Podcasts about Servet

  • 71PODCASTS
  • 131EPISODES
  • 46mAVG DURATION
  • 1EPISODE EVERY OTHER WEEK
  • Jan 18, 2023LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about Servet

Latest podcast episodes about Servet

Fidiro Kahvesi
94- Neler İzledik? Dünya Kupası, Harry & Meghan, Kısmetse Olur ve Dizi/Film Tavsiyeleri

Fidiro Kahvesi

Play Episode Listen Later Jan 18, 2023 62:44


Fidiro Kahvesi uzun bir aradan sonra yeni içeriklerle tekrar aramızda! Sezonun bu ilk bölümünde müdavimlerimiz yokluklarında neler yapıp, okuyup izlediklerini sizlerle paylaşırken önümüzdeki haftalarda yayınlanacak bölümlere dair de ipuçları veriyor. Hadi kahvelerinizi demleyin ve Servet, Süreya ve Hikmet Hanımın bu sıcak sohbetine sizler de buyurun.05:28 Dünya Kupası14:53 Harry & Meghan27:44 Kısmetse Olur39:00 İlk Görüşte Evlilik45:43 2022'nin En İyi Dizisi (Station Eleven)47:57 Yeni Sezon Planları52:15 Dizi/Film Tavsiyeleri Podcast art tasarım: Betül OkuyucuSupport the show

Beyazperde: Fragmanlar
Servet Operasyonu Altyazılı Fragman

Beyazperde: Fragmanlar

Play Episode Listen Later Jan 8, 2023


Five Eyes, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınan M16 ajanı Orson Fortune'u takip ediyor. CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşması zorunda kalır.

Kısa Dalga Podcast
Yeşil Dalga 10: İmar affı yoksula mı yarar, servet transferine mi?

Kısa Dalga Podcast

Play Episode Listen Later Jan 5, 2023 32:02


Seçim ekonomisinde, düşük faizle konut kredisinden sonra imar affı beklentisi de gündemde. Peki bu politikalar barınma hakkının neresinde? Emlak çılgınlığının ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutu Yeşil Dalga'da Barınmak, herkesin hakkı. Fakat ülkemizde “sosyal konut” kavramı bile sorunlu: Düşük gelir grubunun barınabileceği, kiralayabileceği mekanlardan ziyade, orta sınıfın yıllar süren borç karşılığında konut edinebilmesi anlaşılıyor. Konut almak, bir yatırım olarak görüldüğünden, birden fazla ev-bina-ofis sahibi olan çok. Üstelik hayat pahalılığı herkesi canından bezdirir, başta İstanbul'da olmak üzere kiralık konut sorunu yaşanırken değil alt gelir grubunun, orta sınıfın konut alabilmesi çok zor. Öte yandan, 2022'nin Ekim'inde Meclis'e verilen önergeyle yeni bir imar affının çıkması beklentisi var. Ancak barınma hakkından ziyade kaçak yapıların ruhsatlandırılmasına, dolayısıyla olmayacak yerlerde, olmayacak malzemelerle illegal yapılaşmaya yol açan bu uygulama, çarpık ve güvensiz yapılaşma demek. Türkiye'de emlak, bir geçim ve yatırım aracı olması. Ferdi Akarsu ve Mehveş Evin, bu haftaki Yeşil Dalga'da imar affından yola çıkarak Türkiye'deki konut çılgınlığın, sadece sosyal ve ekonomik değil ekolojik faturasını da çıkardı.

Yeni Şafak Podcast
Süleyman Seyfi Öğün - Çin tarzı

Yeni Şafak Podcast

Play Episode Listen Later Dec 1, 2022 5:45


Sermâye birikiminin insânî yollardan sağlandığı tek bir misâl göstermek mümkün değildir. Servet târihi için de böyleydi. Ama bu, sermâye birikiminin insanlığa yaşattıklarıyla mukayese kabûl etmeyecektir. Sermâye birikiminin târihi kan ve gözyaşı ile yazılıyor. Çin'den son zamanlarda gelen, kalkışma haberlerine baktığım zaman aklıma ilk gelen de budur. Kapitalist sömürü piyasa şartlarında içe doğru, dünyâ işbölümünün yeniden yapılandırılması bağlamında dışa dönük olarak işliyor. Bu, içeride emeğin baskılanması ve sömürülmesi, dışarıda ise sermâyenin genişlemesi çerçevesinde proleter ulusların aynı sömürüye mâruz bırakılmasını ifâde ediyor. Vakıa ve hâdiselerin safhalarına baktığımızda bu iç ve dış dinamikler arasında hayret verici ilişkiler olduğunu da görüyoruz. Çarpık ve eşitsiz dünyâ işbölümünün sağladığı fırsatlar üzerinden bir refah yanılsaması yaşanıyor. (Orta sınıflaşma bunun diğer ismi). Merkez birikim toplumlarında sermâye, yarı merkez ve çeper dünyâların dünyânın artığını çekerek, bunun bir kısmını kendi işçi sınıflarına aktarabiliyor. Bilhassa II.Umûmî Harp sonrasında yaşanan da bu olmuş; yeniden bölüşümcü refah toplumları ortaya çıkmıştır. Amerikan toplumunun kültürel olarak dünyâya pompaladığı refah veyâ tüketim toplumunun standartları bu artık çekme işinin fonksiyonudur. Demokratik yapılar bunun siyâsî ve hukûkî veçhesini ortaya koyar. Kaba bir takvimlemeyle 1945-1970 sonlarına kadar devâm eden hegemonik medeniyet kurgusu olarak bunun üzerine oturur. Senaryosu basite şudur: “Üretin, zengin olun, paylaşın ve refaha erin”.. Elbette bunun çeşitlemeleri de vardı. Meselâ Komünist Blok, yeniden bölüşümü pazarlığa kapatıyor, refahı erteliyordu. Sovyet halklarına, “evvelâ kavgasız gürültüsüz, tam bir itaatkârlıkla çalışalım. Bunun nimetlerine belki bu fedâkârlıkta bulunan nesiller değil ama sonrakiler elbette ulaşacaktır” deniliyordu. Bahsedilen refah toplumuydu. Batı ise, Sovyetler'in ertelediği işi, yâni demokratik yeniden bölüşümü cârî kılıyor ve ideolojik bir üstünlük ele geçiriyordu. Postkolonyal toplumlara, tâze uluslara sunulan reçete farklı değildi. Onlara söylenen şuydu: “Bağımsızlık istediniz, verdik..Artık nazar etmeyin, çalışın, sizin de olur” deniliyordu. Hâlbuki bu, tâze uluslar için çıkmaz bir sokaktı. Unutturulan, yeni postkolonyal işbölümünde, kolonyal devirlerdeki ekonomik ayrıcalıkların titizlikle muhafaza edilmiş olmasıydı. Sermâye eksikliği ve ekonomik sömürünün devâm etmesi bu toplumların başta “devlet” olmak üzere yeni kazanımlarını da çürüten, bir iç talan, irtikap, rüşvet ağlarını, iç savaşları, başta darbeler olmak üzere çeşitli siyâsal istikrarsızlıkları doğurmaktan başka bir işe yaramadı.

Hizmetten
İmkan ve servet zehirlenmesi... | M.Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Nov 28, 2022 6:18


“Allah'a yemin ederim ki, ben sizin fakr u zarurete düşmenizden endişe duymuyorum. Fakat…” * Aşere-i Mübeşşere'den Ebu Ubeyde b. Cerrah (radıyallahu anh) Bahreyn'den çok miktarda mal getirdiğinde Ashâb-ı Kirâm'dan bazıları, ondan pay almak için beklerken, Rasûl-ü Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), mealen şöyle buyurmuştu: “Allah'a yemin ederim ki, ben sizin fakr u zarurete düşmenizden endişe duymuyorum. Ben asıl, sizden evvelkilerin sahip olduğu gibi geniş imkânlara sahip olmanız ve onların birbirini çekemeyip, rekâbet edip helâk olmaları gibi sizin de birbirinize haset edip helâk olmanızdan korkuyorum.” * Evet, çok mal elde etme arzusu, bu konuda kıskançlık duygusu ve rekabet hissi de insanın manevi hayatını tehdit eden bir zehirdir. İnsanı öyle bir zehirler ki, artık o kimse himmetini bütünüyle ona sarf eder; tabii onun dışındaki bütün değerlere de sırtını döner. Müslümanlara karşı sırtını dönme.. dine, imana hizmet edenlere karşı sırtını dönme.. milletin ikbal bayrağını sağda solda dalgalandırmaya karşı sırtını dönme.. hatta sırtını dönme şöyle dursun, kinle nefretle üzerlerine yürüme, o insanın hali olur ki bütün bunlar öyle bir zehirlenmenin sonucudur. * Servet edinme düşüncesi, mal mülk arzusu ve para hırsı tarih boyu insanların büyük çoğunluğunun en ciddi zaaflarından biri olmuştur. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde bu hakikati şu ifadeleriyle beyan buyurur: “ Ademoğlunun bir (diğer rivayette iki) vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister, onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz, gözünü doyurmaz. Şu kadar var ki, Allah tevbe edenin tevbesini kabul buyurur.” Evet, doyma bilmeyen bir hırsla sürekli daha fazlasını isteme ve her şeyi ele geçirme gayreti içine girme çoğunluğun zaafı olan bir husustur. Esasında toplumdaki pek çok kavga ve çatışmanın arkasında da böyle bir menfaat yarışı yer almaktadır. Sabır; hem zirve insanların hâli hem de zirveleşme yolunda olanların güç kaynağıdır. * İbn-i Hacer el-Askalânî hazretlerinin “Münebbihât” adlı eserinde, Hazreti Ali'ye (radıyallâhu anh) isnat edilen şu hakikatler dünyanın cazibedar güzelliklerine aldanmamayı ve hep akıbet endişesiyle yaşamayı gerektirmektedir: يَا مَنْ بِدُنْيَاهُ اشْتَغَلْ قَدْ غَرَّهُ طُولُ الْأَمَلْ أَوَلَمْ يَزَلْ فِي غَفْلَةٍ حَتَّى دَنَا مِنْهُ الْأَجَلْ اَلْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً وَالْقَبْرُ صُنْدُوقُ الْعَمَلْ اِصْبِرْ عَلَى أَهْوَالِهَا لَا مَوْتَ إِلَّا بِالْأَجَلْ “Ey dünya meşgaleleriyle oyalanan zavallı! Upuzun bir ömür ümidiyle hep aldandın! Yetmez mi artık bunca gaflet ve umursamazlığın? Zira bak, yaklaştı ötelere yolculuk zamanın! Unutma, ölüm çıkıp gelir bir gün ansızın! Seni bekliyor kabir, o ki amel sandığın. Öyleyse, dünyanın sıkıntı ve belâlarından sabra sığın! Bilesin ki ecel gelmeden gerçekleşmez ölüm ayrılığın!” * Bir sabır çeşidi de, mubah çerçevede görünse bile dünyanın cazibedar güzelliklerine karşı sabırdır. Evet, dünya göz kamaştırıcı şualarıyla gözümüzün içine yöneldiği zaman, ona karşı kararlı ve dimdik durabilme de çetin sabırlardan bir tanesidir.

Hizmetten
”Zira sen cisminle değil kalbinle/ruhunla insansın” | M.Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Nov 22, 2022 7:17


Bu video 31/07/2016 tarihinde yayınlanan “SABRIN KADARSIN!..” isimli bamtelinden alınmıştır. Tamamı burada: https://youtu.be/x5_osG7oVCs “Allah'a yemin ederim ki, ben sizin fakr u zarurete düşmenizden endişe duymuyorum. Fakat…” * Aşere-i Mübeşşere'den Ebu Ubeyde b. Cerrah (radıyallahu anh) Bahreyn'den çok miktarda mal getirdiğinde Ashâb-ı Kirâm'dan bazıları, ondan pay almak için beklerken, Rasûl-ü Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), mealen şöyle buyurmuştu: “Allah'a yemin ederim ki, ben sizin fakr u zarurete düşmenizden endişe duymuyorum. Ben asıl, sizden evvelkilerin sahip olduğu gibi geniş imkânlara sahip olmanız ve onların birbirini çekemeyip, rekâbet edip helâk olmaları gibi sizin de birbirinize haset edip helâk olmanızdan korkuyorum.” * Evet, çok mal elde etme arzusu, bu konuda kıskançlık duygusu ve rekabet hissi de insanın manevi hayatını tehdit eden bir zehirdir. İnsanı öyle bir zehirler ki, artık o kimse himmetini bütünüyle ona sarf eder; tabii onun dışındaki bütün değerlere de sırtını döner. Müslümanlara karşı sırtını dönme.. dine, imana hizmet edenlere karşı sırtını dönme.. milletin ikbal bayrağını sağda solda dalgalandırmaya karşı sırtını dönme.. hatta sırtını dönme şöyle dursun, kinle nefretle üzerlerine yürüme, o insanın hali olur ki bütün bunlar öyle bir zehirlenmenin sonucudur. * Servet edinme düşüncesi, mal mülk arzusu ve para hırsı tarih boyu insanların büyük çoğunluğunun en ciddi zaaflarından biri olmuştur. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde bu hakikati şu ifadeleriyle beyan buyurur: “Âdemoğlunun bir (diğer rivayette iki) vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister, onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz, gözünü doyurmaz. Şu kadar var ki, Allah tevbe edenin tevbesini kabul buyurur.” Evet, doyma bilmeyen bir hırsla sürekli daha fazlasını isteme ve her şeyi ele geçirme gayreti içine girme çoğunluğun zaafı olan bir husustur. Esasında toplumdaki pek çok kavga ve çatışmanın arkasında da böyle bir menfaat yarışı yer almaktadır. Sabır; hem zirve insanların hâli hem de zirveleşme yolunda olanların güç kaynağıdır. * İbn-i Hacer el-Askalânî hazretlerinin “Münebbihât” adlı eserinde, Hazreti Ali'ye (radıyallâhu anh) isnat edilen şu hakikatler dünyanın cazibedar güzelliklerine aldanmamayı ve hep akıbet endişesiyle yaşamayı gerektirmektedir: “Ey dünya meşgaleleriyle oyalanan zavallı! Upuzun bir ömür ümidiyle hep aldandın! Yetmez mi artık bunca gaflet ve umursamazlığın? Zira bak, yaklaştı ötelere yolculuk zamanın! Unutma, ölüm çıkıp gelir bir gün ansızın! Seni bekliyor kabir, o ki amel sandığın. Öyleyse, dünyanın sıkıntı ve belâlarından sabra sığın! Bilesin ki ecel gelmeden gerçekleşmez ölüm ayrılığın!” * Bir sabır çeşidi de, mubah çerçevede görünse bile dünyanın cazibedar güzelliklerine karşı sabırdır. Evet, dünya göz kamaştırıcı şualarıyla gözümüzün içine yöneldiği zaman, ona karşı kararlı ve dimdik durabilme de çetin sabırlardan bir tanesidir.

Culte - RTS
Culte en direct du Temple de Vandoeuvres (3/3)

Culte - RTS

Play Episode Listen Later Nov 6, 2022 58:11


Culte en direct du Temple de Vandoeuvres (3/3), avec Marc Pernot pour la prédication et la liturgie. Avec la participation musicale de Jean-Christophe Aubert à l'orgue et Lisette Aubert à la viole de gambe. Présentation : Marin Piguet Lecture biblique : Luc, chapitre 19, versets 1 à 9 Croire avec les autres ou contre les autres? La prédication - la dernière d'un série de trois - est inspirée du livre «De l'art de douter et de croire, d'ignorer et de savoir» de Sébastien Castellion. Il était attaché au temple de Vandœuvres pour la prédication en 1542. Il est reconnu comme un des tout premiers précurseurs de la liberté de conscience. Ami et disciple de Calvin, il va néanmoins s'indigner de l'attitude de Calvin et de Bèze face à Servet. La liturgie sera tirée de la Mémoire de la Réformation, avec des prières de l'époque.

La rosa de los vientos
Pasajes de la Historia: Miguel Servet

La rosa de los vientos

Play Episode Listen Later Oct 20, 2022 22:05


Juan Antonio Cebrián nos traslada en Pasajes de la Historia de 'La rosa de los vientos' hasta el siglo XVI para repasar la vida de Miguel de Servet. Se trata de un teólogo y científico español famoso por su trabajo sobre la circulación pulmonar y por participar en la Reforma Protestante, que desarrolló una cristología contraria a la Santísima Trinidad.

Fidiro Kahvesi
83- Gurur ve Önyargı: Bir Nesli Mahveden Aşk Hikayesi [Film]

Fidiro Kahvesi

Play Episode Listen Later Aug 31, 2022 124:20


Fidiro Kahvesi bu bölümünde Jane Austen'ın sevilen romanı Gurur ve Önyargı'nın 2005 tarihli film uyarlamasını konuşuyor. Joe Wright'ın yönetmenliğini, Keira Knightley ve Matthew MacFadyen'ınsa başrollerini üstlendiği bu görsel ve müziksel şölenin incelemesi, Hikmet Hanım ve Süreya'nın ekonomi tarihi bilgileri ve Servet'in kendini yapmaktan alıkoyamadığı 1995 BBC dizisi karşılaştırmalarıyla daha da koyulaşıyor.  Bennett kızları babaları ölünce neden fakirliğe mahkum olacaktı? Lizzy ilk protofeminist, Darcy anlaşılamamış bir introvert miydi? Yönetmen Wright neden Darcy'nin tüm evlilik teklifi sahnelerini değiştirmişti? Mr.Collins'in bağışlanamaz hareketleri nelerdi? Bunlar ve pek çok sorunun cevabı için bölümü dinlemeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın! Kayıtta klibi kullanılan audiobook: https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewAudiobook?id=1445220910Support the show

Günün ve Güncelin Edebiyatı
Servet İnandı ile Flaneur Books ve grafik roman üzerine

Günün ve Güncelin Edebiyatı

Play Episode Listen Later Jul 7, 2022 18:11


Servet İnandı ile Flaneur Books ve Grafik Roman hakkında konuşuyoruz.

Günün ve Güncelin Edebiyatı
Servet İnandı ile Flaneur Books ve grafik roman üzerine

Günün ve Güncelin Edebiyatı

Play Episode Listen Later Jul 7, 2022 18:11


Servet İnandı ile Flaneur Books ve Grafik Roman hakkında konuşuyor

Onda Aragonesa
La emboscada del servet (ep 49)

Onda Aragonesa

Play Episode Listen Later Jun 5, 2022 10:51


El Sudoku De Papá 23/5/2022 Emisora de radio de Zaragoza para todo Aragon La radio que nos une 🎙96.7 FM Zaragoza 🎙105.0 FM Fuentes de Ebro

FETT & Rauchig
EP 64 - Ghostkitchens und New York Streetfood mit THE SIT

FETT & Rauchig

Play Episode Listen Later Jun 4, 2022 49:45


Warum gibt es eigentlich keine geilen Bagels in Deutschland?! - Diese Frage hat den Stein ins Rollen gebracht für diese äußerst interessante Episode mit THE SIT aus Nürnberg. Wir sprechen nicht nur über Bagels, leckeres New-York-Streetfood und das noch recht unbekannte Konzept der Ghostkitchen, nein, wir reden heute auch mal ganz offen darüber, was bei Lieferdiensten und der Gastro zur Zeit so gar nicht passt und wie Servet und Mehmet versuchen einen neuen Standard in Sachen Lieferessen zu setzen!Falls ihr aus Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach oder Herzogenaurach kommt, könnt ihr euch mit dem Rabattcode - fettundrauchig - selbst davon überzeugen und dabei noch 20% sparen. #notasponsor (ab 05.06.22)FETT & Rauchig findest du auch auf INSTAGRAM: fettundrauchigWer FETT & Rauchig unterstützen möchte, der kann das hier tun! https://www.patreon.com/fettundrauchigIch freue mich außerdem sehr, wenn ihr den Podcast bei iTunes und Spotify bewertet und auch, wenn ihr euren Freunden, Kollegen oder sogar euren Feinden von Fett & Rauchig erzählt!Unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter https://art19.com/privacy. Die Datenschutzrichtlinien für Kalifornien sind unter https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info abrufbar.

Artı Tv
"Konut, barınma aracından servet birikimini koruma aracına dönüştü" | Pelin Cengiz ile Ekolojik Odak

Artı Tv

Play Episode Listen Later May 22, 2022 44:09


"Konut, barınma aracından servet birikimini koruma aracına dönüştü" | Pelin Cengiz ile Ekolojik Odak by Artı TV

Trend Topic
130: Bugün 1 Mayıs!

Trend Topic

Play Episode Listen Later May 1, 2022 14:08


Bugün İşçi Bayramı. Türkiye'deki emekçilerin durumunu gözden geçirmek için güzel bir gün. Servet bölüşümünde adaletsizliğin arşa çıktığı bu dönemde, 1 Mayıs gereken heyecanı yaratabiliyor mu? Hepsi bu bölümde...Bu podcast, Decathlon hakkında reklam içerir.Decathlon Mayfest kapsamında 5 büyük şehirde gerçekleşecek olan (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da) ücretsiz ve sürpriz ödüllerle dolu spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Mayıs ayı boyunca atölye hizmeti veren Decathlon mağazalarında ücretsiz bisiklet check up hizmetinden yararlanabilir ve aya özel fırsat ürünlerini keşfedebilirsiniz.Decathlon Mayfest fırsatlarını detaylı incelemek için tıklayın...See Privacy Policy at https://art19.com/privacy and California Privacy Notice at https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Artı Tv
Özcan: Türkiye Tarihinin En Büyük Servet Transferini Yapıyor | Özgün Emre Koç Ile Rota 2 Bölüm

Artı Tv

Play Episode Listen Later Apr 22, 2022 52:55


Özcan: Türkiye Tarihinin En Büyük Servet Transferini Yapıyor | Özgün Emre Koç Ile Rota 2 Bölüm by Artı TV

Noche de lobos
Programa 420 (FICAL, Mesenktet, Chatarra, Brigada Suicida, Blind Guardian, Rammstein)

Noche de lobos

Play Episode Listen Later Mar 27, 2022 135:00


420ª Noche de Lobos, que hoy vamos a dedicar a repasar la actualidad después de tanta visita. Con todo este matu de aqui debajo: Russkaja, Festival Internacional de Cerveza Artesano de Llangréu, DAKIDARRÍA, Mesenktet, Desorden, RADIOCRIMEN, MINOS, Chatarra, Adormidera, Brigada Suicida, A Tercio Pelao, BajopresióN, The Rolling Stones, Rammstein, Blind Guardian, U.D.O., Nazareth, Secta, Servet, One Burning Match, Handsome Jack y Totengott

Yön Radyo
Sesli Köşe-Fikret Bila-'İktidar korumalı servet aktarımı'

Yön Radyo

Play Episode Listen Later Mar 23, 2022 4:35


Sesli Köşe-Fikret Bila-'İktidar korumalı servet aktarımı'

Pak Schaal Podcast
S02E29: 'Te groot voor het servet, te klein voor het tafellaken'

Pak Schaal Podcast

Play Episode Listen Later Mar 17, 2022 66:05


Ajax werd uitgeschakeld in de Champions League, dus is er een therapiesessie ingepland voor Arco. Al schoof hij eigenlijk vrij goed gemutst aan naast Freek Jansen. In aflevering 29 gaat het over hoe het nu verder moet en of de keuze voor Klaas Jan Huntelaar een goede is. De Klassieker komt er ook aan en Horace Cohen wordt gebeld. Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Noche de lobos
Programa 414 (Servet, Crudo, Kasparrata, Jipis atómicos, Lovebites)

Noche de lobos

Play Episode Listen Later Feb 13, 2022 120:00


En el día de la radio, l@s llob@s lo vamos a celebrar trabayando, para traeros la 414ª edición esta medianoche.Con todo esto de aquí debajo:Dixebra Rock n'Asturianu, CRUDO, Servet, Ke Trabaje Rita Podcast, Lagwagon, The Fall Of Atlantis, DESVAN FEST III, XpresidentX, Easy Rider, Kasparrata, Ruta 57, Jipis Atómicos, Alestorm, Leyendas del Rock [Oficial], Crystal Viper, NOVA TWINS, LOVEBITES, Sabaton, HOMICIDE Death Metal, La casa fantom, Desaniciu, Mad Rovers y Twisted Sister

Late Night Health
Love At Last - Finding Love Late in Life

Late Night Health

Play Episode Listen Later Jan 3, 2022 25:05


Brian McGowan is a former Wall Street management consultant. He is currently writing a book entitled, “Just Another Day of Hell in Paradise,” which chronicles the epic journey of his wife's illness. Due to a rare liver condition that left her in a state not unlike the boy in the bubble, she was unable to win the battle, and died on a beach in Hawaii in 2015.Servet Hasan is a best-selling author, public speaker, and radio host, among other media endeavors. She has published several books for Llewellyn Worldwide Publishers, and her latest, “Growing Old Sucks, But It Doesn't Have To,” which she co-authored with Mark Alyn.Both in their sixties, they initially connected when Servet agreed to consult on Brian's book. Having lost her husband over two decades ago, and Brian a recent widow, the two struck up a conversation that moved beyond business into their own personal struggles. Each conveyed how difficult it was to find intimacy again, or frankly, whether either of them dared to take that leap of love in the first place.Servet and Brian chat with Mark Alyn about love on this episode of Late Night Health.

Late Night Health Radio
Love At Last - Finding Love Late in Life

Late Night Health Radio

Play Episode Listen Later Jan 3, 2022 25:05


Brian McGowan is a former Wall Street management consultant. He is currently writing a book entitled, “Just Another Day of Hell in Paradise,” which chronicles the epic journey of his wife's illness. Due to a rare liver condition that left her in a state not unlike the boy in the bubble, she was unable to win the battle, and died on a beach in Hawaii in 2015.Servet Hasan is a best-selling author, public speaker, and radio host, among other media endeavors. She has published several books for Llewellyn Worldwide Publishers, and her latest, “Growing Old Sucks, But It Doesn't Have To,” which she co-authored with Mark Alyn.Both in their sixties, they initially connected when Servet agreed to consult on Brian's book. Having lost her husband over two decades ago, and Brian a recent widow, the two struck up a conversation that moved beyond business into their own personal struggles. Each conveyed how difficult it was to find intimacy again, or frankly, whether either of them dared to take that leap of love in the first place.Servet and Brian chat with Mark Alyn about love on this episode of Late Night Health.

Yeni Şafak Podcast
YAŞAR SÜNGÜ - Fırtınalı zamanlarda ışığı yanan ev gibi olmak

Yeni Şafak Podcast

Play Episode Listen Later Dec 25, 2021 4:52


Servet biriktirenler zengin değildir, sadece yükleri çoktur. Onların Eminönü'nde, Sirkeci'de Mercan'da, toptancı hallerinde, iş hanlarında çalışan hamallardan tek farkları şudur; Hamallar taşıdıkları malların kendilerine ait olmadığını bilirler, servet ve mal-mülk biriktirenler bunları kendilerinin sanır. Hamallar biraz sonra yükleri sahiplerine vereceklerini bilirler, mal ve para biriktirenler vermemek için mücadele eder. Hamallar sırtlarındaki yükü indirdiklerinde sevinirler, bunlar sırtlarındaki yük azalınca ağlarlar. Yani ne onların övünülecek bir durumu vardır aslında ne de başkaları tarafından imrenilecek durumları.

Medyascope.tv Podcast
Acayip Zamanlar (50): Gelir dağılımından servet dağılımına

Medyascope.tv Podcast

Play Episode Listen Later Dec 25, 2021 25:18


“Acayip Zamanlar” programının 50. bölümünde Güven Borça ve Cemalettin Nuri Taşcı, varlık dağılımındaki eşitsizliği ele aldı.

Aposto! Altı Otuz
Aposto! Gündem | 22 Aralık - Servet transferi mi, finansal alternatif mi?

Aposto! Altı Otuz

Play Episode Listen Later Dec 22, 2021 8:39


Günaydın. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününün detayları açıklandı. Muhalefet yeni finansal araçlara tepki gösterdi. ING, Fransa'daki perakende bankacılık operasyonlarını sonlandıracağını açıkladı. Bugünün bülteni Mükellef destekleriyle ulaşıyor. Fotoğraf: Deniz Sabuncu

Artı Tv
Durmuş: Muhalefet Servet Vergisi Ve Kamulaştırmaları Konuşmalı | Çetele Bölüm 1

Artı Tv

Play Episode Listen Later Dec 21, 2021 48:40


Durmuş: Muhalefet Servet Vergisi Ve Kamulaştırmaları Konuşmalı | Çetele Bölüm 1 by Artı TV

La Ventana
Acontece que no es poco | Servet, el negacionista de la trinidad

La Ventana

Play Episode Listen Later Oct 28, 2021 12:46


Aunque por mucha razón que tuviera lo ataron a un palo, de pie encima de unos leños, y lo achicharraron, por hereje, en una colina de Ginebra. Por Nieves Concostrina.

Cualquier tiempo pasado fue anterior
Acontece que no es poco | Servet, el negacionista de la trinidad

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Play Episode Listen Later Oct 28, 2021 12:46


Aunque por mucha razón que tuviera lo ataron a un palo, de pie encima de unos leños, y lo achicharraron, por hereje, en una colina de Ginebra. Por Nieves Concostrina.

Acontece que no es poco con Nieves Concostrina
Acontece que no es poco | Servet, el negacionista de la trinidad

Acontece que no es poco con Nieves Concostrina

Play Episode Listen Later Oct 28, 2021 12:46


Aunque por mucha razón que tuviera lo ataron a un palo, de pie encima de unos leños, y lo achicharraron, por hereje, en una colina de Ginebra. Por Nieves Concostrina.

Günün ve Güncelin Edebiyatı
"Servet-i Fünun Manzaraları"

Günün ve Güncelin Edebiyatı

Play Episode Listen Later Oct 7, 2021 23:11


Gürbey Hiz ile Manifold'da yayımlanan Servet-i Fünun Manzaraları'nı konuşuyoruz.

Günün ve Güncelin Edebiyatı
"Servet-i Fünun Manzaraları"

Günün ve Güncelin Edebiyatı

Play Episode Listen Later Oct 7, 2021 23:11


Gürbey Hiz ile Manifold'da yayımlanan Servet-i Fünun Manzaraları'nı konuşuyoruz.

Tiempo de Fe con Cristo
Servet; en el ministerio de Calvino, parte final

Tiempo de Fe con Cristo

Play Episode Listen Later Sep 15, 2021 3:46


Esta es la vigésima segunda edición en la segunda temporada de tu podcast de Tiempo de Fe con Cristo. En la cual finalizó con la participación de Servet en el ministerio de Calvino. Edifícate y gózate. --- Support this podcast: https://anchor.fm/tiempodefeconcristo/support

Noche de lobos
Programa 393 (Nordeste, MSM, Servet, Tako, El Drogas, Iron Maiden, Thunder, Korpiklaani)

Noche de lobos

Play Episode Listen Later Sep 12, 2021 240:00


Una medianoche más, y aunque por Uviéu anden de folixa, (ensin Pinón, eso sí) os estaremos esperando para una nueva ración, la 393, de vuestra Noche de Lobos. Con todo este percal de aquí debajo:Acid Mess, Grupo musical Gijonés "Nordeste", M.S.M, Monasthyr, Servet, Premios AMAS, NueveConDiez, Blowfuse, The Parrots, BALA, Angelus Apatrida, NEO Rock, MEGARA, El Drogas, Crisix, Tako, Mamvth Official, Iron Maiden, Thunder, Korpiklaani y Los Suaves (Ourense)

Tiempo de Fe con Cristo
Servet en el ministerio de Calvino, séptima parte

Tiempo de Fe con Cristo

Play Episode Listen Later Sep 8, 2021 5:22


Esta es la vigésima edición en la segunda temporada de tu podcast de Tiempo de Fe con Cristo. En la cual continuó con la participación de Servet en el ministerio de Calvino. Edifícate y gózate. --- Support this podcast: https://anchor.fm/tiempodefeconcristo/support

Yeni Şafak Podcast
Faruk Beşer - Hz. Ali'nin İlim Ve Servet Kıyaslaması

Yeni Şafak Podcast

Play Episode Listen Later Sep 4, 2021 4:45


Sevemedim ve takip edemiyorum ama herkes gibi bizi de telefonlardaki sohbet gruplarına ekleyenler olur. Bazıları ilgili olduğumuz oluşumlar için zaten gerekli haberleşmeleri sağlar. Bazılarında boş konuşmayan çok değerli alimler vardır, onlardan istifade ederiz. Bekletiriz, mesajlar yığılınca hızlı göz gezdirip hepsini sileriz. Göz gezdiririz çünkü bu mesajlarda bazen çok faydalı bilgiler de bulunur, onları kolayca okur ve gerekirse arşivinize kaydedersiniz. Hepsini okumanız malayani ve zaman israfı olabilir. Ama yine de başka meşgalesi olmayanlar için boşa zaman harcamaktan daha iyidir. Geçtiğimiz günlerde gruplarımızdaki iki değerli hadis alimi; Bünyamin Erul ve Raşit Küçük hocalarımız eş zamanlı olarak Arapça aslıyla paylaştıkları, Hz. Ali'ye nispet edilen aşağıdaki güzel sözleri özellikle ehli ilim duysun diye çevirerek vermek istiyorum. Böyle sözler Nasrettin Hoca'ya nispet edilen fıkralar gibi çoğu zaman anonimdir, söyleyenine nispeti kesin değildir. Ama güzel ve anlamlı olmaları onları herkesin kabulü haline getirmiştir. Değerli bir zata nispet edilmeleri sadece iltifatı artırır. Yoksa böyle sözlerde önemli olan söyleyenlerden önce söylenenlerdir. Hz. Ali'nin bu sözleri, rivayeti zayıf bulunmakla birlikte pek çok önemli alim tarafından nakledilmiştir. İşte o sözlerden: Hz. Ali'ye sordular, ilim mi daha değerlidir mal mı? İlim daha değerlidir diye cevap verdi. Buna deliliniz nedir diye sordular, şu inci mercan sözleri söyledi: ‘Çünkü ilim nebilerin mirasıdır, mal ve servet ise Karun'un, Hâman'ın ve Firavun'un mirasıdır. Malı sen korumak zorundasın, ilim ise seni korur. Malı olanın pek çok düşmanı vardır, ilmi olanın ise dostları çoktur. Malı harcarsan azalır, ama ilim harcadıkça çoğalır. Mal sahibi cimrilik ve pintilikle de anılabilir, ilim sahibi ise her zaman saygı ve ikramla anılır. Mal çalınır diye korkulur, ilim için böyle bir endişe olmaz. Mal sahibi kıyamet günü malından hesaba çekilir, ilim sahibi ise o gün dostlarına şefaat eder. (Bu cümleye şöyle bir not düşmeliyiz: Aslında ilim sahiplerinin hesabı da diğerinden daha kolay değildir. Ama kavram olarak ilmin amele dönüşen bilgi olduğu düşünülürse bu ilmin sahibi onunla amel etmekle hesabını zaten vermiş sayılır. Şatıbi, Muvafakat adlı şaheserinin girişinde bilgilerin sıralaması yaparken, bir bilgiye ilim denebilmesi için onun sahibini gereğiyle amel etmeye zorlayacağını söyler). Devam edelim.

Tiempo de Fe con Cristo
Servet en el ministerio de Calvino, sexta parte

Tiempo de Fe con Cristo

Play Episode Listen Later Sep 1, 2021 3:02


Esta es la décimo octava edición en la segunda temporada de tu podcast de Tiempo. En la cual te sigo compartiendo la participación de Servet en el ministerio de Calvino. Edifícate y gózate. --- Support this podcast: https://anchor.fm/tiempodefeconcristo/support

Yön Radyo
Sesli Köşe Esfender Korkmaz 'Gelir ve servet transferi '

Yön Radyo

Play Episode Listen Later Aug 29, 2021 3:52


Esfender Korkmaz 'Gelir ve servet transferi '

Tiempo de Fe con Cristo
Servet en el ministerio de Calvino, quinta parte

Tiempo de Fe con Cristo

Play Episode Listen Later Aug 25, 2021 4:13


Esta es la décimo sexta edición en la segunda temporada de tu podcast de Tiempo de Fe con Cristo. En la misma continuó con Servet en el ministerio de Calvino. Edifícate y gózate. --- Support this podcast: https://anchor.fm/tiempodefeconcristo/support

Tiempo de Fe con Cristo
Miguel Servet; en el ministerio de Calvino, cuarta parte

Tiempo de Fe con Cristo

Play Episode Listen Later Aug 18, 2021 3:53


Esta es la décimo cuarta edición en la segunda temporada de tu podcast de Tiempo de Fe con Cristo. En la misma continuó con la serie Servet en el ministerio de Calvino. Edifícate y gózate. Aquí te comparto el link de la edición especial titulada ¿Somos perseguidos los cristianos? https://anchor.fm/tiempodefeconcristo/episodes/Somos-perseguidos-los-cristianos-e162f9upara que la escuches. --- Support this podcast: https://anchor.fm/tiempodefeconcristo/support

Fidiro Kahvesi
42- RAMY Maratonu 3: Çilekler ve Dindar Kadınlara Münasip Günahlar

Fidiro Kahvesi

Play Episode Listen Later Aug 16, 2021 40:23


FiDiRo Kahvesi bu kaydında Ramy dizisinin 'Çilekler' ve 'Ramazan'ı Eda Etmek' isimli dördüncü ve beşinci bölümlerini ele alıyor. Servet ve Matmazel Luna'nın, Ramy'nin 11 Eylül olaylarına tekabül eden ergenlik sıkıntıları, korku dolu rüyaları ve Ramazan ayının hakkını verme konusundaki tartışmalı çabalarından bahsederken, müdavimlerimizin kendi değer ölçülerini ve kişisel tecrüblerini de masaya yatırdığı hem sıcak hem de zorlu bir muhabbet sizleri bekliyor. Siz de aramıza buyrun ve dinledikten sonra yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!  [Ramy S1B4-5]Müzik: Ahmet Kaan Güney

Tiempo de Fe con Cristo
Miguel Servet en el ministerio de Calvino, tercera parte

Tiempo de Fe con Cristo

Play Episode Listen Later Aug 11, 2021 4:19


Esta es la duodécima edición en la segunda temporada de tu podcast de Tiempo de Fe con Cristo. En la misma te presento la tercera parte de Servet en el ministerio de Calvino. Edifícate y gózate. --- Support this podcast: https://anchor.fm/tiempodefeconcristo/support

Tiempo de Fe con Cristo
Miguel Servet en el ministerio de Calvino, segunda parte

Tiempo de Fe con Cristo

Play Episode Listen Later Aug 4, 2021 4:20


Esta es la décima edición de la segunda temporada de tu podcast de Tiempo de Fe con Cristo. En la misma continuó con la influencia de Servet en Calvino. Edifícate y gózate. --- Support this podcast: https://anchor.fm/tiempodefeconcristo/support

Under the Microscope
140. Electron Dances in Atomically Thin Crystals ft. Servet Ozdemir

Under the Microscope

Play Episode Listen Later Jul 28, 2021 22:45


In this episode Pranoti sits down with Servet Ozdemir, Post Doctoral Research Associate in the Institute of Photonics and Quantum Sciences at Heriot-Watt University at the time of recording, to take a deeper dive into Servet‘s research journey. This vintage episode of the Under the Microscope podcast was originally released on 28.07.2021.

Under the Microscope
139. Electron Dances in Atomically Thin Crystals ft. Servet Ozdemir

Under the Microscope

Play Episode Listen Later Jul 26, 2021 8:15


This episode's guest is Servet Ozdemir, who was a Post Doctoral Research Associate in the Institute of Photonics and Quantum Sciences at Heriot-Watt University at the time of recording. This vintage episode of the Under the Microscope podcast was originally released on 26.07.2021.

Artı Tv
Celal Başlangıç Ile Artı Gerçek Bölüm 2 | FETÖ Borsasından Servet Kazandılar

Artı Tv

Play Episode Listen Later Jul 3, 2021 54:34


Celal Başlangıç Ile Artı Gerçek Bölüm 2 | FETÖ Borsasından Servet Kazandılar by Artı TV

Medyascope.tv Podcast
Credit Suisse'in 2021 Küresel Servet Raporu - Konuk: Kerim Rota

Medyascope.tv Podcast

Play Episode Listen Later Jun 28, 2021 16:30


Kerim Rota ile Credit Suisse'in Küresel Servet Raporu üzerine söyleşi: “56 milyon kişi, küresel servetin yüzde 56'sına sahip”

Medyascope.tv Podcast
Gündem: Salgın ve artan gelir-servet eşitsizliği

Medyascope.tv Podcast

Play Episode Listen Later Jun 23, 2021 25:45


Medyascope Gündem'de bu sabah Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Öztürkler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması"nın bölgesel sonuçlarını ve Haziran 2021 Tüketici Güven Endeksi'ni değerlendirdi. Prodüktör: Ali Macit KATIL butonuyla Medyascope'a destek olabilirsiniz → https://bit.ly/3fmHOfP PATREON'dan Medyascope'a destek olabilirsiniz → https://www.patreon.com/medyascopetv Teşekkürler!

Medyascope.tv Podcast
Gündem: Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Türkiye'de gelir ve servet eşitsizliği

Medyascope.tv Podcast

Play Episode Listen Later Jun 16, 2021 23:35


Medyascope Gündem'de bu sabah Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Öztürkler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler üzerinden Türkiye'de gelir ve servet eşitsizliğini değerlendirdi. KATIL butonuyla Medyascope'a destek olabilirsiniz → https://bit.ly/3fmHOfP PATREON'dan Medyascope'a destek olabilirsiniz → https://www.patreon.com/medyascopetv Teşekkürler!

Notas Sueltas
Ep. 12 | ¡Ya no lean más la Biblia!

Notas Sueltas

Play Episode Listen Later Oct 23, 2020 17:28


Mi historia personal con la Biblia ha sido una de amores y desamores. Como a muchos cristianos, me enseñaron desde niño a atesorarla, estudiarla, subrayarla y leerla cada día porque era el pan del cielo. Pero, ¿hasta dónde ese lugar protagónico de la Biblia se ha convertido en algo malsano para los cristianos? ¿Y si dejamos de verla como un arma para perseguir herejías y mejor nos enfocamos en el centro de su mensaje? En este episodio les comparto unas cuantas reflexiones al respecto, en tono muy personal, como siempre. Temas en la conversación: 00:00 | Introducción 01:20 | Cuando creces creyendo que la Biblia es la respuesta para todo 04:45 | La dificultad de tener que respaldar todo lo que pensamos con un sustento bíblico 08:30 | Leer la Biblia no te transforma 11:42 | Los prejuicios se pueden sustentar en la Biblia 14:30 | Dos maneras de leer la Biblia Notas del episodio: "Sobre los judíos y sus mentiras", un escrito anti judío de Martín Lutero: https://books.google.com.co/books/about/Sobre_los_judios_y_sus_mentiras.html?id=G8PGCwAAQBAJ&redir_esc=y "Los cristianismos derrotados", el libro de Antonio Piñero: https://www.amazon.com/-/es/Antonio-Pi%C3%B1ero-S%C3%A1enz/dp/844142005X Un artículo sobre Prisciliano, uno de los primeros herejes oficiales condenados a muerte por la iglesia: https://narcolepticos.com/2019-3-14-prisciliano/ Un artículo sobre el caso de Calvino y Servet: https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-moderna/20190704/47311421490/juan-calvino-hereje-contra-herejes.html Tema musical: Midnight Special - E's Jammy Jams.

Özgür Mumcu ve Eray Özer'le Yeni Haller
Zenginin malı... Ve psikolojisi

Özgür Mumcu ve Eray Özer'le Yeni Haller

Play Episode Listen Later Apr 24, 2020 34:31


Para gerçekten mutluluk getirmiyor mu? Servet zenginlerin beynini nasıl değiştiriyor? Neden zenginler yüzünüze bakınca ne hissettiğinizi anlayamıyor? 2000 gemiyle Atlantik'e açılan Afrikalı bir kraldan dünyadaki dolar milyarderlerinin sürekli çoğalmasına, Midas'ın altına dönen tavuk butundan Amazon'un Jeff Bezos'una zenginleri konuştuk.