Podcasts about Hele

  • 1,465PODCASTS
  • 4,015EPISODES
  • 38mAVG DURATION
  • 2DAILY NEW EPISODES
  • Mar 10, 2023LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022

CategoriesBest podcasts about Hele

Show all podcasts related to hele

Latest podcast episodes about Hele

Orientering
Er fredeligere toner fra Kina om Taiwan på vej?

Orientering

Play Episode Listen Later Mar 10, 2023 27:02


Hele verden kigger mod Kina, hvor landets topledelse er samlet og netop har genvalgt Xi Jinping for en tredje periode. Det er især spørgsmålet om Taiwan der holdes øje med, og selvom der nu skal bruges flere penge på det kinesiske militær, så er retorikken omkring Taiwan samtidig blevet blødere. Genforeningen skal ske med fredelige midler, hedder det nu. Udsyn ser nærmere på Kinas strategi for Taiwan, som den ser ud efter møderne. Og så er Frankrig træt af at blive gjort til syndebuk for alt, hvad der går galt i deres tidligere vestafrikanske kolonier. Præsident Macron erkender fortidens fejl og har lanceret en ny Afrika-strategi, der stort set går ud på at begynde helt forfra. Tilrettelæggelse: Nickolaj Sander og Henrik Lerche. Vært: Kirstine Dons Christensen. Lyddesign: Jeppe Brix og Jonas Johs Andersen. Redaktør: Tine Møller Sørensen.

Unsal Unlu
Bekle dedi, gitti. Ben beklemedim, o da gelmedi.

Unsal Unlu

Play Episode Listen Later Mar 6, 2023 25:25


Masanın ayakta kalması için çaba göstermeyenler bugün tekrar kurulabilmesi için feveran ediyor. Oysa masa ayakta hala, değerini koruyor. "Hele bir ikinci tura kalsın, o zaman ben de seninle birlikteyim." diyenlere sorma zamanı: Birinci turda kime vereceksin oyu? #akşener #masa Jenerik müziği: Rahman Altın Vinyet: Yılmaz Aslantürk (Otisabi)

Hizmetten
Emre itaatteki incelik | M.Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Feb 23, 2023 10:19


Bu video 07/02/2016 tarihinde yayınlanan “RUHÂNÎ LEZZET ve ENGİN ŞEFKAT” isimli bamtelinden alınmıştır. Tamamı burada: https://www.herkul.org/bamteli/bamtel... Marifet, nazarî bilgi değildir; o, bir vicdan kültürüdür. Vicdan marifetle lebrîz olunca (taşacak kadar dolunca) muhabbet sınırına ulaşılmış demektir. Artık muhabbet insan mahiyetinde bir dinamo haline gelir ve o sayede insan, Allah'ı, Rasûlü'nü ve Sahabeyi her şeyden artık sever. Zamanla o kulu likâullah iştiyakı bütün bütün sarıverir. *Özellikle tasavvuf ıstılahı olarak çokça zikredilen “likâullah” tabiri, Allah'a kavuşmak, Cenâb-ı Hakk'ın vuslatına ermek ve Cennet'te “Cuma Yamaçları”ndan Mevlâ-yı Müteâl'in o güzellerden güzel cemaliyle şereflenmek demektir. Likâullah iştiyakına (Mahbûb'a karşı arzu ve isteklerle dolup taşmaya) giden yol, imandan, imana bağlı mârifetten, mârifet kaynaklı muhabbetten ve muhabbetten hâsıl olan aşk u şevkten geçer. Cenâb-ı Hakk'ın cemalini görenler Cennet nimetlerini dahi unuturlar. Bize de lütfet cemâlini ya Rabbenâ!.. *İştiyak likâullah, zirvedekilerin mülahazasıdır. En büyük sabır da likâullaha aşk u iştiyak ile yanıp tutuşan ama henüz “gelebilirsin” davetini almadığından dünya zindanına katlanan hakikat âşıklarının vuslata karşı dişini sıkıp dayanma sabrıdır. Bunların kendilerini dünyada kalma adına frenlemeleri sadece, emre itaatteki inceliği kavramalarından kaynaklanır. “Burası bir talimgâhtır; biz de birer askeriz. Bizi buraya O gönderdi. O'nun aşk u iştiyakıyla ocaklar gibi yanıp tutuşsam da yine de gam izhar eylemeyeceğim. Emir verip ‘gel' diyeceği âna kadar rızayla sabredeceğim.” Zirvedekilerin solukları bunlar. *Aliyyu'l-Kârî hazretlerinin ifadesiyle “Mü'minler keyfiyetsiz, idraksiz, ihatasız ve misalsiz olarak, her türlü tarifin üstünde ‘bî kem u keyf' O'nu müşahede edeceklerdir. O'nu görünce, artık Cennet'te olduklarını ve Cennet nimetlerini de unutacaklardır. Yazık o inanmayanlara, onlar öyle büyük hüsran içindedirler ki, mü'minler Cenâb-ı Hakk'ın cemaliyle sermest olarak Cennet nimetlerini bile unuturken, onlar pişmanlık ve hasretle vurunup dövüneceklerdir.” Evet, Cenâb-ı Hakk'ın cemalini görenler Cennet nimetlerini dahi unuturlar. Zira Hazreti Bediüzzaman'ın ifadeleri içinde, dünyanın binlerce sene mesûdâne hayatı, Cennet'in bir saatine mukabil gelmez. Cennet'in de binlerce sene mesûdâne hayatı, Cenâb-ı Hakk'ın cemâlini bir dakika görmeye karşılık olamaz. Hele bir de, O'nun bizzat “Ben sizden hoşnudum!” demesi vardır ki, o hiçbir nimetle kıyas edilemez. Hakiki saadet, hâlis sürur, en şirin nimet ve safi lezzet marifetullah ve muhabbetullahtadır. *İman ve sâlih amel dairesi, insanın marifetten muhabbete, muhabbetten de lezzet-i ruhaniyeye kadar pek çok güzelliği duyup hissetmesini sağlar. Öyle ki, ibadet iştiyakı onun ruhunu bütün bütün sarar ve kulluk onun için ruhanî bir zevke dönüşür; artık o, bal-kaymak yiyor gibi ibadet eder ve ibadete bir türlü doymaz. *Gerçi, insan lezzet-i ruhâniyenin ve manevî zevklerin talibi olmamalıdır; fakat o peşine düşmese de bunlar kulluğun bir semeresi olarak ziyade bir lütuf şeklinde esip gelebilir. Nitekim Nur Müellifi, “Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billahtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billah içindeki marifetullahtır. Cinn ü insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en halis sürur ve kalb-i insan için en safi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhâniyedir.” derken bir hedef göstermekten daha çok tabiî bir neticeyi nazara vermiştir. Hazreti Üstad, hakiki saadetin, hâlis sürurun, en şirin nimetin ve safi lezzetin marifetullah ve muhabbetullahta olduğunu belirtmiş ve bir insan marifet ve muhabbet ufkuna ulaşırsa, onun ekseriyetle lezzet-i ruhaniyeyi de derinden duyup tadacağına işaret etmiştir.

De Rudi & Freddie Show
De Tweede Kamer verbood (per ongeluk?) bijna de hele veehouderij. Wat nu?

De Rudi & Freddie Show

Play Episode Listen Later Feb 17, 2023 47:49


Ze was nog maar drie weken Kamerlid toen Leonie Vestering een amendement indiende met verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse veehouderij. Wonder boven wonder ging de meerderheid van de Tweede Kamer akkoord. Zelfs JA21, de PVV en Forum voor Democratie stemden in, al zei de laatste partij achteraf dat het per ongeluk was gegaan. Een paar weken later werd de wet, inclusief het amendement-Vestering, unaniem aangenomen door de Eerste Kamer, en op 21 juni 2021 volgde publicatie in het Staatsblad. Wat nu alleen nog miste, was de handtekening van de minister. Maar die kwam niet. Op het ministerie van Landbouw beseften de ambtenaren namelijk wat de consequenties waren van het amendement: dit legde een bom onder de hele veehouderij. Want wat stond er in het amendement? Het waren slechts een paar, ogenschijnlijk onschuldige zinnen: Aan artikel 2.1, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Onder een redelijk doel wordt in elk geval niet begrepen het kunnen houden van dieren in een bepaald houderijsysteem of een bepaalde wijze van huisvesting. 'Redelijk doel' – het zijn twee cruciale woorden in de Nederlandse dierenwetgeving. Je mag namelijk geen dorst, honger, pijn, verwonding, ziektes, angst of chronische stress veroorzaken bij dieren, en ze ook niet beperken in hun natuurlijke gedrag, tenzij – en hier komt het – je 'een redelijk doel' hebt. Maar wat is een 'redelijk doel'? Is de grootschalige productie van vlees en zuivel een redelijk doel? En welke prijs mogen dieren daarvoor betalen? In de toelichting van het amendement-Vestering lezen we 'dat het na 2022 niet langer is toegestaan om een dier pijn te doen of bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen met als doel om het dier op een bepaalde manier te kunnen huisvesten.' Zie hier: de reden waarom de ambtenaren in paniek waren. Die 'bepaalde manier van huisvesten' geldt namelijk voor zo ongeveer de gehele veehouderij. Vrijwel alle veedieren worden voortdurend beperkt in hun natuurlijke gedrag, zodat ze kunnen worden gehouden in grote stallen. Dieren wordt systematisch letsel toegebracht en pijn gedaan zodat ze dicht op elkaar kunnen staan. De staarten van varkens worden afgeknipt, kalfjes komen nooit buiten, eendjes zwemmen nooit in het water (tenzij ze worden geëlektrocuteerd in het elektrocutiebad), en ga zo maar door. Zonder dit soort 'houderijsystemen' (lees: bio-industrie) zouden we allemaal véél minder vlees en zuivel kunnen consumeren. De grote vraag is dus: had de Tweede Kamer wel door waar ze mee instemde toen ze akkoord ging met het amendement-Vestering? Eén ding is zeker: het amendement legt op pijnlijke wijze de spagaat bloot waarin we bijna allemaal zitten. Enerzijds willen we lekker veel vlees eten (bijna 40 kilogram per persoon per jaar), anderzijds willen we van onszelf geloven dat we goed omgaan met dieren. Maar wat als het niet allebei kan? Daar hebben het over met niemand minder dan Leonie Vestering zelf. Kijk- en leesvoer bij deze aflevering: • Leonie Vesterings maidenspeech als Tweede Kamerlid, in april 2021. (corr.es/5655d6) • Het advies van de Raad van State over het wijzigingsvoorstel van de Wet dieren. (corr.es/6be744) • Het boek Vasthouden aan jouw idealen, geschreven door Jeroen Siebelink en voormalig PvdD-leider Marianne Thieme. (corr.es/43298a)

Hizmetten
Şayet bir karıncanın dahi ayağı kırılmışsa | M.Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Feb 16, 2023 10:00


Bu video 14/02/2016 tarihinde yayınlanan “Sarılın Şefkate, Yapışın Himmete; Tükürün Korkunun Yüzüne!..” isimli bamtelinden alınmıştır. Tamamı burada: https://www.herkul.org/bamteli/bamtel... Her vesileyi meşru sayan vandallar anlamasalar da şefkat, mesleğimizin esasıdır ve biz bir karıncaya basmaktan bile Allah'a sığınırız!.. *Yüce bir mefkûreye bağlı olmadan yaşama duygusu insanın kendi kendini aldatmasıdır. “İhlas” diyebiliyorsan, “rıza” diyebiliyorsan, “Allahım, aşk u iştiyakın!” diyebiliyorsan, yaşamanın bir anlamı vardır. *Yaşatmak için yaşayan insanların en önemli vasıfları şefkattir.. taşa, toprağa, ağaca, haşerata, hayvanata ve en üst seviyede de insana şefkattir. Onlar, mütedahil daireler halinde mütalaaya alarak insanların hepsine karşı nisbî ve izafî bir münasebet içinde bulunurlar. Bütün insanlar Allah'ın ahsen-i takvimine mazhar ve O'nu gösteren birer ayna olduğundan, her insana karşı saygı duyarlar. Dindarı yürekten severler fakat başkalarına karşı da saygılı olurlar. Hele değerleri ve kendilerine ait hususiyetleri itibarıyla kat'iyen başkalarını sorgulamaya kalkmazlar. *Mesleğimizdeki bu şefkat mülahazası bir karıncaya bile ayak basmamayı gerektirir. Şayet bir karıncanın ayağı kırılmışsa, mümkünse bir kırıkçıya götürmek, onun ayağını bağlatmak, onu yeniden hayata döndürmek ve yaşayabildiği sürece sekmeden yaşamasını sağlamak bu mesleğin esaslarındandır. *Çok günahkar, mücrim, bütün ümidini sizin şefaatinize, vifak ve ittifakınız vesilesiyle Cenâb-ı Hakk'ın “Haydi sen de geç!” diyeceği esprisine bağlamış bir insan olarak, çok defa tekrar ettiğim bir şeyi tekrar etmekte beis görmüyorum: Bir arının odamda ölmesi karşısında yarım saat ağladığımı biliyorum. Biz buyuz!.. Yahya Kemal'in de dediği gibi “Bizden olmayanlar, bizi bilmezler!..” Her vesileyi gayelerine ulaşmak için meşru sayan vandallar bizi bilmezler. Ben yeminle söyleyebilirim: Yetmiş küsur senelik hayatım boyunca bilerek bir tek karıncaya basmadım.

Må på behandling – Med Morten Ramm
#120 – KLIMA (med Eivind Trædal og Lars Berrum)

Må på behandling – Med Morten Ramm

Play Episode Listen Later Feb 15, 2023 50:36


Ny sesong! Med dokumentarisk stil, og et BETENT TEMA i hver episode. Først ut: Klima Dette er en gratis-episode. Hele sesongen høres fortløpende på Podme – ny episode hver torsdag.

Poptillægget
Popkulturen kan hele dine venskabs-breakups

Poptillægget

Play Episode Listen Later Feb 10, 2023 57:36


Det vælter ud med værker om venskabsbreakups, og det tolker vi som, at der er brug for, at vi ophøjer venskabets betydning i vores liv. Vi mangler et sprog for de forliste venskaber, og det sprog er begyndt at dukke op i film som den Oscar-nominerede film 'Banshees of Inisherin', Ia Genbergs prisvindende roman 'Detaljerne' og Dolly Aldertons inderlige tv-serie version af bogen 'Everything I know about love'. Vi dykker ned i de tre værker og lader dem sætte ord på venskabets mange facetter. Hvordan slår man op med en ven? Hvorfor? Hvad sker der, når grænserne for venskabet udviskes, og man pludselig kysser sin veninde - hvad er man så? Vi søger også indad i os selv og taler om, hvorfor venskabsbreakups er så vigtige at tage alvorligt, og hvorfor venskaber i det hele taget fylder så meget i popkulturen - både kærligheden men også sorgen, der kan følge med dem.Vi har også spurgt jer lyttere om jeres oplevelser med venskabsbreakups og læser dem op løbende. Dog ikke dem alle, da vi har modtaget overvældende mange. Og tusind tak for dem. Vært: Lucia OdoomPanel: Johanne Schwensen, psykolog med speciale i venskaberLinnea Maja Ernst, kulturjournalist på Weekendavisen(Og Lucias veninder

Die Bybel vir vandag @ ttb.twr.org/afrikaans
Dawid koning oor hele Israel; Hy woon in Jerusalem (2 Samuel 5:1-25)

Die Bybel vir vandag @ ttb.twr.org/afrikaans

Play Episode Listen Later Feb 3, 2023 24:53


Borgen unplugged
Stærk manifestation – eller svaghedstegn?

Borgen unplugged

Play Episode Listen Later Feb 3, 2023 57:52


Hele tre mand høj rejste regeringstoppen forleden til Ukraine. Formålet er indlysende: Dels at signalere massiv støtte til Zelenskyj. Dels at vise internt sammenhold i regeringen – én for alle, alle for én. Men det er også et underskudssignal. Kan topministrene ikke unde hinanden at ”shine”? Det var også ugen, da det historisk upopulære lovforslag om at afskaffe store bededag blev førstebehandlet. Det blev det i går, torsdag, hvor otte partier i oppositionen samtidig gik sammen i en fælles opfordring til regeringen om at skubbe afskaffelsen af helligdagen til efter næste valg. Eneste parti i oppositionen, der ikke var med i den fælles opfordring, er de Radikale. Og hvad med regeringen selv? Ja, den rokker sig ikke en centimeter. Men forslaget om en folkeafstemning vil ikke dø. Senest har det konservative koryfæ Per Stig Møller støttet tanken. Og efter et seminar torsdag og fredag varmer regeringen nu op til nye reformer – formentlig på sundhedsområdet. Thomas Qvortrup stiller spørgsmålene. Politisk kommentator på Ekstra Bladet, Henrik Qvortrup har svarene. Borgen Unplugged produceres i denne uge udelukkende i samarbejde med alle, der støtter os på https://borgenunplugged.10er.app

E24-podden
Hva skjer når Norge mangler kraft?

E24-podden

Play Episode Listen Later Feb 1, 2023 32:00


Klokken tikker. Hele landet styrer mot kraftunderskudd om få år. Blir det mulig å unngå energikrise? Eller må vi bare droppe industriutbygginger og det grønne skiftet? Med Arvid Moss, konserndirektør Energi i Hydro, og E24-journalist Kjetil Malkenes Hovland. Produsent Jonas Jøranson, programleder Sindre Heyerdahl

Curlingklubben
Hele Danmarks hjemmebane, når det kommer til citrusfrugter

Curlingklubben

Play Episode Listen Later Jan 27, 2023 63:48


Det er fredag, og vi er klar med endnu en udgave af, hvad der er blevet hele Danmarks foretrukne kilde til citrusrelateret indhold. Det vælter stadig ind med citrusrelaterede lytterhenvendelser, og vi er stadig redaktionelt utroligt uenige om, hvorvidt det er radioindhold eller ej. Vi laver også forskellige programintroer til at møde dig i lige præcis din lyttesituation alt afhængig af resultatet af Danmarks håndboldsemifinalekamp, vi snakker om jysk kunst, hører om Anastacia-koncerten, hvor Maria selv var klædt ud som Anastacia, kigger på DR's meget varierede Trustpilot-anmeldelser og finder et nyt hjem til podcastbamsen Fætter DR. Alle lytterhenvendelser modtages med kyshånd på: curlingklubben@dr.dk - vi bliver så glade, når I skriver!

Unsal Unlu
Sabır, sabır, ya sabır...

Unsal Unlu

Play Episode Listen Later Jan 26, 2023 22:19


Ha gayret, sık dişini, dayan biraz daha, az kaldı... Siyaset mi yoksa sabır testi mi... çözemedik... Hele gençler, onlar bırak çözmeyi anlamıyorlar bile... #seçim #aday Jenerik müziği: Rahman Altın

Pak Schaal Podcast
S03E17: 'De hele Blind-soap is van een ongekend kleuterklasniveau'

Pak Schaal Podcast

Play Episode Listen Later Jan 19, 2023 70:38


Freek Jansen en Arco Gnocchi bespreken de Blind-soap en blikken vooruit op De Klassieker. Martin Koolhoven wordt ingebeld en is mild voor het huidige Ajax. Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

blind soap ajax hele zie eredivisie californi martin koolhoven de klassieker freek jansen ajax podcast
Millionærklubben
Hvad nu hvis det hele kommer til at gå skide godt?

Millionærklubben

Play Episode Listen Later Jan 19, 2023 54:00


Langt de fleste økonomer og strateger er enige om, at vi står foran en økonomisk nedtur inden vi igen kan vende tilbage til vækst. Men har vi ikke efterhånden talt om den nedtur meget længe. Vi tager debatten i studiet mellem på den ene side Lau Svenssen og aktiestrateg i Jyske Bank, Michelle Nørgaard, og på den anden side har vi Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik Bie, der er meget optimistisk i forhold til verdens økonomiske tilstand. Vi runder også et par interessante aktienyheder. Vært: Simon Richard Nielsen See omnystudio.com/listener for privacy information.

De Rudi & Freddie Show
R&F Goed Nieuws Show

De Rudi & Freddie Show

Play Episode Listen Later Jan 13, 2023 46:09


Hallo! Stikstofcrisis, asielcrisis, energiecrisis, woningcrisis: het wemelde in 2022 van de crises. Haast zou je vergeten dat er ook nog wat goed nieuws was te melden. Om het jaar goed te beginnen daarom deze podcast met een volstrekt willekeurige opsomming van positieve ontwikkelingen. Wat te denken van Niger? Het eerste Afrikaanse land dat rivierblindheid heeft uitgebannen. Slaapziekte? Verdwenen uit Benin, Oeganda, Rwanda en Equatoriaal-Guinea. Malariadoden? Bijna 30 procent minder in het afgelopen decennium (en vorig jaar werd bekend dat onderzoekers van de Universiteit van Oxford een werkzaam vaccin hebben ontwikkeld!). Scheepsbrandstoffen met 3,5 procent zwaveloxides? Mag niet meer (en scheelt 30.000 doden per jaar!). En dan zijn er nog de gunstige binnenlandse ontwikkelingen. Hele categorieën van criminaliteit die nauwelijks meer bestaan. Autodiefstal, ooit een plaag, inmiddels een zeldzaamheid. Fietsdiefstal? Factor vijf gedaald. Inbraak, diefstal, geweldsmisdrijven, vernielingen, muntmisdrijven: allemaal op zijn retour! Schoolverlaters: twee keer minder dan twintig jaar eerder. Fijnstof, stikstofoxiden, zwaveloxides: minder, minder, minder. Leesvoer bij deze aflevering: • We begonnen met het noemen van het artikel dat deze aflevering inspireerde: '99 Good News Stories You Probably Didn't Hear About in 2022'. (https://corr.es/67c28e) • 2022 werd uiteindelijk het jaar met mondiaal de laagste kindersterfte ooit gemeten. Een gegeven dat Rutger deed denken aan een boek dat hij jaren geleden las: Getting Better van Charles Kenny, waarin al te lezen viel dat we wereldwijd grote successen aan het boeken zijn op het gebied van gezondheid. (https://corr.es/d27834) • Jesse vertelde dat het Planbureau voor de Leefomgeving alle uitstoot van 2022 op een rijtje gezet heeft en vertelde over de — voor hem — meest opvallende statistieken. Het hele overzicht vind je hier. (https://corr.es/3227f0) • We tipten ook een aantal podcasts. Als je klaar bent met het luisteren van deze aflevering, luister dan ook zeker eens naar Redefining Energy (https://corr.es/d157f5) of Hear This Idea. (https://corr.es/08c8b3)

Det, vi taler om
Den kontante time: Med hele fire flotte mænd i studiet, kommer vi omkring flere forskellige former for kærlighed

Det, vi taler om

Play Episode Listen Later Jan 13, 2023 55:30


Der er hele fire flotte mænd i studiet, og snakken falder blandt andet på kærlighed og den eneste ene.  Prinsesse Anne-Marie var angiveligt også den nu afdøde ekskong Konstantins støre kærlighed. Hun var i hvert fald omkring sin konfirmationsalder, da han begyndte at groome hende!  Prins Harry taler også om kærlighed. Kærlighed til sin familie. Vi har ringet til Peer Kaae, der har nærstuderet de mange interviews med prins Harry. Og han har en overraskende konklusion. Din vært er Ditte Okman.  Programmet er produceret af Sarah BechSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Iceberg de Valor
#209 - 100 baggers

Iceberg de Valor

Play Episode Listen Later Jan 8, 2023 14:28


0:00 - Macro 3:50 - BBBY 4:50 - HELE 5:40 - RELL 6:55 - TSLA - 8:30 - #209 - 100 baggers -- Para unirse al canal: https://www.youtube.com/channel/UCLn4iPNX7eSx9_r2BKRTmew/join

Host Lucie Výborné
Digitální kompetence? Umět vyhledat, filtrovat a interpretovat informace, říká učitel informatiky

Host Lucie Výborné

Play Episode Listen Later Jan 5, 2023 27:16


„Většině učitelů informatika tak nějak přistála, leckdy stylem: ,Hele, ty jsi napsal diplomku ve Wordu, pojď to učit.‘,“ naznačuje středoškolský učitel informatiky a předseda Jednoty školských informatiků Daniel Lessner. Jak by se měla změnit výuka informatiky ve školství? Co musí učitel udělat pro to, aby byl schopen se studenty držet krok v digitálních dovednostech? Je podle něj čas na zevrubnou reformu školství? Poslechněte si rozhovor Jana Pokorného.Všechny díly podcastu Host Lucie Výborné můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu mujRozhlas.cz.

Radiožurnál
Host Lucie Výborné: Digitální kompetence? Umět vyhledat, filtrovat a interpretovat informace, říká učitel informatiky

Radiožurnál

Play Episode Listen Later Jan 5, 2023 27:16


„Většině učitelů informatika tak nějak přistála, leckdy stylem: ,Hele, ty jsi napsal diplomku ve Wordu, pojď to učit.‘,“ naznačuje středoškolský učitel informatiky a předseda Jednoty školských informatiků Daniel Lessner. Jak by se měla změnit výuka informatiky ve školství? Co musí učitel udělat pro to, aby byl schopen se studenty držet krok v digitálních dovednostech? Je podle něj čas na zevrubnou reformu školství? Poslechněte si rozhovor Jana Pokorného.

Yollarda.tv Girişimcilik Sohbetleri
Başarı hikayelerinin içinde sadece iyi günler yaşanmıyor

Yollarda.tv Girişimcilik Sohbetleri

Play Episode Listen Later Dec 30, 2022 10:06


Girişimcilik çok havalı gözüküyor, şaşalı hayatlar gibi gelior ama iyi günlerimiz olduğu kadar kötü günlerimiz var. Sabah çok mutluyken akşam stresten uyuyamadığımız zamanlar olabiliyor. Boşuna Roller Coaster demiyorlar girişimciliğe. :) Hele şu an yaşadığımız gibi ekonomik dar boğazarda bu kötü günlerle daha çok karşılaşabiliyoruz. Peki bu dönemlerde ne yapmalıyız? Zihnimizi nasl sağlam tutacağız. Arman Eker ve Koray Bahar bunları tartışıyor. Arman Eker https://www.linkedin.com/in/armaneker/ https://twitter.com/arman_eker/ Koray Bahar https://www.linkedin.com/in/koraybahar/ https://twitter.com/KorayBahar/ Önceki bölümde Elon Musk ve Twitter'ı konuştuk, aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Bonuslevel Podcast
NIEUWJAARSSPECIAL: Nintendo's hele line-up voorspeld

Bonuslevel Podcast

Play Episode Listen Later Dec 30, 2022 111:57


Yess, het is tijd voor de Nieuwjaarsspecial van Bonuslevel! Net als vorig jaar delen Cody en Jacco het jaar van Nintendo in. Wat is al bevestigd? Welke verrassingen liggen er nog op de plank? En komt er een Switch Pro? Ga er maar even goed voor zitten (of lees volgende week het hele document terug)! Natuurlijk kunnen we het nieuwe jaar niet inluiden zonder wat leuke minigames, waarbij je je gamekennis kunt testen. Zo komt Mol langs met een pittige quiz, spelen de heren 20 Questions en is het tijd voor een nieuwe editie van Nederlandsch! Oh, en wellicht hoor je aan het einde nog wel een bekende stem… Namens Bonuslevel wensen we iedereen een fantastisch 2023 toe! Kom bij onze Discord! Via deze link kan je met ons en andere luisteraars kletsen over games en de nodige onzin. Gewoon doen, is leuk! Dan kan je ook de Discord-vraag beantwoorden. Wil je zelf ook een vraag insturen of heb je iets leuks om te melden? Dat kan! Stuur een mailtje naar bonuslevelcast@gmail.com (of bonuslevelkast@gmail.com of bonuslevelqast@gmail.com) en wellicht hoor je jezelf terug in de volgende aflevering! Je vindt alle Bonuslevel-podcasts op een rijtje via bonuslevel.nl.

Goed Werk
#48 - Vraag van Vandaag: Is het verstandig om voor de hele wereld één munteenheid te gebruiken? (S04)

Goed Werk

Play Episode Listen Later Dec 28, 2022 6:14


Is het verstandig om voor de hele wereld één munteenheid te gebruiken? Deze vraag van Matti wordt beantwoord door ABN AMRO econoom Sandra Phlippen en door journalist en schrijver Sander Heijne.  Zij beantwoorden dagelijks vragen van luisteraars over de economie in deze podcast. Heb jij ook een vraag? Mail die dan naar podcastradio1@eo.nl De Vraag van Vandaag is een podcast van het NPO Radio 1 programma Geld of je Leven. 

Hizmetten
İkbal cellatlığı yapanların vay haline | M.Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Dec 28, 2022 9:08


“İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda savmaya bak!..” * Belki birileri, kafaları çok katı, mülâaneyi anlamıyorlar, mübaheleyi anlamıyorlar, mukabeleyi anlamıyorlar. Bu anlamayanlar, anlamamada ısrar edecekler. Aldırmayın. Bir gün, bugün olmazsa yarın, arkadan gelen nesiller dediğiniz şeyleri anlayacaktır. Siz, kendiniz gibi davranın. Sahabeyi karşınıza bir ayna gibi koyun. Sık sık tavır ve davranışlarınızı o ayna karşısında bir kere daha gözden geçirin. * Kötülükleri dahi iyilikle savmaya çalışmak bir mü'min ahlakıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu husus farklı şekillerde nazara verilmektedir. Bu cümleden olarak şöyle buyurulmaktadır: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ “İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan, sıcak bir dost oluvermiş!” (Fussilet, 41/34) * Evet, iyilik ile kötülük birbirinden farklı şeylerdir; bunlar müsavî değildir. Siz, kötülük gördüğünüz zaman onu iyilikle savın, iyilikle mukabelede bulunun. Başkaları bin tane yalan söylemiş olsalar da siz “Yahu ben de bir taneyle onlara mukabele edeyim!” demeyin. * Bazen böyle, bağışlayın, yalan furya gittiğinde, iftiralar çok ucuz pazarlarda yer bulduğunda, insanlar zannedebilirler ki, bu böyle de oluyor. Hayır, o iş hiç öyle olmuyor. Hele bir mü'minin işi asla yalan, iftira, karalama, entrika olamaz. * Hedefiniz doğru olduğu gibi, vesileleriniz de meşru olmalıdır. Doğru hedefe ancak doğru argümanlarla varılır. Bağışlar mısınız? Merkeple sultanın huzuruna gidilmez. “Yemin olsun asr'a (zamana); insanlar hüsranda.. ancak şunlar müstesna!..” * Merhum Mehmet Akif der ki: “Hâlık'ın nâmütenâhî adı var, en başı Hak, Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak; Hani Ashab-ı Kiram, ayrılalım derlerken, Mutlaka Sure-i ve'l-Asr'ı okurmuş, bu neden? Çünkü meknûn o büyük surede esrâr-ı felâh, Başta iman-ı hakikî geliyor, sonra salâh, Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık, Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık.” * “Hâlık'ın nâmütenâhî adı var, en başı Hak / Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak.” Hak şimdi yerde mi değil mi?!. Bâtıl gemi azıya almış mı, almamış mı?!. Fitne-fesat zirvede mi değil mi?!. Ahir zamanı resmederken Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu fotoğrafı ortaya koyuyor. O dönemin insanına, “Herkesin bozgunculuk yaptığı dönemde, imar ve ıslah hamlelerini sürdüren gariplere müjdeler olsun!” buyurarak işaret ediyor. Onlar, bir kısım bozguncuların her tarafta yangınlar çıkarmasına karşılık ıslah için çalışan insanlardır. Onlar, arının ölümü karşısında bile ağlayan, karıncaya basmayan, hâlâ bir damlacık hayatı vardır

Filmnørdens Hjørne
Podcast 222 (Den med Juleshow 2022...)

Filmnørdens Hjørne

Play Episode Listen Later Dec 23, 2022 149:14


2022 har været et underligt år for Filmnørdens Hjørne. Måske er det et ekko fra corona-årene, men tingene har ikke været som de plejer. Vi har produceret en del episoder, helt klart, men vi har også haft en meget lang pause. Og så har I stort set intet hørt til de ellers faste Hjørne-værter Marie Diemer Bille, Jannik Hansen og Nikolaj Tarp, men det roder vi bod på nu. For hvad er bedre end at indhente tabt filmhygge med en fuldfed juleepisode? Derfor inviterede vi de tre Hjørne-værter forbi til glögg og æbleskiver og 2½ times ren julehygge direkte fra Hjørnets studie 7. Hele affæren blev nemlig streamet live på Facebook, men først og fremmest er dette dog en podcastepisode. Vi juler naturligvis, for netop disse tre værter har faktisk ikke været med i ret mange af vores juleepisoder. Derfor havde de også hver især medbragt juleklip, for at få jer i julehumør. Om det lykkes kan virkelig diskuteres. Men derudover er dette også bare en episode, hvor vi får snakket hele filmåret 2022 i gennem - både med hensyn til danske og internationale film. Det er råt, improviseret og møghamerende hyggeligt, og vi håber vores julehygge smitter lidt af på jer, og at vi kan inspirere til at få samlet op på nogle af de mange, mange gode film, der havde premiere i 2022. Rigtig god fornøjelse, og rigtig god jul. Med venlig hilsen, Marie, Jannik, Nikolaj & Casper

Turkish Stories
Görmek ve Bakmak / Turkish Stories C1

Turkish Stories

Play Episode Listen Later Dec 22, 2022 4:11


Görmek ve Bakmak Etrafımızda olanları gözlerimizle, bir problem yoksa görürüz; fakat bunlara bakmayabiliriz. Onun için "görmek" ile "bakmak" arasında fark vardır. Görmek, bilinç dışı bir hâl ya da harekettir. Göz açık bulunduğu zaman dıştaki nesneler, ister istemez ona çarpar. Hiçbir şey düşünmeyerek gezdiğimiz zaman, gökyüzünü, ağaçları, akarsuyu görürüz; evleri, insanları görürüz; yağmur ya da kar yağdığını görürüz. Bunların izleri birbiri ardınca gelir, birbirini silerek geçer. Biraz sonra bu görmüş olduklarımızı zar zor, eksik gedik hatırlarız. Bakmak, iradeli ve düşünceli bir eylemdir. Bir anıt, güzel bir yapı önünde dururuz, eğer kendimizi ona bakmaya zorlarsak, onun güzel taraflarını çıkartırız; üslûbuna, organlarına bakarız. Bir bahçeden geçerken, bir asker geçişini seyrederken, eğer onlara bakacak olursak, öteki bahçeden, başka askerlerden onları ayırt eden noktaları buluruz. Bir şeye bakan, yani gözünün önünde yayılmış şeyleri düşünceli bir bakışla görmeye çalışan bir kimse, onları tanımaya, ilerisi için karşılaştırma noktaları çıkarmaya, az çok, açık ve sürekli bir izlenim elde etmeye çalışan kimse demektir. Görmek, organlarımızdan birinin doğal bir işidir. Nefes almayı nasıl öğrenmiyorsak, görmeyi de öğrenmek zorunda değiliz. Bakmak ise görüşümüzün eğitimi ile olur. Gayet sade, normal olan bu eğitim, çok defa önem verilmemek yüzünden yapılmıyor ve insanların çoğu bakmayı bilmiyorlar. Öğretmenlerden çoğu, ödev düzeltirken tasvirlerin bayağılığından, örneklerin kuruluğundan bezmiş hâlde bulunurlar. Sanki öğrenci anadan kördür ya da sanki çölde yaşamış bir kimse gibi hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey duymamıştır. Bir yazma ödevinde: "O gün bahçedeydik..." diye başlayan öğrencilere sorunuz. Hiç bahçe görmüşler mi? Görmüşlerdir elbet. Fakat bu bahçe nasıldır? Etrafı ne ile çevrilmiştir? İçinde hangi ağaçlar, ne gibi çiçekler vardır? Bahçeyi hangi mevsimde görmüşlerdir? Size belli belirsiz cevaplar vereceklerdir; çünkü "alıcı gözüyle" bakmamışlardır, bu yüzden de hatırlarında kalan "basmakalıp bir bahçe"dir. Bir yolda gidiyorlar, ana yol mu, sade bir yol mu olduğunun farkında mıdırlar? Manzarayı birkaç gerekli ayrıntıyla, açıkça anlatabiliyorlar mı? Hayır. Bu onlar için sadece bir yoldur; oradan arabalar geçer, gürültü yapar ve toz çıkarır, o kadar! Belki yüz kere bir çay, bir dere, bir havuz görmüşlerdir. Fakat onların içinde sadece bir şey olduğunun farkındadırlar, o da yalnız su. Hele anıtlar, eskiden kalma değerli yapılar, eski bir yıkıntı ya da çiftlik olursa bu berbatlık kendini daha açık gösterir. Belki bunu, çok yakından incelemedikleri bir konu şeklinde olduğu için verirsiniz; bu çeşit resimler görmüşlerdir; bu resimlere bir göz atıp geçmişler, akıllarında tutmaya değer bir nokta bulamamışlardır. Bakmaya ve baktığı şeyleri incelemeye alışmak, yeni bir dünya bulmak, yeni zevkler verecek şeylerle karşılaşmak demektir. Çevremize dikkatle bakar incelersek, onu daha çok ve anlayarak severiz. Mustafa Nihat ÖZÖN

Hizmetten
Bu apaçık bir zalim sıfatıdır | M.Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Dec 22, 2022 8:52


Bu video 24/04/2016 tarihinde yayınlanan “Yürüyün Şeytan ve Avenesine Rağmen!..” isimli bamtelinden alınmıştır. Tamamı burada: https://www.herkul.org/bamteli/canli-... İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda savmaya bak!..” * Belki birileri, kafaları çok katı, mülâaneyi anlamıyorlar, mübaheleyi anlamıyorlar, mukabeleyi anlamıyorlar. Bu anlamayanlar, anlamamada ısrar edecekler. Aldırmayın. Bir gün, bugün olmazsa yarın, arkadan gelen nesiller dediğiniz şeyleri anlayacaktır. Siz, kendiniz gibi davranın. Sahabeyi karşınıza bir ayna gibi koyun. Sık sık tavır ve davranışlarınızı o ayna karşısında bir kere daha gözden geçirin. * Kötülükleri dahi iyilikle savmaya çalışmak bir mü'min ahlakıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu husus farklı şekillerde nazara verilmektedir. Bu cümleden olarak şöyle buyurulmaktadır: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ “İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan, sıcak bir dost oluvermiş!” (Fussilet, 41/34) * Evet, iyilik ile kötülük birbirinden farklı şeylerdir; bunlar müsavî değildir. Siz, kötülük gördüğünüz zaman onu iyilikle savın, iyilikle mukabelede bulunun. Başkaları bin tane yalan söylemiş olsalar da siz “Yahu ben de bir taneyle onlara mukabele edeyim!” demeyin. * Bazen böyle, bağışlayın, yalan furya gittiğinde, iftiralar çok ucuz pazarlarda yer bulduğunda, insanlar zannedebilirler ki, bu böyle de oluyor. Hayır, o iş hiç öyle olmuyor. Hele bir mü'minin işi asla yalan, iftira, karalama, entrika olamaz. * Hedefiniz doğru olduğu gibi, vesileleriniz de meşru olmalıdır. Doğru hedefe ancak doğru argümanlarla varılır. Bağışlar mısınız? Merkeple sultanın huzuruna gidilmez. “Yemin olsun asr'a (zamana); insanlar hüsranda.. ancak şunlar müstesna!..” * Merhum Mehmet Akif der ki: “Hâlık'ın nâmütenâhî adı var, en başı Hak, Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak; Hani Ashab-ı Kiram, ayrılalım derlerken, Mutlaka Sure-i ve'l-Asr'ı okurmuş, bu neden? Çünkü meknûn o büyük surede esrâr-ı felâh, Başta iman-ı hakikî geliyor, sonra salâh, Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık, Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık.” * “Hâlık'ın nâmütenâhî adı var, en başı Hak / Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak.” Hak şimdi yerde mi değil mi?!. Bâtıl gemi azıya almış mı, almamış mı?!. Fitne-fesat zirvede mi değil mi?!. Ahir zamanı resmederken Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu fotoğrafı ortaya koyuyor. O dönemin insanına, “Herkesin bozgunculuk yaptığı dönemde, imar ve ıslah hamlelerini sürdüren gariplere müjdeler olsun!” buyurarak işaret ediyor. Onlar, bir kısım bozguncuların her tarafta yangınlar çıkarmasına karşılık ıslah için çalışan insanlardır. Onlar, arının ölümü karşısında bile ağlayan, karıncaya basmayan, hâlâ bir damlacık hayatı vardır

Hizmetten
Herkesin bozgunculuk yaptığı bu dönemde... | M.Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Dec 21, 2022 8:45


Bu video 24/04/2016 tarihinde yayınlanan “Yürüyün Şeytan ve Avenesine Rağmen!..” isimli bamtelinden alınmıştır. Tamamı burada: https://www.herkul.org/bamteli/canli-... “İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda savmaya bak!..” * Belki birileri, kafaları çok katı, mülâaneyi anlamıyorlar, mübaheleyi anlamıyorlar, mukabeleyi anlamıyorlar. Bu anlamayanlar, anlamamada ısrar edecekler. Aldırmayın. Bir gün, bugün olmazsa yarın, arkadan gelen nesiller dediğiniz şeyleri anlayacaktır. Siz, kendiniz gibi davranın. Sahabeyi karşınıza bir ayna gibi koyun. Sık sık tavır ve davranışlarınızı o ayna karşısında bir kere daha gözden geçirin. * Kötülükleri dahi iyilikle savmaya çalışmak bir mü'min ahlakıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu husus farklı şekillerde nazara verilmektedir. Bu cümleden olarak şöyle buyurulmaktadır: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ “İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan, sıcak bir dost oluvermiş!” (Fussilet, 41/34) * Evet, iyilik ile kötülük birbirinden farklı şeylerdir; bunlar müsavî değildir. Siz, kötülük gördüğünüz zaman onu iyilikle savın, iyilikle mukabelede bulunun. Başkaları bin tane yalan söylemiş olsalar da siz “Yahu ben de bir taneyle onlara mukabele edeyim!” demeyin. * Bazen böyle, bağışlayın, yalan furya gittiğinde, iftiralar çok ucuz pazarlarda yer bulduğunda, insanlar zannedebilirler ki, bu böyle de oluyor. Hayır, o iş hiç öyle olmuyor. Hele bir mü'minin işi asla yalan, iftira, karalama, entrika olamaz. * Hedefiniz doğru olduğu gibi, vesileleriniz de meşru olmalıdır. Doğru hedefe ancak doğru argümanlarla varılır. Bağışlar mısınız? Merkeple sultanın huzuruna gidilmez. “Yemin olsun asr'a (zamana); insanlar hüsranda.. ancak şunlar müstesna!..” * Merhum Mehmet Akif der ki: “Hâlık'ın nâmütenâhî adı var, en başı Hak, Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak; Hani Ashab-ı Kiram, ayrılalım derlerken, Mutlaka Sure-i ve'l-Asr'ı okurmuş, bu neden? Çünkü meknûn o büyük surede esrâr-ı felâh, Başta iman-ı hakikî geliyor, sonra salâh, Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık, Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık.” * “Hâlık'ın nâmütenâhî adı var, en başı Hak / Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak.” Hak şimdi yerde mi değil mi?!. Bâtıl gemi azıya almış mı, almamış mı?!. Fitne-fesat zirvede mi değil mi?!. Ahir zamanı resmederken Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu fotoğrafı ortaya koyuyor. O dönemin insanına, “Herkesin bozgunculuk yaptığı dönemde, imar ve ıslah hamlelerini sürdüren gariplere müjdeler olsun!” buyurarak işaret ediyor. Onlar, bir kısım bozguncuların her tarafta yangınlar çıkarmasına karşılık ıslah için çalışan insanlardır. Onlar, arının ölümü karşısında bile ağlayan, karıncaya basmayan, hâlâ bir damlacık hayatı vardır

Critique podcast
Nej til nyt: Med Gløgg, æbleskiver og en regering for hele folket!

Critique podcast

Play Episode Listen Later Dec 21, 2022 71:11


Der er dækket op til julebord hos de små julenejtilnytnisser. Men lige med et banker det på døren […]

Kontrast
Nej til nyt: Med gløgg, æbleskiver og en regering for hele folket!

Kontrast

Play Episode Listen Later Dec 21, 2022 71:10


Der er dækket op til julebord hos de små julenejtilnytnisser. Men lige med et banker det på døren og en herold siger: ”Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket. Thi eder er for nyligt en regering født!” Hvad siger vores faste og forbavsede panel til det politiske nybrud? Er det hele så skidt, at det ikke er godt for noget? Er der lys i mørket? Hvad er den bedste julefilm?  Er lille Karen en heks eller en yndig pige? Følg med i dette afsnit af Nej til nyt – med gløgg og æbleskiver Vi er Nicolaj Bang, fast skribent ved Aarsskriftet Critique og rådmand for teknik og miljø for Det Konservative Folkeparti i Århus. Rasmus Ulstrup Larsen, journalist ved Kontrast og forfatter til bogen ”Tidens tegn”, Christian Egander skov, redaktør ved Årsskriftet Critique og forfatter til bogen “Borgerlig krise”

Nerdelandslaget
Julespesial #1: Game of The Year Del I

Nerdelandslaget

Play Episode Listen Later Dec 21, 2022 56:03


Byens Valgmenighed
Et håb for hele Guds skabning

Byens Valgmenighed

Play Episode Listen Later Dec 15, 2022 23:38


Find Power Poniten fra prædiken her. https://youtu.be/tlGfZYSWfeM The post Et håb for hele Guds skabning appeared first on Byens Valgmenighed.

Medyascope.tv Podcast
Adını koyalım (84): Cemaatler, devlet ve toplum

Medyascope.tv Podcast

Play Episode Listen Later Dec 14, 2022 84:41


İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi altı yaşındayken “imam nikahıyla evlendirmesi” ve Kadir İstekli tarafından cinsel istismara maruz bırakılan H.K.G'nin başlattığı hukuk mücadelesi Türkiye'nin gündeminde. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından sessizliğini bozdu. Erdoğan,”Günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır” dedi. Erdoğan'ın bu sözleri AKP ile cemaatler arasında yeni bir dönemin işareti mi? Erdoğan, cemaatlere yönelik politikasını değiştiriyor mu? Başörtüsü ve aile ile ilgili düzenlemeler içeren anayasa değişikliği teklifine, İYİ Parti ve CHP sözcülerinden cevap geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bizim önerimize ters düşmüyorsa karşı çıkmayız” sözlerini hatırlatarak açık kapı bıraktı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise “Genel İdare Kurulumuzda çoğunluğun eğilimi bu konuda olumlu bir kanaat içinde olduğumuz, ‘evet' yönündedir” dedi. Muhalefet başörtüsü konusunda neden birlikte hareket edemiyor? Muhafazakârlar sahiden endişeli mi? Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özpek ve Edgar Şar, Adını Koyalım'da değerlendiriyor.

Medyascope.tv Podcast
Erdoğan cemaatlerin yükünden kurtulma arayışında

Medyascope.tv Podcast

Play Episode Listen Later Dec 13, 2022 23:16


İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi altı yaşındayken “imam nikahıyla evlendirmesi” ve Kadir İstekli tarafından cinsel istismara maruz bırakılan H.K.G'nin başlattığı hukuk mücadelesi Türkiye'nin gündeminde. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından sessizliğini bozdu. Erdoğan,”Günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır” dedi. Erdoğan'ın bu sözleri AKP ile cemaatler arasında yeni bir dönemin işareti mi? Ruşen Çakır yorumluyor.

Hizmetten
Yalan furya gittiğinde, iftiralar çok ucuz pazarlarda yer bulduğunda | M.Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Dec 13, 2022 6:17


“İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda savmaya bak!..” * Belki birileri, kafaları çok katı, mülâaneyi anlamıyorlar, mübaheleyi anlamıyorlar, mukabeleyi anlamıyorlar. Bu anlamayanlar, anlamamada ısrar edecekler. Aldırmayın. Bir gün, bugün olmazsa yarın, arkadan gelen nesiller dediğiniz şeyleri anlayacaktır. Siz, kendiniz gibi davranın. Sahabeyi karşınıza bir ayna gibi koyun. Sık sık tavır ve davranışlarınızı o ayna karşısında bir kere daha gözden geçirin. * Kötülükleri dahi iyilikle savmaya çalışmak bir mü'min ahlakıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu husus farklı şekillerde nazara verilmektedir. Bu cümleden olarak şöyle buyurulmaktadır: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ “İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan, sıcak bir dost oluvermiş!” (Fussilet, 41/34) * Evet, iyilik ile kötülük birbirinden farklı şeylerdir; bunlar müsavî değildir. Siz, kötülük gördüğünüz zaman onu iyilikle savın, iyilikle mukabelede bulunun. Başkaları bin tane yalan söylemiş olsalar da siz “Yahu ben de bir taneyle onlara mukabele edeyim!” demeyin. * Bazen böyle, bağışlayın, yalan furya gittiğinde, iftiralar çok ucuz pazarlarda yer bulduğunda, insanlar zannedebilirler ki, bu böyle de oluyor. Hayır, o iş hiç öyle olmuyor. Hele bir mü'minin işi asla yalan, iftira, karalama, entrika olamaz. * Hedefiniz doğru olduğu gibi, vesileleriniz de meşru olmalıdır. Doğru hedefe ancak doğru argümanlarla varılır. Bağışlar mısınız? Merkeple sultanın huzuruna gidilmez. “Yemin olsun asr'a (zamana); insanlar hüsranda.. ancak şunlar müstesna!..” * Merhum Mehmet Akif der ki: “Hâlık'ın nâmütenâhî adı var, en başı Hak, Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak; Hani Ashab-ı Kiram, ayrılalım derlerken, Mutlaka Sure-i ve'l-Asr'ı okurmuş, bu neden? Çünkü meknûn o büyük surede esrâr-ı felâh, Başta iman-ı hakikî geliyor, sonra salâh, Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık, Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık.” * “Hâlık'ın nâmütenâhî adı var, en başı Hak / Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak.” Hak şimdi yerde mi değil mi?!. Bâtıl gemi azıya almış mı, almamış mı?!. Fitne-fesat zirvede mi değil mi?!. Ahir zamanı resmederken Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu fotoğrafı ortaya koyuyor. O dönemin insanına, “Herkesin bozgunculuk yaptığı dönemde, imar ve ıslah hamlelerini sürdüren gariplere müjdeler olsun!” buyurarak işaret ediyor. Onlar, bir kısım bozguncuların her tarafta yangınlar çıkarmasına karşılık ıslah için çalışan insanlardır. Onlar, arının ölümü karşısında bile ağlayan, karıncaya basmayan, hâlâ bir damlacık hayatı vardır

Kontrast
Fyraften med Kontrast: Ellemann løber fra det hele

Kontrast

Play Episode Listen Later Dec 12, 2022 18:47


Venstre og Moderaterne har ofret løftet om advokatundersøgelse af minksagen på en kommende regerings alter. Ikke overraskende, mener Rasmus, mens Mikkel er mere skeptisk. Medvirkende: Mikkel Andersson Rasmus Ulstrup

Filmnørdens Hjørne
Podcast 221.2 (A Nightmare on Elm Street-marathon...)

Filmnørdens Hjørne

Play Episode Listen Later Dec 11, 2022 75:18


(Dette er Del 2 af Podcast 221, hvor vi behandler de sidste fire Freddy-film. Få adgang til den KOMPLETTE episode allerede nu på Filmnørdens Hjørne Ekstra: patreon.com/ekstra) Sidste år brugte vi et lille døgn på at kværne os gennem alle Fredag d. 13.-filmene i Podcast 210 (Den med Fredag d. 13.-marathon…). Filmene om den ustoppelige seriemorder Jason er en af 80'ernes største gyser-ikoner, men han er jo absolut ikke alene. Derfor var det ikke svært at vælge, hvad vores næste filmmarathon skulle handle om. Byd velkommen til Freddy Krueger. Freddy Krueger er hovedrollen i en lang række film med titlen A Nightmare on Elm Street. Han bruger folks drømme som genvej til deres virkelighed, hvor han så terroriserer og dræber en masse mennesker på umådeligt kreative måder. Med sin forkærlighed for en særlig handske med knive på fingrene (kombineret med den klassiske smadrede fedora-hat og rød-grøn-stribede sweater) er han let at genkende på afstand. Hvis vi skal være helt ærlige, så har A Nightmare on Elm Street-filmene egentlig ikke ret stor filmhistorisk værdi. De prøver ikke at være vigtige eller kloge eller kritiske eller noget helst andet end underholdende. Ja, de er jo ikke engang gysede. Hør her, når Marie ikke bliver skræmt en eneste gang af to Freddy-film, så er de IKKE gysede. Til gengæld er de underholdende, og hvorfor så det? Umiddelbart fordi Freddy-filmene meget hurtigt bliver til en selvbevidst franchise, der gør alt hvad den kan for at holde liv i sit centrale monster, koste hvad det vil. Freddy sælger billetter, og det skal han blive ved med, så længe som muligt. Film efter film er det sjovt at følge udviklingen og prøve at gætte på, hvilke beslutninger, der har formet filmene fra A Nightmare on Elm Street i 1984 til Freddy vs. Jason i 2003. Vi valgte i øvrigt at stoppe vores marathon med Freddy vs. Jason, fordi genindspilningen fra 2010 ganske enkelt er noget skrald, vi ikke gider bruge tid på. Hele vores marathon blev traditionen tro live-streamet på Facebook og overraskende mange besøgte os undervejs og enkelte så endda filmene “sammen med os”. Derudover valgte indtil flere lyttere at støtte vores junkfood-indsamling undervejs. HURRA! Vi bringer her en sammenklippet version af vores marathon, med alle de samtaler vi havde mellem filmene. Rigtig god fornøjelse! Med venlig hilsen, Casper, Niels, Jannik, Marie & Freddy

Brinkmanns briks
Når jeg blir gammel, vil jeg ...

Brinkmanns briks

Play Episode Listen Later Dec 7, 2022 56:45


Hele livet er vi på vej videre. Første skridt, lær at skrive, få en uddannelse, søg et job, arbejd, arbejd, arbejd. Så en dag er det slut. Vi skal ikke længere noget. Pensionen er de år, hvor telefonen ikke ringer mere. Der er ingen, som savner dig mandag morgen kl. 09. Er vi forberedt på den sidste del af livet uden arbejde? Vært: Svend Brinkmann. Tilrettelægger: Christoffer Heide Høyer. Gæster: Monica Krog-Meyer , mangeårig radiovært, foredragsholder og forfatter til Plusalderen og Aske Juul Lassen, lektor ved Københavns universitet og forsker i pension og aldring ved center for health in humanities.

NOS Voetbalpodcast
#269 - 'De hele Arabische wereld staat achter Marokko'

NOS Voetbalpodcast

Play Episode Listen Later Dec 6, 2022 38:32


Presentator Arno Vermeulen bespreekt samen met commentator Jeroen Elshoff en commentator Jan Roelfs de wedstrijden van vandaag en van morgen. De sfeer in de stadions, het voorzichtige Spanje en het doorzettingsvermogen van Marokko, het fantastische Portugal en vragen van de luisteraars.

Du lytter til Politiken
6. december: 32-årige Mie har adhd: »Jeg har følt mig forkert hele mit liv«

Du lytter til Politiken

Play Episode Listen Later Dec 6, 2022 26:20


Som barn følte Mie Natius Andresen sig dum. Som teenagere skubbede hun folk fra sig. Og da hun flyttede hjemmefra, kunne hun ikke finde ud af at gro rødder i et nyt voksenliv. I alle de år havde Mie adhd. Hun vidste det bare ikke. I stedet følte hun sig forkert og blev syg medstress og depressioner. Mie er en af et kraftigt stigende antal voksne, der får konstateret adhd. I dagens afsnit fortæller hun sin historie.

Filmnørdens Hjørne
Podcast 221.1 (A Nightmare on Elm Street-marathon...)

Filmnørdens Hjørne

Play Episode Listen Later Dec 2, 2022 67:04


(Dette er Del 1 af Podcast 221, hvor vi behandler de første fire Freddy-film. Del 2 udkommer d. 10. december, hvor vi behandler de sidste fire. Få adgang til den KOMPLETTE episode allerede nu på Filmnørdens Hjørne Ekstra: patreon.com/ekstra) Sidste år brugte vi et lille døgn på at kværne os gennem alle Fredag d. 13.-filmene i Podcast 210 (Den med Fredag d. 13.-marathon…). Filmene om den ustoppelige seriemorder Jason er en af 80'ernes største gyser-ikoner, men han er jo absolut ikke alene. Derfor var det ikke svært at vælge, hvad vores næste filmmarathon skulle handle om. Byd velkommen til Freddy Krueger. Freddy Krueger er hovedrollen i en lang række film med titlen A Nightmare on Elm Street. Han bruger folks drømme som genvej til deres virkelighed, hvor han så terroriserer og dræber en masse mennesker på umådeligt kreative måder. Med sin forkærlighed for en særlig handske med knive på fingrene (kombineret med den klassiske smadrede fedora-hat og rød-grøn-stribede sweater) er han let at genkende på afstand. Hvis vi skal være helt ærlige, så har A Nightmare on Elm Street-filmene egentlig ikke ret stor filmhistorisk værdi. De prøver ikke at være vigtige eller kloge eller kritiske eller noget helst andet end underholdende. Ja, de er jo ikke engang gysede. Hør her, når Marie ikke bliver skræmt en eneste gang af to Freddy-film, så er de IKKE gysede. Til gengæld er de underholdende, og hvorfor så det? Umiddelbart fordi Freddy-filmene meget hurtigt bliver til en selvbevidst franchise, der gør alt hvad den kan for at holde liv i sit centrale monster, koste hvad det vil. Freddy sælger billetter, og det skal han blive ved med, så længe som muligt. Film efter film er det sjovt at følge udviklingen og prøve at gætte på, hvilke beslutninger, der har formet filmene fra A Nightmare on Elm Street i 1984 til Freedy vs. Jason i 2003. Vi valgte i øvrigt at stoppe vores marathon med Freddy vs. Jason, fordi genindspilningen fra 2010 ganske enkelt er noget skrald, vi ikke gider bruge tid på. Hele vores marathon blev traditionen tro live-streamet på Facebook og overraskende mange besøgte os undervejs og enkelte så endda filmene “sammen med os”. Derudover valgte indtil flere lyttere at støtte vores junkfood-indsamling undervejs. HURRA! Vi bringer her en sammenklippet version af vores marathon, med alle de samtaler vi havde mellem filmene. Rigtig god fornøjelse! Med venlig hilsen, Casper, Niels, Jannik, Marie & Freddy

Hizmetten
Gariplere Müjdeler olsun | M.Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Dec 1, 2022 9:20


Bu video 01/05/2016 tarihinde yayınlanan “RAHMÂN'IN KULLARI” isimli bamtelinden alınmıştır. Tamamı burada: https://www.herkul.org/bamteli/bamtel... İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda savmaya bak!..” * Belki birileri, kafaları çok katı, mülâaneyi anlamıyorlar, mübaheleyi anlamıyorlar, mukabeleyi anlamıyorlar. Bu anlamayanlar, anlamamada ısrar edecekler. Aldırmayın. Bir gün, bugün olmazsa yarın, arkadan gelen nesiller dediğiniz şeyleri anlayacaktır. Siz, kendiniz gibi davranın. Sahabeyi karşınıza bir ayna gibi koyun. Sık sık tavır ve davranışlarınızı o ayna karşısında bir kere daha gözden geçirin. * Kötülükleri dahi iyilikle savmaya çalışmak bir mü'min ahlakıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu husus farklı şekillerde nazara verilmektedir. Bu cümleden olarak şöyle buyurulmaktadır: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ “İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan, sıcak bir dost oluvermiş!” (Fussilet, 41/34) * Evet, iyilik ile kötülük birbirinden farklı şeylerdir; bunlar müsavî değildir. Siz, kötülük gördüğünüz zaman onu iyilikle savın, iyilikle mukabelede bulunun. Başkaları bin tane yalan söylemiş olsalar da siz “Yahu ben de bir taneyle onlara mukabele edeyim!” demeyin. * Bazen böyle, bağışlayın, yalan furya gittiğinde, iftiralar çok ucuz pazarlarda yer bulduğunda, insanlar zannedebilirler ki, bu böyle de oluyor. Hayır, o iş hiç öyle olmuyor. Hele bir mü'minin işi asla yalan, iftira, karalama, entrika olamaz. * Hedefiniz doğru olduğu gibi, vesileleriniz de meşru olmalıdır. Doğru hedefe ancak doğru argümanlarla varılır. Bağışlar mısınız? Merkeple sultanın huzuruna gidilmez. “Yemin olsun asr'a (zamana); insanlar hüsranda.. ancak şunlar müstesna!..” * Merhum Mehmet Akif der ki: “Hâlık'ın nâmütenâhî adı var, en başı Hak, Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak; Hani Ashab-ı Kiram, ayrılalım derlerken, Mutlaka Sure-i ve'l-Asr'ı okurmuş, bu neden? Çünkü meknûn o büyük surede esrâr-ı felâh, Başta iman-ı hakikî geliyor, sonra salâh, Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık, Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık.”

AD Voetbal podcast
S5E108: ‘Memphis heeft het hele seizoen nog geen negentig minuten gespeeld'

AD Voetbal podcast

Play Episode Listen Later Nov 28, 2022 33:12


Hoe lang gaat Memphis het vol houden? Maakt Simons zijn debuut bij Oranje? Wie wordt TD bij de KNVB en is het wel nodig? En een Dick-bedevaart naar Den Haag is de nieuwste attractie zo lijkt het. Het komt allemaal voorbij in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou. Zonder Memphis wordt Nederland geen wereldkampioen, zei Louis van Gaal op de persconferentie. En dat belang onderstreept Wijffels ook. ‘Memphis is echt nodig. Gakpo heeft nu twee goals gemaakt, maar verder is het nog zoeken. Depay zei zondag al in het gesprek met ons dat hij niet in vorm hoeft te zijn om een duel te beslissen. Hij zal starten tegen Qatar. En in de knock-out fase moet hij er staan.''Onder Ronald Koeman was Nederland al afhankelijk van Memphis', reageert Mossou. 'Alle ploegen zijn op dit WK heel erg aan gewaagd. Nederland zal ook niet snel weggespeeld worden. En dan kan je niet zonder een speler als Memphis wedstrijden winnen. De Brazilianen hebben acht spelers die een wedstrijd voor je kunnen beslissen, wij één.' Verder verwacht Wijffels wel dat de aanvallende coach Van Gaal toch wat concessies gaat doen in zijn basiselftal. 'Van Gaal begon het WK met vijf creatieve spelers en zes zogenaamde waterdragers. Maar dat aantal creatieve spelers gaat naar beneden. Omdat er niets gebeurt als die spelers niet aan voetballen toe komen. Een type als Marten de Roon kan je aanspelen, die neemt een bal aan en speelt hem naar de juiste kleur. Het is niet heel sprankelend, maar hij houdt de bal in de ploeg. Dat is belangrijk nu.'Bij het historisch feitje van de dag hoort dit artikel:  https://www.ad.nl/sport/de-sjeik-die-zich-even-met-een-wk-duel-kwam-bemoeien~a8e95d08/ Beluister de AD WK Voetbalpodcast via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform. Meer lezen over het WK? Kijk dan op https://www.ad.nl/wk-voetbal/Support the show: https://krant.nlSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Filmnørdens Hjørne
Podcast 220.2 (Den om Wong Kar-Wai...)

Filmnørdens Hjørne

Play Episode Listen Later Nov 24, 2022 44:54


(Dette er anden og sidste del af Podcast 220. Få adgang til HELE episoden på Filmnørdens Hjørne Ekstra: patreon.com/ekstra) Da Rasmus Brendstrup fra Cinemateket spurgte os, om vi ville indspille en podcastepisode om Wong Kar-Wai live i Cinemateket, var svaret prompte JA. Den hyldede instruktør fra Hong Kong har næsten skabt en filmgenre for sig selv, fyldt med drama, menneskelighed og banebrydende filmsprog. Få andre instruktører kan formidle kærlighedens smerte og lidelse lige så forførende som Wong Kar Wai. Hans film er betagende symfonier komponeret af de uudtalte følelser og skjulte ønsker, som vi gemmer dybt inde i os selv. De er historier om dødsdømte romancer, der langsomt går i opløsning mellem enspændere, drømmere og knuste hjerter. Udfordringen for den uindviede er, at Wong ikke er drevet af handling eller endda plot, men af ​​sine karakterers egne tanker; hjemsøgt af fortiden dvæler de uendeligt ved kærligheden, minderne og tiden. For dem, der tryllebindes af hans hypnotiske filmsprog, er hans arbejde fuldstændig medrivende, men for dem, der ikke kender ham, kan han være svær at forstå. Og Hjørne-redaktør Casper kender ham stort set ikke, men hvis ikke dette var en perfekt mulighed for at lære Wong at kende, hvad er så? Wong-begynderen Casper flankerede sig derfor hurtigt med to snakkesaglige Wong-elskere - Dennis Jacob Rosenfeld og Kristoffer Hegnsvad - der hver især har et nært forhold instruktøren og hans film. Sammen begav de sig ud i den svære opgave, at prøve at favne en unik instruktør på relativt kort tid. Resultatet ligger nu klar til dig i Podcast 220. Vi starter med at grave lidt i Wongs fortid, hvilket viser sig at være både meget svært og underholdende. Dernæst sætter vi Hong Kong på filmkortet for at illustrere, præcis hvilken verden det er, at Wong Kar-Wai pludselig skiller sig ud fra. Herfter fokuserer vi på tre udvalgte Wong-film: Chungking Express, In the Mood for Love og Ashes of Time - Redux. Og slutteligt ser vi lidt på Wongs forkærlighed for restaureringer og genudgivelser. Det blev til en noget nært perfekt aften i selskab med et ekstremt veloplagt publikum. Desværre sneg der sig en gremlin ind i vores tekniske system, så Kristoffers mikrofon koksede. Derfor lyder Casper og Dennis krystalklare, mens Kristoffer lyder som om, han er igennem på en ulmende Zoom-forbindelse under en coronanedlukning. Men helt ærligt, så gør det ikke det store. Vi vil bare lige forberede jer, for så er der nemlig ikke andet tilbage at sige end: Rigtig god fornøjelse! Med venlig hilsen, Casper, Dennis & Kristoffer

Psykologen i Øret
5 ting, du kan gøre for at hele et knust hjerte

Psykologen i Øret

Play Episode Listen Later Nov 22, 2022 40:14


Hvis du har prøvet at have et knust hjerte, så ved du, hvor ondt det gør, og at det kan tage lang tid, før det bliver bedre. Et knust hjerte handler om tab af en relation. Måske er vi blevet forladt, svigtet eller afvist af en partner eller én, vi elsker. Det kan også være at, vi har mistet en partner eller en ven til døden. Vær opmærksom på, at når jeg taler om at hele et knust hjerte, så betyder det ikke, at vi aldrig mere bliver kede af det eller ikke bliver mærket af de svære ting, vi gennemgår. I min optik handler det om at hele hjertet tilstrækkeligt til, at vi kan mærke glæde, begejstring og mening med livet igen, og at hjertet ikke lukkes, fordi vi er blevet skuffede, sårede og bange for livet. Lyt til podcasten eller læs indlægget om at hele et knust hjerte I denne podcastepisode fortæller jeg om, hvad det vil sige at have et knust hjerte, og hvordan du heler et knust hjerte. Lyt med her (eller læs med længere nede), hvor jeg kommer ind på følgende: Hvad der sker rent psykologisk og fysiologisk, når vi har et knust hjerte og "Broken Heart Syndrome"At akut savn efter et andet menneske kan give abstinenslignende symptomerAt et knust hjerte kan forklæde sig som mange andre tingHvorfor vi ikke skal underkende ung kærlighed og kærlighed til dyr og stederJeg giver dig 5 ting, du kan gøre for at hele et knust hjerteLængere nede kan du downloade et ark, der minder dig om de 5 ting, du kan gøre. Et knust hjerte indebærer psykologisk og fysisk smerte Når vi taler om at have et knust hjerte, så henviser det til den intense følelsesmæssige smerte og ulykkelighed, vi kan opleve, når vi mister nogen, eller når kærlighed ikke er gengældt. Det er et universelt fænomen, som går på tværs af kulturer. Vi mennesker er sociale væsner og knytter os følelsesmæssigt til hinanden. Vi er rent biologisk udstyret med et tilknytningssystem, der sikrer vores overlevelse. Når vi mister en betydningsfuld relation, gør det ondt. Man oplever følelsesmæssig smerte og også fysisk smerte i brystet og måske i maven og som en sammensnøring af halsen. Et knust hjerte minder os i den grad om, at krop og psyke hænger sammen. Man kan se et knust hjerte som en form for følelsesmæssig stressreaktion. Mange vil opleve intense følelser af sorg, savn, vrede, og nogle vil også opleve symptomer på angst, depression og PTSD. Man taler i lægevidenskaben også om broken heart syndrome, som henviser til symptomer, der minder om en hjerteanfald, som skyldes følelsesmæssig stress som følge af tab, en ulykke eller en naturkatastrofe. Akut mangel på en relation kan give abstinenslignende symptomer og intens smerte Når vi har et knust hjerte, aktiveres nogle af de samme mekanismer I hjernen som hos stofmisbrugere, der oplever abstinenser, når de er på afvænning. Man kan på nogle måder sammenligne forelskelse og afhængighed, da begge dele involverer nogle af de samme neurokemiske mekanismer i hjernen. Der er også studier der viser, at de samme strukturer i hjernen aktiveres ved følelsesmæssig og fysisk smerte. Både oxytoxin og dopamin er signalstoffer i hjernen, der er involveret i tilknytning og regulering af følelser. Man kan sige, at den smerte og det ubehag, vi oplever ved et knust hjerte, er kraftige signaler om, at vi mangler noget eller nogen, der har kunnet give os tryghed og omsorg, Mange oplever, at livet mister mening og formål, når vi har et knust hjerte. Den følelsesmæssige smerte er intens og kan opleves som ubærlig. Vi kan også opleve, at tanker og minder dukker op spontant og kan være meget påtrængende, og at smerten derfor kan være svær at abstrahere fra. Et knust hjerte kan forklæde sig som mange andre ting Netop fordi et knust hjerte er så smertefuldt, vil mange af os forsøge at undgå at mærke den rene følelsesmæssige smerte. Vi flygter bevidst eller ubevidst fra smerten, og det kan vi gøre på mange måder. Det kan være bevidste eller ubevidste forsvarsmekanismer og undvigelsesmanøvrer,

Oppdatert
Aktivisten som lurte hele Hollywood

Oppdatert

Play Episode Listen Later Nov 17, 2022 19:40


Under Oscar-utdelingen i 1973 ble Sacheen Littlefeather nærmest buet av scenen. Hun hadde fornærmet datidens største kjendiser ved å snakke om urfolks rettigheter, og konsekvensene ble katastrofale for skuespillerkarrieren hennes. Men nå, etter hennes død, har hele denne historien blitt snudd på hodet. Hør episoden i appen NRK Radio

Filmnørdens Hjørne
Podcast 220.1 (Den om Wong Kar-Wai...)

Filmnørdens Hjørne

Play Episode Listen Later Nov 17, 2022 45:12


(Dette er Del 1 af Podcast 220. Del 2 udkommer d. 24. november. Få adgang til HELE episoden på Filmnørdens Hjørne Ekstra: patreon.com/ekstra) Da Rasmus Brendstrup fra Cinemateket spurgte os, om vi ville indspille en podcastepisode om Wong Kar-Wai live i Cinemateket, var svaret prompte JA. Den hyldede instruktør fra Hong Kong har næsten skabt en filmgenre for sig selv, fyldt med drama, menneskelighed og banebrydende filmsprog. Få andre instruktører kan formidle kærlighedens smerte og lidelse lige så forførende som Wong Kar Wai. Hans film er betagende symfonier komponeret af de uudtalte følelser og skjulte ønsker, som vi gemmer dybt inde i os selv. De er historier om dødsdømte romancer, der langsomt går i opløsning mellem enspændere, drømmere og knuste hjerter. Udfordringen for den uindviede er, at Wong ikke er drevet af handling eller endda plot, men af ​​sine karakterers egne tanker; hjemsøgt af fortiden dvæler de uendeligt ved kærligheden, minderne og tiden. For dem, der tryllebindes af hans hypnotiske filmsprog, er hans arbejde fuldstændig medrivende, men for dem, der ikke kender ham, kan han være svær at forstå. Og Hjørne-redaktør Casper kender ham stort set ikke, men hvis ikke dette var en perfekt mulighed for at lære Wong at kende, hvad er så? Wong-begynderen Casper flankerede sig derfor hurtigt med to snakkesaglige Wong-elskere - Dennis Jacob Rosenfeld og Kristoffer Hegnsvad - der hver især har et nært forhold instruktøren og hans film. Sammen begav de sig ud i den svære opgave, at prøve at favne en unik instruktør på relativt kort tid. Resultatet ligger nu klar til dig i Podcast 220. Vi starter med at grave lidt i Wongs fortid, hvilket viser sig at være både meget svært og underholdende. Dernæst sætter vi Hong Kong på filmkortet for at illustrere, præcis hvilken verden det er, at Wong Kar-Wai pludselig skiller sig ud fra. Herfter fokuserer vi på tre udvalgte Wong-film: Chungking Express, In the Mood for Love og Ashes of Time - Redux. Og slutteligt ser vi lidt på Wongs forkærlighed for restaureringer og genudgivelser. Det blev til en noget nært perfekt aften i selskab med et ekstremt veloplagt publikum. Desværre sneg der sig en gremlin ind i vores tekniske system, så Kristoffers mikrofon koksede. Derfor lyder Casper og Dennis krystalklare, mens Kristoffer lyder som om, han er igennem på en ulmende Zoom-forbindelse under en coronanedlukning. Men helt ærligt, så gør det ikke det store. Vi vil bare lige forberede jer, for så er der nemlig ikke andet tilbage at sige end: Rigtig god fornøjelse! Med venlig hilsen, Casper, Dennis & Kristoffer

Medyascope.tv Podcast
Ruşen Çakır'ın izleyicilerle ortak yayını: İYİ Parti Altılı Masa'dan kalkar mı?

Medyascope.tv Podcast

Play Episode Listen Later Nov 17, 2022 45:50


AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhalefete eleştirilerini sürdüren Erdoğan, İYİ Parti'ye Altılı Masa'dan ayrılma çağrısı yaptı ve şöyle dedi: “Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, Altılı Masa'nın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İYİ Parti'nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.” Peki, İYİ Parti Altılı Masa'dan kalkar mı? Ruşen Çakır, siz sevgili izleyicilerimizin sorularını yanıtladı.

alt bu masa ru hele erdo peki chp onlar burada cumhurba endonezya y parti akp genel ba ortak yay
Hizmetten
“Hele bir kere daha imanınızı yenileyin!” | M.Fethullah Gülen Hocaefendi

Hizmetten

Play Episode Listen Later Nov 10, 2022 4:20


Bu video 17/11/2019 tarihinde yayınlanan "CANLI İRADELER VE SİNERJİ" isimli bamtelinden alınmıştır. Tamamı burada: https://www.ozgurherkul.org/bamteli/b... Farklı vesilelerle bir araya gelmeleriniz hem sinerjiye vesile oluyor ve kuvve-i maneviyeyi güçlendiriyor hem müzakereler sayesinde derinleşmeye kapı aralıyor hem de yenilenme ihtiyacını karşılıyor. Bir taraftan bu yaptığınız şeyler, çok önemli; diğer yandan da yapılan şeyler diğer insanlara kuvve-i maneviye oluyor. Mesela çok sarsık bir hayat yaşıyorum ben şu anda da. Yaralıyor beni o arkadaşlarımızın, binlerce yüz binlerce arkadaşımızın hayattan tecrîd edilmesi, mahrumiyete mahkûm edilmesi. Her gün öyle bir şey ile yaralanıyorum yeniden. Hazreti Hamza'nın bağrına yediği mızrak gibi bağrıma bir mızrak yemiş gibi bir kere daha inliyorum; çok ağırıma gidiyor. Gecelerim bunun ile kirleniyor. “Kirleniyor” mu diyeyim, yoksa bir yönüyle “Beni hasta hale getiriyor.” falan mı diyeyim?!. Ama hani bunlar meselenin bir yanı, insanî olma yanı. Duyuyorsunuz bunları; duymamak da bir yönüyle belki kabalık sayılır. Fakat bunlar, hiçbir zaman bizi bir ye'se, bir inkisara, “Artık bir şey yapamıyoruz!” duygusuna atmamalı, itmemeli. Hakikaten bir uçuruma, Ashâb-ı Uhdûd gibi uçurumun kenarına götürseler yine de ye'se düşmemeli!.. Orada hani o minnacık çocuk kucağında bir kadını da atacaklar, “Niye sen bu dine girdin?!” diye. İttiriyorlar kadını; kadın direniyor. Çocuğa bakıyor, çocuk sahipsiz kalacak diye düşünüyor. Üç tane çocuğun bebekken konuştuğundan bahsedilir, onlardan bir tanesi de odur. “Anne, at” diyor, “Korkma!” diyor, “At kendini!” diyor. Bunun üzerine kadın, Cenâb-ı Hakk'ın teminatına kendini salıyor.. Siz böyle bir araya gelince, böyle konuşunca, ben muvakkaten oksijen yudumluyor gibi oluyorum, hakikaten. Muvakkaten kendimden sıyrılıyorum, böyle. Siz olamam da kat'iyyen fakat siz oluyor ve rahatlıyorum böyle; sizin içinizde kendimi hissediyor ve rahatlıyorum, Allah'ın izni-inayeti ile. Bu mesele, sürekli o metafizik gerilimi koruma adına çok önemli bir şey; buna dikkat etmek lazım. O bir araya gelme de esasen o sinerjiyi meydana getiriyor. Mesela, burada bazen şöyle oluyor: Arkadaşlardan birisi namaz kıldırıyor orada, hislerine yenik düşüyor, bir ağlıyor, bir sinerji meydana getiriyor ki, saflarda ağlama meydana geliyor. Ha, ben bunu değişik yerlerde de gördüm; o camilerde, o gençlerin, kalabalık gençlerin beş-on tanesinin orada hıçkırıklara boğulması karşısında, bütün cami hıçkırıkla inliyordu. Zannediyorum çoklarınız herhalde muttalisiniz. Dolayısıyla bir de öyle bir sinerjiye sebebiyet verecek, o bir araya gelmeler. Bir de bir araya geldiğimizde mutlaka kitap okuma mevzuuna yönelmek lazım; mesela Risaleleri okumak lazım bu mevzuda. Bizim için hakikaten kuvve-i maneviyemizi takviye edecek, ümit gücümüzü güçlendirecek şeyleri müzakere etmek lazım. Bazı arkadaşlarımızın bu mevzuda fevkalade fedakârlıklarını anlatmak lazım; mesela, tek başına gitmiş, bir ülkeyi -Allah'ın izni ve inayeti ile- ayaklandırmış gibi bir şey oluyor. Bütün bunlar… Her zaman böyle bir beslenmeye ihtiyacımız var. Onun için Kur'an-ı Kerim, Sahabe-i kirama bile, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ “Ey iman edenler! Allah'a ve Rasûlü'ne iman edin.” (Nisa, 4/136) “Hele bir kere daha imanınızı yenileyin!” diyor. Üstadımız da bir yerde bunu serlevha yapıyor: جَدِّدُوا اِيمَانَكُمْ بِـ”لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ “İmanınızı ‘Lâ ilâhe illâllah' ile yenileyiniz.” Sürekli imanı yenilemeye ihtiyacımız var; değişik faktörleri, değişik argümanları, değişik delilleri değerlendirerek sürekli iman adına hep canlı kalmamız lazım.

Du lytter til Politiken
8. november: Midtvejsvalg: Både Biden og Trump kan tabe det hele i dag

Du lytter til Politiken

Play Episode Listen Later Nov 8, 2022 30:00


Barack Obama, Donald Trump og Joe Biden. Tre amerikanske præsidenter – to tidligere og den nuværende – fører valgkampe til det sidste, inden vælgerne i dag stemmer ved midtvejsvalget i USA. For der er meget på spil. Hvor mange penge har amerikanerne at leve for den kommende vinter? Og skal kvinder kunne få en abort? Men valget er også afgørende for Joe Biden og Donald Trump, der begge gerne vil være på stemmesedlen, når der er præsidentvalg i USA om to år. Dagens gæst er Politikens korrespondent i USA, Philip Flores, som lige har været til valgmøde med Joe Biden.

Fularsız Entellik
Erkek Krizi 2: Yalnızlık, Evlilik ve Kayıp Kadınlar

Fularsız Entellik

Play Episode Listen Later Oct 27, 2022 29:34


Selam Fularsızlar! Kadın-çocuk-erkek serisindeyiz, erkek kısmını da kendi içinde üç bölüme yaydık. Triloji içinde triloji yapıyoruz ("triloji fraktali" iyi bir rock grubu ismi olurdu).Bugün genç kadınlar erkeklerden sadece daha eğitimli değiller, bekar kaldıkları sürece erkeklerden daha çok kazanıyorlar (ABD). Fakat erkeklere yönelik ekonomik beklentiler halen çok daha yüksek. Kısacası ekonomi, cinsiyet rollerini değiştiriyor ama kendisi ondan daha hızlı değişiyor. Her sene daha da açılacak bu makas, erkekler üstüne bir yük bindiriyor. İmkan az, beklentiler çok.Bugün hem önceki bölüme bazı ekler yapıyoruz, hem de bu yükün intihar, yalnızlık, evlilik gibi açılımlarına bakıyoruz. Dahası, evlilikler ortalamada özellikle erkekler için faydalı (sağlık, kazanç, mutluluk, alkolizm, suç gibi konularda hep pozitif etkisi var) ama evlilikler gecikiyorlar. Hele Çin ve Hindistan gibi yerlerde imkansızlaşıyorlar, aşırı erkek fazlası yüzünden. Bunun da etkilerine bakacağız.Her zamanki gibi tüm kaynaklar ve timestampler aşağıda.(Müzik: Indian Classical Music [Mixtape Releases]).(Not: Patreon'da yüzlerce insan, irili ufaklı katkılarla beni doğrudan destekliyor, onlara bir hayır duası edin)..Bu podcast evimdekipsikolog.com hakkında reklam içerir.FULARSIZENTELLIK15 koduyla bir ay boyunca kullanabileceğiniz %15'lik indirim için tıklayınız..Bu podcast, TAKK hakkında reklam içerir.TAKK hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız..Bölümler:(00:45) Göğüs kanseri vs prostat.(01:15) Önceki bölümün özeti.(02:10) Güncelleme: Bilgisayar oyunu ve arzu iradesi ilişkisi(03:45) NEET: Ne eğitimde ne istihdamda.(05:50) Aile geçindirme konusunda cinsiyet rolleri.(06:35) Genç ve bekar kadınlar daha çok kazanıyor.(08:50) Ekonomi kültürden daha hızlı değişiyor(09:35) İntihar.(13:15) Yalnızlık.(15:40) Evlilik ve Mutluluk.(20:29) Evlilik ve Para.(22:26) Boşanma.(24:25) Dünyadaki 140 milyon "kayıp" kadın.(28:25) Gelecek bölüm ve Patreon teşekkürleri..Kaynaklar:Makale: Video gaming may be associated with better cognitive performance in childrenRapor: Gender Dimensions of Being NEET in TurkeyAnket: Americans see men as the financial providers, even as women's contributions growHaber: Workplace Salaries: At Last, Women on TopMakale: The Value of Investing in Female FoundersMakale: Why So Many Men Resist Talking About Their Mental HealthMakale: Stereotypes and stigma mean that many young men are struggling in silenceMakale: Loneliness around the world: Age, gender, and cultural differences in lonelinessAnket: Her Yaşta ve Sınıfta YalnızlıkAnket: Marriage and Cohabitation in the U.SRapor: Too many men (Washington Post)See Privacy Policy at https://art19.com/privacy and California Privacy Notice at https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.