Podcasts about Helder

  • 290PODCASTS
  • 482EPISODES
  • 40mAVG DURATION
  • 5WEEKLY NEW EPISODES
  • Dec 30, 2022LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about Helder

Show all podcasts related to helder

Latest podcast episodes about Helder

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 264 Maak Opnieuw Je Keuze

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 30, 2022 10:44


Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. Maak opnieuw je keuze1. Verleiding kent één les die ze in al haar vormen wil onderwijzen, waar ze ook maar optreedt. Ze wil de heilige Zoon van God ervan overtuigen dat hij een lichaam is, is geboren in wat sterven moet, niet bij machte om aan de broosheid ervan te ontkomen, en gebonden door wat het hem gebiedt te voelen. Het legt beperkingen op aan wat hij vermag; de macht ervan is de enige kracht die hij heeft; zijn greep reikt niet verder dan het nietige bereik ervan. Zou jij dit willen zijn, als Christus jou in al Zijn glorie ver- scheen, en jou niets anders vroeg dan dit:Maak opnieuw de keuze of jij je plaats wilt innemen onder de verlossers van de wereld, of in de hel wilt blijven, en daar je broeders vasthouden wilt.Want Hij is gekomen, en Hij vraagt jou dit.2. Hoe maak jij die keuze? Hoe gemakkelijk laat zich dit uitleggen! Je kiest altijd tussen jouw zwakheid en de kracht van Christus in jou. En wat je kiest is wat je voor werkelijk houdt. Door zwakheid eenvoudig nooit als leidraad voor je handelingen te gebruiken, heb je haar geen kracht gegeven. En het licht van Christus in jou heeft de leiding gekregen over alles wat jij doet. Want jij hebt je zwakheid naar Hem gebracht, en Hij heeft jou Zijn kracht daarvoor in de plaats gegeven.3. Beproevingen zijn niets dan lessen die je verzuimde te leren, opnieuw aan jou gepresenteerd, zodat waar je eerst een verkeerde keuze maakte, je nu een betere kunt doen, en zo ontsnappen kunt aan alle pijn die jouw eerdere keus je bracht. Bij iedere moeilijkheid, elke verwarring en in alle nood, roept Christus jou en zegt Hij liefdevol: ‘Mijn broeder, kies opnieuw.' Hij wil geen enkele bron van pijn ongenezen laten, noch enig beeld dat de waarheid versluiert laten bestaan. Hij wil alle ellende wegnemen van jou die door God werd geschapen tot altaar voor de vreugde. Hij wil je niet achterlaten zonder troost*, moederziel alleen in helse dromen, maar jouw denkgeest bevrijden van alles wat Zijn gelaat voor jou verborgen houdt. Zijn Heiligheid is die van jou, want Hij is de enige macht die werkelijk is in jou. Zijn kracht is die van jou, want Hij is het Zelf dat God heeft geschapen als Zijn enige Zoon.4. De beelden die jij maakt kunnen niet triomferen over wat God Zelf wil dat jij bent. Wees dan ook nooit bang voor verleiding, maar zie die als wat ze is: een volgende kans om opnieuw te kiezen, en toe te staan dat de kracht van Christus zegeviert in iedere omstandigheid en op elke plaats waar jij voordien een beeld van jouzelf had opgericht. Want wat schijnbaar het gelaat van Christus verborgen houdt, staat machteloos voor Zijn heerlijkheid en verdwijnt voor Zijn heilig zicht. De verlossers van de wereld, die zien zoals Hij, zijn eenvoudig degenen die Zijn kracht verkiezen boven hun eigen zwakheid, die los van Hem wordt gezien. Zij zullen de wereld verlossen, want ze zijn verbonden in heel de macht van Gods Wil. En wat zij willen is louter wat Hij wil.5. Maak je dan ook de gelukkige gewoonte eigen elke verleiding om jezelf als zwak en ellendig te zien te pareren met de woorden:Ik ben zoals God mij geschapen heeft. Zijn Zoon kan niet lijden.En ik ben Zijn Zoon.Zo wordt de kracht van Christus uitgenodigd te zegevieren, en al jouw zwakheid vervangen door de kracht die komt van God en nooit kan falen. En zo worden wonderen even natuurlijk als angst en ondraaglijke pijn dit leken te zijn, voordat de keuze voor heiligheid werd gemaakt. Want in die keuze vallen alle valse onderscheidingen weg, worden illusoire alternatieven terzijde gelegd, en blijft er niets over wat de waarheid in de weg kan staan.6. Jij bent zoals God jou heeft geschapen, en dat geldt ook voor elk levend wezen waarnaar je kijkt, ongeacht de beelden die jij ziet. Wat jij ziet als ziekte en als pijn, als zwakheid, lijden en verlies, is niets anders dan de verleiding jezelf als weerloos en in de hel te zien. Bezwijk daar niet voor, en je zult zien dat alle pijn, waar en in welke vorm die zich ook voordoet, eenvoudig oplost als nevelslierten voor de zon. Een wonder is gekomen om Gods Zoon te genezen, de deur voor zijn dromen van zwakheid te sluiten, en zo de weg te openen naar zijn verlossing en bevrijding. Kies opnieuw wat jij zou willen dat hij is, en houd daarbij in gedachten dat elke keuze die jij maakt je eigen identiteit bepaalt zoals jij die zult zien en geloven dat die is.7. Ontzeg mij niet de geringe gave die ik vraag, wanneer ik in ruil daarvoor Gods vrede aan jouw voeten leg, en de macht om deze vrede naar ieder te brengen die onzeker, eenzaam, en in constante angst door de wereld dwaalt. Want het is jou gegeven je met hem te verbinden, en door middel van de Christus in jou de sluier van zijn ogen weg te nemen, en hem de Christus in hem te laten zien.8. Mijn broeders in de verlossing, laat niet na mijn stem te horen en naar mijn woorden te luisteren. Ik vraag niets anders dan jullie eigen bevrijding. Er is voor de hel geen plaats in een wereld waarvan de lieflijkheid zo intens en alomvattend kan zijn, dat het van daar naar de Hemel nog maar een stap is. Naar jullie vermoeide ogen breng ik een visie van een andere wereld, zo nieuw en zuiver en fris, dat jullie de pijn en smart die jullie voordien zagen, zullen vergeten. Dit is echter een visie die jullie dienen te delen met ieder die je ziet, want anders zul je die zelf niet zien. Deze gave geven is de manier om ze de jouwe te maken. En God heeft, in liefdevolle goedheid, beschikt dat ze voor jullie is.9. Laten we blij zijn dat we de aarde kunnen bewandelen en zoveel kansen krijgen om telkens weer een situatie te zien waarin Gods gave opnieuw als de onze kan worden herkend! En zo zullen alle sporen van de hel, de geheime zonden en de verborgen haatgevoelens zijn uitgewist. En heel de lieflijkheid die zij verborgen hielden verschijnt nu als hemelse weiden voor onze ogen, om ons hoog boven de doornige paden te verheffen die wij volgden voordat de Christus verscheen. Hoor mij, mijn broeders, luister en sluit je bij mij aan. God heeft beschikt dat ik niet tevergeefs kan roepen, en in Zijn zekerheid rust ik voldaan. Want jullie zullen horen, en jullie zullen opnieuw je keuze maken. En met deze keuze is iedereen bevrijd.10. Ik dank U, Vader, voor deze heiligen die mijn broeders en Uw Zonen zijn. Mijn geloof in hen is het Uwe. Ik ben er even zeker van dat zij tot mij zullen komen, als U zeker bent van wat zij zijn, voor eeuwig onveranderd. Zij zullen de gave aanvaarden die ik hun bied, want U heeft ze mij ten behoeve van hen geschonken. En zoals ik slechts Uw heilige Wil wens te doen, zo zullen ook zij hiervoor kiezen. En ik breng dank voor hen. Het lied van de verlossing zal bij elke keuze die zij maken over heel de wereld weerklinken. Want wij zijn één van doel, en het eind van de hel is nabij.11. In vreugdevol welkom reik ik mijn uitgestoken hand aan iedere broeder die zich bij mij voegen wil om voorbij de verleiding te gaan, en met een onwankelbare vastberadenheid kijkt naar het licht dat met volmaakte bestendigheid daarachter schijnt. Geef mij de mijnen, want ze behoren U toe. En kunt U falen in wat louter Uw Wil is? Ik zeg U dank voor wat mijn broeders zijn. En met ieder die verkiest zich bij mij aan te sluiten, breidt het danklied van de aarde tot de Hemel zich uit van kleine verspreide flarden melodie tot één alomvattend koor van een wereld die verlost is van de hel, en die dankzegt aan U.12. En nu zeggen wij: ‘Amen.' Want Christus is gekomen om de woning te betrekken die U voor Hem hebt toebereid in de vredige eeuwigheid, voor er sprake was van tijd. De reis loopt ten einde, en eindigt op de plaats waar ze begon. Geen spoor ervan blijft achter. Aan geen enkele illusie wordt geloof gehecht, en geen enkel plekje duisternis blijft nog over om het gelaat van Christus voor wie ook te verbergen. Uw Wil is geschied, volledig en volmaakt, en heel de schepping herkent U en kent U als haar enige Bron. Helder naar Uw evenbeeld straalt het licht uit van al wat leeft en zich beweegt in U. Want we zijn aangekomen waar wij allen één zijn, en we zijn thuis, waar U wilt dat wij zijn.

BNR's Big Five | BNR
Vallen en Opstaan | Glenn Helder

BNR's Big Five | BNR

Play Episode Listen Later Dec 30, 2022 43:32


Over vallen en opstaan weet voetbalinternational Glenn Helder alles. De voormalige linksbuiten van onder meer Sparta, Vitesse, Arsenal en het Nederlands elftal verdiende een vermogen, verbraste het volledig, ging failliet en krabbelde weer op. Gasten in BNR's Big Five van het Vallen en opstaan - Thijs Launspach, psycholoog, stressexpert en schrijver - Liane den Haan, Tweede Kamerlid en oprichter politieke partij GOUD Nederland - Bas Witvoet, ondernemer en investeerder. - Jaap Koelewijn, voormalig hoogleraar corporate finance aan Nyenrode en eigenaar van dienstverlener Financieel Denkwerk. - Glenn Helder, oud-profvoetballerSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Ochtendnieuws | BNR
Ochtendnieuws | Kamerleden lopen weg uit mondkapjesdebat

Ochtendnieuws | BNR

Play Episode Listen Later Dec 22, 2022 25:17


De Oekraïense president Zelenski heeft het Amerikaanse parlement toegesproken en hij bedankte alle parlementariërs voor de steun. Ook de Republikeinen dus en dat terwijl zij vaak tegen steun aan Oekraïne stemmen. Gisteravond bevestigde president Biden na zijn ontmoeting met Zelenski dat er een nieuw wapenpakket komt ter waarde van bijna 2 miljard dollar, dat is inclusief een Patriot-afweersysteem. Eerder op de dag had Zelenski een ontmoeting met Nancy Pelosi, nu nog even voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Een deel van de Kamer is gisteravond weggelopen tijdens het debat over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Kamerleden waren ontevreden over de antwoorden die ze kregen van minister Conny Helder voor Langdurige Zorg. Helder herhaalde keer op keer dat de voormalige minister van VWS, Hugo de Jonge, geen politieke druk heeft uitgeoefend om de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden te sluiten. In China neem het aantal coronabesmettingen in rap tempo toe nu het zero-Covidbeleid is losgelaten. In de grote steden hebben ziekenhuizen de grote uitdaging om genoeg bedden en personeel te vinden voor de hordes patiënten die binnenstomen. Tegelijkertijd maakt de Chinese staat een draai en zegt dat Covid 'gewoon een griepje is' en rapporteren nauwelijks corona-doden Over deze podcast In Ochtendnieuws hoor je in 20 minuten het belangrijkste nieuws van de dag. Abonneer je op de podcast via bnr.nl/ochtendnieuws, de BNR-app, Spotify en Apple Podcasts. Of luister elke dag live via bnr.nl/live.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Trade for Peace
Goodbye Conflict, Welcome Development: A Conversation with the g7+

Trade for Peace

Play Episode Listen Later Dec 21, 2022 43:58


Episode 11 – Season 2 of the Trade for Peace podcast Goodbye Conflict, Welcome Development: A Conversation with the g7+ is now available! Join General Secretary Dr. Helder da Costa and Deputy General Secretary Habib Mayar of the g7+ Secretariat to understand the challenges faced by the 20 fragile and conflict-affected states (FCS) which make up the g7+ association, a platform to promote peace and stability through advocacy on aid effectiveness and peer learning on good development practices. Established in 2010, the g7+ provides a platform to conflict-affected countries to collectively voice the need for national dialogue and reconciliation to address conflicts. In this episode, Helder and Habib shed light on the impediments to development caused by fragility and conflict, by sharing their personal experiences in Timor-Leste, Afghanistan and other FCS in the g7+. They present the activities and achievements of the g7+, in terms of peacebuilding and recovery from fragility, as well as how their work relates in the context of trade and integration to the multilateral trading system. They highlight how WTO accession and membership can contribute to building pathways towards development to secure self-reliance and lasting peace.   Guests: Helder da Costa, General Secretary of the g7+ Secretariat. Habib Mayar, Deputy General Secretary of the g7+ Secretariat. Host: Axel M. Addy, former Minister of Commerce and Industry and Chief Negotiator of Liberia's accession to the WTO.

BASTA BUGIE - Comunismo
Proclamare santo il vescovo Camara significa canonizzare il comunismo

BASTA BUGIE - Comunismo

Play Episode Listen Later Dec 20, 2022 10:53


TESTO DELL'ARTICOLO ➜ www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=7254PROCLAMARE SANTO IL VESCOVO CAMARA SIGNIFICA CANONIZZARE IL COMUNISMOIl vescovo brasiliano Helder Camara potrebbe essere dichiarato venerabile: fu protagonista della teologia della liberazione, benevolo verso Urss e Cina, nella sua diocesi si pianificava la lotta armata rivoluzionariadi Stefano ChiappaloneUn deciso passo in avanti per la causa di beatificazione di mons. Helder Camara (1909-1999), il "vescovo rosso" brasiliano che a breve potrebbe essere dichiarato venerabile. Lo ha reso noto l'arcivescovo mons. Fernando Saburido, suo successore nell'arcidiocesi di Olinda e Recife, retta da Camara tra il 1964 e il 1985. Un prelato sui generis, schierato con l'ala più progressista dei padri conciliari e poi, a concilio concluso, desideroso di un Vaticano III che superasse il secondo (naturalmente a sinistra). Protagonista della teologia della liberazione, sul piano politico, si mostrò decisamente benevolo verso le dittature comuniste, dall'Unione Sovietica, alla Cina, a Cuba, sempre all'insegna della "difesa dei poveri" con cui è stato propagandisticamente identificato in vita e in morte. Qualora un giorno mons. Camara salisse agli onori degli altari, costituirebbe un modello a dir poco controverso. A sostenerlo, auspicando che la causa venga sospesa, è Tradizione Famiglia Proprietà (TFP), rete di associazioni nata proprio in Brasile dall'opera di Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995), leader cattolico e impegnato nella "battaglia culturale" su posizioni opposte a quelle di dom Camara. Ne parla a La Bussola Julio Loredo, presidente della TFP italiana.Loredo, potremmo avere dunque un "vescovo rosso" sugli altari?Dom Helder Camara è stato una figura chiave del progressismo ecclesiale dagli anni ‘30 fino alla morte, protagonista della svolta a sinistra dell'Azione Cattolica in Brasile. In seno a questo processo è sorta anche la teologia della liberazione. Inoltre negli anni '50 e '60 ha avuto un ruolo centrale nel ricambio (generazionale ma anche ideologico) dell'episcopato brasiliano, favorendo la nomina di prelati progressisti insieme al nunzio dell'epoca, mons. Armando Lombardi.Una parabola partita però dal fronte opposto...E non da semplice militante: era il numero due del partito filo-nazista Azione Integralista Brasiliana, fondato da Plinio Salgado. Quando fu ordinato sacerdote, nel 1931, sotto la talare indossava la divisa delle milizie integraliste. Grazie a uno studio di Plinio Correa de Oliveira, che ne mostrava l'incompatibilità con la dottrina cattolica, venne meno l'appoggio ecclesiastico al movimento, poi messo fuorilegge dal presidente Getulio Vargas. Dopo la dissoluzione e l'esilio di Salgado, Camara iniziò il suo trasbordo ideologico verso sinistra - che abbiamo descritto in apertura - fino alla teologia della liberazione e alla costituzione di comunità ecclesiali di base (CEB), prefigurate dal pedagogo brasiliano marxista Paulo Freire, ispiratore del Movimento de Educação de Base.Come si mosse dom Camara durante il Concilio?Pur non avendo mai preso la parola in aula, è stato assolutamente centrale dietro le quinte del Vaticano II. Era lui a coordinare gli incontri fra esponenti dell'ala progressista (curiosamente anche sul fronte tradizionalista la spinta veniva dal Brasile, grazie agli incontri coordinati da Plinio Correa de Oliveira dai quali scaturì il Coetus Internationalis Patrum). In questi anni dom Helder, già parte integrante della teologia della liberazione, portava avanti il dissenso dal magistero anche sul piano morale fino alla critica della Humanae Vitae di Paolo VI e alla difesa dell'aborto.Un politico più che un vescovo?Nel 1969 tenne un celebre discorso a New York in cui appoggiava il comunismo internazionale. Difendeva l'URSS e la Cina di Mao. Al Sessantotto risale uno degli episodi più scioccanti: il documento Comblin. Nel giugno 1968 trapelò questo documento che pianificava una rivoluzione comunista armata in Brasile. Joseph Comblin era un sacerdote belga, professore presso l'istituto teologico di Recife. Dunque, nella diocesi e sotto l'egida di mons. Camara, il quale non negò l'autenticità del documento, limitandosi a dire che non era ufficiale. Il progetto contemplava, per esempio, l'abolizione della proprietà privata, delle forze armate, la censura di stampa, radio e tv, i tribunali popolari. In pratica una rivoluzione bolscevica in Brasile. Correa de Oliveira raccolse 2 milioni di firme chiedendo l'intervento di Paolo VI per bloccare questa infiltrazione marxista nella Chiesa brasiliana, ma non ebbe risposta.Anzi, il controverso presule rimase in carica fino ai 75 anni canonici.Nel 1984 Giovanni Paolo II nominò suo successore José Cardoso Sobrinho, che ha cercato di mettere un po' d'ordine nella diocesi, addirittura chiudendo l'istituto teologico e creandone un altro. Nello stesso anno usciva l'istruzione vaticana Libertatis Nuntius che condannava gli aspetti esterni della teologia della liberazione, ma era come chiudere la stalla con i buoi già scappati.E lui personalmente non ha mai ritrattato le sue posizioni?Non risulta. E alla sua morte, nell'agosto 1999, godeva di una sorta di canonizzazione mediatica. Alcuni giornali italiani titolavano: «Profeta dei poveri», «Santo delle favelas», «Voce del Terzo Mondo», e addirittura «San Helder d'America».Una "fama di santità" ideologica, più che religiosa.Un'eventuale canonizzazione di dom Helder Camara sarebe la canonizzazione del comunismo, della teologia della liberazione, del dissenso. Lo chiamano già "Santo dei poveri", ma lui difendeva regimi che provocano la povertà, come aveva sintetizzato Indro Montanelli: «La sinistra ama tanto i poveri, che ogni volta che sale al potere ne aumenta il numero». Riguardo alla «falsificazione della fede cristiana» operata dalla teologia della liberazione, Benedetto XVI disse che « bisognava opporsi anche proprio per amore dei poveri e a pro del servizio che va reso loro».Nota di BastaBugie: mons. Helder Câmara appoggiava un progetto di rivoluzione comunista per l'America Latina conosciuto come il "Documento Comblin" preparato nel giugno 1968 sotto l'egida di mons. Helder Câmara dal sacerdote belga Joseph Comblin, professore presso l'Istituto Teologico (Seminario) di Recife. Si trattava di un Rapporto destinato al Consiglio Episcopale Latinoamericano. Il documento proponeva, senza veli, un piano eversivo per smantellare lo Stato e stabilire una "dittatura popolare" di matrice comunista.In mezzo all'accesa polemica che ne seguì, padre Comblin non negò l'autenticità del documento, ma disse trattarsi "soltanto di una bozza".Eccone alcuni punti, riportati dal sito di Tradizione, Famiglia, Proprietà:CONTRO LA PROPRIETÀNel documento, il p. Comblin difende una triplice riforma - agraria, urbana e aziendale- partendo dal presupposto che la proprietà privata e, quindi, il capitale siano intrinsecamente ingiusti. Qualsiasi uso privato del capitale dovrebbe essere vietato dalla legge.UGUAGLIANZA TOTALEL'obiettivo, afferma p. Comblin, è stabilire l'uguaglianza totale. Ogni gerarchia, sia nel campo politico-sociale sia in quello ecclesiastico, va quindi abolita.RIVOLUZIONE POLITICO-SOCIALEIn campo politico-sociale, questa rivoluzione ugualitaria propugna la distruzione dello Stato per mano di "gruppi di pressione" radicali i quali, una volta preso il potere, dovranno stabilire una ferrea "dittatura popolare" per imbavagliare la maggioranza, ritenuta "indolente".RIVOLUZIONE NELLA CHIESAPer consentire a questa minoranza radicale di governare senza intralci, il documento propone il virtuale annullamento dell'autorità dei vescovi, che sarebbero soggetti al potere di un organo composto solo da estremisti, una sorta di Politburo ecclesiastico.ABOLIZIONE DELLE FORZE ARMATELe Forze Armate vanno sciolte e le loro armi distribuite al popolo.CENSURA DI STAMPA, RADIO E TVFinché il popolo non avrà raggiunto un accettabile livello di "coscienza rivoluzionaria", la stampa, radio e TV vanno strettamente controllati. Chi non è d'accordo deve abbandonare il Paese.TRIBUNALI POPOLARIAccusando il Potere Giudiziario di essere "corrotto dalla borghesia", p. Comblin propone l'istituzione di "Tribunali popolari straordinari" per applicare il rito sommario contro chiunque si opponga a questo vento rivoluzionario.VIOLENZANel caso in cui non fosse stato possibile attuare questo piano eversivo con mezzi normali, il professore del seminario di Recife considerava legittimo il ricorso alle armi per stabilire, manu militari, il regime da lui teorizzato.

Jogo Rápido
Helder Salomão (PT/ES) - Reparação justa a vítimas do desastre da barragem de Fundão (MG)

Jogo Rápido

Play Episode Listen Later Dec 14, 2022


Politieke Popcorncast
#26 Heerlijk Helder Heliumnazi

Politieke Popcorncast

Play Episode Listen Later Dec 7, 2022 50:45


Na een korte pauze zijn we terug met een nieuwe aflevering! De zoveelste bestuurlijke crisis dienst zich aan door een te kort aan werkende waterkanonnen, waardoor Nederland ze moet lenen van de Belgen en Duitsers, de War on Christmas heeft het Tweede Kamergebouw bereikt waar de facilitaire dienst elke vorm van kerstversiering verboden heeft, en Forum voor Democratie heeft een zware week gehad na het lekken van alle gegevens van oude en huidige leden, Kamerlid Gideon van Meijeren die misschien de bak in moet voor rijden zonder rijbewijs en wiens populariteit wellicht te groot begint te worden voor Thierry. Uiteraard bespreken we het speldje van Minister van Sport Conny Helder die een begrotingsdebat moest afbreken om naar Qatar te gaan om tussen chagrijnige ministers te zitten in een skybox, het peperdure platinumpakket voor het VVD-jubileumfeest zorgde voor pittige reacties, terwijl de partij ook naar de rechter ging om politieke zendtijd tijdens een voetbalwedstrijd af te dwingen, een kersvers PvdA-Kamerlid trapte net als de Volkskrant in een troll van het Aidsfonds en tot slot bespreken we de Putschprins die met een wel heel bond gezelschap de monarchie terug wilde brengen in Duitsland.Amsterdamse KerstbetuttelingSupport the showSteun ons en doneer een bak popcorn:https://vriendvandeshow.nl/politieke-popcorncastTwitter:https://twitter.com/polpopcorncast

Painel Eletrônico
Dep. Helder Salomão: Comissão cobra repactuação mais justa de acordos a vítimas do desastre de Mariana

Painel Eletrônico

Play Episode Listen Later Dec 6, 2022


Reflexiones Bíblicas Prácticas
Encontrados, transformados y enviados- con Helder Favarin

Reflexiones Bíblicas Prácticas

Play Episode Listen Later Dec 5, 2022 48:25


Estudiamos Isaías 6 con Helder y reflexionamos sobre la importancia de tener un corazón dispuesto a escuchar el plan que Dios tiene para nuestras vidas y permitirle obrar en ellas. Recuerda que puedes acompañarnos online en www.parqueeste.org/online/ todos los domingos a las 11:30.

Poder Entrevista
Mercado não trata Lula como tratou Bolsonaro, diz Helder Barbalho

Poder Entrevista

Play Episode Listen Later Dec 5, 2022 33:25


O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), disse, em entrevista ao Poder360, que o mercado não trata o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da mesma forma que tratou o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL). Para ele, seria uma injustiça que será corrigida com o tempo.“A memória do governo Lula traz um governo comprometido com a estabilidade econômica do Brasil e com a agenda fiscal. O Brasil cresceu e foi uma bela oportunidade para as pessoas terem acesso ao emprego e políticas de transferências de renda“, disse.

Briant&Jaldhara Transformatie & Zelfliefde

Dit is zo'n voorbeeld van een onaangename waarheid die we liever niet onder ogen komen. Helder kijken naar dit patroon en het zien voor wat het is blijkt in onze praktijk een lastige te zijn voor onze klanten. En toch komt het fenomeen van een jaloerse moeder eigenlijk vroeg of laat altijd aan bod in een traject. Waarom is het zo lastig om ernaar te kijken? Omdat de verstrikte loyaliteit met je moeder je in de weg zit. Deze podcast is er eentje om op te herkauwen. Listen & Learn... Wat is je volgende stap?Kies heel direct om nu met je jezelf aan het werk te gaan. Stap in op ons signature transformatietraject The I Own My Greatness Series. Hierin krijg jij wekelijks de persoonlijke begeleiding van ons allebei. Het programma is exclusief voor ondernemers v/m met een maandomzet vanaf € 10K+. Er is zeer beperkt plek beschikbaar en daarom onderzoeken we altijd eerst samen met jou of onze werkwijze bij je aansluit en of wat wij bieden datgene is wat jij nodig hebt.Je luistert nu al een tijdje naar onze podcasts en steeds opnieuw haakt en raakt dat ene ding. Als jij wilt leren hoe je je moeilijke gevoelens makkelijk maakt. Als jij de emotionele en mentale obstakels die jou in je privé en in je business tegenhouden voorgoed voorbij wilt. Als jij echte Vrijheid van binnenuit wilt ervaren, is het dan niet eens tijd om daar contact met ons over op te nemen?Boek HIER je call met ons over het verschil wat The I Own My Greatness Series in jouw leven gaat maken. Is onze podcast waardevol voor je? Wij waarderen het enorm als je: · Ons 5 sterren geeft op Apple Podcasts of Spotify · Je op dit kanaal abonneert of ons volgt om in touch te blijven · Onze podcast deelt in je netwerk op social media · En ons volgt op Insta @briantenjaldhara Dankjewel!

Politiek Dichtbij
Na het feest is er nu al heibel in Forumland

Politiek Dichtbij

Play Episode Listen Later Dec 2, 2022 26:26


Thierry Baudet lanceerde vol trots zijn Forum-app, maar door een datalek liggen de gegevens van tienduizenden gebruikers op straat. Het is niet voor het eerst dat het ‘Forumland' dat hij wil stichten, tegenslag heeft. En slaagt het kabinet erin juist woede te wekken, terwijl ze excuses willen maken, ditmaal voor de slavernij. We bespreken het allemaal in onze podcast Politiek Dichtbij, te vinden op onze site, op Apple Podcast en op Spotify. Presentator Thomas Brouwer in gesprek met politiek verslaggevers Tobias den Hartog en Niels Klaassen.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Afhameren met Wouter de Winther
‘Kabinet liet trip Conny Helder ontsporen'

Afhameren met Wouter de Winther

Play Episode Listen Later Dec 2, 2022 44:48


Het is werkelijk met geen pen te beschrijven hoe knullig het optreden is van sportminister Conny Helder (VVD) in Qatar. Dat zegt politiek commentator Wouter de Winther in een nieuwe aflevering van Afhameren. De Winther beschrijft hoe er aan alle kanten gefaald is, van de voorafgaande ruzie in de ministerraad tot het oranje Never Mind-sjaaltje. Waarom is Wopke Hoekstra niet naar Qatar gegaan? Daar gaan volgens De Winther veel verhalen over rond. Ondertussen maken CDA'ers zich zorgen over hun partij. Uit recent onderzoek komt naar voren dat het CDA ‘reddeloos verloren' is. Partijleider Hoekstra is door zijn ministerschap te weinig zichtbaar en conservatieve bewindspersonen zijn volledig aangehaakt op de woke-agenda. Wie kan de kar trekken als het resultaat blijft tegenvallen? Volgens De Winther werd er voorzichtig weer naar Hugo de Jonge gekeken. Tot slot, het is een en al kommer en kwel bij de PvdA en de partij weet opnieuw de kranten te halen vanwege ruzie. ,,PvdA will be PvdA.”See omnystudio.com/listener for privacy information.

De Stemming van Vullings en Van Weezel
#144 - One Love, taskforce tafels en een stuntkip (S06)

De Stemming van Vullings en Van Weezel

Play Episode Listen Later Dec 2, 2022 62:02


Er waren weer flink wat kwesties te bespreken in De Stemming van deze week. Denk aan het bezoek van minister Helder aan het WK in Qatar. Welk One Love artikel kwam er uit haar koffer en wie had daar met haar over overlegd?  Ook blikken Joost en Xander terug op de presentatie van de stikstofplannen van het kabinet. Volgens jaar zal volgens die plannen een 'transitiejaar' worden, hoe gaat dat er uit zien?  In de Wandelgangen een historische gebeurtenis; de presentatie van de kandidatenlijsten van PvdA en GroenLinks voor de Eerste Kamer. Twee lijsten, één fractie. De heren vragen de hoofdpersonen van beide partijen of dat wel goed komt... Tijdens de behandeling van de begroting voor Sociale Zaken vlogen de afkortingen en regelingen de heren om de oren. Joost probeert orde en duidelijkheid te scheppen in een ingewikkeld politiek domein. Xander ziet na deze begroting een nieuwe rol voor de, tot nu toe vrij onzichtbare, CDA-minster Van Gennip.  Tot slot de voorspelling, waarin Joost, de zelfbenoemde stuntkip, zich van een tactiek bedient die hij misschien wel van Xander heeft afgekeken. Luister hier naar de nieuwe aflevering van De Stemming!

Rádio Cruz de Malta FM 89,9
Na batalha contra a leucemia, Helder Velho realiza transplante de medula óssea

Rádio Cruz de Malta FM 89,9

Play Episode Listen Later Dec 1, 2022 13:30


Na tarde da última quarta-feira, dia 30, o ex-gerente da Celesc e ex-vereador de Lauro Müller, Hélder Velho, realizou o transplante de medula óssea, etapa importante do tratamento que vem realizando há 1 ano e 5 meses contra uma leucemia aguda. O transplante foi do tipo alogênico, quando a medula vem de um doador. Neste caso, Helder teve o privilégio de encontrar o doador na própria família, os irmãos e um sobrinho eram compatíveis. Por uma questão de idade, os médicos escolheram o sobrinho para ser o doador. Durante entrevista ao Cruz de Malta Notícia desta quinta-feira, dia 1º, a esposa de Hélder, a vereadora Sysse Alves Velho, explicou que ele recebeu a medula sadia como se fosse uma transfusão de sangue. Agora são necessários alguns dias, até que as células da nova medula circulem e vão se alojar na medula óssea, onde se desenvolvem. Como necessita de um acompanhamento da equipe médica e pela distância, Hélder deve ficar em Porto Alegre até o mês de fevereiro. Ouça abaixo a entrevista completa:

Het Mediaforum
Wouter de Winther: "Er mag wel meer realisme geventileerd worden richting hun kiezers"

Het Mediaforum

Play Episode Listen Later Nov 30, 2022 25:05


Aan tafel zitten Arno Kantelberg, Wouter de Winther en Spraakmaker Jeroen van Tiel Ironisch, sarcasme en stille hints zijn de wapens tegen de online censuur in China. Het gaat tot de voetbalvelden aan toe. Sjoerd den Daas legde het verschil uit tussen het WK bij de NOS en hoe dat in China wordt getoond. Waar zaten de grootste verschillen in? De Winther: "Er staan Chinese sponsoren de hele tijd langs het veld" Het Mediamoment van Kantelberg is Herman van der Zandt die de presentatie van de Top2000-a-gogo overneemt. Is het goed dat Van Nieuwkerk vervangen wordt? Wat Kantelberg betreft had Van Nieuwkerk het gewoon kunnen presenteren... Gisteren speelde Nederland tegen Qatar en minister Helder droeg een OneLove speldje. Maar dat statement ging mis want het was niet zichtbaar door een sjaal. Heeft ze er erg in gehad? Mocht ze zelf bepalen wat ze aanhad of ging dat in samenspraak met haar entourage? Ze kon op veel kritiek rekenen. Verwachten wij dat er te veel publiekelijk gebeurt terwijl het belangrijkste achter de schermen plaats vindt? De Winther: "Als je weet dat de hele wereld naar je kijkt, dan bereid je je goed voor en voer je dit goed uit " Twitter handhaaft de eigen regels over desinformatie niet meer. Het mag verspreid worden, zelfs zonder waarschuwing. Het is de zoveelste verandering sinds de overname van Musk. Komt dit beleid uit zijn koker? 

Ochtendnieuws | BNR
Ochtendnieuws | Sportminister Helder naar Qatar, Kamer geïrriteerd

Ochtendnieuws | BNR

Play Episode Listen Later Nov 29, 2022 24:40


Het vertrek van sportminister Conny Helder naar Qatar leidde maandagavond laat tot grote irritatie en ongemak in de Tweede Kamer. Terwijl ze bezig was aan de beantwoording van de vragen over het ijsstadion Thialf, gaf de bewindsvrouw aan nog vier minuten te hebben omdat het vliegtuig anders te laat zou vertrekken. Het kwam haar op flinke kritiek te staan, zegt politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Beurzen over de hele wereld staan in het rood. Vooral oliebedrijven moeten het ontgelden. En dat heeft allemaal te maken met de onrust in China. Onze beurzen zijn nu nog dicht, maar die in Azië zijn open. 'China is een netto-importeur van olie. Een vertraging in de Chinese economie vertaalt zich direct naar de vraag naar olie', zegt Marco Groot, voormalig hoofd aandelen Rabobank international. Over deze podcast In Ochtendnieuws hoor je in 20 minuten het belangrijkste nieuws van de dag. Abonneer je op de podcast via bnr.nl/ochtendnieuws, de BNR-app, Spotify en Apple Podcasts. Of luister elke dag live via bnr.nl/live.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Ask me Anything | BNR
BREEKT | Minister Helder moet een statement maken in Qatar

Ask me Anything | BNR

Play Episode Listen Later Nov 29, 2022 46:03


Vandaag kijken we niet alleen naar de opstellingen op het veld in Qatar, maar vooral naar de opstelling van minister voor sport Conny Helder op de tribune! Ons Breekijzer: "Minister Helder moet een statement maken in Qatar". Daarnaast hebben we het over 'donkergroene' beleggingsfondsen die staan voor duurzaamheid maar ook investeren in de fossiele industrie en in de luchtvaartsector. En Nederlanders zijn volgens de NCTV niet goed voorbereid op een ramp. Moeten we massaal noodpakketten inslaan?  In ons panel: Tammie Schoots, transgenderactivist en sectorraadlid FNV Young  Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad Onze experts: Sandra Meeuwsen, directeur van het ‘Erasmus Centre for Sport Integrity & Transition' aan de Erasmus School of Philosophy Hein Meurs, oprichter van het committee 'Cancel Qatar 2022' See omnystudio.com/listener for privacy information.

Dit is de dag
Conny Helder in Qatar en verzetshelden (28 november 2022)

Dit is de dag

Play Episode Listen Later Nov 28, 2022 30:00


Dit is de Dag is een stevig opiniërend programma van de EO met Tijs van den Brink. Op dinsdag en vrijdag hoor je Margje Fikse of Hans van der Steeg.

Maroela-onderhoude
Hiér brand die Kersliggies weer helder

Maroela-onderhoude

Play Episode Listen Later Nov 23, 2022 11:25


“Daar heers werklik ongekende opwinding op die kinderhuisperseel.”

Megamatte MegaCast
Megacast #63 | MegaEntrevista | Helder Mendonça - A reconstrução de um negócio parte da motivação

Megamatte MegaCast

Play Episode Listen Later Nov 11, 2022 48:30


O pão de queijo é uma das guloseimas mais amadas do Brasil. Extremamente popular na região sudeste do país, a iguaria é uma especialidade do Estado de Minas Gerais. Com o objetivo de tornar o pão de queijo um produto consumido em todo o Brasil, a família Mendonça iniciou a indústria Forno de Minas nos anos de 1990. A popularidade da marca atraiu investidores estrangeiros, e a venda foi um movimento natural, contudo, o encerramento da marca foi a motivação da família Mendonça para voltar ao negócio.  Neste episódio do MegaCast, a conversa é com Helder Mendonça, CEO da Forno de Minas. Helder fala sobre a reaquisição da empresa, o desafio da reconstrução da marca, e o esforço dos colaboradores para transformá-la novamente em uma gigante.

BNR's Big Five | BNR
Vallen en Opstaan | Glenn Helder

BNR's Big Five | BNR

Play Episode Listen Later Nov 11, 2022 43:19


Over vallen en opstaan weet voetbalinternational Glenn Helder alles. De voormalige linksbuiten van onder meer Sparta, Vitesse, Arsenal en het Nederlands elftal verdiende een vermogen, verbraste het volledig, ging failliet en krabbelde weer op. Gasten in BNR's Big Five van het Vallen en opstaan - Thijs Launspach, psycholoog, stressexpert en schrijver - Liane den Haan, Tweede Kamerlid en oprichter politieke partij GOUD Nederland - Bas Witvoet, ondernemer en investeerder. - Jaap Koelewijn, voormalig hoogleraar corporate finance aan Nyenrode en eigenaar van dienstverlener Financieel Denkwerk. - Glenn Helder, oud-profvoetballerSee omnystudio.com/listener for privacy information.

UOL Entrevista
Helder Barbalho: 'PRF não avançou com a celeridade de praxe para desobstruir vias'

UOL Entrevista

Play Episode Listen Later Nov 11, 2022 60:01


O UOL Entrevista desta terça (8) recebe o governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB). A entrevista é conduzida por Fabíola Cidral e pelos colunistas do UOL Tales Faria e Alberto Bombig.

Daniëlle Bax
#64 Hoe schrijf je een helder profiel op je cv?

Daniëlle Bax

Play Episode Listen Later Nov 7, 2022 4:57


Op je cv is een profiel wat mij betreft onmisbaar. Het is dat korte stukje tekst bovenaan je cv waarin je jezelf voorstelt en een schets geeft van je persoonlijkheid.Met je profiel wil je de lezer nieuwsgierig maken naar jou, zodat hij/zij verder leest en jouw cv niet op de stapel 'ongeschikt' beland.Als loopbaancoach zie ik veel cv's die saai, algemeen en niets zeggend zijn. Daarmee val je niet op en verover je niet je droombaan.Een glashelder profiel is de basis van een overtuigend cv. Met als resultaat dat je opvalt tussen de andere sollicitanten.Uit onderzoek van Indeed (2020) blijkt dat 83% van de werkgevers graag jouw persoonlijkheid terug leest in je cv.Hoe je een goed profiel voor je cv schrijft, lees je in het e-book wat je hier kunt downloaden.

MixCult Vinyl / Digital / Radio / Podcast
NJ Helder - Where The Heart Is (Radio Version) [MixCult Records]

MixCult Vinyl / Digital / Radio / Podcast

Play Episode Listen Later Nov 6, 2022 4:00


MixCult Spotify Playlist - https://open.spotify.com/playlist/6ErvFZ8G5fJZhgwm8XKcqg?si=d59a0761159a4cd5 https://mixcult.bandcamp.com/album/etudes-2 Order your new tracks now! Want all future releases for free? Just purchase entire digital catalog at 85% discount. You`ll have a lifelong access to all future releases from MixCult Records and all vinyl sub labels. DEMO for MixCult Records - mixcult.net/request MixCult Records, Radio & Booking | www.mixcult.net

GoodLIFE Radio
Glenn Helder en Naomi Bright in Toute Fabienne - Toute Fabienne 27 oktober 2022

GoodLIFE Radio

Play Episode Listen Later Oct 27, 2022 51:17


Glenn Helder en Naomi Bright in Toute Fabienne - Toute Fabienne 27 oktober 2022 by GoodLIFE Radio

Exposições Bíblicas - Palavra da Vida
Evidências de Atletas do Senhor - Hebreus 12.1-3 - João Luiz Santiago

Exposições Bíblicas - Palavra da Vida

Play Episode Listen Later Oct 20, 2022 26:42


Essa é uma mensagem de João Luiz Santiago apresentada na capela do SBPV

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 285 Mijn Heiligheid Straalt Vandaag Helder En Klaar

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 12, 2022 25:58


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 285Mijn heiligheid straalt vandaag helder en klaar.Vandaag word ik met vreugde wakker en verwacht dat alleen Gods vreugdevolle dingen naar me toekomen. Ik vraag alleen die te komen, en besef dat mijn uitnodiging zal worden beantwoord door de gedachten waarnaar ik die uitnodiging verzonden heb. En zodra ik mijn heiligheid accepteer, zál ik alleen om verheugende dingen vragen. Want welk nut zou pijn voor mij hebben, aan welk doel zou mijn lijden beantwoorden en welk voordeel zou verdriet en verlies mij opleveren, als de waanzin me vandaag verlaat en ik in plaats daarvan mijn heiligheid aanvaard?Vader, mijn heiligheid is de Uwe. Laat ik me daarin verheugen en door middel van vergeving mijn innerlijke gezondheid hervinden. Uw Zoon is nog steeds zoals U hem hebt geschapen. Mijn heiligheid is deel van mij alsook van U. En wat is in staat om Heiligheid Zelf te veranderen?

Wat bedoel je?! De podcast over heldere taal
#12 Juridisch en tóch helder

Wat bedoel je?! De podcast over heldere taal

Play Episode Listen Later Oct 9, 2022 23:14


#12 Juridisch en tóch helder https://tekstmodel.nl/wp-content/uploads/2022/10/12DEZWERM-WatbedoeljeJuridischentochhelder.mp3 DOWNLOAD VIA RSS SPOTIFY APPLE Alle afleveringen 10 OKTOBER 2022 #12 Juridisch en tóch helder #12 Juridisch en tóch helder #12 Juridisch en tóch helder Delen Delen Delen E-mail Delen Delen Kan een juridische tekst waterdicht én duidelijk zijn? Onze gasten in deze aflevering van 'Wat bedoel je?!' weten […] The post #12 Juridisch en tóch helder appeared first on Schrijftraining van tekstmodel.

Rádio Cruz de Malta FM 89,9
Bate Papo #132 - Helder Velho

Rádio Cruz de Malta FM 89,9

Play Episode Listen Later Oct 6, 2022 48:16


Ele nasceu no Rio Capivaras Alto, mas logo a família mudou-se para o distrito de Guatá, é o caçula de uma família de 8 irmãos. A infância e juventude foram vividas na região do Lageado, quando aos 17 anos de idade foi em busca de estudos e de melhores oportunidades de emprego. Quando saiu de Lauro Müller, foi para Rio do Sul onde já residia um dos irmãos. Iniciou trabalhando em uma empresa terceirizada que era contratada da Celesc, ficou na empresa por uns 2 anos até ser aprovado no concurso público e iniciou a carreira dentro da Celesc, começou atuando na capital e logo depois conseguiu a transferência para Lauro Müller, onde ficou até a aposentadoria. Além de funcionário público, também foi vereador em três legislaturas, na primeira disputa não conquistou a cadeira por 1 voto, na segunda vez foi o mais votado do município. Hélder Velho, foi o entrevistado desta quinta-feira, dia 6, no Bate Papo Cruz de Malta. Durante o programa ele contou um pouco da sua trajetória de vida, carreira profissional na Celesc, e a vida pública como vereador no município em três legislaturas. Hélder também comentou sobre o desafio que vem enfrentando no último ano desde que recebeu o diagnóstico de uma leucemia e agora já está se preparando para a realização do transplante medular. Ouça abaixo a íntegra do programa:

CBN Vitória - Entrevistas
Helder Salomão é reeleito deputado federal mais votado no ES

CBN Vitória - Entrevistas

Play Episode Listen Later Oct 4, 2022 17:52


O deputado federal Helder Salomão (PT) foi o mais votado do Espírito Santo para ocupar uma das dez cadeiras na Câmara Federal neste domingo (2). O candidato foi escolhido por 120.337 eleitores. Dessa forma, em 2023 ele inicia o terceiro mandato na Câmara dos Deputados. Helder é professor de filosofia, tem 58 anos e é deputado federal desde 2015. Já foi vereador e, por dois mandatos, prefeito de Cariacica. Também ocupou o cargo de secretário de Educação no município. No governo do Estado, esteve à frente da pasta de Assistência Social e Direitos Humanos. Atualmente, é vice-líder do PT na Câmara Federal. Em entrevista a Rádio CBN Vitória, o deputado conta sobre suas expectativas para o próximo mandato.

Wakker worden met Janneke van der Meulen
Door geweldloze communicatie de relatie met jezelf en de ander transformeren met Marije Roos

Wakker worden met Janneke van der Meulen

Play Episode Listen Later Sep 30, 2022 112:05


De mensen va wie je het meest houdt krijgen er misschien wel het vaakst van langs.   Je snauwt. Je commandeert. Je valt aan. Je verdedigt. Je roddelt. Je vertelt de ander eens even ‘goed de waarheid'.   Of je trekt je terug en zegt wel niets meer.   Terwijl je niets liever wil dan verbinden, wordt de afstand vaak alleen maar groter.     Communiceren. Hoe leuk als we het op school zouden leren?!     Want de kwaliteit van je communicatie, met jezelf en de ander, bepaald de kwaliteit van je leven.   Eerlijk. Echt. Open. Helder. En liefdevol communiceren.   Het is te leren.   Veel luisterplezier met deze nieuwe podcast show over geweldvolle versus geweldloze communicatie met Marije Roos.   Vind je deze podcast inspirerend? Ontzettend leuk als je het deelt met je vrienden, familie en op je socials!   Wil jij ook een win-win-win-win? Sta jij achter dit werk en wil dat het voortzet? Via de knop doneren op de website www.jannekevandermeulen.nl/doneren kun je bijdragen.   Heel veel dank voor iedereen die al doneert!   Via: Spotify Apple podcast YouTube PodBean   Of zoek op: wakker worden met Janneke van der Meulen en Marije Roos.   Wil je de jackhals door en door leren kennen? Lees het boek De Eiwitleugen, waarin ik de jackhals het ego noem, te bestellen via: https://www.jannekevandermeulen.nl/product/de-eiwit-leugen/   Boeken die we bespreken:   Marshall B. Rosenberg Marshall Rosenberg - Geweldloze communicatie, ontwapenend, doeltreffend en verbindend.   De 4 stappen zijn:   Zeggen wat je ziet gebeuren. Zonder oordeel observeren (komen we morgen uitgebreid op terug). Vertellen wat dat met je doet op gevoel niveau. Kort uitleggen wat je belangrijk vindt. Vragen of de andere persoon je wil helpen je behoeften te voorzien.   Al gaat het niet om deze regeltjes, maar om je intentie het gesprek op een positieve menselijke(!) manier te voeren!   Vrolijke groet en veel liefs, Janneke     DE WIN-WIN METHODE | VOOR WINNAARS | ZONDER VERLIEZERS                

Freedom Unlocked Podcast
#120 Hoe krijg je je plan helder?

Freedom Unlocked Podcast

Play Episode Listen Later Sep 27, 2022 28:31


ik heb het gevoel dat ik m'n plan helder moet krijgen is wel eens het idee van m'n klanten. Daarnaast leiden ze aan chronisch twijfelen en piekeren.  Nou goed, dat je dat heel wat kost (en niet alleen tijd, maar ook geld en energie) dat kan je jezelf wel bedenken.  Maar hoe verander je dit gedrag? En wat heb je daar precies aan te doen? Ik help je graag in deze podcastaflevering. 

Art-Wise
32. How to Get Published in Magazines & Finding Inspo in Unexpected Places Featuring Abstract Ink Artist Erica Helder

Art-Wise

Play Episode Listen Later Sep 27, 2022 64:45


Join Kait and Erica for this episode as we discuss finding inspiration, abstract works, and getting your work published! Support Erica here: Instagram and Tiktok: https://www.instagram.com/erica_helder https://www.tiktok.com/erica_helder Other links: https://www.ericahelderstudio.com/social Support the podcast here: https://linktr.ee/artwisepodcast

Papo Cloud Podcast
Papo Cloud 166 - Proteção contra Audience Hijacking - Helder Ferrão - Akamai

Papo Cloud Podcast

Play Episode Listen Later Sep 25, 2022 58:05


Bate papo com Helder Ferrão - Industry Marketing Manager LATAM - Akamai Technologies. Falamos sobre jornada de compras on-line, evolução da internet e o seu uso corporativo e como a proteção contra o "roubo" de audiência (Audience Hijacking ) dos sites empresariais entre eles os e-commerces estão perdendo milhares de dólares em vendas e principalmente, o não retorno dos usuários para seus sites. Dicas de entrevistas na área de TI - Shark IT Podcast Entre no grupo Papo Cloud Makers Roteiro do episódio em:papo.cloud/166 --------------------------------------------Instagram / Twitter: @papocloudE-mail: contato@papo.cloud--------------------------------------------Ficha técnicaDireção e Produção: Vinicius PerrottEdição: Senhor A - editorsenhor-a.com.brSupport the show: https://www.picpay.com/convite?@L7R7XH

MixCult Vinyl / Digital / Radio / Podcast
Nikdo - Anna (NJ Helder Remix) [MixCult Records]

MixCult Vinyl / Digital / Radio / Podcast

Play Episode Listen Later Sep 20, 2022 4:24


MixCult Spotify Playlist - https://open.spotify.com/playlist/6ErvFZ8G5fJZhgwm8XKcqg?si=d59a0761159a4cd5 https://mixcult.bandcamp.com/album/anna-ep Order your new tracks now! Want all future releases for free? Just purchase entire digital catalog at 85% discount. You`ll have a lifelong access to all future releases from MixCult Records and all vinyl sub labels. DEMO for MixCult Records - mixcult.net/request MixCult Records, Radio & Booking | www.mixcult.net

Life Connexion
02-09-2022 Zo wordt je roeping helder! - Gertjan

Life Connexion

Play Episode Listen Later Sep 2, 2022


Tasted Grace
012: Dr. Ethan Helder - Faith, Nutrition, and Stress

Tasted Grace

Play Episode Listen Later Sep 1, 2022 23:22


Dr. Ethan Helder of Helder Health in Brookings joins Haley in the studio to talk business and faith. Dr. Helder's practice revolves a lot around nutrition and stress management, so he shares wisdom that all could benefit from!

Exposições Bíblicas - Palavra da Vida
Sobre Demandas e Requerimentos de Deus - Números 14 - Hélder Cardin

Exposições Bíblicas - Palavra da Vida

Play Episode Listen Later Aug 25, 2022 20:03


Esta é mais uma mensagem de Hélder Cardin na capela do SBPV

Sterk Leiderschap
199. Hoe helder is de gezamenlijke taak voor jouw team?

Sterk Leiderschap

Play Episode Listen Later Aug 22, 2022 10:07


Je mensen weten vaak wel wat ze te doen hebben en wat hun taak is. Maar wat ze als team met elkaar te doen hebben, voor welke gezamenlijke klus ze verantwoordelijk zijn, wat het resultaat moet zijn van de samenwerking, is vaak veel onduidelijker. 

How to Hardscape
Common Issues Holding Business Owners Back with Nathan Helder

How to Hardscape

Play Episode Listen Later Aug 22, 2022 54:22


Today we are joined by Nathan Helder. He is the president of Gelderman Landscape Services and principal consultant at Southbrook Consulting, a management consulting firm focused on providing customized solutions, and also the owner of Southbrook Accounting for skilled trades. We talk about the common issues that are holding business owners back. Sponsors: Cycle CPA in-lite Outdoor Lighting --- Send in a voice message: https://anchor.fm/howtohardscape/message

Escolha Segura
#125. O FUTURO DOS NOTEBOOKS E O APPLE M2 com Darlan Helder @darlanhelder

Escolha Segura

Play Episode Listen Later Jul 11, 2022 47:09


Nesse episódio, André e Bruno recebem o Darlan Helder, do Tecnoblog, para conversarem sobre o futuro da computação móvel emcabeçado pelo Apple M2 e todos os demais processadores que o sucederão. ► APOIE O PODCAST Se você gosta de acompanhar os bate papos que nós temos aqui no podcast e quer ter a possibilidade de conversar diretamente com a gente nós temos uma plataforma de apoio financeiro do podcast no Hotmart Sparkle. No primeiro nível, você apoia financeiramente o projeto e em todos os episódios, o seu nome vai estar na descrição do podcast. No segundo nível, além do benefício anterior, você vai ter acesso ao grupo do telegram. E no terceiro e último nível, você tem o seu nome citado em cada novo episódio. Acesse a página e veja se faz sentido pra você: https://bit.ly/espodsparkle ► QUEM PARTICIPOU? André Martins: Youtube: http://andremartins.eu/yt Instagram: http://andremartins.eu/insta Bruno Lagoela: Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDUdvPnNWjQCif_GnrhUE6Q Instagram: www.instagram.com/lagoelabruno Darlan Helder: Instagram: https://www.instagram.com/darlanhelder/ ► APLICATIVO E EXTENSÃO ESCOLHA SEGURA App: http://bit.ly/appcomparadorpc Google Chrome: http://bit.ly/extcomparadorpod ► ENVIE SEU COMENTÁRIO castbox - castbox.fm/channel/id1325861 itunes: apple.co/2tEIKt9 email: podcast@escolhasegura.com.br instagram: instagram.com/escolhasegura ► EDIÇÃO: rodrigocalmon.com.br

Thriving Adoptees - Inspiration For Adoptive Parents & Adoptees
Taking Away Our Kids' Pain With Debbie Riley

Thriving Adoptees - Inspiration For Adoptive Parents & Adoptees

Play Episode Listen Later Jun 27, 2022 62:41


Debbie B. Riley, LCMFT is the CEO and co-founder of the Center for Adoption Support and Education (C.A.S.E.), a nonprofit meeting the mental health needs of adoptive, foster and kinship families. A nationally recognized adoption expert and dynamic public speaker, Ms. Riley is a licensed marriage and family therapist with  40 years of professional experience, including extensive health care management, administrative expertise, designing and developing nationally acclaimed adoption-competent programs, direct delivery of specialized counseling services which affords her the broad knowledge and nationally respected expertise needed to promote mental health training, child advocacy and public policy development.Ms. Riley created a continuum of innovative, culturally responsive evidenced-informed programs to improve the behavioral outcomes of foster and adopted youth and their families which has become a nationally recognized model. Ms. Riley consults with national child welfare agencies on complex child welfare issues and systems of care enhancement. For over a decade she has built and implemented a framework for training an adoption competent mental health workforce nationally and is the founder of TAC (Training for Adoption Competency) Curriculum currently taught in 16 states within the United States. Through a federal cooperative agreement awarded to C.A.S.E. from the U.S. Department of Health and Human Services, Ms. Riley serves as the PI for the National Adoption Competency Mental Health Training Initiative (NTI). NTI developed, piloted, and evaluated two state of the art web-based adoption competency curriculum to build the capacity of child welfare professionals and mental health practitioners that serve youth moving toward permanency, through adoption or guardianship. She also has been a contributor on two other federally funded curriculum initiatives, The National Training and Development Curriculum (NTDC) and CORETeen.Ms. Riley received her Bachelor of Science in Family and Community Development and Master of Science in Marital and Family Therapy from the University of Maryland, College Park.  She is co-author of the book, Beneath the Mask: Understanding Adopted Teens (Riley and Meeks, 2006) and Adoption Specific Therapy, A Guide to Helping Adopted Children and Their Families Thrive (Waterman, Langley, Miranda, and Riley, 2018). She is a contributing author to several book chapter and articles including, The Need for Adoption Competent Mental Health Professionals in Transracial and Intercountry Adoptions, Cultural Guidance for Professionals (Fong and McRoy, 2016); Training for Adoption Competency Curriculum in The Routledge Handbook Of Adoption (Wrober, Helder, and Marr, 2020); Adoption as a Diversity Issue in Professional Preparation: Perceptions of Preservice Education Professionals, Adoptions Quarterly (Taymans, Marotta, Lynch, Riley, Ortiz, Schutt, Mallery, Embich, 2008); Adoption Competent Clinical Practice; Defining Its Meaning and Development, Adoption Quarterly (Atkinson, Freundlich, Gonet, Riley, 2013); and Training for Adoption Competency: Building a Community of Adoption-Competent Clinicians, Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services (Atkinson and Riley, 2017).Ms. Riley is the recipient of the 2015 HHS Adoption Excellence Award for Individuals and Professionals, the 2005 Congressional Coalition on Adoption Institute Angels in Adoption Award, the 2005 HHS Adoption Excellence Award for support for adoptive families, the 2003 Maryland Governor's Council on Child Abuse and Neglect Award for Outstanding Advocate, and the 2003 Voice for Adoption Award for Outstanding Work in Post-Adoption Services.Here's a link to her book: Beneath the Mask: Understanding Adopted Teens: Case Studies & Treatment Considerations for Therapists & ParentsAmazon USAhttps://www.amazon.com/Beneath-Mask-Understanding-Considerations-Therapists-ebook/dp/B09XTVHWRM/ref=sr_1_2?crid=1CQIO3YDK7UFV&keywords=Beneath+the+MAsk&qid=1652896541&s=digital-text&sprefix=beneath+the+mask%2Cdigital-text%2C52&sr=1-2Amazon UKhttps://www.amazon.co.uk/Beneath-Mask-Understanding-Adopted-Teens/dp/0971173222/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=iQzAy&pf_rd_p=4894e669-125c-4a90-a2cc-9002e7df2d59&pf_rd_r=GM7ZVSFP8JR6QTGV4VM7&pd_rd_wg=YYPXO&pd_rd_r=bd20be30-68a9-48d9-bc99-9ba57e1d454f&content-id=amzn1.sym.4894e669-125c-4a90-a2cc-9002e7df2d59&ref_=aufs_ap_sc_dskThe Center for Adoption Support and Education is a national leader in mental health services for the foster care and adoption community.Find out more at:https://adoptionsupport.org/https://twitter.com/CASEadopthttps://www.facebook.com/caseadopt/https://www.instagram.com/caseadopt/https://www.linkedin.com/company/center-for-adoption-support-and-education/https://www.youtube.com/c/CenterforAdoptionSupportEducation

MixCult Vinyl / Digital / Radio / Podcast
NJ Helder - The Keeper (Radio Version) [MixCult Records]

MixCult Vinyl / Digital / Radio / Podcast

Play Episode Listen Later Jun 19, 2022 4:20


MixCult Spotify Playlist - open.spotify.com/playlist/5pbBqNaB903P7NDjGmihKe “If you were born without wings, do nothing to prevent them from growing.” ― Coco Chanel https://mixcult.bandcamp.com/album/credo Artwork © marselinart Order your new tracks now! Want all future releases for free? Just purchase entire digital catalog at 80% discount. You`ll have a lifelong access to all future releases from MixCult Records and all vinyl sublabels. MixCult Records, Radio & Booking | www.mixcult.net

MixCult Vinyl / Digital / Radio / Podcast
NJ Helder - Lightness Of Being (Radio Version) [MixCult Records]

MixCult Vinyl / Digital / Radio / Podcast

Play Episode Listen Later Jun 17, 2022 3:20


MixCult Spotify Playlist - open.spotify.com/playlist/5pbBqNaB903P7NDjGmihKe “If you were born without wings, do nothing to prevent them from growing.” ― Coco Chanel https://mixcult.bandcamp.com/album/credo Artwork © marselinart Order your new tracks now! Want all future releases for free? Just purchase entire digital catalog at 80% discount. You`ll have a lifelong access to all future releases from MixCult Records and all vinyl sublabels. MixCult Records, Radio & Booking | www.mixcult.net

Inteligência Ltda.
507 - HELDER E BEZZI (GALÃS FEIOS)

Inteligência Ltda.

Play Episode Listen Later Jun 1, 2022 176:51


HELDER MALDONADO e MARCO BEZZI são jornalistas e galãs. Eles são os responsáveis pelo canal Galãs Feios no YouTube, onde eles abordam assuntos sérios, mas com o humor necessário para tolerar as crises do Brasil e do mundo. A coisa mais difícil pro Vilela tolerar hoje em dia são as escadas do porão pro seu quarto. #VILELANAACADEMIA

Radio Savannah
De stem van de Noordzee van Laura Burgers, Eva Meijer en Evanne Nowak

Radio Savannah

Play Episode Listen Later Apr 28, 2022 50:19


De stem van de Noordzee van Laura Burgers, Eva Meijer en Evanne Nowak Radio Savannah springt in het diepe en duikt de wondere wereld van de Noordzee in! Met de Ambassade van de Noordzee en schrijvers Laura Burgers, Eva Meijer en Evanne Nowak onderzoeken zij hoe we de Noordzee een stem kunnen geven én hoe we daarnaar kunnen luisteren. Wil je meekletsen met Lola en Suzanne? Laat het ons weten op Instagram, Twitter en Facebook en gebruik #RadioSavannah. Voor (lees)tips en fanmail zijn we ook te bereiken op info@savannahbay.nl. De Radio Savannah theme song werd gemaakt door Guflux. Het logo is gemaakt door Rike Blom.  Een boek dat het beste uit de filosofie, de literatuur en het recht bij elkaar brengt om de Noordzee een eigen stem te geven. In het antropoceen zijn mensen, planten, dieren en dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit vraagt om nieuwe vormen van vertegenwoordiging in politiek, recht, ethiek en taal. In opdracht van de Ambassade van de Noordzee onderzoeken de auteurs vanuit het idee van filosoof Bruno Latour om dieren en dingen een stem te geven, hoe de Noordzee over zichzelf zou kunnen beschikken. Evanne Nowak beschrijft dat we lijden aan ecological grief. We treuren om de teloorgang van de Noordzee. Hoe komen we uit onze ecologische rouw? We kunnen luisteren naar wat de dieren – de vissen, vogels, krabben van de Noordzee – ons te zeggen hebben, stelt filosoof Eva Meijer. We kunnen het gesprek met dieren aangaan en hun een stem geven. Hoe dat kan werken laat jurist Laura Burgers zien. Voor de dieren zou het handig zijn als de Noordzee een eigen rechtspersoon zou worden Vind het boek hier in de webshop. Zin om nog verder de zee in te duiken? Check deze leestips: Zee nu is als de zee – grillig, woest en onvoorspelbaar, dreigend en uiteindelijk troostend. Het duurde even voor de mensen begrepen wat er aan de hand was. De zee komt de ene dag verder het strand op dan de andere. Een enkele strandwandelaar voelde wel dat er iets niet in de haak was. Maar wat? De zee wint elke dag een kilometer terrein. Polders aan de kust lopen vol en de boulevard van Scheveningen staat blank. De minister-president geeft een persconferentie en Defensie stuurt soldaten naar de dijken. Op Twitter roepen complotdenkers Actie!, de Action adverteert: Eenmalig! 4 reddingsvesten voor de prijs van 3! Wetenschappers komen van heinde en verre om dit zeldzame fenomeen te onderzoeken. Duitsland stelt sportzalen voor de geëvacueerde buren ter beschikking. De koning vertrekt naar zijn vakantiehuis in Mozambique. Maar waar moeten de herten heen? En hoe zal het de blijvers vergaan die hun kampement opslaan op de daken van kantoorgebouwen in de Randstad? Als de mensen geëvacueerd zijn en de laatste meeuwen hun heil elders zoeken, volgen wij activiste Arie, scholier Wilg en oceanograaf Paula van der Steen op hun tocht over de nieuwe zee, en ontdekken hoe het water hun kijk op de wereld fundamenteel verandert. Zee nu is als de zee – grillig, woest en onvoorspelbaar, dreigend en uiteindelijk troostend. Het is een roman over het grootste gevaar van dit moment, over Nederland, over de natuur die ons bedreigt en koestert en over de mens, die gedwongen wordt zichzelf opnieuw uit te vinden. Vind het boek hier in de webshop. De klimaatramp is een feit en we zitten er midden in. Als correspondent sociale revoluties en maatschappelijke verandering was Mounir Samuel getuige van de wereldwijde effecten daarvan. Helder en onontkoombaar duidt hij de aard en omvang van de verschillende crises van deze tijd en de rol van Nederland daarin; van CO2 in de atmosfeer tot het belang van de walvis, van het aandeel van Shell tot de verwoesting van de Amazone door het Nederlandse bedrijfsleven. Mounir Samuel laat zien wat ons in de komende decennia te wachten staat én hoe we ons daartegen kunnen wapenen. In Jona zonder walvis presenteert hij daarom ook een concreet en ingrijpend politiek manifest. Een beter milieu begint namelijk niet bij onsz...

The Mama Psychedelia Podcast
8. Honey for my Heart -Luna Itzell

The Mama Psychedelia Podcast

Play Episode Play 60 sec Highlight Listen Later Apr 20, 2022 68:49


In this episode of The Mama Psychedelia Podcast, I have the pleasure of speaking to a woman that has really been a major catalyst on my own healing journey, Luna Itzell. An ayahuascara of 20 years, a truly sensational vocal talent accompanied by her husband Helder in all their musical endeavours, and a mother of a 19 year old daughter. Luna has one of the brightest hearts I've come to know in this life, her service in ceremony is remarkable, the weaving of her song medicine with the sacred medicine of the Amazon Ayahuasca, the divine healing space that she creates for us all to remember who we truly are. Luna tells us about her journey of coming to plant medicine in her early 30s to heal from her own fertility journey and mental, physical, emotional disturbances. How that journey led her to motherhood and medicine work as a life path. She shares pieces here and there on several sacred medicines of the earth and their spirits, living a ceremonial life in reverence of creator, and how this has served her in her 19 years of mothering. What she shares here is truly a blessing to anyone entering parenthood or needing a reminder amongst the challenging times. She tells us about her father's influence in entering medicine ceremony for the first time, some of his own journey as a young man in Oaxaca, Mexico, as well as her thoughts on mother's sitting in ceremony throughout their pregnancies. This is one you don't want to miss you, Gracias Luna por todo. For walking me back home in some of the most transformational vulnerable moments in my adult life, and for reminding me that “everything is okay.” After all we are all guided here, thank you for sharing your soul's wisdom. Resources: Where you can find Luna: FB: https://www.facebook.com/lunaitzellIG: https://www.instagram.com/luna.itzell/Spotify: her music https://open.spotify.com/album/5ecInGR7qC4P6nEh46iA1K?si=40Iwe32cREaaU795n7f8zghttps://open.spotify.com/track/2pSqwgeGsviyTrtGNGj3LW?si=kf9FjlM5S0WsxhrlwdWwTwWhatsApp: +52 624 191 9246Mackenzie's Offerings:  https://snipfeed.co/hunnywombIG: @mamapsychedeliahttps://www.instagram.com/mamapsychedelia/@hunnywombdoulahttps://www.instagram.com/hunnywombdoula/Intro Music "Waters of the Earth" by Satori covered by me, Mackenzie.(For more of her music, check out her Spotify) https://open.spotify.com/artist/6wf55RQ8QUEzAA2SeXDWSh?si=H-tnVLtzR2OoHnLU1ztOpw

Uma Conversa
Sobre Dom Helder Camara - 1Conv 220

Uma Conversa

Play Episode Listen Later Apr 3, 2022 73:47


O brasileiro campeão em indicações ao Prêmio Nobel da Paz (4x), defensor dos direitos humanos e ativista da não-violência. Escuta aí Uma Conversa cheia de reverência a Dom Hélder Pessoa Câmara, fortalezense, arcebispo de Olinda e Recife, idealizador da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e postulador de uma Igreja evangelicamente devotada aos mais pobres e mais um monte de coisas. Quer saber mais? Dá o Play!| Referências: Erika Bauer - Helder Camara, o Santo Rebelde | Despatrocinador: Alceu Valença - Vem cantar com a gente| Site: https://umaconversa.com.br/| Apadrinhe: https://apoia.se/patraodoumaconversa| Nossas Redes Sociais: @1Conversa| E-Mail: conversaconosco@gmail.com

So Pretentious... a podcast
Blah, blah, blah: We are just talking

So Pretentious... a podcast

Play Episode Listen Later Mar 5, 2022 75:50


So PretentiousTwo friends talking about the intersections of popular culture, society, and the world. And yes, there are spoilers.Episode 32, Blah, blah, blah: We are just talking. Our conversation is going somewhere, I think? But also... Helder did miss his dentist's appointment but he makes a cake that is soooooo...Sleeping OnHelder: Ghosts, HBO Max  Vivian: Yellowjackets, ShowtimeMoment in Self Care Helder: Closure Vivian: Hanging out with friendsShout outsHelder: Waldemar Bastos, and George PérezVivian: People working to make the world a better place  Social mediaTwitter SoPretentious2LivelyVivianHelderMiraInstagramSoPretentiousPodcastLivelyVivianHelderMira