Podcasts about Ito

  • 517PODCASTS
  • 1,382EPISODES
  • 34mAVG DURATION
  • 5WEEKLY NEW EPISODES
  • Jan 30, 2023LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022

CategoriesBest podcasts about Ito

Show all podcasts related to ito

Latest podcast episodes about Ito

Música Cristiana (Gratis)
Este mensaje cambiará su vida para siempre I

Música Cristiana (Gratis)

Play Episode Listen Later Jan 30, 2023 14:31


Este mensaje cambiar su vida para siempre I To support this ministry financially, visit: https://www.elsitiocristiano.com/donate/1115/29

VfB Stuttgart Americana
Episode 70 - VfB:M05 and TSG:VfB ... and carrots or currants?!

VfB Stuttgart Americana

Play Episode Listen Later Jan 26, 2023 64:17


In this episode, Matt joins to chat up the two final matches of the first half of the season ... that took place in what is actually the second half of the season. Huh. Anyway, we start off with some shout outs to the OFC winners of the week in TippSpiel, Bundesliga Fantasy, and our very own Twitter predictions before diving into matchday #16 and #17, two matches that were almost identical in terms of lineups, mistakes, tactical changes, and, sadly, results. In doing so a new drinking game is discussed while breakdowns of the winners and not-so-winners of the first 17 matches are noted, with commentary regarding Silas' struggles, Anton at Right Back, Ito as the new Sosa, the officials hating Stuttgart, Sehrou's finishing, Ahamada's mishaps, Wohlgemuth's warnings, Bruno's desire, the passion of the supporters, the hope that Perea brings, and, of course, a shirtless Dino. In Part Two, the rumors surrounding Tibidi's departure and Josuha Guilavogui's possible arrival brought up with Matt bringing a rather positive spin to the potential expensive arrival of Wolfsburg's former #6. Part Three, usually the Question and Answer period, turns into more of a listener lament session as Matt makes a case to be the new VfB president while the guys do try to figure out what the difference between Rino's results and Bruno's results are turning out to be and come to the conclusion that ... well ... yeah. Episode 70 wraps up with a rather bleak look at the upcoming match at Leipzig before Matt saves the day with a brief ray of positivity ... before Travis brings the whole thing crashing back down again. And if that's not enough for you, the guys give cookie baking tips on the difference between adding carrots or currants to family cookies. Yep, this episode is AS GOOD as that cookie sounds! Introduction: 0:00-5:07 Part One: 5:17-40:03 Part Two: 40:13-50:30 Part Three: 50:30-end

The Balut Kiki Project: Uniquely Pinoy. Unapologetically Queer.

Ano nga ba ang nangyari sa Miss Universe 2022 kung saan naputol ang longest semi-final streak in the history of the pageant?I'm sure may opinyon kayo dito, Bessies. Eh shempre meron din kami. We welcome all opinions! Pero pakinggan natin ang opinions ng mga pageant analysts na si Bes CJ ng Korona Filipina at si Bes Alexa V. ng Qrown Philippines / Modern Parenting.  Listen in as we try to break down what happened in this year's pageant. Is it the end of an era? Ito na ba ang simula ng pagguho ng ating powerhouse? Chin up pa rin, Queen Celeste! Padayon lang, Philippine pageant community!Follow KoronaFilipina on FB and Instagram.Follow TheQrownPhilippines on FB and Instagram. Language: Tagalog, EnglishSupport the showThe Balut Kiki Project is an international award-winning podcast being a winner at the 1st Asia Podcast Festival Awards held in Singapore.Connect with us on Facebook, Instagram, Twitter, or email us at balutkiki@gmail.com. Review/rate us on Podchaser, ApplePodcasts, Spotify. Thank you, Pixabay and TheBunkPH. *Our podcast does not offer professional medical, sexual, or mental health advice. Our show aims to express truths about our personal experiences in dealing with issues we discuss. If you are undergoing depression or having suicidal thoughts, please go to these links: NCMH (PH) or Find a Helpline (worldwide). It's okay to ask for help.

The Linya-Linya Show
222: SA WAKAS w/ Ebe Dancel [Video]

The Linya-Linya Show

Play Episode Listen Later Jan 13, 2023 65:32


Ito na ang ika-222 episode natin, at kasama natin ang isa sa mga pinaka-musically-gifted Fellow-22s of all time – Ebe Dancel – BOOM! Sa wakas, natuloy ang very relaxed kwentuhan naming naging ride inside the mind of a musical genius– OG OPM at ang bagong henerasyon, pagkilala sa sariling timbre, school fairs, mga tagumpay sa karera, everything falling into place, at higit dalawang dekada ng pagtugtog at musika. Listen up, yo!

PAULINES ONLINE RADIO
Mabuting Balita | Enero 9, 2023 – Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon

PAULINES ONLINE RADIO

Play Episode Listen Later Jan 8, 2023 4:52


Mabuting Balita | Enero 9, 2023 – Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon #MabutingBalita #DaughtersOfStPaulPhilippines #PaulinesPH Ebanghelyo: Mateo 3:13-17 Dumating si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa Ilog Jordan para magpabinyag. Pero tumanggi si Juan at sinabi: “Ako ang dapat na magpabinyag sa iyo, Bakit ikaw ang lumapit sa akin?” Ngunit sumagot sa kanya si Jesus: “Hayaan mo. Ganito natin tutuparin ang makatarungang plano ng Diyos. “Kaya sumang-aayon si Juan. Matapos mabinyagan, umahon si Jesus mula sa tubig. At agad na nabuksan ang Langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang kalapati at pababa sa kanya. Narinig kasabay nito ang boses mula sa Langit na nagsabi: “Ito ang aking anak, ang Minamahal, siya ang aking Hinirang.” Pagninilay: - Fr. Enrico Paglinawan | Archdiocese of Nueva Caceres

PAULINES ONLINE RADIO
Mabuting Balita | Enero 7, 2023 – Sabado bago ang Pagpapakita ng Panginoon

PAULINES ONLINE RADIO

Play Episode Listen Later Jan 6, 2023 6:25


Mabuting Balita | Enero 7, 2023 – Sabado bago ang Pagpapakita ng Panginoon #MabutingBalita #DaughtersOfStPaulPhilippines #PaulinesPH Sa isang nagmamahal, hindi kailanman naging pabigat ang anumang makabubuti para sa minamahal. Isang mapagpalang araw ng Sabado, ngayong first Saturday of the month. Purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakatiwala sa atin sa Mahal na Ina, Birhen Maria. Hilingin natin, na sa kaniyang tulong-panalangin makamit ang tunay na kapayapaan ng bawat bansa, bawat pamilya at bawat pusong naghahanap ng kapahingahan. Buksan natin ang ating puso at diwa sa Mabuting Balita ngayon Ebanghelyo: Juan 2:1-11 Nang ikatlong araw ay nagadaos ng isang kasalan sa Cana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Ngayon nang maubos ang alak ay sinabi ng ina ni Jesus sa kanya: “Wala na silang alak.” Winika sa kanya ni Jesus: “Babae, ano ito sa akin at sa iyo? Hindi pa dumarating ang aking oras.” Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod: “Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo.” Mayroon duong anim na tapayang nakalaan sa kaugaliang paghuhugas ng mga hudyo na ang bawat isa ay naglalaman ng dalawa o tatlong takal. Sinabi ni Jesus sa mga naglilingkod: “Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan.” At pinuno nila hanggang sa labi. “Kumadlo kayo ngayon at dalhin sa namamahala ng pagkain.” At dinala nila. Nang matikman ng mga namamahala ng pagkain ang tubig na naging alak ay di niya nalalaman kung saan nanggaling. Bagaman, nalalaman ng mga naglilingkod na sumalok ng tubig, tinawag niya ang ang lalaking ikinasal at sinabi sa kanya: “Ang unang inahahain ng lahat ay ang mabuting alak, at kung marami ang naiinum ng mga tao ay saka ang matabang. Ngunit, itinago mo ang mabuting alak hanggang ngayon.” Ito ang unang himala na ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea at ipinakita niya ang kanyang kaluwalhatian at sumasampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Pagninilay: Napakaganda at napakasarap pakingan ng miracle event na narinig natin sa Mabuting Balita ni San Juan. Ang milagro ay naganap sa wedding party sa Cana ng Galilea. Maraming guests at friends ang dumalo sa kasalang iyon. Kasama na doon si Jesus at Maria at mga apostoles. Sa kalagitnaan ng masayang salu-salo ay naubusan sila ng alak. Ito'y napansin ni Maria. Kaya sinabihan niya si Jesus: "Anak, wala na silang alak." At dito'y naganap ang kauna-unahang himala na ginawa ni Jesus! Ginawang alak, at sabihin na nating, the best brand of wine ang anim na tapayang - bato, puno ng tubig! Ang tubig ay naging alak! Tunay na life-saver si Jesus! Naligtas ni Jesus sa kahihiyan ang host at mga panauhin ng kasal. Kaya, tuloy ang ligaya! ‘Di ba, kini-claim din natin na, “Jesus is my Savior?” Totoo, tanging si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Nililigtas niya tayo sa ating kahihiyan, sa ating kawalan, sa ating kahinaan at sa lahat-lahat nang kahirapan na pinagdadaanan natin sa mundong ito. Sa piling ni Jesus at sa tulong niya, malulutas natin ang ating mga problema, ang mga issuessa ating pamilya, sa ating bayan, sa pamahalaan, sa mundong ating ginagalawan. Gawin lang natin ang tama sa lahat ng bagay na ating ginagampanan. Napakabuti at napakabait ni Jesus sa atin! Indeed, God is good, all the time and all the time God, is good! Let us claim and make Jesus truly our partner in life. We are his own, His possession! Si Jesus ay salita ng Diyos, ang tinapay ng buhay. Siya ay alak ng kagalakan at kasiyahan, kaalaman at karunungan, ng kapayapaan at pagmamahalan. Amen. Sr. Justin Vargas, fsp | Daughters of St. Paul

PAULINES ONLINE RADIO
Mabuting Balita | Enero 3, 2023 – Martes bago ang Pagpapakita ng Panginoon

PAULINES ONLINE RADIO

Play Episode Listen Later Jan 2, 2023 4:35


Mabuting Balita | Enero 3, 2023 – Martes bago ang Pagpapakita ng Panginoon Ang Kabanal-banalang Ngalan ng ating Panginoong Jesus #MabutingBalita #DaughtersOfStPaulPhilippines #PaulinesPH EBANGHELYO: Juan 1:29-34 Nakita ni Juan Bautista si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya: “Hayan ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Ito ang tinutukoy ko nang sabihin kong ‘Nagpauna na sa akin ang lalaking kasunod kong dumating sapagkat bago ako'y siya na.' Hindi ko nga siya nakilala pero dahil sa kanya kaya ako pumaritong nagbibinyag sa tubig upang mahayag siya sa Israel.” At nagpatotoo si Juan: “Nakita ang Espiritu na bumababa mula sa langit gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya nakilala ngunit ang nagsugo sa akin na magbinyang sa tubig ang nagwika sa akin, ‘Kung kanino mo makita ang Espiritung bumababa at nananatili sa kanya, siya ang magbibigay sa Espiritu Santo!' Nakita ko at pinatotohanan ko na siya nga ang hinirang ng Diyos.” PAGNINILAY: Sa tuwing dumadalo po tayo ng misa, sinasabi ng pari bago tayo mangomunyon: “Ito si Hesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan!” Ang mga salitang ito ay hindi imbento lamang ng ating simbahan—sa ebanghelyong ating binasa ngayong araw, si Juan Bautista mismo ang nagsabi at nagpatotoo na si Hesus ay siya ngang kordero ng Diyos! Ang kordero po sa English ay Lamb—ibig sabihin ay maliit na tupa. Ang tupa po ay ginagamit noon bilang hain sa templo para kay Yahweh. Si Hesus, sa kanyang pagsunod sa Ama, inako niya ang ating pagkamakasalanan. Kaya naman sa Krus, siya'y naging Korderong hain para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Kaya nga't ang huling sinsabi ng pari, mapapalad tayong inaanyayahan sa pagsasalong ito: sapagkat ang hain, ang kordero ay walang iba kundi si Hesus! Sa paggunita po natin ngayon ng kabanalbanalang ngalan ni Hesus, at sa patuloy nating kagalakan sa pagdiriwang ng kapaskuhan at biyaya ng bagong taon—hayaan nawa nating maghari si Hesus sa ating buhay sa buong taong ito, sa pamamagitan ng pagkilala at pagsunod sa kanya. Sa tuwing makararanas ng pagsubok, lungkot, sakit, pagkadismaya—tingnan lamang natin si Hesus—naging korderong hain, tiniis ang lahat hanggang kamatayan, para sa ating lahat. Amen. - Cl. Vinz Aurellano, SSP | Society of St. Paul

PAULINES ONLINE RADIO
Mabuting Balita | Enero 2, 2023 – Lunes | Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

PAULINES ONLINE RADIO

Play Episode Listen Later Jan 1, 2023 4:40


Mabuting Balita | Enero 2, 2023 – Lunes | Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon #MabutingBalita #DaughtersOfStPaulPhilippines #PaulinesPH EBANGHELYO: Juan 1:19-28 Ito ang pagpapatotoo ni Juan, nang suguin sa kanya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang ilang mga pari at mga Levita para tanungin siya: “Sino ka ba?” Sinabi niya ang katotohanan at di ipinagkaila; kanya ngang sinabi: “Hindi ako ang Kristo.” “Ano ka kung gayon? Si Elias ka ba?” “Hindi.” Ang propeta ka ba?” “Hindi!” “Sino ka ba? Para may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ba ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?” “Ako ang ‘tinig ng sumisigaw sa ilang, “tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon.''' “At bakit ka nagbibinyag kung hindi ikaw ang Kristo, ni si Elias, ni ang Propeta?” “Sa tubig lang ako nagbibinyag, ngunit kasama naman ninyo siyang nakatayo na hindi pa ninyo nakikilala. Dumating siyang kasunod ko ngunit hindi ako karapat-dapat na magkalag ng panali ng kanyang panyapak.” Sa Betaraba nangyari ang mga ito, sa kabilang ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. PAGNINILAY: Malinaw kay Juan Bautista and kanyang identity. Inamin niya: “Ako ang tinig na humihiyaw sa ilang: Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon.” Bilang paghahanda ng daan ng Panginoon, nangaral siya ng binyag ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Hindi siya natakot na tawagin ang mga nang-aabuso sa mga mahihirap at ang mga namumuhay nang saliwat sa utos ng Diyos, kasama na rito si haring Herodes. Ito ang nagdala sa kanya sa kamatayan. Ngunit no regrets siya. Natapos niya ang kanyang misyon. Kumbinsido si Juan Bautista sa kanyang identity at misyon, at isinabuhay niya ito nang buong katatagan at katapatan. Kapatid, napakahalagang bagay na linawin natin sa ating sarili ang ating identity dahil ito ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Halimbawa, kung may magtanong sa atin, “Sino ka ba?” masasagot kaya natin nang may buong conviction: “Ako ay anak ng Diyos, at narito ako sa mundo upang magpahayag ng Kanyang kaharian.” Hindi ba, bilang mga binyagan, ito ang ating tunay na identity? Kung tayo ay kumbinsido nito, hindi tayo madaling ma-confuse sa ating mga decisions. Magiging matatag tayong manindigan sa katotohanan at katarungan. Higit sa lahat, maramdaman natin ang ligayang dulot ng Espiritu Santo at magiging mapagkalinga tayo sa ating kapwa tao. Ama, paningasin mo po sa amin ang kaloob mong panampalataya na kami'y mga minamahal mong anak. Amen. - Sr. Vangie Canag, fsp | Daughters of St. Paul

Spilling the Thera-Tea

KathyDan and Jess had a great chat this week about the LGBTQIA+ community. Jess shares some history on how the civil rights movement started providing gay rights and KathyDan defines what all those letters stand for. The ladies discuss how growing up gay can inherently create trauma and the importance of finding a therapist who is experienced in supporting and affirming LGBTQIA+ identity while also providing meaningful access to resources and supports that will allow the individual Ito thrive. The Asked and Answered listener question hit home for KathyDan this week as she shared some ideas on how to better manage a child's (and parent's) anxiety about leaving home for college.*************************Media Mentioned in today's episode:Armchair Expert w/ Dax Shepard- Dwayne Wade(Start at 56 minutes)https://open.spotify.com/episode/0ul9xjDcUTQHTF2CFeDjMH?si=mfNvbLZtQFefGN-ziTlxtA&context=spotify%3Ashow%3A6kAsbP8pxwaU2kPibKTuHEResources:The Trevor Project: https://www.thetrevorproject.org/Safe Schools Coalition: http://safeschoolscoalition.org/Bi.org: https://bi.org/enGLSEN: https://www.glsen.org/National Center for Transgender Equality: https://transequality.org/National Resource Center for LGBT Aging: https://www.lgbtagingcenter.org/National Center for Lesbian Rights: https://www.nclrights.org/GLAAD: www.glaad.org*************************DISCLAIMER: This podcast is for educational purposes only and does not replace the advice you may be receiving from a licensed therapist.This podcast and website represents the opinions of KathyDan Moore, Licensed Marriage and Family Therapist, Co-Host Jess Lowe, and their guests to the show and website. The content here should not be taken as medical advice. The content here is for informational purposes only, and because each person is so unique, please consult your healthcare professional for any medical questions.Views and opinions expressed in the podcast and website are our own. While we make every effort to ensure that the information we are sharing is accurate, we welcome any comments, suggestions, or correction of errors.Privacy is of utmost importance to us. All people, places, and scenarios mentioned in the podcast have been changed to protect patient confidentiality.This website or podcast should not be used in any legal capacity whatsoever, including but not limited to establishing “standard of care” in a legal sense or as a basis for expert witness testimony.  No guarantee is given regarding the accuracy of any statements or opinions made on the podcast or website.In no way does listening, reading, emailing or interacting on social media with our content establish a doctor-patient relationship.If you find any errors in any of the content of  these podcasts or blogs, please send a message to kdandjess@spillingthetheratea.com.Podcast Music by:  Lemon Music Studio************************* Have a question for our Asked and Answered Segment? Email Us!AskUs@spillingthetheratea.comFollow us on Instagram! https://www.instagram.com/spillingthetherateapodcastFollow us on Facebook!https://www.facebook.com/Spilling-the-Thera-Tea-103883072393873/

Dear MOR: The Podcast
Holiday Special: "Lost Christmas" (The Ikong Story)

Dear MOR: The Podcast

Play Episode Listen Later Dec 23, 2022 64:21


"Mahal, makinig ka sa akin. Ito na yung opportunity na hinihintay natin. Kapag nandun na ako, hindi na tayo mamomroblema sa pera. Makakapagtabi pa tayo para sa future natin at sa pag-aaral ni Isaiah." #DearMORLostChristmas - The Ikong Story Follow us: Youtube: https://www.youtube.com/c/MOREntertainment Twitter: https://www.twitter.com/MORentPH Instagram: https://www.instagram.com/morentertainmentph

PAULINES ONLINE RADIO
Mabuting Balita l Disyembre 24, 2022 – Sabado

PAULINES ONLINE RADIO

Play Episode Listen Later Dec 23, 2022 4:57


Mabuting Balita l Disyembre 24, 2022 – Sabado Ika - 4 na Linggo ng Adbiyento Ebanghelyo: Lucas 1:67-79 Napuspos ng Espiritu Santo ang ama niyang si Zacarias at nagpropesiya ng ganito: “Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, dahil nilingap niya at tinubos ang kanyang bayan. Mula sa sambayanan ni David na kanyang lingkod, Ibinangon niya ang magliligtas sa atin, Ayon sa ipinangako niya noong una. Sa pamamagitan ng mga banal niyang propeta: Kaligtasan mula sa ating mga kaaway at sa kamay ng mga namumuhi sa atin. Nagpakita siya ng awa sa ating mga ninuno at inaalala ang banal niyang tipan, Ang pangakong sinumpaan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway, Upang walang takot natin siyang mapaglingkuran, Nang may kabanalan at katarungan sa harap niya sa buong buhay natin. At ikaw naman na munti pang anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan. Mangunguna ka nga sa Panginoon para ihanda ang kanyang daan. Ituturo mo ang kaligtasan sa kanyang bayan sa pagpapatawad niya sa kanilang mga sala. Ito ang gagawin ng maawain nating Diyos sa pagpapasikat niya sa atin ng araw na galing sa kaitaasan. Upang liwanagan ang mga nanatili sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, at aakayin ang ating mga yapak sa daan ng kapayapaan.” Pagninilay: Ang “Benedictus” o Awit ni Zacarias ay nagpapakita sa atin na ang pananampalataya ay isang pag-alala. Sa Mabuting Balita na ating narinig, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan Bautista at nagpahayag ng mahabang pagpupuri sa Diyos. Ang mga salitang binigkas niya ay tungkol sa mga dakila at mabubuting gawa ng Diyos para sa Kanyang bayang Israel. Inalala ni Zacarias kung paano tinupad ng Panginoon ang pangakong binitiwan Niya kay Abraham. At siya mismo ay parti at saksi sa katuparan ng pangakong ito. Ang sarili niyang anak na si Juan ay nagsilbing “precursor” – ang propeta ng Kataas-taasan na naghanda ng daan para sa darating na Mesiyas, si Hesukristo. Itinuro ni Juan Bautista sa bayan ng Diyos ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Bukas ay Pasko na naman. Ating gugunitain muli ang Kapanganakan ng ating Panginoon, ang dakilang misteryo ng pagkatawang-tao ng Diyos na pumiling manahan sa atin. Naway ngayong Pasko at sa araw-araw nating pamumuhay ay patuloy nating paigtingin ang ating pananampalataya. Lagi nating alalahanin ang Misteryong ito at ang mga kahanga-hangang gawa ng Diyos sa ating buhay at walang humpay na magpuri at magpasalamat sa Kanya. –Sr. Janice Golez, PDDM | Disciples of the Divine Master

PAULINES ONLINE RADIO
Mabuting Balita l Disyembre 24, 2022 – Sabado

PAULINES ONLINE RADIO

Play Episode Listen Later Dec 23, 2022 4:57


Mabuting Balita l Disyembre 24, 2022 – Sabado Ika - 4 na Linggo ng Adbiyento Ebanghelyo: Lucas 1:67-79 Napuspos ng Espiritu Santo ang ama niyang si Zacarias at nagpropesiya ng ganito: “Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, dahil nilingap niya at tinubos ang kanyang bayan. Mula sa sambayanan ni David na kanyang lingkod, Ibinangon niya ang magliligtas sa atin, Ayon sa ipinangako niya noong una. Sa pamamagitan ng mga banal niyang propeta: Kaligtasan mula sa ating mga kaaway at sa kamay ng mga namumuhi sa atin. Nagpakita siya ng awa sa ating mga ninuno at inaalala ang banal niyang tipan, Ang pangakong sinumpaan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway, Upang walang takot natin siyang mapaglingkuran, Nang may kabanalan at katarungan sa harap niya sa buong buhay natin. At ikaw naman na munti pang anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan. Mangunguna ka nga sa Panginoon para ihanda ang kanyang daan. Ituturo mo ang kaligtasan sa kanyang bayan sa pagpapatawad niya sa kanilang mga sala. Ito ang gagawin ng maawain nating Diyos sa pagpapasikat niya sa atin ng araw na galing sa kaitaasan. Upang liwanagan ang mga nanatili sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, at aakayin ang ating mga yapak sa daan ng kapayapaan.” Pagninilay: Ang “Benedictus” o Awit ni Zacarias ay nagpapakita sa atin na ang pananampalataya ay isang pag-alala. Sa Mabuting Balita na ating narinig, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan Bautista at nagpahayag ng mahabang pagpupuri sa Diyos. Ang mga salitang binigkas niya ay tungkol sa mga dakila at mabubuting gawa ng Diyos para sa Kanyang bayang Israel. Inalala ni Zacarias kung paano tinupad ng Panginoon ang pangakong binitiwan Niya kay Abraham. At siya mismo ay parti at saksi sa katuparan ng pangakong ito. Ang sarili niyang anak na si Juan ay nagsilbing “precursor” – ang propeta ng Kataas-taasan na naghanda ng daan para sa darating na Mesiyas, si Hesukristo. Itinuro ni Juan Bautista sa bayan ng Diyos ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Bukas ay Pasko na naman. Ating gugunitain muli ang Kapanganakan ng ating Panginoon, ang dakilang misteryo ng pagkatawang-tao ng Diyos na pumiling manahan sa atin. Naway ngayong Pasko at sa araw-araw nating pamumuhay ay patuloy nating paigtingin ang ating pananampalataya. Lagi nating alalahanin ang Misteryong ito at ang mga kahanga-hangang gawa ng Diyos sa ating buhay at walang humpay na magpuri at magpasalamat sa Kanya. –Sr. Janice Golez, PDDM | Disciples of the Divine Master

Adult Content: For Adults, By Adults
S4E1: Seasons of Love … and Lust! Pt. 1

Adult Content: For Adults, By Adults

Play Episode Listen Later Dec 16, 2022 64:11


Just like how we always welcome our ACDC Universe to a new Season … Erotica Mail ang star ng very first episode ng Season 4. Tatlong seasons na ang natapos namin, pero marami pa rin ang mga sumulat na thankful sila for finally having discovered our podcast. Kaya ayun, binge listening! Mala-marathon din ang dating ng show ngayon. Na-miss namin kayo!TIME STAMPS 05:35What to expect in Season 4? Real Talk at walang arteng kwentuhan. Galaxy ni Dusco ‘to!10:00Bibigyan ka ni Clara ng napakasarap na BJ! Basta ‘wag na ‘wag mo lang gagawin sa kanya ito …12:10Erotica Mail #1 from Kwatog of Dubai. Alamin kung ano ang favorite na nationality ni Dusco. 17:30Erotica Mail #2 from Ken the Driver. May side effect ba ang too much masturbation? 26:15 Erotica Mail #3 from our very own Sweet X. Share ni Dusco kung ano ang rule ng mga Swingers. 40:20 Erotica Mail #4 from She the Loving Hubby. And tips on how to enjoy Table Sex from Clara! Isa raw ‘to sa pinaka-favorite nyang positions! 48:20Erotica Mail #5 from Doc J the BJ King. Meron bang intimacy at all kung puro oral sex lang? Isa na namang bagay na ‘di type ni Clara, kung ganito lang. 57:58Erotica Mail #6 from Curious Mrs M. Let's discuss the pleasures of a Yoni Massage. Ito type ni Clara, gusto mag-training ni Dusco!And then, boom! Bitin! Bitin ka, bitin kami, bitin tayong lahat! Watch out for Part 2. Nandyan lang … Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

SBS Filipino - SBS Filipino
Filipinos in Sydney share light to malnourished children in the Philippines - Mga Pilipino sa Sydney maghahatid liwanag sa mga batang nagugutom sa Pilipinas

SBS Filipino - SBS Filipino

Play Episode Listen Later Dec 10, 2022 27:21


"This is not just feeding. It is feeding with vitamins and nutrients," shares one of the initiators of the Nourish the Children initiative in Sydney as a group of Filipinos strive to work together to feed malnourished children in the Philippines. - Hindi lamang basta mapakain ang mga nagugutom na bata, kundi makapagbigay ng masustansyang pagkain. Ito ang patuloy na hinahangad na magawa ng isang grupo ng mga Pilipino sa Sydney, NSW sa kanilang taunang kawanggawa.

Power and Passion Podcast
Ep 108: Let's Drop You Out Of Your Head And Into Your Heart

Power and Passion Podcast

Play Episode Listen Later Dec 8, 2022 25:12


One of the most powerful pieces of coaching and mentorship is the space and what I like to call, ecosystem, it creates where nothing can hide anymore. It brings everything to the surface, propels us forward and shows the pieces required to evolve and step Ito that we haven't been able to see on our own. One of the many ways coaching facilitates this kind of ecosystem is through powerful questions that have you look at your life in a completely new way. Today I want to give you a taste of that.   Get your journal, something warm to drink and maybe carve out a morning or afternoon to sit with these questions. They hold hold the power to change everything for you, my love. The link I mentioned I the episode to inquire about working with me one on one is below.    Apply to work with me one on one: https://kerikugler110957.typeform.com/to/Bl68QHrg Follow me on IG:  https://www.instagram.com/keri_kugler_/ Check out my website + learn more about me: https://www.kerikugler.com Join my email community: https://kerikugler.mykajabi.com/email-opt-in

SBS Filipino - SBS Filipino
Summer warnings to stay safe on the roads - Babala ng pag-iingat sa kalsada ngayong summer

SBS Filipino - SBS Filipino

Play Episode Listen Later Dec 7, 2022 5:17


As the first summer without restrictions since COVID-19 approaches, advocates and authorities are warning Australian families to remain vigilant on the roads. - Ito ang unang summer na walang restriksyon mula nang pumasok ang COVID-19 sa bansa kaya may babala ang mga awtoridad sa mga pamilyang magbabakasyon na maging mapagmatyag sa daan.

Digital Literacies and 21st Century Skills
Get Connected (For Free) with Connected Learning! (Kayla, Samantha and Tonianne)

Digital Literacies and 21st Century Skills

Play Episode Listen Later Dec 7, 2022 22:00


For this week's podcast, Tonianne, Kayla, and Samantha discuss the importance of connected learning and the strides made in today's educational climate! They refer to the levels of connected learning between relationships, diversity, and personal experiences. "The Connected Learning Research Network" focuses on the importance of the classroom and the desire to create a safe space for individual student relationships. The three also discuss the young students mentioned in the reading and the importance of their experiences. They all agree that even though it's a work in progress, Connected Learning is fundamental to the development of every student.ReferencesConnected Learning Alliance (2018). About connected learning. Retrieved December 5, 2022, Retrieved from https://clalliance.org/about-connected-learning/  Ito, M., Arum, R., Conley, D., Guttiérez, K., Kirshner, B., Livingstone, S., Michalchik, V., Penuel, W., Peppler, K., Pinkard, N., Rhodes, J., Salen Tekinbaş, K., Schor, J., Sefton-Green, J., & Craig Watkins, S. (2020). The Connected Learning Research Network: Reflections on a Decade of Engaged Scholarship. Irvine, CA: Connected Learning Alliance.

IS THIS ON?
"IS THIS ON?" S3; EP20: KMKR (99.9FM/Tucson) November 30, 2022

IS THIS ON?

Play Episode Listen Later Dec 5, 2022 60:23


Dave and Phil discuss a few of the big name comics coming to Tucson in December, Hari Kandabolu (scheduled to appear on ITO 12/14) and Jim Gaffigan with some cuts from their recorded comedy. Dave makes his 2023 predictions. We preview the announced guest hosts for the upcoming SNL holiday season. an ITO Investigates exclusive, probes the recent controversial Mar-A-Lago dinner Donald Trump held with the entertainer formerly known as Kanye West and white supremicist Nick Fuentes. --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phil695/message

CCF Sermon Audio
A Picture of the Full Life | Paul De Vera

CCF Sermon Audio

Play Episode Listen Later Dec 4, 2022 72:32


Lahat tayo ay nangangarap magkaroon ng buhay na may kabuluhan, ngunit ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Ito ba ay ang makuha ang iyong pangarap na trabaho, magkapag-asawa, makapag travel abroad, at magkaroon ng seguridad sa buhay? Paano natin masusulit ang iisang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos? Speaker: Bro. Paul De Vera Series: Living The Full Life Watch The Full Message here: https://go.ccf.org.ph/12042022Tag

SBS Filipino - SBS Filipino
Balikan ang makapigil-hiningang tagpo sa unang goal ng Australia kontra Tunisia sa FIFA World Cup

SBS Filipino - SBS Filipino

Play Episode Listen Later Dec 1, 2022 3:55


Isang makasaysayang sipa para sa bandera ng Australia ang ipinamalas ng Socceroos sa nagdaang laban kontra Tunisia. Ito ang tumapos sa labin-dalawang taong paghihintay ng bansa na muling makapasok sa round-of-16 sa World Cup.

C3 Church San Diego // AUDIO
Count the Cost - Ps. Ito Fuerte

C3 Church San Diego // AUDIO

Play Episode Listen Later Dec 1, 2022 42:17


There is a cost when following Jesus — a cost of commitment, obedience, sacrifice, and trust. In this incredible message, Ps. Ito helps us to live with these principles that will lead to a flourishing life.

IS THIS ON?
“IS THIS ON?” S3; Ep19; KMKR (99.9 FM/Tucson, November 23, 2022

IS THIS ON?

Play Episode Listen Later Nov 26, 2022 55:17


"IS THIS ON?" celebrates the Third Anniversary of the show.  Live from the Xerocraft ballroom, Dave and Phil welcome local dignataries, comedians, politicians and more to take part in the celebration.  Some of our favorite Tucson comics stop by to bring well wishes including Eliot Glicksman, Sylvia Remington, Katy Popiel and Kenny Shade.  Long time celebrity friends of the show scheduled to appear include Al Pacino, Harrison Ford, Sir Sean Connery (recorded before his death), Bob Dylan and Art Fern.  Regular political contributors to ITO make appearances such as Senator Bernie Sanders, Mayor Rudy Giuliani, strategist James Carville.  Plus we are thrilled that President Joe Biden phoned in with an inspirational message.  It's a spectacular show you won't want to miss! --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phil695/message

SBS Filipino - SBS Filipino
Pagharap sa pagsubok ng isang pamilya para protektahan ang anak na transgender

SBS Filipino - SBS Filipino

Play Episode Listen Later Nov 23, 2022 11:25


Isang malaking usapin sa lipunan ang kasarian ng isang tao. Kaya't madalas nauuwi sa bullying at panghuhusga ang pagiging kakaiba sa pananaw ng mga konserbatibo. Ito ang pinagdadaanan ng batang transgender na si Jason Levis at kanyang pamilya.

Through the Smoke: A Miami Hurricanes football podcast
Discussing the transfer portal and upcoming coordinator decisions

Through the Smoke: A Miami Hurricanes football podcast

Play Episode Listen Later Nov 22, 2022 85:47


Happy Thanksgiving! In this episode of Through The Smoke, InsideTheU's David Lake and Gaby Urrutia discuss two of the hot topics going Ito the offseason: the transfer portal and Miami's coordinator situation.  Urrutia starts the podcast by discussing the transfer portal and how it is going to be an important asset in Mario Cristobal's quest to flip the roster.  In the second half of the episode, Lake and Urrutia share their thoughts on offensive coordinator Josh Gattis and defensive coordinator Kevin Steele. Should Miami bring them back in 2023? Lake and Urrutia discuss the reasons to bring them back and the reasons to make a move in a different direction.  Enjoy the podcast.  To learn more about listener data and our privacy practices visit: https://www.audacyinc.com/privacy-policy Learn more about your ad choices. Visit https://podcastchoices.com/adchoices

Philippine Campfire Stories
Episode 96: Storymasters of the Philippine Mythology feat Edgar Samar

Philippine Campfire Stories

Play Episode Listen Later Nov 18, 2022 70:49


Halina at pakinggan natin ang mga taong sumusulat at lumilikha ng mga sining mula sa mga natatanging kwentong Pilipino mula sa ating mga mitolohiya at kaalamang bayan. Ito ang Storymasters of Philippine Mythology series at ngayong episode, makakasama natin si Edgar Samar, author and creator of Janus Silang SeriesYou can follow Edgar Samar and his latest works via this link http://linktr.ee/ecsamarBuy Janus Silang Series from Adarna Househttps://adarna.com.ph/collections/si-janus-silang-series/products/si-janus-silang-1-5-bundleKung gusto ninyong maging tagapag-bahagi sa podcast na ito, ay mag submit lamang ng inyong true horror stories sa mga sumusunod:Email Address: campfirestoriesph@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/campfirestoriesph Twitter: https://twitter.com/campfirestoryph Instagram: https://www.instagram.com/campfirestoriesph/ SUPPORT PHILIPPINE CAMPFIRE STORIESBuy me coffee via Kofi

Talks at Google
Ep295 - Moriyasu Ito | Of Shinto and Japanese Culture

Talks at Google

Play Episode Listen Later Nov 18, 2022 25:06


Moriyasu Ito, a priest with the renowned Meiji Jingu shrine in Tokyo, visits Google to share the history of Shintoism and how it has become an important part of Japanese culture. He talks about how Shinto first started in Japan, the way of Shinto in life, and its numerous festivities and celebrations. According to Ito, Shinto can be difficult for many foreigners to understand because it is not organized in the same way as many Western religions; it does not have initiation rituals or even a specific membership. Shinto focuses on the worship of kami, numerous divinities who are believed to inhabit all things. Numerically, it is Japan's largest religion, the second being Buddhism. Most of the country's population takes part in both Shinto and Buddhist activities, especially festivals, reflecting a common view in Japanese culture that the beliefs and practices of different religions need not be exclusive. Originally published in July of 2016. Visit http://g.co/TalksAtGoogle/Shinto to watch the video.

Reflections
Monday of the Second-Last Week

Reflections

Play Episode Listen Later Nov 14, 2022 6:12


Today's Reading: Daniel 7:9-14Daily Lectionary: Jeremiah 29:1-19; Matthew 26:36-56“And to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him; his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed.” (Daniel 7:14) In the Name + of Jesus. Amen. At the end of a movie, the credits roll and the screen goes dark, signaling the end of the story. At the end of a book, there is nothing after you get to the back cover, there are no more pages to turn. What about the end of the world? What happens after the end times?  Movies and books now come in multi-part series; will human history get a sequel? Many in the ancient world thought that history was cyclical and without meaning. Times were good and times were bad in a never-ending cycle that wasn't headed anywhere. In other words, they didn't ask about the next story because there was no story to begin with. The Bible teaches us that human history has a beginning and an end. Even better than that history has a planned end, a telos, a goal that God is moving it towards. This means that the end does not mean that the story is over. This means that we get more than a sequel, more than a continuation of the narrative. What awaits us is life in the everlasting dominion of the one like a son of man. This will be life as it was meant to be, life without the consequences of the fall. Life in the very presence of the Creator; life that will never end. This is the life that Christ obtained for you through his death on the cross. Jesus conquered sin, death, and the devil for you, and even now you are citizens in His everlasting dominion. This life is not all that there is. There is more to come and what is to come includes you. You have a place in God's kingdom because He sent Jesus to secure it for you. This life and this world will come to its conclusion, but you will continue to the world without end. In the Name + of Jesus. Amen.Christ sits at God's right hand, His saving work complete, To reign till ev'ry foe will lie Beneath His feet—All that the Father planned, The Son sought to fulfill, When first He said, “Lord, here am I To do Your will.” (“Christ Sits at God's Right Hand” LSB 564, st. 1)-Pastor Grant Knepper is the pastor at Zion Lutheran Church, Hillsboro, Oregon.Audio Reflections Speaker: Rev. Duane BamschStudy Christ's words on the cross to see how you can show more Christlike grace in your life. Perfect for group or individual study, each chapter has a Q&A at the end, and the back of the book includes a leader guide. Available now from Concordia Publishing House.

IS THIS ON?
“IS THIS ON?” S3; Ep18; KMKR (99.9 FM/Tucson, November 9, 2022

IS THIS ON?

Play Episode Listen Later Nov 10, 2022 61:17


Mo Urban, voted Tucson Weekly's 2022 Best Comedian joins the show for an interview. Sylvia Remington stops by with the current Open Mic calendar. Plus, Dave and Phil welcome back Democratic strategist James Carville to dissect the midterm US elections. Now, you can leave ITO a message and be a part of the show. Click the link and send ITO a message: https://anchor.fm/phil695/message Wish us a happy 3rd Anniversary!!! We want to hear from you. --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phil695/message

Dead Cat
The End of Quiet Quitting (w/Aki Ito)

Dead Cat

Play Episode Listen Later Nov 8, 2022 55:37


While I was in Lisbon for Web Summit, Dead Cat co-hosts Tom Dotan and Katie Benner kept the podcast going without me. They brought on my old colleague Aki Ito, who is now a reporter at Insider, to talk about her reporting on coasting culture, which helped to spark the global discussion of “quiet quitting.”The trio discuss how a recession will yet again change society's relationship with work.You can read Ito's stories here:* How hustle culture got America addicted to work* 'My company is not my family': Fed up with long hours, many employees have quietly decided to take it easy at work rather than quit their jobs* Everyone's talking about “quiet quitting.” Here's what it means — and how the term got its start.And here's her latest on how the trend is reversing: RIP, quiet quitting — layoff fears have workers back to the grindShe writes,One of the first documented cases of quiet quitting was a recruiter I'll call Justin. Deep into the coronavirus pandemic, after working 10- to 12-hour days for much of his career, Justin had decided to dial it back on the job. When I spoke with him in February, he had whittled his workweek down to 40 hours. In the ensuing months, he went even further, working as little as 30. Every week he worked a little bit less, freeing him up to spend more time with his wife and their newborn baby.It was Justin, in fact, who helped spark the national debate that's been raging over quiet quitting. After speaking with him and other recovering overachievers, I wrote about how hustle culture, thanks to the job security granted by the roaring economy, was giving way to coasting culture. When a popular career coach on TikTok riffed on my story, the phrase "quiet quitting" became something of a new cultural dividing line. You either loved the Justins of the world for striking a reasonable work-life balance, or condemned them as slackers and cheats.But by the time the US was furiously debating his new approach to work, Justin was already shifting gears. Over the summer, as the economy began to slow, he noticed his clients were scaling back their hiring plans. Performance reviews seemed to be getting tougher. Some of his colleagues were let go. "It made me nervous," he told me. "It hit me that I'm the only one who works in my family." So he decided to "play it a little more safe." Today Justin, the OG Quiet Quitter, is back to going above and beyond. He's working 50 hours a week.Give it a listen Get full access to Newcomer at www.newcomer.co/subscribe

EVERYNIGHTNIGHTS PODCAST
Bros Podcast + Taking Live Call-Ins lol| EVERYNIGHTNIGHTS PODCAST #166

EVERYNIGHTNIGHTS PODCAST

Play Episode Listen Later Nov 7, 2022 146:00


Back on the podcast with Snow and Ito! and taking live call ins from fans :)

TODAY with Madeline Camp
How to get into real estate!

TODAY with Madeline Camp

Play Episode Listen Later Nov 6, 2022 26:13


This episode was super fun for me to record because it is easy to share excitement about something that you are passionate about. If you follow me on social media you know that I have recently gotten my real estate license. For most of my life I have pursued things that are familiar but I love a new challenge and adventure., Real estate is super new for me and getting into it was one of my favorite accomplishments of 2022. On this episode I walked you through why I got Ito real estate, the process of how to get started and why I chose eXp Realty. If you like this episode then make sure to leave. review and I am excited to be bringing on some real estate icons in Season 2 of The TODAY Podcast. Check out my social media below for lots of content on real estate, podcast behind the scenes, and everyday life. https://www.instagram.com  TikTok: https://www.tiktok.com/@chasingrealestateFacebook: https://www.facebook.com

No Country
125 - More Like Guidelines

No Country

Play Episode Listen Later Nov 3, 2022 125:41


On this episode, Kris and I begin our discussion on PIRACY! What caused the pirate craze in the 17th century? Is there a way to incorporate this spirit Ito your day-to-day? What did the pirate utopias of the past teach us? Is this a mindset?

This Week in Health IT
An Automation Journey: Finding Secure Tools and Best Practices for Health Systems Today

This Week in Health IT

Play Episode Listen Later Nov 2, 2022 28:19 Transcription Available


November 2, 2022: The next frontier in cybersecurity is data security. How do you keep your data secure, monitor data risk, and quickly recover your data, wherever it lives? How do you set up security automation? How can you ensure you have the right software defined architecture in place to maximize your team, maximize your assets and protect those assets as you move fast? Why are organizations looking at https://www.rubrik.com/ (Rubrik: Zero Trust Data Security) to protect and automate their environments and enhance their digital transformation journeys? Joining us to discuss this today is https://www.linkedin.com/in/sarahmjrichardson/ (Sarah Richardson), SVP, Chief Digital & Information Officer and https://www.linkedin.com/in/dgiambruno/ (David Giambruno), VP of ITO at https://www.tivityhealth.com/ (Tivity Health) and https://www.linkedin.com/in/shanetallen/ (Shane Allen), Platform Solution Architect at Rubrik. Key Points: If you don't automate it, you're just going to have to keep stacking everything  The FBI estimates cyber criminals will earn over a billion dollars in ransom How does a native immutable file system help to expedite the recovery from a ransomware attack? What we all fail at is keeping up with the technology that allows us to be as safe as possible at a given moment. https://www.rubrik.com/lp/white-papers/ransomware-remediation-healthcare-ebook (eBook: How Healthcare Organizations Can Develop an Effective Ransomware Remediation Plan) https://www.tivityhealth.com/ (Tivity Health) https://www.rubrik.com/ (Rubrik: Zero Trust Data Security) Sign up for our webinar: https://thisweekhealth.com/cyber-insecurity-in-healthcare-the-cost-and-impact-on-patient-safety-and-care_cybersecurity/ (Cyber Insecurity in Healthcare: The Cost and Impact on Patient Safety and Care) - Thursday November 3 2022: 1pm ET / 10am PT. Subscribe: https://www.thisweekhealth.com/subscribe/ Twitter: https://twitter.com/thisweekhealth Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ThisWeekHealth

A Novel Console
Episode 116: Burgerchamp, Gyo and Aria of Sorrow

A Novel Console

Play Episode Listen Later Oct 31, 2022 85:42


This week on A Novel Console, Chirs and Karradyne are joined once again by the mythical Burgerchamp! He recommends some books and games he's been enjoying and they make fun of Chris's aversion to the library. Then Chris, Karradyne and Burgerchamp get chased by fish with legs when they read Junji Ito's Gyo. Afterwards Chris and Burgerchamp inherit Dracula's power of dominion when they finish Castlevania: Aria of Sorrow. You can contact us at:anovelconsole@gmail.comFacebook.com/anovelconsoleTwitter.com/anovelconsoleInstagram: @anovelconsolePatreon.com/anovelconsoleOther Streaming Platforms:anovelconsole.carrd.co Support the show

NOCLIP
NOCLIP Pocket E69 - Run By A Dog - World of Horror

NOCLIP

Play Episode Listen Later Oct 29, 2022 52:44


The old god stirs. Click to reveal its podcast. Welcome back to the podcast and happy Halloween! For our final horror game this year, we're going to be talking about World of Horror. As a disclaimer, this game is technically still in early access, and we end up discussing it as though it's a full release, so consider that some of the things we're talking about may end up changing by the time a version 1.0 comes out. World of Horror is a throwback CRPG reimagined as a Roguelike game, with short replay times and a huge number of random elements. In the game, you are tasked with solving five mysteries to enter a lighthouse and prevent the return of a Lovecraftian old god. “Solving mysteries” in this case meaning surviving a number of random encounters while the story of your mystery solving is told to you by text. Not having to actively solve the case doesn't mean the game doesn't take brainpower to get through though. In addition to making some choices that will affect the outcome of the mystery and determine what ending you get for each one, you need to manage resources and make smart decisions (or at least, be ready to remember what decisions led to what outcomes) to survive through the session. While the game mechanically is a callback, the art style also, while rendered in the 1-bit style of old PC games, references manga artist Junji Ito, who proves to be a significant inspiration for both the look and themes of the game, with “cosmic” and “body” being the horrors du jour. All in all it's a fascinating game to play that may fall just a bit short in the content department at the time, but it embraces community made content and still has some updates ahead that could really elevate it. We're going to be talking about the slow drip of unlocks that make the game feel a little stale on multiple playthroughs, how the obfuscation of mechanics and the old style aesthetic lend themselves to the mystery inherent to cosmic horror stories, and we discuss the ins and outs of the Clap Bow system. Thank you for joining us this week and this year for our annual month of scary games. This was, to my mind, a really solid selection for the season with a lot of variation on style and type of horror, proving that things can be frightening in a ton of different ways, and this genre of game is one that I wouldn't consider at the top of my list for horror. And yet, it ended up being very good anyway. What do you think? Were you drawn in by the Ito-inspired art style to this very strange title? Do you think the game contains enough things to keep you interested for long periods, or better yet, have you delved into the community made content? Let us know in the Discord or down in the comment section! Next time, we're fulfilling a promise we made last month and actually talking about New Pokémon Snap, and rounding out our discussion of Snap-likes. We hope you'll join us for that and thanks for listening!

Read Right to Left
Episode 39: Junji Ito

Read Right to Left

Play Episode Listen Later Oct 29, 2022 142:27


This Halloween Season, join Gee and Ray as they dive into (some) of the works from horror titan, Junji Ito! From the spiralling madness of Uzumaki, to the unending space of Remina, to the smelly chase of Gyo, Junji Ito has become the representative of horror manga in the English-speaking market -- but how effective are the many, many series we have available when being read by non-fans? Is there a reason why Ito has become synonymous with creepy? Hear all our thoughts in this episode! Follow Ray on her channel Whimsical Pictures and Twitter And if you can't get enough of me, Gee, be sure to follow me on my YouTube Channel and Twitter

To The Point with Marcus Amick
Building Forward: Buick GMC on the Value of D, E & I

To The Point with Marcus Amick

Play Episode Listen Later Oct 26, 2022 20:40


In Part 2 of Building Forward: Buick GMC on the Value of D, E & I To the Point explores the benefits and business case for Diversity, Equity, and Inclusion, with Sherry Schultz, Executive Vice President, Chief Human Resources for the Walser Automotive Group, based in Minnesota and Wanda Howell, the owner of Cronic Buick GMC in Georgia - ̶  winners of the first-ever Buick GMC Inclusive Dealer Recognition award. Wanda Howell [Chronic Buick GMC, Owner] & Sherry Schultz [EVP, Chief Human Resources, Walser Automotive Group] 

In Timeout
So This Is Us Standing In Front of You Sayin We're Sorry for that Pod - Timeout 71

In Timeout

Play Episode Listen Later Oct 26, 2022 47:02


After a near-revolt by the ITO & TayTay fams the Flems reconsider their hasty and slightly harsh initial take on Swift's 10th album ‘Midnights.' Tune in for a smart, nuanced, insightful (mea culpa) and re-review of TayTay's latest work as well as Dave's current ESPN feature on a behind-the-scenes look at the crazy Astros fan “Mattress Mack” who is now just 4 wins away from cashing in on a record $75 million World Series bet. And be sure to check out the shows INSTA page for a collage of faux ‘Midnights' covers.

EVERYNIGHTNIGHTS PODCAST
Taking Porta-Potty Tequila shots at noon on a Sunday | EVERYNIGHTNIGHTS PODCAST #165

EVERYNIGHTNIGHTS PODCAST

Play Episode Listen Later Oct 24, 2022 105:04


Aaaand we're back on the podcast with Snow, Jaime, and Ito opening gifts from the PO Box, taking shots, talking shit, talking about tattoos, losing things, finding things, "To Anywhere" EP, crimes, movies, black history month, quesadillas and more! https://everydaydays.com/https://www.everynightnights.com/

A Novel Console
Episode 115: Angelika Frankenstein and Jill Valentine Eat Truff Fries

A Novel Console

Play Episode Listen Later Oct 24, 2022 47:57


This week on A Horror Console, Chris and Karradyne talk about Karradyne's amazing voice recognition talent and not fitting in when hanging out with young people. Karradyne then gets Frankenstein-y when she reads Angelika Frankenstein Makes Her Match. Afterwards, Chris is chased by a bio weapon when he finishes Resident Evil 3 Remake. They finish the episode with awful fries and a ton of terrible hot sauce from Taco Bell.You can contact us at:anovelconsole@gmail.comFacebook.com/anovelconsoleTwitter.com/anovelconsoleInstagram: @anovelconsolePatreon.com/anovelconsoleOther Streaming Platforms:anovelconsole.carrd.co Support the show

CCF Sermon Audio
Live Your Best Life | Bong Saquing

CCF Sermon Audio

Play Episode Listen Later Oct 23, 2022 72:13


Nais nating lahat na mamuhay ng marangal at masaya. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pinakabest na buhay? Ito ba ay sa pamamagitan ng pagtupad ng ating layunin o pangarap? Paano kung ang inaalok ng mundo ay iba sa kagustuhan ng Diyos? Speaker: Ptr. Bong Saquing Series: Living The Full Life Watch the Full Message here: https://go.ccf.org.ph/10232022Tag

In Timeout
Wrong Way TayTay ('Midnights' Instant Review) - Timeout 70

In Timeout

Play Episode Listen Later Oct 21, 2022 29:42


The Flems instant review is in for TayTay's 10th album 'Midnights' and it's a shocker. Instead of continuing on in the 'Folklore' vein or returning to her pop glory days of '1989', TayTay split the difference with a restrained, dreamy, electro-confessional concept album that left the Flems, well, underwhelmed. While every other so-called critic on the planet raves over 'Midnights',  tune into this week's ep of ITO for the real tea on TayTay and to find out why the Flems, two of the biggest TayTay Stans around, dared to give this wildly over-hyped (and, uninspired) effort a ... C+ after their first listen.

A Novel Console
Episode 114: The Liminal Zone and Circle of the Moon Enjoy Las Cazuelas

A Novel Console

Play Episode Listen Later Oct 17, 2022 63:45


This week on A Novel Console, Chris and Karradyne discuss the season finales of The Rings of Power and She-Hulk, and Chris explains why he DNF'd Valkyrie Elysium. Karradyne then leads Chris through an anthology of creepy stories when they read The Liminal Zone. Afterwards, Chris whips Dracula in the face when he finishes Castlevania: Circle of the Moon. They end the episode with a nice Mexican lunch from Taqueria Las Cazuelas.You can contact us at:anovelconsole@gmail.comFacebook.com/anovelconsoleTwitter.com/anovelconsoleInstagram: @anovelconsolePatreon.com/anovelconsoleOther Streaming Platforms:anovelconsole.carrd.co Support the show

Hudson Mohawk Magazine
Troy Library October picks

Hudson Mohawk Magazine

Play Episode Listen Later Oct 12, 2022 10:16


Explore culture, manga design, mummy oreos (?!), and more with Ian Hauck, head of adult and reference services at Troy Public Library's main branch. Books discussed: "Between Us: How Cultures Create Emotions" (Mesquita, 2022); "A Hero Born" (first book in the "Legends of the Condor Heroes" series, Yong, 2019); "Lovesickness" (Ito, 2011; young adult manga); and "The Immortal King Rao" (Vara 2022). Ian also discusses manga publishing practices with producer Brea Barthel. For more info, see thetroylibrary.org.

A Novel Console
Episode 113: Hallucinations and Prodeus Eat Chipotle

A Novel Console

Play Episode Listen Later Oct 10, 2022 67:12


This week on A Novel Console, Chris and Karradyne talk about their disdain for Amazon's The Rings of Power, The Mario Movie trailer, and Hocus Pocus 2. Karradyne wonders if her head is screwed on tight when she talks about Junji Ito's Hallucinations. Chris doesn't know who, what, or why he's blasting when he plays Prodeus. They end the show with a horrifying meal from Chipotle and a sandwich from WingStop.You can contact us at:anovelconsole@gmail.comFacebook.com/anovelconsoleTwitter.com/anovelconsoleInstagram: @anovelconsolePatreon.com/anovelconsoleOther Streaming Platforms:anovelconsole.carrd.co Support the show

Tackle Talk
Weird Neko Worms & Cheap Used Gear (And MINIMAL Walleye Cheating Talk)

Tackle Talk

Play Episode Listen Later Oct 4, 2022 32:01 Very Popular


On today's episode we take a look at a new neko worm from Nories that will definitely catch your attention, we talk about why the buzzgrub should be in your box this time of year, we highlight 3 pieces of used fishing gear between $50 and $70 that you can buy right now, annnnd I guess we do have to briefly touch on two scumbags that cheated in a walleye tournament.  Brought To You By:  American Legacy Fishing & Outdoors Use Code: TACKLETALK10 for 10% Off! www.americanlegacyfishing.com/tackletalk

A Novel Console
Episode 112: Frankenstein and Ghostwire Eat Reel Fish

A Novel Console

Play Episode Listen Later Oct 3, 2022 54:31


This week on A Novel Console, Chris and Karradyne start Horror Month! They both dive into Junji Ito's take on a horror classic, Frankenstein. Chris then finger bangs all the ghosts in Ghostwire: Tokyo. They end the episode with a visit to Reel Fish Coastal Kitchen that felt like both a win and a lose.You can contact us at:anovelconsole@gmail.comFacebook.com/anovelconsoleTwitter.com/anovelconsoleInstagram: @anovelconsolePatreon.com/anovelconsoleOther Streaming Platforms:anovelconsole.carrd.co Support the show

The Jay Aruga Show
S04 E24: We Don't Talk About Detransitioners (No No No)

The Jay Aruga Show

Play Episode Listen Later Oct 2, 2022 18:13


Last week, may lumabas sa balita na transgirl na pinayagan ng school niyang mag-uniform ng pambabae. Pinagdiwang ito ng internet at ng media. Pero may mga minority voices na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Ito ay ang mga Detransitioners. In this episode, we'll talk about a brave soul named Chloe Cole who spoke in Washington DC about her horrible experience under the butcher's knife. The whole speech can be viewed here: https://twitter.com/RepMTG/status/1572261275417153536?s=20&t=XrH1cwPA8L8wsfxIiFCdOQ Also discussed in the episode is the president of the American College of Pediatrics who exposed the quakery of this whole so-called Gender-Affirming care. Watch the whole interview in this link: https://thenewamerican.com/transgender-quackery-exposed-as-child-abuse-by-top-doctor/ You can help support this podcast when using these links for your online shopping! Lazada -> https://podlink.co/cts Shopee -> https://podlink.co/ufj Sign up for The Jay Aruga Show Newsletter where you will have direct access to behind the scenes stuff, more detailed stories about an episode, and where we can write to each other as well. -> http://TheJayArugaShow.com Subscribe to The Jay Aruga Show Youtube Channel --> https://bit.ly/3ijo5kp Episode Music: 'Vaikuntha' by Spacebar, "Bayaw" and "Throw Pillow" by Sando --- Send in a voice message: https://anchor.fm/thejayarugashow/message

Tackle Talk
Special Guest: TAKU ITO

Tackle Talk

Play Episode Listen Later Sep 20, 2022 33:22 Very Popular


On today's episode we have the privilege of talking to the one and only, Takumi Ito! We chat with Taku about his roots growing up fishing in Japan, his transition to the United States, and how he uses those Japanese techniques to his advantage.  Brought to you by: American Legacy Fishing & Outdoors www.americanlegacyfishing.com/tackletalk Use Code: TACKLETALK10 for 10% Off!*