Podcasts about Marias

  • 664PODCASTS
  • 1,331EPISODES
  • 34mAVG DURATION
  • 5WEEKLY NEW EPISODES
  • Jan 7, 2023LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022

CategoriesBest podcasts about Marias

Show all podcasts related to marias

Latest podcast episodes about Marias

Marias Haushaltstipps | radioeins
Marias Haushaltstipps Nr. 835 - Cerankochfeldschaber

Marias Haushaltstipps | radioeins

Play Episode Listen Later Jan 7, 2023 0:22


Marias Haushaltstipps Nr. 835 - Cerankochfeldschaber

Tisdagar med tidebön
Jul 3 jan, i Jesu namn

Tisdagar med tidebön

Play Episode Listen Later Jan 3, 2023 14:50


Hymn 285Bibeltext 4 Mos 6:22-27FörberedelsebönGud, jag vill dröja inför ditt ansikte. Mitt hjärta är öppet mot dig. Jag har ingen annan önskan än att leva efter din vilja. Lär mig att be, låt mig vara en bön. InvitatoriumL - Herre öppna mina läpparAlla - så att jag kan förkunna ditt lov Antifon- Kristus är född till jorden. ¶ Kom låt oss tillbedja honom. A- Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje * träd fram inför honom med jubelrop.B- Besinna att Herren är Gud och vi är hans * hans folk, fåren i hans hjord. Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden*. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Antifon- Kristus är född till jorden. Kom låt oss tillbedja honom. HymnPsaltarpsalmCanticumAntifon - Ett barn har fötts, ¶ en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. A - Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus * över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. B - Du låter jublet stiga, * du gör glädjen stor. A - De gläds över dig som man gläds vid skörden, * som man jublar när bytet fördelas. B - Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, * förtryckarens piska A - bryter du sönder, * som den dag då Midjan besegrades. B - Stöveln som bara i striden och manteln som fläckats av blod * allt detta skall brännas, förtäras av eld. A - Ty ett barn har fötts, * en son är oss given. B - Väldet är lagt på hans axlar, * och detta är hans namn:A - Allvis härskare, Gudomlig hjälte, * Evig Fader, Fredsfurste.B - Väldet skall bli stort, fredens välsignelse utan gräns* över Davids tron och hans rike. A - Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet * nu och för evigt. B - Herren Sebaots lidelse * skall göra detta. Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden*. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Antifon - Ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Bibelläsning ResponsoriumL - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tidAlla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tidL - Från solens uppgång till dess nedgång,Alla - från nu och till evig tid.L - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden.Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid. Benedictus ( Sakarias lovsång ) Antifon - Ära i höjden åt Gud ¶ och på jorden fred åt dem han älskar. A - Välsignad är Herren, Israels Gud, *som besöker sitt folk och ger det frihet.B - Han reser för oss frälsningens horn *i sin tjänare Davids släkt,A - så som han för länge sedan lovat *genom sina heliga profeter,B - frälsning från våra fiender *och alla som hatar oss.A - Han visar barmhärtighet mot våra fäder +och står fast vid sitt heliga förbund, *den ed han svor vår fader Abraham:B - att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, *rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.A - Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.B - Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.A -Han skall komma ner till oss från höjden, + en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, *och styra våra fötter in på fredens väg. Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden, *nu och alltid och i evigheters evighet. Amen Antifon - Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han älskar. Bön inför dagen L - Gud, du reste mig upp från natten till denna dagens ljus.Alla - Tack, Jesus Kristus, för de gåvor du ger mig, varje dag och natt, varje natt och dag. Jag vill tillbe dig med hela mitt liv. Jag vill söka dig med all min kraft.Jag vill lovsjunga dig och ära dig med allt jag gör och är. Tyst bön L - I Dina händer Gud, lägger jag min dagAlla - Amen Herrens bönL - Vår Fader, Alla - du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. SlutbönL - Jesus, du Faderns härlighet , du eviga ljusAlla - vi lovsjunger digL - Jesus, du ärans kung, jungfru Marias son, Alla - vi lovsjunger dig.L - Jesus, du Allvise härskare, Fredsfurste, Alla - vi lovsjunger dig. Välsignelse L - Gud, välsigna oss, och beskydda oss för allt ont, Alla - och för oss till det eviga livet. Amen

Iglesia La Roca
Gol de Marias

Iglesia La Roca

Play Episode Listen Later Dec 29, 2022 23:55


Encuentro Online Iglesia La Roca del 18/12/2022

Tisdagar med tidebön
Jul 27 december, Jesu födelse

Tisdagar med tidebön

Play Episode Listen Later Dec 27, 2022 15:24


Laudes julPsalm 121Bibeltext 1 Joh 5:18-21FörberedelsebönGud, jag vill dröja inför ditt ansikte. Mitt hjärta är öppet mot dig. Jag har ingen annan önskan än att leva efter din vilja. Lär mig att be, låt mig vara en bön. InvitatoriumL - Herre öppna mina läpparAlla - så att jag kan förkunna ditt lov Antifon- Kristus är född till jorden. ¶ Kom låt oss tillbedja honom. A- Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje * träd fram inför honom med jubelrop.B- Besinna att Herren är Gud och vi är hans * hans folk, fåren i hans hjord. Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden*. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Antifon- Kristus är född till jorden. Kom låt oss tillbedja honom. HymnPsaltarpsalmCanticumAntifon - Ett barn har fötts, ¶ en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. A - Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus * över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. B - Du låter jublet stiga, * du gör glädjen stor. A - De gläds över dig som man gläds vid skörden, * som man jublar när bytet fördelas. B - Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, * förtryckarens piska A - bryter du sönder, * som den dag då Midjan besegrades. B - Stöveln som bara i striden och manteln som fläckats av blod * allt detta skall brännas, förtäras av eld. A - Ty ett barn har fötts, * en son är oss given. B - Väldet är lagt på hans axlar, * och detta är hans namn:A - Allvis härskare, Gudomlig hjälte, * Evig Fader, Fredsfurste.B - Väldet skall bli stort, fredens välsignelse utan gräns* över Davids tron och hans rike. A - Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet * nu och för evigt. B - Herren Sebaots lidelse * skall göra detta. Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden*. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Antifon - Ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Bibelläsning ResponsoriumL - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tidAlla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tidL - Från solens uppgång till dess nedgång,Alla - från nu och till evig tid.L - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden.Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid. Benedictus ( Sakarias lovsång ) Antifon - Ära i höjden åt Gud ¶ och på jorden fred åt dem han älskar. A - Välsignad är Herren, Israels Gud, *som besöker sitt folk och ger det frihet.B - Han reser för oss frälsningens horn *i sin tjänare Davids släkt,A - så som han för länge sedan lovat *genom sina heliga profeter,B - frälsning från våra fiender *och alla som hatar oss.A - Han visar barmhärtighet mot våra fäder +och står fast vid sitt heliga förbund, *den ed han svor vår fader Abraham:B - att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, *rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.A - Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.B - Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.A -Han skall komma ner till oss från höjden, + en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, *och styra våra fötter in på fredens väg. Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden, *nu och alltid och i evigheters evighet. Amen Antifon - Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han älskar. Bön inför dagen L - Gud, du reste mig upp från natten till denna dagens ljus.Alla - Tack, Jesus Kristus, för de gåvor du ger mig, varje dag och natt, varje natt och dag. Jag vill tillbe dig med hela mitt liv. Jag vill söka dig med all min kraft.Jag vill lovsjunga dig och ära dig med allt jag gör och är. Tyst bön L - I Dina händer Gud, lägger jag min dagAlla - Amen Herrens bönL - Vår Fader, Alla - du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. SlutbönL - Jesus, du Faderns härlighet , du eviga ljusAlla - vi lovsjunger digL - Jesus, du ärans kung, jungfru Marias son, Alla - vi lovsjunger dig.L - Jesus, du Allvise härskare, Fredsfurste, Alla - vi lovsjunger dig. Välsignelse L - Gud, välsigna oss, och beskydda oss för allt ont, Alla - och för oss till det eviga livet. Amen

Expresso - A Beleza das Pequenas Coisas
*Especial Natal* Maria Teresa Horta: “Os poemas continuam a assaltar-me em alturas impróprias”

Expresso - A Beleza das Pequenas Coisas

Play Episode Listen Later Dec 23, 2022 86:36


Voltamos a republicar uma das conversas mais marcantes do podcast “A Beleza das Pequenas Coisas”, com a escritora e poetisa Maria Teresa Horta, gravada em novembro de 2019, na sala da sua casa. Feminista e insubmissa, ela é uma das poucas poetisas portuguesas a afirmar o desejo na sua escrita, e sempre lutou pela liberdade. Autora de obras polémicas, como “Ambas as Mãos sobre o Corpo”, “Minha Senhora de Mim” e “Novas Cartas Portuguesas” (esta última assinada com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, conhecidas como “As Três Marias”), que escandalizaram um certo Portugal puritano, valeram à escritora um espancamento na rua e a quase prisão. Diversas vezes premiada, aqui fala do último livro “Quotidiano Instável”, que reúne as crónicas que escreveu no jornal “A Capital” entre 1968 e 1972. Um quase romance, que descola da realidade para contar vida(s). E, neste episódio, a poetisa fala do seu desassossego que a deixa acordada a escrever madrugadas inteiras e conta algumas páginas do bom livro que a sua vida de daria. Boas escutas!See omnystudio.com/listener for privacy information.

Betania Misjonsforsamling
Søndag 18. desember - Rolf Lavik - Magnificat; Marias lovsang

Betania Misjonsforsamling

Play Episode Listen Later Dec 18, 2022


Misjonskirken Stavanger's Podcast

Sten SørensenDagens tekst Lukas 1: 46-55

Norkirken Hald
Marias lovsang (Ove Kleveland)

Norkirken Hald

Play Episode Listen Later Dec 18, 2022 27:11


Trondheim Frikirke
Marias lovsang: Ydmykhet

Trondheim Frikirke

Play Episode Listen Later Dec 18, 2022 19:04


Equmeniakyrkan Vårgårda
4e advent, Om Marias betydelse – John Eidering, 221218

Equmeniakyrkan Vårgårda

Play Episode Listen Later Dec 18, 2022 31:06


Gudstjänsten
Jag undrar hur det var för Maria

Gudstjänsten

Play Episode Listen Later Dec 18, 2022 26:52


På fjärde söndagen i advent reflekterar och samtalar präst Liza L Lundkvist om Maria. Sång och musik med Veronica Janunger och Tomas Pleje. Från Ålidhemskyrkan i Umeå. På fjärde söndagen i advent handlar gudstjänsten om Jesus mamma Maria. Jag undrar hur det var för Maria, frågar prästen Liza L Lundkvist i sin dikt i gudstjänsten, hämtad från boken "Jag är äntligen här". Hon reflekterar kring Maria och samtalar med diakon Erik Hansson och präst Lisa Tegby,Många gånger skulle Marias berättelse ge mig svindel. Jag skulle komma att känna igen mitt eget liv i hennes många skikt. Hon skulle komma till mig med sin egen sorg och smärta, men också med sin kraft, sin integritet och sin stora livsglädje. Hon skulle oväntat komma att bära Gud också till mig. Jag skulle inte alltid förstå, men tro skulle födas också i mitt liv, säger Liza L Lundkvist i gudstjänsten.TexterJesaja 52:7-10 Lukasevangeliet 1:39-45MusikVar hälsad Herrens moder (Sv Ps 480) Ave Maria (J S Bach, C Gounod) Saliga de som hör Guds ord (Sv Ps 688) Maria (P Harling) Advent är mörker och kyla (Sv Ps 609) Ach bleib mit deiner Gnade (M Reger) Maria vaggsång (E Lindström, M Reger) Gud bor i ett ljus (Sv Ps 605) Alla källor springer fram i glädje (Sv Ps 481) Himlen i min famn (C Häggkvist, E Hillestad)MedverkandeLiza L Lundkvist, liturgi, reflektion och samtal Elin Hagberg, bön och textläsning Erik Hansson, bön och samtal Lisa Tegby, samtal Sånggrupp Veronica Janunger, solosång Tomas Pleje, orgel och pianoProducent Helena Andersson Holmqvist Moskit media liv@sverigesradio.se Tekniker: Björn Nitzler och Magnus Kjellsson Sveriges radio Västerbotten

Marias Haushaltstipps | radioeins
Marias Haushaltstipps Nr. 834 - Schnee- und Salzränder

Marias Haushaltstipps | radioeins

Play Episode Listen Later Dec 17, 2022 0:22


Wie man Schnee- und Salzränder auf Lederschuhen mit Hilfe von Dosenmilch entfernt.

Misjonssalen Oslo
33 17. des 2022 | Advent: Marias kall og lovsang | Erika Vestre

Misjonssalen Oslo

Play Episode Listen Later Dec 17, 2022 31:05


33 17. des 2022 | Advent: Marias kall og lovsang | Erika Vestre by Misjonssalen Oslo

Noticentro
-AMLO informó que desde este viernes ya se pueden visitar las Islas Marías como destino turístico.

Noticentro

Play Episode Listen Later Dec 16, 2022 1:21


-AMLO informó que desde este viernes ya se pueden visitar las Islas Marías como destino turístico. -En el marco de los 25 años del Teletón, AMLO reconoció su labor y llamo a contribuir-La guerra en Ucrania es una derrota a la humanidad: Papa Francisco Más información en nuestro podcast

Biohacking Girls Podcast
Maria Emmerich - oppsummering på norsk

Biohacking Girls Podcast

Play Episode Listen Later Dec 15, 2022 18:28


Vi oppsummerer litt mandagens episode og forklarer litt på norsk om det Maria Emmerich snakket om i ukens Podcast. Vi forklarer hva Keto er, hvordan Maria startet sin helsereise da hun var syk og overvektig. Videre om hva PSMF som en slankediett er, og passer for folk med overvekt ikke for slanke folk. Dette er en metode man bruker 2-3 dager i uken og legger til feeding days. Mange av oppskriftene til Maria kan derimot brukes for å spice opp kjøkkenet, lage sunne og kalorifattige proteindesserter, brøderstatninger og tilbehør på din vanlige matplan. Vi reflekterer også litt rundt Marias kristiske tanker rundt fettkaffe og for mye fett på Keto. Til slutt tar vi en runde på fiber, grønnsaker, Akkermansia og bifidobakterier, og organmat og kjøtt og Marias macrokalkulator. Håper denne ble oppklarende. Kilder og Linker for å lese mer: https://daveasprey.com/how-to-make-your-coffee-bulletproof-and-your-morning-too/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4856456/ For allergiprøver på Lab 1 hos Dr Hexebegrs: timebestilling@drhexeberg.no For å følge Maria Emmerich og teste henens macrokalkulator sjekk her: https://mariamindbodyhealth.com

Citykyrkan Stockholm
Marias Lovsång | Mattias Martinsson

Citykyrkan Stockholm

Play Episode Listen Later Dec 14, 2022 40:30


Marias Lovsång | Mattias Martinsson by Citykyrkan Stockholm

Noticentro
A pesar del repunte en contagios de covid-19, el gobierno no impondrá el uso de cubrebocas

Noticentro

Play Episode Listen Later Dec 13, 2022 1:54


A pesar del repunte en contagios de covid-19, el gobierno no impondrá el uso de cubrebocasAntes de Navidad las Islas Marías se van a abrir al turismo de exploración: AMLOLa Fiscalía de Quintana Roo investiga la muerte de 3 pescadores de Isla MujeresMás información en nuestro podcast

Biohacking Girls Podcast
Maria Emmerich (English)- om PSMF, proteiner, fett og og digg mat

Biohacking Girls Podcast

Play Episode Listen Later Dec 12, 2022 51:01


Vi toucher innom Keto igjen og oppsummerer før dagens gjest som er på tråden fra Hawaii Maria Emmerich forklare hva Protein Modified Fast (PSMF) er, og hvordan denne teknikken kan brukes for vektnedgang. Hun er superstar. Vi har fulgt henne i årevis - har en haug av hennes bøker og sett transformasjonen hun har bidratt til på så mange mennesker (99% av hennes kunder vil ned i vekt). Maria spiste kanelboller, var en sukkerjunkie og drakk masse kaffe i mange år da hun jobbet på kafe, og en dag ble hun veldig syk, hun var overvektig, hadde sure oppstøt, og hadde utviklet PCOS - (halvparten av kvinner med PCOS utvikler diabetes 2 innen fylte 40 år). Hun tok et oppgjør og ble "Keto Maria". Hun tror ikke på smør og MCT i kaffen og altfor store mengder fett og har sin tolkning av denne måten å spise Keto på - hun måtte droppe fett for å gå ned i fett, og kutte melkeprodukter, selvom de siste årene har hun bevege seg enda mer i retning av carnivore keto. I tillegg jobber hun med protokoll hun kaller "Pure Protein" og hjelper mange ned i vekt, denne er basert på PSMF dietten (protein sparing modifed fast). Hennes ambisjoner er god helse og stabilt insulin, men også at maten hun spiser skal bidra til styrke og ikke tap av muskulatur. Maria`s mat er supergod, lavt på fett og høyt på proteiner, vi har testet mange oppskrifter, hun er rett og slett brilliant og kreativ og du vil garantert bli fornøyd når du tester hennes delikatesser. Marias website er www.KetoMaria.com Følg med på nyheter om Ketokurs og matlagingskurs og reiser i Europa, Sicilia, Venice og kanskje Mallorca. A new PSMF book out here: https://keto-adapted.com/product-category/ebooks/ Instagram: @mariaemmerich

Morgonandakten
Att växa med uppgiften - Lisa Tegby

Morgonandakten

Play Episode Listen Later Dec 12, 2022 6:15


Om Jesus mamma Maria handlar veckans morgonandakter med prästen Lisa Tegby. Prästen Lisa Tegby från Umeå utgår i sina andakter från Jesus mamma Maria, hennes erfarenheter, uppdrag och person. I dag pratar hon om valmöjligheter och oväntade uppgifter.Man brukar säga att Maria var så modig som sa ja till ängeln som kom till henne där hemma i Nasaret. Och det var hon väl. Men hur mycket hann hon stanna upp och fundera och välja? Kan det inte ha varit så att Marias ja kom till henne allteftersom medan dagarna och månaderna gick och barnet växte i henne? Hennes första, lite förvånande ja, behövde nog tid att djupna och växa i henne, säger Lisa Tegby i andaktenTextLukasevangeliet 1:30-31MusikGläd dig, du Kristi brud Mats Norrefalk, Ulf SamuelssonProducent Helena Andersson Holmqvist liv@sverigesradio.se Moskit media för Sveriges radio Västerbotten

Marias Haushaltstipps | radioeins
Marias Haushaltstipps Nr. 833 - Frischer Fisch

Marias Haushaltstipps | radioeins

Play Episode Listen Later Dec 10, 2022 0:25


Wie man erkennt, ob Fisch frisch ist

Curlingklubben
PODCAST-PODCAST: Intern MeToo og T-shirt-traumer

Curlingklubben

Play Episode Listen Later Dec 9, 2022 73:26


Dagens eksklusive udgave af Curlingklubben Podcast er lavet på dagen, hvor DR også afholder sin årlige julefrokost. Den er på en måde blevet et nationalt event, og derfor vælger vi på redaktionen at kigge tilbage på de interne, uheldige episoder, vi har haft. Vi skal også snakke om, at Marias natur er begyndt at stride imod hendes ønske om at sige nej til de ikke-karrierefremmende opgaver på arbejdet, for hun overvejer lidt at bage lusekatte til alle på arbejdet på tirsdag. Og så skal vi også en tur i bageren for at teste, hvor mange gange, det er passende at sige at sige 'god dag'. Værter: Christian Bonde og Maria Fantino.

Talkhouse Podcast
Nick Allbrook (Pond) with Josh Conway (The Marías)

Talkhouse Podcast

Play Episode Listen Later Dec 8, 2022 40:02


On this week's Talkhouse Podcast we've got a pair of guys who don't know each other well, but who've crossed paths a few times over the years—most recently at the Desert Daze festival, Nick Allbrook and Josh Conway. Allbrook is the frontman of the Australian psychedelic rock band Pond, which is sort of inextricably linked with another Australian band, Tame Impala. Allbrook was actually a member of Tame for years while also playing with Pond—which includes some current members of Tame Impala. But Pond, which has been around about as long, has built a sound of its own, much more hard charging than that other band, and released a whopping nine albums of frenetic, fun, fuzzy rock. If you've never heard the band, their album titles give a hint as to what they're all about, from Corridors of Blissterday to Man It Feels Like Space Again. Pond's latest album has a much simpler title, it's called 9, and among its fantastic tracks is this one, “Lights of Leeming.” Josh Conway is a huge fan of Pond, though his own band, The Marias, approaches music with a much gentler soul. Conway started the group with his significant other, the band's namesake Maria Zardoya. Their beginnings are kind of funny: They tried to write songs for film and TV placements, none of which—as you'll hear in this chat—were ever picked up. But, happy with what they'd written, Conway and Zardoya ended up releasing them anyway, and the Marias was born. Their alt-pop is miles from our other guest's on today's episode, with elements of jazz and even reggaeton sprinkled throughout a great debut album called Cinema. Check out “Hush” from that album right here. In this conversation, Allbrook and Conway talk about the work hours of Australians versus Catalonians, about how even a deliberate attempt to sell out can result in great creative work, and how taking a walk under the influence of molly and Outkast changed Conway's outlook. Also, they declare, cheekily, that God is dead, and art is too. Enjoy. Thanks for checking out the Talkhouse Podcast, and thanks to Nick Allbrook and Josh Conway for chatting. If you liked what you heard, please follow Talkhouse on your favorite podcast platform. This episode was produced by Keenan Kush, and the Talkhouse theme is composed and performed by The Range.

Holst & Haraldsdotter - viktigt på riktigt
129. Den inre resan med Maria Särdqvist Sjunnegren

Holst & Haraldsdotter - viktigt på riktigt

Play Episode Listen Later Dec 7, 2022 49:53


När Maria insåg att anledningen till alla hennes påfrestande, fysiska symptom antagligen var den autoimmuna nervsjukdomen ME började hon sin jakt på hur hon skulle kunna få tillbaka sin ork och sitt liv igen. En resa som resulterat i att hon nu lever efter mottot ”maten är min medicin” och hon beskriver själv att det har hjälpt henne att få livet tillbaka. Marias hjälp på vägen blev Anthony Williams – Medical Medium. Hans filosofi är att det är virus som stökar vid de allra flesta sjukdomstillstånd och att det finns mycket vi kan göra för att hjälpa våra kroppar att tillfriskna. Maria är ett levande exempel på detta. Hör hennes fascinerande berättelse i veckans avsnitt. Varmt välkommen att lyssna på oss där poddar finns. Mia & Linda

OBS
Drömmar 2: Nazismens mörker kröp fram om natten

OBS

Play Episode Listen Later Dec 6, 2022 9:55


Mellan 1933 och 1939 samlade den tyskjudiska journalisten och författaren Charlotte Beradt in drömmar. Drömmar som i detalj verkade berätta om fasorna som väntade, säger Maria Küchen. ESSÄ: Detta är en text där skribenten reflekterar över ett ämne eller ett verk. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Essän sändes första gången i juni 2018.Drömmar har alltid ansetts vara profetior, budbärare eller existerande platser som människan uppsöker i sömnen. I bibeln finns hundratals referenser till drömmar, både som visioner av framtiden och som Guds anvisningar till människan:Josef i första mosebok drömde flitigt om sin egen kommande storhet. Hans elva bröder skulle underkasta sig honom, drömde han. Det irriterade dem så pass att de slängde honom i en brunn. Och i evangeliet flyr Josef och Maria till Egypten med det nyfödda Jesusbarnet på order från en ängel i en dröm.Shamanresor in i drömmar och syner ses i sina kulturella sammanhang som verkliga. För schamanen finns ingen gräns mellan sömn och vaka, vardag och syner. I det rationella sekulära samtida västerlandet drar vi däremot en gräns mellan dagens verklighet och nattens drömmar, men gränsen är flytande, otydlig och rörlig.'De som drömmer här', konstaterade hon, 'bearbetar inte privata konflikter.'Rörligheten sätts i skarpt ljus i tyska journalisten Charlotte Beradts bok Drömmar i tredje riket som gavs ut första gången 1963 och kom på svenska 2018 i översättning av Jesper Festin. Beradts skildrar människors drömmar i Tyskland från nazisternas maktövertagande 1933 och framåt hundratals drömmar som hon samlade in och skrev ner, innan hon 1939 tvingades lämna sitt hemland och fly till USA.Det rör sig om drömmar från den då ännu smygande regimens första tid, från dess urtillstånd.Och denna totalitära regim styr inte bara människors vakna liv, den styr med järnhand vad de drömmer.När Beradts först försökte strukturera sitt material, hade hon Freuds tankar om drömtydning i bakhuvudet. Freudianskt sett är det drömda privat. Och Beradts tidiga reflektioner om vad människor drömde i tredje riket handlade i Freuds anda om skam, rädsla och omedvetna önskningar. Men så småningom ändrade hon perspektiv.I första mosebok formulerade Josef sina maktanspråk i drömmar. Josefs och Marias flyktdröm i evangeliet räddade Jesus från kung Herodes politiskt motiverade massaker på småbarn. Och 1963 definierade Charlotte Beradts tredje rikets drömmar som en overklig mosaik, vars stenar består av element från den politiska verkligheten.De som drömmer här, konstaterade hon, bearbetar inte privata konflikter.Flykt var förstås ett vanligt tema. En ung kvinna med markant näsa, inte judinna, drömde flera år före raslagarna långa episka drömmar om näsor och papper. I drömmarna jagade hon attester och dokument, bar runt på mappar med alla sina släktpapper, ifrågasattes och förföljdes.Plötsligt ett skrik: de kommer. Flykt, flykt, flykt. Jag letar efter ett gömställe. Plötsligt ligger jag långt ner i en hög med lik äntligen ett bra gömställe. Ren och skär salighet där under likhögen, men mappen med papperen under armen.Detta drömde hon tio år innan massförintelserna inleddes och människor faktiskt gömde sig under högar av lik. Flera gånger återkommer Beradts till drömmarnas profetiska drag:Flera år innan skyltar om att judar inte är önskvärda börjar sättas upp på restauranger, drömmer en kvinna att hon sitter på en restaurang, under en skylt där det står Ut med skadedjuren.En annan kvinna drömmer om en maskin som kontrollerar tankar och beskriver den som elektrisk, ett virrvarr av trådar innan sådan elektronisk avlyssningsapparatur finns.Före koncentrationslägrens kollektiva bestraffningsmetoder drömmer en mörkhårig, ickejudisk kvinna om hur hon hindrar sig själv att göra saker som kan slå tillbaka mot min grupp, eftersom ju alla mörka bestraffas när en av oss gör något förbjudet.I drömmarnas mosaik används fragment ur verkligheten för att ge en bild av framtiden som sedan visar sig korrekt. Det drömda tycks faktiskt profetiskt. Men troligen är drömmarnas profetior inte mer ockulta än om någon som är vaken under nazismens första tid säger:Om några år sitter det skyltar på restauranger om att judar inte är önskvärda. Det kommer att sluta med att människor tvingas gömma sig i likhögar.I Tyskland på 30-talet drömde många att vardagsföremål vände sig emot dem. En kvinna drömde att en medlem i nazisternas paramilitära underorganisation SA öppnade luckorna till hennes kakelugn. Med skärande röst började ugnen upprepa varenda mening som vi yttrat mot regeringen, vartenda skämt som vi dragit.En annan kvinnas sänglampa gjorde samma sak. En grönsakshandlares soffkudde, ett skrivbord, ett påskägg, alla dessa ting blev angivare.Rasismen och antisemitismen har monterats in i de förföljda så att de i drömmarna förföljer sig själva.Dessa drömmar hade ett budskap inte från Gud, eller en ockult verklighet eller inifrån det egna psyket, utan från diktaturen: Ni ska vara rädda.Kan det finnas en nyttigare dröm för en totalitär regim? frågar Beradt retoriskt.Och ett annat återkommande budskap i drömmarna var: Ni ska vara tysta.En städerska börjar i sin dröm prata ryska, som hon inte alls kan, för att hon inte ska förstå sig själv om hon säger något förbjudet om staten.En kontorist drömmer att han ska lämna in ett skriftligt klagomål över det rådande tillståndet. I ett kuvert stoppar han ett blankt pappersark utan ett enda ord på och känner sig stolt över att ha sagt ifrån.De som drömmer i Beradts bok är kritiska till den nya ordningen och rädda för den. Ett eget avsnitt ägnas judarnas drömmar. En judisk ung kvinna drömmer att hon, precis som sina förtryckare, uppfattar judar som äckliga och fula. En judisk jurist drömmer att han i en park, i stället för att sätta sig på den gula bänken för judar, sätter sig på papperskorgen. En annan jurist drömmer att han kastas ner på marken av nazistiska vakter och säger: Jag kysser marken som ni kastar mig på.Rasismen och antisemitismen har monterats in i de förföljda så att de i drömmarna förföljer sig själva. Det framstår som en seger för det totalitära samhället.Beradt betraktar sitt dröm-material främst som en studie i totalitarism. Hon citerar Robert Ley, nazistisk riksorganisationschef, som sa att de enda som fortfarande har något privatliv i Tyskland är de som sover, och hon slår fast att han hade fel.Likheterna är stora mellan dröm-materialet Beradt har samlat ihop och Kafkas böcker. Även parallellerna med Becketts, Orwells och Huxleys verk är slående, och Charlotte Beradt ser de insamlade drömmarna som högst tidsspecifika. Drömmarna i tredje riket handlar inte om förtryck i allmänhet, utan om den paradoxala och säregna tillvaron under en totalitär regim på nittonhundratalet.Men förtryckta har förstås alltid drömt mardrömmar om förtryckarna, och härskare världen över i alla tider har frågat drömtydare om råd och om framtiden. Vad drömde de övertygade nazisterna på nätterna? Drömde de som gamla testamentets Josef, om sädeskärvar och stjärnor som bugade sig för dem och underkastade sig? Eller ångestdrömmar som alstrades av ett undanträngt samvete?Den frågan besvarar inte Charlotte Beradts. Nazisters drömmar hade hon inga möjligheter att samla in. Vad makthavarna i tredje riket drömde på nätterna, det återstår för skönlitteraturen att gestalta.Maria Küchen, författare LitteraturCharlotte Beradt: Drömmar i tredje riket. Översättning Jesper Festin, Ersatz, 2018.

Norkirken Vennesla
13. Jesus i Marias mage

Norkirken Vennesla

Play Episode Listen Later Dec 4, 2022 39:15


Jenny Therese Aasen taler i vår adventsserie om at Jesus kom inn i verden gjennom Marias mage.

Marias Haushaltstipps | radioeins
Marias Haushaltstipps Nr. 832 - Batterieklemmen und Cola

Marias Haushaltstipps | radioeins

Play Episode Listen Later Dec 3, 2022 0:17


Cola auf Batterieklemmen hilft gegen Korrosion.

Teologi i tiden
Avsnitt 40: Gudsbilder i förändring – Om kristna och muslimska gudsbilder

Teologi i tiden

Play Episode Listen Later Dec 2, 2022 23:56


Vad kan vi egentligen veta om Gud utifrån kristen och muslimsk teologi? Vad säger de teologiska texterna och vilken roll spelar uppenbarelsen för hur vi förstår vem Gud är? Utifrån de föreläsningar som Thomas Ekstrand och Mohammad Fazlhashemi höll vid konferensen Gudsbilder i förändring 27-28 oktober 2022 berättar de om kristna och muslimska gudsbilder och vad respektive tradition kan lära av den andre. I ett samtal med Maria Södling.

Curlingklubben
FredagsTamTam og fodbold

Curlingklubben

Play Episode Listen Later Nov 30, 2022 42:55


Disney Sjov lukker! Der skal nemlig vises dansk indhold til børnene, så derfor skal det hedde FredagsTamTam! Vi snakker med børnene om, hvad de synes om dét, hvis ellers vi kan komme til det, for Marias forargelse fylder også en hel del. Der er også fodbold, så vi er nødt til at lave optakt til kampen mellem Danmark og Australien - og det gør vi med fodboldeksperten barnet Eigil OG med vores 13-årige ekspertkommentator Frida, der også kan navnene på 3-4-5 af spillerne. Værter: Christian Bonde og Maria Fantino.

Kbhkirken
Marias Lovsang // Gud vender alt på hoved // Manuel Vigilius

Kbhkirken

Play Episode Listen Later Nov 27, 2022


Marias Lovsang // Gud vender alt på hovedet // Manuel Vigilius

Curlingklubben
PODCAST-PODCAST: Forældrekys og ødelagt humor

Curlingklubben

Play Episode Listen Later Nov 25, 2022 70:17


I denne fredags-podcast kommer vi Marias store opera-eventyr med sin far, for hendes kæreste har gjort hende opmærksom på noget - at hun meget hurtigt kan komme til at ligne sin fars nye, unge kæreste. Vi prøver at hjælpe, men snakken kommer meget hurtigt til at handle om dét at kysse sine forældre. Vi skal også udføre endnu en Badabing-sketch, men denne gang er vi bange for, at de vidunderlige folk bag Badabing har ødelagt det hele for os. Vi skal også forbi Black Friday, jubilæumsdagen for Marias øreflytning, engelsksproget TikTok og Christians anti-julefrokost-druk-eventyr. Og nå ja. Så er Maria også begyndt at mikrodosere svampe. Værter: Christian Bonde og Maria Fantino.

Kulturreportaget i P1
Tsunamikatastrofen ekar genom operan "Strandad"

Kulturreportaget i P1

Play Episode Listen Later Nov 17, 2022 7:29


Tonsättaren Karin Rehnqvist befann sig i Thailand när den förödande Tsunamin drog in över semesterparadiset 2004. Den erfarenheten har hon använt sig av i nya operan Strandad, som berättar om Maria som överlevt en naturkatastrof.Librettisten Kerstin Perski beskriver Strandad som en ritual där publiken blir delaktig i Marias sorg och skuld - och tillsammans med henne får färdas mot försoning.I föreställningens början minns inte Maria vad som hänt. Men, karaktären "Den andra" tvingar henne att minnas hur hennes barn försvann i askan och elden från vulkanen.Ett reportage av Anton Bennebrandt.

Mental Power Podcast mit Katja Seyffardt - Tipps zu Mentaltraining
#87 Interview: Maria Fedorishcheva - as a wife + mother - thoughts on my base jumping husband

Mental Power Podcast mit Katja Seyffardt - Tipps zu Mentaltraining

Play Episode Listen Later Nov 16, 2022 47:48


Checking in with Maria FedorishchevaMaria Fedorishcheva, English and Italian teacher, former skydiver, immigrant Topics in this Mental Power Podcast episode: Get some insights, so you may understand better or get questions answered which are on your mind. Hear the side of a non jumping wife What does it mean to you, that your husband is involved in this Sport What makes you believe that he will be ok and how do you trust him How did you build up trust What about fears, do you sometimes worry and if yes, what exactly about How does your own skydive experience help you to really understand what the sport is all about How do you contribute to safe BASEjumping Did you ever think of going BASEjumping yourself Did you move to Italy cause of the BASE Sport, did you like that thought at the beginning or how has it changed for you You have a little girl and a boy with your husband, how do the kids feel about his dad How are relatives of you getting along with the sport How can a woman or girlfriend of a jumper get along better with her own feelings and thought about it Marias background:Political scientist and English teacher, CELTA A Russian National Women's record 88-way 2011 and 101-way 2012 My greatest achievement though is that my teenager stepson trusts me and my 6-year-old daughter says I'm the best mom in the world. Services Maria offersEnglish and Italian classes on-line Find all the links HERE If you have questions, feel free to contact me: kontakt@seyffardt.de www.seyffardt.de

Curlingklubben
Marias malaria og tog-sjov

Curlingklubben

Play Episode Listen Later Nov 4, 2022 66:14


Så er Curlingklubben tilbage med en eksklusiv fredags-podcast - fra i dag og indtil jul vil vi kærtegne dine on demand-hungrende øregange med en helt særlig podcast, der slet ikke har været sendt i radioen. I dag handler det bl. a. om tog, Marias tur til Tanzania, at komme på TikTok, at Christian har forandret sig som menneske - og om stegt flæsk. I hvert fald indtil at Maria forlader studiet for at brække sig. Værter: Christian Bonde og Maria Fantino.

Curlingklubben
Træningskærester

Curlingklubben

Play Episode Listen Later Nov 3, 2022 42:59


Christians og Marias parforhold har ændret sig. Altså ikke med hinanden. Det parforhold, de har hver for sig med hver deres kæreste. For både Christians kæreste og Marias kæreste er begyndt at træne, og det stiller dem i en ubehagelig situation, nemlig dér, hvor de er taget til gidsel i et træningsforhold. Vi snakker om det og hører fra Annika, hvis kæreste er blevet en omvandrende push-notifikation fra sit Garmin-ur. Vi skal også have en sjaskvåd T-shirt-konkurrence, grave efter gråt Facebook-guld om pandekager og høre, hvordan det lød, da vi fik P2 til at spille Ole Erlings udgave af Macarena. Værter: Christian Bonde og Maria Fantino.

Sober Cast: An (unofficial) Alcoholics Anonymous Podcast AA

Maria S got sober in 2017, she is from Fresno California and is telling her story at an ice cream social fundraiser held for the local Central Office in August of 2022. Thanks to my friend Molly for sending this to me, if you have a favorite speak you would love to share visit our website and you can upload it. Email: sobercast@gmail.com Support Sober Cast: https://sobercast.com/donate If you have an AA roundup, retreat or convention coming up, we would be happy to give you a shout out and list the event on the Sober Cast website. Visit our Linktree, click "Submit An AA Event" and fill out the short form. Linktree: https://linktr.ee/sobercast Sober Cast has 2000+ episodes available, visit SoberCast.com to access all the episodes where you can easily find topics or specific speakers using tags or search. https://sobercast.com

People of Note
People of Note - Erika Marias

People of Note

Play Episode Listen Later Oct 16, 2022 56:58


An important and powerful play is opening this week at the Baxter theatre. The play is called THE UNLIKELY SECRET AGENT and it has been adapted by Paul du Toit from Ronnie Kasrils' Alan Paton Award novel of the same name. The play explores the brave journey of Ronnie's wife, Eleanor, who was also a clandestine agent for the underground ANC, and who survived torture and a mental hospital and then navigated her escape from apartheid South Africa. Playing the lead role of Eleanor is Erika Marais and Rodney Trudgeon spoke to he about the production.

Mama Marias, a Special Needs Podcast
Welcome Back for Season 2

Mama Marias, a Special Needs Podcast

Play Episode Listen Later Oct 14, 2022 32:37


In this Episode the Marias welcome you back to season two. We hope you enjoy the episode.Mama Marias is a podcast for parents and caregivers of individuals with special needs. It is called Mama Marias because the two hosts are both named Maria and each has a teenage daughter with special needs. It is their hope to share their experiences and knowledge, which they have gained through both tough and good times over the years. They hope to be a resource and support for families. They want parents to know they are not alone...not alone in the way they are feeling, in the things they are experiencing, and in the things they are dreaming. Mama Marias aims to bring families understanding, peace, and continued hope. Please email the hosts at mamamariaspodcast@ascfamily.org with suggestions or questions. We look forward to hearing from you. Thank you for being a part of our lives because we would like to be a part of yours. Music by AudioCoffee from Pixabay

Curlingklubben
Curlingklubben: Marias madpandekagedag - 11. okt 2022

Curlingklubben

Play Episode Listen Later Oct 11, 2022 40:05


Maria styrer Curlingklubben i dag, og det betyder, at vi skal bruge intet mindre end hele første halvdel af programmet på at snakke om madpandekager. Vi skal høre fra ugens lytter Maja, der arbejder med at sælge madpandekager, vi snakker bl.a. med lytteren Glenn, der laver madpandekager med ostehaps og hakket kød, og så har vi hele TRE folkeskolepraktikanter på en gang, der skal lave madpandekager til Maria. Vi skal også lave demokratiforherligende radio og svare på et par opfølgende spørgsmål om Curlingklubbens overgang til podcast. Vært: Maria Fantino.

Notas Sueltas
Ep. 78 | "No" a la iglesia, "sí" a Jesús (Con: Mariana Oliveira)

Notas Sueltas

Play Episode Listen Later Oct 10, 2022 65:32


Salir de la burbuja religiosa en la que has estado toda tu vida nunca será un proceso sencillo. Pero los sentimientos encontrados que se producen en medio de esta ruptura, pueden convertirse a la larga en motivadores para una relación más auténtica con la espiritualidad, consigo mismo y con los demás. Mi invitada de este episodio es Mariana Oliveria, brasileña viviendo en Alemania, Gestora de Políticas Públicas y actualmente cursando una maestría en Estudios de Género. También ha participado en varios proyectos de divulgación en redes sociales, entre ellos la Revista Zelota, de la cual es editora. En esta amena conversación, Mariana me contó un poco sobre su experiencia de toda una vida como parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde su nacimiento, sus búsquedas posteriores y los aprendizajes en medio de todo este proceso. Hablamos de feminismo, de la figura de Bolsonaro y las elecciones en Brasil, de activismo en tiempos digitales y de posibilidades de diálogo con el fundamentalismo. ¡No se lo pierdan! Notas del episodio Revista Zelota, proyecto del que participa Mariana: https://www.instagram.com/revistazelota/ Perfil de la Comunidad Adventista de Jóvenes Universitarios en Brasil: https://www.instagram.com/projetocaju/ Marias e Madalenas, comunidad feminista en redes sociales: https://www.instagram.com/marias_e_madalenas/ La música de Pabllo Vittar: https://open.spotify.com/artist/6tzRZ39aZlNqlUzQlkuhDV?si=cQyiDueCR6G-37-6zfCg0w Sobre el proceso de la Constitución de 1988 en Brasil: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46702014000200031 Sobre la paradoja de Popper: https://www.huffingtonpost.es/entry/paradoja-de-la-tolerancia-karl-popper-hit-daniel-grao_es_5f69e153c5b655acbc6fce71 Guía del episodio 00:00 | Introducción 04:27 | La vivencia de fe en la experiencia de Mariana 16:37 | El adventismo, Elena de White y el feminismo 23:52 | Sobre Bolsonaro y los evangélicos en la política de Brasil 39:35 | El activismo digital y las propuestas de cambio en el mundo real 52:16 | ¿Por qué insistir en el diálogo con el fundamentalismo? 59:24 | Salutaciones finales Tema musical: Midnight Special - E's Jammy Jams.

Womensync podcast
#28 Q&A Trimester Zero med Maria Särén

Womensync podcast

Play Episode Listen Later Oct 9, 2022 47:32


I veckans avsnitt svarar vi på alla frågor ni ställt kring Trimester Zero, hur man kan stötta kroppen inför graviditet, tillsammans med Maria Särén från Livaklinken. Vi kommer bland annat in på följande:– Vilka vitaminer och mineraler kan vara bra att stötta kroppen med inför en kommande graviditet? – Vad är viktigast inför en framtida graviditet: typ av mat, mindre stress, meditera eller hoppa saker som gluten, socker eller koffein etc? – Finns det något i matväg man kan behöva undvika?– Finns det några “missar” många par gör som kan försvåra deras chanser? – Hur kan man tänka kring alkohol innan graviditet? – Hur kan man hjälpa sig själv att stressa ned inför en graviditet?– Hur hämtar man sig efter ett negativt graviditetstest?– Om man gjort livsstilsförändringar och ändå inte blir gravid, när ska man söka hjälp?Och så så så mycket mer!Avsnittet är i stolt samarbete med @inikasuperfoods . Med koden “WOMENSYNC20” får du 20 % på www.inikasuperfoods.comOm du behöver individuell rådgivning kan vi tipsa om att kontakta @livakliniken . Uppge WOMENSYNC när du bokar för 5% rabatt vid din bokning. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Curlingklubben
Curlingklubben: Vores første podcast (på en måde) - 7. okt 2022

Curlingklubben

Play Episode Listen Later Oct 7, 2022 56:44


Det er fredag, og Curlingklubben har lavet vores første fredags-podcast nogensinde! Vi skal snakke om digital omstilling og en stor nyhed i den forbindelse, vi skal undersøge hvorfor folk gerne vil interviewe Maria (men ikke Christian), vi skal snakke om Marias overdrevne valgtræthed, have efterkritik på noget indhold fra denne uges radioprogrammer, og så skal Maria læse op af sin logbog, som hun har skrevet i tredje klasse, og det bliver lige pludselig en ret pinlig og kristen omgang. Værter: Christian Bonde og Maria Fantino.

Curlingklubben
Curlingklubben: Hundehørespil og T-shirt-trusler - 4. okt 2022

Curlingklubben

Play Episode Listen Later Oct 4, 2022 46:28


Det viser sig, at dansk politi har en narkohund ved navn James Bond, og det har sat Christian og Marias fantasi i gang. Det udmunder selvfølgelig i hørespillet 'Tovovov Never Dies', som i al beskedenhed sætter en ny (og høj) grænse for, hvad dansk audiodrama kan være. Vi får også en form for afslutning på palaveret omkring vores eksklusive Curlingklubben x DR Lyd-T-shirts, der åbenbart er blevet delt ud af andre programmer på kanalen, og så beskytter vi DR's (og Danmarks) bedste produkt nogensinde, fordi Politiken er ude med riven efter vores allesammens Genstart. Værter: Christian Bonde og Maria Fantino.

Womensync podcast
#27 Trimester 0 – att stötta kroppen inför en graviditet med Maria Särén

Womensync podcast

Play Episode Listen Later Oct 3, 2022 63:09


Det här avsnittet är till för de som är nyfikna på att planera och förbereda kroppen inför en graviditet. I dagens avsnitt sitter vi ned med en av Womensyncs experter Maria Särén och pratar om hur man på olika sätt kan hjälpa kroppen att förbereda sig för graviditet genom sin livsstil. Det här är absolut inget man måste göra, det går naturligtvis att bli framgångsrikt gravid utan förberedelser, men det är ett spännande ämne som vi fått mycket frågor på så därför djupdyker vi i det. Vi kommer in på delar som: – Vad innebär trimester 0? – Går det att påverka äggkvalitet och i så fall hur? – Hur lång tid är det ”normalt” att det tar för att bli gravid? – Hur ofta och när bör man ligga för bästa chanser till graviditet? – Hur kan man stötta kroppen genom livsstilsförändringar?– Vilken mat kan vara kraftfull inför en graviditet? – Finns det vissa kosttillskott som kan vara bra? – När det kommer till testning, finns det något test som kan vara bra att göra? Avsnittet är i stolt samarbete med Inika Superfoods. Med koden “WOMENSYNC20” får du 20 % på www.inikasuperfoods.comOm du behöver individuell rådgivning kan vi tipsa om att kontakta Livakliniken. Uppge WOMENSYNC när du bokar för 5% rabatt vid din bokning. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

“54 Days of Roses”
Day 35 - Sorrowful Mysteries in Thanksgiving

“54 Days of Roses”

Play Episode Listen Later Sep 18, 2022 32:23


Hello family!Welcome back. This is day 35 of our 54-day Rosary Novena.Family, I want to thank you for continuing to share the podcast with your friends and loved ones. We have about 2,200 people praying with us daily. Every day we have more people joining us in prayer, and they are starting with day 1.  I appreciate you for contributing so much by sharing the podcast with your friends and loved ones. For those of you who would like to support our ministry, please continue to share our podcast. You can do that by sharing a link to our website, you can share directly through your podcast app, or you can share our linktree, Instagram or YouTube. All links will be listed in the show notes.54 Days of Roseslinktr.ee/54daysofrosesDay 35 : Sorrowful Mysteries in ThanksgivingWith that, let's get started. Today, day 35, we are praying the Sorrowful Mysteries in Thanksgiving.Blessed Mother, Queen of the Most Holy Rosary, we ask that you intercede for our petitions and bring us closer to the Sacred Heart of Jesus.Blessed Mother, we pray for all students.We pray for those who seek a journey toward the sacrament of Marriage.We pray for those who suffer from stress and anxiety We pray for those who suffer from fibromyalgia. We pray for those who work in the travel industry. Blessed Mother, we pray for our family's intentions here on the podcast, for all the intentions received by email, Instagram, and YouTube.And we pray for the intentions of: Liz, Belle, Joel, Vero, Angelica, Veronica, Sherry, Theresa, Roberto, Iris, Theresa, Luke, Elena, Brenda, Chabely, Esme, Jay, Meena, Lisa Marie, Javi, Daniela, Anna Maria, Milissa, Leon, Jenny, Lourdes, Cynthia, Susana, Hector, Marjorie, Ruby, Ilfra, Jennifer, Jack,  Veronica, Sebastian, Guadalupe, Jose,  Maria S, Becky, Anastacia, Suzane, Jeke, Teresita, Gretchen, Jake, Dong, Blee, Letty, Mama Yolanda, Judith, Karla, Diana, Connie, Grace, Alicia, Rhona, Maria, Talia, Rosario, Garcia Home, Romeo, Guajardo Family, Ciampi2000, Shaun, Sandra, Anna Maria and Davina.With love, Maritza Mendez.Linktr.eehttps://linktr.ee/54daysofrosesWebsite:https://www.54daysofroses.com/Live Rosary Prayerhttps://calendly.com/54daysofroses/liverosary_8?month=2022-09Book a Rosary prayer with Maritzahttps://calendly.com/54daysofroses/rosaryprayerDonate via Venmohttps://account.venmo.com/u/Novena54DaysofRosesDonate via PayPalhttps://www.paypal.com/paypalme/54DaysOfRosesSupport our Ministryhttps://www.54daysofroses.com/supportContent Creator & Web designhttps://lillywriteshere.com/Audio Engineerhttps://luisaperez238.wixsSupport the show

Writers and Company from CBC Radio
Remembering Javier Marías: Spain's most celebrated contemporary writer

Writers and Company from CBC Radio

Play Episode Listen Later Sep 18, 2022 53:25


Described as “a literary and cultural sensation” by the Paris Review, and considered a favorite for the Nobel Prize, Javier Marias died on September 11th in Madrid, at the age of seventy. In 2017, Eleanor Wachtel joined Marias (at his book-filled Madrid apartment) to talk about his novel Thus Bad Begins, which draws on both his country's dark past and his own family history.

“54 Days of Roses”
Día 35 - Misterios Dolorosos en Agradecimiento

“54 Days of Roses”

Play Episode Listen Later Sep 18, 2022 38:32


¡Hola familia!Bienvenidos de nuevo. Este es el día 35 de nuestra Novena del Rosario de 54 días.Familia, quiero agradecerles por continuar compartiendo el podcast con sus amigos y seres queridos. Tenemos alrededor de 2,200 personas orando con nosotros diariamente. Cada día tenemos más personas que se unen a nosotros en oración, y están comenzando con el día 1.  Les agradezco por contribuir tanto al compartir el podcast con sus amigos y seres queridos. Por favor, continúen compartiendo nuestro podcast. Puede hacerlo compartiendo el link a nuestro sitio web, puede compartir directamente a través de su aplicación de podcast o puede compartir nuestro linktree, Instagram o Youtube. Todos los links se encuentran en las notas del programa.54 Days of Roseslinktr.ee/54daysofrosesDía 35 : Misterios Dolorosos en AgradecimientoHoy, día 35, rezamos los Misterios Gozosos en AgradecimientoMadre Santísima, Reina del Santísimo Rosario, te pedimos que intercedas por nuestras peticiones y nos acerques al Sagrado Corazón de Jesús.Santísima Madre, oramos por todos los estudiantes.Oramos por aquellos que oran por el sacramento del matrimonio.Oramos por aquellos que sufren de estrés y ansiedad Oramos por aquellos que sufren de fibromialgia. Oramos por aquellos que trabajan en la industria de viajes. Rezamos por las intenciones de nuestra familia aquí en el podcast, por todas las intenciones recibidas por correo electrónico, Instagram y YouTube.Y rezamos por las intenciones de:  Liz, Belle, Joel, Vero, Angelica, Veronica, Sherry, Theresa, Roberto, Iris, Theresa, Luke, Elena, Brenda, Chabely, Esme, Jay, Meena, Lisa Marie, Javi, Daniela, Anna Maria, Milissa, Leon, Jenny, Lourdes, Cynthia, Susana, Hector, Marjorie, Ruby, Ilfra, Jennifer, Jack,  Veronica, Sebastian, Guadalupe, Jose,  Maria S, Becky, Anastacia, Suzane, Jeke, Teresita, Gretchen, Jake, Dong, Blee, Letty, Mama Yolanda, Judith, Karla, Diana, Connie, Grace, Alicia, Rhona, Maria, Talia, Rosario, Casa Garcia, Familia Guajardo, , Romeo, Ciampi2000, Shaun, Sandra, Ana Maria y Davina.Con amor, Maritza Mendez.Linktr.eehttps://linktr.ee/54daysofrosesPágina webhttps://www.54daysofroses.com/Oración del Rosario, en vivo.https://calendly.com/54daysofroses/liverosary_8Oración del Rosario, con Maritzahttps://calendly.com/54daysofroses/rosaryprayerVenmohttps://account.venmo.com/u/Novena54DaysofRosesPayPalhttps://www.paypal.com/paypalme/54DaysOfRosesCreación de Contenido y Diseño Webhttps://lillywriteshere.com/Audiohttps://luisaperez238.wixsite.com/portafolioApoya el Podcasthttps://www.54daysofroses.com/supportSupport the show

10 minutos con Jesús
15-09-2022 La lluvia en Irlanda - 10 Minutos con Jesús

10 minutos con Jesús

Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 9:47


Así es la vida aquí abajo. No todo sale bien. No hagas un drama cuando algo sale mal. Nada es perfecto.Stabat mater dolorosa.. allí, las 3 Marias permanecen al pie de la cruz. Refugio seguro, Virgen de dolores.- Sí, iremos. Aunque lluevan las dificultades.#10minutosconJesús** Ponte en presencia de Dios. Trata de hablar con Él. ** 10 minutos son 10 minutos aunque te puedas distraer. Llega hasta el final. ** Sé constante. El Espíritu Santo actúa “a fuego lento” y requiere constancia.Audios de 10 minutos que te ayudan a rezar. Un pasaje del Evangelio, una idea, una anécdota y un sacerdote que te habla y habla al Señor invitándote a compartir tu intimidad con Dios.Busca tu momento, piensa que estás con Él y dale al play.Toda la info en nuestra web: www.10minutosconjesus.orgdiezminutosconjesus@gmail.comPara recibir cada día tu meditación por Whatsapp pulsa aquí:http://dozz.es/nu36t

Chente Ydrach
Ep 651 - The Marias

Chente Ydrach

Play Episode Listen Later Aug 22, 2022 42:14


REDES CHENTE: Instagram: http://instagram.com/chenteydrach Facebook: http://facebook.com/chenteydrachoficial Snapchat: https://www.snapchat.com/add/chenteyd... Twitter: http://twitter.com/chenteydrach iTunes Podcast: https://itunes.apple.com/us/podcast/m...