Podcasts about Haws

  • 115PODCASTS
  • 330EPISODES
  • 26mAVG DURATION
  • 5WEEKLY NEW EPISODES
  • Dec 1, 2022LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about Haws

Latest podcast episodes about Haws

Cougar Sports with Ben Criddle (BYU)
11-30-22 - Tyler Haws, BYU MBB Legend - What is the ceiling for this years BYU Basketball team?

Cougar Sports with Ben Criddle (BYU)

Play Episode Listen Later Dec 1, 2022 17:17


Today's Co-Hosts: Ben Criddle (@criddlebenjamin) Subscribe to the Cougar Sports with Ben Criddle podcast:Apple Podcastshttps://itunes.apple.com/us/podcast/cougar-sports-with-ben-criddle/id996764363Google Podcastshttps://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvMTM2OTkzOS9lcGlzb2Rlcy9mZWVkSpotifyhttps://open.spotify.com/show/7dZvrG1ZtKkfgqGenR3S2mPocket Castshttps://pca.st/SU8aOvercasthttps://overcast.fm/itunes996764363/cougar-sports-with-ben-criddle-byuSpreakerhttps://www.spreaker.com/show/cougar-sports-with-ben-criddleStitcherhttps://www.stitcher.com/s?fid=66416iHeartRadiohttps://www.iheart.com/podcast/966-cougar-sports-with-29418022TuneInhttps://tunein.com/podcasts/Sports-Talk--News/Cougar-Sports-with-Ben-Criddle-p731529/

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr Tachwedd 29ain 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Nov 29, 2022 13:48


Bore Cothi – Iestyn Jones Mae Iestyn Jones o Gapel Hendre yn Sir Gaerfyrddin yn gerddor llwyddiannus sy'n gweithio yn y West End, ac ar hyn o bryd mae e'n aelod o gerddorfa sioe ‘Back to The Future'. Buodd Iestyn yn sôn wrth Shan Cothi am ei yrfa…………. Cerddor llwyddiannus A successful musician Cerddorfa Orchestra Sioe gerdd Musical theatre Dwlu ar Wrth ei fodd efo Llwyfan Stage Anghyffredin Unusual Profiadau Experiences Trwy rinwedd By virtue of Beti a'i Phobl – John Owain Jones 27.11 Iestyn Jones oedd hwnna'n sôn am rai o'i brofiadau yn y West End ar Bore Cothi. Pnawn Sul ar Beti a'i Phobl y Parchedig John Owain Jones oedd gwestai Beti. Bydd e'n ymddeol fel gweinidog ar Ynys Bute yn yr Alban ym mis Chwefror 2023 ar ôl treulio 12 mlynedd fel gweinidog yno. Dyma fe'n sôn am sut dechreuodd ei gysylltiad â'r ynys... Parchedig Reverend Gweinidog Minister Yn y fyddin In the army Hel pres Casglu arian Llongau Ships Ymerodraeth Empire Ffrindiau mynwesol Bosom pals Ddaru Wnaeth Naill ai Either Gwas priodas Best man Gwneud Bywyd yn Haws – Lloyd Henri 22.11 Y Parchedig John Owain Jones yn fanna, ac mae Owain yn cyfrannu'n aml i'r slot Thought for Today Radio Alban ac wedi cyfrannu hefyd i'r Daily Service Radio 4. Bydd e hefyd yn cyfrannu ar Munud i Feddwl, Radio Cymru. Nos Fawrth ar ei rhaglen Gwneud Bywyd yn Haws, cafodd Hanna Hopwood gwmni Lloyd Henri , athro coginio sydd wedi sgwennu llyfr o'r enw Cegin Mr Henri. Gofynnodd Hanna iddo fe'n gynta pam aeth o ati i sgwennu'r llyfr Ymarferol Practical Cynyddu To increase Enfawr Huge Llwyth Loads Gwastraff Waste Yn eu harddegau In their teens Rhwng y cloriau Between the covers Heriol Challenging Cynhwysyn Ingredients Sawrus Savoury Aled Hughes – Ian ap Dewi 21.11 Dw i'n siŵr basai hwnna'n gwneud anrheg Dolig neis i rywun –Cegin Mr Henri. Dyw hi ddim yn bosib dianc rhag pêl-droed y dyddiau hyn nag yw hi? Bore Llun aeth Aled Hughes i Ganolfan yr Urdd Llangrannog a chafodd air gyda Ian ap Dewi sylfaenydd tîm pêl-droed y pentre sef Crannog. Dianc rhag To escape from Sylfaenydd Founder Cyfaill Ffrind Y gynghrair The league Cais Application Cymuned Community Ieuenctid Youth O dipyn i beth Little by little Mas Allan Caryl – Eleri Lloyd Jones 22.11 Hanes sefydlu tîm pêl-droed Crannog yn fanna ar raglen Aled Hughes. Cafodd Caryl Parry Jones gyfle i sgwrsio gyda Eleri Lloyd Jones o Ffostrasol yng Ngheredigion ar ei rhaglen nos Fawrth. Mae Eleri yn athrawes wrth ei gwaith bod dydd, ond gyda'r nos mae hi'n hoff iawn o uwchgylchu dodrefn. Uwchgylchu Upcycle Dodrefn Celfi Tywyll Dark Gweddill The rest Yn dueddol Tend to Cael gwared To get rid of Harddwch Beauty Derw Oak Goleuo To lighten Newid ei wedd To change its complexion Bore Cothi – Elinor Young Os nad oeddech chi'n gwybod beth ydy uwchgylchu o'r blaen, dych chi'n siŵr o fod yn gwybod nawr! Wythnos diwetha roedd rhaglen Shan Cothi yn rhoi sylw i elusennau bychain Cymru a buodd Elinor Young o Cŵn Cymorth Cariad yn siarad â Shan am y gwaith mae ei chi Tana yn ei wneud ar ran yr elusen Elusennau bychain Small charities Lles Welfare Cleifion Patients Mwythau Pandering Delwedd Image Ystyried To consider

Yakety Yak
MIchael Haws aka Johnny Farmer: Red Barn Academy, Sticky Bird, Addiction, Recovery, Angels Amongst Us

Yakety Yak

Play Episode Listen Later Nov 17, 2022 30:21


Michael Haws has a story to tell!  Have you ever wondered why there's a Red Barn next to I-15 in Farmington?  Have you wondered why Sticky Bird Chicken seems so familiar? Please listen and Learn about the Haws Family and Michael specifically.... His story is incredible and the work he's doing is generational, inspiring, and uplifting. There are good people in the world doing very good things!

Cougar Sports with Ben Criddle (BYU)
11-8-22 - Ty Haws, former BYU B-Ball player - Why did BYU struggle on offence last night?

Cougar Sports with Ben Criddle (BYU)

Play Episode Listen Later Nov 8, 2022 23:45


Lexman Artificial
Brian Kernighan on Monism, Auklets, Solfataras, Yeasts, and Haws

Lexman Artificial

Play Episode Listen Later Oct 15, 2022 4:01


Brian Kernighan discusses monisms, auklets, solfataras, yeasts, and haws.

BYU Sports Nation
Arkansas Excitement with Caden Haws

BYU Sports Nation

Play Episode Listen Later Oct 12, 2022 49:58


Spencer and Jarom present the top BYU sports headlines. Caden Haws discusses his excitement for BYU Football's matchup with Arkansas. And later, a new Deep Blue featuring former BYU kicker turned MMA fighter Andrew Mikkelsen.

Suns JAM Session Podcast
362. Suns @ Nuggets Preseason Post Game Pod

Suns JAM Session Podcast

Play Episode Listen Later Oct 11, 2022 63:53


It doesn't matter. Or does it? The preseason continues in Denver and the guys break down the 107-105 loss to the Nuggets. Are we ready for a season with shitty bench play? It's Jae Crowder to the Haws talk and some Childhood Trauma to end the episode. Follow us on Twitter (@SunsJAM). Watch livestreams on the Suns JAM Session YouTube channel. #GoHomeAndLoveYourFamily Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

BYU Football with Kalani Sitake
Got Unlucky in Vegas, time to make the Piggy Squeal with Caden Haws

BYU Football with Kalani Sitake

Play Episode Listen Later Oct 11, 2022 50:00


Greg and Kalani recap BYU's most recent loss to Notre Dame and preview Arkansas for this week, Jarom Jordan goes into the film room with Hobbs Nyberg, Deep Blue features Andrew Mikkelsen, and Caden Haws joins the Sitake show live.

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr 11eg o Hydref 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Oct 11, 2022 15:03


TAITH DDRYMIO TUDUR OWEN Mi roedd Tudur Owen yn chwarae drymiau i fand o'r enw Pyw Dall yn niwedd yr 80au ac mi roedd o isio dechrau chwarae eto….creisis canol oed falle? Mi osododd her iddo fo'i hun i ddysgu'r drymiau eto ac mi gafodd o sgwrs efo un o ddrymwyr gorau a mwya profiadol Cymru, Graham Land, a chlywed sut wnaeth o gymryd diddordeb mewn drymio yn y lle cynta… Gosod her - To set a challenge Profiadol - Experienced Sbïad - Edrych Camgymeriad - Mistake Profiad - Experience GWNEUD BYWYD YN HAWS Caffein oedd pwnc rhaglen Gwneud Bywyd yn Haws nos Fawrth efo Hanna Hopwood. Mewn coffi dan ni‘n gweld caffein fel arfer, ond mae o i'w gael mewn diodydd eraill hefyd fel buodd Dr Teleri Mair yn sôn ar y rhaglen… Symbylydd - Stimulant Ymennydd - Brain Egni - Energy Yn fwy effro - More awake Cyffur - Drug Yn benodol - Specifically Rheswm meddygol - Medical reason Esgyrn - Bones Yn gymedrol - Moderately ALED HUGHES Bore Llun ar ei raglen mi gafodd Aled Hughes sgwrs efo Megan Cynan Corcoran o ardal Beddgelert, sydd wedi bod yn chwilio i hanes ei theulu, ac sydd wedi darganfod ei bod yn perthyn i Rhodri Mawr, un o hen Dywysogion Cymru! Ymchwil - Research Canrifoedd - Centuries Tarddiad - Origins Yr Anwyliaid - The Anwyl clan Llyfrgell Gen(edlaethol) - The National Library Arfbais - Coat of arms Cyswllt - Connection Cist - Chest Genedigaeth(au) a marwolaethau - Birth(s) and deaths Cynefin - Habitat ALED HUGHES Cafodd Aled Hughes sgwrs efo'r actores o Benarth, Morfydd Clark sy'n chwarae rhan y cymeriad Galadriel yn y gyfres Lord of the Rings – Rings of Power sydd ar y teledu ar hyn o bryd. Ond mi fuodd Morfydd yn chwarae rhan cymeriad chwedlonol arall yn y gorffennol sef Blodeuwedd, mewn drama lwyfan Theatr Genedlaethol Cymru. Dyma hi'n sôn wrth Aled am y profiad hwnnw... Chwedlonol - Mythical Uchafbwyntiau - Highlights Hollol anhygoel - Totally incredible Tu fas - Outside Lleoliad - Location Traddodiadol - Traditional Y gyfres - The series Llong rhyfel - Warship Arwres - Heroine BORE COTHI Rhywbeth arall sydd ar y teledu, ac yn y sinemâu, ar hyn o bryd ydy Blonde, addasiad ffilm o nofel am fywyd un o eiconau mwya Hollywood, Marilyn Monroe. Aeth Lowri Haf Cooke i weld y ffilm ar ran rhaglen Bore Cothi. Addasiad ffilm - A film adaptation Dadleuol - Controversial Dehongliad - Interpretation Adnabyddus - Enwog Camdrin - To abuse Delwedd - Image Eithriadol - Exceptional Amrwd - Raw Dychrynllyd - Frightening Trais - Violence BORE COTHI Mae Syr Bryn Terfel yn mynd ar daith o gwmpas Prydain y mis yma ac mi gafodd o sgwrs efo Shân Cothi am raglen perfformiadau'r daith. Dyma i chi flas ar y sgwrs… Cydio - To grasp? Cyfansoddwr - Composer Amryddawn - Versatile Dramodydd - Dramatist Alawon - Melodies Telyn - Harp Yn arw - A great deal

Behind the Mic with Greg Wrubell
DL Caden Haws, Media Availability on Oct. 10

Behind the Mic with Greg Wrubell

Play Episode Listen Later Oct 10, 2022 10:06


DL Caden Haws, Media Availability on Oct. 10

Brigham Young University Sound
Week 7 vs. Arkansas - Caden Haws, Defensive Lineman

Brigham Young University Sound

Play Episode Listen Later Oct 10, 2022 9:58


BYU defensive lineman Caden Haws addressed the media Monday as the Cougars come off their loss to Notre Dame and prepare to host Arkansas.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Inside Illustration by the AOI
02 Inside Illustration - Branding Season

Inside Illustration by the AOI

Play Episode Listen Later Oct 6, 2022 55:35


In this episode we're discussing the essential aspects of illustration for branding projects from both the commissioner and practitioner sides, with guests Heidi Lightfoot, Creative Director and founder of Together Design, and illustrator/designer branding experts Kate Larsen and Nicola Robson. Our guests have worked on a huge range of branding and packaging projects, including for Fortnum & Mason, Haws and Charbonnel et Walker. Along with host, Rachel Emily Taylor, they have a frank talk about the pleasures of working on branding (along with some of the challenges), covering the practical side of being commissioned for illustration in this area, real-life projects and what you should know if you're interested in or want to work in the branding area, including how to approach licensing and fees To find out more about the Inside Illustration suite of content go here.

Campus & Karriere - Deutschlandfunk
Wie HAWs für mehr Berufsschullehrkräfte sorgen könnten: Intv. Bernd Kriegesmann

Campus & Karriere - Deutschlandfunk

Play Episode Listen Later Oct 4, 2022 5:21


Brinkmann, Reginawww.deutschlandfunk.de, Campus & KarriereDirekter Link zur Audiodatei

Y Religion
Episode 65: Revisiting Murder among the Mormons (J.B. Haws)

Y Religion

Play Episode Listen Later Oct 1, 2022 51:01


Netflix's 2021 docuseries Murder among the Mormons reached #2 on the most-viewed list in the week it came out. But how much did the documentary actually get right? In this episode, Professor J. B. Haws gives his perspective as a Church historian, pointing out the strengths and weaknesses of the docuseries as well as the theological implications of the Mark Hoffman murders—and the reason why this story still matters.

Night After Night
Duke of Squiggman (S5E24) with guest Christin Haws!

Night After Night

Play Episode Listen Later Sep 30, 2022 78:26


Joined by our good pal Chesh from the Book 'em Danno! podcast, we take on the wonder that is The Duke of Squiggman. When the boys are asked to housesit for Laverne & Shirley while they're away, Squiggy's habit of sleepwalking takes a dangerous turn. Dreaming that he's a well-heeled Duke living out wild fantasies fighting Huns, Lenny soon learns that Squiggy's sleepwalking could threaten his life. Even worse, he's driving his best friend (and Carmine. and Frank and Edna) to a near breaking point. Can Lenny help Squiggy realize who he really is and help him confront the source of his sleepwalking? On pod, we talk the characterizations, Penny's directing on the episode, and of course have many many many many feelings about Lenny and Squiggy. --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

The MoodyMo Awaaz Podcast
Episode #99 : How would a team of youngsters from India change the trend in silver market? | CEO, Frazer And Haws

The MoodyMo Awaaz Podcast

Play Episode Listen Later Sep 30, 2022 24:19


This week on The Mohua Show we have Chanda Narang. Chanda is the CEO of Frazer and Haws, a 150 years old British heritage brand that creates heritage pieces which are put together as Art-in-Silver. Chanda took over the workshop of Frazer and Haws in 1991. Back then, it was an export-oriented unit. She decided to go retail in India to explore the market for sterling silverware and certified jewellery. Today, the silver market is booming in India and Frazer and Haws has several showrooms across the country. Their clientele includes The Prince of Wales, The Maharaja of Nepal, other heads of state and notable families around the world.In today's episode, Chanda tells us how she took on the challenge to reinvent the 300-year-old history of silver making and how according to her, life is always going to be ‘shifting sands.'Website : www.themohuashow.comThe Mohua Show:• Instagram: @themohuashow• Facebook: @themohuashow• Youtube: @themohuashow• Twitter: @themohuashow• Linkedin: @themohuashowDisclaimer: The views expressed by our guests are their own. We do not endorse and are not responsible for any views expressed by our guests on our podcast and its associated platforms.

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr 27ain o Fedi 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Sep 27, 2022 14:24


Radio'r Cymry Mae hi bron yn ganrif ers i'r geiriau Cymraeg cyntaf gael eu clywed ar y radio. Yn y gyfres newydd, Radio'r Cymry, mae Hywel Gwynfryn yn edrych ar raglenni, digwyddiadau â'r cymeriadau sydd wedi gwneud Radio Cymru yr hyn ydy o heddiw. Yn 1935 daeth Sam Jones yn Bennaeth y BBC ym Mangor ac roedd hi'n ddechrau ar gyfnod cyffrous iawn yn hanes Radio Cymraeg. Dyma ei ysgrifenyddes, Morfudd Mason Lewis, yn sôn am y dyddiau hynny..... Canrif - Century Cyfres - Series Pennaeth - Head Parchu - To respect Peirianwyr - Engineers Tyrfa - A crowd Rhaglenni byw - Live programmes Pennill - A verse A ddeuai - Fasai'n dod Aled Hughes Aeth Aled Hughes draw i Forfa Nefyn ym Mhen Llŷn i gwrdd â Reuben Hughes, sy'n bencampwr reslo braich! Mae o'n aelod o glwb reslo braich Roar yn Llandybie, Sir Gaerfyrddin, ac mae o newydd ennill ei gystadleuaeth reslo braich gynta. Pencampwr - Champion Am sbort - For fun Yr amser yn brin - Time was scarce Penderfynol - Determined Diogelwch - Safety Poendod - A worry Gwarchod - To protect Rhoi'r fantais - To give an advantage Cryfder - Strength Gwneud Bywyd yn Haws Ar Gwneud Bywyd yn Haws nos Fawrth, buodd Hanna Hopwood yn sgwrsio efo Dr Elinor Young. Mae gan Elinor gi therapi o'r enw Tana sydd yn rhan o gynllun Cŵn Cymorth Cariad a dyma hi'n sôn ychydig wrth Hanna am y cynllun… Cafodd ei sefydlu- Was established Hwlffordd - Haverfordwest Disgwyliadau - Expectations Hyfforddiant - Training Cyfathrebu - To communicate Perchennog - Owner Lles - Welfare Dychryn - To frighten Llyfu - To lick Bore Cothi Therapi sy'n cael sylw yn y clip nesa ‘ma hefyd, sef Adweitheg, neu Reflexology. Mi roedd hi'n Wythnos Adweitheg y Byd wythnos diwetha, ac mi fuodd Sioned Jones yn sgwrsio efo Shân Cothi am y therapi. Mae Sioned yn dod o Waunfawr yng Ngwynedd yn wreiddiol, ond erbyn hyn mae hi'n byw yng Nghaerdydd ac yn berchen ar gwmni J Reflexology yn y ddinas. Cysur - Comfort Adweitheg - Reflexology Heriau - Challenges Gradd ychwanegol - An extra degree Addas - Suitable Dan bwysau - Under pressure Egni - Energy Treulio - To digest Crediniol - Convinced Beichiogi - To become pregnant Bore Cothi Sut mae gwybod y gwahaniaeth rhwng colomen a sguthan? Dyna oedd cwestiwn Shân Cothi i Daniel Jenkins Jones, a dyma fo'n ateb mewn ffordd ddiddorol iawn. Colomen - Pigeon (Y)sguthan - Wood Pigeon Gwahaniaethu - To differenciate Turtur Dorchog - Collared Dove Tlws - Pretty Coedwigoedd - Woodlands Yn bla - A plague Cerddorol - Musical Atgoffa - To remind Sill - Syllable Aled Hughes Tybed ydy amser yn ymddangos i fynd yn arafach i blant nag ydy o i oedolion? Mae Dr Rhys Morris yn gweithio yn adran astroffiseg, Prifysgol Bryste, ac mae'n grediniol bod hynny'n digwydd. Dyma fo'n esbonio pam mae o'n credu hynny wrth Aled Hughes... Ymddangos - To appear Hŷn - Henach Atgofion - Memories Canran - Percentage Ymenydd - Brain Golygfeydd - Scenes Cyfnod llai - A shorter period Manylyn - A detail Gweledol - Visual

Mix On Demand
This exotic pet was roaming New Berlin!!

Mix On Demand

Play Episode Listen Later Sep 21, 2022 3:29


Around the Campfire with Amy
Episode 13: Tim and Hudson Haws - Turning tragedy into hope for others

Around the Campfire with Amy

Play Episode Listen Later Sep 21, 2022 42:26


Amy and Ann have a conversation with Hudson and Tim Haws. Hudson is a 24 year old quadriplegic paralyzed from the chest down. He broke his neck playing a high school football game during his senior year in 2015. He spent time at Craig Hospital in Denver, CO going through inpatient therapy for a spinal cord injury. Hudson graduated from Southern Nazarene University in 2020. Later in 2020 him and his father, Tim Haws began The 34 Project. The 34 Project is a private pay adaptive exercise and training center for people with neurological disabilities. Located in Bethany, Oklahoma, they provide an outlet for the body, mind, and soul for those with neurological disabilities. The 34 Project On Instagram: @the34project  On Facebook: https://www.facebook.com/the34project  Tim Haws book "In The Waiting" purchase it here

The Morning Mix
This exotic pet was roaming New Berlin!!

The Morning Mix

Play Episode Listen Later Sep 21, 2022 3:29


RádioCom Pelotas
Futebol & Cultura Episódio#79 - Basquete Ball - O Atlanta Haws Por Henrique Justini

RádioCom Pelotas

Play Episode Listen Later Aug 24, 2022 72:31


Atualmente sediado no estado da Geórgia, o Atlanta Hawks encara a amarga marca de ter a segunda maior seca de títulos da NBA, atrás apenas de Sacramento Kings.

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr 16eg o Awst 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Aug 16, 2022 13:40


Stiwdio Nofel hanesyddol enillodd gwobr Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ac ar Stiwdio buodd Nia Roberts yn dathlu bywyd a gwaith awdures sy'n enwog ar ei nofelau hanesyddol sef Marion Eames. Hi sgwenodd Y Stafell Ddirgel a'r Rhandir Mwyn, ac roedd hi hefyd yn gerddor talentog. Cafodd hi ei geni yn 1921 a buodd farw yn 2007. Aeth Nia draw i Ddolgellau i gwrdd â'r Dr Buddug Hughes yng Nghapel y Tabernacl I gael ‘chydig o hanes cynnar Marion Eames… Cymry alltud Welsh exiles Dianc To escape Yn ddiwylliannol ac yn grefyddol Culturally and religiously Cyfarfu Gwladys a William Gwladys and William met Yr aelwyd The home Prinder tai affwysol Severe housing shortage Prin oedd ei gafael ar y Gymraeg Her grasp of Welsh was very weak Chwithig aruthrol Lletchwith iawn Awyddus Eager Cyfoedion Peers Aled Hughes Ychydig o hanes bywyd cynnar yr awdures Marion Eames yn fan'na ar Stiwdio. Dach chi'n dechrau pob sgwrs yn Gymraeg? Mae Awel Vaughan Evans o Adran Seicoleg Prifysgol Bangor yn ymchwilio i beth sy'n gweithio orau i annog pobl i ddechrau sgyrsiau yn y Gymraeg. Dyma hi'n siarad efo Aled Hughes fore Mawrth. Ymchwilio To research Annog To encourage Arbrawf Experiment Cortyn gwddw Lanyard Yn fwy tebygol More likely Ysgogi To inspire Caniatâd i'r ymennydd Permission for the brain Yn benderfynol Determined Llwybr yr Arfordir Coastal path Daearyddiaeth Geography Dei Tomos Y swigen oren yn gweithio felly – da ynde? Dei Tomos fuodd yn holi'r dramodydd a'r sgriptiwr o Bensarn Ynys Môn, Dewi Wyn Williams, oedd yn cofio y crwydriaid yn galw heibio ei fferm ar yr Ynys. Un ohonyn nhw oedd Washi Bach, crwydryn oedd yn eitha enwog ar Ynys Môn. Crwydriaid Tramps Piser Pitcher Bing Alley in a cow house Yn fratiog iawn Very ragged Mwmian To mumble Gwneud Bywyd yn Haws Hanes Washi Bach yn fan'na ar raglen Dei Tomos. Mae Kayley Sydenham yn dod o Gasnewydd, ond yn astudio ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd ac ar Gwneud Bywyd yn Haws buodd Kayley yn edrych yn ôl ar ei phrofiadau fel myfyrwraig y flwyddyn gyntaf gan siarad yn onest am iechyd meddwl ac am hunan anafu. Profiadau Experiences Hunan anafu To self harm Barddoni To write poetry Lles Welfare Cerdd A poem Gor bryder Anxiety Trafod yn agored To talk openly Gwaethygu To worsen Ffili Methu Mo'yn canolbwyntio Want to concentrate Ni y Nawdegau Kayley Sydenham oedd honna ac os dach chi'n fyfyriwr sy'n cychwyn yn y coleg mae'n bosib cael help a phob math o gyngor drwy gyfrwng y Gymraeg ar les a iechyd meddwl wrth fynd ar myf.cymru Ar Ni y Nawdegau buodd y gomedÏwraig Esyllt Sears yn edrych yn ôl ar y 90au ac yn canolbwyntio ar ffilmiau Cymraeg. Dyma hi'n sôn am ffilm o 1992 cafodd ei enwebu am Oscar – ‘Hedd Wyn'.. Lles Welfare Cafodd ei enwebu Which was nominated Yn gwegian yn feddw In a drunken stupor Degawd Decade Ffynnu Thriving Yn borcyn Naked Dadansoddi To analyse TGAU GCSE Beti a'i Phobol Ifan Jones Evans Esyllt Sears oedd honna'n edrych yn ôl ar y ffilm Hedd Wyn. Ffermwr a darlledwr o Geredigion oedd gwestai Beti George – Ifan Jones Evans - un sydd i'w glywed ar Radio Cymru o ddydd Llun hyd at ddydd Iau. Cafodd Ifan ei fagu ym Mhont-rhyd-y-groes yng Ngheredigion, ac mae'n sôn yn y clip yma am hanes diwydiant yr ardal, yn arbennig felly y gweithfeydd plwm, arian a sinc Darlledwr Broadcaster Diwydiant Industry Gweithfeydd plwm Lead works Olion Remains Twyni tywod Sand dunes Nant A brook Mwynau Minerals Tirwedd Landscape Gadael ôl To leave a mark

#THATSWHATUP Show! ON THE CAMPAIGN TRAIL w#Trista4SenateGov&Prez! #comedy #music #politics
MIKEKRUZICH ON TIKTOKS! SCARY BUT TRUE STORIES! WILD, WIERD & TRUE!

#THATSWHATUP Show! ON THE CAMPAIGN TRAIL w#Trista4SenateGov&Prez! #comedy #music #politics

Play Episode Listen Later Jul 24, 2022 119:33


I binge watched this popular creators content, and so can you! Scary but true stories that sometimes can be cautionary tales. ++++++++++++++++I certainly hope there is intelligent life out there, because they're certainly isn't any intelligent life down here! +++++++++ THANKS

#THATSWHATUP Show! ON THE CAMPAIGN TRAIL w#Trista4SenateGov&Prez! #comedy #music #politics

I announced this morning that I will be doing a #dailycorrespondentshow by posting my original content on the @Dailywildcat, and posting on social media feeds for #KAMP, student radio at the University of arizona, here in #Tucson; as well as #kpyt, tribal radio, my indigenous family down the street! #Landback ########## maybe @ArizonaDailystar, Washington Post New York times, rolling stone! I would love to ride for rolling Stone :-) #motherjones a couple days ago I also applied to be a foreign correspondent for @TrevorNoah's @TheDailyShow. Wish me luck! And tell Trevor Noah to hire me! :-).##########I found this great letter to Republicunts whike doing a search for an old friend! Reposting because it's relevant! Still! And I personally didn't know that Russia was behind the 30 million dollars the NRA funneled to our elected officials, to bribe them! So that is good to know - - not only did the NRA bribe our officials with 30 million dollars, which is why of course they will not pass an assault weapons ban, but it actually all came from Russia! Isn't that illegal?? Of course it is! We have f****** laws on the books, how come our government doesn't observe or enforce them?? Hasn't Merrick Garland ever heard of Campaign finance fraud?? #Doj #merit Garland where the f*** are you guys??? Where the f*** has the US government been for the past year and a half?? Call doj 202-514-2000 call the White House 202-456-1111, call congress! 202-224-3121, because if we don't make any noise all these mother f****** are going to walk away from a terrorist act, Scot free! And guess what, stupid m************! If you hadn't noticed there are midterms going on! They're setting it up, and they're being blatantly obvious about it, telling us exactly what they're doing, which is putting into office fraudulently secretaries of state, and attorney generals and state legislators who will next time overturn our elections, to install the worst f****** criminal in human history, Mr Donald f*** face Trump! This Friday is insane, truly insane! Our government is out of control, absolutely out of control! And you guys do absofuckily nothing! Granted, we are all traumatized from four long, hard, nightmarish years of a trump Nazi regime. But while our department of Injustice hems and Haws about locking up these f****** terrorists, many of these mother f****** are actually winning primaries with Trump endorsements! When Trump and the rest of them should be in f****** prison for life! Why the hell is perjury traitor green & boobert allowed to run for re-election, when they live tweeted @speakerpelosi's whereabouts so she could be kidnapped and hanged in The gallows they set up in front of our congress, they tweeted 1776, aiding and a betting terrorists! And they gave unauthorized tours to the mob in advance to members of Trump's terrorist mob, who killed and injured 150 Plus @Capitolpolice officers! Where the f*** are all the #bluelivesmatter people now?? This is one case where I personally believe the police! Besides, there's a mountain of video evidence, to prove beyond a doubt that what the world saw that day was a violent insurrection, a terrorist attack that was incited by the former Nazi ass president! Lock him the f****** up!! Pronto! @vp @potus FBI – Federal Bureau of Investigation - you forgot to add sedition, treason, terrorism charges to all those 800 plus Trump terrorists you just gave us slap on the wrist with picketing and trespassing charges, m************! Do your job! #Sedition charges at least for f*** sakes! Get off your lazy, morbidly obese asses and do something, America. Make some noise!! a.gitate agitate agitate, like Frederick Douglass said. And don't take no for an answer! And that is my slogan, I noticed Joe Biden used it yesterday in a speech! So at least he's listening! Give him a call! 202-456-1111 send the White House an email, it's free, lazy m************!

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr 12fed o Orffennaf 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Jul 12, 2022 15:47


Dros Ginio Beti a Raymond Mam a mab o Ddyffryn Nantlle yng Ngwynedd oedd gwesteion Dewi Llwyd bnawn Llun. Y cyn Aelod Seneddol Betty Williams a'i mab, y Rhingyll , neu Sarjant, Raymond Williams sy'n gweithio i Heddlu Gogledd Cymru. Cyn Aelod Seneddol - Former Member of Parliament Yn hen gyfarwydd - Very familiar Llwyddiant ysgubol - A roaring success Petrusgar - Hesitant Y naill a'r llall - One or the other Trychineb - Disaster Ffasiwn beth - Such a thing Am wn i - As far as I know Serth - Steep Brwdfrydig - Enthusiastic ABC Y Geiriadur Raymond Williams a'i fam Betty yn sôn am ran Raymond yn y gyfres Y Llinell Las. Taith drwy'r wyddor yng nghwmni Ifor ap Glyn ydy ABC y Geiriadur, i ddathlu canmlwyddiant Geiriadur y Brifysgol - geiriadur mwya Cymru. Mae'r geiriadur ar gael ar-lein erbyn hyn ,ac mae o am ddim! Mae'r awdures Manon Steffan Ross yn gwneud defnydd mawr o'r geiriadur ar-lein fel buodd hi'n sôn wrth Ifor… Canmlwyddiant - Centenary Penodol - Specific Gweddu - To suit Antur - Adventure Cyd-destun - Context Amaethyddol - Agricultural Mynediad i'r bydoedd - Access to the worlds Dylsa - Dylai Stiwdio Phyllis Kinney Yr awdures Manon Steffan Ross oedd honna'n sôn am sut mae hi'n defnyddio'r Geiriadur ar-lein wrth sgwennu ei cholofn yn Golwg. Dydd Llun y 4ydd o Orffennaf mi roedd Phyllis Kinney yn dathlu ei phen-blwydd yn 100 oed, a buodd ei merch, Eluned Evans yn sôn wrth Nia Roberts am ddyddiau cynnar ei Mam yn America. Mae cerddoriaeth wastad wedi bod yn rhan enfawr o fywyd Phyllis ers ei dyddiau cynnar yn Pontiac, Michigan. Mi roedd Phyllis a'i gŵr Meredydd Evans, wrth gwrs, yn awdurdod ar ganu gwerin Cymraeg. Awdurdod ar ganu gwerin - An authority on folk music Graddau di-rif - Many degrees Meistr mewn cyfansoddi - Masters in Composing Sbarduno - To inspire Parchedig - Reverend Cyflwyniad - Introduction Ddaru hi - Wnaeth hi Gweinidog - Minister Trwy gyfrwng - Through the medium of Emynau - Hymns Gwneud Bywyd Yn Haws - Aids A phen-blwydd hapus iawn i Phyllis Kinney ynde, yn gant oed ac yn ôl ei merch mewn hwyliau da iawn. Ar Gwneud Bywyd yn Haws yr wythnos hon buodd Hanna Hopwood a'i gwesteion yn nodi pedwar deg mlynedd ers buodd farw'r Cymro Terrence Higgins – un o'r bobl cynta ym Mhrydain i farw o salwch yn gysylltiedig ag AIDS. Dyma i chi ran o sgwrs rhwng Hanna a Mark Lewis sydd yn Uwch Swyddog Polisi i Grŵp HIV ac AIDS Aelodau Seneddol San Steffan . Dyma'r ddau yn sôn am bodlediad newydd A Positive Life sydd ar gael ar BBC Sounds . Yn gysylltiedig ag - Associated with San Steffan - Westminster Holl bwysig a chanolog - All important and central Tyfu lan - Tyfu fyny Hoyw - Gay Cwato - Cuddio Bore Cothi Elinor Ychydig o hanes Terrence Higgins yn fan'na ar Gwneud Bywyd yn Haws. Elinor Staniforth o Gaerdydd fuodd yn siarad efo Heledd Cynwal ar Bore Cothi. Dechreuodd Elinor ddysgu Cymraeg yn 2019 ac mae hi wedi derbyn swydd fel Tiwtor Cymraeg efo Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin ym Mhrifysgol Bangor. Dyma hi'n esbonio pam dechreuodd hi ddysgu'r iaith… TGAU - GCSE Rhydychen - Oxford Tanio - To fire Pam lai - Why not Cymdeithasu - To socialise Yn llythrennol - Literally Bore Cothi Llangollen A phob lwc i Elinor ynde, yn ei swydd newydd efo Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin Prifysgol Bangor. Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn ôl ar ôl y cyfnod clo. Mi fydd y dre yn llawn lliw efo cantorion a dawnswyr o bob rhan o'r byd yn cystadlu yn y pafiliwn. Mae'r gyflwynwraig Sian Thomas wedi bod yn arwain y llwyfan cystadlu ers rhai blynyddoedd. Beth sy'n arbennig am yr Eisteddfod hon felly? Cantorion - Singers Rhyngwladol - International Cyflwynwraig - Female presenter Melin ddŵr - Water mil Prydferth - Pretty Ar gyrion - On the outskirts Tyle - Hill Cwympo mas - To fall out Cytûn - In harmony Atseinio - To echo Dyletswyddau - Duties

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr Mehefin 21ain Mehefin 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Jun 21, 2022 17:08


Gwneud Bywyd yn Haws Oeddech chi'n gwybod mae'r Ffindir a'r Swistir ydy'r ddwy wlad hapusa i fyw ynddyn nhw? Wel yn ôl un adroddiad beth bynnag. Dewch i ni gael clywed dipyn am fywyd yn y ddwy wlad gan Dwynwen Hedd o'r Swistir a Tristan Owen Williams o'r Ffindir. Dyma nhw'n sgwrsio efo Hanna Hopwood ar Gwneud Bywyd yn Haws. Mor ddwfn - So deep Diwylliant - Culture Cyd-fynd - To agree Traddodiad - Tradition Coedwigoedd - Forests Penodol - Specific Ysgogi - To motivate Noeth - Naked Bedydd tân - Baptism of fire A sôn am sauna, os dach chi isio gwybod rhagor gan Trystan a Dwynwen ac am fywyd yn y Ffindir a'r Swistir yna agorwch ap BBC Sounds a theipio'r geiriau Gwneud Bywyd yn Haws i fewn i'r bar bach chwilio. Aled Hughes a Maggie Morgan Wedi dysgu Cymraeg mae Maggie Morgan a buodd hi'n chwilio mewn i hanes ei theulu yn y gobaith o ddod o hyd i'r rhesymau pam nad oedd ei theulu bellach yn siarad Cymraeg. Cafodd Aled Hughes sgwrs efo Maggie ar ei raglen fore Llun. Bellach - By now Di-Gymraeg - Non Welsh speaking Mewn gwirionedd - In reality Teulu estynedig - Extended familly Tad-cu - Taid Aelod - Member Yr aelwyd - The hearth Mamiaith - Mother tongue Mae mwy o hanes Maggie i'w gael yn y rhaglen arbennig ‘Fy Achau Cymraeg' ar BBC Sounds Ifan Evans a Nan Thomas Enillodd rhaglen Ifan Evans wobr arbennig mewn ŵyl Geltaidd yn ddiweddar ac un o'r cynta i'w longyfarch ar ei raglen oedd Nan Thomas o Eglwyswrw. Roedd Nan yn falch bod Cymru'n gwneud yn dda ar lwyfan rhyngwladol ac yn awyddus i ni gymryd rhan fel gwlad yn yr Eurovision Song Contest, ond pwy fasai Nan yn licio ei weld yn cynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth tybed? Achau - Ancestry Gwobr - Award Llongyfarch - To congratulate Llwyfan rhyngwladol - International stage Cynrychioli - Represent Pwy gelen i? - Pwy gawn ni? Yr unig fai - The only fault Pallu - Gwrthod Dewis da ynde? Morgan Elwy enillodd Can i Gymru y llynedd, ac mae o'n diwtor Cymraeg yn ogystal! Rhys Mwyn a Catrin Saran Buodd Rhys Mwyn yn trafod sut mae cerddoriaeth yn siapio ein bywydau efo Catrin Saran o Abertawe. Aeth Catrin yn eitha emosiynol wrth gofio am ei mam-gu yn canu ‘Y Darlun – Dwy Law yn Erfyn' – iddi pan oedd hi'n blentyn... Mam-gu - Nain Erfyn - Praying Difyr - Diddorol Wyres - Grand-daughter ‘Y Darlun – Dwy Law yn Erfyn' dyna i chi gân hyfryd, syml ac un emosiynol iawn i Catrin Saran ynde? Bore Cothi - Shan Cothi a Debra Drake Os dach chi'n gwylio ‘The Great British Sewing Bee' dach chi'n siŵr o fod yn nabod Debra Drake sydd yn cystadlu yn y rhaglen. Mi wnaeth hi blesio'r beirniaid yn arbennig yr wythnos o'r blaen ac ennill gwobr ‘Dilledyn yr Wythnos'. Dyma Debra yn sôn am y gystadleuaeth wrth Shan Cothi... Beirniaid - Judges Dilledyn - Garment Uffar o brofiad - Hell of an experience Gwnio - To sow Her - A challenge Cyd-destyn - Context Becso - Poeni Cywrain - Elaborate Trawsnewid - To transform Dyluniad - A design Lluchio - Taflu A phob lwc i Debra efo'r gystadleuaeth o hyn ymlaen! Dei Tomos a Dani Schlick Mi symudodd Dani Schlick o Berlin i Gymru saith mlynedd yn ôl, mae hi wedi dysgu Cymraeg ac erbyn hyn mae hi'n gweithio i'r Mentrau Iaith. Dyma hi'n egluro wrth Dei Tomos sut daeth hi i Gymru i ddechrau, a pham ei bod hi wedi dysgu Cymraeg. Wedi gwirioni ar - Wedi dwlu ar Tebygrwydd - Similarity Synau - Sounds Ymdopi - To cope Ieithyddol - Linguistic Cam - A step Mynychu digwyddiadau - Attending evebts Cysylltiadau - Connections

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr Mehefin 7fed 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Jun 7, 2022 14:41


Beti a Ceri Isfryn Mae Ceri Isfryn wedi gweithio ar sawl gyfres deledu fel The One Show, Watchdog Rogue Traders, a Panorama a hi ydy cynhyrchydd y gyfres House of Maxwell sy'n dilyn hanes Robert Maxwell a'i deulu. Dim ond dwy oed oedd Ceri pan fuodd Robert Maxwell farw yn 1991. Faint felly oedd hi'n gwybod am hanes teulu Maxwell cyn dechrau gweithio ar y gyfres? Dyma hi'n sgwrsio efo Beti George... Cynhyrchydd - Producer Cenhedlaeth - Generation Dylanwad - Influence Ymchwilio - To research Diflasu - To become bored of Iddew - Jew Datblygu - To develop Moesau - Morals Cofeb - Memorial Delwedd - Image Ceri Isfryn yn sôn wrth Beti George am ei gwaith ymchwil i deulu Robert Maxwell. Dros Ginio Ieuan a Rhisiart Y ddau frawd Ieuan Wyn Jones a Rhisiart Arwel oedd y ddau cyn dau efo Dewi Llwyd . Roedd Ieuan yn arfer bod yn Ddirprwy Brif Weinidog Cymru ac mae Rhisiart yn gerddor. Faint o ffrindiau oedden nhw pan oedden nhw'n ifanc tybed? Dirprwy Brif Weinidog Cymru - Deputy First Minister of Wales Cerddor - Musician Traddodiad - Tradition Ddaru - Gwnaeth Difyr - Diddorol Ffraeo - To row Prin dw i'n cofio - I hardly remember Tueddiad - A tendency Ar wahân - Separately Cecru - Bickering Y ddau frawd Ieuan Wyn Jones a Rhisiart Arwel yn fan'na'n sgwrsio gyda Dewi Llwyd. GBYH Eleri Evans Ar Gwneud Bywyd yn Haws nos Fawrth cafodd Hanna Hopwood gwmni Eleri Evans sy'n byw yng Ngorllewin Cymru gyda'i gŵr Ian, a'u plant Alys sy'n 7, Aaron sy'n 9 a Liam sy'n 17. Oherwydd gwahaniaeth oedran y plant roedd hi'n anodd weithiau cadw pawb yn hapus. Dyma Eleri'n sôn am sut aeth y teulu ati i geisio gwella'r sefyllfa... Mo'yn - Eisiau Llwyth - Loads Sylweddoli - To realise Mynd am wâc - Mynd am dro Mae e'n dwlu ar - Mae o wrth ei fodd efo Wel dyna syniad da ynde - gwrando ar leisiau'r plant a chadw pawb yn hapus! Rhydian a Shelley ac Esther Rhydian a Shelley fuodd yn cadw sedd Aled Hughes yn gynnes ac mi gaethon nhw sgwrs efo Esther, sy'n 13 oed ac yn mynd i Ysgol David Hughes, Porthaethwy ar Ynys Môn. Ar ei ffordd i Eisteddfod yr Urdd oedd Esther, a dyma hi'n sôn am yr holl gystadlu oedd o'i blaen... Parti Deulais - Two voice party Llefaru Unigol - Solo recitation Côr Gwerin - Folk Choir Detholiad - A selection Tawelu - To quieten Cyngor - Advice Cefnogi - To support Enfawr - Huge Wel mi roedd Esther wedi cael eisteddfod brysur yn doedd? Bore Cothi Sioned Mair a Caryl Parry Jones Buodd Caryl Parry Jones a'i ffrind Sioned Mair yn cystadlu yn Eisteddfodau'r Urdd pan oedden nhw yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy Sir Ddinbych, a dyma glip bach ohonyn nhw'n hel atgofion am y cyfnod yna.. Hel atgofion - Reminiscing Arweiniad - Leadership Ysbrydoli - To inspire Roedd y brwdfrydedd yn heintus - The enthusiasm was infectious Creu ymdeimlad o berthyn - Create a feeling of belonging Bodoli - To exist Hyfforddi - Coaching Y diweddar - The late Caryl ac Sioned yn amlwg wedi mwynhau cystadlu yn Eisteddfodau'r Urdd. Stiwdio Os wnaethoch chi wrando ar yr Eisteddfod wythnos diwetha dw i'n siŵr eich bod wedi clywed sawl côr ac unigolion yn canu caneuon oedd wedi cael eu cyfansoddi gan Robat Arwyn. Mae Robat yn dod o Ddyffryn Nantlle yn wreiddiol ond erbyn hyn mae'n byw yn Nyffryn Clwyd yn agos at le cafodd Eisteddfod eleni ei chynnal. Gofynnodd Nia Roberts iddo fo pryd ddechreuodd ei ddiddordeb mewn cyfansoddi... Cyfansoddi - To compose Dylanwadau cynnar - Early influences Alawon - Tunes Arbenigo - To specialise Unawdydd - Soloist

Eventually Supertrain

In this episode, we talk all over... Battlestar Galactica! With C. Bligh Kolchak! With T. S. Turner Tales of the Gold Monkey! With C. Haws. Please, listen and enjoy.

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr Mai 10fed 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later May 10, 2022 16:08


Bore Cothi Anne Henrot Un o Wlad Belg ydy Anne Henrot ac mi ddechreuodd ddysgu Cymraeg ym 1984 ar ôl bod ar wyliau i Gymru. Mi wnaeth hi deithio ar hyd a lled Cymru pan oedd hi yma - o Gaerdydd i Fangor. Mae hi wedi ymweld â Chasgwent sawl gwaith ac mae wrth ei bodd gyda'r ardal. Dyma Anne yn dweud wrth Shan Cothi sut a pham dechreuodd hi ddysgu Cymraeg. Gwlad Belg - Belgium Yn rhyfeddol - Wonderous Ail-ddechreuais i - I re-commenced Anne Henrot, fuodd yn Nant Gwrtheyrn am bythefnos yn unig, a heblaw am hynny wedi dysgu Cymraeg yn ei chartref yng Ngwlad Belg. Gwych ynde? Aled Hughes ac Ezzati Ariffin Mae E'zzati yn dod o Brunei yn wreiddiol, ond mae hi'n disgrifio ei hun fel "merch Bruneian yng Nghymru" erbyn hyn. Buodd hi'n egluro wrth Aled Hughes mwy am yr ŵyl Hari Raya Aidilffitri sydd yn dathlu diwedd cyfnod ymprydio Ramadan. Gŵyl - Festival Ymprydio - Fasting Am wn i - As far as I know Canolbwyntio - To concentrate Dihuno - Deffro Bennu - Gorffen Dathliad - A celebration A phob hwyl i bawb fydd yn dathlu Hari Raya Aidilffitri, neu Eid al-Ffitr iid ffitr, ynde? Gwneud Bywyd yn Haws - Carys Mai Hughes Mae Carys Mai Hughes yn gweithio o'i champerfan yn hytrach nag o adre er mwyn teithio Ewrop a gwneud y gorau o bob eiliad o'i hamser hamdden. Dyma hi ar Gwneud Bywyd yn Haws yn sgwrsio o lan Llyn Léman... Darlledu - To broadcast Ar bwys - Wrth ymyl Rhyngwladol - International Diflasu - To become weary of Gwenu - Smiling Sa i'n mynd - Dw i ddim yn mynd Dyna'r bywyd ynde - mae gweithio o'r camperfan yn gwneud bywyd yn dipyn haws i Carys Mai Hughes dw i'n siŵr o hynny. Papur Ddoe Mae Elin Tomos yn dilyn hanesion o hen bapurau newydd yn y gyfres Papur Ddoe. Mae hi'n dod ar draws sawl stori ddifyr fel hanes llofruddiaeth Dafydd Lewis cafodd ei saethu yn ei ben gyda phistol llaw yn 1844. Dyma'r hanesydd Erin White i roi ychydig o'r hanes. Llofruddiaeth - Murder Yn dwyn yr enw - Named Tyddyn - Smallholding Cynnyrch - Produce Y Chwyldro Diwydiannol - The Industrial Revolution Swm sylweddol - A considerable amount Tollborth - Toll gate Ymosodiad gan ladron - An attack by thieves Tystion - Witnesses Daethpwyd o hyd - Was found Cwato - Cuddio Hanes llofruddiaeth Dafydd Lewis yn fan'na ar Papur Ddoe. Ifan Evans a Nigel Owens Un o'r pethau unigryw ym myd rygbi Cymru ydy timau cymunedol o bob oedran yn cael chwarae rowndiau terfynol eu cystadlaethau yn y stadiwm cenedlaethol yng Nghaerdydd. Er bod Nigel Owens wedi ymddeol fel dyfarnwr rygbi, buodd o yn y Stadiwm yn helpu efo'r gemau. Cafodd Ifan Evans sgwrs efo fo am y digwyddiad... Dyfarnwr - Referee Rowndiau terfynol - Finals Gêm y gymuned - The community game Rowndiau terfynol - Finals Cyfleoedd - Opportunities Yr Undeb - The Union (WRU) Unigryw - Unique Profiad - Experience Wastad - Always Braf gweld Nigel yn helpu'r gêm gymunedol yn tydy? Stiwdio Cefyn Burgess Mae'r artist Cefyn Burgess yn cofio arian yn cael ei gasglu yn yr ysgol Sul ers talwm ar gyfer cenhadaeth yr Eglwys Bresbyteraidd yn Casia India. Cyn y cyfnod clo aeth o draw i Casia er mwyn cael dysgu mwy am bobl y rhan yna o'r byd, ac mae o wedi creu arddangosfa artistig o'i brofiadau yno. Aeth Elinor Gwynn draw i Storiel, Bangor i weld yr arddangosfa a chael gair efo Cefyn am y gwaith. Os dach chi yn yr ardal o gwbl mae'r arddangosfa ymlaen tan yr 2il o Orffennaf 2022. Arddangosfa - Exhibition Casgliad - Collection Bylchau cenhadol - Missionary collection boxes Yn gyfarwydd - Familiar Dychymyg - Imagination Yn fy oed ac amser - At this stage in my life Ehangach - Wider Talaith - State

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr Mai 3ydd 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later May 3, 2022 14:48


Aled Hughes a Vaughn Smith Glanhau carpedi yn Washington, yn yr Unol Daleithiau, ydy gwaith Vaughn Smith. Mae'n gallu siarad 24 iaith yn rhugl, mae o'n hyperpolyglot. Mae'r Gymraeg yn un o'r ieithoedd hynny a dyma fo'n cael sgwrs yn Gymraeg efo Aled Hughes Hyd y cofiaf - As far as I remember Ces i fy swyno - I was enchanted Yn ddiweddarach - Later Brodorol - Native Gwyddeleg - Irish language Vaughn Smith ddysgodd un o ieithoedd brodorol Mecsico oherwydd ei fam, a'r Gymraeg oherwydd cefndir ei dad - ond beth am y 22 o ieithoedd eraill? Anhygoel ynde? Aled Hughes ac Iwan Rheon Bydd lawer ohonoch chi'n cofio'r actor Iwan Rheon am ei berfformiadau fel Ramsay Bolton yn Game of Thrones. Mae o wedi actio yn Gymraeg yn y gorffennol - fo oedd Macsen White yn Pobol y Cwm, ond heb actio yn Gymraeg ers rhai blynyddoedd erbyn hyn. Y newyddion da ydy ein bod ni'n mynd i weld Iwan cyn bo hir ar S4C mewn cyfres newydd sbon 'Y Golau'. Dyma glip ohono fo'n sgwrsio efo Aled Hughes Cefndir - Background Anhygoel - Incredible Cyfres - Series Llwyfan - Stage Atgofion melys - Fond memories Chwedl - Legend Anferth - Huge Amrywiaeth - Variety Cymeriadau - Characters Yn dueddol - To tend to Iwan Rheon oedd hwnna'n sôn am ei yrfa ac am gyfres newydd ar S4C ' Y Golau'. Bore Cothi ac Angharad Mair Tasech chi'n cael mynd ar fordaith - ble basech chi'n mynd a phwy fasech chi'n mynd efo chi? Dyma oedd dewis y gyflwynwraig Angharad Mair ar Bore Cothi Mordaith - Cruise Cyflwynwraig - Female presenter Aduniad - Reunion Gwaith ymchwil - Research Ffrindiau hoff gytûn - Best friends Mordaith ddiddorol iawn i Angharad a'i ffrindiau, yn enwedig os bydd Elvis yno! Pigion - Ni'n Dau Efeilliaid Nic Parri fuodd yn cyflwyno rhaglen arbennig am efeilliad. Mae Nic ei hun yn un o efeilliaid ac yn y clip yma mi gawn ni ei glywed yn sgwrsio efo efeilliaid bach o Fethesda yng Ngwynedd, Anni Glyn a Kate Ogwen Efeilliaid - Twins Yr un fath - Identical Ffraeo - To row O, annwyl de? Yr efeilliaid Anni a Kate oedd y rheina, ond pa un o'r ddwy oedd yn rhoi'r golau mlaen tybed? Gwneud Bywyd yn Haws Nos Fawrth ar Gwneud Bywyd yn Haws gaeth Hanna Hopwood gwmni Lliwen MacRae un o sylfaenwyr y grwp facebook GeNi sy'n rhoi llwyfan i famau beichiog a mamau newydd i rannu profiadau. Annwyl - Cute Sylfaenwyr - Founders Beichiog - Pregnant Profiadau - Experiences Heb ofni - Without fear O leia - At least Pynciau - Subjects Ymuno - To join Fatha - Yr un fath â Felly os dach chi'n fam newydd neu'n feichiog cofiwch am dudalen Facebook GeNi. Mali Harries Yr actores Mali Harries, sy'n chware rhan Jaclyn Parri yn yr opera sebon, Pobol y Cwm, fuodd yn sôn am fod yn fentor iaith i'w ffrind, yr actores Amanda Henderson. Mae Amanda, sy'n chware'r rhan Robyn yn y gyfres Casualty, wrthi'n dysgu Cymraeg efo help Mali yn y gyfres Iaith ar Daith ar S4C. Ffrindiau mynwesol - Bosom pals Twymgalon - Warmhearted Egnïol - Enegetic Yn gyfarwydd â - Familiar wuth Wedi cael ei throchi - Has been immersed

Pot and Cloche Garden Podcasts
#19 Garden Press Event 2022

Pot and Cloche Garden Podcasts

Play Episode Listen Later Apr 26, 2022 34:04


In this episode sponsored by the amazing Genus Performance Gardenwear Joff travels to the old horticultural halls in Islington, London, where he talks to the charities and businesses who attend the event. His first visit is to David Wyndham-Lewis of the horticultural charity Perennial who offer suppoert to those in the industry who may find themselves in financial difficulty for a number of reasons. He then talks to Richard Pennock of Haws watering cans, the words oldest watering can manufacturer who still make their product in the UK.  Tom Willday of Willsow writes and publishes gardening  books for children with pages made of handmade paper  embeded with seeds that can be planted!!  Chris Holden from Nemasys discusses the range of organic nematode based pest control products that the company offers. Dealing with vine weevil, slugs, and leatherjackets has never been easier. Mark Pitman is from Wildlife World who have just released a range of sustainable seed trays, root trainers, and cell trays in natural rubber that will finally enable us to rid our sheds of all those dissintegrating plastic products we've amassed over the years.  Vanessa Easley is from the WFGA (Working for Gardeners Association) She tells us about the networking, support, and training opportunites they provide.

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr Ebrill 26ain 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Apr 26, 2022 13:54


Bore Cothi - Ciwcymbyr Mae na ddywediad Saesneg 'cool as a cucumber' yn does? Ond beth sydd y tu ôl i'r dywediad hwn tybed? Alison Huw fuodd yn sgwrsio am hyn efo Shan Cothi... Sail wyddonol - A scientific basis Oeri'r gwaed - Cools the blood Ar drothwy - The onset of Cynnwys - To include Dyfrllyd - Watery Unigryw - Unique Si - A rumour Rhesymol - Reasonable Rhwydd - Hawdd Cnwd - Crop Dyna ni felly - ewch ati i blannu'ch ciwcymbers! Eden Cafodd y band Eden ei ffurfio yn 1996 ac ar ôl cyfnod o beidio perfformio mi ddaethon nhw'n ôl at ei gilydd yng ngwyl fawr Caerdydd, Tafwyl, yn 2016. Cafodd hyn ei ddisgrifio fel 'comeback' y ganrif ar Golwg 360! Roedd Rachael Solomon yn aelod o'r band a hi oedd gwestai Iwan Griffiths fore Sul. Dyma hi'n sôn am y profiad o berfformio yn Tafwyl... Man a man - Might as well Ymateb - Response Symudiadau - Movements Cynulleidfa - Audience Synnu - To be surprised Cysylltu - To connect Www, caneuon newydd gan Eden - rhywbeth i edrych ymlaen ato ynde? Aled Hughes Siarcod Ar raglen Aled Hughes clywon ni Lowri O'Neill, myfyrwraig bywydeg ym Mhrifysgol Abertawe, yn sôn am ei phrofiadau yn nofio efo siarcod yn Hawaii. Oedd hi mewn cawell? Oedd yna reolau am sut i ymddwyn wrth nofio efo nhw? Dyna oedd rhai o gwestiynau Aled i Lowri... Bywydeg - Biology Cawell - Cage Ymddwyn - To behave Bwystfil - Monster O hyd - Length Yn y bôn - Basically Cystadleuaeth syllu - Staring competition Ymddangos - To appear to Ysglyfaethod gweithredol - Predator Yn ôl pob golwg - Apparently Merch ddewr iawn ydy Lowri O'Neill ynde? Bore Cothi - deg uchaf adar Dan ni'n aros efo byd natur rŵan ond efo rhywbeth dipyn llai peryglus na siarcod sef yr adar sy'n dod i'n gerddi yng Nghymru. Gofynnodd yr RSPB i bobl nodi pa adar oedden nhw'n eu gweld yn eu gerddi ac mi wnaeth Daniel Jenkins Jones rannu deg ucha yr arolwg ar raglen Shan Cothi... Arolwg - Survey Crybwyll - To mention Ymdrech - Attempt Ji-binc - Chaffinch Pioden - Magpie Nico - Goldfinch Ysguthan - Woodpigeon Drudwy - Starling Titw Tomos las - Blue tit Aderyn y to - House Sparrow Aderyn y to yn ennill unwaith eto, chwarae teg ynde? Dros Ginio - Mererid a Hanna Mam a merch oedd gwesteion Dau cyn Dau Dewi Llwyd bnawn Llun diwetha a'r ddwy yn byw yn ardal Caerfyrddin, sef y prifardd Mererid Hopwood a'i merch, y cyflwynydd radio a theledu Hanna Hopwood. Nid yng Nghymru cafodd Hanna ei geni a dyma Mererid yn dweud rhagor am hynny... Prifardd - National crowned/chaired poet Cyflwynydd - Presenter Tystysgrif geni - Birth certificate Yn benderfynol - Determined Sylweddoli - To realize Y cyfnod Llundeinig - The London period ...a dyna beth da bod y teulu wedi symud i Gymru ynde, fel ein bod ni'n medru gwrando ar Hanna'n cyflwyno Gwneud Bywyd yn Haws ar Radio Cymru. Y Ffatri Ddillad Roedd ffatri ddillad Laura Ashley yn gyflogwr pwysig yng ngogledd Powys gan roi gwaith i tua wyth cant o bobl yr ardal ar un adeg. Buodd Eddie Bebb o Lanidloes yn gweithio i'r cwmni am 37 o flynyddoedd a chafodd Sian Sutton sgwrs efo am ddyddiau cynnar a llewyrchus Laura Ashley... Cyflogwr - Employer Llewyrchus - Prosperous Hwb - A boost Ysbryd - Spirit

Crenshaw & Clarkson
Terrell Thomas previews Haws/Heat game four

Crenshaw & Clarkson

Play Episode Listen Later Apr 24, 2022 10:43


Terrell Thomas w/ These Urban Times, joined Sam and Greg ahead of tonight's game four between the Hawks & Heat after Atlanta climbed back in the series with Friday's comeback win. 

Cougar Sports with Ben Criddle (BYU)
4-14-22 - Caden Haws, BYU DL - Why did he switch positions after he got to BYU?

Cougar Sports with Ben Criddle (BYU)

Play Episode Listen Later Apr 14, 2022 20:22


Today's Co-Hosts: Ben Criddle (@criddlebenjamin) Subscribe to the Cougar Sports with Ben Criddle podcast:Apple Podcastshttps://itunes.apple.com/us/podcast/cougar-sports-with-ben-criddle/id996764363Google Podcastshttps://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvMTM2OTkzOS9lcGlzb2Rlcy9mZWVkSpotifyhttps://open.spotify.com/show/7dZvrG1ZtKkfgqGenR3S2mPocket Castshttps://pca.st/SU8aOvercasthttps://overcast.fm/itunes996764363/cougar-sports-with-ben-criddle-byuSpreakerhttps://www.spreaker.com/show/cougar-sports-with-ben-criddleStitcherhttps://www.stitcher.com/s?fid=66416iHeartRadiohttps://www.iheart.com/podcast/966-cougar-sports-with-29418022TuneInhttps://tunein.com/podcasts/Sports-Talk--News/Cougar-Sports-with-Ben-Criddle-p731529/

Re|flections
Mirrors Vol. 53 | Cody Flores

Re|flections

Play Episode Listen Later Apr 5, 2022 70:43


Back this week with a sonic BANG, welcoming Cody Flores to the family with a selection of old-school rave and acid vibes, enjoy! -- @cody-flores1 @ctrldisco www.instagram.com/_coflores_ www.instagram.com/ctrldisco -- "Cody is a selector, Co-founder & Creative consultant with the CTRL Discotheque crew from Ojai, California. With a his take on “no boundaries”, Cody bridges the gap between respecting the heritage of the old sounds while looking toward the sonic future of dance music. A deep passion for exploring the obscure and the many micro scenes around the world has helped shape his ever evolving tastes and his sonic palette." -- Tracklist: 1. Lost Mission Control - Fufi.SNC (SNC RECS – SNC CREW) 2. W10 (Bakked Mix) – Automatic Flint (Air Trance Communications) 3. Sunbeams – Manami (Remotif/ Familiar Strangers) 4. Hexed – DJ Life (Craigie Knowes) 5. Scenic Route(Remotif Rework) – AK-Sports (Common Ancestors) 6. Basic Instinct – Abdul Raeva (Mint Tea) 7. Untitled 131 – Bliss Inc. (Haws) 8. Going All The Way Up – Maara (Remotif/ Familiar Strangers) 9. Motion Sensor (Roza Terenzi Remix) – Adam Pits (Coastal Haze) 10. Eat Dirt – Roza Terenzi (Auguri Records) 11. Warp Drive – Space Cadets (Space Lab) 12. Carrier Wave – Lisene (Day By Day) 13. Lactic Paul (Vitess Remix) – Crane De Poule (CDP Records) 14. Purple Haze – Suki & Sniper1 (Holding Hands) 15. Stoppage Time – Adam Pits (Haws) 16. Should We Call It Trance – 90 Process (10 Pills Mate) 17. Byron's Theme (Ex-Terrestrial Remix) – Pillow Queens (Radiant Love) 18. Eardrum Rattle – Hannd (Common Ancestors) 19. I'm Still Mellow – Young Marco (Self Released)

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr Mawrth 29ain 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Mar 29, 2022 16:25


Gwneud Bywyd yn Haws - Mirain Rhys Am 6 ar nosweithiau Mawrth mae Hanna Hopwood a'i gwesteion yn trafod be sy'n gwneud bywyd yn haws, a'r thema wythnos diwetha oedd teimladau plant. Dyma glip o'r Dr Mirain Rhys sy'n Uwch Ddarlithydd mewn seicoleg ym Mhrifysgol Met Caerdydd, yn esbonio pa mor bwysig ydy cael plant i feddwl yn bositif, a sut mae'n bosib gwneud hynny efo sylwadau cadarnhaol... Uwch Ddarlithydd - Senior lecturer Sylwadau cadarnhaol - Affirmations Ar hap - Randomly Darbwyllo unigolion - To convince individuals Y gwirionedd - The truth Yn ehangach - Wider Cyflawni - To achieve Gallu - Ability Datblygu - To develop Hyblyg - Flexible Ac i glywed rhagor o'r sgwrs yna rhwng Hanna a'r Dr Mirain Rhys mae'n bosib gwrando eto ar ap BBC Sounds drwy chwilio am Gwneud Bywyd yn Haws. Marchnad Llanbed Ychydig o hanes Marchnad Llanbedr Pont Steffan, neu Llambed, sy nesa. Mae'r farchnad wedi ennill gwobr Y Farchnad Orau yng Nghymru gyda'r Slow Food Awards. Dyma ymateb Jane Langford, un o drefnwyr Marchnad Llanbed ac un o'r stondinwyr, Yve Forrest o Cegin Yve i'r wobr... Pleidleisio - To vote Syndod - A surprise Cynhyrch - To produce Ansawdd - Quality Blawd - Flour Cynnyrch - Product Bro Morgannwg - Vale of Glamorgan Awyrgylch gefnogol - Supportive environment Cyfeillgar - Friendly Ychydig o hanes marchnad Llambed ar raglen Troi'r Tir wythnos diwetha. Hanes cerdded Dach chi erioed wedi meddwl am hanes cerdded? Mae Andrew Green wrthi'n paratoi llyfr am hanes cerdded yng Nghymru. Pa mor bell yn ôl mewn hanes fydd o'n mynd tybed? Dyma fo'n sgwrsio efo Aled Hughes.... Arfordir - Coast Gwledig - Rural Pentwr - Heap Oes - Age Ôl traed - Footprint Darganfod - To discover Andrew Green oedd hwnna'n sôn am ei lyfr newydd am hanes cerdded yng Nghymru. Bore Cothi a Tom Pitts-Tucker Shan Cothi gafodd air efo Tom Pitts-Tucker fore Mercher. Mae o'n byw ger Trefynwy ac wedi bod yn dysgu Cymraeg ers tua tair blynedd a dyma fo yn rhoi ychydig o'i hanes... Sir Efrog - Yorkshire Mo'yn dychwelyd - Eisiau dod yn ôl Meddygon teulu - GPs Anhygoel - Incredible Her - A challenge Annog - To encourage Diwylliant - Culture Allwedd - Goriad Tom Pitts-Tucker yn esiampl da o'r rhai sy'n dysgu Cymraeg ar ôl symud i fyw i Gymru. Dwyieithrwydd Dros y Dwr Aeth Ifor ap Glyn i Wlad Belg i ddarganfod mwy am yr iaith Iseldireg yn Fflandrys a Brwsel a'i pherthynas efo'r Ffrangeg. Drwy lwc daeth ar draws Lieven Dehandschutter sydd â'r Iseldireg yn famiaith iddo, ond mae o hefyd yn rhugl yn y Gymraeg. Gwlad Belg - Belgium Iseldireg - Flemish Sefydlwyd - Was established Iaith weinyddol - Administrative language Y werin - The ordinary people Tafodieithoedd - Dialects Rhwydd hynt i ymgryfhau - A free hand to strengthen Pur anaml - Rarely Cellwair - Banter Diddorol ynde? Sefyllfa Iseldireg yng Ngwlad Belg debyg iawn i'r Gymraeg yng Nghymru. Stiwdio - John Williams Mae'r cyfansoddwr John Williams wedi dathlu ei ben-blwydd yn 90 eleni. Yn ystod ei yrfa mae o wedi cyfansoddi'r gerddoriaeth ar gyfer rhai o'r ffilmiau mwya eiconig yn hanes y sinema, gan gynnwys Star Wars, Superman, ET a Harry Potter. Efo enw fel John Williams ydan ni'n medru ei hawlio fel Cymro tybed? Wedi'r cwbl roedd ei dad yn cadw siop ym Mangor. Ond yn anffodus Bangor Maine oedd hwnnw ac nid Bangor Gwynedd. Americanwr oedd John Williams a dyma i chi gyfansoddwr arall, Owain Llwyd yn rhoi ychydig o'i hanes i ni... Hawlio - To claim Cyfansoddwr - Composer Cyflawni - To achieve Enwebu - To nominate Parch - Respect Symlrwydd - Simplicity Cerddorfa - Orchestra Canadwy - Singable Ysbrydoli - To inspire Cyfarwyddwr - Director

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr Mawrth 22ain 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Mar 22, 2022 15:59


Cofio 'Theatr' Byd y Theatr oedd thema Cofio efo John Hardy ac mae byd y theatr Gymraeg wedi newid yn llwyr dros yr hanner canrif diwetha. Dyma Falmai Jones yn cofio sut gychwynnodd ei gyrfa hi a sut arweiniodd hynny at ffurfio'r theatr gymunedol Theatr Bara Caws... Cynulleidfaoedd Audiences Does bosib Surely Perthnasol Relevant Egin A bud Yn gorfforol Physically Sefydlog Settled Gwreiddiau Roots Heb fawr o bres Without much money Atgof Memory Peth a peth This and that Falmai Jones oedd honna'n cofio dechreuad Theatr Bara Caws. Gwneud Bywyd yn Haws - Naomi Saunders Mae gan Naomi Saunders dros gant o blanhigion yn ei chartref ac mae hi wrth ei bodd yn tyfu ffrwythau, llysiau a phlanhigion cartref, ond sut dechreuodd y diddordeb yma? Planhigion Plants Sbïo Edrych Nain a Taid Mam-gu a Tad-cu Ailgydio To resume Addurno To decorate Naomi Saunders yn fanna yn sôn am ei phlanhigion ar Gwneud Bywyd yn Haws. Aled Hughes ac Elis James Buodd Elis James yn trafod dyfodol yr iaith efo Aled Hughes fore Iau a gofynnodd Aled iddo fo pam ein bod ni yng Nghymru'n poeni cymaint am y Gymraeg... Pryder naturiol Natural concern Ysgwyddo'r baich Shouldering the burden Cyfrifoldeb Responsibility Ymgyrchu Campaigning TGAU GCSE Dan warchae Under siege Bygythiad Threat Amddiffynnol Defensive Cefndryd Cousins Daioni Goodness ... a gobeithio'n wir bydd merch bach Elis yn dal ati efo'r Gymraeg draw yn Llundain, ynde? AR BLAT - Beca a Mari Cyfres newydd ydy Ar Blât ac yn y clip nesa mi gawn ni glywed Beca Lyne-Pirkins a Mari Løvgreen yn trafod popeth "bwyd" ac yn enwedig bwyd cysur. Cyfres Series Bwyd cysur Comfort food Brenhines Queen Hallt Salty Llawdrwm Heavy handed Wystrys Oyster Mae'n amlwg bod Mari Løvgreen wir yn mwynhau cinio dydd Sul ei mam yn tydy? Aled Hughes a Dr Jonathan Hurst Mae'r Dr Jonathan Hurst yn dod o Stockport yn wreiddiol ac yn byw yn Lerpwl. Mae o'n gweithio yn y Liverpool Women's Hospital ac yn Ysbyty Plant Alder Hey. Mae o wedi dysgu Cymraeg er mwyn siarad yr iaith efo'i gleifion o Gymru. Mi fydd Jonathan yn derbyn gwobr Dathlu Dewrder 2022 am wneud gwahaniaeth gwerthfawr i fywydau teuluoedd o ogledd Cymru drwy ddysgu Cymraeg a'i defnyddio efo'r cleifion. Cleifion Patients Gwobr Dathlu Dewrder Celebrating Bravery Award Gwahaniaeth gwerthfawr A valuable difference Cysylltiad Connection Babanod Babies Genedigaeth Birth Sylweddoli To realise Cymhleth Complicated Ystyried To consider Gwych iawn ynde, mae Jonathon yn llawn haeddu'r wobr yn tydy ? Llythyr o Wcrain Dydd Iau ar Radio Cymru mi glywon ni gyfieithiad o ail lythyr yr awdur o Wcrain Andrey Kurkov, a'r tro 'ma gaethon ni ychydig o hanes ei frawd a'i deulu. Ifan Huw Dafydd oedd yn darllen. Llawn haeddu Fully deserves Droeon Several times Myfyrio To meditiate Pwyllog Measured Brwydro ffyrnig Fierce fighting Bochdew Hamster Cymharol ddiogel Comparatively safe Arfau Weapons Ffynnon A well Sythu Freezing

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr Mawrth 8fed 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Mar 8, 2022 21:27


Bore Cothi Ieuan Rhys I le fasech chi'n licio mynd ar fordaith? Mwynhau'r haul 'falle yn y Caribî, neu teithio o gwmpas ynysoedd Môr y Canoldir? Nid dyna oedd ateb y diddanwr Ieuan Rhys i gwestiwn Heledd Cynwal fore Llun... Mordaith - Cruise Diddanwr - Entertainer Gwlad yr Iâ - Iceland Taro deuddeg (idiom) - To strike a chord Twym - Poeth Chwysu - To sweat Trwchus - Thick Tirwedd - Lanscape Oefad - Nofio Trais - Crime Helen Cynwal yn cadw sedd Shan Cothi'n gynnes ac yn holi Ieuan Rhys am ei fordaith ddelfrydol. Bore Sul Non Evans Bore Sul cafodd Iwan Griffiths sgwrs efo'r cyn chwaraewr rygbi Non Evans a sôn i ddechrau am ei magwraeth yn y Fforest ger Abertawe. Mae Non wedi ennill 87 o gapiau dros Gymru a hefyd wedi cystadlu dros ei gwlad mewn Jiwdo, Reslo a chodi Pwysau! Delfrydol - Ideal Cyn chwaraewr - Former player Magwraeth - Upbringing Lan - Fyny Dodi - Rhoi Ro'n i'n dwlu - Ro'n i wrth fy modd Codi pwysau - Weightlifting Ffurflen gais - Application form Ymgeisio - To apply Menywod - Merched Non Evans oedd honna'n sôn am ei magwraeth a hynny'n esbonio llawer am Non Evans, yr oedolyn sy'n hynod o heini. Troi'r Tir Rebecca Morris o Gasblaidd, Sir Benfro sy'n siarad yn y clip nesa. Mae hi'n ffermio efo'i phartner ac yn godro defaid er mwyn gwneud caws defaid. Mae'r ddau newydd ddechrau busnes Ewenique Spirits lle mae nhw'n creu fodca sydd a 'whey', neu maidd, ynddo fo, sef y gwastraff sydd i'w gael ar ôl gwneud caws o'r llaeth defaid. Godro - To milk Maidd - Whey Llaeth - Llefrith Gwastraff - Waste Sefydlu - To establish Arbrofi - To experiment Cyfrinach - A secret Wel, whe-he a phob lwc efo'r fodca arbennig ynde? Gwyl lyfrau Llyfrau plant oedd yn cael sylw Hanna Hopwood a'i gwesteion ar Gwneud Bywyd yn Haws nos Fawrth, a buodd Jo Knell yn sôn am y cynghorion mae hi wedi eu paratoi ar gyfer rhieni a gofalwyr sy'n dysgu Cymraeg, fel rhan o Ŵyl Ddarllen 'Amdani' Cynghorion - Tips Mas - Allan Datblygiad iaith - Language development Ynganiad - Pronunciation Mwya poblogaidd - Most popular I glywed rhagor o sgwrs Hanna Hopwood efo Jo Knell fel rhan o Ŵyl Ddarllen 'Amdani' Y Ganolfan Ddysgu Cymraeg Cenedlaethol, ewch i chwilio am Gwneud Bywyd yn Haws yn ap BBC Sounds Stiwdio Manon Eames Ar Stiwdio nos Lun diwetha, mi roedd Nia Roberts yn sgwrsio efo'r awdures Manon Eames am gynhyrchiad Cymraeg newydd o glasur Willy Russell, "Shirley Valentine". Nid dyma'r tro cynta i Manon addasu'r ddrama hon ar gyfer cynulleidfa Gymraeg, ac fel mae hi'n egluro, y tro 'ma mae hi wedi wedi newid cyfnod a lleoliad y ddrama. Cynhyrchiad - Production Addasu - To adapt Cyfnod a lleoliad - Period and location Perthnasol - Relevant Gwirionedd - Truth Degawd - Decade Trafferth - Difficulties Ail-asesu - To reassess Unigrwydd - Loneliness Cynulleidfa - Audience Cyffyrddiadau - Touches Manon Eames yn fan'na yn sôn am 'Shirley Valentine ' drama Gymraeg sydd yn teithio theatrau Cymru ar hyn o bryd. Trystan ac Emma Dach chi wedi gwneud rhywbeth gwirion erioed, a theimlo'n rêl ffŵl wedyn? Dyna ddigwyddodd i Trystan pan oedd o'n perfformio efo Band Pres Deiniolen. Dyma fo'n dweud yr hanes... Pres - Brass Llwyth - Loads Dibrofiad tu hwnt - Extremely inexperienced Sul y Cofio - Remembrance Sunday Y gofgolofn - The monument Deutha fi - Dweud wrtha i Yn ddistawach - Quieter Atgofion - Memories

The Coaching Lifeline
The Coaching Lifeline with Holly Haws and Kurt & Megan Wubbenhorst

The Coaching Lifeline

Play Episode Listen Later Feb 9, 2022 43:51


Kurt & Megan Wubbenhorst are longtime residents of Northern NJ and partners in the Wubbenhorst Real Estate Team.  They started their entrepreneurial journey as owners of a thriving music lesson and recording studio that unfortunately ended in a cascading series of embezzlement.  This didn't stall them and with incredible determination and drive, they jumped into real estate and have now created yet again another thriving business that increased revenue 40% through 2021.  In this episode, we are joined by their coach Holly Haws and special guest, Charlotte Savoy.  They talk about how the intricacies of managing finances can sometimes get lost in casual transactions and teach us how we can confidently attend to those transactions without getting lost ourselves.    https://www.realtor.com/realestateagents/59dd0c5e5a4ee0001166e4da https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-coaching-lifeline-with-josh-stern-craig-zuber/id1600495099?i=1000548362440

Dreamers & Doers Podcast: Biz Boot Up Edition
Biz Boot Up Podcast 37: The Importance of Experiences with Mandy Haws and Katie Sparks

Dreamers & Doers Podcast: Biz Boot Up Edition

Play Episode Listen Later Feb 3, 2022 26:12


Welcome to the Business Boot-Up Edition of The Dreamers and Doers Podcast! We believe you are never too young to start a business. We're bringing you live interviews from Loveworks Leadership in Norman, OK. Each episode will feature one of our student-run businesses where they will be sharing what they've learned by starting a business to encourage you to start yours too! Key Takeaways: - Pursue all your interests, as you don't know how they'll all come together. - Always keep trying new things to discover what you like - Making connections are important! Meeting different people will open up lots of different opportunities To learn more about the featured businesses, visit http://loveworksleadership.blog/?p=1667

Latter Day Saint Keep on Trying
Wrestling with Comparisons - J. B. Haws

Latter Day Saint Keep on Trying

Play Episode Listen Later Jan 30, 2022 32:24


We can notice how false these comparisons most often are...That is worth noting, worth confronting, and worth ­constantly reminding ourselves. J.B. Haws is an associate professor of Church History and Doctrine at BYU and author. His PhD from the University of Utah is in American History. He is also interested in interfaith dialogue; he served as the coordinator of BYU's Office of Religious Outreach from 2016-2018.

The Wonderful One Room Story Time Podcast
S01E19: Hooters But Gangnam Style

The Wonderful One Room Story Time Podcast

Play Episode Listen Later Jan 24, 2022 78:58


Our friends J and T join us for a special quartet episode, where we talk about Single's Inferno finale, strip clubs and other adult entertainment in Korea, casinos, horse races, quality of life changes in Korea, how Koreans view mental health, raising kids in Korea's competitive culture, fulfilling our baking needs, and much more on The Wonderful One Room Story Time Podcast!CHAPTERS:00:00:48 Intro/Catching up with J and T00:13:48 Single's Inferno (Netflix) Ending spoilers!00:25:13 Questions!00:25:54 Question 1: Why aren't strip clubs allowed in Korea? Opinions on hostess/host bars in Korea?00:34:40 K@ngw0n L4nd (Korean Casino)00:36:40 **TRIGGER WARNING** discussion of gambling related death00:37:28 **TRIGGER WARNING** End of discussion00:38:37 Question 2: Have you gone to horse racing events? 00:42:49 Question 3: Haws your quality of life changed since living in Korea? How so?00:47:07 Question 4: What is the view on mental health in Korea? Is therapy easily acceptable?01:01:19 Break time01:03:04 Question 5: Do you think Korea is a good place to raise kids? 01:09:26 Question 6: Is it true that baking supplies are hard to find in Korea? 01:16:33 Outro Note from Sam:Thank you so much to our friends J and T for making this such an amazing, memorable episode!Danke Almal~~ 

The Government Contracts Legal Round-Up
The Government Contracts Legal Round-Up | Episode 19

The Government Contracts Legal Round-Up

Play Episode Listen Later Jan 15, 2022 17:34


Co-hosts Matthew L. Haws and Sati Harutyunyan discuss the implications of the US Supreme Court decision to stay OSHA's vaccine-or-test emergency temporary standard (ETS). During the episode, Mr. Haws and Ms. Harutyunyan explain what the ruling signals for federal contractors and what to expect as attention shifts back to the lower courts in which the contractor COVID-19 mandate is being litigated.

The Sportlight Podcast
BYU Basketball Great Tyler Haws on the Price of Greatness and Using Your Sportlight to Lift Those Around You

The Sportlight Podcast

Play Episode Listen Later Dec 7, 2021 35:49


In this podcast Shad and Dustin Interview BYU Legend and All-Time leading scorer Tyler Haws. They talked with him about the price of being great. He gave some tips to athletes, parents, and coaches about achieving their goals and excelling. He also talked about how the spotlight can be used to help and lift those around him. He shared some powerful insights and it would be worth your time to give it a listen. Enjoy! Especially for Athletes: Website: https://especialyforathletes.orgFacebook: https://www.facebook.com/EspeciallyForAthletes/Twitter: https://twitter.com/E4AfamilyInstagram: https://www.instagram.com/especiallyforathletes/YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmbWc7diAvstLMfjBL-bMMQ Credits: Hosted by Shad Martin & Dustin SmithProduced by Shad Martin and IMAGINATE STUDIO See omnystudio.com/listener for privacy information.Support the show: https://especiallyforathletes.com/podcast/See omnystudio.com/listener for privacy information.

The Diehards
Huge Game For the Utes, CFP Still Sucks, NFL Power Rankings, Kraken also Still Suck

The Diehards

Play Episode Listen Later Nov 19, 2021 32:44


The Diehards break down the Utes huge matchup against the Ducks this Saturday, critique the CFP committee, Zebo gives his latest NFL power rankings, and Haws... is a Utes fan?Want a shoutout on The Diehards Pod? Fill out this Google Survey:https://forms.gle/yrEK4k4CaYwqMXyi9

The Diehards
Utes and Cougs, NBA Season Preview, NFL Power Rankings

The Diehards

Play Episode Listen Later Oct 29, 2021 63:17


Will Cam Rising still look Thicc in black? Will BYU look cavalier against the Cavaliers? Can the Jazz make it to the Finals this season? Haws doesn't think so. Zebo gives his top five teams in the NFLWant a shoutout on The Diehards Pod? Fill out this Google Survey:https://forms.gle/yrEK4k4CaYwqMXyi9

Conspiracy Unlimited: Following The Truth Wherever It Leads
637 How to Survive When the Power Goes Out

Conspiracy Unlimited: Following The Truth Wherever It Leads

Play Episode Listen Later Oct 13, 2021 48:48


EPISODE #637 HOW TO SURVIVE WHEN THE POWER GOES OUT Richard welcomes an engineer/author who provides tips on how to prepare an survive disaster scenarios such as a major EMP event resulting in sustained loss of electrical power.   Guest: Mat Stein (Deceased) holds a Bachelor of Science in Mechanical Engineering from MIT. He is an engineer, author and building contractor. He has also worked as a schoolteacher, carpenter, and rock climbing and ski instructor. As the owner of Aloha Aina Builders, Stein built hurricane resistant, energy efficient and environmentally friendly homes. As a mechanical engineer and president of Stein Design, he has designed consumer water filtration devices, commercial water filtration systems, photovoltaic roofing panels, medical bacteriological filters, drinking fountains, emergency chemical drench systems, computer disk drives, portable fiberglass buildings and automated assembly machinery for Open Energy, Hewlett Packard, Seagate, Plantronics, Duraflame, Haws, and IGT, among other companies.   Books: When Technology Fails When Disaster Strikes   SUPPORT OUR SPONSORS!!!   C60EVO -The Secret is out about this powerful anti-oxidant. The Purest C60 available is ESS60.  Buy Direct from the Source.  Buy Now and Save 10% – Use Coupon Code: EVRS at Checkout!   Strange Planet Shop - If you're a fan of the radio show and the podcast, why not show it off?  Greats T-shirts, sweatshirts, mugs, and more.  It's a Strange Planet - Dress For It! BECOME A PREMIUM SUBSCRIBER FOR LESS THAN $2 PER MONTH If you're a fan of this podcast, I hope you'll consider becoming a Premium Subscriber.  For just $1.99 per month, subscribers to my Conspiracy Unlimited Plus gain access to two exclusive, commercial-free episodes per month. They also gain access to my back catalog of episodes. The most recent 30 episodes of Conspiracy Unlimited will remain available for free.  Stream all episodes and Premium content on your mobile device by getting the FREE Conspiracy Unlimited APP for both IOS and Android devices... Available at the App Store and Google Play. To become a subscriber CLICK HERE or go to www.conspiracyunlimitedpodcast.com and click on Get Access to Premium Episodes  

PVD For 3 with Parker Van Dyke
TJ Haws, Utah vs. BYU, and Salt Lake Metro

PVD For 3 with Parker Van Dyke

Play Episode Listen Later Sep 14, 2021 61:31


Former BYU basketball star and current Pro TJ Haws joins the show to talk about the Utah BYU rivalry and what the future of the rivalry looks like with BYU's acceptance into the BIG 12. TJ reveals what he's up to currently as a professional basketball player and shares some of his favorite moments during his career at the Y. He and PVD also take a trip down memory lane and talk about their time as teammates on their Salt Lake Metro AAU team. Whether you're a Ute or a Cougar, you do not want to miss this one! 

Come Follow Up
D&C 30-36

Come Follow Up

Play Episode Listen Later Apr 11, 2021 24:50


"Called to Preach My Gospel." J.B. Haws, associate professor of Church history and doctrine, joins the moderators and studio audience to discuss several topics from the Doctrine and Covenants. They talk about serving alongside the Lord, what it means to be a child of God, and the gathering of the elect. Sarah Noll in Provo, Utah, asks through a video question how we can best follow God's servants without getting overwhelmed. The panel discusses becoming who God needs us to be.

Neon Woman
Neon Conversations: Brave, Bold, Butterflies - Aieysha Haws

Neon Woman

Play Episode Listen Later Mar 18, 2021 33:03


Lo chats to Canadian singer-songwriter, Aieysha Haws about her origin story, her first single, her journey as a musician, what inspires her song writing, + so much more. Socials @aieyshahaws