Podcasts about Bene Gesserit

Fictional organization in the Dune franchise created by Frank Herbert

  • 93PODCASTS
  • 189EPISODES
  • 1h 13mAVG DURATION
  • 5WEEKLY NEW EPISODES
  • Dec 8, 2022LATEST
Bene Gesserit

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about Bene Gesserit

Latest podcast episodes about Bene Gesserit

Born in the Second Century
26. Let the Women Be Violent. Part 1 of Montanism Trilogy.

Born in the Second Century

Play Episode Listen Later Dec 8, 2022 96:01


BORN IN THE SECOND CENTURY presents the first installment of a trilogy of shows on the Great Montanist "Heresy." Host Chris Palmero examines the tremendous impact that the second century religious movement of Montanism had on Christianity actually becoming a distinct religion. At the same time, Montanism will be revealed to be a heretical Jewish movement that originally had nothing to do with Christianity.For the first time ever on this show, we find ourselves in "Ordinary Time," surveying a historical narrative from the late 100's AD. This is the dividing line between Christian history and pre-history, and we are at the very moment when the Church first found it necessary to create a backstory for itself. Anyone who listens to this episode can learn about the theologian's explanation of Montanism and the flaws inherent in that explanation; about the oracles of the three mad prophets Montanus, Maximilla, and Priscilla; about the suspicious lack of connection between Montanism and Christianity; about the possible true date of this movement's origins; about the uncanny links between the New Prophecy and Blade Runner; and about a possible alternate history in which women led Christianity throughout history, Bene Gesserit-style. A new segment is introduced in which a history of the 1980's AD is given, but as if written by Eusebius.Opening reading: A Montanist prophetess delivers a fiery exhortation to her fellow women, in a passage that has ironically been preserved by Schmucko Supremo Tertullian.Patreon: www.patreon.com/borninthesecondcenturyWebsite: facebook.com/BornInTheSecondCenturyE-mail: secondcenturypodcast@gmail.comMusic: Pompeii Gray on Apple Music, Spotify, SoundCloud00:47 - Reading: ANONYMOUS PROPHETESS, De Fuga in Persecutione.04:33 - The Theologians' MASTER NARRATIVE about Montanism.09:07 - The PROBLEMS of the Master Narrative.15:16 - Montanism is BLADE RUNNER.20:29 - Let the Women Be VIOLENT.32:42 - OPENING Remarks.49:06 - Reading: TERTULLIAN, De Anima.50:45 - MODERN Relevance of Montanism.54:41 - The Oracles of MONTANUS.1:06:14 - The Oracles of PRISCILLA.1:11:05 - The Oracles of MAXIMILLA.1:19:17 - Calculating the DATE of the New Prophecy.1:30:13 - Shit My Eusebius Says: On the 1980's.1:34:07 - CLOSING Remarks.Support the show

Muttant
DUNE - Xứ Cát chương 34

Muttant

Play Episode Listen Later Dec 5, 2022 27:30


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Pod Emperor of Dune
Season 7 Episode 5: The Final Countdown

Pod Emperor of Dune

Play Episode Listen Later Dec 5, 2022 60:29


In this episode, we take a look at the second third or so of Sandworms of Dune, in which the Bene Gesserit of the Ithaca are met with a hostile reception on the world of Qelso, Edrik brings a dying Tylwyth to Rakis before falling prey to a fatal ambush at the hands of the Face Dancers, Murbella desperately works to prepare for the machine invasion in the face of plague and betrayal and the loss of another daughter, and the Face Dancer saboteurs aboard the Ithaca are finally revealed…but not before succeeding in leading the no-ship directly into the hands of the thinking machines.

Muttant
DUNE - Xứ Cát chương 33

Muttant

Play Episode Listen Later Dec 4, 2022 17:38


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
DUNE - Xứ Cát chương 32

Muttant

Play Episode Listen Later Dec 3, 2022 27:34


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
DUNE - Xứ Cát chương 31

Muttant

Play Episode Listen Later Dec 2, 2022 35:26


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
DUNE - Xứ Cát chương 30

Muttant

Play Episode Listen Later Dec 1, 2022 24:05


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 29

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 30, 2022 28:39


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 28

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 29, 2022 17:59


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 27

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 28, 2022 41:58


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 26

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 27, 2022 28:47


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 25

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 26, 2022 38:10


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 24

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 25, 2022 29:23


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 23

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 24, 2022 14:52


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 22

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 23, 2022 22:47


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 21

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 22, 2022 34:40


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 20

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 21, 2022 7:55


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 19

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 20, 2022 33:27


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 18

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 19, 2022 14:22


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 17

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 18, 2022 33:19


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 16

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 17, 2022 58:30


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 15

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 16, 2022 58:30


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 14

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 15, 2022 10:44


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 13

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 14, 2022 13:50


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 12

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 13, 2022 45:59


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Stuff To Blow Your Mind
From the Vault: The Spacing Guild of Dune

Stuff To Blow Your Mind

Play Episode Listen Later Nov 12, 2022 64:57


In this classic Dune-inspired episode of Stuff to Blow Your Mind, Robert and Joe pick up where they left off in the last episode discussing the politics, philosophy and pain science of the Bene Gesserit, before diving into the spice-assisted navigation of the Spacing Guild. (originally published 11/11/2021)See omnystudio.com/listener for privacy information.

Muttant
Dune - Xứ Cát chương 11

Muttant

Play Episode Listen Later Nov 12, 2022 14:57


Giới thiệu: Một thời điểm rất xa trong tương lai… Từ đời này sang đời khác, người Fremen trên hành tinh sa mạc lưu truyền lời tiên tri về một đấng cứu tinh sẽ dẫn dắt họ giành lấy tự do đích thực… Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nữ phù thủy Bene Gesserit mỏi mòn chờ đợi sự xuất hiện của một B.G. nam giới duy nhất, người có thể vượt qua mọi giới hạn không gian - thời gian… Là Lisal al-Gaib của người Fremen, là Kwisatz Haderach của học viện Bene Gesserit, chàng công tước trẻ tuổi Paul Atreides đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi định mệnh đó. Cha bị giết chết, mẹ bị cho là kẻ phản bội, gia tộc bị tàn sát, bản thân bị săn đuổi đến đường cùng, Paul đơn độc dấn thân vào một cuộc phiêu lưu sinh tử, không hề biết rằng mỗi hành động của mình sẽ góp phần quyết định vận mệnh của cả thiên hà. Sa mạc Arrakis khắc nghiệt tưởng như sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn vinh quang của gia tộc Atreides, nhưng hóa ra lại thành điểm khởi đầu cho một huyền thoại mới… Là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất mọi thời đại, Xứ Cát không chỉ là lựa chọn đối với những tín đồ của Chúa nhẫn, Chiến tranh giữa các vì sao… mà còn chinh phục độc giả đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và sở thích bởi sự đa dạng và phức tạp của con người và không gian trong truyện, bởi sự tinh tế trong xây dựng tâm lý, bởi sự hấp dẫn, căng thẳng và bất ngờ của cốt truyện, bởi sự độc đáo và thú vị của khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như bởi sự hấp dẫn trong những tư tưởng về tôn giáo, về tự do, về tình yêu, về sự sống và cái chết…

Stuff To Blow Your Mind
From the Vault: The Bene Gesserit of Dune

Stuff To Blow Your Mind

Play Episode Listen Later Nov 5, 2022 58:25


The Bene Gesserit of Frank Herbert's “Dune” use advanced mental and manipulative tactics to further their ends across the galaxy. In this classic episode of Stuff to Blow Your Mind, Robert and Joe discuss this mysterious order and some scientific and philosophic interpretations of the Gom Jabbar awareness test. (originally published 11/09/2021)See omnystudio.com/listener for privacy information.

Let’s Get Weirding: A Dune Podcast
Dune Enclycopedia Minisode - Wanna Yueh and the Panoplia Propheticus

Let’s Get Weirding: A Dune Podcast

Play Episode Listen Later Oct 18, 2022 38:31


This week Megan and Beau take a closer look at the brief, tragic life of Wanna Yueh before peeking into the Bene Gesserit archives. Also, sexy elves, sexy rebels, when did everything get so sexy, and can it stay that way? 

BetaSeries La Radio
Glee, Mosquito Coast, etc. dans le Flash Séries

BetaSeries La Radio

Play Episode Listen Later Oct 17, 2022


Une docufiction autour de Glee Discovery+ a donné le feu vert pour une série documentaire autour de Gleequi viendra explorer les coulisses de la série pour ado adulée et décriée. La série musicale de Ryan Murphy sera passée au crible avec les scandales et les tragédies qui sont arrivés. The Mosquito Coast saison 2 Alors que sa diffusion approche, la saison 2 de The Mosquito Coastd'Apple TV+ se dévoile dans une bande-annonce. Les Fox mènent une vie de fugitifs pour le meilleur et pour le pire, et même dans leur nouvelle résidence. Il est difficile de ne pas se retourner. Et cette fois-ci leur sanctuaire se trouve au Guatemala avec d'autres fugitifs, une jungle pas forcément accueillante… https://youtu.be/Y66LEu5jQmM The English, la bande-annonce Emily Blunt dans une mini-série western pleine de vengeance, c'est dans The English, qui arrivera en novembre sur Prime Video. Blunt y incarne une aristocrate anglaise appelée Lady Cornelia Locke qui se retrouve dans les années 1890 à parcourir les États-Unis sauvage. Elle y fait la rencontre d' Eli Whipp (Blindspot), un éclaireur Pawnee qui faisait pourtant partie des troupes américaines durant plusieurs batailles contre les Indiens. Cornelia et Eli se retrouvent en danger et devront survivre pour venger la mort de l'enfant de Cornelia. https://youtu.be/DmcsV8_BefI Indira Varma rejoint Dune: the Sisterhood La série télévisée préquelle du film Dune est en développement sous le titre provisoire de Dune: the Sisterhood et l'actrice anglaise Indira Varma vue dans Game of Thrones ou encore Obi-Wan Kenobi vient d'être officiellement castée. Elle jouera l'impératrice Natalya, décrite comme la femme qui a réuni des milliers de mondes grâce à son mariage à l'empereur Corrino. Elle rejoint donc Emily Watson et Shirley Henderson annoncées plus tôt. Se déroulant 10 000 ans avant l'ascension de Paul Atreides, la série suivra les sœurs Harkonnen alors qu'elles combattent les forces qui menacent le futur de l'humanité en donnant naissance à la sororité des Bene Gesserit. Il s'agira de l'adaptation du roman Sisterhood of Dune écrit par Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Percy Jackson recrute La série de Disney+ vient d'annoncer le casting d'Adam Copeland, un ancien catcher du Hall of Fame dans le rôle d'Ares, le dieu de la guerre. Plus prêt à utiliser ses muscles que sa tête, il est un dieu arrogant et fougueux. Puis Jessica Parker Kennedy sera récurrente en Médusa, à qui les dieux ont causé du tort et garde de la rancune… Les fans de la saga littéraire Percy Jackson peuvent être impatients.

Le Flash Séries
Glee, Mosquito Coast, etc. dans le Flash Séries

Le Flash Séries

Play Episode Listen Later Oct 17, 2022


Une docufiction autour de Glee Discovery+ a donné le feu vert pour une série documentaire autour de Gleequi viendra explorer les coulisses de la série pour ado adulée et décriée. La série musicale de Ryan Murphy sera passée au crible avec les scandales et les tragédies qui sont arrivés. The Mosquito Coast saison 2 Alors que sa diffusion approche, la saison 2 de The Mosquito Coastd'Apple TV+ se dévoile dans une bande-annonce. Les Fox mènent une vie de fugitifs pour le meilleur et pour le pire, et même dans leur nouvelle résidence. Il est difficile de ne pas se retourner. Et cette fois-ci leur sanctuaire se trouve au Guatemala avec d'autres fugitifs, une jungle pas forcément accueillante… https://youtu.be/Y66LEu5jQmM The English, la bande-annonce Emily Blunt dans une mini-série western pleine de vengeance, c'est dans The English, qui arrivera en novembre sur Prime Video. Blunt y incarne une aristocrate anglaise appelée Lady Cornelia Locke qui se retrouve dans les années 1890 à parcourir les États-Unis sauvage. Elle y fait la rencontre d' Eli Whipp (Blindspot), un éclaireur Pawnee qui faisait pourtant partie des troupes américaines durant plusieurs batailles contre les Indiens. Cornelia et Eli se retrouvent en danger et devront survivre pour venger la mort de l'enfant de Cornelia. https://youtu.be/DmcsV8_BefI Indira Varma rejoint Dune: the Sisterhood La série télévisée préquelle du film Dune est en développement sous le titre provisoire de Dune: the Sisterhood et l'actrice anglaise Indira Varma vue dans Game of Thrones ou encore Obi-Wan Kenobi vient d'être officiellement castée. Elle jouera l'impératrice Natalya, décrite comme la femme qui a réuni des milliers de mondes grâce à son mariage à l'empereur Corrino. Elle rejoint donc Emily Watson et Shirley Henderson annoncées plus tôt. Se déroulant 10 000 ans avant l'ascension de Paul Atreides, la série suivra les sœurs Harkonnen alors qu'elles combattent les forces qui menacent le futur de l'humanité en donnant naissance à la sororité des Bene Gesserit. Il s'agira de l'adaptation du roman Sisterhood of Dune écrit par Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Percy Jackson recrute La série de Disney+ vient d'annoncer le casting d'Adam Copeland, un ancien catcher du Hall of Fame dans le rôle d'Ares, le dieu de la guerre. Plus prêt à utiliser ses muscles que sa tête, il est un dieu arrogant et fougueux. Puis Jessica Parker Kennedy sera récurrente en Médusa, à qui les dieux ont causé du tort et garde de la rancune… Les fans de la saga littéraire Percy Jackson peuvent être impatients.

Let’s Get Weirding: A Dune Podcast
Dune Encyclopedia Minisode - Sister Matilda and the Thorse of a Different Color

Let’s Get Weirding: A Dune Podcast

Play Episode Listen Later Oct 4, 2022 41:50


This week Megan and Beau take a trip down Cloverfield Lane and go spelunking in the Dune Encyclopedia once again. Entries in this episode present another of Leto II's nightmare menagerie as well as Noah Arkwright, Tax Accountant, and the thrilling tale of a Bene Gesserit Laundress vacationing in Kinky Epcot. You don't want to miss this one! 

Cybernation Uncensored
DUNE 2D20 - team Witches - season 1 - session 4 - GM Rob Mulligan

Cybernation Uncensored

Play Episode Listen Later Oct 2, 2022 110:32


This is our monthly DUNE 2D20 live stream from our twitch channel! We play the DUNE 2D20 TTRPG by Modiphius Entertainment on the last Wednesday of every month (with some exceptions) so please join us and contribute ideas to the chat! Our team of Bene Gesserit is a special task force working directly for the Reverend Mother! They help run a house to keep up relations and a front to operate and carry out missions for the Reverend Mother behind the scenes. They live on Arrakis (DUNE) and walk the fine line between the Harkonnen brutal control over the planet and Arrakis' brutal environments! Join us and watch our team of witches progress and evolve in the world of DUNE! Join us! Calling all game masters, players, edgerunners, choombas, wastelanders, vault dwellers, spice traders & space folders! We have a very active community for Cyberpunk, Fallout, Dune & more! If you're looking to join a game, run a game, network, learn something new, contribute an idea, chat or just hang out, we have the home for you! Check out the ttrpg related options below and be sure to say hello! https://discord.gg/VJv4FPC https://www.twitch.tv/cybernationuncensored https://twitter.com/CNUncensored https://www.patreon.com/CybernationUncensored https://www.youtube.com/cybernationuncensored/join https://www.instagram.com/cybernationuncensored/ https://www.facebook.com/CyberNationUncensored https://www.facebook.com/groups/2951164338265802 Explore our website! https://www.CybernationUncensored.com/ We're a brand dedicated to everything and anything Cyberpunk, dystopian and scifi! We stream live Cyberpunk RED, 2020, Fallout 2D20 & Dune 2D20 gameplay, a Game Master Tips series, Deep Dive series, Night City Live series and a GM Round Table series on the Cybernation Uncensored youtube and twitch channels! We discuss everything and anything Cyberpunk, including but not limited to 2020, RED, 2077, fallout & dune on our Cybernation Uncensored podcast! We also have a Cybernation Uncensored community blog, discord and group! Join us and let's network and have fun! We have a passion for creating Cyberpunk genre content and would really appreciate your support! Sound & music by Syrinscape https://syrinscape.com/ Because Epic Games Need Epic Sound Complete list of credits here: #dune #dune2d20 #ttrpg --- Support this podcast: https://anchor.fm/cybernationuncensored/support

NDR Hörspiel Box
Miami Punk: The complete DLC (5/9)

NDR Hörspiel Box

Play Episode Listen Later Sep 4, 2022 34:36


Ein Hörspiel-Spiel von Juan S. Guse. Episode 5: Die Japaner. Belit ist verstört und zornig, da Diego das Spiel zu nutzen scheint, um seine Freunde mit traumatischen Erinnerungen zu konfrontieren. Die Situation in der Waldhütte ist beklemmend. Doch Diego verspricht, dass sich alles klären wird, wenn die Gruppe das Abenteuer weiterspielt: Die Suche nach den verschollenen Pilgerinnen ist für die Characters nämlich nicht vorbei. Um sich vor einem Sandsturm zu retten, gelangen sie an Bord eines gestrandeten Schiffs der japanischen Selbstverteidigungskräfte. Das ehemalige ozeanografische Forschungsschiff, die „AGS Nichinan“, ist die Heimat des Stamms der Japaner – oder wie der Stamm selbst über sich zu sagen pflegt: Bene Gesserit. Angeführt werden sie von der charismatischen Technikerin und manischen Frank-Herbert-Leserin Sakiko Hayabusa. Jenseits aller „Dune“-Romantik ist die Wüste inzwischen zu einem lukrativen Objekt für Geschäftemacher geworden – und man darf keinem noch so charismatischen NPC trauen. Produktion: Norddeutscher Rundfunk/Südwestrundfunk 2022. Alle Infos zur Serie, Besetzung und Team unter: https://ndr.de/miamipunk

Pod Emperor of Dune
Season 6 Episode 18: You Have No Style

Pod Emperor of Dune

Play Episode Listen Later Aug 29, 2022 62:01


In this episode, we take a look at chapters forty-three through forty-five of Chapterhouse: Dune, in which Sheeana makes a decision about her future with the Bene Gesserit, Odrade is killed but her memory witnesses her plans coming to fruition, Murbella becomes both the Reverend Mother Superior and the Great Honored Matre in the span of a few murderous seconds, and the new joint leader begins to figure out how to secretly convert the Honored Matres into Bene Gesserit as she had been converted - without losing too many of her true Sisters to the violent instincts of the Honored Matres.

Pod Emperor of Dune
Season 6 Episode 17: It's a Trap!

Pod Emperor of Dune

Play Episode Listen Later Aug 22, 2022 62:48


In this episode, we take a look at chapters forty-one and forty-two, in which Odrade finally meets the infamous Spider Queen, this is quickly made pointless as Logno finally makes her play against her hated superior and becomes the new Great Honored Matre, the attack on Junction appears to go surprisingly well for the forces of the Bene Gesserit, and Miles and Odrade come to realize that all may not be as it seems - and that the Matres may have another card up their sleeves.

Chapo Trap House
655 Teaser - Trump Bene Gesserit Program

Chapo Trap House

Play Episode Listen Later Aug 19, 2022 4:22


We discuss Trump attempting to marry his daughter to Tom Brady, from Jared Kushner's new memoir. Subscribe today for access to all premium episodes! www.patreon.com/chapotraphouse

Cybernation Uncensored
DUNE 2D20 - team Witches - season 1 - session 3 - GM Rob Mulligan

Cybernation Uncensored

Play Episode Listen Later Aug 15, 2022 159:39


This is our monthly DUNE 2D20 live stream from our twitch channel! We play the DUNE 2D20 TTRPG by Modiphius Entertainment on the last Wednesday of every month (with some exceptions) so please join us and contribute ideas to the chat! Our team of Bene Gesserit is a special task force working directly for the Reverend Mother! They help run a house to keep up relations and a front to operate and carry out missions for the Reverend Mother behind the scenes. They live on Arrakis (DUNE) and walk the fine line between the Harkonnen brutal control over the planet and Arrakis' brutal environments! Join us and watch our team of witches progress and evolve in the world of DUNE! Join us! Calling all game masters, players, edgerunners, choombas, wastelanders, vault dwellers, spice traders & space folders! We have a very active community for Cyberpunk, Fallout, Dune & more! If you're looking to join a game, run a game, network, learn something new, contribute an idea, chat or just hang out, we have the home for you! Check out the ttrpg related options below and be sure to say hello! https://discord.gg/VJv4FPC https://www.twitch.tv/cybernationuncensored https://twitter.com/CNUncensored https://www.patreon.com/CybernationUncensored https://www.youtube.com/cybernationuncensored/join https://www.instagram.com/cybernationuncensored/ https://www.facebook.com/CyberNationUncensored https://www.facebook.com/groups/2951164338265802 Explore our website! https://www.CybernationUncensored.com/ We're a brand dedicated to everything and anything Cyberpunk, dystopian and scifi! We stream live Cyberpunk RED, 2020, Fallout 2D20 & Dune 2D20 gameplay, a Game Master Tips series, Deep Dive series, Night City Live series and a GM Round Table series on the Cybernation Uncensored youtube and twitch channels! We discuss everything and anything Cyberpunk, including but not limited to 2020, RED, 2077, fallout & dune on our Cybernation Uncensored podcast! We also have a Cybernation Uncensored community blog, discord and group! Join us and let's network and have fun! We have a passion for creating Cyberpunk genre content and would really appreciate your support! Sound & music by Syrinscape https://syrinscape.com/ Because Epic Games Need Epic Sound Complete list of credits here: #dune #dune2d20 #ttrpg --- Support this podcast: https://anchor.fm/cybernationuncensored/support

Death By DVD
NOW that's what I call DUNE

Death By DVD

Play Episode Listen Later Aug 14, 2022 20:26


NOW...That's what I call DUNE! Have you ever wanted to hear the sounds of DUNE from the comfort of your very own home? Well have a sniff of spice and get your headphones! You have GOT to hear this episode of DEATH BY DVD, all about NOW : THAT'S WHAT I CALL DUNE! The sounds of DUNE! NEW EPISODES COMING SOON!HEY, while you're still here.. have you heard...DEATH BY DVD PRESENTS : WHO SHOT HANK? The first of its kind (On this show, at least) an all original narrative audio drama exploring the murder of this shows very host, HANK THE WORLDS GREATEST! Explore WHO SHOT HANK, starting with the MURDER!  A Death By DVD New Year Mystery  WHO SHOT HANK : PART ONE  WHO SHOT HANK : PART TWO  WHO SHOT HANK : PART THREE  WHO SHOT HANK : PART FOUR  WHO SHOT HANK PART 5 : THE BEGINNING OF THE END WHO SHOT HANK PART 6 THE FINALE : EXEUNT OMNES   The Death By DVD SENTINEL remix theme by LINUS FITNESS-CENTRE

christmas love halloween movies donald trump happy new year murder fun podcasting horror spirituality humor star trek dune scream ghostbusters true crime dracula frankenstein new year's eve sting horror movies christmas story mummy cannes spice werewolf david lynch twilight zone horror stories life and death krampus william shatner nye lancaster scary stories macdonald halloween kills suspense movie reviews spock zendaya john wayne denis villeneuve murder mysteries norm macdonald shudder christopher walken jason momoa swamp thing swimmers wolfman black christmas quantum leap yule horror films patrick stewart american psycho westerns captain kirk frank herbert tcm werner herzog audio drama phantasm herzog george a romero roger ebert josh brolin leonard nimoy true crime podcasts apocalypse now reservoir dogs roger corman thrillers movie podcast criterion christian slater giallo hunchback scream queens universal monsters mystery science theater troma ryan seacrest blue velvet boris karloff grindhouse taki film podcast munchies phan maggots gene roddenberry drive in movies milligan horror podcasts alamo drafthouse rod serling seasons greetings fangoria tall man classic movies christmas podcast arrakis keith david monster movies podernfamily lucio fulci harry dean stanton trekkies alejandro jodorowsky severin classic horror bob clark patty hearst brad dourif christmas horror jim breuer lloyd kaufman burt lancaster deep red joe bob briggs gorn fade to black stockwell diana prince john harrison holiday horror rare exports turner classic movies new year's evil sean young maggie rogers rudy ray moore movie critics don coscarelli rue morgue elia kazan cult movies star trek the original series dean stockwell sydney pollack video nasties film discussions spiritual podcast linnea quigley halloween podcast star trek vi alain delon 80shorror vinegar syndrome vampira biro movie show star trek movies hss indie horror frank henenlotter fremen clement clarke moore ukpodcast twas the night before christmas moviecast black magick cult film indiepodcast french films joe bob italian horror atreides david gregory 42nd street scary christmas horror hosts symbionese liberation army movie review podcast horrorcore horror movie podcast mystery podcast john cheever bene gesserit cheever gialli star trek podcast angus scrimm coscarelli night birds british horror irish podcasts nekromantik brian herbert 90s horror joseph losey harkonnen severin films hanksgiving underground podcast khan noonien singh garf dennis christopher house atreides jose ferrer sci fi podcast id channel reggie bannister german podcast christine chubbuck we wish you a merry christmas frank perry john bloom cult cinema humor podcast horrorcast exploitation films stephen bissette duncan idaho brad henderson mike baldwin phans scripted podcast cult horror xmas podcast intervision stark trek forgotten films tarantino star trek science fiction podcast baron harkonnen unearthed films andy milligan steve bissette 1980s movies monstervision john amplas gurney halleck andrew prine scary stories podcast stephen biro ornithopter best movie podcast critic podcast samantha phillips grindhouse releasing graveyard carz witchraft horrorpod hemi cuda manny serrano best horror podcast
Pod Emperor of Dune
Season 6 Episode 16: For I Carry Lampadas

Pod Emperor of Dune

Play Episode Listen Later Aug 8, 2022 55:47


In this episode, we take a look at chapters thirty-nine through forty of Chapterhouse: Dune, in which Odrade makes what she expects to be her final farewells to Chapterhouse and the Sisterhood as she journeys to her meeting with the Honored Matres, the Mother Superior's favorite pilot Clairby makes an unexpected appearance as the cyborg pilot for the trip to Junction, Miles oversees a devastatingly effective attack on Gammu, and Murbella intervenes in order to ensure that the Bene Gesserit's forces honor ancient agreements and take in the refugees from Rebecca's group - finally giving the wild Reverend Mother the chance to return the millions of memories from Lampadas that Lucilla had entrusted to her.

Cybernation Uncensored
DUNE 2D20 - team Witches - season 1 - session 2 - GM Rob Mulligan

Cybernation Uncensored

Play Episode Listen Later Jul 26, 2022 147:03


This is our monthly DUNE 2D20 live stream from our twitch channel! We play the DUNE 2D20 TTRPG by Modiphius Entertainment on the last Wednesday of every month (with some exceptions) so please join us and contribute ideas to the chat! Our team of Bene Gesserit is a special task force working directly for the Reverend Mother! They help run a house to keep up relations and a front to operate and carry out missions for the Reverend Mother behind the scenes. They live on Arrakis (DUNE) and walk the fine line between the Harkonnen brutal control over the planet and Arrakis' brutal environments! Join us and watch our team of witches progress and evolve in the world of DUNE! Join us! Calling all game masters, players, edgerunners, choombas, wastelanders, vault dwellers, spice traders & space folders! We have a very active community for Cyberpunk, Fallout, Dune & more! If you're looking to join a game, run a game, network, learn something new, contribute an idea, chat or just hang out, we have the home for you! Check out the ttrpg related options below and be sure to say hello! https://discord.gg/VJv4FPC https://www.twitch.tv/cybernationuncensored https://twitter.com/CNUncensored https://www.patreon.com/CybernationUncensored https://www.youtube.com/cybernationuncensored/join https://www.instagram.com/cybernationuncensored/ https://www.facebook.com/CyberNationUncensored https://www.facebook.com/groups/2951164338265802 Explore our website! https://www.CybernationUncensored.com/ We're a brand dedicated to everything and anything Cyberpunk, dystopian and scifi! We stream live Cyberpunk RED, 2020, Fallout 2D20 & Dune 2D20 gameplay, a Game Master Tips series, Deep Dive series, Night City Live series and a GM Round Table series on the Cybernation Uncensored youtube and twitch channels! We discuss everything and anything Cyberpunk, including but not limited to 2020, RED, 2077, fallout & dune on our Cybernation Uncensored podcast! We also have a Cybernation Uncensored community blog, discord and group! Join us and let's network and have fun! We have a passion for creating Cyberpunk genre content and would really appreciate your support! Sound & music by Syrinscape https://syrinscape.com/ Because Epic Games Need Epic Sound Complete list of credits here: #dune #dune2d20 #ttrpg --- Support this podcast: https://anchor.fm/cybernationuncensored/support

Cybernation Uncensored
DUNE 2D20 - team Witches - season 1 - session 1 - GM Rob Mulligan

Cybernation Uncensored

Play Episode Listen Later Jul 21, 2022 207:43


This is our monthly DUNE 2D20 live stream from our twitch channel! We play the DUNE 2D20 TTRPG by Modiphius Entertainment on the last Wednesday of every month (with some exceptions) so please join us and contribute ideas to the chat! Our team of Bene Gesserit is a special task force working directly for the Reverend Mother! They help run a house to keep up relations and a front to operate and carry out missions for the Reverend Mother behind the scenes. They live on Arrakis (DUNE) and walk the fine line between the Harkonnen brutal control over the planet and Arrakis' brutal environments! Join us and watch our team of witches progress and evolve in the world of DUNE! Join us! Calling all game masters, players, edgerunners, choombas, wastelanders, vault dwellers, spice traders & space folders! We have a very active community for Cyberpunk, Fallout, Dune & more! If you're looking to join a game, run a game, network, learn something new, contribute an idea, chat or just hang out, we have the home for you! Check out the ttrpg related options below and be sure to say hello! https://discord.gg/VJv4FPC https://www.twitch.tv/cybernationuncensored https://twitter.com/CNUncensored https://www.patreon.com/CybernationUncensored https://www.youtube.com/cybernationuncensored/join https://www.instagram.com/cybernationuncensored/ https://www.facebook.com/CyberNationUncensored https://www.facebook.com/groups/2951164338265802 Explore our website! https://www.CybernationUncensored.com/ We're a brand dedicated to everything and anything Cyberpunk, dystopian and scifi! We stream live Cyberpunk RED, 2020, Fallout 2D20 & Dune 2D20 gameplay, a Game Master Tips series, Deep Dive series, Night City Live series and a GM Round Table series on the Cybernation Uncensored youtube and twitch channels! We discuss everything and anything Cyberpunk, including but not limited to 2020, RED, 2077, fallout & dune on our Cybernation Uncensored podcast! We also have a Cybernation Uncensored community blog, discord and group! Join us and let's network and have fun! We have a passion for creating Cyberpunk genre content and would really appreciate your support! Sound & music by Syrinscape https://syrinscape.com/ Because Epic Games Need Epic Sound Complete list of credits here: #dune #2d20 #ttrpg --- Support this podcast: https://anchor.fm/cybernationuncensored/support

Cybernation Uncensored
DUNE 2D20 - team Witches - session 0 - GM Rob Mulligan

Cybernation Uncensored

Play Episode Listen Later Jul 17, 2022 122:09


This is our monthly DUNE 2D20 live stream from our twitch channel! We play the DUNE 2D20 TTRPG by Modiphius Entertainment on the last Wednesday of every month (with some exceptions) so please join us and contribute ideas to the chat! Our team of Bene Gesserit is a special task force working directly for the Reverend Mother! They help run a house to keep up relations and a front to operate and carry out missions for the Reverend Mother behind the scenes. They live on Arrakis (DUNE) and walk the fine line between the Harkonnen brutal control over the planet and Arrakis' brutal environments! Join us and watch our team of witches progress and evolve in the world of DUNE! Join us! Calling all game masters, players, edgerunners, choombas, wastelanders, vault dwellers, spice traders & space folders! We have a very active community for Cyberpunk, Fallout, Dune & more! If you're looking to join a game, run a game, network, learn something new, contribute an idea, chat or just hang out, we have the home for you! Check out the ttrpg related options below and be sure to say hello! https://discord.gg/VJv4FPC https://www.twitch.tv/cybernationuncensored https://twitter.com/CNUncensored https://www.patreon.com/CybernationUncensored https://www.youtube.com/cybernationuncensored/join https://www.instagram.com/cybernationuncensored/ https://www.facebook.com/CyberNationUncensored https://www.facebook.com/groups/2951164338265802 Explore our website! https://www.CybernationUncensored.com/ We're a brand dedicated to everything and anything Cyberpunk, dystopian and scifi! We stream live Cyberpunk RED, 2020, Fallout 2D20 & Dune 2D20 gameplay, a Game Master Tips series, Deep Dive series, Night City Live series and a GM Round Table series on the Cybernation Uncensored youtube and twitch channels! We discuss everything and anything Cyberpunk, including but not limited to 2020, RED, 2077, fallout & dune on our Cybernation Uncensored podcast! We also have a Cybernation Uncensored community blog, discord and group! Join us and let's network and have fun! We have a passion for creating Cyberpunk genre content and would really appreciate your support! Sound & music by Syrinscape https://syrinscape.com/ Because Epic Games Need Epic Sound Complete list of credits here: #dune #dune2d20 #ttrpg --- Support this podcast: https://anchor.fm/cybernationuncensored/support

Pod Emperor of Dune
Season 6 Episode 9: Who Could Love a Witch?

Pod Emperor of Dune

Play Episode Listen Later Jun 20, 2022 64:42


In this episode, we take a look at chapters twenty-two through twenty-four of Chapterhouse: Dune, in which Odrade procrastinates on her responsibilities as she prepares to finally head to the desert to speak with Sheeana, Rebecca's people on Gammu are scattered and both she and the Rabbi are forced into hiding by agents of the Honored Matres, Murbella struggles to reconcile her desire to be a Reverend Mother of the Bene Gesserit with the love for Duncan that she will be expected to give up, and Duncan strives to construct a Mentat revelation from various conversations with Murbella and Odrade - including an odd encounter where Odrade burst into his room late at night to wax philosophical about the van Gogh painting she's weirdly obsessed with and convinced says something profound about humanity.

Pod Emperor of Dune
Season 6 Episode 8: Consequences

Pod Emperor of Dune

Play Episode Listen Later Jun 13, 2022 69:27


In this episode, we take a look at chapters nineteen through twenty-one of Chapterhouse: Dune, in which the Mother Superior's leadership is called into question by the Sisterhood, Duncan struggles with how to unlock the Miles ghola's memories in a less-traumatic way, both Murbella and Duncan struggle in their own ways with how she is changing on her long journey from defiant Honored Matre prisoner to willing Bene Gesserit devotee, and Duncan has an unsettling revelation about the mysterious elderly couple in his visions - raising questions of whether they might be powerful allies against or even worse enemies than their foes the Honored Matres.

Pod Emperor of Dune
Season 6 Episode 6: Real Boats Rock

Pod Emperor of Dune

Play Episode Listen Later May 23, 2022 73:20


In this episode, we take a look at chapters thirteen through fifteen of Chapterhouse: Dune, in which the Mother Superior has dinner in the Chapterhouse dining hall and meets a promising acolyte named Streggi, Murbella has the startling revelation that she sincerely wants to become a Bene Gesserit, Odrade and her advisors conduct an inspection of various aspects of Central, and she decides to reveal to them that her plan is to immediately recover the original Miles Teg's memories in his child ghola…which we can only hope is a less traumatic experience than it was for Duncan, though that seems unlikely.

Comic Talk Today
COMIC TALK TODAY COMIC TALK HEADLINES FOR May 18TH, 2022 | Welcome Back NERDS!!

Comic Talk Today

Play Episode Listen Later May 19, 2022 46:25


 It's time for the Comic Talk Headlines with Generally Nerdy! 2 weeks off means LOTS of catching up to do. Lets get crackin'.Tune in Wednesdays for the regular show and Saturdays for the re-post of the Friday night LIVE SHOW. Plus, don't forget to subscribe for more fresh content.     TV/StreamingFollow-ups/CorrectionsThe Boys Spinoff - The spinoff found its first lead in Jaz Sinclair. Sinclair, best known for playing Rosalind in Chilling Adventures of Sabrina, will headline the series. She will play a college student and superhero named Marie. Also cast was Lizze Broadway, who plays another college student/supe named Emma. Maddie Phillips and Chance Perdomo will appear as well.https://deadline.com/2021/03/the-boys-spinoff-jaz-sinclair-cast-marie-1234712395/ Dune: Sisterhood - Diane Ademu-John will serve as showrunner on the series. In addition, Legendary has shared that Johan Renck will direct the first two episodes as well as executive produce the show. The show will serve as a prequel to the films. Set 10,000 years before the ascension of Paul Atreides, Dune: The Sisterhood follows the Harkonnen Sisters as they combat forces that threaten the future of humankind, and establish the fabled sect known as the Bene Gesserit. https://variety.com/2021/tv/news/dune-tv-series-hbo-max-showrunner-diane-ademu-john-1235024854/ Mayfair Witches - Jack Huston cast as Lasher. The White Lotus‘s Alexandra Daddario will also star in the series. According to Variety, which broke the news, Daddario plays Rowan “a brilliant doctor who grapples with her fate as the heir to a family of powerful witches.” And she'll star opposite Harry Hamlin. It's a return to AMC for Hamlin, who earned an Emmy nomination for his recurring role as Jim Cutler on Mad Men. The L.A. Law actor will play family patriarch Cortland Mayfair, who Deadline describes as someone “with a voracious appetite for more money, more power and more life.” Also joining the cast, per Deadline, are Tongayi Chirisa as Citroen; Annabeth Gish as Diedre; Beth Grant as Carlotta; Erica Gimpel as Ellie; and Jen Richards as Jojo. https://nerdist.com/article/anne-rice-mayfair-witches-tv-show-coming-to-amc/ Cobra Kai - https://youtu.be/Wrmx6gc0a8I Sept 6 season 5Dr Who - Cast next Doctor in Ncuti Gatwa from Sex Education.Black Mirror - Season 6 only 3 episodes, but each will be “feature length.”  https://variety.com/2022/tv/global/black-mirror-season-6-netflix-1235266891/ Cancellations - Batwoman, Space Force, Legacies, MODOK, NaomiQuantum Leap - Reboot Series moving forward at NBC. Still no Bakula. https://cosmicbook.news/quantum-leap-reboot-nbc Komidogu - https://youtu.be/6TalpEU4SzU Andrew Bowen Johnny Cage voice actor.TrailersMystery Inc. - https://youtu.be/dVrYAkeFVeY Westworld - https://youtu.be/_-0MwZPWKD4 season 4 June 26The Boys - https://youtu.be/K-8VYKUZYiw season 3 June 3SuggestsMoviesFollow-ups/CorrectionsFast x - New director Louis Leterrier https://variety.com/2022/film/news/fast-x-director-louis-leterrier-justin-lin-1235254657/ Dune Pt 2 - Christopher Walken joins other reported new Dune: Part Two cast members Florence Pugh and Austin Butler. Rumors state Walken will portray Emperor Shaddam IV, Florence Pugh will portray his daugher Irulan, and Austin Butler will take on the role of Feyd-Rautha Harkonnen, the Baron's nephew and heir.TrailersAvatar: The Way of Water - https://youtu.be/blXjuUn2HsQ Hustle - https://youtu.be/nM4iy0reaCA Spinal TapSequel after 40 yearshttps://nerdist.com/article/this-is-spinal-tap-sequel-movie-rob-reiner-christopher-guest-michael-mckean-harry-shearer/ SuggestsRumor MillConfirmations/RefutationsNew SourcesMODOK - Jim Carrey to play the live-action version of the character.Fantastic Four - New source calls John Krasinski for Mr. Fantastic. Jack Ryan series is done on Prime. ALSO said to be DIRECTING the film.Marvel HalloweenMan-thing will reportedly show up.The Batman 2Clayface the rumored Big Bad for the film.You can support this show by visiting our merch store, or by leaving us an Apple Podcasts review.

Nerdy Legion Podcast Network
COMIC TALK TODAY: COMIC TALK TODAY COMIC TALK HEADLINES FOR MAY 18TH, 2022 | WELCOME BACK NERDS!!

Nerdy Legion Podcast Network

Play Episode Listen Later May 19, 2022 46:25


 It's time for the Comic Talk Headlines with Generally Nerdy! 2 weeks off means LOTS of catching up to do. Lets get crackin'.Tune in Wednesdays for the regular show and Saturdays for the re-post of the Friday night LIVE SHOW. Plus, don't forget to subscribe for more fresh content.     TV/StreamingFollow-ups/CorrectionsThe Boys Spinoff - The spinoff found its first lead in Jaz Sinclair. Sinclair, best known for playing Rosalind in Chilling Adventures of Sabrina, will headline the series. She will play a college student and superhero named Marie. Also cast was Lizze Broadway, who plays another college student/supe named Emma. Maddie Phillips and Chance Perdomo will appear as well.https://deadline.com/2021/03/the-boys-spinoff-jaz-sinclair-cast-marie-1234712395/ Dune: Sisterhood - Diane Ademu-John will serve as showrunner on the series. In addition, Legendary has shared that Johan Renck will direct the first two episodes as well as executive produce the show. The show will serve as a prequel to the films. Set 10,000 years before the ascension of Paul Atreides, Dune: The Sisterhood follows the Harkonnen Sisters as they combat forces that threaten the future of humankind, and establish the fabled sect known as the Bene Gesserit. https://variety.com/2021/tv/news/dune-tv-series-hbo-max-showrunner-diane-ademu-john-1235024854/ Mayfair Witches - Jack Huston cast as Lasher. The White Lotus‘s Alexandra Daddario will also star in the series. According to Variety, which broke the news, Daddario plays Rowan “a brilliant doctor who grapples with her fate as the heir to a family of powerful witches.” And she'll star opposite Harry Hamlin. It's a return to AMC for Hamlin, who earned an Emmy nomination for his recurring role as Jim Cutler on Mad Men. The L.A. Law actor will play family patriarch Cortland Mayfair, who Deadline describes as someone “with a voracious appetite for more money, more power and more life.” Also joining the cast, per Deadline, are Tongayi Chirisa as Citroen; Annabeth Gish as Diedre; Beth Grant as Carlotta; Erica Gimpel as Ellie; and Jen Richards as Jojo. https://nerdist.com/article/anne-rice-mayfair-witches-tv-show-coming-to-amc/ Cobra Kai - https://youtu.be/Wrmx6gc0a8I Sept 6 season 5Dr Who - Cast next Doctor in Ncuti Gatwa from Sex Education.Black Mirror - Season 6 only 3 episodes, but each will be “feature length.”  https://variety.com/2022/tv/global/black-mirror-season-6-netflix-1235266891/ Cancellations - Batwoman, Space Force, Legacies, MODOK, NaomiQuantum Leap - Reboot Series moving forward at NBC. Still no Bakula. https://cosmicbook.news/quantum-leap-reboot-nbc Komidogu - https://youtu.be/6TalpEU4SzU Andrew Bowen Johnny Cage voice actor.TrailersMystery Inc. - https://youtu.be/dVrYAkeFVeY Westworld - https://youtu.be/_-0MwZPWKD4 season 4 June 26The Boys - https://youtu.be/K-8VYKUZYiw season 3 June 3SuggestsMoviesFollow-ups/CorrectionsFast x - New director Louis Leterrier https://variety.com/2022/film/news/fast-x-director-louis-leterrier-justin-lin-1235254657/ Dune Pt 2 - Christopher Walken joins other reported new Dune: Part Two cast members Florence Pugh and Austin Butler. Rumors state Walken will portray Emperor Shaddam IV, Florence Pugh will portray his daugher Irulan, and Austin Butler will take on the role of Feyd-Rautha Harkonnen, the Baron's nephew and heir.TrailersAvatar: The Way of Water - https://youtu.be/blXjuUn2HsQ Hustle - https://youtu.be/nM4iy0reaCA Spinal TapSequel after 40 yearshttps://nerdist.com/article/this-is-spinal-tap-sequel-movie-rob-reiner-christopher-guest-michael-mckean-harry-shearer/ SuggestsRumor MillConfirmations/RefutationsNew SourcesMODOK - Jim Carrey to play the live-action version of the character.Fantastic Four - New source calls John Krasinski for Mr. Fantastic. Jack Ryan series is done on Prime. ALSO said to be DIRECTING the film.Marvel HalloweenMan-thing will reportedly show up.The Batman 2Clayface the rumored Big Bad for the film.You can support this show by visiting our merch store, or by leaving us an Apple Podcasts review.

The No Film School Podcast
Learn Directly From these 2021 Academy Award Filmmakers

The No Film School Podcast

Play Episode Listen Later Mar 25, 2022 71:29


The Oscar Special Edition Mashup Academy Awards Extravaganza featuring a plethora of ridiculously talented folks responsible for creating Dune, Nightmare Alley, Licorice Pizza, No Time Die, Belfast… In this episode, we talk about… Editing choices in Licorice Pizza and knowing when you've got it right  Navigating different directors and working with Paul Thomas Anderson  Sir Kenneth Branagh explains why Belfast is filmed from the perspective of a child Sir Kenneth's inspiration and the emotional truth of his family's experience   Nightmare Alley's artistic influences and how it's an original noir vs. an artifact or art movie  Tapping into 13 year old Denis Villeneuve to create the newest version of Dune Joe Walker and the challenge of cutting a film that stays true to the original 600+ page story    Greig Fraser and what it was like being trusted as the DP for Dune   Chris Corbould's Insight to shooting No Time to Die on film vs. preparing scenes for IMAX   Camera testing and approaching different angles for so many different actors How Tamara Deverell's research and Luis Sequeria's costumes made Nightmare Alley a time machine   Theo Green and Mark Mangini and the intricate process of creating languages, sound, and the Bene Gesserit voice for Dune     Links to Resources:  https://www.nofilmschool.com/money-survey Find No Film School everywhere: On the Web https://nofilmschool.com/   Facebook  https://www.facebook.com/nofilmschool   Twitter  https://twitter.com/nofilmschool   YouTube  https://www.youtube.com/user/nofilmschool  Instagram https://www.instagram.com/nofilmschool   Get your questions answered on the podcast by emailing editor@nofilmschool.com! Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

The No Film School Podcast
Dune: A Masterclass in Bringing a World to Life Through Sound

The No Film School Podcast

Play Episode Listen Later Mar 22, 2022 62:30


Mark Mangini and Theo Green dive into the intricate layers of building the sound for Dune and how they helped create a science-fiction universe grounded in reality… In this episode, we talk about… Getting the Blade Runner band back together  What it was like experiencing sand dunes for the first time   Running reconnaissance for sound team members and resources The multiple layers of editing production sound and actors' dialogue  Creating the structure of language and sound palette for Dune  The process of building the ancestral skill of the Bene Gesserit voice  Beauty of discovery and finding balances for clouds of voices  Documentary realism and a universe that we acoustically recognize  Creating 3200 bespoke sounds to achieve analog reality Thematic approach to universe building and communication  How worm vocalizations were born and developed   Links to Resources:  Previous Mark Mangini Episode: https://megaphone.link/NNLLC2924908228 Episode with Greig Fraser and Joe Walker (dp and editor of Dune) https://megaphone.link/BLU5444028269 Find No Film School everywhere: On the Web https://nofilmschool.com/   Facebook  https://www.facebook.com/nofilmschool   Twitter  https://twitter.com/nofilmschool   YouTube  https://www.youtube.com/user/nofilmschool  Instagram https://www.instagram.com/nofilmschool   Get your questions answered on the podcast by emailing editor@nofilmschool.com! Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices