorm ook is, is het begin van de aanvaarding dat er in plaats daarvan een werkelijk alternatief bestaat. Tegen die stap vechten is je bedoeling hier ondermijnen. Je bent niet gekomen om een weg te leren vinden die de wereld niet bevat. Het zoeken naar andere wegen in de wereld is slechts het zoeken naar verschillende vormen van waarheid. En dit voorkomt juist dat de waarheid wordt bereikt.7. Denk niet dat geluk ooit is gevonden door een weg te volgen die ervandaan leidt. Dat is onzinnig en kan de weg niet zijn. Laat me herhalen voor jou die deze cursus ogenschijnlijk te moeilijk vindt om te leren, dat je om een doel te bereiken in de richting ervan moet gaan en niet ervan weg. En iedere weg die de andere kant op leidt, zal het vinden van dit doel niet dichterbij brengen. Als dit al moeilijk te begrijpen valt, dan is deze cursus onmogelijk te leren. Maar alleen dan. Want anders is hij een eenvoudige leer in het voor de hand liggende.8. Er is een keuze en jij hebt de macht die te maken wanneer je de werkelijke alternatieven hebt gezien. Totdat dit punt is bereikt, heb je geen keuze, en kun je slechts beslissen hoe jij het beste wilt kiezen om jezelf wederom te misleiden. Deze cursus poogt niet méér te onderwijzen dan dat de macht om te beslissen niet kan liggen in het kiezen van verschillende vormen van wat nog steeds dezelfde illusie en dezelfde vergissing is. Alle keuzen in de wereld berusten hierop: je kiest tussen jouw broeder en jezelf, en jij zult net zoveel winnen als hij verliest, terwijl wat jij verliest hem gegeven wordt. Hoe compleet is dit aan de waarheid tegengesteld, wanneer het de enige bedoeling van de les is te onderwijzen dat wat jouw broeder verliest, voor jou verloren ging; en wat hij wint, jou gegeven wordt.9. Hij heeft Zijn Gedachten niet verlaten! Maar jij hebt Zijn Tegenwoordigheid vergeten en je Zijn Liefde niet herinnerd. Er is geen pad ter wereld dat naar Hem leiden kan, noch enig wereldlijk doel dat met het Zijne één kan zijn. Welke weg in heel de wereld zal naar binnen voeren, wanneer iedere weg gemaakt werd om de reis te scheiden van het doel dat hij hebben moet, wil hij geen vruchteloze omzwerving zijn? Alle wegen die wegleiden van wat jij bent zullen jou tot verwarring en wanhoop drijven. Toch heeft Hij Zijn Gedachten nooit verlaten om die te laten sterven, zonder dat hun Bron voor eeuwig in hen aanwezig is.10. Hij heeft Zijn Gedachten niet verlaten! Hij kan er net zomin van scheiden als zij Hem kunnen weren. Zij vertoeven in eenheid met Hem, en in Hun Eenzijn blijven Beiden compleet. Er is geen weg die van Hem wegleidt. Een reis van jezelf weg bestaat niet. Hoe dwaas en waanzinnig is het te denken dat er een weg kan zijn met een dergelijk doel! Waarheen zou die kunnen leiden? En hoe zou jij ertoe kunnen worden gebracht die te volgen, en die te bewandelen zonder dat je eigen werkelijkheid één met jou is?11. Vergeef jezelf je waanzin, en vergeet alle zinloze reizen, alle doelloze doeleinden. Ze hebben geen betekenis. Je kunt je niet onttrekken aan wat jij bent. Want God is genadig en heeft niet toegestaan dat Zijn Zoon Hem verlaat. Wees dankbaar voor wat Hij is, want daarin ligt jouw ontsnapping aan waanzin en aan dood. Nergens anders dan waar Hij is, kun jij worden gevonden. Er is geen weg of die leidt tot Hem.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 257 De Eenvoud Van Verlossing

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 22, 2022 12:08


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. De eenvoud van verlossing1. Wat is verlossing toch eenvoudig! Al wat ze zegt is dat wat nooit waar was nu niet waar is, en dat nooit zal zijn. Het onmogelijke is niet gebeurd, en kan geen gevolgen hebben. En dat is alles. Kan dit voor iemand die wil dat dit waar is, lastig te leren zijn? Alleen de onwil dit te leren kan zo'n makkelijke les ingewikkeld maken. Hoe moeilijk is het om te zien dat wat onwaar is niet waar, en wat waar is niet onwaar kan zijn? Je kunt niet langer zeggen dat je geen verschil ziet tussen onwaar en waar. Er is jou exact verteld hoe je het ene van het andere kunt onderscheiden, en wat je precies moet doen als je in verwarring raakt. Waarom volhard je er dan in zulke simpele dingen niet te leren?2. Daar is een reden voor. Maar verwar die niet met het idee dat de simpele dingen die de verlossing jou vraagt te leren, moeilijk zijn. Ze onderwijst slechts het zeer voor de hand liggende. Ze gaat eenvoudig van de ene duidelijke les naar de volgende, in makkelijke stappen die jou zachtjes en zonder de minste inspanning van de ene naar de andere leiden. Dit kan niet verwarrend zijn, en toch ben je in verwarring. Want op een of andere manier geloof je dat wat totaal verward is, makkelijker te leren en te begrijpen valt. Wat jij jezelf geleerd hebt is zo'n geweldig staaltje leerwerk dat het inderdaad ongelooflijk is. Maar je hebt het voor elkaar gekregen omdat je dat wilde, en je was niet te stuiten in je ijver om het te beoordelen als iets wat lastig te leren is of te ingewikkeld om te vatten.3. Niemand die begrijpt wat je geleerd hebt, hoe zorgvuldig je dat hebt gedaan, en welke moeite jij je hebt getroost die lessen eindeloos te oefenen en te herhalen in elke jou denkbare vorm, kan ooit de kracht van jouw leervaardigheid in twijfel trekken. Er is in de wereld geen grotere kracht. De wereld werd erdoor gemaakt, en ook nu nog is ze op niets anders aangewezen. De lessen die jij jezelf hebt onderwezen, zijn zo uit-en-te-na geleerd en zo star, dat ze als zware gordijnen oprijzen om eenvoudige en voor de hand liggende zaken aan het oog te onttrekken. Zeg niet dat jij die niet kunt leren. Want jouw vermogen om te leren is sterk genoeg om je te onderwijzen dat jouw wil niet de jouwe is, je gedachten jou niet toebehoren, en zelfs dat jij iemand anders bent.4. Wie kan er nu beweren dat lessen zoals deze makkelijk zijn? Toch heb je meer dan dit geleerd. Je bent doorgegaan, en hebt zonder morren iedere stap gezet, hoe moeilijk die ook was, tot er een wereld was opgebouwd die jou paste. En elke les waardoor de wereld wordt samengesteld, komt voort uit die eerste leerprestatie, een enormiteit zo groot dat de Stem van de Heilige Geest voor de grootheid daarvan nietig en stil lijkt.* De wereld nam een aanvang met één enkele zonderlinge les, krachtig genoeg om ervoor te zorgen dat God vergeten werd en dat Zijn Zoon van zichzelf vervreemdde, verbannen uit het huis waarin God Zelf hem gevestigd heeft. Jij, die jezelf geleerd hebt dat de Zoon van God schuldig is, zeg niet dat je de eenvoudige zaken die de verlossing jou onderwijst niet leren kunt!5. Leren is een bekwaamheid die jij gemaakt hebt als een geschenk aan jezelf. Ze werd niet gemaakt om de Wil van God te doen, maar om de wens in stand te houden dat die kon worden weerstaan, en dat een wil los daarvan toch werkelijker zou zijn dan deze Wil. En dit is wat leren heeft geprobeerd te demonstreren, en jij hebt datgene geleerd waartoe dit onderwijs ontworpen was. Nu staat wat jij vanouds uit-en-te-na geleerd hebt onverbiddelijk voor de Stem van de waarheid, en onderwijst het jou dat Haar lessen niet waar zijn, te lastig zijn om te leren, te moeilijk om te zien, en te zeer tegengesteld aan wat werkelijk waar is. Toch zul jij ze leren, want die lessen te leren is het enige doel dat de Heilige Geest voor jouw leervaardigheid in heel de wereld ziet. Zijn eenvoudige lessen in vergeving hebben een kracht machtiger dan de jouwe, want ze roepen jou toe vanuit God en vanuit jouw Zelf.6. Is dit een zwakke Stem, zo nietig en stil*, dat Ze zich niet verheffen kan boven het zinloze lawaai van klanken zonder betekenis? God heeft niet gewild dat Zijn Zoon Hem vergeet. En de macht van Zijn Wil huist in de Stem die namens Hem spreekt. Welke les ga jij leren? Welk resultaat is onontkoombaar, zo zeker als God, en ver boven alle twijfel en vragen verheven? Kan het zijn dat al jouw futiele leren, met een merkwaardig resultaat en ongelooflijke moeilijkheidsgraad, de eenvoudige lessen zal weerstaan die jou op ieder moment van elke dag worden onderwezen sedert de tijd begon en het leren werd gemaakt?7. Er vallen maar twee lessen te leren. Elk resulteert in een andere wereld. En elke wereld volgt met zekerheid uit haar bron. Het vaststaand resultaat van de les dat Gods Zoon schuldig is, is de wereld die jij ziet. Het is een wereld van verschrikking en vertwijfeling. En ze biedt geen enkele hoop op geluk. Er is geen plan dat jij ten behoeve van jouw veiligheid kunt opstellen dat ooit werken zal. Er is geen vreugde die je hier kunt zoeken, met de hoop die te vinden. Dit is echter niet het enige resultaat waartoe jouw leren kan leiden. Hoe uit-en-te-na jij de door jou gekozen taak ook mag hebben geleerd, de les die de Liefde van God weerspiegelt is nog altijd sterker. En je zult leren dat Gods Zoon onschuldig is, en een andere wereld zien.8. Het resultaat van de les dat Gods Zoon schuldeloos is, is een wereld zonder angst waar alles door hoop wordt verlicht en sprankelt van een milde vriendelijkheid. Er is niets wat jou niet roept met een zacht verzoek jouw vriend te mogen zijn, en zich met jou te mogen verbinden. En nooit blijft een oproep ongehoord, onbegrepen, of zonder antwoord in precies dezelfde taal als waarin de oproep werd gedaan. En jij zult begrijpen dat dit de oproep was die iedereen en alles in de wereld altijd al heeft gedaan, maar die jij niet aanzag voor wat ze was. En nu zie je in dat jij je hebt vergist. Je werd misleid door de vormen waarin de oproep zat verscholen. En daarom hoorde jij die niet, en verloor je een vriend die altijd deel van jou wilde zijn. De zachte, eeuwige roep van elk deel van Gods schepping tot het geheel wordt over heel de wereld gehoord die deze tweede les jou brengt.9. Er is geen enkel levend wezen dat niet de universele Wil deelt dat het heel is, en dat jij zijn roep niet onbeantwoord laat. Zonder jouw antwoord is het ten dode opgeschreven, zoals het van de dood wordt gered wanneer jij zijn roep hebt gehoord als de aloude oproep tot het leven, en begrepen hebt dat het slechts jouw eigen roep is. De Christus in jou herinnert Zich God met al de zekerheid waarmee Hij Zijn Liefde kent. Maar alleen als Zijn Zoon onschuldig is, kan Hij Liefde zijn. Want God zou inderdaad angst zijn als hij die door Hem onschuldig is geschapen, slaaf van schuld zou kunnen zijn. Gods volmaakte Zoon herinnert zich zijn schepping. Maar in schuld is hij vergeten wat hij in werkelijkheid is.10. De angst voor God is even zeker het gevolg van de les dat Zijn Zoon schuldig is als Gods Liefde onherroepelijk herinnerd wordt wanneer hij zijn onschuld leert. Want haat moet wel de vader zijn van angst, en zichzelf als de vader daarvan zien. Hoezeer vergis jij je die niet de oproep hoort die weerklinkt achter elke schijnbare roep om de dood, die zingt achter elke moorddadige aanval en ervoor pleit dat liefde de stervende wereld herstelt. Jij begrijpt niet Wie jou vanachter elke vorm van haat, elke roep om oorlog roept. Maar je zult Hem herkennen als je Hem antwoordt in de taal waarmee Hij jou roept. Hij zal verschijnen wanneer jij Hem geantwoord hebt, en in Hem zul je weten dat God Liefde is.11. Wat is verleiding anders dan de wens om de verkeerde beslissing te nemen over wat je wilt leren, en een resultaat te verkrijgen dat je niet wilt? De erkenning dat het een ongewenste staat van je denkgeest is, wordt het middel waarmee de keuze wordt herzien, en een ander resultaat gezien wordt dat de voorkeur geniet. Je bent misleid als je gelooft dat jij rampspoed, onenigheid en pijn wilt. Hoor in jezelf de roep hierom niet. Maar luister liever naar de diepere roep daarachter, die tot vrede en vreugde aanspoort. En heel de wereld zal jou vreugde en vrede geven. Want zoals je hoort, zo zul je antwoorden. En zie! Jouw antwoord is het bewijs van wat je hebt geleerd. Het resultaat is de wereld die jij aanschouwt.12. Laten we een ogenblik stil zijn en alles vergeten wat we ooit hebben geleerd, alle gedachten die we ooit hebben gehad, en alle vooroordelen die we eropna houden over de betekenis en de bedoeling der dingen. Laten we ons niet onze eigen ideeën herinneren over waartoe de wereld dient. Wij weten het niet. Laat elk beeld dat we van wie ook in onze denkgeest vasthouden, daaruit worden losgemaakt en weggeveegd.13. Wees vrij van oordelen en je onbewust van enige gedachte over goed of kwaad die ooit over iemand in je denkgeest opgekomen is. Nu ken je hem niet. Maar je bent vrij om hem te leren kennen, en op nieuwe wijze te leren kennen. Nu is hij voor jou herboren en ben jij voor hem herboren, zonder het verleden dat hem ter dood veroordeeld heeft, en jou samen met hem. Nu is hij vrij om te leven, net als jij, want een oeroud leren is heengegaan en heeft plaatsgemaakt zodat de waarheid kan worden herboren.

Moore Baptist Temple
Do You Want God in Your Life, or Do You Need God in Your Life?

Moore Baptist Temple

Play Episode Listen Later Dec 18, 2022 35:47


Sunday Morning- Bro. Jeremy Bingham- Isaiah 53:1-12

Warriors 4 Christ Podcast
Episode 25: Do you want GOD'S POWER in your life?

Warriors 4 Christ Podcast

Play Episode Listen Later Dec 12, 2022 16:48


In this episode we will look at God's power and whether or not it is in or life.  What is the evidence?  What does God's power do?  God wants us to have it?  He wants to give it?  The problem isn't with God, it is with us.  Passages covered:  1 John 1:6-7;  John 8:31-44;  .1 Timothy 2:3-4;  2 Peter 3:9.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 327 Ik Hoef Slechts Te Roepen En U Geeft Me Antwoord

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 23, 2022 26:08


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er een tijd zijn waarin wat zij ook schiep enig verlies lijdt. Voor eeuwig en altijd zijn Gods Gedachten precies zoals ze waren en zoals ze zijn, onveranderd door de tijd heen en nadat de tijd voorbij is.Aan Gods Gedachten is alle macht gegeven die hun eigen Schepper heeft. Want Hij wil aan liefde toevoegen door haar uit te breiden. Zo heeft Zijn Zoon deel aan de schepping en moet hij daarom delen in de macht om te scheppen. Wat God gewild heeft dat voor eeuwig Eén is zal nog Eén zijn wanneer de tijd is gedaan; en het zal door de loop der tijden niet worden veranderd, en blijven zoals het was voor de gedachte aan tijd begon.De schepping is het tegendeel van alle illusies, want de schepping is de waarheid. De schepping is de heilige Zoon van God, want in de schepping is Zijn Wil in ieder aspect compleet, ervoor zorgend dat elk deel het geheel bevat. Haar eenheid is voor eeuwig als onschendbaar gewaarborgd, blijft eeuwig in Zijn heilige Wil bewaard, buiten elke mogelijkheid tot schade, scheiding, onvolmaaktheid, en buiten enige smet op haar zondeloosheid.Wij zijn de schepping, wij de Zonen van God. We lijken elk apart te zijn en ons niet bewust van onze eeuwige eenheid met Hem. Maar achter al onze twijfels, voorbij al onze angsten is nog altijd zekerheid. Want liefde blijft bij al haar Gedachten, terwijl haar zekerheid de hunne is. De Godsherinnering is in onze heilige denkgeest, die zijn eenheid en verbondenheid met zijn Schepper kent. Laat onze functie erin bestaan alleen deze herinnering terug te doen keren, alleen Gods Wil op aarde te laten geschieden, alleen onze innerlijke gezondheid weer terug te vinden en slechts te zijn zoals God ons geschapen heeft.Onze Vader roept ons. We horen Zijn Stem en we vergeven de schepping in de Naam van haar Schepper, de Heiligheid zelf, wiens Heiligheid gedeeld wordt door Zijn eigen schepping, wiens Heiligheid nog altijd deel is van ons.LES 327Ik hoef slechts te roepen en U geeft me antwoord.Er wordt mij niet gevraagd om verlossing aan te nemen op grond van een ongefundeerd geloof. Want God heeft beloofd dat Hij mijn roep zal horen en mij Zelf antwoord geven. Laat me slechts op grond van mijn ervaring leren dat dit waar is, en vertrouwen in Hem zal zeker tot me komen. Dit is het vertrouwen dat stand zal houden en me steeds verder en verder zal brengen op de weg die tot Hem leidt. Want zo zal ik er zeker van zijn dat Hij me niet verlaten heeft en nog steeds liefheeft, en slechts wacht op mijn roep om me alle hulp te geven die ik nodig heb om tot Hem te komen.Vader, ik dank U dat Uw beloften in mijn ervaring altijd zullen worden ingelost, als ik ze maar uitprobeer. Laat me daarom proberen ze te beproeven en ze niet te beoordelen. Uw Woord is één met U. U schenkt de middelen waardoor overtuiging komt en de zekerheid van Uw blijvende Liefde eindelijk wordt verworven.

NTEB BIBLE RADIO: Rightly Dividing
THE NTEB HOUSE CHURCH SUNDAY SERVICE: The Power Of Biblical Prayer

NTEB BIBLE RADIO: Rightly Dividing

Play Episode Listen Later Nov 6, 2022 116:16


I am not the world's best prayer warrior, no one is likely ever to publish a book of prayers they've heard me speak, but I do at least understand the importance of the biblical unction to 'pray without ceasing'. Not only that, I absolutely desire to be a more fervent praying follower of Jesus Christ because, next to our salvation, the ability to pray to God is the greatest gift He has ever given us. It's time to get serious about prayer, even if you're not good at praying, especially if you're not good at praying. The verse I have chosen for my text is, obviously, a promise given to the Jews in relationship to the Temple where God was pleased to meet with them there. But as all scripture is given to us for our learning and admonition, I am going to make a spiritual application of the passage. Look anywhere in the Bible where it talks about prayer, when does God start listening? He starts listening when we get our perspective in line with His. He starts listening when we get in line with His Book, His Son, and His Holy Spirit. God answers our prayers to give us the ability to get something done for His Name. When did the thief on the cross get the attention of the Lord? When he humbled himself, got in line with the coming King and the coming Kingdom, Jesus immediately answered his one and only prayer. Want God to answer your prayers? Then it's time to start praying biblically!

gAy A: A LGBT+ Podcast About Sobriety
Whatever You Want, God ft. Jameson

gAy A: A LGBT+ Podcast About Sobriety

Play Episode Listen Later Nov 3, 2022 25:17 Transcription Available


Steve welcomes Jameson to share their experience, strength, and hope with you, along with advice on getting and staying sober.Thank you for listening. Please join our Patreon family for the post-show, along with more exclusive content at www.Patreon.com/gAyApodcastFollow Jameson on Instagram @biscuitsandjamo and follow us while you are at it @gAyApodcastIf you are interested in sharing your story, getting involved with the show, or just saying hi, please e-mail me at gayapodcast@gmail.comSupport the show

gAy A: A LGBT+ Podcast About Sobriety
Whatever You Want, God ft. Jameson

gAy A: A LGBT+ Podcast About Sobriety

Play Episode Listen Later Nov 3, 2022 26:04 Transcription Available


Steve welcomes Jameson to share their experience, strength, and hope with you, along with advice on getting and staying sober.Thank you for listening. Please join our Patreon family for the post-show, along with more exclusive content at www.Patreon.com/gAyApodcastFollow Jameson on Instagram @biscuitsandjamo and follow us while you are at it @gAyApodcastIf you are interested in sharing your story, getting involved with the show, or just saying hi, please e-mail me at gayapodcast@gmail.comThe Most Interesting & Successful LGBTQ PeopleOn Queer We Are, Brad Shreve talks with some of the most interesting and successful...Listen on: Apple Podcasts SpotifySupport the show

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 213 De Rechtvaardigheid Van De Hemel

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 26, 2022 10:25


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. De rechtvaardigheid van de Hemel1. Wat kan het anders dan arrogantie zijn te menen dat jouw kleine dwalingen niet door de rechtvaardigheid van de Hemel ongedaan kunnen worden gemaakt? En wat zou dit kunnen betekenen behalve dat het zonden en geen vergissingen zijn, die voor eeuwig onherstelbaar zijn en met wraak, niet met rechtvaardigheid tegemoet moeten worden getreden? Ben jij bereid om van alle gevolgen van zonde te worden bevrijd? Je kunt hier pas op antwoorden wanneer je zicht hebt op alles wat het antwoord noodzakelijkerwijze met zich meebrengt. Want als je ‘ja' antwoordt, wil dat zeggen dat je al de waarden van deze wereld zult opgeven ten gunste van de vrede van de Hemel. Niet één zonde wil je behouden. En niet één greintje twijfel dat dit mogelijk is, zul je koesteren om de zonde op haar plaats te houden. Je meent echt dat de waarheid nu grotere waarde heeft dan alle illusies bij elkaar. En je ziet in dat de waarheid aan jou geopenbaard moet worden, want jij weet niet wat ze is.2. Met tegenzin geven betekent de gave niet verkrijgen, omdat je haar met tegenzin aanvaardt. Ze wordt voor jou bewaard tot jouw tegenzin om te ontvangen verdwenen is, en jij ze gewillig aan jou laat geven. Gods rechtvaardigheid wettigt dankbaarheid, geen angst. Niets wat jij geeft gaat voor jou of wie ook verloren, maar het wordt in de Hemel gekoesterd en opgeslagen, waar al de schatten die aan Gods Zoon gegeven zijn voor hem worden bewaard, en aan ieder geschonken die enkel zijn hand uitstrekt met de bereidheid ze in ontvangst te nemen. Ook wordt de schat niet minder wanneer ze wordt uitgedeeld. Elk geschenk draagt alleen maar bij aan het reservoir. Want God is eerlijk. Hij vecht niet tegen de tegenzin van Zijn Zoon om verlossing als een geschenk van Hem te zien. En toch zal Zijn rechtvaardigheid pas zijn voldaan wanneer ze door iedereen is ontvangen.3. Wees ervan overtuigd dat elk antwoord op een probleem dat de Heilige Geest oplost er altijd een is waarbij niemand verliest. En dit moet waar zijn, omdat Hij van niemand enig offer vraagt. Een antwoord dat van wie ook het geringste verlies verlangt, heeft het probleem niet opgelost, maar eraan bijgedragen en het groter, moeilijker op te lossen, en onrechtvaardiger gemaakt. Het is onmogelijk dat de Heilige Geest onrechtvaardigheid als een oplossing zou zien. Voor Hem dient wat onrechtvaardig is gecorrigeerd te worden omdat het onrechtvaardig is. En iedere dwaling is een waarneming waarin minstens één persoon op een onrechtvaardige manier wordt gezien. Zo wordt Gods Zoon geen rechtvaardigheid vergund. Wanneer iemand als verliezer wordt gezien, is hij veroordeeld. En straf in plaats van rechtvaardigheid wordt dan zijn verdiende loon.4. De aanblik van onschuld maakt straf onmogelijk en rechtvaardigheid zeker. De waarneming van de Heilige Geest laat geen basis voor een aanval bestaan. Alleen een verlies zou een aanval kunnen rechtvaardigen, en Hij kan geen enkele vorm van verlies zien. De wereld lost problemen op een andere manier op. Ze ziet een oplossing als een toestand waarin beslist is wie winnen en wie verliezen zal, hoeveel de een zal nemen, en hoeveel de verliezer nog verdedigen kan. Intussen blijft het probleem nog steeds onopgelost, want alleen rechtvaardigheid kan een toestand doen ontstaan waarin er geen verliezer is, en niemand onrechtvaardig behandeld en misdeeld achterblijft, en dus met redenen tot wraak. Problemen oplossen kan niet neerkomen op wraak, wat in het gunstigste geval aan het eerste een nieuw probleem toevoegt, waarin de moord niet onmiskenbaar is.5. De probleemoplossing van de Heilige Geest is de manier waarop het probleem eindigt. Het is opgelost, want het is met rechtvaardigheid beantwoord. Zolang dit niet is gebeurd, zal het zich herhalen, omdat het nog niet is opgelost. Het principe dat rechtvaardigheid inhoudt dat niemand kan verliezen, is cruciaal voor deze cursus. Want wonderen berusten op rechtvaardigheid. Niet zoals die door de ogen van deze wereld wordt gezien, maar zoals God die kent en zoals kennis weerspiegeld wordt in het zicht dat de Heilige Geest schenkt.6. Niemand verdient het te verliezen. En wat jegens hem onrechtvaardig zou zijn, kan niet gebeuren. Genezing is bestemd voor iedereen, omdat niemand enig soort aanval verdient. Welke rangorde kan er in wonderen zijn, tenzij de een het verdient méér te lijden en de ander minder? En is dit rechtvaardig jegens hen die volkomen onschuldig zijn? Een wonder is rechtvaardigheid. Het is geen speciale gave voor enkelen, die aan anderen onthouden wordt omdat die het minder waard zijn, zwaarder veroordeeld zijn, en dus buiten alle genezing staan. Wie kan er van de verlossing afgescheiden zijn, als die juist het einde van speciaalheid beoogt? Waar is de rechtvaardigheid van de verlossing als sommige dwalingen onvergeeflijk zijn, en wraak wettigen in plaats van genezing en de terugkeer van vrede?7. De verlossing kan er niet naar streven Gods Zoon te helpen onrechtvaardiger te zijn dan hij zelf heeft nagestreefd. Als wonderen, de gave van de Heilige Geest, speciaal gegeven werden aan een uitverkoren en speciale groep, en aan anderen onthouden die ze minder waard zouden zijn, dan is Hij een bondgenoot van speciaalheid. Van wat Hij niet kan waarnemen getuigt Hij niet. En iedereen heeft evenzeer recht op Zijn gave van genezing, bevrijding en vrede. Een probleem aan de Heilige Geest geven om het voor jou op te lossen, betekent dat jij wilt dat het wordt opgelost. Het voor jezelf houden om het zonder Zijn hulp op te lossen, is beslissen dat het onafgehandeld en onopgelost moet blijven, met een niet aflatend vermogen tot onrechtvaardigheid en aanval. Niemand kan tegenover jou onrechtvaardig zijn, tenzij jij eerst besloten hebt onrechtvaardig te zijn. En dan komen er onvermijdelijk problemen je weg versperren, en wordt de vrede verstrooid door de winden van haat.8. Als je niet vindt dat al jouw broeders evenveel recht op wonderen hebben als jij, zul je geen aanspraak maken op jouw recht daarop, omdat jij dan tegenover iemand met gelijke rechten onrechtvaardig bent geweest. Probeer iemand iets te ontzeggen, en je zult het gevoel hebben dat jou iets is ontzegd. Probeer iemand van iets te beroven en jij bent van iets beroofd. Een wonder kan nooit ontvangen worden omdat een ander het niet ontvangen kon. Alleen vergeving schenkt wonderen. En vergiffenis moet voor iedereen rechtvaardig zijn.9. De kleine problemen die je bewaart en verbergt worden jouw geheime zonden, omdat je er niet voor gekozen hebt ze voor jou te laten wegnemen. En zo verzamelen ze stof en groeien ze, tot ze alles bedekken wat jij waarneemt, en jou tegenover niemand rechtvaardig laten zijn. Je meent niet één enkel recht te hebben. En bitterheid, met gerechtvaardigde wraak en verloren mededogen, veroordeelt jou als vergeving onwaardig. Zij die niet vergeven zijn, weten een ander geen genade te schenken. Om die reden dient jouw enige verantwoordelijkheid te zijn om vergeving voor jezelf te aanvaarden.10. Het wonder dat je ontvangt geef je. Elk wordt een illustratie van de wet waarop verlossing berust: dat allen recht moet worden gedaan, wil iemand worden genezen. Niemand kan verliezen, en iedereen moet er baat bij hebben. Elk wonder is een voorbeeld van wat rechtvaardigheid vermag als ze aan iedereen gelijkelijk wordt geschonken. Ze wordt in gelijke mate gegeven en ontvangen. Ze is het bewustzijn dat geven en ontvangen hetzelfde zijn. Doordat ze hetzelfde niet ongelijk maakt, ziet ze geen verschillen waar er geen zijn. En zodoende is ze voor iedereen hetzelfde, omdat ze geen verschillen in hen ontwaart. Haar aanbod is universeel, en ze onderwijst slechts één boodschap:Wat van God is hoort iedereen toe, en is ieders rechtmatig deel.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 211 De Rots Der Verlossing

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 24, 2022 13:16


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De rots der verlossing1. Als de Heilige Geest echter elk vonnis dat jij over jezelf hebt geveld in een zegening kan omzetten, dan kan het geen zonde zijn. Zonde is het enige in heel de wereld wat niet veranderen kan. Ze is onveranderbaar. En op haar onveranderlijkheid rust de wereld. De magie van de wereld kan de pijn van de zonde ogenschijnlijk voor de zondaren verbergen, en camoufleren met glitter en list. Maar iedereen weet dat de prijs voor de zonde de dood is. En dat is ook zo. Want zonde is een verzoek om de dood, een wens om het fundament van deze wereld even zeker te maken als de liefde, even betrouwbaar als de Hemel, en even sterk als God Zelf. Voor ieder die zonde mogelijk acht, is de wereld tegen de liefde beveiligd. En zonde zal niet veranderen. Is het dan mogelijk dat wat God niet geschapen heeft de kenmerken van Zijn schepping zou vertonen, als het daar in elk opzicht mee in strijd is?2. Het kan niet zo zijn dat de doodswens van de ‘zondaar' even sterk is als de Levenswil van God. En evenmin kan de basis van een wereld die Hij niet gemaakt heeft even stevig en zeker zijn als de Hemel. Hoe zouden Hemel en hel hetzelfde kunnen zijn? En is het soms mogelijk dat wat Hij niet wilde, niet kan worden veranderd? Wat is er naast Zijn Wil onveranderbaar? En wat kan de kenmerken ervan vertonen behalve die Wil zelf? Welke wens kan tegen Zijn Wil in opstand komen, én onveranderbaar zijn? Als je eens kon beseffen dat niets onveranderlijk is behalve de Wil van God, dan zou deze cursus niet moeilijk voor je zijn. Want dat is het juist wat jij niet gelooft. En toch is er niets anders wat je zou kunnen geloven, als je slechts keek naar wat hij werkelijk is.3. Laten we terugkeren naar wat we eerder hebben gezegd, en dat zorgvuldiger overdenken. Het moet zo zijn dat ofwel God gek is, of deze wereld een plaats van gekte. Niet één van Zijn Gedachten heeft in deze wereld ook maar iets zinnigs. En niets van wat de wereld voor waar houdt heeft in Zijn Denkgeest enige betekenis. Wat zin noch betekenis heeft, is krankzinnig. En wat waanzin is kan niet de waarheid zijn. Als één enkele overtuiging die hier van zo grote waarde wordt geacht waar was, zou iedere Gedachte die God ooit heeft gehad een illusie zijn. En als slechts één van Zijn Gedachten waar is, dan zijn alle overtuigingen waaraan de wereld enige betekenis hecht onwaar, en volledig zonder zin. Dat is de keuze die jij maakt. Doe geen poging dit anders te zien, en verdraai het ook niet tot iets wat het niet is. Want alleen deze beslissing kun jij nemen. De rest is aan God, niet aan jou.4. Eén enkele waarde rechtvaardigen die deze wereld hooghoudt komt neer op het ontkennen van je Vaders wijsheid en die van jou. Want God en Zijn geliefde Zoon denken niet verschillend. En het is het overeenstemmen van hun gedachten wat de Zoon tot medeschepper maakt met de Denkgeest wiens Gedachte hem geschapen heeft. Als hij er dus voor kiest één enkele gedachte te geloven die zich tegen de waarheid verzet, dan heeft hij besloten niet zijn Vaders Zoon te zijn omdat die Zoon krankzinnig is, en moet wijsheid wel losstaan van zowel de Vader als de Zoon. Dit is wat jij gelooft. Denk niet dat dit geloof afhankelijk is van de vorm die het aanneemt. Wie meent dat de wereld op enigerlei wijze gezond en wijs is, gerechtvaardigd is in al wat ze denkt, of in stand wordt gehouden door enige vorm van rede, gelooft dat dit waar is. Zonde is niet werkelijk, omdat de Vader en de Zoon niet krankzinnig zijn. Deze wereld heeft geen betekenis, omdat ze op de zonde rust. Wie zou het onveranderlijke kunnen scheppen, als dat niet op de waarheid rust?5. De Heilige Geest heeft de macht om heel het fundament van de wereld die jij ziet in iets anders te veranderen: in een basis die niet krankzinnig is, waarop een gezonde waarneming gevestigd en een andere wereld waargenomen kan worden. Een waarin niets wat de Zoon van God naar wijsheid en vreugde leiden zou weersproken wordt. Niets getuigt er van dood of wreedheid, van afscheiding of verschil. Want hier wordt alles als één waargenomen, en verliest niemand, zodat ieder wint.6. Toets alles wat je gelooft aan dit ene vereiste, en begrijp dat al wat aan deze ene eis voldoet je vertrouwen waard is. Maar iets anders niet. Wat geen liefde is is zonde, en elk ziet de ander als krankzinnig en betekenisloos. Liefde is de basis voor een wereld die als volstrekt waanzinnig wordt beschouwd door zondaren die geloven dat hún weg naar wijsheid voert. Maar zonde is even waanzinnig in de zachtmoedige ogen van de liefde, die aan waanzin voorbijzien en vredig op de waarheid rusten. Elk ziet een wereld die onveranderbaar is, zoals elk de onveranderlijke en eeuwige waarheid bepaalt van wat jij bent. En elk weerspiegelt een zienswijze over wat de Vader en de Zoon dienen te zijn, om dit gezichtspunt betekenisvol en zinnig te maken.7. Jouw speciale functie schuilt in de speciale vorm waarin het feit dat God niet krankzinnig is jou het zinnigst en meest betekenisvol toeschijnt. De inhoud is dezelfde. De vorm is aan jouw speciale behoeften aangepast, en aan de speciale tijd en plaats waar jij je denkt te bevinden, en waar jij van plaats en tijd, en van alles waarvan jij meent dat het jou onherroepelijk beperkt, bevrijd kunt zijn. De Zoon van God kan niet aan tijd of plaats, of iets wat God niet wil gebonden zijn. Maar als Zijn Wil als waanzin wordt gezien, dan vraagt de vorm van innerlijke gezondheid die deze het meest aanvaardbaar maakt voor hen die krankzinnig zijn, om een speciale keus. En die keus kan niet worden gemaakt door de krankzinnigen zelf, wier probleem het juist is dat hun keuzen niet vrij zijn, en niet met rede in het licht van gezond verstand werden gemaakt.8. Het zou krankzinnig zijn verlossing aan waanzinnigen over te laten. Omdat Hij niet krankzinnig is, heeft God Iemand aangesteld die even gezond en wijs is als Hij, om een gezondere wereld te doen verrijzen voor het oog van ieder die waanzin als zijn verlossing koos. Aan Deze wordt de keuze van de vorm overgelaten die voor hem het meest geschikt is; een die de wereld die hij ziet niet aanvalt, maar zich er in stilte in begeeft en hem laat zien dat hij krankzinnig is. En Deze wijst slechts op een alternatief, een andere manier van kijken naar wat hij voorheen heeft gezien, en herkent als de wereld waarin hij leeft en die hij voordien meende te begrijpen.9. Nu moet hij dit wel in twijfel trekken, omdat de vorm van het alternatief van dien aard is dat hij die niet kan ontkennen, over het hoofd zien, of er volledig in kan slagen er totaal blind voor te zijn. Voor ieder is zijn speciale functie zo ontworpen dat hij die als een mogelijkheid beschouwt, die steeds aantrekkelijker wordt naarmate ze hem bewijst dat ze een alternatief is dat hij werkelijk wil. Vanuit dit standpunt biedt zijn zondigheid, en alle zonde die hij in de wereld ziet, hem steeds minder. Totdat hij gaat inzien dat het ten koste van zijn innerlijke gezondheid gaat, en tussen hem en elke hoop staat die hij koestert ooit gezond en wijs te zijn. En hem wordt geen uitweg uit de waanzin onthouden, want hij speelt een speciale rol in ieders ontsnapping. Hij kan net zomin buitengesloten blijven, zonder speciale functie in de hoop op vrede, als de Vader Zijn Zoon negeren kan en in achteloze onbedachtzaamheid aan hem voorbij kan gaan.10. Wat is er betrouwbaar behalve Gods Liefde? En waar woont wijsheid behalve in Hem? Degene die namens Hem spreekt kan jou dit tonen, in het alternatief dat Hij speciaal voor jou gekozen heeft. Het is Gods Wil dat jij je dit herinnert, en aldus uit de diepste rouw tot volmaakte vreugde verrijst. Aanvaard de functie die jou in Gods eigen plan is toebedeeld om Zijn Zoon te laten zien dat hel en Hemel verschillen, en niet hetzelfde zijn. En dat Zij in de Hemel geheel hetzelfde zijn, zonder de verschillen die van de Hemel een hel en van de hel een hemel zouden hebben gemaakt, als zo'n waanzin al mogelijk was.11. Heel de overtuiging dat iemand verlies lijdt weerspiegelt slechts de onderliggende stelling dat God krankzinnig moet zijn. Want in deze wereld lijkt het dat iemand wint omdat een ander verliest. Als dit waar was, zou God inderdaad waanzinnig zijn! Maar wat is deze overtuiging anders dan een vorm van de fundamentelere stelling: Zonde is werkelijk en regeert de wereld'? Voor elk beetje winst dient iemand verlies te lijden en met gepaste munt in bloed en lijden te betalen. Want anders zou het kwaad zegevieren, en vernietiging de totaalprijs zijn van elke denkbare winst. Jij die gelooft dat God krankzinnig is, kijk hier zorgvuldig naar, en zie in dat óf God óf dit waanzin moet zijn, maar beslist niet allebei.12. Verlossing is de wedergeboorte van het idee dat niemand kan verliezen, wil iemand winnen. En iedereen moet wel winnen, wil wie dan ook een winnaar zijn. Hier wordt wijsheid hersteld. En op deze enkelvoudige rots der waarheid kan het geloof in Gods eeuwige gezondheid in volmaakt vertrouwen en in volmaakte vrede rusten. De rede is tevreden, want alle krankzinnige overtuigingen kunnen hier worden gecorrigeerd. En als dit waar is, moet zonde onmogelijk zijn. Dit is de rots waarop verlossing rust, het geschikte punt vanwaaruit de Heilige Geest betekenis en richting geeft aan het plan waarin jouw speciale functie een rol speelt. Want hier wordt jouw speciale functie heel gemaakt, omdat ze deelt in de functie van het geheel.13. Onthoud dat elke verleiding niets is dan dit: een waanzinnige overtuiging dat Gods krankzinnigheid jou wijs zou maken en jou zou geven wat je wenst; dat óf God óf jij het tegen de waanzin af moet leggen, omdat jullie doeleinden niet kunnen worden verzoend. Dood eist leven, maar leven instandhouden vraagt geen enkele prijs. Niemand kan lijden opdat Gods Wil zou worden vervuld. Zijn Wil is verlossing omdat jij die deelt. Niet omwille van jou alleen, maar omwille van het Zelf dat Gods Zoon is.

ALCFnow Sound Doctrine
10/16/22 - What Do You Want God To Do For You?

ALCFnow Sound Doctrine

Play Episode Listen Later Oct 23, 2022 53:13


10/16/22 - What Do You Want God To Do For You? by ALCFnow Sound Doctrine Podcast

THE POWER OF GOD'S WHISPER
22-296 WHAT DO YOU WANT GOD?

THE POWER OF GOD'S WHISPER

Play Episode Listen Later Oct 23, 2022 4:17


THE POWER OF GOD'S WHISPER TITLE: WHAT DO YOU WANT GOD? VERSE: The laws of the LORD . . . are a warning to your servant, a great reward for those who obey them. PSALM 19:9, 11 ✔️ - We're uncomfortable with the idea of rewards, but God isn't. ✔️ - That's just the way it is. ✔️ - That's why God's commands are still intensely relevant for believers today. ✔️ - And if God is giving out rewards for those who love Him enough to follow Him well, it only makes sense for Him to let us know how to receive them. TAKEAWAY: Disobedience may have consequences, but so does living in a way that's consistent with God's nature and character. His words, if followed, become catalysts for abundant blessings in our lives. PRAYER: Lord, I want Your best for my life. I want to experience Your fullness and joy. My mind realizes that any impulse to step out of Your will might cause me to miss a blessing; let my heart agree. I renounce any attempt to earn Your rewards but embrace every effort to receive them. ▌ABOUT US ▌

THE POWER OF GOD'S WHISPER
22-296 WHAT DO YOU WANT GOD?

THE POWER OF GOD'S WHISPER

Play Episode Listen Later Oct 23, 2022 4:17


THE POWER OF GOD'S WHISPER TITLE: WHAT DO YOU WANT GOD? VERSE: The laws of the LORD . . . are a warning to your servant, a great reward for those who obey them. PSALM 19:9, 11 ✔️ - We're uncomfortable with the idea of rewards, but God isn't. ✔️ - That's just the way it is. ✔️ - That's why God's commands are still intensely relevant for believers today. ✔️ - And if God is giving out rewards for those who love Him enough to follow Him well, it only makes sense for Him to let us know how to receive them. TAKEAWAY: Disobedience may have consequences, but so does living in a way that's consistent with God's nature and character. His words, if followed, become catalysts for abundant blessings in our lives. PRAYER: Lord, I want Your best for my life. I want to experience Your fullness and joy. My mind realizes that any impulse to step out of Your will might cause me to miss a blessing; let my heart agree. I renounce any attempt to earn Your rewards but embrace every effort to receive them. ▌ABOUT US ▌

Empowered AF
How to Deal with Adversity with Mark Shattuck

Empowered AF

Play Episode Listen Later Sep 20, 2022 37:51


Get the Rules of Engagement For When She's Cheating, Says She Doesn't Love You, or Filed for Divorce -https://training.empoweredman.co/30dvslyt?el=podcast (https://training.empoweredman.co/30dvslyt?el=podcast) Join the Empowered Man 5-Day Challenge! -https://www.empoweredman.co/sales-page-483638151651254399768?el=podcast (https://www.empoweredman.co/sales-page-483638151651254399768?el=podcast) Every human being will face ADVERSITY in their life. That is a FACT, and EVERYBODY has their own story. Whether it's adversity in your marriage, health, or issues from your past, we all face challenges and obstacles that we need to work through. But Jesus says that in this life, you WILL have trouble and tribulation, and this week's guest is sharing some tools and principles to help you in the face of ADVERSITY.  Mark is bringing a totally different vibe to the podcast this week as he welcomes Mark Shattuck to the show. Mark is the author of The Hidden Path of Adversity: Discover God's 7 Unexpected Secrets to Give You the Desires of Your Heart Through Hardship and Pain. He has stood through Mark through a lot of DARK times and has faced a lot of ADVERSITY and OBSTACLES in his own life. But God is BIGGER than anything you could ask for or imagine, and Mark shares his journey with adversity, the obstacles he has faced in life, and where he FINALLY found fulfillment. Hear how Mark developed new eyes to see what Jesus Christ was REALLY saying in the bible, how he discovered the life-giving presence of Jesus Christ, and how you can start paying attention to your HEART.   In This Episode: - Hear what God has done for Mark in his life - Discover a phrase that has helped Mark through all of the ADVERSITY he has faced - Mark's wife DOESN'T give him life. Hear what does… - THIS is one of the biggest obstacles we have as human beings… - Find out why only GOD can save MEN - There are 7 core needs that EVERY human being has. Here's what they are… - Why believing your wife can fulfill you as a man is a LIE - THIS is the secret to being content, even in WANT… - God made you to be SATISFIED only through his life-giving presence. Here's what that means… And much more…   Resources Mentioned: - The Hidden Path of Adversity: Discover God's 7 Unexpected Secrets to Give You the Desires of Your Heart Through Hardship and Pain by Mark Shattuck: https://www.amazon.com/Hidden-Path-Adversity-Discover-Unexpected/dp/1946615579 (https://www.amazon.com/Hidden-Path-Adversity-Discover-Unexpected/dp/1946615579)  - The Hidden Path: https://www.hiddenpath.life/ (https://www.hiddenpath.life/)

Focal Point Radio Broadcasts
People Who Want God's Best-Part B

Focal Point Radio Broadcasts

Play Episode Listen Later Sep 19, 2022 25:00


Today’s Broadcast September 19, 2022People Who Want God’s Best-Part B1 Samuel 8:1-12:25 Listen Download Today's Message Purchase Message Download Worksheet From Series: In Search of God's Will Purchase Entire Series Broadcast Archive Message Description Seek God's will tenaciously, because it's not always obvious. Series Description In Search of God’s Will What’s Next Spiritual Detours Christmas Courage Internal Warfare This Month’s ResourceTop Series Fatal Excuses Christianity In Real Life The Experience of Every Christian Receive Monthly Insight from Pastor MikeYour email addressSubmit Share This Message:

Focal Point Radio Broadcasts
People Who Want God's Best-Part A

Focal Point Radio Broadcasts

Play Episode Listen Later Sep 15, 2022 25:00


Today’s Broadcast September 15, 2022People Who Want God’s Best-Part A1 Samuel 8:1-12:25 Listen Download Today's Message Purchase Message Download Worksheet From Series: In Search of God's Will Purchase Entire Series Broadcast Archive Message Description Seek God's will tenaciously, because it's not always obvious. Series Description In Search of God’s Will What’s Next Spiritual Detours Christmas Courage Internal Warfare This Month’s ResourceTop Series Fatal Excuses Christianity In Real Life The Experience of Every Christian Receive Monthly Insight from Pastor MikeYour email addressSubmit Share This Message:

Resolute Podcast
Do You Want God To Just Show Up? | Daniel 10:8-9

Resolute Podcast

Play Episode Listen Later Sep 2, 2022 3:48


Sometimes we just need God to show up. And he can break into time and space. Here's how it happened for this man. A daily devotional in the book of Daniel by Vince Miller.

Resolute Podcast
Do You Want God To Show Up And Give You An Answer? | Daniel 9:20-23

Resolute Podcast

Play Episode Listen Later Aug 28, 2022 4:00


We all have moments we want God to show up and give us an answer. Here's how one man got that answer. A daily devotional in the book of Daniel by Vince Miller.

A Faith Walk with Chas & Joni Stevenson
Want God. Follow God. Love God.

A Faith Walk with Chas & Joni Stevenson

Play Episode Listen Later Aug 22, 2022 64:25


A Cup of Freedom
"I just want God to take this addiction away"

A Cup of Freedom

Play Episode Listen Later Aug 22, 2022 27:14


I said this to God many times in my life as I dealt with addiction. Let's talk about it today. Find out more about us at: www.fb.me/takethejourneytofreedom. Order our book: The Love of the Father: Enjoying Jesus everyday https://a.co/d/guKynLY. Support this podcast through Patreon: https://www.patreon.com/Freedom4Ujourney. We offer 1-on-1 coaching and mentoring on your journey to freedom. Contact us today: mgalbraith2007@gmail.com. --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/cupoffreedom/support

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 165 C De Derde Blokkade De Aantrekkingskracht Van De Dood

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 19, 2022 12:05


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerC. De derde blokkade: de aantrekkingskracht van de dood1. Aan jou en je broeder, in wier speciale relatie de Heilige Geest is binnengetreden, is het gegeven te bevrijden en bevrijd te worden van de toewijding aan de dood. Want die werd je aangeboden, en jij hebt die aanvaard. Maar je dient nog meer te leren over die vreemde toegewijdheid, want ze bevat de derde blokkade waar vrede overheen moet vloeien. Niemand kan sterven, tenzij hij de dood verkiest. Wat angst voor de dood lijkt, is in wezen de aantrekkingskracht ervan. Ook schuld wordt gevreesd en is vreeswekkend. Toch kan hij totaal geen greep op iemand hebben, behalve op hen die erdoor worden aangetrokken en ernaar zoeken. En dat geldt ook voor de dood. Door het ego gemaakt, valt zijn donkere schaduw over al wat leeft, omdat het ego de ‘vijand' van het leven is.2. En toch kan een schaduw niet doden. Wat betekent een schaduw voor de levenden? Ze wandelen er dwars doorheen en hij is verdwenen. Maar hoe staat het met degenen wier toewijding erin bestaat niet te leven: de in het zwart gehulde ‘zondaars' – het rouwkoor van het ego – die zo zwaarmoedig doorzwoegen, weg van het leven, zeulend met hun ketenen, en meelopend in de trage optocht ter ere van hun macabere meester, de heer van de dood? Raak een van hen met zachte handen van vergeving aan, en zie hoe zijn ketenen wegvallen, samen met die van jou. Zie hoe hij het zwarte gewaad dat hij voor zijn begrafenis droeg van zich afgooit, en hoor hem lachen om de dood. Aan het vonnis dat zonde over hem wil vellen kan hij ontkomen dankzij jouw vergeving. Dit is geen hoogmoed. Het is de Wil van God. Wat is er voor jou onmogelijk die Zijn Wil als de jouwe hebt gekozen? Wat is de dood voor jou? Jouw toewijding geldt noch de dood, noch zijn meester. Toen jij de bedoeling van de Heilige Geest in plaats van die van het ego hebt aanvaard, heb je de dood verzaakt en die voor het leven verruild. We weten dat een idee zijn bron niet verlaat. En de dood is het gevolg van de gedachte die we het ego noemen, even zeker als het leven het gevolg is van de Gedachte van God.i. Het onvergankelijke lichaam3. Uit het ego zijn voortgekomen zonde, schuld en de dood, tegengesteld aan het leven, de onschuld, en de Wil van God Zelf. Waar kan zo'n tegenstelling zich anders bevinden dan in de zieke denkgeest van krankzinnigen, die toegewijd zijn aan waanzin en tegen de vrede van de Hemel zijn gekant? Eén ding is zeker: God, die zonde noch dood heeft geschapen, wil niet dat jij erdoor gebonden bent. Hij heeft geen weet van zonde, noch van haar gevolgen. De gesluierde gestalten in de begrafenisstoet lopen niet mee ter ere van hun Schepper, wiens Wil het is dat zij leven. Ze volgen niet Zijn Wil, ze verzetten zich ertegen.4. En wat is dat in het zwart gehulde lichaam dat ze willen begraven? Een lichaam dat ze aan de dood hebben gewijd, een symbool van vergankelijkheid, een offer aan de zonde, aan de zonde geschonken om zich ermee te voeden en zichzelf in leven te houden; een veroordeeld iets, verdoemd door zijn maker en betreurd door iedere rouwklager die het als zichzelf beschouwt. Jij die gelooft dat je de Zoon van God hiertoe hebt veroordeeld, bent wel degelijk hoogmoedig. Maar jij die hem bevrijden wilt, bewijst slechts eer aan de Wil van zijn Schepper. De hoogmoed van de zonde, de trots van de schuld, de graftombe van de afscheiding: dit alles maakt deel uit van je niet herkende toewijding aan de dood. De betovering van schuld waarmee jij het lichaam hebt bekleed zou het doden. Want wat het ego liefheeft, doodt het om zijn gehoorzaamheid. Maar wat niet aan het ego gehoorzaamt, kan het niet doden.5. Jij beschikt over een andere toewijding, die het lichaam in onvergankelijke en perfecte staat zou bewaren zolang het van nut is voor jouw heilige bedoeling. Het lichaam sterft evenmin als het kan voelen. Het doet niets. Van zichzelf is het noch vergankelijk, noch onvergankelijk. Het is niets. Het is het gevolg van een nietig dwaas idee van ontbinding, dat kan worden gecorrigeerd. Want God heeft dit krankzinnige idee met een Idee van Hemzelf beantwoord, een Antwoord dat Hem niet verlaten heeft, en dat daardoor het gewaarzijn van de Schepper in iedere denkgeest plaatst die Zijn Antwoord heeft gehoord en aanvaard.6. Door jouw aanvaarding is jou, die aan het onvergankelijke bent toegewijd, de macht gegeven om te verlossen van vergankelijkheid. Is er een betere manier om het eerste en fundamentele principe in een cursus over wonderen te onderwijzen, dan door jou te laten zien dat datgene wat het moeilijkste lijkt, het eerst kan worden volbracht? Het lichaam kan alleen jouw bedoeling dienen. Zoals je ernaar kijkt, zo zal het jou toeschijnen. De dood zou – ware hij waar – de definitieve en volledige verbreking van communicatie betekenen, wat het doel is van het ego.7. Zij die de dood vrezen zien niet hoe vaak en hoe luid ze die aanroepen, en hem gelasten hen van communicatie te komen verlossen. Want de dood wordt als geborgenheid beschouwd, de grote duistere verlosser van het licht der waarheid, het antwoord op het Antwoord, de demper van de Stem die spreekt namens God. Maar het terugtrekken in de dood betekent niet het eind van strijd. Alleen Gods Antwoord is het eind ervan. De blokkade gevormd door jouw ogenschijnlijke liefde voor de dood waar de vrede overheen moet vloeien, lijkt erg groot. Want daarin liggen alle geheimen van het ego, al zijn merkwaardige middelen om te misleiden, al zijn ziekelijke ideeën en bizarre verbeeldingen verscholen. Dit betekent het definitieve einde van de eenheid, de zege van het maaksel van het ego over de schepping, de overwinning van levenloosheid op het Leven zelf.8. Onder de stoffige rand van zijn vervormde wereld wil het ego Gods Zoon neerleggen, op zijn bevel vermoord, door zijn verval het bewijs dat God Zelf machteloos staat tegenover de macht van het ego, en niet in staat het leven dat Hij geschapen heeft te beschermen tegen de wreedaardige wens van het ego te doden. Mijn broeder, kind van onze Vader, dit is een droom over de dood. Er is geen begrafenis, en er zijn geen donkere altaren, geen onverbiddelijke geboden noch verwrongen rituelen van veroordeling, waar het lichaam je naartoe leidt. Vraag daaraan geen bevrijding. Maar bevrijd het van de genadeloze en meedogenloze bevelen die jij eraan hebt opgelegd, en vergeef het wat jij het beval te doen. In zijn verheerlijking heb jij het bevolen te sterven, want alleen de dood kan het leven overwinnen. En wat behalve waanzin kan de nederlaag van God bezien, en denken dat die werkelijk is?9. De angst voor de dood zal verdwijnen als de aantrekkelijkheid ervan bezweken is voor de werkelijke aantrekkingskracht van de liefde. Het eind van de zonde, dat zich vredig nestelt in de geborgenheid van je relatie, beschermd door je verbondenheid met jouw broeder en gereed om uit te groeien tot een machtige kracht voor God, is heel nabij. Het prille begin van de verlossing wordt zorgvuldig door de liefde bewaakt, en gevrijwaard van iedere gedachte die haar wil aanvallen, en wordt er rustig op voorbereid de machtige taak te vervullen waarvoor ze jou gegeven werd. Je pasgeboren bedoeling wordt door engelen met zorg omringd, door de Heilige Geest gekoesterd, en door God Zelf beschermd. Ze heeft jouw bescherming niet nodig, zij is jouw bescherming. Want ze kent geen dood, en in haar ligt het eind van de dood besloten.10. Welk gevaar kan de volkomen onschuldigen belagen? Wat kan de schuldelozen aanvallen? Welke angst kan de vrede van de zondeloosheid binnendringen en verstoren? Wat jou is gegeven, zelfs in een pril stadium, staat ten volle in communicatie met God en met jou. In volmaakte veiligheid houdt het in zijn kleine handjes ieder wonder naar jou uitgestrekt dat jij verrichten zult. Het wonder van het leven is leeftijdloos, in de tijd geboren, maar gevoed in de eeuwigheid. Kijk naar dit kindje, aan wie jij een rustplaats gaf door je broeder te vergeven, en zie in hem de Wil van God. Hier is het kind van Bethlehem herboren. En ieder die hem onderdak verleent zal hem volgen, niet naar het kruis, maar naar de opstanding en het leven.11. Wanneer iets jou een bron van angst toeschijnt, wanneer enige situatie jou met schrik vervult en je lichaam doet sidderen en beven, en het koude angstzweet je uitbreekt, bedenk dan dat dit steeds om één reden is: het ego heeft het waargenomen als symbool van angst, een teken van zonde en dood. Onthoud dan dat geen teken of symbool verward mag worden met de bron, want ze staan beslist voor iets anders dan zichzelf. Hun betekenis kan niet in hen zelf liggen, maar dient in wat zij vertegenwoordigen te worden gezocht. En zo kunnen ze alles of niets betekenen, al naargelang de waarheid of de onwaarheid van het idee dat ze weerspiegelen. Wanneer je tegenover zo'n ogenschijnlijke onzekerheid over de betekenis komt te staan, oordeel daar dan niet over. Herinner je de heilige Tegenwoordigheid van Degene die jou gegeven is om als Bron van alle oordeel te fungeren. Laat het aan Hem over om er namens jou over te oordelen, en zeg:Neem dit van mij aan, kijk ernaar, en beoordeel het voor mij.Laat mij dit niet zien als een teken van zonde en dood,en het evenmin gebruiken voor vernietiging.Leer me hoe ik hieruit geen blokkade voor de vrede maak,maar het door U voor mij gebruiken laatom de komst van vrede te vergemakkelijken.

A Guy, A Bride, and A Bible
Are you sure you want God to get rid of evil? It might you!

A Guy, A Bride, and A Bible

Play Episode Listen Later Aug 19, 2022 33:58


At it again! Isaiah 13-14:23, Luke 4, and Job 4:1-11. Settle in and read with us.

Faith Bible Chapel
If You Want God's Favor, Then Do This // Jason King

Faith Bible Chapel

Play Episode Listen Later Aug 14, 2022 55:49


If You Want God's Favor, Then Do This Romans 15:4 (ESV)“For whatever was written in former days was written for our instruction…” 2 Kings 21:1-6 (NIV)“Manasseh was twelve years old when he became king, and he reigned in Jerusalem fifty-five years. His mother's name was Hephzibah. He did evil in the eyes of the Lord, following the detestable practices of the nations the Lord had driven out before the Israelites. He rebuilt the high places his father Hezekiah had destroyed; he also erected altars to Baal and made an Asherah pole, as Ahab king of Israel had done. He bowed down to all the starry hosts and worshiped them. He built altars in the temple of the Lord, of which the Lord had said, “In Jerusalem I will put my Name.” In the two courts of the temple of the Lord, he built altars to all the starry hosts. He sacrificed his own son in the fire, practiced divination, sought omens, and consulted mediums and spiritists. He did much evil in the eyes of the Lord, arousing his anger.”“An idol is anything more important to you than God. Anything that absorbs your heart and imagination more than God. Anything you seek to give you what only God can give. Anything that is so central and essential to your life, that should lose it, your life would feel hardly worth living.”- Timothy Keller (Counterfeit Gods)“An idol is something we cannot live without. We must have it. Therefore, it drives us to break rules we once honored to harm others, even ourselves, in order to get it.”- Timothy Keller (Counterfeit Gods) 2 Kings 21:20-21 (NIV)“He did evil in the eyes of the Lord, as his father Manasseh had done. He followed completely the ways of his father, worshiping the idols his father had worshiped, and bowing down to them. He forsook the Lord, the God of his ancestors, and did not walk in obedience to him.”2 Kings 22:2 (NIV)“He did what was right in the eyes of the Lord and followed completely the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left.”2 Chronicles 34:3a (NIV)“In the eighth year of his reign, while he was still young, he began to seek the God of his father David.”2 Chronicles 34:3b (NIV)“In his twelfth year he began to purge Judah and Jerusalem of high places, Asherah poles and idols”2 Kings 22:11 (ESV)“When the king heard the words of the Book of the Law, he tore his clothes.”2 Kings 22:19 (NLT)“You were sorry and humbled yourself before the Lord when you heard what I said against this city and its people—that this land would be cursed and become desolate. You tore your clothing in despair and wept before me in repentance. And I have indeed heard you, says the Lord.”1 Peter 5:5-6 (NKJV)“be clothed with humility, forGod resists the proud,But gives grace to the humble.Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time” 1 Corinthians 8:1 (NKJV)“Knowledge puffs up”Psalm 138:6 (NLT)“Though the LORD is great, he cares for the humble, but he keeps his distance from the proud.” Isaiah 57:15 (NLT)“I live in the high and holy place    with those whose spirits are contrite and humble.” Philippians 2:5-9 (NLT)“You must have the same attitude that Christ Jesus had.Though he was God,     he did not think of equality with God    as something to cling to.Instead, he gave up his divine privileges     he took the humble position of a slave    and was born as a human being.When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God    and died a criminal's death on a cross.Therefore, God elevated him to the place of highest honor…”

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 159 Genezing En Geloof

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 11, 2022 14:32


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Genezing en geloof1. We hebben eerder al gezegd dat vrede onvermijdelijk is wanneer een situatie geheel aan de waarheid is gewijd. Het bereiken van vrede is de maatstaf waarmee veilig kan worden aangenomen dat de toewijding totaal is. Maar we hebben tevens gezegd dat zonder geloof vrede nooit zal worden bereikt, want wat aan de waarheid wordt gewijd als zijn enig doel, wordt door geloof naar de waarheid gebracht. Dit geloof omvat iedere betrokkene, want alleen op die manier wordt de situatie als betekenisvol en als een geheel gezien. En iederéén moet er wel bij betrokken zijn, anders is je geloof beperkt en je toewijding onvolledig.2. Iedere situatie, op de juiste wijze waargenomen, wordt een gelegenheid om de Zoon van God te genezen. En hij wordt genezen omdat je hem geloof hebt geschonken, door hem aan de Heilige Geest toe te vertrouwen en hem te bevrijden van alles wat jouw ego van hem eist. Zo zie jij hem als vrij, en in deze visie deelt de Heilige Geest. En aangezien Hij die deelt, heeft Hij die gegeven, en dus geneest Hij door jou heen. Juist door je met Hem te verbinden in een eenduidig doel wordt dit doel tot werkelijkheid gemaakt, want jij maakt het heel. En dat is genezing. Het lichaam is genezen omdat je zonder dat gekomen bent, en je verbonden hebt met de Denkgeest waarin alle genezing berust.3. Het lichaam kan niet genezen, want het kan zichzelf niet ziek maken. Het behoeft geen genezing. Zijn gezondheid of ziekte hangt volledig af van de manier waarop de denkgeest het waarneemt, en van het doel waarvoor deze het gebruiken wil. Het is zonneklaar dat een segment van de denkgeest zichzelf als afgescheiden van het Universele Doel kan zien. Wanneer dit gebeurt wordt het lichaam zijn wapen, en wordt het tegen dit Doel aangewend om het ‘feit' te bewijzen dat de afscheiding wel degelijk heeft plaatsgevonden. Op die manier wordt het lichaam het werktuig van illusie en handelt het dienovereenkomstig: het ziet wat er niet is, hoort wat de waarheid nooit gezegd heeft, en gedraagt zich krankzinnig, omdat het door krankzinnigheid gekluisterd is.4. Negeer niet onze eerdere uitspraak dat ongeloof rechtstreeks tot illusies leidt. Want ongeloof betekent een broeder als een lichaam zien, en het lichaam kan niet ten behoeve van eenwording worden gebruikt. Als jij dus jouw broeder als een lichaam ziet, heb je de voorwaarde geschapen waaronder vereniging met hem onmogelijk wordt. Jouw ongeloof in hem heeft jou van hem gescheiden, en jullie beiden ervan weerhouden te worden genezen. Jouw ongeloof heeft zich aldus gekant tegen de bedoeling van de Heilige Geest, en illusies, die het lichaam centraal stellen, meegebracht om tussen jullie in te staan. En het lichaam zal ziek lijken, want jij hebt het tot ‘vijand' van genezing en tot tegendeel van de waarheid gemaakt.5. Het kan niet moeilijk zijn in te zien dat geloof het tegendeel moet zijn van ongeloof. Het verschil in hoe ze opereren is echter minder duidelijk, hoewel het rechtstreeks voortvloeit uit het fundamentele verschil in wat ze zijn. Ongeloof beperkt altijd en valt steeds aan; geloof neemt alle beperkingen weg en maakt heel. Ongeloof vernietigt en scheidt; geloof verenigt en geneest. Ongeloof plaatst illusies tussen de Zoon van God en diens Schepper in; geloof ruimt alle hindernissen op die tussen hen schijnen op te doemen. Ongeloof is volledig toegewijd aan illusies; geloof volledig aan de waarheid. Gedeeltelijke toewijding is onmogelijk. Waarheid is de afwezigheid van illusie; illusie de afwezigheid van waarheid. Ze kunnen niet beide samen voorkomen, noch waargenomen worden op dezelfde plaats. Jezelf aan beide wijden is je een doel stellen dat voor eeuwig onmogelijk te bereiken valt, daar een deel ervan via het lichaam wordt gezocht, dat als middel wordt beschouwd om de werkelijkheid te vinden via aanval. Het andere deel geneest en doet bijgevolg een beroep op de denkgeest, en niet op het lichaam.6. Het onvermijdelijke compromis is de overtuiging dat het lichaam en niet de denkgeest moet worden genezen. Want dit verdeelde doel heeft aan beide evenveel werkelijkheid verleend, wat alleen mogelijk zou kunnen zijn als de denkgeest tot het lichaam is beperkt, en is verdeeld in kleine delen van schijnbare heelheid, maar zonder onderling verband. Dit zal het lichaam niet schaden, maar wel het waandenksysteem in de denkgeest behouden. Hier is dan ook genezing nodig. En hier is genezing dan ook. Want God heeft genezing niet gegeven los van ziekte, noch een remedie ingesteld waar geen ziekte kan zijn. Ze gaan samen, en wanneer ze tezamen worden gezien, worden alle pogingen om zowel de waarheid als de illusie in de denkgeest te behouden – waar beide zich wel moeten bevinden – onderkend als toewijding aan illusie; en ze worden opgegeven wanneer ze naar de waarheid worden gebracht en in ieder opzicht of op elke wijze als volstrekt onverenigbaar met de waarheid worden gezien.7. Waarheid en illusie hebben geen onderling verband. Dit zal eeuwig waar blijven, hoezeer je ook probeert ze te verbinden. Maar illusies zijn, net als de waarheid, altijd met elkaar verbonden. Elk is een eenheid, een compleet denksysteem, maar volkomen los van elkaar. En dit zien is inzien waar de afscheiding is, en waar die moet worden genezen. Het gevolg van een idee is nooit gescheiden van zijn bron. Het idee van afscheiding heeft het lichaam voortgebracht, blijft ermee verbonden, en maakt het ziek doordat de denkgeest zich ermee vereenzelvigt. Jij denkt dat je het lichaam beschermt door die verbinding te verbergen, want door deze verhulling lijkt jouw vereenzelviging veilig bewaard te blijven tegen de ‘aanval' van de waarheid.8. Als je eens begreep hoeveel schade dit vreemde verhullen jouw denkgeest heeft berokkend, en hoe verward je eigen vereenzelviging hierdoor is geworden! Jij ziet niet hoe groot de verwoesting is, aangericht door je ongeloof, want ongeloof is een aanval die door zijn resultaten gerechtvaardigd lijkt. Want door iets je geloof te onthouden zie je wat dit onwaardig is, en kun jij niet achter die barrière kijken naar wat met jou verbonden is.9. Geloof hebben is genezen. Het is het teken dat je de Verzoening voor jezelf hebt aanvaard, en haar daarom wilt delen. Door geloof biedt je het geschenk van vrijwaring van het verleden aan, dat jij ontvangen hebt. Je maakt geen gebruik van iets wat jouw broeder voorheen heeft gedaan om hem nu te veroordelen. Je kiest er vrijelijk voor om aan zijn vergissingen voorbij te zien, en achter alle hindernissen tussen jou en hem te kijken, en die als één te zien. En daarin zie je dat jouw geloof ten volle gerechtvaardigd is. Er bestaat geen rechtvaardiging voor ongeloof, maar geloof is altijd gerechtvaardigd.10. Geloof is het tegendeel van angst, en maakt evenzeer deel uit van liefde als angst van aanval. Geloof is de erkenning van eenheid. Het is de genadige erkenning van eenieder als Zoon van jouw hoogst liefdevolle Vader, door Hem bemind zoals jij, en daarom door jou liefgehad als jezelf. Het is Zijn Liefde die jou en je broeder verbindt, en omwille van Zijn Liefde wil je niemand gescheiden houden van die van jou. Ieder verschijnt precies zoals hij in het heilig ogenblik wordt waargenomen, verenigd in jouw doel om van schuld te worden bevrijd. Je ziet de Christus in hem, en hij is genezen omdat je kijkt naar wat geloof in eenieder voor eeuwig gerechtvaardigd maakt.11. Geloof is de gave van God, door middel van Hem die God jou gegeven heeft. Ongeloof kijkt naar de Zoon van God, en oordeelt dat hij vergeving onwaardig is. Maar gezien door de ogen van geloof, is de Zoon van God al vergeven en vrij van al de schuld waarmee hij zichzelf beladen heeft. Geloof ziet hem uitsluitend nu, want het kijkt niet naar het verleden om hem te beoordelen, maar ziet in hem louter wat het in jou ziet. Het ziet niet met de ogen van het lichaam, en kijkt evenmin naar lichamen voor zijn rechtvaardiging. Het is de boodschapper van de nieuwe waarneming, uitgezonden om getuigen van zijn komst te verzamelen, en hun boodschappen naar jou mee terug te nemen.12. Geloof wordt even makkelijk als de werkelijke wereld voor kennis ingeruild. Want geloof vloeit voort uit de waarneming van de Heilige Geest, en is het teken dat je die met Hem deelt. Geloof is een gave die je via Hem aan de Zoon van God schenkt, en die zowel voor zijn Vader als voor Hem geheel aanvaardbaar is. En die zodoende aan jou wordt geschonken. Je heilige relatie, met haar nieuwe doel, schenkt jou geloof om aan je broeder te geven. Je ongeloof heeft hem en jou uit elkaar gedreven, en daarom herken je in hem de verlossing niet. Maar geloof verenigt jullie in de heiligheid die jullie zien, niet door de ogen van het lichaam, maar in de visie van Hem die jullie verbonden heeft en in Wie jullie verenigd zijn.13. Genade wordt niet aan een lichaam, maar aan een denkgeest geschonken. En de denkgeest die ze ontvangt kijkt terstond voorbij het lichaam, en ziet de heilige plaats waar hij genezen werd. Daar bevindt zich het altaar waar de genade werd geschonken waarin hij staat. Bied jouw broeder dan ook genade en zegen aan, want jij staat aan hetzelfde altaar waar genade voor jullie beiden werd neergelegd. En wees tezamen door genade genezen, opdat jullie mogen genezen door middel van geloof.14. In het heilig ogenblik staan jij en je broeder voor het altaar dat God voor Zichzelf en voor jullie beiden heeft opgericht. Leg ongeloof terzijde, en kom er samen naartoe. Daar zul je het wonder van je relatie zien zoals die door middel van geloof opnieuw totstandkwam. En daar zul je inzien dat er niets is wat geloof niet kan vergeven. Geen enkele dwaling verstoort zijn rustige blik, die het wonder van genezing met hetzelfde gemak naar alle brengt.

Ted Shuttlesworth Jr.
Want God's Favor? Do These 5 Things... (Live 07.25.22)

Ted Shuttlesworth Jr.

Play Episode Listen Later Aug 9, 2022 64:01


I hear so much preaching on the favor of God. It often sounds like this mystical, inexplicable season of some sort. Too many people don't understand what favor is, or how to practically access it. Join me for this episode on what favor is, and how to get it! Sow a seed and help us change this generation before it's too late: http://bit.ly/2B81pjY Give by PayPal: https://www.paypal.me/miracleword Give by CashApp or Venmo: $MWgive Get exclusive emails and our free magazine here: http://bit.ly/2WlgS6N Get text messages from me: http://bit.ly/2XoOapG I want to highly recommend our online training courses found at https://www.miraclewordu.com/ Each course is designed to equip you with biblical knowledge that will give you the fuel to overcome in every area of life.  For more great content, follow me on Instagram: @tedshuttlesworth and Facebook: @MiracleWordMinistries

THE SPANGLISH MAMA│Holy Spirit-Led Parenting and the Power of Words using Biblically Based Affirmations for Spanish Bilingu
[100] Faith and Family| Want God to Ignite Your Family's Faith? Testimony of His Faithfulness to Those Who Love Him.

THE SPANGLISH MAMA│Holy Spirit-Led Parenting and the Power of Words using Biblically Based Affirmations for Spanish Bilingu

Play Episode Listen Later Jul 30, 2022 70:05


Want God to Ignite Your Family's Faith? Tune in and allow this praise report to ignite your faith, your hope, AND your love for family. He is faithful to those who love Him and He is seeking to restore the desolate and ruined cities into the garden of Eden. Are you concerned or have any fear about raising your children God's way? Want to experience God as a family, operate in biblical faith, and feel confident in your motherhood? Plus learn how to empower your babies and children to become world changers and create impact for God's kingdom?   Family of Faith Framework is officially open for registration!!!   Only a few days left to take advantage of the early bird discount!   All He needs is your YES to make a way for YOU!   I'm praying with you for YOUR seat!   RUN to

FreeWay Church Clemson
DO YOU WANT GOD TO USE YOU?

FreeWay Church Clemson

Play Episode Listen Later Jul 25, 2022 51:11


Pastor Jeff was led to preach from 2 Timothy 1:7 emphasizing that timidity is not a spirit driven personality trait for Christians. He admonished us to encourage one another to be bold in declaring that we are believers of the Lord Jesus Christ. This boldness is derived from the fact that God's power is at work in us. (Ephesians 3:20) We understand that we can not do anything in and of ourselves but through Christ all things are possible. Additionally, he highlighted that everything should be done in love. For it was the immense power of love that moved God to send Jesus to die for our sins. 1 Corinthians 16:14 Let everything be done in love. Selah

Koinonia Live!
God schittert door afwezigheid - KLIVE! Extra

Koinonia Live!

Play Episode Listen Later Jul 22, 2022 45:14


Op 14 juli zond de EO een programma uit van Erik Fransman met de titel: "God schittert door afwezigheid." In dat programma legden seculiere, niet-religieuze joden uit op grond waarvan ze zich in Nederland toch jood voelen. Ondanks hun verwerping van het bestaan van God en ondanks hun overtuiging dat de joodse levenswijze, noch de rituelen enige betekenis hebben. Want "God is een leeg begrip" zegt iemand in de documentaire. "Fijn dat je dat zegt" zegt Erik Fransman. Waarom hij dan toch in Sobibor Kaddiesj zei tegenover de naam van zijn grootouders op het grafmonument, legt hij in die documentyaire uit. Henneke en ik spreken in deze aflevering over onze gedachten en ervaringen met deze documentaire.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 143 De Vergeven Wereld

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 20, 2022 6:36


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De vergeven wereld1. Kun jij je voorstellen hoe mooi zij die jij vergeeft er voor jou uit zullen zien? In geen enkele fantasie heb je ooit zoiets lieflijks waargenomen. Niets van wat je hier ziet, of je nu slaapt of wakker bent, benadert ook maar enigszins zulke lieflijkheid. En niets zul jij zo waarderen als dit, en zal jou zo dierbaar zijn. Niets wat jij je herinnert dat jouw hart van vreugde deed zingen, heeft jou ooit ook maar de fractie van het geluk gebracht dat dit zicht jou brengen zal. Want je zult de Zoon van God zien. Jij zult de schoonheid aanschouwen waar de Heilige Geest met liefde naar kijkt, en waar Hij de Vader voor dankt. Hij werd geschapen om dit voor jou te zien, tot jij geleerd hebt dit voor jezelf te zien. En heel Zijn onderwijs leidt ertoe dat jij dit ziet, en dank brengt samen met Hem.2. Deze lieflijkheid is geen fantasie. Het is de werkelijke wereld, stralend en zuiver en nieuw, en alles sprankelt in de volle zon. Niets is hier verborgen, want alles is vergeven en er zijn geen fantasieën om de waarheid te verbergen. De brug tussen die wereld en deze is zo klein en zo makkelijk over te gaan, dat je niet kunt geloven dat die het raakpunt is van werelden die zo verschillend zijn. Toch is deze kleine brug het sterkste wat deze wereld überhaupt raakt. Deze kleine stap, zo gering dat die aan je aandacht is ontsnapt, is een reuzenschrede door de tijd de eeuwigheid in, aan alle lelijkheid voorbij de schoonheid in, die jou zal betoveren en waarvan de volmaaktheid nooit zal ophouden jou te verwonderen.3. Deze stap, de kleinste ooit gezet, is toch het grootste van alles wat er in Gods Verzoeningsplan te volbrengen valt. Al het andere is aangeleerd, maar dit wordt gegeven, volledig en volkomen volmaakt. Niemand anders dan Hij die het plan voor de verlossing heeft ontworpen, kan die op deze wijze voltooien. Je leert de werkelijke wereld, in al haar lieflijkheid, te bereiken. Fantasieën worden allemaal ongedaan gemaakt, en niets of niemand blijft er nog door gebonden, en dankzij je eigen vergeving ben je vrij om te zien. Maar wat je ziet is slechts wat jij gemaakt hebt, met de zegen van jouw vergeving erop. En met deze laatste zegen van Gods Zoon over zichzelf, heeft de werkelijke waarneming, ontstaan uit het nieuwe perspectief dat hij heeft geleerd, haar doel gediend.4. De sterren zullen in het licht verdwijnen, en de zon die de wereld voor schoonheid heeft geopend zal uitdoven. Waarneming zal haar betekenis verliezen wanneer ze vervolmaakt is, want alles wat tot lering werd gebruikt zal geen functie meer bezitten. Niets zal ooit veranderen; geen verschuivingen of schakeringen, geen verschillen en geen verscheidenheid die de waarneming mogelijk maakten, zullen zich nog voordoen. De waarneming van de werkelijke wereld zal zo kort zijn dat je amper de tijd zult hebben om God ervoor te danken. Want God zal de laatste stap gezwind zetten wanneer jij de werkelijke wereld hebt bereikt, en voor Hem bent gereedgemaakt.5. De werkelijke wereld wordt simpelweg bereikt door de totale vergeving van de oude, de wereld die jij zonder vergeving ziet. De Grote Omvormer van de waarneming zal samen met jou zorgvuldig de denkgeest gaan onderzoeken die deze wereld heeft gemaakt, en de schijnbare redenen waarom jij die gemaakt hebt voor je blootleggen. In het licht van de werkelijke rede die Hij brengt wanneer je Hem volgt, zal Hij jou tonen dat hier helemaal geen rede is. Elke plek die door Zijn rede wordt aangeraakt wordt levendig van schoonheid, en wat lelijk leek in de duisternis van je gebrek aan rede, wordt plotseling tot lieflijkheid bevrijd. Zelfs wat de Zoon van God in zijn waanzin heeft gemaakt, kan niet verstoken zijn van een verborgen vonk van schoonheid, die door zachtmoedigheid kan worden vrijgemaakt.6. Al deze schoonheid zal oprijzen om je zicht te zegenen wanneer jij de wereld met vergevende ogen beziet. Want vergeving vormt visie letterlijk om, en laat jou de werkelijke wereld zien die zich vredig en zacht over de chaos uitstrekt, en daarbij alle illusies wegneemt die jouw waarneming vervormd hadden en op het verleden gefixeerd. Het kleinste blaadje wordt iets wonderbaarlijks, en een grassprietje een teken van Gods volmaaktheid.7. Vanuit de vergeven wereld wordt de Zoon van God moeiteloos naar zijn thuis gelicht. En daar weet hij dat hij daar altijd al in vrede heeft gerust. Zelfs verlossing zal een droom worden en verdwijnen uit zijn denkgeest. Want verlossing is het eind van dromen, en zal, wanneer de droom wordt afgesloten, geen betekenis meer hebben. Wie, die wakker is in de Hemel, kan dromen dat er ooit behoefte aan verlossing zou kunnen zijn?8. Hoezeer wens jij verlossing? Ze zal je de werkelijke wereld geven, die trilt van gereedheid om jou te worden gegeven. De geestdriftigheid van de Heilige Geest om jou die te geven is zo intens dat Hij niet wachten wil, ook al wacht Hij vol geduld. Beantwoord Zijn geduld met jouw ongeduld over enige vertraging in de ontmoeting met Hem. Ga vol blijdschap je Verlosser tegemoet, en wandel vol vertrouwen met Hem deze wereld uit, de werkelijke wereld van schoonheid en vergeving in.

Hope Church Nashville Podcast
Matthew 8: 5-13 — Jesus and the Centurion

Hope Church Nashville Podcast

Play Episode Listen Later Jul 19, 2022 43:47


Sometimes we have a crisis and we WANT God to help, but we can't possibly imagine HOW he would fix it — and so we do nothing. What should we do instead? "When he entered Capernaum, a centurion came to him, appealing to him and saying, “Lord, my servant is lying at home paralyzed, in terrible distress.” And he said to him, “I will come and cure him.” The centurion answered, “Lord, I am not worthy to have you come under my roof; but only speak the word, and my servant will be healed. For I also am a man under authority, with soldiers under me; and I say to one, ‘Go,' and he goes, and to another, ‘Come,' and he comes, and to my slave, ‘Do this,' and the slave does it.” When Jesus heard him, he was amazed and said to those who followed him, “Truly I tell you, in no one in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from east and west and will eat with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven, while the heirs of the kingdom will be thrown into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.” And to the centurion Jesus said, “Go; let it be done for you according to your faith.” And the servant was healed in that hour.  -Matthew 8:5-13 NRSVThis sermon was delivered on July 17, 2022,  by Jason Rumbough at Hope Church in Nashville, Tennessee If you have any questions, please reach out to us at church@hopechurchnashville.com or visit us at linktr.ee/hopechurchnash.#Matthew8 #Jesus #JesusandtheCenturion #Nashvillechurches #Hope #HopeChurch #GospelofMatthew #faith #fear #faithversusfear Support the show

Will Brocker
Kingdom Of Grace - Will Brocker 7-17-2022

Will Brocker

Play Episode Listen Later Jul 17, 2022 56:03


Want God to do great things in your life? So does He. Listen and begin to learn how to prosper in your relationship with Jesus. Love, William

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 140 De Brug Naar De Werkelijke Wereld

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 15, 2022 10:11


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. De brug naar de werkelijke wereld1. Het zoeken naar de speciale relatie is het teken dat jij jezelf gelijkstelt aan het ego en niet aan God. Want de speciale relatie heeft alleen waarde voor het ego. Voor het ego heeft een relatie geen betekenis tenzij ze speciale waarde heeft, want het ziet alle liefde als speciaal. Toch kan dit niet natuurlijk zijn, want het is niet gelijk aan de relatie van God en Zijn Zoon, en alle relaties die niet aan deze gelijk zijn moeten onnatuurlijk zijn. Want God heeft de liefde geschapen zoals Hij dat wilde, en haar gegeven zoals ze is. liefde heeft geen betekenis buiten degene die haar Schepper met Zijn Wil heeft gedefinieerd. Het is onmogelijk haar op een andere wijze te definiëren en tevens te begrijpen.2. Liefde is vrijheid. Ernaar op zoek gaan door jezelf in slavernij te begeven is jezelf ervan afscheiden. Om de Liefde Gods, zoek niet langer naar vereniging in afscheiding, of naar vrijheid in slavernij! Zoals jij bevrijdt, zo zul jij bevrijd worden. Vergeet dit niet, anders zal de Liefde niet in staat zijn jou te vinden en te troosten.3. Er is een manier waarop de Heilige Geest jouw hulp vraagt, als jij de Zijne wilt. Het heilig ogenblik is Zijn meest nuttige hulpmiddel om jou te beschermen tegen de aantrekking van schuld, het echte lokaas in de speciale relatie. Je ziet niet in dat daarin zijn echte aantrekkelijkheid schuilt, want het ego heeft jou geleerd dat daarin je vrijheid ligt. Maar hoe meer jij de speciale relatie van dichtbij bekijkt, des te duidelijker wordt het dat ze wel schuld moet kweken en je daardoor tot gevangene moet maken.4. Zonder lichaam heeft de speciale relatie totaal geen betekenis. Als je er waarde aan verleent, moet jij ook aan het lichaam waarde verlenen. En waar je waarde aan hecht, dat zul je bewaren. De speciale relatie is een instrument om jezelf tot een lichaam te beperken, en jouw waarneming van anderen te beperken tot het hunne. De Grote Stralen zouden het totale gebrek aan waarde van de speciale relatie bevestigen, wanneer ze werden gezien. Want wanneer je deze ziet, zou het lichaam verdwijnen, omdat het zijn waarde verloren had. En zo zou heel je investering om het te zien daaruit teruggetrokken worden.5. Je ziet de wereld die jij waarde geeft. Aan deze kant van de brug zie je de wereld van afzonderlijke lichamen, die zich in afzonderlijke verbonden bij elkaar proberen aan te sluiten en proberen één te worden door verlies te lijden. Wanneer twee afzonderlijke personen ernaar streven één te worden, proberen ze hun grootheid te verkleinen. Elk ontkent zijn macht, want het afzonderlijke verbond sluit het universum uit. Er wordt veel meer erbuiten gelaten dan erin opgenomen, want God wordt erbuiten gelaten en niets erin opgenomen. Als één zo'n verbond in volmaakt vertrouwen werd aangegaan, zou het universum erin binnenkomen. Maar de speciale relatie die het ego zoekt omvat zelfs niet één volledig persoon. Het ego wil maar een deel van hem en ziet alleen dit deel en anders niets.6. Aan de overkant van de brug is het zo anders! Een tijdlang wordt het lichaam nog gezien, maar niet exclusief, zoals het hier wordt gezien. De kleine vonk die de Grote Stralen in zich bevat is ook zichtbaar, en deze vonk kan niet lang tot kleinheid worden beperkt. Zodra je de brug bent overgestoken, is de waarde van het lichaam in jouw ogen zo afgenomen dat je geen enkele noodzaak meer ziet die te vergroten. Want je zult inzien dat de enige waarde die het lichaam heeft, wordt gevormd door het feit dat het jou in staat stelt je broeders met je mee te brengen naar de brug, om daar tezamen te worden bevrijd.7. De brug zelf is niets anders dan een overgang in perspectief op de werkelijkheid. Aan deze kant is alles wat je ziet grof vervormd en totaal uit perspectief. Wat klein en onbeduidend is wordt uitvergroot, terwijl wat sterk en machtig is tot kleinheid wordt teruggebracht. Tijdens deze overgang is er een periode van verwarring, waarin een gevoel van daadwerkelijke desoriëntatie kan optreden. Vrees dit echter niet, want het betekent alleen dat je bereid bent geweest je greep los te laten op het verwrongen referentiekader dat jouw wereld bij elkaar leek te houden. Dit referentiekader is opgebouwd rond de speciale relatie. Zonder deze illusie zou er geen betekenis kunnen zijn waar je hier nog naar zoeken zou.8. Vrees niet dat je opeens zult worden opgetild en de werkelijkheid in geslingerd. De tijd is mild, en als je hem ten behoeve van de werkelijkheid benut zal hij bij jouw overgang zachtjes gelijke tred met je houden. De dringende noodzaak bestaat alleen hierin dat jij je denkgeest loswrikt uit zijn verstarde positie hier. Je zult hierdoor niet ontheemd of zonder referentiekader raken. De periode van desoriëntatie, die aan de eigenlijke overgang voorafgaat, is vele malen korter dan de tijd die het vergde om je denkgeest zo stevig op illusies te fixeren. Uitstel zal jou nu meer pijn doen dan vroeger, alleen al omdat je beseft dat het uitstel is, en dat het werkelijk mogelijk is aan pijn te ontsnappen. Vind hoop en vertroosting in plaats van vertwijfeling hierin: zelfs de illusie van liefde zou jij in welke speciale relatie ook hier niet lang kunnen vinden. Want je bent niet langer volslagen krankzinnig, en je zou al snel de schuld over zelfverraad aanzien voor wat die is.9. Niets van wat jij in de speciale relatie probeert te versterken maakt in werkelijkheid deel van jou uit. En je kunt niet een gedeelte van het denksysteem behouden dat jou onderwezen heeft dat het werkelijk is, én de Gedachte begrijpen die weet wat jij bent. Je hebt de Gedachte van jouw werkelijkheid toegestaan binnen te komen in je denkgeest, en omdat je haar hebt uitgenodigd zal ze bij jou verblijf houden. Jouw liefde ervoor zal jou niet toestaan jezelf te verraden, en je kunt je niet in een relatie begeven waarin ze jou niet vergezellen kan, want je wilt niet van haar gescheiden zijn.10. Wees blij dat je ontsnapt bent aan de schijnverlossing die het ego jou aangeboden heeft, en kijk niet verlangend terug op de karikatuur die het van jouw relaties heeft gemaakt. Nu hoeft niemand te lijden, want je bent al te ver gevorderd om nog voor de illusie van de schoonheid en heiligheid van schuld te bezwijken. Alleen wie volslagen waanzinnig is zou kunnen kijken naar dood en lijden, ziekte en wanhoop, en die zo zien. Wat schuld gewrocht heeft is lelijk, angstwekkend en erg gevaarlijk. Zie daar geen illusie van waarheid of schoonheid in. En wees dankbaar dat er een plaats bestaat waar waarheid en schoonheid op jou wachten. Ga ze blijmoedig tegemoet en ontdek hoeveel jou wacht in ruil voor de simpele bereidwilligheid om niets op te geven omdat het niets is.11. Het nieuwe perspectief dat de oversteek jou zal opleveren, is het inzicht van waar de Hemel is. Van deze kant uit gezien lijkt hij zich buiten en aan de overkant van de brug te bevinden. Maar als je oversteekt om je ermee te verbinden zal hij zich met jou verbinden en één worden met jou. En in blije verbazing zul je bedenken dat jij voor dit alles niets hebt opgegeven! De vreugde van de Hemel, die geen grenzen kent, vermeerdert met elk licht dat terugkeert om daar zijn rechtmatige plaats in te nemen. Wacht niet langer, omwille van de Liefde van God en jouzelf. En moge het heilig ogenblik jou voortstuwen op de weg, wat het zeker doen zal, als jij het maar tot je laat komen.12. De Heilige Geest vraagt je slechts dit kleine beetje hulp: treed, telkens wanneer jouw gedachten naar een speciale relatie afdwalen die jou nog altijd aantrekt, met Hem in een heilig ogenblik, en laat Hem jou daar bevrijden. Hij heeft slechts jouw bereidwilligheid om Zijn perspectief te delen nodig om jou dat volledig te kunnen geven. En jouw bereidwilligheid hoeft niet volledig te zijn omdat de Zijne volmaakt is. Het is Zijn taak door Zijn volmaakt geloof jouw onwilligheid al verzoenend goed te maken, en het is Zijn geloof dat jij daar met Hem deelt. Vanuit jouw erkenning van je onwilligheid om te worden bevrijd, wordt jou Zijn volmaakte bereidwilligheid gegeven. Roep Hem aan, want de Hemel luistert naar Zijn Roep. En laat Hem voor jou de Hemel aanroepen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 193 Alles Is Een Les Die God Me Graag Ziet Leren

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 12, 2022 29:01


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 193Alles is een les die God me graag ziet leren.God heeft geen weet van leren. Toch breidt Zijn Wil zich uit tot wat Hij niet begrijpt, omdat Hij wil dat het geluk dat Zijn Zoon van Hem heeft geërfd, onverstoord blijft, dat het eeuwig is en altijd aan reikwijdte wint, eeuwig uitdijt in de vreugde van de volle schepping, en eeuwig open en volkomen grenzeloos is in Hem. Dat is Zijn Wil. En dus verschaft Zijn Wil het middel om te waarborgen dat die wordt volbracht.God ziet geen tegenstrijdigheden. Maar Zijn Zoon gelooft dat hij die ziet. Dus heeft hij Iemand nodig die zijn foutieve blik kan corrigeren en hem de visie kan geven die hem terugleidt naar waar waarneming ophoudt. God neemt in het geheel niet waar. Toch is Hij het die het middel verschaft waardoor waarneming waar en mooi genoeg gemaakt wordt om er het licht van de Hemel op te laten schijnen. Hij is het die beantwoordt wat Zijn Zoon wil tegenspreken, en diens zondeloosheid voor eeuwig veilig bewaart.Dit zijn de lessen die God jou graag ziet leren. Zijn Wil weerspiegelt ze allemaal en zij weerspiegelen Zijn liefdevolle goedheid jegens de Zoon die Hij liefheeft. Elke les heeft een kerngedachte, die in alle dezelfde is. Alleen de vorm is anders, met verschillende omstandigheden en gebeurtenissen, met verschillende personages en verschillende thema's, ogenschijnlijk, maar niet in werkelijkheid. In hun fundamentele inhoud zijn ze hetzelfde. Het is dit:Vergeef, en je zult dit anders zien.Het is zeker zo dat alle ellende er niet slechts als niet-vergeven uitziet. Maar dat is de inhoud achter de vorm. Het is deze gelijkheid die garandeert dat er wordt geleerd, want de les is zo simpel dat die uiteindelijk niet kan worden verworpen. Niemand kan zich voor eeuwig verbergen voor een waarheid die zo zonneklaar is dat ze in talloze vormen verschijnt, en toch in elk daarvan even makkelijk wordt herkend, als men daarin maar de simpele les wil zien. Vergeef, en je zult dit anders zien.Dit zijn de woorden die de Heilige Geest spreekt in al je beproevingen, al je pijn, elk lijden ongeacht de vorm. Dit zijn de woorden waarmee de verleiding ophoudt en de schuld, nu losgelaten, niet langer wordt vereerd. Dit zijn de woorden die een eind aan de droom van zonde maken en de denkgeest bevrijden van angst. Dit zijn de woorden waardoor verlossing tot heel de wereld komt.Zullen we niet leren deze woorden te zeggen wanneer we in de verleiding komen te geloven dat pijn werkelijk is, en de dood onze keuze wordt in plaats van het leven? Zullen we niet leren deze woorden te zeggen wanneer we hun vermogen om alle denkgeesten uit slavernij te verlossen, hebben begrepen? Dit zijn woorden die jou macht geven over alle gebeurtenissen die ogenschijnlijk macht over jou hebben gekregen. Je ziet die in het juiste perspectief wanneer jij deze woorden in je volle bewustzijn houdt, en niet vergeet dat deze woorden van toepassing zijn op alles wat jij ziet of wat enige broeder onjuist bekijkt.Hoe kun je weten wanneer je verkeerd ziet, of wanneer iemand anders verzuimt de les te zien die hij leren moet? Schijnt pijn als werkelijk te worden waargenomen? Als dat zo is, wees er dan zeker van dat de les niet is geleerd. En er blijft een niet-vergeven verscholen zitten in de denkgeest die de pijn ziet door ogen die de denkgeest richt.God ziet niet graag dat jij zo lijdt. Hij wil jou helpen jezelf te vergeven. Zijn Zoon herinnert zich niet wie hij is. En God wil dat hij Zijn Liefde niet vergeet, noch alle gaven die Zijn Liefde met zich brengt. Zou je nu afzien van je eigen verlossing? Zou je nalaten de simpele lessen te leren die de hemelse Leraar jou voorzet, opdat alle pijn verdwijnt en God opnieuw herinnerd wordt door Zijn Zoon?Alles is een les die God jou graag ziet leren. Hij wil niet dat een niet-vergevende gedachte ongecorrigeerd blijft en evenmin dat één doorn of spijker Zijn heilige Zoon op enigerlei wijze bezeert. Hij wil zeker stellen dat zijn heilige rust ongestoord en sereen blijft, onbezorgd, in een eeuwig thuis dat voor hem zorgt. En Hij wil dat alle tranen worden afgewist, zonder dat er ook maar één te vergieten overblijft en wacht op zijn vastgestelde tijd om te vallen. Want God heeft gewild dat lachen elke traan vervangt en dat Zijn Zoon opnieuw vrij is.We zullen vandaag proberen duizend schijnbare blokkades voor vrede in maar één dag te overwinnen. Laat genade sneller tot jou komen. Probeer haar niet nog een dag, nog een minuut of nog een ogenblik langer tegen te houden. Hiertoe werd de tijd gemaakt. Gebruik die vandaag waarvoor die is bedoeld. Wijd ‘s ochtends en ‘s avonds zoveel tijd je kunt aan zijn eigenlijke doel, en laat die tijd niet korter zijn dan wat aan jouw diepste behoefte voldoet.Geef alles wat je kunt, en geef een beetje meer. Want nu willen we met gezwinde spoed opstaan en naar ons Vaders huis gaan. We zijn te lang weggeweest en willen hier niet langer vertoeven. En laten we, terwijl we oefenen, aan alle dingen denken die we hebben opgespaard om zelf te regelen en afgezonderd hielden van genezing. Laten we ze allemaal aan Hem geven die de manier kent om ernaar te kijken zodat ze verdwijnen. Waarheid is Zijn boodschap, waarheid is Zijn les. Het zijn Zijn lessen die God wil dat we leren.Besteed vandaag en in de komende dagen elk uur een beetje tijd aan het oefenen van de les in vergeving, in de vorm die voor die dag is vastgesteld. En probeer die toe te passen op de gebeurtenissen die het uur heeft gebracht, zodat het volgende uur vrij is van het voorgaande. De ketens van de tijd worden op die manier makkelijk losgemaakt. Laat geen enkel uur zijn schaduw werpen op het uur dat volgt, en wanneer dat voorbij is, laat dan alles wat in de loop daarvan is gebeurd, samen daarmee verdwijnen. Zo zul jij ongebonden blijven, in eeuwige vrede binnen de wereld van de tijd.Dit is de les die God jou graag ziet leren: er is een manier om naar elk ding te kijken waardoor dit voor jou een volgende stap wordt naar Hem en naar de verlossing van de wereld. Antwoord op alles wat van verschrikking spreekt als volgt:Ik zal vergeven en dit zal verdwijnen.Herhaal bij iedere ongerustheid, iedere zorg, en elke vorm van lijden juist deze woorden. En dan heb je de sleutel in handen die de Hemelpoort opent en de Liefde van God de Vader eindelijk naar de aarde omlaagbrengt om haar tot de Hemel te verheffen. God Zelf zal deze laatste stap zetten. Weiger de kleine stapjes niet die Hij jou vraagt naar Hem te zetten.

Out of the Question
Do You Really Want God to Keep All His Promises? (Charles H. Roberts)

Out of the Question

Play Episode Listen Later Jul 11, 2022 48:41


Episode #193 - The subject of this Out of the Question Podcast is the certainty of God's promises, especially when those promises are guarantees of judgment in the face of disobedience.

Cr101 Radio Network
(OOTQ) Do You Really Want God to Keep All His Promises? (Charles H. Roberts)

Cr101 Radio Network

Play Episode Listen Later Jul 11, 2022 48:41


Episode #193 - The subject of this Out of the Question Podcast is the certainty of God's promises, especially when those promises are guarantees of judgment in the face of disobedience.

Out of the Question Podcast: Uncovering the Question Behind the Question
193: Do You Really Want God to Keep All His Promises?

Out of the Question Podcast: Uncovering the Question Behind the Question

Play Episode Listen Later Jul 11, 2022 48:34


The subject of this Out of the Question Podcast is the certainty of God's promises, especially when those promises are guarantees of judgment in the face of disobedience.

Pastor Joe Sugrue - Grace and Truth Podcast
Ephesians 6:17; Overcoming the temptation to want God to do things our way.

Pastor Joe Sugrue - Grace and Truth Podcast

Play Episode Listen Later Jul 7, 2022 60:00


Thursday July 7, 2022 Amidst the tragedy that is fallen human life in a fallen world, God gave mankind the ability to be happy with whatever he has, if he will fear God and keep His commandments. "It is imperative to enjoy life, because that is the way to remember your Creator, that is, to do His will. The brevity of one's active life, which is itself also a... for full notes: https://www.cgtruth.org/index.php?proc=msg&sf=vw&tid=2655

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 131 De Enige Werkelijke Relatie

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 4, 2022 5:56


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De enige werkelijke relatie1. Het heilig ogenblik komt niet in de plaats van de noodzaak om te leren, want als jouw Leraar mag de Heilige Geest je niet verlaten voordat het heilig ogenblik zich ver voorbij de tijd heeft uitgebreid. Voor een onderwijsopdracht als die van Hem dient Hij alles in deze wereld voor jouw bevrijding aan te wenden. Hij dient Zich aan de zijde te scharen van elk teken of blijk van jouw bereidwilligheid om van Hem te leren wat de waarheid moet zijn. Hij maakt prompt gebruik van al wat je Hem ten gunste daarvan aanbiedt. Zijn zorgzame betrokkenheid op jou is grenzeloos. Ten overstaan van jouw angst voor vergeving, die Hij even duidelijk ziet als' dat Hij weet dat vergeving bevrijding betekent, zal Hij jou leren herinneren dat vergeving geen verlies is, maar jouw verlossing. En dat jij, in de totale vergeving waarin je inziet dat er niets te vergeven valt, totaal vergeven bent.2. Luister met vreugde naar Hem, en leer van Hem dat jij in het geheel geen speciale relaties nodig hebt. Je zoekt daarin slechts wat je hebt weggegooid. En hierdoor zul je nooit de waarde leren van wat je hebt afgedankt, maar waarnaar jij nog steeds met heel je hart verlangt. Laten we ons met elkaar verenigen om van het heilig ogenblik alles te maken wat er is, door ernaar te verlangen dat het alles is wat er is. Gods Zoon heeft jouw bereidwilligheid om hiernaar te streven zo hard nodig dat jij je van een dermate grote nood geen voorstelling kunt maken. Kijk naar de enige nood die God en Zijn Zoon gemeen hebben, en waaraan zij tezamen tegemoet willen komen. Je staat hierin niet alleen. De wil van je scheppingen roept je op jouw wil met hen te delen. Wend je dan ook in vrede van schuld af, tot God en tot hen.3. Ga alleen een relatie aan met wat jou nooit zal verlaten, en wat jij nooit verlaten kunt. De eenzaamheid van Gods Zoon is de eenzaamheid van Zijn Vader. Wijs niet het bewustzijn van jouw compleetheid af, en probeer dat niet jezelf terug te geven. Wees niet bang om verlossing toe te vertrouwen aan de Liefde van je Verlosser. Hij zal jou niet in de steek laten, want Hij komt van Degene die niet in de steek kan laten. Aanvaard je gevoel van mislukking als niets meer dan een vergissing omtrent wie jij bent. Want de heilige gastheer van God is boven alle mislukking verheven, en niets wat hij wil kan hem worden geweigerd. Je staat voor eeuwig in een relatie die zo heilig is dat ze eenieder oproept de eenzaamheid te ontvluchten en zich met jou in je liefde te verbinden. En iedereen moet wel zoeken waar jij bent, en jou daar vinden.4. Denk eens een ogenblik hieraan: God heeft jou het Zoonschap gegeven om jouw volmaakte schepping zeker te stellen. Dit was Zijn gave, want evenmin als Hij Zichzelf aan jou onthouden heeft, heeft Hij jou Zijn schepping onthouden. Er is niets wat ooit werd geschapen dat niet van jou is. De relaties die je hebt, heb je met het universum. En doordat het van God afkomstig is, gaat dit universum het samenraapsel van alle afgescheiden lichamen die jij waarneemt, verre te boven. Want al zijn delen zijn door Christus in God verbonden, waar ze worden zoals hun Vader. Christus heeft geen weet van enige afscheiding van Zijn Vader, die Zijn enige relatie is, waarin Hij geeft zoals Zijn Vader aan Hem geeft.5. De Heilige Geest is Gods poging om jou te bevrijden van wat Hij niet begrijpt. En vanwege de Bron van die poging zal die succesvol zijn. De Heilige Geest vraagt je om te reageren zoals God, want Hij wil jou onderwijzen wat jij niet begrijpt. God wil op iedere nood reageren, welke vorm die ook aanneemt. En dus houdt Hij dit kanaal open om Zijn communicatie aan jou, en die van jou aan Hem te ontvangen. God begrijpt jouw communicatieprobleem niet, want Hij deelt het niet met jou. Alleen jij meent dat het te begrijpen valt. De Heilige Geest weet dat het niet te begrijpen is, en toch begrijpt Hij het omdat jij het hebt gemaakt.6. Alleen in de Heilige Geest ligt het bewustzijn van wat God niet kan weten en wat jij niet begrijpt. Het is Zijn heilige functie ze beide te accepteren, en ze tot één geheel te verbinden door elk element van onenigheid te verwijderen. Hij zal dit doen omdat het Zijn functie is. Laat dan wat jou onmogelijk toeschijnt over aan Hem die weet dat het mogelijk moet zijn, omdat het de Wil van God is. En laat Hem wiens onderwijs louter van God komt jou de enige betekenis van relaties onderwijzen. Want God heeft de enige relatie geschapen die betekenis heeft, en dat is Zijn relatie met jou.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 126 Kleinheid Tegenover Grootheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jun 27, 2022 11:39


Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Kleinheid tegenover grootheid1. Wees niet tevreden met kleinheid. Maar vergewis je ervan dat jij begrijpt wat kleinheid betekent, en waarom je er nooit tevreden mee zou kunnen zijn. Kleinheid is de gift die jij jezelf geeft. Je geeft die in de plaats van grootheid, en je accepteert die. Alles in deze wereld is klein, want het is een wereld die uit kleinheid is gemaakt, in de vreemde overtuiging dat kleinheid jou tevreden kan stellen. Wanneer je wat ook in deze wereld nastreeft in de overtuiging dat het je vrede zal brengen, kleineer jij jezelf en maak je jezelf blind voor je heerlijkheid. Kleinheid en heerlijkheid zijn de keuzen die voor jouw streven en waakzaamheid openstaan. Je zult steeds het ene kiezen ten koste van het andere.2. Wat je elke keer dat je kiest echter niet beseft, is dat je keuze jouw waardeoordeel is over jezelf. Kies kleinheid, en je zult geen vrede hebben, want je zult geoordeeld hebben dat je haar onwaardig bent. En wat je ook als surrogaat aanbiedt is een veel te povere gave om jou voldoening te schenken. Het is essentieel dat jij het feit aanvaardt – en het van harte aanvaardt – dat er geen vorm van kleinheid bestaat die jou ooit tevreden kan stellen. Het staat je vrij om er zoveel te proberen als je wilt, maar het enige wat je dan doet is je thuiskomst uitstellen. Want alleen in grootheid zul je tevreden zijn, want dat is je thuis.3. Er bestaat een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf verschuldigd bent en die je voortdurend in gedachten moet leren houden. De les kan in het begin lastig lijken, maar je zult ervan leren houden wanneer jij inziet dat ze waar is en niets anders is dan een huldeblijk aan jouw macht. Jij die kleinheid hebt gezocht en gevonden, onthoud dit: iedere beslissing die jij neemt komt voort uit wat jij denkt dat je bent, en weerspiegelt de waarde die jij jezelf toemeet. Geloof dat het kleine jou tevreden kan stellen, en je zult, door jezelf te beperken, niet voldaan zijn. Want jouw functie is niet klein, en alleen door je functie te vinden en te vervullen kun je aan kleinheid ontkomen.4. Er bestaat geen twijfel over wat jouw functie is, want de Heilige Geest weet wat die inhoudt. Er bestaat geen twijfel over haar grootheid, want vanuit Grootheid bereikt ze jou via Hem. Je hoeft er niet naar te streven, want je bezit haar. Heel je streven dient tegen kleinheid te zijn gericht, want er is wel degelijk waakzaamheid voor nodig om jouw grootheid in deze wereld te beschermen. Je in een wereld van kleinheid volmaakt bewust blijven van je grootheid is een taak die de kleinen niet op zich kunnen nemen. Toch wordt dat van jou gevraagd, als huldeblijk aan jouw grootheid en niet je kleinheid. Het wordt ook niet van jou alleen gevraagd. Elke moeite die jij je getroost ten behoeve van Zijn geliefde Zoon zal gesteund worden door de macht van God. Zoek het kleine, en je ontzegt jezelf Zijn macht. God wil niet dat Zijn Zoon met minder dan alles tevreden is. Want zonder Zijn Zoon is Hij niet tevreden, en Zijn Zoon kan niet tevreden zijn met minder dan wat zijn Vader hem gegeven heeft.5. Ik heb je eerder al gevraagd: ‘Wil jij gijzelaar van het ego of gastheer voor God zijn?' Laat deze vraag jou door de Heilige Geest worden gesteld telkens wanneer je een beslissing neemt. Want elke beslissing die jij neemt vormt inderdaad hierop een antwoord, en vraagt dienovereenkomstig om vreugde of verdriet. Toen God Zichzelf aan jou gaf in jouw schepping, heeft Hij jou voor eeuwig als Zijn gastheer aangesteld. Hij heeft jou niet verlaten, en jij hebt Hem niet verlaten. Al je pogingen om Zijn grootheid te ontkennen en Zijn Zoon tot gijzelaar te maken van het ego, kunnen niet klein maken wie God met Zich verbonden heeft. Elke beslissing die je neemt is of voor de Hemel of voor de hel, en maakt jou bewust waarvoor jij gekozen hebt.6. De Heilige Geest kan jouw grootheid, van alle kleinheid gezuiverd, helder en in volmaakte veiligheid in je denkgeest bewaren, onberoerd door elk klein geschenk dat de wereld van kleinheid jou zou willen geven. Maar om dit te laten gebeuren kun je niet tegen Hem partij kiezen in wat Hij voor jou wil. Kies voor God door Hem. Want kleinheid en de overtuiging dat je met kleinheid tevreden kunt zijn, zijn beslissingen die jij over jezelf neemt. De kracht en de heerlijkheid die van Godswege in jou gelegen zijn, zijn er voor allen die, net als jij, zichzelf als klein zien, en geloven dat kleinheid opgeblazen kan worden tot een gevoel van grootheid dat hen tevreden kan stellen. Geef noch aanvaard kleinheid. Alle eer komt toe aan de gastheer van God. Je kleinheid misleidt je, maar jouw grootheid komt van Hem die in jou woont, en in Wie jij woont. Beroer dan ook niemand met kleinheid in de Naam van Christus, de eeuwige Gastheer van Zijn Vader.7. Verbind je in deze (kerst)tijd, waarin de geboorte van heiligheid in deze wereld wordt gevierd, met mij die de keuze voor heiligheid voor jou heeft gemaakt. Het is onze gezamenlijke taak de gastheer die God voor Zichzelf heeft aangesteld het besef van grootheid te doen hervinden. Het gaat al je kleinheid te boven de gave van God te geven, maar dit gaat jou niet te boven. Want God wil Zichzelf geven door jou. Hij strekt Zich van jou uit tot iedereen, en voorbij iedereen tot de scheppingen van Zijn Zoon, maar zonder jou te verlaten. Ver voorbij jouw wereldje, maar nog steeds in jou, breidt Hij Zich voor eeuwig uit. Toch brengt Hij al Zijn uitbreidingen bij jou, als Zijn gastheer.8. Is het een offer om kleinheid achter te laten, en niet vergeefs rond te dolen? Het is geen offer om tot heerlijkheid te ontwaken. Maar het is wel een offer iets aan te nemen wat minder is dan heerlijkheid. Leer dat jij de Vredevorst, geboren in jou ter ere van Hem wiens gastheer jij bent, beslist waardig bent. Jij weet niet wat liefde betekent, want jij hebt geprobeerd haar met kleine geschenken te kopen, en er daardoor te weinig waarde aan verleend om haar grootheid te begrijpen. Liefde is niet klein en liefde verblijft in jou, want jij bent Zijn gastheer. In het aangezicht van de grootheid die in jou leeft, lossen je povere zelfwaardering en alle kleine giften die je geeft op in het niets.9. Heilig kind van God, wanneer zul je leren dat alleen heiligheid je tevreden kan stellen en je vrede kan schenken? Bedenk dat je niet enkel voor jezelf leert, net zomin als ik dat deed. Juist doordat ik voor jou geleerd heb, kun jij van mij leren. Ik wil je slechts onderwijzen wat van jou is, zodat we tezamen de armzalige kleinheid die Gods gastheer aan schuld en zwakheid kluistert, kunnen vervangen door het blije besef van de heerlijkheid die in hem is. Mijn geboorte in jou is jouw ontwaken tot ware grootsheid. Verwelkom mij niet in een kribbe, maar aan het altaar voor heiligheid, waar heiligheid in volmaakte vrede verblijft. Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, omdat het in jou is.* En jij bent van je Vader. Laten we jou samen eren, jij die noodzakelijkerwijs voor eeuwig buiten kleinheid blijft.10. Beslis met mij, die beslist heeft bij jou te zijn. Ik wil zoals mijn Vader wil, want ik weet dat Zijn Wil onveranderlijk is, en voor eeuwig met zichzelf in vrede. Jij zult met niets dan Zijn Wil tevreden zijn. Aanvaard niets minder, door in gedachten te houden dat alles wat ik geleerd heb het jouwe is. Wat mijn Vader liefheeft heb ik lief zoals Hij, en ik kan het evenmin aanvaarden als iets wat het niet is als Hij dat kan. En jij kunt dat evenmin. Wanneer je hebt leren accepteren wat jij bent, zul je geen gaven meer maken die je aan jezelf aanbiedt, want je zult weten dat jij compleet bent, niets nodig hebt, en niet in staat bent iets voor jezelf aan te nemen. Maar je zult van harte geven, omdat je ontvangen hebt. De gastheer van God hoeft niet te zoeken om wat dan ook te vinden.11. Als jij totaal bereid bent verlossing aan het plan van God over te laten en ongenegen bent zelf te proberen een greep naar vrede te doen, zal verlossing jou worden geschonken. Denk echter niet dat je jouw plan in de plaats van het Zijne kunt stellen. Verbind je liever met mij in het Zijne, opdat we al degenen mogen bevrijden die gebonden wilden zijn, waarbij we tezamen verkondigen dat de Zoon van God Zijn gastheer is. Zo zullen we niemand laten vergeten wat jij je wilt herinneren. En zo zul jij je het herinneren.12. Roep in iedereen alleen de herinnering naar boven van God, en van de Hemel die in hem is. Want waar jij wilt dat jouw broeder is, daar zul je zelf denken te zijn. Hoor niet zijn oproep tot de hel en kleinheid, maar alleen zijn roep om de Hemel en grootheid. Vergeet niet dat zijn roep de jouwe is, en antwoord hem samen met mij. Gods macht is voor eeuwig aan de zijde van Zijn gastheer, want ze beschermt slechts de vrede waarin Hij verblijft. Leg geen kleinheid neer voor Zijn heilig altaar dat boven de sterren uitrijst en, door wat eraan geschonken is, zelfs tot aan de Hemel reikt.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 125 Het Eind Van Twijfel

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jun 24, 2022 6:06


Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Het eind van twijfel1. De Verzoening is in de tijd, maar niet voor de tijd. In jou gelegen, is ze eeuwig. Wat de Godsherinnering bevat kan niet door de tijd gebonden zijn. En jij evenmin. Want als God niet gebonden is, kun jij dat ook niet zijn. Een ogenblik dat geschonken is aan de Heilige Geest, is te jouwer gunste aan God geschonken, en in dat ogenblik zul jij zachtjes in Hem ontwaken. In het gezegende ogenblik laat je alles los wat je in het verleden hebt geleerd, en de Heilige Geest biedt jou snel de hele les van vrede. Wat kan nog tijd kosten, wanneer alle obstakels om die te leren weggenomen zijn? De waarheid ligt zo ver buiten de tijd dat ze in haar geheel in één keer geschiedt. Want zoals ze als eenheid werd geschapen, zo hangt haar eenzijn allerminst af van de tijd.2. Bekommer je niet om de tijd, en vrees niet het ogenblik van heiligheid dat alle angst zal wegnemen. Want het ogenblik van vrede is eeuwig, omdat het zonder angst is. Het zal aanbreken, want het is de les die God je geeft door middel van de Leraar die Hij heeft aangesteld om tijd in eeuwigheid om te zetten. Gezegend Gods Leraar, die er vreugde in schept Gods heilige Zoon zijn heiligheid te onderwijzen. Zijn vreugde wordt niet ingedamd door de tijd. Zijn onderwijs is voor jou bestemd omdat Zijn vreugde de jouwe is. Door Zijn toedoen sta jij voor Gods altaar, waar Hij de hel met zachtheid omzet in de Hemel. Want God wil jou alleen maar in de Hemel hebben.3. Hoe lang kan het duren om daar te zijn waar God je hebben wil? Jij bent immers waar je eeuwig bent geweest en tot in eeuwigheid zult zijn. Al wat je hebt heb je voor eeuwig. Het gezegende ogenblik strekt zich uit om de tijd te omvatten, zoals God Zichzelf uitbreidt om jou te omvatten. Jij, die er uren, dagen, ja zelfs jaren aan hebt besteed om je broeders aan jouw ego te ketenen in een poging het te ondersteunen en zijn zwakheid in stand te houden, jij neemt de Bron van kracht niet waar. In dit heilig ogenblik zul jij al je broeders uit hun ketenen bevrijden, en weigeren zowel hun zwakheid te ondersteunen, als die van jou.4. Je beseft niet hoezeer jij je broeders hebt misbruikt door elk van hen te zien als een bron van steun voor het ego. In jouw waarneming getuigen ze bijgevolg van het ego, en lijken ze redenen te verschaffen om dat niet los te laten. Maar ze zijn als getuigen voor de Heilige Geest nog veel sterker en veel onweerstaanbaarder. En ze ondersteunen Zijn kracht. Daarom is het aan jou te kiezen of ze het ego of de Heilige Geest in jou steunen. En aan hun reacties zul je herkennen wat jij gekozen hebt. Een Zoon van God die door de Heilige Geest in een broeder is bevrijd, wordt steeds als zodanig herkend. Hij kan niet worden ontkend. Als jij onzeker blijft, komt dat alleen doordat je geen totale bevrijding hebt gegeven. En als gevolg hiervan heb je geen enkel ogenblik totaal aan de Heilige Geest gegeven. Want had je dit wel gedaan, dan was je er zeker van dat je dit gedaan had. Je zult er zeker van zijn omdat Zijn getuige zo duidelijk over Hem zal spreken dat je zult horen en zult begrijpen. Je zult blijven twijfelen tot je één getuige hoort die jij door middel van de Heilige Geest totaal hebt bevrijd. En dan zul je niet meer twijfelen.5. Het heilig ogenblik is jou nog niet overkomen. Toch zal het komen, en je zult het met volmaakte zekerheid herkennen. Geen enkele gave van God wordt op enige andere manier herkend. Je kunt je bekwamen in het mechanisme van het heilig ogenblik, en daar zul je veel van leren. Maar zijn stralende en heldere schittering, die jou door zijn eigen visie letterlijk blind zal maken voor deze wereld, kun jij niet verschaffen. En hier is het, allemaal in dit ogenblik, voltooid, volbracht en volledig gegeven.6. Begin nu met je te oefenen in je bescheiden rol in het onderscheiden van het heilig ogenblik. Naarmate je vordert, zul jij heel specifieke instructies ontvangen. Deze enkele seconde te leren onderscheiden en als tijdloos te beleven, betekent jezelf als niet afgescheiden beginnen te ervaren. Wees niet bang dat jou hierbij geen hulp zal worden gegeven. Gods Leraar en Zijn les zullen jouw kracht ondersteunen. Alleen je zwakheid zal jou in deze oefening verlaten, want het is het beoefenen van de kracht van God in jou. Gebruik die slechts één ogenblik en je zult die nooit meer ontkennen. Wie kan de Tegenwoordigheid ontkennen van dat waar het universum in waardering en blijdschap voor buigt? Ten overstaan van de erkenning van het universum dat van Haar getuigt, moeten jouw twijfels wel verdwijnen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 121 De Weerspiegeling Van Heiligheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jun 20, 2022 7:11


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. De weerspiegeling van heiligheid1. De Verzoening maakt niet heilig. Jij werd heilig geschapen. Ze brengt slechts onheiligheid naar heiligheid, of wat jij gemaakt hebt naar wat jij bent. Illusie naar de waarheid brengen, of het ego naar God, is de enige functie van de Heilige Geest. Houd jouw maaksel niet weg van je Vader, want het verbergen daarvan heeft je de kennis van Hem en van jouzelf gekost. De kennis is in veiligheid, maar waar is jouw veiligheid, los daarvan? Het maken van de tijd ter vervanging van tijdloosheid lag in de beslissing niet te zijn zoals jij bent. Zo werd de waarheid verleden tijd, en het heden aan illusie gewijd. En ook het verleden werd veranderd, en geschoven tussen wat altijd was en het nu. Het verleden dat jij je herinnert is er nooit geweest, en vertegenwoordigt slechts de ontkenning van wat altijd was.2. Het ego naar God brengen is niets anders dan de vergissing naar de waarheid brengen, waar ze wordt rechtgezet, omdat ze het tegendeel is van wat ze tegenkomt. Ze wordt ongedaan gemaakt omdat de tegenspraak niet langer stand kan houden. Hoe lang kan tegenspraak standhouden wanneer de onmogelijke aard daarvan onmiskenbaar kenbaar wordt gemaakt? Wat in het licht verdwijnt wordt niet aangevallen. Het houdt gewoon op te bestaan omdat het niet waar is. Uiteenlopende werkelijkheden hebben geen betekenis, want de werkelijkheid is noodzakelijkerwijs één. Ze kan niet veranderen door tijd, stemming of toeval. Juist haar onveranderlijkheid maakt haar werkelijk. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Ongedaan maken geldt voor de onwerkelijkheid. En dat zal de werkelijkheid voor je doen.3. Louter door te zijn wat ze is, bevrijdt de waarheid jou van alles wat ze niet is. De Verzoening is zo zachtmoedig dat je haar maar hoeft toe te fluisteren, en al haar macht zal jou ter hulp en ondersteuning toesnellen. Jij bent niet broos met God aan je zijde. Maar zonder Hem ben je niets. De Verzoening biedt jou God aan. De gave die jij geweigerd hebt wordt door Hem in jou bewaard. De Heilige Geest bewaart die daar voor jou. God heeft Zijn altaar niet verlaten, al hebben Zijn aanbidders er andere goden op geplaatst. De tempel is nog steeds heilig, want de Tegenwoordigheid die erin woont is Heiligheid.4. In de tempel wacht de Heiligheid rustig op de terugkeer van hen die haar liefhebben. De Tegenwoordigheid weet dat ze zullen terugkeren tot zuiverheid en genade. De genadigheid van God zal hen zachtjes in zich opnemen, en al hun gevoel van pijn en verlies hullen in de onsterfelijke verzekering van hun Vaders Liefde. Daar zal doodsangst worden vervangen door levensvreugde. Want God is leven, en zij vertoeven in het leven. Het leven is even heilig als de Heiligheid waardoor het is geschapen. De Tegenwoordigheid van de Heiligheid leeft in al wat leeft, want de Heiligheid heeft het leven geschapen en verlaat niet wat Ze even heilig als Zichzelf geschapen heeft.5. In deze wereld kun jij een vlekkeloze spiegel worden, waarin de Heiligheid van jouw Schepper van jou uitstraalt naar alles om je heen. Je kunt hier de Hemel weerspiegelen. Maar de spiegel die Gods weerspiegeling in zich wil bevatten mag niet door de weerspiegeling van beelden van andere goden worden vertroebeld. De aarde kan de Hemel of de hel weerspiegelen, God of het ego. Je hoeft de spiegel slechts helder te houden en vrij van alle beelden van verborgen duisternis die jij erop getekend hebt. God zal er uit Zichzelf op schijnen. Alleen de heldere weerspiegeling van Hemzelf kan erin worden waargenomen.6. Weerspiegelingen worden in het licht gezien. In het donker zijn ze verduisterd, en hun betekenis lijkt dan alleen in wisselende interpretaties te liggen in plaats van in henzelf. De weerspiegeling van God heeft geen interpretatie nodig. Ze is helder. Reinig slechts de spiegel en de boodschap die uitstraalt van wat de spiegel aan eenieder te zien geeft, zal voor niemand onverstaanbaar kunnen zijn. Het is de boodschap die de Heilige Geest voor de spiegel houdt die in hem is. Hij herkent haar omdat hem geleerd werd dat hij er behoefte aan heeft, maar hij weet niet waar hij zoeken moet om haar te vinden. Laat hem die dan ook in jou zien, en die met jou delen.7. Als je ook maar één enkel ogenblik je bewust zou zijn van de helende kracht die Gods weerspiegeling, stralend in jou, heel de wereld brengen kan, dan zou je niet kunnen wachten om de spiegel van je denkgeest schoon te maken om er het beeld van de heiligheid in op te vangen die de wereld geneest. Het beeld van deze heiligheid dat straalt in jouw denkgeest, is niet verduisterd en zal niet veranderen. De betekenis ervan is niet duister voor wie ernaar kijkt, want ieder ziet het als hetzelfde. Allen brengen hun verschillende problemen naar zijn genezend licht, en al hun problemen vinden daar niets dan genezing.8. Het antwoord van de heiligheid op iedere vorm van vergissing is steeds hetzelfde. Er is geen tegenstrijdigheid in wat heiligheid tevoorschijn brengt. Haar enige antwoord is genezing, ongeacht wat er bij haar wordt gebracht. Zij die geleerd hebben uitsluitend genezing te bieden, omwille van de weerspiegeling van de heiligheid in hen, zijn eindelijk klaar voor de Hemel. Daar is heiligheid geen weerspiegeling, maar daarentegen de daadwerkelijke toestand van wat hun hier slechts weerspiegeld werd. God is geen beeld, en als deel van Hem dragen Zijn scheppingen Hem in waarheid in zich. Ze weerspiegelen niet enkel de waarheid, ze zijn de waarheid.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 166 Aan Mij Zijn De Gaven Van God Toevertrouwd

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jun 15, 2022 28:37


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 166Aan mij zijn de gaven van God toevertrouwd.Alles is jou gegeven. Gods vertrouwen in jou is grenzeloos. Hij kent Zijn Zoon. Hij geeft zonder uitzondering en houdt niets achter wat tot jouw geluk bijdragen kan. En toch, tenzij jouw wil één is met de Zijne, worden Zijn gaven niet ontvangen. Maar wat doet jou denken dat er een andere wil is dan de Zijne?Dit is de paradox die ten grondslag ligt aan het maken van de wereld. Deze wereld is niet de Wil van God en dus is ze niet werkelijk. Toch moeten zij die denken dat ze werkelijk is, nog altijd geloven dat er een andere wil is, een die leidt tot gevolgen tegengesteld aan die Hij wil. Onmogelijk inderdaad, maar elke denkgeest die de wereld beziet en haar zeker, solide, betrouwbaar en waar acht, gelooft in twee scheppers, of in één: alleen zichzelf. Maar nooit in één God.De gaven van God zijn onaanvaardbaar voor iemand die er zulke vreemde overtuigingen opna houdt. Hij moet wel geloven dat het aannemen van Gods gaven, hoe zichtbaar die misschien ook worden, hoe dringend hij misschien ook wordt opgeroepen ze als de zijne op te eisen, gelijkstaat aan te worden gedwongen tot verraad aan zichzelf. Hij moet de aanwezigheid ervan ontkennen, de waarheid tegenspreken en lijden om de wereld die hij heeft gemaakt in stand te houden.Dit is het enige thuis dat hij meent te kennen. Dit is de enige veiligheid die hij gelooft te kunnen vinden. Zonder de wereld die hij gemaakt heeft, is hij een uitgestotene, dakloos en bang. Hij beseft niet dat hij juist hier echt bang is en dakloos eveneens, een uitgestotene, zo ver van huis en zo lang al rondzwervend, dat hij niet beseft dat hij vergeten is waarvandaan hij kwam, waarheen hij gaat en zelfs wie hij werkelijk is.Toch wordt hij op zijn eenzame, zinloze zwerftochten vergezeld door de gaven van God, zonder dat hij daar enig weet van heeft. Hij kan ze niet kwijtraken. Maar hij zal niet kijken naar wat hem gegeven is. Hij zwerft voort, zich bewust van de nutteloosheid die hij overal om zich heen ziet, terwijl hij merkt hoe het weinige dat hij heeft alleen maar slinkt, terwijl hij voortgaat op weg naar nergens. Toch zwerft hij verder in armoe en ellende, alleen, hoewel God hem vergezelt en een zo grote schat de zijne is dat de waarde van alles wat de wereld bevat wegvalt tegenover de grootsheid hiervan.Hij lijkt een zielige figuur, vermoeid en afgetobd, in vodden gehuld en met bloedende voeten, geschramd door de rotsige weg die hij bewandelt. Er is niemand die zich niet met hem vereenzelvigd heeft, want ieder die hier komt heeft het pad gevolgd dat hij volgt, en heeft mislukking en hopeloosheid gevoeld zoals hij die nu voelt. Maar is hij werkelijk tragisch, wanneer je ziet dat hij de weg volgt die hij gekozen heeft, en zich slechts hoeft te realiseren Wie hem vergezelt en zijn schatten hoeft te ontsluiten om vrij te zijn?Dit is het zelf dat jij gekozen hebt, dat jij gemaakt hebt als vervanging van de werkelijkheid. Dit is het zelf dat jij met je leven verdedigt tegen alle redelijkheid, ieder bewijs en alle getuigen met bewijsmateriaal dat aantoont dat jij dit niet bent. Jij bent doof voor hen. Je gaat verder op jouw gebaande weg, met je ogen neergeslagen uit vrees dat je misschien een glimp van de waarheid op zou vangen, verlost zou worden van zelfmisleiding en worden bevrijd.Je krimpt vol angst ineen, uit vrees dat je de aanraking van Christus op je schouder zou voelen en je Zijn zachte hand bemerken zou, die jou maant naar je geschenken te kijken. Hoe zou je dan jouw armoede in ballingschap kunnen verkondigen? Hij zou je doen lachen om dit beeld van jezelf. Waar blijft zelfmedelijden dan? En wat blijft er over van de hele tragedie die jij hebt proberen te construeren voor hem aan wie God alleen vreugde heeft toebedacht?Je oeroude angst is nu over je gekomen en gerechtigheid heeft jou eindelijk ingehaald. De hand van Christus heeft jouw schouder aangeraakt en je voelt dat jij niet alleen bent. Je denkt zelfs dat het ellendige zelf, waarvan je dacht dat jij dat was, misschien niet jouw Identiteit is. Misschien is Gods Woord waarachtiger dan het jouwe. Misschien zijn Zijn gaven aan jou wel echt. Misschien is Hij niet geheel om de tuin geleid door jouw plan om Zijn Zoon in diepe vergetelheid te houden, en zonder jouw Zelf de weg te gaan die jij gekozen hebt.Gods Wil verzet zich niet. Die is er eenvoudig. Het is God niet die jij gevangen hebt gezet in je plan jouw Zelf te verliezen. Hij heeft geen weet van een plan dat zo vreemd is aan Zijn Wil. Er was een nood die Hij niet begreep, waarop Hij een Antwoord gaf. Dat is alles. En jij aan wie dit Antwoord gegeven werd, hebt niets anders meer nodig.Nu leven we, want nu kunnen we niet sterven. Het verlangen naar de dood is beantwoord, en de blik die ernaar keek is nu vervangen door een visie die ziet dat jij niet bent wat je voorwendt te zijn. Er vergezelt jou Iemand die mild al jouw angsten beantwoordt met dit ene meedogende weerwoord: ‘Zo is het niet.' Hij wijst op alle gaven waarover jij beschikt, telkens wanneer de gedachte aan armoede jou benauwt, en spreekt van Zijn Gezelschap wanneer jij jezelf als bang en eenzaam ziet.Maar Hij herinnert jou aan nog iets anders wat jij vergeten was. Want Zijn aanraking heeft jou gemaakt zoals Hij. De gaven die jij hebt, zijn niet voor jou alleen. Wat Hij jou is komen aanbieden, moet jij nu leren geven. Dit is de les die Zijn geven in zich bergt, want Hij heeft jou verlost van de eenzaamheid die jij poogde te maken om je daarin te verschuilen voor God. Hij heeft je aan alle gaven herinnerd die God jou gegeven heeft. Ook maakt Hij duidelijk wat jouw wil wordt, wanneer jij deze gaven aanvaardt en erkent dat ze de jouwe zijn.De gaven zijn van jou, aan jouw zorg toevertrouwd om aan allen te geven die de eenzame weg verkozen hebben waaraan jij bent ontsnapt. Ze begrijpen niet dat ze slechts hun wensen volgen. Jij bent het die hen nu onderwijst. Want jij hebt van Christus geleerd dat er een andere weg is die ze kunnen gaan. Onderwijs hen door hun het geluk te laten zien dat tot diegenen komt die de aanraking van Christus voelen en Gods gaven erkennen. Laat verdriet jou niet verleiden om ontrouw te zijn aan wat jou is toevertrouwd.Jouw zuchten zullen nu een verraad zijn aan de hoop van hen die zich voor hun bevrijding tot jou wenden. Jouw tranen zijn die van hen. Als jij ziek bent, houd je slechts hun genezing tegen. Waar jij bang voor bent, leert hen alleen dat hun angsten gerechtvaardigd zijn. Jouw hand wordt de gever van de aanraking van Christus, jouw verandering van denken wordt het bewijs dat wie Gods gaven aanneemt, nooit onder iets lijden kan. Jou wordt toevertrouwd de wereld te bevrijden van pijn.Verraad haar niet. Word het levende bewijs van wat de aanraking van Christus iedereen kan geven. God heeft jou al Zijn gaven toevertrouwd. Getuig er in je blijdschap van hoezeer de denkgeest transformeert die ervoor kiest Zijn gaven te aanvaarden en de aanraking van Christus te voelen. Dat is jouw missie nu. Want God vertrouwt het geven van Zijn gaven toe aan allen die ze hebben ontvangen. Hij heeft Zijn vreugde met jou gedeeld. En nu ga jij die met de wereld delen.

Hulen Street Church -  Sermons
What Do You Want: God's Wonderful Plan for Your Life? // Wes Hamilton

Hulen Street Church - Sermons

Play Episode Listen Later Apr 24, 2022 37:22


Father Marc Paveglio's Podcast
April 6, 2022: If you want God as your Father, love Jesus.

Father Marc Paveglio's Podcast

Play Episode Listen Later Apr 6, 2022 6:00


Life Over Coffee with Rick Thomas
Five Things to Know If You Want God's Word to Master You

Life Over Coffee with Rick Thomas

Play Episode Listen Later Mar 23, 2022 30:00


Bible knowledge is incredible and a non-negotiable for any serious believer. But knowledge without application is futile, practically speaking. For the Bible to master any of us, we have to do more than read it. Think of it like two silos side by side. One is full of knowledge, and the other is replete with applications. When you examine your “silos,” are they keeping up with each other, or is one lagging behind? If you're building your life knowledgeably with proportional applications, you're at the best possible place in your Christian growth plan. Read Here: https://rickthomas.net/five-things-you-need-to-know-to-be-mastered-by-the-bible/ Will you help us so we can continue to provide free content to the world? You can become a supporting member here rickthomas.net/recurring-membership/ Or you can make a one-time or recurring donation(s) here https://rickthomas.net/donations/

The Gathering Harlem
How Close Do You Want GOD? | "Wilderness" series | Pastor K

The Gathering Harlem

Play Episode Listen Later Mar 21, 2022 49:25