Podcasts about Sesto

  • 225PODCASTS
  • 348EPISODES
  • 31mAVG DURATION
  • 1EPISODE EVERY OTHER WEEK
  • Jan 4, 2023LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about Sesto

Latest podcast episodes about Sesto

Vai zini?
Vai zini, cik graujošas sekas uz Emīla Dārziņa dzīvi atstāja apvainojums plaģiātismā?

Vai zini?

Play Episode Listen Later Jan 4, 2023 7:00


Stāsta komponists Imants Zemzaris Vai zini par tā saukto plaģiāta lietu, kas gluži kā smaga ēna uzgūla Emīla Dārziņa jau tā īsās dzīves pēdējiem gadiem? 1908. gada sākumā Pāvuls Jurjāns presē publicēja kritiku, kurā apvainoja Emīlu Dārziņu plaģiātismā. Proti, pēc Jurjāna domām Dārziņa simfoniskā dzeja "Vientuļā priede" pārāk līdzinoties Žana Sibēliusa orķestra sacerējumam "Tuonelas gulbis". Vai Dārziņš, nebūdams dzirdējis Sibēliusa darbu, bija apzadzies? Dārziņš vēlējās šajā jautājumā iegūt principiālu un publisku skaidrību, tādēļ lūdza Aleksandru Glazunovu, neapšaubāmu Eiropas mūzikas autoritāti, dot savu vērtējumu. Pēdējais, salīdzinājis abas partitūras, neatrada Dārziņa opusā "plaģiāta saturu". Oponējot saviem kritizētājiem, Dārziņš 1908. gada 4. februāra "Rīgas Avīzē" raksta: "Ka iesācēji komponisti arvien mēdz atrasties zem svešiem iespaidiem, ir veca, pazīstama lieta. Bēthovens savās pirmajās kompozīcijās stāvēja zem Mocarta iespaida, Vāgners - zem Meierbēra, daži no jaunākās krievu skolas komponistiem raksta pilnīgi Šopēna manierē utt. Piemēru bez gala. Ja nu manā "Priedē" ir izmanāms Sibēliusa "Gulbja" iespaids, tad tur nav ko brīnīties, ja ievēro, ka viņa ir tikai mana otrā orķestra kompozīcija, rakstīta jau pustreša gada." Plašajā apcerē par Jāzepu Vītolu, Dārziņš zemsvītras piezīmē sniedz savu ieskatu par muzikālajām "zādzībām" vispār. Viņš paskaidro, ka neliela motīvu un melodisku paņēmienu sakrišana mūzikas vēsturē nav nekas rets un ir arvien nejaušības rezultāts, jo diviem komponistiem tiešām var ieskanēties galvā viena un tā pati muzikālā doma. Mūzikas vēsturē šādu piemēru ir diezgan. Seko piemērs, kur četras taktis gara tēma sakrīt veseliem četriem dažādu nāciju komponistiem. Somu mūzikas milzis Sibēliuss bija versmainas un stihiskas dabas. Bez tam 1908. gads iezīmēja viņa dzīvē krīzi. Tā gada aprīlī/maijā ārsti konstatēja Sibēliusam kakla audzēju. Tika izdarīta operācija Vācijā. Domājams, tādā visai labilā un turklāt Pāvula Jurjāna uzkūdītā gara noskaņojumā tika rakstīta atbildes vēstule. Tā varēja būt mirkļa reakcija, un, pilnīgi iespējams, nākamajā dienā Sibēliuss šo gadījuma saraksti jau bija aizmirsis. Pienāca Sibēliusa atbilde. Tās teksts: "Jepennē, Somijā, 1908. gada 10. maijā. Ļoti godāts kungs! Ir pārāk nepārprotams, ka Dārziņa kgs ir darinājis savu "Priedi" zem mana gulbja iespaida. Mūziķi, kuri apgalvo pretējo, ir estētiski nekulturāli cilvēki. Tā kā Dārziņa kgs ir pilnīgs diletants, tad vārds "plaģiāts" būs gan drusku par skarbu. Tomēr es atrodu, ka Jums pret katru apvainojumu par neslavas celšanu jāprotestē uz stingrāko. Jūsu kā kritiķa pienākums bija tā rakstīt, taisni tā, kā Jūs esat rakstījuši. Augstcienībā - Jūsu padevīgais Žans Sibēliuss" Dārziņam Sibēliusa atbilde izšķīra "būt vai nebūt" jautājumu par - NEBŪT. Viņš iznīcināja gan "Vientuļo priedi", gan visus savus pārējos orķestra sacerējumus - Lirisko fantāziju, Mazo svītu un "Melanholisko valsi". Pēdējo pēc orķestra balsīm vēlāk atjaunoja Artūrs Bobkovics. Sibēliusa vērtējums "diletants" Dārziņam nozīmēja šķēpa trāpījumu Ahileja papēdī. Trūkuma dēļ nepabeigtā komponista izglītība Pēterpils konservatorijā bija viens no faktoriem, kas jo dienas, jo dziļāk lauza komponista garu. Tā bija daļa no viņam fatāli sekojošās "tumšās ēnas", par kuru raksta Jānis Zālītis. Allaž sajuzdams lielo parādu pret sava talanta izveidi, Dārziņš līdz pat mūža beigām intensīvi izglītojās pašmācības ceļā. Izrakstīja, pasūtīja, pirka jaunizdotās partitūras. Kā komponists un kritiķis bija nemitīgā jaunās orķestra mūzikas izpētes procesā. Par novitātēm diskutēja gan ar kolēģiem, gan - Jūrmalas koncerta starpbrīdī tete a tete- ar izcilo viesdiriģentu Georgu Šnēfogtu. Regulāri lasīja Le courrier musical, Signal für die musikalische Welt un citus izdevumus. No galvas spēlēja Čaikovska Sesto simfoniju, kuru ārkārtīgi mīlēja, atzīstami izpildīja Skrjabina Poeme satanique. Atsevišķā burtnīcā bija izrakstījis Skrjabina orķestra darbu harmoniskos atrisinājumus - tā liecina Jānis Zālītis. "Priede ir tikai simbols…" Jā, priede bija simbols gan Dārziņam, gan Sibēliusam. Jo viņiem abiem piemita gara staltums, nespēja muguru liekt. Un tādēļ viņu abu epizodiskā neklātienes satikšanās vai, pareizāk sakot - nesatikšanās… Kaut Rīgu no Helsinkiem šķir vien kādi 400 kilometri, pa vidu viena jūra un vienu svina mākoņu atspulgs tajā, vienas priedes… Un vai ne tāpēc viens "englišhorns" un vijoļu divisi "Priedē" un "Gulbī"?... 1932. gadā pēc Somijas Radio ielūguma kā diriģents un latviešu mūzikas propagandētājs Helsinkos viesojās Jānis Mediņš. Viņa sniegumu pa radio noklausījās Sibēliuss. Pēc koncerta lielmeistars no savas Ainolas, kur pirms tam abi bija tikušies vaigu vaigā, telefonēja Mediņam: esot sajūsmā par milzu soļiem, ko latviešu mūzika spērusi eiropeiskās izteiksmes virzienā, līdz tam neko no tās neesot dzirdējis… Starp citiem mūsu klasiķu opusiem toreiz koncertā skanēja Emīla Dārziņa "Melanholiskais valsis"… Viesojoties Ainolā, Mediņš bija atgādinājis Sibēliusam 24 gadus seno plaģiāta lietu un pastāstījis par Dārziņa un viņa skaņdarba traģisko likteni. Un Sibēliuss par dzirdēto esot izteicis patiesu un neviltotu nožēlu…  

Ecovicentino.it - AudioNotizie
Serie C: uno straripante L.R. Vicenza travolge la Pro Sesto, Stoppa e Greco sugli scudi. Top&Flop biancorossi

Ecovicentino.it - AudioNotizie

Play Episode Listen Later Dec 24, 2022 1:00


Con un netto 1-4 il Lane espugna lo stadio Breda grazie alla miglior prestazione della stagione. Biancorossi in 10 per oltre un tempo per l'espulsione di Pasini. In gol Stoppa, tripletta, e Rolfini

Ecovicentino.it - AudioNotizie
Serie C: un L.R. Vicenza rimaneggiato affronta la prima della classe, imbattuta dal 16 ottobre. Tutti i numeri della Pro Sesto

Ecovicentino.it - AudioNotizie

Play Episode Listen Later Dec 22, 2022 1:38


Il Lane sarà impegnato domani, 23 dicembre, nella difficile trasferta contro la prima della classe. I lombardi non perdono un match dal 16 ottobre scorso

Commento al Vangelo di don Nicola
Sia fatta in me la volontà di Dio (Lc 1,26-38)

Commento al Vangelo di don Nicola

Play Episode Listen Later Dec 20, 2022 8:04


Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.

Il cacciatore di libri
"Sono felice, dove ho sbagliato?" di Diego De Silva e consigli per gli acquisti natalizi

Il cacciatore di libri

Play Episode Listen Later Dec 17, 2022


Sesto romanzo di Diego De Silva con protagonista l'avvocato Malinconico, "avvocato non di grido, ma di gemito" che ha ispirato anche la serie tv Rai "Malinconico, avvocato d'insuccesso". In "Sono felice, dove ho sbagliato?" (Einaudi) Malinconico riceve una strana richiesta dalla sua compagna Veronica: aiutare la sua amica Maria Egizia a fare una class action per inflecità amorosa. Una causa che risulta surreale anche allo stesso Vincenzo Malinconico, non tanto per ragioni giuridiche quanto per motivazioni filosofiche, perché per l'avvocato il dolore non è risarcibile. Nella seconda parte, come sempre prima delle festività, una serie di consigli per l'acquisto di libri per tutti i gusti: - "Tasmania" di Paolo Giordano (Einaudi) - "Fuoco" di Enrico Pandiani (Rizzoli) - "Gae Aulenti - Riflessioni e pensieri sull'architetto geniale" di Annarita Briganti (Cairo) - "La Sibilla - Vita di Joyce Lussu" di Silvia Ballestra (Laterza) - "No sleep till Shengal" di Zerocalcare (BaoPublishing) - "Buone notizie per gli amici. Breve corso sovversivo su Gesù e i vangeli" di Davide Mosca (Utet) - "Il Piero o La ricerca di una felicità" di Simone Tempia, con le illustrazioni di Marco Paolini (Rizzoli Lizard) - "La scienza delle pulizie - La chimica del detersivo e della candeggina e le bufale sul bicarbonato" di Dario Bressanini (Gribaudo) - "#BeingYoung. Il mondo è nostro" di Linn Skåber con illustrazioni si Lisa Aisato (Giunti - traduz. Lucia Barni) - "Pony - R. J. Palacio" (Giunti - traduzione di Mario Sala Gallini) - "L'incanto del buio - Racconto di natale" testo di Francesca Scotti e illustrazioni di Claudia Palmarucci (Orecchio acerbo)

Radio Rossonera
ICONIC MOMENTS 2022: CAMPIONI D'ITALIA! - Ep. 6

Radio Rossonera

Play Episode Listen Later Dec 14, 2022 7:04


Sesto momento iconico, forse il più iconico, di questo 2022 del Milan! Siamo Campioni D'Italia! Rivivi con noi Sassuolo-Milan e la vittoria del 19° scudetto!

RadioPNR
Derthona al sesto risultato utile di fila: con Brocks, l'allenatore Chezzi

RadioPNR

Play Episode Listen Later Nov 28, 2022 12:04


Continua la striscia positiva, con 2 pareggi nelle ultime due gare casalinghe. il commento del tecnico, le ipotesi di mercato, le prospettive, nello spazio condotto da Stefano Brocks (lun-ven 16-18).

Il meglio di Anna Pettinelli e Sergio Friscia
Sesto Fiorentino: ecco come funziona l'albero di Natale (a gettoni)

Il meglio di Anna Pettinelli e Sergio Friscia

Play Episode Listen Later Nov 25, 2022 3:28


HORECA AUDIO NEWS - Le pillole quotidiane
4344 - L'Italia è il sesto esportatore mondiale di prodotti food&beverage

HORECA AUDIO NEWS - Le pillole quotidiane

Play Episode Listen Later Nov 11, 2022 5:15


Durante l'evento “L'export come driver di crescita per il Food & Beverage. Scenari, strategie e prospettive di sviluppo per il Made in Italy”, promosso da Verallia Italia è stata presentata la relazione “Scenari e prospettive di sviluppo per l'export food&beverage made in Italy” presentata da Emanuele Di Faustino, Responsabile Industria, Retail e Servizi di Nomisma.L'Italia è il sesto esportatore mondiale di prodotti alimentari e bevande (42,3 miliardi di euro nel 2021 che arrivano a 50 se includiamo anche i prodotti agricoli) dopo Usa, Germania, Paesi Bassi, Francia e Brasile. In termini di tendenze è però il Paese europeo che performa meglio sia nel medio periodo (CAGR 2016-2021 del +6,2% contro il +3,8% della Francia e il +2,9% della Germania) che nel 2022. Nei primi 7 mesi del 2022 l'export italiano ha raggiunto un nuovo record: 28,5 miliardi di euro, +21% rispetto al 2021 contro il +15% e +16% messi a segno nel medesimo periodo dai cugini tedeschi e francesi.

Voce delle Chiese
Le eco-comunità si incontrano a Napoli

Voce delle Chiese

Play Episode Listen Later Nov 3, 2022 8:11


Sesto incontro nazionale delle eco-comunità dal 4 al 6 novembre a Napoli, organizzato dalla Glam, Commissione globalizzazione e ambiente della Fcei, Federazione delle chiese evangeliche in Italia. Il titolo dell'incontro, che sarà arricchito da momenti di conferenza e tavole rotonde, è “Piantare un seme”.Ne parliamo con la coordinatrice della Glam, Maria Elena Lacquaniti, che ci ricorda che "questo evento è importante anche perché ci si rivedrà nuovamente in presenza. Vogliamo ricominciare piantando un seme, prenderci cura di ciò che verrà. I frutti che attendiamo possiamo chiamarli come vogliamo: che siano frutti della pace, della transizione ecologica ed energetica, di un rinnovato modo di vivere. Le eco-comunità sono nate nel 2009. Durante l'incontro rilasceremo il diploma di eco-comunità autonoma alla chiesa battista di Civitavecchia, che ha terminato il percorso previsto per la formazione e la consapevolezza di eco-comunità". Programma completo dell'incontro sulla pagina Fb.

Catteland
Sesto senso ed empatia tra le persone

Catteland

Play Episode Listen Later Oct 4, 2022 5:28


Smart City
Il sesto senso delle auto a guida autonoma

Smart City

Play Episode Listen Later Oct 3, 2022


Immaginate di trovarvi a bordo di un'auto senza pilota: l'auto si guida da sé e improvvisamente, senza un'apparente ragione, si blocca. Passa un secondo e da una stradina laterale nascosta alla vista salta fuori a tutta velocità un motorino. L'auto si era bloccata per evitarlo.Lo scenario appena descritto è tutt'altro che improbabile, infatti gli scienziati ci stanno lavorando da un po' e un recente articolo, pubblicato da ricercatori del California Institute of Technology su Nature Photonics, ha descritto una nuova metodologia per spingere ancora un po' più in là questa sorta di "sesto senso", di cui si vogliono dotare i veicoli a guida autonoma affinché siano il più sicuri possibile.Ospite: Francesco Morichetti, Responsabile del Photonic Devices Lab del Politecnico di Milano

Italiano Semplicemente
Rimettere in sesto

Italiano Semplicemente

Play Episode Listen Later Sep 28, 2022 6:14


Vuoi partecipare alla discussione sugli episodi? Vuoi fare tutte le domande che vuoi e avere risposte da Giovanni? Iscriviti all'associazione Italiano Semplicemente. Italianosemplicemente.com/chi-siamo

Vendere Valore
584 Aiuta il cliente a vedere ESS6

Vendere Valore

Play Episode Listen Later Sep 21, 2022 15:56


Come aiutare il cliente a capire cosa deve cambiare (e perché)Sesto episodio della serie dedicata a Elite Sales StrategiesSostienimi nel mio progetto maratone https://crowdfunding.faesmilano.it/projects/le-maratone-di-paolohttps://t.me/paolocorreperilfaesParti anche tu per il percorso #unannodivenderevaloreAcquistalo qui a 52€ per 365 mail https://pugnimalago.it/un-anno-di-vendere-valore/Qui invece puoi acquistare il Journal di Vendere Valore https://www.amazon.it/Journal-Vendere-Valore-Paolo-Pugni/dp/B09TVNS63Z/E qui trovi il volume con i primi 110 messaggi di 1AnnodiVendereValore https://www.amazon.it/dp/B0B45GTTYLSe preferisci la versione e-book https://venderevalore.gumroad.com/l/1AVV110Sostienimi nella mia rincorsa alle maratone https://t.me/paolocorreperilfaesLe serie di VendereValoreLa relazione conta nella vendita (Prendendo spunto da EQ della vendita) https://pugnimalago.it/la-relazione/L'arte della domanda https://pugnimalago.it/artedelladomanda/Per entrare nel gruppo di discussione sulla vendita La compagnia: https://t.me/joinchat/f3f4aMd5rLhkNWY8Il canale Telegram d Vendere Valore è questo https://t.me/venderevaloreI nostri corsi e libri sono disponibili qui http://pugnimalago.it/corsi-vendere-valore/Il corso DISC lo trovate qui, con uno sconto speciale del 20%: https://venderevalore.gumroad.com/l/Zzhfe/PodcastVVLa pagina dedicata all'arte della domanda http://pugnimalago.it/artedelladomanda/- Ecco dove trovi i nostri libri* ”Vendere valore. Il colloquio ideale per guidare il tuo cliente verso maggiori profitti" https://amzn.to/2Z4aseM* Franca Malagò Ragazze diamoci da fare lo trovi qui: https://amzn.to/348KHMt* Vendere valore. Il manifesto e il metodo AIUTAhttps://amzn.to/2L9QZT8* L'arte della domandahttps://amzn.to/3hOQ8XL* Il festival della vendita 2020 https://amzn.to/3cCkDPS* Scopriamo il futuro https://amzn.to/2ZBFPgV* Il servant Lawyer https://amzn.to/3qcQzNZPer iscriversi alla nostra newsletter usate questo link http://pugnimalago.it/newsletter/

Salotto Monogatari
Salotto al Festival - 79° Mostra del cinema di Venezia #6

Salotto Monogatari

Play Episode Listen Later Sep 9, 2022 17:59


Sesto appuntamento con i Salottieri in trasferta al Lido per la 79° Mostra del cinema di Venezia. ARGOMENTI: 0:00 - Trenque Lauquen (Citarella) 5:36 - Blonde (Dominik) 13:01 - Saint Omer (Diop) Partecipanti: Marco Grifò Matteo Arcamone (ospite) Fabrizio Ciavoni (ospite) Davide Colli (ospite) Anchor: https://anchor.fm/salotto-monogatari Spotify: https://open.spotify.com/show/2QtzE9ur6O1qE3XbuqOix0?si=mAN-0CahRl27M5QyxLg4cw Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/it/podcast/salotto-monogatari/id1503331981 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xNmM1ZjZiNC9wb2RjYXN0L3Jzcw== Logo creato da: Massimo Valenti Sigla e post-produzione a cura di: Alessandro Valenti / Simone Malaspina Per il jingle della sigla si ringraziano: Alessandro Corti e Gianluca Nardo

PENDENTE: Rubrica su Cinema, letteratura, fumetto ed esperienze culturali
Come se tutto fosse scritto: The Sixth Sense - Il sesto senso

PENDENTE: Rubrica su Cinema, letteratura, fumetto ed esperienze culturali

Play Episode Listen Later Sep 6, 2022 11:42


Quanto conosciamo per davvero della Vita? Esiste qualcosa che non possiamo e non vogliamo conoscere ma che potrebbe segnare il genere umano? Possediamo per davvero il Libero Arbitrio? E se tutto fosse predestinato? Tutte domande che popolano la bizzarra ed inquietante filmografia del regista e sceneggiatore M. Night Shyamalan. Un cineasta affascinato dall'ignoto che si pone un sacco di domande ma che non rinuncia al divertimento e che crede ciecamente nella potenza visionaria del Cinema. Il primo vero punto di svolta della carriera di Shyamalan e uno dei suoi più grandi successi. Un racconto di fantasmi ma non solo. La storia di un uomo deciso a ricostruire la propria vita ma non solo. La triste vicenda di un bambino e di un dono che non ritiene tale ma non solo. Tutto questo è "The Sixth Sense-Il sesto senso". Ma non solo.

Ecovicentino.it - AudioNotizie
L.R. Vicenza da brividi, Pro Sesto schiantata con punteggio tennistico. Top&Flop

Ecovicentino.it - AudioNotizie

Play Episode Listen Later Sep 4, 2022 2:27


Prima di campionato da urlo per i biancorossi, il 6-1 inflitto ai lombardi riporta entusiasmo dopo la tragica stagione culminata con la retrocessione. Oltre ai due gol del Loco, in rete anche Scarsella, Rolfini, Dalmonte e Jimenez

Quilisma
Costruire il Medioevo

Quilisma

Play Episode Listen Later Aug 28, 2022 29:12


®Sesto ed ultimo degli incontri con il medievista Marco Ferrero alla scoperta a volo d'uccello dei passaggi fondamentali che contribuirono alla costruzione del Medioevo. Dopo esserci addentrati nella conoscenza di Franchi e Longobardi e dopo aver posto attenzione sui Carolingi, che con Carlo Magno, come dinastia, per prima salì sul trono del Sacro romano impero, oggi è la volta dell'Europa come dato di fatto. L'organizzazione data all'Impero da Carlo anche in termini amministrativi, costituì il modello anche dopo la sua morte, reggendo le sorti di  quella larga unione di domini, popoli e culture che di lì a poco avrebbe visto ascendere al trono la dinastia ottoniana con Ottone I (nell'immagine)Prima emissione domenica 3 aprile 2022

RadioPNR
Sesto giorno della Novena in onore della Madonna della Guardia - Omelia di Mons. Guido Marini

RadioPNR

Play Episode Listen Later Aug 26, 2022 19:14


Pubblichiamo l'omelia di Mons. Guido Marini alla Santa Messa nel sesto giorno della Novena in onore della Madonna della Guardia.

Ecovicentino.it - AudioNotizie
Gli assi del parapendio fanno tappa allo Zovo per la Dolomiti Superfly

Ecovicentino.it - AudioNotizie

Play Episode Listen Later Aug 17, 2022 2:45


Il 21 agosto prossimo, gli atleti della Dolomiti Superfly https://www.dolomitisuperfly.com/dovranno firmare il primo turnpoint all'atterraggio dell'ASD Montefalcone Parapendio in localitàZovo di Castelvecchio. E' il primo waypoint della competizione di Hike & Fly più importante almondo del 2022. Essi giungeranno da Levico Terme, per poi rientrare verso nord e attraversare leDolomiti diretti a Sesto di Pusteria.Parteciperà il gotha della disciplina, con tre Campioni del Mondo quali Aaron Durogati (Ita),Christian Maurer (Swi), Maxime Pinot (Fra), e tanti altri atleti di fama mondiale come SimonOberrauner (Aut) , Damien Lacaze (Fra), Markus Anders (Ger), Nicola Donini (Ita), Patrick Von Kanel(Swi), Thomas Matera (Chz), Sepp Inninger (Aut), Michael Gierlach (Pol), Heli Shremps (Aut) ecc .

Stefano117 Warhammer lore in italiano
Audiolibro Warhammer Fantasy ITA I Trollslayer (Lo sventratroll) Gotrek & Felix - cap VI

Stefano117 Warhammer lore in italiano

Play Episode Listen Later Aug 15, 2022 57:10


Sesto capitolo del libro Trollslayer (Lo sventratroll) Gotrek & Felix

Monica Pirozzi | Il Podcast
26. Ottenere il NIE Verde alle Canarie

Monica Pirozzi | Il Podcast

Play Episode Listen Later Aug 12, 2022 8:40


Il NIE Verde è il SESTO e penultimo step per trasferirti a vivere alle Canarie. Si tratta di un documento che attesta la tua iscrizione ufficiale per lungo tempo nei registri degli stranieri in SPAGNA. Nell'episodio ti spiego tutta la procedura per ottenerlo se vuoi vivere alle Canarie come Freelance. Condividi questo episodio sui social con la tua frase preferita

Radio Pirata, la Radio nella Radio
Ospite di Radio Pirata la Radio nella Radio Fabrizio Abbate di Rea Sesto Episodio

Radio Pirata, la Radio nella Radio

Play Episode Listen Later Jul 17, 2022 21:35


Ospite di Radio Pirata la Radio nella Radio Fabrizio Abbate di Rea Sesto Episodio --- Send in a voice message: https://anchor.fm/radiopirata/message

HORECA AUDIO NEWS - Le pillole quotidiane
2448 - MUMAC Academy Talks, Paolo Scimone è il protagonista del sesto episodio

HORECA AUDIO NEWS - Le pillole quotidiane

Play Episode Listen Later Jul 13, 2022 5:27


Oltre 13 anni di esperienza su più di 90 differenti modelli di macchine per tostare il caffè (sia a tamburo che a letto fluido), 16 diverse nazioni (tra Asia, Africa, Europa e Middle East) in cui ha lavorato come consulente per varie torrefazioni, e tanti, tantissimi riconoscimenti. Paolo Scimone, classe 1983, è il protagonista del sesto episodio di MUMAC Academy Talks, il primo format dedicato alle storie dei professionisti del caffè e delle loro esperienze professionali, tecnologiche e di formazione.

Glass In Session ™ Winecast
S10E5: Montefalco Sagrantino: Wine, Birds, & the King of Everything

Glass In Session ™ Winecast

Play Episode Listen Later Jul 8, 2022 17:25


Exploring the wines of Montefalco Sagrantino.  A unique grape, cool birds, and a special growing region, along with a rich history, make this one of the host's favorite wines. Resources from this episode: Books: Wine Grapes: A Complete Guide to 1,368 Vine Varieties, Including Their Origins and Flavours [Kindle Edition], Robinson, J., Harding, J., & Vouillamoz, J. (2013) Websites: Agraria: Montefalco Sagrantino DOCG - Atlante dei Prodotti Tipici, (n.d.) https://www.agraria.org/vini/montefalcosagrantino.htm Biodiversity Library: The Birds of Asia - Saker Falcon, Falco Sacer, Gould, J.  (1850 - 1853) https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/323332 Consorzio Montefalco: https://www.consorziomontefalco.it/ Forbes: Two Italian CEOs Discuss the Joys and Trial of Taming the Sagrantino Wine Grape in Umbria, Thach, L. (29 June 2022) https://www.forbes.com/sites/lizthach/2022/06/29/two-italian-ceos-discuss-the-joys-and-trials-of-taming-the-sagrantino-wine-grape-in-umbria/?sh=4eb3d26d1292 Italian Wine Central: Montefalco Sagrantino DOCG, (n.d.) https://italianwinecentral.com/denomination/montefalco-sagrantino-docg/ Italian Wine Chronicle: The Rise of Montefalco Sagrantino DOCG, Sesto, R. (26 January 2017) https://www.italianwinechronicle.com/rise-montefalco-sagrantino-docg The Pasta Project: Strozzapreti, Debono, J. (8 March 2017) https://www.the-pasta-project.com/strozzapreti/ Sagrantino di Montefalco: Montefalco - La Ringhiera dell'Umbria (n.d.) https://www.sagrantino-montefalco.it/montefalco.php Strada Del Sagrantino: Vini http://www.stradadelsagrantino.it/montefalco-sagrantino-docg.php   Glass in Session® Episodes Mentioned in this Session: S3E4: Wine from Dried Grapes https://glassinsession.libsyn.com/s3e4-wine-from-dried-grapes   Glass in Session® is a registered trademark of Vino With Val, LLC.  Music: “Write Your Story” by Joystock (Jamendo.com cc_Standard License, Jamendo S.A.)

Emozioni in viaggio
Cammino WILD alle 5 Terre, Italia

Emozioni in viaggio

Play Episode Listen Later Jul 2, 2022 35:22


Sesto episodio del nuovo format in cui racconto le vicende più significative dei viaggi che ho compiuto. Oggi ti parlo di un'avventura davvero WILD in Liguria. Un viaggio talmente pazzo che ho dovuto dividerlo in due episodi! Ascolta il podcast clicca --- Send in a voice message: https://anchor.fm/alex-negrini/message

Body Mind Practice
#053 - Reclaiming Your Authenticity In Ceremony - Alex Sesto

Body Mind Practice

Play Episode Listen Later Jun 27, 2022 43:08


Healing and growing beyond your limits. Alex is a Movement Coach and is involved in some powerful and creative ways to help people move, feel and be more aligned in their lives. He makes up one half of the Flow State Collective as he talks about in the Podcast and is involved in The Human Experience event. He is doing some grounded and important things in the space of healing the physical and emotional. Watch on Youtube (Filmed LIVE in Clissold Park, London, UK) CONNECT with Alex === Instagram: https://www.instagram.com/sestoflow/ Flow State Collective: https://www.instagram.com/flowstate.collective/ Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alex-sesto-4982a384/?originalSubdomain=uk Links: https://linktr.ee/Sestoflow Email: alex@flowstatecollective.co.uk JOIN ME === Mens Weekend (Aug 22') - https://www.bodymindpractice.co.uk/mensweekend Being Hu-Man Community (MENS GROUP) - https://bit.ly/3B10ehA The Podcast Community - https://bit.ly/3JZTPXe Telegram Page: https://bit.ly/3qCaskf LISTEN / SUBSCRIBE TO THE PODCAST === Apple: https://apple.co/346SMF5 Spotify: https://spoti.fi/3Gx4kPm Google: https://bit.ly/3GsBkIF New to me..? === EMAIL: connect@bodymindpractice.co.uk WEBSITE: https://www.bodymindpractice.co.uk INSTAGRAM: https://bit.ly/34CTdHJ FACEBOOK: https://bit.ly/35VpSJ9 LINKS: https://linktr.ee/bodymindpractice How to Support the Channel? === PATREON: https://bit.ly/3GDfgLK

Do Zero ao Topo
XP Empresas: a jornada de Vivian Sesto até um negócio com R$ 80 bilhões sob custódia

Do Zero ao Topo

Play Episode Listen Later Jun 27, 2022 39:29


Vivian Sesto é uma das coordenadoras de um negócio com R$ 80 bilhões de custódia, a XP Empresas. A área faz parte da maior corretora do Brasil, a XP Investimentos, e oferece serviços financeiros para pessoas jurídicas que vão além dos apresentados pelas instituições financeiras tradicionais. Essas soluções levam em consideração a situação detalhada de cada empresa, independente do seu porte. Para se tornar executiva de uma empresa que cuida de cifras gigantescas, Vivian passou por uma longa trajetória no mercado financeiro. Neste episódio, a sócia da XP Inc. conta como crescer na hierarquia corporativa e como trazer mais diversidade ao mercado financeiro. Também fala sobre a história e sobre os próximos passos da XP Empresas.EPISÓDIO EM VÍDEO: https://youtu.be/sw2Ronqm0F4NEWSLETTER: https://www.infomoney.com.br/newsletters/do-zero-ao-topo/INSTAGRAM: https://www.instagram.com/dozeroaotopo_oficial/YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/DoZeroAoTopoOferecimento XP Empresas: Invista na transformação do seu negócioSite: www.xpempresas.com.brLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xp-empresasInstagram: @xp_empresas

SBS Italian - SBS in Italiano
“Pianosequenza”, l'album d'esordio di Sesto

SBS Italian - SBS in Italiano

Play Episode Listen Later Jun 25, 2022 15:42


Autore e produttore triestino, l'artista racconta ai microfoni di SBS Italian i retroscena di questo nuovo progetto, uscito il 28 marzo scorso.

Radio Punto Zero Tre Venezie
La Notte Romantica ritorna nei borghi più belli del Friuli Venezia Giulia

Radio Punto Zero Tre Venezie

Play Episode Listen Later Jun 24, 2022 10:23


Dal 24 al 26 giugno anche in Friuli Venezia Giulia ritorna l'appuntamento con la Notte Romantica, un'immersione in realtà che sono davvero luoghi del cuore, capaci di raccontare con delicatezza il territorio e le sue genti, le architetture antiche e gli ambienti naturali: un patrimonio unico che non ha pari in nessun altro paese al mondo. La Notte Romantica è anche un'occasione per ritrovarsi e per festeggiare assieme l'arrivo del solstizio d'estate, da sempre celebrato in modo propiziatorio con riti e feste e che, attraverso questa iniziativa, trova una nuova forma e declinazione in un contesto accogliente a misura d'uomo. Filo conduttore dell'edizione 2022 è la musica che accompagnerà uno speciale itinerario nei borghi più belli del Friuli Venezia Giulia, ognuno con delle caratteristiche e delle proposte uniche. Musica come rappresentazione dei borghi stessi che sono tesi oltre gli steccati di epoche: un piccolo universo di passione, racconti e incontri per aprirsi all'altro. A raccontarci la nuova edizione il sindaco di Valvasone Arzene Markus Maurmair, qui l'intervista: LE TAPPE DELLA NOTTE ROMANTICA Dodici le tappe: dallo speciale concerto omaggio al grande Maestro contemporaneo Ennio Morricone di Sesto al Reghena, alle atmosfere romantiche francesi da rivivere a Clauiano con un quintetto di fiati. Giovani e talentuosi musicisti e musiciste, a Poffabro, a Fagagna, a Sappada si esibiranno nelle cornici più suggestive di questi luoghi; a Gradisca d'Isonzo invece la performance travolgente ed energizzante della street band; e a Cordovado una serata di partecipazione e condivisione con una nuova formazione corale. La romantica chitarra classica è la proposta di un recital intimo e virtuosistico a Strassoldo e un tris d'artisti d'eccezione sono i protagonisti dell'immersione nel mondo fantasioso e divertente dell'operetta a Valvasone. A Toppo un concerto immerso nell'ambiente circostante e in atmosfere antiche; a Polcenigo, il racconto musicale di emozione e amori che trovano nell'estate la loro stagione più intensa; e a Venzone infine, le parole alte di uno dei poeti più importanti della nostra terra: Pier Paolo Pasolini. Nel tempo, poi, grazie alla fortunata formula delle Cene sotto le Stelle, è stato attivamente coinvolto il tessuto economico dei ristoranti e dei produttori locali, dando un ulteriore valore aggiunto al Festival, come vetrina di eccellenze enogastronomiche che fanno del Friuli Venezia Giulia un universo ancora in parte da scoprire, anche attraverso le piccole e piccolissime produzioni locali. Programma completo su www.borghibellifvg.it «Siamo alla settima edizione di una fortunata manifestazione nazionale che in Friuli Venezia Giulia abbiamo voluto realizzare in modo del tutto innovativo”. Queste le parole del Sindaco di Valvasone Arzene, Markus Maurmair, coordinatore dei 13 borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, che poi ha spiegato «Nella nostra regione, infatti, grazie alla consolidata collaborazione tra noi e al grande supporto economico e di promozione che ci ha sempre convintamente assicurato l'Amministrazione regionale, abbiamo lavorato da sempre in rete, creando un festival regionale vero e proprio. Con la direzione artistica di Emanuela Furlan siamo riusciti negli anni a creare palinsesti sempre nuovi, che però hanno sempre avuto alcuni obiettivi strategici: da un lato valorizzare ogni singolo borgo, esaltandone le caratteristiche uniche; dall'altro, promuovere le compagini artistiche e musicali più giovani ed espressione del territorio, per affiancarle a grandi nomi dell'arte, del teatro e della musica di livello nazionale.» «Per un fine settimana il cuore più intimo del Friuli Venezia Giulia si apre ai turisti – sono le parole dell'Assessore Regionale alle Attività Produttive Sergio Emidio Bini - i “borghi più belli” sono ambasciatori in Italia e nel mondo delle bellezze artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche della nostra Regione.

Radio Rossonera
FLASH N3WS - Le principali notizie di oggi (07/06/22)

Radio Rossonera

Play Episode Listen Later Jun 7, 2022 1:50


Il rinnovo a gettone di Zlatan Ibrahimovic, le novità su Renato Sanches, la questione Stadio a Sesto. Le principali news di oggi, martedì 7 Giugno 2022.

The Down and Dirty Podcast
Doing the Dirty Work to Create Healthy Relationships with Dr. Sesto

The Down and Dirty Podcast

Play Episode Listen Later Jun 6, 2022 40:06


Dating in today's world can be difficult for anyone. Add in the experience of divorce, past relationship baggage, unrealistic expectations, and modern technology and you could have a recipe for disaster. But it doesn't have to be that way. I invited Dr. Sesto, counselor and motivational speaker, to join us in discussing the layered approach you can take to build a successful, healthy, memorable-for-all-the-right-reasons relationship.    This episode, we discuss: [2:52] Dr. Sesto's background and mission [9:07] The definition of a ‘healthy' relationship [10:45] Taking responsibility for your part in new (& past) relationships [13:01] How unrealistic expectations can sabotage your success (& what to do about it)  [18:09] The importance of human interaction in the modern dating world [21:04] Why being clear on your deal breakers and values is important [28:55] What it really means when you're comparing all relationships to your last one [29:39] How doing the work benefits your future relationships   Thanks for tuning in to today's episode! Come and hang out with me on Instagram @celestemooreimage and let me know your thoughts on today's episode, because I always love hearing from you all!

Salotto Monogatari
Salotto al Festival - SICILIA QUEER 2022, Giorno 6

Salotto Monogatari

Play Episode Listen Later Jun 5, 2022 10:56


Sesto appuntamento col Sicilia Queer FilmFest. Oggi soltanto soliloquio grifiano sui film del 4 giugno 2022: 00:00 - Introduzione 00:43 - Quattro corti di Mark Rappaport: Debra Paget For Example; Will Geer - America's Grandpa; Chris Olsen - The Boy Who Cried; Martin und Hans 04:17 - Errante Corazon (Leonardo Brzezicki, 2021) 07:22 - Un été comme ça (Denis Côté, 2022) Partecipanti: Marco Grifò Anchor: https://anchor.fm/salotto-monogatari Spotify: https://open.spotify.com/show/2QtzE9ur6O1qE3XbuqOix0?si=mAN-0CahRl27M5QyxLg4cw Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/it/podcast/salotto-monogatari/id1503331981 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xNmM1ZjZiNC9wb2RjYXN0L3Jzcw== Logo creato da: Massimo Valenti Sigla e post-produzione a cura di: Alessandro Valenti / Simone Malaspina Per il jingle della sigla si ringraziano: Alessandro Corti e Gianluca Nardo

Ars canendi
Ars canendi - Adiós a Berganza (I) - 05/06/22

Ars canendi

Play Episode Listen Later Jun 5, 2022 59:49


Lamentamos una nueva desaparición, la de la mezzosoprano Teresa Berganza. Como es costumbre analizamos su voz y su arte, comentamos sus opiniones y sus teorías y la escuchamos en tres arias mozartianas: las dos de Cherubino de Las bodas de Fígaro, Smanie implacabili de Dorabella de Così fan tutte Dela grabación en vivo de su debut en Aix-wn-Provence en 1957- y la de Sesto, Parto, parto, de La clemencia de Tito. Nos canta también el fox-trot de Los Gavilanes de Guerrero, El paño moruno de las 7 Canciones populares españolas de Falla –y comparamos su versión con las de Conchita Supervía y Victoria de Los Ángeles-, el rondó de Angelina de La Cenerentola de Rossini y la Habanera de Carmen de Bizet. Escuchar audio

Europa Europa
Sanzioni alla Russia, atto sesto. Il passo lento della Democrazia

Europa Europa

Play Episode Listen Later Jun 4, 2022


Il tira e molla di Budapest va di pari passo con la procedura lenta del meccanismo decisionale europeo. Con molto lavoro di mediazione intorno, troppo lavoro per tanti, alla fine Il sesto pacchetto delle sanzioni anti-russe è stato infine adottato in una nuova riunione degli ambasciatori dei 27 Paesi membri. Sulle sanzioni contro il patriarca russo "l'Ungheria rispetterà la decisione dell'Ue", aveva detto giovedì sera il premier Viktor Orban, il cui ambasciatore ieri sera aveva bloccato l'adozione del pacchetto. E così, a un mese dall'annuncio da parte della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, l'Europa ha dunque messo al bando il petrolio russo. Il passo di Bruxelles è epocale e accelera il suo irreversibile processo di indipendenza energetica dalla Russia. Ma il via libera al sesto pacchetto di sanzioni è stata anche una grande corsa ad ostacoli, con l'Ungheria che per giorni ha tenuto sotto scacco gli altri 26 Paesi membri. L'ultimo veto, Viktor Orban, lo ha messo sull'inserimento del patriarca russo Kirill nella black list europea. E alla fine l'Ue ha ceduto. Il rischio era che saltasse tutto il pacchetto sanzionatorio.

Lezioni antimafia
Lezioni antimafia: Nando dalla Chiesa

Lezioni antimafia

Play Episode Listen Later Jun 3, 2022 22:34


Sesto incontro di “Lezioni di antimafia”. “Giustizia Memoria Diritti” è il titolo del ciclo ideato dalla Scuola di Formazione “Antonino Caponnetto” e realizzato con Radio Popolare. In questo incontro il professor Nando dalla Chiesa ricorda il giudice Giovanni Falcone a trent'anni dalla strage di Capaci. Il 23 maggio 1992 con il giudice Falcone furono uccisi anche la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonino Montinaro e Vito Schifani. La lezione si è svolta il 26 aprile 2022 in streaming sui canali YouTube di Radio Popolare e della Scuola Caponnetto.

Ecovicentino.it - AudioNotizie
Centesimo giorno di guerra in Ucraina. Ue, al via sesto pacchetto di sanzioni alla Russia

Ecovicentino.it - AudioNotizie

Play Episode Listen Later Jun 3, 2022 1:21


Il conflitto in Ucraina giunge al suo 100esimo giorno. “Questa guerra non avrà vincitori" sostiene l'Onu - Piuttosto, abbiamo assistito a ciò che è stato perso: vite, case, lavoro e prospettive", ha affermato in un comunicato Amin Awad, segretario generale aggiunto e coordinatore Nazioni Unite delle crisi per l'Ucraina.

Kultūras Rondo
Atgriezos pie figuratīviem darbiem. Kaspara Zariņa izstāde "Sestā maņa"

Kultūras Rondo

Play Episode Listen Later May 18, 2022 21:26


No 18. maija galerijā “Daugava” skatāma mākslinieka Kaspara Zariņa izstāde “Sestā maņa”. Mākslinieka pēdējo divu gadu glezniecība un sava veida atskaites punkts. Vispirms jau sev. Kultūras rondo tiekamies ar Kasparu Zariņu. "Šajā izstādē atgriezos pie figuratīviem darbiem. No 2014. gada mana izteiksme bija abstrakcija, arī materiālos, kas ne vienmēr bija klasiska eļļa un audekls, bet arī darbi uz finiera, slīpmašīna, akrils un tamlīdzīgi," par izstādi stāsta Kaspars Zariņš. "Šajā izstādē nonācu atpakaļ pie figūras caur vienu it kā nepabeigtu darbu, ko biju uzgleznojis pirms septiņiem gadiem, iespējams. Es viņu atkal izvilku, un mani viņš rosināja pabeigt. No tā izrietēja interese par cilvēka auguma kustībām, par auguma valodu, par psiholoģiju, kas mani interesē. Jo es negleznoju no dabas, tie visi cilvēki ir, iespējams, noskatīti dzīvē, bet es viņus neesmu ne portretējis, ne fotografējis vai kā citādi. Man gribas uzgleznot cilvēkus tā, ka skatītājam varētu šķist, ka pazīst viņu, bet īstenībā tur ar tiešu portretējumu nav sakara. Man svarīgi, lai darbs nes vēstījumu, kurš balstīts krāsā. Krāsa kā viela izstāsta šī darba saturu," atzīst Kaspars Zariņš. "Protams, izmantoju arī līniju kā izteiksmes līdzekli un mēģinu cilvēku sejās ieguldīt kādas īpašības. Mēģinu būt maksimāli atklāts, savā veidā arī vienkāršs, jo mana glezniecība manā izpratnē kļuvusi, es meklēju maksimāli vienkāršību. Varētu saukties "uzpildīts minimālisms", kaut gan arī minimālisms tas nav," turpina Kaspars Zariņš. Mākslinieks vērtē, ka izstāde būtu jārīko reizi 2-3 gados. Šajā reizē galerijā "Daugava" izlikti 15 no 30 uzgleznotajiem darbiem, kas tapuši Covid ierobežojumu laikā. Sesto maņu dēvē par iedzimto gudrību, iekšējo balsi, Austrumos par “trešo aci”. Sestā maņa ir intuīcija. Cilvēks tiek mācīts ignorēt dabas dotās intuitīvās spējas, savas dvēseles daļu, kura ir netverama. Cilvēku māca visu kontrolēt ar prātu. Loģika ir veids, kādā prāts izzina realitāti, bet intuīcija ir veids kā reālo pasauli izjūt cilvēka būtība. "Kas vieno darbus - sestā maņa. Nonācu pie sevis, ko esmu vienmēr teicis, ka viens no maniem galvenajiem instrumentiem ir intuīcija, kas ir viens no sestās maņas skaidrojumiem. Es vienmēr esmu balstījies intuīcijā," atzīst Kaspars Zariņš. Izstāde “Sestā maņa” būs skatāma līdz 11. jūnijam.

RADIO LIFESTYLE
Sesto Mashup

RADIO LIFESTYLE

Play Episode Listen Later May 17, 2022 10:44


Klaas – Second Life, LA Vision & Gigi D'Agostino - Hollywood, LIZOT - Light Up A Light, Ofenbach & Ella Henderson - Hurricane

Tempo 110
Grande première pour Philippe Jaroussky

Tempo 110

Play Episode Listen Later May 1, 2022


C'est un opéra qu'il connait bien pour avoir tenu à plusieurs reprises le rôle de Sesto! Le contreténor fait ses premiers pas de chef d'orchestre en dirigeant l'opéra "Jules César" de Haendel.

Franco Escamilla Tirando Bola
Franco Escamilla Tirando Bola Temp3 Ep 3 Tila Maria Sesto

Franco Escamilla Tirando Bola

Play Episode Listen Later Apr 14, 2022 67:02


Disfruta del nuevo episodio!! Sigue la playlist oficial: https://open.spotify.com/playlist/4PeOSMMBw6Z8iF9XoDfsuO?si=9UkBQWGWS_CFadvCjN4rzQ&utm_source=copy-link

Passione Inter Notizie
Il Sindaco di Sesto insiste: "Noi pronti ad accogliere Inter e Milan"

Passione Inter Notizie

Play Episode Listen Later Apr 12, 2022 1:21


INTER NEWS - Il sindaco di Sesto San Giovanni apre pubblicamente al nuovo stadio di Inter e Milan: cambio di direzione a breve?

LetteralmenteRadio YogaNetwork
Risparmio in Cucina Aloap puntata 18- Gatti, non vedenti, sesto senso

LetteralmenteRadio YogaNetwork

Play Episode Listen Later Apr 4, 2022 11:19


RadioKRISHNA byYogaNetwork
Risparmio in Cucina Aloap puntata 18: Gatti, non vedenti, sesto senso

RadioKRISHNA byYogaNetwork

Play Episode Listen Later Apr 4, 2022 11:18


buon ascolto --- Send in a voice message: https://anchor.fm/radiovrinda/message Support this podcast: https://anchor.fm/radiovrinda/support

LetteralmenteRadio YogaNetwork
Risparmio in Cucina Aloap puntata 18: Gatti, non vedenti, sesto senso

LetteralmenteRadio YogaNetwork

Play Episode Listen Later Apr 4, 2022 11:19


buon ascolto --- Send in a voice message: https://anchor.fm/radiovrinda/message Support this podcast: https://anchor.fm/radiovrinda/support

SeconDario
L'amore è una distrazione? – Chiedi e ti sarà Dario [Ep.6]

SeconDario

Play Episode Listen Later Apr 4, 2022 21:23


Sesto episodio del format in cui rispondo alle domande fatte su Instagram @secondariopodcast Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Shishis pa´la banda
Shishis Pa' la Banda | Ep. 160 | Leyendas Yucatecas Ft Tila María Sesto

Shishis pa´la banda

Play Episode Listen Later Dec 20, 2021 43:54


En este episodio grabado en Mérida, la prima Tila María se une de nuevo a Paty y a Ana Julia para compartir unas muy necesarias leyendas yucatecas así como usos, costumbres y platillos que no nos son para nada familiares pero sí nos van a provocar una cantidad importante de risas.

La Casita del Horror
Ep 106 - Con T de Tila María Sesto y de TREMENDOS ASESINOS YUCATECOS

La Casita del Horror

Play Episode Listen Later Nov 17, 2021 93:52


Aunque no lo crean en Yucatán hay una lista de asesinos seriales (Y NO TAN SERIALES) que atemorizaron a la muchachada desde los años setentas, matachavitas, estranguladores y un sujeto conocido como El Bunga o el matagays (nickname de asesino serial que no deja nada a la imaginación) son algunos de los nombres de nuestra lista de la infamia yucateca. Y efectivamente la de la portada es Tila FUCKING María Sesto la comediante regional yucateca del momento con quien nos la pasamos Bombastick Fantastic además que dijimos pelaná muchas veces.

Shishis pa´la banda
Shishis Pa' la Banda | Ep. 146 | La Patanería FT Tila María Sesto

Shishis pa´la banda

Play Episode Listen Later Nov 8, 2021 67:06


Tila María Sesto viajó desde la Riviera Maya para cotorrear con las shisheras y platicarnos de los patanes que se ha encontrado en su vida, como lidiar con ellos... y por que provocan que la gente se enoje, con mucha jiribilla claro que si.

L'Opera
L'Opera 49 - W.A. Mozart "Le Nozze di Figaro" - Bruscantini, Jurinac, Metha

L'Opera

Play Episode Listen Later Oct 31, 2021 193:27


A cura di Paolo PellegriniW. A. Mozart “Le Nozze di figaro”Personaggi e interpreti:Figaro – Sesto BruscantiniSusanna – Teresa StratasConte Almaviva – Mario PetriContessa Almaviva – Sena JurinacCherubino – Teresa BerganzaMarcellina – Nucci CondòBartolo – Giorgio TadeoBasilio – Agostino LazzariCurzio – Angelo Degl' InnocentiAntonio – Alfredo MariottiBarbarina – Lilia Teresita ReyesCoro e Orchestra della RAI di RomaZubin Mehta, direttore