Podcasts about tegenover

  • 65PODCASTS
  • 105EPISODES
  • 35mAVG DURATION
  • 1EPISODE EVERY OTHER WEEK
  • Dec 27, 2022LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about tegenover

Latest podcast episodes about tegenover

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 261 Zelf Concept Tegenover Zelf

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 27, 2022 15:33


Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderOndersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. Zelf concept tegenover Zelf1. Het leren-in-de-wereld stoelt op een zelfconcept dat is aangepast aan de wereldse realiteit. Het past haar goed. Want dit is een beeld dat geschikt is voor een wereld van schaduwen en illusies. Hier is het thuis, waar het één geheel is met wat het ziet. Het opbouwen van een zelfconcept is dat waartoe het leren-in-de-wereld dient. Dit is het doel: dat je zonder zelf komt, en er gaandeweg een maakt. En tegen de tijd dat je tot ‘rijpheid' komt, heb je het vervolmaakt, om de wereld op gelijke voet tegemoet te treden, op één lijn met haar eisen.2. Een zelfconcept wordt door jou gemaakt. Het vertoont niet de minste gelijkenis met jouzelf. Het is een afgod, gemaakt om de plaats van jouw werkelijkheid als Zoon van God in te nemen. Het zelfconcept dat de wereld wil onderwijzen, is niet wat het lijkt. Want het is gemaakt om twee doelen te dienen, waarvan de denkgeest er slechts één herkennen kan. Het eerste vertoont het gezicht van de onschuld, het aspect waarnaar gehandeld wordt. Dit is het gezicht dat glimlacht en bekoort en zelfs lijkt lief te hebben. Het zoekt metgezellen en het kijkt, soms met meegevoel, naar lijden, en brengt af en toe vertroosting. Het gelooft dat het goed is te midden van een slechte wereld.3. Dit aspect kan kwaad worden, want de wereld is verdorven en niet bij machte de liefde en beschutting te bieden die de onschuld verdient. En dus is dit gezicht vaak nat van tranen om het onrecht dat de wereld hun aandoet die edelmoedig en goed willen zijn. Dit aspect gaat nooit als eerste in de aanval. Maar iedere dag plegen honderden kleinigheden nietige aanslagen op zijn onschuld, wekken zijn irritatie, en zetten het tenslotte aan tot openlijke belediging en geweld.4. Het gezicht van de onschuld, dat door het zelfconcept zo trots wordt vertoond, kan een aanval als zelfverdediging wel gedogen, want is het geen welbekend feit dat de wereld ruw omspringt met weerloze onschuld? Niemand die een beeld van zichzelf maakt laat dit gezicht achterwege, want hij heeft het nodig. De andere kant wil hij niet zien. Maar hier heeft juist het leren-in-de-wereld zijn zinnen op gezet, want hier wordt de wereldse ‘realiteit' vastgesteld, om ervoor te zorgen dat de afgod blijft voortbestaan.5. Onder het gezicht van de onschuld gaat een les schuil, en om die te onderwijzen werd het zelfconcept gemaakt. Het betreft een les in een verschrikkelijke verschuiving, en een angst zo verwoestend, dat het gezicht dat erboven glimlacht zich er voor altijd van afwenden moet, wil het niet het verraad zien dat erdoor wordt verhuld. De les onderwijst dit: ‘Ik ben het ding dat jij van mij gemaakt hebt, en als je naar mij kijkt, ben jij veroordeeld, op grond van wat ik ben.' Naar deze opvatting van het zelf glimlacht de wereld goedkeurend, want die garandeert dat de wegen van de wereld veilig behouden blijven, en dat zij die ze bewandelen, niet kunnen ontsnappen.6. Dit is de centrale les die garandeert dat jouw broeder voor eeuwig is veroordeeld. Want wat jij bent, is nu zijn zonde geworden. Hiervoor is geen vergeving mogelijk. Wat hij doet, maakt niet meer uit, want je beschuldigende vinger wijst naar hem, priemend en dodelijk. Hij wijst evengoed naar jou, maar dit wordt onder het gezicht van de onschuld nog dieper in nevelen gehuld. En in die verborgen krochten worden al zijn zonden en die van jou instandgehouden en in het donker bewaard, waar ze niet als vergissingen kunnen worden gezien, hetgeen het licht stellig zou openbaren. Jou kan geen verwijt treffen voor wat jij bent, en evenmin kun jij de dingen veranderen die het jou laat doen. Jouw broeder is dan ook het symbool van je zonden voor jou, jij die weliswaar stilzwijgend maar toch met een niet aflatende drang je broeder nog steeds veroordeelt voor het gehate ding dat jij bent.7. Concepten worden aangeleerd. Ze zijn niet natuurlijk. Los van het leerproces bestaan ze niet. Ze worden niet gegeven, dus moeten ze zijn gemaakt. Niet één is waar, en vele komen voort uit koortsachtige verbeeldingen, verhit van haat en van de vervormingen die uit angst ontstaan. Wat is een concept anders dan een gedachte waaraan haar maker een eigen betekenis geeft? Concepten houden de wereld in stand. Maar ze kunnen niet worden aangewend om aan te tonen dat de wereld werkelijk is. Want ze zijn allemaal binnen de wereld gemaakt, zijn in haar schaduw geboren, groeien volgens haar gebruiken, en worden tenslotte in haar denken ‘rijp'. Het zijn denkbeelden van afgoden, geschilderd met de penselen van de wereld, die niet in staat zijn één enkel schilderij te vervaardigen dat de waarheid weergeeft.8. Een zelfconcept heeft geen betekenis, want niemand hier kan zien waartoe het dient, en dus kan niemand zich een beeld vormen van wat het is. Toch is al wat onder leiding van de wereld wordt geleerd, begonnen en beëindigd met het ene oogmerk jou dit concept van jezelf te leren, opdat je ervoor zou kiezen de wetten van deze wereld te volgen en nooit zou proberen verder dan haar wegen te gaan, of je rekenschap te geven van de manier waarop jij jezelf ziet. Nu moet de Heilige Geest een manier vinden je te helpen inzien dat dit zelfconcept ongedaan moet worden gemaakt, wil jou enige innerlijke vrede worden gegeven. Ook kan het niet worden afgeleerd, behalve via lessen die erop zijn gericht jou te leren dat jij iets anders bent. Want anders zou jou worden gevraagd wat jij nu gelooft in te ruilen voor een totaal verlies van het zelf, en dan zou een nog grotere doodsangst in jou opkomen.9. Daarom is de lesmethode van de Heilige Geest in makkelijke stappen opgebouwd, zodat wat werd geleerd niet vergruizeld wordt hoewel er soms enig ongemak en enige verontrusting optreedt maar het schijnbare bewijsmateriaal ervóór gewoon een nieuwe vertaling krijgt. Laten we dan eens nagaan welk bewijs er is dat jij bent wat jouw broeder van jou heeft gemaakt. Want zelfs al zie jij nog niet in dat je dit denkt, dan heb je stellig onderhand wel geleerd dat jij je gedraagt alsof dat wel zo is. Reageert hij in jouw plaats? En weet hij precies wat er te gebeuren staat? Kan hij soms jouw toekomst zien, en voor die komt verordenen wat jij in elke omstandigheid moet doen? Hij moet de wereld wel hebben gemaakt, en jou erbij, om over zo'n voorkennis te beschikken van wat nog komen moet.10. Dat jij bent wat jouw broeder van jou gemaakt heeft, lijkt hoogst onwaarschijnlijk. En al had hij dat gedaan, wie heeft jou dan het gezicht van de onschuld gegeven? Is dat jouw bijdrage? Wie is dan die ‘jij' die dat gemaakt heeft? En wie is dan door al jouw goedheid misleid, en valt die zo hevig aan? Laten we de dwaasheid van het hele concept vergeten, en slechts hieraan denken: wat jij denkt te zijn bestaat uit twee delen. Als jouw broeder het ene heeft voortgebracht, wie heeft dan het andere gemaakt? En voor wie moet er iets verborgen worden gehouden? Al was de wereld slecht, dan is het nog niet nodig datgene te verbergen waarvan jij bent gemaakt. Wie is er die het zou kunnen zien? En wat, behalve wat aangevallen wordt, heeft verdediging nodig?11. Misschien is de reden waarom dit concept in het duister moet blijven, het feit dat in het licht jij degene bent die denkt dat het niet waar is. En wat zou er gebeuren met de wereld die jij ziet, als al haar steunpilaren werden weggehaald? Jouw concept van de wereld berust op dit concept van het zelf. En beide zouden verdwijnen, wanneer een van beide ooit in twijfel werd getrokken. De Heilige Geest probeert jou niet in paniek te storten. Daarom vraagt Hij slechts of er alleen een klein vraagje mag worden gesteld.12. Er bestaan alternatieven voor datgene wat jij moet zijn. Je zou, bijvoorbeeld, datgene kunnen zijn waarvan jij verkiest dat je broeder het is. Dit schuift het zelfconcept weg van het volslagen passieve, en maakt op zijn minst plaats voor een actieve keuze en enige erkenning dat wisselwerking haar intrede moet hebben gedaan. Er is enig inzicht aanwezig dat jij voor jullie beiden hebt gekozen, en dat wat hij vertegenwoordigt de betekenis heeft die jij eraan hebt verleend. Het geeft ook blijk van enig zicht op de waarnemingswet dat wat jij ziet de staat van denken van de waarnemer weerspiegelt. Wie maakte echter als eerste een keuze? Als jij datgene bent waarvan jij verkoos dat je broeder het was, dan bestonden er alternatieven waaruit kon worden gekozen, en iemand moet eerst hebben beslist welk van beide hij kiest, en dan de andere loslaten.13. Hoewel deze stap voordelen oplevert, komt die nog niet in de buurt van een fundamentele vraag. Iets moet aan deze zelfconcepten zijn voorafgegaan. En iets moet de leerweg hebben afgelegd die daartoe heeft geleid. Dit kan ook niet door een van beide zienswijzen worden uitgelegd. Het grote voordeel van een verschuiving van de eerste naar de tweede ligt hierin dat je op een of andere manier dankzij jouw beslissing deel hebt aan keuze. Maar deze winst gaat ten koste van een vrijwel gelijk verlies, want nu word jij aangeklaagd wegens schuld aan wat jouw broeder is. En jij moet zijn schuld wel delen, want jij koos die voor hem naar het evenbeeld van die van jou. Waar hij voordien als enige verraad pleegde, moet jij nu wel samen met hem veroordeeld zijn.14. Het zelfconcept is altijd de voornaamste zorg van de wereld geweest. En iedereen gelooft dat hij het antwoord moet vinden op het raadsel dat hijzelf is.

Annette Burgers
#117 'Op Zoek Naar De Liefde; Vreemdgaan & Rebuild Yourself!'

Annette Burgers

Play Episode Listen Later Dec 23, 2022 94:20


'Achter elk persoon die vreemdgaat schuilt een verhaal', Quincy is 40 jaar. In het verleden is hij vreemdgegaan. Hij kopieerde het gedrag van zijn vader. Bij vier verschillende vrouwen heeft hij kinderen. Tel de woorden slechte onveilige jeugd, criminaliteit, jeugdgevangenis, verslaving, gevangenis, toxische relaties, afkickcentrum bij elkaar op en wat krijg je dan? Ik ontmoet Quincy voor het eerst en hij vertelt mij waar hij vandaan komt. Tegenover mij zit een aantrekkelijke veertigjarige, gepokt en gemazeld door het leven. En … geweldig! Op een bepaald moment ging de knop om en was hij in staat om die knop om te draaien en een andere koers te varen. En zijn eigen leven te leven. Nu wil hij zoveel mogelijk mensen die de behoefte hebben inspireren. "Rebuild.” Ik zeg: beluister deze podcast [IN DE PIJPLIJN!] en beoordeel niet 'zomaar' iemand die vreemdgaat, achter iedereen schuilt een eigen verhaal. En vaak is het een verhaal met diepe wonden vanuit het verleden. Dankjewel Quincy voor het delen van je verhaal in 'Op Zoek Naar De Liefde.' Heb je vragen? Heb je feedback? Ik waardeer het! Of wil je mijn twee gratis e-books ontvangen om onderzoek te doen naar jouw vreemdgaan: info@juttucoaching.nl Liefs, Annette

Potkaars Podcast
de dupe van de angst van een ander - Ontslag na weigeren PCR test (Hoger Beroep)

Potkaars Podcast

Play Episode Listen Later Dec 8, 2022 19:58


Tegenover drie rechters in de meervoudige kamer van het gerechtshof in Arnhem, zitten kinderopvang Dons aan de ene kant en ontslagen medewerkster Nienke met haar advocaat aan de andere. Ze werd ontslagen omdat ze weigerde de PCR test te ondergaan. Dit is een hoger beroepszaak die in eerste aanleg diende in Amsterdam waar ze verloor. De zaak in beroep werd naar Arnhem doorverwezen. Potkaars doet verslag.artikel/website met het vervolg van de rechtszaak: https://potkaars.nl/blog/2022/11/17/de-dupe-van-de-angst-van-een-ander-ontslag-na-weigeren-pcr-test-hoger-beroep

VI ZSM
#86: Van Dijk en Van Basten lijnrecht tegenover elkaar

VI ZSM

Play Episode Listen Later Nov 26, 2022 14:49


Het is 'The Day After' en dus blikken Pieter Zwart en Matthijs Vegter in deze aflevering van VI ZSM uitgebreid terug op Nederland - Ecuador. Wat ging er niet goed bij Oranje? En waarom maakt Virgil van Dijk zich zo druk over de uitlatingen van Marco van Basten? Ook bespreken we de nieuwe trainersklus van Dick Advocaat...

De Stem
Zonde tegenover vergissing met Tanja

De Stem

Play Episode Listen Later Nov 21, 2022 40:49


Salesbazen
Sales met een positieve mindset - Lucinda Douglas

Salesbazen

Play Episode Listen Later Nov 7, 2022 34:09


Tegenover mij zit, in mijn ogen de oermoeder van alle sterke vrouwen. Ze is de auteur van Sales is Sexy en 12 andere managementboeken. Haar werk begeeft zich op het snijvlak van business en empowerment van vrouwen. En je weet het al, dan kun je mij wel wegdragen. We hebben het over de aantrekkelijkheid van het salesvak, het belang van een positieve mindset en over haar nieuwe boek, Lefwijf 3 alweer.   Ze is een veelgevraagd spreker op internationale congressen, maar vandaag zit ze in de studio van Salesbazen.  (1) Lucinda Douglas | LinkedIn (1) Josef Stevens | LinkedIn www.lucindadouglas.nl  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 209 De Staat Van Zondeloosheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 20, 2022 6:13


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De staat van zondeloosheid1. De staat van zondeloosheid bestaat slechts hierin: heel het verlangen om aan te vallen is verdwenen, en dus is er geen reden om de Zoon van God anders te zien dan hij is. De behoefte aan schuld is verdwenen, omdat deze geen enkel doel dient, en zonder het doel van zonde geen betekenis heeft. Aanval en zonde zijn als één illusie met elkaar verbonden, waarbij elk de oorzaak, het doelwit en de rechtvaardigingsgrond van de ander vormt. Elk op zich is zonder betekenis, maar lijkt zijn betekenis te ontlenen aan de ander. Elk is voor zijn schijn van zingeving op de ander aangewezen. En niemand zou de een kunnen geloven als niet de ander de waarheid was, want elk getuigt ervan dat de ander waar moet zijn.2. Door aan te vallen wordt Christus jouw vijand, en God samen met Hem. Zou je met zulke ‘vijanden' niet bang moeten zijn? En zou je niet jezelf moeten vrezen? Want je hebt jezelf pijn gedaan, en jouw Zelf tot ‘vijand' gemaakt. En nu moet je geloven dat jij niet jij bent, maar iets wat jou wezensvreemd is, ‘iets anders', ‘iets' wat in plaats van geliefd, moet worden gevreesd. Wie zou willen aanvallen wat hij als volkomen onschuldig ziet? En wie kan er, omdat hij wenst aan te vallen, anders denken dan dat hij schuldig is aan het instandhouden van de wens, terwijl hij onschuld verlangt? Want wie kan de Zoon van God als onschuldig zien, én hem dood wensen? Christus staat vóór je, telkens wanneer jij naar jouw broeder kijkt. Hij is niet verdwenen omdat jouw ogen gesloten zijn. Maar wat valt er te zien als je naar je Verlosser zoekt, wanneer je Hem met niets-ziende ogen beziet?3. Het is niet Christus die jij ziet door zo te kijken. Het is de ‘vijand', verward met de Christus, waarnaar je kijkt. En die jij haat, omdat je in hem geen zonde kunt zien. Evenmin hoor je zijn klaaglijk roepen, onveranderd qua inhoud ongeacht de vorm waarin die roep weerklinkt, om je met hem te verenigen en je met hem in onschuld en in vrede te verbinden. En toch is dat, onder de zinloze kreten van het ego, de oproep die God hem gegeven heeft, opdat jij in hem Zijn Oproep tot jou zou mogen horen, en daarop zou antwoorden door God het Zijne terug te geven.4. De Zoon van God vraagt jou slechts dit: dat jij hem teruggeeft wat hem toekomt, opdat jij er samen met hem in mag delen. Alléén heeft geen van beiden het. Zo blijft het noodzakelijkerwijs voor beiden nutteloos. Tezamen zal het ieder evenveel kracht geven om de ander te verlossen, en samen met hem ook zichzelf. Door jou vergeven, schenkt jouw verlosser jou verlossing. Door jou veroordeeld, schenkt hij jou de dood. In iedereen zie je slechts de weerspiegeling van wat jij verkiest dat hij voor jou betekent. Als je ten nadele van zijn eigenlijke functie beslist, de enige die hij in waarheid bezit, beroof je hem van al de vreugde die hij zou hebben gevonden als hij de rol vervuld had die God hem gegeven heeft. Maar denk niet dat de Hemel alleen voor hem verloren is. Ook kan die niet herwonnen worden tenzij hem de weg door jou gewezen wordt, opdat jij die mag vinden, wandelend aan zijn zijde.5. Het is geen offer dat hij wordt verlost, want door zijn vrijheid zul jij de jouwe verwerven. Hem zijn functie laten vervullen is slechts het middel om jou de jouwe te laten vervullen. En zo ben je onderweg naar de Hemel, of naar de hel, maar niet alleen. Hoe schitterend zal zijn zondeloosheid zijn, wanneer jij die ziet! En hoe geweldig zal jouw vreugde zijn, wanneer hij vrij is jou de gave van het zien te schenken, die God hem voor jou gegeven heeft! Hij heeft niets anders nodig dan dit: dat jij hem de vrijheid verleent de taak te volbrengen die God hem gegeven heeft. En onthoud daarbij het volgende: wat hij doet, doe jij samen met hem. En zoals jij hem ziet, zo definieer jij de functie die hij voor jou heeft, totdat je hem anders ziet en hem laat zijn wat God bepaald heeft dat hij voor jou zou zijn.6. Tegenover de haat die Gods Zoon jegens zichzelf kan koesteren wordt God gezien als machteloos om wat Hij geschapen heeft te redden van de hellepijn. Maar in de liefde die hij zichzelf betoont wordt God vrijgelaten Zijn Wil te doen geschieden. In jouw broeder zie jij de weergave van jouw eigen geloof in wat de Wil van God voor jou moet zijn. In jouw vergeving zul je Zijn Liefde voor jou begrijpen; door jouw aanval zul je geloven dat Hij jou haat, en denken dat de Hemel de hel moet zijn. Kijk nogmaals naar jouw broeder, maar niet zonder het inzicht dat hij de weg is naar de Hemel of de hel, al naargelang hoe jij hem ziet. Vergeet dit echter niet: de rol die jij hem geeft, wordt jou gegeven, en jij zult de weg bewandelen die jij hem wees, omdat die jouw oordeel is over jouzelf.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 200 Speciaalheid Tegenover Zondeloosheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 7, 2022 5:39


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Speciaalheid tegenover zondeloosheid1. Speciaalheid is een gebrek aan vertrouwen in iedereen behalve jezelf. Geloof wordt alleen in jouzelf geïnvesteerd. Al het andere wordt tot je vijand, gevreesd en aangevallen, dodelijk en gevaarlijk, gehaat en enkel het vernietigen waard. Al wat ze aan vriendelijkheid te bieden heeft is slechts misleiding, maar haar haat is werkelijk. Wanneer ze gevaar loopt te worden vernietigd moet ze wel doden, en jij wordt naar haar toegetrokken om haar als eerste te doden. En dat is de aantrekkingskracht van schuld. Hier wordt de dood als verlosser op de troon gezet; de kruisiging is nu de redding, terwijl verlossing alleen maar het vernietigen van de wereld kan betekenen, met uitzondering van jouzelf.2. Wat kan de bedoeling van het lichaam anders zijn dan speciaalheid? En juist dit is wat het broos en hulpeloos maakt wat betreft zijn eigen verdediging. Het werd ontworpen om jou broos en hulpeloos te maken. Het doel van de afscheiding is zijn vloek. Maar lichamen hebben geen doel. Bedoeling is het domein van de denkgeest. En denkgeesten kunnen naar believen hun gerichtheid veranderen. Wat zij zijn kunnen ze niet veranderen, noch al hun eigenschappen. Maar wat ze als doel stellen kan worden veranderd, en de gesteldheid van het lichaam moet dienovereenkomstig wisselen. Van zichzelf uit kan het lichaam niets doen. Zie het als een middel om te kwetsen, en het wordt gekwetst. Zie het als een middel om te genezen, en het wordt genezen.3. Jij kunt alleen jezelf kwetsen. Dit is menigmaal herhaald, maar vooralsnog moeilijk te vatten. Voor denkgeesten die uit zijn op speciaalheid, is dit onmogelijk. Maar voor diegenen die wensen te genezen en niet aan te vallen, is dit volkomen duidelijk. De bedoeling om aan te vallen ligt in de denkgeest, en de gevolgen ervan worden slechts gevoeld waar die is. Ook is de denkgeest niet begrensd; en dus moet het wel zo zijn dat een schadelijke bedoeling de denkgeest kwetst als één geheel. Niets kan voor speciaalheid minder begrijpelijk zijn. Niets kan voor wonderen meer begrijpelijk zijn. Want wonderen zijn louter een omzetting van de bedoeling om te kwetsen in die om te genezen. Deze omslag in bedoeling brengt speciaalheid inderdaad ‘in gevaar', maar alleen in de zin dat alle illusies door de waarheid worden ‘bedreigd'. Ze zullen ten overstaan van haar niet standhouden. Maar welke vertroosting heeft ooit daarin gescholen, dat jij jouw Vader de gave zou willen onthouden die Hij vraagt, om die liever daaraan te geven? Geef ze aan Hem, en het universum is van jou. Schenk ze aan illusies, en geen enkele gave kan worden teruggegeven. Wat jij speciaalheid hebt gegeven, heeft jou bankroet gemaakt en je schatkamer kaal en leeg achtergelaten, met een uitnodigend openstaande deur voor alles wat jouw vrede maar wil verstoren om binnen te komen en verwoesting aan te richten.4. Eerder heb ik je al gezegd niet na te denken over de middelen waarmee verlossing wordt verworven, noch hoe die te bereiken valt. Maar denk er wel over na, en denk er goed over na, of het jouw wens is je broeder als zondeloos te kunnen zien. Voor speciaalheid moet het antwoord wel ‘nee' zijn. Een zondeloze broeder is haar vijand, terwijl zonde, als die al mogelijk was, haar vriend zou zijn. Je broeders zonde zou zichzelf rechtvaardigen, en zich een betekenis geven die door de waarheid wordt ontkend. Al wat werkelijk is verkondigt zijn zondeloosheid. Al wat onwaar is verkondigt dat zijn zonden werkelijk zijn. Als hij zondig is, dan is jouw werkelijkheid niet waar, maar slechts een droom van speciaalheid, die een ogenblik duurt, en tot stof vergaat.5. Verdedig deze onzinnige droom niet, waarin God beroofd is van wat Hij liefheeft, en jij buiten bereik van verlossing blijft. Alleen het volgende staat vast in deze wisselvallige wereld, die in werkelijkheid geen betekenis heeft: wanneer jij niet volledig in vrede bent, en wanneer je enige vorm van pijn lijdt, dan heb je in jouw broeder een of andere zonde gezien, en je verheugd over wat jij dacht dat er was. Jouw speciaalheid leek omwille daarvan in veiligheid. En aldus heb je gered wat jij als jouw verlosser hebt aangewezen, en degene gekruisigd die God jou in plaats daarvan gegeven heeft. En zo ben jij met hem verbonden, want jullie zijn één. En zo is speciaalheid zijn ‘vijand', en eveneens die van jou.

Dagvers
Romeinen 12:9-21 - Goed tegenover kwaad

Dagvers

Play Episode Listen Later Oct 6, 2022 2:06


Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 198 Het Verraad Van Speciaalheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 5, 2022 13:16


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Het verraad van speciaalheid1. Vergelijken moet wel een kunstgreep van het ego zijn, want liefde doet dat niet. Speciaalheid maakt steeds vergelijkingen. Ze komt tot stand door een tekort dat in een ander waargenomen wordt, en wordt instandgehouden door te zoeken naar alle tekortkomingen die ze maar kan zien, en door die scherp in het vizier te houden. Hier zoekt ze en hier kijkt ze naar. En aldoor had degene die zij aldus kleineert je verlosser kunnen zijn, had jij er niet voor gekozen in plaats daarvan van hem een miezerige maatstaf voor jouw speciaalheid te maken. Tegenover de kleinheid die je in hem ziet, sta jij er rijzig en waardig bij, schoon en eerlijk, puur en onverdorven vergeleken bij wat je ziet. Maar je begrijpt niet dat jij het zelf bent die je zo kleineert.2. Het najagen van speciaalheid gaat altijd ten koste van vrede. Wie kan zijn verlosser aanvallen en neervellen, en toch diens krachtige steun onderkennen? Wie kan aan diens almacht afbreuk doen, en toch delen in zijn macht? En wie kan hem als graadmeter van kleinheid gebruiken, en van beperkingen worden bevrijd? Jij hebt een functie in de verlossing. Het nastreven ervan zal jou vreugde brengen. Maar het nastreven van speciaalheid kan jou niets anders bezorgen dan pijn. Hier is een doel dat het verijdelen van verlossing beoogt, en aldus tegen de Wil van God ingaat. Speciaalheid van waarde achten is achting hebben voor een wezensvreemde wil waarvoor illusies van jezelf dierbaarder zijn dan de waarheid.3. Speciaalheid is het idee van tot werkelijkheid gemaakte zonde. Zonder die basis is het onmogelijk zich zonde zelfs maar voor te stellen. Want de zonde ontsproot eruit, uit het niets, een kwalijke bloem met totaal geen wortels. Hier is de zelfgemaakte ‘verlosser', de ‘schepper' die anders schept dan zijn Vader, en die Diens Zoon naar eigen evenbeeld gemaakt heeft en niet naar dat van Hem. Zijn ‘speciale' zonen zijn talrijk, nooit één, elk in ballingschap buiten zichzelf en buiten Hem van Wie ze deel uitmaken. Ook hebben ze niet de Eenheid lief die hen één met Hem geschapen heeft. Ze verkozen hun speciaalheid boven de Hemel en de vrede, en omwikkelden haar zorgvuldig met zonde om haar tegen de waarheid te ‘beveiligen'.4. Jij bent niet speciaal. Als je denkt dat je dat wel bent, en je speciaalheid zou willen verdedigen tegen de waarheid omtrent wat jij werkelijk bent, hoe kun je dan de waarheid kennen? Welk antwoord dat de Heilige Geest geeft kan jou bereiken, wanneer het jouw speciaalheid is waarnaar je luistert, die de vragen stelt én het antwoord geeft? Haar nietig antwoord, onhoorbaar in de melodie die eeuwig van God naar jou toestroomt in liefdevolle lof om wat jij bent, is het enige waarnaar jij luistert. En deze machtige lof- en liefdeszang om wat jij bent lijkt tegenover haar ‘imposantheid' stil en onvernomen. Je spitst je oren om haar onhoorbare stem te horen, maar intussen is de Roep van God Zelf voor jou onhoorbaar.5. Je kunt je speciaalheid verdedigen, maar nooit zul je daarnaast de Stem namens God horen. Ze spreken verschillende talen en treffen verschillende oren. Voor ieder speciaal persoon is een andere boodschap, met een andere betekenis, de waarheid. Maar hoe kan de waarheid nu voor elk verschillend zijn? De speciale boodschappen die zij die speciaal zijn horen, overtuigen hen ervan dat zij anders en apart zijn: elk in zijn speciale zonden, en ‘veilig' voor de liefde die zijn speciaalheid in het geheel niet ziet. De visie van Christus is hun ‘vijand', want die ziet niet waar zij graag naar kijken, maar wil hun tonen dat de speciaalheid die zij menen te zien een illusie is.6. Wat zouden ze in plaats daarvan zien? De stralende lichtgloed van de Zoon van God, zo aan zijn Vader gelijk dat de herinnering van Hem terstond in de denkgeest opwelt. En met die herinnering herinnert de Zoon zich zijn eigen scheppingen, die evenzeer gelijken op hem als hij is op zijn Vader. En heel de wereld die hij heeft gemaakt, en al zijn speciaalheid, en alle zonden die hij zichzelf had aangerekend ter verdediging daarvan, zullen verdwijnen wanneer zijn denkgeest de waarheid omtrent hemzelf aanvaardt, wanneer die terugkeert om hun plaats in te nemen. Dit is de enige ‘prijs' van de waarheid: je zult niet langer zien wat er nooit was, noch horen wat onhoorbaar is. Is het een offer om niets op te geven, en voor eeuwig Gods Liefde te ontvangen?7. Jij die je verlosser aan jouw speciaalheid hebt geketend en die zijn plaats gegeven hebt, vergeet dit niet: hij heeft niet de macht verloren jou al de zonden te vergeven die jij meent te hebben geplaatst tussen hem en de functie van verlossing die hem ten behoeve van jou gegeven is. Ook zul je zijn functie niet veranderen, net zomin als je de waarheid in hem en in jezelf veranderen kunt. Maar wees er zeker van dat de waarheid in beiden precies dezelfde is. Ze geeft geen verschillende boodschappen, en heeft één betekenis. En dat is er een die jij en je broeder beiden kunnen verstaan, en die jullie beiden bevrijding brengt. Hier staat jouw broeder met de sleutel van de Hemel in zijn hand, die hij jou aanreikt. Laat niet de droom van speciaalheid tussen jullie in blijven staan. Wat één is, is in waarheid verbonden.8. Denk aan de lieflijkheid die je in jezelf zult zien, wanneer je naar hem gekeken hebt als naar een vriend. Hij is de vijand van speciaalheid, maar louter vriend voor wat in jou werkelijkheid is. Niet één aanval die je meent op hem te hebben ondernomen, heeft hem de gave ontnomen die God wil dat hij jou geeft. Zijn behoefte om die te geven is even groot als de jouwe om die te ontvangen. Laat hem jou al je speciaalheid vergeven, jouw denkgeest heel maken en jou één met hem. Hij wacht slechts op jouw vergeving om die aan jou terug te mogen geven. Niet God heeft Zijn Zoon veroordeeld, maar jij, om zijn speciaalheid te redden en zijn Zelf te doden.9. Je bent ver gevorderd op de weg der waarheid, te ver om te weifelen nu. Nog één stap verder, en elk restantje angst voor God zal in liefde wegsmelten. De speciaalheid van je broeder en die van jou zijn vijanden, en moeten in hun haat elkaar onherroepelijk doden en ontkennen dat ze hetzelfde zijn. Toch zijn het niet illusies die zijn doorgedrongen tot dit laatste obstakel dat God en Zijn Hemel zo ver weg doet lijken dat Zij niet kunnen worden bereikt. Hier in deze heilige plaats staat de waarheid inderdaad te wachten om jou en je broeder te ontvangen in stille zegening, en in een vrede zo werkelijk en zo omvattend, dat niets daarbuiten valt. Laat alle illusies van jezelf achter en houd ze buiten deze plaats, waarnaar je vol hoop in alle eerlijkheid komt.10. Hier is hij die jou uit je speciaalheid verlost. Hij heeft jouw aanvaarding van hem als deel van jou nodig, zoals jij de zijne nodig hebt. Jij bent God gelijk, zoals God Zichzelf gelijk is. Hij is niet speciaal, want niet één deel van wat Hij is zou Hij voor Zichzelf willen houden, het Zijn Zoon onthouden en het alleen behouden voor Hemzelf. En dat is wat jij vreest, want als Hij niet speciaal is, heeft Hij gewild dat Zijn Zoon is zoals Hij, en jouw broeder is zoals jij. Niet speciaal, maar in het bezit van alles, jou inbegrepen. Geef hem slechts wat hij heeft, en herinner je dat God Zichzelf in gelijke liefde aan jou en je broeder gegeven heeft, opdat beiden het universum zouden delen met Hem die ervoor koos dat liefde nooit verdeeld en gescheiden kon worden gehouden van wat ze is en voor eeuwig moet zijn.11. Jij bent van je broeder; geen deel van de liefde werd hem ontzegd. Maar is het mogelijk dat jij verlies leed omdat hij compleet is? Wat hem gegeven is, maakt jou compleet, evenals hem. Gods Liefde heeft jou aan hem en hem aan jou geschonken, doordat Hij Zichzelf gegeven heeft. Wat hetzelfde is als God is één met Hem. En alleen speciaalheid zou de waarheid dat God en jij één zijn de schijn kunnen geven allesbehalve de Hemel te zijn, met de hoop op vrede eindelijk in zicht.12. Speciaalheid is het zegel van verraad op het geschenk der liefde. Aan al wat haar doel dient moet het gegeven zijn te doden. Niet één gave die haar zegel draagt, die geen verraad aan gever en ontvanger biedt. Niet één blik in de ogen die zij versluiert, die niet het aanzicht van de dood aanschouwt. Niet één persoon die in haar vermogen gelooft, die niet op zoek is naar handeltjes en compromissen die de zonde zouden bestempelen tot het surrogaat van liefde, en dat trouw zouden dienen. En niet één relatie waarvoor haar doel dierbaar is, die zich niet vastklampt aan moord als veiligheidswapen en aan de grote verdediger van alle illusies tegen de bedreiging' van de liefde.13. De hoop op speciaalheid doet het mogelijk lijken dat God het lichaam heeft gemaakt als huis van bewaring dat Zijn Zoon van Hem weghoudt. Ze eist namelijk een speciale plaats waar God niet kan binnenkomen, en tevens een schuilplaats waar niemand welkom is behalve je nietige zelf. Niets is hier heilig behalve voor jou en voor jou alleen, apart en afgescheiden van al je broeders, gevrijwaard voor elke inbreuk van gezond verstand op illusies, veilig voor God, en behoed voor eeuwigdurende strijd. Hier zijn de poorten van de hel* die jij achter je gesloten hebt, om in waanzin en in eenzaamheid over je speciale koninkrijk te regeren, los van God, weg van de waarheid en van de verlossing.14. De sleutel die jij hebt weggegooid, heeft God aan jouw broeder geschonken, wiens heilige handen die aan jou zouden geven wanneer jij bereid was Zijn plan voor jouw verlossing in de plaats van het jouwe te aanvaarden. Hoe zou deze bereidheid nu kunnen worden bereikt, behalve door het zien van al je ellende en door het besef dat jouw plan er niet in is geslaagd en er ook nooit in zal slagen om jou enige vorm van vrede of vreugde te brengen? Door deze wanhoop reis je nu heen, maar het is slechts een illusie van wanhoop.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 181 Rede Tegenover Waanzin

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 12, 2022 10:21


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. Rede tegenover waanzin1. De rede kan geen zonde zien maar ziet wel vergissingen, en leidt tot de correctie daarvan. Zij hecht geen waarde aan vergissingen, maar aan hun correctie. De rede zal jou eveneens vertellen dat wanneer jij denkt dat je zondigt, jij om hulp roept. Maar als jij de hulp waarom je vraagt niet aanvaardt, zul jij niet geloven dat je die kunt geven. En dus zul jij die niet geven, en houd je aldus deze overtuiging in stand. Want ieder soort vergissing dat niet is gecorrigeerd, misleidt jou over de kracht die in jou huist om de correctie uit te voeren. Als die kan corrigeren, en jij laat niet toe dat dit gebeurt, ontzeg je die aan jezelf en je broeder. En als hij diezelfde overtuiging deelt, zullen jullie beiden denken dat jullie verdoemd zijn. Dit kun jij hem en jezelf besparen. Want de rede maakt niet alleen in jou plaats voor correctie.2. Zonder jouw broeder kun jij correctie aanvaarden noch weigeren. Zonde houdt vol dat dit wel kan. Maar de rede vertelt jou dat jij je broeder of jezelf niet als zondig kunt zien en toch de ander als onschuldig beschouwen. Wie beschouwt zichzelf als schuldig, en ziet een zondeloze wereld? En wie kan een zondige wereld zien en zichzelf als los daarvan beschouwen? De zonde houdt vol dat jij en je broeder beslist gescheiden zijn. Maar de rede vertelt jou dat dit niet juist kan zijn. Als jij en je broeder verbonden zijn, hoe kun jij dan privé-gedachten hebben? En hoe kunnen gedachten die binnenkomen in wat slechts van jou alleen lijkt, totaal geen effect hebben op wat daadwerkelijk van jou is? Als denkgeesten verbonden zijn, is dit onmogelijk.3. Niemand kan louter voor zichzelf denken, zoals God niet zonder Zijn Zoon denkt. Alleen als Beiden in een lichaam waren, zou dit kunnen. Evenmin zou een denkgeest alleen voor zichzelf kunnen denken, tenzij het lichaam de denkgeest was. Want alleen lichamen kunnen gescheiden en dus onwerkelijk zijn. De woning van de waanzin kan niet de woning van de rede zijn. Maar het is makkelijk de woning van de waanzin te verlaten als je rede ziet. Je verlaat krankzinnigheid niet door ergens anders heen te gaan. Je verlaat die eenvoudig door de rede te accepteren waar eerst de waanzin was. Waanzin en rede zien hetzelfde, maar het staat vast dat ze er op een verschillende manier naar kijken.4. Waanzin is een aanval op de rede die deze uit de denkgeest verdrijft, en haar plaats inneemt. De rede valt niet aan, maar neemt rustig de plaats van de waanzin in, en vervangt die als het de keuze van de krankzinnigen is naar haar te luisteren. Maar de krankzinnigen kennen hun wil niet, want ze geloven dat ze het lichaam zien, en laten hun waanzin hun vertellen dat dit werkelijk is. De rede zou hiertoe niet in staat zijn. En als jij het lichaam tegen je rede zou verdedigen, zul je noch het lichaam, noch jezelf begrijpen.5. Het lichaam scheidt jou niet van je broeder, en als jij denkt dat dit wel zo is, ben je krankzinnig. Maar waanzin heeft een doel, en gelooft bovendien het middel te bezitten om zijn doel tot werkelijkheid te maken. Het lichaam als een barrière zien tussen wat de rede jou zegt dat ontegenzeglijk verbonden is, kan niet anders dan waanzin zijn. Evenmin zou je het kunnen zien, als je de stem van de rede hoorde. Wat kan er tussen wat continu is instaan? En als er niets tussen staat, hoe kan wat in één deel binnenkomt, dan van de andere delen worden weggehouden? Dit wil de rede jou vertellen. Maar bedenk wat je moet erkennen, als dat het geval is.6. Als je zonde kiest in plaats van genezing, zou je de Zoon van God veroordelen tot wat nooit kan worden gecorrigeerd. Je zegt hem door jouw keuze dat hij verdoemd is, voor immer afgescheiden van jou en zijn Vader, en verstoken van hoop op een veilige terugkeer. Onderwijs hem dit, en je zult van hem precies datgene leren wat jij onderwezen hebt. Want je kunt hem alleen onderwijzen dat hij is zoals jij wilt dat hij is, en wat jij kiest dat hij moet zijn, is slechts jouw keuze voor jouzelf. Denk nu niet dat dit angstaanjagend is. Dat jij met hem verbonden bent is slechts een feit, geen interpretatie. Hoe kan een feit angstaanjagend zijn, tenzij het niet overeenstemt met wat jou dierbaarder is dan de waarheid? De rede vertelt jou dat dit feit jouw bevrijding betekent.7. Noch jij, noch je broeder kan alléén worden aangevallen. Maar evenmin kan een van beiden in plaats daarvan een wonder aanvaarden zonder dat de ander daardoor wordt gezegend en genezen van pijn. De rede wil, evenals de liefde, jou geruststellen, en probeert jou geen angst aan te jagen. De macht om de Zoon van God te genezen is jou gegeven omdat hij één met jou moet zijn. Jij bent verantwoordelijk voor hoe hij zichzelf ziet. En de rede vertelt je dat het jou gegeven is om in één enkel ogenblik zijn hele denkgeest, die één is met jou, te veranderen. En elk ogenblik volstaat om volledige correctie van zijn vergissingen te brengen en hem heel te maken. Op het moment dat jij besluit jezelf genezen te laten worden, wordt in datzelfde ogenblik zijn hele verlossing samen met die van jou als voltooid gezien. Jou is de rede gegeven om te begrijpen dat dit zo is. Want de rede, even mild als het doel waartoe zij het middel is, leidt gestaag weg van de waanzin en naar het doel van de waarheid. En hier zul jij de last van het ontkennen van de waarheid afleggen. Deze last is verschrikkelijk, de waarheid niet.8. Dat jij en je broeder verbonden zijn is jouw verlossing: de gave van de Hemel, en niet het geschenk van de angst. Schijnt de Hemel jou een last toe? In waanzin wel. En toch moet wat de waanzin ziet door de rede worden verdreven. De rede verzekert jou dat jij de Hemel wilt, en dat dit alles is wat jij wilt. Luister naar Hem die met rede spreekt, en jouw rede met de Zijne in overeenstemming brengt. Wees bereid de rede het middel te laten zijn waarmee Hij jou richtlijnen geeft hoe jij je krankzinnigheid achter je kunt laten. Verschuil je niet achter krankzinnigheid om aan de rede te ontkomen. Wat de waanzin verborgen wil houden, reikt de Heilige Geest nog steeds eenieder aan om er met blijdschap naar te kijken.9. Jij bent je broeders verlosser. Hij is de jouwe. De rede spreekt hier werkelijk met vreugde over. Dit genadige plan ontving liefde van de Liefde. En wat de Liefde ontwerpt is hierin zoals Zijzelf: omdat Ze vereend is, wil Ze dat jij leert wat jij noodzakelijkerwijs moet zijn. En door één met Haar te zijn, moet het jou wel gegeven zijn te geven wat Zij gegeven heeft, en blijft geven. Breng slechts een ogenblik door in de blije aanvaarding van wat jou gegeven is om aan je broeder te geven, en leer samen met hem wat jullie beiden is gegeven. Het is niet zaliger te geven dan te ontvangen. Maar ook niet minder zalig.10. De Zoon van God is steeds als één gezegend. En terwijl zijn dankbaarheid naar jou uitgaat die hem gezegend heeft, zal de rede jou vertellen dat het niet kan zijn dat jij buiten die zegening valt. De dankbaarheid die hij jou betuigt brengt je de dank in herinnering die jouw Vader jou brengt om dat jij Hem compleet maakt. En enkel hier, zo zegt de rede je, kun je begrijpen wat jij moet zijn. Je Vader is jou even nabij als jouw broeder. Maar wat zou jou meer nabij kunnen zijn dan jouw Zelf?11. De macht die jij hebt over de Zoon van God vormt geen bedreiging voor zijn werkelijkheid. Ze getuigt daar alleen maar van. Waar zou zijn vrijheid anders kunnen liggen dan in hemzelf, aangezien hij reeds vrij is? En wie anders dan hijzelf zou hem kunnen kluisteren, wanneer hij zijn vrijheid afwijst? God laat niet met Zich spotten*; en evenmin kan Zijn Zoon tot gevangene worden gemaakt behalve door zijn eigen verlangen. En door zijn eigen verlangen wordt hij juist bevrijd. Dat is zijn kracht, en niet zijn zwakte. Hij is aan zijn eigen genade overgeleverd. En daar waar hij besluit genadig te zijn, is hij vrij. Maar daar waar hij in plaats daarvan besluit om te veroordelen, wordt hij gevangen gehouden, en wacht dan geketend op zijn gratie aan zichzelf, om hem te bevrijden.

An Siebens Business Coaching podcast
31. Hoe sta je als zorgverlener tegenover marketing?

An Siebens Business Coaching podcast

Play Episode Listen Later Sep 2, 2022 5:54


‘Hoe sta je als therapeut of hulpverlener tegenover marketing voeren?' Het is een vraag die ik voorbij zag komen in een facebook groep, en ook bij mijn klanten speelt die bezorgdheid soms. In aflevering 31 geef ik mijn visie. Ik ben wel benieuwd: hoe sta jij hier tegenover als zorgverlener? Laat het mij weten via instagram. Benieuwd hoe ik je kan helpen de juiste strategische keuzes te maken voor jouw bedrijf als dienstverlener of kennisondernemer? Check de info over mijn Kickstart je Business traject via deze link.

bijbelsdagboek
Donderdag 25 Aug 2022; 1 Koningen 11 14 25

bijbelsdagboek

Play Episode Listen Later Aug 24, 2022 9:40


Tegenover zegenen staat vervloeken, dat is niet zegenen

Bureau Buitenland fragmenten
Na enkele maanden van verzoening staan Polen en Brussel weer lijnrecht tegenover elkaar

Bureau Buitenland fragmenten

Play Episode Listen Later Aug 18, 2022 12:29


Na jaren van conflicten over de rechtstaat leek de afgelopen maanden de relatie tussen Polen en de Europese Commissie te zijn verbeterd. Met de belangrijke rol van Polen bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen werd enorm veel goodwill gekweekt, en er werd zelfs een deal gesloten om dan éindelijk die tientallen miljarden euro's uit het coronaherstelfonds over te maken. Maar nu staat de Commissie toch op de rem, wat enorm kwaad bloed zet in Warschau: "Brussels imperialisme", stellen zij, en de Pis-regering dreigt nu zelfs de EU lam te leggen als het haar zin niet krijgt. We bespreken het met, Michiel Luining, Oost-Europa deskundige en onderzoeker Europees recht aan de Universiteit van Antwerpen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 160 Zonde Tegenover Vergissing

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 12, 2022 7:05


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Zonde tegenover vergissing1. Het is van wezenlijk belang dat een vergissing niet met zonde wordt verward, en juist dit onderscheid maakt verlossing mogelijk. Want een vergissing kan worden gecorrigeerd, en het kromme recht gemaakt. Maar zonde, zo die al mogelijk was, zou onomkeerbaar zijn. Het geloof in zonde is noodzakelijkerwijs gebaseerd op de vaste overtuiging dat denkgeesten – en niet lichamen – kunnen aanvallen. En aldus is de denkgeest schuldig en zal dat voor eeuwig blijven, tenzij een denkgeest die geen deel van hem uitmaakt hem de absolutie geven kan. Zonde vraagt om straf, zoals een vergissing om correctie vraagt, en het geloof dat straf correctie is, is klinkklare waanzin.2. Zonde is geen vergissing, want zonde gaat gepaard met een arrogantie die vreemd is aan het idee van een vergissing. Zondigen zou zijn: de werkelijkheid geweld aandoen, en daarin slagen. Zonde is de verkondiging dat aanval iets werkelijks is en schuld gerechtvaardigd. Ze gaat ervan uit dat de Zoon van God schuldig is, en er dus in is geslaagd zijn onschuld te verliezen en zichzelf tot iets te maken wat God niet geschapen heeft. Zo wordt de schepping als niet eeuwig gezien, en de Wil van God als vatbaar voor verzet en ondermijning. Zonde is de gewichtige illusie die aan heel de grootheidswaan van het ego ten grondslag ligt. Want daardoor wordt God Zelf veranderd, en incompleet gemaakt.3. De Zoon van God kan zich vergissen, hij kan zichzelf misleiden, hij kan zelfs de kracht van zijn denkgeest tegen zichzelf keren. Maar zondigen kan hij niet. Er is niets wat hij kan doen dat zijn werkelijkheid op enigerlei wijze echt zou kunnen veranderen, of hem echt schuldig maken. Dat is wat zonde zou doen, want dat beoogt ze. Maar ondanks alle wilde waanzin die eigen is aan heel het idee van zonde, is het onmogelijk. Want het loon van de zonde is de dood, en hoe kunnen onsterfelijken nu sterven?4. Een belangrijk geloofspunt in de waanreligie van het ego is dat zonde geen vergissing maar waarheid is, en dat juist onschuld misleidt. Zuiverheid wordt als arrogantie gezien, terwijl het als zondig aanvaarden van het zelf als heiligheid wordt beschouwd. En het is deze doctrine die de werkelijkheid van Gods Zoon, zoals zijn Vader hem heeft geschapen en gewild heeft dat hij voor eeuwig was, vervangt. Is dit nederigheid? Of is het eerder een poging om de schepping los te rukken van de waarheid, en haar gescheiden te houden?5. Elke poging om zonde als een vergissing te herinterpreteren is voor het ego altijd onverdedigbaar. Het idee van zonde is in zijn denksysteem volkomen sacrosanct en niet te benaderen anders dan met eerbied en ontzag. Het is het meest ‘heilige' concept in het egosysteem: geliefd en machtig, volkomen waar, en uiteraard beschermd door elk verdedigingsmiddel dat tot zijn beschikking staat. Want dit is zijn ‘beste' verdediging, waaraan al de andere dienstbaar zijn. Dit is zijn pantser, zijn bescherming, en de fundamentele bedoeling van de speciale relatie volgens zijn interpretatie.6. Men kan zonder meer zeggen dat het ego zijn wereld op zonde heeft gebouwd. Alleen in zo'n wereld kan alles op z'n kop staan. Dit is de vreemde illusie die maakt dat de wolken van schuld zwaar en ondoordringbaar lijken. Hierin wordt de vastheid gevonden die de grondslag van deze wereld ogenschijnlijk bezit. Want zonde heeft de schepping veranderd van een idee van God tot een ideaal dat het ego wenst: een wereld waarover het heerst, samengesteld uit lichamen, zonder denkgeest of verstand en vatbaar voor volledig verval en verderf. Als dit een vergissing is, kan die door de waarheid makkelijk ongedaan worden gemaakt. Elke vergissing kan worden gecorrigeerd, als het aan de waarheid wordt overgelaten erover te oordelen. Maar als aan de vergissing de status van waarheid wordt verleend, waar kan ze dan naartoe worden gebracht? De ‘heiligheid' van de zonde wordt juist door deze vreemde kunstgreep op haar plaats gehouden. Als waarheid is ze dan intact, en alles wordt ter beoordeling naar haar gebracht. Als vergissing moet zij naar de waarheid worden gebracht. Het is onmogelijk geloof te hechten aan zonde, want zonde is ongeloof. Maar het is wel degelijk mogelijk te geloven dat een vergissing kan worden gecorrigeerd.7. Er is in heel de versterkte ego-vesting geen steen die zwaarder wordt verdedigd dan het idee dat zonde werkelijk is, de natuurlijke uitdrukking van wat de Zoon van God van zichzelf heeft gemaakt, en wat hij ook is. Voor het ego is dit geen fout. Dit is immers zijn werkelijkheid, dit is de ‘waarheid' waaraan het ten ene male onmogelijk is te ontsnappen. Dit is zijn verleden, zijn heden en zijn toekomst. Want hij heeft het op een of andere manier klaargespeeld zijn Vader te corrumperen, en Diens Denkgeest volledig te veranderen. Beween dan de dood van God, die gedood is door de zonde! En dit zou dan de wens zijn van het ego, die het in zijn waanzin meent te hebben verwezenlijkt.8. Zou je niet liever willen dat dit alles niets meer is dan een vergissing, die volledig corrigeerbaar is, en waar zo gemakkelijk aan kan worden ontkomen dat heel de correctie ervan lijkt op door de mist heen de zon tegemoet lopen? Want meer is het niet. Misschien zou je in de verleiding kunnen komen om het met het ego eens te zijn dat het veel beter is zondig te zijn dan je te vergissen. Maar denk zorgvuldig na voor jij jezelf veroorlooft deze keus te maken. Benader dit niet lichtvaardig, want het is de keuze tussen Hemel of hel.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 141 Het Einde Van Illusies

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 18, 2022 10:29


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. Het einde van illusies1. Het is onmogelijk het verleden los te laten zonder de speciale relatie te laten varen. Want de speciale relatie is een poging het verleden her op te voeren en te veranderen. Veronderstelde kleineringen, niet vergeten pijn, voorbije teleurstellingen, vermeende onrechtvaardigheden en het gevoel misdeeld te zijn, ze dringen alle de speciale relatie binnen, die een manier wordt waarop jij je gekwetste zelfrespect probeert op te vijzelen. Welke basis zou je zonder het verleden hebben om een speciale partner uit te kiezen? Iedere keuze van dien aard wordt gemaakt omwille van iets ‘kwaads' uit het verleden waaraan jij je vastklampt, en dat iemand anders met verzoening moet goedmaken.2. De speciale relatie wreekt zich op het verleden. In haar streven om lijden in het verleden weg te nemen, negeert ze het heden doordat ze volledig in beslag wordt genomen door het verleden en er totaal aan is toegewijd. Geen enkele speciale relatie wordt in het heden beleefd. Schimmen uit het verleden omgeven haar, en maken haar tot wat ze is. Ze heeft geen betekenis in het heden, en als ze nu niets betekent kan ze hoegenaamd geen enkele werkelijke betekenis hebben. Hoe kun je het verleden veranderen, behalve in je fantasie? En wie kan jou datgene geven waarvan, naar jij meent, het verleden jou heeft beroofd? Het verleden is niets. Probeer het niet de schuld te geven voor wat jou ontnomen is, want het verleden is verdwenen. Je kunt niet werkelijk niet laten gaan wat al verdwenen is. Het moet dus wel zo zijn dat jij de illusie instandhoudt dat het niet verdwenen is, omdat je denkt dat het een of ander doel dient dat jij vervuld wilt zien. En het moet bovendien zo zijn dat dit doel niet kan worden vervuld in het heden, maar uitsluitend in het verleden.3. Onderschat niet de intensiteit van de drang van het ego om zich op het verleden te wreken. Het ego is totaal ongeremd en totaal krankzinnig. Het herinnert zich namelijk alles wat je hebt gedaan waardoor het zich beledigd voelde, en verlangt vergelding van jou. De fantasieën die het in zijn uitverkoren relaties binnenbrengt om er zijn haat in uit te leven zijn de fantasieën van jouw vernietiging. Want het ego rekent jou het verleden aan, en door jouw ontsnapping aan het verleden ziet het zichzelf van de wraak beroofd die jij volgens hem zo terecht verdient. Maar zonder je bondgenootschap in je eigen vernietiging zou het ego jou niet aan het verleden kunnen klinken. In de speciale relatie laat je je eigen vernietiging toe. Dat dit krankzinnig is, is overduidelijk. Wat echter minder duidelijk is, is dat het heden nutteloos voor je is, zolang jij als bondgenoot van het ego diens doel nastreeft.4. Het verleden is voorbij; probeer het niet in stand te houden in de speciale relatie die jou eraan bindt, en die jou wil leren dat verlossing verleden tijd is en dat je om verlossing te vinden dus naar het verleden terug moet keren. Er bestaat geen enkele fantasie die niet de droom van vergelding voor het verleden bevat. Wil je de droom uitspelen, of hem loslaten?5. Het lijkt in de speciale relatie niet het uitspelen van wraak te zijn dat jij nastreeft. En zelfs wanneer de haat en de wreedheid kortstondig doorbreken, wordt de illusie van liefde niet diepgaand geschokt. Het enige wat het ego echter nooit tot je bewustzijn laat doordringen is dat de speciale relatie het uitspelen van wraak is op jouzelf. Maar wat zou het anders kunnen zijn? Als je de speciale relatie nastreeft, zoek je niet naar heerlijkheid in jezelf. Je hebt ontkend dat die daar aanwezig is, en de relatie wordt jouw surrogaat ervoor. En wraak wordt jouw surrogaat voor Verzoening, en het ontkomen aan wraak jouw nederlaag.6. Tegenover de krankzinnige voorstelling die het ego van verlossing heeft, plaatst de Heilige Geest kalm het heilig ogenblik. We hebben eerder al gezegd dat de Heilige Geest moet onderwijzen door middel van vergelijkingen, en tegenstellingen gebruikt om op de waarheid te wijzen. Het heilig ogenblik is het tegendeel van het starre geloof van het ego dat verlossing door middel van wraak om het verleden wordt bereikt. In het heilig ogenblik wordt begrepen dat het verleden voorbij is, en dat met zijn voorbijgaan de drang naar wraak ontworteld en verdwenen is. De stilheid en vrede van het nu omhullen jou in volmaakte zachtmoedigheid. Alles is verdwenen behalve de waarheid.7. Een tijdlang probeer je wellicht illusies in het heilig ogenblik binnen te brengen om te beletten dat jij je volledig bewust wordt van het complete verschil – in alle opzichten – tussen jouw ervaring van de waarheid en van illusie. Toch zul je dit niet lang proberen. In het heilig ogenblik zal de macht van de Heilige Geest zegevieren, omdat jij je met Hem verbonden hebt. De illusies die je met je meebrengt zullen jouw ervaring van Hem een poosje verzwakken, en je verhinderen die ervaring in je denkgeest te bewaren. Het heilig ogenblik is echter eeuwig, en jouw illusies over tijd zullen het tijdloze niet beletten te zijn wat het is, noch jou ervan weerhouden dat te ervaren zoals het is.8. Wat God jou gegeven heeft, is waarlijk gegeven, en zal waarlijk ontvangen worden. Want los van jouw ontvangen hebben Gods gaven geen werkelijkheid. Jouw ontvangen voltooit Zijn geven. Je zult ontvangen, omdat het Zijn Wil is te geven. Hij heeft het heilig ogenblik gegeven opdat het jou gegeven werd, en het is onmogelijk dat jij het niet ontvangt, omdat Hij het gaf. Toen Hij wilde dat Zijn Zoon vrij was, was Zijn Zoon vrij. In het heilig ogenblik herinnert Hij eraan dat Zijn Zoon altijd precies zal zijn zoals hij werd geschapen. En alles wat de Heilige Geest onderwijst dient om jou eraan te herinneren dat jij ontvangen hebt wat God jou heeft gegeven.9. Er is niets wat je de werkelijkheid kunt aanrekenen. Al wat er te vergeven is, zijn de illusies die jij je broeders hebt aangerekend. Hun werkelijkheid heeft geen verleden, en alleen illusies kunnen worden vergeven. God rekent niemand iets aan, want Hij is tot geen enkel soort illusie in staat. Bevrijd je broeders uit de slavernij van hun illusies door hun de illusies te vergeven die jij in hen waarneemt. Zo zul je leren dat jij vergeven bent, want jij bent het die aan hen illusies hebt gegeven. In het heilig ogenblik wordt dit voor jou in de tijd gedaan, om je de ware staat van de Hemel te brengen.10. Bedenk wel dat je altijd kiest tussen waarheid en illusie, tussen de werkelijke Verzoening die wil genezen, en de ‘verzoening' van het ego die vernietigen wil. De macht van God, en heel Zijn grenzeloze Liefde, zal je ondersteunen als je enkel je plaats zoekt in het Verzoeningsplan dat uit Zijn Liefde voortvloeit. Wees een bondgenoot van God en niet van het ego bij het zoeken naar hoe de Verzoening tot jou komen kan. Zijn hulp volstaat, want Zijn Boodschapper begrijpt hoe het Koninkrijk aan jou teruggegeven kan worden, en hoe heel jouw investering in de verlossing in jouw relatie met Hem kan worden gelegd.11. Zoek en vind Zijn boodschap in het heilig ogenblik, waarin alle illusies vergeven zijn. Vandaaruit breidt het wonder zich uit om eenieder te zegenen en alle problemen op te lossen, of ze nu als groot of klein, als mogelijk of onmogelijk worden beschouwd. Er is niets dat niet voor Hem en Zijn Majesteit ruimte zal maken. Zich verbinden in een nauwe relatie met Hem betekent relaties als werkelijk aanvaarden, en door toedoen van hun werkelijkheid alle illusies opgeven voor de werkelijkheid van jouw relatie met God. Geloofd zij jouw relatie met Hem, en geen andere. Daar ligt de waarheid, en nergens anders. Je kiest dit of niets.12. Vergeef ons onze illusies, Vader, en help ons onze ware relatie te aanvaarden met U, waarin er geen illusies zijn, en waarin er niet één ooit door kan dringen. 0nze heiligheid is de Uwe. Wat kan er in ons zijn dat vergeving nodig heeft, als die van U volmaakt is? De slaap der vergetelheid is slechts de onwil ons Uw vergeving en Uw Liefde te herinneren. Laat ons niet in verzoeking geraken, want de verzoeking van Gods Zoon is niet Uw Wil. En laat ons slechts ontvangen wat U gegeven hebt, en alleen dit aanvaarden in de denkgeesten die U hebt geschapen en die U liefhebt. Amen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 126 Kleinheid Tegenover Grootheid

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jun 27, 2022 11:39


Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Kleinheid tegenover grootheid1. Wees niet tevreden met kleinheid. Maar vergewis je ervan dat jij begrijpt wat kleinheid betekent, en waarom je er nooit tevreden mee zou kunnen zijn. Kleinheid is de gift die jij jezelf geeft. Je geeft die in de plaats van grootheid, en je accepteert die. Alles in deze wereld is klein, want het is een wereld die uit kleinheid is gemaakt, in de vreemde overtuiging dat kleinheid jou tevreden kan stellen. Wanneer je wat ook in deze wereld nastreeft in de overtuiging dat het je vrede zal brengen, kleineer jij jezelf en maak je jezelf blind voor je heerlijkheid. Kleinheid en heerlijkheid zijn de keuzen die voor jouw streven en waakzaamheid openstaan. Je zult steeds het ene kiezen ten koste van het andere.2. Wat je elke keer dat je kiest echter niet beseft, is dat je keuze jouw waardeoordeel is over jezelf. Kies kleinheid, en je zult geen vrede hebben, want je zult geoordeeld hebben dat je haar onwaardig bent. En wat je ook als surrogaat aanbiedt is een veel te povere gave om jou voldoening te schenken. Het is essentieel dat jij het feit aanvaardt – en het van harte aanvaardt – dat er geen vorm van kleinheid bestaat die jou ooit tevreden kan stellen. Het staat je vrij om er zoveel te proberen als je wilt, maar het enige wat je dan doet is je thuiskomst uitstellen. Want alleen in grootheid zul je tevreden zijn, want dat is je thuis.3. Er bestaat een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf verschuldigd bent en die je voortdurend in gedachten moet leren houden. De les kan in het begin lastig lijken, maar je zult ervan leren houden wanneer jij inziet dat ze waar is en niets anders is dan een huldeblijk aan jouw macht. Jij die kleinheid hebt gezocht en gevonden, onthoud dit: iedere beslissing die jij neemt komt voort uit wat jij denkt dat je bent, en weerspiegelt de waarde die jij jezelf toemeet. Geloof dat het kleine jou tevreden kan stellen, en je zult, door jezelf te beperken, niet voldaan zijn. Want jouw functie is niet klein, en alleen door je functie te vinden en te vervullen kun je aan kleinheid ontkomen.4. Er bestaat geen twijfel over wat jouw functie is, want de Heilige Geest weet wat die inhoudt. Er bestaat geen twijfel over haar grootheid, want vanuit Grootheid bereikt ze jou via Hem. Je hoeft er niet naar te streven, want je bezit haar. Heel je streven dient tegen kleinheid te zijn gericht, want er is wel degelijk waakzaamheid voor nodig om jouw grootheid in deze wereld te beschermen. Je in een wereld van kleinheid volmaakt bewust blijven van je grootheid is een taak die de kleinen niet op zich kunnen nemen. Toch wordt dat van jou gevraagd, als huldeblijk aan jouw grootheid en niet je kleinheid. Het wordt ook niet van jou alleen gevraagd. Elke moeite die jij je getroost ten behoeve van Zijn geliefde Zoon zal gesteund worden door de macht van God. Zoek het kleine, en je ontzegt jezelf Zijn macht. God wil niet dat Zijn Zoon met minder dan alles tevreden is. Want zonder Zijn Zoon is Hij niet tevreden, en Zijn Zoon kan niet tevreden zijn met minder dan wat zijn Vader hem gegeven heeft.5. Ik heb je eerder al gevraagd: ‘Wil jij gijzelaar van het ego of gastheer voor God zijn?' Laat deze vraag jou door de Heilige Geest worden gesteld telkens wanneer je een beslissing neemt. Want elke beslissing die jij neemt vormt inderdaad hierop een antwoord, en vraagt dienovereenkomstig om vreugde of verdriet. Toen God Zichzelf aan jou gaf in jouw schepping, heeft Hij jou voor eeuwig als Zijn gastheer aangesteld. Hij heeft jou niet verlaten, en jij hebt Hem niet verlaten. Al je pogingen om Zijn grootheid te ontkennen en Zijn Zoon tot gijzelaar te maken van het ego, kunnen niet klein maken wie God met Zich verbonden heeft. Elke beslissing die je neemt is of voor de Hemel of voor de hel, en maakt jou bewust waarvoor jij gekozen hebt.6. De Heilige Geest kan jouw grootheid, van alle kleinheid gezuiverd, helder en in volmaakte veiligheid in je denkgeest bewaren, onberoerd door elk klein geschenk dat de wereld van kleinheid jou zou willen geven. Maar om dit te laten gebeuren kun je niet tegen Hem partij kiezen in wat Hij voor jou wil. Kies voor God door Hem. Want kleinheid en de overtuiging dat je met kleinheid tevreden kunt zijn, zijn beslissingen die jij over jezelf neemt. De kracht en de heerlijkheid die van Godswege in jou gelegen zijn, zijn er voor allen die, net als jij, zichzelf als klein zien, en geloven dat kleinheid opgeblazen kan worden tot een gevoel van grootheid dat hen tevreden kan stellen. Geef noch aanvaard kleinheid. Alle eer komt toe aan de gastheer van God. Je kleinheid misleidt je, maar jouw grootheid komt van Hem die in jou woont, en in Wie jij woont. Beroer dan ook niemand met kleinheid in de Naam van Christus, de eeuwige Gastheer van Zijn Vader.7. Verbind je in deze (kerst)tijd, waarin de geboorte van heiligheid in deze wereld wordt gevierd, met mij die de keuze voor heiligheid voor jou heeft gemaakt. Het is onze gezamenlijke taak de gastheer die God voor Zichzelf heeft aangesteld het besef van grootheid te doen hervinden. Het gaat al je kleinheid te boven de gave van God te geven, maar dit gaat jou niet te boven. Want God wil Zichzelf geven door jou. Hij strekt Zich van jou uit tot iedereen, en voorbij iedereen tot de scheppingen van Zijn Zoon, maar zonder jou te verlaten. Ver voorbij jouw wereldje, maar nog steeds in jou, breidt Hij Zich voor eeuwig uit. Toch brengt Hij al Zijn uitbreidingen bij jou, als Zijn gastheer.8. Is het een offer om kleinheid achter te laten, en niet vergeefs rond te dolen? Het is geen offer om tot heerlijkheid te ontwaken. Maar het is wel een offer iets aan te nemen wat minder is dan heerlijkheid. Leer dat jij de Vredevorst, geboren in jou ter ere van Hem wiens gastheer jij bent, beslist waardig bent. Jij weet niet wat liefde betekent, want jij hebt geprobeerd haar met kleine geschenken te kopen, en er daardoor te weinig waarde aan verleend om haar grootheid te begrijpen. Liefde is niet klein en liefde verblijft in jou, want jij bent Zijn gastheer. In het aangezicht van de grootheid die in jou leeft, lossen je povere zelfwaardering en alle kleine giften die je geeft op in het niets.9. Heilig kind van God, wanneer zul je leren dat alleen heiligheid je tevreden kan stellen en je vrede kan schenken? Bedenk dat je niet enkel voor jezelf leert, net zomin als ik dat deed. Juist doordat ik voor jou geleerd heb, kun jij van mij leren. Ik wil je slechts onderwijzen wat van jou is, zodat we tezamen de armzalige kleinheid die Gods gastheer aan schuld en zwakheid kluistert, kunnen vervangen door het blije besef van de heerlijkheid die in hem is. Mijn geboorte in jou is jouw ontwaken tot ware grootsheid. Verwelkom mij niet in een kribbe, maar aan het altaar voor heiligheid, waar heiligheid in volmaakte vrede verblijft. Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, omdat het in jou is.* En jij bent van je Vader. Laten we jou samen eren, jij die noodzakelijkerwijs voor eeuwig buiten kleinheid blijft.10. Beslis met mij, die beslist heeft bij jou te zijn. Ik wil zoals mijn Vader wil, want ik weet dat Zijn Wil onveranderlijk is, en voor eeuwig met zichzelf in vrede. Jij zult met niets dan Zijn Wil tevreden zijn. Aanvaard niets minder, door in gedachten te houden dat alles wat ik geleerd heb het jouwe is. Wat mijn Vader liefheeft heb ik lief zoals Hij, en ik kan het evenmin aanvaarden als iets wat het niet is als Hij dat kan. En jij kunt dat evenmin. Wanneer je hebt leren accepteren wat jij bent, zul je geen gaven meer maken die je aan jezelf aanbiedt, want je zult weten dat jij compleet bent, niets nodig hebt, en niet in staat bent iets voor jezelf aan te nemen. Maar je zult van harte geven, omdat je ontvangen hebt. De gastheer van God hoeft niet te zoeken om wat dan ook te vinden.11. Als jij totaal bereid bent verlossing aan het plan van God over te laten en ongenegen bent zelf te proberen een greep naar vrede te doen, zal verlossing jou worden geschonken. Denk echter niet dat je jouw plan in de plaats van het Zijne kunt stellen. Verbind je liever met mij in het Zijne, opdat we al degenen mogen bevrijden die gebonden wilden zijn, waarbij we tezamen verkondigen dat de Zoon van God Zijn gastheer is. Zo zullen we niemand laten vergeten wat jij je wilt herinneren. En zo zul jij je het herinneren.12. Roep in iedereen alleen de herinnering naar boven van God, en van de Hemel die in hem is. Want waar jij wilt dat jouw broeder is, daar zul je zelf denken te zijn. Hoor niet zijn oproep tot de hel en kleinheid, maar alleen zijn roep om de Hemel en grootheid. Vergeet niet dat zijn roep de jouwe is, en antwoord hem samen met mij. Gods macht is voor eeuwig aan de zijde van Zijn gastheer, want ze beschermt slechts de vrede waarin Hij verblijft. Leg geen kleinheid neer voor Zijn heilig altaar dat boven de sterren uitrijst en, door wat eraan geschonken is, zelfs tot aan de Hemel reikt.

Ask me Anything | BNR
BREEKT | De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan tegenover het buitenland

Ask me Anything | BNR

Play Episode Listen Later Jun 24, 2022 41:02


De Europese Unie heeft er twee kandidaat-leden bij: Oekraïne en Moldavië. Hiermee breidt de EU zich voorzichtig uit tot de landsgrenzen van Rusland, maar deze twee landen moeten wel de rechtsstaat en de economie verbeteren. Ons Breekijzer: 'De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan tegenover het buitenland'.  In onze panel: - Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten (JD); - Koen van Leeuwen, impact belegger en adviseur bij Triple Jump. Ook te gast: - Fabian Amtenbrink, hoogleraar Recht van de Europese Unie aan de Erasmus School of Law. See omnystudio.com/listener for privacy information.

Liefde van een Moeder Podcast
#24 - De Westerse kijk op slapen tegenover het biologisch normale slapen: wat is normaal?

Liefde van een Moeder Podcast

Play Episode Listen Later Jun 22, 2022 22:46


Wat wij in het Westen normaal vinden qua slapen, wijkt enorm af van wat er daadwerkelijk normaal is als we kijken naar de biologische behoeften van een kindje. Ook als je kijkt naar hoe jonge kinderen zich ontwikkelen, is het heel vreemd hoe we denken dat een jong kindje zich hoort te gedragen rond het slapen. In deze podcast ga ik eerst dieper in op het Westerse ideaalbeeld van slapen én neem ik je kort mee naar de geschiedenis daarvan. Daarna kijken we naar wat biologisch gezien normale slaap is en wat je mag verwachten. Want als je je verwachtingen beter af kan stemmen op de behoeften van je jonge kindje, zal je merken dat het steeds gemakkelijker wordt. Wil je meer leren over biologisch gezien normale babyslaap? Ga dan naar www.liefdevaneenmoeder.nl voor meer blogs en kennis, en manieren waarop ik je kan ondersteunen.

Gerbert Bakx
Geweldloze Communicatie en Vrede 3/3 - mei 2022

Gerbert Bakx

Play Episode Listen Later Jun 8, 2022 139:21


Derde van drie lezingen over Geweldloze Communicatie en Vrede Het lijkt wel alsof onze samenlevingen steeds gewelddadiger worden. Hoewel iedereen beweert vrede te willen, lijkt geweld en agressie, zowel in persoonlijke relaties als in de samenleving, steeds meer aangegrepen te worden als middel om meningsverschillen op te lossen. Wat is de logica van geweld? Wat is de bron van geweld en agressiviteit in relaties en in de samenleving? Is het wel mogelijk samen te leven zonder geweld? Zowel de evolutionaire logica als de geschiedenis en de alledaagse waarneming tonen aan dat de mens zich weliswaar instinctief welwillend (empathisch) gedraagt naar de eigen groep (familie, stad, land, voetbalclub, politieke partij...), maar dat hij snel overgaat naar vijandig en agressief gedrag naar wie als 'vreemd' wordt gezien (uitbuiting, xenofobie, vechtscheidingen, nationalisme, oorlogen...). Als de levensduur van de aarde (4,5 miljard jaar) voorgesteld wordt op een tijdsschaal van 24 uur, is de mens pas om 20 seconden vóór middernacht op aarde verschenen. De mens is dus een nog buitengewoon jonge soort die moest overleven in een immer genadeloze en bedreigende natuur. Angst en agressie waren troef. Geweldloze communicatie (ook welwillende, verbindende of volwassen communicatie genoemd) behoort dan ook niet tot zijn natuurlijke gedragsrepertorium en ontstaat ook niet vanzelf. Dieren kunnen inderdaad alleen maar vechten en strijden om hun belangenconflicten te ‘regelen' en ook bij vele mensen is dat nog altijd de eerste (intuïtieve) reactie. Steeds weer ontvlamt agressie en voortdurend 'vechten' en 'strijden' mensen om hun doelstellingen te bereiken of hun ideeën en belangen te verdedigen. Ook onze automatische, 'intuïtieve', emotionele patronen zijn immers door de evolutie geselecteerd in functie van de overleving en dat betekent het opleggen van de eigen wil aan de omgeving en aan anderen door gebruik van fysieke of sociale macht en geweld in de vorm van exploitatie en uitbuiting, oorlog of emotionele manipulatie. Dat verklaart dat de grote massa gefascineerd is door en zelfs verslaafd is aan geweld, zoals niet alleen blijkt uit de gladiatorenspelen in de antieke wereld, maar ook uit de moderne echte of geritualiseerde oorlogvoering (voetbal) of bij meedogenloze vechtscheidingen of andere conflicten. De mens is geobsedeerd door 'winnen' of 'verliezen'. Zowel bij voetbal of andere spektakels als bij liedjeswedstrijden of zelfs politieke verkiezingen, ziet men dezelfde taferelen: als hersenloze idioten op en neer springende 'winnaars', krijsende, gillende en met zwaaiende vuisten in de lucht op een denkbeeldige vijand kloppende menigten, gepaardgaand met consumptie van grote hoeveelheden alcohol en niet zelden gevolgd door baldadigheden en geweld. Verslaving kan alleen maar beëindigd worden door redelijkheid. Tegenover de automatische, emotionele patronen van agressie, conflict en emotionele manipulatie, is de mens de enige die over bewustzijn, taal, redelijkheid en verbeelding beschikt en die daardoor in principe in staat is conflicten op een niet-gewelddadige manier op te lossen. Dat is echter een vaardigheid, een redelijkheid die meestal moeizaam verworven moet worden als onderdeel van de meer algemene vaardigheid die levenskunst heet, d.i. de kunst om vorm te geven aan het leven met het oog op een goed en een gelukkig leven. Opvoeding en onderwijs zouden dan ook op de eerste plaats gericht moeten zijn op het vormen van mensen met een volwassen bewustzijn en niet alleen op het veroveren van een baan of een carrière. Vrede berust (net als democratie) op morele kwaliteiten als redelijkheid en welwillendheid, evenals op de nobele maar broze en altijd moeilijke kunst van op een beschaafde manier met elkaar van mening te verschillen.

Gerbert Bakx
Geweldloze Communicatie en Vrede 2/3 - mei 2022

Gerbert Bakx

Play Episode Listen Later Jun 2, 2022 114:06


Tweede van drie lezingen over Geweldloze Communicatie en Vrede Het lijkt wel alsof onze samenlevingen steeds gewelddadiger worden. Hoewel iedereen beweert vrede te willen, lijkt geweld en agressie, zowel in persoonlijke relaties als in de samenleving, steeds meer aangegrepen te worden als middel om meningsverschillen op te lossen. Wat is de logica van geweld? Wat is de bron van geweld en agressiviteit in relaties en in de samenleving? Is het wel mogelijk samen te leven zonder geweld? Zowel de evolutionaire logica als de geschiedenis en de alledaagse waarneming tonen aan dat de mens zich weliswaar instinctief welwillend (empathisch) gedraagt naar de eigen groep (familie, stad, land, voetbalclub, politieke partij...), maar dat hij snel overgaat naar vijandig en agressief gedrag naar wie als 'vreemd' wordt gezien (uitbuiting, xenofobie, vechtscheidingen, nationalisme, oorlogen...). Als de levensduur van de aarde (4,5 miljard jaar) voorgesteld wordt op een tijdsschaal van 24 uur, is de mens pas om 20 seconden vóór middernacht op aarde verschenen. De mens is dus een nog buitengewoon jonge soort die moest overleven in een immer genadeloze en bedreigende natuur. Angst en agressie waren troef. Geweldloze communicatie (ook welwillende, verbindende of volwassen communicatie genoemd) behoort dan ook niet tot zijn natuurlijke gedragsrepertorium en ontstaat ook niet vanzelf. Dieren kunnen inderdaad alleen maar vechten en strijden om hun belangenconflicten te ‘regelen' en ook bij vele mensen is dat nog altijd de eerste (intuïtieve) reactie. Steeds weer ontvlamt agressie en voortdurend 'vechten' en 'strijden' mensen om hun doelstellingen te bereiken of hun ideeën en belangen te verdedigen. Ook onze automatische, 'intuïtieve', emotionele patronen zijn immers door de evolutie geselecteerd in functie van de overleving en dat betekent het opleggen van de eigen wil aan de omgeving en aan anderen door gebruik van fysieke of sociale macht en geweld in de vorm van exploitatie en uitbuiting, oorlog of emotionele manipulatie. Dat verklaart dat de grote massa gefascineerd is door en zelfs verslaafd is aan geweld, zoals niet alleen blijkt uit de gladiatorenspelen in de antieke wereld, maar ook uit de moderne echte of geritualiseerde oorlogvoering (voetbal) of bij meedogenloze vechtscheidingen of andere conflicten. De mens is geobsedeerd door 'winnen' of 'verliezen'. Zowel bij voetbal of andere spektakels als bij liedjeswedstrijden of zelfs politieke verkiezingen, ziet men dezelfde taferelen: als hersenloze idioten op en neer springende 'winnaars', krijsende, gillende en met zwaaiende vuisten in de lucht op een denkbeeldige vijand kloppende menigten, gepaardgaand met consumptie van grote hoeveelheden alcohol en niet zelden gevolgd door baldadigheden en geweld. Verslaving kan alleen maar beëindigd worden door redelijkheid. Tegenover de automatische, emotionele patronen van agressie, conflict en emotionele manipulatie, is de mens de enige die over bewustzijn, taal, redelijkheid en verbeelding beschikt en die daardoor in principe in staat is conflicten op een niet-gewelddadige manier op te lossen. Dat is echter een vaardigheid, een redelijkheid die meestal moeizaam verworven moet worden als onderdeel van de meer algemene vaardigheid die levenskunst heet, d.i. de kunst om vorm te geven aan het leven met het oog op een goed en een gelukkig leven. Opvoeding en onderwijs zouden dan ook op de eerste plaats gericht moeten zijn op het vormen van mensen met een volwassen bewustzijn en niet alleen op het veroveren van een baan of een carrière. Vrede berust (net als democratie) op morele kwaliteiten als redelijkheid en welwillendheid, evenals op de nobele maar broze en altijd moeilijke kunst van op een beschaafde manier met elkaar van mening te verschillen.

Gerbert Bakx
Geweldloze Communicatie en Vrede 1/3 - mei 2022

Gerbert Bakx

Play Episode Listen Later May 26, 2022 123:57


Eerste van drie lezingen over Geweldloze Communicatie en Vrede Het lijkt wel alsof onze samenlevingen steeds gewelddadiger worden. Hoewel iedereen beweert vrede te willen, lijkt geweld en agressie, zowel in persoonlijke relaties als in de samenleving, steeds meer aangegrepen te worden als middel om meningsverschillen op te lossen. Wat is de logica van geweld? Wat is de bron van geweld en agressiviteit in relaties en in de samenleving? Is het wel mogelijk samen te leven zonder geweld? Zowel de evolutionaire logica als de geschiedenis en de gewone waarneming van individueel en collectief gedrag toont aan dat de mens zich weliswaar instinctief welwillend (empathisch) gedraagt naar de eigen groep (familie, stad, land, voetbalclub, politieke partij...), maar dat hij snel overgaat naar vijandig en agressief gedrag naar wie als 'vreemd' wordt gezien (uitbuiting, xenofobie, vechtscheidingen, nationalisme, oorlogen...). Als de levensduur van de aarde (4,5 miljard jaar) voorgesteld wordt op een tijdsschaal van 24 uur, is de mens pas om 20 seconden vóór middernacht op aarde verschenen. De mens is dus een nog buitengewoon jonge soort die moest overleven in een immer genadeloze en bedreigende natuur. Angst en agressie waren troef. Geweldloze communicatie (ook wel welwillende, verbindende of volwassen communicatie genoemd) behoort dan ook niet tot zijn natuurlijke gedragsrepertorium en ontstaat ook niet vanzelf. Dieren kunnen inderdaad alleen maar vechten en strijden om hun belangenconflicten te ‘regelen' en ook bij vele mensen is dat nog altijd de eerste (intuïtieve) reactie. Steeds weer ontvlamt agressie en voortdurend 'vechten' en 'strijden' mensen om hun doelstellingen te bereiken of hun ideeën en belangen te verdedigen. Dat verklaart dat de grote massa gefascineerd is door en zelfs verslaafd is aan geweld, zoals niet alleen blijkt uit de gladiatorenspelen in de antieke wereld, maar ook uit de moderne echte of geritualiseerde oorlogvoering (voetbal) of bij meedogenloze vechtscheidingen of andere conflicten. De mens is geobsedeerd door 'winnen' of 'verliezen'. Zowel bij voetbal of andere spektakels als bij liedjeswedstrijden of zelfs politieke verkiezingen, ziet men dezelfde taferelen: als hersenloze idioten op en neer springende 'winnaars', krijsende, gillende en met zwaaiende vuisten in de lucht op een denkbeeldige vijand kloppende menigten, gepaardgaand met consumptie van grote hoeveelheden alcohol en niet zelden gevolgd door baldadigheden en geweld. Een verslaving kan alleen maar beëindigd worden door redelijkheid. Tegenover de automatische, emotionele patronen van agressie en conflict, is de mens de enige die over bewustzijn, taal, redelijkheid en verbeelding beschikt en die daardoor in principe in staat is conflicten op een niet-gewelddadige manier op te lossen. Dat is echter een vaardigheid, een redelijkheid die meestal moeizaam verworven moet worden als onderdeel van de meer algemene vaardigheid die levenskunst heet, d.i. de kunst om vorm te geven aan het leven met het oog op een goed en een gelukkig leven. Opvoeding en onderwijs zouden dan ook op de eerste plaats gericht moeten zijn op het vormen van mensen met een volwassen bewustzijn en niet alleen op het veroveren van een baan of een carrière. Vrede en welwillendheid berusten (net als democratie) op de nobele maar broze en altijd moeilijke kunst van op een beschaafde manier met elkaar van mening te verschillen.

Hinniken de Podcast
#12 Zijn maneges slecht?! Ons moeten verantwoorden tegenover onze volgers… Ft Esmé

Hinniken de Podcast

Play Episode Listen Later Apr 25, 2022 60:25


Wij geven onze mening over pittige vragen die we uit de pot halen. Wat vinden wij van maneges? Is het raar als je vlees eet terwijl je een dierenliefhebber bent? Dit en nog veel meer bespreken wij in de podcast. Veel luister plezier!

GPFans - Formule 1-nieuws & meer!
Red Bull en Mercedes tegenover elkaar bij Hoger gerechtshof | GPFans News

GPFans - Formule 1-nieuws & meer!

Play Episode Listen Later Apr 25, 2022 2:58


Het Formule 1-team van Mercedes is dit seizoen niet competitief genoeg om mee te doen voor het kampioenschap en dat zou deels te maken kunnen hebben met de actie van Red Bull, dat diverse personeelsleden wegkaapte bij haar rivaal. Volgens Christian Horner heeft het zelfs tot een rechtszaak geleid.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 76 Grootheid Tegenover Grootheidswaan

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Apr 18, 2022 10:27


Is wat je hoort behulpzaam? Maak een donatie:https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. Grootheid tegenover grootheidswaan1. Grootheid is van God, en van Hem alleen. Daarom is er grootheid in jou. Telkens wanneer jij je daarvan bewust wordt, hoe vaag ook, geef je automatisch het ego op, want in tegenwoordigheid van Gods grootheid wordt de onbeduidendheid van het ego volmaakt duidelijk. Wanneer dit gebeurt meent het ego – ook al begrijpt het dat niet – dat zijn ‘vijand' heeft toegeslagen, en probeert het jou met geschenken ertoe te bewegen tot zijn ‘bescherming' terug te keren. Een opgeblazen zelf is het enige wat het ego te bieden heeft. De grootheidswaan van het ego is zijn alternatief voor de grootheid van God. Wat kies je?2. Grootheidswaan is altijd een dekmantel voor wanhoop. Het is iets hopeloos, omdat het niet werkelijk is. Het is een poging om je kleinheid te compenseren, gebaseerd op de overtuiging dat die kleinheid werkelijk is. Zonder deze overtuiging heeft grootheidswaan geen betekenis en is het ondenkbaar dat je die zou willen. De essentie van grootheidswaan is rivaliteit, want het houdt altijd een vorm van aanval in. Het is een hersenschimmige poging om te overtreffen, maar niet om op te heffen. We hebben hiervoor al gezegd dat het ego schommelt tussen argwaan en kwaadaardigheid. Het blijft argwanend zolang jij aan jezelf wanhoopt. Het gaat over tot kwaadaardigheid wanneer jij besluit geen zelfvernedering te gedogen, en ondersteuning te zoeken. Dan biedt het jou als ‘oplossing' de illusie van een aanval aan.3. Het ego begrijpt niet wat het verschil is tussen grootheid en grootheidswaan, omdat het geen verschil ziet tussen wonderimpulsen en zijn eigen egovreemde overtuigingen. Ik heb je gezegd dat het ego zich ervan bewust is als zijn bestaan wordt bedreigd, maar het maakt geen onderscheid tussen deze twee zeer verschillende vormen van bedreiging. Zijn diepgeworteld gevoel van kwetsbaarheid maakt dat het niet in staat is iets te beoordelen, tenzij als aanval. Wanneer het ego zich bedreigd voelt, is de enige beslissing die het neemt of het nú gaat aanvallen of dat het zich terugtrekt om later aan te vallen. Neem je zijn aanbod van grootheidswaan aan, dan zal het onmiddellijk aanvallen. Doe je dat niet, dan zal het wachten.4. In tegenwoordigheid van Gods grootheid raakt het ego verlamd, want Zijn grootheid grondvest jouw vrijheid. Zelfs door het geringste spoortje van jouw werkelijkheid wordt het ego letterlijk uit je denkgeest verdreven, omdat jij elke investering erin zult opgeven. Grootheid is geheel vrij van illusies, en doordat ze werkelijk is, is ze onweerstaanbaar overtuigend. Toch zul je dit overtuigd-zijn van de werkelijkheid niet kunnen handhaven, tenzij jij verhindert dat het ego dit aanvalt. Het ego zal geen inspanning onbenut laten om zich weer te herstellen en zijn krachten te mobiliseren tegen jouw bevrijding. Het zal jou vertellen dat je krankzinnig bent, en betogen dat grootheid geen werkelijk deel van jou kan zijn vanwege de kleinheid waarin het gelooft. Maar jouw grootheid is geen waan, omdat jij die niet gemaakt hebt. Jij hebt grootheidswaan gemaakt en bent er bang voor omdat het een vorm van aanval is, maar jouw grootheid komt van God, die haar vanuit Zijn Liefde heeft geschapen.5. Vanuit jouw grootheid kun jij alleen maar zegenen, omdat jouw grootheid je overvloed is. Door te zegenen houd je die in je denkgeest vast, bescherm je die tegen illusies en behoud jij jezelf in de Denkgeest van God. Onthoud altijd dat jij je nergens anders kunt bevinden dan in de Denkgeest van God. Wanneer je dit vergeet zul je wanhopen en zul je aanvallen.6. Het ego is louter aangewezen op jouw bereidwilligheid het te gedogen. Als jij bereid bent jouw grootheid te aanschouwen kun je niet wanhopen, en bijgevolg kun je het ego niet wensen. Jouw grootheid is Gods antwoord op het ego, omdat ze waar is. Kleinheid en grootheid kunnen niet naast elkaar bestaan, en evenmin is het mogelijk dat ze elkaar afwisselen. Kleinheid en grootheidswaan kunnen en moeten elkaar wel afwisselen, aangezien beide onwaar zijn en zich dus op hetzelfde niveau bevinden. Doordat dit het niveau van wisseling is, wordt het als wisselvallig ervaren en zijn extremen daarvan het wezenlijk kenmerk.7. Waarheid en kleinheid zijn ontkenningen van elkaar, omdat grootheid waarheid is. De waarheid schommelt niet, ze is altijd waar. Wanneer grootheid jou ontglipt, heb je die vervangen door iets wat jij hebt gemaakt. Misschien is dat het geloof in kleinheid, misschien het geloof in grootheidswaan. Maar het moet wel iets waanzinnigs zijn, omdat het niet waar is. Jouw grootheid zal jou nooit misleiden, maar je illusies zullen dat steeds doen. Illusies zijn bedrog. Je kunt niet triomferen, maar je bent wel verheven. En in je verheven staat zoek je jouw gelijken en verheug jij je met hen.8. Het is makkelijk om grootheid van grootheidswaan te onderscheiden, want liefde wordt beantwoord, maar hoogmoed niet. Hoogmoed zal geen wonderen teweegbrengen, en zal jou daarom beroven van de ware getuigen van jouw werkelijkheid. De waarheid is niet duister of verborgen, maar dat ze voor jou onmiskenbaar is blijkt uit de vreugde die jij brengt aan haar getuigen, die haar aan jou tonen. Zij getuigen van jouw grootheid, maar ze kunnen niet getuigen van hoogmoed, omdat hoogmoed niet met anderen kan worden gedeeld. God wil dat jij aanschouwt wat Hij geschapen heeft, want daarin schept Hij vreugde.9. Kan jouw grootheid arrogant zijn als God Zelf daarvan getuigt? En wat kan werkelijk zijn dat geen getuigen heeft? Wat voor goeds kan daaruit voortkomen? En als er niets goeds uit voortkomen kan, kan de Heilige Geest het niet gebruiken. Wat Hij niet tot de Wil van God kan transformeren, bestaat in het geheel niet. Grootheidswaan is een waanidee, omdat het gebruikt wordt om de plaats van jouw grootheid in te nemen. Maar niets kan de plaats innemen van wat God geschapen heeft. God is incompleet zonder jou, want Zijn grootheid is totaal, en jij kunt daar niet aan ontbreken.10. Jij bent geheel en al onvervangbaar in de Denkgeest van God. Niemand anders kan jouw rol erin vervullen, en zolang jij je rol onvervuld laat, wacht jouw eeuwige plaats slechts op jouw terugkeer. God herinnert jou hieraan door middel van Zijn Stem, en God Zelf bewaart jouw uitbreidingen daar veilig. Toch ken jij die niet, tot je ernaar terugkeert. Je kunt niets voor het Koninkrijk in de plaats stellen, en je kunt niets in de plaats stellen van jouzelf. God, die jouw waarde kent, wil dat niet zo en dus is het niet zo. Jouw waarde ligt in Gods Denkgeest, en daarom niet alleen in die van jou. Jezelf aanvaarden zoals God jou heeft geschapen, kan geen arrogantie zijn, want het is de ontkenning van arrogantie. Je kleinheid aanvaarden is wel arrogant, want het betekent dat jij jouw waardeoordeel over jezelf voor meer waar houdt dan dat van God.11. Maar als de waarheid ondeelbaar is, moet jouw waardeoordeel over jezelf wel dat van God zijn. Jij hebt jouw waarde niet bepaald, en ze heeft geen verdediging nodig. Niets kan haar aanvallen of over haar zegevieren. Ze varieert niet. Ze is alleen maar. Vraag de Heilige Geest wat ze is en Hij zal het jou zeggen, maar wees niet bang voor Zijn antwoord, want dat komt van God. Het is een verheven antwoord vanwege zijn Bron, maar de Bron is waar en dat is Haar antwoord ook. Luister, en trek wat je hoort niet in twijfel, want God misleidt niet. Hij wil dat jij het egogeloof in kleinheid vervangt door Zijn eigen verheven Antwoord op wat jij bent, zodat jij kunt ophouden het in twijfel te trekken en het kunt kennen als wat het is.

Komt een mens bij de dokter
“Ik kocht maandverband en deed of ik ongesteld was”

Komt een mens bij de dokter

Play Episode Listen Later Mar 21, 2022 22:11


Daniela (57) heeft het MRKH-syndroom: ze heeft geen baarmoeder en haar vagina is nauwelijks ontwikkeld. Omdat er uiterlijk niets te zien is, wordt dit pas tijdens haar puberteit ontdekt. Daniela's leven staat dan op zijn kop. Tegenover de buitenwereld verzwijgt ze wat er met haar aan de hand is. Ze wil vooral zo ‘normaal' mogelijk zijn. Maar uiteindelijk kan ze niet langer weglopen voor het deel van haarzelf dat ze zo lang verborgen heeft gehouden.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 27 Liefde Zonder Conflict

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Feb 8, 2022 10:37


toelichting: https://www.youtube.com/watch?v=ezQlWTQ7cucIII. Liefde zonder conflict1. Het is moeilijk te begrijpen wat ‘Het Koninkrijk der Hemelen is in u'* werkelijk betekent. Dit komt doordat het onbegrijpelijk is voor het ego, dat dit interpreteert alsof iets vanbuiten vanbinnen zit, en dat betekent helemaal niets. Het woord ‘in' is overbodig. Het Koninkrijk der Hemelen ben jij. Wat heeft de Schepper behalve jou geschapen en wat is Zijn Koninkrijk behalve jij? Dit is de totale boodschap van de Verzoening, een boodschap die in haar totaliteit de som van haar delen overstijgt. Ook jij hebt een Koninkrijk dat jouw geest geschapen heeft. Hij is vanwege de illusies van het ego niet opgehouden te scheppen. Jouw scheppingen zijn evenmin vaderloos als jij dat bent. Je ego en je geest zullen nooit medescheppers worden, maar jouw geest en jouw Schepper zullen dat altijd zijn. Heb vertrouwen dat jouw scheppingen even veilig zijn als jij.Het Koninkrijk is volmaakt vereend en volmaakt beschermd,en het ego zal er niet over zegevieren. Amen.2. Dit is geschreven in de vorm van een gebed omdat het je kan helpen in momenten van verleiding. Het is een onafhankelijkheidsverklaring. Je zult het heel bruikbaar vinden als je het ten volle begrijpt. De reden waarom je mijn hulp nodig hebt is dat jij je eigen Gids de rug hebt toegekeerd en daarom leiding behoeft. Mijn rol bestaat erin het ware van het onware te scheiden, zodat de waarheid door de hindernissen die het ego opgeworpen heeft heen kan breken, en je denkgeest in kan schijnen. Over onze vereende kracht kan het ego niet zegevieren.3. Het zal inmiddels duidelijk zijn waarom het ego de geest als zijn ‘vijand' beschouwt. Het ego is uit de afscheiding ontstaan, en zijn voortbestaan hangt af van jouw voortdurende geloof in de afscheiding. Het ego moet jou wel een of andere beloning in het vooruitzicht stellen voor jouw volharding in dit geloof. Het enige wat het te bieden heeft is een gevoel van tijdelijk bestaan, dat begint met zijn eigen begin en eindigt met zijn eigen einde. Het vertelt jou dat dit leven jouw bestaan is, omdat het ‘t zijne is. Tegenover dit gevoel van tijdelijk bestaan biedt de geest jou de kennis van bestendigheid en onwankelbaar bestaan. Niemand die ooit de openbaring hiervan ervaren heeft kan nog ten volle in het ego geloven. Hoe zou zijn povere aanbod het kunnen winnen van de glorievolle gave van God?4. Jij die je met je ego vereenzelvigt, kunt niet geloven dat God jou liefheeft. Jij houdt niet van wat je hebt gemaakt, en wat jij gemaakt hebt houdt niet van jou. Omdat het gemaakt is uit de ontkenning van de Vader, is het ego niet trouw aan zijn maker. Jij kunt je de werkelijke relatie die tussen God en Zijn scheppingen bestaat niet voorstellen vanwege je haat voor het zelf dat jij hebt gemaakt. Jij projecteert het besluit tot afscheiding op het ego, en dit botst met de liefde die je voor het ego voelt omdat jij het hebt gemaakt. Er is in deze wereld geen liefde zonder deze tweeslachtigheid, en aangezien geen enkel ego ooit liefde zonder tweeslachtigheid heeft ervaren is dit concept voor hem niet te bevatten. Liefde doet onmiddellijk haar intrede in iedere denkgeest die haar oprecht verlangt, maar hij moet haar wel oprecht verlangen. Dit betekent dat hij er zonder tweeslachtigheid naar verlangt, en dit soort verlangen is volkomen gespeend van de ‘drang om te halen' waarmee het ego is behept.5. Er bestaat een soort ervaring die zo verschilt van alles wat het ego te bieden heeft dat je het nooit meer wilt verhullen of verbergen. Het moet worden herhaald dat jouw geloof in duisternis en verhulling de reden is dat het licht niet kan binnenkomen. De Bijbel geeft heel wat verwijzingen naar de onmetelijke gaven die voor jou zijn bestemd, maar waar je om moet vragen. Dit is geen conditie zoals het ego die stelt. Het is de heerlijke conditie die eigen is aan wat jij bent.6. Er is buiten jouw eigen wil geen kracht sterk of waardig genoeg om jou te leiden. Hierin ben jij zo vrij als God, en moet dat voor eeuwig blijven. Laat ons de Vader in mijn naam vragen dat Hij je Zijn Liefde voor jou en jouw liefde voor Hem indachtig laat zijn. Hij heeft nooit verzuimd dit verzoek in te willigen, omdat het slechts vraagt wat Hij altijd heeft gewild. Zij die oprecht vragen, zullen steeds verhoord worden. Gij zult geen andere goden voor Zijn aangezicht hebben, omdat er geen andere zijn.7. Het is nooit echt in je opgekomen elk denkbeeld dat jij ooit hebt gehad dat met kennis in strijd is op te geven. Je houdt duizenden stukjes angst vast die de Hoogheilige beletten binnen te treden. Licht kan niet door de muren dringen die jij bouwt om het tegen te houden, en het is altijd ongenegen om te vernietigen wat jij hebt gemaakt. Niemand kan dwars door een muur heen kijken, maar ik kan eromheen lopen. Onderzoek je denkgeest op stukjes angst, want anders ben je niet in staat mij te vragen dat te doen. Ik kan je alleen helpen zoals onze Vader ons geschapen heeft. Ik zal jou liefhebben en eren en volkomen respect bewaren voor wat jij hebt gemaakt, maar ik zal het niet ondersteunen, tenzij het waar is. Ik zal jou nooit in de steek laten, net zomin als God dat zal doen, maar zolang jij verkiest jezelf in de steek te laten, moet ik wachten. Omdat ik met liefde en niet met ongeduld wacht, zul je het mij zeker oprecht vragen. Ik zal komen in antwoord op één enkele eenduidige roep.8. Let goed op en zie waar jij werkelijk om vraagt. Wees hierin heel eerlijk met jezelf, want we moeten niets voor elkaar verborgen houden. Als je dit werkelijk wilt proberen, heb je de eerste stap gezet om je denkgeest voor te bereiden op de intrede van de Hoogheilige. We zullen ons hier samen op voorbereiden, want als Hij eenmaal is gekomen, zul jij klaar zijn mij te helpen de denkgeest van anderen gereed te maken om Hem te ontvangen. Hoe lang zul je Hem Zijn Koninkrijk ontzeggen?9. In je eigen denkgeest, alhoewel ontkend door het ego, ligt je bevrijdingsverklaring. God heeft je alles gegeven. Dit feit alleen al betekent dat het ego niet bestaat, en dat bezorgt het enorme angst. In de taal van het ego zijn ‘hebben' en ‘zijn' verschillende dingen, maar voor de Heilige Geest zijn ze identiek. De Heilige Geest weet dat jij zowel alles hebt als alles bent. Elk onderscheid in deze zin heeft alleen betekenis wanneer het begrip ‘halen', wat een gemis veronderstelt, al aanvaard is. Dat is de reden waarom we geen onderscheid maken tussen het Koninkrijk van God hebben en het Koninkrijk van God zijn.10. Het stille zijn van Gods Koninkrijk, dat in je gezonde denken volkomen bewust is, wordt meedogenloos uit dat deel van je denkgeest verbannen waar het ego de scepter zwaait. Het ego is wanhopig omdat het tegen een volstrekt onoverwinnelijke overmacht strijdt, of je nu slaapt of wakker bent. Bedenk eens met hoeveel waakzaamheid je bereid was je ego te beschermen, en met hoe weinig je juiste denken. Wie anders dan waanzinnigen zouden het in hun hoofd halen het onware te geloven en dit geloof dan te beschermen ten koste van de waarheid?

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 23 Scheppen Tegenover Zelfbeeld

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Feb 2, 2022 7:54


toelichting: https://www.youtube.com/watch?v=vBNU2hdUDC0VII. Scheppen tegenover zelfbeeld1. Ieder denksysteem moet een uitgangspunt hebben. Het begint óf met maken óf met scheppen, een verschil dat we al besproken hebben. Hun overeenkomst ligt in hun vermogen als fundament te dienen. Hun verschil ligt in wat daarop rust. Beide zijn ze hoekstenen voor geloofssystemen waarnaar men leeft. Het is een vergissing te geloven dat een denksysteem gebaseerd op leugens zwak zou zijn. Niets wat door een kind van God is gemaakt is zonder macht. Het is essentieel dat je dit beseft, want anders ben je niet in staat uit de gevangenis die jij gemaakt hebt te ontsnappen.2. Jij kunt het autoriteitsprobleem niet oplossen door de macht van je denkgeest te onderschatten. Dat is jezelf misleiden, en dit zal jou kwetsen omdat jij de kracht van de denkgeest terdege begrijpt. Je beseft ook dat jij die net zomin kunt verzwakken als je God kunt verzwakken. De ‘duivel' is een beangstigend denkbeeld omdat hij buitengewoon machtig en buitengewoon actief schijnt. Hij wordt gezien als een kracht die met God in strijd verwikkeld is en Hem het bezit van Zijn scheppingen betwist. De duivel misleidt met leugens en bouwt koninkrijken waarin alles lijnrecht tegengesteld is aan God. En toch trekt hij mensen aan in plaats van ze af te stoten, en zijn ze bereid hem hun zielen te ‘verkopen' in ruil voor geschenken die geen werkelijke waarde bezitten. Dit is volstrekt onzinnig.3. We hebben de zondeval of de afscheiding al eerder besproken, maar de betekenis ervan moet goed worden begrepen. De afscheiding is een denksysteem dat maar al te werkelijk is in de tijd, maar niet in de eeuwigheid. Alle overtuigingen zijn werkelijk voor wie erin gelooft. De vruchten van één enkele boom waren ‘verboden' in de symbolische tuin. Maar God kon die niet verboden hebben, anders hadden ze niet gegeten kunnen worden. Als God Zijn kinderen kent, en ik verzeker je dat Hij ze kent, zou Hij ze dan in een situatie hebben gebracht waarin hun eigen vernietiging mogelijk was? De ‘verboden boom' werd de ‘boom der kennis' genoemd. Maar God heeft kennis geschapen en gaf die vrijelijk aan Zijn scheppingen. Aan deze symboliek zijn veel interpretaties gegeven, maar je mag er zeker van zijn dat elke interpretatie die of God, of Zijn scheppingen in staat acht Hun eigen doel te vernietigen, het mis heeft.4. Eten van de vrucht van de boom der kennis is een symbolische manier om te zeggen dat jij je het vermogen tot zelfschepping hebt toegeëigend. Alleen in deze zin zijn God en Zijn scheppingen geen medescheppers. Het geloof dat ze dat wel zijn is impliciet aanwezig in het ‘zelfconcept', anders gezegd de neiging van het zelf een beeld van zichzelf te maken. Beelden worden waargenomen, niet gekend. Kennis kan niet misleiden, waarneming wel. Je kunt jezelf zien als iemand die zichzelf schept, maar je kunt niet meer doen dan dat geloven. Je kunt het niet waar maken. En, zoals ik al eerder zei, kun je, wanneer je uiteindelijk juist waarneemt, alleen maar blij zijn dat je dit niet kunt. Tot dan echter is de overtuiging dat je dit wel kunt de hoeksteen van jouw denksysteem, en wend je al je verdedigingen aan om ideeën aan te vallen die dit mogelijk aan het licht brengen. Je gelooft nog steeds dat je een beeld bent van eigen makelij. Op dit punt zijn jouw denkgeest en de Heilige Geest verdeeld, en er is geen oplossing zolang jij dat ene blijft geloven wat letterlijk ondenkbaar is. Om die reden kun jij niet scheppen en ben je vervuld van angst over wat jij maakt.5. De denkgeest kan het geloof in de afscheiding heel werkelijk en heel beangstigend maken, en dit geloof is de ‘duivel'. Het is krachtig, actief, destructief en onmiskenbaar tegengesteld aan God, omdat het letterlijk Zijn Vaderschap ontkent. Kijk naar jouw leven en zie wat de duivel gemaakt heeft. Maar besef dat dit maaksel in het licht van de waarheid stellig zal oplossen, omdat zijn fundament een leugen is. Jouw schepping door God is het enige Fundament dat niet aan het wankelen kan worden gebracht, omdat het licht zich daarin bevindt. Jouw uitgangspunt is de waarheid, en je moet terugkeren naar jouw Begin. Sindsdien is er veel gepasseerd, maar in werkelijkheid niets gebeurd. Jouw Zelf is nog steeds in vrede, ook al verkeert je denkgeest in conflict. Je bent nog niet ver genoeg teruggegaan, en daarom word je zo bang. Naarmate je het Begin nadert, voel je de angst voor de vernietiging van jouw denksysteem op je drukken als ware het de angst voor de dood. Er is geen dood, maar er is wél een geloof in de dood.6. De rank die geen vrucht draagt zal afgesneden worden en verdorren. Wees blij! Het licht zal vanuit het ware Fundament van het leven stralen, en je eigen denksysteem zal gecorrigeerd zijn. Anders kan het niet blijven bestaan. Jij die verlossing vreest, kiest daarmee de dood. Leven en dood, licht en duisternis, kennis en waarneming zijn onverenigbaar. Geloven dat ze wel met elkaar verenigbaar zijn is geloven dat God en Zijn Zoon dat niet zijn. Alleen de eenheid van kennis is vrij van onenigheid. Jouw Koninkrijk is niet van deze wereld, omdat het jou van voorbij deze wereld werd geschonken. Alleen in deze wereld heeft het idee van een autoriteitsprobleem betekenis. Men verlaat de wereld niet door de dood maar door de waarheid, en de waarheid kan worden gekend door allen voor wie het Koninkrijk werd geschapen en op wie het wacht.

Gerbert Bakx
Gerbert Bakx en Arne Vanhaecke over denkkaders, grote verhalen en de ingrediënten van levenskunst

Gerbert Bakx

Play Episode Listen Later Jan 31, 2022 46:46


De traditionele zingevende verhalen, de zogenaamde 'grote verhalen', waaronder religies of maatschappelijke ideologieën, hebben voor vele mensen hun aantrekkelijkheid en hun overtuigingskracht verloren. Ook wetenschap kan aan het leven geen zin of betekenis geven. Dat heeft als gevolg dat het leven vaak als lastig, chaotisch en zinloos wordt ervaren, leidend tot een mentale houding, een geestestoestand, een intern klimaat van ontgoocheling, machteloosheid en zinloosheid. Dat zijn de ingrediënten die regelrecht tot onwelzijn leiden, tot depressie, als een zone van lage luchtdruk. Door inzicht in de logica van onwelzijn, evenals in de logica van welzijn, wordt het leven meer transparant en kan structuur en richting aangebracht worden. Men krijgt oog voor de ingrediënten van levenskunst en hoe die systematisch in het leven vergroot kunnen worden. De twee belangrijke stappen bij het aanleren en ontwikkelen van levenskunst zijn dan ook ten eerste het beëindigen van het onwelzijn door het creëren van vrede, en vervolgens het creëren van welzijn door het toevoegen van de ingrediënten van welzijn. Dit geldt zowel voor een individu als voor de samenleving. Tegenover de dystopische neigingen - de negatieve zwaartekracht - is dit een utopisch verlangen, een ideaalbeeld, een levensproject, een moreel kompas dat men voor ogen kan houden, als een barometer op de weg naar een zone van hoge luchtdruk waar men voor zichzelf naar kan streven en waar men anderen mee kan inspireren.

De Vennootschap Podcast
E78 - Frank Arts (Argowil) over het runnen van een succesvol familiebedrijf en maatschappelijk betrokken zijn

De Vennootschap Podcast

Play Episode Listen Later Jan 21, 2022 35:39


Tegenover ons zit Frank Arts, eigenaar van Argowil. Een familiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van kabelbomen. Daarnaast is Frank zeer maatschappelijk betrokken binnen Venray. Hij is bestuurslid van VVD Venray, de Rotary Club en Technovalley Limburg. Ook is hij voorzitter van De Pielhaas. De Vennootschap Podcast Willem en Jarno, twee jonge, leergierige ondernemers, spreken iedere vrijdag met een selfmade ondernemer. Heb je een tip voor een gast in onze podcast? Mail deze naar info@vullingsmedia.nl. Adverteren Wil je met jouw bedrijf adverteren in onze podcast? Ga naar https://vullingsmedia.nl/adverteren/ voor meer informatie. Of mail direct naar info@vullingsmedia.nl.

De Vennootschap Podcast
E78 - Frank Arts (Argowil) over het runnen van een succesvol familiebedrijf en maatschappelijk betrokken zijn

De Vennootschap Podcast

Play Episode Listen Later Jan 21, 2022 35:39


Tegenover ons zit Frank Arts, eigenaar van Argowil. Een familiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van kabelbomen. Daarnaast is Frank zeer maatschappelijk betrokken binnen Venray. Hij is bestuurslid van VVD Venray, de Rotary Club en Technovalley Limburg. Ook is hij voorzitter van De Pielhaas. De Vennootschap Podcast Willem en Jarno, twee jonge, leergierige ondernemers, spreken iedere vrijdag met een selfmade ondernemer. Heb je een tip voor een gast in onze podcast? Mail deze naar info@vullingsmedia.nl. Adverteren Wil je met jouw bedrijf adverteren in onze podcast? Ga naar https://vullingsmedia.nl/adverteren/ voor meer informatie. Of mail direct naar info@vullingsmedia.nl.

Timm Consultancy
#065 Nina Blom - Jij bent een verschrikkelijk kind

Timm Consultancy

Play Episode Listen Later Jan 20, 2022 54:03


Dit is de titel van de autobiografie van Nina Blom. Veertien jaar lang is zij ziek gemaakt door haar moeder. Zij was slachtoffer van Munchhausen byProxy syndroom* Als baby, ze was toen 8 maanden oud, werd Nina al mishandeld. In totaal werd ze zestien keer opgenomen in het ziekenhuis en mocht ze geen contact met leeftijdsgenootjes hebben. Ze mocht uiteindelijk ook niet meer naar school, ze zou te ziek zijn hiervoor. Dit gaat door totdat Nina veertien jaar is. Ze kan zich nauwelijks nog bewegen en in plaats van gezond eten krijgt ze veel (gevaarlijke) medicatie. Uiteindelijk was er een arts die argwaan kreeg en onderzoek ging doen naar voorgaande jaren en behandelingen. Toen de Kinderbescherming werd ingeschakeld, is Nina uit huis geplaatst.

NEWS SO WHAT
De dromen van 22 (Vrije blik). Over Bad Bentheim, vuurwerk, straffen en dromen.

NEWS SO WHAT

Play Episode Listen Later Jan 6, 2022 31:24


Het eerste gesprek van 2022 met Hans. Tegenover elkaar, maar ook met elkaar. Vrede en veiligheid. Het wordt een bijzonder jaar.

PrekenWeb.nl
Ds. D. Rietdijk - Psalmen 102 : 28

PrekenWeb.nl

Play Episode Listen Later Dec 30, 2021 69:46


Thema: De Heere als eeuwig Dezelfde Punt 1: Tegenover de voorbijgang van alle dingen, Punt 2: Als de onveranderlijke God en Zaligmaker, Punt 3: Als de onvergankelijke Heere en Koning

De Stemmen van Assisen
#42. De Man die aan zijn honderdste assisenzaak begint: "Als ik tegenover Jef Vermassen sta, ben ik extra gemotiveerd"

De Stemmen van Assisen

Play Episode Listen Later Nov 12, 2021 36:18


Femme fatale Kristel Appelt, beschuldigd van moord op haar ex-vriend, staat straks voor de tweede keer terecht. Dat proces is een mijlpaal in de carrière van haar advocaat, Jan De Man, want het is al zijn honderdste assisenproces - enkel Jef Vermassen heeft er meer. De Man is een icoon van assisen, die al sinds de jaren '80 vooral beschuldigden verdedigt, heel vaak met succes. Pieter ging op bezoek bij De Man, en kroop in het hoofd van een topadvocaat: "Het kan perfect dat een cliënt aan mij de moord bekent, maar niet in het onderzoek. Dan mag ik niet liegen. Ik mag niet zeggen: 'Hij heeft het niet gedaan.' Maar ik kan wel pleiten dat er onvoldoende bewijzen zijn."

Word-of-Godcast
Ken je plaats tegenover God (serie Prediker, afl 6)

Word-of-Godcast

Play Episode Listen Later Oct 13, 2021 5:23


In deze track klinkt een waarschuwend woord van de Prediker: kijk uit als je naar de tempel gaat! Je kunt God groter, maar ook kleiner maken. Ken je plek tegenover Hem!

De Stadskerk Podcast
Niet Meer Tegenover | Roelof Alkema

De Stadskerk Podcast

Play Episode Listen Later Oct 3, 2021 33:49


De derde uit de prekenserie met als titel; Radicaal leven. Roelof Alkema spreekt over ‘Niet meer tegenover'.

De Ochtend Show to go
S3E346: Doorbraak in formatie, vier universiteiten gaan leraren opleiden en werkgevers en vakbonden staan lijnrecht tegenover elkaar

De Ochtend Show to go

Play Episode Listen Later Oct 1, 2021 12:38


Dit is de AD Nieuws Update van vrijdag 1 oktober.   Support the show: https://krant.nl See omnystudio.com/listener for privacy information.

De Kist
Talitha Muusse - 2021/09/27

De Kist

Play Episode Listen Later Sep 28, 2021 25:06


Voor ondernemer en presentator Talitha Muusse is de dood er altijd al geweest. Twee jaar voor haar geboorte overleed haar oudere broer, die toen twee maanden oud was. Hoewel ze Joshua dus nooit heeft gezien of gesproken, heeft hij een 'immense' impact op Talitha's leven. Zo is Talitha zich er altijd heel erg van bewust dat haar ouders iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. Ook ontwikkelde ze op jonge leeftijd een grote doodsangst. Hoewel die angst er af en toe nog steeds is, kan Talitha er steeds beter mee omgaan. Tegenover die angst staat een enorme drive om alles uit het leven te halen en getuige te zijn van hoe mooi de wereld is.

She Rises Daily
10 September 2021 Rechtvaardig tegenover God

She Rises Daily

Play Episode Listen Later Sep 10, 2021 3:07


Dagelijkse overdenking bij het She Rises Bijbelleesplan. In de maand september is het thema de wapenrusting van God. Vandaag lezen we 1 Corinthiërs 1:30

100% Possible Podcast
106. Zo zet je het snelst stappen met jouw business

100% Possible Podcast

Play Episode Listen Later Aug 31, 2021 26:18


“Transformation starts with the transaction.” ~ Gerrit VromantEen van de belangrijkste lessen in het ondernemen is toch wel het durven investeren in jezelf en in je onderneming. Zeg eens eerlijk durf jij in alle vrijheid te investeren? Of zit er nog een angst op het uitgeven van geld?Investeren is iets wat ik ook heb moeten leren. Terwijl ik dat leerde ontdekte ik niet alleen dat investeren alles veel gemakkelijker en sneller doet groeien, maar ook dat het investeren ervoor zorgt dat je echt die commitment aangaat gaan.Zeg nu zelf hoe groot is jouw commitment voor iets als je er niet in geïnvesteerd hebt? Of zeg dat je er € 10 in geïnvesteerd hebt, hoe committed ben jij dan? Tegenover als je ergens € 1000 of misschien wel € 10.000 in investeert?En het is precies die commitment die ervoor gaat zorgen dat jij echt actie gaat ondernemen. Dat jij oncomfortabele stappen gaat zetten. En zoals je me misschien al vaker hebt horen zetten, enkel door het zetten van die oncomfortabele stappen ga je groeien. Flink ook.Maar ja daarvoor moet je wel gaan investeren en soms flink ook. JA het is logisch als je daar schrik voor hebt. Dat had ik vroeger ook. Ik had er schrik voor en ik deed het toch.Ik ben ervan overtuigd die investeringen de reden zijn dat ons bedrijf zo enorm gegroeid is en ik ben ervan overtuigd dat het dat ook voor jou kon doen.Dus als jij wilt groeien met jouw onderneming dan is dit zeker een aflevering die je geluisterd moet hebben!In deze aflevering:Hoe ik geleerd heb om te investerenDe impact die deze investeringen gehad hebben op mijn leven en onze businessWelke 8 lessen rondom investeren iedere ondernemer zou moeten horenQuotes:“Transformation starts with the transaction.” ~ Gerrit Vromant“Het ding is vaak de investeringen die we het meest nodig hebben, dat zijn investeringen die het spannendst voelen.” ~ Gerrit Vromant“Eens je inziet dat investeringen je verder gaan brengen, dan zie je dat het een uitnodiging is om te groeien.” ~ Gerrit VromantLinks & resources:Ben je startende coach en wil je snel groeien? Check dan ons nieuwste 100% Possible Kickstart programmaBenieuwd welke stappen jij nu het best kan zetten met je onderneming? Download dan nu de freebie ‘Het Succespad'.

Radio Israel NL
Over bemoediging gesproken

Radio Israel NL

Play Episode Listen Later Jul 2, 2021 14:41


Over bemoediging gesprokenWe lazen zojuist:Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U onderwijst uit Uw wet.Tegenover de domheid, bruutheid en lompheid van de mens die geen rekening houd met G'd, staat anderzijds de mens wanneer hij er voor openstaat om door JHWH, Zelf onderwezen te worden uit Zijn wet, zijn Woord, zijn onderwijs.Lees meer...Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

#ZigZagHR Brainpickings
Leren uit boeken: in het hoofd van Olivier Onghena 't Hooft, Marc Vande Gucht & Filip Grisar #75

#ZigZagHR Brainpickings

Play Episode Listen Later Jun 14, 2021 46:24


Drie auteurs aan de andere kant van mijn tafel deze keer:(1) Olivier Onghena ‘t Hooft schreef ‘Het Noble Purpose Book', (2) Marc Vande Gucht schreef samen met Geert Serneels Collega in hoofd en hart. (3) En Filip Grisar schreef samen men met Han Looten hij ‘Van Ingeblikt naar Open Zee'. Drie boeken, uitgegeven bij Lannoo Campus. Filip Grisar houdt zich bezig met mensen en helpt hen, niet om een betere maar om een meer bewuste leider te worden. Zijn co-auteur Han wou zijn jarenlange expertise overdragen en dat schreven ze uiteindelijk neer in novelle-vorm die de dagelijkse leiderschapsdilemma's bespreekbaar maakt en waarmee ze leidinggevenden willen uitdagen om te reflecteren. Voor Marc is dit al het derde boek. Zijn insteek? Mentaal welbevinden. Meer nog, dat is de reden van zijn bestaan. Hij heeft de afgelopen 15 jaar bijzonder veel tijd, geld en energie gestoken in een project om jongeren te beschermen tegen klappen. De aanleiding daarvan is het feit dat zijn dochter Joke op 20 jarige leeftijd uit het leven is gestapt. En nu maakt hij de vertaalslag naar de bedrijfsvloer. Elk jaar stappen 1200 mensen uit het leven in ons land en nog eens 12.000 mensen ondernemen een poging daartoe. De overheid investeert daarvoor jaarlijks 1,2 miljoen euro. Tegenover 500 miljoen voor minder verkeersslachtoffers, nochtans vallen er meer doden door suïcide dan door het verkeer. Olivier is een noble purpose ondernemer en hij is vooral aan het werk in het buitenland, hij adviseert andere ondernemers en helpt hen bij het definiëren van hun zingeving wat hij the Noble Purpose noemt. Het begin van zijn boek neemt je mee naar Columbia waar hij in 1994 gekidnapt werd door de Farc. Zijn boek leest als een roman, misschien zelfs een beetje als dagboek, Olivier wil op basis van zijn eigen ervaring de lezer laten reflecteren:  waarom doe je wat je doet? Waar staat jouw organisatie voor? Aan welke organisatie wil jij leidinggeven? Ik ben er zeker van dat deze podcast jou als HR professional zal inspireren, misschien ook wel praktische handvatten kan meegeven én jou ongetwijfeld ook zal triggeren om minstens één van deze drie pareltjes te lezen. Verder leren en lezen? Bestel nu de drie boeken van deze auteurs voor €60 in plaats van €90.Ga naar www.lannoocampus.beVoeg ‘Het Noble Purpose boek', ‘Collega in hoofd en hart' en ‘Van ingeblikt naar open zee' toe aan je winkelmandje en gebruik de code brainpickings. Veel leesplezier!+++Honger naar meer? SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF - https://zigzaghr.be/inschrijving-nieuwsbriefLEES DE ARTIKELS - https://zigzaghr.be/inspiratie/ABONNEER JE OP HET TIJDSCHRIFT - https://zigzaghr.be/tijdschrift/And don't forget: it's a great time to be in HR!+++ism Spaces, Tour & Taxis, Gare Maritime

Potkaars Podcast
Privacy of Censuur? - Jan Engel voor de rechter, tegenover de Belastingdienst

Potkaars Podcast

Play Episode Listen Later May 26, 2021 40:00


 De website FortOranjeNieuws.nl is “een website waar al het nieuws over camping Fort Oranje wordt verzameld en gearchiveerd.” Overheden verzameld in het RIEC probeerden Fort Oranje in 2017 af te pakken van de eigenaar, sindsdien spelen er slepende juridische procedures. Het RIEC; het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, is een samenwerkingsverband tussen overheidsinstellingen zoals de belastingdienst en gemeenten. Over de zaak Fort Oranje interviewde ik Jan Engel in oktober 2020 en met Potkaars deed ik verslag van de rechtszaak tegen de gemeente Zundert in maart 2021 over die ontneming. In dit Potkaars interview vertelt Jan Engel over de rechtszaak die de Staat dit keer tegen hém aanspande om informatie over twee belastingambtenaren die hij onder beheer zou hebben, van de Fort Oranje Nieuws website te laten verwijderen. Maar, zegt Jan Engel, ik ben allang niet meer de beheerder van die site en de foto's zijn er al enige tijd niet meer op te zien. De rechter die aan deze zaak werd toegewezen is voor de mensen die Viruswaarheid volgen een bekende: meester Vetter. Ook toevallig. Net als de datum van de uitspraak; 9 juni. De dag waarop vier jaar geleden de gemeente binnenviel op de camping. website / links: https://potkaars.nl/blog/2021/5/26/privacy-of-censuur-jan-engel-voor-de-rechter-tegenover-de-belastingdienst 

CONVO Talkshow
1: Humberto Tan maakt messcherp statement tegenover KNVB

CONVO Talkshow

Play Episode Listen Later May 22, 2021 29:49


In nieuw CONVO-bonusmateriaal laat Humberto Tan zich uit over de houding van de KNVB omtrent de social media boycot. 

Psalmenpodcast - Blijf kalm met een Psalm
Psalm 140: God tegenover de schurken en schoften

Psalmenpodcast - Blijf kalm met een Psalm

Play Episode Listen Later May 7, 2021 5:07


“Bescherm mij tegen de mensen die kwaad doen” dicht David hier. Schurken of schoften, zo kun je dat ook vertalen. Maar helpt dat nou: bidden tegen dat soort types?

Potkaars Podcast
"wat daar gebeurt is fysiek maar waarom je daar staat is mentaal" - Rolf en Wendy tussen de veteranen op het Museumplein

Potkaars Podcast

Play Episode Listen Later Apr 8, 2021 49:33


Op zondag 28 maart bevonden Rolf en Wendy zich schouder aan schouder met de veteranen ter bescherming van de mensen die demonstreerden op het Museumplein. Tegenover zich Politie en ME, wapenstokken en waterkanonnen. Op 31 maart deden ze verslag van wat er die zondag gebeurde en waarom ze daar stonden. Rolf: ‘we zijn daar voor vrijheid en vrede en dat kan je alleen uiten door ook in vrede daar te staan. Wat je ook gebeurt, dat is fysiek maar vrede en gedachtengoed waarom je daar staat, dat is mentaal. Ze kunnen je dus mentaal niet raken als ze je fysiek gaan slaan”. artikel/links: https://potkaars.nl/blog/2021/4/1/wat-daar-gebeurt-is-fysiek-maar-waarom-je-daar-staat-is-mentaal-rolf-en-wendy-op-het-museumplein

Potkaars Podcast
"de wet is hier niet op geschreven" - Camping Fort Oranje tegenover gemeente Zundert voor de bestuursrechter in Breda

Potkaars Podcast

Play Episode Listen Later Mar 31, 2021 22:27


"Het belangrijkste is om naar het laatste woord van de gemeente te luisteren want daar geven ze toe: we hebben gewoon alles gedaan wat niet mag maar het was heel erg dus we moesten wel'. Aldus Jeroen Pols namens Camping Fort Oranje, in een zaak tegenover de gemeente Zundert voor de bestuursrechter in Breda op 25 maart 2021. In 2017 werd de Brabantse Camping Fort Oranje op last van de gemeente Zundert gesloten. De advocaat van de gemeente vat samen: 'de situatie op Fort Oranje was gewoon schrijnend", "als je zoiets ziet als bestuur en je kijkt naar wat je bevoegdheden zijn, de wet is hier niet op geschreven, dat is van meet af aan ook duidelijk geweest." artikel / links: https://potkaars.nl/blog/2021/3/24/livestream-camping-fort-oranje-zundert-voor-de-bestuursrechter

Potkaars Podcast
Veteranen en een witte ketting van zorgmedewerkers op het Museumplein, tegenover Politie en ME

Potkaars Podcast

Play Episode Listen Later Mar 31, 2021 43:17


 Waarom zorgmedewerkers demonstreren in een witte jas? Yvonne werkt in de zorg. Ze was erbij op het Malieveld en bedacht daar 'de witte ketting'. Zorgmedewerkers, herkenbaar aan een witte jas, tegenover die geel/blauwe lijn van politie. Ze legt in dit interview uit waar het mis ging in de zorg, dat we niet meer opkomen voor onze doelgroepen en waarom steeds meer zorgmedewerkers op deze manier met gevaar voor eigen gezondheid zeggen: 'tot hier en niet verder'. verslag/links: https://potkaars.nl/blog/2021/3/27/veteranen-en-een-witte-ketting-van-zorgmedewerkers-op-het-museumplein-tegenover-politie-en-me

Podcast 67
#28 Dirk Scheringa... gezellig hè?

Podcast 67

Play Episode Listen Later Jul 7, 2020 98:39


Aan de keukentafel in Spanbroek zit je per definitie met ambivalente gevoelens. Tegenover je de man die AZ liet groeien van een lelijk eendje tot een prachtige zwaan. Maar ook de man die altijd herinnerd wordt aan wankele constructies, of het nu om hypotheken of ons stadion gaat. We vroegen hem naar zijn nalatenschap. Want die zwaan, die staat al een poosje op eigen benen, maar komt niet los van de (goedkeurende) blik van ome Dirk.