Podcasts about onderzoek

  • 334PODCASTS
  • 1,196EPISODES
  • 30mAVG DURATION
  • 5WEEKLY NEW EPISODES
  • Feb 27, 2023LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022

CategoriesBest podcasts about onderzoek

Latest podcast episodes about onderzoek

Met het Oog op Morgen
Met het Oog op Morgen 28-02-2023

Met het Oog op Morgen

Play Episode Listen Later Feb 27, 2023 53:09


Met vandaag: Onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries, Redouan B. en Derk Wiersum morgen gepresenteerd. | Martin van Rijn over zijn onderzoek naar angstcultuur bij publieke omroep. | Saskia De Coster sloot zich op in glazen schrijfhok. | 5v12: gedicht voor je belastingaangifte. Presentatie: Wilfried de Jong.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 8 Mijn Denkgeest Is Voortdurend Bezig Met Voorbije Gedachten

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jan 8, 2023 32:30


Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 8Mijn denkgeest is voortdurend bezig met voorbije gedachten.Dit idee is natuurlijk de reden waarom jij alleen maar het verleden ziet. Niemand ziet werkelijk iets. Hij ziet alleen zijn naar buiten geprojecteerde gedachten. Het feit dat je denkgeest steeds bezig is met het verleden, is de oorzaak van de verkeerde opvatting van tijd waaronder jouw zien lijdt. Je denkgeest kan het heden, de enige tijd die er is, niet vatten. Hij kan daarom tijd niet begrijpen, en kan in feite in het geheel niets begrijpen.De enige volledig ware gedachte die men over het verleden kan hebben is dat het niet hier is. Er alleen al over denken is daarom denken over illusies. Zeer weinigen hebben ingezien wat het werkelijk inhoudt zich een voorstelling van het verleden te maken of vooruit te lopen op de toekomst. Wanneer de denkgeest dit doet, is hij in feite blanco, omdat hij in wezen niet over iets aan het denken is.Het doel van de oefeningen van vandaag is een begin te maken je denkgeest erin te trainen om op te merken wanneer hij in wezen helemaal niet aan het denken is. Zolang gedachteloze ideeën beslag leggen op je denkgeest, wordt de waarheid geblokkeerd. Erkennen dat je denkgeest slechts blanco is geweest, in plaats van te geloven dat hij met werkelijke ideeën is gevuld, is de eerste stap om de weg naar visie te openen.De oefeningen van vandaag moeten met gesloten ogen worden uitgevoerd. Dit heeft als reden dat je eigenlijk niets kunt zien en het zo makkelijker is in te zien dat je niets ziet, hoe levendig je ook een voorstelling van een gedachte maakt. Onderzoek je denkgeest, de gebruikelijke minuut lang, met zo min mogelijk investering van jouw kant en registreer eenvoudig de gedachten die je daar aantreft. Benoem elk naar de hoofdpersoon of het hoofdthema dat erin voorkomt, en ga dan over op de volgende. Leid de oefenperiode in door te zeggen:Ik schijn te denken aan _________.Benoem dan elk van je gedachten concreet, bijvoorbeeld:Ik schijn te denken aan [naam van een persoon], aan [naam van een voorwerp], aan [naam van een emotie],enzovoort, en sluit de periode van gedachtenonderzoek ten slotte af met:Maar mijn denkgeest is voortdurend bezig met voorbije gedachten.Dit kan vandaag vier of vijf keer worden gedaan, tenzij je merkt dat het je irriteert. Als je het lastig vindt, is drie of vier keer voldoende. Maar misschien merk je dat het helpt om je irritatie, of elke andere emotie die het idee van vandaag bij je oproept, in het gedachtenonderzoek zelf op te nemen.

BNR Boardroom | BNR
Boardroompanel over het eigen onderzoek van Jumbo

BNR Boardroom | BNR

Play Episode Listen Later Jan 5, 2023 23:41


Eigen onderzoek bij Jumbo brengt geen strafbare feiten aan het licht, is de kous daarmee af? En: Russen met sancties kunnen nog steeds geld persen uit een Nederlandse firma. Dat en meer bespreken we in het boardroompanel van BNR Zakendoen. Panelleden  Presentator Thomas van Zijl gaat in gesprek met het boardroompanel, dat deze keer bestaat uit:  - Fieke van der Lecq, hoogleraar Pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit Amsterdam en commissaris bij onder andere Achmea en Arriva Nederland. - Annemieke Roobeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Nyenrode en commissaris bij onder andere Eneco en Randstad Holding Nederland. Abonneer je op de Podcast  Ga naar de pagina van het boardroompanel en abonneer je op de podcast, ook te beluisteren via Apple Podcast, Spotify en elke donderdag live om 13:00 uur in BNR Zakendoen. See omnystudio.com/listener for privacy information.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 5 Ik Voel Nooit Onvrede Om De Reden Die Ik Denk

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jan 5, 2023 31:52


Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 5Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk.Dit idee kan, evenals het voorgaande, gebruikt worden bij elke persoon, situatie of gebeurtenis waarvan jij denkt dat die jou pijn bezorgt. Pas het uitdrukkelijk toe op alles waarvan jij gelooft dat het de oorzaak van je onvrede is, en gebruik daarbij de omschrijving van het gevoel in een bewoording die je juist lijkt. De onvrede kan zich voordoen als angst, bezorgdheid, depressiviteit, verontrusting, kwaadheid, haat, jaloezie en nog talloze andere vormen, die je allemaal als verschillend zult waarnemen. Dit is niet waar. Maar tot je geleerd hebt dat de vorm er niet toe doet, is elke vorm geschikt als onderwerp van de oefeningen van de dag. Hetzelfde idee op elke vorm afzonderlijk toepassen is de eerste stap naar de uiteindelijke erkenning dat ze allemaal hetzelfde zijn.Wanneer je het idee van vandaag gebruikt bij een specifieke vermeende oorzaak van enigerlei vorm van onvrede, hanteer dan zowel de naam van de vorm waarin je die onvrede ziet, als de oorzaak die je daaraan toeschrijft. Bijvoorbeeld:Ik voel me niet kwaad op _________ om de reden die ik denk.Ik voel me niet bang voor _________ om de reden die ik denk.Maar nogmaals, dit moet niet in de plaats komen van oefenperioden waarin je eerst je denkgeest onderzoekt op ‘oorzaken' van onvrede waarin je gelooft, en vormen van onvrede die, naar jij meent, daaruit voortvloeien.Je zult het bij deze oefeningen, meer nog dan bij de vorige, misschien moeilijk vinden om willekeurig te zijn en te vermijden dat je sommige onderwerpen zwaarder laat wegen dan andere. Het kan helpen de oefeningen te laten voorafgaan door de volgende stelling:Er zijn geen kleine vormen van onvrede.Ze verstoren mijn innerlijke vrede allemaal evenzeer.Onderzoek dan je denkgeest op alles wat jou verstoort, ongeacht de mate waarin jij denkt dat het dit doet.Misschien merk je ook dat je minder bereid bent het idee van vandaag toe te passen op sommige vermeende bronnen van onvrede dan op andere. Als dit gebeurt, denk dan eerst hieraan:Ik kan niet aan deze vorm van onvrede vasthouden en alle andere loslaten. Voor het doel van deze oefeningen beschouw ik ze daarom allemaal als gelijk.Onderzoek dan, niet langer dan ongeveer een minuut, je denkgeest en probeer een aantal verschillende vormen te achterhalen van dingen die jouw vrede verstoren, ongeacht het relatieve belang dat jij misschien aan ze hecht. Pas het idee van vandaag op elk ervan toe, waarbij je zowel de naam noemt van de bron van de onvrede, zoals jij die ziet, als van het gevoel, zoals jij dat ervaart. Andere voorbeelden zijn:Ik voel me niet bezorgd over _________ om de reden die ik denk.Ik voel me niet neerslachtig over _________ om de reden die ik denk.Drie of vier keer in de loop van de dag is genoeg.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 4 Deze Gedachten Betekenen Niets Ze Zijn Net Als De Dingen Die Ik In Deze Kamer In Deze Straat Uit Dit Raam Op Deze Plek Zie

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jan 4, 2023 32:25


Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 4Deze gedachten betekenen niets. Ze zijn net als de dingen die ik in deze kamer [in deze straat, uit dit raam, op deze plek] zie.In tegenstelling tot de vorige oefeningen, beginnen deze niet met het idee van de dag. Begin deze oefenperioden met ongeveer een minuut lang te letten op de gedachten die door je denkgeest heengaan. Pas dan het idee erop toe. Als je je nu al bewust bent van onprettige gedachten, gebruik deze dan als onderwerp voor het idee. Maar selecteer niet alleen die gedachten die je ‘slecht' vindt. Je zult merken, als je jezelf traint naar je gedachten te kijken, dat ze zo'n mengeling te zien geven dat in zekere zin geen enkele ‘goed' of ‘slecht' genoemd kan worden. Dat is de reden waarom ze niets betekenen.Bij je keuze van onderwerpen voor de toepassing van het idee van vandaag is het zoals gewoonlijk nodig specifiek te zijn. Wees niet bang zowel van ‘goede' als ‘slechte' gedachten gebruik te maken. Niet een ervan geeft jouw werkelijke gedachten weer, die daaronder schuil gaan. De ‘goede' vormen slechts de schaduwen van wat erachter ligt, en schaduwen bemoeilijken het zicht. De ‘slechte' blokkeren het zicht en maken zien onmogelijk. Je wilt ze geen van beide.Dit is een belangrijke oefening, die van tijd tot tijd in iets andere vorm zal worden herhaald. Hier is het streven jou te oefenen in de eerste stappen op weg naar het einddoel het betekenisloze van het betekenisvolle te scheiden. Het is een eerste poging in het leerdoel op lange termijn om het betekenisloze als buiten je en het betekenisvolle binnen je te zien. Het is ook het begin van de training van je denkgeest in het herkennen wat hetzelfde is en wat verschillend.Typeer elke gedachte die je voor de toepassing van het idee van vandaag gebruikt, door de hoofdpersoon of de centrale gebeurtenis daarin, bijvoorbeeld:Deze gedachte over _________ betekent niets.Het is net als de dingen die ik in deze kamer [in deze straat, enzovoort] zie.Je kunt het idee ook gebruiken voor een bepaalde gedachte die je als schadelijk onderkent. Dit gebruik is nuttig, maar kan de meer willekeurige methode die voor de oefeningen moet worden gevolgd niet vervangen. Onderzoek je denkgeest echter niet langer dan ongeveer een minuut. Je bent nog te onervaren om niet aan de neiging toe te geven je doelloos in gedachten te verliezen.Verder kan het je, aangezien deze oefeningen de eerste zijn in hun soort, bijzonder moeilijk vallen elk oordeel in verband met gedachten op te schorten. Herhaal deze oefeningen niet meer dan drie of vier maal in de loop van de dag. We komen er later op terug.

Kee en Van Jole
Onderzoek: politieke partijen afhankelijker van giften

Kee en Van Jole

Play Episode Listen Later Jan 3, 2023 14:55


Traditioneel leven politieke partijen vooral van subsidie en contributie. Maar uit onderzoek van De Nieuws BV blijkt dat de 9 grootste politieke partijen in het verkiezingsjaar 2021 veel meer geld binnen kregen uit donaties, afdrachten en andere alternieve vormen van fonsenwerving, zoals verkoopacties. Die vorm van inkomsten steeg bij elkaar met zo'n 8 miljoen euro, 71%, ten opzichte van 2017, het voorgaande jaar met Tweede Kamerverkiezingen. We bespreken die trend en het toezicht met Ed Anker, lid van de commissie van toezicht op de financiering van politieke partijen en onze eigen onderzoeksredacteur Joost Bekendam. 

Nivoz Podcast
#66 Koen, Michiel, Eveline en Leone: ‘Onderwijs en onderzoek als intieme ontmoetingen.'

Nivoz Podcast

Play Episode Listen Later Dec 29, 2022 51:49


Koen Wessels en Michiel Bos verkennen met NIVOZ-collega's Eveline Oostdijk en Leone de Voogd hun praktijk. Hoe kunnen de relaties in het onderwijs relaties van oprechte ontmoeting worden, in plaats van ‘ik weet dit en geef dat aan jou: einde transactie.'

Met het Oog op Morgen
Met het Oog op Morgen 30-12-2022

Met het Oog op Morgen

Play Episode Listen Later Dec 29, 2022 53:14


Met vandaag: Lula krijgt het niet makkelijk als president van Brazilië | 'Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag vaak slecht' | Top 2000: Wat zou de Duitse nummer 1 zijn? | Onderzoek naar nazi-sympathieën van Duitse adel. Presentatie: Simone Weimans.

Wetenschap Vandaag | BNR
Onderzoek in 57 landen: vrouwen schatten emoties van anderen gemiddeld beter in

Wetenschap Vandaag | BNR

Play Episode Listen Later Dec 28, 2022 2:19


Cognitieve empathie, of: 'theory of mind', is de mogelijkheid om de emoties van anderen te herkennen en hun perspectief in te schatten. Een test die vaak gedaan wordt om te bepalen in welke mate iemand dit kan is de Eyes Test. Proefpersonen krijgen foto's te zien van alleen mensen hun ogen en moeten dan een woord kiezen dat zo goed mogelijk omschrijft wat degene op de foto denkt of voelt.  Dit onderzoek is vaker gedaan, ook onder grotere groepen, maar nu hebben onderzoekers van de universiteit van Cambridge het echt groots aangepakt. Aan hun studie deden meer dan 300.000 mensen mee uit 57 verschillende landen. Voor het eerst zijn er een flink aantal verschillende etniciteiten en culturele achtergronden meegenomen, net als veel verschil in leeftijd. Deze varieerde tussen de 16 en 70 jaar.  Het onderzoek is onderdeel van een grotere zoektocht naar waarom sommige mensen het zo moeilijk vinden om de gevoelens van anderen in te schatten en de link met bijvoorbeeld autisme. Wat er uit het onderzoek kwam was onder andere dit: vrouwen blijken gemiddeld een stuk beter te scoren op de test. Dit is eerder al wel eens gezien en past bij het idee dat vrouwen empathischer zijn, maar nooit werd het in zo'n groot onderzoek aangetoond.   Het verschil geldt voor veel (namelijk 36) landen en werd gevonden in alle leeftijdsgroepen. In sommige landen scoorden mannen en vrouwen gemiddeld gelijk, maar in geen enkel land scoorde mannen gemiddeld hoger.  En ja: je zou kunnen zeggen: waarom toch die man-vrouw vergelijking? Is dat nog wel van deze tijd? En wat zegt dit nu over een individu? Maar snappen welke biologische- en omgevingsfactoren een rol spelen bij het wel of niet kunnen aanvoelen van anderen – en met zekerheid kunnen aantonen dat die factoren een invloed hebben – blijft belangrijk bij het beter helpen en begrijpen van mensen met sociale stoornissen. Lee meer: Females on average perform better than males on a ‘theory of mind' test across 57 countries.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Dit Was De Radio
S07 E20 DWDR 99 – Slot Ochtendshow Onderzoek en het meest stroeve interview van 2022

Dit Was De Radio

Play Episode Listen Later Dec 27, 2022 117:47


Je vaste dosis verhalen, analyses en een gulle lach over dat fraaie medium: de radio!  Met in aflevering 99: In deze laatste van 2022, uitbuikend op derde kerstdag van de vele kerstmaaltijden, staan we stil bij Het Radiomoment van het Jaar. De top 3 hoor je hier. Wat zegt die lijst over radiojaar 2022? Giel Beelen staat zijn plek op Radio 2 af en krijgt meteen de Marconi Oeuvre Award. We luisteren naar zijn vrijwillige afscheid.   Ook Peter de Bie is gestopt bij Nieuwsweekend op zaterdagochtend op NPO Radi 1. Zijn laatste woorden bevatten een sneer en een indringende tip! Het radiojubileum van Jeroen Kijk in de Vegte, ook al 30 jaar op de landelijke radio, is een bescheiden eerbetoon. Met de eerste repo van ‘KidV' uit 1992 bij Club Veronica en grootse woorden van Ivo Niehe. De 18-jarige Lars van Dijk is de opvolger van Marcel de Vries (oud RadioRing winnaar) bij Radio NL. Hoe klinkt jonge Lars in die ochtend op de grootste niet-landelijke (maar toch bijna landelijke te ontvangen) zender met Hollandse gezelligheid (en een grote drang naar het weekend)..? Frenk van der Linden haalt in Kunststof een Boulevard-achtige vragenlijst uit. De kast om Marcel Musters naar zijn liefdesleven te bevragen….. Mieke van der Weij heeft het meest stroeve interview ooit gemaakt, in Met Het oog Op Morgen. Tientallen vragen op rij komt ze maar niet dichterbij de gast. Het is heer-lijk! In de laatste editie van het Ochtendshow Onderzoek luisteren we nu eens naar de landelijke muziekradiozenders die tot nu toe niet werden meegenomen. Dat zijn Radio 4, Radio 5, SLAM!, KINK, Sky Radio, FunX, 70%NL en Sublime. En dan komen we, het hele radiolandschap overziend, toch tot een verrassend positieve conclusie! Het laatste Blooperblokje van dit jaar! Waarin Paul Rabbering Ilse de Lange als Achterhoeks bestempelt en Morad wel struikelt over simpele woorden maar namen van IS-strijders foutloos uitspreekt. Als traktatie: de Top 3 Bloopers van 2022! Plus een shout-out naar Freddy van Tijn, want ze gaat met pensioen! PS En Syb? Syb is met vakantie. Wij volgende week ook. We zijn terug op 10 januari, met de 100e!!!! In de bonusshow voor onze Vrienden: een ontroerend radiomoment wat we gemist hadden in 2022, maar nu inhalen! Paul Rabbering op NPO Radio 2, de eerste keer nadat zijn moeder is overleden... De Top 2000 dendert weer crossmediaal door het land. Zijn wij weer aan boord? Twee bloopers to top it off, again. En tot slot een moment van contemplatie over waar we staan met DWDR? En waar moet het in 2023 naar toe? Om die bonusshow te horen: wordt ‘Vriend van de show' (€3,50 per maand of €35,- per jaar) om ons te steunen en de podcast voort te zetten. Dan krijg je élke week een extra show! Ga dus naar Vriendvandeshow.nl/Radio en wordt lid. De extra afleveringen komen vanzelf in je eigen podcast-app. Bestook ons met feedback, post, blooper-tips en meer via: ditwasderadio@gmail.com. Volg ons op de socials: Facebook.com/ditwasderadio - Twitter.com/DitWasDeRadio - Instagram.com/DitWasDeRadio Dit Was De Radio dankt 'De Radiofabriek' voor de opnamefaciliteiten. Meer info op: www.radiofabriek.nl.  

Oeverloos Podcast
This Title was written by OpenAI

Oeverloos Podcast

Play Episode Listen Later Dec 24, 2022 39:16


Welkom bij de Oeverloos Podcast! In deze aflevering hebben we Onno en Martjan aan tafel, die het gaan hebben over OpenAI, een onderzoeksorganisatie op het gebied van kunstmatige intelligentie. Terwijl ze wat bier drinken, gaan ze in op de verschillende projecten en innovaties van OpenAI en hoe deze de wereld kunnen veranderen. Blijf luisteren voor een interessante en informatieve aflevering over kunstmatige intelligentie en OpenAI.Deze tekst is gegenereerd door de chat van Open AI naar aanleiding van de opdracht: Schrijf een introductie voor de Oeverloos Podcast, een aflevering waarin Onno en Martjan het gaan hebben over Open Ai. En ze drinken bier en babbelen wat.Oeverloos Podcast is een online radioprogramma van Onno Slot en Martjan Kuit. Twee vrienden drinken een biertje, praten over het leven en fantaseren over de toekomst. Borrel je mee? Je vindt ons op Oeverloospodcast.nl. Contact: Hier is een formuliertje. 

Wetenschap Vandaag | BNR
Fossiele huidjes van microben helpen klimaat beter voorspellen

Wetenschap Vandaag | BNR

Play Episode Listen Later Dec 21, 2022 1:37


Net als onze huid zweet, of kippenvel kan krijgen, reageert ook de huid van microben op hun omgeving. Vind je een fossiel van de huid van een microbe, dan kan dat dus iets zeggen over de omstandigheden waarin het lang lang geleden leefde. Om achter die omstandigheden te komen moet de fossiele huid vergeleken worden met die van nu levende bacteriën. Microbiële huiden, membranen genoemd, zijn gemaakt van lipiden - vetmoleculen. Sommige worden al gebruikt om het klimaat in het verleden te reconstrueren, maar ze zijn altijd in mysterie gehuld gebleven, omdat onderzoekers niet wisten welke microben ze nou precies maakten en onder welke omstandigheden. Onderzoek van het NIOZ laat nu zien welke bacteriën deze lipiden maken en ook hoe zij hun lipidehuidje hebben geëvolueerd om zich aan te passen aan veranderingen in het milieu. Daar moesten overigens wel eerst 1850 eiwitten voor worden bestudeerd, maar het is ze gelukt.  Nu ze weten welke bacteriën deze moleculaire bouwstenen vormen en ze ook begrijpen hoe ze dat doen, willen ze uitzoeken hoe de productie van deze moleculen afhangt van omgevingsfactoren als watertemperatuur of zuurgraad. Uiteindelijk moet dit ervoor zorgen dat klimaatverandering nog gedetailleerder gereconstrueerd en voorspeld kan worden. Lees meer: Fossiele bacteriën koppelen aan levende neefjes, helpt bij klimaatvoorspellingen (Nederlandse tekst vind je onderaan).See omnystudio.com/listener for privacy information.

FD Dagkoers
Oud-ABN-topman verdachte in strafrechtelijk onderzoek

FD Dagkoers

Play Episode Listen Later Dec 21, 2022 14:50


Na Gerrit Zalm, Joop Wijn en Chris Vogelzang is nu ook voormalig bestuursvoorzitter van ABN Amro Kees van Dijkhuizen als verdachte aangemerkt als verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de antiwitwaswet bij de bank. Volgens onderzoeksjournalist Bart Mos lijkt het erop dat het strafrechtelijk onderzoek uit is gebreid naar de jaren 2017 tot en met 2019, terwijl het zich eerder richtte op de jaren 2014 tot en met 2016. Lees: Ex-topman ABN Amro Van Dijkhuizen vierde verdachte in strafzaak witwassen Laadpalenbedrijf EVBox heeft met meer kwaliteitsproblemen te maken dan tot nu toe bekend was. Uit het jaarverslag over 2021 blijkt dat er miljoenen extra opzij zijn gezet voor het afkopen van problemen met klanten. Redacteur zakelijke dienstverlening Martijn Pols vertelt dat de accountant speciale aandacht vestigde op deze garanties en claims in het jaarverslag. Lees: Laadpaalbelofte EVBox kost moeder Engie nog eens honderden miljoenen Commerciële radiozenders moeten komend jaar op hun eigen vergunning bieden. De rechter bepaalde in een hoger beroep dat de FM-vergunningen komend jaar via een veiling opnieuw verdeeld moeten worden. Redacteur technologie en innovatie Jeroen Piersma legt uit dat dit vooral voor Talpa slecht nieuws is. Lees: Commerciële radiozenders komen niet onder veiling FM-vergunningen uitSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Zakendoen | BNR
Sjoukje Heimovaara (WUR) over onafhankelijk onderzoek

Zakendoen | BNR

Play Episode Listen Later Dec 20, 2022 113:53


Sjoukje Heimovaara is sinds juli de nieuwe bestuursvoorzitter van de Wageningen University & Research (WUR). Wat zijn Heimovaara's plannen? En: hoe kan Wageningen bijdragen aan het oplossen van de grote vraagstukken van deze tijd? Sjoukje Heimovaara, bestuursvoorzitter van de WUR, is te gast in BNR Zakendoen Macro met Mujagić Elke dag een intrigerende gedachtewisseling over de stand van de macro-economie. Op maandag en vrijdag gaat presentator Thomas van Zijl in gesprek met econoom Arnoud Boot, de rest van de week praat Van Zijl met econoom Edin Mujagić. Beleggerspanel Zijn de gouden tijden voor private equity voorbij nu grote beleggers steeds minder happig lijken? En: buitenlandse fondsen stoten Nederlandse bedrijven van de AEX-index. Wat zegt dat over de Nederlandse beurs? Dat en meer bespreken we om 13.00 in het Beleggerspanel met: - Thijs Knaap van APG Asset Management - Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie ABN AMRO. Luister l Beleggerspanel Inzicht De toerist is de afgelopen jaren veranderd. Dat stelt de onlangs gepromoveerde Shirley Nieuwland die onderzocht hoe steden omgaan met opkomend toerisme. De nieuwe toerist wil zelf dingen ontdekken en opgaan in de lokale gemeenschap. Maar hoe zorg je ervoor dat je op een duurzame manier een stad hier in mee ontwikkelt? Te gast is Shirley Nieuwland, Promovenda Duurzaam stedelijk toerisme bij Erasmus Universiteit Rotterdam. Zakenpartner Ze studeerde aan het conservatorium in Rotterdam en heeft daarna ook nog een opleiding economie afgerond. Na haar schoolcarrière is ze in de strategie consultancy terechtgekomen. Vervolgens bonkte het artistieke hart hevig en is ze een evenementenbureau begonnen wat ze in 2018 heeft verkocht. En nu is ze commercieel directeur van mediabedrijf Tambr. Onze zakenpartner van de week is Willemijn van Hussen van Tambr. Contact & Abonneren BNR Zakendoen zendt elke werkdag live uit van 12:00 tot 14:30 uur. Je kunt de redactie bereiken via e-mail en Twitter. Abonneren op de podcast van BNR Zakendoen kan via bnr.nl/zakendoen, of via Apple Podcast en Spotify.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Argos
Nationaal Rapporteur Conny Rijken wil onderzoek naar Vietnamese mensenhandel

Argos

Play Episode Listen Later Dec 17, 2022 11:40


38 van de 39 dodelijke slachtoffers van het koeltruckdrama in oktober 2019 in het Britse Essex zijn op enig moment in Nederland geweest. Dit bleek vorige week uit het jaarrapport van Myria, de Belgische nationaal rapporteur mensenhandel. Volgens Nationaal Rapporteur Mensenhandel Conny Rijken moeten er antwoorden komen op de vele onopgehelderde vragen. ‘Het is nu aan Nederland om opheldering te verschaffen. Er moet een onderzoek komen.' Het Belgische rapport is grotendeels gewijd Vietnamese mensensmokkel naar Europa en mensenhandel met - deels minderjarige - Vietnamezen. Het rapport roept veel vragen op over die 38 slachtoffers en in het bijzonder over twee van hen: de minderjarige jongens Hieu en Quyen. Zij zaten vijf maanden in de beschermde opvang in Limburg. De Belgische taxi die hun in Maastricht oppikte werd tot in Brussel gevolgd door een observatieteam van de Nederlandse politie. En toch greep niemand in. Twaalf dagen later werden de jongens dood gevonden in Essex. Argos en Lost in Europe ontdekten eerder dat honderden Vietnamese minderjarigen in Europa verdwenen zijn. En we reconstrueerden ook ‘De laatste reis van Hieu en Quyen'.

Argos
Nationaal Rapporteur Conny Rijken wil onderzoek naar Vietnamese mensenhandel

Argos

Play Episode Listen Later Dec 17, 2022 11:40


38 van de 39 dodelijke slachtoffers van het koeltruckdrama in oktober 2019 in het Britse Essex zijn op enig moment in Nederland geweest. Dit bleek vorige week uit het jaarrapport van Myria, de Belgische nationaal rapporteur mensenhandel. Volgens Nationaal Rapporteur Mensenhandel Conny Rijken moeten er antwoorden komen op de vele onopgehelderde vragen. ‘Het is nu aan Nederland om opheldering te verschaffen. Er moet een onderzoek komen.' Het Belgische rapport is grotendeels gewijd Vietnamese mensensmokkel naar Europa en mensenhandel met - deels minderjarige - Vietnamezen. Het rapport roept veel vragen op over die 38 slachtoffers en in het bijzonder over twee van hen: de minderjarige jongens Hieu en Quyen. Zij zaten vijf maanden in de beschermde opvang in Limburg. De Belgische taxi die hun in Maastricht oppikte werd tot in Brussel gevolgd door een observatieteam van de Nederlandse politie. En toch greep niemand in. Twaalf dagen later werden de jongens dood gevonden in Essex. Argos en Lost in Europe ontdekten eerder dat honderden Vietnamese minderjarigen in Europa verdwenen zijn. En we reconstrueerden ook ‘De laatste reis van Hieu en Quyen'.

Satoshi Radio
#237 - SBF gearresteerd na onderzoek FBI, SEC en CFTC

Satoshi Radio

Play Episode Listen Later Dec 15, 2022 118:58


De soap die de cryptowereld al weken in haar greep houdt kwam deze week tot een (voorlopig) einde: Sam Bankman-Fried werd op de Bahamas opgepakt nadat er in de VS een strafzaak tegen hem werd aangespannen. De voormalig CEO van FTX wacht nu op zijn uitlevering. Naast strafrechtelijke vervolging spanden de SEC en CFTC een civielrechtelijke zaak tegen hem aan. Als klap op de vuurpijl moest de huidige CEO van FTX, John Ray, een verklaring afleggen voor het Amerikaanse Congress. Wij bekeken en lazen alles en praten je bij. In ander nieuws: onze favoriete oom, Jerome Powell, zei deze week een en ander over de rente. Bert praat je bij. Satoshi Radio wordt mede mogelijk gemaakt door: Anycoin Direct, Bitvavo, Watson Law, Litebit, Coinmerce, BLOX en BTC Direct (00:00:00) - Opening (00:06:30) - Het mining kachel avontuur van Bart (00:19:00) - Marktupdate (00:54:00) - Even bellen met: Ton van LightningCheckout.eu (01:06:15) - SBF gearresteerd, OM spant strafzaak aan, SEC en CFTF komen met civiele zaak (01:58:58) - Einde

dr Kelder en Co
Over de euro, excuus voor de slavernij, duurder eten en betonrot

dr Kelder en Co

Play Episode Listen Later Dec 10, 2022 46:07


De nieuwe Amerikaanse Inflation Reduction Act is een Bideniaans staaltje ‘America First'. Protectionistisch, volgens sommigen. Hoe moet Europa op deze nieuwe pot subsidie voor duurzame, maar alleen made-in-America producten reageren? Met prof. dr. Harald Benink. Onderzoek naar slavernijverleden En hoe stevig zit onze Willem-Alexander nog op zijn troon als de stamboom van Oranje wordt doorgelicht op slavenhandel? Geschiedkundige prof. dr. Remieg Aerts vermoedt dat de magie van het koningshuis verder zal verdwijnen. Het fundament van de samenleving Jonge dr. Chris Vermeer, van de TU Delft promoveerde op beton. Betonrot om precies te zijn. Zijn plan: zelfhelend beton uit gerecycled afval.

De kamer van Klok
Het DWDD-onderzoek draait om veel meer dan alleen Matthijs van Nieuwkerk

De kamer van Klok

Play Episode Listen Later Nov 22, 2022 27:45


De Volkskrant onderzocht gedurende vijf maanden de cultuur op de redactie van DWDD. Hoe pak je zo'n onderzoek aan? En waarom trekt de redactie hier zo veel geld en tijd voor uit? We bespreken het met hoofdredacteur Pieter Klok en verslaggevers Willem Feenstra en Abel Bormans.  Onze journalistiek steunen? Dat kan het beste met een (digitaal) abonnement op de Volkskrant, daarvoor ga je naar  www.volkskrant.nl/podcastactiePresentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila SitalsingPresentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs GroentemanRedactie: Corinne van Duin, Lotte Grimbergen, Tiemen Hageman en Sofia RobbenMontage: Rinkie Bartels, Daan HofsteeSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Wetenschap Vandaag | BNR
Planten passen slim hun waterinfrastructuur aan bij droogte

Wetenschap Vandaag | BNR

Play Episode Listen Later Nov 20, 2022 1:55


Bijna alle planten hebben een vatensysteem waarmee water wordt rondgepompt en uitdroging wordt voorkomen. Bij extreme droogte kan de ketting van watermoleculen die onderweg is door de steel breken. Dat veroorzaakt een bubbel van gas, waardoor water er niet meer langs kan. Als dit probleem zich uitbreidt door de plant, is het einde oefening.   Onderzoek laat nu zien dat de oorspronkelijke vorm van dat vatenstelsel - een cilinder in het midden van de steel - gevoeliger wordt voor deze verspreiding naarmate de grootte van de plant toeneemt.   De eerste planten met vatensysteem waren maar een paar centimeter hoog. Ze hielden van plekken waar veel water was. Om groter te groeien en op andere, drogeren plekken te leven, moest eerst dat vatensysteem anders. Hoe groter de plant, hoe groter de uitdaging om een versie te maken die het in droge omstandigheden goed doet.  Fossielen laten zien dat dit vatenstelsel op allerlei verschillende manieren evolueerde, in allemaal verschillende vormen. Van cilinder, naar ovalen, sterren en ringen. Deze observatie was in de jaren 20 al gedaan, maar toen was niet duidelijk waarom die complex structuren in grotere planten ontstaan.   Dankzij dit nieuwe onderzoek weten we nu: grotere planten zorgen voor een droogte-resistent vatensysteem door de breedte van het weefsel te beperken. Hoe groter de plant, hoe dunner het weefsel, hoe langer en complexer de vorm van de vaten wordt. En die kennis kan weer van pas komen bij het kweken van planten die beter tegen droogte kunnen. Lees meer: Hundred-year-old riddle in botany reveals key plant adaptation to dry land.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Vandaag
Hoe het onderzoek naar Khadija Arib een politieke speelbal werd

Vandaag

Play Episode Listen Later Nov 18, 2022 18:47


Eind september werd duidelijk dat er een onderzoek werd ingesteld naar het mogelijk grensoverschrijdende gedrag van voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib. Verslaggevers Lamyae Aharouay en Hugo Logtenberg zagen dat het gevoelige dossier al snel niet meer over de ambtenaren ging, maar over de Tweede Kamer zelf. Hoe kon het onderzoek zo'n speelbal van de politiek worden?Gast: Lamyae Aharouay & Hugo LogtenbergPresentatie: Egbert KalseRedactie: Mila-Marie BleeksmaMontage: Misja van Waterschoot Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Wetenschap Vandaag | BNR
De nieuwe snufjes van de Nederlandse onderzoeksvloot

Wetenschap Vandaag | BNR

Play Episode Listen Later Nov 17, 2022 6:23


De drie schepen waarmee Nederland onderzoek doet naar zee, klimaat en biodiversiteit zijn al een tijdje aan vervanging toe. Daarom wordt er hard gewerkt aan nieuwe schepen en instrumenten.  Met Matthew Humphreys, van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, bespreken we de nieuwste snufjes, waaronder een onderzee glider waarmee ze net hebben getraind.  Lees hier meer over het vernieuwen van de vloot: Replacement National Marine Research Facilities en het apparatuur: New Research Fleet equipment. See omnystudio.com/listener for privacy information.

De 7
15/11 | Crypto verder in vrije val | Belgische ereconsuls in opspraak in internationaal onderzoek | De toekomst van bierbrouwen: 'contractbrouwer' Beerselect breidt uit

De 7

Play Episode Listen Later Nov 15, 2022 15:01


Wereldwijd zijn al honderden ereconsuls beschuldigd van wanpraktijken. Onder hen ook twaalf Belgen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek rond 'schaduwdiplomaten', waar ook De Tijd aan meewerkt.De cryptomarkt is nog altijd in vrije val. Waar gaat dat stoppen? En dreigt 't stilaan ook het reguliere geldcircuit aan te tasten?En dan BeerSelect: ooit al van gehoord? Die bouwen na een reeks succesjaren een gloednieuwe fabriek in Gent. 't Gaat om een contractbrouwer. Wat is dat? En is het... de toekomst van de bierindustrie? Host: Bert RymenProductie: Roan Van Eyck Heb je altijd al graag willen beleggen, maar niet met echt geld? Gewoon virtueel, zonder risico? Doe dan mee met de beursrally van De Tijd. Dan kan je er nog een prijs mee winnen ook. Inschrijven op beursrally.be.  Geboeid door wat je hoort in De 7? Overweeg een abonnement op De Tijd, nu in een uitzonderlijk ontdekkingsaanbod.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Kloppenburg Podcast
Internationaal treinreizen plannen boeken en reizen (deel 2 Geert Kloppenburg eigen onderzoek))

Kloppenburg Podcast

Play Episode Listen Later Nov 15, 2022 35:40


Hoe makkelijk is het om internationale treinen te plannen en boeken en betalen via Interrail? In deel 1 heb ik mijn camera man Matthijs Westerveld van Amsterdam naar Lissabon en terug laten reizen met een camera om zijn ervaring van het plannen boeken en reizen van Amsterdam naar Lissabon vast te leggen op camera. In dit uitgebreide interview ook het achtergrond verhaal wat de video niet gehaald heeft.https://youtu.be/JQ41RK_eHD4(Interrail)In deel 2 ga ik in op mijn eigen ervaring van reizen van Amsterdam Parijs Milaan naar Napels en retour.  Op structuur niveau heb ik hier na bijna 1 jaar onderzoek ook een kort essay over geschrevenhttps://geertkloppenburg.nl/wp-content/uploads/2022/11/Laat-de-treinen-in-Europa-nou-net-we%CC%81l-over-de-grens-rijden.pdfveel plezier met luisteren.en hier is korte video van hoe makkelijk het reizen van Amsterdam, over Parijs naar Milaan en Napels lijkt, totdat je in dit gesprek het verhaal op de achtergrond hoort over de toestanden met plannen boeken en betalen van deze reizen.

Nieuwe Knikkers
Ruim een half miljard EUR per jaar verlies op ons betalingsverkeer, is dat erg? Gijs Boudewijn van de Betaalvereniging legt uit.

Nieuwe Knikkers

Play Episode Listen Later Nov 4, 2022 37:20


Super efficiënt en toch een flinke kostenpost. Het Nederlandse betalingsverkeer heeft een bijzondere positie in Europa. Tijd om de balans op te maken hoe we ervoor staan. Het was alweer 16 jaar geleden sinds het laatste onderzoek naar de kosten van het betalingsverkeer in Nederland. 2005 vs 2021, een wereld van verschil. Nog geen bank apps, kantoren werden druk bezocht, geen instant payments. Bankieren is makkelijker en leuker geworden, maar tegen welke prijs? De Nieuwe Knikkers duiken met Gijs Boudewijn, algemeen directeur ai van de Betaalvereniging in het onlangs verschenen rapport over de kosten van ons betalingsverkeer. Waar liggen de nuances? Een helder beeld over gortdroge cijfertjes en een plan voor de toekomst! Onderzoek kosten & baten betalingsverkeer in 2021 De resultaten in het kort: de infographic De nieuwtjes: Digitale bankpas in de AH-app ----------------------------- Deze aflevering is mede-mogelijk gemaakt door Endava, software engineering for a digital age.

Wetenschap Vandaag | BNR
Veelbelovende resultaten uit groot onderzoek naar gebruik psilocybine bij behandeling depressie

Wetenschap Vandaag | BNR

Play Episode Listen Later Nov 3, 2022 6:30


Er wordt al enige tijd gekeken of psilocybine - de werkzame stof in sommige paddenstoelen en truffels - kan helpen bij het behandelen van zware depressie. Eerdere onderzoeken hiernaar waren vaak te klein of verkeerd van opzet om er echt iets over te zeggen, maar nu zijn de resultaten binnen van een veel groter, internationaal onderzoek. Daarin hebben ze onderzocht of een dosis van het stofje in combinatie met psychologische begeleiding mensen met een behandelingsresistente depressie zou kunnen helpen. De proefpersonen kregen 1, 10, of 25 mg toegediend, zonder dat zij of de behandelaar wisten om welke dosis het ging. Dit om uit te sluiten dat verwachting het proces en de uitkomst stuurde.  Ze zagen de depressieve klachten bij de groep met de hoogste dosis het sterkst afnemen. Het was zelfs zo dat 30 procent van de mensen in deze groep drie weken na de behandeling helemaal geen klachten meer had. Het zijn belangrijke resultaten die de volgende stap van het onderzoek - een fase 3 studie - mogelijk moeten maken. In deze audio hoor je psychiater Metten Somers van het UMC Utrecht. Het UMCU deed als één van drie Nederlandse ziekenhuizen mee aan het onderzoek. Lees hier meer: Onderzoek werking psilocybine in New England Journal of Medicine.   See omnystudio.com/listener for privacy information.

Wetenschap Vandaag | BNR
Nieuw DNA-onderzoek in Engeland duidt op massamigratie na laatste ijstijd

Wetenschap Vandaag | BNR

Play Episode Listen Later Oct 30, 2022 1:34


Een opvallende ontdekking over de tijd waarin Engeland nog onderdeel was van het Europese vasteland. Dat was 18,000 jaar geleden: de periode na de laatste ijstijd. Lange tijd werd gedacht dat de nieuwe gewoontes die bij mensen na die ijstijd werden gevonden, simpelweg te maken hadden met het veranderen van hun omgeving. Natuurlijk was die omgeving ook echt totaal anders. Nadat het ijs, dat twee derde van Europa duizenden jaren had bedekt, smolt, maakten kale steppes plaats voor dikke, groene bossen. De rendieren waar mensen op joegen die waren verdreven. Vis en andere zeedieren kwamen volop voor in het nieuwe dieet van mensen. Maar die veranderingen in de omgeving waren niet de enige reden voor al die nieuwe gewoontes die werden ontdekt. Uit recent genetisch onderzoek in twee grotten in Engeland bleek dat het om twee hele verschillende groepen mensen gaat. De ene heeft de andere dus vervangen. Niet zo gek dat er ineens een heleboel nieuwe gewoontes werden gezien. Die nieuwe groep, die moet voorouders hebben gehad in Zuid-Europa, concluderen ze. Het gaat dus om een ongekend snelle migratie over hele grote afstanden - zeker voor die tijd. Lees meer: Oldest British DNA reveals mass immigrations after last ice age.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Potkaars Podcast
Rogier Louwen - ontslag op staande voet, na kritiek op vaccinaties en een onderzoek naar de PCR test

Potkaars Podcast

Play Episode Listen Later Oct 28, 2022 8:09


Fragment van de vijfde Waarschijnlijk Waargebeurd show, waarin wetenschapper Rogier Louwen vertelt over wat hem is overkomen nadat hij in mei in e Waarschijnlijk Waargebeurd show presenteerde over zijn onderzoek naar de PCR test.artikel / links: https://potkaars.nl/blog/2022/10/15/rogier-louwen-ontslag-op-staande-voet-na-kritiek-op-vaccinaties-en-een-gesprek-in-potkaars

De 7
25/10 | CEO Bpost tijdelijk opzij door intern onderzoek | Recordwinsten voor Belgische bedrijven. Hoe kan dat? | Al je vragen over vastgoed beantwoord!

De 7

Play Episode Listen Later Oct 25, 2022 15:48


De gasprijs maakt ongeziene bokkensprongen. Geloof het of niet, maar er is nu een óveraanbod, waardoor de prijs keldert. Gisteren ging die zelfs even onder nul.De Belgische bedrijven boeken samen recordwinsten. Toch opvallend, met al die stijgende kosten. Hoe kan dat? En blijft het nog lang duren?En deze week is De Tijd helemaal in de ban van immo, met onze jaarlijkse Vastgoedgids. Ook hier in De 7 krijg je tips. Wanneer moet je nu best kopen? En welke duurzame renovatie levert 't meeste op? Host: Bert RymenProductie: Roan Van Eyck Stem op De 7! Vind je deze podcast best te pruimen? Stem ons dan naar een echte Belgian Podcast Award! We zijn erg blij dat De 7 een nominatie heeft binnengehaald, maar jouw stem kan ervoor zorgen dat we ook in de prijzen vallen.   Geboeid door wat je hoort in De 7? Overweeg een abonnement op De Tijd, nu in een uitzonderlijk ontdekkingsaanbod.  See omnystudio.com/listener for privacy information.

Argos
Toch onderzoek naar rol Defensie in fataal Mali-drama

Argos

Play Episode Listen Later Oct 22, 2022 15:10


De militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) kwamen in 2016 om het leven door een mortierongeluk in Mali. Minister Hennis van Defensie trad in 2017 af omdat er grote fouten waren gemaakt. Zo was de munitie ondeugdelijk en zelfs niet volgens de regels getest. In haar laatste dagen als minister kondigde Hennis een onafhankelijk onderzoek aan naar nalatigheid en verwijtbaar handelen. Maar dit werd op mysterieuze wijze nooit uitgevoerd. Argos maakte onlangs een reconstructie. Het bleek dat de ambtelijke top van het ministerie van Defensie het onderzoek nooit heeft gewild. De hoogste ambtenaren speelden zelfs een belangrijke rol bij het afzwakken ervan, terwijl de nieuwe minister hier niet mee had ingestemd. Dit leidde tot Kamervragen en een brief van de nabestaanden aan de politiek, met de oproep het onderzoek toch uit te voeren. En dat zorgde deze week voor resultaat: minister Ollongren belooft dat er alsnog een onafhankelijke commissie komt én dat er niet opnieuw obstructie zal worden gepleegd. Maar hoe gaat zij dit doen en waarom wachtte zij zo lang? 

Argos
Toch onderzoek naar rol Defensie in fataal Mali-drama

Argos

Play Episode Listen Later Oct 22, 2022 15:10


De militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) kwamen in 2016 om het leven door een mortierongeluk in Mali. Minister Hennis van Defensie trad in 2017 af omdat er grote fouten waren gemaakt. Zo was de munitie ondeugdelijk en zelfs niet volgens de regels getest. In haar laatste dagen als minister kondigde Hennis een onafhankelijk onderzoek aan naar nalatigheid en verwijtbaar handelen. Maar dit werd op mysterieuze wijze nooit uitgevoerd. Argos maakte onlangs een reconstructie. Het bleek dat de ambtelijke top van het ministerie van Defensie het onderzoek nooit heeft gewild. De hoogste ambtenaren speelden zelfs een belangrijke rol bij het afzwakken ervan, terwijl de nieuwe minister hier niet mee had ingestemd. Dit leidde tot Kamervragen en een brief van de nabestaanden aan de politiek, met de oproep het onderzoek toch uit te voeren. En dat zorgde deze week voor resultaat: minister Ollongren belooft dat er alsnog een onafhankelijke commissie komt én dat er niet opnieuw obstructie zal worden gepleegd. Maar hoe gaat zij dit doen en waarom wachtte zij zo lang? 

De Universiteit van Nederland Podcast
452. Hoe maakten schilders ons wijs dat kale akkers mooi zijn?

De Universiteit van Nederland Podcast

Play Episode Listen Later Oct 12, 2022 12:07


Leuk hoor, een schilderijtje van het Haarlems platteland door Jacob van Ruysdael. Maar wat is er zo speciaal aan deze landerijen? Zijn onze vlakke polders dan zo spectaculair? Kunsthistoricus prof. dr. Henk van Os (UvA) legt uit waarom landschappen een bijzondere betekenis hebben gekregen in onze kunstgeschiedenis en wat de rol hierin was van de oude Hollandse meesters.Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

De Universiteit van Nederland Podcast
451. Hoe zorg je dat je wordt aangenomen?

De Universiteit van Nederland Podcast

Play Episode Listen Later Oct 9, 2022 10:47


Je ziet een vacature voor jouw ultieme droombaan. Zorgvuldig schrijf je een motivatiebrief en dan.. mag je op gesprek! Kan de wetenschap dan helpen bij het perfecte gesprek zodat jij die baan krijgt? Dat hoor je van arbeidspsycholoog Karin Proost van de Open Universiteit.

De Universiteit van Nederland Podcast
450. Werkt kleurentherapie?

De Universiteit van Nederland Podcast

Play Episode Listen Later Oct 5, 2022 11:07


Volgens kleurentherapie kunnen verschillende kleuren effect hebben op je gezondheid: zo zou blauw licht goed zijn tegen spierpijn en helpt geel bij de stoelgang. Ook wordt gekleurd licht ingezet om contact te maken met mensen met een beperking. Maar werkt het ook echt? Cultuurwetenschapper Bregt Lameris (Open Universiteit) legt het uit.

Haagse Zaken
#5 Over het onderzoek naar Khadija Arib

Haagse Zaken

Play Episode Listen Later Oct 3, 2022 38:15


Via NRC kwam naar buiten dat het presidium van de Kamer extern onderzoek laat verrichten naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Khadija Arib. Inmiddels is Arib opgestapt als Kamerlid en ligt de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp onder vuur. Maar los van de Haagse dynamiek bleef de vraag: wat was de reden voor het onderzoek naar het gedrag van Arib?In deze aflevering van Haagse Zaken vertellen politiek redacteur Lamyae Aharouay en onderzoeksjournalist Hugo Logtenberg over de gedetailleerde reconstructie die zij maakten vanaf het moment dat Arib aantrad als Kamervoorzitter tot nu.@LamyaeA // @hugologtenberg // @apjvalkGasten: Lamyae Aharouay & Hugo LogtenbergPresentator: Guus ValkRedactie & Productie: Ruben Pest & Henk Ruigrok van der WervenMontage: Pieter BakkerLees hier de reconstructie 'Onder bejubeld Kamervoorzitter Khadija Arib knakte de ene na de andere ambtenaar'.Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

maar naar onder den haag inmiddels zie nrc politiek kamer khadija onderzoek californi haagse bergkamp nrc handelsblad binnenhof kamerlid arib presidium kamervoorzitter kamervoorzitter khadija arib lamyae aharouay haagse zaken nrc next henk ruigrok nrc.nl
De Universiteit van Nederland Podcast
449. Hoe gedroegen hooligans zich in de Romeinse tijd?

De Universiteit van Nederland Podcast

Play Episode Listen Later Oct 2, 2022 14:46


Volkssport nummer 1 in het Romeinse Rijk was wagenrennen. De supporters-cultuur rondom deze wedstrijden was groots. Fans dosten zich uit in de kleuren van hun favoriete 'team' oftewel renstal. Niet heel anders dan onze tegenwoordige voetbalcultuur. En rellen, die waren er ook. Classicus Fik Meijer (UvA) vertelt over hooligans in de oudheid en hoe er in Constantinopel tijdens een massale rel 30.000 supporters om het leven kwamen.

De Universiteit van Nederland Podcast
448. Hoe ontstaat anorexia?

De Universiteit van Nederland Podcast

Play Episode Listen Later Sep 28, 2022 13:19


Anorexia is de dodelijkste psychiatrische ziekte. Ondanks dat patiënten graatmager zijn, vinden ze zichzelf nog steeds te dik. In dit college vertelt kinderarts Annemarie van Bellegem (Amsterdam UMC) wat er precies omgaat in het hoofd van iemand met anorexia.Ben jij gevoelig voor of heb je een eetstoornis? Dan kan deze content triggerend werken. Meer info over eetstoornissen(zorg) vind je op https://www.firsteetkit.nl/Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

De Universiteit van Nederland Podcast
447. Kan je brein gehackt worden in de toekomst?

De Universiteit van Nederland Podcast

Play Episode Listen Later Sep 25, 2022 15:21


We gaan ervan uit dat alles dat in ons brein zit, privé is. Als je er zelf niet over praat, weet niemand wat je denkt. Maar wat als nieuwe technologie, neurotechnologie, het mogelijk maakt om jouw gedachten te ‘lezen'? Hoe privé zijn die gedachten dan nog? Commerciële bedrijven als Neuralink van Elon Musk, investeren flink in ‘neuro-tech'. Over een paar jaar kun je met gedachtes, misschien zelfs je favoriete Netflix serie aanzetten.Maar hoe zet deze nieuwe technologie de privacy van onze eigen gedachten onder druk? En hoe kunnen we die privacy gaan beschermen? Je hoort het in deze podcast, met prof. dr. Pim Haselager, Hoogleraar Artificiële intelligentie.Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

De Correspondent
Marjolijn van Heemstra - Satellieten verstoren de rust buiten de dampkring

De Correspondent

Play Episode Listen Later Sep 22, 2022 9:13


Onderzoek naar sterren en planeten kan niet zonder een duistere, stille hemel. Maar die komt in het geding als de komende jaren tienduizenden satellieten gelanceerd worden. Kunnen we straks nog sterrenkijken?

 Lees hier het artikel: https://decorrespondent.nl/13763/satellieten-verstoren-de-rust-buiten-de-dampkring-dat-is-slecht-nieuws-voor-sterrenkijkers-en-sterrenbeelden/6547806596056-e2962116
 *** Nieuw: de Correspondent-luisterapp! Vanaf nu kun je voor de beste en meest privacyvriendelijke luisterervaring terecht in de Correspondent-app. Ontdek 500+ shows en verhalen en ga in gesprek met je favoriete correspondenten. Download de app snel in de app-store! Geen lid? Maak ook onafhankelijke journalistiek mogelijk en krijg toegang tot de app: corr.es/wordlid. *** Productie: Julius van Ijperen en Jacco Prantl 
 Voor vragen, opmerkingen of suggesties mail naar post@decorrespondent.nl

De Universiteit van Nederland Podcast
446. Hoe hebzuchtig ben jij eigenlijk?

De Universiteit van Nederland Podcast

Play Episode Listen Later Sep 21, 2022 13:41


Waarom willen we altijd meer? Prof. dr. Marcel Zeelenberg (Tilburg University) onderzocht het fenomeen waar we allemaal last van lijken te hebben: hebzucht. Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

In het Rijks
BONUS! De collectie Oppenheimer

In het Rijks

Play Episode Listen Later Sep 20, 2022 55:50


In 2021 kocht het Rijksmuseum Meissen porselein uit de collectie Oppenheimer. Een bijzondere aankoop, want de stukken waren eerder al in het Rijksmuseum aanwezig en in 2019 gerestitueerd aan de erven van het echtpaar Franz en Margarethe Oppenheimer. Onder het nazi-regime werden zij gedwongen te vluchten en verkochten zij hun indrukwekkende verzameling Meissen porselein. Hoe ging hun vlucht? Hoe kwam de collectie vervolgens in het Rijksmuseum terecht? En hoe gaat zo'n restitutie naar nabestaanden in het werk? Presentator Astrid Sy gaat met experts van het Rijksmuseum Mara Lagerweij en Femke Diercks in gesprek over het bijzondere verhaal achter dit echtpaar en hun verzameling. Wil je meer weten? Ga naar rijksmuseum.nl/podcast. De podcast In het Rijksmuseum is powered by ING.

De Universiteit van Nederland Podcast
445. Hoe herken je de volgende Messi (of Ronaldo)?

De Universiteit van Nederland Podcast

Play Episode Listen Later Sep 18, 2022 15:27


Iedere club wil het beste talent scouten. Want hoe beter je team, hoe groter de kans dat jouw club kampioen wordt. Kan de wetenschap een handje helpen in het selecteren van nieuwe voetbaltalenten? Dat hoor je van sportwetenschapper Tom Bergkamp (Rijksuniversiteit Groningen).

De Universiteit van Nederland Podcast
444. Chocolade: waarom jij er niet vanaf kunt blijven

De Universiteit van Nederland Podcast

Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 12:44


Alle mensen zeggen JA tegen chocola. In dit smaakvolle college legt Remco Havermans (Maastricht University) uit waarom dit cacao goedje zo onweerstaanbaar is.☎️Heb jij een vraag voor een wetenschapper? Laat een voicebericht achter op onze Vriend van de Show-pagina!

De Universiteit van Nederland Podcast
443. Hoe warmen jouw restjes de aarde op?

De Universiteit van Nederland Podcast

Play Episode Listen Later Sep 11, 2022 15:55


Minder vliegen, minder plastic, minder vlees eten - allemaal goede manieren om het klimaat een handje te helpen. Maar daarbij zien we één ding over het hoofd: voedselverspilling. Een vijfde van al het geproduceerde eten belandt in de prullenbak en dat zorgt voor zo'n 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dr. Erica van Herpen (Wageningen University) vertelt hoe dat anders kan.Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

De Universiteit van Nederland Podcast
442. Verpest kapitalisme onze economie?

De Universiteit van Nederland Podcast

Play Episode Listen Later Sep 7, 2022 16:27


Onze economie is stuk: de ene crisis volgt de andere op. Econoom Irene van Staveren (Erasmus Universiteit Rotterdam) legt uit of en hoe we af kunnen komen van het kapitalisme.☎️Heb jij een vraag voor een wetenschapper? Laat een voicebericht achter op onze Vriend van de Show-pagina!

De Universiteit van Nederland Podcast
441. Kun je angst uitschakelen?

De Universiteit van Nederland Podcast

Play Episode Listen Later Sep 4, 2022 14:56


Ruim 1 miljoen Nederlanders lijden aan angststoornissen variërend van injectiefobie, claustrofobie, hondenfobie tot paniekaanvallen in de auto. Ze weten dat hun angst niet reëel is. Toch lukt het zelden om zo'n angst weg te redeneren. Merel Kindt (Universiteit van Amsterdam) legt uit hoe je aan zo'n angst komt en nog belangrijker, hoe je er vanaf kan komen.☎️Heb jij een vraag voor een wetenschapper? Laat een voicebericht achter op onze Vriend van de Show-pagina!

Vandaag
Wie is er verantwoordelijk voor het leed van de Groningers?

Vandaag

Play Episode Listen Later Aug 29, 2022 19:10


Vandaag gaat de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen verder. Chef van de onderzoeksredactie Wubby Luyendijk dook in dit hoofdpijndossier en sprak met tientallen betrokkenen. Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de schade die gedupeerde Groningers hebben geleden?Gast: Wubby LuyendijkPresentatie: Gabriella AdèrRedactie: Dirk HooijerMontage: Bas van WinLees hier het artikel 'Hoe onder druk van de oliebedrijven het Groningse gas bleef stromen' en bekijk hier wat de onderzoeksgroep tot nu toe publiceerde over Groningse gaswinning.Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Het Land van Wierd Duk
Jasper heeft spijt van ‘transitie': ‘Kwam voort uit zelfhaat'

Het Land van Wierd Duk

Play Episode Listen Later Aug 27, 2022 57:32


In een extra aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk waarschuwt ‘Jasper' voor de gevolgen van de aangepaste transgenderwet. Jasper ging zelf ‘in transitie' rond zijn 19e omdat hij zich vrouw voelde, maar besloot uiteindelijk toch om als man verder te leven. In Jaspers ogen gaat onze samenleving veel te lichtvaardig om met ‘genderdysforie'. ,,De aangepaste transgenderwet maakt het mogelijk dat je van geslacht verandert als je je anders ‘voelt', zonder onderbouwing van een deskundige.” Met name jonge meisjes melden zich steeds vaker bij genderklinieken met de wens om een geslachtsverandering te ondergaan. Jasper spreekt als ervaringsdeskundige: ,,Onderzoek eerst of er andere redenen zijn voordat je operaties laat uitvoeren die jouw lichaam voor altijd verminken.” Een openhartig gesprek.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Haagse Zaken
#43 Haagse Zaken in de zomer: alles wat je moet weten over de Wob/Woo

Haagse Zaken

Play Episode Listen Later Aug 13, 2022 49:05


Regelmatig hoor je over nieuws “op basis van Wob-stukken”. Een memo over de dividendbelasting waar premier Mark Rutte geen actieve herinnering aan beweerde te hebben, die toch bleek te bestaan. De meubels van de koning die waren opgekocht door de staat, terwijl de koning nog wel een vergoeding voor het onderhoud van die meubels kreeg. Of Hugo de Jonge die als coronaminister toch contact bleek te hebben gehad met Sywert van Lienden over mondkapjes.In deze vierde zomeraflevering van Haagse Zaken gaan we het hebben over die Wob, de Wet openbaarheid van bestuur, en over de Wet open overheid die de Wob per 1 mei vervangt. Je hoort van Jorg Leijten, dé Wob-specialist van NRC, hoe die wetten werken en of ze inderdaad leiden tot de beoogde transparantie. Het is reces in Den Haag, het Tweede Kamergebouw is uitgestorven, het kabinet werkt met zomerroosters en wij bieden je de komende weken zomerafleveringen. Over onderwerpen die vaak zijdelings in Haagse Zaken worden besproken, maar waar we nu eens goed de tijd voor willen nemen. @LamyaeA // @jorgleijtenLees hier Jorgs terugblik op meer dan 40 jaar Wob ter gelegenheid van de introductie van de nieuwe Woo.En bekijk hier het rapport van de Open State Foundation. Presentatie: Lamyae AharouayGast: Jorg LeijtenRedactie & productie: Ignace SchootMontage: Pieter BakkerZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Met het Oog op Morgen
Met het Oog op Morgen 30-07-2022

Met het Oog op Morgen

Play Episode Listen Later Jul 30, 2022 54:49


Met vandaag: Nieuw reisadvies Mali | Serie Rutte: Wanneer is een premier over zijn houdbaarheidsdatum heen? | Hoe  verloopt de graanexport vanuit Oekraïne? | Onderzoek naar smaakverlies na chemotherapie. Presentatie: Chris Kijne.